Page 24

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.10.2016 Z-PL-B06

Novosti-sep-2016

9. 10. 11. 12. 13.

TI=Pozdrav iz Žalca AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mestna skupnost SG=lPE\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Pozdrav iz TI=Pozdrav iz Žalca AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mestna skupnost SG=lLI\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Pozdrav iz Žalca TI=Pozdrav iz Žalca AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mestna skupnost SG=lGR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Pozdrav iz TI=Pozdrav iz Žalca AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mestna skupnost SG=lBR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Pozdrav iz TI=Svetovna dediščina : Unesco - naravne in kulturne znamenitosti : [Škocjanske jame, Plitvička jezera, Split, Dubrovnik, Kotor, Durmitor in Tara, Ras in Sopoćani, Studenica, Ohridsko jezero in Ohrid] AU=Höfler, Janez LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u908A\aHÖFLER J.\5Svetovna

COBISS.SI-ID

285730816 26.09.2016

COBISS.SI-ID

285730816 26.09.2016

COBISS.SI-ID

285730816 26.09.2016

COBISS.SI-ID

285730816 26.09.2016

COBISS.SI-ID

117308

12.09.2016

UDK skupina: 908A 1.

TI=Pozdravi iz slovenskih krajev : dežela in ljudje na starih razglednicah / COBISS.SI-ID22001665 [knjigo je zasnoval in strokovno uredil Marjan Drnovšek ; predgovor je prispeval Vasilij Melik ; uvode k poglavjem in besedila k razglednicam so napisali Walter Lukan...et al. ; razglednice so iz zbirk naslednjih zbiralcev: Lidija Bezlaj-Krevel...[et al.] ; slikovno gradivo sta izbrala Marjan Drnovšek in Viktor Tančič ob pomoči zbiralcev razglednic in avtorjev besedil] LA=slv slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u908A\aPOZDRAVI IZ\5slovenskih

12.09.2016

UDK skupina: 908D 1. 2.

TI=Zgornja Savinjska dolina AU=Lenarčič, Matevž LA=slv; eng; ger PY=1990 PU=EPSI SG=lŽA\iod\u908D\aLENARČIČ M.\5Zgornja TI=Stoletje v Celju AU=Goropevšek, Branko LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Fit Media SG=lPR\iod\u908D\aGOROPEVŠEK B.\5Stoletje v

COBISS.SI-ID

21040640

23.09.2016

COBISS.SI-ID

113958656 12.09.2016

COBISS.SI-ID

50114048

23.09.2016

COBISS.SI-ID

17944413

14.09.2016

COBISS.SI-ID

32131584

14.09.2016

UDK skupina: 91 1.

TI=Slovenija. Turistični vodnik / [vodja projekta in urednik [in] priredba vseh besedil za vodnik Marjan Krušič ; osnovno besedilo Anton Gosar in Matjaž Jeršič ; dopolnitve Peter Skoberne in Gojko Zupan ; drugi pisci Janez Mikuž ... [et al.] ; opisi slikovnega gradiva Suzana Jeklic ; abecedno kazalo Marija Kaufman ; tlorisi Aleš Hafner s sodelovanjem Gojka Zupana ; karta na predpapirju, mestni načrti in karte območij Geodetski zavod Slovenije] LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u908A\aSLOVENIJA\5turistični

UDK skupina: 912 1. 2.

TI=Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času / glavni uredniki Jerneja Fridl ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=DZS SG=lŽA\iod\u912\aGEOGRAFSKI\5atlas TI=Veliki družinski atlas sveta / kartografski del Istituto geografico de Agostini ; kartografska urednika Francesco Tosi, Luigi Pasquali ; enciklopedični del Mitchell Beazley, Rand McNally ; glavni urednik James

COBISS3/Zaloga

stran 24/26

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti - september 2016  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - Knjižne novosti - september 2016.

Knjižne novosti - september 2016  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - Knjižne novosti - september 2016.

Profile for 26906
Advertisement