__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 4 / 2 0 2 0

Hud & velvære U T G AV E 4 / 2 0 2 0

D I G I TA LT NETTVERKSMØTE:

Fagbrev gjør noe med deg

MEDLEMSBEDRIFTEN HUD AKER BRYGGE:

Godt teamwork gir gode resultater Hvordan har

Covid 19 endret bransjen?

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020:

Med fokus på

samspill

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


ET SAMARBEID MELLOM NFVB, FFF, NHO, LO OG KOMPETANSE NORGE.

SEASONAL

CAVIAR LUXURY BLACK GOLD FOR YOUR SKIN

Nye gratis kurs for hudpleiere Nye, gratis kurs for hudpleiere

Bransjeprogrammet har nå inngått avtale med InciDerm om nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette er kurs som vil gi faglig påfyll, fordypning og oppdatering i en bransje som stadig er i utvikling. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør Bransjeprogrammet har nå inngåttPortalen avtale med InciDerm det enkelt å ta de ulike modulene. er åpen 24/7,om så nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette du «går på kurs» når du selv vil og kan. er kurs som vil gi fagligmed påfyll, og oppdatering i en Hver modul avsluttes enfordypning kunnskapstest. Det utstedes bransje som er i utvikling. kursbevis forstadig gjennomført og bestått kunnskapstest. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør det I F enkelt Ø R S TåEtaOde M ulike G A Nmodulene. G V I L DPortalen E T B L Ier åpen 24/7, så du «går på kurs» når du selv vil og kan. MULIGHET FOR FIRE Hver enDkunnskapstest. Det utstedes F O Rmodul D Y P Navsluttes I N G S Omed MRÅ ER: kursbevis for gjennomført og bestått kunnskapstest. → Dermatologi

I FØRSTEOMGANG VIL DET BLI M L I Gog HE T FOR FIRE →U Hud ernæring FORDYPNINGSOMRÅDER:

N Y E B E H A N D L IN GE R T I L D IN K L IN IK K ? #TRYGGSALONG

Solid leverandør til hudpleiebransjen i over 15 år Gir din klinikk god inntjening Ingen krav om minstekjøp

→ Kosmetisk kjemi → Dermatologi → Hudsykdommer og hudforandringer → Hud og ernæring → Fordypningsmodul «Dermatologi med fokus på hud→ Kosmetisk barrieren»kjemi er nå tilgjengelig for påmelding og oppstart. → Hudsykdommer ogandre hudforandringer Deretter legges de modulene ut fortløpende. Fordypningsmodul «Dermatologi med fokus på hudbarrieren» er nå tilgjengelig for påmelding og oppstart. Deretter legges de andre modulene ut fortløpende.

Påmelding til kursene vil bli lagt ut på LIMITED nfvb.no og Inciderm.no EDITION NFVB, FFF og Kompetanse Norge har på rekordtid fått på plass gode utviklingstilbud til bransjen. Det jobbes fortløpende og det legges nå frem ytterligere tilbud.

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

SOM MEDLEM I NFVB S TÅ R D U A L D R I A L E N E ! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G HET, PÅV IRKNINGSK RA FT og UT VI KLI N GSM ULIGHE T E R!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

Spørsmål/innspill til Bransjeprogrammet? Kontakt vibeke.scheele.moe@nfvb.no

SS AA LLO ON NG G H H uu dd & & vvee llvvæ æ rree

44 -- 22 00 22 00

47


SEASONAL

CAVIAR LUXURY BLACK GOLD FOR YOUR SKIN

KABINETTPAKKE Kunden får: Økt regeneringsprosess Anti-Age effekt Mindre linjer

LIMITED

EDITION

Masse fukt Myk hud Glød

Inneholder: Rik på hyaluronsyre Kaviarekstrakt Aminosyrer Vitaminer Lipider

Shaker Mask, Massage Cream & Pearl Elixir

Kr. 840,- • 10 behandlinger


INTELLIGENT SKINCARE with INTEGRITY Aurelia Probiotic Skincare is a multi awardwinning, results-driven probiotic skincare brand fusing scientifically proven probiotic ingredients with powerful botanicals.

AS SEEN IN

Aurelia’s probiotics act by reducing cellular damage while promoting the production of collagen and hyaluronic acid for plump, dewy skin that glows.

T


INTELLIGENT SKINCARE WITH INTEGRITY Aurelia Probiotic Skincare is a multi award-winning, results-driven probiotic skincare brand fusing scientifically proven probiotic ingredients with powerful botanicals. Aurelia’s probiotics act by reducing cellular damage while promoting the production of collagen and hyaluronic acid for plump, dewy skin that glows. Tilgjengelig i parfymeri og salong/spa

Distributør www.dermanor.no


I N NH O L D 4/2020

ARTIKLER 8 N F V B L A N D S KO N F E R A N S E N 20 20 : M e d fo k us p å s a m s p i ll 10 NFVB LANDSKONFERANSEN 2020: A re na fo r b ra ns j e ut v i k li ng 11

D I G I TA LT N E T T V E R K S M ØT E: Fag b rev g j ø r no e m e d d e g !

12 N F V B- P R E S I D E N T E S P E N S Æ VO L D: H u d p le i e re , b li m e d i e n s t e rk o rg a n is a sjon ! 16 MEDLEMSPROFILEN HUD AKER BRYGGE: G o d t t e a mwo rk g i r g o d e re s ult a te r 2 2 T H E R E S E C L E V E- S T I A N S E N : L e d e re m å s t å s t ø t t i s e g s e lv 2 6 S A L O N G Ø KO N O M I : H vo rd a n h a r Cov i d 1 9 e nd re t b ra ns je n ? 2 8 S K I N T I F I C : S ats e r p å h e lh e t li g h ud h e ls e 30 T J Ø S TO LV S E N : G e ne ra s j o ns s k i f t e o g ny o p t i m i s me

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

FA S T E S I D E R 7 S ign e r t

3 2 U p da t e 3 6

M ix - pr o du kt e r for

h u d & ve l vær e

4 4

M ix - pr o du kt e r for

n e gl e r, v ipp e r o g br y n

46 N FV B in fo


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Med blikk mot fremtiden Det har vært en tid ekstremt påvirket av koronapandemien. De fleste har heldigvis ikke vært smittet, men alle er på en eller annen måte sterkt berørt av pandemien. Det har skapt noen utfordringer, for å si det forsiktig. Nå er det varslet konkret om lovende vaksiner i en ikke for fjern fremtid. Det vil bety mye – for liv og helse, men også for folks arbeid, fritid og familiesituasjon. Vi kan krysse fingrene for at det snart kommer en velfungerende vaksine, men det må ikke legge en demper på smittevernet i vår nåsituasjon. Gode rutiner må opprettholdes, og bransjen må utvise profesjonalitet og ekstra påpasselighet i smittevernarbeidet. Det er godt å rette blikket fremover og være optimist. Vi skal overvinne koronaen og vi skal bygge en sterk og solid bransje. I oktober hadde NFVB sin første digitale landskonferanse. Vi står foran avgjørende valg i vår organisasjonsutvikling, og vi har mange oppgaver vi skal håndtere mest mulig effektivt og målrettet. Det krever at vi har hele organisasjonsapparatet med oss. Den digitale landskonferansen ble fulgt opp med et digitalt nettverksmøte for hudpleiemedlemmer. En av sakene på agendaen var naturlig nok fagbrev for hudpleiere. Det er krevende å få dette gjennomført, men NFVB har hatt en dedikert prosjektgruppe i arbeid, og nå er vi nærmere en løsning enn noen gang.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM! for mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Magasinet SALONG Hud & velvære utgis av NFVB ikke bare for å fortelle hva forbundet arbeider med, men for å gi deg nyttig informasjon og inspirasjon til salongdriften. Det være seg gode råd om ledelse, økonomi og markedsføring, til mange sider med produktnyheter. Tenk på at hvert eneste produkt kan være en mulig kundefavoritt og en gyllen inntektsmulighet. NFVB har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger for medlemshjelp gjennom hele koronaperioden. Vi på forbundskontoret takker så hjerteligst for det. Skjønt; Vi er for det meste henvist til hjemmekontoret. I vår nye arbeidshverdag er vi mer «på» enn noen gang – digitalt. Sånn er det for mange «kontorister». Det er godt nytt for hudpleie- og velværebransjen. Mer enn noen gang før lengter man etter og setter pris på en stund med menneskelig nærvær. Med ønske om god og oppløftende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

4-2020

7

Bedr


Presidenten og noen av hans gode støttespillere samlet i NHO-bygget, som var base for landskonferansen.

N F V B

L A N D S KO N F E R A N S E N

2020:

Med fokus på

samspill

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVBs første digitale landskonferanse oppsummeres som veldig vellykket. Hovedtema var samspill, og det ble belyst fra mange kanter. Med digital fellesarena, gruppearbeid og inspirasjon fra Marco Elsafadi ble det gitt masse innspill til NFVBs videre arbeid, lokalt og nasjonalt. NFVBs president Espen Sævold ønsket velkommen til en historisk begivenhet: NFVBs aller første digitale landskonferanse. Med koronapandemien som bakteppe har organisasjonen NFVB vist god evne til samspill, endring og utvikling, som også var stikkordene til foredragsholder Marco Elsafadi. BÆRENDE PILARER

Direktør Anne Mari Halsan ga deltakerne en påminnelse om hva som er forbundets tre bærende pilarer i det strategiske arbeidet: Utdanning og kompetanse, medlemsservice og verving, samt omdømmebygging. Bransjen har mange tøffe oppgaver foran seg, og NFVBs arbeid lokalt og nasjonalt var hva landskonferansen diskuterte i sammensatte grupper. G R U P P E O P P G AV E R

NFVB jobber for å skape mer lokalt engasjement. Ildsjeler finnes over alt. Hvordan kan et nasjonalt forbund nå frem regionalt og lokalt? Første gruppeoppgave gikk ut på å få medlemmenes innspill på hva de oppfatter som de viktigste medlemsfordeler i NFVB, og hvordan dette kan brukes i vervearbeidet nasjonalt og lokalt. Det ble også spurt om hvordan man kan engasjere både frisør- og hudpleiebedriftene i den lokale organisasjonen. Vi trenger en sterk og bransjerepresentativ organisasjon for å nå våre mål i fagutdanningen og bransjens rammebetingelser. Andre gruppeoppgaver satte søkelyset på rekruttering til faget, og hvordan et godt lokalt samarbeid mellom næringsliv og skole kan sikre god søkning til faget fra høsten 2021. Omdømmebygging er en av NFVBs strategiske pilarer, og det er et omfattende arbeid som starter lokalt i hver enkelt salong. Spørsmålet er hvordan NFVB som organisasjon kan bidra lokalt/regionalt.

arbeidet hvordan vi kan sikre godt samspill og kommunikasjon mellom den lokale og sentrale organisasjonen. Hvordan kan også NFVBs lokale grupperinger etablere et tett og godt samarbeid med NHO regionalt? Når rammeverket er etablert er det så spørsmål om hvilke hovedaktiviteter årshjulet for den lokale/regionale organisasjonen bør inneholde, spesielt med mål om å øke medlemsmassen og utvikle bransjen lokalt. E VA L U E R I N G

Det ble gitt mange gode innspill fra både landskonferansens gruppeoppgaver og fra laugene i forkant av konferansen. Dette tas med videre i den konkretiseringen av tiltak som legges frem på landsmøtet i mars, men også til det arbeidet som administrasjonen utfører til daglig. Rett etter konferansen ble det sendt evalueringsspørsmål til deltakerne, om hvordan de opplevde NFVB første digitale landskonferanse. Tilbakemeldingene var entydig gode på at den digitale gjennomfungerte tilfredsstillende, og at gruppearbeidene var gode, om enn med ønske om mer tid. Men digital gjennomføring innebærer også sine begrensninger. Det er et sterkt ønske om fysiske konferanser. Dessverre er koronasituasjonen slik at det må planlegges for et digitalt landsmøte i mars. Det ble også gitt gode innspill til gjennomføringen av dette. VEIEN VIDERE

Nå rettes altså blikket mot landsmøtet i mars neste år, og innspillene fra landskonferansen er et svært viktig bidrag til NFVBs arbeid. Det er mye som skal gjøres i tiden før landsmøtet, og både styret, administrasjonen og prosjektgrupper jobber med mange konkrete oppgaver. Vi takker landskonferansedeltakerne for innsatsen med digitale utfordringer. Selv om alle savner å være sammen med gode bransjekollegaer, viste årets landskonferanse at vi er ganske gode på digitalt samspill også!

ET VELFUNGERENDE SAMSPILL

NFVB er en stor bransjeorganisasjon med rundt 1300 medlemsbedrifter. Vår tilknytning til NHO gir oss ekstra styrke i mange sammenhenger. Men med så mange medlemmer spredt over hele landet gir det også ekstra utfordringer med å få til det perfekte samspillet. Overordnet fag- og næringspolitikk må brytes ned til lokale aktiviteter som treffer effektfullt. God kommunikasjon er alfa og omega. På landskonferansen var ett av spørsmålene på gruppe-

D I G I TA LT M E D L E M S M Ø T E Det er p.t. satt opp et kort, digitalt medlemsmøte onsdag 9. desember fra 8.30 – 9.15. Se nfvb.no for oppdatert informasjon.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

9


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

N F V B

L A N D S KO N F E R A N S E N

2020:

Arena for bransjeutvikling - NFVB er en solid aktør for bransjene våre. De jobber for at medlemsbedriftene skal nå sine felles mål, som bedre omdømme, riktig rekruttering, riktig utdannelse og skape et størst mulig fellesskap, sier Guri Andreassen, leder i 7. Himmel i Bodø.

Guri Andreassen er opptatt av de styrker som ligger i NFVB/NHO-fellesskapet. Selv har hun engasjert seg direkte i NFVBs arbeid for bransjen, som styremedlem og prosjektansvarlig.

10

Landskonferansen er en arena der medlemmenes innspill og bidrag er av stor betydning for forbundets bransjepolitiske arbeid. Her blir alle «sett og hørt». Hudpleiebedriftene er ikke like mange som frisørbedriftene, men har en veldig tydelig stemme i NFVBs strategiutforming. - Denne konferansen er en ny arena for oss i hudpleiebransjen. Her ser vi hvordan forbundet er organisert og hvordan man arbeider i fellesskap for best mulig bransjeforhold. Dette har de gjort i mange år, forteller Guri Andreassen. Hun er selv sterkt engasjert i bransjeutvikling, og ble i fjor valgt inn i NFVBs styre. IMPONERT

Guri Andreassen var i likhet med alle de andre deltakerne med på en historisk begivenhet, ved at årets landskonferanse var digital. Hun synes det var et oppløftende arrangement. - Landskonferansen imponerte meg. Et arrangement med deltakere fra hele landet på et felles Teams-møte - og i tillegg samhandling i form av gruppearbeid i egne Teams-grupper, med fremlegg i plenum. Utrulig flott! - Medlemmene bidro og var engasjerte i dette. Det gjaldt hvordan NFVB skal være organisert, det vil si strukturen på organisasjonen, hvordan man skal arbeide ute i regionene, samt hva skal til for å pleie medlemmene og å få flere med.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

VERDIFULLE MØTEPLASSER

- Dette er så flott å være en del av, det å ha møteplasser og skape en felles utviklingsarena både for fag og drift. Vi trenger møteplasser, for vi har mye spennende å lære av hverandre i denne prosessen. Det har jeg stor tro på. Få om ingen bransje er så tilpasningsdyktige som hudpleiebransjen, mener Guri. - Mitt mål er å skape enda flere møteplasser for medlemmene innen hudpleie, over hele landet, med verdi. FA G B R E V PÅ V E I

NFVB står i bresjen for å påvirke at hudterapeutdanningen blir riktig for arbeidsplassene og markedet. Guri poengterer at ingen andre forbund gjør den jobben på vegne av hudpleierne. - NFVB har både deltatt i utviklingen av innholdet i utkastene til nye læreplaner, og gitt innspill til selve høringen. Dette bidrar til at de nye læreplanene blir mer tilpasset bransjens utvikling og behov. NFVB gir bransjen en sterk stemme inn i arbeidet innenfor alle områder av utdanningen. De jobber sammen med NHO og har dialog med Faglig råd helse og oppvekst, som gir råd både til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. - Nå blir det fagbrev i hudpleie, det vil si et definert utdanningsforløp for hudterapeuter med skole og lærlingetid som ender opp i fagbrev. Dette et resultat av NFVBs arbeid siden 2018, sier Guri.


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

D I G I TA LT

N E T T V E R K S M Ø T E:

Fagbrev gjør noe med deg! Litt i etterkant av årets landskonferanse inviterte NFVB medlemsbedriftene innen hudpleie til et digitalt nettverksmøte. Foruten en gjennomgang av medlemsfordeler var det fagbrev hudpleie som var i fokus. NFVB har rundt 1300 bedriftsmedlemmer, litt over hundre av disse er registrert å være i hudpleiebransjen. Alle har ulike grunner for å melde seg inn i NFVB-fellesskapet. Noen er direkte økonomisk motiverte, andre er mer opptatt av næringspolitikk, mens andre igjen er veldig opptatt av fagets utvikling. Felles er at man ser verdien av å stå i et sterkt og godt fellesskap. Det kan definitivt NFVB/NHO by på. IKKE ALENE

Hudpleiebedriftene har aldri hatt en så sterk organisasjon i ryggen som de har nå. Skal man nå frem hos politikere og myndigheter må man være representativ, forstå «språket» og ha stayerevne. I tillegg vil et sterkt fellesskap ha bedre forhandlingsmulighet i mange situasjoner. Er man flere kan man også «spleise» på for eksempel juridiske rådgivere. På det digitale nettverksmøtet innledet NFVB-direktør Anne Mari Halsan med å fortelle om forbundets målsettinger for faget og bransjen. Det er mye arbeid med politikk og rammebetingelser. Alt ender også opp i omdømmebygging, som igjen knyttes til rekruttering til faget/ søking til skolene. Alle har et ønske om en trygg fremtid for bransjen og egen bedrift, men noen må faktisk jobbe for at disse ønskene blir oppfylt. MEDLEMSFORDELER

Selv om NFVB i over ti år har vært et forbund også for hudpleiere, negledesignere og andre velværebedrifter så er det et «evighetsarbeid» å kommunisere medlemsfordeler. Selv med kontinuerlig presentasjon i forbundsmagasiner, sosiale medier og på nettsider, så er det noe annet når en levende stemme snakker om medlemsfordelene. Man trenger kanskje også en liten «dytt» fra noen for å ta i bruk mulighetene, selv om de er lett tilgjengelige. Tilbakemeldingene fra det digitale medlemsmøtet var i hvert fall at det er nyttig med noen som sier noe… BRANSJEPROGRAM

Noe av det som litt for få har fått med seg, er mulighetene for gratis kompetanseutvikling gjennom Bransjeprogrammet. Det ble initiert som et strakstiltak og virkemiddel i koronakrisen, for personer som ble permittert. Det ble videreført til å gjelde alle som jobber i koronaberørte bedrifter, og det tas nå videre også i 2021. Vibeke Scheele Moe i NFVBs administrasjon kunne fortelle mer under nettverksmøtet, samt om NFVB Lederprogram, som siden starten i fjor har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. FA G B R E V H U D P L E I E

Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for

kunden. Et fagbrev gir et kvalitetsstempel med et veldokumentert innhold. Det bidrar til positiv omdømmebygging av fag og fagperson, som igjen er med på å sikre rekruttering. Disse sammenhengene kan nesten ikke gjentas for ofte. NFVB har siden 2018 hatt en egen prosjektgruppe som har jobbet konkret med dette. Man nærmer seg nå en søknad til myndighetene, etter beslutningsforankring i bransjen. Det er ikke lenger snakk om hvis, men om når dette kommer på plass. Guri Andreassen roser NFVB for at forbundet tok tak i dette, og gir også honnør til prosjektgruppen som har jobbet med dette. - Fagbrev gjør noe med deg! Det er så viktig å definere en faglig standard, poengterer hun.

Hvorfor Fagbrev Hudpleie ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Styrke rekruttering til faget Omdømme og status for yrket Tydelig kompetansekrav – rolledeling Sikre god kvalitet Praksis i opplæringstiden

Status Fagbrev Hudpleie

∙ Nye læreplaner ∙ Forankret hos Fagforbundet ∙ Presentasjon i Faglig råd Helse og oppvekst, som stiller seg positive til å motta en søknad om fagbrev for hudpleiere. ∙ Fagbrev for hudpleiere presentert for Stortingets utdannings- og forsknings-­ komite, med positiv tilbakemelding.

NFVB strategiprosjekt: Fagbrev Hudpleie Prosjekteier NFVB-styret: Guri Andreassen 7. himmel Prosjektleder: Vibeke Scheele Moe NFVB Prosjektdeltagere: Linda Jørgensen Nordic Formula Ann Louise Brurås Eracura Hud- og kroppsklinikk Ann-Kristin Stokke Skintific Heidi Hafslund Cocoon skin Carina Dahl Aspeli Hvil Vingene Laila E. Fure Fagforbundet

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

11


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

N F V B - P R E S I D E N T

E S P E N

S Æ VO L D:

Hudpleiere, bli med i en sterk organisasjon!

Ingen andre forbund jobber så intenst for bransjen som det NFVB gjør. Næringspolitikk, kompetanseutvikling og omdømmebygging er noe NFVB har på dagsagendaen, med NHO som sterk partner i mange sammenhenger. NFVB-president Espen Sævold skriver her om sine erfaringer med å være med i bransjeforbundet NFVB. HUDPLEIERUTDANNING

Det er over 30 år siden jeg startet som frisørlærling. Det har vært noen fantastiske år med et utviklende fag og inspirerende mennesker. Jeg har hatt mitt virke i forskjellige sider av yrket: Jeg har vært lærling, frisør, frisørlærer og konsulent for leverandører. Jeg har også i 20 år drevet privat frisørskole, og i de siste 10 årene med en avdeling for utdannelse av hudpleiere. Det å starte med hudpleieutdannelse kom som en naturlig utvidelse etter at Norges frisørmesterforbund (NFF) i 2009 utvidet til å omfatte velværebedrifter, og endret navn til NFVB. F A N TA S T I S K Y R K E S S T O LT H E T

Ingen andre aktører kan gjøre den jobben NFVB gjør, poengterer Espen Sævold.

Det å bli kjent med hudpleiebransjen har vært utrolig spennende. Hovedinntrykket mitt etter disse årene, er at dette er en hardtarbeidende bransje med en fantastisk yrkesstolthet, med et faglig kunnskapsnivå som få yrker kan måle seg med. Min erfaring på min dannelsesreise i hudpleiebransjen, er likevel at det er et stort strekk i bransjen når det gjelder kunnskapsnivå og driftsform på glidningen mellom det å være fagarbeider og bedriftseier. Det er noen bedrifter som er forbilledlige i sin driftsform, og andre som blander kortene når det gjelder det å være medarbeider og eier. STYRKER KONKURRANSEKRAFTEN

Her kommer NFVB inn i bildet. Jeg har i min yrkeskarriere erfaringer med mange forskjellige sider av NFVB. NFVB og regionavdelinger (laug) har arrangert konkurranser som jeg har deltatt i og skapt meg et navn i bransjen som «flink frisør», eller yrkesutøver om du vil. Dette i en periode der jeg var medarbeider i salong, og satte stor pris på arrangementer der bedrifter kunne fremme sine ansatte. Da jeg begynte med egen bedrift har jeg kunne konkur«Trygg Salong». NFVBs rere i det drive god plakater eråplassert på salong og bli «årets bedrift». Det har synlige steder rundtmulighet om gitt meg en unik til å gå gjennom driften min, og

få den profesjonelt vurdert. Driver jeg bra, gjør jeg smarte ting? FA G B R E V F O R H U D P L E I E R E

Jeg har vært med på flere utdanningsreformer i frisørbransjen, som Reform 94, med sammenslåing av dameog herrefrisør til ett frisørfag, samt evaluering og korrigeringer av læreplaner. Her har NFVB alltid hatt, og vil fortsatt ha, hånden på rattet og styrt politikken til det beste for bransjen. Nå er det fagbrev for hudpleiere som står for tur. Har du meninger og synspunkter er NFVB den rette plassen å fremme de. Ikke sosiale medier og lignede. Man må bruke de rette fora og kanaler for å oppnå de vedtak man ønsker. N Æ R I N G S P O L I T I S K P ÅV I R K N I N G

En annen sak som jeg vil bringe frem som en viktig seier for våre yrker, er fritak for arbeidsgiverperiode for svangerskapsrelatert sykefravær. Dette har spart meg og mange «kvinnebedrifter» for store lønnskostnader. Og det er en NFVB-sak som fikk gjennomslag. Har du saker som oppleves «urettferdig» kan du bruke NFVB som et redskap til å få endret etablerte rutiner. Det medlemskapet som har gitt meg mest i min tid som bransjeaktør, er NFVB medlemskapet. De har hatt politisk påvirkning på det som har betydd noe for meg som bedriftseier og leder med arbeidsgiveransvar. Andre medlemskap har kommet og gått, men NFVB har bestått som en stødig organisasjon og har hjulpet meg med alt fra medarbeidersaker til drift og utvikling av bedriften min. Jeg er blitt forespurt og er også medlem av flere bransjegrupperinger, og andre aktører er stadig på frierføtter for å verve meg som medlem. Det er likevel en helt klar konklusjon: Ingen andre aktører kan gjøre den jobben NFVB gjør.

i lokalene.

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

smartmask


bt-protect smartmask 295,-

Tre-lags gjenbruksmaske Unik antibakteriell og antimikrobiell sølv-ion teknologi Kan brukes 8 timer per dag og vaskes inntil 50 ganger God, behagelig maske til deg og dine ansatte! Perfekt som mersalgsprodukt til dine kunder Les mer pü skintific.no/forhandler

KONTAKT OSS Skintific AS Telefon: 22 57 88 00 E-post: post@skintific.no

smartmask annonse.indd 1

05.11.2020 16:28:57


PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

For mer informasjon om PROCEUTIC:

55 28 28 28, eller mail til office@abaskosmetikk.no


URTEPEEL - RETINOL - PREBIOTIKA

PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

PCFORINT

EN INNOVASJON INNEN HUDPLEIE


«Det er veldig viktig for oss at klinikken er trygg både for kundene våre og for oss som jobber her» 16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

H U D

A K E R

B R YG G E :

Godt teamwork gir gode resultater Aker Brygge i Oslos smørøye har et bredt nedslagsfelt, fra de som jobber og bor i området til de mange besøkende. - Vi har et sammensatt kunde­ klientell. Det er givende, sier eier og daglig leder Heidi Eriksen i Hud på Aker Brygge. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Hud på Aker Brygge ble etablert i 2006. Jeg kom inn som terapeut i 2008, etter at klinikken jeg jobbet i på Vinderen i Oslo bokstavelig talt gikk opp i flammer på grunn av en brann i bygget. Etter å ha jobbet her på Aker Brygge et par års tid, overtok jeg klinikken i 2010. Det har vært en spennende reise. Vi er nå en veletablert klinikk, med mange trofaste kunder, smiler daglig leder Heidi Eriksen. TRE TERAPEUTER ER TOPP

Med tre terapeuter under samme tak er det viktig at teamet fungerer godt. Heidi gir uttrykk for at hun har vært heldig med ansettelsen av de to terapeutene som jobber i klinikken. - I starten var vi to terapeuter, men kundemassen økte, og jeg var usikker og spent på om jeg skulle tørre å ansette en tredje terapeut. Man skal tross alt dekke opp kundelistene. Men jeg besluttet å gjøre det, og ønsket å satse på en nyutdannet kandidat. En henvendelse til Hudpleieakademiet resulterte i at jeg fikk inn Ulrikke Veland Thoen på laget, og hun har nå jobbet her i fem år. For tre år siden ble Hanne Karin Hellerslien ansatt, også hun etter endt utdanning på Hudpleieakademiet. Takket være innsatsen fra oss alle, har det gått veldig bra. - Vi er et team som fungerer veldig godt sammen og trekker i samme retning, og er der vi skal være bemanningsmessig ut fra lokalenes størrelse, sier Heidi. - Det var en overgang å gå inn i en lederrolle, men jeg jobber etter prinsippet om å involvere de to medarbeiderne i beslutninger. Det være seg valg av behandlinger, produkter og markedsaktiviteter vi gjør ut mot vårt lokalmarked.

G L A D F O R A N S VA R

Hudterapeut Ulrikke Veland Thoen er full av lovord om sjefen. - Det var spennende å komme rett fra skolen inn i en etablert klinikk. Men jeg synes det var veldig bra at Heidi hadde tillit til mine kvalifikasjoner, og lot meg få mye ansvar med en gang. Samtidig har hun vært enestående når det gjelder opplæring og hjelp, så jeg har hele tiden følt meg trygg på det jeg gjør. Jeg har nå jobbet her i fem år, og stortrives. Vi har det gøy på jobben og det er spennende å være med på å utvikle klinikken. Som datter av Skinthal-eier og Thalgo-leverandør Ann Kristin Hellerslien er hudterapeut Hanne Karin Hellers­ lien nærmest født inn i bransjen. - Jeg trives med jobben som hudterapeut. Det er dette jeg vil drive med, så valget var ikke vanskelig. Vi har det kjempefint i Hud på Aker Brygge, og her planlegger jeg å bli, smiler hun. TA K L E T K O R O N A K R I S E N G R E I T

Heidi forteller at det nå nesten er business as usual (intervju før siste koronainnstramminger, red. anm.), men hun har måttet ta ekstra grep i forhold til smittevern. Det får følger for prisingen av tjenestene. - Det var et sjokk å bli stengt ned. Kundene var heldigvis veldig forståelsesfulle, og jeg holdt løpende kontakt med dem. Jeg synes det ble for distansert bare å sende ut en e-post med beskjed om at vi måtte holde stengt. Rent praktisk prøvde jeg å booke inn kunder som hadde bestilt time frem i tid. Det lykkes vi godt med.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

17


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Hud- og kroppsterapeut Ulrikke Veland Thoen (27), hud- og kropps­ terapeut Hanne Karin Hellerslien (28) og daglig leder, hud-, kropps- og spa­ terapeut Heidi Eriksen stortrives på Aker Brygge. - Vi har mange faste kunder som setter pris på våre tjenester. Det varmer, sier de.

- Da vi åpnet igjen fulgte vi opp med smittevernrutiner i henhold til de retningslinjene vi fikk fra myndighetene og NFVB. Vi bruker munnbind og desinfiserer behandlingsrom og alle fellesarealer, i tillegg til det utstyret vi bruker i arbeidet. Totalt sett gjør det at vi bruker mer tid per kunde, kanskje opp til et kvarter ekstra i tidsforbruk. Vi har derfor vært bevisst på at vi må prise inn dette i behandlingstilbudet. I starten la vi på et ekstra smitteverntillegg, men vi har nå justert prisene i menyen vår, slik at vi får dekket inn ekstra utgifter knyttet til smitteverntiltak og tidsforbruk. Det er veldig viktig for oss at klinikken er trygg både for kundene våre og for oss som jobber her, poengterer Heidi, og legger til følgende. - Vi har fått dekket deler av våre faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen, men vi gikk glipp av en god periode omsetningsmessig, så det har vært en krevende tid. Korona-nedstengingen har også påvirket oss i den forstand at en del av våre kunder har hjemmekontor. De er derfor mindre fleksible på tidspunkter, enn det de har vært tidligere. Det har vært en periode som krever mye av oss, men jeg synes vi har taklet det bra og vi kommer oss igjennom koronaperioden på en god måte. Det er jeg sikker på, avrunder Heidi Eriksen.

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

Medlemskap gir trygghet Heidi Eriksen har fulgt NFVBs arbeid for hud­ pleie­bransjen gjennom mange år, og hun har lenge vurdert å melde seg inn i bransjeorganisasjonen. Koronakrisen fikk henne til å melde klinikken inn. - Jeg kjenner NFVBs arbeid for hudpleiebransjen gjennom magasinet SALONG Hud & velvære. Koronakrisen ble en utløsende faktor for innmelding. Jeg synes det er viktig å følge med på offentlige krav og retningslinjer fra en seriøs partner. Jeg må si at oppdateringene jeg fikk i nedsteng­ ingsperioden var verdifulle. Informasjonen har vært god, helt super, og jeg setter pris på å være tilknyttet NFVB som bransjeorganisasjon. Ikke minst gjør det at vi kan fremstå med et seriøst stempel overfor våre kunder.


TRYGG SALONG: Strenge smittevernsrutiner gir trygghet for kunder og medarbeidere.

Manikyr inngår i behandlingstilbudet, i form av Shellac behandlinger basert på CND produkter.

SOM NFVB-MEDLEM STÅR DU ALDRI ALENE! Vi er med deg hele veien. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg T RYG G H E T, PÅVIR K N IN G SK R A FT og U T VIK L I N G S M UL I G H E T E R! - Vi har tre kabinetter. Det setter rammen for virksomheten rent fysisk. Vi er et team på tre terapeuter, og det er en riktig dimensjonert bemanning ut fra lokalenes størrelse, sier Heidi Eriksen.

B LI M ED LEM D U O GSÅ:

nfvb.no


EN VERDENSNYHET

- ENDELIG KAN MAN FJERNE VISCERALT FETT! Visceralt fett = fettet rundt organene

HVA KAN BEHANDLES? • • • • • •

Magefett Fettpukkel Cellulitt Ridebukselår Kompakt fett Overflødig hud

Dui Clinique AS | Tlf: 33 33 48 90 | Sms: 928 68 444 | E-post: post@duiclinique.com | Web: www.duiclinique.no/vare-apparater/waves-21/


es-21/

EN NORSK VERDENSNYHET! Et komplett kropps- og hudpleiestudio i ett apparat Rynkefylling uten kirurgi/sprøyter Kinesisk ansiktløft™ Permanent fjerning av arr, smerter i arr og strekkmerker Figurforming

TIDLØS SKJØNNHET

Ny avansert teknologi Octagon+ tilbyr et komplett ansiktsbehandlingskonsept med alt fra ansiktsløft til rengjøring av huden, samt kroppsterapi med alt fra slanking til lymfedrenasje.

Dui Clinique AS

Tlf: 33 33 48 90

Epost: post@duiclinique.com

www.duiclinique.no/vare-apparater/octagon/


«Push grenser og opplev mestring og vekst. Se på motstand som en fantastisk arena for utvikling.»

Therese Cleve-Stiansen har blant annet jobbet som trener av eliteutøvere i 15 år og ser det store bildet og de små detaljene som må justeres underveis frem til målet. Disse kunnskapene bruker hun også som coach på NFVB Lederprogram.

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


TEMA: LEDERUTVIKLING

T H E R E S E

C L E V E - S T I A N S E N:

Ledere må stå støtt i seg selv Ledere skal gjøre sine medarbeidere trygge til å håndtere mange daglige utfordringer. Da må lederne stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, sier coach Therese Cleve-Stiansen. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Mange ledere i frisør- og velværebransjen har ingen lederskolering. De er fagutøvere som har fått eller tatt et ansvar som salongleder. Med ansvar for ansatte, økonomi og verdiskaping gjennom god kundekontakt trenger salonglederen å gå gjennom en bevisstgjøringsprosess. Therese Cleve-Stiansen er blant annet coach for deltakere i NFVB Lederprogram, og vet hvordan frisører og hudpleiere kan gjøre en stor personlig reise ved å jobbe aktivt med egenutvikling. B R U K E R B R E D E R FA R I N G

Therese Cleve-Stiansen er kjent for mange gjennom «Skal vi danse» på TV2, der hun i syv sesonger jobbet som profesjonell danser med en rekke kjendiser - som ikke kunne danse. Men hun fikk «kløner» til å danse vakkert på direktesendt tv. Som tidligere toppidrettsutøver, med blant annet 13 NM-gull, vet hun mye om effekten av å jobbe målbevisst, flytte grenser, terpe for å bli bedre og se på motstand som læring. Therese har også jobbet som coach for ledere og utøvere i en rekke bransjer, og møter mange forskjellige mennesker i ulike situasjoner. - Det er et mønster i hva som fungerer godt generelt. Det er ofte lite som skal til for å få stor effekt i egen utvikling. I min jobb som coach handler det mye om en mental bevisstgjøring av de egenskaper og muligheter som hver enkelt har. EN PERSONLIG REISE

- NFVB Lederprogram er etter min mening en unik kombinasjon av læring i klasserom, gruppearbeid og personlig oppfølging mellom samlingene. Man får etablert en kunnskapsplattform, med praktiske «verktøy» til bruk i egen bedrift. Erfaringsutvekslingen deltakerne bringer inn i gruppen er gull, og med coaching underveis blir ikke dette ubrukt kunnskap. Det blir en personlig reise i lederutvikling. BEVISSTGJØRING

God ledelse er å bygge et team av medarbeidere som er

trygge på seg selv, sin fagkunnskap og sin rolle i bedriften. Dette teamet skal jobbe i et utviklende samspill. Lederen må derfor stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, forklarer Therese. - For det første må lederen bli bevisst på verdigrunnlaget, både eget, medarbeidernes og bedriftens. Hva er det som er viktig? Kjenner alle disse verdiene? Er de situasjonsbetinget? - For det andre må man foreta en forventningsavklaring. Også her må lederen starte med seg selv, før man setter forventninger til andre. Lederen må også avklare andres forventning til lederen. Man må bli kjent med mennesket, ikke bare fagutøveren. - For det tredje må man bli bevisst de styrker som bor i alle. De er ikke nødvendigvis så synlige og opplagte. En god leder finner nye styrker i sine medarbeidere, og får de til å se dette selv og bli trygg på dette. Det handler om noe så enkelt som å rose sterke sider, og ikke hakke på det som ikke er så bra. Positivitet bygger positivitet. S TÅ I K K E A L E N E

Ledere føler alt for ofte at de står alene. De tenker at de har et personlig ansvar, og involverer i alt for liten grad andre i sine beslutningsprosesser. Her kan en coach være en viktig sparringpartner, som kan stille spørsmål og se ting fra utsiden. - En coach er litt som en personlig trener. Du har en som gir deg råd, pusher deg og oppmuntrer deg. Men du må gjøre jobben selv. Jeg vil si at vi gir privattimer. Vi fokuserer på utvikling og mestring, sier Therese, og legger til følgende. - En god leder står aldri alene, fordi hun/han er bevisst på også å bygge et team av støttespillere. Man kjenner verdien av kolleger, både i bedrift og i bransje. En coach kan også bevisstgjøre hvem dette kan være. - Som i dans så handler det om å tørre å spørre, og om å lære de små finesser som gjør deg til en god dansepartner.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

23


TEMA: LEDERUTVIKLING

Du har også et ansvar for at din tilstand påvirker andre. Du må derfor ta eierskap for egen tilstand, og jobbe med «tilstandsstyring». Hvilke små tiltak kan du selv gjøre for å unngå å komme i stress og bidra til å utstråle positiv energi til dine omgivelser?

Bruker du fagkunnskapen din? Therese mener mange misbruker sin rolle som fagperson for kunden. - Det er lett å gli inn i feil spor og snakke om korona, sykdom, reiser etc. Du må ikke glemme å snakke om faget ditt. Selvfølgelig er det bra å bli kjent med kunden og oppdatert på hva de er opptatt av, men de er hos deg for å få en profesjonell tjeneste. Gi kundesamtalen en mening. Etter en innledning, så drei samtalen til «nå vil jeg gjerne snakke litt om håret ditt/huden din». Gi kunden en opplevelse av å bli sett! Gi profesjonelle tips til hjemmebehandling. Ikke vær pushy produktselger, men en faglig rådgiver om hva du anbefaler. G I N O E AV V E R D I

HVILKEN LEDER ER DU?

Therese er tilbake til det gjentakende stikkordet «bevisstgjøring», og hvor viktig det er i mange sammenhenger. - Bransjefolk og ledere er ikke en homogen gruppe, men kan være veldig forskjellige. De som har «fått» en lederrolle må jobbe inn tillit og respekt. De som tar mye plass, må lære å gi rom til andre. De som er litt mer forsiktige og redd for å si eller gjøre noe som bidrar til at de ikke blir likt, må våge å bli tydeligere å stå stødigere i sin kommunikasjon. - Og så har du de som ikke har tid til å være leder, fordi du er for opptatt med noe annet. Her kan kanskje en ekstern person være et mer ærlig speil på hvilken type du er, og hva du bør jobbe mer med for å utvikle deg som leder. TA E I E R S K A P T I L E G E N T I L S TA N D

Hvor bevisst er du egentlig på hvordan du fremstår? Therese minner om at vi uttrykker oss med mer enn ord. - Husk at du er en profesjonell fagperson fra det øyeblikk du går inn salongdøren. Hva slags energi ønsker du å gi til dine kunder og dine kolleger? Kropp og kroppsspråk, blikket og holdningen forteller mye. Hva slags inntrykk ønsker du å etterlate? - Du har også et ansvar for at din tilstand påvirker andre. Du må derfor ta eierskap for egen tilstand, og jobbe med «tilstandsstyring». Hvilke små tiltak kan du selv gjøre for å unngå å komme i stress og bidra til å utstråle positiv energi til dine omgivelser?

Hvordan bruker du sosiale medier? Under lock down måtte mange gå nye veier i kundekontakten når salongen var stengt. - Bruk sosiale medier til å gi kundene noe av verdi og som bygger tillit og troverdighet til de ansattes fagkompetanse. Gi smarte tips, noe du kan lære bort. Mitt tips til salongledere er at de kartlegger hvilke medarbeidere som kan bruke bedriftens sosiale flater og lage en plan på hva de ønsker å få frem og dele av deres unike kompetanse. Fortell dem hva du synes de er gode i/på, og gi dem tillit til å utvikle sine ferdigheter i digital kundekommunikasjon.

EN PANTER PÅ HØYE HÆLER Therese Cleve-Stiansen er en populær foredragsholder, som gjerne bruker sine mangeårige erfaringer som profesjonell danser. Et av hennes foredrag har tittelen «En panter på høye hæler». Det skal få kvinner til å stå stødigere i seg selv og bli tryggere i sine ulike roller, både gjennom mental trening og fysiske øvelser. Hun gir i dette foredraget også noen konkrete og helt nødvendige tips til hvordan du kan bevege deg som en smidig panter på høye hæler.

NFVB LEDERPROGRAM

→ Skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter.   → Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis får deltakerne konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! Mer informasjon/påmelding til kull 4: Se

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

www.nfvb.no


Hvordan har Covid 19 endret bransjen?

«Vi innså raskt at hudpleieklinikkene hadde behov for støtte og inspirasjon» ANN-KRISTIN STOKKE, FAGSJEF OG PARTNER I SKINTIFIC AS

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


TEMA: SALONGØKONOMI

Det er ingen tvil om at Covid 19 har vært en stor utfordring for bransjen vår. Likevel opplever mange at businessen går bra som aldri før. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

I perioden da bransjen måtte stenge ned, opplevde både klinikkene og leverandørene redusert salg. Men kreativiteten blomstret. Alle måtte tenke nytt. Det å bruke digitale plattformer viste seg å være en lønnsom investering. Vi har snakket med noen av aktørene i bransjen for å få et innblikk i hva koronasituasjonen har ført til. D I G I TA L S AT S N I N G

Ann-Kristin Stokke, som er fagsjef i Skintific, forteller at nedstengningen medførte sterkt redusert salg fordi hudpleieklinikkene i en periode var nødt til å holde stengt for behandlinger. Men på tross av dette opplevde de at flere av forhandlerne likevel var i stand til å opprettholde produktsalget. - Vi opplevde at mange av våre forhandlere utviste stor grad av kreativitet. De satset digitalt. De gjennomførte hudkonsultasjoner online, og investerte betydelig, av både tid og penger, i digital markedsføring. Som leverandør i den tiden, innså vi raskt at hudpleieklinikkene hadde behov for både støtte og inspirasjon. Derfor gjennomførte vi ukentlige webinarer for våre kunder der vi ga gode råd for hvordan de skulle manøvrere i ukjent farvann, samt gjenreise salget. K R E AT I V S I T U A S J O N S T I L P A S N I N G

Stokke forteller at Skintific alltid har fokusert på utvikling, både faglig, personlig og forretningsmessig. Da korona kom var det helt naturlig for dem å tilpasse sin kursplan etter den spesielle situasjonen. - Vi har sammen med våre forhandlere forsøkt å komme oss igjennom denne perioden, og sammen er vi sterke. Det å kunne tilpasse seg, og tørre å endre på det trygge og kjente, er elementer som muliggjør sjansen for vekst, mener hun. Hun forteller at de klinikkene som har klart seg bra, er de som har vært aktive digitalt, og som har tenkt kreativt i forhold til hvilke behandlinger som gir økt salg av produkter. Og ikke minst: de som har synliggjort at de har et stort fokus på smittevern. T E T T K U N D E K O N TA K T

Ifølge Stokke har koronasituasjonen gjort at klinikkene har fått tettere kontakt med kundene. Hun tror at de hudpleieklinikkene som ønsker å tilpasse seg forbrukernes nye handlemønstre, og som gjør tiltak for å være mer synlig digitalt, og ikke minst gir kundene en unik opplevelse, har en lys framtid i møte. - Vi har fått tilbakemeldinger fra flere av våre klinikker

om at mange kunder har god økonomi. Dette er lojale kunder som ønsker å støtte sin private hudpleieklinikk. De kjøper produkter og kommer for behandlinger. De aller fleste ønsker å støtte sin lokale hudpleieklinikk, ved å handle produkter og behandlinger, avslutter hun.

Digital kundekontakt har vært en suksessfaktor, sier Ann-Kristin Stokke, fagsjef og partner i Skintific as.

Stor etterspørsel For en av de nye leverandørene på markedet har dette også vært en god periode. Fagansvarlig for Innovell Beauty i Norge, Laila Elisabeth Fure, forteller at de blant annet har brukt tiden på å digitalisere seg. - Vi ønsket å åpne opp for nye lærings- og landingsplattformer, og investere i nytt oppfølgingssystem. Dette har bidratt til at vi, som forholdsvis ny leverandør i bransjen, har fått flere nye forhandlere. Både med Dr. Gross Skincare, Eminence Organics og NuFACE, forteller hun. Laila Fure sier videre at koronaperioden har vært en god periode for Innovell Beauty, og for flere av kundene deres. - Siden gjenåpningen i april/mai, har våre forhandlere opplevd at lojale kunder har booket og rebooket behandlinger gjennom sommeren. Og salg av produkter har jevnt over økt – spesielt har våre high-tec beauty-apparater vært etterspurt.

E g e n p l e i e i fok us - o g s å i k l i n i k ke n e .

Skinthal opplever også opptur - Vi som leverandør til hudpleie- og spabransjen har opplevd en mer positiv gjenåpning enn vi hadde forventet. Våre forhandlere har i sommer opplevd fulle lister, og vi har hatt høyere omsetning enn vi trodde.  Vi har nok vært litt «pysete» med å bygge opp lageret vårt etter nedstenging, så noen varer har vi hatt restordre på flere ganger.  Dette dreier seg i hovedsak om kroppspeelinger. Vi har ikke mindre enn 6 forskjellige kroppspeelinger til bruk i salong, og de har gått unna i flere omganger.  Fra våre kunder hører vi også at dette er behandlinger som det er stor rift om.  Det virker som om sluttkundene der ute unner seg denne type behandling i langt større grad enn tidligere.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

27


TEMA: KOSTTILSKUDD

- Advanced Nutrition Programme er et registrert varemerke som har fått meget god mottagelse. Produktene er produsert i Storbritannia og tilfredstiller Mattilsynets krav og EUs krav til sammensetning, forteller fagsjef AnnKristin Stokke i Skintific AS

S K I N T I F I C

A S:

Satser på helhetlig hudhelse - Man oppnår raskere og bedre resultater hvis man gir kundene et helhetlig tilbud, som går på å bygge hudhelse både fra innsiden og utsiden, sier fagsjef Ann-Kristin Stokke i Skintific AS. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Erkjennelsen av at det er viktig å jobbe med hudhelse både innenfra og utenfra for å oppnå maksimal effekt, blir i økende grad akseptert hos forbrukerne verden rundt. Men det er viktig at man har de verktøyene som faktisk gir resultater, sier Ann-Kristin Stokke. - Det var grunnlaget for at vi lanserte kosttilskuddspro-

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

grammet Advanced Nutrition Programme for halvannet år siden. Grunnen til at vi valgte akkurat denne merkevaren, var at det holder en farmasøytisk standard. Det var avgjørende for oss, som en seriøs leverandør av produkter til hudpleiebransjen.


Bli bedre på markedsføring gjennom sosiale medier

I N D I V I D U E LT T I L P A S S E D E PROGRAMMER

Markedet flommer over av kosttilskuddsprodukter av ymse kvalitet. Men du bygger ikke kollagen ved å drikke kollagen, poengterer Ann-Kristin. - Kosttilskudd må inngå som en del av et helthetlig, individuelt tilpasset hudpleieprogram. Advanced Nutrition Programme byr på unike kostholdsprodukter, for ulike hudhelseutfordringer. Det betyr at terapeuten kan tilby kundene et program tilpasset de hudpleieutfordringene den spesifikke kunden strever med. Her er det viktig at terapeutene har kunnskapen som setter dem i stand til å legge opp programmer som faktisk gir resultater. For vår del er kursing derfor et viktig element i produktleveransen til våre kunder. Vi tilbyr digitale kurs med generisk kunnskap innen holistisk hudpleie i tillegg til produktopplæring.

Hvordan bruke sosiale medier for å være nær kunden, kunne snu seg raskt ved eventuelle avbestillinger eller andre endringer? Gjennom Bransjeprogrammet er det mulighet for å lære mer om markedsføring på digitale plattformer som Facebook og Instagram, samt bildebehandling i Adobe Photo­shop. Kursene gjennomføres som virtuelt klasserom. Nye kurs settes opp i januar –

følg med på nfvb.no

REALISTISKE TIDSHORISONTER

Det er ikke alltid slik at veien til god hudhelse går gjennom en quick-fix løsning. Ann-Kristin peker på at kundene må gis realistiske forventninger til tidsforbruk, før man får synlige resultater. - Det tar tid å bygge hudhelse i dybden. Vi vet hva som virker, det være seg grunnleggende kunnskaper om A-vitaminers virkning på aldring, sammen med C-vitamin og effekten av Omega 3. Utfordringen med kosttilskudd er sammensetningen. Det kan være vanskelig å lese seg opp på hvilke ingredienser produsentene har brukt, og kvaliteten på disse.

Vi fyller opp din timebok!

DOKUMENTERT VIRKNING

- I Advanced Nutrition Programme brukes det bare oljer og ingredienser av ypperste kvalitet. Det er brukt formuleringer av farmasøytisk standard, og selskapet har egne studier som dokumenterer virkningene. Det gir en trygghet for virkningsgraden, og var avgjørende for at vi valgte å satse på dette programmet. - Men det tar tid å levere synlige resultater. En ting er kjemiske peelinger, som gir synlige effekter umiddelbart. Når det gjelder kosttilskuddsprogrammer, må man gjerne forvente at det tar litt lenger tid før man opplever synlige virkninger. En måned er minimum. Best effekt blir det gjerne om man har en tidshorisont på tre måneder, og først mot slutten får man den fulle opplevelsen av hva en kombinert innvendig og utvendig behandling betyr, fremholder Ann Kristin.

114 22

bookinger fra Fixit.no

ekstra bookinger i oktober per salong

+ 92

bookinger fra Fixit-appen

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

29


TEMA: LEVERANDØRPROFILEN

T J Ø S T O LV S E N

A S:

Generasjonsskifte og ny optimisme - Jeg gleder meg til å overlate firmaet til 3. generasjon. Det er det ikke mange på leverandørsiden i bransjen vår som opplever, smiler avtroppende daglig leder Bjørn Tjøstolvsen (70). Han sier premiumhudpleiemerket Babor og fotterapeut-merket Gehwol fortsatt skal være bærebjelken i virksomheten. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

måtte trekke inn årene for firmaet på slutten av min karriere, men det ser ut som om vi har lagt det verste bak oss. Så jeg puster ut. E T S K I K K E L I G FA M I L I E F I R M A

Avtroppende daglig leder Bjørn Tjøstolvsen og ny daglig leder Christian Stabel gleder seg over den positive utviklingen Tjøstolvsen AS er inne i. - Vi opplever økt kundetilgang i etterkant av nedstengingsperioden. Kanskje har dette sammenheng med at hudpleieklinikkene nå velger å satse på trygghet, og vi fremstår nok som en seriøs og trygg leverandør med solide brands og et godt opplær­ ingsprogram, filosoferer Bjørn Tjøstolvsen.

30

- Vi har kommet oss igjennom første del av koronakrisen stående, og det har vært inspirerende å se at våre kunder har taklet koronakrisen på en så god måte som de har gjort. Det har vært mye kreativitet og stå-på-vilje ute i hudpleiebransjen. Fotterapeutene har også taklet situasjonen veldig bra. Jeg opplever at bransjen nå er tilbake på sporet, selv om det fortsatt er tøffe tider innen spabransjen, sier Bjørn Tjøstolvsen. PUSTER UT

Bjørn medgir at det var krevende å oppleve nedstengingsperioden. - Det har vært den største krisen jeg har opplevd i min karriere på leverandørsiden i hudpleiebransjen, og jeg har jobbet her i mer enn 40 år. Som alle andre måtte vi permittere medarbeidere en periode, og vi visste ikke når bransjen kunne gjenåpnes. Det hadde vært utrolig trist å

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

Bjørn Tjøstolvsen legger ikke skjul på at det har vært flere beilere som har ønsket å kjøpe selskapet. Ikke minst meldte hovedleverandøren Babor sin interesse. Men etter å ha holdt familieråd, ble salgsplanene lagt bort. - Det var ikke opplagt at vi skulle bestå som et familieselskap. Men etter å ha gått noen runder, har vi nå bestemt at min svigersønn Christian Stabel tar over som daglig leder. Min datter Elisabeth Tjøstolvsen og min stedatter Edel Stabel vil også jobbe i firmaet, henholdsvis med regnskap og markedsføring. Selv trer jeg tilbake som styreformann. Vi har avklarte roller og eier-sits. Dette blir et godt team, smiler Bjørn. - Jeg må legge til at alle de tre har fartstid i bedriften. Min svigersønn Christian har jobbet her i 28 år, hovedsakelig med det profesjonelle frisørmerket Goldwell, frem til han valgte en annen karriere for syv år siden, da vi faset ut Goldwell. Så han kjenner firmaet og vet hva som kreves i rollen som daglig leder. Jeg ville ikke overlatt stafettpinnen til noen som ikke har bransjekunnskap. Man må kunne denne businessen for å lykkes. Det kreves kompetanse og bransjekunnskap. L A N G VA R I G S A M A R B E I D

Tjøstolvsen AS ble etablert i 1972 og runder snart sitt 50-års jubileum. Det er virkelig et av bragd å henge med så lenge i en omskiftelig verden. Ikke minst er det bemerkelsesverdig at selskapets drift er forankret i de samme merkene det ble tuftet på. - Vi har faktisk representert hudpleiemerket Babor i 45 år og fotpleiemerket Gehwol i 42 år. Det morsomme er at både Babor og Gehwol er familiedrevne selskaper, så vi har naturlig nok gode kontakter på flere nivåer etter så mange års samarbeid. Vi har nok også, litt ubeskjedent, gjort en god jobb for merkene. Gehwol er markedsle-


Nye, gratis kurs dende innen det profesjonelle fotterapeutmarkedet, og vi ble kåret til Årets distributør av Babor i 2019, forteller Bjørn Tjøstolvsen. I K K E L E T T Å S E I N N I K R Y S TA L L K U L E N

Etter mer enn 40 år i bransjen, hva har overrasket Bjørn Tjøstolvsen mest? - Stort sett har vi drevet forsiktig og ikke begitt oss ut i ukjent terreng. Vi er nok litt konservative, så det har ikke vært de store overraskelsene. Men på ett punkt har jeg tatt feil av bransjeutviklingen. For fem år siden var jeg overbevist om at frisør, hudpleie og fotpleie i langt større grad skulle finne samarbeidsmodeller og smelte sammen i samlokaliserte enheter på tvers av fagene. Bransjeglidning, som det heter. Men det har knapt skjedd. Frisørbransjen og hudpleiebransjen fremstår fortsatt mer eller mindre som to ulike bransjer. Det overrasker meg litt. - Ellers har det foregått en profesjonalisering i hudpleiebransjen gjennom årene, også når det gjelder drift. Bransjeutviklingen har vært positiv, og det kreves også mye av oss som leverandør for å bidra og støtte opp om denne utviklingen. Men vi har nå en mulighet som ikke må skusles bort. Folk som har valgt å bruke penger på egenpleie i hudpleieklinikker, når de ikke har kunnet bruke penger på utenlandsreiser i koronatiden, representerer et vekstpotensiale. Når man har innarbeidet nye forbruksvaner, tror jeg mange vil ønske å beholde disse også etter at koronaperioden er over, poengterer Bjørn Tjøstolvsen.

for hudpleiere Bransjeprogrammet har nå inngått avtale med InciDerm om nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette er kurs som vil gi faglig påfyll, fordypning og oppdatering i en bransje som stadig er i utvikling. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør det enkelt å ta de ulike modulene. Portalen er åpen 24/7, så du «går på kurs» når du selv vil og kan. Hver modul avsluttes med en kunnskapstest. Det utstedes kursbevis for gjennomført og bestått kunnskapstest. I førsteomgang vil det bli mulighet for fire fordypningsområder:

→ Dermatologi → Hud og ernæring → Kosmetisk kjemi → Hudsykdommer og hudforandringer Fordypningsmodul «Dermatologi med fokus på hudbarrieren» er nå tilgjengelig for påmelding og oppstart. Deretter legges de andre modulene ut fortløpende.

Påmelding til kursene vil bli lagt ut på nfvb.no og Inciderm.no

D Ø R E N PÅ G L Ø T T

I dag er Babor og Gehwol bærebjelken i selskapet. Er det noen andre merker eller forretningsområder som kan passe inn i virksomheten? - Vi har ingen konkrete planer om å utvide produktporteføljen innen hud og fot. Vi har en hyggelig vekst og våre kunder, som teller rundt 800 fotterapeuter og 250 hudpleieklinikker og spa, skal oppleve at vi jobber dedikert med våre eksisterende merker. Det er også krevende å gå inn på nye områder i dagens konkurransesituasjon. - Vi har gjennom mange år vært involvert i frisørbransjen gjennom merket Goldwell, men prispresset fra kjeder og globale aktører var så tøft at vi valgte å trekke oss ut. Men vi har ikke lukket døren helt. Både Christian og jeg har mange kontakter i frisørbransjen, så et nisjemerke som ikke krever for mye av oss når det gjelder education kan på sikt være aktuelt å ta inn i produktporteføljen, hvis vi får de rette betingelsene, avrunder Bjørn Tjøstolvsen.

Vi gir deg nye kunder! Påmelding til kursene vil bli lagt ut på nfvb.no og Inciderm.no

5 kunder

+

kr

4 800

i økt omsetning

Dette ga Fixit.no i snitt til hver salong i oktober

Tjøstolvsen AS Etablert i 1972. Hovedkontor i Stavanger, avdelingskontor med showroom og kurslokaler i Oslo. Antall medarbeidere: 22

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

31


update

Bevegelser i bransjen

Rektor Linn HimbergLarsen (t.h.) og avdelingsleder Anna-Karin Wahlgren mener koronasituasjonen lar seg håndtere med gode rutiner og smitteverntiltak.

T O N E

L I S E

A K A D E M I E T:

Mange nye fagutøvere Tone Lise Akademiet melder om optimisme, tross koronarestriksjoner. - Vi opplever en stor etterspørsel for alle våre utdanningsprogrammer, og vi har i dag 110 studenter fordelt på våre ulike linjer. Det har gått fint å imøtekomme smittevernkrav, og vi opplever ikke at vi må gjøre store endringer i undervisningsopplegget, smiler rektor Linn Himberg-Larsen. - Selvsagt må vi blant annet holde avstandskrav, men vi har heldigvis god plass her på Haslevangen i Oslo, legger hun til. Som rektor på Tone Lise Akademiet har Linn Himberg-Larsen ansvar for en rekke yrkesrettede utdanningsløp, som fotterapi, hudpleie- og kroppsterapeututdanning, beauty make-up, vippestylist, og ikke minst utdanningen til negletekniker, der Tone Lise Akademiet er Norges eneste fagskole godkjent av Statens Lånekasse. Hun har klare synspunkter på tiltak som må til for å heve statusen for negleteknikerfaget. B R E N N E R F O R FA G L I G UTVIKLING

- Det er altfor mange useriøse utøvere innen negledesign. Det er en fremtidsrettet, kreativ og spennende yrkesretning, med vekstpotensial. Men fagkunnskapen må være på plass. Vi tilbyr en utdanning som gjør studentene i stand til å møte kundene på et profesjonelt nivå. 750 timers utdanning med mye praktisk trening gjør våre studenter ettertraktede. - Men det må jobbes med å bevisstgjøre utøverne om at de må ta seg betalt for jobben de utfører, og prise alle sine tjenes-

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

ter ut fra forbrukt tid. De må ikke la seg undergrave av ufaglærte utøvere, som selger seg billig. Her har vi felles problemstillinger med resten av frisør- og velværebransjen, fremholder Linn HimbergLarsen. ØNSKER FLERE KONKURRANSER

Linn Himberg-Larsen er Norges mestvinnende konkurranseutøver innen negledesign gjennom tidene. Hun har til sammen 47 medaljer på hylla, og 33 av dem er gullmedaljer. I tillegg til VM-gull, kan hun skilte med 14 medaljer fra NM i regi av NFVB. - Det er trist at bransjeorganisasjonen nå ikke har negledesign og beauty make-up på programmet når det skal arrangeres NM. Det er kostbart å gjennomføre et slikt arrangement, men jeg mener det hadde styrket helheten at det konkurreres i flere disipliner enn frisering og hudpleie. Hun mener konkurranser kan la seg gjennomføre, selv i koronatiden.

D I G I TA LT M E S T E R S K A P

- Jeg hadde egentlig sluttet å konkurrere for fem år siden, men var nysgjerrig på opplegget til World Nails Championship, som gikk av stabelen tidligere i høst. Mine ambisjoner var lave, fordi jeg har lagt treningen på hylla. Men det ble en 4. plass, noe jeg er strålende fornøyd med. - Det var 40 deltagere i konkurransen. Overføringene skjedde med oppsatte kameraer som viste vinklene under jobbing og under bedømmingen. Det var også lagt inn prosedyrer med dato og klokkeslett underveis, så man hadde full kontroll. Arbeidene ble til slutt anonymisert og bedømt av et panel med 10 dommere. Så det er mulig å gjennomføre konkurranser, selv om man ikke har fysiske møteplasser, forteller Linn. - Jeg er for øvrig blitt forespurt om å være dommer under World Nails Championship neste år, og det har jeg takket ja til. Jeg ville også vært villig til å delta i en praktisk dugnad for å få NM-disiplinene på skinner, sier Linn Himberg-Larsen.


ØKONOMIST YRING Hvordan kan du påvirke resultatene i egen bedrift? Kompetanse om å lese og forstå regnskap, slik at du kan påvirke resultatene i egen bedrift, er etterspurt i bransjen. I januar vil denne muligheten bli et tilbud i Bransjeprogrammet. Her vil det bli gitt en innføring i regnskap og økonomi. Lær deg noen sentrale begreper og hvordan gjennomføre en priskal­kulasjon. Kurset passer for salongeiere innen frisør- og velværebedrifter - og er gratis! Det vil være virtuelle klasserom en gang i uken fra 6. januar - 17. februar. Det vil være en fordel å ha kunnskap om og tilgjengelig Excel-program.

Påmelding fra nfvb.no

Fleksibelt utdanningsløp for hudpleie - Vi har klart å håndtere koronasituasjonen godt, fordi vi i utgangspunktet tilbyr ulike utdanningsløp innen fagområdet hud- og kroppspleie, sier avdelingsleder ved Tone Lise Akademiet, Anna-Karin Wahlgren. - Vi har en utdanning over ett år, med kombinert nettundervisning, samlinger og praksistrening på kveldstid. Vi tilbyr også et Cidesco heltidsstudium over ett år. På denne måten får vi spredt studentene og utnyttet lokalene på en trygg måte. M Å VÆ R E F Y S I S K

- Samtidig er vi glade for at vår nettbaserte teoriundervisning var på plass før koronatiden. Det har gitt oss en fleksibilitet å veksle mellom nettbasert teoriundervisning og praksistrening på dag- og kveldstid. For det er ikke til å komme unna, at man ikke kan drive praksistrening i hudpleiefaget uten en fysisk tilstedeværelse med korrigeringer og instruksjoner. Studentene må forholde seg til en praktisk klient-terapeut situasjon. Det nytter ikke å gjøre dette nettbasert. Da går man glipp av viktige nyanser, selve det fysiske møtet med den som skal behandles, fastslår Anna-Karin.

Vi gjør mersalg enkelt! kr

2 800

i økt omsetning per kunde i oktober

Dette fikk salonger som ga kundene anbefalinger på produkter og behandlinger i Fixit-appen

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

33


update

Bevegelser i bransjen

Kraftfullt og bærekraftig Dermanor tar over distributørrettighetene av Aurelia Probiotic Skincare. - Aurelia Probiotic Skincare er et multi-prisbelønt, resultatdrevet probiotisk hudpleiemerke som kombinerer vitenskapelig dokumenterte probiotiske ingredienser med kraftfulle planter. Probiotika-teknologien er banebrytende. Den reduserer celleskader og fremmer produksjonen av kollagen og hyaluronsyre for en fyldigere, duggfrisk, strålende hud, proklamerer Marketing Manager Lise Løvstad Christensen. Hun legger til følgende; - Denne kroppspleien er designet for å respektere hudens naturlige miljø. Det er en luksuriøs og balanserende pleie, for alle hudtyper. Formelen er fullpakket med planteingredienser og essensielle oljer, satt sammen og blandet av eksperter. Aurelia Probiotic Skincare kroppspleie har terapeutiske fordeler og egenskaper som vil inspirere, stimulere eller berolige sinnet og kroppen. Serien er ikke testet på dyr, og formulert med naturlig bærekraftig høstede botaniske ingredienser. Produktene passer til alle hudtyper, også sensitiv hud.

Tre tips til gratis markedsføring F O K U S E R PÅ HVEM DU ER

Åpnet du salongen din for å tilby det aller beste innen din sjanger? Da må du hele tiden fokusere på hvem du er. Vær målrettet i din bruk av sosiale medier. Minn alle dine følgere på hvor flink du er, og på hvilken ekspertise og erfaring du har. Vis dem det beste hver gang du legger ut noe på sosiale medier.

Aurelia Probiotic Skincare, storlansering fra Dermanor denne høsten.

Vegansk, animalsk, dyrevennlig? Det hersker en del forvirring rundt veganske og dyrevennlige produkter. Her er en liten oppdatering: At en produktserie er vegansk, er nødvendigvis ikke noe kvalitetsstempel. Vegansk betyr ikke ”cruelty-free”, eller dyrevennlig. Mange veganske produktserier inneholder nemlig ingredienser som er testet på dyr. Så gjør nøye research dersom du vurderer å ta inn en vegansk serie. Du kan være temmelig sikker på at dine potensielle kunder allerede har gjort det. Begrepet ”cruelty-free” benyttes av produkter som ikke er testet på dyr, men slike produkter kan likevel inneholde animalske ingredienser. D E VA N L I G S T E A N I M A L S K E INGREDIENSENE SOM FINNES I SKJØNNHETSPRODUKTER ER:

→ Honning (Bivoks) → Lanolin (Ullfett) → Squalane (Haileverolje) → Karmin (Rødt fargestoff fra kaktuslus) → Gelatin (Sener, leddbånd og bein fra gris eller ku) → Allantoin (Urin fra ku) → Ambergris (Et voksaktig stoff (oppkast) fra spermhvalens fordøyelsessystem) → Placenta (Morkake fra sau)

E L S K D I N E FA S T E KUNDER

Det er en vanlig misforståelse at en bedrift bare vil overleve så lenge den får inn nye kunder. Det kreves faktisk fem ganger mer innsats å tiltrekke seg nye kunder, enn det gjør å beholde de eksisterende. Så plei forholdet til dine faste kunder med omhu. Send tilbud, legg dem til i et lojalitetsprogram, gi dem den beste servicen de kan ønske seg. Er de fornøyde, vil de garantert gi deg nye kunder.

t

GI NOE EKSTRA

Du kan tilby konkurransedyktige priser, men dagens kunder ønsker noe mer for at de skal være lojale mot deg. Hvis du ikke gir dem noe ekstra, vil de finne noen andre som gjør det. Kunder legger ikke lenger bare verdi i produktene eller behandlingene de betaler for. De ønsker noe mer. Hvis du kan få dem til å føle seg spesielle, viktige og informerte, er du på rett spor. Et tips er å tilby nettbaserte opplæringsprogrammer som de får gratis tilgang til. For eksempel i hvordan de kan ta vare på huden, øyevippene, brynene og neglene hjemme. Kilde: Professionalbeauty.com.au

Kilde: New York Times 2019/ www.nytimes.com 34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

smartmask


HVORFOR VELGE KOSTTILSKUDD FRA

ADVANCED NUTRITION PROGRAMME?

Maten vi spiser er ikke så næringsrik som vi tror!

Huden trenger pleie både fra innsiden og utsiden!

Jordbruk, distribusjon og tilberedning av mat anno 2020 inneholder færre næringsstoffer enn før og mange brytes ned på den lange veien til tallerkenen.

Starter du hudpleien på innsiden vil du bidra til sunnere hudceller og kan dermed oppnå bedre resultater av aktive ingredienser i kremer og serum som påføres huden fra utsiden.

Huden står sist i køen! Opptak av næringsstoffer i kroppen er som et langt samlebånd hvor huden står aller sist i køen. Ved å tilføre nok av næringsstoffene som bidrar til normal, sunn hud øker du sjansen for at også huden får en bit av kaka!

Med Advanced Nutrition Programme kan du være trygg på at kosttilskuddene dine:

er basert på forskning ikke trender inneholder rene ingredienser som garanterer kvalitet og effekt er testet i alle stadier av produksjonen tar vare på miljøet med resirkulerbar forpakning les mer på skintific.no/forhandler KONTAKT OSS Skintific AS Telefon: 22 57 88 00 E-post: post@skintific.no

smartmask annonse.indd 2

05.11.2020 16:29:46


mix

produkter for hud & velvære

Å re ts j ul e g ave ?

NuFACEs mikrostrømapparat vant Allure Best of Beauty Awards 2020. Nå lanserer de enda et mikrostrømapparat. NuFACE FIX, som minimerer fine linjer rundt øynene, lepper og panne på bare 3 minutter. Kan også brukes til å plumpe opp leppevolumet. Sammen med det lille strømapparatet, som er på størrelse med en penn, kommer også et serum som lysner og fukter huden. Altså en smart kombinasjon av hudpleie og mikrostrøm i ett! Siden det er et stort marked for hjelpemidler til hjemmebruk, er nok dette en av gavene som står høyt på kundenes ønskeliste til jul. I følge Innovell Beauty, som har agenturet, kan kitet kjøpes inn også av de som ikke har NuFACE i sortimentet. Mer info: Innovell Beauty / 22 11 28 88 / www.innovellbeauty.no

M ask ul i n p l ei e

Skinbetter Science Defence MEN byr på en antioksidantrik formel designet for daglig beskyttelse. Et beroligende komplex gir en rolig og klar hudtone, motvirker fine linjer og rynker, demper rødhet. Super å bruke etter barbering. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Vinterpleie

J ul e g l e de r

Babor Adventskalender er en sikker schläger. I år har kalenderen et elegant, svart design med «With Love» innskrift i gull. Kalenderen gir som vanlig 24 perfekt koordinerte konsentrater med aktive ingredienser. Hver ampulle skjemmer bort både deg og din hud med ekstra boost av pleie. I år finner du for første gang Stress Control ampullen i adventskalenderen. Den lindrer stressrelatert rødhet og irritasjon. Mer info: Tjøstolvsen AS / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

Fu ll b e sk yt t el se

Skintific har lansert bt-protect smittevernsutstyr fra Bio-Therapeutic, beregnet på både hudterapeuter og forbrukere. En innovativ sølv-ion teknologi sørger for personlig beskyttelse og sikkerhet med antibakterielle og antimikrobielle egenskaper. Produktene er 100 % resirkulerbare, og tilfredsstiller de høyeste kvalitetsstandarder. Mer info: Skintific / 22 57 88 00 / www.skintific.no

M as ke m e d b a m bus

Dermalogica Hydro Masque Exfoliant inneholder bambuskuler som eksfolierer huden og klargjør for de fuktighetsgivende ingrediensene tremellaekstrakt og fytolipider. Bambuskulene kan flyttes rundt i ansiktet, tilpasset behandlingene. Virketid på 3 - 5 minutter. Etterlater huden beroliget, med en forfriskende finish og styrket fuktighetsbarriere. Mer info: Skintific / 22 57 88 00 / www.dermalogica.no

F sp flis

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


BRUSH-IN-A-BOTTLE GEL NAIL ENHANCEMENT SYSTEM

Vi presenterer CND PLEXIGEL™, et allsidig og anvendelig brush-in-a-bottle gelesystem som gir lengde, styrke og form med 3+ ukers holdbarhet og et fantastisk utseende.

CND PLEXIGEL™ Shaper – er en krystallklar brush-on gele som gir beskyttelse og styrke til den naturlige neglen. Hvor mange av dine kunder er ikke lei av flate, formløse naturnegler? Nå er jakten etter en løsning over, Shaper er produktet du leter etter. Shaper vil gi et lett, krystallklart beskyttende lag som jevner ut, former, gir ekstra styrke og korte forlengelser til den naturlige neglen. Perfekt for reparasjoner av sprekker, deling og flising på naturneglen. Før

Etter

CND PLEXIGEL™ Builder – er en klar brush-on gele som vil gi styrke og bygge moderat til lang forlengelse til den naturlige neglen. Ser du etter en rask, anvendelig og lett forsterkning til dine kunder? Builder er ideell for deg! Skap sterke, klare og lette forsterkninger som kan bygges over tipp eller sjablong for middels til lange forlengelser. Med en viskositet som er enkel og bygge, med god kontroll og en selvutjevnende effekt som sparer deg for mye filing. Før

Etter

Besøk neglakademiet.no for mer informasjon.

FYLL.

FIKS.

FORM.

PRODUKTER OG KURS

BYGG.

Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter til den profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike utdanningsprogrammene finner du på vår hjemmeside eller be om veiledning og råd fra våre fagansvarlige.

> Fyller inn sprukne og flisete negler

Reparerer knekte negler

Fyller og former flate negler

Lag tilpasset lengde

Problem løst! La neglene være helt klare eller avslutt med din favoritt CND farge

neglakademiet.no · kurs@neglakademiet.no 23 25 36 36


mix

produkter for hud & velvære

H øs tl i g g l ø d

Bioline urte-peel byr på en serie produkter basert på ni forskjellige urter med AHA-syrer for en perfekt glød. Produktene jobber med porer, pigmentering, ujevnheter, betennelser og linjer. Mer info: ABAS Kosmetikk / Bioline Norge / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

Ko llag en fr emmen d e

Aurelia Probiotic Skincare er et resultatdrevet, probiotisk hudpleiemerke, som kombinerer vitenskapelig dokumenterte probiotiske ingredienser med kraftfulle planter. Produktene reduserer celleskader og fremmer produksjonen av kollagen og hyaluronsyre for en fyldigere, duggfrisk hud. Aurelias hudpleie er ikke testet på dyr, og formulert med bærekraftig høstede botaniske ingredienser. Produktene passer for alle hudtyper. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

E ffek t i vt fo r s en si t i v h u d

PCA Skin Retinol Treatment stimulerer cellefornyelsen, reduserer rødhet og fremmer en klar og jevn hudtone. Passer alle hudtyper, gir huden en mild og effektiv tilvenning til retinolens aktivitet. Mer info: Happyskin / 22 37 10 00 / post@happyskin.no

Hudhelse

N at t lig pleie

Ku l d ekr em for h e l e fa m i l i e n

Matis Réponse Corrective-linjen har gjennomgått en total fornyelse. Alle produktene byr på nye, aktive ingredienser, dufter og formler. Linjen skal i tiden fremover selges inn som et alternativ til injeksjoner, som botox og fillers. Nattpeelingen Night Reveal 10 er ny i produktlinjen, og inneholder 10 % glykolog hyaluronsyre. Brukes to ganger per uke, og 48 timer før soling. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Bioline Vita+ kuldekrem er et må-haprodukt for hele familien når det er kaldt, og man trenger en sterk hudbarriere som beskytter de fine kapillærene våre. Etterlater huden silkemyk og elastisk. Mer info: ABAS Kosmetikk/Bioline Norge / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

I n te n s t b l i k k

Grande Cosmetics GrandeDRAMA Intense Thickening Mascara with Castor Oil gir intense, fyldige vipper. Den unike, byggbare formelen løfter, forlenger, bygger volum og fremmer tykke vipper og tilfører næring. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


UNIKE TEKNOLOGIER IMPONERENDE RESULTATER GODE FORTJENSTEMULIGHETER Exuviance er et av Nordens største og ledende klinikkmerker og har en fremtredende posisjon i den profesjonelle hudpleiebransjen. Exuviance kombinerer sine patenterte og unike nøkkelteknologier med markedets aller ferskeste innovasjoner for å gi deg tilgang til en komplett hudpleieserie som dekker behovene til samtlige av dine kunder.

Kontakt oss så forteller vi mer om mulighetene for din salong! Tlf. 22 42 77 77 • info@exuviance.no www.exuviance.no • Instagram @exuviance_nordic • facebook.com/ExuvianceNordic


mix

produkter for hud & velvære

K l a r t bl i k k

ZO Growth Factor Eye Serum består av en kombinasjon av peptider og planteekstrakter som bidrar til å stimulere produksjonen av kollagen i øye­ området. Øyeserumet oppleves som en slags filler som jevner ut og fyller inn linjer i hele øyeområdet. Mer info: www.hudhelse.com

Va l gfr i h et

Janssen Cosmetics byr på et stort utvalg av ampuller med aktive ingredienser for salg og til bruk i kabinett. - Vi tilbyr muligheter til å sette sammen egne pakker for salg til kunder med våre tomme tre- og syv stykk esker. Du kan velge mellom Hyaluron, Caviar, Detox, Normalizing, De-stress, Anti wrinkle, Melafadin, Fair Skin, Couperose, Brilliance shine og Eye flash fluid, forteller markedsansvarlig Kathrine Birkelid i Esthetica as. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

B e auty b o os t

BeautyBoost

Babor Gold Collection “With Love” presenterer i første omgang syv gylne beautyboostere, en for hver ukedag, pent oppstilt i en elegant, svart boks. De ikoniske ampullene tilbyr et hint av luksus, med et aktivt innhold. I anledning av lanseringen har Babor innledet et samarbeid med Cidesco, og kolleksjonen skal støtte et stipendprogram som gir støtte til hudterapeuter som ønsker Cidesco-sertifisering. For hvert sett «With Love» som selges vil 1 euro gå til programmet. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Ma sk ul i n e f fe k ti v i te t

Bioline byr på en ren mineralserie til herrene. De multifunksjonelle kremene gjør det raskt og enkelt for mannen å holde hudpleierutinene intakt. Serien inkluderer tre salgsprodukter: ansikts- og øyekrem i ett og samme produkt, en mattende krem og en anti-age krem. Mer info: ABAS Kosmetikk / Bioline Norge / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

Y pp e rs te k l a s s e

Dermanor fokuserer på bryntrenden og utvider sin profesjonelle produktportefølje over hele Norden med Browgame Cosmetics, håndlaget brynstilbehør av høyeste kvalitet. Alle pinsettene fra Browgame Cosmetics er produsert med solid italiensk håndverk og laget av svensk rustfritt stål av høy kvalitet. Blant pinsettene er Signature Slanted Tweezer Blackout, en svart pinsett med gummibelegg, som gir et godt grep. Utvalget inkluderer også speil, øyenbrynkniver, øyenbrynbørster og sett. Bak merket står en veteran i skjønnhetsbransjen, svenske Jonas Loboda Lindquist. Han så at tiden var inne for å lansere et høykvalitetsmerke for øyenbrynstilbehør. Han roser samarbeidet med Dermanor og peker på at dette garanterer for profesjonalitet og et høyt servicenivå. - Vi er glade for å ha fått inn Browgame Cosmetics i vår produktportefølje. Høykvalitets brynstilbehør er høyaktuelt, og passer perfekt inn i vår produktstrategi for hele Norden, uttaler CEO Dermanordic, Henning Nielsen.

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

Browgame Cosmetics byr på håndlaget brynstilbehør av ypperste kvalitet. - Vi ser at trenden med øyenbryn øker betydelig, og både salonger og forbrukere trenger et bredere spekter, selv med spesialprodukter. Med vår kompetanse innen utdanning vil vi også kunne løfte det nordiske markedet til et nytt nivå, fremholder Reidun Wang, daglig leder i Dermanor.

Be el

Heliabrine


INNOVATION LIFT & GLOW 8H Lifting ampoules + Lift & Illuminate Serum = Øyeblikkelig liftingeffekt

Acmella Oleracea • Amande douce • Algue rouge

Forhandler i Norge: Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon Heliabrine annonse 2020.indd 1

tlf. 64 97 40 60 I www.biovital.no 13.10.2020 10:58


mix

produkter for hud & velvære

Vi nt erpl ei e

Janssen Cosmetics Winter Cream byr på rik pleie for tørr, norsk høst og vinterhud. Den rike kremen med sheasmør, macadamia, cupuacu og isis beskytter huden mot uttørring og styrker hudens naturlige barriere. Kremen absorberes hurtig. Den silkemyke teksturen gir følelsen av en glatt og fuktet hud. Kan også brukes som kuldekrem til barn. Kjøp seks og få med gratis diskdisplay til din klinikk. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Kon s en trat fra h avet

Thalgo Marine Shot Mask er de første sheetmaskene med algefiber og marinekonsentrat. Tre masker = fuktighet, energi og lifting. Byr på resultater etter kun 10 minutter. Mer info: Skinthal / 90 98 24 85 / www.thalgo.no

B l u n k, b l u n k …

bareMinerals Strength & Length Eye Collection er en ren, vegansk vippe- og brynskolleksjon som naturlig forlenger og gir fylde, samt færre løse vipper. Hjelper vippene og brynene med å se sterke og sunne ut. Kolleksjonen er formulert med et rikt botanisk serum, som inneholder kløverblomst og kraftige peptider og aminosyrer. Resultatet blir sterkere, lengre og fyldigere vipper over tid. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Ø kol o g i s k h udpl e i e

Janssen Cosmetics Sensitive Skin Care serien er fornyet basert på vitenskapelige funn om pleie og vedlikehold av sensitiv hud og hud med atopisk eksem og couperose. Serien er utviklet for å beskytte, bevare og roe ned hud som er i ubalanse. Produktene er også anbefalt som onkologisk hudpleie under og etter cellegift. Mer info: Esthethica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Luc ky L ips

Janssen Cosmetics Lip Mask gir masse fukt, bekjemper tørrhet og holder leppene fløyelsmyke gjennom natten og dagen. Et «må ha» produkt. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Effekt i v ser i e

Doctor Babor Cleanformance er en serie produkter for ren skjønnhet og duggfrisk hud. Inneholder prebiotika og probiotika som nærer og styrker hudbarrieren og fungerer som et beskyttende skjold mot miljøbelastende stoffer. Serien byr på Clay Multi-Cleanser, Deep Cleansing Pads + refill, Moisture Glow Serum, Moisture Glow Cream Revival, Cream Rich, samt Awakening Eye Cream og Renewal Overnight Mask. Mer info: Tjøstolvsen AS / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

N y e n e rg i

Priori QSOD Enlightening Peel Pads er energigivende og lysnende for alle hudtyper. Jevner og glatter ut hudstrukturen. Fin på arr. Bedrer fastheten i huden, glatter ut linjer og rynker. Brukes 2 - 3 ganger per uke. Leveres i 30 pads per krukke. Mer info: Dermanor / 67 77 55 55 / www.dermanor.no


Times Square, New York City

Les mer om Environ pĂĽ www.environskincare.no

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


mix

produkter for hud & velvære

S up e rf i x s up e re n ke l t!

Plexigel er årets store nyhet fra CND. Det dreier seg om et «brush-in-a-bottle» gelésystem. Reparerer knekte negler, sprekker og skader. Bygg ut lengde og skap spennende former. Innkapsle blomster, stener og krystaller, eller simpelthen bruk den til å forsterke naturneglen før farge legges på. Det enkle systemet med pensel i flaske krever ingen blanding eller dypping, og gjør jobben enklere enn noensinne for negledesignere. Mer info: NeglAkademiet / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

I n n kaps l e t d e kor

Tyntflytende gelé gjør det enklere for negledesignere å være kreativ på dekorfronten. Samtidig byr de tekniske nyvinningene innen builder gels i ulike formater på mange muligheter for innkapsling av små kunstverk på neglene. Med CNDs nyvinning Plexigel går dekorjobben som en drøm. Produktet påføres på samme måte som en klassisk neglelakk. Ingen blanding, ingen komplisert prosess. Instagram flommer over av blomster-, krystall- og paljettnegler. Her er det kun kreativiteten som setter grenser. Så hvilke motiver skal få dekorere kundenes negler neste gang?

Disco Ball/CND Plexigel.

Fun k l e n d e j uve l fa rg e r ti l fe s t

Årets festsesong blir kanskje ikke tidenes heftigste, men i mørke tider er det kanskje viktigere enn noensinne å skinne litt ekstra. CND har laget en fargekolleksjon som gir de mest funklende juveler kamp om glansen. Cocktail Couture er navnet på de seks fargene som kommer både som salongbehandlingen Shellac og den langtidsholdbare neglelakken Vinylux. Smaragd, rubin, opal og ametyst er bare noen av inspirasjonskildene bak disse strålende fargene. Mer info: NeglAkademiet / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

Ne utv 44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


BLI EN CND

SHELLACER I DAG! NEGLAKADEMIET DIN LEVERANDØR AV KURS

Vil du �lby verdens mest populære neglebehandling i din salong? CND Shellac er den originale gelelakkbehandlingen som legges som en neglelakk og får utseende og holdbarheten �l gele. CND Shellac er en profesjonell behandling som herdes i LED lampe og gir naturneglen besky�else med over 100 nydelige farger som si�er feilfri� i tre uker med en utrolig høy krystallklar glans, uten riper, avskalling og ma�e overflater. Med 30 års erfaring som kursleverandør og grossist for skjønnhetsbransjen �lbyr NeglAkademiet deg grunnkurs i CND Shellac med diplom. Sammen med vårt team av internasjonalt utdannede instruktører i Oslo, Bergen, Sola og Trondheim, vil vi på 2 dager lære deg alt du trenger for å kunne �lby CND Shellac i din salong. Kurset krever ingen forkunnskap. Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter �l den profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike utdanningsprogrammene finner du på vår hjemmeside eller be om veiledning og råd fra våre fagansvarlige.

neglakademiet.no · 23 25 36 36 · kurs@neglakademiet.no

NeglAkademiet jobber kun med internasjonalt anerkjente og kvalitetssikrede varemerker som sikrer deg oppdatert undervisning innen de nyeste teknikkene og faglig utvikling. Med spesialisert fagkunnskap, og veiledet praktisk erfaring gir vi deg det beste utgangspunktet til å jobbe med de raskest voksende fagområdene i bransjen.

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

MASTERS IN MICROPIGMENTATION


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

Hu dple ie o g n e gl e d esi gn

∙ Amanda Hudpleie, Amanda Halvorsen Stol Kopervik ∙ Epyo Velvære AS Kristiansand S ∙ Lita Lux Jasiene Skiftun ∙ Molino Monica Lill Normann Brevik ∙ Oslo Beauty Lab AS Stokke ∙ Sør Hudklinikk AS Trondheim ∙ Waxerian AS Oslo Frisø re r

∙ Adam og Eva Grünerløkka, Grenseløse AS Oslo ∙ Adam og Eva Nygata AS Stavanger ∙ Becher Beauty Oslo ∙ Hårfin Kopervik AS Kopervik ∙ Hårsveisen AS Korgen ∙ Opplæring for Frisører Marianne Høvik Torgnes Brønnøysund ∙ Sees Hårstudio AS Stord ∙ Sunt Hår AS Nesttun

Digitale medlemsmøter Det er satt dato for to digitale medlemsmøter i desember og januar. Det vil være korte «frokostmøter», der NFVBs direktør og president informerer om aktuelle saker, med mulighet for å stille spørsmål underveis. Følg med på nfvb.no for mer informasjon. DATO/TID ER: Onsdag 9/12 Onsdag 20/1

kl. 08.30 – 09.15 kl. 08.30 – 09.15

Dato for landsmøtet (heldags) er fredag 12/3. Mer informasjon om gjennomføringen kommer.

…o g i d et st o r e fel l esska p et

Per 1. november hadde NHO-fellesskapet 28.723 medlemmer med totalt 589.719 årsverk. Det gir kraft å stå sammen.

#TRYGGSALONG

Det har vært en høst preget at stor smittespredning av korona. Våre medlemsbedrifter kan imidlertid vise til at «smitten stoppes i døren». Gjennom aktivt smittevernarbeid viser bedriftene at det er trygt å være kunde i salongen/klinikken. NFVB utformet visueller som medlemsbedriftene kan legge ut i sine sosiale medier. Det ble veldig godt mottatt av medlemmene.

Ledere med kompetansebevis NFVB Lederprogram har kommet i mål med kull 2. Deltakerne har vært gjennom en kompetansereise, med samlinger og individuell oppfølging, og ikke minst praktiske oppgaver i egen bedrift. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen er ansvarlig for gjennomføringen. Deltakerne fra frisør- og hudpleiebedriftene hadde siste presentasjon på ærverdige Hotel Gabelshus i Oslo, etterfulgt av diplomoverrekkelse. NFVB gratulerer med fantastisk innsats! OBS! Nå er det påmelding til kull 4, med oppstart i januar. Se nfvb.no for mer info. 46

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020


ET SAMARBEID MELLOM NFVB, FFF, NHO, LO OG KOMPETANSE NORGE.

SEASONAL

CAVIAR LUXURY BLACK GOLD FOR YOUR SKIN

Nye gratis kurs for hudpleiere Nye, gratis kurs for hudpleiere

Bransjeprogrammet har nå inngått avtale med InciDerm om nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette er kurs som vil gi faglig påfyll, fordypning og oppdatering i en bransje som stadig er i utvikling. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør Bransjeprogrammet har nå inngåttPortalen avtale med InciDerm det enkelt å ta de ulike modulene. er åpen 24/7,om så nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette du «går på kurs» når du selv vil og kan. er kurs som vil gi fagligmed påfyll, og oppdatering i en Hver modul avsluttes enfordypning kunnskapstest. Det utstedes bransje som er i utvikling. kursbevis forstadig gjennomført og bestått kunnskapstest. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør det I F enkelt Ø R S TåEtaOde M ulike G A Nmodulene. G V I L DPortalen E T B L Ier åpen 24/7, så du «går på kurs» når du selv vil og kan. MULIGHET FOR FIRE Hver enDkunnskapstest. Det utstedes F O Rmodul D Y P Navsluttes I N G S Omed MRÅ ER: kursbevis for gjennomført og bestått kunnskapstest. → Dermatologi

I FØRSTEOMGANG VIL DET BLI M L I Gog HE T FOR FIRE →U Hud ernæring FORDYPNINGSOMRÅDER:

N Y E B E H A N D L IN GE R T I L D IN K L IN IK K ? #TRYGGSALONG

Solid leverandør til hudpleiebransjen i over 15 år Gir din klinikk god inntjening Ingen krav om minstekjøp

→ Kosmetisk kjemi → Dermatologi → Hudsykdommer og hudforandringer → Hud og ernæring → Fordypningsmodul «Dermatologi med fokus på hud→ Kosmetisk barrieren»kjemi er nå tilgjengelig for påmelding og oppstart. → Hudsykdommer ogandre hudforandringer Deretter legges de modulene ut fortløpende. Fordypningsmodul «Dermatologi med fokus på hudbarrieren» er nå tilgjengelig for påmelding og oppstart. Deretter legges de andre modulene ut fortløpende.

Påmelding til kursene vil bli lagt ut på LIMITED nfvb.no og Inciderm.no EDITION NFVB, FFF og Kompetanse Norge har på rekordtid fått på plass gode utviklingstilbud til bransjen. Det jobbes fortløpende og det legges nå frem ytterligere tilbud.

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

SOM MEDLEM I NFVB S TÅ R D U A L D R I A L E N E ! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G HET, PÅV IRKNINGSK RA FT og UT VI KLI N GSM ULIGHE T E R!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

Spørsmål/innspill til Bransjeprogrammet? Kontakt vibeke.scheele.moe@nfvb.no

SS AA LLO ON NG G H H uu dd & & vvee llvvæ æ rree

44 -- 22 00 22 00

47


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 4 / 2 0 2 0

Hud & velvære U T G AV E 4 / 2 0 2 0

D I G I TA LT NETTVERKSMØTE:

Fagbrev gjør noe med deg

MEDLEMSBEDRIFTEN HUD AKER BRYGGE:

Godt teamwork gir gode resultater Hvordan har

Covid 19 endret bransjen?

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020:

Med fokus på

samspill

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Hud & Velvære 4 - 2020  

Hud & Velvære 4 - 2020