Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 2 / 2 0 2 1

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 2 1

ANNE REBECCA MØLLER:

Norgesmester som elsker utfordringer MEDLEMSPROFILEN:

The Beauty Hub PROSJEKT FA G B R E V H U D P L E I E :

No.1 in Professional Skin Revision

Only Available through DMK Certified Clinics (not sold online) Over 40 Years of Experience in Professional Skin Revision Available in over 30 Countries Worldwide Clinically Proven Results

Dette svarer bransjen

mva

på «medisinsk» hudpleie

S A L G S K A M PA N J E R :

SOL, SOMMER og snart normale tilstander!

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

hexa.no |

@DMKnorge |

DMK norge

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


Reveal

Respondertyper

BEAUTIFUL SUPER

Fra 1 til 3 måneder for å begynne å se og merke effekt

Sunn hud for alltid! RESPONDER

NORMAL RESPONDER

SLOW

RESPONDER

Fra 3 til 4 måneder for å begynne å se og merke effekt

Fra 6 til 8 måneder for å begynne å se og merke effekt

Se og kjenn effekten av BioSil® – prøv gratis! 300 salonger skal få se effekten av BioSil med egne øyne og kjenne effekten av BioSil på hud, hår og negler. Helt gratis. Ta kontakt på post@biosil.no eller 21 64 54 47 for å få vite mer. NB! Gjelder ikke salonger som allerede selger BioSil eller har fått gratis PowerStart.

ALTERNATIV 1

STEP-UP

Kontakt oss på post@biosil.no

ALTERNATIV 2 ESSENTIAL YOUR Ring oss på 21 64 54 47 SKIN CARE ALTERNATIV 3 Gå inn på Pinsett.no og fyll inn skjemaet «Søk om å bli forhandler»

Alle salonger som tar inn BioSil må gjennom et 2-timerskurs. Dette kurset kan gjennomføres i salong eller på nett.

Se filmer: BioSil testimonials

Derfor anbefaler vi Biosil® PowerStart TM til nye kunder: BioSil PowerStart gir deg en kickstart for å se hva BioSil kan gjøre for DIN hud.

NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO www.biosil.no | post@biosil.no Tel: (+47) 21 64 54 47

Seks måneders forbruk av BioSil i kapselform.

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: Tina Helen Hamelten – autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

Tina Hamelten, som distribuerer BioSil i Norden, er autorisert klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo. Ta vare på din naturlige skjønnhet med Environ’s ® Patentert og kliniskSYSTEM™ dokumentert Skin veganskEssentiA skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER avanserte Vitamin STEP-UP

Slik blir du forhandler

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte varemerkerwww.environskincare.no tilhørende Bio Minerals NV.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE Skin EssentiA Skin EssentiA er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper i alle aldre. Serien er bygget opp i et ”step-up” system, slik at huden får en sunn tilvenning av optimale doser vitamin A for best resultat.

• Vitamin A- det beste for huden • Forebygger utvikling av potensielle hudsykdommer • Hindrer tyrosinase • Gir en kraftigere hud med bedre lysrefleksjon • Jevner hudtonen • Virker akneforebyggende • Regulerer talgproduksjonen • Øker hudens hyaluronprodukskjon • Stimulerer fibroblastcellene til økt collagen og elastinproduksjon • Øker lagerhanscellene sitt potensiale • Øker helingsprosessen • Beskytter Cellens DNA • Øker hudens natulige SPF

www.environskincare.no EnvironSkinCareNO EnvironSkinCareNorway Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 post@esthetica.no I www.esthetica.no


Thalgo er basert på alger og havets fantastiske ingredienser. Produktene inneholder minimalt med fyllstoff og behandler huden din for en umiddelbar, og VARIG effekt.

Havet – vår lidenskap

Thalgo Norge

Thalgo Norge #baresunnhud

Skin


Thalgo; en av verdens mest innovative og ledende aktører innen SPA og Hudpleiebransjen i over 50 år. Skinthal; trygg og stabil leverandør i 20 år på det norske hudpleiemarkedet “Med over 30 års erfaring som salongeier har jeg aldri hatt så fornøyde og trofaste kunder som etter at jeg gikk over til Thalgo”. RUNHILD ØSTREM, SEACRET SPA, TØNSBERG

Produkter og behandlinger DINE kunder vil elske.

Skinthal as Tlf. 476 47 700 post@skinthal.no

Thalgo.no


I N NH O L D 2/2021

ARTIKLER 8 T H E B E A U T Y H U B , O S L O:

Skj ø nnh e t o g ve lvæ re t i l re t t t i d 12 ANNE REBECCA MØLLER, LILLE HUDKLINIKK: No rg e s m e s t e r s o m e ls ke r ut fo rd ri n ge r 14 F E R S K S P Ø R R E U N D E R S Ø K E L S E: D e t t e s va re r b ra ns j e n o m fa g b rev i h u dpl e ie 18 H U D P L E I E N S H I S TO R I E : Skj ø nnh e t s p le i e fo r f i f fe n 2 0 NYE LÆREPLANER: H el h e t li g fa g o p p læ ri ng 22 LØNNSOMT LEDERSKAP: Er d u e n re e ll ve rd i s ka p e r? 2 4 M VA PÅ « M E D I S I N S K» H U D P L E I E : D e t s ka l væ re li ke ko nk urra ns ev i l kå r 2 6 B U T I K K D ATA : Kam p e n o m k und e ne h a rd ne r 30 S A L G S K A M PA N J E R: 7 S ign e r t S o l , s o m m e r o g s na r t no rm a le t i ls t a n de r ! 3 5 U P DAT E - B eve ge l s e r i br a n sjen 3 2 S O M M E R E N E R H E R: 3 6 M I X - pr o du kt e r for h u d & vel være L i t t a v hve r t o m h ud o g s o l 44 N FV B in fo 3 4 S E L G S O L P R O D U K T E R: H u d ve nnli g s o lb e s k y t t e ls e 42 N F V B L A N D S M ØT E 2 02 1: NFV B s t y rke r o rg a ni s a s j o ne n

FA S T E S I D E R

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Bransjeutvikling i praksis Alle som leser kommentarfelt i sosiale medier ser jo fort at det er mange som tilsynelatende vet best om alt. Forbausende få av disse er synlige der de trengs, enten det er innen sport og idrett, politikk og samfunn, eller i næringslivet. Det er veldig lett å mene noe, men ganske krevende å sette handling til ordene. Andre har tilsynelatende en slags tro på «usynlige makter» som bare sørger for at ting skjer, uten tanke for at noen skaper arbeidsplasser, bygger skoler, får varer ut i butikkhyllene. NFVBS FORMÅL a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare ramme­betingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

for mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Denne innledningen til magasinet SALONG Hud & velvære nummer 2 2021 er for å sette fokus på at samfunnet vårt er et komplekst system, der alle har et ansvar for å bidra til drift og utvikling. NFVB er et forbund med en forpliktende formålsparagraf. Medlemmene tar derfor en tydelig delaktighet i utvikling av fag og bransje. Som bedriftseiere tar man ansvar for å skape gode arbeidsplasser. Velferd pumpes ikke opp fra Nordsjøen. Den skapes.

DET GODE OMDØMMET Et omdømme kan ikke vedtas. Det skapes som en reaksjon på noe. Vår bransjes omdømme er summen av hva som skjer ute i alle salongene og klinikkene. NFVB jobber på mange plan for at bedriftene skal ha det beste grunnlaget for gode, sunne og fremtidsrettede arbeidsplasser. I praksis betyr det at vi er sterkt engasjert i mange fora, både innenfor fagkompetanse og næringsdrift. NFVB er en aktør som gjør en forskjell. Som medlem er din bedrift med på å gjøre denne forskjellen. NFVB arrangerer norgesmesterskap innen våre fagområder. Det skaper positiv oppmerksomhet, stimulerer til bruk av fagkunnskap og skaper utvikling. NFVB er initiativtaker til Prosjekt Fagbrev Hudpleie, og setter bransjens ønsker ut i praktisk tilrettelegging. NFVB arrangerer lederutviklings­program som dokumentert styrker bedriftens konkurransekraft. Dette er noe av det du kan lese om i denne utgaven av SALONG Hud & velvære. Det handler om bransjeutvikling i praksis. NFVB er tilretteleggere, men alt som skjer ute i bedriften er ditt ansvar. Ta det på største alvor – med stor glede og høy energi. Med ønske om inspirerende lesning – og en riktig god sommer

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

2-2021

7


«Kanskje noen synes det er dristig å åpne en skjønnhetssalong i disse tider, men det var faktisk koronapandemien som trigget meg til å realisere konseptet akkurat nå»

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

T H E

B E AU T Y

H U B ,

O S L O :

SKJØNNHET O G V E LVÆ R E

til rett tid

- Det har vært utrolig spennende å utvikle skjønnhetskonseptet The Beauty Hub. Jeg ville lage noe litt «edgy» tilpasset vårt nedslagsområde. Det ser ut som om vi har truffet blink, smiler gründer og daglig leder Tina C. Mamelund. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

The Beauty Hub startet opp midt under koronaen, i et Oslo som til tider har vært sterkt preget av lokale restriksjoner. Men det var pandemien som fikk Tina C. Mamelund til å satse. - Kanskje noen synes det er dristig å åpne en skjønnhetssalong i disse tider, men det var faktisk koronapandemien som trigget meg til å realisere konseptet akkurat nå. Jeg har jobbet med kundeservice og strategiutvikling i en kontorjobb gjennom mer enn 10 år, og det har blitt belastende å sitte på hjemmekontor uten fysisk kontakt med kolleger. Jeg er nemlig en veldig sosial person og trenger å ha mennesker rundt meg. Så pandemien ga meg et puff til å ta opp igjen faglige ferdigheter innen make-up og bryndesign og etablere noe nytt i skjønnhetsmarkedet i Oslo, forteller Tina C. Mamelund. - Men jeg må legge til at jeg har hatt nytte av å jobbe med strategiutvikling i så mange år. Det har gjort meg bevisst på å tenke konseptuelt. Det er heller ingen ulempe at jeg har utdanning fra BI. Det kommer godt med når man starter egen virksomhet. A K T I V PÅ S O S I A L E M E D I E R

En nøkkelfaktor for å bygge merkevaren The Beauty Hub, har vært aktiv bruk av sosiale medier. - Vi presenterer våre tjenester både i form av film og foto, og ikke minst legger vi til rette for events og aktiviteter tilknyttet The Beauty Hub. Det krever at man setter av tid og jobber bevisst med dette. Aktivitet skaper aktivitet. Bruken av sosiale medier har vært avgjørende for at vi har greid å etablere oss under koranapandemien, fastslår Tina, som også har designet The Beauty Hubs egen nettside. GODT POTENSIALE I FORNYET OMRÅDE

The Beauty Hub er lokalisert i Anker Næringsloka-

ler i enden av Grünerløkka. Området har vært en smule «belastet», men Tina ser positive utviklingstrekk for området. - Det var perfekt å komme inn i lokalene akkurat nå. Storgata gjennomgår en kraftig oppgradering, og kommer til å bli et naturlig bindeledd mellom Grünerløkka og Oslo sentrum. Jeg er overbevist om at trafikken i form av forbipasserende vil øke kraftig når ting blir ferdig. Så får vi heller tåle at det pågår anleggsarbeider utenfor en stund til. - Fordel av å ligge på gateplan, med god eksponering mot forbipasserende, er noe som gjør at vi kan utvikle produktsalget. Det merker vi allerede nå. Dessuten er det et pluss, at vi kan styre arbeidstiden etter aktivitetene. Jeg kunne ikke holdt til i et kjøpesenter, der man blir tvunget til å tilpasse virksomheten til kjøpesenterets åpningstider, for å si det sånn. BEAUTY I STOR BREDDE

Tjenestetilbudet i The Beauty Hub er spisset mot skjønnhetspleie i ordets videste forstand. Vipper, bryn, manikyr, pedikyr og make-up er spesialiteter, men kundene kan også nyte klassisk massasje og behandlinger som inkluderer ansiktsmasker. The Beauty Hub har også avtale både med en som utfører keratinbehandlinger for hår, og en lege som kommer hver lørdag for å foreta injeksjonsbehandling. - Vi må være gode på det vi driver på med, så jeg har holdt igjen når det gjelder tilbud innen frisering og hudpleiebehandlinger. Vi må ha kvalifisert personell, skal vi holde en høy etisk og faglig standard. Derfor har vi begrenset hudpleietilbudet. Vi jobber fortrinnsvis med Esthemax, en Hydro Jelly Mask, som blant annet gir oppstrammende og avkjølende effekt. Den enkel å bruke og veldig populær. Vi har satt det i system, der kundene kan få nakke- og skuldermassasje mens masken virker. Så er man fresh og avslappet når behandlingen er over.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

9


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

Make-up artist Sunniva har spesialisert seg på bryndesign, og jobber mye med brynlaminering, som er det hotte for tiden. - Jeg er opptatt av å formidle hvordan vi jobber, og i samråd med kundene filmer vi behandlingen. Det blir en dokumentasjon på håndverket, ikke bare før-og-etter bilder. Hvis vi får lov av kunden, legger vi det også ut på sosiale medier, forteller Tina C. Mamelund.

Tina C. Mamelund realiserte drømmen om å skape et skjønnhetsunivers. - Jeg designet det meste selv, og fått det akkurat som jeg ville. The Beauty Hub er blitt et fremtidsrettet konsept, som har slått godt an i markedet. Siden oppstarten i januar i år har vi allerede fått en god del lojale kunder. Det er jeg litt stolt av, sett i lys av koronapandemien, smiler hun.

- Vi ønsker å ha et luktfritt miljø, og bruker derfor kun gelé produkter fra CND, Indigo og Light Elegance i manikyr og pedikyrbehandlinger.

TRIVES MED KUNDEBEHANDLINGER

- Jeg er på ingen måte en ren administrator, men jobber aktivt med kundebehandlinger. Grunnen til at jeg startet The Beauty Hub, var nettopp at jeg elsker å jobbe med kunder og mine faglige spesialiteter. Først og fremst bryndesign og brynstyling, men jeg er også opptatt av make-up. Dette er utrolig viktig tjeneste hos oss. Vi jobber både med make-up i forbindelse med TV og filmproduksjoner og vi har flere kjendiser på kundelisten. Så her har vi virkelig en faglig styrke, som blir lagt merke til, sier Tina. - Vi kjører også make-up kurs for våre kunder. Foreløpig gjør vi dette nettbasert online, men vi vil kjøre fysiske kurs når dette blir tilrådelig, legger hun til.

Derfor er jeg medlem av NFVB - Jeg brenner for at det skal være ryddige forhold og gode arbeidsbetingelser i skjønnhetsbransjen. Det gjorde at jeg i utgangspunktet var interessert i å tilknytte meg en bransjeorganisasjon da jeg planla å åpne The Beauty Hub i januar i år. Etter en liten research fant jeg raskt frem til NFVB. Medlemstilbudene virket attraktive, og forbundet har mye nyttig informasjon, ikke minst relevante tips og råd i koronatiden. Jeg synes også det er positivt å være tilknyttet NHO, som kan fronte våre hjertesaker, sier Tina C. Mamelund.

V I L G J E R N E S TA R T E A K A D E M I

Tina Mamelund er i oppstartfasen med The Beauty Hub, men tenker allerede på hvordan hun skal utvikle konseptet videre. - Vi må bygge sten på sten, og jeg er veldig opptatt av at ting skal på skinner før vi går videre. Jeg har noen tanker om hvor vi skal videre, uten at jeg vil gå inn på det akkurat nå. Men jeg kan røpe en ting, og det er at jeg håper å kunne realisere drømmen om å starte skolevirksomhet, og tilby kurs rundt om i landet. Men vi får nå ta det første først, nemlig utvikle The Beauty Hubs fulle potensiale, avrunder Tina C. Mamelund med et smil.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

Fakta:

The Beauty Hub Etablert: Januar 2021 Sted: Storgata 53, Oslo Gründer/eier: Tina C. Mamelund Antall medarbeidere: 6 Spesialitet: Skjønnhetspleie i vid forstand


Én peeling nærmere normalen Bli med oss på en reise der vi setter økonomi og salongdrift på dagsorden. Det er nå vi skal satse! Fra juni til oktober vil du få tilsendt tips, råd og kurs på ulike tema innen økonomi, regnskap og drift av din salong. Du får i tillegg en egen bransjerapport med viktige nøkkeltall og utvikling av bransjen. Økonomireisen er uforpliktende og kostnadsfri.

Meld deg på økonomireisen:

salongdrift.fixit.no

Økonomireisen er et samarbeid mellom Vitec Fixit Systemer AS og Tveit Regnskap AS. Vitec Fixit Systemer AS har i over 20 år tilbudt dataløsninger for å utvikle sunn salongdrift og økt lønnsomhet for norske frisør- og velværesalonger. Tveit Regnskap AS er spesialist innen frisør- og velværebransjen og tilbyr regnskapstjenester og økonomisk rådgivning for salonger i Norge.


FOTO: @fotograf_marianjade

- Det var blant annet utfordrende å filme seg selv i en behandlingssituasjon, men med stativ så gikk det bra, forteller Anne Rebecca Møller. Hun har deltatt «live» tidligere, men synes fordelen med digital konkurranse er at man får vist og dokumentert mer.

A N N E

R E B E C C A

M Ø L L E R,

L I L L E

H U D K L I N I K K:

Norgesmester som

elsker

utfordringer

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021


TEMA: NM I HUDPLEIE

NM i hudpleie ble i år gjennomført som en digital konkurranse. Det satt store krav til dokumentasjon, men deltakerne leverte veldig gode arbeider. - Det føles fortsatt litt uvirkelig, men det var utrolig gøy, sier norgesmester Anne Rebecca Møller. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Koronapandemien gjorde at fjorårets NM ble avlyst, mens årets NM ble digitalt. Konkurransen blir kanskje ikke like nervepirrende som når man er «live» på en arena, men kravene til dokumentasjon blir større. - Det var krevende, men på en god måte. Det er tidkrevende å samle all dokumentasjon, og ikke minst formulere seg og filme behandlinger, få med alle detaljer. Men det er også gøy og lærerikt, sier Anna Rebecca Møller fra Lille HUDklinikk på Rykkinn i Bærum. SKAPE NY BEVISSTHET

Anne Rebecca mener NM-deltakelse gir god nytteverdi til hverdagen i klinikken. - Man gjør etter hvert mye på rutine i bedriften. NM-forberedelsene krever at man frisker opp kunnskap og blir bevisst på hvordan og hvorfor man utfører ulike typer arbeid. Denne bevisstheten gjør at det også blir mer gøy å jobbe, sier hun. - Dette er et yrke der man aldri blir ferdig utlært. Man må følge med, ta til seg ny kunnskap og ikke gå i «rutinefella». Vi har forventningsfulle kunder som ønsker både resultater og gode behandlinger, og vi må være «på» hele tiden.

Digital prisaften. Normalt hadde norgesmesteren blitt kåret og feiret under en stor prisfest. Årets digitale prisutdeling var koronatilpasset, der deltakere og nominerte satt i hver sin kohort.

Norgesmester i hudpleie 2021, Anne Rebecca Møller, Lille HUDklinikk. - Det var gøy å vinne, men forberedelsene til konkurransen har skapt mer glede også i det daglige arbeidet, sier hun.

PRIORITERINGER I HVERDAGEN

Anna Rebecca har fire barn i alderen syv til tretten år. Det er krevende nok, og da samtidig drive egen virksomhet setter store krav til tidsplanlegging og prioriteringer. - Jeg er tilstede på det meste av skolearrangement og barnas aktiviteter, bare jeg får vite om det tidsnok. Fordelen med å drive egen bedrift er også muligheten til fleksibilitet. I januar i år brakk hun benet, noe som vi kan si er ganske uheldig for en som jobber som hudpleier. - Jeg ble «låst» til sofaen i åtte uker, og har blant annet lært ett og annet om forsikringer. Men jeg brukte også tiden til å melde meg på det jeg kunne av kurs og webinarer. Gjennom NFVB og Bransjeprogrammet tok jeg blant annet hudpleiekurs med inciDerm og andre kurs i forretningsdrift. Jeg har uansett mål om minst to kurs i halvåret, enten det er om behandlinger, produkter, ernæring, sykdommer, HMS etc. GOD OPPMERKSOMHET

Det å bli norgesmester går ikke upåaktet hen. Anne Rebecca kan fortelle om mye energigivende oppmerksomhet. - Det har kommet gratulasjoner fra alle kanter, med blomster fra leverandører. Det var virkelig gøy å vinne. Det gir energi. Lille HUDklinikk ligger i tilknytning til Rykkinn senter. Det vil si at de er i samme bygg, men med en annen inngangsdør. Det gjør at de også kan styre sin åpningstid uavhengig av senterets tider, samtidig som senterkundene bokstavelig talt er rett utenfor døren. - Jeg er godt fornøyd med beliggenheten, som gir mange muligheter, smiler norgesmesteren.

R E S U LTAT L I S T E N M I H U D P L E I E

1 2 3

NAVN Anne Rebecca Møller Malin Steffensen Marlene Paulsen

BEDRIFT POENG Lille HUDklinikk 90 Beautybalance Skincare 87 Calma Beauty 84

Dommere: Lone Christensen, Merethe Christensen og May-Liss Westerman V U R D E R I N G S K R I T E R I E R

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kunnskap i hud (dermatologi)  Hygiene/HMS  Planlegging og vurdering  Begrunnelse av valg produkter  Bilder  Film – klut teknikk, massasjegrep og maskepåføring  Kundekomfort  Terapeut hygiene   Helhetlig tankegang – livsstil og kosthold  Avsluttende evaluering  

D O K U M E N TA S J O N

Bidraget består av ett dokument som skal inneholder planlegging, dokumentasjon, gjennomføring og vurdering av en  hudpleiebehandling. Dokumentasjonen av selve gjennomføringen av behandlingen skal gjøres med bilder og film.   

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

13


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Prosjekt Fagbrev Hudpleie har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt grunnlaget for å sende inn søknad om fagbrev. Det gir godt grunnlag for videre arbeid. Det er fortsatt et stykke igjen, men man er på god vei.

F E R S K

S P Ø R R E U N D E R S Ø K E L S E:

Dette svarer bransjen om fagbrev i hudpleie Gjennom spørreundersøkelsen til Prosjekt Fagbrev Hudpleie har mange benyttet muligheten til å gi sin mening og påvirke utviklingen av faget. Undersøkelsen er ikke endelig avsluttet, men vi kan nå presentere noen hovedfunn så langt. T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E , N F V B

NFVB er i samarbeid med Fagforbundet i ferd med å utforme en søknad for etablering av fagbrev for hudpleie. I april ble det sendt ut en spørreundersøkelse som gir prosjektet viktig informasjon og grunnlag for søknaden. Undersøkelsen ble sendt på e-post til alle hudpleie-

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

medlemmer i NFVB, samt til hudpleiebedrifter via flere leverandører. I tillegg er undersøkelsen lagt ut på NFVBs nettside og sosiale medier. Prosjektet har nå fått et godt grunnlag for videre arbeid.


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Spørreundersøkelsen blant bedriftseierne har gitt mange viktige fakta og innspill.

ETTERLENGTET ORDNING

Undersøkelsen viser at det er god støtte for å få til et fagbrev for hudpleie. Gjennom den åpne tilbakemeldingen uttrykker flere konkret at de heier på ordningen og at den er etterlengtet. Det gis uttrykk for at det er viktig med standard opplæring for hele landet. Det er behov for dyktige terapeuter med erfaring og kompetanse, og flere bedrifter sier konkret at de gjerne bidrar til dette gjennom lærlingordningen. Spørreundersøkelsen har gjennom den åpne tilbakemelding også avdekket at svært få er negative til ordningen. Det har imidlertid kommet inn noen innspill som vil være viktig å ta med i det videre arbeid med utvikling av ordningen. HVEM ER BEDRIFTENE?

61 % av bedriftene som har svart har en eller flere ansatte. 45 % av bedriftene har 10-20 års erfaring i bransjen og 32 % har mer enn 20 års erfaring. 50 % av bedriftene oppgir at de har behov for å ansette 1-2 hudpleiere de neste 1-2 årene. 9 % har behov for å ansette enda flere i bedriften.

45 % opplever lav tilgang på kvalifiserte hudpleie i dagens marked. 26 % oppgir at de i liten grad ansetter nyutdannede hudpleiere, mens 26 % gjør det i stor grad. OPPLÆRING I BEDRIFTEN

Tilbakemeldingene sier at med dagens modell bruker 25 % av bedriftene 2-5 timer i uken på opplæring av nyansatte, og 19 % bruker mer enn 5 timer. 27 % gir tilbakemelding på at det tar 12 måneder med opplæring/trening før en nyutdannet jobber selvstendig. 15 % mener det tar 12-24 måneder. K J E N N S K A P T I L Y R K E S FA G L I G UTDANNINGSLØP

Undersøkelsen avdekker at hele 25 % av bedriftene har god kjennskap til yrkesfaglig utdanningsløp som ender med fagbrev. 53 % har noe, mens 22 % har ingen kjennskap. Hele 81 % tror en ordning med 2+2 (skole/bedrift) i stedet for 3 år på skole i større grad vil sette den ferdigutdannede hudpleier i stand til å jobbe selvstendig.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

15


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

V I L TA A N S VA R F O R L Æ R L I N G E R

92 % av bedriftene vil påta seg opplæringsansvar. Det fordeler seg slik: 76 % av bedriftene antar de kan ta imot 1 lærling. 11 % antar de kan ta imot 2 lærlinger og 5 % kan ta imot 3 eller flere. Det er kun 8 % av bedriftene som antar at de ikke har mulighet til å ta ansvar for lærlinger.

Programsjef Vibeke Scheele Moe i NFVB sørger for at en søknad om å opprette fagbrev i hudpleie har god forankring i bransjen.

GODT GRUNNLAG

Undersøkelsen gir et godt grunnlag for søknad om etablering av fagbrev for hudpleie. Bransjen uttrykker gjennom denne undersøkelsen et behov for fagkunnskap, og et ønske om å bidra til utvikling av fremtidens hudpleiere gjennom å være opplæringsbedrift. Det er viktig for å sikre kompetanse og kvalitet hos nyutdannede hudpleiere. Det er viktig at bedriftene bidrar i dette arbeidet. Det bidrar også til hudpleieres omdømme. PÅ G O D V E I – E T S T Y K K E I G J E N

Prosjekt Fagbrev Hudpleie - som består av representanter fra NFVB og Fagforbundet - vil fortsette å jobbe med dokumentasjon for å ferdigstille søknad om fagbrev i hudpleie. Målet er å få sendt søknad innen 1/8 2021. Etter en eventuell godkjenning fra Utdanningsdirektoratet vil det bli satt i gang arbeid med konkretisering og gjennomføring. Det betyr at det fortsatt er et stykke frem, men vi er nå på god vei og håper at det videre arbeidet med forberedelser kan starte i løpet av året.

«Det er for tsatt et stykke frem, men vi er nå p å go d vei o g håp er at det videre arb eidet me d forb ere delser kan star te i løp et av året»

NOK LÆREPLASSER?

Utfordringen synes å være om bedriftene kan tilby nok læreplasser. Dette må det jobbes aktivt med for å sikre. Her er det viktig med godt informasjonsarbeid. Prosjekt Fagbrev Hudpleie vil gjennomføre digitale informasjonsmøter om hva yrkesfagligopplæring med fagbrev betyr både for lærling og bedrift. Det er viktig å frem hva et opplæringskontor er, og hvilken støtte bedriften får som lærebedrift. Lærerne inviteres til et eget digitalt informasjonsmøte.

Pros j e k te i e r N F VB - s ty re t:

∙ Guri Andreassen, 7. himmel Pros j e k tl e d e r:

∙ Vibeke Scheele Moe, NFVB Pros j e k tde l ta g e re :

Lenker til informasjon Hva betyr fagbrev egentlig for bransjen, og innebærer det for bedriftseierne? På NFVBs nettside har det vært publisert en rekke artikler om Prosjekt Fagbrev Hudpleie. Les mer på nfvb.no: → Fagbrev hudpleie gjør en stor forskjell → Lærlinger – en berikelse for din bedrift → Fagbrev gjør noe med deg Hør Podcast: → Podcast med tema fagbrev hudpleie Se video fra opplæringskontoret: → Vil du bli lærebedrift?

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

∙ Carina Dahl Aspeli, Hvil Vingene ∙ Ann Louise Brurås, Eracura Hud- og kroppsklinikk ∙ Laila E. Fure, Fagforbundet / Innovell Beauty ∙ Heidi Hafslund, Cocoon Skin ∙ Linda Jørgensen, Nordic Formula ∙ Ann-Kristin Stokke, Skintific ∙ Tonje Torbjørnsen, Fagforbundet


Age Beauty Secret The secret of new youth

DISTRIBUTØR:

TLF: 55 28 28 28

BIOLINE_NORGE

BIOLINENORGE


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

H U D P L E I E N S

H I S T O R I E:

Skjønnhetspleie for fiffen Når det nå jobbes med fagbrev for hudpleie, er det interessant å se litt på fagets historie. En av pionerne drev landets mest fornemme salong midt på Karl Johans gate i Oslo, med kongehuset på kundelisten. T E K S T: L I N D A J Ø R G E N S E N

Arild Marthinsen, sønn av Erling Marthinsen, som var kompanjong med fru Austa Koppel, er et levende leksikon om frisør- og skjønnhetspleiehistorien i Oslo.

Linda Jørgensen er med i Prosjekt Fagbrev Hudpleie. Hun er sterkt opptatt av fagets utvikling og omdømme. I denne artikkelen hyller hun Austa Koppel, en av fagets pionerer.

Legg merke til navnet Austa Koppel. Dette er damen som står bak fagets anerkjennelse i Norge. Koppel ble født i København i 1886, med dansk mor og islandsk far. Hun gikk klosterskole og ble undervist i fransk språk og kultur, samt musikk. Artium tok hun ved Zahles skole i København 20 år gammel. Hun var gift med skipskaptein Oscar Wilhelm Koppel, men ble tidlig enke med to barn. DER PENGENE ER…

Så hva skulle nå den unge enke ta seg til? I 1894 traff hun norske fru Tønder-Mathiesen som var i samme vanskelige situasjon, og sammen drøftet de mulighetene i Christiania (nå Oslo) i Norge. Ved å se på skattelistene fant de ut at frisørene i forhold til sitt antall sto godt, og de bestemte seg for å satse på frisørfaget. De lærte seg damefrisering av hoff-frisøren i København og herrefrisering hos frisør Boden i Stockholm. Hud studerte de av en bekjent som var lege. Med god kunnskap om hår, hud og anatomi åpnet den den første salongen på hjørnet Prindsensgade og Akersgaden i november 1895. I 1903 hadde de utviklet seg til å bli en av de førende salongene, og flyttet til Karl Johans gate 20. Senere, i 1913, flyttet de til Karl Johans gate 33. Bedriften beskjeftiget et

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

personale på ti damer, hvorav tre på skjønnhetspleie på heltid. H Ø Y T S K AT T E T – P Å F L E R E V I S

De to damene greide å reise en bedrift som ble søkt av byens «beste» publikum. Særlig med fru Koppel var det kommet en damefrisør av europeisk snitt. Hun hadde en dannelse og dyktighet som snart ble kjent og høyt skattet. Byens rikmannsfamilier, diplomater, samt selve kongehuset søkte hennes bistand. Også godseiere og andre store navn utenfor byen søkte hennes ekspertise. Det var stort arbeidspress, og det tok ikke langt tid før også fru Austa Koppel kom høyt opp på skattelistene i landet. T I L K A M P F O R F A G S T O LT H E T E N

I 1914 startet første verdenskrig og hennes kompanjong avgikk med døden. De ble vanskelige og «uordnede» forhold for frisering og skjønnhetspleie, og mange utøvde faget i sine hjem. Omdømmet ble «skittent», og hun måtte tåle bemerkninger som «De er alt for god til dette arbeidet, fru Koppel». Hennes fagstolthet reiste seg til kamp, og kampen om skjønnhetspleien ble en av de store merkesaker. Fru Koppel uttalte i et intervju;


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Fru Koppels personale.

Skjønnhetspleierådets skole.

«Skulle jeg uttale et ønske for skjønnhetspleiens fremtid, ble det egentlig først: Bedre utdannelse, og så kjennskap til de preparater vi bruker så vi vet hva vi arbeider med og hva vi selger.» A U S TA K O P P E L , 1 9 4 7

«I 1935 opplevde vi innenfor skjønnhetspleien de samme utskeielsene som damefrisørfaget hadde lidt under i sin tilblivelse. Det var meget vanskelig å få has på denne «underverden» som regjerte markedet». AUTORISASJONSPRØVE I SKJØNNHETSPLEIE

Gjennom Oslo Damefrisørlaug kjempet Koppel for faget, og fikk inn damefrisering og skjønnhetspleien inn på fagskolen. Skjønnhetspleierådets skole holdt til i en gammel Christiania-gård like ved Vestre Elvebakken. Skolelokalet var imponerende stort i forhenværende skredderverksted, med vinduer fra gulv til tak, moderne innredet. Skolens leder fru Alfhild Kraft var meget stolt. Det var denne skolen som førte elevene frem til den prøven som Skjønnhetspleierådet autoriserte. Fru Austa Koppel var også den første som tok autorisasjonsprøven i skjønnhetspleie i 1936. INN UNDER HÅNDVERKSLOVEN

I 1930 ble damefrisørfaget anerkjent som håndverksfag. Det forelå også et forslag om å innlemme skjønnhetspleien i damefrisørfaget, således at elevene etter to års undervisning i alle fag skulle ha mulighet for å velge ett eller to spesialfag. Dette forslaget falt, og skjønnhetspleien sto uten noen fast utdannelse.

I 1938 ble det vedtatt et forslag om å legge faget inn under dame- og herrefrisørfaget, hver for seg, slik at man ikke lenger kom opp i stridigheter om disse fags sammenslutning, samtidig med at skjønnhetspleien også kom inn under håndverksloven. Forslaget ble sendt departementet, hvor det «sov» i flere år. Handelsdepartementet brakte saken til avslutting i en forordning av 6. juni 1942: «Skjønnhetspleie for damer skal kun høre under dame­ frisør- og skjønnhetspleiefaget, og skjønnhetspleie for herrer kun under herrefrisør- og skjønnhetspleiefag­et. Håndverksrett etter håndverkslovens § 2, siste ledd, vil ikke uten videre omfatte hele skjønnhetspleieyrket, i det betin­ gelsene for håndverksrett må foreligge særskilt for hhv skjønnhetspleie for damer og skjønnhetspleie for herrer.» Skjønnhetspleien var blitt et håndverk! Kampen var nådd, faget var sikret. Fru Koppel fylte 80 år den 9. oktober 1948, og ble hyllet med blomster og telegram. For en ildsjel med vilje, styrke, mot og yrkesstolthet. Takk til fru Austa Koppel!! Kilde: ∙ Oslo Damefrisør- og Skjønnhetspleielaug, jubileumsbok 1952. ∙ Norges frisør- og skjønnhetspleieyrke, jubileumsbok NDHF 1947 ∙ Samtaler med Arild Marthinsen, sønn av Erling Marthinsen, som var kompanjong med fru Austa Koppel.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

19


T E M A : FA G U T D A N N I N G

N Y E

L Æ R E P L A N E R:

Helhetlig fagopplæring Nå er også den nye læreplanen for Vg3 publisert. Med det så har Utdanningsdirektoratet fullført løpet med nye læreplaner for både Vg1, Vg2 og Vg3. NFVB har vært godt med i prosessen og sikret innspill fra bedriftshverdagen. Læreplanen for Vg3 som ble vedtatt nå i mai vil gjelde fra høsten 2022. De nye læreplanene ligger kun ute for digital visning på Udirs nettside. Grunnen er at det er en rekke digitale verktøy knyttet til læreplanen. Det skal gi praktiske forklaringer og overganger til kunnskapsfordypning. Det er viktig at man har et helhetsperspektiv når man leser læreplanen, og ikke bare ser på kompetansemålene. Alle delene i læreplanen må sees samlet, slik at eleven får en helhetlig opplæring. NÆRINGSLIVETS BEHOV

NFVB inviterte alle bedriftene til å gi innspill til Utdanningsdirektoratets høring sist høst. Det er viktig at læreplanene skal være utformet for en fremtidsrettet utdanning, og tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse. Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangruppene har gjort en formidabel jobb på vegne av bransjene. Det har vært lagt ned et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for framtiden.

L ær ep l a n er p å n ett De nye læreplanene ligger på Utdanningsdirektoratets nettside - udir.no. Linker til læreplanene finner du også i nettartikkelen på nfvb.no.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

NFVB er godt tilstede i arbeidet med utforming av læreplaner for våre fag. Jan Kristian Pettersen i sørger for at næringslivets behov blir lagt frem.

De t t e ha r l æ re p l a ngrup p e n fo r V g2 o g Vg3 hud p l e i e fok use r t p å Målet med de nye læreplanene i hudpleiefaget er å gjøre de mer relevante for arbeidslivet slik det er nå og i fremtiden. Vi har hatt fokus på at eleven skal få tilegne seg dypere kunnskap i det som vi ser på som det primære i hudpleiefaget, for på denne måten løfte frem hovedekspertisen i faget. Dette gjelder både praksis og teori. Kompetansemålene er forsøkt formulert slik at det skal inkludere gode, fremtidige og innovative løsninger i faget. Om l æ re p l a ne ne Følgende tekstutdrag er hentet fra Udirs nettside: Den nye læreplanen i Vg1 helse- og oppvekstfag tar utgangspunkt i det friske mennesket, og legger mer vekt på helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Faget legger videre vekt på praktiske ferdigheter og evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Faget skal være framtidsrettet og relevant for arbeidslivet, samtidig som det skal bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. De nye læreplanene i vg2 skal legge til rette for en god progresjon fra vg1-planen. Det innebærer blant annet at kunnskapsinnholdet i læreplanene på vg2 er mer spesialisert og komplekst, og at elevene skal bruke kunnskapen de har tilegnet seg på mer avanserte måter. Kompetansemålene er utformet slik at de ivaretar både bredden og dybden i kompetansen elevene skal ha før de går ut i lære, eller i videre skoleløp på vg3. De nye læreplanene i vg3 skal legge til rette for en god progresjon fra vg2. Læreplanene er utformet slik at skolene og lærebedriftene kan tilpasse opplæringen til egne elever og lærlinger, og til forutsetningene som finnes ved den enkelte skole og lærebedrift. På denne måten er det lagt til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasning.


NEW MINERALIST Lip Gloss-Balm

gloss

LOOKS LIKE A

FEELS LIKE A

balm

SHADE: SINCERITY


- Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

L Ø N N S O M T

L E D E R S K A P:

Er du en reell verdiskaper?

Hvordan måler du din verdiskapning som leder? Hva blir du målt på i ditt lederskap? Er dette to spørsmål som burde gitt det samme svaret? Det mener jeg at det burde, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E D E R U T V I K L E R L E A D I N G E D G E A S / N F V B L E D E R P R O G R A M

Hvis din prestasjon som leder måles annerledes enn det du måler deg selv på, har du et godt utgangspunkt for konflikt. Lite klarhet om hvordan verdi skapes bidrar ikke bare til frustrasjon hos deg som leder, men også blant de som er utsatt for ditt lederskap. Nettopp derfor er dette spørsmålet, om hvordan du skaper verdi som leder, ett av de viktigste å bearbeide med jevne mellomrom. LØFT LØNNSOMHETEN – STILL SPØRSMÅL!

Hvordan du skaper verdi som leder kan i utgangspunktet virke som et åpenlyst spørsmål. Det handler om å skape økonomisk gevinst. Men, for å skape lønnsomhet over tid er det viktig at du setter søkelys på andre prestasjonsområder enn hva som bare skjer i kassaapparatet ditt. I denne artikkelen vil jeg gi deg innblikk i tre områder som er viktige for å løfte lønnsomheten på salongen: (1) om forventninger innfris, (2) sammenhengen mellom intern servicestandard og økonomisk resultat og (3) lederadferdstrekkene som har vist seg å bidra til økonomisk vekst. Disse områdene trener vi på under NFVB lederprogram. Det er bemerkelsesverdig hvor godt deltakerne på programmet har kommet seg gjennom den krevende tiden vi har stått i. Mange kan vise til en svært hyggelig økonomisk utvikling. ER DU EN TYDELIG LEDER?

I Leading Edge har vi i ti år hatt gleden av å støtte ledere

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

og ledergrupper i ulike bransjer og på alle nivåer. En diskusjon som ofte dukker opp, er: Hvordan utøve et lederskap og gjennomføre en handlingsplan som sikrer at salongen/klinikken når de målsettingene som er satt? (Her stopper det opp for mange.) → Hvilke målsettinger er det vi egentlig arbeider etter? → I hvilken grad kjenner alle medarbeiderne disse m ålsettingene? → Hva er egentlig den definerte handlingsplanen? → Hvordan skiller denne handlingsplanen seg ut, slik at vi skaper en konkurransefordel i markedet? SKAP BEVISSTHET

Har du klare svar på spørsmålene over? Om ikke, er det kanskje en trøst at du ikke er alene om det. Ledere som oppdager at de ikke kan svare på disse spørsmålene forstår i større grad sin egen og andres frustrasjon, manglende mestringsfølelse, og hvorfor det ligger et uforløst potensial i organisasjon. Heldigvis er det sjeldent for sent å finne svar. En god start for å komme i gang er: 1.    Gjennomfør en tydelig forventningsavklaring med dine medarbeidere. 2.    Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater 3.    Tren deg på det som fra forskning har vist seg å være verdiskapende ledertrekk. La oss dykke litt ned i hver enkelt av disse tre.


TEMA: BEDRIFTSUTVIKLING OG LEDELSE

1) GJENNOMFØR EN TYDELIG FOR­ V E N T N I N G S AV K L A R I N G M E D D I N E MEDARBEIDERE

Det viktigste stedet å starte for å skape verdi som leder, er å gjennomføre en tydelig forventningsavklaring med din leder (om du har det) og dine medarbeidere. Der bør dere snakke om hva de forventer av deg som leder og vice versa. Overraskende mange innrømmer at dette er et forsømt område. Alle mennesker ønsker å skape verdi, men verdiskapning må settes inn i den konteksten du jobber i. Når ledere er usikre på hvordan de bør fylle rollen sin som leder, er det nettopp fordi de ikke vet hvilke forventninger medarbeidere har til dem. Hvis forventninger ikke snakkes om, blir det ofte til at alle driver med tankelesning. Det vil si at de tror de vet hva den andre forventer uten at de egentlig vet det. Derfor: Ikke overlat verdiskapning til din egen tankelesning. For å unngå for mye tankelesning, anbefaler jeg alle ledere å sette seg ned sammen med sine medarbeidere og gjennomføre følgende forventningsavklaring. Begge parter skal svare på alle spørsmålene: → Hva tror jeg den andre forventer av meg? → Hva forventer jeg av meg selv som leder? → Hva forventer jeg av den andre? Gjennomfør denne samtalen en-til-en og skriv ned forventningene som blir kommunisert. Disse samtalene blir klargjørende for begge og dere kan også benytte anledningen til å avdekke eventuelle misforståtte forventninger. Som leder er det også fullt mulig å si: ”Dette er forventninger jeg ikke kan innfri, så det må vi løse på en annen måte”. Når dere har etablert forventninger er disse fine å følge opp og eventuelt justere i samtaler månedlig / kvartalsvis. 2 ) S K A P E N F E L L E S F O R S TÅ E L S E M E L L O M I N T E R N S E R V I C E S TA N D A R D O G Ø K O N O M I S K E R E S U LTAT E R

Som leder skal du bidra til å innfri de økonomiske målsettingene til salongen/klinikken. For mange ledere er dette en av de viktigste faktorene i en vurdering av hvor verdiskapende sitt lederskap er. I noen organisasjoner uttales følgende: ”Vi har dyktige ledere som bringer frem det beste i våre medarbeidere. De skaper en sunn og verdiskapende kultur, og det gjør at kundene våre er lojale. Lojaliteten er motoren i vår økonomiske verdiskapning”. De ser altså en sammenheng mellom lederskap, produktivitet, medarbeidertilfredshet, kundelojalitet og økonomisk resultat. Dette er en ideell situasjon, mener jeg, og noe vi arbeider systematisk med gjennom hele lederprogrammet. Vi kaller det service-profitt-sammenhenger. Arbeid med dette skaper mer substans og økt sannsynlighet for varig effekt! SENTRALE SAMMENHENGER

Høy medarbeidertilfredshet skaper kundelojalitet som igjen bidrar økonomisk vekst. Denne modellen anvendes fremdeles av de beste operative lederne. Disse lederne skaper verdi ved å være opptatt av alle elementene i service-profitt-kjeden. Du skaper altså verdi når dine med-

arbeidere er tilfredse og har tydelig forståelse for hva som er forventet. Dette prestasjonsområdet, medarbeidertilfredshet, linkes så til forståelsen av hva som skaper verdi for kundene dine, og dermed også lojalitet. Kort fortalt er altså oppmerksomhet rundt medarbeidere og kunder det som i det lange løp skaper gode økonomiske resultater. 3 ) T R E N PÅ D E L E D E R T R E K K E N E S O M SKAPER VERDI

NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen. Det finnes mange påstander om hva godt lederskap av. Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. Et godt sted å starte, er en oversiktsstudie av Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Her gjennomgås de siste 100 års forskning innen verdiskapende lederskap. Studien viser elleve verdiskapende trekk som det er smart å arbeide med som leder: → Følelsesmessig stabil → Utadvendt → Åpen for nye erfaringer → Omgjengelig → Planmessig → Passe selvsikker → Intelligent – evnen til å se sammenhenger → Utvikler en visjon og bruker den som et aktivt styringsmiddel → Utvikler gode relasjoner → Utvikler seg selv og sine medarbeidere → Opptatt av mål og resultater Hvordan vil du vurdere deg selv på disse på en skala fra 1 til 7, der 1 er i liten grad og 7 er i stor grad? Er du ekstra modig kan du ta en prat med dine medarbeidere og høre hvilken score hun eller han gir deg. Da er du i gang med å utforske og videreutvikle ditt lederskap. Forventningsavklaring, felles forståelse, forskningsbasert verdiskaping er stikkord fra lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansens artikkel om lønnsomt lederskap. Han inviterer nå til kull 5 i NFVB Lederprogram.

LØNNSOMT LEDERSKAP I PRAKSIS

På lederprogrammet arbeider vi med konkrete verktøy og metoder for å bli enda dyktigere på disse områdene. Den økonomiske utviklingen og tilbakemeldinger fra nå 300 medarbeidere viser at ledertreningen har vært verdifullt på flere områder – også lønnsomhet! Lykke til med lederskapet ditt – håper vi ses på NFVB Lederprogram kull 5 i Bergen til høsten eller kull 6 i Oslo på nyåret! For informasjon/påmelding til NFVB Lederprogram, se nfvb.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

23


TEMA: ØKONOMI OG SALONGDRIFT

M VA

« M E D I S I N S K»

H U D P L E I E:

Det skal være like konkurransevilkår 1. januar i år (2021) ble såkalte «medisinske» kosmetiske behandlinger pålagt merverdiavgift, det vil si at skillet mellom «medisinsk» og «ikkemedisinsk» behandling ble tatt bort. Hva betyr det i praksis? T E K S T: A N N E M A R I H A L S A N , D I R E K T Ø R N F V B

Årsakene til endringen er først og fremst at MVA-unntaket for denne typen behandlinger ga uheldige utslag i forhold til like konkurransevilkår i bransjen, men også at Staten gikk glipp av store avgiftsinntekter fra et kraftig økende marked. H V O R G Å R M VA - S K I L L E T ?

Skillet mellom hva som er medisinsk begrunnet kosmetisk behandling og hva som ikke er det, er også vanskelig, og har i praksis vært overlatt til bransjen selv å definere. Prinsippet om at rene helsebehandlinger er fritatt for MVA i Norge står imidlertid fremdeles fast. I løpet av de første månedene i dette nye MVA-regimet for hudpleie/kosmetiske behandlinger, har flere av våre medlemmer erfart at det trengs tydeliggjøring av hva

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

som gjelder og hvor skillet går på de ulike behandlingsformene. På denne bakgrunn har NFVB kontaktet Skatteetaten. Vi har brukt et eksempel fra en av våre medlemmer; «Elektrolysebehandlinger» rekvirert av lege og dekket av HELFO i vår henvendelse til Skatteetaten.  Vi har fått følgende uttalelse fra Skatteetaten: O M M VA P Å H U D P L E I E

Omsetning av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet er merverdiavgiftspliktig, se merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-1 første ledd. Utgangspunktet er dermed at all omsetning av varer eller tjenester er merverdiavgiftspliktig, med mindre omsetningen er fritatt for merverdiavgift etter mval. kap. 6 eller unntatt fra merverdiavgiftsloven etter mval. kap. 3.


TEMA: ØKONOMI OG SALONGDRIFT

KOSMETISK BEHANDLING

Salg av kosmetisk behandling er som hovedregel avgiftspliktig omsetning ihht mval. § 3-1 første ledd. Side 2 / 3 Det følger av mval. § 3-2 annet ledd at omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling. For unntatt omsetning gjelder ikke merverdiavgiftslovens regler. Næringsdrivende med slik omsetning skal ikke beregne utgående merverdiavgift, og har heller ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter mval § 8-1 for anskaffelser vedrørende denne omsetningen.   I Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 25.02.2021 om kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling uttales følgende: «Kjerneområdet for kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling etter merverdiavgiftsloven er tilfeller hvor inngrepet eller behandlingen objektivt sett innebærer en endring av utseende på personer som har utseende innenfor normalområdet (friske personer), og hvor endring av utseende er hensikten med inngrepet eller behandlingen. «Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling» i merverdiavgiftsloven må på denne bakgrunn avgrenses mot kirurgi og behandling som gjelder behandling av tilstander utenfor normalområdet (dvs. behandling av sykdom, skade eller medfødt misdannelse), som vil være unntatt fra loven etter merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd om helsetjenester.  Merverdiavgiftshåndboken 2021 pkt. 3-2.3 sier følgende om vilkåret om at behandlingen er finansiert helt eller delvis av det offentlige: «[...]Helsetjenesten må ha besluttet at vedkommende har rett til helsehjelp for at det konkrete kosmetisk kirurgiske inngrepet eller den kosmetiske behandlingen er medisinsk begrunnet og dekkes av det offentlige helt eller delvis. Dersom inngrepet eller behandlingen helt eller delvis blir finansiert av det offentlige på grunn av retten til helsehjelp, vil det være omfattet av unntaket. Om inngrepet utføres i den offentlige helse- og omsorgstjenesten eller i private klinikker etter avtale med den offentlige helse- og omsorgstjenesten, er uten betydning for avgiftsplikten. Det samme gjelder inngrep som utføres av godkjent virksomhet etter forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisttjenester mot betaling fra staten[...]»   Dersom elektrolysebehandlingene er helt eller delvis finansiert av det offentlige på grunn av retten til helsehjelp ihht bestemmelsene ovenfor, legger Skatteetaten til grunn at de er omfattet av unntaket for helsetjenester i mval. § 3-2 første ledd.    Konklusjonen er altså at så lenge behandlingen er helt eller delvis finansiert av det offentlige på grunn av retten til helsehjelp, er behandlingen MVA-unntatt. I slike tilfeller skal man IKKE legge på MVA i betalingen fra kunden, og heller ikke rapportere inngående MVA til Skatteetaten.   «TIL VURDERING»

Skatteetaten påpeker at svaret er deres nåværende vurdering, ikke et bindende svar. Man trenger mer tid og erfaring fra det nye regimet før en 100 % tydelig ramme kan gis, men NFVBs oppfatning er følgende: Kun når behandlingene er rekvirert av fastlege eller på grunn av sykdom/skade/misdannelser, og helt eller delvis finansiert av de offentlige (HELFO), skal MVA unntas.  I alle andre tilfeller er MVA pålagt og skal både belastes kunde og innrapporteres som inngående MVA til Skatteetaten.  

O P P S TA RT I AUGUST

M e ld d e g p å N F V B L e d e r p ro g ra m kul l 5 i B e rg e n N Å ! O p p st ar t i a ug ust . NFVB Lederprogram går direkte inn i din egen hverdag, og følger deg og din bedrift tett gjennom hele perioden. NFVB Lederprogram er skreddersydd for ledere i hudpleie- og frisørbransjen. Mer info og link til påmelding finner du på

nfvb.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

25


B U T I K K D ATA :

Kampen om kundene hardner

Butikkdata har fått en stadig større rolle i salongdriften. Det gir ikke bare bedre oversikt og kontroll, men er et viktig salgsverktøy. Nå er det igjen endringer på leverandørsiden. Hva betyr det for bransjens salonger og klinikker? T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

De fire toneangivende dataleverandørene Vitec Fixit, Hano, Easyupdate og Timma slåss om kundenes gunst. Men nå har danske EG, som tidligere har kjøpt Hano, også kjøpt Easyupdate. Konsentrasjonen på leverandørsiden speiler kravene til å bruke mer ressurser på teknologiutviklingen. NORDISK MARKED

Danske EGs oppkjøp av de etablerte dataleverandørene Hano og Easyupdate setter sluttstrek for salg av norske programvareselskaper som leverer løsninger til vår bransje. Det svenske børsnoterte selskapet Vitecs oppkjøp av Fixit, danske EGs kjøp av Hano og Easyupdate og finske Timmas overtagelse av et norskutviklet program, markerer at samtlige dataleverandører nå har utenlandske eiere. H VA S K J E R N Å ?

Det hevdes at det er nødvendig med økte ressurser for å møte kravene til teknologiutvikling. Vi har stilt representanter for de fire toneangivende dataleverandørene Vitec

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

Fixit, Hano, Easyupdate og Timma tre spørsmål om utfordringene og utviklingen av bransjetilpassede løsninger. I og med at danske EG har kjøpt både Hano og Easyupdate, var det naturlig å la Vice President Health & Beauty Mikael Frank Christensen i EG besvare spørsmålene på vegne av de to norske selskapene. SPØRSMÅL:

1. Hva er det som gjør utviklingen fremover så krevende at man må ha et større utviklingsmiljø i r yggen? 2. Hva kan norske salongkunder forvente seg av konkrete nyvinninger i de neste 1-3 årene? 3. Med fire tungvektere som slåss om salong-­ kundene, hvordan vil prisen på dataløsningene utvikle seg fremover? 4. Hva vil vi spesifikt se av gode løsninger utviklet for hud- og velværesalonger?


TEMA: SALONGDRIFT

Produktsjef Viktor Olof Olson, omsetningssjef Ole Magnus Hundvin og adm. direktør Tom Arne Furnes i Vitec Fixit har offensive planer både på kort og lang sikt.

Pro du kts je f Vikto r O lo f Ol so n , Vite c Fix it :

C o- foun de r & C oun tr y M an a g e r M ats F. J oh a n s e n , Ti m m a :

1. Vårt fokus er utelukkende å være en spesialist for og med frisør- og velværebransjen, som er inne i en spennende tid. Da må vi naturligvis ha den tekniske styrken, men kundekontakten er like viktig. Et stabilt og stort utviklingsmiljø i ryggen gjør at vi kan satse enda mer på rådgivning, bransjerelasjoner, og ikke minst sluttkundene til salongene som benytter Fixit. Jeg kan legge til at vi har en like stor andel kundebehandlere og rådgivere, som IT-utviklere. Jeg mener at dette er helt nødvendig for at vi skal fortsette å utvikle bransjen. 2. Vår målsetting er at Fixit-salonger skal være de dyktigste i bransjen, med sunn salongdrift og rå markedsføring. Derfor er det veldig gøy at flere av bransjens produktleverandører stadig tilkommer Fixit Produktkatalog som en samarbeidspartner. Det gjør at håndtering og innkjøp av produkter blir enklere for salongene. Sammen med nye verktøy for kampanjer og nettbutikk som kommer i løpet av året, vil våre kunder øke sitt synlige salg av sitt sortiment i de digitale flatene. Vi vil sørge for at hverdagen blir mer forutsigbar, og her kan teknologi virkelig hjelpe. Ledere kommer til å få mer automatisk planlegging av turnus og salgsmål, som ansatte vil ha glede av gjennom en mobiltilpasset timebok. E-læring har også stått i fokus i dette korona-året. Vi har samlet kurser for ledere og ansatte som vil bli flinkere med daglige rutiner, sosiale medier eller øke salget i salongen. 3. Vi kommer trolig til å se flere ulike pakkeløsninger, som varierer i funksjonalitet, størrelse eller sågar prising basert på bruk. Dette kan være en spennende utvikling å følge med på. Samtidig må vi sørge for å ta vare på våre kunder som har valgt oss for kvalitet og helhetsløsninger. Fixit vil aldri kompromisse på kjerneverdiene. Våre kunder skal få en komplett løsning, som gir dem et tydelig konkurransefortrinn med dokumenterte, verdiskapende løsninger. 4. Hudpleiebedrifter har alltid vært best på å gi gode råd til sine kunder, både på hvilke produkter kundene trenger, og hva som passer til behandlingen. Med dagens teknologi, som maskinlæring, kan vi bruke salongenes data for å gi like gode anbefalinger i de digitale flatene, som i salongen. Disse automatiske anbefalingene er noe vi tror hudpleiere vil følge ekstra nøye med på.

1. Både salonger og sluttkundene forventer sømløshet og enkelthet i det å bruke et system. Systemene må være «smoothe», selvforklarende og skape ekstra verdi hver dag. Det må være tilgjengelig fra hvor som helst, og faktisk frigjøre tid for dem som jobber i salongen. I tillegg øker antall oppgaver som vi og andre hjelper det profesjonelle markedet med å håndtere. For faktisk å gjøre salongene bedre, må man bruke state-of-the-art teknologi. Timma-programmet har for eksempel blitt skrevet om helt fra bunnen av to ganger de siste fem årene. 2. Trenden med mobile betalinger trumfer fysiske kortbetalinger. Den vil fortsette å øke, noe som gjør at vi må ha enda bedre løsninger for dette. Vi ser også at vår markedsplass Timma.no vil påvirke hvordan forbrukeren ønsker å søke etter en ny salong på. Vi kommer til å starte å bruke data vi samler fra våre salonger i Norge, Sverige og Finland for å ha sammenlignbare tall som kan hjelpe salongene å holde fokus på det som gir vekst. Vi ser også at samtykkeskjema er noe som er etterspurt fra vår bransje. 3. Vi tror at prisingen vil rettes mot verdi som skapes, og en mer modulbasert prismodell. For eksempel: Hvis du ikke vil bruke lønningsmodulen eller statistikk, så skal du heller ikke trenge å betale for det. 4. Når det gjelder hudpleie, vil samtykkeskjema bli helautomatisert i fremtiden. I Timma har vi hele veien fokusert mye på biten som omhandler selvstendig næringsdrivende, og de som leier seg inn. I Timma kan du derfor skape et promotert navn til sluttkunde, og i bakkant enkelt skille ut regnskapet til hver enkelt. Superenkelt, akkurat slik det skal være i 2021.

«Med verdi som skapes kan jeg nevne at vi f.eks. på markedsplassen kun tar en provisjon av hva vi faktisk leverer i form av en ny kunde, og ikke kunder som er eksisterende og som vi har klart å sende til salongen» C O - F O U N D E R O G C O U N T R Y M A N A G E R M AT S F. J O H A N S E N I T I M M A .

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

27


ER S

E G Å VÆ

RE

ED

DET

N ØN

M

L

TEMA: SALONGDRIFT

NN

M

ED

DET

LEM

LEM ER

S E G Å VÆ

RE V i c e P r esi d en t Mi c h a el Fr a n k C h r i st en se n , EG , Ea sy u p d a t e o g Ha no :

1. Løsningene får flere og flere funksjoner. Dette krever vedlikehold, for eksempel med hensyn til nye betalingsmuligheter, nye avtaler og nye browsere som skal støttes. Ut over dette kommer det også stadig høyere krav til sikkerhet i løsningene, så både kundens og salongens data er sikre. Vi har også et ønske om å være større for å kunne bruke dette til å utvikle flere nye funksjoner til kundene, funksjoner som kun kan la seg realisere og betale seg fordi det utvikles til mange salonger. 2. Vi har selvsagt ting vi jobber med, men vi vil holde planene for oss selv inntil videre. Men vi kommer til å gi alle kundene de fordelene som finnes i de forskjellige systemene vi har i dag. 3. Vi vil se nærmere på våre priser, og finne den strukturen og det nivået som vi mener er det riktige. Vi har et ønske om langsiktige kundeforhold Det innebærer å være med å drive markedet, ikke å gå til priskrig. Dette har vi alltid hatt stor suksess med. Vi mener kundene blir mer fornøyd med gode produkter og god kundeservice, enn å shoppe den billigste løsningen.

«Størrelse gir muskler.» VISE PRESIDENT MICHAEL FRANK CHRISTENSEN I EG.

VÆ R ØKON OM ISK TRYGG. KONTAKT TONJE!

NFVB-medlemmer har du tilgang på gode forsikringsavtaler gjennom Matrix Insurance AS. Forsikringsrådgiver Tonje Presthagen har over 1000 NFVB-medlemmer på kontaktlisten sin. FORSIKRINGER ∙ Yrkesskadeforsikring Med markedets kanskje beste betingelser ∙ Salongforsikring Spesialtilpasset bransjen GARANTIORDNINGER ∙ Husleiegaranti Du slipper å belaste kredittramme eller blokkere frie midler ∙ Skattetrekksgaranti Utstedes til kemneren, hefter ikke i balansen

Kontakt forsikringsrådgiver Tonje Presthagen for en uforpliktende prat om dine forsikringer! Telefon: 95 11 28 96 E-post: tonje@matrixinsurance.no

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021


SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no


S A L G S K A M PA N J E R:

og snart normale tilstander! Med ny optimisme kan vi nå gå sommersesongen i møte. Vaksiner­ingen er godt i gang, og forhåpentligvis strømmer kundene til klinikkene for å freshe seg opp til sommerferien. Sats på sesongkampanjer og sørg for at kundene kjøper med seg sesongprodukter hjem. T E K S T: R A N D I S O L S TA D FOTO: LEVERANDØRENE/SHUTTERSTOCK

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

For å blåse liv i businessen er det lurt å satse på typiske sesongbehandlinger. Men for å lykkes med kampanjene bør du være aktiv med markedsføringen. I tillegg til å bruke sosiale medier, kan det være smart å ta i bruk vindusutstillinger og gatebukk. Dette kan kanskje friste forbipasserende til å komme innom.


TEMA: SOMMERHUD

H E R E R N O E N K A M PA N J E T I P S :

SOMMERSKRUBBEN

Slankende og oppstrammende kroppsbehandlinger selger som bare det nå når bikinisesongen nærmer seg. Så om du har slike behandlinger på menyen, vil en kroppsskrubb være et supert mersalgstillegg til for eksempel kroppsinnpakning, massasje og lymfedrenasje. Har du kunder på en behandlingskur med kropps­innpakning, kan du også øke salget ved å selge dem supp­ lerende produkter til hjemmebruk. Dette kan være oppstrammende kroppskremer og gode peelingprodukter.

SOLBRUN HUD

En av de største bekymringene som mange klienter har når det gjelder hud, er tap av elastisitet og slapphet i huden. Etter hvert som stadig flere blir klar over hva UV-strålene faktisk gjør med huden, øker også etterspørselen etter alternative måter å få en gyllen brunfarge på. Med spraytan på menyen har du et tilbud til dem som ikke ønsker å grille seg på en strand eller legge seg i en solseng. Disse kundene vil helt klart komme tilbake gjennom sommeren for å opprettholde den fine brunfargen. For å øke omsetningen ytterligere kan det være en idé å kombinere en spraytan med en peelingbehandling til redusert pris. Dette vil gi en bedre kundeopplevelse, og ikke minst et bedre resultat i og med at huden er ren og eksfoliert før brunfargen sprayes på. Du bør også selge hjemmeprodukter som kan bevare brunfargen og klargjøre huden før neste behandling. En nybehandlet kunde sier sjelden nei til produkter som kan holde fargen jevn og fin. Har de først brukt penger på å få en lekker brunfarge, bruker de gjerne litt ekstra på å vedlikeholde den.

FERIEKLARE FØTTER

Sommersesongen er høysesong for fotpleie og pedikyr. Alle ønsker seg delikate føtter i sandalene. I tillegg er de fleste kunder også nøye med egenpleien gjennom hele sommeren. Så har du kunder inne til fotbehandling, bør du sørge for at de får med seg produkter hjem. Et tips er å kjøre en egen fotkampanje før fellesferien. For eksempel: Ferieklarering av føttene her. Ved kjøp av fotpleiebehandling får du halv pris på hjemmeprodukter. I den forbindelse kan du sette sammen duopakker med produkter til hjemmebruk. For eksempel med peeling og krem, eller fotbad og krem.

M u ltie ffek t i v h j emmep e el

Priori sin LCAfx160 2xfoliant peel +scrub er en effektiv peel som kan brukes både på ansikt og kropp. Den inneholder kjemisk peeling i form av AHA-syrer som renser og eksfolierer uten å skade hudbarrieren. Den inneholder også antioksidanter i form av vitamin A, C og E. I tillegg har den biologisk nedbrytbare vokskuler som gir huden en mekanisk peel uten å irritere hudoverflaten eller skade miljøet. Produktet passer spesielt bra for dem med tørr hud, psoriasis, ujevn hudstruktur og inngrodde hår. Og ikke minst; den er super på tørre hender, føtter, albuer og knær. Veil. pris kr. 429 (120ml) og 699 (200ml). Leverandør: www.dermanor.no

P rof f b e h a n dl i n g h j e mme B run fa rg e s om va re r l e n g e

Har du ikke spraytan i klinikken, kan du selge selvbruningsprodukter til hjemmebruk. pHenomenal Mousse fra Vita Liberata er enkel å påføre og har en lett og luftig konsistens. Produktet gir en naturlig brunfarge som varer i opptil 7 dager ved en påføring. Ved tre påføringer kan pHenomenal gi en brunfarge som varer i opptil 2 uker, og med sin unike pHenO2 teknologi tillater den fargen å sitte 4 ganger lengre enn noen andre selvbruningsprodukter. Veil. pris kr 449. Leverandør: www.hexa.no

Lova Skin Instant Foot Peeling Kit er et må-haprodukt for alle som ønsker å holde huden på føttene fin og myk. Kitet består av en peeling­ spray og en dobbeltsidig profesjonell fotfil, samt en bruksanvisning. Fotsprayen inneholder ingredienser som får hard hud til å løsne på ett minutt. Deretter bruker man fotfilen, og flere lag med døde hudceller mykner opp. Hard hud og træler på føttene forsvinner raskt. I tillegg gir sprayen fukt, og huden som tidligere var hard og tørr blir myk og glatt. Lova Skin foot peeling kan også tilbys som en profesjonell behandling i klinikk. Veil. pris kr 699. Leverandør: www.dermanor.no

Hu dfo rb e d r i n g p å k r o p p en

En super hjemmebehandling for en skikkelig hudforbedring på kroppen er Alpha Beta Exfoliating Body Treatment fra Dr. Gross. Den består av åtte påføringsservietter som skal brukes to ganger i uken i fire uker som en kur. Påføringsserviettene inneholder syrer, enzymer, hyaluronsyre og antioksidanter som eksfolierer, behandler ulike hudproblemer og gir fukt. Kliniske tester har vist markant forbedring i hudtekstur, på keratosis pilaris, inngrodde hår og pigment etter bare én ukes bruk. Dette er altså en kur som forvandler tørr, gusten og flassete hud til en sunn hud med jevn glød, og som gir spenst og fukt til hud som er ”kreppet”. Veil. pris kr 795 (8-pakk), 225 (2-pakk). Leverandør: www.innovellbeauty.no

S t y rker h uden før o g e tt er s ol in g

Bronzing Activator Lotion fra Thalgo er en skikkelig melanin-booster som bidrar til en rask og gyllen brunfarge. Kan brukes på både ansikt og kropp. Produktet skal brukes før soling for å redusere solskader og fremskynde bruningsprosessen, og etter soling for å intensivere og forlenge den naturlige gløden. Påføres 1 til 2 ganger daglig i to uker før man begynner solingen og deretter under hele soleperioden. Inneholder blant annet Tyrosinderivat som forsterker og forlenger brunfargen, i tillegg til å gi godt med fuktighet. Veil. pris kr 399. Leverandør: www.skinthal.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

31


TEMA: SOMMERHUD

S O M M E R E N

E R

H E R:

Litt av hvert om Selv om vi vet at UVA- og UVB-stråling bidrar til hudaldring og hudkreft, sluntrer likevel mange unna med solbeskyttelsen. Som fagperson har du en viktig oppgave i å lære opp kundene dine til å beskytte huden godt og riktig. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK

SOLBESKYTTELSE OG MØRKERE HUDTONER

Selv om det er riktig at mørkere hud ikke reagerer på solen på samme måte som lysere hud, er det absolutt viktig at folk med mørkere hud bruker solbeskyttelse. Dette for å hindre tap av fukt, ujevn pigmentering og hudaldring (fotoaldring). Kilde: dermascope.com

F O R D E L E N E M E D T I TA N D I O K S I D O G SINKOKSID I SOLKREM

De fysiske solfiltrene sinkoksid og titandioksid legger seg som en hinne oppå huden og blokkerer for UV-strålene. Og når UVA og UVB ikke kan penetrere huden, er sjansen mindre for pigmentering eller betennelse fra varmeabsorberende kjemikalier. Kjemiske filtre fungerer derimot som UV-absorbenter. De mottar UV-strålene og sprer varme i huden, noe som kan forårsake postinflammatorisk hyperpigmentering. Det er også mye lavere risiko for tap av fukt ved bruk av fysisk filter. Dessuten vil sensitiv hud, hud med akne, couperose og rosacea reagere mindre på kremer med titandioksid eller sinkoksid. Kilde: dermascope.com SOLKREMALLERGI?

U VA :

→ Forårsaker hudaldring (fotoaldring) → Bidrar til utvikling av hudkreft → Har lengre bølgelengde enn UVB, og penetrerer dypere ned i huden → Skaden er ikke synlig for det blotte øyet → Skader kollagenet i dermis → Den viktigste årsaken til for tidlige rynker, hyperpigmentering og slapp hud → Det er omtrent 500 ganger mer UVA enn UVB-stråler i sollys → 80 prosent av UVA-skader i huden kommer fra daglige aktiviteter → UVA-strålene trenger gjennom glass og skyer. UVB:

→ Kan gi hudforbrenning → Forårsaker mer ytre skade på huden enn UVA → Mest ansvarlig for å fremkalle farlig hudkreft → Trenger ned i dermis og får huden til å bli brun ved å øke melaninproduksjonen → Skader DNA i hudceller → Intensiteten av UVB-stråling svinger avhengig av tid på dagen, årstid og geografisk beliggenhet Kilde: dermascope.com

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

Har du en kunde som reagerer på solkremen? Da kan det hende at vedkommende reagerer på en eller flere av ingrediensene. De vanligste ingrediensene å reagere på er parfymestoffer og konserveringsmidler. Har du en kunde med tydelig eksem må du henvise vedkommende videre til lege for omfattende testing for å finne ut om det er allergi eller en sensitiv hudreaksjon. Du kan også be kunden om å holde seg helt unna produktet i 6 uker. Deretter skal vedkommende smøre produktet på underarmen flere ganger daglig i en uke. Dersom det oppstår en eksemreaksjon, er det noe i kremen man ikke tåler. Da bør man henvises til hudlege for mer omfattende testing. Kilde: Hudlege Ana Solér HUDKREFT KOMMER SNIKENDE

Føflekkreft dukker ikke opp over natten eller i løpet av en sommer. Det er en gradvis prosess som utvikler seg over tid – gjerne over flere år. Hvis man oppdager føflekkreft tidlig, vil det som regel gå bra, men har man gått med det for lenge, er det fare for spredning. Det finnes ni eller ti varianter av føflekkreft, men kun én av disse er den hissige typen som kan komme raskt. Hvis du som hudterapeut ser en mistenkelig flekk hos en kunde, henvis så raskt som mulig vedkommende videre til utredning hos lege. Det kan redde liv. Hudkreft oppstår hyppigere hos menn på bryst og rygg, og hos kvinner på legger, bryst og rygg. Det er sjelden at hudkreft utvikles i en medfødt føflekk, men i de tilfellene det skjer så er føflekken som regel veldig stor - over fem centimeter. Kilde: Hudlege Henning Stang

Be el

annonse b


Din totalleverandør: Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon annonse blomst voks mai-21.indd 1

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no 22.04.2021 14:06


TEMA: SOMMERHUD

S E L G

S O L P R O D U K T E R:

Hudvennlig Solbeskyttelse er et absolutt must nå i disse tider, uavhengig av om det blir ferie i Norge eller ei. Sørg for at kunden ikke forlater klinikken din uten et eller flere solprodukter i vesken. So lb e sky t t el se o g a n t i -a ge-b eh a n d l i ng i e tt

All-Physical Lightweight Wrinkle Defence SPF 30 fra Dr. Dennis Gross er en lett, oljefri solkrem uten kjemiske filtre. Kremen passer godt til alle hudtyper, og absorberes raskt uten å bli hvit på huden. Produktet inneholder dessuten ingredienser som stimulerer kollagenproduksjonen, reduserer rynker og linjer, og gir masse fukt og spenst. Den smelter inn i huden og passer også perfekt som en beskyttende primer. Beskytter mot UVA,UVB og blått HEV-lys. Veil. pris kr 595. Leverandør: www.innovellbeauty.no

L e tts ol g t s ol s pray ti l h e l e fam i l i en

Sma r t e so l p r o d u kt er f ra Sk i n b et t er Sc i en c e

Coola er ny og spennende økologisk solpleieserie som passer til alle, og som også kan benyttes på barn over 6 mnd. Produktene er allergivennlige og rike på antioksidanter. Med Coola Classic solspray har man solbeskyttelse som sprayes på og trekker inn, uten at man behøver å smøre seg. Sprayene inneholder mer enn 70 % økologiske ingredienser, de er rike på antioksidanter og inneholder bredspektret SPF-beskyttelse mot UVA,UVB og HEV. Veil. pris kr 429. Leverandør: www.hexa.no

TONE SMART SPF 50 + Sunscreen Compact er 100 % mineralaktiv solbeskyttelse i en elegant kompakt som tilpasser seg hudtonen og gir et hint av farge. Har en mykgjørende og utjevnende effekt på linjer, rynker og ujevnheter. Perfekt til bruk etter behandling og på sensitiv hud. Brukes alene, over dagkrem eller under foundation. Produktet er vannresistent og beskytter mot UVA/UVB/IR/ HEV og forurensning. Veil. pris kr 709.

SHEER SPF 50 Sunscreen Stick er en transparent og silkemyk stick med høy bredspektret beskyttelse, og med en lett konsistens som er enkel å fordele jevnt. Den er praktisk å ta med i vesken for touch-ups i løpet av dagen. Brukes alene, over dagkrem eller under foundation. Produktet er vannresistent og beskytter mot UVA/UVB/IR/ HEV og forurensning. I tester oppga 100% av forbrukerne at produktet var lett å påføre og etterlot huden silkemyk. Produktet var praktisk i bruk uten kjemisk eller ubehagelig lukt. Veil. pris kr 609. Leverandør: www.dermanor.no

B esk y t t el s e ti l a n s i k t o g l e pp e n e

Priori relanserer nå sin populære TETRA SPF solkrem med det patenterte Genetic Protection FactorTM. Denne formelen gir fire nivåer av beskyttelse mot sol, forurensing, skadelig stråling og stress. I tillegg inneholder produktene DNA-reparerende Enzymer. Lip Shield Broad Spectrum SPF 20 og Tetra Sunscreen Lotion SPF 50 er begge 80 minutter vannresistente. Veil. pris kr 245 (4,2 gr tube) og 1049 (50ml flaske). Leverandør: www.dermanor.no

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

Tri p p e l b e s k y tte ls e fra Th alg o

Thalgos solkremer til ansikt og kropp har silkemyk konsistens og en behagelig duft. Thalgo var tidlig ute med patentet, Sun’Ytol, et naturlig solfilter med bredspektret beskyttelse utvunnet fra alger. Nå har de kommet med Sun’Ytol Future, som ikke bare gir beskyttelse mot UVA og UVB, men som har en genuin anti-aldringseffekt ved å beskytte cellenes DNA, forhindrer solbrenthet, uttørring og for tidlig aldring. Veil. pris kr 390 (ansikt) og kr 415 (kropp). Leverandør: www.skinthal.no


update

Bevegelser i bransjen

Fullt trykk for NeglAkademiet - Vi har brukt mye tid på å utvikle vår digitale plattform, og det er gledelig å registrere at vi har hatt suksess med våre on-line kurs. Etterspørselen har vært god gjennom koronapandemien, når det gjelder grunnleggende kurs og kurs for viderekomne, oppsummerer Petra Askengren i NeglAkademiet K O M P E TA N S E B Y G G I N G I F O K U S

- For vår del har det selvsagt vært krevende å gjennomføre kurs og opplæring, når man ikke kan møtes fysisk. Vi har skreddersydde kurslokaler på hovedkontoret på Skøyen i Oslo, men har måttet løfte opp digitale kurs for å møte etterspørselen. Det har gått ganske bra, men det er selvsagt viktig å gjennomføre fysiske kurs, der kursholdere kan se detaljer i arbeidene som utføres. Kanskje

komme med små korrigeringer som løfter tekniske kvaliteter. Så vi vil gjenoppta ordinære kurs når pandemien er over, sier Petra Askengren. - Det har også vært en utviklende reise for oss, med å utvikle tekniske løsninger for digitale kurs. For våre kunder rundt om i landet øker dette tilgjengeligheten til faglig utvikling og kompetansebygging. Og det er viktig når du skal hevde deg som en profesjonell fagutøver. L A N S E R I N G E R PÅ L Ø P E N D E B Å N D

NeglAkademiet har ikke stoppet opp lanseringstakten gjennom pandemien. Denne sommeren byr man på flere nyheter, både fra hovedleveranadøren CND og de øvrige merkevarene. Her er noen nyheter som er verd å se nærmere på:

D røm m eva k ke r t

Inspirert av tivoliets blinkenede lys og hypnotiserende farger er sommerkolleksjonen til Lecenté Create som en midtsommerdrøm. Gel polish kolleksjonen har fått navnet The Greatest Show. Create er utviklet for profesjonelle neglesalonger som en perfekt match til foliene og glitterne som Lecenté er kjent for.

Le ng e leve 80 -t a l l et

Klar for neontrenden? Geléspesialisten Light Elegance har laget en kolleksjon med høypigmenterte ButterCream geléer, dedikert til det fargerike 80-tallet. Serien Forever 80s byr på energiske neonfarger. De seks fargene i kolleksjonen byr på positivitet og overskudd. NeglAkademiets og Light Elegance-ambassadør Torill Kristiansens ultimate sommerlook med kolleksjonen Dreaming in Color er en tolkning av neontrenden. Sommerens sterkeste looks på neglefronten?

G røn n s om m e r

Serien RELEAF fra leverandøren Famous Names, som står bak neglemerket IBX, gjør det lett å velge grønt når til kommer til fotpleie i sommer. Serien lanseres nå i juni, og har allerede markert seg intenasjonalt med sine grønne, innovative og veganske ingredienser. Forpakningen er produsert av resirkulert materiale.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

35


mix

produkter for hud & velvære

Sup erfuk t

Melting Moisture Masque er Dermalogicas mest fuktighetsgivende maske noensinne. Fuktigheten smelter inn i huden med denne nærende leave-on masken, som forvandles fra balm til olje ved påføring. Melting Moisture Masque gjenoppretter hudens fuktighetsbarriere, og beskytter huden mot ytre påvirkning. Booster tørr hud. Mer info: Skintific AS / 22 57 88 00 / www.dermalogica.no

E ffek t iv lys n in g

Dermalogica PowerBright Dark Spot Serum er formulert med høyteknologiske ingredienser som lysner pigmentering i løpet av noen dager, og den fortsetter å virke over tid. Samtidig forebygger serumet dannelsen av nye flekker. Huden etterlates balansert og klar, med en sunn hudhelse. Mer info: Skintific AS / 22 56 88 00 / www.dermalogica.no

Vel d u ft en d e

Ta sommeren på pulsen med herlige, velduftende såper fra Maison du Savon i Provence. Såpestykkene er beriket med økologisk arganolje, og byr på duftene mojito, markjordbær, mimosa og ananas. Mer info: Thorsen Biovital as / 64 97 40 60 / www.biovital.no

My ke fø t t er

Ringblom Special er en effektiv fotkrem som motvirker hornhud og sprekker. Produktet inneholder ekstrakter fra ringblomst, bergamott, eukalyptus og kamille. Fotkremen trekker seg godt inn i huden og den virker deodoriserende. Finnes i størrelser 30 ml/100 ml/500 ml. Mer info: Thorsen Biovital as / 64 97 40 60 / www.biovital.no

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

E n e rg i b o os t

Bioline Jató Proaging SG er en signaturmassasje som gjør underverker for huden sammen med det sofistikerte oljeserumet som inneholder A-vitamin og Superfood. Masken med moringaolje, C-vitaminer og stamceller fra oliventre gir huden ny energi, samtidig som den virker utglattende på linjer. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / www.abaskosmetikk.no


S om m e rdrøm m e r

Inspira Gate to Paradise og Summer in Amalfi byr på en duft av sommer og kokos. Linjen inkluderer flotte sommerprodukter, som Eau de Parfume, Gel Cream, Jelly Mask og Jojoba eksfoliator. Alle skikkelige godbiter for sommersesongen. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

M y ke h e n d e r

Camillen Soft Hands Mango er en høykvalitets håndkrem som absorberes raskt og effektivt. Gir intens og langvarig fuktighet. Håndkremen er også tilgjengelig i fira andre dufter, aloe vera, fersken, vanilje og kokos. Det finnes tilhørende produkter, som en saltpeeling til hendene. Mer info: Thorsen Biovital as / 64 97 40 60 / www. Biovital.no

Si l kemy kt

Environ Body Contouring Cream er en silkemyk, effektiv kroppskrem som minimerer celulitter, samtidig som den har en oppstrammende effekt. Bruk den gjerne sammen med Environs andre kroppsprodukter og hjemme-needling for optimalt resultat. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

L e k ke r g l ø d

INSPIRA Magic Glow Golden Tan Booster med gullpigmenter gir glød og glimrende fuktighet til huden. Produktet inneholder macadamia nut oil og et spesielt peptid som øker den naturlige solingsprosessen når du soler deg. Den balanserer lipidinnholdet i huden og styrker barrierefunksjonen. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

L uc k y L ips

Buxom Plump Shot CollagenInfused Lip Serum er et plumpende leppeserum med vegansk kollagen, tri-peptider og sfærer av hyaluronsyre som leverer umiddelbare og langvarige resultater med en prikkende effekt, myk glans og skimmerfri finish. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

ght

g g er r nye s en

Ful l b es k yt t els e

Inspira Anti-age SUN Protection er en solserie som inneholder alle UV-filtre, ectoin og titanium dioxid i krem og sprayform med SPF 30 og 50. I tillegg byr man på en superlett Sun Repair Lotion. Serien passer til alle hudtyper og aldre og leveres i forskjellige størrelser. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Effe kti v p l ei e

bareMinerals AGELESS Phyto-Retinol Collection inkluderer et nattkonsentrat, en ansiktskrem, en dekolette krem og en øyekrem som reduserer fine linjer, ujevn hudtekstur og hudtone på bare én uke. Produktene er basert på Phyto-Retinol, som er et naturlig, plantebasert retinolalternativ som gir de samme anti-age fordelene som retinol, men uten å gi rødhet, tørrhet eller sensitiv hud. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Fornye t g l ø d

Bioline lanserer en nattmaske med superfood, som gjør huden glattere, minsker porer og etterlater huden med ny glød. Sov med masken 2-3 ganger i uken og la superfood, stamceller fra oliventre og C-vitamin gjøre jobben. Passer til voksen hud som trenger vitalitet og bedre elastisitet. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

37


mix

produkter for hud & velvære

H å r o g h o de b un n b e s k y tte l s e i s ol e n Scalp & hair mist SPF 30 er en økologisk solmist beregnet på beskyttelse av hår, hårfeste og hodebunn. Den vannresistente SPF-misten tynger ikke håret og etterlater det ikke fettet. Produktet inneholder fargebeskyttende ingredienser som motvirker UV-relatert avfarging. Byr på en naturlig duft av havsalt og salvie. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / mail@hexa.no

Op p fr i sken d e x t r e

Janssen Cosmetics 2-Phase Oil Serum er en serie som dekker tre effekter for tre ulike behov. Et Calming serum gjør huden silkemyk og styrker hudens barrierefunksjon, et Lifting serum etterlater huden hydrert med mer spenst og elastisitet, og et Hydrating serum gir en hydrert hud og frisk glød. Produktet er lekkert emballert, og gjør seg på baderomshyllen. Rist flasken, trekk opp pipetten og påfør produktet på en renset og klar hud. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

G i k rop p e n de t l i l l e e k s tra

COOLA Suncare byr på to nyheter denne sesongen. Classic Body Lotion Tropical Coconut SPF30 og Body Lotion Guava Mango 50 er en uslåelig duo, designet for lange, aktive dager i solen. Produktene byr på bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse basert på en avansert, plantebasert teknologi, som optimaliserer produktenes ytelse. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / mail@hexa.no

E n e rg i given de

ELEMIS Pro-Collagen Marine Moisture Essence er en antirynke essens, sammensatt av en blanding med fuktighetsgivende padina pavonia og havvann med innhold av magnesium, kobber og sink. Gir umiddelbar og intensiv fuktighet. Varer opptil 24 timer. Produktet er formulert uten kunstig fargestoff, parabener og mineraloljer. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Glatt & smidig

Janssen Cosmetics DRY SKIN inneholder lang- og kortkjedet hyaluronsyre, i tillegg til crosslinket hyaluron. Verdifulle naturlige oljer og aktive complexer styrker hudens barrierefunksjon, og øker fuktigheten og lipidinnholdet på sikt. Regelmessig behandling med DRY SKIN gjør tørr hud glatt og smidig, samtidig som den styrker hudens barriere mot skader og tidlig aldring. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

O p p f ri s ke n de

Dermalogica Clear Start lanserer cooling aqua jelly, en ultralett fuktgelé som gir huden en oppfrikende fuktboost uten at den blir blank. Kremen reduserer overflødig talg og jevner ut hud som er preget av utbrudd. Inneholder også hyaluronsyre som lysner og får huden til å opprettholde en sunn fuktighetsbalanse. Mer info: Skintific AS / 22 57 88 00 / www.clearstart.no


g

0/


mix

produkter for hud & velvære

O pti m a l i s e re r p ros e s s e r

Janssen Cosmetics byr på nyhetene Sensational Glow Cream og Magic Glow Serum. Produktene forbedrer hudens utseende ved å optimalisere celledifferensieringsprosessen i de øvre hudlagene, samtidig som de avgir fuktighet. Produktene virker mattende på fet hud og sammentrekkende på porene. De beskytter hudens barriere og reduserer betennelse og rødhet i huden. Soft Focus pigmentene gir umiddelbar en naturlig glød, og serumet kan også brukes som en highlighter. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

S ol i d s ol b e s k y tte ls e

Environ Sun Care RAD gir solid solbeskyttelse med sitt høye, sammensatte innhold av antioksidanter. Produktet reflekterer skadelige UV-stråler, nøytraliserer stråler som trenger inn i huden, og beskytter mot frie radikaler som dannes i huden. Inneholder både fysiske og kjemiske filtre, og kan brukes av både barn og voksne. SPF 15. Mer info: Esthetica AS / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Tro piske vi b b er

Buxom Vibe Island Collection er en limited-edition kolleksjon inspirert av tropiske følelser og populære cocktailer. Kolleksjonen inneholder øyenskygger, Wanderlust Blush, en ny highlighter, og seks nyanser av Buxoms mestselgende, plumpende lip creams. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Ek sk l u si v sel vb r u n i n g

Vita Liberata Heavenly Elixir Advanced Tinted Tanning er en luksuriøs selvbruningseliksir med en herlig duft av kakao. En innovativ teknologi gir en middels brunfarge som vil utvikle seg over de tre neste dagene. Fargen vil være lik brukerens naturlige brunfarge, og den falmer over 10 dager. Inneholder også ingredienser som beskytter mot ytre miljøpåvirkninger. Inneholder guidefarge, så man ser hvor man har smurt. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / mail@hexa.no

Sk i n n en d e l e p p e r

bareMinerals Mineralist Lip Gloss Balm er en vegansk, skinnende lipgloss og nærende balm i ett. Få den rene, naturlige fargen du ønsker med den fuktighetsgivende følelsen av balm. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

D a g l i g b e s k y tte l s e

COOLA Full Spectrum 360 ° Refreshing Mist SPF 15 er en super fuktighetsspray til daglig beskyttelse mot UV-stråling, miljøpåvirkninger, eller som en pick-me-up når du trenger påfyll av solfaktor. Produktet er uten alkohol, og tilfører økologisk aloe og kokosvann med COOLAs plantebaserte kompleks, som går dypere enn UV/UVB-beskyttelse. Beskytter også mot påvirkningen fra blått lys, infrarød belysning og forurensning. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / mail@hexa.no


Oppnå resultater med høyteknologisk hudpleie på sitt beste! UNIKE TEKNOLOGIER IMPONERENDE RESULTATER GODE FORTJENSTEMULIGHETER Exuviance er et av Nordens største og ledende klinikkmerker og har en fremtredende posisjon i den profesjonelle hudpleiebransjen. Exuviance kombinerer sine patenterte og unike nøkkelteknologier med markedets aller ferskeste innovasjoner for å gi deg tilgang til en komplett hudpleieserie som dekker behovene til samtlige av dine kunder. Kontakt oss så forteller vi mer om mulighetene for din salong! Tlf. 22 42 77 77 • info@exuviance.no • www.exuviance.no Instagram @exuviance_nordic

facebook.com/ExuvianceNordic

HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markedsledende og velrenommerte varemerker til hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker. Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.


TEMA: NFVB LANDSMØTE 2021

Styremedlem:

1. varamedlem:

GURI ELISABETH ANDREASSEN, Syvende Himmel AS

CARINA DAHL ASPELI, Hvil Vingene Dagspa AS

L A N D S M Ø T E T

2021:

NFVB styrker organisasjonen NFVBs første digitale landsmøte hadde et tydelig fokus på organisasjonsutvikling. Det ble gjort vedtak som gir det nyvalgte styret klare oppgaver knyttet til NFVBs strategi. Hudpleierne Guri Andreassen og Carina Dahl Aspeli ble valgt inn som styremedlem og 1. varamedlem. NFVB-president Espen Sævold åpnet landsmøtet med blant annet å belyse NFVBs stemme i samfunnet, og hvor viktig det er at vi står som en samstemt bransje, ut i alle deler av landet. Samspillet i organisasjonen er essensielt for å lykkes, og han viste til de bærende pilarene i NFVBs strategi. Sævold tok spesielt opp kompetanseheving og nevnte fagbrev i hudpleie som ett av de områdene NFVB jobber aktivt med. NFVB BLIR SETT OG HØRT

Gjennom koronaåret har bransjen hatt store utfordringer på drift. Det har gitt ekstra fokus på sunn bedriftsøkonomi og driftsform. NFVB jobber for bransjeutvik-

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

ling både direkte og gjennom påvirkning. Før landsmøtet fortsatte med konstituering av generalforsamlingen ble det avspilt to spesielle videohilsener til delegatene. Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, har hatt en svært sentral rolle under koronapandemien. Han ga stor takk til NFVB for enorm innsats i en utfordrende tid. Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO, ga også stor honnør og takk for smittevernarbeidet som NFVB har vært en pådriver for. Han ga uttrykk for at mange bedrifter har vært hardt rammet av korona, og at samarbeidet i NHOfamilien har vært viktig for å komme best mulig gjennom krisen.


« I N T E T AT B E M E R K E »

Man kan trygt fastslå at det er lite som har vært normalt i verden og bransjen siden i fjor våres. Det aller viktigste er å ta liv og helse på alvor, og det har også preget NFVBs prioriteringer. Årsberetningen, som alle medlemmene fikk tilsendt og som ble lagt på NFVBs nettside, illustrerer med tidslinje den veldig spesielle landsmøteperioden. På landsmøtet ble det også vist en video som sammenfattet landsmøteperioden på et sterkt illustrerende vis. Årsberetningen og regnskapene som ble lagt frem for landsmøtet viser likevel god kontroll, og ble godkjent uten bemerkninger. ORGANISASJONSUTVIKLING

Direktør Anne Mari Halsan er prosjekteier for Organisasjonsstruktur og -utvikling. Hun innledet om NFVBs formål, oppgaver og interesser, og hvordan strategien ble lagt i 2017 for å nå viktige mål­setting­er for en ambisiøs interesseorganisasjon og forutsetninger for nå disse målene. Arbeidet med NFVBs nye strategi hviler på tre pilar­er: Kompetanse/utdanning, medlemspleie/verving og omdømmebygging/rammebetingelser. Halsan belyste sammenhenger mel­lom de ulike satsningsområdene, og viktigheten av samspillet i organisasjonen. Det strategiske arbeidet har vært delt i ulike utviklingsprosjekt, med ulike gjennomføringsperioder. Strategien er målsatt til 2025. V E D TA K S O M S T Y R K E R

Styret fremla til behandling tre saker, der motivasjon og bakgrunn var utførlig beskrevet i landsmøteheftet. I tillegg ga NFVBs direktør en fyllestgjørende redegjørelse under landsmøtets temadel. Alle forslagene ble godkjent med alminnelig flertall (nr. 1 og 2) eller enstemmig (nr. 3). Se egen ramme. L A N D S M Ø T E T S

V E D TA K

LANDSMØTEFORSLAG NR. 1:

Ny organisasjonsstruktur med regional satsning → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til anbefalt regionstruktur med oppnevnelse av ansvarlige for hver av de 3 strategiske hovedpilarene, hvor en tildeles et koordinerende ansvar for regionen. Organisasjonsstrukturen iverksettes i strategiperioden. LANDSMØTEFORSLAG NR. 2:

Ny medlemskontingent tilpasset lokal/regional aktivitet → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til trinnvis innføring av medlemskontingent for det gjensidige lokal/regionale og nasjonale medlemskapet fra 2022, med opptrapping i 2023. LANDSMØTEFORSLAG NR. 3:

Igangsettelse av implementeringsprosjekt → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at styret nedsetter et bredt sammensatt implementeringsprosjekt, med mandat og fremdriftsplan. Slutt­evaluering gjøres i 2025.

NFVBs direktør Anne Mari Halsan og president Espen Sævold var godt fornøyd med gjennomføringen av NFVBs digitale landsmøte. Det ble også gjort vedtak som bærer frem en organisasjonsutvikling.

VA L G M E D

AV

S T Y R E

VA R A M E D L E M M E R

Lederen av valgkomiteen, Lars Terje Skjæveland, orienterte om komiteens arbeid og bakgrunn for sammensetting av kandidater. Det var ingen benkeforslag på andre kandidater. Samtlige i styret ble valgt inn ved akklamasjon, og Espen Sævold kan ta fatt på sin andre periode som NFVBs president. Følgende ble valgt for perioden 2021 - 2023: President: Espen Sævold, Visit AS - Bergen Visepresident: Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø Styremedlem: Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø Styremedlem: Perly Kopperstad,  Perly’s Frisør AS - Fosnavåg Styremedlem: Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS – Oslo Styremedlem: Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet – Brusand Styremedlem: Kai Ytredal, Tango Frisør - Porsgrunn 1. varamedlem: Carina Dahl Aspeli, Hvil Vingene Dagspa AS - Hamar 2. varamedlem: Lisa Fosseli Bjorvand,  Barberer’n AS - Kristiansand 3. varamedlem: Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

43


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

F R I S Ø R, H U D P L E I E O G V E LVÆ R E

∙ Annen Vri AS

Dokka

∙ Beauty Hudstudio AS

Avaldsnes

∙ Cutshim Frisør og Spa AS

Svelvik

∙ De Nada Frisør AS

Oslo

∙ Euphorie Barbara Maria Jastrzebska

Honningsvåg

∙ Fimum AS - Floke avd. Ulvik

Ulvik

∙ Frisør Astrid AS

Aksdal

∙ Frisører AS

Kleppestø

∙ Hårtåppen AS

Kristiansand S

∙ La Femme Egersund AS

Egersund

∙ Luxe Salong AS

Fåberg

∙ Madonna Frisørene Maxi AS

Hamar

∙ Malix Frisørsalong AS

Mosjøen

∙ Re Hårstudio AS

Revetal

∙ Røa Hud Marianne Sletteng

Oslo

∙ Ski Frisør AS

Ski

∙ Skinsation Hege Bråstad Kristiansen

Grimstad

∙ Sokratok AS

Larvik

∙ Stili Frisør AS

Tromsø

∙ Stiluett Frisør AS

Trondheim

∙ Studio Muse AS

Vingrom

∙ Studio Vakre AS

Valestrandsfossen

∙ Tiur Frisør AS

Asker

NHO ARBINN: MEDLEMSHJELP PÅ MANGE PL AN! Arbeidsrett, arbeidsmiljø, arbeidsliv og forretningsdrift… Det er garantert stunder du trenger informasjon, veiledning og hjelp innenfor dette. Start da med å sjekke alle emnene som ligger på arbinn.nho.no/

O P P S TA RT I AUGUST M e ld de g på N F V B L e de r pro gra m ku ll 5 i B e rge n N Å ! O ppst a r t i a u gu st . NFVB Lederprogram går direkte inn i din egen hverdag, og følger deg og din bedrift tett gjennom hele perioden.

G R AT I S info A N NogO link N S Etil R Ipåmelding N G F O R Nfinner F V B - Mdu E DpåL E M M E R ! Mer

nfvb.no

SJEKK BRANSJENS NYE JOBBPORTAL «LEDIG STILLING» En møteplass for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Sjekk: nfvb.no 44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021


S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett

E n stor TA KK

Rabatterte fordeler/innkjøp

til vå re d ykt i g e fa g fo l k

Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal

so m h a r t a t t sm i t teve r n E K STR A SE R I Ø S T g jen n om h ele p a n d e m i e n.

Gunstige forsikringer

Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale

S om medlem av N F VB f å r du t il s e n d t ka mpa n j ema ter i el l t i l b r u k på sos i a le medi er s l i k a t du ka n p ro file re deg s om T RYGG SALONG .

Det lønner seg å være medlem!

Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM i Hudpleie Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene på

w w w. n f v b . n o

#T RYG GSA LO NG

Det lønner seg å være medlem! S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2021

45


Patentert & prisvinnende vegansk skjønnhetstilskudd FO R A L L E H U DT Y PER

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


HUD · NEGLER · HÅR

Reverserer hudaldringen opptil 15 år – Helt naturlig! | ANTI-AGE INNENFR A

TRYGGHET Det er brukt forsknings- og utviklingskostnader til over 15 millioner euro på BioSil, og produktet har vært 25 år på det internasjonale markedet. KUN ETT VIRKESTOFF BioSils virkestoff er Kolinstabilisert ortokiselsyre. STIMULERER FIBROBLASTENES KOLLAGENPRODUKSJON I fibroblasten er det ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil. FORSKET FREM BioSil er forsket frem av en professor i medisinsk mikrobiologi på universitetet i Antwerpen, Belgia. VEGANSK BioSils virkestoff er laget av silisium som er utvunnet av grundig renset sand og farmasøytisk grad kolinklorid – i Belgia. PRISVINNENDE BioSil har vunnet 17 priser på 12 år.

TEST BIOSIL GRATIS! SE ANNONSENS SIDE 6

89% økt hudelastisitet* 30% reduksjon fine linjer og rynker* 13% sterkere og tykkere hår* Sterkere negler* Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER *Studieresultat som vist mot placebo. Studieresultater kan variere fra person til person. Les mer på neste side.


KLINISK DOKUMENTERT

89%

Økt hudelastisitet*

30% Reduksjon av fine linjer og rynker*

13%

Sterkere negler*

Sterkere og tykkere hår**

*/** Studiehenvisninger er som følger: Publiserte artikler i Archives of Dermatological Research, Volume 297, 2005* og Archives of Dermatological Research, Volume 299, 2007**. Som vist mot placebo. Resultater kan variere fra person til person. Studieresultater etter 20 ukers bruk (hud, negler) og 36 ukers bruk (hår).

TESTIMONIALS

Betydelig redusert porestørrelse

Kraftig reduksjon av mørke ringer under øynene

Øker hudens glød betraktelig

Økt fuktnivå i huden

Redusert håravfall

Anti-age innenfra

Basert på testimonials på det norske markedet.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


Bilder er tatt i salong, med iPhone 7, kun med formål å vise kundens hudendringer til den faktiske kunde.

Kvinne ca. 50 år | Før.

Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 6 mnd.

Kvinne ca. 60 år | Før.

Kvinne ca. 60 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 16 uker.

Kvinne ca. 61 år | Før.

Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 3,5 mnd.

Kvinne ca. 61 år | Før.

Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 3,5 mnd.

Kvinne ca. 61 år | Før.

Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 8 mnd.

Kvinne ca. 50 år | Før.

Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt Biosil i 2,5 mnd.

Kvinne ca. 30 år | Før (bilde med makeup).

Kvinne ca. 30 år | Underveis (bilde uten makeup) – brukt Biosil i 72 dager.

Kvinne ca. 50 år | Før.

Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 6 mnd.

Kvinne ca. 50 år | Før.

Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt Biosil i ca. 6 mnd.

Kvinne ca. 62 år | Underveis – etter 2 mnd.

Kvinne ca. 62 år | Underveis – etter 4 mnd.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


Respondertyper SUPER

Fra 1 til 3 måneder for å begynne å se og merke effekt

NORMAL

Fra 3 til 4 måneder for å begynne å se og merke effekt

SLOW

Fra 6 til 8 måneder for å begynne å se og merke effekt

RESPONDER

RESPONDER

RESPONDER

Derfor anbefaler vi Biosil® PowerStart TM til nye kunder: BioSil PowerStart gir deg en kickstart for å se hva BioSil kan gjøre for DIN hud. Seks måneders forbruk av BioSil i kapselform.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


Reveal

Respondertyper

BEAUTIFUL SUPER

Fra 1 til 3 måneder for å begynne å se og merke effekt

Sunn hud for alltid! RESPONDER

NORMAL RESPONDER

SLOW

RESPONDER

Fra 3 til 4 måneder for å begynne å se og merke effekt

Fra 6 til 8 måneder for å begynne å se og merke effekt

Se og kjenn effekten av BioSil® – prøv gratis! 300 salonger skal få se effekten av BioSil med egne øyne og kjenne effekten av BioSil på hud, hår og negler. Helt gratis. Ta kontakt på post@biosil.no eller 21 64 54 47 for å få vite mer. NB! Gjelder ikke salonger som allerede selger BioSil eller har fått gratis PowerStart.

ALTERNATIV 1

STEP-UP

Kontakt oss på post@biosil.no

ALTERNATIV 2 ESSENTIAL YOUR Ring oss på 21 64 54 47 SKIN CARE ALTERNATIV 3 Gå inn på Pinsett.no og fyll inn skjemaet «Søk om å bli forhandler»

Alle salonger som tar inn BioSil må gjennom et 2-timerskurs. Dette kurset kan gjennomføres i salong eller på nett.

Se filmer: BioSil testimonials

Derfor anbefaler vi Biosil® PowerStart TM til nye kunder: BioSil PowerStart gir deg en kickstart for å se hva BioSil kan gjøre for DIN hud.

NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO www.biosil.no | post@biosil.no Tel: (+47) 21 64 54 47

Seks måneders forbruk av BioSil i kapselform.

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: Tina Helen Hamelten – autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

Tina Hamelten, som distribuerer BioSil i Norden, er autorisert klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo. Ta vare på din naturlige skjønnhet med Environ’s ® Patentert og kliniskSYSTEM™ dokumentert Skin veganskEssentiA skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER avanserte Vitamin STEP-UP

Slik blir du forhandler

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte varemerkerwww.environskincare.no tilhørende Bio Minerals NV.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD ∙ HÅR ∙ NEGLER


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 2 / 2 0 2 1

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 2 1

ANNE REBECCA MØLLER:

Norgesmester som elsker utfordringer MEDLEMSPROFILEN:

The Beauty Hub PROSJEKT FA G B R E V H U D P L E I E :

No.1 in Professional Skin Revision

Only Available through DMK Certified Clinics (not sold online) Over 40 Years of Experience in Professional Skin Revision Available in over 30 Countries Worldwide Clinically Proven Results

Dette svarer bransjen

mva

på «medisinsk» hudpleie

S A L G S K A M PA N J E R :

SOL, SOMMER og snart normale tilstander!

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

hexa.no |

@DMKnorge |

DMK norge

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded