Page 14

T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Prosjekt Fagbrev Hudpleie har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt grunnlaget for å sende inn søknad om fagbrev. Det gir godt grunnlag for videre arbeid. Det er fortsatt et stykke igjen, men man er på god vei.

F E R S K

S P Ø R R E U N D E R S Ø K E L S E:

Dette svarer bransjen om fagbrev i hudpleie Gjennom spørreundersøkelsen til Prosjekt Fagbrev Hudpleie har mange benyttet muligheten til å gi sin mening og påvirke utviklingen av faget. Undersøkelsen er ikke endelig avsluttet, men vi kan nå presentere noen hovedfunn så langt. T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E , N F V B

NFVB er i samarbeid med Fagforbundet i ferd med å utforme en søknad for etablering av fagbrev for hudpleie. I april ble det sendt ut en spørreundersøkelse som gir prosjektet viktig informasjon og grunnlag for søknaden. Undersøkelsen ble sendt på e-post til alle hudpleie-

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

medlemmer i NFVB, samt til hudpleiebedrifter via flere leverandører. I tillegg er undersøkelsen lagt ut på NFVBs nettside og sosiale medier. Prosjektet har nå fått et godt grunnlag for videre arbeid.

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded