Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

TI=Marco Polo. 1 / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\51 TI=10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike AU=Tacol, Alenka LA=slv slovenski PY=2011 PU=Zavod za zdravstveno varstvo SG=lPO\iml\u37\aTACOL A.\510 korakov TI=Alexandre Dumas : kralj Pariza AU=Endore, S. Guy LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-312.6\aENDORE S.G.\5Alexandre TI=Od točke do slike : zbrani likovnoteoretski spisi AU=Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u7\aKANDINSKIJ V.V.\5Od točke do TI=Onkraj polnoči AU=Sheldon, Sidney LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Otokar Keršovani-Rijeka SG=lGR\iod\u82-312.4\aSHELDON S.\5Onkraj TI=Okostja AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u61\aPARKER S.\5Okostja TI=Kri in orhideje AU=Katkov, Norman LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aKATKOV N.\5Kri in TI=Divji golob : roman AU=Rebula, Alojz LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mohorjeva družba SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aREBULA A.\5Divji TI=Zračni pirat AU=Nahum, Lucien LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aNAHUM L.\5Zračni TI=Drevesa AU=Lanzara, Paola LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u630\aLANZARA P.\5Drevesa TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lŠE\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lVR\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lTA\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lPR\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lPO\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

14098433

23.10.2019

COBISS.SI-ID

258599424 21.10.2019

COBISS.SI-ID

16039424

16.10.2019

COBISS.SI-ID

15463937

16.10.2019

COBISS.SI-ID

14046465

16.10.2019

COBISS.SI-ID

27013632

14.10.2019

COBISS.SI-ID

4611897

11.10.2019

COBISS.SI-ID

51713

11.10.2019

COBISS.SI-ID

24509447

11.10.2019

COBISS.SI-ID

14998529

11.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019 stran 1/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lPN\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lPE\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lLI\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lGR\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Mali Savinjčani beremo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (4 do 6 let) : 2018/2019 AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lBR\iml\u02\aŠTUSEJ I.\5Mali\x2018/19 TI=Die schönsten Gedichte aus acht Jahrhunderten / herausgegeben von Carl Stephenson ; eingeleitet von Rudolf Hagelstange LA=ger - nemški PY=1998 PU=Parkland SG=lŽA\iod\u82=30\aDIE TI=125 let : tekstilne tovarne Prebold : 1842-1967 AU=Kobe-Arzenšek, Katarina LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Tekstilna tovarna SG=lŽA\ido\u67/68\aKOBE-A.K.\5125 let

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

11663015

28.10.2019

COBISS.SI-ID

77330944

28.10.2019

COBISS.SI-ID

1753204

28.10.2019

COBISS.SI-ID

300724992 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298923008 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298923008 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298923008 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298923008 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298923008 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300576768 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300576768 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300576768 09.10.2019

UDK skupina: 0 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

TI=Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje AU=Collins, Francis S. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u2\aCOLLINS F. S.\5Jezik Boga TI=Hej, Velededi AU=McCartney, Paul LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aMCCARTNEY P.\5Hej, Velededi TI=Hej, Velededi AU=McCartney, Paul LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aMCCARTNEY P.\5Hej, Velededi TI=Hej, Velededi AU=McCartney, Paul LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aMCCARTNEY P.\5Hej, Velededi TI=Hej, Velededi AU=McCartney, Paul LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aMCCARTNEY P.\5Hej, Velededi TI=Hej, Velededi AU=McCartney, Paul LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aMCCARTNEY P.\5Hej, Velededi TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 2/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

10.

11.

12.

13.

14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21.

PY=2019 PU=Učila International SG=lTA\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih COBISS.SI-ID300576768 rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih COBISS.SI-ID300576768 rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih COBISS.SI-ID300576768 rekordov] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iml\u0\aGUINNESS\52020 TI=Naša Ljubljana / [katalog uredila Erna Ferjanič ; besedila Erna Ferjanič, COBISS.SI-ID279653888 Damjan J. Ovsec ; fotografije Jure Oberč, Erna Ferjanič, Franci Virant] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lŽA\ido\u0\aNAŠA LJUBLJANA TI=Otroška soba AU=Brauer, Sybille LA=slv - slovenski PY=2010 COBISS.SI-ID52624 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\u64\aBRAUER S.\5Otroška soba TI=Božičkov delovni večer : knjiga z naprstno lutko / [ilustracije Nicola COBISS.SI-ID289562112 Anderson ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\imzb\uC\aBOŽIČKOV delovni TI=Znanstveniki : spremenili so svet AU=Wilkinson, Philip LA=slv COBISS.SI-ID47362048 slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u0\aWILKINSON P.\5Znanstveniki TI=Friderik : grajska podgana AU=Brodnik, Barbara LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID300816896 PY=2019 PU=Javni zavod Ljubljanski grad SG=lŽA\iml\uC\aBRODNIK B.\5Friderik TI=2010 : Iz zakladnice domoznanskega oddelka: : kraji Spodnje Savinjske COBISS.SI-ID15194933 doline na starih razglednicah LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lŽA\ido\u0\a2010\5Iz zakladnice TI=Primer tatu, rdečega od prahu AU=Byrne, Richard LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID299703552 PY=2019 PU=Miš SG=lPO\iml\uS\aBYRNE R.\5Primer tatu TI=Primer tatu, rdečega od prahu AU=Byrne, Richard LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID299703552 PY=2019 PU=Miš SG=lVR\iml\uS\aBYRNE R.\5Primer tatu TI=Primer tatu, rdečega od prahu AU=Byrne, Richard LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID299703552 PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aBYRNE R.\5Primer tatu

09.10.2019

09.10.2019

09.10.2019

21.10.2019

17.10.2019 17.10.2019

14.10.2019 09.10.2019 28.10.2019

25.10.2019 25.10.2019 25.10.2019

UDK skupina: 004 1.

TI=Adobe Illustrator CC : učbenik za module Tipografija in reprodukcija, Grafični reprodukcijski sistemi ter Grafično oblikovanje v programu Medijski tehnik AU=Talan Fošnarič, Natalija LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Grafenauer SG=lŽA\iod\u004\aTALAN F.N.\5Adobe

COBISS.SI-ID

299973376 16.10.2019

COBISS.SI-ID

299091712 25.10.2019

UDK skupina: 005 1.

TI=AEIOU voditeljstva : pet pristopov k vodenju za prihodnost : modeli, orodja, zgodbe, ideje in navdihi za rast posameznikov in organizacij

COBISS3/Zaloga

stran 3/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

AU=Klopčič, Sonja LA=slv - slovenski PY=2019 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u65\aKLOPČIČ S.\5AEIOU\x+CD UDK skupina: 03 1.

2.

TI=Velika ilustrirana otroška enciklopedija / [uredili Marjana HönigsfeldAdamič ; prevedli in priredili Anton Brancelj ... [et al.] ; besedilo o Sloveniji Matjaž Kmecl in Peter Skoberne ; zemljevid Slovenije Aleš Sedmak ; ilustratorji David Ashby ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u03\aVELIKA ilustr TI=Vsevednik AU=Bajt, Drago LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lGR\iod\u03\aBAJT D.\5Vsevednik

COBISS.SI-ID

114705152 16.10.2019

COBISS.SI-ID

8535453

COBISS.SI-ID

256022784 23.10.2019

COBISS.SI-ID

260358656 17.10.2019

COBISS.SI-ID

288320256 17.10.2019

COBISS.SI-ID

285385984 17.10.2019

COBISS.SI-ID

248513792 17.10.2019

COBISS.SI-ID

275705344 17.10.2019

COBISS.SI-ID

273608960 17.10.2019

COBISS.SI-ID

273610752 17.10.2019

COBISS.SI-ID

273611520 17.10.2019

COBISS.SI-ID

252876032 17.10.2019

COBISS.SI-ID

274252032 17.10.2019

COBISS.SI-ID

263282432 16.10.2019

COBISS.SI-ID

263282176 16.10.2019

COBISS.SI-ID

300341248 16.10.2019

16.10.2019

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Bali se kopa AU=Magdalena LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\uC\aMAGDALENA\5Bali se kopa TI=Imam 3 leta. Učim se besed / [prevedla Mojca Mihelič] LA=slv slovenski PY=2012 PU=Grahovac SG=lPO\imzb\uC\aUČIM se besed TI=Nasprotja AU=Alič, Snežna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\imzb\uC\aALIČ S.\5Nasprotja TI=Skrite živali. Divje živali / [ilustracije Francisco Arredondo ; prevod Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grahovac SG=lVR\imzb\uC\aDIVJE živali TI=Kaj dela tovornjakar AU=Niessen, Susan LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lPO\imzb\uC\aNIESSEN S.\5Kaj dela tov TI=Živali / [prevedla in uredila Barbara Zych ; fotografije Shutterstock] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\imzb\uC\aŽIVALI TI=Lokomotiva / [prevedla Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grahovac SG=lPO\imzb\uC\aLOKOMOTIVA TI=Smetar / [prevedla Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grahovac SG=lPO\imzb\uC\aSMETAR TI=Kopač / [prevedla Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grahovac SG=lPO\imzb\uC\aKOPAČ TI=Narava AU=Bélineau, Nathalie LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Oka, otroška knjiga SG=lPO\imzb\uC\aBÉLINEAU N.\5Narava TI=Kolesa se vrtijo AU=Mantegazza, Giovanna LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Narava SG=lVR\imzb\uC\aMANTEGAZZA G.\5Kolesa se TI=Martin v gozdu AU=Ivens, Jan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lŽA\imzb\uC\aIVENS J.\5Martin v gozdu TI=Martin na počitnicah AU=Ivens, Jan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lŽA\imzb\uC\aIVENS J.\5Martin na poč TI=Zverjaščkove igrarije : [zabavne naloge, sestavljanke in pobarvanke!]

COBISS3/Zaloga

stran 4/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ičo\u37\aDONALDSON J.\5Zverjaščkove TI=Zverjaščeve igrarije : [zabavne naloge, sestavljanke in pobarvanke!] AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ičo\u37\aDONALDSON J.\5Zverjaščeve TI=Medved in morje AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uC\aKREMPL U.\5Medved in morje TI=Medved in morje AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aKREMPL U.\5Medved in morje TI=Skokomavh AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aREBA M.\5Skokomavh TI=Skokomavh AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aREBA M.\5Skokomavh TI=Neskončno te imam rada! AU=Peršolja, Patricija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aPERŠOLJA P.\5Neskončno te TI=Neskončno te imam rada! AU=Peršolja, Patricija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aPERŠOLJA P.\5Neskončno te

COBISS.SI-ID

300340992 16.10.2019

COBISS.SI-ID

290276864 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290276864 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290277120 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290277120 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290277376 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290277376 24.10.2019

COBISS.SI-ID

258599680 21.10.2019

COBISS.SI-ID

20349496

COBISS.SI-ID

301185280 10.10.2019

COBISS.SI-ID

299650816 10.10.2019

COBISS.SI-ID

299756800 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297304320 17.10.2019

COBISS.SI-ID

300694016 09.10.2019

UDK skupina: 1 1.

2. 3. 4.

5.

TI=To sem jaz, verjamem vase : priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe / [zbrale in uredile Ksenija Lekić ... [et al.] ; avtorica spremnih besedil Alenka Tacol ; avtorji odgovorov na vprašanja mladostnikov Alenka Tacol ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zavod za zdravstveno varstvo SG=lPO\iml\u37\aTO SEM JAZ,\5verjamem vase TI=Dnevnik cesarja Marka Avrelija AU=Marcus Aurelius Antoninus LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Slovenska matica SG=lTA\iod\u1\aMARCUS A.A.\5Dnevnik cesarja TI=Tapkanje odpravi negativne misli in občutke AU=Kuster, Vlasta LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Inštitut za razvoj EFT SG=lŽA\iod\u159.9\aKUSTER V.\5Tapkanje TI=Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji / [avtorji Borut Ambrožič ... et al.] ; urednik Gregor Žvelc LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u159.9\aTERAPIJA TI=Resnica iz prihodnosti : sporočilo bosanskih piramid kot impulz preobrazbe za Novi čas AU=Pogačnik, Ana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa SG=lŽA\iod\u133\aPOGAČNIK A.\5Resnica iz prih

18.10.2019

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Zakaj spimo : moč spanja in sanj AU=Walker, Matthew P. LA=slv slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u159.9\aWALKER M. P.\5Zakaj

UDK skupina: 2 1.

TI=Romarski pozdrav : slovenski božjepotni kraji na starih razglednicah AU=Škrabec, Milan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva

COBISS3/Zaloga

stran 5/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2.

3. 4. 5.

družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aŠKRABEC M.\5Romarski TI=Kaj pomeni verovati v Boga? : odgovori na velika življenjska vprašanja v luči krščanstva / Anne-Sophie du Bouëtiez ... [et al.] ; ilustracije Manu Boisteau ... [et al.] ; [prevod Špela Žakelj] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u29\aKAJ pomeni\5verovati v TI=Od Benedikta do Frančiška : revolucija v Rimskokatoliški cerkvi AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u23/28\aŠIROK M.\5Od Benedikta TI=Bog, ena sama ljubezen : drobne spodbude na veliki poti k Bogu AU=Bajželj, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Salve SG=lŽA\iod\u23/28\aBAJŽELJ B.\5Bog, ena TI=Sveti angel razložen otrokom AU=Ferrero, Bruno LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Salve SG=lŽA\iml\u23/28\aFERRERO B.\5Sveti angel

COBISS.SI-ID

300090112 09.10.2019

COBISS.SI-ID

275830784 16.10.2019

COBISS.SI-ID

300669952 25.10.2019

COBISS.SI-ID

298893824 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300584704 10.10.2019

COBISS.SI-ID

300261632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300261632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300261632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300261632 23.10.2019

COBISS.SI-ID

301659648 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300793600 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301050880 09.10.2019

UDK skupina: 3 1.

TI=Bedenice : kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive AU=Matičetov, Milko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u929\aMATIČETOV M.

UDK skupina: 30/31 1. 2. 3. 4.

TI=Lagom : švedska skrivnost dobrega življenja AU=Akinmade-Akerström, Lola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u31\aAKINMADE-A.L.\5Lagom TI=Lagom : švedska skrivnost dobrega življenja AU=Akinmade-Akerström, Lola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u31\aAKINMADE-A. L.\5Lagom TI=Lagom : švedska skrivnost dobrega življenja AU=Akinmade-Akerström, Lola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u31\aAKINMADE-A. L.\5Lagom TI=Lagom : švedska skrivnost dobrega življenja AU=Akinmade-Akerström, Lola LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iod\u31\aAKINMADE-A.L.\5Lagom

UDK skupina: 30+316 1.

TI=Pretres : prelomne točke držav v krizi AU=Diamond, Jared M. LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u31\aDIAMOND J.M.\5Pretres

UDK skupina: 31 1.

TI=Obkroženi z idioti : štiri oblike človekovega vedenja in kako se uspešno sporazumevati z njimi AU=Erikson, Thomas LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u31\aERIKSON T.\5Obkroženi

UDK skupina: 32 1.

TI=Judovska država : temeljni dokumenti političnega sionizma / [avtorji Moses Hess ... et al.] ; izbor, prevod in opombe Miha Marek ; uvod Eleonore Lappin-Eppel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u32\aJUDOVSKA\5država

COBISS3/Zaloga

stran 6/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: 33 1.

TI=Denar AU=Cribb, Joe LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Pomurska založba SG=lTA\iml\u33\aCRIBB J.\5Denar

COBISS.SI-ID

31191808

14.10.2019

COBISS.SI-ID

264257536 14.10.2019

COBISS.SI-ID

300357888 28.10.2019

COBISS.SI-ID

299704320 21.10.2019

COBISS.SI-ID

63728896

COBISS.SI-ID

274696448 16.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

301307648 10.10.2019

COBISS.SI-ID

300830464 09.10.2019

UDK skupina: 331 1.

TI=Ni prostora za prasce : kako ustvariti civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni AU=Sutton, Robert I. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u34\aSUTTON R.I.\5Ni prostora za

UDK skupina: 34/35 1.

TI=Spolno nasilje / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v slovenščini Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aSPOLNO NASILJE

UDK skupina: 37 1.

TI=Zorenje skozi To sem jaz : razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe : priročnik za preventivno delo z mladostniki / Alenka Tacol ... [et al.] ; [uredniki Ksenija Lekič ... [et al.] ; predgovor Nuša Konec Juričič] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Nacionalni inštitut za javno zdravje SG=lPO\iml\u37\aZORENJE SKOZI\5To sem jaz 2. TI=Imenitna knjiga za sončne dni AU=Wilkes, Angela LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u37\aWILKES A.\5Imenitna knjiga 3. TI=Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi / urednica Tatjana Devjak LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pedagoška fakulteta SG=lŽA\iod\u37\aSODOBNI\5pedagoški 4. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lŽA\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 5. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lVR\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 6. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lTA\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 7. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lPR\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 8. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lPO\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 9. TI=Trma AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lBR\iod\u37\aJUHANT M.\5Trma 10. TI=Izkustveno učenje AU=Marentič-Požarnik, Barica LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u37\aMARENTIČ-P. M.\5Izkustveno

16.10.2019

UDK skupina: 39 COBISS3/Zaloga

stran 7/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

1.

2.

3.

4.

TI=Mitologija v 30 sekundah : 50 najpomembnejših antičnih mitov, pošasti, COBISS.SI-ID299597312 junakov in bogov / avtorji besedil Viv Croot ... [et al.] ; urednik Robert A. Segal ; [prevod Višnja Jerman] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\u39\aMITOLOGIJA V\530 sekundah TI=Mitologija v 30 sekundah : 50 najpomembnejših antičnih mitov, pošasti, COBISS.SI-ID299597312 junakov in bogov / avtorji besedil Viv Croot ... [et al.] ; urednik Robert A. Segal ; [prevod Višnja Jerman] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\u39\aMITOLOGIJA V\530 sekundah TI=Slovenske pravljice / [izbrala [in] uredila Jana Unuk ; spremno besedo COBISS.SI-ID116827392 napisal Niko Grafenauer ; ilustriral Rudi Skočir] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Nova revija SG=lPR\iml\uL\aSLOVENSKE\5pravljicer TI=Naruobe prav : folklorne in spominske pripovedi iz šentruperske fare na COBISS.SI-ID300329984 Dolenjskem / [zbrala] Vera Smole ; [uredile Vera Smole, Aleksandra Repe, Marija Stanonik ; spremna beseda Jože Uhan, Vera Smole ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; ilustracije in zemljevid Pera Maro] LA=slv; eng PY=2019 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u39\aNARUOBE prav

09.10.2019

09.10.2019

14.10.2019

09.10.2019

UDK skupina: 5 1.

TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPN\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 2. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 3. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 4. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lTA\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 5. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 6. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 7. TI=Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov AU=Willow, Marnie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iml\u37\aWILLOW M.\5Mladi 8. TI=Lisica : prirodopis, ekologija in vedenje te čudovite divjadi AU=Labhardt, Felix LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u59\aLABHARDT F.\5Lisica 9. TI=Jelenjad : zgodovina na Slovenskem, ekologija, upravljanje AU=Hafner, Miran LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aHAFNER M.\5Jelenjad 10. TI=Jelenjad : zgodovina na Slovenskem, ekologija, upravljanje AU=Hafner, Miran LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aHAFNER M.\5Jelenjad 11. TI=Srnjad : [biologija, gojitev, ekologija] AU=Krže, Blaž LA=slv slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aKRŽE B.\5Srnjad 12. TI=Nebo nad nami / [strokovni sodelavec Jean-Pierre Verdet ; prevedla COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299098368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

38319104

COBISS.SI-ID

243370496 18.10.2019

COBISS.SI-ID

243370496 18.10.2019

COBISS.SI-ID

108841984 17.10.2019

COBISS.SI-ID

36710144

18.10.2019

16.10.2019 stran 8/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

13. 14. 15. 16.

Metoda Kokole] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u52\aNEBO nad TI=Kako so živeli dinozavri AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Domus ; Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u59\aPARKER S.\5Kako so živeli TI=Matematične tabele in formule : [priročnik za osnovne in srednje šole] AU=Uršič, Stanko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=DMFA - založništvo SG=lVR\iml\u51\aURŠIČ S.\5Matematične TI=Matematične tabele in formule : [priročnik za osnovne in srednje šole] AU=Uršič, Stanko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aURŠIČ S.\5Matematične TI=Zbirka situacij za pripravo na ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi / [avtorji Gregor Dolinar ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Državni izpitni center SG=lŽA\iod\u51\aZBIRKA SITUACIJ\5za pripravo

COBISS.SI-ID

6607360

14.10.2019

COBISS.SI-ID

301445632 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301445632 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300539136 25.10.2019

COBISS.SI-ID

104419584 21.10.2019

COBISS.SI-ID

66912768

COBISS.SI-ID

298386176 25.10.2019

COBISS.SI-ID

7443712

14.10.2019

COBISS.SI-ID

16158208

14.10.2019

COBISS.SI-ID

301154048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301154048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301154048 09.10.2019

UDK skupina: 50 1. 2.

TI=V gozdu in na travniku AU=Kayser, Renée LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\u50\aKAYSER R.\5V gozdu in TI=Najbolj nenavadna delujočih presenečenj polna naravoslovna knjiga AU=Joung, Jaj LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Educa SG=lTA\iml\u50\aJOUNG J.\5Najbolj

16.10.2019

UDK skupina: 51/54 1.

TI=Matzapiski za gimnazije : tudi za maturo AU=Kebe Krhin, Neva LA=slv - slovenski PY=2019 PU=v samozal. SG=lŽA\iod\u51\aKEBE K.N.\5Matzapiski za

UDK skupina: 520/528 1.

TI=Vesolje : zvezde, planeti in vesoljske ladje AU=Becklake, Sue LA=slv slovenski PY=1989 PU=Domus ; Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u52\aBECKLAKE S.\5Vesolje

UDK skupina: 54 1.

TI=Minerali in kamnine AU=Symes, Robert F. LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lTA\iml\u54\aSYMES R. F.\5Minerali in

UDK skupina: 55/59 1. 2. 3.

TI=Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu AU=Bajd, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hart SG=lPO\iml\u59\aBAJD B.\5Človeška ribica TI=Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu AU=Bajd, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hart SG=lBR\iml\u59\aBAJD B.\5Človeška ribica TI=Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu AU=Bajd, Barbara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Hart SG=lVR\iml\u59\aBAJD B.\5Človeška ribica

UDK skupina: 57 COBISS3/Zaloga

stran 9/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

1.

TI=Prikrita zgodovina človeške rase AU=Cremo, Michael A. LA=slv slovenski PY=2001 PU=Ara SG=lBR\iod\u57\aCREMO M.A.\5Prikrita

COBISS.SI-ID

113297152 14.10.2019

COBISS.SI-ID

3863042

COBISS.SI-ID

236247552 17.10.2019

COBISS.SI-ID

233479936 17.10.2019

UDK skupina: 59 1.

TI=Zveri. 2 / Boris Kryštufek ... [et al.] ; [risbe in skice Anton Brancelj, Boris Leskovic in Boris Kryštufek] LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u59\aZVERI\x2

18.10.2019

UDK skupina: 6 1. 2.

TI=Skuhajmo skupaj : osebni vodnik za pripravo hrane, ki ne redi AU=Petrovčič, Vida LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Orbis SG=lŽA\iod\u641\aPETROVČIČ V.\5Skuhajmo TI=Shujšajmo skupaj : osebni vodnik za znižanje teže in holesterola AU=Petrovčič, Vida LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Orbis SG=lŽA\iod\u61\aPETROVČIČ V.\5Shujšajmo

UDK skupina: 61 1.

TI=Ugasni luč, zapri oči. Pa kaj še! : 200 dejstev o tebi in ljubezni COBISS.SI-ID262350848 AU=Weidner, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u61\aWEIDNER J.\5Ugasni luč 2. TI=Hinkova hiša. Telesa AU=Ardagh, Philip LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID295405056 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u61\aARDAGH P.\5Telesa 3. TI=Družinski medicinski priročnik / [strokovni uredniki britanske izdaje Huw COBISS.SI-ID268248064 Beynon ... [et al.] ; prevedle Andreja Cesar ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aDRUŽINSKI\5medicinski 4. TI=Koža in bolezni kože : učbenik za modul Koža in bolezni kože v COBISS.SI-ID301419264 izobraževalnem programu Kozmetični tehnik AU=Predin, Romana LA=slv slovenski PY=2019 PU=Grafenauer SG=lŽA\iod\u61\aPREDIN R.\5Koža in bolezni 5. TI=Človeško telo AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1990 COBISS.SI-ID21069056 PU=Domus SG=lTA\iml\u61\aPARKER S.\5Človeško telo 6. TI=Življenje ženske / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v COBISS.SI-ID300361216 slovenščini Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aŽIVLJENJE\5ženske 7. TI=Življenje moškega / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v COBISS.SI-ID300359680 slovenščini Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aŽIVLJENJE\5moškega 8. TI=Ljubezen, seks in jaz / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v COBISS.SI-ID300355072 slovenščini Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aLJUBEZEN, SEKS\5in jaz 9. TI=Nosečnost / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v slovenščini COBISS.SI-ID300353280 Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aNOSEČNOST 10. TI=Ginekološki pregled / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v COBISS.SI-ID300363776 slovenščini Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; COBISS3/Zaloga

09.10.2019 09.10.2019 21.10.2019

16.10.2019

14.10.2019 28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019 stran 10/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aGINEKOLOŠKI\5pregled 11. TI=Porod / [uredila Mateja Turk ; priredba za lahko branje v slovenščini COBISS.SI-ID300353792 28.10.2019 Mario Bogar ... [et al.] ; prevod Jezikovna zadruga Soglasnik ; ilustracije Peter Gaber] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Zveza Sožitje SG=lŽA\iod\u61\aPOROD UDK skupina: 62+66/69 1.

TI=Letenje AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Domus SG=lŽA\iml\u62\aPARKER S.\5Letenje

COBISS.SI-ID

20038656

14.10.2019

COBISS.SI-ID

301027584 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300922880 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300922880 09.10.2019

COBISS.SI-ID

247387904 21.10.2019

COBISS.SI-ID

126986240 18.10.2019

COBISS.SI-ID

126986240 18.10.2019

COBISS.SI-ID

32510208

18.10.2019

COBISS.SI-ID

28201984

18.10.2019

COBISS.SI-ID

287497472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

69279488

COBISS.SI-ID

277383424 18.10.2019

COBISS.SI-ID

248681216 18.10.2019

COBISS.SI-ID

217446144 18.10.2019

UDK skupina: 63 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Ekološko kmetijstvo. Del 1, Poljščine, zelenjadnice in travinje / Michael Wachendorf ... [et al.] ; [prevod Leemeta] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u631/633\aEKOLOŠKO\5kmetijstvo\x TI=Mlečni izdelki narejeni doma AU=Šubic, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u641\aŠUBIC T.\5Mlečni izdelki TI=Mlečni izdelki narejeni doma AU=Šubic, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aŠUBIC T.\5Mlečni izdelki TI=Čebelarstvo v dolini Temenice in Mirne skozi stoletja : jubilejna publikacija, izdana ob 100-letnici Čebelarskega društva Trebnje / [glavni urednik Anton Koželj ; fotografije Lado Stopar ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Čebelarsko društvo SG=lŽA\iod\u638\aČEBELARSTVO\5v dolini TI=Lovska kinologija : priročnik in učbenik za programe osnovnega in dopolnilnega izobraževanja v lovstvu in kinologiji AU=Mali, Marko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aMALI M.\5Lovska kinologija TI=Lovska kinologija : priročnik in učbenik za programe osnovnega in dopolnilnega izobraževanja v lovstvu in kinologiji AU=Mali, Marko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aMALI M.\5Lovska kinologija TI=Jelenjad II. Gospodarjenje z jelenjadjo AU=Raesfeld, Ferdinand von LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aRAESFELD F. TI=Jelenjad I. Biologija in gojitev AU=Raesfeld, Ferdinand von LA=slv slovenski PY=1991 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aRAESFELD F. TI=Stopinje in sledovi živali AU=Krofel, Miha LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aKROFEL M.\5Stopinje in TI=Lovec kot kmet in gozdar AU=Krže, Blaž LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aKRŽE B.\5Lovec kot kmet TI=Varovanje in urejanje življenjskega okolja divjadi AU=Hafner, Miran LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aHAFNER M.\5Varovanje in TI=Barvarji in krvosledništvo AU=Fabiani, Leo LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aFABIANI L.\5Barvarji in TI=Lov in lovci skozi čas AU=Erhatič Širnik, Romana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lovska zveza Slovenije

COBISS3/Zaloga

18.10.2019

stran 11/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

SG=lŽA\iod\u639\aERHATIČ Š.R.\5Lov in lovci 14. TI=Lov in lovci skozi čas AU=Erhatič Širnik, Romana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lVR\iod\u639\aERHATIČ Š.R.\5Lov in lovci 15. TI=Lov in lovci skozi čas AU=Erhatič Širnik, Romana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPR\iod\u639\aERHATIČ Š.R.\5Lov in lovci 16. TI=Lov in lovci skozi čas AU=Erhatič Širnik, Romana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u639\aERHATIČ Š.R.\5Lov in lovci 17. TI=Lov in lovci skozi čas AU=Erhatič Širnik, Romana LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aERHATIČ Š.R.\5Lov in lovci 18. TI=Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo AU=Černe, Lojze LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aČERNE L.\5Ureditev lovišč 19. TI=Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo AU=Černe, Lojze LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lVR\iod\u639\aČERNE L.\5Ureditev lovišč 20. TI=Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo AU=Černe, Lojze LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPR\iod\u639\aČERNE L.\5Ureditev lovišč 21. TI=Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo AU=Černe, Lojze LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u639\aČERNE L.\5Ureditev lovišč 22. TI=Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo AU=Černe, Lojze LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aČERNE L.\5Ureditev lovišč 23. TI=Okrasni vrt AU=Bernard, Anka LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u635\aBERNARD A.\5Okrasni vrt

COBISS.SI-ID

217446144 18.10.2019

COBISS.SI-ID

217446144 18.10.2019

COBISS.SI-ID

217446144 18.10.2019

COBISS.SI-ID

217446144 18.10.2019

COBISS.SI-ID

105737472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

105737472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

105737472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

105737472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

105737472 18.10.2019

COBISS.SI-ID

99248896

17.10.2019

COBISS.SI-ID

46697984

18.10.2019

COBISS.SI-ID

99600896

18.10.2019

COBISS.SI-ID

99600896

18.10.2019

COBISS.SI-ID

99600896

18.10.2019

COBISS.SI-ID

99600896

18.10.2019

COBISS.SI-ID

99600896

18.10.2019

COBISS.SI-ID

301087488 09.10.2019

UDK skupina: 639 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Po sledovih slovenskega Lovca / izbral in uredil Franc Šetinc LA=slv slovenski PY=1995 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u639\aPO SLEDOVIH\5slovenskega TI=Ekologija živali in varstvo okolja divjadi AU=Kolar, Boris LA=slv slovenski PY=1999 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lVR\iod\u639\aKOLAR B.\5Ekologija živali TI=Ekologija živali in varstvo okolja divjadi AU=Kolar, Boris LA=slv slovenski PY=1999 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lTA\iod\u639\aKOLAR B.\5Ekologija živali TI=Ekologija živali in varstvo okolja divjadi AU=Kolar, Boris LA=slv slovenski PY=1999 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPR\iod\u639\aKOLAR B.\5Ekologija živali TI=Ekologija živali in varstvo okolja divjadi AU=Kolar, Boris LA=slv slovenski PY=1999 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u639\aKOLAR B.\5Ekologija živali TI=Ekologija živali in varstvo okolja divjadi AU=Kolar, Boris LA=slv slovenski PY=1999 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aKOLAR B.\5Ekologija živali

UDK skupina: 64 1.

TI=Ta domače testenine AU=Drobnič Škrjanec, Saša LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Kmečki glas

COBISS3/Zaloga

stran 12/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

SG=lŽA\iod\u641\aDROBNIČ Š.S.\5Ta domače TI=Oves / Blanka Vombergar ... [et al.] ; [prevedla Ana Inkret ; fotografije COBISS.SI-ID299798528 Tomo Jeseničnik] LA=slv; eng PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u641\aOVES TI=Oves / Blanka Vombergar ... [et al.] ; [prevedla Ana Inkret ; fotografije COBISS.SI-ID299798528 Tomo Jeseničnik] LA=slv; eng PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aOVES TI=Ta domače testenine AU=Drobnič Škrjanec, Saša LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID301087488 PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aDROBNIČ Š.S.\5Ta domače TI=Divjačina AU=Erzar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Lovska COBISS.SI-ID224069120 zveza Slovenije SG=lBR\iod\u641\aERZAR M.\5Divjačina TI=Tomaž in Ema : kuharska doživetja za vso družino : [72 receptov za male COBISS.SI-ID296554752 in velike kuharje!] AU=Kavčič, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Lidl Slovenija SG=lŽA\iod\u641\aKAVČIČ T.\5Tomaž in Ema TI=Velika paparica za male papavčke : več kot 200 hitrih, preprostih in COBISS.SI-ID259015936 zdravih jedi za vašega dojenčka in malčka AU=Karmel, Annabel LA=slv slovenski PY=2012 PU=Debora SG=lŽA\iod\u641\aKARMEL A.\5Velika paparica TI=Kuharske bukve Radia Celje : [izbor receptov iz oddaje Radia Celje COBISS.SI-ID98909952 "Kuhajte z Ivico Burnik"] / [izbor receptov Ivica Burnik ; vinjete in fotografije arhiv NT&RC] LA=slv - slovenski PY=1999 PU=NT&RC SG=lGR\iod\u641\aKUHARSKE\5bukve

09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 18.10.2019 16.10.2019

14.10.2019

28.10.2019

UDK skupina: 641 1.

TI=Kuharske bukve Radia Celje 2 : [izbor receptov iz oddaje Radia Celje "Kuhajmo skupaj"] / [izbor receptov Ivica Burnik ; vinjete in fotografije arhiv NT&RC] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=NT&RC SG=lGR\iod\u641\aKUHARSKE\5bukve\x2

COBISS.SI-ID

108196864 28.10.2019

COBISS.SI-ID

22416135

COBISS.SI-ID

112745216 14.10.2019

COBISS.SI-ID

300527360 09.10.2019

COBISS.SI-ID

40281088

UDK skupina: 7 1.

TI=Saša Šantel : 1883-1945 : [spominska razstava : Narodna galerija Ljubljana, 1983] AU=Tomše, Ida LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Narodna galerija SG=lŽA\iod\u78\aTOMŠE I.\5Saša Šantel

16.10.2019

UDK skupina: 71+72 1.

TI=Sto gradov na Slovenskem AU=Jakič, Ivan LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lTA\iod\u72\aJAKIČ I.\5Sto gradov

UDK skupina: 72 1.

TI=Prenova stanovanjskih stavb AU=Deu, Živa LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u72\aDEU Ž.\5Prenova

UDK skupina: 73 1.

TI=Delo kiparjev / [prevedla Marija Javoršek ; dopolnila Suzana Jeklic] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u73\aDELO kiparjev

COBISS3/Zaloga

16.10.2019

stran 13/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: 73/76 1.

TI=[Oriental charm ink : itinerant exhibition of The belt and road initiative : COBISS.SI-ID12474697 40th anniversary of reform and opening-up] / [exhibition organized by Nantong University, School of arts, University of Ljubljana, Faculty of education, University of Rijeka, Academy of fine arts ; edited by Jurij Selan ; designed by Ana Kavčnik, Jurij Selan] LA=eng; chi PY=2019 PU=University of Ljubljana, Faculty of education SG=lŽA\iod\u73\aORIENTAL\5charm ink

21.10.2019

UDK skupina: 73/76+77 1. 2.

TI=Čarobni svet orientalskih preprog AU=Loos, Aleksej Adrijan LA=slv slovenski PY=1995 PU=P. Amalietti SG=lŽA\iod\u74\aLOOS A.A.\5Čarobni svet TI=Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza & Conrada Kreuzerja AU=Kreuzer, Vinzenz LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Umetniški kabinet Primož Premzl SG=lŽA\iod\u75\aKREUZER V.\5Zbirka

COBISS.SI-ID

53393408

18.10.2019

COBISS.SI-ID

97074433

25.10.2019

UDK skupina: 73/77 1. 2.

3.

TI=Skrivne vatikanske fotografije AU=Pigozzi, Caroline LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID299769600 09.10.2019 PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u77\aPIGOZZI C.\5Skrivne TI=Anton Karinger : 1829-1870 : [retrospektivna razstava, Ljubljana, Narodna COBISS.SI-ID1041153 16.10.2019 galerija 12. september - 18. november 1984] AU=Karinger, Anton LA=slv slovenski PY=1984 PU=Narodna galerija SG=lŽA\iod\u929\aKARINGER A. TI=Podobe otrok v preteklosti / [spremno besedilo in katalog Ferdinand COBISS.SI-ID17773575 28.10.2019 Šerbelj] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Narodna galerija SG=lŽA\iod\u75\aPODOBE OTROK\5v preteklosti

UDK skupina: 769.81 1.

2.

3.

TI=101 zgodbica za lahko noč / [priredila] Stefania Leonardi Hartley ; COBISS.SI-ID298790144 09.10.2019 ilustracije Alida Massari ; [prevedla Neža Kralj] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\a101 ZGODBICA\5za lahko noč TI=101 bajka in basen za otroke / [priredila] Chiara Cioni ; ilustrirala Sara COBISS.SI-ID298789632 09.10.2019 Torretta ; [prevedla Neža Kralj] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\a101 BAJKA\5in basen TI=Najlepše čarobne pravljice / napisala [priredila] Stefania Leonardi Hartley ; COBISS.SI-ID298781952 09.10.2019 [prevedla Neža Kralj] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aNAJLEPŠE\5čarobne

UDK skupina: 78 1. 2.

TI=Partitura mojega življenja : spomini AU=Mehta, Zubin LA=slv slovenski PY=2019 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u929\aMEHTA Z. TI=Partitura mojega življenja : spomini AU=Mehta, Zubin LA=slv slovenski PY=2019 PU=Forma 7 SG=lPO\iod\u929\aMEHTA Z.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

301450752 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301450752 25.10.2019

stran 14/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: 78+791/792 1.

2. 3. 4.

TI=Trije dnevi z Romy Schneider / Buch & Regie Emily Atef ; inspiriert durch Gespräche mit Michael Jürgs and Robert Lebeck Stern Interview ; Bildgestaltung Thomas W. Kiennast ; Musik Christoph M. Kaiser, Julian Maas ; prevedla Petra Jenko LA=ger; eng; fre PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aTRIJE DNEVI\xod-2156 TI=Slon 7 : sedem animiranih filmov LA=mul - večjezični PY=2017 PU=Mladinska knjiga ; Animateka SG=lŽA\idvd\u791\aSLON 7\xml-1953 TI=Slon 7 : sedem animiranih filmov LA=mul - večjezični PY=2017 PU=Mladinska knjiga ; Animateka SG=lVR\idvd\u791\aSLON 7\xml-400 TI=Slon 7 : sedem animiranih filmov LA=mul - večjezični PY=2017 PU=Mladinska knjiga ; Animateka SG=lBR\idvd\u791\aSLON 7\xml-545

COBISS.SI-ID

1116340574 09.10.2019

COBISS.SI-ID

6097892

28.10.2019

COBISS.SI-ID

6097892

28.10.2019

COBISS.SI-ID

6097892

28.10.2019

COBISS.SI-ID

1115816798 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1115816798 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1115816798 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1115816798 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1115816798 09.10.2019

UDK skupina: 791 1.

2.

3.

4.

5.

TI=Manbiki kazoku / music by Hosono Haruomi ; director of photography Kondo Ryuto ; original story, screenplay, edited and directed by Kore-eda Hirokazu ; prevedla Tanja Bulajič LA=jpn - japonski PY=2019 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aTATIČI\xod-464 TI=Manbiki kazoku / music by Hosono Haruomi ; director of photography Kondo Ryuto ; original story, screenplay, edited and directed by Kore-eda Hirokazu ; prevedla Tanja Bulajič LA=jpn - japonski PY=2019 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aTATIČI\xod-486 TI=Manbiki kazoku / music by Hosono Haruomi ; director of photography Kondo Ryuto ; original story, screenplay, edited and directed by Kore-eda Hirokazu ; prevedla Tanja Bulajič LA=jpn - japonski PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aTATIČI\xod-2153 TI=Manbiki kazoku / music by Hosono Haruomi ; director of photography Kondo Ryuto ; original story, screenplay, edited and directed by Kore-eda Hirokazu ; prevedla Tanja Bulajič LA=jpn - japonski PY=2019 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aTATIČI\xod-318 TI=Manbiki kazoku / music by Hosono Haruomi ; director of photography Kondo Ryuto ; original story, screenplay, edited and directed by Kore-eda Hirokazu ; prevedla Tanja Bulajič LA=jpn - japonski PY=2019 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aTATIČI\xod-453

UDK skupina: 791/792 1.

2.

3.

TI=Poštar Peter : Petrova posebna dostava. DVD 6, Zeleni zajček : special COBISS.SI-ID269435136 28.10.2019 delivery service / based upon the original series written by John Cunliffe [and] upon original television series designed and produced by Ivor Wood ; [screenplay] by Rebecca Stevens ; title music Karl Twigg, music and songs by Simon Woodgate ; directed by Tim Collings LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aPOŠTAR PETER 6\xml-547 TI=Dibo : radodarni zmaj. DVD 9, Rozijin vrt / creator Woo, Jee-Hee ; COBISS.SI-ID269296896 28.10.2019 screenplay Corey Powell ... [et al.] ; directors Lim Jun Suc ... [et al.] ; music Gigi Maroni & Rich Dickerson ; producers Woo Jee Hee ... [et al.] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aDIBO 9\xml-546 TI=Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru : drama, opera, balet COBISS.SI-ID97119233 25.10.2019 : [1919-2019] AU=Slovensko narodno gledališče Maribor LA=slv slovenski PY=2019 PU=Slovensko narodno gledališče ; Umetniški kabinet

COBISS3/Zaloga

stran 15/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

Primož Premzl SG=lŽA\iod\u792\aSNG MARIBOR\5Sto let UDK skupina: 791.2 1.

2.

3. 4.

TI=Im Lauf der Zeit / Komposition Axel Linstädt ; Kamera Robby Müller, Martin Schäfer ; Buch und Regie Wim Wenders ; prevedel Vid Ropoša LA=ger; eng PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aV TEKU ČASA\xod-2159 TI=Inimi cicatrizate / imaginea Marius Panduru ; scenariul şi regia Radu Jude ; adaptare liberǎ dupǎ opera literarǎ a lui M. Blecher LA=rum - romunski PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aRANJENA SRCA\xod-2158 TI=Visages villages AU=Varda, Agnès LA=fre - francoski PY=2019 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aO LJUDEH IN\xod-2157 TI=A prayer before dawn / a film by Jean-Stéphane Sauvaire ; based on the memoir "A prayer before dawn" by Billy Moore ; screenplay by Jonathan Hirschbein, Nick Saltrese ; director of photography David Ungaro ; composer Nicolas Becker LA=eng; tha PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aMOLITEV PRED\xod-2155

COBISS.SI-ID

1115990110 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1115672926 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116342366 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116328286 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300408576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300408576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300408576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

118557952 16.10.2019

COBISS.SI-ID

9906994

16.10.2019

COBISS.SI-ID

7003904

11.10.2019

COBISS.SI-ID

215322112 11.10.2019

COBISS.SI-ID

5250784

UDK skupina: 793/799 1. 2. 3.

TI=Fortuna : planet iger AU=Fortuna, Tinkara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Planet Fortuna SG=lPO\iml\u793\aFORTUNA T.\5Fortuna TI=Fortuna : planet iger AU=Fortuna, Tinkara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Planet Fortuna SG=lBR\iml\u793\aFORTUNA T.\5Fortuna TI=Fortuna : planet iger AU=Fortuna, Tinkara LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Planet Fortuna SG=lPR\iml\u793\aFORTUNA T.\5Fortuna

UDK skupina: 797.1 1.

TI=Potapljanje za vsakogar : priročnik za prosto potapljanje AU=Pistotnik, Borut LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Fakulteta za šport SG=lVR\iod\u796\aPISTOTNIK B.\5Potapljanje za

UDK skupina: 8 1.

2. 3.

TI=Pons Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Lernerwörterbuch AU=Hecht, Dörthe LA=ger - nemški PY=1999 PU=Ernst Klett International SG=lŽA\iod\u811.112.2\aHECHT D.\5PONS Basis TI=Sokolov let : Daphne Du Maurier AU=Du Maurier, Daphne LA=slv slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aDU MAURIER D. TI=Senčni ples AU=Rebula, Alojz LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aREBULA A.\5Senčni

UDK skupina: 80 1.

TI=Osnove angleškega glagola AU=Beaumont, Gillian LA=slv; eng PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u811.111\aBEAUMONT G.\5Osnove

COBISS3/Zaloga

18.10.2019

stran 16/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2. 3.

4. 5.

TI=Osnove nemškega glagola / [prevedla Irena Samide] LA=slv; ger PY=1995 COBISS.SI-ID48471296 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u811.112.2\aOSNOVE TI=Duden deutsches Universalwörterbuch [A-Z] / herausgegeben und COBISS.SI-ID941317 bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter der Leitung von Günther Drosdowski LA=ger - nemški PY=1989 PU=Dudenverlag SG=lTA\iod\u811.112.2\aDUDEN TI=Veliki slovensko-nemški slovar AU=Debenjak, Doris LA=slv; ger COBISS.SI-ID50114560 PY=1995 PU=DZS SG=lTA\iod\u811.112.2\aDEBENJAK D.\5Veliki TI=Veliki nemško-slovenski slovar AU=Debenjak, Doris LA=slv; ger COBISS.SI-ID31391488 PY=1992 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iod\u811.112.2\aDEBENJAK D.\5Veliki

18.10.2019 16.10.2019

16.10.2019 16.10.2019

UDK skupina: 80/81 1. 2. 3. 4.

5. 6.

TI=1000 najpomembnejših besed. Angleščina. Hrana in pijača AU=Williams, COBISS.SI-ID238093568 Jill LA=slv; eng PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.111\aWILLIAMS J.\5Hrana in TI=1000 najpomembnejših besed. Nemščina. Osnovni besedni zaklad COBISS.SI-ID237186304 AU=MacKenzie, Christiane LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.112.2\aMACKENZIE C. TI=1000 najpomembnejših besed. Nemščina. Hrana in pijača AU=MacKenzie, COBISS.SI-ID238108672 Christiane LA=slv; ger PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.112.2\aMACKENZIE C.\5Hrana TI=1000 najpomembnejših besed. Italijanščina. Osnovni besedni zaklad / COBISS.SI-ID239155456 [avtorice Silvia Brattoli-Pavesi ... [et al.] ; prevod v slovenščino Veronika Simoniti] LA=slv; ita PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.131.1\aOSNOVNI TI=1000 najpomembnejših besed. Italijanščina. Hrana in pijača AU=Brattoli- COBISS.SI-ID239103744 Pavesi, Silvia LA=slv; ita PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.131.1\aBRATTOLI-P.S.\5Hrana TI=Odvozlanke : preglednice slovenske slovnice za osnovne in srednje šole COBISS.SI-ID65437952 AU=Kapko, Dragica LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Rokus SG=lVR\iml\u811.163.6\aKAPKO D.\5Odvozlanke

18.10.2019 18.10.2019 18.10.2019 18.10.2019

18.10.2019 17.10.2019

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Tole bo bolelo : skrivni dnevnik mladega zdravnika AU=Kay, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-94\aKAY A.\5Tole bo bolelo TI=Tole bo bolelo : skrivni dnevnik mladega zdravnika AU=Kay, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-94\aKAY A.\5Tole bo bolelo TI=Poslušni sin : roman AU=Seksik, Laurent LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aSEKSIK L.\5Poslušni sin TI=Slikarka AU=Basson, Mary LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBASSON M. TI=Z ljubeznijo, Simon AU=Albertalli, Becky LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iml\uM\aALBERTALLI B.\5Z ljubeznijo TI=Na lovu za zlom AU=Carter, Chris LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aCARTER C.\5Na lovu za

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

300887040 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300887040 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300749568 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301109760 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300042240 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299760384 09.10.2019

stran 17/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

TI=Kavarna malih čudežev AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Kavarna TI=Sostanovalca AU=O'Leary, Beth LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820-311.2\aO'LEARY B. TI=Sostanovalca AU=O'Leary, Beth LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aO'LEARY B. TI=Bostonske noči AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Bostonske TI=Bostonske noči AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Bostonske TI=Vrtnar Florjan AU=Kasparavičius, Kęstutis LA=slv - slovenski PY=2019 PU=KUD Sodobnost International SG=lPO\iml\uS\aKASPARAVIČIUS K.\5Vrtnar TI=Bostonske noči AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Bostonske TI=Reši naju AU=Kasten, Mona LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aKASTEN M.\5Reši TI=Reši naju AU=Kasten, Mona LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aKASTEN M.\5Reši TI=Reši naju AU=Kasten, Mona LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKASTEN M.\5Reši TI=Reši naju AU=Kasten, Mona LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aKASTEN M.\5Reši TI=Pacient : [psihološka srhljivka] AU=Fitzek, Sebastian LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aFITZEK S.\5Pacient TI=Pacient : [psihološka srhljivka] AU=Fitzek, Sebastian LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aFITZEK S.\5Pacient TI=Pacient : [psihološka srhljivka] AU=Fitzek, Sebastian LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aFITZEK S.\5Pacient TI=Pacient : [psihološka srhljivka] AU=Fitzek, Sebastian LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aFITZEK S.\5Pacient TI=Volkovi na večerji AU=Smallman, Steve LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uS\aSMALLMAN S.\5Volkovi na TI=Na prvem mestu AU=Hoover, Colleen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHOOVER C.\5Na TI=Na prvem mestu AU=Hoover, Colleen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHOOVER C.\5Na TI=Na prvem mestu AU=Hoover, Colleen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHOOVER C.\5Na

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

299428352 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299984896 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299984896 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299449088 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299449088 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300339456 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299449088 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300083200 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300083200 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300083200 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300083200 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300084736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300084736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300084736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300084736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298979584 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299583232 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299583232 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299583232 09.10.2019

stran 18/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

26. TI=Divja ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L. J.\5Divja 27. TI=Divja ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L. J.\5Divja 28. TI=Volkovi na večerji AU=Smallman, Steve LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uS\aSMALLMAN S.\5Volkovi na 29. TI=Vrtnar Florjan AU=Kasparavičius, Kęstutis LA=slv - slovenski PY=2019 PU=KUD Sodobnost International SG=lBR\iml\uS\aKASPARAVIČIUS K.\5Vrtnar 30. TI=Vrtnar Florjan AU=Kasparavičius, Kęstutis LA=slv - slovenski PY=2019 PU=KUD Sodobnost International SG=lPR\iml\uS\aKASPARAVIČIUS K.\5Vrtnar 31. TI=Volk in golobica AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. 32. TI=Dekle, ki je živelo dvakrat : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona AU=Lagercrantz, David LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLAGERCRANTZ D. 33. TI=Volkovi na večerji AU=Smallman, Steve LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lVR\iml\uS\aSMALLMAN S.\5Volkovi na 34. TI=Cvet na reki AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. 35. TI=Vrtnar Florjan AU=Kasparavičius, Kęstutis LA=slv - slovenski PY=2019 PU=KUD Sodobnost International SG=lVR\iml\uS\aKASPARAVIČIUS K.\5Vrtnar 36. TI=Rozi Hihipujs uide nesreči AU=Meadows, Daisy LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Rozi 37. TI=Zvezdni ples Rdečke Mehkorep AU=Meadows, Daisy LA=slv slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Zvezdni ples\x7 38. TI=Bistra zamisel Eme Bodikovec AU=Meadows, Daisy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Bistra 39. TI=Pogumni načrt Sofije Košatelj AU=Meadows, Daisy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Pogumni 40. TI=Čokoladni Poldi / [prevedla Brina Gogala] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska kjiga SG=lPO\iml\uS\aČOKOLADNI Poldi 41. TI=Včasih, ko v Grapi prespim --- : [kratka lovska proza] AU=Leban, Jože LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u886.3-32\aLEBAN J.\5Včasih, ko v 42. TI=Kosmati predsednik AU=Podlogar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aPODLOGAR M. 43. TI=Soy Luna. Poletje je tu! : spoznaj jo pred drugimi AU=Jiménez, Paco LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uP\aJIMÉNEZ P.\5Poletje je tu! 44. TI=Maša in Medved. [8], Medvedja pomlad AU=Imanova, Nina LA=slv slovenski PY=2015 PU=Egmont ; distributer za Slovenijo Menart Records COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

299405824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299405824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298979584 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300339456 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300339456 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300864256 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301115904 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298979584 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300864768 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300339456 09.10.2019

COBISS.SI-ID

283121664 09.10.2019

COBISS.SI-ID

282075136 09.10.2019

COBISS.SI-ID

281108736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

280350464 09.10.2019

COBISS.SI-ID

256228608 23.10.2019

COBISS.SI-ID

297574656 18.10.2019

COBISS.SI-ID

253420288 18.10.2019

COBISS.SI-ID

288924160 17.10.2019

COBISS.SI-ID

280593920 17.10.2019 stran 19/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

SG=lGR\iml\uC\aIMANOVA N.\5Maša in 45. TI=Thurstonov dom AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D. 46. TI=Marco Polo. 3, Tiger sedmerih morij AU=Romana, Muriel LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aROMANA M.\5Tiger\x3 47. TI=Pod plaščem naivnosti AU=Padežnik, Stane LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aPADEŽNIK S.\5Pod 48. TI=Čudesa cirkusa AU=Shua, Ana María LA=slv; spa PY=2017 PU=Malinc SG=lVR\iod\u82-32\aSHUA A.M.\5Čudesa cirkusa 49. TI=Ponosna Američanka AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u840-311.2\aBENZONI J. 50. TI=77 trenutkov AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Jonatan, društvo za kulturno ustvarjanje in osebni razvoj SG=lŽA\iod\u886.3-32\aREBA M.\577 trenutkov 51. TI=Pod palmami AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lGR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Pod 52. TI=Zimska vrtnica AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. 53. TI=Zgodbe iz Dunajskega gozda : [roman] AU=Gál, György Sándor LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aGÁL G.S.\5Zgodbe\x1 54. TI=Težnost AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Težnost 55. TI=Guadaloupski ovčar AU=Grey, Zane LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREY Z.\5Guadaloupski 56. TI=Peščene stopnice AU=Grey, Zane LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREY Z.\5Peščene 57. TI=Western Union AU=Grey, Zane LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREY Z.\5Western Union 58. TI=Pobegla reka AU=Grey, Zane LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREY Z.\5Pobegla reka 59. TI=Divji plamen AU=Grey, Zane LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREY Z.\5Divji plamen 60. TI=Smrt v Kašmiru AU=Kaye, Mary Margaret LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKAYE M.M.\5Smrt v 61. TI=Črni labod AU=Taylor, Day LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aTAYLOR D.\5Črni 62. TI=Ruska hiša AU=Le Carré, John LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLE CARRÉ J.\5Ruska hiša 63. TI=Willow AU=Drew, Wayland LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDREW W.\5Willow 64. TI=Usodna križanja AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1159938

17.10.2019

COBISS.SI-ID

234266880 17.10.2019

COBISS.SI-ID

485918

COBISS.SI-ID

293149696 16.10.2019

COBISS.SI-ID

37496320

COBISS.SI-ID

298988544 16.10.2019

COBISS.SI-ID

377148

COBISS.SI-ID

300864512 16.10.2019

COBISS.SI-ID

23845377

COBISS.SI-ID

252418048 14.10.2019

COBISS.SI-ID

6862592

14.10.2019

COBISS.SI-ID

1717762

14.10.2019

COBISS.SI-ID

3758848

14.10.2019

COBISS.SI-ID

640030

14.10.2019

COBISS.SI-ID

3895040

14.10.2019

COBISS.SI-ID

6713856

11.10.2019

COBISS.SI-ID

5461505

11.10.2019

COBISS.SI-ID

23115008

11.10.2019

COBISS.SI-ID

8563968

11.10.2019

COBISS.SI-ID

5456897

11.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

14.10.2019

stran 20/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Usodna TI=Življenje kot reka AU=Segal, Harriet LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSEGAL H.\5Življenje TI=Teroristi AU=Hill, Peter LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aHILL P.\5Teroristi TI=Ponosno srce : roman AU=Buck, Pearl S. LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S. TI=Rdeči horizonti AU=Pacepa, Ion Mihai LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u32\aPACEPA I.M.\5Rdeči horizonti TI=Dubinova življenja AU=Malamud, Bernard LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMALAMUD B. TI=Volilo AU=Fast, Howard LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aFAST H.\5Volilo\x4 TI=Ženske njegovega življenja AU=Bradford, Barbara Taylor LA=slv slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aBRADFORD B.T. TI=Čipke II AU=Conran, Shirley LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820-311.2\aCONRAN S.\5Čipke 2 TI=Deveti mož AU=Lee, John LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u82-311.6\aLEE J.\5Deveti mož TI=Zbogom, Mickey Miška AU=Deighton, Len LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820-311.2\aDEIGHTON L.\5Zbogom TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lŠE\iml\uS\aAJTNIK M.T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lVR\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lTA\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lPR\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lPO\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lPN\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lGR\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Pot : srčni smučar Gruba AU=Ajtnik Miškovič, Tanja LA=slv slovenski PY=2018 PU=Inter Prudens SG=lBR\iml\uS\aAJTNIK M. T.\5Pot TI=Prepovedani sostanovalec AU=Ward, Penelope LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWARD P.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

3679488

11.10.2019

COBISS.SI-ID

645918

11.10.2019

COBISS.SI-ID

5463041

11.10.2019

COBISS.SI-ID

18216704

11.10.2019

COBISS.SI-ID

857374

11.10.2019

COBISS.SI-ID

22519297

11.10.2019

COBISS.SI-ID

39858944

11.10.2019

COBISS.SI-ID

3962880

11.10.2019

COBISS.SI-ID

18127872

11.10.2019

COBISS.SI-ID

15016192

11.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

293674240 10.10.2019

COBISS.SI-ID

300828928 10.10.2019

stran 21/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

84. TI=Karbid AU=Ljubka, Andrij LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLJUBKA A.\5Karbid 85. TI=Smrt v Berlinu AU=Kaye, Mary Margaret LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Prešernova družba SG=lGR\iod\u820-311.2\aKAYE M.M.\5Smrt v 86. TI=Kane in Abel AU=Archer, Jeffrey LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Prešernova družba ; Prešernova družba, Vrba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aARCHER J.\5Kane in 87. TI=Korak zadaj : inšpektor Wallander in umor na kresno noč AU=Mankell, Henning LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMANKELL H.\5Korak 88. TI=Izginuli AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J. 89. TI=Usodna pogodba AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Usodna 90. TI=Težnost AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Težnost 91. TI=Ostani blizu AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ostani blizu 92. TI=Šepet mrtvih AU=Beckett, Simon LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBECKETT S.\5Šepet 93. TI=Šest let AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Šest let 94. TI=Edvin Gizdalin in zlobni cesar AU=Riley, Andy LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aRILEY A.\5Edvin Gizdalin\x1 95. TI=Edvin Gizdalin in zlobni cesar AU=Riley, Andy LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aRILEY A.\5Edvin Gizdalin\x1 96. TI=Babica za lahko noč AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lPO\iml\uC 82-1\aMÖDERNDORFER V. 97. TI=Babica za lahko noč AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lVR\iml\uC 82-1\aMÖDERNDORFER V. 98. TI=Babica za lahko noč AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lBR\iml\uC 82-1\aMÖDERNDORFER V. 99. TI=Edvin Gizdalin in zlobni cesar AU=Riley, Andy LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aRILEY A.\5Edvin Gizdalin\x1 100. TI=Babica za lahko noč AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC 82-1\aMÖDERNDORFER V. 101. TI=Leti, leti, leti --- AU=Remškar, Slavica LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS 82-1\aREMŠKAR S.\5Leti, leti, 102. TI=Tri ure življenja AU=Štefanec, Lidija LA=slv - slovenski PY=2018 PU=samozal. L. Štefanec SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠTEFANEC L.\5Tri ure COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

299801600 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1338114

28.10.2019

COBISS.SI-ID

43798016

28.10.2019

COBISS.SI-ID

213700096 28.10.2019

COBISS.SI-ID

273899264 28.10.2019

COBISS.SI-ID

267005440 28.10.2019

COBISS.SI-ID

252418048 28.10.2019

COBISS.SI-ID

271735552 28.10.2019

COBISS.SI-ID

270132992 28.10.2019

COBISS.SI-ID

277163264 28.10.2019

COBISS.SI-ID

301425664 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301425664 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300716288 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300716288 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300716288 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301425664 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300716288 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300715264 25.10.2019

COBISS.SI-ID

297501952 25.10.2019

stran 22/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

103. TI=Prevarana AU=Justinek, Terezija LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aJUSTINEK T. 104. TI=Sinova punca AU=Frances, Michelle LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u82-312.4\aFRANCES M.\5Sinova 105. TI=Sestrin grob AU=Dugoni, Robert LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aDUGONI R.\5Sestrin grob 106. TI=Zlata kletka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Zlata 107. TI=Zlata kletka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Zlata 108. TI=Zlata kletka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Zlata 109. TI=Zlata kletka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Zlata 110. TI=Gorečnost AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. 111. TI=Gorečnost AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. 112. TI=Gorečnost AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. 113. TI=Gorečnost AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. 114. TI=Škandalozna ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L. J. 115. TI=Škandalozna ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L. J. 116. TI=Nevesta na preizkušnji AU=Hoang, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHOANG H.\5Nevesta 117. TI=Prevarana AU=Justinek, Terezija LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aJUSTINEK T. 118. TI=Sinova punca AU=Frances, Michelle LA=slv - slovenski PY=2019 PU=LYNX SG=lBR\iod\u82-312.4\aFRANCES M.\5Sinova 119. TI=Lev v srcu AU=Bright, Rachel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŠE\iml\uS\aBRIGHT R.\5Lev v srcu 120. TI=Lev v srcu AU=Bright, Rachel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lGR\iml\uS\aBRIGHT R.\5Lev v srcu 121. TI=Lev v srcu AU=Bright, Rachel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aBRIGHT R.\5Lev v srcu COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

301583360 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301593600 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301581312 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300554240 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300554240 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300554240 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300554240 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300472064 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300472064 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300472064 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300472064 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300267264 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300267264 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300511744 24.10.2019

COBISS.SI-ID

301583360 23.10.2019

COBISS.SI-ID

301593600 23.10.2019

COBISS.SI-ID

294902784 23.10.2019

COBISS.SI-ID

294902784 23.10.2019

COBISS.SI-ID

294902784 23.10.2019

stran 23/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

122. TI=O miški, ki je iskala sir AU=Košmrlj, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPN\iml\uS\aKOŠMRLJ M.\5O miški, ki je 123. TI=O miški, ki je iskala sir AU=Košmrlj, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŠE\iml\uS\aKOŠMRLJ M.\5O miški, ki je 124. TI=O miški, ki je iskala sir AU=Košmrlj, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aKOŠMRLJ M.\5O miški, ki je 125. TI=O miški, ki je iskala sir AU=Košmrlj, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aKOŠMRLJ M.\5O miški, ki je 126. TI=Zlata kletka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Zlata 127. TI=Nevesta na preizkušnji AU=Hoang, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHOANG H.\5Nevesta 128. TI=Škandalozna ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L.J. 129. TI=Gorečnost AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. 130. TI=Lov za templjarskim zakladom AU=Petek Levokov, Milan LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aPETEK L.M.\5Lov za

COBISS.SI-ID

291942144 23.10.2019

COBISS.SI-ID

291942144 23.10.2019

COBISS.SI-ID

291942144 23.10.2019

COBISS.SI-ID

291942144 23.10.2019

COBISS.SI-ID

300554240 23.10.2019

COBISS.SI-ID

300511744 23.10.2019

COBISS.SI-ID

300267264 23.10.2019

COBISS.SI-ID

300472064 23.10.2019

COBISS.SI-ID

297368064 23.10.2019

COBISS.SI-ID

118049024 16.10.2019

COBISS.SI-ID

4004864

16.10.2019

COBISS.SI-ID

6713600

11.10.2019

COBISS.SI-ID

15545856

28.10.2019

COBISS.SI-ID

37546496

17.10.2019

COBISS.SI-ID

15968768

16.10.2019

COBISS.SI-ID

3845888

16.10.2019

UDK skupina: 82.0 1.

TI=Obnove književnih besedil in slovarček literarnoteoretičnih pojmov : priročnik za maturante / zbrala in uredila Slavica Zdovc LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Debora SG=lPR\iod\u82.0\aOBNOVE književnih

UDK skupina: 820 1. 2. 3.

TI=Dolina lutk AU=Susann, Jacqueline LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSUSANN J.\5Dolina TI=Peklenski ogenj AU=Saul, John LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aSAUL J.\5Peklenski ogenj TI=Kaskader AU=Brodeur, Paul LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBRODEUR P.

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2. 3.

TI=Vzhajajoče sonce AU=Crichton, Michael LA=slv - slovenski PY=1993 PU=DZS SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCRICHTON M. TI=Dolores AU=Susann, Jacqueline LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSUSANN J.\5Dolores TI=Tim AU=McCullough, Colleen LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit

COBISS3/Zaloga

stran 24/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

4. 5. 6. 7.

SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aMCCULLOUGH C. TI=Ljubezen s tujcem : roman AU=Robbins, Harold LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aROBBINS H. TI=Vrnitev AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Vrnitev TI=Zvezda AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zvezda TI=Špeh na kruhu AU=Bukowski, Charles LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBUKOWSKI C.

COBISS.SI-ID

36919

11.10.2019

COBISS.SI-ID

21996801

11.10.2019

COBISS.SI-ID

17600768

28.10.2019

COBISS.SI-ID

18125056

28.10.2019

COBISS.SI-ID

1337858

11.10.2019

COBISS.SI-ID

4241209

11.10.2019

COBISS.SI-ID

25404929

11.10.2019

COBISS.SI-ID

7227136

28.10.2019

COBISS.SI-ID

215758080 28.10.2019

COBISS.SI-ID

124782592 28.10.2019

COBISS.SI-ID

236784896 23.10.2019

COBISS.SI-ID

14664455

COBISS.SI-ID

261292800 28.10.2019

UDK skupina: 820-311.2 1.

TI=Temna obala AU=Howatch, Susan LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Prešernova družba SG=lPR\iod\u820-311.2\aHOWATCH S.\5Temna

UDK skupina: 821 1. 2. 3.

TI=Podeželska zdravnica : roman AU=Vreg, Ruža LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aVREG R.\5Podeželska TI=Indijska pahljača : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Indijska TI=Tajni agent : preprosta zgodba AU=Conrad, Joseph LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aCONRAD J.\5Tajni agent

UDK skupina: 821.1 1.

TI=Požarni zid : inšpektor Wallander in nevidni terorizem AU=Mankell, Henning LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMANKELL H.\5Požarni

UDK skupina: 821.1/.8 1.

TI=Psi iz Rige : inšpektor Wallander v primežu tranzicije AU=Mankell, Henning LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMANKELL H.\5Psi iz

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Ime mi je Rdeča AU=Pamuk, Orhan LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u82-311.2\aPAMUK O.\5Ime mi je

UDK skupina: 821.11 1. 2.

TI=Zračna kletka AU=Wästberg, Per LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-311.2\aWÄSTBERG P.\5Zračna TI=Pentagram AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Pentagram\x5

COBISS3/Zaloga

11.10.2019

stran 25/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Veriga AU=McKinty, Adrian LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMCKINTY A.\5Veriga TI=Pod lupo AU=Mayne, Andrew LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMAYNE A.\5Pod lupo TI=Prismojene prigode sove in mucka AU=Donaldson, Julia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aDONALDSON J.\5Prismojene TI=Iskanje včerajšnjega dne AU=Jay, Alison LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aJAY A.\5Iskanje TI=Prismojene prigode sove in mucka AU=Donaldson, Julia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aDONALDSON J.\5Prismojene TI=Iskanje včerajšnjega dne AU=Jay, Alison LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aJAY A.\5Iskanje TI=Prismojene prigode sove in mucka AU=Donaldson, Julia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aDONALDSON J.\5Prismojene TI=Iskanje včerajšnjega dne AU=Jay, Alison LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aJAY A.\5Iskanje TI=Prismojene prigode sove in mucka AU=Donaldson, Julia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aDONALDSON J.\5Prismojene TI=Iskanje včerajšnjega dne AU=Jay, Alison LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aJAY A.\5Iskanje TI=Iskanje včerajšnjega dne AU=Jay, Alison LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aJAY A.\5Iskanje TI=Prismojene prigode sove in mucka AU=Donaldson, Julia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aDONALDSON J.\5Prismojene TI=P. S. Še vedno te ljubim AU=Han, Jenny LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHAN J.\5P. S. Še TI=Gospod AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aJAMES E. L.\5Gospod TI=Gospod AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aJAMES E. L.\5Gospod TI=Rdeča pomaranča AU=Tyce, Harriet LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aTYCE H.\5Rdeča TI=Rdeča pomaranča AU=Tyce, Harriet LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aTYCE H.\5Rdeča TI=Zapeljevanje škotske neveste AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv slovenski PY=2019 PU=Triskelion SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.-E. TI=Zapeljevanje škotske neveste AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv -

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

300785664 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300826368 09.10.2019

COBISS.SI-ID

294769408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

293310976 09.10.2019

COBISS.SI-ID

294769408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

293310976 09.10.2019

COBISS.SI-ID

294769408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

293310976 09.10.2019

COBISS.SI-ID

294769408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

293310976 09.10.2019

COBISS.SI-ID

293310976 09.10.2019

COBISS.SI-ID

294769408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300228352 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299855872 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299855872 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300305920 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300305920 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300786944 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300786944 09.10.2019 stran 26/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

slovenski PY=2019 PU=Triskelion SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.-E. TI=V osami AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M.\5V TI=Snubec proti svoji volji AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. TI=Pepel v vetru AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. TI=Zapeljevanje škotske neveste AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv slovenski PY=2019 PU=Triskelion SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.-E. TI=Shanna AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. TI=Nevarna ljubezen AU=Shen, L. J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHEN L.J.\5Nevarna TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 8, Ljubezensko rivalstvo AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uP\aPEDUZZI E.\5Ljubezensko\x8 TI=Tara in govoreči muc srečata morsko deklico AU=Cooper, Diana LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Cangura.com SG=lPR\iml\uC\aCOOPER D,\5Tara in govoreči TI=Dedinja AU=James, Henry LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aJAMES H.\5Dedinja TI=Klinika Mirabelle : roman AU=Stewart, Fred Mustard LA=slv slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSTEWART F.M. TI=Vreden ljubezni AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. TI=Zver klana Kincaid AU=Blackwood, Lily LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBLACKWOOD L. TI=Predaja AU=Hardt, Helen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHARDT H. TI=Neznanec AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Neznanec TI=Pravi moški AU=Russo, Richard LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Meander SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aRUSSO R.\5Pravi TI=Zvezda AU=Anderson, Pamela LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aANDERSON P. TI=Mavrica AU=Buck, Pearl S. LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Obzorja SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Mavrica TI=Preročišče AU=Atwood, Margaret Eleanor LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lŽA\iod\u82-312.4\aATWOOD M.E. TI=Ubijaj ali umri AU=Waite, Urban LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

301116928 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301414400 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301442816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300786944 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301142272 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301367808 23.10.2019

COBISS.SI-ID

291423488 17.10.2019

COBISS.SI-ID

263335168 17.10.2019

COBISS.SI-ID

179230

16.10.2019

COBISS.SI-ID

395063

16.10.2019

COBISS.SI-ID

301808896 16.10.2019

COBISS.SI-ID

301446144 16.10.2019

COBISS.SI-ID

301412352 16.10.2019

COBISS.SI-ID

301377792 16.10.2019

COBISS.SI-ID

215066624 14.10.2019

COBISS.SI-ID

223017984 14.10.2019

COBISS.SI-ID

4291897

COBISS.SI-ID

146200832 11.10.2019

COBISS.SI-ID

264022784 11.10.2019

11.10.2019

stran 27/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWAITE U.\5Ubijaj ali 39. TI=Farma trupel AU=Cornwell, Patricia Daniels LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Meander SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCORNWELL P.D.\5Farma 40. TI=Kralj poravnav AU=Grisham, John LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGRISHAM J.\5Kralj 41. TI=V mesečini si lepa AU=Clark, Mary Higgins LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aCLARK M.H.\5V mesečini 42. TI=Zgodbar AU=Robbins, Harold LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aROBBINS H. 43. TI=Matere in hčere AU=McBain, Ed LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER E.\5Matere 44. TI=Petdeset odtenkov sive AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Petdeset\x1 45. TI=Pesem vetra AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Pesem vetra 46. TI=Odštevanje v katedrali AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J. 47. TI=Zasebnost AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J. 48. TI=Sestra AU=Lupton, Rosamund LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLUPTON R.\5Sestra 49. TI=Dvojnica AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T. 50. TI=Ledeni grob AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Ledeni 51. TI=Kodeks AU=Preston, Douglas J. LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPRESTON D.J.\5Kodeks 52. TI=Svetišče AU=Khoury, Raymond LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKHOURY R.\5Svetišče 53. TI=Neuničljiva AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K.E. 54. TI=Imperij viharjev AU=Maas, Sarah J. LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.9\aMAAS S.J.\5Imperij\x5 55. TI=Ubežnik AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ubežnik 56. TI=Ubežnik AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ubežnik 57. TI=Ubežnik AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

215066368 11.10.2019

COBISS.SI-ID

224709632 11.10.2019

COBISS.SI-ID

219000320 11.10.2019

COBISS.SI-ID

3680768

11.10.2019

COBISS.SI-ID

5452801

11.10.2019

COBISS.SI-ID

262940160 11.10.2019

COBISS.SI-ID

301166592 10.10.2019

COBISS.SI-ID

256009216 28.10.2019

COBISS.SI-ID

265034752 28.10.2019

COBISS.SI-ID

258567680 28.10.2019

COBISS.SI-ID

252109312 28.10.2019

COBISS.SI-ID

261311744 28.10.2019

COBISS.SI-ID

235005184 28.10.2019

COBISS.SI-ID

254411520 28.10.2019

COBISS.SI-ID

301904640 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301580800 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300304896 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300304896 24.10.2019

COBISS.SI-ID

300304896 24.10.2019 stran 28/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

SG=lPR\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ubežnik 58. TI=Ubežnik AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila COBISS.SI-ID300304896 International SG=lPO\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ubežnik 59. TI=Srce vedno zmaga : drugi del serije Ravenelovi AU=Kleypas, Lisa LA=slv COBISS.SI-ID298521856 - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. 60. TI=Srce vedno zmaga : drugi del serije Ravenelovi AU=Kleypas, Lisa LA=slv COBISS.SI-ID298521856 - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS K. 61. TI=Srce vedno zmaga : drugi del serije Ravenelovi AU=Kleypas, Lisa LA=slv COBISS.SI-ID298521856 - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. 62. TI=Ubežnik AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila COBISS.SI-ID300304896 International SG=lBR\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ubežnik

24.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 23.10.2019

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3.

TI=Lovilka oblakov AU=Winter, Claudia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u830-311.2\aWINTER C.\5Lovilka TI=Siddharta : indijska pesnitev AU=Hesse, Hermann LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Pan SG=lTA\iod\u830-311.2\aHESSE H.\5Siddharta TI=Čarobni cvet Namibije : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lGR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Čarobni

COBISS.SI-ID

299785728 09.10.2019

COBISS.SI-ID

31769088

17.10.2019

COBISS.SI-ID

401949

11.10.2019

COBISS.SI-ID

126924288 14.10.2019

COBISS.SI-ID

300786176 09.10.2019

COBISS.SI-ID

290411264 17.10.2019

COBISS.SI-ID

268826624 14.10.2019

COBISS.SI-ID

300297216 10.10.2019

COBISS.SI-ID

234303488 17.10.2019

UDK skupina: 821.124+821.14 1.

TI=Umetnost ljubezni : izbrani verzi AU=Ovidius Naso, Publius LA=slv slovenski PY=2003 PU=Modrijan SG=lTA\iod\u82-1\aOVIDIUS N.P.\5Umetnost

UDK skupina: 821.131.1 1. 2. 3. 4.

TI=Operacija Zlata ovratnica AU=Cat Le Blanc LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aCAT LE BLANC\5Operacija\x2 TI=Soy Luna. Moj zasebni dnevnik : to sem jaz, takšna sem AU=Camerini, Valentina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uP\aCAMERINI V.\5Moj zasebni TI=Don Camillo in Peppone AU=Guareschi, Giovanni LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-32\aGUARESCHI G.\5Don TI=Un filo di seta : antologija sodobne italijanske poezije / izbral in uredil, [spremna beseda] Franco Buffoni ; prevode uredila, [predgovor] Veronika Simoniti ; prevedli Miljana Cunta ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u82-194\aUN FILO di seta

UDK skupina: 821.133.1 1.

TI=Marco Polo. 1, Beneška karavana AU=Romana, Muriel LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aROMANA M.

COBISS3/Zaloga

stran 29/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2. 3. 4.

TI=Marco Polo. 2, Onstran Velikega zidu AU=Romana, Muriel LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aROMANA M.\5Onstran\x2 TI=Človek z modrimi krogi : [prvi primer komisarja Adamsberga] AU=Vargas, Fred LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aVARGAS F.\5Človek z\x1 TI=Odpotuj hitro in se pozno vrni : [drugi primer komisarja Adamsberga] AU=Vargas, Fred LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aVARGAS F.\5Odpotuj

COBISS.SI-ID

234207488 17.10.2019

COBISS.SI-ID

234453248 28.10.2019

COBISS.SI-ID

238847232 28.10.2019

COBISS.SI-ID

301776384 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301777408 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301328640 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299884544 21.10.2019

COBISS.SI-ID

299884544 21.10.2019

COBISS.SI-ID

223660032 18.10.2019

COBISS.SI-ID

223660032 18.10.2019

COBISS.SI-ID

121061376 18.10.2019

COBISS.SI-ID

121061376 18.10.2019

COBISS.SI-ID

121061376 18.10.2019

UDK skupina: 821.134.2/.3 1.

TI=Leto smrti Ricarda Reisa AU=Saramago, José LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSARAMAGO J.\5Leto

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Na sončni strani : (rekonstrukcija romana) AU=Andrić, Ivo LA=slv slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-32\aANDRIĆ I.\5Na sončni strani

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

TI=Jaz sem pa en Franc Košir AU=Fornezzi, Tone LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Presstim SG=lŽA\iod\u82-7\aFORNEZZI T.\5Jaz sem pa TI=Šnicl ni za tebe; in Slovar slatnskega knjižnega jezika / [zgodbe zbral in izbral ter slovar napisal] Robert Reich ; [fotografije osebna zbirka starih razglednic in fotografij Robert Reich, osebni arhivi občanov ; spremni besedi Nani Poljanec, Davor Ros] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Nejamedia SG=lŽA\iod\u82-94\aŠNICL NI\5za tebe TI=Šnicl ni za tebe; in Slovar slatnskega knjižnega jezika / [zgodbe zbral in izbral ter slovar napisal] Robert Reich ; [fotografije osebna zbirka starih razglednic in fotografij Robert Reich, osebni arhivi občanov ; spremni besedi Nani Poljanec, Davor Ros] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Nejamedia SG=lBR\iod\u82-94\aŠNICL NI\5za tebe TI=V svetlobi zarje AU=Skvarča, Lojze LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-32\aSKVARČA L.\5V svetlobi TI=V svetlobi zarje AU=Skvarča, Lojze LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u886.3-32\aSKVARČA L.\5V svetlobi TI=Zelene stečine II : dotiki narave : izbor kratke lovske proze in pesmi iz tridesetih letnikov Lovca 1972-2001 / [literarni urednik [in] uvod Franc Černigoj ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lVR\iod\u886.3-32\aZELENE\5stečine\x2 TI=Zelene stečine II : dotiki narave : izbor kratke lovske proze in pesmi iz tridesetih letnikov Lovca 1972-2001 / [literarni urednik [in] uvod Franc Černigoj ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lTA\iod\u886.3-32\aZELENE\5stečine\x2 TI=Zelene stečine II : dotiki narave : izbor kratke lovske proze in pesmi iz tridesetih letnikov Lovca 1972-2001 / [literarni urednik [in] uvod Franc Černigoj ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Lovska zveza Slovenije

COBISS3/Zaloga

stran 30/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

SG=lPR\iod\u886.3-32\aZELENE\5stečine\x2 TI=Zelene stečine II : dotiki narave : izbor kratke lovske proze in pesmi iz tridesetih letnikov Lovca 1972-2001 / [literarni urednik [in] uvod Franc Černigoj ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPO\iod\u886.3-32\aZELENE\5stečine\x2 TI=Zelene stečine II : dotiki narave : izbor kratke lovske proze in pesmi iz tridesetih letnikov Lovca 1972-2001 / [literarni urednik [in] uvod Franc Černigoj ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u886.3-32\aZELENE\5stečine\x2 TI=Blazno resno o šoli AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aMUCK D.\5Blazno resno TI=Smeh skozi solze : avtobiografija AU=Bojc, Marija LA=slv - slovenski PY=2018 PU=samozal. M. Bojc SG=lŽA\iod\u82-94\aBOJC M.\5Smeh skozi solze TI=Najprej kultura, potem pa zdravje AU=Meserko, Tadej LA=slv slovenski PY=2019 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u82-4\aMESERKO T.\5Najprej kultura TI=Solze izpirajo bolečino AU=Štefanec, Lidija LA=slv - slovenski PY=2018 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aŠTEFANEC L.\5Solze TI=Behemot AU=Županič, Jernej LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŽUPANIČ J.\5Behemot

COBISS.SI-ID

121061376 18.10.2019

COBISS.SI-ID

121061376 18.10.2019

COBISS.SI-ID

256534272 16.10.2019

COBISS.SI-ID

294535168 10.10.2019

COBISS.SI-ID

298079488 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297647616 25.10.2019

COBISS.SI-ID

301776640 25.10.2019

COBISS.SI-ID

96311

16.10.2019

COBISS.SI-ID

7920439

17.10.2019

COBISS.SI-ID

213884416 11.10.2019

COBISS.SI-ID

209719

11.10.2019

COBISS.SI-ID

210487

11.10.2019

COBISS.SI-ID

210231

11.10.2019

COBISS.SI-ID

103223

28.10.2019

COBISS.SI-ID

282738944 18.10.2019

UDK skupina: 821(100) 1.

TI=Zamenjana nevesta AU=Eden, Dorothy LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Založništvo Tržaškega tiska ; Adit SG=lGR\iod\u820-311.2\aEDEN D.\5Zamenjana

UDK skupina: 821-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Message in a bottle AU=Sparks, Nicholas LA=eng - angleški PY=1999 PU=Bantam SG=lŽA\iod\u82=20\aSPARKS N.\5Message in TI=1895, potres : kronika nenadejane ljubezni AU=Virk, Jani LA=slv slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aVIRK J.\51895, potres TI=Wyndspelle : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Wyndspellski zvon : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Wyndspellski otrok : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Hišica v veliki hosti AU=Wilder, Laura Ingalls LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lŽA\iml\uP\aWILDER L.I.\5Hišica v veliki

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Po sledu za besedo : [kratka lovska proza] AU=Černigoj, Franc LA=slv -

COBISS3/Zaloga

stran 31/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2. 3. 4. 5. 6.

slovenski PY=2015 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lPR\iod\u886.3-32\aČERNIGOJ F.\5Po sledu TI=Iskanje izgubljenega časa. 4, Sodoma in Gomora AU=Proust, Marcel LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u840-311.2\aPROUST M.\5Sodoma TI=North and South AU=Gaskell, Elizabeth Cleghorn LA=eng - angleški PY=1994 PU=Wordsworth classics SG=lŽA\iod\u82=20\aGASKELL E.\5North and TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je TI=O angelčku in hudičku AU=Vale, Saša LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Buča SG=lŽA\iod\u886.3-32\aVALE S.\5O angelčku in TI=Ruševine AU=Smith, Scott LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSMITH S.\5Ruševine

COBISS.SI-ID

22295040

17.10.2019

COBISS.SI-ID

11182650

17.10.2019

COBISS.SI-ID

278166784 11.10.2019

COBISS.SI-ID

299901696 09.10.2019

COBISS.SI-ID

250474496 28.10.2019

COBISS.SI-ID

301117440 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301142016 09.10.2019

COBISS.SI-ID

274537472 16.10.2019

COBISS.SI-ID

30402048

11.10.2019

COBISS.SI-ID

7305472

28.10.2019

COBISS.SI-ID

2645506

28.10.2019

COBISS.SI-ID

275606272 09.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3.

TI=Vedno tvoja Lara Jean AU=Han, Jenny LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHAN J.\5Vedno TI=Ta punca AU=Hoover, Colleen LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHOOVER C.\5Ta TI=Ime mi je Damjan AU=Tratnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aTRATNIK S.\5Ime mi je

UDK skupina: 82-312.4 1. 2.

TI=Moskovski klub AU=Finder, Joseph LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aFINDER J. TI=Druga najboljša stvar AU=Saul, John Ralston LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSAUL J.R.\5Druga

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Dan vojne in pot naprej AU=Strieber, Whitley LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Borec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aSTRIEBER W.\5Dan

UDK skupina: 82-32 1.

TI=Lučka Dolgobrčnik se izgubi AU=Meadows, Daisy LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Lučka\x1

UDK skupina: 82-34 1.

TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lŠE\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana

COBISS3/Zaloga

24.10.2019

stran 32/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

2.

TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lVR\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 3. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lTA\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 4. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lPR\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 5. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lPO\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 6. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lŽA\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 7. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lPN\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 8. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lPE\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 9. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lLI\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 10. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lGR\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana 11. TI=Neučakana jablana AU=Družina Lobenwein LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo CMT - društvo za pomoč osebam z boleznijo Charcot Marie Tooth SG=lBR\iml\uS\aDRUŽINA L.\5Neučakana jablana

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

96201985

24.10.2019

COBISS.SI-ID

1108381278 28.10.2019

COBISS.SI-ID

3528339

COBISS.SI-ID

299191808 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298239744 09.10.2019

UDK skupina: 82-4/-9 1. 2.

TI=Milion : putovanja Marka Pola AU=Polo, Marco LA=hrv - hrvaški PY=2004 PU=Marjan tisak SG=lŽA\iod\u82=862\aPOLO M.\5Milion TI=Doba kože AU=Ugrešić, Dubravka LA=hrv - hrvaški PY=2019 PU=Fraktura SG=lŽA\iod\u82=862\aUGREŠIĆ D.\5Doba kože

25.10.2019

UDK skupina: 82-93 1. 2.

TI=Moj prvi ksilofon : poslušaj in zaigraj 6 priljubljenih otroških pesmic LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aMOJ PRVI\5ksilofon TI=Moja prva kitara : poslušaj in zaigraj 4 priljubljene otroške pesmice / [ilustracije Chris Embleton-Hall ; prevod Učila International] LA=slv -

COBISS3/Zaloga

stran 33/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aMOJA PRVA\5kitara TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lŠE\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lTA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPN\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPE\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lLI\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lGR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Alma : svet pred domačim pragom AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Alma TI=Leah brez ritma AU=Albertalli, Becky LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aALBERTALLI B.\5Leah brez TI=Zala Tigertač v škripcih AU=Meadows, Daisy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aMEADOWS D.\5Zala Tigertač\x4 TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR POLI\57 TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR POLI\56 TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR POLI\58 TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR Poli\55

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300468736 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301391360 09.10.2019

COBISS.SI-ID

276874240 09.10.2019

COBISS.SI-ID

289294080 23.10.2019

COBISS.SI-ID

289293824 23.10.2019

COBISS.SI-ID

289294336 23.10.2019

COBISS.SI-ID

289293568 23.10.2019

COBISS.SI-ID

141628

UDK skupina: 82O 1.

TI=Malteški sokol AU=Hammett, Dashiell LA=slv - slovenski PY=1983

COBISS3/Zaloga

11.10.2019 stran 34/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-312.4\aHAMMETT D.\5Malteški UDK skupina: 830 1.

TI=In jutri ves svet : roman AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Lipa SG=lGR\iod\u830-311.2\aBURK M.\5In jutri

COBISS.SI-ID

20696839

16.10.2019

COBISS.SI-ID

14098945

23.10.2019

COBISS.SI-ID

14099713

23.10.2019

COBISS.SI-ID

14099201

23.10.2019

COBISS.SI-ID

14099457

23.10.2019

COBISS.SI-ID

14099969

23.10.2019

COBISS.SI-ID

14100225

23.10.2019

COBISS.SI-ID

33630720

17.10.2019

COBISS.SI-ID

12818433

16.10.2019

COBISS.SI-ID

214018048 11.10.2019

COBISS.SI-ID

215056384 11.10.2019

COBISS.SI-ID

36860928

11.10.2019

COBISS.SI-ID

33733120

18.10.2019

UDK skupina: 850-311.2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Marco Polo. 3, Ujetništvo, roparji in kuga / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\53 TI=Marco Polo. 6, Nevarno Marcovo poslanstvo / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\56 TI=Marco Polo. 4, Od Tibeta do Mongolije / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\54 TI=Marco Polo. 5, Na Kublaj kanovem dvoru / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\55 TI=Marco Polo. 7, Upor Kitajcev in Ahmedova smrt / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi In Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\57 TI=Marco Polo. 8, Odločilna bitka / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO Polo\58

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Čudežni Feliks : roman AU=Hieng, Andrej LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aHIENG A.\5Čudežni TI=Na klancu AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u886.3-311.2\aCANKAR I.\5Na klancu TI=Požganica AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aPREŽIHOV V. TI=Črni dnevi in beli dan AU=Smole, Dominik LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aSMOLE D.\5Črni dnevi TI=Vračam vam soproga AU=Kolmanič, Karolina LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mihelač SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aKOLMANIČ K.

UDK skupina: 886.3-32 1.

TI=Iz moje lovske torbe : izbrani spisi AU=Cvenkel, France LA=slv slovenski PY=1993 PU=Lovska zveza Slovenije

COBISS3/Zaloga

stran 35/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

SG=lŽA\iod\u886.3-32\aCVENKEL F.\5Iz moje UDK skupina: 9 1.

2. 3.

TI=Krško / [besedila Vanesa Čanji ... [et al.] ; urednika Jože Volfand in Vanesa Čanji ; fotografije Goran Rovan, Peter Marinšek in drugi ; prevod Alkemist] LA=slv; eng PY=2012 PU=Fit media SG=lŽA\iod\u908E\aKRŠKO TI=Maji AU=Ceserani, Gian Paolo LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Domus SG=lTA\iml\u930\aCESERANI G.P.\5Maji TI=Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem / ur. Boris Golec ; [prevodi povzetkov Irena Bruckmüller (nemščina), Sebastjan Vörös (angleščina) ; izdal Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u940.1/.5\aDRUŽBENA in

COBISS.SI-ID

263779584 14.10.2019

COBISS.SI-ID

7802112

COBISS.SI-ID

300908800 10.10.2019

COBISS.SI-ID

299812608 10.10.2019

COBISS.SI-ID

299814400 10.10.2019

14.10.2019

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2.

TI=Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma AU=Urbar, Bogdan LA=slv - slovenski PY=2019 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u941/949\aURBAR B.\5Tuji TI=Vižmarski tabor : tabor vseh taborov AU=Granda, Stane LA=slv slovenski PY=2019 PU=Etnološko društvo Vižmarje SG=lŽA\iod\u940.1/.5\aGRANDA S.\5Vižmarski

UDK skupina: 908+91 1. 2.

TI=Večna Indija AU=Ferfila, Bogomil LA=slv; eng PY=2019 PU=Demat COBISS.SI-ID300538368 09.10.2019 SG=lŽA\iod\u908O\aFERFILA B.\5Večna Indija TI=Geografija / [prevod in priredba Drago Kladnik ; avtorji slikovnega gradivaCOBISS.SI-ID239612416 28.10.2019 Drago Kladnik ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Učila International SG=lTA\iod\u91\aGEOGRAFIJA

UDK skupina: 908P 1.

TI=Bolivija : čez drn in strn po inkovskih sledovih AU=Ferlan, Maks LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Didakta SG=lBR\iod\u82-992\aFERLAN M.\5Bolivija

COBISS.SI-ID

31770880

25.10.2019

COBISS.SI-ID

298857984 09.10.2019

COBISS.SI-ID

8659456

COBISS.SI-ID

301164288 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300764160 09.10.2019

UDK skupina: 929 1.

2. 3. 4.

TI=Samospoznanje : esej filozofske avtobiografije AU=Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovič LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-94\aBERDJAEV N. A. TI=Casanova AU=Gervaso, Roberto LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u929\aCASANOVA G. TI=Slovenci ob Belem Nilu AU=Frelih, Marko LA=slv; eng PY=2019 PU=Muzej krščanstva na Slovenskem SG=lŽA\iod\u23/28\aFRELIH M.\5Slovenci ob TI=Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku AU=Bizjak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u929\aGALL

COBISS3/Zaloga

11.10.2019

stran 36/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lŠE\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lVR\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lTA\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPR\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPO\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPN\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lPE\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lLI\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lGR\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900) AU=Hren Medved, Alenka LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Osrednja knjižnica SG=lBR\iod\u929\aOROŽEN I. TI=Divji labodi : tri hčere Kitajske AU=Chang, Jung LA=slv - slovenski PY=1997 PU=samozal. V. Cedilnik SG=lŽA\iod\u929\aCHANG TI=Avtobiografija AU=Vilfan, Peter LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aVILFAN P.

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

23259957

28.10.2019

COBISS.SI-ID

70858752

28.10.2019

COBISS.SI-ID

248491776 28.10.2019

COBISS.SI-ID

7800576

14.10.2019

COBISS.SI-ID

7177984

14.10.2019

UDK skupina: 93/99 1. 2.

TI=Tutankamon AU=Ceserani, Gian Paolo LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Domus SG=lTA\iml\u930\aCESERANI G.P.\5Tutankamon TI=Troja AU=Ceserani, Gian Paolo LA=slv - slovenski PY=1989

COBISS3/Zaloga

stran 37/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

3.

PU=Domus SG=lTA\iml\u930\aCESERANI G.P.\5Troja TI=Pompeji AU=Ceserani, Gian Paolo LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Domus SG=lTA\iml\u930\aCESERANI G. P.\5Pompeji

COBISS.SI-ID

7803648

14.10.2019

COBISS.SI-ID

41792512

14.10.2019

UDK skupina: 930 1.

TI=Rimljan sem AU=Kocuvan, Eva LA=slv - slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lŽA\iml\u930\aKOCUVAN E.\5Rimljan sem

UDK skupina: 94(497.4) 1.

TI=Temna stran meseca II : soočenje in refleksija 20 let kasneje = COBISS.SI-ID298060544 10.10.2019 confrontations and reflections 20 years later : zbornik prispevkov z mednarodne konference / [urednika Tamara Griesser Pečar in Miha Drobnič] LA=slv slovenski PY=2019 PU=Študijski center za narodno spravo SG=lŽA\iod\u949.712\aTEMNA stran\5II

UDK skupina: 940.1/.5 1.

TI=V času velikih odkritij : 1450-1550: Evropejci osvajajo svet AU=Miquel, Pierre LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u940.1/.5\aMIQUEL P.\5V času

COBISS.SI-ID

19817472

16.10.2019

COBISS.SI-ID

299152128 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299152384 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298297088 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299409408 09.10.2019

COBISS.SI-ID

299408896 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297364992 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297392128 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297392128 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297392128 09.10.2019

COBISS.SI-ID

297392128 09.10.2019

UDK skupina: C 1.

TI=Deset majhnih račk : izštevanka za najmlajše AU=Moss, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aMOSS S.\5Deset majhnih 2. TI=Deset majhnih psičkov : izštevanka za najmlajše AU=Moss, Stephanie LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aMOSS S.\5Deset majhnih 3. TI=Medvedki sladkosnedki AU=Kosovel, Srečko LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS 82-1\aKOSOVEL S.\5Medvedki 4. TI=Beli kamenček AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Brin SG=lŽA\iml\uS 82-1\aKOKALJ T.\5Beli kamenček 5. TI=V tihi hiški AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Brin SG=lŽA\iml\uS\aKOKALJ T.\5V tihi hiški 6. TI=Hrti na pikniku s prijatelji AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uC\aNOVAK K.N.\5Hrti na pikniku 7. TI=Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka AU=Kraljič, Helena LA=slv slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Jabolka so 8. TI=Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka AU=Kraljič, Helena LA=slv slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Jabolka so 9. TI=Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka AU=Kraljič, Helena LA=slv slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Jabolka so 10. TI=Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka AU=Kraljič, Helena LA=slv slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Jabolka so COBISS3/Zaloga

stran 38/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

11. TI=Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka AU=Kraljič, Helena LA=slv slovenski PY=2019 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Jabolka so 12. TI=Malo drugačen pingvin AU=Smallman, Steve LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uS\aSMALLMAN S.\5Malo drugačen 13. TI=Bibi in Gusti : najboljše zgodbe AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Didakta SG=lPO\iml\uS\aMLAKAR I.\5Bibi in Gusti 14. TI=Polžka Blažka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Polžka Blažka 15. TI=Polh Urh AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Polh Urh 16. TI=Regica Julija AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Regica Julija 17. TI=Stonoga Goga AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Stonoga Goga 18. TI=Malo drugačen pingvin AU=Smallman, Steve LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uS\aSMALLMAN S.\5Malo drugačen 19. TI=Polh Urh AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Polh Urh 20. TI=Regica Julija AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Regica Julija 21. TI=Stonoga Goga AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Stonoga Goga 22. TI=Polžka Blažka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Polžka Blažka 23. TI=Bibi in Gusti : najboljše zgodbe AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Didakta SG=lBR\iml\uS\aMLAKAR I.\5Bibi in Gusti 24. TI=Regica Julija AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Regica Julija 25. TI=Stonoga Goga AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Stonoga Goga 26. TI=Polh Urh AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Polh Urh 27. TI=Polžka Blažka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Polžka Blažka 28. TI=Bibi in Gusti : najboljše zgodbe AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Didakta SG=lPR\iml\uS\aMLAKAR I.\5Bibi in Gusti 29. TI=Bibi in Gusti : najboljše zgodbe AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC\aMLAKAR I.\5Bibi in Gusti COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

297392128 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298871552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300013824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906304 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906560 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

298871552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906560 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906304 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300013824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906560 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906304 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300013824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300013824 09.10.2019

stran 39/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

30. TI=Stonoga Goga AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Stonoga 31. TI=Polžka Blažka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Polžka 32. TI=Polh Urh AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Polh 33. TI=Regica Julija AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Regica 34. TI=Polžka Blažka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Polžka Blažka 35. TI=Stonoga Goga AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Stonoga Goga 36. TI=Regica Julija AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Regica Julija 37. TI=Polh Urh AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Polh Urh 38. TI=Bibi in Gusti : najboljše zgodbe AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Didakta SG=lTA\iml\uS\aMLAKAR I.\5Bibi in Gusti 39. TI=Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR Poli\54 40. TI=Robocar Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lGR\iml\uC\aROBOCAR Poli\53 41. TI=Lonček, kuhaj! AU=Erben, Karel Jaromír LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uC\aERBEN K.J.\5Lonček, kuhaj! 42. TI=Policist / [prevedla Mojca Mihelič] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grahovac SG=lPO\imzb\uC\aPOLICIST 43. TI=Kako se je Roki naučil brati AU=Hills, Tad LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Grafenauer SG=lŽA\iml\uS\aHILLS T.\5Kako se je 44. TI=Nihče čez črto! AU=Martins, Isabel Minhós LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aMARTINS I.M.\5Nihče čez črto! 45. TI=Hitro pod odejo AU=Posedel, Sabina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Društvo Platanas SG=lŽA\iml\uS 82-1\aPOSEDEL S.\5Hitro pod 46. TI=Prvi april AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aKREMPL U.\5Prvi april 47. TI=Prvi april AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aKREMPL U.\5Prvi april 48. TI=Čubibubi AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aREBA M.\5Čubibubi COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

295906816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906304 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906560 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906304 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906816 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906560 09.10.2019

COBISS.SI-ID

295906048 09.10.2019

COBISS.SI-ID

300013824 09.10.2019

COBISS.SI-ID

289293056 23.10.2019

COBISS.SI-ID

289292544 23.10.2019

COBISS.SI-ID

1350686

COBISS.SI-ID

273609728 17.10.2019

COBISS.SI-ID

299370752 16.10.2019

COBISS.SI-ID

300833792 25.10.2019

COBISS.SI-ID

300940544 25.10.2019

COBISS.SI-ID

293521408 24.10.2019

COBISS.SI-ID

293521408 24.10.2019

COBISS.SI-ID

293521920 24.10.2019

21.10.2019

stran 40/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

49. TI=Čubibubi AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aREBA M.\5Čubibubi 50. TI=Zaljubljeni zmaj AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aKENDA H.D.\5Zaljubljeni zmaj 51. TI=Zaljubljeni zmaj AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aKENDA H. D.\5Zaljubljeni zmaj 52. TI=Drugačen škrat AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aKREMPL U.\5Drugačen škrat 53. TI=Drugačen škrat AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aKREMPL U.\5Drugačen škrat 54. TI=Radio Ku-ku AU=Jančar, Irma LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aJANČAR I.\5Radio Ku-ku 55. TI=Radio Ku-ku AU=Jančar, Irma LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aJANČAR I.\5Radio Ku-ku 56. TI=Čriček Črniček AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aKENDA H.D.\5Čriček Črniček 57. TI=Čriček Črniček AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŠE\iml\uC\aKENDA H. D.\5Čriček Črniček 58. TI=Vilinski sestrici AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Studio Hieroglif SG=lPN\iml\uC\aREBA M.\5Vilinski sestrici 59. TI=Vilinski sestrici AU=Reba, Matea LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Studio Hieroglif SG=lGR\iml\uC\aREBA M.\5Vilinski sestrici 60. TI=Kako uspavaš trudnega levčka AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako uspavaš 61. TI=Kako uspavaš trudnega levčka AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŠE\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako uspavaš 62. TI=Kako uspavaš trudnega levčka AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPN\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako uspavaš 63. TI=Kako uspavaš trudnega levčka AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lGR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako uspavaš 64. TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš 65. TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŠE\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš 66. TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPN\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš 67. TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lGR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293521920 24.10.2019

COBISS.SI-ID

299665664 24.10.2019

COBISS.SI-ID

299665664 24.10.2019

COBISS.SI-ID

297307392 24.10.2019

COBISS.SI-ID

297307392 24.10.2019

COBISS.SI-ID

297306880 24.10.2019

COBISS.SI-ID

297306880 24.10.2019

COBISS.SI-ID

293521664 24.10.2019

COBISS.SI-ID

293521664 24.10.2019

COBISS.SI-ID

299665920 24.10.2019

COBISS.SI-ID

299665920 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327040 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327040 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327040 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327040 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327296 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327296 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327296 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327296 24.10.2019

stran 41/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

68. TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš 69. TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŠE\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš 70. TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPN\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš 71. TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lGR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš 72. TI=Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici AU=Clarke, Jane LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako oščetkaš 73. TI=Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici AU=Clarke, Jane LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŠE\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako oščetkaš 74. TI=Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici AU=Clarke, Jane LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPN\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako oščetkaš 75. TI=Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici AU=Clarke, Jane LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lGR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako oščetkaš 76. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 77. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 78. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 79. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 80. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 81. TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta 82. TI=Kako se je Roki naučil brati AU=Hills, Tad LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Grafenauer SG=lŠE\iml\uS\aHILLS T.\5Kako se je 83. TI=Kako se je Roki naučil brati AU=Hills, Tad LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Grafenauer SG=lPN\iml\uS\aHILLS T.\5Kako se je 84. TI=Lini in Lazi AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS\aDONALDSON J.\5Lini in Lazi

COBISS.SI-ID

290327808 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327808 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327808 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327808 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327552 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327552 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327552 24.10.2019

COBISS.SI-ID

290327552 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

279237632 24.10.2019

COBISS.SI-ID

299370752 23.10.2019

COBISS.SI-ID

299370752 23.10.2019

COBISS.SI-ID

299597824 23.10.2019

COBISS.SI-ID

3331385

UDK skupina: C; 769.8/.9 1.

TI=Pastirica in dimnikar AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aANDERSEN H. C.\5Pastirica in

COBISS3/Zaloga

16.10.2019

stran 42/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

UDK skupina: C-6 1. 2. 3. 4.

TI=Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava : 40 opisov sadja in zelenjave AU=Pari, Iveta LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u61\aPARI I.\5Poglej, kaj TI=Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava : 40 opisov sadja in zelenjave AU=Pari, Iveta LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŠE\imzb\u61\aPARI I.\5Poglej, kaj TI=Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava : 40 opisov sadja in zelenjave AU=Pari, Iveta LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPN\imzb\u61\aPARI I.\5Poglej, kaj TI=Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava : 40 opisov sadja in zelenjave AU=Pari, Iveta LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lGR\imzb\u61\aPARI I.\5Poglej, kaj

COBISS.SI-ID

290682624 23.10.2019

COBISS.SI-ID

290682624 23.10.2019

COBISS.SI-ID

290682624 23.10.2019

COBISS.SI-ID

290682624 23.10.2019

COBISS.SI-ID

246956032 10.10.2019

COBISS.SI-ID

1116319838 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116319838 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116319838 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116319838 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116319838 09.10.2019

UDK skupina: C-Sz 1.

TI=Godrnjač in Godrnjavec AU=Corderoy, Tracey LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Morfem SG=lVR\iml\uS\aCORDEROY T.\5Godrnjač

UDK skupina: dr 1.

2.

3.

4.

5.

TI=Green book : inspired by a true story : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lBR\idvd\u791\aZELENA KNJIGA\xod-465 TI=Green book : inspired by a true story : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lPR\idvd\u791\aZELENA KNJIGA\xod-487 TI=Green book : inspired by a true story : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aZELENA KNJIGA\xod-2154 TI=Green book : inspired by a true story : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lVR\idvd\u791\aZELENA KNJIGA\xod-319 TI=Green book : inspired by a true story : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lPO\idvd\u791\aZELENA KNJIGA\xod-454

UDK skupina: dvd COBISS3/Zaloga

stran 43/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

1.

2.

3.

4.

5.

TI=Papa : a true story : po resnični zgodbi / director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; written by Denne Bart Petitclerc ; directed by Bob Yari ; prevod Katja Knez LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lPO\idvd\u791\aPAPA\xod-452 TI=Papa : a true story : po resnični zgodbi / director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; written by Denne Bart Petitclerc ; directed by Bob Yari ; prevod Katja Knez LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lBR\idvd\u791\aPAPA\xod-463 TI=Papa : a true story : po resnični zgodbi / director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; written by Denne Bart Petitclerc ; directed by Bob Yari ; prevod Katja Knez LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lPR\idvd\u791\aPAPA\xod-485 TI=Papa : a true story : po resnični zgodbi / director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; written by Denne Bart Petitclerc ; directed by Bob Yari ; prevod Katja Knez LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lŽA\idvd\u791\aPAPA\xod-2152 TI=Papa : a true story : po resnični zgodbi / director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; written by Denne Bart Petitclerc ; directed by Bob Yari ; prevod Katja Knez LA=eng - angleški PY=2019 PU=Go Partner SG=lVR\idvd\u791\aPAPA\xod-317

COBISS.SI-ID

1116325982 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116325982 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116325982 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116325982 09.10.2019

COBISS.SI-ID

1116325982 09.10.2019

COBISS.SI-ID

254307840 28.10.2019

COBISS.SI-ID

108832000 23.10.2019

COBISS.SI-ID

104575744 23.10.2019

COBISS.SI-ID

105642752 23.10.2019

COBISS.SI-ID

104577792 23.10.2019

COBISS.SI-ID

214342656 28.10.2019

COBISS.SI-ID

301111296 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112064 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111552 09.10.2019

UDK skupina: LT 1.

TI=Ne povej nikomur AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Ne povej

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Noč, ko je lutka oživela AU=Stine, R. L. LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Vale-Novak SG=lTA\iml\uM\aSTINE R. L.\5Noč, ko je TI=Demonska kri AU=Stine, R. L. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=ValeNovak SG=lTA\iml\uM\aSTINE R. L.\5Demonska kri TI=Nasmehni se in umri AU=Stine, R. L. LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Vale-Novak SG=lTA\iml\uM\aSTINE R. L.\5Nasmehni se TI=Ne hodite v klet AU=Stine, R. L. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Vale-Novak SG=lTA\iml\uM\aSTINE R. L.\5Ne hodite v klet TI=Poslednji samorog AU=Beagle, Peter S. LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Študentska založba SG=lTA\iml\uM\aBEAGLE P.S.\5Poslednji

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4.

TI=Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uP\aBLADE A.\5Akvalumis\x8 TI=Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uP\aBLADE A.\5Meganiktis\x7 TI=Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uP\aBLADE A.\5Terapik\x6 TI=Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek AU=Blade, Adam

COBISS3/Zaloga

stran 44/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPO\iml\uP\aBLADE A.\5Araknis\x5 TI=Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uP\aBLADE A.\5Akvalumis\x8 TI=Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uP\aBLADE A.\5Meganiktis\x7 TI=Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uP\aBLADE A.\5Terapik\x6 TI=Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lBR\iml\uP\aBLADE A.\5Araknis\x5 TI=Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPR\iml\uP\aBLADE A.\5Akvalumis\x8 TI=Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPR\iml\uP\aBLADE A.\5Meganiktis\x7 TI=Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPR\iml\uP\aBLADE A.\5Terapik\x6 TI=Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lPR\iml\uP\aBLADE A.\5Araknis\x5 TI=Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lVR\iml\uP\aBLADE A.\5Akvalumis\x8 TI=Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lVR\iml\uP\aBLADE A.\5Meganiktis\x7 TI=Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lVR\iml\uP\aBLADE A.\5Terapik\x6 TI=Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lVR\iml\uP\aBLADE A.\5Araknis\x5 TI=Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lTA\iml\uP\aBLADE A.\5Akvalumis\x8 TI=Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lTA\iml\uP\aBLADE A.\5Meganiktis\x7 TI=Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lTA\iml\uP\aBLADE A.\5Terapik\x6 TI=Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Ramos SG=lTA\iml\uP\aBLADE A.\5Araknis\x5 TI=Marco Polo. 2, Križarji in Saraceni / [prevedel Jaša Zlobec ; fotografije Sergio Strizzi in Settimio Garritano] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lTA\iml\uP\aMARCO POLO\52 TI=Skrivnost snežne pošasti AU=Brezina, Thomas LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva založba SG=lTA\iml\uP\aBREZINA T.\5Skrivnost

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

301111296 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112064 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111296 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112064 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111296 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112064 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111296 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112064 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301112576 09.10.2019

COBISS.SI-ID

301111552 09.10.2019

COBISS.SI-ID

14098689

23.10.2019

COBISS.SI-ID

50098432

21.10.2019

stran 45/46


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

07.11.2019 Z-PL-B06

Novosti OKT 2019

23. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 9, Prvi poljub AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uP\aTASINATO A.\5Prvi poljub\x9 24. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 10, Felicityjina skrivnost AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uP\aTASINATO A.\5Felicityjina\x10 25. TI=Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov) AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lPO\iml\uM\aKONC L.N.\5Avtobus ob treh 26. TI=Misija Princesa AU=Capria, Carolina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uP\aCAPRIA C.\5Misija princ\x3 27. TI=Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča AU=Brlić-Mažuranić, Ivana LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uP\aBRLIĆ-M.I.\5Čudovite 28. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lŽA\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 29. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lVR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 30. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lTA\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 31. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lPR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 32. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lPO\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 33. TI=Harry Potter and the goblet of fire AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2019 PU=Bloomsbury Children's Books SG=lBR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 34. TI=Kamen z Iga AU=Jankovič Potočnik, Aleksander LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Genija SG=lŽA\iml\uP\aJANKOVIČ P.A.\5Kamen z Iga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

291550976 17.10.2019

COBISS.SI-ID

291603968 17.10.2019

COBISS.SI-ID

295461120 16.10.2019

COBISS.SI-ID

301723648 16.10.2019

COBISS.SI-ID

37941

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

1116636254 25.10.2019

COBISS.SI-ID

298248704 25.10.2019

14.10.2019

stran 46/46

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti oktober 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec - vse enote  

Knjižne novosti oktober 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec - vse enote

Knjižne novosti oktober 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec - vse enote  

Knjižne novosti oktober 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec - vse enote

Profile for 26906