Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

TI=Preproste zgodbe s solčavskih planin AU=Vršnik, Joža LA=slv slovenski PY=1978 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-32\aVRŠNIK J.\5Preproste TI=Kalidasa : [pesmi] / [izbrala, prepesnila, spremno besedo in opombe napisala Vlasta Pacheiner] LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aKALIDASA TI=Zgodovina slovenskega osvobodilnega boja AU=Mikuž, Metod LA=slv slovenski PY=1970 PU=Prešernova družba SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aMIKUŽ M.\5Zgodovina TI=Zgaga vojvodine Kranjske AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-7\aMIKELN M.\5Zgaga vojvodine TI=Podobe njenega življenja AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aINGOLIČ A.\5Podobe TI=Daleč od ponorelega sveta AU=Hardy, Thomas LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aHARDY T.\5Daleč od TI=Lovske puške : nekoč in danes AU=Hartman, Janez LA=slv - slovenski PY=1987 PU=J. Hartman ; Zrinski SG=lBR\iod\u62\aHARTMAN J.\5Lovske puške TI=Veleposlanik na Kitajskem AU=Kavčič, Vladimir LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKAVČIČ V.\5Veleposlanik TI=Zgodbe mojega jutra AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-94\aINGOLIČ A.\5Zgodbe mojega TI=Devetnajsto stoletje : 1775-1905 / Charles Morazé, urednik ; [prevedel Janez Gradišnik] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aDEVETNAJSTO\5stoletje\x5/1 TI=Čebele in zdravje AU=Herold, Edmund LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u638\aHEROLD E.\5Čebele in zdravje TI=Parapsihologija AU=Rýzl, Milan LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prosvjeta SG=lŽA\iod\u159.9\aRÝZL M.\5Parapsihologija TI=Zgodovina šolstva na Ponikvi pri Žalcu : ob otvoritvi nove podružnične šola na Ponikvi pri Žalcu AU=Bolko, Katja LA=slv - slovenski PY=2007 PU=I. Osnovna šola SG=lŽA\ido\u37\aBOLKO K.\5Zgodovina TI=Španski vrtnar : roman AU=Cronin, Archibald Joseph LA=slv slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aCRONIN A.J.\5Španski TI=Prekleti pesnik AU=Manoll, Michel LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.6\aMANOLL M.\5Prekleti TI=Naš prostor v času in projekciji : oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem AU=Korošec, Branko LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Geodetski zavod SR Slovenije SG=lBR\iod\u52\aKOROŠEC B.\5Naš prostor TI=Bitka za Berlin AU=Ryan, Cornelius LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Obzorja

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

53249

25.04.2018

COBISS.SI-ID

6429953

25.04.2018

COBISS.SI-ID

21980928

25.04.2018

COBISS.SI-ID

15651585

25.04.2018

COBISS.SI-ID

15302145

25.04.2018

COBISS.SI-ID

6172417

25.04.2018

COBISS.SI-ID

22781441

23.04.2018

COBISS.SI-ID

17460737

18.04.2018

COBISS.SI-ID

4427521

18.04.2018

COBISS.SI-ID

23418368

16.04.2018

COBISS.SI-ID

8308225

16.04.2018

COBISS.SI-ID

17260801

16.04.2018

COBISS.SI-ID

513635692 16.04.2018

COBISS.SI-ID

4585985

16.04.2018

COBISS.SI-ID

6191617

16.04.2018

COBISS.SI-ID

1855493

16.04.2018

COBISS.SI-ID

5475841

16.04.2018 stran 1/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aRYAN C.\5Bitka za 18. TI=Robert Koch : zdravnik in raziskovalec AU=Harms, Rudolf LA=slv slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u82-312.6\aHARMS R.\5Robert Koch 19. TI=Demon : roman AU=Luther, Arthur LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u82-312.6\aLUTHER A.\5Demon 20. TI=Zdravnik v Hongkongu : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1986 PU=Založba Lipa SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGUNTHER H.\5Zdravnik 21. TI=Let me tell you about beer : [a beginner's guide to all things brewed] AU=Cole, Melissa LA=eng - angleški PY=2011 PU=Pavilion Books SG=lŽA\iod\u66\aCOLE M.\5Let me 22. TI=Mandala AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Mandala 23. TI=Velika ljubezen AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Velika 24. TI=Jezna žena AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Jezna 25. TI=Glasovi v hiši AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Glasovi

COBISS.SI-ID

24755201

16.04.2018

COBISS.SI-ID

6271745

16.04.2018

COBISS.SI-ID

23953927

16.04.2018

COBISS.SI-ID

11654823

13.04.2018

COBISS.SI-ID

9808385

09.04.2018

COBISS.SI-ID

9809153

09.04.2018

COBISS.SI-ID

9807617

09.04.2018

COBISS.SI-ID

9808641

09.04.2018

COBISS.SI-ID

10310709

13.04.2018

COBISS.SI-ID

103256320 13.04.2018

COBISS.SI-ID

60488

COBISS.SI-ID

105552128 13.04.2018

COBISS.SI-ID

292763904 05.04.2018

COBISS.SI-ID

280482048 23.04.2018

UDK skupina: 0 1.

2. 3.

4.

5.

TI=1000 vprašanj [in] odgovorov : [knjiga, s katero lahko preizkusiš svoje znanje sam ali s prijatelji] / [prevedel Jože Plešej] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u03\a1000 VPRAŠANJ\5in odgovorov TI=Neverjetne primerjave AU=Ash, Russell LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iml\u0\aASH R.\5Neverjetne TI=Velika ilustrirana otroška enciklopedija : za šolo in dom / [uredili Marjana Hönigsfeld-Adamič ... [et al.] ; prevedli in priredili Anton Brancelj ... [et al.] ; besedilo o Sloveniji Matjaž Kmecl in Peter Skoberne ; zemljevid Slovenije Aleš Sedmak ; ilustratorji David Ashby ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u03\aVELIKA\5ilustrirana TI=Svet v rekordih : atlas presežnikov : veliki popis naravnih in kulturnih spomenikov svetovne dediščine / [prevedla Marjana Samide] LA=slv slovenski PY=2000 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u0\aSVET V\5rekordih TI=Na pergamentu in papirju : rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk : [vodnik po razstavi] AU=Golob, Nataša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u02\aGOLOB N.\5Na pergamentu

13.04.2018

UDK skupina: 02 1.

TI=Ostržek bere za bralno značko AU=Jamnik, Tilka LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lPN\iml\u02\aJAMNIK T.\5Ostržek bere

UDK skupina: 03 COBISS3/Zaloga

stran 2/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

1.

TI=Enciklopedija znanosti. Naravoslovje / [prevedli Bojan Kambič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Slovenska knjiga SG=lBR\iml\u03\aENCIKLOPEDIJA\5znanosti

COBISS.SI-ID

108009472 13.04.2018

COBISS.SI-ID

293811712 26.04.2018

COBISS.SI-ID

233068544 23.04.2018

COBISS.SI-ID

266532864 23.04.2018

COBISS.SI-ID

252221184 23.04.2018

COBISS.SI-ID

228634368 23.04.2018

COBISS.SI-ID

237684992 23.04.2018

COBISS.SI-ID

237685248 23.04.2018

COBISS.SI-ID

238373888 23.04.2018

COBISS.SI-ID

237686016 23.04.2018

COBISS.SI-ID

236909312 23.04.2018

COBISS.SI-ID

233068032 23.04.2018

COBISS.SI-ID

265491712 13.04.2018

COBISS.SI-ID

250030848 13.04.2018

COBISS.SI-ID

265486848 13.04.2018

COBISS.SI-ID

67788801

COBISS.SI-ID

233363456 13.04.2018

COBISS.SI-ID

244538368 13.04.2018

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Indijanski škof : slikanica o božjem služabniku Frideriku Ireneju Baragu AU=Arko, Andraž LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek SG=lŽA\iml\u929\aBaraga I. F. TI=Trije prašički / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Media film SG=lBR\iml\uS\aTRIJE PRAŠIČKI TI=Razmislek AU=Bevc, Cvetka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS\aBEVC C.\5Razmislek TI=Kako postaneš princesa AU=Matthews, Caitlin LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMATTHEWS C.\5Kako postaneš TI=Preplah v Mestu igrač AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E.\5Preplah TI=Zemljevid zaklada AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E. TI=Izgubljeni piščanček AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E. TI=Sredinski kegelj AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E. TI=Škrata na nebu AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E.\5Škrata TI=Fifijine zabavne zgodbe : [5 cvetličniških prigod] AU=Chapman, Keith LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aCHAPMAN K.\5Fifijine zabavne TI=Palček Tom / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Media film SG=lBR\iml\uS\aPALČEK TOM TI=Gasilski avto pri delu / [prevedla Nina Kovič Brala ; ilustracije Claudio Cernuschi] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lBR\imzb\uC\aGASILSKI AVTO\5pri delu TI=Moja velika knjiga o živalih AU=Döring, Hans-Günther LA=slv slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lBR\imzb\uC\aDÖRING H.-G.\5Moja velika TI=Kmetija / [prevedla Nina Kovič Brala ; ilustracije Claudio Cernuschi] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lŽA\imzb\uC\aKMETIJA TI=Janovo pismo Miklavžu AU=Kobal, Darinka LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Slomškova družba, Slomškova založba SG=lŽA\iml\uC\aKOBAL D.\5Janovo pismo TI=Dvanajst daril za Božička AU=Kunnas, Mauri LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aKUNNAS M.\5Dvanajst daril TI=Božiček : pripoved o Božičku in njegovih palčkih na gori Korvatunturi na Finskem AU=Kunnas, Mauri LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aKUNNAS M.\5Božiček

COBISS3/Zaloga

13.04.2018

stran 3/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

18. TI=Zverjaščeva zvočna knjiga AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uS\aDONALDSON J.\5Zverjaščeva 19. TI=Muca Copatarica AU=Peroci, Ela LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aPEROCI E.\5Muca Copatarica

COBISS.SI-ID

275007232 06.04.2018

COBISS.SI-ID

292631296 06.04.2018

COBISS.SI-ID

279929600 26.04.2018

COBISS.SI-ID

290094336 13.04.2018

COBISS.SI-ID

293408256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293408256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293408256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293408256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293408256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293743360 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293743360 05.04.2018

COBISS.SI-ID

116239616 25.04.2018

COBISS.SI-ID

980284

UDK skupina: 1 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TI=Doživljanje narave AU=Strojin, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Gorniški klub dr. Henrik Tuma ; Jutro SG=lŽA\iod\u796.52\aSTROJIN T.\5Doživljanje TI=Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] AU=Tolle, Eckhart LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ganeš SG=lVR\iod\u159.9\aTOLLE E.\5Zdaj! TI=Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u61\aCROOS-MÜLLER C.\5Z TI=Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Z ljubeznijo TI=Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Z ljubeznijo TI=Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Z ljubeznijo TI=Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u61\aCROOS-MÜLLER C.\5Z TI=Umetnost pošiljanja v r** : kako življenje postane lepše, ko se končno malo sprostiš AU=Reinwarth, Alexandra LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u159.9\aREINWARTH A.\5Umetnost TI=Umetnost pošiljanja v r** : kako življenje postane lepše, ko se končno malo sprostiš AU=Reinwarth, Alexandra LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u159.9\aREINWARTH A.\5Umetnost

UDK skupina: 133 1. 2.

TI=Kako vplivajo osebna števila : astronumerologija AU=Cvetković, Zorica LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Ara SG=lVR\iod\u133\aCVETKOVIĆ Z.\5Kako TI=Notranji ogenj AU=Castaneda, Carlos LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Gnosis ; Quatro SG=lVR\iod\u133\aCASTANEDA C.\5Notranji

COBISS3/Zaloga

25.04.2018

stran 4/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 159.9 1.

2.

TI=Stvari, ki jih lahko opazite samo, če si vzamete čas : kako biti spokojen in čuječen v svetu, ki se mu mudi AU=Sunim, Haemin LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u159.9\aSUNIM H.\5Stvari, ki jih TI=Človek : navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika AU=Petrovič, Nara LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lPR\iod\u159.9\aPETROVIČ N.\5Človek

COBISS.SI-ID

293455104 25.04.2018

COBISS.SI-ID

274891264 16.04.2018

COBISS.SI-ID

291155200 26.04.2018

COBISS.SI-ID

122993152 25.04.2018

COBISS.SI-ID

22753589

UDK skupina: 2 1.

TI=Breskve nesmrtnosti : priročnik za negovanje telesa, zavesti, duha in duše za pot v nesmrtnost / [prevod in priredba] Li Bai LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u2\aBRESKVE

UDK skupina: 3 1.

2.

TI=Upokojite se mladi in bogati : kako hitro obogateti in za vedno ostati mlad AU=Kiyosaki, Robert T. LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Lisac & Lisac SG=lVR\iod\u33\aKIYOSAKI R.T.\5Upokojite se TI=UPI Ljudska univerza Žalec : šola prijaznih ljudi : [1975-2015] AU=UPI Ljudska univerza, Žalec LA=slv; eng; ger PY=2015 PU=UPI - Ljudska univerza SG=lŽA\ido\u37\aUPI\5UPI Ljudska

16.04.2018

UDK skupina: 32 1.

TI=Razvoj slovenskih zelenih strank v primerjalni perspektivi AU=FinkCOBISS.SI-ID290358528 05.04.2018 Hafner, Danica LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u32\aFINK-H. D.\5Razvoj slovenskih

UDK skupina: 33 1.

TI=Udba in bela tehnika : zgodbe o pohlevnosti in oholosti oblasti AU=Mencinger, Jože LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u33\aMENCINGER J.\5Udba in bela

COBISS.SI-ID

293434368 26.04.2018

COBISS.SI-ID

73626624

13.04.2018

COBISS.SI-ID

49088256

16.04.2018

COBISS.SI-ID

292865536 05.04.2018

UDK skupina: 34 1.

TI=Boj proti kriminalu AU=Graham, Ian LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iml\u34\aGRAHAM I.\5Boj proti

UDK skupina: 36 1.

TI=Golob v roki, vrabec na strehi : [zavarovalništvo na Celjskem v luči delovanja Zavarovalnice Triglav, Območne enote Celje] AU=Medved, Drago LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Zavarovalnica Triglav, Območna enota SG=lPO\iod\u36\aMEDVED D.\5Golob v roki

UDK skupina: 37 1.

TI=Vzgoja predšolskega otroka AU=Devjak, Tatjana LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 5/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

PY=2018 PU=Pedagoška fakulteta SG=lŽA\iod\u37\aDEVJAK T.\5Vzgoja predšol UDK skupina: 39 1.

TI=Z Matildo se nauči lepih navad! : predvsem pa ne oponašaj Zoje! / [ilustrirala Jacqueline East ; prevajalka Nuša Berce] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Avrora SG=lVR\iml\u39\aZ MATILDO\5se nauči

COBISS.SI-ID

240822784 23.04.2018

COBISS.SI-ID

45116

COBISS.SI-ID

231433728 16.04.2018

COBISS.SI-ID

470845

COBISS.SI-ID

292317696 16.04.2018

COBISS.SI-ID

283413760 13.04.2018

COBISS.SI-ID

100616192 13.04.2018

COBISS.SI-ID

19859712

23.04.2018

COBISS.SI-ID

69315072

13.04.2018

COBISS.SI-ID

37059328

13.04.2018

COBISS.SI-ID

222775296 16.04.2018

COBISS.SI-ID

224887552 13.04.2018

UDK skupina: 5 1. 2. 3. 4.

5.

TI=Velika knjiga o živalih : Brehm v barvah AU=Brehm, Alfred Edmund LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iml\u59\aBREHM A.E.\5Velika knjiga o TI=Enciklopedija živali / [prevod Ana Plesničar, Andrej Predin in Maša Kušar] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Modita SG=lVR\iod\u59\aENCIKLOPEDIJA\5živali TI=The atlas of the solar system AU=Yenne, Bill LA=eng - angleški PY=1990 PU=Brompton books SG=lŽA\iod\u52\aYENNE B.\5The atlas TI=Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji AU=Vertačnik, Gregor LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje SG=lŽA\iod\u55\aVERTAČNIK G.\5Podnebna TI=Tempus novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u51\aTEMPUS\5novum

18.04.2018

16.04.2018

UDK skupina: 50 1.

TI=Enciklopedija narave / [avtorji David Burnie ... [et al.] ; prevedla Milan Lovka in Katarina Puc] LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iml\u50\aENCIKLOPEDIJA\5narave

UDK skupina: 57 1. 2.

TI=Nevidni živi svet AU=Konjajev, Aleksander LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u57\aKONJAJEV A.\5Nevidni živi TI=Evolucija : nenavadna družina AU=Panafieu, Jean Baptiste de LA=slv slovenski PY=1997 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\u57\aPANAFIEU J.B. de\5Evolucija

UDK skupina: 58 1.

TI=Spoznavajmo znanost. Rast AU=Ardley, Neil LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\u58\aARDLEY N.\5Rast

UDK skupina: 6 1. 2.

TI=Od gostilne do nobel prenočišča AU=Medved, Drago LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Pozoj SG=lŽA\ido\u64\aMEDVED D.\5Od gostilne TI=Dojenček : navodila za uporabo AU=Borgenicht, Louis LA=slv -

COBISS3/Zaloga

stran 6/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

slovenski PY=2006 PU=Meander SG=lGR\iod\u61\aBORGENICHT L.\5Dojenček UDK skupina: 61 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

13.

TI=Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo. Surgery, gynaecology and obstetrics AU=Zupanič Slavec, Zvonka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Slovenska matica ; Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aZUPANIČ S., Z.\5Zgodovina zdr TI=Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. From traditional to modern healthcare; pharmacy AU=Zupanič Slavec, Zvonka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska matica ; Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aZUPANIČ S., Z.\5Zgodovina TI=Družinski zdravstveni leksikon AU=Lock, Stephen LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aLOCK S.\5Družinski TI=Nega matere in otroka : [nosečnost, nega, razvoj, zdravje, prva pomoč, koristni naslovi] / strokovna urednica Carol Cooper ; fotografije Ruth Jenkinson ; [prevedla Irena Kovačič] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aNEGA MATERE\5in otroka TI=Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše] AU=Mahorič, Rebeka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Remina SG=lBR\iod\u641\aMAHORIČ R.\5Dojenčki za TI=Velika knjiga o dojenčku AU=Gebauer-Sesterhenn, Birgit LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aGEBAUER-S.B.\5Velika knjiga TI=Od spočetja do rojstva AU=Hamberger, Lars LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u61\aHAMBERGER L.\5Od spočetja TI=Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij AU=Ludwig, David S. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aLUDWIG D.S.\5Vedno lačni? TI=Stopiti v lastne hlače : za zdravo življenje AU=Navoj, Ivan LA=slv slovenski PY=2015 PU=Društvo ZPKZ SG=lŽA\iod\u61\aNAVOJ I.\5Stopiti v lastne TI=Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u61\aCROOS-MÜLLER C.\5Dobro TI=Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Dobro spi! TI=Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Dobro spi! TI=Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293494528 26.04.2018

COBISS.SI-ID

292932608 26.04.2018

COBISS.SI-ID

18249984

COBISS.SI-ID

238265088 13.04.2018

COBISS.SI-ID

272150528 13.04.2018

COBISS.SI-ID

244919296 13.04.2018

COBISS.SI-ID

234779392 13.04.2018

COBISS.SI-ID

292993024 09.04.2018

COBISS.SI-ID

278003968 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293334272 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293334272 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293334272 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293334272 05.04.2018

16.04.2018

stran 7/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u61\aCROOS-M. C.\5Dobro spi! 14. TI=Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah AU=Croos-Müller, Claudia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u61\aCROOS-MÜLLER C.\5Dobro

COBISS.SI-ID

293334272 05.04.2018

COBISS.SI-ID

70817024

COBISS.SI-ID

287048448 16.04.2018

COBISS.SI-ID

44059136

16.04.2018

COBISS.SI-ID

37315840

16.04.2018

COBISS.SI-ID

6206392

25.04.2018

COBISS.SI-ID

286493184 18.04.2018

COBISS.SI-ID

120125184 25.04.2018

COBISS.SI-ID

237161216 23.04.2018

COBISS.SI-ID

412221

UDK skupina: 62 1.

TI=Spoznavajmo znanost. Stroji AU=Ardley, Neil LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iml\u62\aARDLEY N.\5Stroji

13.04.2018

UDK skupina: 63 1.

2. 3.

TI=The legend of noble aroma : [Styrian hops] : [slovenski hmelj - štajerski] / [fotografija Friderik Korber in Sebastjan Vodušek] LA=slv; eng PY=2011 PU=Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije SG=lŽA\ido\u631/633\aTHE LEGEND\5of noble TI=Sladkovodni toplovodni akvarij AU=Jerič, Rihard LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Kmečki glas SG=lVR\iod\u639\aJERIČ R.\5Sladkovodni TI=Zbornik predavanj in referatov s 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih od 24.-25. februarja 1993 AU=Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 1 , 1993, Radenci LA=slv; scr PY=1993 PU=Sekcija za varstvo rastlin pri Zvezi društev kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije SG=lŽA\ido\u631/633\aSLOVENSKO\5Zbornik

UDK skupina: 635 1.

TI=Skalnjak : tehnike in praksa : tipologije, tehnike gojenja, razporeditev, tla AU=Simoni, Eva LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Pisanica ; Delo SG=lŽA\iod\u635\aSIMONI E.\5Skalnjak

UDK skupina: 64 1.

TI=Tomaž : kuharski navdih za vsak dan : [92 receptov] AU=Kavčič, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lidl Slovenija SG=lŽA\iod\u641\aKAVČIČ T.\5Tomaž

UDK skupina: 7 1.

2.

3.

TI=Vodnik po Savinjski planinski poti : [1972-2002] AU=Jordan, Božo LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Meddruštveni odbor Savinjske poti pri PD SG=lŽA\ido\u796.52\aJORDAN B.\5Vodnik po TI=National geographic : 100 izbranih fotografij živali / [avtorji besedil Meghan Aftosmis ... [et al.] ; glavni urednik Chris Johns ; zbiranje fotografij Maura A. Mulvihill ... [et al.] ; prevod Roman Šimec] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=National Geographic Slovenija ; Rokus Klett SG=lŽA\iod\u77\a100 izbranih\5fotografij TI=The english country house : a tapestry of ages AU=Maroon, Fred J. LA=eng - angleški PY=1987 PU=Thomasson-Grant SG=lŽA\iod\u72\aMAROON F.J.\5The English

COBISS3/Zaloga

23.04.2018

stran 8/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

4. 5.

6. 7. 8.

TI=Šaleška planinska pot AU=Ževart, Danica LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Planinsko društvo SG=lŽA\ido\u796.52\aŽEVART D.\5Šaleška TI=Pozdrav iz Petrovč : starodavna in prelepa romarska cerkev Petrovške Matere božje / [Manes Zdolšek ; fotografija Aljoša Videtič] LA=slv; ger; eng PY=2004 PU=Znamenje SG=lŽA\ido\u72\aPOZDRAV IZ\5Petrovč TI=Stari grad Celje AU=Stopar, Aleš LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Pokrajinski muzej SG=lBR\iod\u72\aSTOPAR A.\5Stari grad Celje TI=Muca Copatarica : plišasta igračka : 60 let LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u793\aMUCA TI=Muca Copatarica. Spomin : 24 parov / [ilustracije Ančka Gošnik Godec] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u793\aMUCA

COBISS.SI-ID

3433529

16.04.2018

COBISS.SI-ID

11565365

16.04.2018

COBISS.SI-ID

231261952 13.04.2018

COBISS.SI-ID

25977144

COBISS.SI-ID

290723072 06.04.2018

COBISS.SI-ID

1097348702 16.04.2018

COBISS.SI-ID

292516864 26.04.2018

COBISS.SI-ID

111098880 13.04.2018

COBISS.SI-ID

14482944

25.04.2018

COBISS.SI-ID

8924581

16.04.2018

COBISS.SI-ID

23437064

16.04.2018

COBISS.SI-ID

8924581

16.04.2018

COBISS.SI-ID

996448

18.04.2018

06.04.2018

UDK skupina: 7; 91v 1.

TI=Logarska dolina : znana a skrivnostna AU=Mušič Habjan, Irena LA=slv slovenski PY=2010 PU=Planinska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u796.52\aMUŠIČ H.I.\5Logarska

UDK skupina: 71 1.

TI=Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji AU=Stopar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u72\aSTOPAR I.\5Arhitektura

UDK skupina: 71+72 1.

TI=Velika knjiga o urejanju stanovanja : kako lahko vse prostore lepo uredimo in kar najbolje izrabimo AU=Brauer, Sigrid LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u64\aBRAUER S.\5Velika knjiga

UDK skupina: 72 1.

TI=Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem AU=Sedej, Ivan LA=slv slovenski PY=1989 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u72\aSEDEJ I.\5Sto najlepših

UDK skupina: 73/76 1. 2. 3.

TI=Rudi Španzel : akademski skikar in grafik AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng PY=2001 PU=Zavod za kulturo SG=lPE\iod\u75\aŠPANZEL R.\5Rudi Španzel TI=Majhno, večje, največje AU=Bienale otroške grafike, 18 , 2017, Žalec LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Osnovna šola SG=lŽA\ido\u76\aBIENALE OTROŠKE\5Majhno, TI=Rudi Španzel : akademski skikar in grafik AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng PY=2001 PU=Zavod za kulturo SG=lŽA\iml\u75\aŠPANZEL R.\5Rudi Španzel

UDK skupina: 73/76+77 1.

TI=Leonardo da Vinci : znanstvenik, izumitelj, umetnik : Narodni muzej

COBISS3/Zaloga

stran 9/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

2. 3.

Slovenije, Ljubljana, 1999-2000 AU=Leonardo da Vinci LA=slv - slovenski PY=1999 PU=G. Hatje SG=lŽA\iod\u929\aLEONARDO DA VINCI TI=Slavko Krajnc : skulpture : [pregledna razstava] AU=Krajnc, Slavko LA=slv; eng PY=2002 PU=Zavod za kulturo SG=lVR\iod\u73\aKRAJNC S.\5Slavko Krajnc TI=Cvetlice za lepši dan : ustvarjanje s cvetjem in dodatki AU=Barnett, Fiona LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iod\u74\aBARNETT F.\5Cvetlice za lepši

COBISS.SI-ID

117145600 16.04.2018

COBISS.SI-ID

218741760 13.04.2018

COBISS.SI-ID

228947712 23.04.2018

COBISS.SI-ID

69705728

23.04.2018

COBISS.SI-ID

36562432

25.04.2018

COBISS.SI-ID

40026624

23.04.2018

COBISS.SI-ID

294024960 16.04.2018

COBISS.SI-ID

291958528 05.04.2018

UDK skupina: 73/77 1.

TI=National geographic : 100 najboljših fotografij / [avtorji besedila in podpisov k fotografijam Joel Bourne ... [et al.] ; glavni urednik Chris Johns ; zbiranje fotografij Maura Mulvihill ... [et al.] ; prevod Roman Šimec] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=National Geographic Slovenija ; Rokus Klett SG=lŽA\iod\u77\a100 najboljših\5fotografij

UDK skupina: 74 1.

TI=Risanje in slikanje AU=Bagnall, Brian LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u74\aBAGNALL B.\5Risanje in

UDK skupina: 75 1. 2.

TI=Ljubezen v stotih slikah AU=Sedej, Ivan LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lLI\iod\u75\aSEDEJ I.\5Ljubezen v stotih TI=Degas AU=Degas, Edgar LA=slv - slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lBR\iod\u75\aDEGAS E.\5Degas

UDK skupina: 769.81 1.

TI=Zaljubljeni zmaj AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uC\aKENDA H.D.\5Zaljubljeni

UDK skupina: 78 1.

TI=Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije : musical instruments and music machines from the collection of the National Museum of Slovenia AU=Knez, Darko LA=slv; eng PY=2017 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u78\aKNEZ D.\5Instrumentalna

UDK skupina: 79 1.

TI=Kanin s severa : neskončnost kraškega sveta AU=Janša, Klemen LA=slv - COBISS.SI-ID10308255 slovenski PY=2013 PU=Planinska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u796.52\aJANŠA K.\5Kanin s severa

16.04.2018

UDK skupina: 793 1.

TI=Novi kratkočasnik / [uredila Špela Majer ; ilustracije Marija Prelog] LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Harlekin ; Svet knjige SG=lVR\iml\u793\aNOVI KRATKOČASNIK

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

68807680

16.04.2018

stran 10/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 793/799 1. 2.

TI=Alpinist AU=Karo, Silvo LA=slv - slovenski PY=2018 PU=S. Karo SG=lVR\iod\u796.52\aKARO S.\5Alpinist TI=Trenta : kraljevska dolina Julijskih Alp AU=Mašera, Andrej LA=slv slovenski PY=2011 PU=Planinska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u796.52\aMAŠERA A.\5Trenta

COBISS.SI-ID

293000704 26.04.2018

COBISS.SI-ID

1098291806 16.04.2018

COBISS.SI-ID

224507136 25.04.2018

COBISS.SI-ID

224450560 23.04.2018

COBISS.SI-ID

227321856 16.04.2018

COBISS.SI-ID

1010718

COBISS.SI-ID

236785664 13.04.2018

COBISS.SI-ID

225502720 13.04.2018

COBISS.SI-ID

10094337

16.04.2018

COBISS.SI-ID

9446401

16.04.2018

COBISS.SI-ID

215477248 13.04.2018

UDK skupina: 8 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Kdo je Lou Sciortino? AU=Cappellani, Ottavio LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aCAPPELLANI O.\5Kdo je TI=Kuža Pazi : izbor najbolj priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca AU=Bitenc, Janez LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Erimas SG=lBR\iml\uS 82-1\aBITENC J.\5Kuža Pazi TI=Bartleby & Co. AU=Vila-Matas, Enrique LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Študentska založba SG=lBR\iod\u82-311.2\aVILA-MATAS E. TI=Čudežne roke : roman AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Čudežne TI=Majhna možnost AU=Hof, Marjolijn LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aHOF M.\5Majhna možnost TI=Žafran : izgubljeni angel AU=McKay, Hilary LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uP\aMCKAY H.\5Žafran

16.04.2018

UDK skupina: 80 1. 2. 3.

TI=Poljsko-slovenski slovar AU=Vodnik, France LA=slv; pol PY=1977 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u811.16\aVODNIK F.\5Poljsko TI=Slovaško-slovenski slovar AU=Smolej, Viktor LA=slv; slo PY=1976 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u811.16\aSMOLEJ V.\5Slovaško TI=Najlepša imena za novorojenčka AU=Keber, Janez LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Info press SG=lBR\iod\u811.163.6\aKEBER J.\5Najlepša

UDK skupina: 80/81+82.0 1.

2. 3. 4.

TI=Čas za slovenščino 2. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot COBISS.SI-ID281546496 drugega in tujega jezika za najstnike / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iml\u811.163.6\aČAS za slov\5del. zv. TI=Moj prvi slovar o šoli. Angleščina / ilustrirala Magali Clavelet ; [prevedla COBISS.SI-ID290153216 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\imzb\u811.111\aMOJ prvi slovar TI=Moj prvi slovar o šoli. Angleščina / ilustrirala Magali Clavelet ; [prevedla COBISS.SI-ID290153216 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\imzb\u811.111\aMOJ prvi TI=Odkrivam prve besede. Angleščina / ilustrirala Séverine Cordier ; [prevedlaCOBISS.SI-ID290152704 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

05.04.2018

05.04.2018 05.04.2018 05.04.2018 stran 11/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

5. 6. 7.

SG=lŽA\imzb\u811.111\aOdkrivam prve TI=Moj prvi slovar o šoli. Angleščina / ilustrirala Magali Clavelet ; [prevedla COBISS.SI-ID290153216 05.04.2018 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\u811.111\aMOJ prvi TI=Odkrivam prve besede. Angleščina / ilustrirala Séverine Cordier ; [prevedlaCOBISS.SI-ID290152704 05.04.2018 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\imzb\u811.111\aODKRIVAM prve TI=Odkrivam prve besede. Angleščina / ilustrirala Séverine Cordier ; [prevedlaCOBISS.SI-ID290152704 05.04.2018 Mojca Benedičič] LA=slv; eng PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\imzb\u811.111\aODKRIVAM prve

UDK skupina: 80+81 1. 2.

TI=Mali angleško-slovenski slovar / [urednik Simon Krek] LA=slv; eng PY=2004 PU=DZS SG=lŽA\iml\u811.111\aMALI TI=Ugankarski slovar AU=Šunko, Florjan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Ara SG=lBR\iod\u793\aŠUNKO F.\5Ugankarski\x1

COBISS.SI-ID

212913664 18.04.2018

COBISS.SI-ID

129294080 16.04.2018

COBISS.SI-ID

8849180

COBISS.SI-ID

281545984 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293999104 26.04.2018

COBISS.SI-ID

294096896 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293463040 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293888512 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293390336 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293888256 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293861120 26.04.2018

UDK skupina: 81'374 1.

TI=Capitol's concise dictionary : from and to english, swedish, deutch, german, french, italian, spanish, croatian / hrvatski dio rječnika izradili Sunita Bujas, Željko Bujas LA=mul - večjezični PY=1984 PU=Spektar ; Capitol Publishing House SG=lPO\iod\u81\aCAPITOL'S\5Concise

16.04.2018

UDK skupina: 811.163.6 1.

TI=Čas za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iml\u811.163.6\aČAS za slov\5učb.\x+pril.

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Mnoga življenja : izbrane novele in kratke zgodbe AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-32\aJANČAR D.\5Mnoga življenja TI=Kot bi Luna padla na Zemljo : biografija Milene Zupančič AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-94\aGOLOB T.\5Kot bi Luna TI=Posmrtni boj AU=Šalamun, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lŽA\iod\u82-1\aŠALAMUN T.\5Posmrtni boj TI=Preživetje AU=Karlovšek, Igor LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lŽA\iml\uM\aKARLOVŠEK I.\5Preživetje TI=Gobčko in Hopko AU=Gombač, Žiga LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aGOMBAČ Ž.\5Gobčko in Hopko TI=Vsak s svojega planeta AU=Sokolov, Cvetka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lŽA\iml\uM\aSOKOLOV C.\5Vsak s svojega TI=Tisti, ki smo ga oboževali AU=Cusset, Catherine LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 12/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SG=lŽA\iod\u840-311.2\aCUSSET C.\5Tisti, ki TI=Tkivo radoživo : rimarije in igrarije AU=Brojan, Matjaž LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. avtor SG=lŽA\iod\u82-1\aBROJAN M.\5Tkivo radoživo TI=Preživetje AU=Karlovšek, Igor LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lVR\iml\uM\aKARLOVŠEK I.\5Preživetje TI=Lepota je pogubna AU=Kurniawan, Eka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKURNIAWAN E.\5Lepota TI=Zmaji?! AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aPRAPROTNIK-Z., L.\5Zmaji?! TI=Hiša norčij AU=Isak Kres, Jelena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aISAK K., J.\5Hiša norčij TI=Zmaji?! AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\uS\aPRAPROTNIK-Z. L.\5Zmaji?! TI=Lepota je pogubna AU=Kurniawan, Eka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u82-311.2\aKURNIAWAN E.\5Lepota TI=Pesmi AU=Gruden, Igo LA=slv - slovenski PY=1949 PU=Slovenski knjižni zavod SG=lŽA\ičo\u82-1\aGRUDEN I.\5Pesmi TI=Neruda AU=Neruda, Jan LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aNERUDA J.\5Neruda TI=Hikmet AU=Hikmet, Nazim LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aHIKMET N.\5Hikmet TI=Katul AU=Catullus, Gaius Valerius LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-1\aCATULLUS G.V.\5Katul TI=Kučak AU=Kuceak, Nahabet LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aKUCEAK N.\5Kučak TI=Puškin AU=Puškin, Aleksandr Sergeevič LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aPUŠKIN A.S.\5Puškin TI=Človeška ljubezen AU=Košir, Manca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-6\aKOŠIR M.\5Človeška ljubezen TI=Najljubši sovražnik AU=Banks, Maya LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBANKS M. TI=Zmaji?! AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aPRAPROTNIK-Z.L.\5Zmaji?! TI=Kavarna na koncu sveta : pripoved o smislu življenja AU=Strelecky, John P. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTRELECKY J.P. TI=Prekletstvo Morrigan Vran. [1] AU=Townsend, Jessica LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iml\uM\aTOWNSEND J.\5Prekletstvo\x1 TI=Razpoke v črnilu : [tretji del strastne serije Črnilo in jeklo] AU=Hunting, Helena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTING H.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290922240 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293888512 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293486336 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293721344 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293520384 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293721344 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293486336 26.04.2018

COBISS.SI-ID

478001

25.04.2018

COBISS.SI-ID

628510

25.04.2018

COBISS.SI-ID

669470

25.04.2018

COBISS.SI-ID

908830

25.04.2018

COBISS.SI-ID

641054

25.04.2018

COBISS.SI-ID

652574

25.04.2018

COBISS.SI-ID

293474048 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292623872 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293721344 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292999680 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293975040 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293967104 25.04.2018

stran 13/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

27. TI=Pod škrlatnim nebom AU=Sullivan, Mark T. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-311.6\aSULLIVAN M.T.\5Pod 28. TI=Prekletstvo Morrigan Vran. [1] AU=Townsend, Jessica LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iml\uM\aTOWNSEND J.\5Prekletstvo\x1 29. TI=Razpoke v črnilu : [tretji del strastne serije Črnilo in jeklo] AU=Hunting, Helena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHUNTING H.\5Črnilo 30. TI=Pod škrlatnim nebom AU=Sullivan, Mark T. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-311.6\aSULLIVAN M.T.\5Pod 31. TI=Pod škrlatnim nebom AU=Sullivan, Mark T. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-311.6\aSULLIVAN M.T.\5Pod 32. TI=Razpoke v črnilu : [tretji del strastne serije Črnilo in jeklo] AU=Hunting, Helena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTING H. 33. TI=Pod škrlatnim nebom AU=Sullivan, Mark T. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.6\aSULLIVAN M.T.\5Pod 34. TI=Zmaji?! AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aPRAPROTNIK-Z.L.\5Zmaji?! 35. TI=Tja, kjer so zverine doma AU=Sendak, Maurice LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aSENDAK M.\5Tja 36. TI=Lepota je pogubna AU=Kurniawan, Eka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.2\aKURNIAWAN E.\5Lepota 37. TI=Najljubši sovražnik AU=Banks, Maya LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBANKS M. 38. TI=Zmaji?! AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aPRAPROTNIK-Z.L.\5Zmaji?! 39. TI=Prekletstvo Morrigan Vran. [1] AU=Townsend, Jessica LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aTOWNSEND J.\5Prekletstvo\x1 40. TI=Najljubši sovražnik AU=Banks, Maya LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBANKS M. 41. TI=Lepota je pogubna AU=Kurniawan, Eka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82-311.2\aKURNIAWAN E.\5Lepota 42. TI=Pod škrlatnim nebom AU=Sullivan, Mark T. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSULLIVAN M.T.\5Pod 43. TI=Razpoke v črnilu : [tretji del strastne serije Črnilo in jeklo] AU=Hunting, Helena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHUNTING H.\5Črnilo 44. TI=Prekletstvo Morrigan Vran. [1] AU=Townsend, Jessica LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aTOWNSEND J.\5Prekletstvo\x1 45. TI=Lepota je pogubna AU=Kurniawan, Eka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-311.2\aKURNIAWAN E.\5Lepota COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293974016 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293975040 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293967104 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293974016 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293974016 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293967104 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293974016 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293721344 25.04.2018

COBISS.SI-ID

264993280 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293486336 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292623872 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293721344 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293975040 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292623872 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293486336 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293974016 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293967104 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293975040 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293486336 25.04.2018

stran 14/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

46. TI=Sto slovenskih pripovednikov AU=Glušič, Helga LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lPN\iml\u82.0\aGLUŠIČ H.\5Sto slovenskih 47. TI=Grdi raček / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Media film SG=lBR\iml\uS\aGRDI RAČEK 48. TI=Stalingrad : roman AU=Plievier, Theodor LA=slv - slovenski PY=1959 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-311.6\aPLIEVIER T.\5Stalingrad 49. TI=Berlin : roman AU=Plievier, Theodor LA=slv - slovenski PY=1960 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-311.6\aPLIEVIER T.\5Berlin 50. TI=Ptiči ne pojejo opolnoči AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L.\5Ptiči ne 51. TI=Dekameron : izbor novel AU=Boccaccio, Giovanni LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-32\aBOCCACCIO G.\5Dekameron 52. TI=Črni tulipan AU=Dumas, Alexandre LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aDUMAS A.\5Črni tulipan 53. TI=Dnevi preizkušnje : spomini 1941-1945 AU=Tekavec, Jože LA=slv slovenski PY=1977 PU=Občinski odbor ZZB NOV SG=lBR\iod\u82-94\aTEKAVEC J.\5Dnevi 54. TI=Desetka AU=Bevc, Cvetka LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Arsem SG=lBR\iml\uM\aBEVC C.\5Desetka 55. TI=Ljudstvo AU=Gagern, Friedrich LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGAGERN F.\5Ljudstvo 56. TI=Prigode Wesleya Jacksona AU=Saroyan, William LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.6\aSAROYAN W.\5Prigode 57. TI=Zadnji tango v Parizu AU=Alley, Robert LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Alfa SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aALLEY R.\5Zadnji 58. TI=Dobra zemlja AU=Buck, Pearl S. LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŠE\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P.S.\5Dobra 59. TI=Tomcat in love AU=O'Brien, Tim LA=eng - angleški PY=1998 PU=Broadway Books SG=lŽA\iod\u82=20\aO'BRIEN T.\5Tomcat in love 60. TI=PS, I love you : [a novel] AU=Ahern, Cecelia LA=eng - angleški PY=2004 PU=Hyperion SG=lŽA\iod\u82=20\aAHERN C.\5PS, I love you 61. TI=Muca Copatarica : zvočna knjiga AU=Peroci, Ela LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uS\aPEROCI E.\5Muca Copatarica 62. TI=Na robu : kolesarjenje za življenjem AU=MacAskill, Danny LA=slv slovenski PY=2017 PU=Aktivni mediji SG=lŽA\iod\u82-94\aMACASKILL D.\5Na robu 63. TI=The wild cats of Piran. Chronicle 1 AU=Young, Scott Alexander LA=eng - angleški PY=2014 PU=Young Europe Books SG=lŽA\iml\u82=20\aYOUNG S.A.\5The wild 64. TI=Muca Copatarica AU=Peroci, Ela LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\icd\u78\aPEROCI E.\5Muca Copatarica 65. TI=Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

63410432

25.04.2018

COBISS.SI-ID

233067776 23.04.2018

COBISS.SI-ID

411196

18.04.2018

COBISS.SI-ID

541214

18.04.2018

COBISS.SI-ID

7065088

18.04.2018

COBISS.SI-ID

697630

18.04.2018

COBISS.SI-ID

3840512

18.04.2018

COBISS.SI-ID

714526

18.04.2018

COBISS.SI-ID

262676992 18.04.2018

COBISS.SI-ID

792606

18.04.2018

COBISS.SI-ID

123445

18.04.2018

COBISS.SI-ID

54321

16.04.2018

COBISS.SI-ID

9807873

09.04.2018

COBISS.SI-ID

12868668

09.04.2018

COBISS.SI-ID

5277152

09.04.2018

COBISS.SI-ID

288894976 06.04.2018

COBISS.SI-ID

292933376 06.04.2018

COBISS.SI-ID

1113257310 06.04.2018

COBISS.SI-ID

290677248 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293111040 05.04.2018 stran 15/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 82.

Indiga AU=Indig-Ithai, Josef LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aINDIG-I. J.\5Joškovi TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki TI=Magnat AU=Shupe, Joanna LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSHUPE J.\5Magnat TI=Eden od nas laže AU=McManus, Karen M. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iml\uM\aMCMANUS K. M.\5Eden od nas TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki TI=Magnat AU=Shupe, Joanna LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSHUPE J.\5Magnat TI=Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga AU=Indig-Ithai, Josef LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lBR\iod\u940.53/.54\aINDIG-I. J.\5Joškovi TI=Eden od nas laže AU=McManus, Karen M. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aMCMANUS K. M.\5Eden TI=Eden od nas laže AU=McManus, Karen M. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iml\uM\aMCMANUS K. M.\5Eden od nas TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki TI=Magnat AU=Shupe, Joanna LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSHUPE J.\5Magnat TI=Zadnji dnevi Stefana Zweiga : roman AU=Seksik, Laurent LA=slv slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aSEKSIK L.\5Zadnji dnevi TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki TI=Eden od nas laže AU=McManus, Karen M. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aMCMANUS K. M.\5Eden od nas TI=Magnat AU=Shupe, Joanna LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHUPE J.\5Magnat TI=Boj za ljubezen AU=Evans, Katy LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aEVANS K.\5Boj za TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki TI=Dekle, ki je pisalo s svilo AU=Estes, Kelli LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aESTES K.\5Dekle, ki

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293812480 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293744128 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293812480 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293111040 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293744128 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293744128 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293812480 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293726464 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293744128 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293812480 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293858560 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293779968 05.04.2018

stran 16/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 82.0 1.

TI=Obrazi in dela slovenskega slovstva : zgodovina slovenskega slovstva od začetka do osvoboditve AU=Slodnjak, Anton LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82.0\aSLODNJAK A.\5Obrazi in dela

COBISS.SI-ID

8881665

16.04.2018

COBISS.SI-ID

22237953

25.04.2018

COBISS.SI-ID

39858944

25.04.2018

COBISS.SI-ID

178974

25.04.2018

COBISS.SI-ID

66741504

25.04.2018

COBISS.SI-ID

14504704

25.04.2018

COBISS.SI-ID

3845888

25.04.2018

COBISS.SI-ID

39858944

13.04.2018

COBISS.SI-ID

14504704

09.04.2018

COBISS.SI-ID

7104512

09.04.2018

COBISS.SI-ID

34054144

09.04.2018

COBISS.SI-ID

3152953

16.04.2018

COBISS.SI-ID

24438784

16.04.2018

COBISS.SI-ID

4585217

25.04.2018

UDK skupina: 820(73)-311.2 1.

TI=Tihi dnevi v Clichyju AU=Miller, Henry LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMILLER H.\5Tihi 2. TI=Ženske njegovega življenja AU=Bradford, Barbara Taylor LA=slv slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBRADFORD B.T. 3. TI=Drugo ime za ljubezen AU=MacCullough, Colleen LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMACCULLOUGH C. 4. TI=Rada pleše, rada ima glasbo AU=Clark, Mary Higgins LA=slv slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCLARK M.H.\5Rada 5. TI=Zoya AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zoya 6. TI=Tim AU=McCullough, Colleen LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aMCCULLOUGH C. 7. TI=Ženske njegovega življenja AU=Bradford, Barbara Taylor LA=slv slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBRADFORD B.T. 8. TI=Zoya AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zoya 9. TI=Zimska vrtnica AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K.E. 10. TI=Lesket AU=Krantz, Judith LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKRANTZ J.\5Lesket UDK skupina: 8201 1.

TI=Praznik cvetočega slaka : roman AU=Carleton, Jetta LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCARLETON J.

UDK skupina: 820-311.2 1.

TI=Kraljica Jezabela AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.

UDK skupina: 821 1.

TI=Doberdob AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aPREŽIHOV V.\5Doberdob

COBISS3/Zaloga

stran 17/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

2. 3.

TI=Izgubljeni človek AU=Puncer, Franc LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aPUNCER F.\5Izgubljeni človek TI=The kite runner AU=Hosseini, Khaled LA=eng - angleški PY=2004 PU=Bloomsbury SG=lBR\iod\u82=20\aHOSSEINI K.\5The kite

COBISS.SI-ID

20611328

18.04.2018

COBISS.SI-ID

13101881

13.04.2018

COBISS.SI-ID

128729088 16.04.2018

COBISS.SI-ID

239631616 18.04.2018

COBISS.SI-ID

243899136 25.04.2018

COBISS.SI-ID

263856640 25.04.2018

COBISS.SI-ID

263152384 25.04.2018

COBISS.SI-ID

262940160 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292679936 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292694528 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293556736 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293964288 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293556736 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292694528 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292679936 25.04.2018

COBISS.SI-ID

292679936 25.04.2018

UDK skupina: 821.1/.8 1.

TI=Jaz, gejša AU=Iwasaki, Mineko LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.6\aIWASAKI M.\5Jaz, gejša

UDK skupina: 821.11 1.

TI=Pride ženska k zdravniku --- AU=Kluun LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aKLUUN\5Pride ženska

UDK skupina: 821.111 1.

TI=Ne pošiljaj mi rož AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Anu Elara SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S.\5Ne 2. TI=Petdeset odtenkov svobode AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Petdeset\x3 3. TI=Petdeset odtenkov teme AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Petdeset\x2 4. TI=Petdeset odtenkov sive AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Petdeset\x1 5. TI=Še enkrat umri AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Še 6. TI=Druga ljubezen : prva knjiga sage o Travisovih AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. 7. TI=Strupeno pero AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Strupeno 8. TI=Dnevi cesarjev AU=Scarrow, Simon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-311.6\aSCARROW S. 9. TI=Strupeno pero AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Strupeno 10. TI=Druga ljubezen : prva knjiga sage o Travisovih AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. 11. TI=Še enkrat umri AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Še 12. TI=Še enkrat umri AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T.\5Še COBISS3/Zaloga

stran 18/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

13. TI=Druga ljubezen : prva knjiga sage o Travisovih AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. 14. TI=Hrumenje časa AU=Barnes, Julian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.6\aBARNES J.\5Hrumenje 15. TI=Dnevi cesarjev AU=Scarrow, Simon LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSCARROW S.\5Dnevi\x16 16. TI=Izbrani romani [3] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x3 17. TI=Izbrani romani [11] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2 18. TI=Izbrani romani [6] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x6 19. TI=Izbrani romani [2] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x2 20. TI=Izbrani romani [7] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x7 21. TI=Izbrani romani [4] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x4 22. TI=Izbrani romani [8] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x8 23. TI=Izbrani romani [14] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2 24. TI=Izbrani romani [5] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x5 25. TI=Izbrani romani / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI\5romani\x1 26. TI=Plesna dvorana AU=Conners, Bernard F. LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCONNERS B.F.\5Plesna 27. TI=Tvoja za vedno AU=Redmerski, J. A. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aREDMERSKI J.A. 28. TI=Permanentno Rožnata : konec poletja AU=McKay, Hilary LA=slv slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uP\aMCKAY H.\5Permanentno 29. TI=Mahtabina zgodba AU=Gleeson, Libby LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Miš SG=lBR\iml\uM\aGLEESON L.\5Mahtabina 30. TI=Gravža AU=Dahl, Roald LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uP\aDAHL R.\5Gravža 31. TI=Mlada luna AU=Meyer, Stephenie LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aMEYER S.\5Mlada luna\x2 32. TI=Čudovita polomija AU=McGuire, Jamie LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

292694528 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293491712 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293964288 25.04.2018

COBISS.SI-ID

245223936 18.04.2018

COBISS.SI-ID

255000576 18.04.2018

COBISS.SI-ID

248531456 18.04.2018

COBISS.SI-ID

243616512 18.04.2018

COBISS.SI-ID

250413312 18.04.2018

COBISS.SI-ID

246331904 18.04.2018

COBISS.SI-ID

251182848 16.04.2018

COBISS.SI-ID

259568128 16.04.2018

COBISS.SI-ID

247660800 16.04.2018

COBISS.SI-ID

242802432 16.04.2018

COBISS.SI-ID

22390785

COBISS.SI-ID

273291520 13.04.2018

COBISS.SI-ID

226883584 13.04.2018

COBISS.SI-ID

244992512 13.04.2018

COBISS.SI-ID

248499968 13.04.2018

COBISS.SI-ID

243612672 09.04.2018

COBISS.SI-ID

264272640 09.04.2018

16.04.2018

stran 19/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMCGUIRE J. 33. TI=Arena smrti AU=Collins, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Koleda SG=lŽA\iod\u82-312.9\aCOLLINS S.\5Igre\x1

COBISS.SI-ID

261732608 09.04.2018

COBISS.SI-ID

788510

COBISS.SI-ID

248779520 25.04.2018

COBISS.SI-ID

233464320 16.04.2018

COBISS.SI-ID

234778880 16.04.2018

COBISS.SI-ID

291119104 26.04.2018

COBISS.SI-ID

292977664 26.04.2018

COBISS.SI-ID

293487104 26.04.2018

COBISS.SI-ID

256861440 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293487104 25.04.2018

COBISS.SI-ID

109745920 25.04.2018

COBISS.SI-ID

261498112 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293487104 25.04.2018

UDK skupina: 821.112.2 1.

TI=Moskva : roman AU=Plievier, Theodor LA=slv - slovenski PY=1958 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-311.6\aPLIEVIER T.\5Moskva

18.04.2018

UDK skupina: 821.131.1 1.

TI=Imprimatur AU=Monaldi, Rita LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.6\aMONALDI R.

UDK skupina: 821.133.1 1.

TI=Anna, soror --- AU=Yourcenar, Marguerite LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Študentska založba SG=lŽA\iod\u82-32\aYOURCENAR M.\5Anna,

UDK skupina: 821.161 1.

TI=Leviatan AU=Akunin, Boris LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Modrijan SG=lPR\iod\u882-311.2\aAKUNIN B.\5Leviatan

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Vedno v najinem srcu : kako preboleti bolečino po splavu AU=Stane, Agata LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. A. Stane SG=lŽA\iod\u82-94\aSTANE A.\5Vedno v TI=Kako se je Sivec pokvaril : po poteh vajaških [!] spominov in izgubljenega tovarištva AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ico SG=lŽA\iod\u82-94\aSIVEC I.\5Kako se je TI=Hiša AU=Djilas, Ivana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aDJILAS I.\5Hiša TI=Kešpička 2 : nadaljevanje romana o slovenski estradi AU=Scheicher, Marjanca LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aSCHEICHER M. TI=Hiša AU=Djilas, Ivana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aDJILAS I.\5Hiša TI=Ni sonca brez senc AU=Kolmanič, Karolina LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Naša žena SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKOLMANIČ K.\5Ni sonca TI=Sijoča ptica AU=Šalamon, Magda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=samozal. SG=lVR\iod\u82-1\aŠALAMON M.\5Sijoča ptica TI=Hiša AU=Djilas, Ivana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aDJILAS I.\5Hiša

COBISS3/Zaloga

stran 20/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TI=Hi, konjiček AU=Černej, Anica LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aČERNEJ A.\5Hi, konjiček TI=Sanje o belem štrpedu : mladinski roman AU=Moškrič, Marjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lBR\iml\uM\aMOŠKRIČ M.\5Sanje o belem TI=Ti kanta požrešna! AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Karantanija SG=lPR\iml\uC\aSUHODOLČAN P.\5Ti kanta TI=Družmirje AU=Rezman, Peter LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Pozoj SG=lŽA\iod\u82-1\aREZMAN P.\5Družmirje TI=Lovci šivovega poljuba AU=Črnič, Ivan LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Stella SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aČRNIČ I.\5Lovci TI=V nekem tihem času : [spremna beseda Ivan Sivec] AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2008 PU=avtor s pomočjo sponzorjev SG=lŽA\iod\u82-1\aZUPANC B.\5V nekem tihem TI=Veliki trije AU=Tepeš, Miran LA=slv - slovenski PY=2018 PU=samozal. M. Tepeš SG=lŽA\iod\u82-992\aTEPEŠ M.\5Veliki trije

COBISS.SI-ID

255191808 23.04.2018

COBISS.SI-ID

87857921

COBISS.SI-ID

250472704 16.04.2018

COBISS.SI-ID

73726208

COBISS.SI-ID

239747328 13.04.2018

COBISS.SI-ID

237523968 09.04.2018

COBISS.SI-ID

293270528 05.04.2018

COBISS.SI-ID

210231

25.04.2018

COBISS.SI-ID

210487

25.04.2018

COBISS.SI-ID

209719

25.04.2018

COBISS.SI-ID

238135

16.04.2018

COBISS.SI-ID

293768192 26.04.2018

COBISS.SI-ID

292662272 05.04.2018

COBISS.SI-ID

18641920

25.04.2018

COBISS.SI-ID

8092416

16.04.2018

COBISS.SI-ID

23972352

25.04.2018

18.04.2018

16.04.2018

UDK skupina: 821-311.2 1. 2. 3. 4.

TI=Wyndspellski otrok : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Wyndspellski zvon : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Wyndspelle : roman AU=Vandergriff, Aola LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lVR\iod\u820-311.2\aVANDERGRIFF A. TI=Zlati človek : roman AU=Jókai, Mór LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aJÓKAI M.\5Zlati človek

UDK skupina: 82-3 1. 2.

TI=Zlato runo AU=Graves, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGRAVES R.\5Zlato runo TI=Princ na belem konju AU=Susic, Mira LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aSUSIC M.\5Princ na

UDK skupina: 82-311.2 1. 2.

TI=Glas srca AU=Bradford, Barbara Taylor LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Drava SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBRADFORD B.T. TI=Leopard lovi v temi : [roman] AU=Smith, Wilbur A. LA=slv slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aSMITH W.A.

UDK skupina: 82-311.6 1.

TI=Izgnani menihi : povest iz druge polovice XVIII. stoletja AU=Zorec, Ivan

COBISS3/Zaloga

stran 21/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

2.

3. 4. 5. 6.

LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Založništvo slovenske knjige SG=lGR\iod\u82-311.6\aZOREC I.\5Slovenska\x2 TI=Beli menihi : povest iz prve polovice XII. stoletja. Knj. 1, Ustanovitev samostana AU=Zorec, Ivan LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Založništvo slovenske knjige SG=lGR\iod\u82-311.6\aZOREC I.\5Slovenska\x5 TI=Stiški svobodnjak : povest iz druge polovice XV. stoletja AU=Zorec, Ivan LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Založništvo slovenske knjige SG=lGR\iod\u82-311.6\aZOREC I.\5Slovenska\x3 TI=Désirée AU=Selinko, Annemarie LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSELINKO A.\5Désirée TI=Izpoved kraljice Marije Antoinette AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. TI=Danes grofje celjski in nikdar več AU=Wambrechtsamer, Anna LA=slv slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ido\u82-311.6\aWAMBRECHTSAMER

COBISS.SI-ID

23196672

25.04.2018

COBISS.SI-ID

23276800

25.04.2018

COBISS.SI-ID

686647

18.04.2018

COBISS.SI-ID

16803584

18.04.2018

COBISS.SI-ID

30094592

09.04.2018

COBISS.SI-ID

244236032 13.04.2018

COBISS.SI-ID

294120448 26.04.2018

COBISS.SI-ID

32009216

25.04.2018

TI=Hiša za goste : potopis AU=Cestnik, Mare LA=slv - slovenski PY=1994 COBISS.SI-ID42954752 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lŽA\iod\u82-992\aCESTNIK M.\5Hiša za goste TI=Urok Južnega morja : [tragedija neke žene] AU=Karlin, Alma Maximiliane COBISS.SI-ID62001664 LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u82-992\aKARLIN A.M.\5Urok TI=Melodije vetra : z jadri okoli sveta AU=Mušič, Jože LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID24022016 PY=1991 PU=Didakta SG=lVR\iod\u82-992\aMUŠIČ J.\5Melodije vetra

25.04.2018

UDK skupina: 82-32 1.

TI=Ezziejin smaragd AU=McDonnell, Kathleen LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aMCDONNELL K.

UDK skupina: 82-4/-9 1.

TI=Arsenizmi : Arsen Dedić o sebi in drugih ter drugi o njemu / zbral in priredil Darko Gulin ; [prevod Neva Brun] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u82-82\aARSENIZMI

UDK skupina: 82-94 1.

TI=Pravljičar : spominske skice AU=Bibič, Polde LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-94\aBIBIČ P.\5Pravljičar

UDK skupina: 82-992 1. 2. 3.

18.04.2018 13.04.2018

UDK skupina: 82O 1. 2.

TI=Nestrpnost srca : roman AU=Zweig, Stefan LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lŽA\iod\u830-311.2\aZWEIG S.\5Nestrpnost TI=Viharni vrh AU=Brontë, Emily LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aBRONTË E.\5Viharni vrh

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

3839488

16.04.2018

COBISS.SI-ID

6174465

16.04.2018

stran 22/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 830 1.

TI=Na Zahodu nič novega AU=Remarque, Erich Maria LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-311.6\aREMARQUE E.M.\5Na

COBISS.SI-ID

12350465

18.04.2018

COBISS.SI-ID

26909952

25.04.2018

COBISS.SI-ID

29919744

25.04.2018

COBISS.SI-ID

17954816

25.04.2018

COBISS.SI-ID

33305600

18.04.2018

COBISS.SI-ID

22656768

18.04.2018

COBISS.SI-ID

28039936

16.04.2018

COBISS.SI-ID

21226496

16.04.2018

COBISS.SI-ID

29723392

16.04.2018

COBISS.SI-ID

23744000

16.04.2018

COBISS.SI-ID

28052736

16.04.2018

COBISS.SI-ID

32659200

16.04.2018

COBISS.SI-ID

252162

25.04.2018

COBISS.SI-ID

27680768

18.04.2018

COBISS.SI-ID

11574

25.04.2018

UDK skupina: 830-311.2 1.

TI=Dekle in vrač AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Dekle in 2. TI=Nevarne igre AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Nevarne 3. TI=Klinika upanja AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Klinika 4. TI=Hiša izgubljenih src AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aKONSALIK H.G.\5Hiša 5. TI=Ukradena sreča AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Ukradena 6. TI=Ljubezen in sovraštvo AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Ljubezen 7. TI=Prekletstvo zelenih kamnov AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H. 8. TI=Noč skušnjav AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Noč 9. TI=Zlati poljub AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Zlati 10. TI=Ujetnik puščave AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Ujetnik 11. TI=Operacija Delfin AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Operacija UDK skupina: 840-311.2 1. 2.

TI=Mesto radosti AU=Lapierre, Dominique LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u840-311.2\aLAPIERRE D.\5Mesto TI=Dama s kamelijami AU=Dumas, Alexandre LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u840-311.2\aDUMAS A.\5Dama s

UDK skupina: 886.3 1.

TI=Baronov mlajši brat AU=Mal, Vitan LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uM\aMAL V.\5Baronov mlajši

COBISS3/Zaloga

stran 23/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: 886.3-311.2 1.

2. 3. 4.

TI=Kako se je naša dolina privadila svobodi : [pretežno vesele zgodbe iz prvega leta po veliki vojni] AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMIKELN M.\5Kako se TI=Drobtinice AU=Mazzini, Miha LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aMAZZINI M. TI=Oči in srce : roman AU=Švajncer, Janez LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠVAJNCER J.\5Oči in TI=Črni dvorec AU=Modic, Maša LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Smarteam organization SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMODIC M.\5Črni

COBISS.SI-ID

19462400

25.04.2018

COBISS.SI-ID

1826562

25.04.2018

COBISS.SI-ID

22967815

18.04.2018

COBISS.SI-ID

13721490

16.04.2018

COBISS.SI-ID

23597312

25.04.2018

COBISS.SI-ID

42802176

25.04.2018

COBISS.SI-ID

34509568

18.04.2018

COBISS.SI-ID

220851968 16.04.2018

COBISS.SI-ID

99854848

COBISS.SI-ID

250783488 09.04.2018

COBISS.SI-ID

292859392 05.04.2018

UDK skupina: 886.3-32 1.

2. 3.

TI=Stiški tlačan : povest iz druge polovice XVI. stoletja : "Belih menihov" tretja knjiga Samostan ob kmečkih uporih AU=Zorec, Ivan LA=slv slovenski PY=1991 PU=Založništvo slovenske knjige SG=lGR\iod\u82-311.6\aZOREC I.\5Slovenska\x4 TI=Tarok pri Mariji AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lPO\iod\u886.3-32\aMÖDERNDORFER V. TI=Rum in šah AU=Dolenc, Mate LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aDOLENC M.\5Rum in šah

UDK skupina: 9 1.

2.

3.

TI=Slovenija. Turistični atlas : podatki in zanimivosti, 138 strani zemljevidov 1:100.000, 35 mestnih načrtov / urednik Marjan Krušič ; Mikavna Slovenija Bela Sever, Izbrani kulturni spomeniki Gojko Zupan ; preglednice uredništvo Enciklopedije Slovenije ... [et al.] ; fotografije Damjan Gale ... [et al.] ; kartografija Geodetski zavod Slovenije ; zasnova Matjaž Kos in Krešimir Keresteš ; izvedba Uroš Kolavčič ... et al.] ; kazalo imen na zemljevidih Globalvision - Prostorski informacijski sistemi in uredništvo Enciklopedije Slovenije LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga ; Geodetski zavod Slovenije SG=lPN\iml\u912\aSLOVENIJA\5Turistični TI=Atlas evropske zgodovine / uredili Thomas Cussans ... [et al.] ; zemljevide izdelal Bartholomew, Edinburgh LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lTA\iod\u912\aATLAS\5evropske TI=Stari pisker, resnica in laži AU=Grobelnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Društvo pohodnikov Stari pisker SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aGROBELNIK I.\5Stari

13.04.2018

UDK skupina: 90/91 1.

TI=Železnodobne zgodbe s stičišča svetov AU=Laharnar, Boštjan LA=slv slovenski PY=2017 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u902/904\aLAHARNAR B.

UDK skupina: 902/904+93/94 COBISS3/Zaloga

stran 24/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska matica ; Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Posavski muzej SG=lŽA\iod\u940.1/.5\aLEUKHUP! TI=Skrivnostni Maji : o vzponu, sijaju in propadu starodavne civilizacije / [avtorji besedil Christina Elson ... [et al.] ; ilustracije Amanda Hobbs, Alejandro Tumas ; prevod Dora Mali] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=National Geographic Slovenija ; Rokus Klett SG=lŽA\iod\u902/904\aSKRIVNOSTNI\5Maji TI=Odstrta Bukovica : življenje ob cesti Akvileja - Emona v rimskem času AU=Fabec, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lŽA\iod\u902/904\aFABEC T.\5Odstrta TI=Rdeči sneg na Igrišah AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Združenje borcev za vrednote NOB SG=lTA\iod\u82-94\aZUPANC B.\5Rdeči sneg na TI=Noč pada na Dobrovlje AU=Zupanc, Ludvik LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Združenje borcev za vrednote NOB SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aZUPANC L.\5Noč pada TI=Še so tiste poti AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije SG=lŽA\ido\u82-94\aZUPANC B.\5Še so tiste poti TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lGR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lBR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lŽA\ido\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lŠE\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lVR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lTA\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lPR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lPO\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lPN\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lPE\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina TI=Zgodovina vasi Sv. Lovrenc v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Občina SG=lLI\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina

COBISS.SI-ID

292696320 26.04.2018

COBISS.SI-ID

243692544 23.04.2018

COBISS.SI-ID

266496512 16.04.2018

COBISS.SI-ID

256783872 09.04.2018

COBISS.SI-ID

252786432 09.04.2018

COBISS.SI-ID

263525376 09.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

COBISS.SI-ID

293456128 06.04.2018

UDK skupina: 908+91 COBISS3/Zaloga

stran 25/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

1. 2.

TI=52 izletov : tematska doživetja za čisto vsak konec tedna v letu AU=Arlič, Nina LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u91\aARLIČ N.\552 izletov TI=52 izletov : tematska doživetja za čisto vsak konec tedna v letu AU=Arlič, Nina LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u91\aARLIČ N.\552 izletov

COBISS.SI-ID

293636352 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293636352 25.04.2018

COBISS.SI-ID

41370113

25.04.2018

COBISS.SI-ID

63583330

16.04.2018

COBISS.SI-ID

63583330

16.04.2018

COBISS.SI-ID

45765120

13.04.2018

COBISS.SI-ID

21288705

18.04.2018

COBISS.SI-ID

93820417

11.04.2018

COBISS.SI-ID

293258496 05.04.2018

COBISS.SI-ID

292713728 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293258496 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293258496 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293258496 05.04.2018

COBISS.SI-ID

293258496 05.04.2018

UDK skupina: 908D 1.

TI=Savinjsko, Celje, Velenje : A-Ž : priročnik za popotnika in poslovnega človeka AU=Badovinac, Bogdan LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u908D\aBADOVINAC B.\5Savinjsko

UDK skupina: 91(043.2/.3) 1. 2.

TI=Sledovi ojezeritve na območju Vranskega : magistrsko delo AU=Jelen, Alenka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=[A. Jelen] SG=lVR\iod\u55\aJELEN A.\5Sledovi TI=Sledovi ojezeritve na območju Vranskega : magistrsko delo AU=Jelen, Alenka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=[A. Jelen] SG=lŽA\ido\u55\aJELEN A.\5Sledovi

UDK skupina: 912 1.

TI=Zgodovinski atlas sveta od prazgodovine do danes / urednik Anders Røhr ; svetovalec za zgodovino Knut Mykland ; kronološka preglednica Lars Ove Larsson ; besedio o svetu danes Tor Ahman ; risbe na gornjem robu Eilen Bakke LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u912\aZGODOVINSKI\5atlas sveta

UDK skupina: 929 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

TI=Kopernik in njegov svet AU=Kesten, Hermann LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u82-312.6\aKESTEN H.\5Kopernik in TI=Skrivnost Fanny Haussmann / Franca Buttolo ... [et al.] ; [urednica Emica Antončič] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Aristej SG=lŽA\ido\u929\aHAUSSMANN F. TI=Hvala ti, Oton Župančič! AU=Misja, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Belokranjski muzej SG=lŽA\iml\u929\aŽUPANČIČ, O. TI=Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941) AU=Terčon, Nadja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pomorski muzej ; Museo del mare "Sergej Mašera" SG=lŽA\iod\u929\aMAŠERA S. TI=Hvala ti, Oton Župančič! AU=Misja, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Belokranjski muzej SG=lTA\iml\u929\aŽUPANČIČ, O. TI=Hvala ti, Oton Župančič! AU=Misja, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Belokranjski muzej SG=lPR\iml\u929\aŽUPANČIČ, O. TI=Hvala ti, Oton Župančič! AU=Misja, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Belokranjski muzej SG=lPO\iml\u929\aŽUPANČIČ, O. TI=Hvala ti, Oton Župančič! AU=Misja, Alenka LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 26/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

PY=2018 PU=Belokranjski muzej SG=lBR\iml\u929\aŽUPANČIČ, O. UDK skupina: 93/99 1.

TI=Avstrijska zgodovina AU=Bruckmüller, Ernst LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u941/949\aBRUCKMÜLLER E.

COBISS.SI-ID

293833728 26.04.2018

COBISS.SI-ID

106843648 13.04.2018

COBISS.SI-ID

632065

COBISS.SI-ID

1096349022 13.04.2018

COBISS.SI-ID

227439872 13.04.2018

COBISS.SI-ID

128728064 13.04.2018

COBISS.SI-ID

293521408 11.04.2018

COBISS.SI-ID

287162112 06.04.2018

COBISS.SI-ID

287430400 06.04.2018

COBISS.SI-ID

13626398

06.04.2018

COBISS.SI-ID

13626654

06.04.2018

COBISS.SI-ID

292896256 05.04.2018

COBISS.SI-ID

252273408 13.04.2018

UDK skupina: 930 1.

TI=Atlas svetih in skrivnostnih krajev AU=Wilson, Colin LA=slv slovenski PY=2000 PU=Slovenska knjiga SG=lVR\iod\u930\aWILSON C.\5Atlas svetih

UDK skupina: 930.85 1.

TI=Začetki civilizacije AU=Woolley, Leonard LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u930\aWOOLLEY L.\5Začetki\x1/2

25.04.2018

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Roar! roar! : 5 lift-the-flap sounds! AU=Sirett, Dawn LA=eng - angleški PY=2010 PU=Dorling Kindersly SG=lBR\imzb\u82=20\aSIRETT D.\5Roar! roar! TI=Moje prve živali / [prevedla Mojca Benedičič] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lBR\imzb\uC\aMOJE PRVE\5živali TI=To je pomlad AU=Pickering, Jimmy LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Kres SG=lŽA\iml\uS\aPICKERING J.\5To je pomlad TI=Prvi april AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uC\aKREMPL U.\5Prvi april TI=Zverjasec AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjasec TI=Zverjašček AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjašček TI=The gruffalo's child AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2016 PU=Macmillan Children's Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5The TI=The Gruffalo AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2016 PU=Macmillan Children's Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5The TI=Na begu AU=Hest, Pimm van LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uS\aHEST P. van\5Na begu

UDK skupina: LT 1.

TI=Divja princesa AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Divja

COBISS3/Zaloga

stran 27/28


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.05.2018 Z-PL-B06

Novosti APR 2018

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Počitnice v Bayangi AU=Malenšek, Mimi LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP\aMALENŠEK M.\5Počitnice v TI=Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom AU=Alexie, Sherman LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aALEXIE S.\5Absolutno TI=Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom AU=Alexie, Sherman LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aALEXIE S.\5Absolutno TI=Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom AU=Alexie, Sherman LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aALEXIE S.\5Absolutno TI=Doživljaji Nikoletine Bursaća AU=Ćopić, Branko LA=slv - slovenski PY=1957 PU=Prešernova družba SG=lŽA\ičm\uM\aĆOPIĆ B.\5Doživljaji TI=Živalska kmetija : [strip] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lVR\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska TI=Čudo AU=Palacio, R. J. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ocean SG=lVR\iml\uM\aPALACIO R. J.\5Čudo

COBISS.SI-ID

403486

25.04.2018

COBISS.SI-ID

293507072 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293507072 25.04.2018

COBISS.SI-ID

293507072 25.04.2018

COBISS.SI-ID

21219073

COBISS.SI-ID

280336640 16.04.2018

COBISS.SI-ID

292503296 05.04.2018

COBISS.SI-ID

8577024

25.04.2018

COBISS.SI-ID

13886721

16.04.2018

COBISS.SI-ID

33222144

09.04.2018

COBISS.SI-ID

249563648 13.04.2018

18.04.2018

UDK skupina: P 1. 2. 3.

TI=Detektivi v zeleni katri AU=Demšar, Brane LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP\aDEMŠAR B.\5Detektivi v TI=Hotel sem prijeti sonce AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aPARTLJIČ T.\5Hotel sem prijeti TI=Bela past AU=Novak, Bogdan LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aNOVAK B.\5Bela past

UDK skupina: S 1.

TI=Poslušaj, kdo gaga in kikirika! AU=Niessen, Susan LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lBR\imzb\uC\aNIESSEN S.\5Poslušaj, kdo

COBISS3/Zaloga

stran 28/28

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti - april 2018 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti - april 2018 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti - april 2018 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti - april 2018 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement