EEGTRAINING Business Neurofeedback folder

Page 1

Hvor længe kan man holde til et for stort arbejdspres?? Mange skjuler det godt - nogle gange så godt, at det ender med en langtidssygemelding. Som medfører mange negative konsekvenser både på det menneskelige plan og for virksomheden i form at tabt kompetence og knowhow på vigtige områder.


De fleste kan godt mærke at grænsen er ved at være nået... - men har svært ved at sige fra og fortsætter derfor i den negative spiral for så til sidst at måtte opgive alligevel. Nogle løser det ved at søge væk og finde et andet arbejde. Når det sker, tager de ofte værdifuld viden og erfaring med sig, som i værste fald kan ende hos konkurrenten.


Er man først gået ned kan det tage lang tid at komme sig igen - nogle er så hårdt ramt, at de aldrig kommer sig helt og derfor ikke vender tilbage til virksomheden.

Men der er hjælp at hente i form af neurofeedback... - som er computerbaseret træning af hjernens aktivitetsmønstre, der har betydning for koncentration, søvn og hukommelse.


Træningen af hjernen afhjælper negative symptomer såsom... · Træthed og søvnløshed · Udbrændthed og følelsen af modløshed · Manglende koncentrationsevne · Hidsighed og let til irritation · Hukommelsesbesvær

Symptomer, som stammer fra forandringer i hjernen... - over længere tid vil et stort ”pres” forandre hjernens biokemi og dermed dens måde at arbejde på.

Neurofeedback kan bedre og regenerere hjernen - virksomheden kan derved fastholde vigtige nøglepersoner.


Kort fortalt så er neurofeedbacktræning... Inden træningen igangsættes, optages et brainmap, hvor 24 sensorer måler hjernens aktivitetsmønstre og de enkelte områders samarbejdsevne. Ubalancer i hjernens aktivitetsmønstre påvirker vores ydeevne og velbefindende. Herefter planlægges et specifikt forløb. Selve neurofeedbacktræningen foregår ved at vi placerer sensorer på hovedet. Disse måler hjernens elektriske impulser, og mens personen ser en film eller styrer et spil på en skærm gives der feedback tilbage til klienten i form af at film eller spil afspilles langsommere, eller skærmen bliver gråtonet. Hjernen vil ubevidst korrigere aktiviteten for at få et bedre skærmbillede og derved trænes det ramte hjerneområde i positiv retning. På den måde regenereres og optimeres hjernen.

Afværg langtidssygemeldinger med en tidlig indsats - for virksomheden er det en god investering og på det menneskelige plan er det ubetaleligt.


EEGTRAINING Business

Med venlig hilsen

Conni Krarup Andersen

Grundlægger af EEGTRAINING Business

Mobil: 50 50 32 66

Mail: kontakt@eegtrainingbusiness.dk | www.eegtrainingbusiness.dk

Vi yder selvfølgelig fuld diskretion

Reklameburo’et 2CV

EEGTRAINING deltager i forskningsprojekter med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, med anbefaling fra Kræftens Bekæmpelse og Helsefonden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.