Page 1

B Bruins & Smeijers &S T E G E L Z E T B E D R I J F B V

A

l sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw timmert Bruins & Smeijers Tegelzet bedrijf B.V. hard aan de weg. Niet alleen tegelzetten behoort tot de expertise, ook het leveren van allerhande materialen aan aannemers ten behoeve van het aanbrengen van tegels wordt al jaren door Bruins & Smeijers B.V. verzorgd. Het bedrijf heeft sinds de start een gestage groei doorgemaakt en met 15 medewerkers en een groot netwerk aan kleine zelfstandigen, worden nieuwbouw- en renovatieprojecten door heel Nederland vakkundig van tegelzetwerk voorzien. Waren tot voor kort aannemers en tegelzetters de voornaamste afnemers van diverse materialen zoals lijmen, egalines en tegels, vanaf medio 2009 wordt een grote showroom geopend, waarin ook particulieren welkom zullen zijn. Met een prachtige uitstraling

Recyclicity principe toegepast in villa, flats en andere gebouwen

van de laatste trends op het gebied van wand- en vloer tegels wordt de weg naar de toekomst geplaveid.

2012Architecten maakt afval weer bruikbaar Bruins & Smeijers Tegelzet bedrijf B.V. Roerdomp 27 7463 AD Rijssen T F M M

Gebruikte materialen en producten hergebruiken en energiebronnen opnieuw inzetten. 2012Architecten beschouwt hergebruik als vanzelfsprekend. “Ik verwacht dat het recyclicity principe veel navolging gaat krijgen”, zegt Jan Jongert.

0548 - 512503 0548 - 512503 06 - 51493624 (E. Smeijers) 06 - 22901977 (H. Bruins)

Bruins_en_Smeijers.indd 1

16-10-2008 11:10:12

deuren en kozijnen

www.theuma.nl Theuma is dé producent van totaaloplossingen voor deuren en kozijnen die voldoen aan de regel en wetgeving.

• Silence Ultra schuifdeursystemen • MonoPlus montagekozijnen • Solid inmetselkozijnen • Vervolux witlakdeuren • Vervo geplamuurde deuren • Brucoral HPL deuren

altijd een sluitende oplossing!

Theuma goo.indd 1

Theuma Amersfoortseweg 9 3751 LJ Bunschoten Postbus 5 3750 GA Bunschoten

tel +31 (0) 88 00 27 500 Fax +31 (0) 88 00 27 400 info@theuma.nl www.theuma.nl

In 2003 kwam het cyclisch ontwerpen van het architectenbureau met Jeroen Bergsma, Jan Jongert en Cesare Peeren in een stroomversnelling. “We gingen met de ontwerpen zoveel mogelijk gebruikmaken van de materialen die zich in een straal van vijftien kilometer rond het nieuwe ontwerp bevonden. Immers, we gaan uit van het recyclicity principe: hergebruik van afval voor nieuwe bouwprojecten waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt voor transport en verwerking”, zegt Jan Jongert. Volgens hem is een kwart van alle transport op de weg gerelateerd aan het vervoer van bouwmaterialen. “Door lokaal te werken verlagen we de uitstoot van CO2 en beperken we de files op de weg. En door gebruik te maken van afvalproducten uit de streek, wordt de sloop beperkt tot minder dan 10% van de gebouwde massa.” Ook maakt het architectenbureau gebruik bij het ontwerp van de bestaande omgeving, zoals begroeiing, glooiingen en energiebronnen. Het bureau houdt zich naast gebouwen ook bezig met interieurs, verlichting, meubels, en – hoe kan het ook anders in een voormalig restaurant – met voedsel.

Jan Jongert

Het keurmerk voor verantwoorde bosbouw

CU-COC-802840 ©1996 FSC

2

012Architecten is geen doorsnee architectenbureau, dat maken ze al duidelijk met het pand waarin ze gevestigd zijn. Een oude leegstaande pizzeria doet dienst als studio van het Rotterdamse architectenbureau. Tal van elementen van het restaurant zijn hergebruikt. Niet slopen maar herontwikkelen, is het credo van 2012Architecten. Of anders gezegd, duurzaam en eigentijds bouwen.

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

29-09-2008 14:24:32

19

DPOTUSVDUJPO


053 48 78 777 WWW.ROKRAMIX.NL

- Water- en gasinstallaties - Dak- zink en koperwerk - Medische aanpassingen - Rioleringstechniek - Luchtbehandeling - Airconditioning - Verwarming - Sanitair - Elektra

www.bkalu.nl

Morsweg 21 7461 AG Rijssen Tel.: 0548 - 541000 Fax: 0548 - 514843

Villa Een van de projecten waar 2012Architecten aan werkt, is de voltooiing van Villa Welpeloo in Enschede. Bij deze villa is gebruik gemaakt van hergebruikt afvalen sloopmateriaal. Zo zijn de gevels van vurenhout afkomstig van de kabelhaspels van de Twentsche Kabel Fabriek, het afvalglas van Pilkington en de stalen profielen komen uit een textielmachine. Een deel van de gebruikte materialen krijgt een andere bestemming. “Probleem is dat materialen vaak worden afgedankt voordat ze technisch zijn afgeschreven. Wij doen veel experimenten om te achterhalen of het materiaal toegepast kan worden in een nieuwe bestemming”, zegt Jongert.

Superuse dat Jongert en zijn compagnons hebben geschreven over het gebruik van overtollig materiaal bij de constructie van nieuwe gebouwen. Een andere manier om kennis te delen is de door 2012 geïnitieerde site www.superuse.org waar architecten en designers informatie verspreiden over gerecyclede materialen. “Het is in feite een nieuwe wetenschap, waar we telkens leren van elkaars toepassingen.” Grondstoffen duurder Op grote schaal wordt deze wijze van bouwen nog niet toegepast. Echter, een aantal opdrachtgevers geeft te kennen dat zij het een interessante manier van bouwen vinden, laat Jongert weten. “Maar al met al zijn velen nog terughoudend. Dat heeft te maken met onbekendheid van de rol in een cyclisch proces.” Volgens hem is er een belangrijke reden dat meer en meer met gebruikte materialen gewerkt gaat worden. “De prijzen van grondstoffen en de energie voor bewerking en transport zijn flink gestegen. Het kan op grote schaal juist economisch rendabel zijn om volgens de superuse-methode te bouwen.”

De Reulver 26 7544 RT Enschede Tel: 053-4337031 Fax: 053-4340750 E-mail: Info@velovanderbij.nl Internet: www.velovanderbij.nl

Vastbouw logo goo.indd 1

?\kmXbYcX[@ej`^_kjY\jZ_i`a]k YiXeZ_\fekn`bb\c`e^\e#nXXiY`a „„ekffeXXe^\m\e[\fi^Xe`jXk`\ Z\ekiXXcjkXXk%E\\dZfekXZkfg `e[`\el_`\imffi`eXXed\ib`e^ n\ejkk\bfd\e%

Bij de herontwikkeling van naoorlogse laagbouwflats in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet, bleven de casco’s grotendeels staan. Wel worden ze op verschillende manieren uitgebreid door uitplinten en optoppen. Er is een nieuw inbouwpakket ontworpen en de flats worden voorzien van een klimaatgevel. “Daar werd eveneens gebruik gemaakt van afvalproducten en restmaterialen. In totaal ging het om 600 woningen.” Het project kreeg de naam (No) Flat Future en wordt ondersteund door Senter Novem. Voordeel bij herontwikkeling is dat bewoners van een wijk nog gedeelten kunnen herkennen uit het verleden. Ook culturele en sociale waarde blijft daarmee behouden.

Bij het woongebouw De Zwarte Madonna dat vorig jaar werd afgebroken om plaats te maken voor twee nieuwe ministeries, is dat voor het eerst toegepast. “Op ons advies wordt er door de opdrachtgever en de gemeente van de aannemer bij de oplevering een overzicht verlangd van alle materialen die in de nieuwbouw worden toegepast.” Jongert wil nog een stap verder gaan. “Aannemers zouden bij sloop en nieuwbouw eigenlijk altijd dergelijke informatie ter beschikking moeten stellen: welke en de hoeveelheid materialen zou digitaal opvraagbaar moeten zijn.”

Kennis delen Wereldwijd is het hergebruiken van objecten en materialen sterk in opmars. “Wij profiteren van de kennis die elders wordt opgedaan. Wij delen onze kennis weer met anderen. Het hergebruiken of remixen wordt daardoor steeds minder pionieren.” Bijvoorbeeld door het boek

@ej`^_kj`j\\el`k^Xm\mXe1 >ffD\[`X K "*(' .($.'.'(-( @ nnn%^ffd\[`X%ec

Naamloos-3 1

Oogstkaart Niet alleen is kennis nodig van materialen om gebruik te kunnen maken van verschillende afvalstromen uit de omgeving. “Wanneer gebouwen worden afgebroken, is niet van te voren bekend welke soorten materialen er in het gebouw zitten. We zouden graag een digitale oogstkaart willen opzetten, waarin informatie staat over de materialen en de hoeveelheid die gesloopt worden. Sloopbedrijven en gemeenten kunnen die oogstkaart voeden met informatie. Wij kunnen dan beter anticiperen en de producten in de buurt inzetten voor een andere bestemming.”

07-10-2008 12:20:43

25-08-2008 15:41:15

21

DPOTUSVDUJPO

2008 Construction Insights  

Publication about 2012Architecten