Page 1

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 ОН 9 САР

Дариймаа Р. ЖДААН- ын СТОУС-ын хэрэглээний тайлбар.-УБ., 2018.-228х. ISBN: 978-99978-2-538-4 Агуулга: Энэхүү гарын авлага нь жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт хэрэглэхэд нь энгийн ойлгомжтой болгох үүднээс бүдүүвчээр хураангуйлан харуулж, жишээ оруулан тайлбарласан болно.

Монгол хатад 1-3 боть/ ред.М.Тэгшжаргал.- УБ.-2018.296х ISBN 978-99978-55-16-9 Агуулга: Тус ботид “Ил хаант Улсын хатад” бөлөг үргэлжилнэ. Абага, Аргун ханы хатан Булуганаас эхлээд Абу Саид ханы хатан багдад хүртэл 9 хатны намтар цадигийг толилуулав. Их хатан Чамбайгаас эхлээд Юньнань мужийн захирагч Лян ван Важравармийн охин Агай хатан хүртэл 17 хатны намтар багтсан болно. Удаалаад “Манжийн монгол хатад” хэмээх гуравдугаар бөлөг, “ Корйөгийн монгол хатад” хэмээх дөрөвдүгээр бөлөгт харьд мордсон13 хатны тухай түүхэн сурвалжид үндэслэн бичсэн буй.

Болдбаатар Д., Нанзаддорж Б. Төрийн санхүү хяналт /Хян. Н.Учрал.-УБ.-2018.-398х. ISBN: 978-99978-3-458-4 Агуулга: Энэхүү бүтээлийг бичихдээ санхүүгийн бүх асуудлыг байгуулагын дүрэм, журам, статистикийн Болон төсвийн бодит тоо гүйцэтгэлийг ашигласан бөгөөд зарим чухал сэдвүүдэд асуудал дэвшүүлэн тавьсан.

Мандах их сургуулийн номын сан

2018 он 9-сар


МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Мандах их сургуулийн номын сан

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 ОН 9 САР

2018 он 9-сар

Шинэ номын мэдээ 2018 он 9-р сар  
Шинэ номын мэдээ 2018 он 9-р сар  
Advertisement