Page 1

В святата нощ, през която във Витлеем се родил Спасителя на света, се радвали не само човеците, но и полските цветя и дърветата. Найдобре успели да видят спящия Младенец величествената палма, високото клонесто маслиново дърво и простата зелена елха. Палмата и маслината нетърпеливо разговаряли помежду си да идат и да му се поклонят. Не пожелали да вземат със себе си скромната си сестра, елхата, дори презрително й отказали, защото имала остри като игли листа, а сълзите й били воняща смола. Бедната елха замълчала. Когато Иисус отворил очички, с любов погледнал скромната елха, а не даровете на палмата и маслината. А тя от радост могла само да стори смирен поклон. Тогава един от ангелите погледнал към звездичките, кимнал им и те една по една почнали да слизат от небето и да кацат по елховите клонки. Ангелът благословил: - Нека това бъде наградата за теб, смирено дърво! Ти ще бъдеш през вековете вечнозелено свято дърво и ще грееш в деня на Рождеството! Малки и големи ще ти се радват и ще прославят Бога! от Кристина, ІІІ-а клас


1. Помощниците на Дядо Коледа. 2. Внучката на Дядо Коледа. 3. Дървото, под което Дядо Коледа оставя подаръците. 4. Къде живее Дядо Коледа? 5. Превозното средство на Дядо Коледа. 6. "Двигателят" на превозното средство на Дядо Коледа. 7. Това, което носи на всички послушни деца Дядо Коледа. 8. Любимият елен на Дядо Коледа. 9. С какво Дядо Коледа пренася подаръците?


Между двете картинки има 12 разлики. Открийте ги. Прочетете това забавление в стихове. Всяка група сродни думи оцветете в различен цвят.

Ако за сродни думи не си научиш урока, утре учителят учен учено ще те хока! Спомни си, че: светла светулка просветва в тъмата; искри искра искряща във мрака; почерняла черно чернее гората; сън засънува сънливо реката. авт. М. Георгиева, В. Габровска

РИМСКИ ЦИФРИ


КОЛЕДАРЧЕ

Пръчка от жилав дрян украсихме с кака, утре сутринта засмян всички ще сурвакам. И в торбичка ценен дар всеки ще ми сложи, та нали съм коледар, пратеник съм Божи !

Мило дете, Да бъде Коледата ти незабравима, а годината неповторима! Да си здраво, весело, засмяно и от Бог благословено! 17.ХІІ.2012 г Мария Георгиева

на ................. .... ученик в 54 СОУ „Св. Иван Рилски“


Зимна ваканция Любими Дядо Мраз, една молба към тебе имам аз и искам да ми я изпълниш, чу ли? Да трае зимната ваканция поне до първи юли. Асен Босев - Аз съм .................. сладичка, сладичка и мекичка, от баба избягах, на дяда се не дадох, на тебе ли ще се дам!

От кои приказки са илюстрациите?


Кукери – сурвакари Сняг навява Януари, всичко е приспал, ала звън на хлопатари буди мрака бял. Те са! Кукерите идат! По звъна познах! Хем ги чакам да ги видя, хем пък ме е страх. Всеки маска си е сложил, лик зъбат, рогат, цял покрит с пера и кожи, като змей чудат. Дядо вдигна ме тогава: -Я излез напред! Кукерите предвещават мир и берекет! Ангелина Жекова

Коледна книжка за 3-4 клас  

коледна книжка

Коледна книжка за 3-4 клас  

коледна книжка

Advertisement