Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

UDK skupina: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

TI=Nekaj o ženski higieni : najosnovnejša načela in navodila AU=Pertl, Eman LA=slv - slovenski PY=1953 PU=Slovenski knjižni zavod SG=lŽA\ičo\u61\aPERTL E.\5Nekaj o ženski TI=Vokalna suita v narodnem slogu za soli in zbor s spremljevanjem klavirja, op. 29 AU=Savin, Risto LA=slv - slovenski PY=1939 PU=Glasbena matica SG=lŽA\ido\u78\aSAVIN R.\5Vokalna suita TI=Klavirske skladbe. 1, Sedem skladb AU=Savin, Risto PY=1953 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\ido\u78\aSAVIN R.\5Klavirske\x1 TI=10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike AU=Tacol, Alenka LA=slv slovenski PY=2011 PU=Zavod za zdravstveno varstvo SG=lPO\iod\u159.9\aTACOL A.\510 korakov do TI=Orhideja AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-312.6\aBUCK P.S.\5Orhideja TI=V sadnem vrtu / Jazbec ... [et al.] ; [skice Boris Leskovic] LA=slv slovenski PY=1985 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u634\aV SADNEM VRTU TI=Kavč AU=Kane, Henry LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKANE H.\5Kavč TI=Das slowenische Wort in Kärnten : Schrifttum und Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart : pismenstvo in slovstvo od začetkov do danes / [izdajatelji Reginald Vospernik ... et al.] LA=ger; slv PY=1985 PU=Österreichischer Bundesverlag SG=lŽA\iod\u811.163.6\aDAS TI=Ljubljana : podobe iz njene zgodovine / [knjiga je bila urejena v Mestnem arhivu Ljubljane (s sodelovanjem Boža Otorepca ... [et al.] ; zemljevide risala Dragica Kregelj, Vlasto Kopač ; fotografije Foto Slovenija ... [et al.] ; risbe Boris Kobe] LA=slv - slovenski PY=1962 PU="Kronika" SG=lŽA\ido\u949.712\aLJUBLJANA TI=Slovenski romar / [izbral in spremni študiji napisal] Jože Dolenc LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u23/28\aSLOVENSKI ROMAR TI=Pesmičice AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=1977 PU=samozaložba SG=lPE\iod\u82-1\aMÖDERNDORFER V. TI=Kamniške in Savinjske Alpe : planinski vodnik AU=Ficko, Peter LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Planinska založba pri Planinski zvezi Slovenije SG=lŽA\ido\u796.52\aFICKO P.\5Kamniške in TI=Angelikina skušnjava : zabavni roman AU=Golon, Anne LA=slv slovenski PY=1969 PU=Lipa SG=lPE\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelikina\x8 TI=Nova enciklopedija seksologije / [urednik J.-M. Lo Duca ; iz francoščine prevedel Franjo Smerdu] LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Nolit SG=lPR\iod\u61\aNOVA\5enciklopedija TI=Spomeniki in spominska obeležja NOB v občini Žalec / [gradivo zbral Anton Kotnik ; opis poti k spomenikom in spominskim obeležjem Božo Jordan ; fotografije Ljubo Korber, Janez Kroflič, Božo Jordan] LA=slv slovenski PY=1986 PU=Občinska kulturna skupnost SG=lLI\iod\u940.53/.54\aSPOMENIKI TI=Češko-slovenski slovar AU=Škerlj, Ružena LA=cze; slv PY=1981 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u811.16\aŠKERLJ R.\5Češko-

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

33648129

06.08.2014

COBISS.SI-ID

54835200

06.08.2014

COBISS.SI-ID

9702706

06.08.2014

COBISS.SI-ID

258599424 06.08.2014

COBISS.SI-ID

9807361

06.08.2014

COBISS.SI-ID

15301377

06.08.2014

COBISS.SI-ID

5445121

06.08.2014

COBISS.SI-ID

22411777

11.08.2014

COBISS.SI-ID

2986497

11.08.2014

COBISS.SI-ID

22753793

11.08.2014

COBISS.SI-ID

4237878

11.08.2014

COBISS.SI-ID

7884039

11.08.2014

COBISS.SI-ID

3308545

11.08.2014

COBISS.SI-ID

18667777

11.08.2014

COBISS.SI-ID

8257792

11.08.2014

COBISS.SI-ID

12540417

11.08.2014

stran 1/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

17. TI=Nikoli več na svidenje AU=Chandler, Raymond LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 22971399 PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHANDLER R.\5Nikoli 18. TI=Denarništvo v Celju AU=Orožen, Janko LA=slv - slovenski PY=1973 COBISS.SI-ID 34352128 PU=Ljubljanska banka - podružnica SG=lPR\iod\u33\aOROŽEN J.\5Denarništvo v 19. TI=Celje in slovensko hranilništvo AU=Orožen, Janko LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 34410240 PY=1977 PU=Ljubljanska banka, podružnica SG=lBR\iod\u33\aOROŽEN J.\5Celje in 20. TI=Vozovnica za pekel : roman AU=Smith, Wilbur A. LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 14446337 PY=1984 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSMITH W.A.\5Vozovnica 21. TI=Žur po šihtu AU=Krajcarji LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Radio COBISS.SI-ID 222562048 Tempo SG=lŽA\ido\u78\aKRAJCARJI\5Žur po šihtu 22. TI=Za mlado in staro AU=Harmonikarski orkester Griže PY=2007 PU=Dream COBISS.SI-ID 237278464 Studio Krt SG=lŽA\ido\u78\aHARMONIKARSKI\5Za mlado 23. TI=Sandokan LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Videoart COBISS.SI-ID 5282528 SG=lBR\idvd\u791\aSANDOKAN\xml-337 24. TI=Pobegla mavrica LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Spectra international COBISS.SI-ID 18940471 SG=lBR\idvd\u791\aPOBEGLA MAVRICA\xml25. TI=Radovedni Jaka. DVD 2, Kaj narediti iz Miminih smeti? in še 4 COBISS.SI-ID 15484978 pomembna vprašanja / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus LA=slv slovenski PY=2011 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aRADOVEDNI JAKA\52\xml26. TI=Radovedni Jaka. DVD 9, Katera je ta smešna živalca v ribniku? in še 5 COBISS.SI-ID 259808256 pomembnih vprašanj / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus LA=slv slovenski PY=2011 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aRADOVEDNI JAKA\59\xml27. TI=Mega pravljice : glasbena zgoščenka AU=Cingerle, Ivan LA=slv COBISS.SI-ID 223805696 slovenski PY=2005 PU=Dosje in SG=lBR\icd\u78\aCINGERLE I.\5Mega pravljice 28. TI=Veljko Toman : kako nastaja slika - od realizma do abstrakcije COBISS.SI-ID 210681 AU=Toman, Veljko LA=slv; eng PY=1999 PU=Muzej novejše zgodovine SG=lŽA\ido\u75\aTOMAN V.\5Veljko Toman 29. TI=Opazovanja Ljubljane ©rt & foto : [razstava Mestnega muzeja Ljubljana] / COBISS.SI-ID 512462378 [ureditev kataloga Veljko Toman ; uvodni besedili Taja Čepič, Borut Rovšnik] LA=slv - slovenski PY=2001 PU=[Mestni muzej] SG=lŽA\ido\u75\aOPAZOVANJA\5Ljubljane

11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 13.08.2014 13.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014

21.08.2014

21.08.2014 22.08.2014 22.08.2014

UDK skupina: 0 1.

2.

TI=Stalna razstava umetnostne in kulturnozgodovinske zbirke Pokrajinskega COBISS.SI-ID 9006087 11.08.2014 muzeja v Celju AU=Pokrajinski muzej, Celje LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lŽA\ido\u069\aPOKRAJINSKI MUZEJ\5Stalna TI=Časopisi brez bralcev? : vzpon in zaton tiska, časnikarstva ter časopisne COBISS.SI-ID 270987008 22.08.2014 industrije / zbrala in uredila Vlado Kotnik in Sandra Bašić Hrvatin ; [prevod Darja Teran ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u0\aČASOPISI BREZ\5bralcev?

UDK skupina: 084.11+087.5 1.

TI=Miklavž piškote peče : zgodbe o resničnem svetem Miklavžu AU=Rustja, Božo LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Ognjišče

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

253405952 11.08.2014 stran 2/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SG=lPR\iml\uC\aRUSTJA B.\5Miklavž piškote TI=Ko se želva izgubi --- AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aMUCK D.\5Ko se želva TI=Kje so doma dobri možje AU=Duša, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aDUŠA Z.\5Kje so doma TI=Telo AU=Herrmann, Heike LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\u61\aHERRMANN H.\5Telo TI=Zemlja AU=Steinfeld, Lena LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\u55\aSTEINFELD L.\5Zemlja TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lVR\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lPO\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lPR\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lBR\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lTA\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Sneženi mož in snežni kuža AU=Briggs, Raymond LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lŽP\iml\uS\aBRIGGS R.\5Sneženi mož TI=Bučman AU=Pertichino, Marjeta E. G. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=M design - poslovne dejavnosti SG=lŽA\iml\uS\aPERTICHINO M.E.G.\5Bučman

COBISS.SI-ID

246168064 11.08.2014

COBISS.SI-ID

239580928 11.08.2014

COBISS.SI-ID

267095808 13.08.2014

COBISS.SI-ID

267095040 13.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

14393142

20.08.2014

COBISS.SI-ID

270730240 22.08.2014

COBISS.SI-ID

258599680 06.08.2014

COBISS.SI-ID

251888896 06.08.2014

COBISS.SI-ID

222215680 06.08.2014

COBISS.SI-ID

262275328 06.08.2014

COBISS.SI-ID

224067584 11.08.2014

UDK skupina: 1 1.

2. 3.

4. 5.

TI=To sem jaz, verjamem vase : priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe / [zbrale in uredile Ksenija Lekić ... [et al.] ; avtorica spremnih besedil Alenka Tacol ; avtorji odgovorov na vprašanja mladostnikov Alenka Tacol ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zavod za zdravstveno varstvo SG=lPO\iml\u159.9\aTO SEM JAZ\5Verjamem TI=Visoka umetnost staranja AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u159.9\aGRÜN A.\5Visoka umetnost TI=Svetovati ali poslušati : priročnik za samopomoč in svetovanje v vsakdanjem življenju AU=Žorž, Bogdan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u159.9\aŽORŽ B.\5Svetovati ali TI=Čar samozavesti AU=Jeffers, Susan LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Ganeš SG=lPO\iod\u159.9\aJEFFERS S.\5Čar samozavesti TI=Angelska terapija : zdravilna sporočila za vsako področje vašega življenja

COBISS3/Zaloga

stran 3/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

6. 7. 8.

AU=Virtue, Doreen LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Karantanija SG=lŽA\iod\u133\aVIRTUE D.\5Angelska TI=Knjiga ljubezenskih prerokb : odgovori na vprašanja srca AU=Savas, Georgia Routsis LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u17\aSAVAS G.R.\5Knjiga TI=Poiščite svoj notranji jaz : Kako dobro se poznate? AU=Sullivan, Karen LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aSULLIVAN K.\5Poiščite svoj TI=Obvladovanje stresa za telebane : 2. izdaja AU=Elkin, Allen LA=slv slovenski PY=2014 PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u159.9\aELKIN A.\5Obvladovanje

COBISS.SI-ID

232610304 13.08.2014

COBISS.SI-ID

226791424 13.08.2014

COBISS.SI-ID

273843968 22.08.2014

COBISS.SI-ID

35645440

06.08.2014

COBISS.SI-ID

34704385

11.08.2014

COBISS.SI-ID

119752960 06.08.2014

COBISS.SI-ID

222215936 06.08.2014

COBISS.SI-ID

263238912 06.08.2014

COBISS.SI-ID

263238912 06.08.2014

COBISS.SI-ID

273905920 11.08.2014

COBISS.SI-ID

60718848

11.08.2014

COBISS.SI-ID

2982657

11.08.2014

COBISS.SI-ID

53782784

11.08.2014

COBISS.SI-ID

263426816 11.08.2014

UDK skupina: 159.9 1. 2.

TI=Umrješ, da živiš AU=Trstenjak, Anton LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u159.9\aTRSTENJAK A.\5Umrješ, da TI=Trening uspešnosti : [ustvarjajte si svojo resničnost sami] AU=Birkenbihl, Vera F. LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Sledi SG=lTA\iod\u159.9\aBIRKENBIHL V.F.\5Trening

UDK skupina: 17; 3 1.

TI=Vsak človek je sveta zgodba AU=Vanier, Jean LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u36\aVANIER J.\5Vsak človek je

UDK skupina: 2 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

TI=Iskalci Boga : redovništvo in redovne skupnosti v zgodovini Cerkve AU=Kolar, Bogdan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aKOLAR B.\5Iskalci Boga TI=Na robu časa AU=White, Ellen Gould Harmon LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. M. Jelen SG=lŽA\iod\u23/28\aWHITE ELLEN G.H.\5Na TI=Na robu časa AU=White, Ellen Gould Harmon LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. M. Jelen SG=lVR\iod\u23/28\aWHITE ELLEN G.H.\5Na TI=Gottmensch und Gottmenschentum : Versuch einer historischen Betrachtung des Begriffs und einer philosophischen Darlegung der Idee AU=Rifel, Tadej LA=ger - nemški PY=2014 PU=Teološka fakulteta ; Katoliški inštitut SG=lŽA\iod\u23/28\aRIFEL T.\5Gottmensch TI=Sveti oče med nami : papež Janez Pavel II. v Sloveniji : 17. - 19. maj 1996 / [urednik Zvone Krznar ; avtorji fotografij F. A. Bobo ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Stillmark SG=lBR\iod\u23/28\aSVETI OČE\5med nami TI=Knjiga o Slomšku : zbornik ob stoletnici smrti [1862-1962] AU=Poljanec, Janez LA=slv - slovenski PY=1962 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u929\aSLOMŠEK A.M. TI=Srečanje : molitveni priročnik AU=Larrañaga, Ignacio LA=slv slovenski PY=1995 PU=Slovenska kapucinska provinca SG=lBR\iod\u23/28\aLARRAÑAGA I.\5Srečanje TI=Kaj je smisel božiča? : obujanje čudeža AU=John, J. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Ognjišče SG=lBR\iod\u23/28\aJOHN J.\5Kaj je smisel

COBISS3/Zaloga

stran 4/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

9.

TI=Goreči grm : duhovnost v vsakdanjem življenju AU=Klevišar, Metka LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u23/28\aKLEVIŠAR M.\5Goreči grm 10. TI=Zenovske zgodbe / [izbrala in uredila Jana Bauer ; prevod Alenka Urh] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Vodnikova založba (DSKG) SG=lPR\iod\u23/28\aZENOVSKE ZGODBE

COBISS.SI-ID

251388160 11.08.2014

COBISS.SI-ID

252403712 13.08.2014

COBISS.SI-ID

69610240

06.08.2014

COBISS.SI-ID

3284739

06.08.2014

COBISS.SI-ID

77638912

11.08.2014

COBISS.SI-ID

10163250

11.08.2014

COBISS.SI-ID

233960192 06.08.2014

COBISS.SI-ID

271426048 22.08.2014

COBISS.SI-ID

273776128 22.08.2014

COBISS.SI-ID

78519808

COBISS.SI-ID

274714624 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274022144 20.08.2014

UDK skupina: 21 1.

TI=O Bogu in znanosti : jasno razmišljanje AU=Wilkinson, David LA=slv slovenski PY=1997 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u21\aWILKINSON D.\5O Bogu in

UDK skupina: 23/28 1. 2.

TI=Razgled po zgodovini Cerkve AU=Munch, Louis LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u23/28\aMUNCH L.\5Razgled po TI=Zgodovina župnije Sv. Pavel v Savinjski dolini : ob stoletnici župnijske cerkve sv. Pavla AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Župnijski gospodarski svet župnije Sv. Pavel v Savinjski dolini SG=lPR\iod\u23/28\aDOLINAR I.\5Zgodovina

UDK skupina: 3 1.

TI=Stare grške bajke AU=Petiška, Eduard LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uL\aPETIŠKA E.\5Stare grške

UDK skupina: 30+316 1.

2. 3.

TI=Na zemlji domači : kratka zgodovina slovenskega kmečkega stanu AU=Maček, Jože LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u31\aMAČEK J.\5Na zemlji domači TI=Kultura in razred / Breda Luthar (ur.) LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za družbene vede, Založba FVD SG=lŽA\iod\u31\aKULTURA IN RAZRED TI=Duša na delu AU=Berardi, Franco LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Maska SG=lŽA\iod\u31\aBERARDI F.\5Duša na delu

UDK skupina: 31 1.

TI=Metabioigra AU=Štern, Artur LA=slv - slovenski PY=1998 PU=DZS SG=lPR\iod\u31\aŠTERN A.\5Metabioigra

11.08.2014

UDK skupina: 311/314 1.

TI=Kazalniki zelene rasti AU=Žitnik, Mojca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Statistični urad Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u31\aŽITNIK M.\5Kazalniki zelene

UDK skupina: 34 1.

TI=Zloraba otrok v družini : možnosti ukrepanja AU=Domiter Protner,

COBISS3/Zaloga

stran 5/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

Ksenija LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zavod Republike Slovenije za šolstvo SG=lŽA\iod\u34\aDOMITER P.K.\5Zloraba otrok UDK skupina: 34/35 1.

TI=Pravičnejši svet : ilustrirana zgodovina prava AU=Heer, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u34\aHEER F.\5Pravičnejši svet

COBISS.SI-ID

247635456 06.08.2014

UDK skupina: 37 1.

2. 3. 4.

5.

TI=Igriva arhitektura : priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru / PolonaCOBISS.SI-ID 269110784 Filipič ... [et al.] ; [avtorji uvodnih besedil Tadej Žaucer, Aleksander S. Ostan, Miha Humar ; uredniki Nataša Bucik, Nada Požar Matijašič, Vladimir Pirc ; avtorji fotografij Urša Kosmač Marc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Zavod RS za šolstvo SG=lŽA\iod\u37\aIGRIVA\5arhitektura TI=Bralni listi s Sončne poti AU=Švara, Nataša LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273253888 PY=2014 PU=Zavod RS za šolstvo SG=lŽA\iod\u37\aŠVARA N.\5Bralni listi TI=Tretji obraz : priročnik za razumevanje otrok in sebe AU=Zadel, COBISS.SI-ID 270593024 Aleksander LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Inštitut C. A. R. SG=lŽA\iod\u37\aZADEL A.\5Tretji obraz TI=Poti do participacije otrok v vzgoji AU=Rutar, Sonja LA=slv COBISS.SI-ID 270863360 slovenski PY=2013 PU=Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u37\aRUTAR S.\5Poti do TI=Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu COBISS.SI-ID 271095808 AU=Lepičnik-Vodopivec, Jurka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u37\aLEPIČNIK-V.J.\5Od okoljske

06.08.2014

20.08.2014 22.08.2014 22.08.2014

22.08.2014

UDK skupina: 379.8 1.

TI=Priročnik za punce : 250 dejavnosti zame in za prijateljice / ilustracije Colonel Moutarde ; prevod Irena Ostrouška] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\u39\aPRIROČNIK ZA

COBISS.SI-ID

238786304 13.08.2014

UDK skupina: 39 1. 2.

TI=Med hauzi : takšne in drugačne iz Žabje vasi AU=Odlazek, Leopold COBISS.SI-ID 271428096 06.08.2014 LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Knjižnica Toneta Seliškarja SG=lPR\iod\u39\aODLAZEK L.\5Med hauzi TI=So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice / COBISS.SI-ID 273660160 22.08.2014 [zbrala] Marija Samec ; [ilustracije Dora in Janez Adamič ; kartografija Manca Volk Bahun] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aSO Z VILICAMI\5pisali

UDK skupina: 57 1.

TI=Uvod v primerjalno sociologijo AU=Saksida, Iztok LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Filozofska fakulteta SG=lPR\iod\u57\aSAKSIDA I.\5Uvod v

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

68626944

11.08.2014

stran 6/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

UDK skupina: 58 1.

TI=Sto znamenitih rastlin na Slovenskem AU=Wraber, Tone LA=slv slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lPE\iod\u58\aWRABER T.\5Sto znamenitih

COBISS.SI-ID

20878336

11.08.2014

COBISS.SI-ID

234741248 06.08.2014

COBISS.SI-ID

509299

COBISS.SI-ID

273850368 22.08.2014

COBISS.SI-ID

225293056 06.08.2014

COBISS.SI-ID

13865985

11.08.2014

COBISS.SI-ID

46863873

11.08.2014

COBISS.SI-ID

1774850

11.08.2014

COBISS.SI-ID

2559774

11.08.2014

COBISS.SI-ID

49540096

11.08.2014

COBISS.SI-ID

67656448

13.08.2014

COBISS.SI-ID

256465664 13.08.2014

COBISS.SI-ID

273879552 22.08.2014

UDK skupina: 6 1. 2. 3.

TI=Moj prvi dojenček AU=Bacus-Lindroth, Anne LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u61\aBACUS-L.A.\5Moj prvi dojenček TI=Dobra gospodinja AU=Govekar, Minka LA=slv - slovenski PY=1908 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u64\aGOVEKAR M.\5Dobra TI=Nezvestoba in klinična praksa : priročnik za terapevte in željne razumevanja AU=Podgoršek, Veronika LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ad Vita SG=lŽA\iod\u61\aPODGORŠEK V.\5Nezvestoba in

06.08.2014

UDK skupina: 61 1.

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

TI=Le ovinek na poti življenja : [knjižica za pomoč bolnikom z rakom in njihovim svojcem] / [sodelovali Branko Zakotnik ... et al.] LA=slv slovenski PY=2006 PU=Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson SG=lBR\iod\u61\aLE OVINEK NA\5poti življenja TI=Medicina / [prevedel in priredil Miha Likar] LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u61\aMEDICINA TI=Tudi z ogljikovimi hidrati ste lahko zasvojeni : vseživljenski prehranjevalni program za uravnovešanje inzulina - "hormona lakote" v srednjih in bolj poznih letih AU=Heller, Richard F. LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Rotis SG=lŽA\iod\u61\aHELLER R.F.\5Tudi z TI=Otroški zdravstveni vodnik / uredil David Hull ; [prevejalka Dalja SeverJurca ; fotografija Anthea Sieveking ; ilustracije Will Giles, Edwina Ridell, Elaine Anderson] LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aOTROŠKI\5zdravstveni TI=S prehrano do zdravja. Hrana - čudežno zdravilo II : recepti in diete AU=Pokorn, Dražigost LA=slv - slovenski PY=1996 PU=EWO SG=lPR\iod\u61\aPOKORN D.\5S prehrano TI=Hrana - čudežno zdravilo : kako s hrano preprečevati in zdraviti več kot 100 simptomov in bolezni AU=Carper, Jean LA=slv - slovenski PY=1995 PU=EWO SG=lPR\iod\u61\aCARPER J.\5Hrana TI=Spolnost in medčloveški odnosi : izčrpen družinski vodnik AU=Walker, Richard LA=slv - slovenski PY=1997 PU=DZS SG=lGR\iod\u61\aWALKER R.\5Spolnost in TI=Recepti - pripravki naših babic iz zdravilnih rastlin za lajšanje bolezenskih težav AU=Plajhner, Marjana LA=slv - slovenski PY=2011 PU=samozal. M. Plajhner SG=lPN\iod\u61\aPLAJHNER M.\5ReceptiTI=Ločena celota : knjiga o bulimiji nevrozi in kompulzivnem prenajedanju AU=Jovanović, Ksenija LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u61\aJOVANOVIĆ K.\5Ločena celota

COBISS3/Zaloga

stran 7/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

UDK skupina: 61+619 1.

TI=Igre z dojenčkom : [od rojstva do enega leta] AU=Warnars-Kleverlaan, NelCOBISS.SI-ID 219873024 11.08.2014 LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aWARNARS-K. N.\5Igre z

UDK skupina: 62 1.

TI=Spoznavajmo znanost. Stroji AU=Ardley, Neil LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\u62\aARDLEY N.\5Stroji

COBISS.SI-ID

70817024

11.08.2014

COBISS.SI-ID

74618112

13.08.2014

COBISS.SI-ID

38667265

06.08.2014

COBISS.SI-ID

6624768

13.08.2014

COBISS.SI-ID

274005248 21.08.2014

UDK skupina: 63 1.

TI=Na polju in na vrtu AU=Forné, Catherine LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\u63\aFORNÉ C.\5Na polju in

UDK skupina: 636.7 1.

TI=Inteligenca psov : pasja zavest in sposobnost razmišljanja AU=Coren, Stanley LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Dedal SG=lBR\iod\u636.7\aCOREN S.\5Inteligenca psov

UDK skupina: 64 1.

TI=ABC šivanja : priročnik šivalnih tehnik in kreativnega krojenja z nazornimi razlagami v besedi in sliki AU=Bree, Almut LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u746\aBREE A.\5ABC šivanja

UDK skupina: 64; 64 1.

TI=Ajda / Blanka Vombergar ... [et al.] ; [prevod v angleški jezik Vanja Rendulić Medvešček in Jernej Županič ; fotografije Tomo Jeseničnik, Blanka Vombergar, Ivan Kreft] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u641\aAJDA

UDK skupina: 7 1.

2. 3. 4. 5.

TI="Valse des fleurs" iz opere "Lepa Vida" : koncertna izdaja za klavir, op. 28 COBISS.SI-ID 16811573 AU=Savin, Risto LA=slv - slovenski PY=1953 PU=[samozal.] O. ŠircaSavinova SG=lŽA\ido\u78\aSAVIN R.\5"Valse des ..." TI=Barve : potipaj in začuti / [prevedla Mojca Benedičič] LA=slv COBISS.SI-ID 220964096 slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lPR\imzb\uC\aBARVE TI=Vasilije Ćetković Vasko AU=Ćetković, Vasilije LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 4644153 PY=1983 PU=Delavska enotnost SG=lŽA\iod\u73\aĆETKOVIĆ V.\5Vasilije TI=Anatomy for artists LA=eng - angleški PY=200? PU=Vinciana COBISS.SI-ID 2600560 SG=lŽA\iod\u74\aANATOMY\5for\x4 TI=Master cat / screenplay by Nobuyuki Fujimoto, Masaru Yamamoto ... [et COBISS.SI-ID 9220261 al.] ; directors Hiroshi Saito, Jiro Saito ... [et al.] ; script adaptation John J. Herson ; music Hideo Shimazu ; producer Takaji Matsudo LA=slv slovenski PY=2004 PU=Video art ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aOBUTI MAČEK\xml-335

COBISS3/Zaloga

06.08.2014

11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 21.08.2014

stran 8/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

TI=Journey to the center of the earth / written by Mark Shekter, Robert COBISS.SI-ID 2194612 Sandler ; original songs & lyrics by Mark Shekter ; director Laura Shepherd LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Video Art SG=lBR\idvd\u791\aPOPOTOVANJE\xml-338 TI=Treasure Island / music John Stuart ; screenplay by Paul Leadon ; adapted COBISS.SI-ID 2194868 from the novel by Robert Louis Stevenson ; animation director Warwick Gilbert LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aOTOK ZAKLADOV\xml-339 TI=Tom and Jerry. [Vol. 11, Classic collection]. št. 11, Klasična zbirka] COBISS.SI-ID 14236732 LA=slv - slovenski PY=2006 PU=JA-MI SG=lBR\idvd\u791\aTOM IN JERRY\511\xml-344 TI=Jagodke : Jagodka išče pomlad / written by Judy Rothman Rofé ; music COBISS.SI-ID 5565333 composed by Andy Street LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Videoart SG=lBR\idvd\u791\aJAGODKE\5Jagodka\xml-351 TI=Medved Rupert : Pojdi za čarovnijo... / writers Gillian Corderoy and COBISS.SI-ID 15192892 Rachel Dawson LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aMEDVED TI=The Smurfs. 1 / created by Peyo LA=slv; scr PY=2007 PU=Blitz film & COBISS.SI-ID 5999902 video distribution SG=lBR\idvd\u791\aSMRKCI\51\xml-353 TI=Heidi / based on the book by Johanna Spyri ; music by Wolfgang Simm ; COBISS.SI-ID 14415164 directed by Alan Simpson LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aHEIDI\xml-358 TI=Mali princ / režiser Matjaž Žbontar ; [napisal] Antoine de Saint-Exupéry ; COBISS.SI-ID 220905728 [prevod] Ivan Minatti LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Fatamorgana SG=lBR\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-359 TI=Little people / composer Nils Kaufmanas ; scriptwriter Bruce Talkington ; COBISS.SI-ID 14113596 director Gordon Bressack ; director of photography Niels Grønlykke LA=slv slovenski PY=2004 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aMOJ MALI SVET\xml-363 TI=Skriti zaklad v puhastem gozdu / created by Con Fullam & Maura Clarke COBISS.SI-ID 1195467 ; directed by Mike De Vitto, Jamie Norton LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aPUHCI IN TI=Barbie in a christmas carol / written by Elise Allen ; based on the story by COBISS.SI-ID 14940988 Charles Dickens ; directed by William Lau LA=eng - angleški PY=2008 PU=Con film SG=lBR\idvd\u791\aBARBIE V TI=Šentjanška zbirka Tomanovih slik AU=Toman, Veljko LA=slv COBISS.SI-ID 227059968 slovenski PY=2006 PU=KS SG=lŽA\ido\u75\aTOMAN V.\5Šentjanška

21.08.2014

21.08.2014

21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014

21.08.2014

21.08.2014

22.08.2014

UDK skupina: 7; 796.3 1.

TI=Goool! : [o nogometu, igralcih, navijačih, sodniku] / zbral in uredil Tone Simončič LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Športna zveza SG=lPR\iod\u82-7\aGOOOL!

COBISS.SI-ID

216581888 11.08.2014

COBISS.SI-ID

263676928 11.08.2014

UDK skupina: 71/72 1.

TI=Slovenske domačije : petdeset izletov po dediščini AU=Štefe, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u72\aŠTEFE T.\5Slovenske

UDK skupina: 73/76 COBISS3/Zaloga

stran 9/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

1.

TI=The fundamentals of drawing LA=eng - angleški PY=200? PU=Vinciana SG=lPO\iod\u74\aTHE FUNDAMENTALS\5of

COBISS.SI-ID

7023945

13.08.2014

COBISS.SI-ID

128672000 22.08.2014

COBISS.SI-ID

34111488

22.08.2014

COBISS.SI-ID

14977170

13.08.2014

COBISS.SI-ID

258606592 13.08.2014

COBISS.SI-ID

220743680 06.08.2014

COBISS.SI-ID

9404581

11.08.2014

COBISS.SI-ID

9400997

13.08.2014

COBISS.SI-ID

1388147

22.08.2014

COBISS.SI-ID

126297344 11.08.2014

COBISS.SI-ID

9220005

21.08.2014

COBISS.SI-ID

9234853

21.08.2014

COBISS.SI-ID

10426678

06.08.2014

COBISS.SI-ID

10513718

06.08.2014

UDK skupina: 73/76+77 1. 2.

TI=Slikarska poezija AU=Toman, Veljko LA=slv - slovenski PY=2004 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u75\aTOMAN V.\5Slikarska poezija TI=Veljko Toman AU=Toman, Veljko LA=slv; ger; ita; eng; fre PY=1993 PU=[s. n.] SG=lŽA\ido\u75\aTOMAN V.\5Veljko Toman

UDK skupina: 73/77 1. 2.

TI=The fundamentals of drawing : [the human figure]. 3 LA=eng - angleški PY=200? PU=Vinciana SG=lPO\iod\u74\aTHE FUNDAMENTALS\5of TI=Kako rišemo AU=Gowen, Fiona LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lVR\iml\u74\aGOWEN F.\5Kako rišemo

UDK skupina: 75 1. 2. 3. 4.

TI=Darinka Pavletič Lorenčak : monografija AU=Medved, Drago LA=slv slovenski PY=2005 PU=Pozoj SG=lŽA\ido\u75\aMEDVED D.\5Darinka TI=Dancers LA=eng - angleški PY=200? PU=Vinciana SG=lŽA\iod\u74\aDANCERS\x30 TI=Animals LA=eng - angleški PY=200? PU=Vinciana SG=lPO\iod\u74\aANIMALS TI=Veljko Toman : Mestna galerija, Piran ; Galerija Loža, Koper, 1975 : Pilonova galerija, Ajdovščina ; Narodni muzej, Labin, 1976 AU=Toman, Veljko LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Casino ; Obalne galerije ; Narodni muzej ; Pilonova galerija SG=lŽA\ido\u75\aTOMAN V.\5Veljko Toman

UDK skupina: 769.8/.9 1.

TI=Kralj 33 in njegovih 33 zlatih gumbov AU=Imprudente, Claudio LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uS\aIMPRUDENTE C.\5Kralj 33 in

UDK skupina: 77 1. 2.

TI=Jorinda & Joringal; The Tom-Tit & Bear LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aJORINDA IN\5Joringal\xmlTI=Zajčkova božična pravljica LA=slv; scr PY=2003 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aZAJČKOVA

UDK skupina: 78 1. 2.

TI=Rondo AU=Savin, Risto PY=1953 PU=samozal. O. Širca-Savin SG=lŽA\ido\u78\aSAVIN R.\5Rondo TI=Dva otroška zbora s klavirjem AU=Savin, Risto LA=slv - slovenski PY=1947 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ido\u78\aSAVIN R.\5Dva otroška

COBISS3/Zaloga

stran 10/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

UDK skupina: 78+791/792 1.

2. 3.

TI=Ugani pesmico! : Za pozorno poslušanje in radovedno ugibanje / pripravili in uredili Katja Virant Iršič in Slavica Remškar ; instrumentalna zasedba: Mojva Malovrh (viola), Vesna iršič (violončelo, zvončki), Katja Virant Iršič (flavta, melodika, zvončki) ; poje Maja Triler ; uganke zastavlja Katja Virant Iršič ; [likovni motivi na ovitku ]Marjanca Jemec Božič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\icd\u78\aUGANI\5pesmico TI=Slon 5 : osem animiranih filmov PY=2011 PU=Mladinska knjiga ; Animateka SG=lBR\idvd\u791\aSLON 5\xml-356 TI=Slon 6 : osem animiranih filmov PY=2012 PU=Mladinska knjiga ; Animateka SG=lBR\idvd\u791\aSLON 6\xml-357

COBISS.SI-ID

1536482244 06.08.2014

COBISS.SI-ID

512120384 21.08.2014

COBISS.SI-ID

16036498

21.08.2014

UDK skupina: 791/792 1. 2. 3.

4.

TI=Hello Kitty's paradise. 2, Dežela barv LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID 12783670 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aMALA KITTY 2\5Dežela\xmlTI=Hello Kitty's paradise. 3, Igra oblik LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID 12783926 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aMALA KITTY 3\5Igra\xmlTI=Nekoč je bilo --- življenje 13 : poučni sprehod po notranjosti človeka / COBISS.SI-ID 15218578 musique Michel Legrand ; une série écrite et realisée par Albert Barillé LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aNEKOČ JE BILO\513\xml-360 TI=Kino zemljevid : zemljevid ljubljanskih kino prizorišč (1896-2014) COBISS.SI-ID 273588224 AU=Žun, Klemen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Javni zavod Kinodvor SG=lŽA\iod\u791\aŽUN K.\5Kino zemljevid

21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014

22.08.2014

UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Sneguljčica / [režija] Hiroshi Saito ... [et al.] ; [scenarij] Nobuyuki Fujimoto ... [et al.] ; [glasba] Hideo Shimazu LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aSNEGULJČICA\xml-333 TI=Bremenski muzikantje; Železni mož / [režija] Hiroshi Saito ... [et al.] ; [scenarij] Nobuyuki Fujimoto ... [et al.] ; [glasba] Hideo Shimazu LA=slv slovenski PY=2004 PU=Video art ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aBREMENSKI\xml-334 TI=Čebelica Maja. 2 / [po literarnem delu] Waldemar[ja] Bonsels[a] ; [scenarij] Marty Murphy ; [glasba] Karel Svoboda LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\52\xmlTI=Tom and Jerry. Shiver me whiskers : original movie. Šklepetajoči brki : [originalni film] / music by Mark Watters ; screenplay by Christopher Painter ; based upon characters created by William Hanna, Joseph Barbera ; produced and directed by Scott Jeralds LA=eng; slv; scr PY=2006 PU=Con film SG=lBR\idvd\u791\aTOM IN JERRY\5Med\xmlTI=Tom and Jerry. Hijinks and shrieks. Nora in hrupna zabava / directed by William Hanna and Joseph Barbera ; music Scott Bradley LA=eng; ger PY=2006 PU=Con film SG=lBR\idvd\u791\aTOM IN JERRY\5Nora\xmlTI=Sneguljčica / [režija] Jim Simon ; [scenarij] Roger Scott Olsen : dobri duh

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

13352505

21.08.2014

COBISS.SI-ID

13352249

21.08.2014

COBISS.SI-ID

13352761

21.08.2014

COBISS.SI-ID

14442812

21.08.2014

COBISS.SI-ID

11864122

21.08.2014

COBISS.SI-ID

13950780

21.08.2014 stran 11/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

7.

/ [režija] I. Sparber LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aSNEGULJČICA\xml-361 TI=Gazoon : DVD 3 / music by Jacques Davidovici ; created and directed, written by Laurence Trouvé & Romain Villemaine PY=2013 PU=Menart records SG=lBR\idvd\u791\aGAZOON\xml-375

COBISS.SI-ID

1103290462 21.08.2014

COBISS.SI-ID

19357751

21.08.2014

COBISS.SI-ID

19357495

21.08.2014

COBISS.SI-ID

19357239

21.08.2014

COBISS.SI-ID

19356983

21.08.2014

COBISS.SI-ID

19356727

21.08.2014

COBISS.SI-ID

19356471

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18639159

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18639671

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18640439

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18632759

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18651959

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18633271

21.08.2014

COBISS.SI-ID

18633015

21.08.2014

UDK skupina: 791.43 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Winx club : 2. sezona. 8. 8 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.8\xml-325 TI=Winx club : 2. sezona. 9. 9 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.9\xml-326 TI=Winx club : 2. sezona. 10. 10 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.10\xml-327 TI=Winx club : 2. sezona. 11. 11 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.11\xml-328 TI=Winx club : 2. sezona. 12. 12 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.12\xml-329 TI=Winx club : 2. sezona. 13. 13 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\52.13\xml-330 TI=Fifi in Cvetličniki. 2 / režiserka Nana Milčinski ; verzi Milan Dekleva LA=eng; slv PY=2007 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aFIFI IN\52\xml-347 TI=Fifi in Cvetličniki. 3 / režiserka Nana Milčinski ; verzi Milan Dekleva ; prevod Maja Sever LA=eng; slv PY=2007 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aFIFI IN\53\xml-348 TI=Fifi in Cvetličniki. 4 / režiserka Nana Milčinski ; verzi Milan Dekleva ; prevod Maja Sever LA=eng; slv PY=2007 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aFIFI IN\54\xml-349 TI=Božičkov božič; Zajčkova božična pravljica; Janezek in srebrne drsalke LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Media film ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aBOŽIČKOV BOŽIČ\xml-369 TI=Božična pravljica; Čarobna piščal LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Media film ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aBOŽIČNA PRAVLJICA\xmlTI=Tiha noč; Deklica z vžigalicami LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Media film ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aTIHA NOČ\xml-371 TI=Mali bobnarček in sveti trije kralji; Janezek in čarobni poni LA=slv slovenski PY=2006 PU=Media film ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aMALI BOBNARČEK\xml-372

UDK skupina: 791.43/.45+792 1.

TI=Zbornik ob 55-letnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje : 1986/1987- COBISS.SI-ID 223144960 06.08.2014 2005/2006 : pregled uprizoritev AU=Slovensko ljudsko gledališče, Celje LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Slovensko ljudsko gledališče SG=lŽA\iod\u792\aSLG\5Zbornik ob

UDK skupina: 792 COBISS3/Zaloga

stran 12/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

1. 2.

TI=Osnove klasičnega plesa AU=Vaganova, Agrippina Jakovlevna LA=slv slovenski PY=1999 PU=Debora SG=lPR\iod\u793\aVAGANOVA A.J.\5Osnove TI=Pat & Mat. disk 3 : [najbolj neumna, nerodna in zabavna] : [mojstra, ki vse pokvarita, ponovno v akciji!] / literární scénář Karel Žalud, Vlasta Pospíšilová ... [et al.] ; dramaturgie Jiří Kubíček ... [et al.] ; hudba Petr Skoumal ; kamera Jan Müller ... [et al.] ; technický scénář a režie Vlasta Pospíšilová, Marek Beneš ... [et al.] ; producent Katarína Morvai PY=2006 PU=Media film ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aPAT IN MAT\53\xml-354

COBISS.SI-ID

105095680 11.08.2014

COBISS.SI-ID

17220663

COBISS.SI-ID

246805760 06.08.2014

COBISS.SI-ID

214981376 06.08.2014

COBISS.SI-ID

215069184 06.08.2014

COBISS.SI-ID

230825728 11.08.2014

COBISS.SI-ID

215090432 11.08.2014

COBISS.SI-ID

216302592 13.08.2014

COBISS.SI-ID

223263232 18.08.2014

COBISS.SI-ID

273170432 22.08.2014

COBISS.SI-ID

273170432 22.08.2014

21.08.2014

UDK skupina: 796/799 1.

TI=Črni galebi pišejo ... : 40 let / [uredila Tone in Tonči Vedenik ; angleški prevod Polona Vouk, angleški prevod članka B. Sket] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Jamarski klub Črni galeb SG=lPR\iod\u796.52\aČRNI GALEBI\5pišejo ...

UDK skupina: 8 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

TI=Humoreske in satire AU=Velikonja, Narte LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u82-7\aVELIKONJA N.\5Humoreske in TI=Lučka na klekljarskih počitnicah AU=Stanonik, Tončka LA=slv slovenski PY=2004 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uP\aSTANONIK T.\5Lučka na TI=Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi AU=Podbevšek, Katarina LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Slavistično društvo Slovenije SG=lŽA\iod\u82.0\aPODBEVŠEK K.\5Govorna TI=Filio ni doma AU=Bojetu, Berta LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aBOJETU B.\5Filio ni TI=Karelčkove zgodbice AU=Berner, Rotraut Susanne LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aBERNER R.S.\5Karelčkove TI=Amsterdam AU=McEwan, Ian LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMCEWAN I. TI=Kozlovska sodba v Višnji Gori AU=Jurčič, Josip LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava ; Turistično društvo SG=lŽA\iml\u084\aJURČIČ J.\5Kozlovska sodba TI=Kozlovska sodba v Višnji Gori AU=Jurčič, Josip LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava ; Turistično društvo SG=lŽP\iml\u084\aJURČIČ J.\5Kozlovska sodba

UDK skupina: 80 1. 2.

TI=Zaloška hišna imena AU=Kotnik-Šipec, Marica LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 66416128 06.08.2014 PY=1997 PU=Krajevna skupnost SG=lTA\iod\u811.163.6\aKOTNIK-Š.M.\5Zaloška TI=Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 5. in 6. razredu : COBISS.SI-ID 103050496 11.08.2014 razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča AU=Štepic, Lilijana LA=slv; eng PY=1999 PU=Korekt plus

COBISS3/Zaloga

stran 13/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lPR\iml\u811.111\aŠTEPIC L.\5Angleščina po UDK skupina: 80/81 1.

TI=Jezikovni pogovori iz Sedem dni AU=Toporišič, Jože LA=slv slovenski PY=2007 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u811.163.6\aTOPORIŠIČ J.

COBISS.SI-ID

59242753

11.08.2014

COBISS.SI-ID

115927552 11.08.2014

COBISS.SI-ID

717598

06.08.2014

COBISS.SI-ID

1384990

06.08.2014

COBISS.SI-ID

23993095

06.08.2014

COBISS.SI-ID

1023262

06.08.2014

COBISS.SI-ID

9703454

11.08.2014

COBISS.SI-ID

15780149

11.08.2014

COBISS.SI-ID

5282817

11.08.2014

COBISS.SI-ID

8783252

11.08.2014

COBISS.SI-ID

235400192 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274084608 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274084608 13.08.2014

COBISS.SI-ID

961739

21.08.2014

COBISS.SI-ID

964299

21.08.2014

COBISS.SI-ID

964555

21.08.2014

UDK skupina: 80+81 1.

TI=1000 najpogostejših fraz v italijanščini AU=Pištek, Zdeno LA=slv; ita PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u811.131.1\aPIŠTEK Z.\51000

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Noč v hotelu Park AU=Vidic, Jože LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Borec SG=lŽA\iod\u82-94\aVIDIC J.\5Noč v hotelu Park TI=Zapeljivec : roman AU=Maupassant, Guy de LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aMAUPASSANT G. TI=Skrivne vezi AU=Petek, Štefka LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPETEK Š.\5Skrivne TI=Ne motite karnevala : roman AU=Wouk, Herman LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aWOUK H.\5Ne motite TI=Dead in the family AU=Harris, Charlaine LA=eng - angleški PY=2011 PU=Gollancz SG=lPR\iod\u82=20\aHARRIS C.\5Dead in the TI=Dead reckoning AU=Harris, Charlaine LA=eng - angleški PY=2012 PU=Gollancz SG=lPR\iod\u82=20\aHARRIS C.\5Dead reckoning TI=Božič na Slovenskem / zbral in uredil Jože Dolenc LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u39\aBOŽIČ NA\5slovenskem TI=Three billy-goats / retold by Sue Arengo ; illustrated by Caroline Anstey LA=eng - angleški PY=2002 PU=Oxford University Press SG=lPR\iml\u82=20\aTHREE BILLY-GOATS TI=Potovanje v kamnito deželo AU=Miller, Alex LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Miš SG=lGR\iod\u82-311.2\aMILLER A.\5Potovanje v TI=Glasba senc AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Glasba senc AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Winx club. 1. 1 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.1\xml-318 TI=Winx club. 2. 2 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.2\xml-320 TI=Winx club. 3. 3 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart

COBISS3/Zaloga

stran 14/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.3\xml-321 15. TI=Winx club. 4. 4 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.4\xml-322 16. TI=Winx club. 5. 5 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.5\xml-323 17. TI=Winx club. 6. 6 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.6\xml-324 18. TI=Winx club. 7. 7 / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv; eng PY=2008 PU=Menart SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB\51.7\xml-331 19. TI=Štiri risanke na enem DVD LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Videoart SG=lBR\idvd\u791\aŠTIRI RISANKE\5na 20. TI=Glasba senc AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. 21. TI=Vojaki Salamine AU=Cercas, Javier LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u82-311.6\aCERCAS J.\5Vojaki

COBISS.SI-ID

965067

21.08.2014

COBISS.SI-ID

965323

21.08.2014

COBISS.SI-ID

965579

21.08.2014

COBISS.SI-ID

965835

21.08.2014

COBISS.SI-ID

15241618

21.08.2014

COBISS.SI-ID

274084608 21.08.2014

COBISS.SI-ID

272332032 22.08.2014

COBISS.SI-ID

13444609

COBISS.SI-ID

241579264 11.08.2014

COBISS.SI-ID

40916225

11.08.2014

COBISS.SI-ID

6213299

11.08.2014

COBISS.SI-ID

7398400

06.08.2014

COBISS.SI-ID

26328833

06.08.2014

COBISS.SI-ID

7135232

06.08.2014

COBISS.SI-ID

39907841

11.08.2014

UDK skupina: 82.0 1. 2.

3.

TI=Svetovna književnost / [sestavila in uredila Ksenija Dolinar] LA=slv slovenski PY=1984 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82.0\aSVETOVNA\5književnost TI=V krogu mitov : o ženski in smrti v slovenski književnosti AU=JensterleDoležal, Alenka LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Slavistično društvo Slovenije SG=lŽA\iod\u82.0\aJENSTERLE-D.A.\5V krogu TI=Atiška tragedija AU=Vrečko, Janez LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u82.0\aVREČKO J.\5Atiška tragedija

11.08.2014

UDK skupina: 82=20 1.

TI=Dead and gone AU=Harris, Charlaine LA=eng - angleški PY=2010 PU=Gollancz SG=lPR\iod\u82=20\aHARRIS C.\5Dead and gone

UDK skupina: 820 1.

TI=Krvava svila AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Krvava

UDK skupina: 820-311.2 1. 2. 3.

TI=Hiša ob močvirju : [roman] AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Hiša ob TI=Gospodarica Mellyna : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. TI=Čarovnica z morja : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1996 PU=Pomurska založba ; Svet knjige

COBISS3/Zaloga

stran 15/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. UDK skupina: 821 1. 2.

TI=Angelika v novem svetu : zabavni roman AU=Golon, Anne LA=slv slovenski PY=1967 PU=Lipa SG=lŠE\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x7 TI=Hällewull : antologija sodobne luksemburške književnosti / izbrala in uredila Guy Helminger in Vesna Kondrič Horvat ; prevedli Vesna Kondrič Horvat ... [et al.] ; [spremni esej Georges Hausemer] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u82-82\aHÄLLEWULL

COBISS.SI-ID

3308289

11.08.2014

COBISS.SI-ID

273623808 22.08.2014

COBISS.SI-ID

109731072 06.08.2014

COBISS.SI-ID

20361735

COBISS.SI-ID

112252928 13.08.2014

COBISS.SI-ID

272890880 22.08.2014

COBISS.SI-ID

219000576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

239159552 11.08.2014

COBISS.SI-ID

239159552 11.08.2014

COBISS.SI-ID

239159552 11.08.2014

COBISS.SI-ID

258509824 11.08.2014

COBISS.SI-ID

258509824 11.08.2014

COBISS.SI-ID

258509824 11.08.2014

COBISS.SI-ID

250235648 11.08.2014

COBISS.SI-ID

250235648 11.08.2014

UDK skupina: 82-1 1. 2.

3.

TI=Darovanje AU=Sedlar, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2000 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u82-1\aSEDLAR A.M.\5Darovanje TI=Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja / [izbral, opombe in komentarje napisal] Alfonz Gspan ; pregledal in dopolnil Anton Slodnjak LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Slovenska matica SG=lBR\iod\u82-194\aCVETNIK\5slovenskega TI=Beli vrhovi AU=Šalamon, Magda LA=slv - slovenski PY=2001 PU=samozal. SG=lBR\iod\u82-1\aŠALAMON M.\5Beli vrhovi

11.08.2014

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Morje AU=Bonet, Blai LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Center za slovensko književnost SG=lŽA\iod\u82-311.2\aBONET B.\5Morje

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Trinajst pri večerji AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Trinajst pri TI=Afera AU=Dillon, Anna LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Lepa beseda SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aDILLON A.\5Afera TI=Afera AU=Dillon, Anna LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Lepa beseda SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aDILLON A.\5Afera TI=Afera AU=Dillon, Anna LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Lepa beseda SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDILLON A.\5Afera TI=Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik AU=Park, Barbara LA=slv slovenski PY=2011 PU=Lepa beseda SG=lPR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik AU=Park, Barbara LA=slv slovenski PY=2011 PU=Lepa beseda SG=lPN\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik AU=Park, Barbara LA=slv slovenski PY=2011 PU=Lepa beseda SG=lBR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Suzi B. Jamnik in trapasti smrdljivi avtobus AU=Park, Barbara LA=slv slovenski PY=2010 PU=Lepa beseda SG=lPR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Suzi B. Jamnik in trapasti smrdljivi avtobus AU=Park, Barbara LA=slv slovenski PY=2010 PU=Lepa beseda

COBISS3/Zaloga

stran 16/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lBR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik 10. TI=Zlata beležnica AU=Lessing, Doris May LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPR\iod\u820-311.2\aLESSING D.M.\5Zlata 11. TI=Beležnica AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N. 12. TI=Konec afere AU=Greene, Graham LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u820-311.2\aGREENE G.\5Konec afere 13. TI=Pet prijateljev. Na lovu za tihotapci AU=Blyton, Enid LA=slv slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBLYTON E.\5Na lovu 14. TI=Gozd AU=Coben, Harlan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iod\u82-312.4\aCOBEN H.\5Gozd 15. TI=Brez panike, princeska AU=Cabot, Meg LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aCABOT M.\5Brez panike

COBISS.SI-ID

217444096 11.08.2014

COBISS.SI-ID

244300544 11.08.2014

COBISS.SI-ID

222215168 11.08.2014

COBISS.SI-ID

236623872 13.08.2014

COBISS.SI-ID

256453632 13.08.2014

COBISS.SI-ID

245524736 13.08.2014

COBISS.SI-ID

8854437

COBISS.SI-ID

113171456 06.08.2014

COBISS.SI-ID

113171968 06.08.2014

COBISS.SI-ID

217443840 11.08.2014

COBISS.SI-ID

271215360 22.08.2014

COBISS.SI-ID

72382208

COBISS.SI-ID

234454016 06.08.2014

COBISS.SI-ID

240658176 06.08.2014

COBISS.SI-ID

109213440 06.08.2014

COBISS.SI-ID

246941184 06.08.2014

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3.

TI=Poletno jezero AU=Frischmuth, Barbara LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iml\uM\aFRISCHMUTH B.\5Poletno TI=Mala čarovnica Lili obrne šolo na glavo AU=Knister LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aKNISTER\5Mala čarovnica TI=Mala čarovnica Lili postane detektivka AU=Knister LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aKNISTER\5Mala čarovnica

06.08.2014

UDK skupina: 821.133.1 1. 2.

TI=Ponarejevalci denarja AU=Gide, André LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPR\iod\u840-311.2\aGIDE A.\5Ponarejevalci TI=Zaljubljeni jetnik AU=Genet, Jean LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Center za slovensko književnost SG=lŽA\iod\u82-94\aGENET J.\5Zaljubljeni

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Dogodek na gozdni jasi AU=Mesarič, Jožica LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Zdravstveni dom, Enota Moste-Polje SG=lPO\iml\uC\aMESARIČ J.\5Dogodek na TI=Polje, kdo bo tebe ljubil AU=Šifrer, Jože LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aŠIFRER J.\5Polje, kdo TI=Anka AU=Marinčič Ožbalt, Irma LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aMARINČIČ O.I.\5Anka TI=Spopad pri Mrzli reki AU=Rode, Jože LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aRODE J.\5Spopad pri TI=Umor v zaspanem mestu AU=Kuchling, Martin LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ;

COBISS3/Zaloga

06.08.2014

stran 17/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Goriška Mohorjeva družba ; Mohorjeva SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKUCHLING M.\5Umor v TI=Kot v filmu AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kot v TI=Kot v filmu AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kot v TI=Kot v filmu AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kot v TI=Kot v filmu AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kot v TI=V zlatem čolnu : izbrane pesmi : elektitaj poemoj AU=Kosovel, Srečko LA=slv; epo PY=2013 PU=Združenje za esperanto Slovenije = Slovenia Esperanto-Ligo SG=lŽA\iod\u82-1\aKOSOVEL S.\5V zlatem čolnu TI=Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju AU=Kodre, Petra LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Slavistično društvo Slovenije SG=lŽA\iod\u82.0\aKODRE P.\5Vzgoja za TI=Avtomoto mravlje AU=Snoj, Jože LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aSNOJ J.\5Avtomoto mravlje TI=Afnarije AU=Pintarič, Miha LA=slv; eng PY=2008 PU=Studioprint SG=lŽA\iod\u82-1\aPINTARIČ M.\5Afnarije TI=Dom : iz spominov Ericha Schleimerja, lesnega industrialca v pokoju in posestnika z dvorca Grebenje nad Gručno vasjo AU=Arko, Andrej LA=slv slovenski PY=2010 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Mohorjeva ; Goriška Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-32\aARKO A.\5Dom TI=Zgodbo ti povem / zbral [in uredil] Božo Rustja ; [ilustracije Peter Škerl] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Ognjišče SG=lBR\iod\u886.3-32\aZGODBO TI POVEM TI=Verulca : moje pesmi AU=Amenitsch, Veronika LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lGR\iod\u82-1\aAMENITSCH V.\5Verulca TI=Tri muce in druge glasbene pravljice AU=Bitenc, Janez LA=slv slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u78\aBITENC J.\5Tri muce\x+CD TI=Zgodbe reke Savinje AU=Mohor, Milojka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-32\aMOHOR M.\5Zgodbe reke TI=Lov na slepe trunke AU=Vesel, Marija P. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u82-94\aVESEL M.P.\5Lov na slepe TI=Ko zacvetijo lilije AU=Božič, Gregor LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aBOŽIČ G.\5Ko TI=Kvantine AU=Bedina, Mihael LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. M. Bedina SG=lŽA\iod\u82-82\aBEDINA M.\5Kvantine

COBISS.SI-ID

267965952 06.08.2014

COBISS.SI-ID

267965952 06.08.2014

COBISS.SI-ID

267965952 06.08.2014

COBISS.SI-ID

267965952 06.08.2014

COBISS.SI-ID

270585088 06.08.2014

COBISS.SI-ID

241580032 11.08.2014

COBISS.SI-ID

3979777

COBISS.SI-ID

242216960 11.08.2014

COBISS.SI-ID

252839424 11.08.2014

COBISS.SI-ID

254554112 11.08.2014

COBISS.SI-ID

243883776 11.08.2014

COBISS.SI-ID

274147072 13.08.2014

COBISS.SI-ID

272348928 22.08.2014

COBISS.SI-ID

264741632 22.08.2014

COBISS.SI-ID

272760320 22.08.2014

COBISS.SI-ID

272688128 22.08.2014

COBISS.SI-ID

271976704 06.08.2014

11.08.2014

UDK skupina: 821.163.6-32 1.

TI=Vedeževalka Ita : 090 68 89 : ko vedeževalka spregovori --- AU=Petek,

COBISS3/Zaloga

stran 18/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

2.

Brigita LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPR\iod\u886.3-32\aPETEK B.\5Vedeževalka TI=Vedeževalka Ita : 090 68 89 : ko vedeževalka spregovori --- AU=Petek, Brigita LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u886.3-311.2\aPETEK B.

COBISS.SI-ID

271976704 06.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 12.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 12.08.2014

COBISS.SI-ID

274564864 12.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 12.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 12.08.2014

COBISS.SI-ID

274564864 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274564864 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 13.08.2014

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y.M. TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem lune TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y.M. TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y.M. TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem lune TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila

COBISS3/Zaloga

stran 19/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPO\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem lune TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y. M. TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y.M. TI=Pesem lune in morja AU=George, Nina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u830-311.2\aGEORGE N.\5Pesem lune TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Znova nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J.\5Znova TI=Ko šepetajo ciprese AU=Corporon, Yvette Manessis LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aCORPORON Y.M. TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Ujeta v mrežo AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E.\5Ujeta v TI=Onstran vsakdana AU=Senčar, Marjeta LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aSENČAR M.\5Onstran

COBISS.SI-ID

274564864 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 19.08.2014

COBISS.SI-ID

274564864 19.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 19.08.2014

COBISS.SI-ID

274564864 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274619904 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274567680 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274622976 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 20.08.2014

COBISS.SI-ID

274565376 20.08.2014

COBISS.SI-ID

272081920 22.08.2014

COBISS.SI-ID

68747008

06.08.2014

COBISS.SI-ID

305205

11.08.2014

COBISS.SI-ID

305461

11.08.2014

UDK skupina: 82-311.6 1. 2. 3.

TI=Karnska kraljica AU=Lovrenčič, Joža LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u82-311.6\aLOVRENČIČ J.\5Karnska TI=Neukročena Angelika : zabavni roman AU=Golon, Anne LA=slv slovenski PY=1967 PU=Lipa SG=lŠE\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Neukročena\x4 TI=Angelika upornica : zabavni roman AU=Golon, Anne LA=slv slovenski PY=1968 PU=Lipa SG=lŠE\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x5

COBISS3/Zaloga

stran 20/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Plesna dvorana AU=Conners, Bernard F. LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCONNERS B.F.\5Plesna

COBISS.SI-ID

22390785

11.08.2014

COBISS.SI-ID

26844160

06.08.2014

COBISS.SI-ID

71025664

11.08.2014

COBISS.SI-ID

274373376 21.08.2014

COBISS.SI-ID

10888245

21.08.2014

COBISS.SI-ID

26843904

06.08.2014

COBISS.SI-ID

26843904

11.08.2014

COBISS.SI-ID

273297408 20.08.2014

COBISS.SI-ID

17954816

13.08.2014

COBISS.SI-ID

252162

11.08.2014

UDK skupina: 82-312.6 1.

TI=In večno bodo cvetele lipe : roman o Petru Pavlu Glavarju, župniku komende sv. Petra, velikanu dobrote, ljubezni in obnove človeških src AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aSIVEC I.\5In večno bodo

UDK skupina: 82-32 1. 2.

TI=Svila AU=Baricco, Alessandro LA=slv - slovenski PY=1997 PU=ValeNovak SG=lBR\iod\u82-32\aBARICCO A.\5Svila TI=Zgodba o jabolkih AU=Sinković, Marijan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Forma 7 SG=lŽA\iml\uS\aSINKOVIĆ M.\5Zgodba o

UDK skupina: 82-93 1.

TI=[Gozdni popotniki in prijatelji] : pet čudovitih risank / music by Ed Bogas LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Media film SG=lBR\idvd\u791\aGOZDNI

UDK skupina: 82-94 1. 2.

TI=Duhovnik v taborišču smrti : (iz nenapisanega dnevnika) AU=Puncer, Franc LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u82-94\aPUNCER F.\5Duhovnik v TI=Duhovnik v taborišču smrti : (iz nenapisanega dnevnika) AU=Puncer, Franc LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mohorjeva družba SG=lPE\iod\u82-94\aPUNCER F.\5Duhovnik v

UDK skupina: 82M 1.

TI=Pijana smrt ali Vinogradnik Tomaž je zamočil : po pravljici Frana Milčinskega [Bridka smrt in Tomaž] AU=Vasle, Luka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aVASLE L.\5Pijana smrt

UDK skupina: 830-311.2 1.

TI=Klinika upanja AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Klinika

UDK skupina: 840-311.2 1.

TI=Mesto radosti AU=Lapierre, Dominique LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u840-311.2\aLAPIERRE D.\5Mesto

UDK skupina: 886.3 COBISS3/Zaloga

stran 21/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

1. 2.

TI=Pedenjped : [izbor pesmic] AU=Grafenauer, Niko LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC 82-1\aGRAFENAUER N. TI=Zgodbe in nezgodbe AU=Praprotnik-Zupančič, Lilijana LA=slv slovenski PY=1993 PU=DZS SG=lPR\iml\uC\aPRAPROTNIK-Z.L.\5Zgodbe in

COBISS.SI-ID

1015860

11.08.2014

COBISS.SI-ID

36840960

11.08.2014

COBISS.SI-ID

26627841

11.08.2014

COBISS.SI-ID

22773249

13.08.2014

COBISS.SI-ID

239266304 06.08.2014

COBISS.SI-ID

267439616 06.08.2014

COBISS.SI-ID

263646208 11.08.2014

COBISS.SI-ID

245918464 13.08.2014

COBISS.SI-ID

272910336 22.08.2014

COBISS.SI-ID

273457920 22.08.2014

COBISS.SI-ID

273886720 22.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2.

TI=Okomfu Anoči AU=Žebre, Zdenka LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-311.6\aŽEBRE Z.\5Okomfu Anoči TI=Pusti čakati jutri : roman AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-KUNC M.

UDK skupina: 902/904+93/94 1.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

TI=Vojne fotografije : 1914-1918 : iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije AU=Štepec, Marko LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Defensor SG=lPR\iod\u940.3/.4\aŠTEPEC M.\5Vojne TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lPR\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Rdeče nasilje : represija v Sloveniji po letu 1945 AU=Mikola, Milko LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u32\aMIKOLA M.\5Rdeče nasilje TI=Izgubljeni svetovi AU=Howe, John LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Pomurska založba SG=lPN\iml\u902/904\aHOWE J.\5Izgubljeni TI=Proti nezgodovini : [znanstvena monografija] AU=Grdina, Igor LA=slv slovenski PY=2014 PU=Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK SG=lŽA\iod\u930\aGRDINA I.\5Proti TI=Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora : zgodovinski oris in sedanjost / uredila Janja Žitnik Serafin LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u949.712\aPRISELJEVANJE TI=Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015] / [avtorji besedil Iris Bekljanov Zidanšek ... [et al.] ; uredila Mojca Ferle ; prevod v angleščino Marjana Karer, prevod iz italijanščine Milan Stepanovič ; fotografije Matevž Paternoster in Arhiv Arhej ... [et al.] ; načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika Mateja Belak ... et al.] LA=slv; eng PY=2014 PU=Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane SG=lŽA\iod\u902/904\aEMONA

UDK skupina: 908+91 1.

2.

TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lBR\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline

COBISS3/Zaloga

stran 22/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lPO\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lPR\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 4. TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lTA\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 5. TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lVR\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 6. TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lŽA\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 7. TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lPN\izvd\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 8. TI=Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta : cycling map / izdelava kart in izvedba, maps and realisation Kartografija LA=slv; eng PY=2013 PU=LAS Spodnje Savinjske doline SG=lGR\iod\u912\aKOLESARJENJE PO\5Spodnji 9. TI=Zasavje : nekje sredi Slovenije AU=Rozina, Roman LA=slv; eng PY=2004 PU=Regionalni center za razvoj SG=lŽA\ido\u908E\aROZINA R.\5Zasavje 10. TI=Monografija Polzele AU=Pukl, Valerija LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Občina SG=lPO\iod\u908D\aPUKL V.\5Monografija 11. TI=Študije o Solčavskem : 1932-2007 : poročilo o skupnem terenskem delu Univerze v Ljubljani in Univerze v Londonu 1932-2007 / Boštjan Anko ... [et al.] ; [urednik Marko Slapnik ; prevod iz angleščine v slovenščino Boštjan Anko, prevodi v nemščino Branka Glojnarič in Barbara Trobentar] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Občina ; Logarska dolina SG=lBR\iod\u908A\aŠTUDIJE O\5Solčavskem 3.

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

272344576 06.08.2014

COBISS.SI-ID

215696640 11.08.2014

COBISS.SI-ID

241106176 11.08.2014

COBISS.SI-ID

235496960 11.08.2014

COBISS.SI-ID

18172417

11.08.2014

COBISS.SI-ID

18723426

22.08.2014

COBISS.SI-ID

21080832

13.08.2014

UDK skupina: 91 1.

TI=Krajevni leksikon Slovenije : repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije / s sodelovanjem Franceta Planine in Živka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iml\u91\aKRAJEVNI\5leksikon\x3

UDK skupina: 91(043.2/.3) 1.

TI=Gospodarjenje z odpadki v občini Prebold : diplomsko delo AU=Rajh, Anja LA=slv - slovenski PY=2002 PU=[A. Rajh] SG=lŽA\ido\u50\aRAJH A.\5Gospodarjenje

UDK skupina: 910.4 1.

TI=Drugačne zvezde : z motorjem okoli sveta AU=Šeruga, Zvone LA=slv slovenski PY=1990 PU=samozal.

COBISS3/Zaloga

stran 23/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lBR\iod\u82-992\aŠERUGA Z.\5Drugačne UDK skupina: 929 1. 2. 3.

TI=Doživetja sredi mojega stoletja AU=Kambič, Mirko LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u929\aKAMBIČ M. TI=V spomin in opomin : osebni zapiski škofa Antona Vovka od 1945 do 1953 AU=Vovk, Anton LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Družina SG=lVR\iod\u929\aVOVK A. TI=Ne gre samo za kolo : moja vrnitev v življenje AU=Armstrong, Lance LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aARMSTRONG L.

COBISS.SI-ID

109212672 06.08.2014

COBISS.SI-ID

218660352 11.08.2014

COBISS.SI-ID

128145664 13.08.2014

COBISS.SI-ID

274097152 22.08.2014

COBISS.SI-ID

273493504 22.08.2014

COBISS.SI-ID

47360512

COBISS.SI-ID

110756864 11.08.2014

COBISS.SI-ID

109940480 11.08.2014

COBISS.SI-ID

73175808

COBISS.SI-ID

109502976 11.08.2014

COBISS.SI-ID

1083452

11.08.2014

COBISS.SI-ID

65139456

11.08.2014

COBISS.SI-ID

72959744

11.08.2014

COBISS.SI-ID

255009024 11.08.2014

COBISS.SI-ID

255009024 11.08.2014

UDK skupina: 93/99 1. 2.

TI=Preden listje odpade, bomo doma : Slovenci v prvi svetovni vojni : (1914-1918) AU=Simčič, Miro LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aSIMČIČ M.\5Preden listje TI=Bilo je nekoč, resnično kot zdaj : pripoved o zgodovini ozemlja današnje Slovenije od pradavnine do svetovnih vojn AU=Praček, Aleš LA=slv slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\iod\u949.712\aPRAČEK A.\5Bilo je nekoč

UDK skupina: 930 1.

TI=Ljudje : spremenili so svet AU=Wilkinson, Philip LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u930\aWILKINSON P.\5Ljudje

06.08.2014

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Feliksova pisma iz cirkusa : zajček na poti k novim pustolovščinam AU=Langen, Annette LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aLANGEN A.\5Feliksova pisma TI=Izgubljeni nasmeh AU=Robberecht, Thierry LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Kres SG=lPR\iml\uS\aROBBERECHT T.\5Izgubljeni TI=Potovanje s kanujem AU=Lattig-Ehlers, Laurie LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\uS\aLATTIG-E.L.\5Potovanje s TI=Težave z orehovo torto AU=Gluvić, Goran LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Pozoj SG=lPR\iml\uS\aGLUVIĆ G.\5Težave z orehovo TI=Gogolin in Ana AU=Breuss, Edgar LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Kres SG=lPR\iml\uS\aBREUSS E.\5Gogolin in Ana TI=Kamiline sanje AU=Dahan, André LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\uS\aDAHAN A.\5Kamiline sanje TI=Imej se rad AU=Frančič, Franjo LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Karantanija SG=lPR\iml\uC 82-1\aFRANČIČ F.\5Imej se rad TI=Suzi B. Jamnik in majhna opica AU=Park, Barbara LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Lepa beseda SG=lPR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Suzi B. Jamnik in majhna opica AU=Park, Barbara LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

11.08.2014

stran 24/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

10. 11. 12. 13.

PY=2011 PU=Lepa beseda SG=lBR\iml\uC\aPARK B.\5Suzi B. Jamnik TI=Počitnice male Fižolčice AU=Wallace, John LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63306496 PY=1997 PU=Učila SG=lPR\iml\uS\aWALLACE J.\5Počitnice male TI=Kdo bo z nami šel v gozdiček / [izbral in uredil Niko Grafenauer ; ilustriral COBISS.SI-ID 333598 Marjan Manček] LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC 82-1\aKDO\5bo z nami TI=Kia Pinokkia AU=De Bel, Marc LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID 58898689 PU=Litera SG=lVR\iml\uS\aDE BEL M.\5Kia Pinokkia TI=Ko je bil Findus še majhen AU=Nordqvist, Sven LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 111560192 PY=2001 PU=Epta SG=lŽA\iml\uS\aNORDQVIST S.\5Ko je bil

11.08.2014 11.08.2014 13.08.2014 28.08.2014

UDK skupina: dvd 1.

TI=The little flying bears : defenders of the environment. [6] / Jacques Pettigrew, Bogdan Žižić[!] present ; an original idea Pero Kvesić ; director Jean Sarault ; creation of characters Dušan Vukotić, Neven Petričić, Jean Sarault ; script and dialogues Jean-Pierre Liccioni LA=slv; scr; scc PY=2008 PU=Zagreb Film ; Animation Ciné-Groupe ; Come 2 film [distributer] SG=lBR\idvd\u791\aMALI

COBISS.SI-ID

11865758

21.08.2014

COBISS.SI-ID

2158516

06.08.2014

COBISS.SI-ID

2191284

21.08.2014

COBISS.SI-ID

11733307

13.08.2014

COBISS.SI-ID

61120000

06.08.2014

COBISS.SI-ID

228261888 06.08.2014

COBISS.SI-ID

37444096

13.08.2014

COBISS.SI-ID

1890432

21.08.2014

UDK skupina: DVD 1. 2.

TI=Simsala Grimm. Pepelka. Kristalna krogla LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Videoart SG=lBR\idvd\u791\aSIMSALA TI=Pingvin Pingo LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art SG=lBR\idvd\u791\aPINGVIN PINGO\xml-340

UDK skupina: gza 1.

TI=Forever friends AU=Caught in the Act LA=eng - angleški PY=1996 PU=To Co SG=lŽA\icd\u78\aCAUGHT IN THE

UDK skupina: M 1.

TI=Po štirih, po dveh AU=Goljevšček, Alenka LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iml\uM\aGOLJEVŠČEK A.\5Po štirih, po

UDK skupina: P 1. 2.

TI=Božične zgodbe AU=Čar, Janko LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uP\aČAR J.\5Božične zgodbe TI=Dinotopija : dežela zunaj časa AU=Gurney, James LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Maya SG=lPR\iml\uP\aGURNEY J.\5Dinotopija

UDK skupina: ri 1.

TI=Winx club na koncertu / created, produced and directed by Iginio Straffi LA=slv - slovenski PY=2009 PU=one2play

COBISS3/Zaloga

stran 25/26


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.09.2014 Z-PL-B06

Novosti-avg-2014

SG=lBR\idvd\u791\aWINX CLUB UDK skupina: S 1.

TI=Notredamski zvonar AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC\aDISNEY W.\5Notredamski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

63334400

11.08.2014

stran 26/26

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti avgust 2014  

Knjižne novosti avgust 2014, Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti avgust 2014  

Knjižne novosti avgust 2014, Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement