Arketype præsentations materiale

Page 1

Hvad forhindrer potentialet i at udfolde sig i din virksomhed? Tiden kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere med autenticitet, nærvær, medfølelse og empati. Ledere, som først og fremmest sætter fokus på personligt lederskab, og bruger sig selv som det vigtigste ledelsesredskab.

Manglende anerkendelse Høj personaleomsætning

Konflikthåndtering

Teknologisk udvikling Svingende præstation Omstrukturering

Arbejdsmiljø

Manglende ledelse

Stress

Ensomhed

Jobusikkerhed

Manglende nærværd

Højt sygefravær

Udfordringer Besparelser


Du er leder, men du er også et menneske! ”Vi sætter ord på dine negative mønstre og følelsesmæssige blokeringer, som skyldes den negative sociale arv, for derved at frigøre dine potentialer”


I Arketype.nu arbejder vi ud fra en holistisk og systemisk overbevisning om, at enkeltdelene påvirker helheden og omvendt.

Arketype’s arbejdsmodel

Start

1

2

3

4

Mål

‘Skab en autentisk, bæredygtig og holistisk virksomhed. Styrk sammenhængskraften og stå stærkere og mere konkurrencedygtig.

Personligt lederskab

Team samarbejde

Elefanten i rummet

Virksomheds kulturen

Personlige begrænsninger, blokeringer og usunde mønstre påvirker samarbejdet uhensigtsmæssigt.

Manglende forståelse, tryghed og tillid begrænser teamet i at udvikle sig konstruktivt.

Implicitte magtkonstellationer, tavs viden, uformelle beslutningstagere og negative følelser modarbejder samarbejdet.

Den måde vi er sammen, taler til hinanden, taler om hinanden, skriver til hinanden og giver feedback.

Opnår

Opnår

Opnår

Opnår

Opnå øget selvindsigt og indre ro og balance gennem et individuelt forløb.

Omsæt personlige mål til fælles ambitioner. Styrk sammenhængskraften og lad gruppedynamikken nå nye højder.

Lad os tale om dét, der skal tales om og gøre det vi siger, vi gør. Åbenhed og ærlighed styrker sammenhængskraften.

Lav klare aftaler og afstem forventningerne for at skabe indbyrdes respekt, tillid og tryghed.

Positiv effekt på dine omgivelser.


Den sociale arv ’Social arv er et menneskes overtagelse af viden, holdninger, personlighedstræk, værdier, og reaktions-, tanke- og handlemønstre fra forældrene, miljøet og kulturen. Ofte lagrer den sociale arv sig som positive mønstre, vi benytter gennem livet, til at håndtere de forskellige udfordringer vi møder på vores vej. Men af og til bliver vi ofre for den måde, vi har set vores forældre eller nærmeste voksenpersoner håndtere vigtige livsbegivenheder.

Forældre/bedsteforældre

Opvækst

Kultur/miljø

tre

øns

m Livs

Eks. Ængstelse Usikkerhed Indreuro Angst Frygt

Hvordan kommer den negative arv til udtryk i relation til andre

Frigør potentialet Slip dine negative arv/-mønstre og følelsesmæssige blokeringer Privat Få et liv i harmoni og balance med dig selv. Slip angsten for ikke at være god nok og frygten for ikke at slå til.

Arbejde Frigør dit fulde potentiale og bliv en autentisk, empatisk, holistisk og bæredygtig leder.


Lederen målretter ikke sin kommunikation til medarbejderen og der opstår uoverensstemmelser mellem leder og medarbejder.

Min leder skal hele tiden fremhæve sig selv på møderne, jeg magter ikke at se og høre på det!

Lederen har svært ved at være i øjenhøjde med medarbejderen og samtidig bevare sin autoritet.

Jeg skal gøre det bedre end min kollega, så jeg kan få anerkendelse af min leder. Hvordan kan jeg ellers gøre mig bemærket?!

Lederen handler ikke på konflikter i medarbejdergruppen, hvilket giver usikkerhed og frustration.

Jeg fortæller ikke at min opgave er uoverskuelig, så må jeg bare arbejde i weekenden.

Medarbejdere fortier evt. udfordringer, da de bliver mødt at en leder, der har svært ved at lytte og sætte sig i medarbejderens sted, men i stedet opleves som bedrevidende og praktisk løsningsorienterede.

Jeg mangler empati hos min leder! Jeg forstå ikke den måde min leder kommunikerer på! Hvad mener hun/han?

Lederen bliver nærtagende i konflikter og lader sine egne følelser og holdninger styre udfaldet af konflikten.

Jeg kan være i tvivl, om min leder kan hjælpe med vores samarbejdsproblemer i teamet? - så jeg siger ikke noget!

Ledelsen har svært ved at træffe hurtige beslutninger og formår ikke, at formidle dem med ro og overblik, hvilket skaber utryghed.

Jeg føler mig stresset og deprimeret, men min leder har nok ikke lagt mærke til det!

Lederen bliver opfattet som reseveret og med en tydelig facade. Medarbejderne bliver utrygge, når de ikke kan mærke mennesket bag ledertitlen.

Ledelsen skaber splid mellem os kollegaer, når de ikke tager ansvar! Vi kommer til at kæmpe mod hinanden i teamet i stedet for med hinanden! Hvorfor tager ledelsen ikke ansvar for egne beslutninger?


Krydspres

Politisk niveau

Bestyrelse

Strategisk ledelse Taktisk ledelse

Økonomi

Medarbejdere Lov og paragraffer

Borgere og pårørende

Driftleder


Hvert forløb skræddersyes efter organisations individuelle behov og ønsker... - og starter altid med en klar forventningsafstemning.


Arketype’s arbejdsmodel Ledere – 1:1 samtalerne. Frigør potentialerne ved at stille skarpt på de negative sociale arv og rydde op i blokeringer og mønstre. Gennem dyb selvindsigt sætter vi ord på og frigør de uhensigtsmæssige tanke-, føle- og handlemønstre. Hvordan takler du og din virksomhed medarbejdere med stress og depression? Medarbejdere der kræver opmærksomhed, eller ikke præsterer? Hvordan håndterer medarbejderne omstruktureringer og forandringer? Hvordan formidler I jeres strategi og motiverer medarbejderne til at performe, som I ønsker. Det egentlige svar til disse spørgsmål starter med spørgsmålet om, hvordan DU og dine lederkollegaer selv påvirkes, med baggrund i den arv I selv bærer rundt på!? Hvordan I formår at skabe sammenhængskraft på tværs? Hvordan I takler svære situationer og hvordan I selv formår at sende vedvarende positive strømninger ud i resten af organisationen? Det kan i den grad lade sig gøre! Men først må du kende dig selv i dybden og frigøre dine potentialer ved at ændre de blokeringer og negative mønstre, du bærer på. Gennem samtaler med dyb selvindsigt sætter vi ord på roden til de ofte skjulte eller fortrængte blokeringer og uhensigtsmæssige tanke-, føle og handlemønstre. Hvis du ønsker at blive den gode, autentiske, holistiske og bæredygtige leder, der viser vejen for dine medarbejdere, er du nødt til at kende dig selv og ændre de uhensigtsmæssige tanke-, føle- og handlemønstre, som hindrer dit fulde potentiale i at udfolde sig. Styrk dit personlige lederskab og skab vedvarende forandring i dig selv med henblik på at blive en bæredygtig, holistisk og autentisk leder. Det er det vi sætter fokus på i 1:1 ledersamtalerne.


Medarbejdere – 1:1 samtaler. Stress, angst, depression, uhensigtsmæssig adfærd eller udfordringer med samarbejdet. Invester i dine medarbejdere, før det ender med en sygemelding, samarbejdsvanskeligheder eller opsigelse. Vi frigør potentialerne ved at stille skarpt på den negative sociale arv og rydde op i de mentale blokeringer og mønstre hos dine medarbejdere. Samtalerne handler om uhensigtsmæssige blokeringer og mønstre. Det foregår med tavshedspligt i trygge og rolige omgivelser. Her sætter vi, igennem helt almindelige jordnære samtaler, ord på medarbejderens liv – måden vedkommende agerer på, hvordan hun/han har det og hvad der blokerer. Vi taler således både om de ting, der sker på arbejdet og i privatlivet og hvilke udfordringer medarbejderen møder begge steder. Et menneske er ét menneske, og det er utopi at tro vi kan skille tingene ad. Således tager medarbejderen også sine private udfordringer med på arbejde, ligesom vedkommende tager sit arbejde med hjem til privatlivet. Disse sceneskifter påvirker hinanden, om end man ønsker det eller ej. I takt med at samtalerne folder sig ud og medarbejderen får større indsigt i sig selv, vil de mærke en indre ro, balance og styrke brede sig. Vi lader på den måde det ægte potentiale vokse i takt med at man giver slip på uhensigtsmæssige blokeringer og tanke-, føle-, og handlemønstre. Typisk er de første, der fornemmer en forandring i medarbejderen, de mennesker vedkommende arbejder sammen med. Frigør det fulde potentiale i dine medarbejdere og lad dem få et liv i harmoni og balance. Det er dét vi sætter fokus på i 1:1 medarbejdersamtalerne.


Workshop Hvad er positiv social arv og negativ social arv? Hvordan påvirker arven samarbejdet på en arbejdsplads? Workshoppen bidrager til en fælles forståelse og referenceramme for arbejdet med den negative sociale arv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke mange, der er bevidste om, at den sociale arv er grundfundamentet i hele menneskets psykologi, og dermed årsagen til alle menneskers tanke-, føle- og handlemønstre, herunder også blokeringer og uhensigtsmæssige mønstre. På workshoppen præsenterer vi, gennem letforståelig formidling og praktiske eksempler, teorien bag filosofien om betydningen af den negative sociale arv. Gennem små øvelser inviterer vi ledere og medarbejdere indenfor i tankegange og termologier bag teorierne, hvilket helt givet giver anledning til selvrefleksion. Formålet med foredraget er, at I får en fælles forståelse for, hvordan den negative sociale arv opstår. Bliver klar over hvilke negative mønstre I kan arve. Sætter gang i refleksionen over egne mønstre. Bliver bevidst om, hvorfor man kan have svært ved at sige fra overfor mennesker eller situationer, som overskrider personlige grænser. Bliver bevidst om, at det er muligt at bryde med den negative sociale arv og ændre på uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer. Giv teamet en fælles referenceramme og et fælles sprog, så alle er bevidst om det arbejde, der ligger foran og er motiveret til at bakke op om den individuelle udvikling. Det er det, der er formålet med workshoppen, som er et supplement til 1:1 samtalerne).


Vi gør op med den organisationskultur, som ikke fungerer! Vi sætter ord på og bidrager til din personlige udvikling gennem indsigt og holdbare bæredygtige forandringer.


I Arketype.nu brænder vi for at hjælpe mennesker med at finde den helt rette balance i livet. Vi sætter ord på de mønstre og blokeringer, som skyldes den negative sociale arv, for derved at frigøre de potentialer, som findes i alle mennesker. Vi glæder os til at hjælpe dig og din ledergruppe/medarbejdere med at udvikle jeres personlige lederskab på vejen mod at skabe en autentisk, holistisk og bæredygtig organisation


Visionen Arketype.nu tilbyder forløb målrettet virksomheder. Visionen er at udvikle autentiske, bæredygtige og holistiske ledere og medarbejdere, og bidrager dermed med at skabe stærkere og mere konkurrencedygtige virksomheder. I Arketype.nu skaber vi samarbejdsintelligente medarbejdere. Med afsæt i den negative sociale arv, arbejder vi med at frigøre de dybe personlige potentialer, som findes i ethvert menneske og som, når de er forløst, efterlader mennesket med overskud, overblik, ro og balance.

Det gør vi i 1:1, grupper, teams og større forum I Arketype.nu er vi konsistente og konsekvente. Vi sætter ord på og siger tingene som de er og vi går hele vejen for at skabe varige forandringer i mennesker. Arketype.nu leverer kvalitet, nærvær, engagement og personlige indsigter. Kontakt os for yderligere information om priser og forløb.


At arbejde med at blive bevidst om og frigøre dig fra din egen negative sociale arv, og dermed gøre dig fri af uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, er ikke et quick fix, men derimod en spændende rejse dybt ind i dine inderste lag, som samtidig har en positiv effekt på dine omgivelser.

Din negative sociale arv har afgørende betydning for, hvordan du udvikler dig som menneske og dermed også som leder Ligeså bærer dine medarbejdere på hver deres negative sociale arv, som ligeledes har indflydelse på hvilket menneske og medarbejder de hver især har udviklet sig til at blive. Men hvordan kan en dyb kontakt med dig selv, gøre dig til en bæredygtig, autentisk og holistisk leder, tænker du måske!? Når du arbejder med dig selv på det dybdepsykologiske niveau, kan du opnå en indsigt i dig selv, som ikke er muligt gennem overfladiske kurser, foredrag, bøger og artikler. Du vil med andre ord, skabe intelligente og vedvarende forandringer for dig selv, og dermed også dine omgivelser. At arbejde med at blive bevidst om og frigøre dig fra din egen negative sociale arv, og dermed gøre dig fri af uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, er ikke et quick fix, men derimod en spændende rejse dybt ind i dine inderste lag, som samtidig har en positiv effekt på dine omgivelser. Det er en rejse som gør dig fri af den arv, som gang på gang lader dig havne i samme fastlåste tanke- eller handlemønstre. En rejse som løsner dig fra de blokeringer, der begrænser dig i din hverdag. Og en rejse som åbner dit sind og din nysgerrighed i relation til dine medmennesker.

Med indsigten i dig selv følger også indsigten i andre. Du bliver bedre til at aflæse dine medmennesker og forstå hvorfor de tænker, agerer og reagerer, som de gør. Og du vil derved bedre blive i stand til at støtte andre mennesker i deres udviklingsproces. Ligesom du vil blive bevidst om,


hvordan du skal differentiere din måde at motivere, støtte og formidle konstruktiv kritik, afhængigt af mennesket eller relationen. Når du har fundet hjem til dig selv, har du ikke længere har brug for at være bedrevidende, konfliktsky, fordomsfuld, kontrollerende, stædig, dominerende, kritisk eller overivrig. Din krop vil ikke længere have brug for at udvise tegn på stress, uro, modløshed, usikkerhed, søvnløshed eller aggression. Du vil komme til at kende dig selv på en måde, så du kan ændre ikke-konstruktive handlinger til bevidste konstruktive valg, for dig selv og andre. Når du lander i dig selv, initierer du gensidig respekt, medfølelse og sund ydmyghed. Du bliver en bæredygtig, autentisk og holistisk leder, som naturligt står ved dine ledelsesprincipper, dine værdier og din personlige ledelsesstil. Det skaber tillid og troværdighed blandt dine medarbejdere og beviser, at du er en stærk leder, som kan bringe jer alle sammen sikkert gennem arbejdslivets udfordringer og forandringer.

Din individuelle udvikling er en teamindsats På teamniveau arbejder vi med at synliggøre, hvordan de forskellige mønstre og blokeringer kommer til udtryk. Og vi arbejder konstruktivt og målrettet med at hjælpe hinanden til at skabe nye positive narrativer, så vi i fællesskab styrker sammenhængskraften i teamet. Det gør vi både gennem foredrag, med henblik på at præsentere en fælles forståelsesramme, og gennem workshops med teambaseret opgaver målrettet jeres specifikke mål. Når I arbejder med jeres personlige udvikling på teamniveau, vil jeres team samtidig opnå større sammenhængskraft gennem en øget forståelse og indsigt i jeres individuelle profiler og handlemåder. I fællesskab øger I forståelsen og indsigten i menneskets psykologi, både for jer selv, jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Hvilket ikke alene bidrager med en fælles referenceramme, men også sætter jer i stand til at skabe fælles målsætninger for hele organisationen.


Kevin Heumann

Diana Plahter

Lene Slotsdal Pedersen

Specialist i negativ social arv og mønstre

Specialist i HR og kompetence udvikling

Specialist i ledelse og organisations udvikling

AARHUS: Olof Palmes Allé 31a, 6.2 - 8200 Aarhus N KØBENHAVN: Store Kongensgade 65a - 1264 København K CVR.: 20374047 , Tlf. 5195 8980, info@arketype.nu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.