Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14.

TI=Igra s hudičevim repom AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZUPAN V.\5Igra s TI=Onstran vesolja : roman AU=Dreifuss, Kurt LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.9\aDREIFUSS K.\5Onstran TI=Zadimljene podobe : roman AU=Lakatos, Menyhért LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLAKATOS M. TI=Ladjedelnica : roman AU=Onetti, Juan Carlos LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aONETTI J.C. TI=Božji sužnji : [roman] AU=Gardonyi, Géza LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGARDONYI G.\5Božji TI=Bes v gorah : roman AU=Uris, Leon LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aURIS L.\5Bes v gorah TI=Ljubezen v jeseni AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Ljubezen TI=Lovilci sanj AU=Koželj, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKOŽELJ A.\5Lovilci sanj TI=Hribi, oblaki, lepe pozdrave AU=Strojan, Marjan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aSTROJAN M.\5Hribi, oblaki TI=Ruski formalisti : izbor teoretičnih besedil / [prevedel Drago Bajt, (tekst R. Jakobsona Frane Jerman) ; izbor Drago Bajt in Aleksander Skaza ; uredil, komentar in opombe napisal, sestavil bibliografijo ter kazala Aleksander Skaza] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82.0\aRUSKI FORMALISTI TI=Sveto pismo nove zaveze : jubilejni prevod ob štiristoletnici Dalmatinove Biblije LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Nadškofijski ordinariat ; [Beograd] ; Britanska in inozemska biblična družba SG=lŽA\iod\u22\aSVETO PISMO\5nove zaveze TI=Avtoportret z masko in s peresom : memoari AU=Mevlja, Dušan LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aMEVLJA D.\5Avtoportret TI=Sabrane grčke tragedije AU=Aeschylus LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1988 PU=priređivači SG=lŽA\iod\u82=861\aAESCHYLUS\5Sabrane TI=Ivan Tavčar AU=Bohanec, Franček LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Partizanska knjiga SG=lŽA\iod\u929\aTAVČAR I.

COBISS.SI-ID

10858497

12.08.2019

COBISS.SI-ID

12359431

09.08.2019

COBISS.SI-ID

10066177

09.08.2019

COBISS.SI-ID

11050241

09.08.2019

COBISS.SI-ID

3109123

09.08.2019

COBISS.SI-ID

809502

09.08.2019

COBISS.SI-ID

92676609

07.08.2019

COBISS.SI-ID

299404800 05.08.2019

COBISS.SI-ID

299161344 05.08.2019

COBISS.SI-ID

14558209

16.08.2019

COBISS.SI-ID

14868737

16.08.2019

COBISS.SI-ID

43799553

16.08.2019

COBISS.SI-ID

22915584

16.08.2019

COBISS.SI-ID

15638273

16.08.2019

COBISS.SI-ID

271408384 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299035392 07.08.2019

UDK skupina: 0 1. 2.

TI=Moj svet : slikovni slovar in potipanka / [prevedla Barbara Zych] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC\aMOJ SVET TI=Zbogom, prostozidarji : iz prostozidarstva v Cerkev : [osebna zgodba] AU=Flipo, Christophe LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aFLIPO C.\5Zbogom, prosto

COBISS3/Zaloga

stran 1/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2.

TI=Z zobmi ne grizemo AU=Verdick, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Grlica SG=lŽA\imzb\uC\aVERDICK E.\5Z zobmi TI=Kuža Goldi gre na sprehod AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Imprimo SG=lŽA\iml\uS\aLAINŠČEK F.\5Kuža Goldi

COBISS.SI-ID

291047680 16.08.2019

COBISS.SI-ID

278050560 16.08.2019

COBISS.SI-ID

116358144 09.08.2019

COBISS.SI-ID

275713280 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299899392 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299899392 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299899392 07.08.2019

COBISS.SI-ID

301059072 30.08.2019

COBISS.SI-ID

3777792

COBISS.SI-ID

300483328 07.08.2019

COBISS.SI-ID

14509824

COBISS.SI-ID

235467776 16.08.2019

COBISS.SI-ID

63006208

09.08.2019

COBISS.SI-ID

2575665

16.08.2019

UDK skupina: 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

TI=Temna stran iskalcev svetlobe AU=Ford, Debbie LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Aura SG=lŽA\iod\u159.9\aFORD D.\5Temna stran TI=Veličastni Saturn AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Chiara SG=lPO\iod\u133\aKEZELE A.P.\5Veličastni TI=Vsi smo lahko lepi AU=Sam, Anej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Jasa SG=lPO\iml\u1\aSAM A.\5Vsi smo TI=Vsi smo lahko lepi AU=Sam, Anej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Jasa SG=lBR\iml\u1\aSAM A.\5Vsi smo TI=Vsi smo lahko lepi AU=Sam, Anej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Jasa SG=lŽA\iml\u1\aSAM A.\5Vsi smo TI=Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije AU=Bateson, Gregory LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina ; Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda SG=lŽA\iod\u1\aBATESON G.\5Ekologija idej TI=Predsokratiki / izbral in prevedel, [predgovor in opombe napisal] Anton Sovrè LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u1\aPREDSOKRATIKI

16.08.2019

UDK skupina: 2 1. 2. 3.

TI=Pot do svetosti : sv. Jožefmarija Escrivá AU=Juvančič, Juan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Družina SG=lŽA\iml\u929\aESCRIVA de B. TI=Psalmi : besedilo in razlaga AU=Gross, Heinrich LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u22\aGROSS H.\5Psalmi TI=Vse o bogu v eni vožnji s taksijem : ilustracije Mark Buckingham AU=Arden, Paul LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Vale-Novak SG=lŽA\iod\u2\aARDEN P.\5Vse o bogu

16.08.2019

UDK skupina: 29 1.

TI=Šolska enciklopedija. Svetovna verstva AU=Meredith, Susan LA=slv slovenski PY=1996 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\u29\aMEREDITH S.\5Svetovna

UDK skupina: 3 1.

TI=Revolucionarni idejni preobrat med prvo svetovno vojno : Lenin v boju za

COBISS3/Zaloga

stran 2/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

tretjo internacionalo AU=Britovšek, Marjan LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aBRITOVŠEK M. UDK skupina: 32 1. 2. 3. 4.

TI=Dvojna življenja : vohuni in pisatelji v sovjetski vojni idej proti zahodu AU=Koch, Stephen LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u32\aKOCH S.\5Dvojna življenja TI=Nova slovenska samozavest : pogovori s slovenskimi političnimi prvaki AU=Prunk, Janko LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Lumi ; Panatal SG=lŽA\iod\u32\aPRUNK J.\5Nova slovenska TI=Popolna omama : droge v tretjem rajhu AU=Ohler, Norman LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u32\aOHLER N.\5Popolna omama TI=Moja resnica : Jugoslavija 1989 - Slovenija 1991 AU=Drnovšek, Janez LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u32\aDRNOVŠEK J.\5Moja resnica

COBISS.SI-ID

55396352

09.08.2019

COBISS.SI-ID

21799680

09.08.2019

COBISS.SI-ID

300015616 05.08.2019

COBISS.SI-ID

58078720

COBISS.SI-ID

299657984 05.08.2019

COBISS.SI-ID

292694784 30.08.2019

COBISS.SI-ID

246186496 09.08.2019

COBISS.SI-ID

8382976

09.08.2019

COBISS.SI-ID

62119680

09.08.2019

COBISS.SI-ID

3849472

09.08.2019

COBISS.SI-ID

52629761

09.08.2019

16.08.2019

UDK skupina: 34 1.

TI=Sherlock na delu : preverite svoje sposobnosti logičnega sklepanja v primerjavi z najslavnejšim detektivom na svetu AU=Ross, Stewart LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROSS S.\5Sherlock na delu

UDK skupina: 39 1.

TI=Lepo vedenje : kako se obnašaš doma, v šoli in na ulici AU=Baseler, Marja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u39\aBASELER M.\5Lepo vedenje

UDK skupina: 5 1.

2.

TI=Omega 1. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja AU=Brilej, Roman LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Ataja SG=lŽA\iod\u51\aBRILEJ R.\5Omega 1 TI=Planet Zemlja AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Domus ; Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u55\aPARKER S.\5Planet Zemlja

UDK skupina: 50 1.

TI=Šolska enciklopedija. Spoznavajmo okolje AU=Allaby, Michael LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\u50\aALLABY M.\5Spoznavajmo

UDK skupina: 59 1.

TI=Kaj je svet živali AU=Nayman, Anthony LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Delavska enotnost SG=lBR\iml\u59\aNAYMAN A.\5Kaj je svet

UDK skupina: 6 1.

TI=Od pšenice do kruha : mlinarstvo in pekarstvo v Celju od začetka 18.

COBISS3/Zaloga

stran 3/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

2.

stoletja do druge svetovne vojne : razstavni katalog : Osrednja knjižnica Celje, 18. 12. 2003-30. 3. 2004 AU=Kač, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\ido\u66\aKAČ T.\5Od pšenice TI=Železničarska in splošna stavka aprila 1920 / [uredil uredniški odbor Janez COBISS.SI-ID5821184 Kos ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Železniško gospodarstvo SG=lŽA\iod\u62\aŽELEZNIČARSKA\5in splošna

09.08.2019

UDK skupina: 61 1.

TI=Progresivno sproščanje mišic AU=Hainbuch, Friedrich LA=slv slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aHAINBUCH F.\5Progresivno

COBISS.SI-ID

256080384 14.08.2019

COBISS.SI-ID

128486656 07.08.2019

COBISS.SI-ID

241996288 07.08.2019

COBISS.SI-ID

78662912

COBISS.SI-ID

1116138078 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1116090974 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1116139870 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1116103262 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1116136798 05.08.2019

UDK skupina: 61+619 1.

TI=Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine : [učbenik za srednjo zdravstveno šolo] AU=Barovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lŽA\iod\u61\aBAROVIČ V.\5Patologija

UDK skupina: 63 1.

TI=Konji / [prevedla Petra Anžlovar] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lVR\iod\u636.1\aKONJI

UDK skupina: 65 1.

TI=Halo, tu Radio Ljubljana! : katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije ob sedemdeseti obletnici ustanovitve Radia Ljubljana AU=BezlajKrevel, Ljudmila LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Tehniški muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u65\aBEZLAJ-K. L.\5Halo, tu Radio

07.08.2019

UDK skupina: 7 1.

2.

3. 4. 5.

TI=7 diosas / original score Cyril Morin ; cinematography Swapnil S Sonawane ; co-writers Subhadra Mahajan, Dilip Shankar, additional writing Arsala Qureishi ; written & directed by Pan Nalin ; prevod in priredba Rahella Ogenj Mai LA=hin; eng PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aSEDEM JEZNIH\xod-2149 TI=Alibi.com / un film de Philippe Lacheau ; scénario Philippe Lacheau, Julien Arruti, Pierre Dudan ; directeur de la photographie Dominique Colin ; musique originale Michael Tordjman, Maxime Desprez LA=fre - francoski PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aALIBI.COM\xod-2148 TI=Doubles vies / écrit et réalisé par Olivier Assayas ; image Yorick Le Saux ; prevedla Špela Tomec LA=fre - francoski PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aDVOJNA\xod-2143 TI=Lazzaro felice / scritto e diretto da Alice Rohrwacher ; fotografia Hélène Louvart ; prevedel Luka Pieri LA=ita - italijanski PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSREČEN KOT\xod-2142 TI=Juliet, naked / directed by Jesse Peretz ; screenplay by Evgenia Peretz and Jim Taylor & Tamara Jenkins ; based on the novel by Nick Hornby ; director of photography Remi Adefarasin ; music by Nathan Larson LA=eng angleški PY=2019 PU=Go Partner

COBISS3/Zaloga

stran 4/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

SG=lŽA\idvd\u791\aJULIET, GOLA\xod-2141 TI=The old man & the gun / written and directed by David Lowery ; based on COBISS.SI-ID1116137054 the New Yorker article by David Grann ; director of photography Joe Anderson ; music by Daniel Hart ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aSTAREC IN\xod-2140 7. TI=Suspiria / choreographer Damien Jalet ; music by Thom Yorke ; COBISS.SI-ID1116094302 cinematographer Sayombhu Mukdeeprom ; based on the original screenplay by Dario Argento and Daria Nicolodi ; screenplay by David Kajganich ; directed by Luca Guadagnino ; prevod Denis Debevec LA=eng; ger; fre PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aSUSPIRIA\xod-2139 8. TI=The secret scripture / original music by Brian Byrne ; director of COBISS.SI-ID1116088926 photography Mikhail Krichman ; based upon the novel by Sebastian Barry ; written by Jim Sheridan and Johnny Ferguson ; directed by Jim Sheridan ; prevod Rahella Ogenj Mai LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aSKRITO SPOROČILO\xod9. TI=La douleur / d'après l'ouvrage de Marguerite Duras ; un film écrit et réalisé COBISS.SI-ID1116138590 par Emmanuel Finkiel ; image Alexis Kavyrchine ; prevedla Špela Tomec LA=fre - francoski PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aSPOMINI NA\xod-2137 10. TI=Ves ta svet je oder AU=Gombač, Branko LA=slv - slovenski PY=1996 COBISS.SI-ID40002305 PU=Zveza kulturnih organizacij Občine SG=lŽA\iod\u792\aGOMBAČ B.\5Ves ta svet 6.

05.08.2019

05.08.2019

05.08.2019

05.08.2019

16.08.2019

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

3.

TI=Posledice / scenarist in režiser, writer and director Darko Štante ; direktor fotografije, director of photography Rok Kajzer Nagode ; prevajalka podnapisov, subtitles translator Tina Poglajen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aPOSLEDICE\xod-2147 TI=Kje so tiste rožice / [izbrala in uredila Metka Pušenjak] ; ilustriral Zvonko Čoh ; [notografiral Tadej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u78\aKJE so tiste\x+ pril. CD TI=Prešerni Zlatko Šugman : Ob podelitvi Prešernove nagrade LA=slv slovenski PY=2003 PU=Mestno gledališče Ljubljansko SG=lŽA\iod\u792\aPREŠERNI\5Zlatko Šugman

COBISS.SI-ID

1115742046 05.08.2019

COBISS.SI-ID

300225792 05.08.2019

COBISS.SI-ID

512015738 16.08.2019

COBISS.SI-ID

1115668830 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1115673182 05.08.2019

COBISS.SI-ID

1114515294 05.08.2019

UDK skupina: 791.2 1.

2. 3.

TI=Todos lo saben / dirección de fotografia José Luis Alcaine ; escrita y dirigida por Asghar Farhadi ; canciones originales Javier Limón ; prevedla Andreja Kurent LA=spa - španski PY=2018 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aVSI VEJO\xod-2146 TI=Pero Lovšin : ti lahko : glasbeno-dokumentarni film AU=Sever, Jani LA=eng - angleški PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aTI LAHKO\xod-2145 TI=L'odyssee / un film de Jerome Salle ; scénario Jerome Salle et Laurent Turner ; adaptation et dialogues Jerome Salle ; image Matias Boucard ; musique Alexandre Desplat ; prevedla Špela Tomec LA=fre; eng PY=2018 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aODISEJA\xod-2144

UDK skupina: 791.43/.45+792 COBISS3/Zaloga

stran 5/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

1.

TI=Sled odrskih senc : gledališki dnevnik AU=Predan, Vasja LA=slv slovenski PY=1995 PU=Mihelač SG=lŽA\ido\u792\aPREDAN V.\5Sled\x2

COBISS.SI-ID

56463104

14.08.2019

COBISS.SI-ID

36635392

09.08.2019

COBISS.SI-ID

231964672 16.08.2019

COBISS.SI-ID

226546176 14.08.2019

COBISS.SI-ID

10812929

09.08.2019

COBISS.SI-ID

972830

09.08.2019

COBISS.SI-ID

10816513

09.08.2019

COBISS.SI-ID

826398

09.08.2019

COBISS.SI-ID

1357854

09.08.2019

COBISS.SI-ID

96978689

09.08.2019

COBISS.SI-ID

96785665

09.08.2019

COBISS.SI-ID

96682497

08.08.2019

COBISS.SI-ID

269591040 08.08.2019

COBISS.SI-ID

300367616 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299803648 07.08.2019

COBISS.SI-ID

63410432

07.08.2019

COBISS.SI-ID

3087165

07.08.2019

UDK skupina: 792 1.

TI=Skozi življenje. 1./2. AU=Gombač, Branko LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Cetis SG=lŽA\ido\u792\aGOMBAČ B.\5Skozi življenje

UDK skupina: 8 1. 2.

TI=Berlin AU=Šteger, Aleš LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Študentska založba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aŠTEGER A.\5Berlin TI=Mačke in miš AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Mačke

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Valček za slovo : roman AU=Kundera, Milan LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKUNDERA M.\5Valček za TI=Diamant : roman AU=Collins, Wilkie LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOLLINS W.\5Diamant TI=Železni križec : roman AU=Heinrich, Willi LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aHEINRICH W.\5Železni TI=Modri bicikel. 3, Hudič se še kar smeji AU=Deforges, Régine LA=slv slovenski PY=1987 PU=Borec SG=lŽA\iod\u840-311.2\aDEFORGES R. TI=Levinja svetega Marka : roman AU=Schönthan, Gaby von LA=slv slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSCHÖNTHAN G. TI=Leninov park AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Goga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGOLOB T.\5Leninov park TI=Delci svetlobe AU=Zajc, Lenart LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-312.9\aZAJC L.\5Delci svetlobe TI=Mnogoboj mitologij AU=Harlamov, Sergej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-1\aHARLAMOV S.\5Mnogoboj TI=Kruta resnica AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lPR\iml\uP - ZBIRKA\aKINNEY J.\5Kruta TI=Kam si šla, Bernadette : roman AU=Semple, Maria LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Vida SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSEMPLE M.\5Kam si TI=Živemu se vse zgodi AU=Amon, Bojan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Vida SG=lŽA\iod\u82-94\aAMON B.\5Živemu se vse TI=Sto slovenskih pripovednikov AU=Glušič, Helga LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lŽA\iod\u82.0\aGLUŠIČ H.\5Sto slovenskih TI=Further under the duvet AU=Keyes, Marian LA=eng - angleški PY=2006

COBISS3/Zaloga

stran 6/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

PU=Penguin Books SG=lŽA\iod\u82=20\aKEYES M.\5Further under TI=Poslušalka konjev AU=Crammond, Linda LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uM\aCRAMMOND L.\5Poslušalka TI=Usodne posledice AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Malopridnežu po meri : 2. knjiga iz serije Carlislovi AU=Harrington, Anna LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHARRINGTON A. TI=Izvirnik AU=Kočica, Jiři LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKOČICA JIŘI\5Izvirnik TI=Načini smrti AU=Mda, Zakes LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMDA Z.\5Načini smrti TI=Čas koz AU=Starova, Luan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSTAROVA L.\5Čas koz TI=353. člen Kazenskega zakonika AU=Viel, Tanguy LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aVIEL T.\5353. člen TI=Težave z angelčki AU=Skubic, Andrej E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aSKUBIC A. E.\5Težave z TI=Špelca AU=Robert, Nadine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aROBERT N.\5Špelca TI=Skrivnost treh četrtin : novi primer Hercula Poirota AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Skrivnost TI=Srajca srečnega človeka : (moje popotovanje skozi sedem desetletij in še malo) AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-94\aPREGL S.\5Srajca srečnega TI=Tujka AU=Hertmans, Stefan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.6\aHERTMANS S.\5Tujka TI=Brez anestezije AU=Lazić, Radmila LA=slv; srp PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-1\aLAZIĆ R.\5Brez anestezije TI=Nismo nedolžni AU=Beidao LA=slv; chi PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-1\aBEIDAO\5Nismo nedolžni TI=Vrtnice vetra : zgodba o prekrižanih nitih usod AU=Tamimi, Widad LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lBR\iod\u82-312.6\aTAMIMI W.\5Vrtnice TI=Belo se pere na devetdeset AU=Žakelj, Bronja LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aŽAKELJ B.\5Belo se TI=Belo se pere na devetdeset AU=Žakelj, Bronja LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aŽAKELJ B.\5Belo se TI=Belo se pere na devetdeset AU=Žakelj, Bronja LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aŽAKELJ B.\5Belo se TI=Poljubi me, falot AU=Heath, Lorraine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHEATH L.\5Poljubi

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

300134144 07.08.2019

COBISS.SI-ID

95773441

COBISS.SI-ID

299859456 05.08.2019

COBISS.SI-ID

299539200 05.08.2019

COBISS.SI-ID

299759360 05.08.2019

COBISS.SI-ID

298463488 05.08.2019

COBISS.SI-ID

298672128 05.08.2019

COBISS.SI-ID

300230400 05.08.2019

COBISS.SI-ID

300272384 05.08.2019

COBISS.SI-ID

299903744 05.08.2019

COBISS.SI-ID

300727296 30.08.2019

COBISS.SI-ID

300727808 30.08.2019

COBISS.SI-ID

300803072 30.08.2019

COBISS.SI-ID

300803328 30.08.2019

COBISS.SI-ID

293440000 30.08.2019

COBISS.SI-ID

299354368 30.08.2019

COBISS.SI-ID

299354368 30.08.2019

COBISS.SI-ID

299354368 30.08.2019

COBISS.SI-ID

96952065

07.08.2019

30.08.2019

stran 7/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

33. TI=Ob tebi AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Ob tebi 34. TI=Nove prigode stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil AU=Jonasson, Jonas LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aJONASSON J.\5Nove 35. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 36. TI=Dekle za en mesec. Oktober, november, december AU=Carlan, Audrey LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCARLAN A.\5Dekle 37. TI=Vražji lord Will AU=Ashley, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aASHLEY J.\5Vražji 38. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 39. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret vohunke 40. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 41. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 42. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 43. TI=Vražji lord Will AU=Ashley, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aASHLEY J.\5Vražji 44. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 45. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 46. TI=Poljubi me, falot AU=Heath, Lorraine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHEATH L.\5Poljubi 47. TI=Vražji lord Will AU=Ashley, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aASHLEY J.\5Vražji 48. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 49. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 50. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 51. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293082880 29.08.2019

COBISS.SI-ID

299146240 29.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

COBISS.SI-ID

290830336 27.08.2019

COBISS.SI-ID

96952577

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952577

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952065

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952577

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

28.08.2019

stran 8/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

52. TI=Portret vohunke AU=Silva, Daniel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-312.4\aSILVA D.\5Portret 53. TI=Čaščena do četrtka AU=Bybee, Catherine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBYBEE C.\5Čaščena 54. TI=Vražji lord Will AU=Ashley, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aASHLEY J.\5Vražji 55. TI=Poljubi me, falot AU=Heath, Lorraine LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHEATH L.\5Poljubi 56. TI=Živim od tvojih besed : resnična ljubezenska zgodba v pismih : JLA 1983-1984 : [spremna beseda Gregor Čušin] AU=Gašperin, Breda LA=slv slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-6\aGAŠPERIN B.\5Živim od 57. TI=Enainsedemdesetkilogramski zakon AU=Irving, John LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aIRVING J.

COBISS.SI-ID

96952321

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951041

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952577

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96952065

26.08.2019

COBISS.SI-ID

294976000 26.08.2019

COBISS.SI-ID

22780160

16.08.2019

UDK skupina: 82.0 1. 2.

TI=Literarni in gledališki publicizmi AU=Predan, Vasja LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID262230272 16.08.2019 PY=2012 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\iod\u792\aPREDAN V.\5Literarni in TI=Še preden se je začel svet : Peter Božič, človek gledališča / [uredila Tomaž COBISS.SI-ID256474112 16.08.2019 Toporišič in Ivo Svetina] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Slovenski gledališki muzej SG=lŽA\iod\u792\aŠE PREDEN SE\5je začel svet

UDK skupina: 82=20 1.

TI=Island for sale AU=Collins, Anne LA=eng - angleški PY=1997 PU=Longman SG=lBR\iml\u82=20\aCOLLINS A.\5Island for sale

COBISS.SI-ID

6258482

16.08.2019

COBISS.SI-ID

6754361

12.08.2019

COBISS.SI-ID

299593984 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299394816 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299593984 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299593984 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299394816 29.08.2019

COBISS.SI-ID

299593984 29.08.2019

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Cashelmara : roman AU=Howatch, Susan LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHOWATCH S. TI=Uspavanka AU=Slimani, Leïla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u840-311.2\aSLIMANI L.\5Uspavanka TI=Najboljša vas na svetu AU=Paasilinna, Arto LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A. TI=Uspavanka AU=Slimani, Leïla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u840-311.2\aSLIMANI L.\5Uspavanka TI=Uspavanka AU=Slimani, Leïla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u840-311.2\aSLIMANI L.\5Uspavanka TI=Najboljša vas na svetu AU=Paasilinna, Arto LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A. TI=Uspavanka AU=Slimani, Leïla LA=slv - slovenski PY=2019

COBISS3/Zaloga

stran 9/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u840-311.2\aSLIMANI L.\5Uspavanka UDK skupina: 82-1 1.

TI=Napol dokončana nebesa : izbrane pesmi AU=Tranströmer, Tomas LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Študentska organizacija Univerze, Študentska založba SG=lBR\iod\u82-1\aTRANSTRÖMER T.\5Napol

COBISS.SI-ID

74254336

16.08.2019

COBISS.SI-ID

247387392 09.08.2019

COBISS.SI-ID

12358407

COBISS.SI-ID

248113408 14.08.2019

COBISS.SI-ID

221321472 12.08.2019

COBISS.SI-ID

221601536 12.08.2019

COBISS.SI-ID

249368576 12.08.2019

COBISS.SI-ID

221601280 12.08.2019

COBISS.SI-ID

262232576 09.08.2019

COBISS.SI-ID

223739904 09.08.2019

COBISS.SI-ID

229333760 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299479296 30.08.2019

COBISS.SI-ID

300837376 27.08.2019

COBISS.SI-ID

247839232 14.08.2019

COBISS.SI-ID

249258240 14.08.2019

UDK skupina: 821.11 1. 2. 3.

TI=Vdovec : [roman] AU=Kluun LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKLUUN\5Vdovec\x2 TI=Otroci zime : roman AU=Mørch, Dea Trier LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMØRCH D.T.\5Otroci TI=Pasjeglavec AU=Ramsland, Morten LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aRAMSLAND M.

09.08.2019

UDK skupina: 821.111 1.

TI=Naj ti rečem ljubica AU=Clark, Mary Higgins LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCLARK M. H.\5Naj 2. TI=Odvetnik ulice AU=Grisham, John LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aGRISHAM J.\5Odvetnik 3. TI=Mary, Mary AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Mary, 4. TI=Nič ni večno AU=Sheldon, Sidney LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSHELDON S.\5Nič ni 5. TI=Pazi, kaj si želiš : [kar dekle hoče, ni vedno to, kar dekle potrebuje ---] AU=Potter, Alexandra LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Videotop SG=lŽA\iod\u820-311.2\aPOTTER A.\5Pazi, kaj si 6. TI=Peščene sipine AU=Harris, Joanne LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHARRIS J.\5Peščene 7. TI=Princeska na počitnicah AU=Cabot, Meg LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aCABOT M. 8. TI=Smrtonosna belina AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aROWLING J.K. 9. TI=Dekle, ki si ga zapustil AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Dekle 10. TI=5. jezdec AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\55. jezdec 11. TI=Vijolice so modre AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Vijolice COBISS3/Zaloga

stran 10/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

12. TI=Preden zaspim AU=Watson, S. J. LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Videotop SG=lPR\iod\u82-312.4\aWATSON S.J.\5Preden

COBISS.SI-ID

256044032 14.08.2019

COBISS.SI-ID

252150272 16.08.2019

COBISS.SI-ID

161073

07.08.2019

COBISS.SI-ID

96614145

08.08.2019

COBISS.SI-ID

96700161

08.08.2019

COBISS.SI-ID

299262208 05.08.2019

COBISS.SI-ID

258978304 16.08.2019

COBISS.SI-ID

252839424 16.08.2019

COBISS.SI-ID

11565831

COBISS.SI-ID

290354176 14.08.2019

COBISS.SI-ID

294435072 14.08.2019

COBISS.SI-ID

215922176 14.08.2019

COBISS.SI-ID

727863

UDK skupina: 821.161.1 1.

TI=Venerini laski AU=Šiškin, Mihail LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lBR\iod\u882-311.2\aŠIŠKIN M.\5Venerini

UDK skupina: 821.162.1 1.

TI=Pozor! Črna marela! AU=Bahdaj, Adam LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBAHDAJ A.\5Pozor! Črna

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

TI=Narejeno iz metala in kamnov AU=Komel, Ivana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba Litera SG=lŽA\iod\u82-1\aKOMEL I.\5Narejeno iz TI=Malomeščani AU=Paukovič, Lara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Litera SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPAUKOVIČ L. TI=Vesolje AU=Strniša, Gregor LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aSTRNIŠA G.\5Vesolje TI=Hvalnica rešnjemu telesu AU=Ihan, Alojz LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\ido\u82-4\aIHAN A.\5Hvalnica TI=Dom : iz spominov Ericha Schleimerja, lesnega industrialca v pokoju in posestnika z dvorca Grebenje nad Gručno vasjo AU=Arko, Andrej LA=slv slovenski PY=2010 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Mohorjeva ; Goriška Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aARKO A.\5Dom TI=Ujeti v času : roman AU=Malenšek, Mimi LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMALENŠEK M.\5Ujeti TI=Na novinah AU=Kač, Janko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Občina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKAČ J.\5Na novinah TI=Moloh : socialnozgodovinski roman AU=Kač, Janko LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lŽA\ido\u886.3-311.2\aKAČ J.\5Moloh

16.08.2019

UDK skupina: 821.21/.41 1.

TI=Zakladi duše AU=Jalal al-Din Rumi LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Alpha center ; Grafična agencija Potens SG=lPR\iod\u82-1\aJALAL AL-DIN

UDK skupina: 821-311.2 1.

TI=Hči viharjev : roman AU=Saint-Laurent, Cecil LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSAINT-LAURENT C.

12.08.2019

UDK skupina: 821-312.6 COBISS3/Zaloga

stran 11/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

1.

TI=Bob Dylan AU=Scaduto, Anthony LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aSCADUTO A.\5Bob Dylan

COBISS.SI-ID

776759

09.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

96951809

26.08.2019

COBISS.SI-ID

280187904 21.08.2019

COBISS.SI-ID

287126272 16.08.2019

COBISS.SI-ID

229254656 14.08.2019

COBISS.SI-ID

299146752 09.08.2019

COBISS.SI-ID

299146752 09.08.2019

COBISS.SI-ID

94115841

07.08.2019

COBISS.SI-ID

94115841

07.08.2019

COBISS.SI-ID

94115841

07.08.2019

COBISS.SI-ID

299146752 30.08.2019

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O.\5Moja 2. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O.\5Moja 3. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O. 4. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O.\5Moja 5. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O. 6. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O.\5Moja 7. TI=Moja sestra, serijska morilka AU=Braithwaite, Oyinkan LA=slv slovenski PY=2019 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-312.4\aBRAITHWAITE O. 8. TI=Noro zaljubljena AU=Glines, Abbi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGLINES A.\5Noro 9. TI=Stanja AU=Peršak, Tone LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Knjižna zadruga SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aPERŠAK T.\5Stanja 10. TI=Temna soba AU=Walters, Minette LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALTERS M.\5Temna UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Dekle, ki si ga zapustil AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Dekle, ki si TI=Dekle, ki si ga zapustil AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Dekle, ki si TI=Usodna afera AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Usodna TI=Usodna afera AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Usodna TI=Usodna afera AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Usodna TI=Dekle, ki si ga zapustil AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Dekle, ki si

COBISS3/Zaloga

stran 12/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

7.

TI=Dekle, ki si ga zapustil AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Dekle, ki si

COBISS.SI-ID

299146752 29.08.2019

COBISS.SI-ID

2316290

COBISS.SI-ID

300040448 05.08.2019

COBISS.SI-ID

251592448 14.08.2019

COBISS.SI-ID

78879744

14.08.2019

COBISS.SI-ID

6927360

09.08.2019

COBISS.SI-ID

112351744 16.08.2019

COBISS.SI-ID

96888577

UDK skupina: 82-311.6 1.

TI=Dekle z biseri : zgodovinski roman AU=Haggard, Henry Rider LA=slv slovenski PY=1987 PU=Družina SG=lPR\iod\u82-311.6\aHAGGARD H. R.\5Dekle z

12.08.2019

UDK skupina: 82-312.4 1. 2.

TI=Mesto prevar AU=Kocbek Margan, Mihaela LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKOCBEK M., M.\5Mesto TI=Potopljeni vlak : usodni bohinjski trikotnik : detektivska taborniška zgodba AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uC\aSIVEC I.\5Potopljeni vlak

UDK skupina: 82-312.6 1.

TI=Angelin pepel : spomini AU=MacCourt, Frank LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aMACCOURT F.\5Angelin

UDK skupina: 886.3 1.

TI=Netopir pod srajco : izpoved (o)zdravljenega alkoholika AU=Cimer, Nikolaj LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u61\aCIMER N.\5Netopir pod

UDK skupina: 886.3-311.2 1.

TI=Prikrita harmonija AU=Marinčič, Katarina LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aMARINČIČ K.

UDK skupina: 9 1.

TI=Katarina Velika in Potemkin : carska ljubezenska zgodba AU=Montefiore, Sebag LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u929\aKATARINA II.

30.08.2019

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2.

TI=Čas skrajnosti : svetovna zgodovina 1914-1991 AU=Hobsbawm, Eric J. COBISS.SI-ID106693632 09.08.2019 LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Znanstveno in publicistično središče SG=lŽA\iod\u930\aHOBSBAWM E.J.\5Čas TI=Krajevna skupnost Petrovče / [zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije BarbaraCOBISS.SI-ID261721088 09.08.2019 Čeh] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Grafika Gracer SG=lPE\iod\u908D\aKRAJEVNA\5skupnost

UDK skupina: 929 1.

TI=Problem povečevanja človeške energije s posebnim ozirom na pridobivanjeCOBISS.SI-ID299397376 09.08.2019 energije sonca AU=Tesla, Nikola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba ZRC ; Litera

COBISS3/Zaloga

stran 13/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

2. 3. 4.

5. 6.

SG=lPO\iod\u62\aTESLA N.\5Problem TI=Vse je mogoče : uresničevanje sanj z vero in pogumom AU=Bricker, Jen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aBRICKER J. TI=Karel IV. : kronika življenja in vladanja češkega kralja in rimskega cesarja AU=Kožík, František LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-312.6\aKOŽÍK F.\5Karel IV. TI=Kaj bi na tvojem mestu naredila ona? : resnične zgodbe 25 izjemnih žensk, ki so spremenile svet AU=Woodward, Kay LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u929\aWOODWARD K.\5Kaj bi na TI=Jaz, Marco Polo AU=Wang, Huiqin LA=slv; chi PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u929\aPOLO M. TI=Spomini barona Valvasorja : prigode žlahtno rojenega gospoda, dičnega stotnika dolenjske strani, viteza znanosti in veleumnega moža, kateri je zložil Slavo vojvodine Kranjske zapisane od njega samega in dopolnjene s pripisi njegovega pisarja in kopista Janeza Lenarta AU=Kovač-Artemis, Tita LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aKOVAČ-A.T.\5Spomini

COBISS.SI-ID

300078336 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299640832 07.08.2019

COBISS.SI-ID

298841856 05.08.2019

COBISS.SI-ID

295243520 30.08.2019

COBISS.SI-ID

1462529

COBISS.SI-ID

248378880 09.08.2019

COBISS.SI-ID

2653697

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

299526400 07.08.2019

COBISS.SI-ID

300024832 05.08.2019

COBISS.SI-ID

300451072 05.08.2019

COBISS.SI-ID

299704576 07.08.2019

16.08.2019

UDK skupina: C 1.

TI=Stilski izziv AU=McKain, Kelly LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uC\aMCKAIN K.\5Stilski izziv 2. TI=Zverinice z Večne poti AU=Kovač, Polonca LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Borec SG=lŽA\iml\uC\aKOVAČ P.\5Zverinice z 3. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 4. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 5. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lTA\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 6. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 7. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 8. TI=Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe AU=Bertini, Anthony LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uS\aBERTINI A.\5Stvari, o 9. TI=Strašni volk AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Strašni volk 10. TI=Dvanajst slonov AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aSUHODOLČAN L.\5Dvanajst

07.08.2019

UDK skupina: M 1.

TI=Joj, kako mi je všeč! AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 14/15


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.09.2019 Z-PL-B06

Novosti AVG 2019

PY=2019 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uM\aKALKIPSAKIS T.\5Joj, kako UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Deklica iz Chicaga : mladinska povest AU=Ingolič, Anton LA=slv slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aINGOLIČ A.\5Deklica iz TI=Deklica iz Louisiane AU=Görlich, Ernst LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aGÖRLICH E.\5Deklica iz Louis TI=Ati v zagati AU=Walliams, David LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aWALLIAMS D.\5Ati v zagati TI=Babica v supergah AU=Matè, Miha LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uP\aMATÈ M.\5Babica v supergah TI=Kje se skriva dragocena štorklja? AU=Brezina, Thomas LA=slv slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva založba SG=lTA\iml\uP\aBREZINA T.\5Kje se skriva TI=Sod z mrtvaško glavo AU=Brezina, Thomas LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva založba SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aBREZINA T.\5Sod z TI=Hišica v cvetju AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uP\aSIVEC I.\5Hišica v cvetju

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

925185

07.08.2019

COBISS.SI-ID

3015944

07.08.2019

COBISS.SI-ID

300493056 05.08.2019

COBISS.SI-ID

293864704 30.08.2019

COBISS.SI-ID

50100736

16.08.2019

COBISS.SI-ID

50099200

16.08.2019

COBISS.SI-ID

216207360 14.08.2019

stran 15/15

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti avgust 2019  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti avgust 2019

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti avgust 2019  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti avgust 2019

Profile for 26906
Advertisement