__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=Izbrano delo AU=Stritar, Josip LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aSTRITAR J.\5Izbrano delo TI=Zbrano delo AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPREŠEREN F.\5Zbrano delo TI=Izbrano delo AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aMILČINSKI F.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Levstik, Vladimir LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aLEVSTIK V.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Janez Svetokriški LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aJANEZ S.\5Izbrano delo TI=Slovenska besedna umetnost v prvi polovici dvajsetega stoletja AU=Zadravec, Franc LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aZADRAVEC F.\5Slovenska TI=Mladost na stopnicah : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aINGOLIČ A.\5Mladost na TI=Gimnazijka : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aINGOLIČ A.\5Gimnazijka TI=Izbrano delo AU=Kozak, Juš LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOZAK J.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Kozak, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOZAK F.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOCBEK E.\5Izbrano delo\x2 TI=Biografsko berilo AU=Bohanec, Franček LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aBOHANEC F.\5Biografsko TI=Izbrano delo AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aTAVČAR I.\5Izbrano delo\x1 TI=Izbrano delo. 2 AU=Kardelj, Edvard LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKARDELJ E.\5Izbrano delo\x2 TI=Izbrano delo. 1 AU=Kardelj, Edvard LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKARDELJ E.\5Izbrano delo\x1 TI=Med Trubarjem in moderno AU=Kalan, Filip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKALAN F.\5Med Trubarjem TI=Izbrano delo AU=Jenko, Simon LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aJENKO S.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aINGOLIČ A.\5Izbrano delo\x1

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

4181507

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4182531

27.05.2019

COBISS.SI-ID

7048961

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4180227

27.05.2019

COBISS.SI-ID

20848129

27.05.2019

COBISS.SI-ID

8452609

27.05.2019

COBISS.SI-ID

9470721

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4585729

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4178179

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4178435

27.05.2019

COBISS.SI-ID

7444225

27.05.2019

COBISS.SI-ID

15413511

27.05.2019

COBISS.SI-ID

3258120

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4179715

27.05.2019

COBISS.SI-ID

4050947

27.05.2019

COBISS.SI-ID

8452353

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6192897

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6224385

27.05.2019

stran 1/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

19. TI=Izbrano delo AU=Grum, Slavko LA=slv - slovenski PY=1968 COBISS.SI-ID6004481 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aGRUM S.\5Izbrano delo 20. TI=Izbrano delo AU=Gradnik, Alojz LA=slv - slovenski PY=1968 COBISS.SI-ID4178691 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aGRADNIK A.\5Izbrano delo 21. TI=Ljudske pesmi; Izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv COBISS.SI-ID7049217 - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aLJUDSKE PESMI 22. TI=Izbrano delo AU=Erjavec, Fran LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID4177923 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aERJAVEC F.\5Izbrano delo 23. TI=Izbrano delo AU=Cankar, Izidor LA=slv - slovenski PY=1972 COBISS.SI-ID7565057 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aCANKAR I.\5Izbrano delo 24. TI=Izbrano delo : Lirika. Balade in romance. Legende in parabole. COBISS.SI-ID20357888 AU=Aškerc, Anton LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aAŠKERC A.\5Izbrano delo 25. TI=Srednjeveško slovstvo : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; COBISS.SI-ID7444737 jezikovna priredba France Drolc ; prevod Kajetan Gantar ... et al.] LA=slv; lat; ger; ita PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aSREDNJEVEŠKO\5slovstvo 26. TI=Socialna lirika : izbrano delo / [izbral in uredil Franc Zadravec] LA=slv - COBISS.SI-ID4181251 slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aSOCIALNA\5lirika 27. TI=Pesmi partizanov : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec] COBISS.SI-ID4180483 LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPESMI\5partizanov 28. TI=Izbrano delo AU=Kersnik, Janko LA=slv - slovenski PY=1969 COBISS.SI-ID3350275 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKERSNIK J.\5Izbrano delo\x1 29. TI=Povodni mož AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1987 COBISS.SI-ID18852096 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Povodni 30. TI=Kje ste, Lamutovi? : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID8145153 PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aINGOLIČ A. 31. TI=Vergilova smrt AU=Broch, Hermann LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS.SI-ID16699137 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u830-311.2\aBROCH H.\5Vergilova

27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019

27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 23.05.2019 23.05.2019 22.05.2019

UDK skupina: 0 1. 2. 3. 4.

TI=5 divjih števil AU=Gomez, Bella LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lŽA\imzb\uC\aGOMEZ B.\55 divjih števil TI=5 divjih števil AU=Gomez, Bella LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lBR\imzb\uC\aGOMEZ B.\55 divjih števil TI=Moč vpliva : kako odlični voditelji izvabijo tisto, kar je najboljše v drugih AU=Irwin, Tim LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Podvig SG=lŽA\iod\u65\aIRWIN T.\5Moč vpliva TI=Pol stoletja hrama zelene učenosti : Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec praznuje petdesetletnico AU=Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo SG=lPR\iod\u0\aINŠTITUT\5Pol stoletja

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

295653888 29.05.2019

COBISS.SI-ID

295653888 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299751424 29.05.2019

COBISS.SI-ID

117735424 23.05.2019

stran 2/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

5.

TI=Kaj sploh je to? AU=Bilban, Tina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\u0\aBILBAN T.\5Kaj sploh je to?

COBISS.SI-ID

299278080 22.05.2019

COBISS.SI-ID

258684416 22.05.2019

COBISS.SI-ID

266929664 22.05.2019

COBISS.SI-ID

298719232 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298719232 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298719232 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298804736 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299455232 17.05.2019

COBISS.SI-ID

299418880 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298423040 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298921216 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298921216 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298921216 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298921216 15.05.2019

COBISS.SI-ID

298804736 15.05.2019

COBISS.SI-ID

298921216 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299029504 15.05.2019

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Teliček in veliko presenečenje / [ilustracije Duck Egg Blue ; prevedla Sandra Stevanovič] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aTELIČEK\5in veliko TI=Goska Lučka AU=Wild, Margaret LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uS\aWILD M.\5Goska Lučka TI=Pasji mož. Povest o dveh muckih AU=Pilkey, Dav LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u084\aPILKEY D.\5Povest o dveh TI=Pasji mož. Povest o dveh muckih AU=Pilkey, Dav LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u084\aPILKEY D.\5Povest o dveh TI=Pasji mož. Povest o dveh muckih AU=Pilkey, Dav LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u084\aPILKEY D.\5Povest o dveh

UDK skupina: 1 1.

TI=Denar je ljubezen : ponovno povezovanje s svetim izvorom denarja AU=Wilder, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Vitarnica SG=lPR\iod\u159.9\aWILDER B.\5Denar je 2. TI=Feng šuj : 101 nasvet za vaš dom : preobrazite svoj dom v magnet za srečo in obilje AU=Webster, Richard LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lŽA\iod\u133\aWEBSTER R.\5Feng šuj 3. TI=Z energijo živim AU=Fortin, Leticija LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Lučko SG=lŽA\iod\u133\aFORTIN L.\5Z energijo 4. TI=Nedokončana knjiga o tem, kdo smo?. Knj. 1, Prvi koraki do samoodkrivanja AU=Rain, Joseph LA=slv - slovenski PY=2019 PU=samozal. J. Rain, Asanti Group International SG=lŽA\iod\u159.9\aRAIN J.\5Nedokončana\x1 5. TI=Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše) AU=Snel, Eline LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lPO\iod\u159.9\aSNEL E.\5Sedeti pri\x+CD 6. TI=Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše) AU=Snel, Eline LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lBR\iod\u159.9\aSNEL E.\5Sedeti pri\x+CD 7. TI=Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše) AU=Snel, Eline LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lPR\iod\u159.9\aSNEL E.\5Sedeti pri\x+CD 8. TI=Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše) AU=Snel, Eline LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lVR\iod\u159.9\aSNEL E.\5Sedeti pri\x+ CD 9. TI=Denar je ljubezen : ponovno povezovanje s svetim izvorom denarja AU=Wilder, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Vitarnica SG=lŽA\iod\u159.9\aWILDER B.\5Denar je 10. TI=Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše) AU=Snel, Eline LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lŽA\iod\u159.9\aSNEL E.\5Sedeti\x+CD 11. TI=V nebesa in nazaj : resnična zgodba zdravnice o obsmrtni izkušnji, COBISS3/Zaloga

stran 3/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

nebesih, angelih in vrnitvi v življenje AU=Neal, Mary C. LA=slv slovenski PY=2019 PU=Zavod Gaia planet SG=lŽA\iod\u159.9\aNEAL M.C.\5V nebesa in 12. TI=Preboj : zoperstavite se avtoriteti iluzije AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u159.9\aKEZELE A.P.\5Preboj

COBISS.SI-ID

299026176 15.05.2019

-

COBISS.SI-ID

298203392 17.05.2019

-

COBISS.SI-ID

298203392 17.05.2019

-

COBISS.SI-ID

298203392 17.05.2019

-

COBISS.SI-ID

298203392 17.05.2019

-

COBISS.SI-ID

298203392 16.05.2019

COBISS.SI-ID

298092288 15.05.2019

COBISS.SI-ID

298925824 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299231744 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299454464 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299059456 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299541504 29.05.2019

COBISS.SI-ID

110656256 23.05.2019

COBISS.SI-ID

275496192 22.05.2019

UDK skupina: 159.9 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

TI=Pogumni Luka. Narobe teden AU=Forssén Ehrlin, Carl-Johan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u159.9\aFORSSÉN E.C.-J.\5Pogumni TI=Pogumni Luka. Narobe teden AU=Forssén Ehrlin, Carl-Johan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u159.9\aFORSSÉN E.C.-J.\5Pogumni TI=Pogumni Luka. Narobe teden AU=Forssén Ehrlin, Carl-Johan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u159.9\aFORSSÉN E.C.-J.\5Pogumni TI=Pogumni Luka. Narobe teden AU=Forssén Ehrlin, Carl-Johan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u159.9\aFORSSÉN E.C.-J.\5Pogumni TI=Pogumni Luka. Narobe teden AU=Forssén Ehrlin, Carl-Johan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u159.9\aFORSSÉN E., C.J. TI=Pravilo 5 sekund : preoblikujte si življenje, službo in samozavest z vsakdanjim pogumom AU=Robbins, Mel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aROBBINS M.\5Pravilo 5 TI=V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično osebnostno motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova AU=Palmer, Loti LA=slv slovenski PY=2019 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u159.9\aPALMER L.\5V opoju

UDK skupina: 2 1.

2.

3. 4.

5. 6.

TI=Misijonar ob Nilu : ob dvestoletnici rojstva slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja : [šmarnice za otroke] AU=Golob, Berta LA=slv slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\u23/28\aGOLOB B.\5Misijonar ob TI=Marijin dar : pričevanja o uslišanjih na priprošnjo Brezmadežne s čudodelno svetinjo / [zbrale in uredile Hčere krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega - usmiljenke] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aMARIJIN DAR TI=Bog je --- prav zares : zgodba o mladi veri AU=De Sanctis, Maurizio LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u23/28\aDE SANCTIS M.\5Bog je TI=Božji načrt za tvoj denar : pravi odnos do denarja razodeva tvoj odnos do Boga in obrodi prave sadove AU=Prince, Derek LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Dunamis SG=lŽA\iod\u23/28\aPRINCE D.\5Božji načrt TI=Kaj je doživel Mojzes : na sprehod skozi slikanico z žepi AU=Robb, Andy LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Ognjišče SG=lVR\iml\u23/28\aROBB A.\5Kaj je doživel TI=Prvoobhajilno Sveto pismo AU=Thomas, Marion LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ognjišče

COBISS3/Zaloga

stran 4/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

7.

SG=lVR\iml\u23/28\aTHOMAS M.\5Prvoobhajilno TI=Preden sem : neposredno prepoznanje resnice AU=Mooji LA=slv slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u29\aMOOJI\5Preden sem

COBISS.SI-ID

295271680 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297354496 17.05.2019

COBISS.SI-ID

233128960 23.05.2019

COBISS.SI-ID

127862016 23.05.2019

COBISS.SI-ID

1113101406 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297676032 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297676032 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297676032 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298525696 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297676032 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298525696 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297676032 16.05.2019

COBISS.SI-ID

7016448

UDK skupina: 23/28 1.

TI=Lastniške cerkve v Sloveniji : raziskana, registrirana in potencialna zgodnjesrednjeveška grobišča AU=Höfler, Janez LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Viharnik SG=lŽA\ido\u23/28\aHÖFLER J.\5Lastniške

UDK skupina: 3 1.

TI=Šolar na poti do sebe : oblikovanje osebnosti : priročnik za učitelje in starše AU=Ščuka, Viljem LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Didakta SG=lVR\iod\u37\aŠČUKA V.\5Šolar na poti

UDK skupina: 30+316 1.

TI=Sosed milijonar : presenetljive skrivnosti ameriških bogatašev AU=Stanley, Thomas J. LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lisac & Lisac SG=lVR\iod\u31\aSTANLEY T. J.\5Sosed

UDK skupina: 31 1.

TI=Parisian chic : a style guide AU=La Fressange, Inès de LA=eng angleški PY=2011 PU=Flammarion SG=lŽA\iod\u31\aLA FRESSANGE I.DE\5Parisian

UDK skupina: 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Drevesa AU=Grajkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u58\aGRAJKOWSKI W.\5Drevesa TI=Drevesa AU=Grajkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u58\aGRAJKOWSKI W.\5Drevesa TI=Drevesa AU=Grajkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u58\aGRAJKOWSKI W.\5Drevesa TI=Periodni sistem : slikovna enciklopedija elementov AU=Jackson, Tom LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u54\aJACKSON T.\5Periodni\x+pril. TI=Drevesa AU=Grajkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u58\aGRAJKOWSKI W.\5Drevesa TI=Periodni sistem : slikovna enciklopedija elementov AU=Jackson, Tom LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u54\aJACKSON T.\5Periodni\x+pril. TI=Drevesa AU=Grajkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u58\aGRAJKOWSKI W.\5Drevesa

UDK skupina: 50 1.

TI=Sto naravnih znamenitosti Slovenije AU=Skoberne, Peter LA=slv -

COBISS3/Zaloga

23.05.2019 stran 5/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

slovenski PY=1988 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\u50\aSKOBERNE P.\5Sto naravnih UDK skupina: 58 1.

TI=Sto znamenitih rastlin na Slovenskem AU=Wraber, Tone LA=slv slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u58\aWRABER T.\5Sto znamenitih

COBISS.SI-ID

20878336

23.05.2019

COBISS.SI-ID

299191040 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298049280 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298049280 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298049280 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298049280 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298049280 16.05.2019

COBISS.SI-ID

298923776 15.05.2019

COBISS.SI-ID

8753041

23.05.2019

COBISS.SI-ID

96219905

29.05.2019

COBISS.SI-ID

1115743070 17.05.2019

COBISS.SI-ID

1115745630 17.05.2019

UDK skupina: 61 1.

2. 3. 4. 5. 6.

TI=Zdravi pri stotih : znanstveno dokazane skrivnosti najbolj zdravih in dolgoživih ljudi na svetu AU=Robbins, John LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ara SG=lŽA\iod\u61\aROBBINS J.\5Zdravi pri stotih TI=Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin AU=Gerber, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aGERBER S.\5Eterična olja TI=Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin AU=Gerber, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aGERBER S.\5Eterična olja TI=Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin AU=Gerber, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u61\aGERBER S.\5Eterična olja TI=Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin AU=Gerber, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aGERBER S.\5Eterična olja TI=Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin AU=Gerber, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u61\aGERBER S.\5Eterična olja

UDK skupina: 64 1.

TI=Otrok ustvarja. Jami njam! AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\u641\aBAN T.\5Jami njam!

UDK skupina: 65 1.

TI=Turbo mrežni marketing AU=Schreiter, Tom LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lisac & Lisac SG=lŽA\iod\u65\aSCHREITER T.\5Turbo mrežni

UDK skupina: 66/69 1.

TI=Kulturna dediščina mizarskih delavnic AU=Koren, Mirjana LA=slv slovenski PY=2019 PU=Pokrajinski muzej SG=lŽA\iod\u39\aKOREN M.\5Kulturna

UDK skupina: 7 1.

2.

TI=Jusqu'à la garde / un film de Xavier Legrand ; image Nathalie Durand ; scénario et réalisation Xavier Legrand LA=fre - francoski PY=2019 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aKO IZGUBIŠ VSE\xod-2113 TI=Cold war / story, direction, image Paweł Pawlikowski ; screenplay Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki with the collaboration of Piotr Borkowski ;

COBISS3/Zaloga

stran 6/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

cinematography Łukasz Żal LA=pol; fre PY=2018 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aHLADNA VOJNA\xod-2111 UDK skupina: 769.8/.9 1.

TI=Zgodba o veliki ribi AU=Larson, Beverly LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Ognjišče SG=lVR\imzb\uC\aLARSON B.\5Zgodba o veliki

COBISS.SI-ID

119491840 23.05.2019

COBISS.SI-ID

96166145

29.05.2019

COBISS.SI-ID

36558592

22.05.2019

COBISS.SI-ID

1114312030 17.05.2019

COBISS.SI-ID

1110092894 17.05.2019

COBISS.SI-ID

1115713374 17.05.2019

COBISS.SI-ID

1115743582 17.05.2019

UDK skupina: 78 1. 2.

TI=Radovan Gobec : mati Slovenija, tvoji smo sinovi --- AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Obzorja SG=lŽA\ido\u78\aSIVEC I.\5Radovan Gobec TI=Moja prva blokflavta AU=Hawthorn, Philip LA=slv - slovenski PY=1993 PU=DZS SG=lBR\iml\u78\aHAWTHORN P.\5Moja prva

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

TI=Dolphin man / directed by Lefteris Charitos ; written by Yuri Averof, Lefteris Charitos ; cinematography Stelios Apostolopoulos ; original score Mathieu Lamboley ; prevedel Dušan Rebolj LA=eng; ita; fre; jpn; gre PY=2018 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aČLOVEK DELFIN\xod-2115 TI=Theeb Wolf / director Naji Abu Nowar ; screenplay Bassel Ghandour & Naji Abu Nowar ; director of photography Wolfgang Thaler ; music by Jerry Lane LA=ara; eng PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aTHEEB\xod-2114

UDK skupina: 791.2 1.

TI=Yi dai zong shi / [directed by Wong Kar Wai ; screenplay Zou Jingzhi, Xu Haofeng, Wong Kar Wai ; story by Wong Kar Wai ; director of photography Philippe Le Sourd ; music by Shigeru Umebayashi, Nathaniel Mechaly] LA=chi; jpn PY=2018 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aVELIKI MOJSTER\xod-2110

UDK skupina: 791.43; 929 1.

TI=Bergman : a year in a life : eno leto, eno življenje / foto Emil Klang ; musik Jonas Beckman & Lars Kumlin ; regissör Jane Magnusson ; prevedel Dušan Rebolj LA=swe; eng PY=2019 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aBERGMAN\xod-2112

UDK skupina: 793/799 1.

TI=Rumena na obroke : rumena Via Alpina : [pohod po rumeni poti Via COBISS.SI-ID299300096 29.05.2019 Alpina : motivacijski priročnik za vezno pohodništvo, pričevanje] AU=Gruber, Igor LA=slv - slovenski PY=2019 PU=K. Gruber ; Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u796.52\aGRUBER I.\5Rumena na

UDK skupina: 8 1.

TI=Izbrano delo AU=Mencinger, Janez LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

25326593

27.05.2019 stran 7/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

2.

SG=lBR\iod\u82...\aMENCINGER J.\5Izbrano delo TI=Krasni novi svet AU=Huxley, Aldous LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-312.9\aHUXLEY A.\5Krasni novi

COBISS.SI-ID

124993280 22.05.2019

COBISS.SI-ID

1115999326 29.05.2019

COBISS.SI-ID

1115994718 29.05.2019

COBISS.SI-ID

1116000094 29.05.2019

COBISS.SI-ID

1115995230 29.05.2019

COBISS.SI-ID

113460480 22.05.2019

COBISS.SI-ID

113460224 22.05.2019

COBISS.SI-ID

298052864 29.05.2019

COBISS.SI-ID

298305280 29.05.2019

COBISS.SI-ID

298305280 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299281152 29.05.2019

COBISS.SI-ID

96383233

COBISS.SI-ID

298754048 27.05.2019

COBISS.SI-ID

920606

27.05.2019

COBISS.SI-ID

365628

27.05.2019

COBISS.SI-ID

29502977

27.05.2019

UDK skupina: 80/81+82.0 1. 2.

3. 4.

TI=Fachwortschatztrainer Reinigung : Deutsch als Fremd- und Zweitsprache AU=Thevis, Monika LA=ger - nemški PY=2019 PU=Hueber Verlag SG=lŽA\iod\u811.112.2\aTHEVIS M.\5Reinigung TI=Fachwortschatztrainer Küche und Restaurant : Deutsch als Fremd- und Zweitsprache AU=Kirndorfer, Susanne LA=ger - nemški PY=2019 PU=Hueber Verlag SG=lŽA\iod\u811.112.2\aKIRNDORFER S. TI=Fachwortschatztrainer Pflege : Deutsch als Fremd- und Zweitsprache AU=Schnack, Arwen LA=ger - nemški PY=2018 PU=Hueber Verlag SG=lŽA\iod\u811.112.2\aSCHNACK A.\5Pflege TI=Fachwortschatztrainer Erziehung : Deutsch als Fremd- und Zweitsprache AU=Giersberg, Dagmar LA=ger - nemški PY=2019 PU=Hueber Verlag SG=lŽA\iod\u811.112.2\aGIERSBERG D.

UDK skupina: 80+81 1. 2.

TI=Veliki ugankarski slovar. Gesla po abecedi AU=Ojsteršek, Martin LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga ; [Svet knjige] SG=lPR\iod\u793\aOJSTERŠEK M.\5Gesla po TI=Veliki ugankarski slovar. Opisi gesel po abecedi AU=Ojsteršek, Martin LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga ; [Svet knjige] SG=lPR\iod\u793\aOJSTERŠEK M.\5Opisi gesel

UDK skupina: 82 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Z uganko v slovenski svet AU=Konc Ambrožič, Alenka LA=slv slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\uM 82-1\aKONC A. A.\5Z uganko TI=Mi proti vam AU=Backman, Fredrik LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi proti TI=Mi proti vam AU=Backman, Fredrik LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi proti TI=Lučka AU=Schaap, Annet LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uP\aSCHAAP A.\5Lučka TI=Izpolnjena želja : roman AU=Gutman, Olga LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Volosov hram SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aGUTMAN O. TI=Vojvodinja se ločuje AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S. TI=Izbrano delo AU=Prijatelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPRIJATELJ I.\5Izbrano delo\x1 TI=Ko zorijo jagode AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aJURCA B.\5Ko zorijo jagode TI=Izbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=1968

COBISS3/Zaloga

29.05.2019

stran 8/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27.

PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Izbrano delo TI=Kekec nad samotnim breznom AU=Vandot, Josip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aVANDOT J.\5Kekec nad TI=Dnevnik Anne Frank AU=Frank, Anne LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aFRANK A.\5Dnevnik Anne TI=Izbrano delo AU=Kreft, Bratko LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKREFT B.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPREŽIHOV V.\5Izbrano TI=Solzice AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aPREŽIHOV V.\5Solzice TI=Izbrano delo AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aFINŽGAR F.S.\5Izbrano TI=Inferno AU=Brown, Dan LA=eng - angleški PY=2014 PU=Corgi Books SG=lŽA\iod\u82=20\aBROWN D.\5Inferno TI=100 stvari, ki jih moraš vedeti. Živali : 1-3 leta / [prevod Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Grahovac SG=lŽA\imzb\uC\a100 STVARI,\5ki jih moraš TI=Kosmati predsednik AU=Podlogar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aPODLOGAR M. TI=Kosmati predsednik AU=Podlogar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPODLOGAR M. TI=Kosmati predsednik AU=Podlogar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aPODLOGAR M. TI=Varujte me, mile zarje : iz sodobne poljske proze / [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Katarina Šalamun-Biedrzycka ; prevedli Niko Jež, Tone Pretnar, Katarina Šalamun-Biedrzycka] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-32\aVARUJTE ME,\5mile zarje TI=Ne odnehaj AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ne odnehaj TI=Smrt gospe Westaway AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Smrt gospe TI=Taka hecna kap AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iod\u82-94\aŠEGA C.S.\5Taka hecna TI=Varuh zmajev leti AU=Lacey, Josh LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uC\aLACEY J.\5Varuh zmajev TI=V odsotnosti sanj / [avtor pesmi, prevodov] Miran Zorn ; [avtorji pesmi v izvirnem jeziku Pedro Salinas ... et al.] LA=slv; mul PY=2018 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aV ODSOTNOSTI\5sanj TI=Lukež : roman AU=Jazbinšek, Ernest LA=slv - slovenski PY=2019 PU=samozal. E. Jazbinšek SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aJAZBINŠEK E.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

365372

27.05.2019

COBISS.SI-ID

50741

27.05.2019

COBISS.SI-ID

1184542

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6144513

27.05.2019

COBISS.SI-ID

140604

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6004225

27.05.2019

COBISS.SI-ID

16494738

23.05.2019

COBISS.SI-ID

289998080 22.05.2019

COBISS.SI-ID

253420288 22.05.2019

COBISS.SI-ID

253420288 22.05.2019

COBISS.SI-ID

253420288 22.05.2019

COBISS.SI-ID

892702

COBISS.SI-ID

296486656 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297207552 22.05.2019

COBISS.SI-ID

293926912 22.05.2019

COBISS.SI-ID

293643776 22.05.2019

COBISS.SI-ID

294991616 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299343104 22.05.2019

22.05.2019

stran 9/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

28. TI=Prvič : [filmska izdaja] AU=Todd, Anna LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aTODD A.\5Prvič\x1 29. TI=Medtem ko spiš AU=Ballin, Gabriella LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aBALLIN G.\5Medtem ko spiš 30. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 31. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lTA\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 32. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 33. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 34. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 35. TI=Bakhita AU=Olmi, Véronique LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.6\aOLMI V.\5Bakhita 36. TI=Bakhita AU=Olmi, Véronique LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.6\aOLMI V.\5Bakhita 37. TI=Bakhita AU=Olmi, Véronique LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.6\aOLMI V.\5Bakhita 38. TI=Ko vas še ni bilo : avtobiografski roman AU=Klemenc, Srečko LA=slv slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u82-312.6\aKLEMENC S.\5Ko vas 39. TI=Tečna opica AU=Lang, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aLANG S.\5Tečna opica 40. TI=Rak'n'roll 2 : loterija življenja : avtobiografski roman AU=Kekić, Nikola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u82-94\aKEKIĆ N.\5Rak'n'roll\x2 41. TI=V precepu AU=White, Ethel Lina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lBR\iod\u82-312.4\aWHITE E.L.\5V precepu 42. TI=V precepu AU=White, Ethel Lina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWHITE E.L.\5V precepu 43. TI=Prebujeno srce AU=Magruder, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMAGRUDER J. 44. TI=Prebujeno srce AU=Magruder, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMAGRUDER J. 45. TI=Tretja vijolica AU=Crane, Stephen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCRANE S.\5Tretja 46. TI=Tretja vijolica AU=Crane, Stephen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCRANE S.\5Tretja COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

299048448 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298892032 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298697472 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298697472 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298697472 16.05.2019

COBISS.SI-ID

298901504 15.05.2019

COBISS.SI-ID

298861824 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299264256 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299438336 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299438336 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299437824 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299437824 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299448064 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299448064 15.05.2019

stran 10/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

47. TI=Volčja Draga AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uS\aBAN T.\5Volčja Draga

COBISS.SI-ID

298904064 15.05.2019

COBISS.SI-ID

1141534

27.05.2019

COBISS.SI-ID

25392897

27.05.2019

COBISS.SI-ID

299145728 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297470208 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298305536 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298305536 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297470208 17.05.2019

COBISS.SI-ID

297470208 16.05.2019

COBISS.SI-ID

298305536 16.05.2019

COBISS.SI-ID

224310272 23.05.2019

- slovenski

COBISS.SI-ID

298708736 29.05.2019

- slovenski

COBISS.SI-ID

298708736 29.05.2019

- slovenski

COBISS.SI-ID

298708736 29.05.2019

- slovenski

COBISS.SI-ID

298708736 27.05.2019

UDK skupina: 82.0 1.

TI=Izbrano delo AU=Kopitar, Jernej LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOPITAR J.\5Izbrano delo

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Izbrano delo AU=Jurčič, Josip LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aJURČIČ J.\5Izbrano delo\x1 TI=Živi pesek AU=Persson Giolito, Malin LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aPERSSON G.M.\5Živi TI=Labirint duhov AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.2\aRUIZ Z.C.\5Labirint TI=Prikriti plameni AU=Ng, Celeste LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aNG C.\5Prikriti TI=Prikriti plameni AU=Ng, Celeste LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aNG C.\5Prikriti TI=Labirint duhov AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aRUIZ Z.C.\5Labirint\x4 TI=Labirint duhov AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aRUIZ ZAFÓN C.\5Labirint TI=Prikriti plameni AU=Ng, Celeste LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aNG Celeste\5Prikriti

UDK skupina: 821.1/.8 1.

TI=Pekinška punčka : kontroverzni roman o krutem odraščanju nove generacije AU=Chunshu LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.2\aCHUNSHU\5Pekinška

UDK skupina: 821.1/.9 1. 2. 3. 4.

TI=Ladjar z lepimi stopali AU=Paasilinna, Arto LA=slv PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Ladjar z TI=Ladjar z lepimi stopali AU=Paasilinna, Arto LA=slv PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Ladjar z TI=Ladjar z lepimi stopali AU=Paasilinna, Arto LA=slv PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Ladjar z TI=Ladjar z lepimi stopali AU=Paasilinna, Arto LA=slv PY=2019 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 11/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

SG=lBR\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Ladjar z UDK skupina: 821.11 1. 2. 3. 4.

TI=Mi smo medvedi! AU=Backman, Fredrik LA=slv PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi TI=Mi smo medvedi! AU=Backman, Fredrik LA=slv PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi TI=Mi smo medvedi! AU=Backman, Fredrik LA=slv PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi TI=Mi smo medvedi! AU=Backman, Fredrik LA=slv PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Mi

- slovenski PY=2019

COBISS.SI-ID

297035264 29.05.2019

- slovenski PY=2019

COBISS.SI-ID

297035264 29.05.2019

- slovenski PY=2019

COBISS.SI-ID

297035264 29.05.2019

- slovenski PY=2019

COBISS.SI-ID

297035264 27.05.2019

COBISS.SI-ID

291946240 29.05.2019

COBISS.SI-ID

291946240 29.05.2019

COBISS.SI-ID

291946240 29.05.2019

COBISS.SI-ID

291946240 27.05.2019

COBISS.SI-ID

220213

COBISS.SI-ID

224797952 23.05.2019

COBISS.SI-ID

261290240 23.05.2019

COBISS.SI-ID

299683328 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299456256 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299683328 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299456256 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299683328 27.05.2019

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike AU=Stowe, Harriet Beecher LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTOWE H. B.\5Koča strica TI=Deset ljubimcev AU=Gray, Alexandra LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aGRAY A.\5Deset TI=Jaz srce Hollywood AU=Kelk, Lindsey LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Videotop SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKELK L.\5Jaz srce\x2

27.05.2019

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Ženskam, ki sem jih srečala AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lPO\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Petelin s svetega groba AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lPO\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Ženskam, ki sem jih srečala AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Petelin s svetega groba AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Ženskam, ki sem jih srečala AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 12/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

6. 7. 8. 9.

PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lBR\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Petelin s svetega groba AU=Karlin, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založništvo J. Jezernik SG=lBR\iod\u886.3-32\aKARLIN A.M.\5Z TI=Samo mrtev moški je dober moški AU=Hauptmann, Gaby LA=slv slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHAUPTMANN G.\5Samo TI=O koncu žalosti AU=Wells, Benedict LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u830-311.2\aWELLS B.\5O koncu TI=O koncu žalosti AU=Wells, Benedict LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u830-311.2\aWELLS B.\5O koncu

COBISS.SI-ID

299456256 27.05.2019

COBISS.SI-ID

224758016 23.05.2019

COBISS.SI-ID

298479104 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298479104 16.05.2019

COBISS.SI-ID

231548928 23.05.2019

COBISS.SI-ID

264861952 22.05.2019

COBISS.SI-ID

128722432 22.05.2019

COBISS.SI-ID

10535148

29.05.2019

COBISS.SI-ID

96386817

29.05.2019

COBISS.SI-ID

299715328 29.05.2019

COBISS.SI-ID

5663489

27.05.2019

COBISS.SI-ID

5663489

27.05.2019

COBISS.SI-ID

5663489

27.05.2019

COBISS.SI-ID

7563777

27.05.2019

COBISS.SI-ID

29232385

27.05.2019

COBISS.SI-ID

10116865

27.05.2019

UDK skupina: 821.134.2/.3 1. 2.

TI=Žalostne kurbe mojega življenja AU=García Márquez, Gabriel LA=slv slovenski PY=2007 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.2\aGARCÍA M. G.\5Žalostne TI=Otok pod morjem AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aALLENDE I.\5Otok pod

UDK skupina: 821.162.3/.4 1.

TI=Dobri vojak Švejk AU=Hašek, Jaroslav LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u82-7\aHAŠEK J.\5Dobri vojak\x1

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Mrzlica AU=Reščič, Jasna LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Goriška Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uM\aREŠČIČ J.\5Mrzlica TI=O medvedjem žolču in druge prigode AU=Štupar, Jože LA=slv slovenski PY=2019 PU=Zavod Volosov hram SG=lŽA\iod\u82-992\aŠTUPAR J.\5O medvedjem TI=Modre misli po poti življenja AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lŽA\iod\u82-84\aSIVEC I.\5Modre misli TI=Izbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aCANKAR I.\5Izbrano delo\x4 TI=Izbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82...\aCANKAR I.\5Izbrano delo\x2 TI=Izbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82...\aCANKAR I.\5Izbrano delo\x1 TI=Izbrano delo AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKRANJEC M.\5Izbrano TI=Izbrano delo AU=Trdina, Janez LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aTRDINA J.\5Izbrano delo\x1 TI=Tajno društvo PGC AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1977

COBISS3/Zaloga

stran 13/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24.

25. 26. 27. 28.

PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aINGOLIČ A.\5Tajno društvo PGC TI=Pod svobodnim soncem AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aFINŽGAR F.S.\5Pod TI=Izbrano delo AU=Kraigher, Alojz LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKRAIGHER A.\5Izbrano delo TI=Grivarjevi otroci; Pastirci AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aBEVK F.\5Grivarjevi otroci TI=Izbrano delo AU=Kosovel, Srečko LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOSOVEL S.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Kosmač, Ciril LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOSMAČ C.\5Izbrano delo\x1 TI=Izbrano delo / Marko Pohlin ... [et al.] ; [zbral in uredil Janko Kos ; Pohlinov predgovor, Zoisova pisma in odlomke iz Linhartovega Poskusa zgodovine prevedel iz nemščine Jože Stabej, Linhartova pisma pa Alfonz Gspan] LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aIZBRANO DELO TI=Dela Otona Župančiča AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aŽUPANČIČ O.\5Dela Otona\x1 TI=Nebo nad domačijo : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aINGOLIČ A. TI=Ta glavna Urša AU=Rozman, Smiljan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lŽA\iml\uP\aROZMAN S.\5Ta glavna Urša TI=Magični krog življenja AU=Zorn, Miran LA=slv - slovenski PY=2004 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aZORN M.\5Magični krog TI=Alamut AU=Bartol, Vladimir LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Sanje SG=lŽA\idb\u82-311.6\aBARTOL V.\5Alamut TI=Izbrani potopisi AU=Korun, Borut LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lŽA\iod\u82-992\aKORUN B.\5Izbrani potopisi TI=Izbrani potopisi AU=Korun, Borut LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lPO\iod\u82-992\aKORUN B.\5Izbrani potopisi TI=Otopelo srce : soočenje in premagovanje negativnih misli, čustev, emocij na postopkih IVF, med nosečnostjo in po smrti otrok AU=Koci, Barbara LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Enspirales, coaching in mentorstva SG=lŽA\iod\u82-94\aKOCI B.\5Otopelo srce TI=Otopelo srce : soočenje in premagovanje negativnih misli, čustev, emocij na postopkih IVF, med nosečnostjo in po smrti otrok AU=Koci, Barbara LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Enspirales, coaching in mentorstva SG=lPO\iod\u82-94\aKOCI B.\5Otopelo srce TI=Sodišče AU=Karlovšek, Igor LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKARLOVŠEK I.\5Sodišče TI=Sodišče AU=Karlovšek, Igor LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lPO\iod\u82-312.4\aKARLOVŠEK I.\5Sodišče TI=Sodišče AU=Karlovšek, Igor LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lBR\iod\u82-312.4\aKARLOVŠEK I.\5Sodišče TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

111945

27.05.2019

COBISS.SI-ID

692279

27.05.2019

COBISS.SI-ID

29554689

27.05.2019

COBISS.SI-ID

2093576

27.05.2019

COBISS.SI-ID

3789874

27.05.2019

COBISS.SI-ID

129334

27.05.2019

COBISS.SI-ID

855070

27.05.2019

COBISS.SI-ID

506697

23.05.2019

COBISS.SI-ID

221470464 23.05.2019

COBISS.SI-ID

128860928 22.05.2019

COBISS.SI-ID

115745280 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297352704 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297352704 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297743616 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297743616 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299379200 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299379200 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299379200 22.05.2019

COBISS.SI-ID

296932864 17.05.2019 stran 14/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 29. TI=Pisma iz JLA : avtobiografski roman AU=Pešut, Barbara LA=slv slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lPO\iod\u82-312.6\aPEŠUT B.\5Pisma iz JLA 30. TI=Pisma iz JLA : avtobiografski roman AU=Pešut, Barbara LA=slv slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u82-312.6\aPEŠUT B.\5Pisma iz JLA 31. TI=Predsednikova norost ali Predsednik republike je nor : tragikomedija v dveh dejanjih AU=Godler, Jure LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\iod\u82-2\aGODLER J.\5Predsednikova

COBISS.SI-ID

299187456 17.05.2019

COBISS.SI-ID

299187456 15.05.2019

COBISS.SI-ID

299066624 15.05.2019

COBISS.SI-ID

6889881

23.05.2019

COBISS.SI-ID

19302711

23.05.2019

COBISS.SI-ID

296169216 29.05.2019

COBISS.SI-ID

921118

27.05.2019

COBISS.SI-ID

487730

27.05.2019

COBISS.SI-ID

2511421

23.05.2019

COBISS.SI-ID

1112635742 23.05.2019

COBISS.SI-ID

1108165982 23.05.2019

COBISS.SI-ID

82864385

COBISS.SI-ID

299394304 17.05.2019

COBISS.SI-ID

239386112 23.05.2019

UDK skupina: 821=111 1.

TI=Running like a girl AU=Heminsley, Alexandra LA=eng - angleški PY=2014 PU=Windmill Books SG=lŽA\iod\u82=20\aHEMINSLEY A.\5Running

UDK skupina: 821-311.2 1.

TI=Sex and the city AU=Bushnell, Candace LA=eng - angleški PY=2008 PU=Abacus SG=lŽA\iod\u82=20\aBUSHNELL C.\5Sex and the

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Življenja pesnikov AU=Doctorow, E. L. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-32\aDOCTOROW E.L.\5Življenja TI=Izbrano delo AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPREGELJ I.\5Izbrano delo\x1 TI=Izbrano delo AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aBEVK F.\5Izbrano delo\x1 TI=Angels and demons AU=Brown, Dan LA=eng - angleški PY=2001 PU=Corgi Books SG=lŽA\iod\u82=20\aBROWN D.\5Angels and TI=I heart New York AU=Kelk, Lindsey LA=eng - angleški PY=2009 PU=Harper SG=lVR\iod\u82=20\aKELK L.\5I heart New TI=Fifty shades darker AU=James, E. L. LA=eng - angleški PY=2012 PU=Vintage Books SG=lŽA\iod\u82=20\aJAMES E. L.\5Fifty TI=Ponudba AU=Ivory, Judith LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aIVORY J.\5Ponudba

17.05.2019

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Drugačna barva srca : roman AU=Štiglic, Nejka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Primus SG=lŽA\ido\u886.3-311.2\aŠTIGLIC N.\5Drugačna

UDK skupina: 82-4/9 1.

TI=Bolivijski dnevnik AU=Guevara, Ernesto LA=slv - slovenski PY=2008

COBISS3/Zaloga

stran 15/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

PU=Sanje SG=lBR\iod\u82-94\aGUEVARA E.\5Bolivijski UDK skupina: 82-4/-9 1.

TI=Camino Francés : moj poskus pobega od "brezsmislov" sodobne družbe AU=Klug, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Kopija - nova SG=lŽA\iod\u82-992\aKLUG M.\5Camino Francés

COBISS.SI-ID

297472768 29.05.2019

COBISS.SI-ID

10406892

15.05.2019

COBISS.SI-ID

614199

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6338359

27.05.2019

COBISS.SI-ID

689463

27.05.2019

COBISS.SI-ID

193330

27.05.2019

UDK skupina: 82-94 1.

TI=Begunec nikdar AU=Daneu Don, Bojana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u82-94\aDANEU D.B.\5Begunec

UDK skupina: 82A/Ž3 1. 2. 3.

TI=Izbrano delo AU=Pugelj, Milan LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPUGELJ M.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Kosmač, Ciril LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOSMAČ C.\5Izbrano delo\x3 TI=Izbrano delo AU=Kette, Dragotin LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKETTE D.\5Izbrano delo

UDK skupina: 82O 1.

TI=Reformacijsko slovstvo : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna prireditev Franc Drolc ; prevod Mirko Rupel in Anton Sovre] LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aREFORMACIJSKO\5slovstvo

UDK skupina: 886.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Izbrano delo AU=Potrč, Ivan LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID129846 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aPOTRČ I.\5Izbrano delo\x1 TI=Izbrano delo AU=Vidmar, Josip LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID1731336 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aVIDMAR J.\5Izbrano delo TI=Valvasor in sodobniki : izbrano delo AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv COBISS.SI-ID2863624 - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aVALVASOR J.V.\5Valvasor in TI=Izbrano delo AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=1972 COBISS.SI-ID3329544 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKOCBEK E.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo AU=Golia, Pavel LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID2326792 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aGOLIA P.\5Izbrano delo TI=Zbrano delo AU=Brnčić, Ivo LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID2796808 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aBRNČIĆ I.\5Zbrano delo TI=Ljudske pripovedi : izbrano delo / [zbral in uredil Franček Bohanec] COBISS.SI-ID2358792 LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aLJUDSKE\5pripovedi

COBISS3/Zaloga

27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019

stran 16/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

UDK skupina: 90/94 1.

TI=Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji AU=Pregl Kobe, Tatjana LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u908A\aPREGL K.T.\5Frida in zmaj

COBISS.SI-ID

294962944 22.05.2019

COBISS.SI-ID

297810688 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299063040 22.05.2019

COBISS.SI-ID

95602433

COBISS.SI-ID

298670336 23.05.2019

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TI=Na platnenih krilih : letalski album pilota Mirka Plehana (1914-1918) AU=Tarman, Peter LA=slv - slovenski PY=2019 PU=[samozal.] P. Tarman SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aTARMAN P.\5Na platnenih TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lŽA\ido\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lVR\iod\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lTA\iod\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lPR\iod\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lPO\iod\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=Vransko skozi čas : zbornik prispevkov / [avtorji prispevkov Katja Brezovnik ... [et al.] ; uredniški odbor Katja Brezovnik ... [et al.] ; uvodna beseda Franc Sušnik ; prevod Hana Habjan ; fotografije Tomaž Lauko, Matjaž Žnidaršič in drugi] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Občina SG=lBR\iod\u949.712\aVRANSKO\5skozi čas TI=O zgodovini alpskih Slovencev : ob 100. obletnici nastanka Države SHS in Kraljevine SHS AU=Iglič, Aleš LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Kulturni center SG=lBR\iod\u949.712\aIGLIČ A.\5O zgodovini

22.05.2019

UDK skupina: 908+91 1.

TI=Zbornik 2018-2019 / uredili Silvo Grmovšek, Jože Hudales, Tone Ravnikar LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Knjižnica SG=lŽA\iod\u908D\aZBORNIK 2018-2019

UDK skupina: 929 1.

TI=Avtobiografija jogija : [(prevod originalne izdaje)] AU=Yogananda LA=slvCOBISS.SI-ID298777856 17.05.2019 - slovenski PY=2019 PU=Primus

COBISS3/Zaloga

stran 17/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

SG=lŽA\iod\u929\aYOGANANDA UDK skupina: 93/94 1.

TI=Izbrano delo AU=Kidrič, Boris LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82...\aKIDRIČ B.\5Izbrano delo

COBISS.SI-ID

476233

27.05.2019

COBISS.SI-ID

43476480

23.05.2019

UDK skupina: 930 1.

TI=Skrivnostni kraji sveta : nepojasnjeni sveti kraji, simbolne krajine, stara mesta in izginule dežele AU=Westwood, Jennifer LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u930\aWESTWOOD J.\5Skrivnostni

UDK skupina: C 1.

TI=Lučka na klekljarskih počitnicah AU=Stanonik, Tončka LA=slv COBISS.SI-ID299584000 slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uC\aSTANONIK T.\5Lučka na 2. TI=Bager Agi in njegove dogodivščine AU=Srna, Majda LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID298081792 PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uS\aSRNA M.\5Bager Agi 3. TI=Pika Nogavička AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=1973 COBISS.SI-ID57397 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika Nogavička 4. TI=Kako so Robavsi nadrajsali : štorija AU=Staman, Jasna Branka LA=slv - COBISS.SI-ID296388096 slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lTA\iml\uP\aSTAMAN J.B.\5Kako so Robavsi 5. TI=Medvedek, kaj delaš? AU=Remškar, Slavica LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID128757504 PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aREMŠKAR S.\5Medvedek 6. TI=Onkraj srebrne mavrice : otroška povest AU=Zupan, Dim LA=slv COBISS.SI-ID79331584 slovenski PY=1998 PU=Mladika SG=lPN\iml\uC\aZUPAN D.\5Onkraj srebrne 7. TI=Lonček na pike AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2019 COBISS.SI-ID298336000 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aŠTEFAN A.\5Lonček na pike 8. TI=Najbolj dolgočasna knjiga na svetu!!! AU=Rozman, Andrej LA=slv COBISS.SI-ID115735296 slovenski PY=2001 PU=Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov SG=lBR\iml\uS\aROZMAN A.\5Najbolj 9. TI=Dino. Trgovec AU=Parker-Rees, Guy LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293091584 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aPARKER-R.G.\5Trgovec 10. TI=Korenčkovi AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2019 COBISS.SI-ID299146496 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Korenčkovi 11. TI=Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman / [izbrali Jelka COBISS.SI-ID299101440 Reichman in Irena Matko Lukan ; napisali Vera Albreht ... [et al.] ; prepesnili Kristina Brenkova, Janez Menart, Sanja Janša ; uglasbili Mira Voglar ... [et al.] ; uvodno besedilo Jelka Reichman ; spremno besedilo Tako je rasla Jelka sestavila Irena Matko Lukan ; fotografije osebni arhiv Jelke Reichman in arhiv Mladinske knjige ; bibliografija pesniških zbirk vzeta iz bibliografije Petre Koršič iz knjige Čudežni vrt ; seznam izdanih knjižnih izdaj z ilustracijami Jelke Reichman Meta Intihar] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

29.05.2019

29.05.2019 27.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 17.05.2019 17.05.2019

stran 18/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

SG=lPO\iml\uS 82-1\aRASLA JE JELKA 12. TI=Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman / [izbrali Jelka COBISS.SI-ID299101440 Reichman in Irena Matko Lukan ; napisali Vera Albreht ... [et al.] ; prepesnili Kristina Brenkova, Janez Menart, Sanja Janša ; uglasbili Mira Voglar ... [et al.] ; uvodno besedilo Jelka Reichman ; spremno besedilo Tako je rasla Jelka sestavila Irena Matko Lukan ; fotografije osebni arhiv Jelke Reichman in arhiv Mladinske knjige ; bibliografija pesniških zbirk vzeta iz bibliografije Petre Koršič iz knjige Čudežni vrt ; seznam izdanih knjižnih izdaj z ilustracijami Jelke Reichman Meta Intihar] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS 82-1\aRASLA JE JELKA 13. TI=Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman / [izbrali Jelka COBISS.SI-ID299101440 Reichman in Irena Matko Lukan ; napisali Vera Albreht ... [et al.] ; prepesnili Kristina Brenkova, Janez Menart, Sanja Janša ; uglasbili Mira Voglar ... [et al.] ; uvodno besedilo Jelka Reichman ; spremno besedilo Tako je rasla Jelka sestavila Irena Matko Lukan ; fotografije osebni arhiv Jelke Reichman in arhiv Mladinske knjige ; bibliografija pesniških zbirk vzeta iz bibliografije Petre Koršič iz knjige Čudežni vrt ; seznam izdanih knjižnih izdaj z ilustracijami Jelke Reichman Meta Intihar] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aRASLA JE JELKA 14. TI=Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman / [izbrali Jelka COBISS.SI-ID299101440 Reichman in Irena Matko Lukan ; napisali Vera Albreht ... [et al.] ; prepesnili Kristina Brenkova, Janez Menart, Sanja Janša ; uglasbili Mira Voglar ... [et al.] ; uvodno besedilo Jelka Reichman ; spremno besedilo Tako je rasla Jelka sestavila Irena Matko Lukan ; fotografije osebni arhiv Jelke Reichman in arhiv Mladinske knjige ; bibliografija pesniških zbirk vzeta iz bibliografije Petre Koršič iz knjige Čudežni vrt ; seznam izdanih knjižnih izdaj z ilustracijami Jelke Reichman Meta Intihar] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC 82-1\aRASLA je 15. TI=Gobji bal : pravljica v verzih AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID298903808 PY=2019 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uS 82-1\aBAN T.\5Gobji bal 16. TI=Sladica je potica AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 COBISS.SI-ID298904576 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uS\aBAN T.\5Sladica je potica

17.05.2019

17.05.2019

16.05.2019

15.05.2019 15.05.2019

UDK skupina: K JEZ 1.

TI=The secret Lives of Baba Segi's Wives AU=Shoneyin, Titilola Alexandrah LA=eng - angleški PY=2011 PU=Serpent's Tail SG=lVR\iod\u82=20\aSHONEYIN T.A.\5The secret

COBISS.SI-ID

13770038

23.05.2019

COBISS.SI-ID

57141

27.05.2019

COBISS.SI-ID

57141

27.05.2019

COBISS.SI-ID

49717

27.05.2019

COBISS.SI-ID

50485

27.05.2019

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4.

TI=Robin Hood AU=Sutcliff, Rosemary LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uP\aSUTCLIFF R.\5Robin Hood TI=Robin Hood AU=Sutcliff, Rosemary LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aSUTCLIFF R.\5Robin Hood TI=V sedemnajstem AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aZORMAN I.\5V sedemnajstem TI=Edinka AU=Jarunková, Klára LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 19/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

5. 6. 7.

SG=lVR\iml\uP\aJARUNKOVÁ K.\5Edinka TI=Onkraj zarje AU=Potrč, Ivan LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lPR\iml\uM\aPOTRČ I.\5Onkraj zarje TI=Zmerom svojo goni slavček AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Zmerom TI=Lastovka čez ocean : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aINGOLIČ A.

COBISS.SI-ID

3699200

23.05.2019

COBISS.SI-ID

3691264

23.05.2019

COBISS.SI-ID

796446

23.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 29.05.2019

COBISS.SI-ID

299519488 27.05.2019

COBISS.SI-ID

10113537

27.05.2019

COBISS.SI-ID

12700679

27.05.2019

COBISS.SI-ID

57653

27.05.2019

COBISS.SI-ID

58165

27.05.2019

COBISS.SI-ID

55093

27.05.2019

COBISS.SI-ID

219701

27.05.2019

COBISS.SI-ID

10116609

27.05.2019

COBISS.SI-ID

365116

27.05.2019

COBISS.SI-ID

220469

27.05.2019

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lTA\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lPR\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Skrivnih sedem. Na novi sledi AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Karantanija SG=lBR\iml\uP\aBLYTON E.\5Na novi sledi\x4 TI=Tovarišija Petra Grče AU=Lovrak, Mato LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uP\aLOVRAK M.\5Tovarišija Petra TI=Skriti dnevnik AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aSUHODOLČAN L.\5Skriti TI=Deček na črnem konju AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aSUHODOLČAN L.\5Deček na TI=Prigode Toma Sawyerja AU=Twain, Mark LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aTWAIN M.\5Prigode Toma TI=Bratovščina Sinjega galeba AU=Seliškar, Tone LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aSELIŠKAR T.\5Bratovščina TI=Lepi janičar AU=Murnik, Rado LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aMURNIK R.\5Lepi janičar TI=Dvojčici AU=Kästner, Erich LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aKÄSTNER E.\5Dvojčici TI=Ovčar Runo AU=Cerkvenik, Angelo LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aCERKVENIK A.\5Ovčar Runo TI=Lassie se vrača AU=Knight, Eric LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 20/21


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

10.06.2019 Z-PL-B06

Novosti maj 2019

SG=lVR\iml\uP\aKNIGHT E.\5Lassie se vrača 16. TI=Robinson Crusoe AU=Defoe, Daniel LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aDEFOE D.\5Robinson Crusoe 17. TI=Heidi AU=Spyri, Johanna LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aSPYRI J.\5Heidi 18. TI=Hajduški studenec AU=Podgorec, Vidoe LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aPODGOREC V.\5Hajduški 19. TI=Grad kralja Matjaža : [mladinski potopis] AU=Stanič, Janez LA=slv slovenski PY=1988 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP\aSTANIČ J.\5Grad kralja 20. TI=V snegu in ledu AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aPREGELJ S.\5V snegu\x5 21. TI=Zalo sreča pamet AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC\aVIDMAR J.\5Zalo sreča 22. TI=V snegu in ledu AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aPREGELJ S.\5V snegu\x5 23. TI=V snegu in ledu AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lPR\iml\uP\aPREGELJ S.\5V snegu\x5 24. TI=V snegu in ledu AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lVR\iml\uP\aPREGELJ S.\5V snegu\x5 25. TI=V snegu in ledu AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aPREGELJ S.\5V snegu\x5 26. TI=Rimuzine in črkolazen AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP 82-1\aROZMAN A.\5Rimuzine in 27. TI=Rimuzine in črkolazen AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP 82-1\aROZMAN A.\5Rimuzine in 28. TI=Rimuzine in črkolazen AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP 82-1\aROZMAN A.\5Rimuzine in

COBISS.SI-ID

55861

27.05.2019

COBISS.SI-ID

50997

27.05.2019

COBISS.SI-ID

1512478

27.05.2019

COBISS.SI-ID

6735360

23.05.2019

COBISS.SI-ID

299277568 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299277824 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299277568 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299277568 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299277568 22.05.2019

COBISS.SI-ID

299277568 22.05.2019

COBISS.SI-ID

298488320 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298488320 17.05.2019

COBISS.SI-ID

298488320 16.05.2019

COBISS.SI-ID

1115911774 29.05.2019

UDK skupina: S 1.

TI=American gods. [2], My ainsel AU=Hampton, Scott LA=eng - angleški PY=2019 PU=Headline SG=lŽA\iod\u084\aHAMPTON S.\5American

COBISS3/Zaloga

stran 21/21

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti maj 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti maj 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti maj 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti maj 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement