Page 1

เ ซี ย ว จั บ อิ ด นึ้ ง

้ ใจของการน�ำเสนอเล่มนี้คือ.... ความตัง - อยากให้ท่านเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนมากขึ้น - ให้ท่านเข้าใจจิตวิทยาการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น - ให้ท่านได้จุดซื้อ - จุดขายที่หลากหลายมากขึ้น - ช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากเส้นค่าเฉลี่ยได้มากขึ้น - ท�ำให้ท่านรันเทรนด์ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้ท่านได้ก�ำไรจากตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน

หุ้นซิ่ง สวิงเทรด

“หุ้นซิ่ง สวิงเทรด” เสนอแนวทางการเทรด “หุ้นซิ่ง” ้ ” เท่านั้น แบบเสี่ยงน้อย คือเน้นเฉพาะ “แนวโน้มขาขึน โดยจะน�ำเสนอ ตั้งแต่... ๑) การดูสัญญาณต้นเทรนด์ ด้วยการ breakout จากฐานราคา หรือ price pattern, ลักษณะของ pivot point รวมถึงการเปิด gap ๒) การน�ำเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใช้เพื่ อระบุแนวโน้มของ time frame นั้นๆ และเป็น trailing stop ๓) การดูลักษณะแท่งเทียนกลับตัวที่เกิดในโซนเส้นค่า เฉลี่ยระยะต่างๆ ในรูปแบบการน�ำเสนอที่เข้าใจง่าย ด้วยเคส ที่หลากหลาย และอธิบายด้วยจิตวิทยา ๔) แนวทางการซื้อ-ขาย 2 แบบ คือ - ซื้อแบบ buying strength กับ buying weakness และ - ขายแบบ selling into strength และ selling weakness อั น จะช่ ว ยให้ ท่ า นได้ แ นวทางการซื้ อ และขายที่ ห ลากหลาย ช่วยให้ปรับใช้ได้กับหุ้นและสภาพตลาดที่แตกต่างกัน

zyo books

หุ้นซิ่ง

สวิงเทรด เ ซี ย ว

จั บ อิ ด นึ้ ง


หุ้นซิ่ง สวิงเทรด


หุ้นซิ่ง สวิงเทรด ชื่อหนังสือ : หุ้นซิ่ง สวิงเทรด ISBN : 978-616-468-030-2 เขียนโดย : เซียว จับอิดนึ้ง จัดพิมพ์โดย : วัชรินทร์ สมาธิ ออกแบบปก : วัชรินทร์ สมาธิ พิสูจน์อักษร : นราธิป สุรรัตน์ : ปัทมา สุรรัตน์ พิมพ์ที่ : หจก. พิมพ์ใหญ่การพิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2561 ราคา : 350 บาท ติดตามงานผู้เขียน : facebook.com/zyoit สั่งซื้อหนังสือ : facebook.com/zyobooks


ค�ำน�ำ สวัสดีครับเพื่อนนักอ่าน ที่ให้การสนับสนุนหนังสือทุกท่าน, “หุ้นซิ่ง Swing Trade“ เป็นหนังสือเล่มที่สองของผมครับ หลังจาก “หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่” ก็ยังมีประเด็นที่อยากจะ น�ำเสนอให้ท่านอ่าน คือการลงทุนระยะสั้นแบบ Swing trade ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยครับ ที่อยากเขียนเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากเพิ่มแนวทางในการซื้อและขายหุ้นให้กับท่าน ผู้อ่าน ได้มีไอเดียหรือจุดสังเกตที่หลากลายขึ้นครับ ซึ่งมันน่าจะท�ำให้ท่านเห็นโอกาสในการ ท�ำเงินมากกว่าเดิม เพราะเล่มที่แล้วผมเน้นไปที่การรันเทรนด์ระยะยาว ก็อาจจะไม่ตรงกับ จริตของหลายๆท่าน ที่น่าจะชอบการเล่นสั้นมากกว่า การ Swing trade ที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นๆ ที่เหมาะส�ำหรับคนใจร้อน คือซื้อแล้วถือสัปดาห์ถึงเดือน เกาะกระแสขาขึ้นที่แข็งแรงเท่านั้น พอราคาหมดโมเมนตัมก็ ขายออกไป เอาเงินไปเข้าตัวใหม่ที่ก�ำลังเป็นขาขึ้น ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วย ก็เพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์เบสิคที่ทุกเว็บดูกราฟ ฟรีเขามีให้เราใช้โดยไม่เสียเงิน คุณไปเปิดที่ไหนก็เจอครับ ด้วยความที่มันเป็นของหาง่าย และใช้ง่ายแบบนี้เองที่ผมคิดว่าถ้าเรามีเคล็ดมีจุดสังเกตดีๆ ก็สามารถเป็นคู่มือหาโอกาสท�ำ เงินได้อย่างไม่ต้องเปลืองเงินและคิดซับซ้อนครับ ที่ส�ำคัญคือ ใครที่ชอบ “หุ้นซิ่ง” เล่มนี้มีเพียบเลยครับ คือถ้าใครอ่าน ebook หุ้นซิ่ง ของผมแล้วยังไม่เคลียร์ เล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉลยและขยายความให้ท่านเข้าใจมากขึ้น เรื่องของแท่งเทียนนั้น ผมจะน�ำเสนอรูปแบบของแท่งเทียนกลับตัวหน้าตาต่างๆ เกิดตรงไหน โดยจะไม่เน้นให้ท่านท่องจ�ำ แต่จะชี้ให้ท่านดูหน้าตาและจุดที่มันเกิดซ�้ำๆกัน ตลอดทั้งเล่ม และยังมีการอธิบายจิตวิทยาเบื้องหลังของมันว่าเกิดเพราะอะไร นอกจากนี้ยัง ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการอธิบายจุดซื้อแบบ buying strength, buying weakness รวมถึง selling weakness และ selling into strength อีกด้วย โดยผมจะยกประโยชน์ของ มันมาให้ท่านได้เห็นค่า จนภาพของมันติดเข้าหัวไปโดยท่านไม่รู้ตัวเลย ส่วนประเด็นของเส้นค่าเฉลี่ย นอกจากผมจะใช้มันเพื่อหาแนวโน้มขาขึ้นแล้ว ก็ยัง มีการใช้เป็นแนวรับ, หาหุ้นแข็งกว่าตลาด, เป็น trailing stop โดยผมจะยกเคส ตั้งแต่ EMA5, 10, 20, 50, 100 และ 200 วันครับ ซึ่งในเล่มนี้จะมีเคสหุ้นให้ท่านดูเป็นร้อยตัวเลยทีเดียว รับรองว่าบ้านเราไม่มีใคร ขยันเอามาให้ท่านได้เห็นตัวอย่างได้มากมายแบบผมอีกแล้ว ขอให้สนุกกับการอ่าน และได้ก�ำไรจากไอเดียที่ผมน�ำเสนอในเล่มนี้ครับ ขอบคุณครับ


สารบัญ บทที่ 01- Swing Trade 02- EMA Swing Trade 03- เส้นค่าเฉลี่ยคืออะไร 04- Trend is Your Friend 05- Market Leader 06- Buying Strength : Price pattern 07- Buying Strength : Breakout & gap 08- Buying Weakness 09- Case Buying into Strength & Weakness 10- Selling into Strength 11- Selling Weakness : EMA Trailing stop 12- Candlesticks 13- EMA5 14- EMA10 15- EMA20 16- EMA50 17- EMA100 18- EMA200 หนังสืออ้างอิง

หน้า 10 23 38 53 73 81 92 110 123 134 155 162 195 219 256 281 293 350 373


กราบ พ่อมนตรี แม่เตียน ต้นแบบของความมุ่งมั่น ขอบคุณ เพื่อนสมาชิก facebook.com/zyoit และแฟนหนังสือทุกท่าน เป้ง, แป๋ม ทีมงาน zyobooks กับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ขออุทิศความดีความชอบทั้งหลาย จากหนังสือเล่มนี้ให้กับพวกท่าน ถ้าหากไม่มีท่าน ก็ไม่มีผมในวันนี้


หุ้นซิ่ง สวิงเทรด

6


ตามธรรมเนียม ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอันเข้มข้น ผมขอฉายหนังตัวอย่างให้ท่าน เห็นภาพรวมและที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนครับ ว่าจะเขียนอะไรให้ท่านอ่านบ้าง ก็ขอเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อหนังสือเลยครับ “หุ้นซิ่ง สวิงเทรด” ว่าต้องการสื่ออะไร? ค�ำว่า “หุ้นซิ่ง” นั้น ถ้าใครตามงานเขียนออนไลน์ของผม ก็น่าจะเคยได้อ่าน ebook ที่มีชื่อเดียวกันนี้ ซึ่งมันได้รับความนิยม มีคนแชร์+เข้ามาอ่าน กันอย่างล้นหลาม ก็ว่าด้วย วิธีการดูหุ้นปั่นราคาเรียกแขก ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ถ้าจะเข้าร่วมต้องรอดูตอนที่ ราคาพักตัว วอลุ่มแห้งแท่งสั้น อะไรประมาณนี้ ส่วน “สวิงเทรด” นั้นเป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า “Swing Trade” นั่นเองครับ มันเป็นแนวทางการเทรดที่กินก�ำไรค�ำเล็กครับ แต่ก็ไม่สั้นขนาด Day trade คือ รันเทรนด์ระยะสั้นๆ เป็นสัปดาห์ถึงเดือน แล้วแต่เป้าหมายที่เราจะขาย หรืออาการหุ้นเสีย โมเมนตัมไปแล้ว ต้องการก�ำไร 5-20% ต่อรอบ โดยทั้งสองค�ำนี้ ถ้าเอามาปั่นรวมกัน มันจะกลายเป็นเจตนารมณ์ของหนังสือเล่ม นี้เลยครับ คือตอนที่ผมเล่นหุ้นซิ่งนั้นน่ะ ผมเจอปัญหาหลายอย่าง เช่น ๑) ซื้อแล้วมันวิ่งขึ้น แต่ไม่รู้จะขายตรงไหน คิดรันเทรนด์กับหุ้นปั่น โดยหวังว่ามัน จะวิ่งให้เราเป็นสิบเด้ง แบบที่เคยมีเคสในอดีต ผลก็คือตัวที่เราซื้อมันไม่แรงเหมือนใจหวัง ขึ้นไปพักเดียวแล้วย่อหนัก จากก�ำไรกลายเป็นขาดทุน พูดง่ายๆคือซื้อเป็น-แต่ขายไม่เป็น ๒) ซื้อแล้วมันไม่วิ่ง ก็ไม่กล้าขาย เพราะในใจยังหวังว่ามันจะไปต่อ ที่ไหนได้ มัน ร่วงแรง ให้เสียหาย ขาดทุนหนักในเวลาไม่กี่วัน พูดง่ายๆคือ ไม่รู้จัก stop loss ๓) ส�ำคัญที่สุดคือ ไม่รู้จักแนวโน้ม เข้าซื้อตามการไล่ราคาเขียวยาวที่มีวอลุ่ม สูงสุดในรอบ 200 วัน อย่างเดียว ผลก็คือเข้าไปรับหุ้นจากรายใหญ่แจกจ่ายเต็มๆ เพราะมัน เป็นแค่การสะดุง้ แรงจากก้นเรียกแขกเพือ่ แจกของจากคนท�ำราคา ดังนัน้ ถ้าเรารูจ้ กั แนวโน้ม ขาขึ้น และเข้าเล่นเฉพาะตอนที่มีแนวโน้มเท่านั้น โอกาสได้เงินก็จะมากกว่าขาดทุนครับ ซึ่งจุดอ่อนพวกนี้แหละครับ ที่แนวทางการ swing trade จะเข้ามาช่วยให้ท่านได้ เงินจากหุ้นซิ่ง โอเค..แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเด้ง แต่ก็ยังได้ก�ำไรที่เป็นตัวเงินชัดๆ คือถ้ามันวิ่ง ขึ้นเราก็รู้จักขายเพื่อเก็บก�ำไร เช่นราคาวิ่งถึงเป้า 5%, 10%, 20% ก็แบ่งขายเพื่อเก็บก�ำไร ในทางกลับกันเมื่อเสียก็ตั้งเปอร์เซ็นต์การตัดขาดทุนให้แคบ คือรีบตัดขาดทุนให้เสียหาย น้อยเช่นตัดขาดทุนไม่เกิน 3% ดังนั้นแม้ท่านเทรดชนะ 1 แพ้ 1 ท่านก็ยังมีก�ำไรติดมือ ซึ่งนี่ แหละครับคือแนวทางการเทรดแบบพ่อค้าจริงๆ ดังนั้นเมื่อมีเส้นเรื่องแบบนี้แล้ว ในเล่มผมจะเอ่ยถึงหัวใจหลักของการเล่นหุ้นซิ่ง แบบเสี่ยงน้อย นั่นก็คือเน้นเฉพาะ “แนวโน้มขาขึ้น” เท่านั้น โดยเราจะมาดูว่ามันประกอบ ด้วยอะไรบ้าง ตั้งแต่การดูสัญญาณต้นเทรนด์ ด้วยการ breakout จากฐานราคา หรือ price 7


pattern, การเปิด gap นอกจากนี้ก็ยังมีการน�ำเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใช้ดูประกอบด้วย เพื่อระบุ แนวโน้มของ time frame นั้น รวมถึงการดูลักษณะแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณกลับตัวให้เป็นจุดซื้อแบบต่างๆ หลังจากที่ราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้นไปแล้ว คือแม้เราไม่ทันต้นเทรนด์ก็สามารถหาจังหวะซื้อ สวยๆระหว่างทางได้ ด้วยการดูแท่งเทียนกลับตัวประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะต่างๆ เรื่องของแท่งเทียนนี่ก็สนุกครับ เพราะผมจะยกเอามาให้ท่านดูเป็นส่วนประกอบ แทบทุกบท โดยผมคิดว่าตัวเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกับพวกท่านคือจ�ำชื่อและทรงของแท่ง เทียนไม่ได้ แม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่เข้าหัว ดังนั้นผมจึงขออาสาแก้ปัญหานี้ด้วย แนวทางของการท�ำความเข้าใจครับ คือจะไม่ยัดเยียดชื่อแท่งเทียนพร้อมหน้าตาแบบห้วนๆ ให้ท่านได้จ�ำแบบเล่มอื่น แต่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าทรงแบบนี้มันอยู่ตรงไหน เขาเรียกมันว่า อะไร ซึ่งผมก็จะมีชื่อเรียกแบบรวมๆไม่วิชาการจ๋า โดยจะอธิบายการเกิดของมันที่โซนนั้นๆ ผ่านมุมมองทางจิตวิทยาด้วย ว่าคนในตลาดมองกันยังไงเมื่อเกิดแท่งเทียนนี้ แล้วต่อไปเขา จะ action ยังไง ซึ่งก็ไม่ได้พูดแบบลอกต�ำรามาแบบไม่ลืมหูลืมตา แต่ผมจะยกเคสมาให้ดู เป็นสิบๆตัวไม่ซ�้ำชื่อหุ้น เพราะผมคิดว่ามัน make sense มากกว่าที่จะให้ท่องจ�ำแบบงูๆ ปลาๆ จ�ำได้แต่ใช้ไม่เป็น การันตีได้เลยว่าหลังจากที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ มุมมองเรื่องแท่ง เทียนของคุณจะเปลี่ยนไปเลย และบางทีมันอาจจะเป็นผู้ช่วยในการท�ำเงินครั้งต่อไปของ ท่านก็ได้ เพราะท่านได้เข้าใจพฤติกรรม รู้ที่มา และจิตวิทยาของมันไปแล้วนั่นเอง ต่อมาคือ “เส้นค่าเฉลี่ย” ผมคิดว่ามันเป็นตัวช่วยที่หาง่ายที่สุด เพราะเปิดกราฟ จากแหล่งไหนก็มีมาให้ สามารถใช้โปรแกรมสแกนได้ นอกจากนี้ มันยังเป็นผู้ช่วยน�ำสายตา ให้ท่านเห็นแนวโน้มได้ชัดขึ้นกว่าเดิม ที่ส�ำคัญคือมันยังเป็นแนวรับส�ำคัญของการเป็นขาขึ้น ทีแ่ ข็งแรงด้วย ดังนัน้ ในเล่มนีผ้ มจึงได้ยกเอาเคสหุน้ ซิง่ ในต�ำนานและปัจจุบนั ทีพ่ กั ตัวบนเส้น ค่าเฉลี่ยแบบต่างๆทั้งชั่วคราวและสร้างฐานให้ท่านดู เพื่อจะเป็นเคสต่อยอดไปหาจุดซื้อที่ ได้เปรียบ และเมื่อท่านได้เอามันไปใช้คู่กับแท่งเทียนกลับตัวด้วยล่ะก็ มันจะน�ำเสนอโอกาส ใหม่ๆในการเข้าซื้อที่คุณจะได้เปรียบกว่าคนอื่นมากมายเลยครับ ในด้านของ “จุดซื้อ” เล่มนี้ผมก็ได้น�ำเสนอแนวทางให้ท่านได้เลือกไว้สองทาง คือ จุดซื้อ มีทั้ง buying strength เป็นการซื้อเมื่อราคาแสดงออกว่าแข็งแรง เช่น breakout หรือ เปิด gap ซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการซิ่งหรือแนวโน้มขาขึ้น ส่วน buy weakness จะชวน ท่านให้หาจุดกลับตัวจากการย่อด้วยทรงของแท่งเทียน ซึ่งเป็นแนวทางการขึ้นรถซิ่งในช่วงที่ มันพักเหนื่อยส�ำหรับคนตกรถนั่นเองครับ ซึ่งที่ผมท�ำแบบนี้ก็อยากให้ท่านได้แนวทางการ ซื้อที่หลากหลายขึ้นครับ เพราะทรงของหุ้นแต่ละตัวก็เหมาะกับการซื้อที่แตกต่างไป จุดขายหุ้น ก็มีสองแบบเช่นกันครับ คือ selling into strength คือขายตอนที่ราคา 8


วิ่งแรงท�ำ climax run ด้วยการดูแท่งเทียนที่สื่อว่ามีการวิ่งขึ้นด้วยความร้อนแรง ส่วน selling weakness เป็นแนวการขายหุ้นออกเมื่อราคาแสดงออกว่าอ่อนแอ ด้วยการใช้ EMA trailing stop หรือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นกรอบการ take profit เพราะความเชื่อที่ว่าเมื่อราคาละเมิดเส้น ค่าเฉลี่ยที่วิ่งติดตามก้นโดยตลอด ก็ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือการซิ่งในรอบนั้นได้จบลงแล้ว ควรขายเก็บก�ำไรออกมา โดยเจตนาของการสื่อตอนนี้ก็คืออยากให้ท่านรู้จักแนวทางขาย หลายๆแบบ จะได้เป็นทางเลือกในการ take profit เพราะบางท่านซื้อเป็นอย่างเดียว แต่ไม่ กล้าขาย ซึ่งถ้าเป็นหุ้นชั้นยอดก็ดีไป แต่ถ้าเป็นหุ้นชั้นเลวท่านก็ซวยไป โดยแบบหลังน่ะมี เกิน 95% ในตลาด ดังนั้นถ้ามีก�ำไรก็อยากให้ท่านขายเถอะครับ ขายก่อนที่มันจะร่วงแรงไป ท�ำให้ท่านขาดทุน นอกจากนี้ เนื้อหาของหนังสือ “หุ้นซิ่ง สวิงเทรด” ก็ยังเป็นการน�ำเสนอแนวทางแก้ ปัญหาให้กับผู้อ่านหนังสือ “หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่” ด้วย เพราะบางท่านบ่นมาว่า เล่มนั้นได้ให้ แนวทางการหาจุดซื้อที่ดีขึ้น ช่วยให้ตัดขาดทุนได้ดีขึ้น แต่การรันเทรนด์ กับจุดขายไม่เคลียร์ คือมันเหมาะส�ำหรับการลงทุนระยะยาวจริงๆ เพราะดูกราฟวีคและใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่ปัญหาก็คือบางท่านทนถือยาวไม่ได้ หรือใช้เส้นค่าเฉลี่ยไม่ตรงกับทรงของหุ้น จึงท�ำให้ ไม่ได้ก�ำไรตามใจหวัง แถมต้องตัดขาดทุนแบบเสียเวลาเปล่าเพราะราคาไม่ไปต่อ ถ้าท่านประสบปัญหาแบบที่ว่า ก็ให้ท่านลองใช้แนวทางจากเล่มนี้ดูครับ โดยหลัก คือตั้งเป้าหมายก�ำไรให้น้อยลงหน่อย แล้วทยอย take profit เมื่อราคาขึ้นไปถึงเป้า หรือเอา เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นไปรันเทรนด์ดูครับ ผมมั่นใจว่าแนวทางนี้น่าจะเหมาะกับจริตท่าน ส่ง ผลให้มีก�ำไรติดมือได้ตลอดแน่นอน แม้มันจะไม่มาก ไม่หรูเป็นเด้ง แต่ถ้าทบต้นไปเรื่อยๆ พอร์ตท่านก็จะโตได้เช่นกัน สรุปความตั้งใจของผมที่ท�ำเล่มนี้ขึ้นมาก็คือ เมื่อท่านอ่านเล่มนี้จบ อยากให้ท่าน เข้าใจพฤติกรรมของแท่งเทียนมากขึ้น ให้ท่านได้จุดซื้อ จุดขายที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้ ท่านใช้ประโยชน์จากเส้นค่าเฉลี่ยได้มากขึ้น ท�ำให้รันเทรนด์ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผล ให้ท่านได้ก�ำไรจากการเทรดเป็นกอบเป็นก�ำขึ้นในที่สุดครับ ก็ขอโม้ให้ท่านเห็นที่มาที่ไป ภาพรวม และช็อตเด็ดๆในเล่ม เพื่อเรียกน�้ำย่อยเท่านี้ ก่อนนะ ต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาและเคสที่อัดแน่นให้ท่านอ่านอย่างจุใจตามสไตล์ เซียว ครับ

9


สนใจซื้อหนังสือ ติดต่อ เพจ zyobooks : facebook.com/zyobooks ้ มีขายออนไลน์ ทีเ่ ดียวเท่านัน

Profile for เซียว จับอิดนึ้ง

หุ้นซิ่ง สวิงเทรด  

ตัวอย่างและบทสรุปเนื้อหาหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด หนังสือเล่มใหม่ของ เซียว จับอิดนึ้ง สนใจ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เพจ zyobooks : www.facebook....

หุ้นซิ่ง สวิงเทรด  

ตัวอย่างและบทสรุปเนื้อหาหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด หนังสือเล่มใหม่ของ เซียว จับอิดนึ้ง สนใจ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เพจ zyobooks : www.facebook....

Profile for 259229
Advertisement