Page 1

S A L O N G U T G AV E 1 / 2 0 1 8

H

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

1

/

2

0

1

8

Update

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

BEVEGELSER I BRANSJEN

Mersalg KJØR KAMPANJE PÅ BRUKSPRODUKTER

NM i hudpleie HVEM BLIR NORGES BESTE?

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

iBeauty V I

T E S T E R

+

-teknologien

T E N K

N Y T T

Fremtidens hudpleie

H Å R & S K J Ø N N H E T 2 0 1 8 : E N H E LT U N I K I N S P I R A S J O N S PA K K E

H U D & V E LVÆ R E : S E S O N G E N S P R O D U K T L A N S E R I N G E R


Trygg hverdag

FEED YOUR SKIN

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

ref.nr 2200300

Gå ikke glipp av norgesmesterskapet i hudpleie!

2018

FR ISER ING MA KEUP N EG L EDESIG N HUDPLEIE

VEGAN Friendly

Plantebasert & Næringsrik NYE SUPERFOOD HUDPLEIESYSTEM Bidrar til en sunn, frisk og balansert hud

M A G A S I N E T S A L O N G K A N N Å O G S Å L E S E S PÅ N E T T !

17. - 18. MARS 2018, OSLO SPEKTRUM 2

S A LO N G

1-2018

Elemis Norge

elemis_norge

www.dermanor.no


ING ER RIS IF

IM AK EU P

NM

PLE

IE

T!

IGN

IH

NM

UD

HE

NM

I NE

GLE

DES

NM

NY Gå ikke glipp av norgesmesterskapet i hudpleie!

Hvem blir Norges beste? Er du opptatt av mote og skjønnhet? Vil du se de beste fagfolkene i landet konkurrere mot hverandre? Da er NM 2018 i Oslo Spektrum noe for deg. Se norgesmester­s kapene i frisering, makeup, negledesign og hudpleie. For mer informasjon, se www.nfvb.no

ARRANGØR:

SPONSORER:


42%

av alle våre bestillinger i 2017 ble gjort på nett. Oktober 2014 åpnet Coma Frisør dørene i hjertet av Trondheim. Med plantebaserte produkter, og med høy faglig kompetanse er vi Trondheims ledende konseptsalong. Vi har skapt et unikt team som er lidenskapelig opptatt av frisøryrket. Vi deltar jenvlig på konkurranser, og kurs for å holde oss oppdatert.

“Vi så det som en nødvendighet å gjøre oss tilgjengelig digitalt. Vi kjente godt til Easyupdate så valget var enkelt. Våre kunder bestiller timer på nett. Dette gjør at vi kan bruke mer tid på kunder i salongen. Vi opplever også at kunder dukker opp til avtalt tid, da sms-påminnelser sendes ut i forkant” – Monica Berge og Elisabeth Rendall, eier og daglig leder av Coma


Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

Automatisk sikkerhetskopi

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt


42

8

I N NH O L D 1/2018

ARTIKLER

46

H Å R & S K J Ø N N H E T 20 18 : En helt unik inspirasjonspakke

8 T E N K N Y T T: Inve s t é r i f re m t i d e ns h u dpl e ie 14 I B E A U T Y-T E K N O L O G I E N : R e s ult a tor ie n t e r t ve l vær e 18

M E R S A L G : K j ø r ka m p a nj e p å b ruk s p r o du kt e r

2 4 L I L L E H U D K L I N I K K, R Y K K I N N : A lls idig n ær t il bu d 2 8

N F V B S S T U D E N T KO N F E R A N S E: K l a r for a r b e idsl ive t ?

3 0

TO N E L I S E A K A D E M I E T: S a t s e r t un gt p å h u dpl e ie

36

FA S T E S I D E R 7 Sig n er t

32

Up da t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

3 8

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

54 A kt ivit e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

39

46 H Å R & S K J Ø N N H E T 20 1 8 : E n h e lt u n ik in spir a sjon sp a kke

6

S A LO N G

1-2018


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Hvor går veien videre?

18

Alle skulle vel gjerne vært i besittelse av den berømmelige krystallkulen, der man kan se inn i fremtiden. Hvordan vil det gå med meg? Hva driver jeg med? – om for eksempel 20 års tid. Nå tror jeg ikke noen har denne krystallkulen eller evnen til å gi deg et eksakt fremtidsbilde. Du må nok heller satse på å ta noen valg her og nå som kan medvirke til det resultatet du ønsker deg, på et mer eller mindre spesifisert tidspunkt der fremme. Når du nå leser SALONG får du samtidig litt informasjon om behandlinger og produkter som kan være «fremtidsrettede». Jeg skriver i anførselstegn, fordi det vil alltid komme noe nytt og for oss i dag totalt ukjent. Tenk deg fenomenet Facebook. For bare 10 år siden var det ikke så mange brukere, for 15 år siden helt ukjent. Du må uansett basere dine valg på kjent kunnskap, og gjerne legge til hva eksperter tror vil skje innen en gitt tid. Jo lenger tid frem, jo mer usikkert er svaret. De som hevder de har «det evige svaret» kan du bare glemme, først som sist. Samtidig er det også viktigere enn noensinne å være kildekritisk. Hvem står bak informasjonen, og hva slags interesser har de? Hva er fakta, hva er svada, hva er forskning og hva er gjetning? Uansett – skaff deg kunnskap – og bruk den! NFVB er en medlemsorganisasjon, dannet av og for bedrifter innen frisør- og vel­ værebransjen. Hudpleiersektoren er en ganske ny del av denne organisasjonen, men når NFVB er 111 år og er tilknyttet NHO så forteller det mye om erfaring og styrke. Enten du er arbeidsgiver eller driver et enkeltpersonsforetak, så regner jeg med at du ønsker både trygghet i et solid fellesskap og mulighet til å gjøre din stemme hørt i bransjeutviklingen. Bruk mulighetene som ligger i et NFVB-medlemskap aktivt. Også her er det snakk om å bruke dagens muligheter for å skape fremtidens resultat. Snart er det tid for Hår & Skjønnhet 2018 i Oslo Spektrum. For frisørene er dette en velkjent arena for informasjon og inspirasjon. For hudpleiere er dette litt «fremmed mark», men absolutt verd å utforske. Showene på scenen kan man godt bruke som ren underholdningsfaktor hvis man ikke er så opptatt av det faglige. De er av så høy kvalitet at de kan matche det meste. Men flere av de faglige seminarene vil handle om forretningsdrift, og kan være en rimelig investering i gode råd. Uansett ståsted så vil profesjonelle salongdrivere finne noe av høy nytteverdi. OBS! Husk medlemsrabatt på inngangsbilletten. Med ønske om god lesning – med fremtidsbrillene på…

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

S A LO N G

1-2018

7


T E N K

N Y T T :

InvestĂŠr i

fremtidens hudpleie

8

S A LO N G

1-2018


TEMA: NY TEKNOLO GI

I mange år har mikrostrøm, ultralyd og LED-lys vært inkludert i den profesjonelle delen av hudpleie. Nå er det allemannseie. Hudterapeuter og klinikker har fått en stor konkurrent i internett. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK OG LEVERANDØRENE

Tradisjonelle hudpleiebehandlinger er i ferd med å bli utdatert. Kundene er kravstore og kunnskapsrike. De ønsker bedre resultater på kortest mulig tid. Internett er i ferd med å bli din største konkurrent. Der florerer det av hjelpemidler kundene selv kan kjøpe for å få drømmehuden. Blant annet dermaruller til hjemmebruk, håndholdte ultralydapparater, masker med LED-lys og vibrerende rensekoster. Alt til en billig penge, og ikke minst; anbefalt av populære bloggere og ”influencere”. På YouTube finnes videoer med oppskrifter på hvordan man kan behandle egen hud med tekniske hjelpemidler fra ymse leverandører. For bransjen er dette en sørgelig trend. Tekniske hjelpemidler har kommet for å bli. Det er derfor ditt ansvar som hudterapeut eller klinikkeier å investere i veldokumentert og innovativ maskinteknologi for å kunne gi kundene dine enda bedre resultater enn det de selv kan få ved hjelp av YouTube-videoer og maskiner til hjemmebruk. KORTE BEHANDLINGER – R A S K E R E R E S U LTAT E R

Fagsjef i Dermalogica, Ann Kristin Stokke, sier til SALONG at det å bruke ny teknologi i behandlinger er både effektiv, prisgunstig og attraktivt også for drop-in kunder. - Med hjelpemidler kan du oppnå bedre resultater på kortere tid. Korte behandlinger er også ideelle å sette opp som raske og effektive kurprogram. Hun forteller at Dermalogica har designet en helt ny behandling de kaller ProSkin. Den kan utføres både som en fullverdig behandling på 60 minutter, skreddersydd til kunden hver gang, men også som en ekspressbehandling på halve tiden.

- For at behandlingen skal bli mer effektiv og gi raskere resultater benytter vi ny innovativ teknologi fra det amerikanske selskapet Bio-Terapeutic. De har spesialisert seg på nyskapende og prisvinnende ”age management” maskinteknologi, og leverer kompakte maskiner og håndholdt utstyr basert på blant annet det siste innen LED-lys, oksygen-innslusing, ultralyd og mikrostrømteknologi, sier hun. EFFEKTIV EKSPRESSBEHANDLING

Stokke forteller at ProSkin30 er en 30-minutters behandling som kan skreddersys slik at den fokuserer på klientens viktigste behov. Men det er også en optimal behandling for klienter som ønsker å ta ekstra vare på huden sin, men som har det travelt. - ProSkin30 lar deg tilby en rask, effektiv løsning, inkludert forslag til Dermalogica hjemmerutine som vil opprettholde resultatet, sier hun. - I disse skreddersydde behandlingene benyttes tre teknologier fra Bio-Therapeutic. Dette er BT-Sonic, som er en rensebørste med lydbølger som gir en mer effektiv rens. I trinn to legges det på et aktivt serum med maske, etter kundens hudtype eller problem. Her brukes maskinen BT-Micro, som er det siste innen profesjonell håndholdt teknologi, og som kombinerer ultralyd og mikrostrøm. Denne kombinasjonen gjør at apparatet kan benyttes både til eksfoliering og innslusing av produkter. - I siste trinn benyttes BT-Nano som er en patentert mikrostrømteknologi som bidrar til hudoppstramming og øker opptaket av aktive ingredienser. For mer informasjon om Bio-Therapeutic, sjekk Skintific.no

S A LO N G

1-2018

9


TEMA: NY TEKNOLO GI

Flere effektive teknologier: RADIOFREKVENS

For kunder som ønsker umiddelbar antialdrings-effekt av en ekspressbehandling, er radiofrekvens det ideelle tillegget hvis det benyttes etter rensen og før etterfølgende produkter. Ann Kristin Hellerslien, som jobber med Thalgo i Norge, forteller at Thalgo har kommet med en ny, innovativ og multifunksjonell iBeauty-maskin. Den bruker tre-polar radiofrekvens sammen med lydvibrasjoner (kavitasjon) og sekvensiell ultralyd i behandlinger. En av funksjonene i maskinen, som er svært effektiv i anti-age-behandlinger, er radiofrekvens. - Tre-polar radiofrekvens trenger inn i huden og sørger for plumping, innslusing og oppstramming ved å generere energi som varmer opp de øverste hudlagene til over 40 grader. Dette bidrar til å tette hudvev fordi varmen gjør at kollagenfibrene trekker seg sammen og fibroblastcellenes stoffskifte øker. Huden styrkes, fornyes og får en umiddelbar oppstrammende effekt. I følge Hellerslien kan du forvente raske resultater dersom du inkluderer 15 minutter med radiofrekvens i en 30-minutters behandling. - Etter første behandling er linjer mindre synlige og huden jevnere og fastere. En ekspressbehandling med

10

S A LO N G

1-2018

radiofrekvens er perfekt å selge som en kur, men også som en enkeltbehandling foran en spesiell anledning, sier hun og legger til at huden får et synlig løft og en helt nydelig glød uten reaksjoner og nedetid. M - C E U T I C P E N S L I N G M E D U LT R A LY D

- Det er også en kjent sak at ultralyd virker hudoppstrammende og sluser inn virkestoffer på en svært effektiv måte, sier Hellerslien. Hun forteller at for å få enda bedre effekt i behandlinger med syrepenslingen i M-Ceutic, benytter hun ultralydteknologien i iBeauty maskinen. - I vår tradisjonelle M-Ceutic-behandling avslutter vi alltid syrepenslingen med å bygge opp hudens forsvar igjen med ingredienser som demper irritasjon. Når vi bruker ultralyd får vi en raskere og mer effektiv innslusing av de gjenoppbyggende stoffene, og hudbarrieren kommer raskere i balanse. Hun anbefaler de som har iBeauty-maskinen å inkludere ultralydprogrammet etter syrepenslinger. - Resultatene er oppsiktsvekkende, sier hun. For mer informasjon om iBeauty, kontakt Skinthal as.


TEMA: NY TEKNOLO GI

LED FOTOTERAPI

LED-lys har i en årrekke blitt brukt medisinsk til behandling av sår og hudproblemer som eksem og psoriasis. Nå er det en av skjønnhetsindustriens mest trendy behandlingsformer, takket være det brede spekteret av indikasjoner det kan behandle. Ved å bruke LED lysterapi som en del av tradisjonelle hudpleiebehandlinger og kosmetiske prosedyrer, kan du oppnå raskere resultater og kortere nedetid. Det finnes flere forskjellige lysterapi-apparater på markedet. Vi ønsker imidlertid å trekke frem DermaLux LED, som i fem år på rad er blitt stemt frem som vinner av «Treatment of the Year» i Aesthetic Awards. DermaLux har nemlig opprettet en rekke 10-minutters postbehandlingsprotokoller som er programmert i enhetene, for å gjøre det lettere for terapeuter å legge til en økt med lysterapi som et ekstra element i en rask behandling. Du kan legge til lys i de fleste hudbehandlingene du utfører. - Det er mange fordeler ved å legge til lysterapi i behandlinger, forteller Thomas Sakshaug i Skintech. Rødt lys kan minimere nedetid og redusere rødhet og irritasjon etter harde hudbehandlinger. Ved raske overflatebehandlinger som for eksempel mikrodermabrasjon vil du

oppnå enda bedre resultater hvis du avslutter med hudforyngende rødt lys, forteller han. Behandling med LED lysterapi er dessuten svært hudfornyende. Det er foretatt over 1000 uavhengige kliniske studier på rødt og blått lys brukt på hud. Resultatene viser at: • Lyset kan øke cellefornyelsen med 200 prosent • Forbedre rynker med opptil 75 prosent • Forbedre hudteksturen med opptil 79 prosent • Øke elastisiteten i huden med opptil 36 prosent • Redusere rødhet og rødming • Redusere utbrudd og betennelsestilstander i huden med opptil 76 prosent. For mer informasjon om DermaLux LED, kontakt Skintech as.

S A LO N G

1-2018

11


TEMA: NY TEKNOLO GI

Ikke helt nye, men utrolig populære Disse to gamle traverne med fokus på øyne og glødende hud er supre som kampanjebehandlinger: G A LVA N I S K S T R Ø M / H Y D R A D E R M I E

Galvanisk strøm har i mer enn femti år vært brukt i hudpleiebehandlinger. Selv om teknologien er gammel, er den absolutt ikke utdatert. Guinot er kjent for sine effektive Hydradermie-behandlinger. En forholdsvis rask behandling som kan være enkel å selge, er Guinot Hydradermie Eye Logic. Dette er en oppstrammende, antiage behandling for øyeområdet. Behandlingen består blant annet av massasje og avsluttende maske, men har også et innslag av Hydradermie, hvor det sluses inn aktive ingredienser som motvirker linjer og rynker, samtidig som elektrodene gir huden et lite umiddelbart løft. Mari Hansen, markedsjef i Beauty Products as, forteller at behandlingen tar 40 minutter og kan utføres som en engangsbehandling før en spesiell anledning, eller som en kur for å få bukt med dypere linjer og rynker. Massasjen virker drenerende på hevelse og mørke ringer og den avkjølende masken roer ned, fukter, plumper og gir fornyet glød. For mer informasjon om Guinot Hydradermie, kontakt Beauty Products as. OKSYGENINNSLUSING

- Oksygenbehandling med Intraceuticals, eller ”Madonna-behandlingen” er fortsatt like populær som da den kom på markedet, forteller Mari Hansen i Beauty Products as. En fullverdig behandling med massasje og maske kan ta opp mot 60 minutter, men i følge Hansen egner den seg svært godt som en 30 minutters ekspressbehandling med kun innslusning. - Denne behandlingen er like populær hele året, og spesielt mye brukt av de store kjendisene før rød løper. Det benyttes et spesialutviklet serum, som ved hjelp av oksygen under trykk, tilfører cellene nødvendige antioksidanter, vitaminer og mineraler, og øker cellenes egen evne til regenerering. Resultatet er en strammere hud, økt naturlig fuktighetsbalanse, og huden både ser og føles yngre og friskere ut. Kunden kan også kjøpe med seg en filt eller kremmaske og legge rett før for eksempel makeup for en ekstra plump, sier hun. For mer informasjon om behandlingene, kontakt Beauty Products as.

12

S A LO N G

1-2018


your skin

REBORN BEAUTIFUL Sunn hud for alltid!

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


TEMA: NY TEKNOLO GI

I B E AU T Y-T E K N O L O G I E N:

Resultatorientert velvære

14

S A LO N G

1-2018


TEMA: NY TEKNOLO GI

I denne behandlingen lider man ikke for skjønnheten. Dette er dyp velvære og antialdring på sitt beste. Vi testet iBeauty, og fikk forklaring på hva behandlingen innebærer. T E K S T: R A N D I S O L S TA D F O T O : S A N D R A D E LG A D O O G R A N D I S O L S TA D

Slik er behandlingen:

Som journalist med spisskompetanse innen hud og skjønnhet har jeg gjennom de siste 20 årene testet ut en del behandlinger. Dette er noe av det mest behagelige jeg har kjent, og jeg fikk gode resultater på huden min. Jeg er snart midt i femtiårene og har i utgangspunktet en hud som mangler fukt og som trenger litt mer spenst. Siden vi i denne utgaven av SALONG har ”Ny teknologi” som et tema, ønsket jeg å teste ut en maskinbehandling for å finne ut hva det kan gjøre med huden. Valget falt på iBeauty-maskinen til Thalgo. Den inneholder flere teknologier, og jeg fikk dermed muligheten til å kjenne på både kavitasjon, ultralyd og radiofrekvens. SEKS-UKERS HUDPROGRAM

Etter å ha konsultert med Ann Kristin Hellerslien i Skin­ thal, som er importør av iBeauty-maskinen, ble vi enige om at jeg skulle gjennomgå en kur på seks behandlinger i løpet av seks uker. Det er dette som er maskinprodusentens anbefaling for å oppnå optimal virkning. I behandlingen av min hud ble alle funksjonene i maskinen brukt. Kavitasjonspeeling for dyprens, ultralyd for stimulering, detox og innslusning, iSmooth spesifikt på rynker, og radiofrekvens for oppstramming.

1 2

K AV I TA S J O N S P E E L FOR DYPRENS

Etter grundig dobbelrens, starter det hele med en kavitasjonspeel der salisylsyre masseres inn i huden med vibrerende stålplater. Dette skaper en friksjon i huden som gir en effektiv peeling i dybden. U LT R A LY D F O R D E T O X , I N N ­ SLUSING OG STIMULERING

Ann Kristin Hellerslien forteller at ultralyden benyttes til fire forskjellige steg i behandlingen. Først får huden en drenerende massasje, deretter sluses det inn aktive ingredienser, så blir huden stimulert med en rask oppadgående massasje og til slutt sluses det inn fukt. Ultralydsekvensen er veldig behagelig på grunn av den varierende massasjen. Det prikker i huden og den føles fuktet og oppstrammet. Jeg kjenner at blodsirkulasjonen øker. - Vi bruker 3 MHz ultralyd med forskjellige frekvenser som hopper litt frem og tilbake - spesielt på stimuleringen. Slik blir cellene ikke for vant. Det benyttes også to forskjellige spesialgeleer: En til innslusing av fukt og stimulering, og en annen til rynkebehandling og oppstramming, forteller hun.

S A LO N G

1-2018

15


TEMA: NY TEKNOLO GI

3

RADIOFREKVENS FOR OPPSTRAMMING

Huden smøres inn med et spesialprodukt som blant annet inneholder hyaluronsyre. Ett område om gangen blir ivaretatt. Hendelen masseres i åttetallsmønster over ansikt og hals. Huden blir varm, og jeg kan kjenne hvordan de elektriske impulsene stimulerer i dybden. Varmen er ren nytelse. Ann Kristin forteller at varmen trekker ned i dermis, hvor den stimulerer fibroblastcellene til å danne mer elastin og kollagenfibre. Jeg kjenner at huden krymper og får assosiasjoner til å steke biff. Du legger kjøttstykket i en varm panne. Når varmen trenger inn i biffens overflate, trekker fibrene seg sammen og biffen krymper samtidig som den holder på saftigheten. Det er dette som skjer i huden når den ved hjelp av radiobølger varmes opp til over 40 grader. Huden krymper, samtidig som den holder på fuktigheten. Det er ulidelig deilig å vite at denne velværen kommer til å gi meg yngre hud. Etter en time er det over. Det var utrolig behagelig. K O N K L U S J O N O G R E S U LTAT

Effekten kom allerede etter første behandling. Huden var gjennomfuktet, stram og full av spenst og glød. Ettersom ukene gikk, og jeg gjennomførte kuren, ble huden gradvis strammere og mer plumpet. De slappe hudpartiene langs kjeven og i kinnene fikk et løft slik at linjene i munnviken og fra nesen ble mindre synlig. Rynkene rundt øynene ble redusert og jeg fikk et lite øyebrynsløft. En venninne spurte rett ut om jeg hadde tatt Botox!

Enkelt å skreddersy behandlinger iBeauty-maskinen inneholder den aller siste teknologien innen radiofrekvens hvor det jobbes med trepolar hendel. Dette sørger for raskere innslusing av virkestoffer, og gjør behandlingen enklere og mer behagelig å utføre for terapeuten. I følge Hellerslien trenger man ikke å bruke alle funksjonene i hver behandling. Hun forklarer at maskinen har tre teknologier og tre forslag til menyer. Under disse menyene er det mange muligheter for å skreddersy behandlinger. Du kan velge å bare ta en kavitasjonspeeling, og så gå rett på rynkebehandling. Eller ta en kavitasjonspeeling, for deretter å bare jobbe med radiofrekvens i 28 minutter. Dette blir da en 45 minutters effektiv anti-age behandling. - Du kan også i disse menyene bruke de forskjellige teknologiene i forbindelse med andre anti-age behandlinger. Du kan inkludere femten minutter med radiofrekvens midt inni behandlingen, eller kun bruke kavitasjon til rene dyprensbehandlinger med salisylsyre, sier hun.

16

S A LO N G

1-2018

- Ypperlig alternativ til inngrep og sprøyter - Alle som kommer til oss for en iBeautybehandling ender alltid opp på kur. Dette er effektiv hudoppstramming, og et ypperlig alternativ til inngrep og sprøyter, sier Anita Hetland, Spamanager ved Nordsjøbadet Spa, Sola Strand Hotel. - Jeg har stor sans for iBeauty-maskinen. Av alle våre ansiktsbehandlinger er det denne jeg liker best å selge. Kundene som tar behandlingen er strålende fornøyde. Resultatet kommer med en gang. Huden stråler, den er plumpet og de kan gå ut uten sminke. Det starter gjerne med at de booker én behandling, men de ender alltid opp på kur. P R O F E S J O N E LT

Nordsjøbadet Spa har hatt maskinen i to år, og stadig flere spagjester og lokale gjester booker ansiktsbehandlinger. - For oss er det gøy å vise profesjonalitet gjennom høyteknologi selv om vi er et spa. Det hever kvaliteten på tilbudet vårt. Maskinen er veldig anvendelig. Vi bruker de innebygde grunnprogrammene på 50 - 70 og 100 minutter. Eller vi bruker deler av teknologien som et supplement til andre tradisjonelle hudpleiebehandlinger. Hetland forteller at hun med jevne mellomrom har tatt behandling selv. - Jeg ser store resultater når jeg sammenligner bilder av meg selv i dag og fra to år tilbake. Jeg ser det spesielt på kinnbein og øyebryn. Huden har fått et løft i hele ansiktet, og den er fast og full av spenst.


MATURE SKIN THE AGE MANAGEMENT SYSTEM FOR YOUR SKIN

Fantastiske basis produkter til din klinikk. Ingen minstekjøp. Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


TEMA: MERSALG

18

S A LO N G

1-2018


TEMA: MERSALG

M E R S A L G:

Kjør kampanje på bruksprodukter Det er alltid lønnsomt å kjøre promotion på såkalte ”melk og brød” produkter. Be om kampanjetilbud på bruksprodukter fra dine leverandører. Håndkrem, leppeprodukter og ikke minst solkrem er noe de aller fleste trenger nå. Se leverandørenes tips på de neste sidene. T E K S T: R A N D I S O L S TA D FOTO: SHUTTERSTOCK OG LEVERANDØRENE

S A LO N G

1-2018

19


TEMA: MERSALG

L e p p e m as ke ! S O S L i p R e s c ue

Svært pleiende leppepomade fra pHformula. Lindrer umiddelbart og forbedrer tørre lepper. Sheasmør, bisabolol og salisylsyre gjenoppretter og opprettholder sunne lepper. Veil. pris 349,-

Lepper

Tri pl e P rote c ti on Fa c t or L i p B al m S P F 3 0

Vinterklimaet er hard for leppehuden. Derfor er en god leppepomade et ”må-ha” produkt for de fleste. Mange sliter med tørre, såre og sprukne lepper, og mange forsøker å fukte de tørre leppene sine ved å slikke på dem. Det gjør bare vondt verre. Så sørg for å plassere leppeprodukter lett tilgjengelig på disken. Gjerne i en sjokkselger eller i en lekker glassbolle. Her er noen leverandørtips:

A

PÅ TIDE MED

solkampanje! Det nærmer seg påske, og solkrem er igjen et bruksprodukt. Ta kontakt med din leverandør. De fleste kjører solkampanjer - også før påske. Mange har også tilbud på egne solkit eller solpakker, hvor kundene får redusert pris på et medfølgende produkt, eller en reisestørrelse som er enkel å ha med i jakkelommen for ekstra påføring underveis på skituren.

20

S A LO N G

1-2018

Siste nytt av leppeprodukter er masker. Intraceuticals Rejuvenate Lip Mask er en rik, fuktighetsgivende kollagenmaske som motvirker tørrhet og aldringstegn. Den har også plumpingeffekt. Veil. pris kr 698,- (pakke med 6 stk.) Tips! Maskene kan selges i esken, de kan selges single, eller de kan selges inn som en ekstra «treat» i behandling.

Proppfull av antioksidanter og rike, nærende ingredienser som sheasmør, bivoks og vitaminene A og E gir dette produktet fra Elisabeth Arden PRO den ultimate beskyttelsen mot tørre vinterlepper. Den er også super til bruk mot UV-stråler i påskesolen. Inneholder de kjemiske filtrene octinoxate og sinkoksid. Veil. pris kr 329,-

L I P S M A RT ®

LipSmarts innovative fuktighetsteknologi trekker inn i leppehuden, ned til cellenivå, og tilfører intensivt med fukt. Et ekstra pluss er at de aktive ingrediensene også sørger for å gi leppene mer volum. Veil. pris kr 299,-

B e e N atura l

Denne leppepomaden er laget av bivoks, og et godt alternativ til de som ønsker det så naturlig som mulig. Produktet er allergivennlig, mykgjørende, pleiende og gir en naturlig beskyttelse mot UV-stråler. Kommer i syv ulike smaker. Veil. pris kr 49,-


Hender

Håndkrem er et ypperlig mersalgsprodukt - særlig i vinterhalvåret. Har du en kunde inne til ansiktsbehandling, kan du tilby en håndmassasje med mykgjørende og beskyttende håndkrem som en tilleggsytelse, for eksempel når kunden ligger med ansiktsmaske. Da får du også mulighet til å snakke litt om kremens egenskaper og om hvor viktig det er å ta vare på hendenes hud. Et annet tips er å plassere din favoritthåndkrem på klinikkens kundetoalett. Leverandørene anbefaler:

A N attm a s ke !

Gu ino t Lo ngu e Vie M ains

Veil. pris kr 309,-

Darphin Ha n d C r ea m

Veil. pris kr 289,-

Ka l a h a r i Hyd r a t i n g Ha n d Lo t i on Veil. pris kr 310,-

E l e m i s P roR a d i an c e H a n d an d N ai l C re a m

Veil. pris kr 439,-

M ati s Youth H an d C re am S pf 10 Veil. pris kr 299,-

Masker Såkalte ”sheet masks” er i vinden som aldri før, og absolutt en ettertraktet salgsvare.

Phyto Hand Mask fra Kalahari Spa er en håndmaske som skal brukes om natten. Den er ypperlig for dem som ikke er så glad i eller glemmer å bruke håndkrem. Masken trekker raskt inn og smitter ikke av på sengetøyet. Tips: Masken kan også brukes i salongbehandling. Fortell at den kan kjøpes med hjem og brukes av alle i familien. En nattmaske er dessuten en super løsning for mannen i huset som også får tørre hender, men som hater klissete håndkrem. Veil. pris kr 278,-

Til trøtte og hovne øyne

Øyemasker er lettsolgte ta-med-hjemprodukter. Disse kan selges som hele pakker eller hver for seg:

A

E L E MIS P ro- Collag en Hydra- G el E ye Mas k

Det er klinisk bevist at denne masken re­ duserer synlige linjer og rynker, og gir umiddelbar oppstramming. Effekten kan vare opptil 6 timer. Veil. pris kr 799,(pakke à 6 stk.)

Hyaluron ic E ye Pat ch Mas k fra Th alg o

Her er et utvalg vi kom over på Health&Beauty messen i februar. Maskene på bildet er fra Kocostar, Eleni&Chris og Genosys. Boksen med leppemasker er fra Kocostar.

Disse padsene, full av aktive ingredienser, har god effekt på mørke ringer og hovne øyne. Veil. pris kr 475,(pakke med 8 stk.)

M - C e uti c E s s e n ti a l M as k er

engangsmasker basert på organisk cellulose og som tilfører en rekke essensielle næringsstoffer til huden. Kan selges samlet som en kur eller en og en på disken. Veil. pris kr 1100,- (for pakke med 6 stk.)

S A LO N G

1-2018

21


Test selv på VERDI.FIXIT.NO

Fixit gir deg mer for pengene Med vårt kassesystem får du smarte løsninger som gir deg en enklere og mer effektiv hverdag. Nå har 305 salonger kommet i gang med digital varebestilling hos sine leverandører med Fixit. Det betyr at de sparer tid, reduserer kostnader og får full kontroll på varelageret i salongen. Prøv verdikalkulatoren og se hva din salong vil tjene på å velge kassesystem fra Fixit.


– Enkel varebestilling og reduserte kostnader. «Fixit Produktkatalog samler salongens varehandel og lagerstyring på en plass. Digital varebestilling har endret vår relasjon til Dermanor ved at vi nå fokuserer på hvordan vi kan øke produktsalget og gi de ansatte bedre produktopplæring. De smarte løsningene gjør at vi sparer tid og det reduserer kostnadene, i tillegg får vi 5 % teknologirabatt når vi bestiller varer digitalt gjennom Fixit.» THORA MARGRETHE HAGEN, EIER KLINIKK MATIS

– Smarte løsninger som gjør oss bedre. «Gjennom samarbeidet med Fixit får bransjen vår tilgang til digital varebestilling, noe som betyr at både vi og salongene sparer tid og penger. Dermanor ønsker å være i forkant med smarte og innovative løsninger, og tilbyr nå hele vårt produktsortiment i Fixit Produktkatalog. Vi håper at også din salong vil komme igang med den nye løsningen.» REIDUN WANG, MANAGING DIRECTOR DERMANOR

Fixit er bransjens ledende på kasse- og kommunikasjonsløsninger. Seks leverandører tilbyr nå digital varebestilling med unike fordeler kun gjennom Fixit, og vi inviterer alle leverandører til samarbeid. Disse er allerede i gang:

Fixit jobber for og med bransjen for å oppnå felles mål om sunn salongdrift og økt lønnsomhet.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


EN

E

E

M

S

PR

OFILEN

M

L I L L E

ME DL E

D

Jegmerav medle

O IL

MSPROF IL LE

DLEMS ME PR

F

N

H U D K L I N I K K ,

R Y K K I N N :

Allsidig nærtilbud

- Det kreves at man holder orden på kundelister og booking. Har man en pause, kan man bruke det til å gjøre unna litt kontorarbeid, sier Rebecca.

24

S A LO N G

1-2018


PROFIL : MEDLEMSSALONGEN

- Når man starter på scratch, gjelder det å ha tålmodighet og tro på det man gjør. Man vet ikke på forhånd om det er mulig å få driften til å gå rundt. Men belønningen ligger i å få postive tilbakemeldinger fra kunder, og oppleve at man lykkes i å nå sine mål, smiler daglig leder Anne Rebecca Møller (39) i Lille HUDklinikk. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Det har vært både spennende og givende å etablere en salong i et lokalsenter utenfor Oslo, forteller Anne Rebecca Møller. - Jeg opplever nå at vi er veletablert i vårt lokalmiljø her på Rykkinn. Kundebasen har vært jevnt økende siden oppstarten i oktober 2015 og kundelisten min er ganske full året rundt. Andre sikter seg kanskje inn mot å vokse, men jeg trives med det jeg gjør og har ingen store ekspansjonsplaner. Lille HUDKlinikk skal være det navnet forteller; En liten, hyggelig, ujålet klinikk. Et sted der kundene trives og får de tjenestene de ønsker seg. Det synes jeg at jeg har fått til. Kundene gir i hvert fall tilbakemelding på at de trives. Jeg tar det også som et kompliment at jeg blir beskrevet som veldig «vanlig» i positiv forstand, og at det derfor er deilig å komme hit. Jeg vil at terskelen for å oppsøke Lille HUDKlinikk skal være så lav som mulig, forklarer Anne Rebecca Møller. ALLSIDIG BAKGRUNN

Veien frem til å jobbe i hudpleiebransjen har vært en lang reise for Rebecca, bokstavelig talt. I yngre dager dro hun utenlands og tok en 4-årig utdanning som grafisk designer. Men da hun kom tilbake til Norge i 2004, var det tørke i arbeidsmarkedet for denne typen kompetanse. - Jeg fikk ikke jobb, og tenkte, hva nå? Jeg var 26 år og orket ikke å vente på at den riktige jobben skulle dukke opp, så da ble det til at jeg valgte å ta en utdanning på kveldstid på Hudpleieakademiet. Der jeg ble ferdigutdannet hudpleieterapeut i en alder av 28 år. Det var givende og pekte ut min nye karriereretning. Jeg visste at det var hudpleie jeg ville drive med. Men utdanningen innen grafisk design har ikke vært bortkastet. Jeg har tatt tilleggsutdanning innen permanent make-up og brynforming, og her kommer mine kunnskaper som grafisk designer til sin rett. Jeg jobber mye med dette, og det krever god visuell forståelse for å skape flotte resultater. Du må ha fagkunnskap og øve, øve, og øve for å bli god. Egentlig bør man drive med det hver dag for å perfeksjonere seg. - Men det er også en motivasjonsfaktor å ha tverrfaglig kunnskap og en meny som speiler dette. Jeg føler jeg får brukt alle sider av meg selv. Det er inspirerende og det gjør arbeidsdagene varierte.

Rebecca kan for øvrig skilte med Cidesco-sertifisering og har også kurs i gelnegler fra TL Akademiet. TRIVES MED MENNESKER

I tillegg til gleden ved å utøve faglige ferdigheter, er det kundekontakten som gjør at Rebecca trives i yrket. - Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Hadde jeg ikke hatt familie, så ville jeg nok vært på jobben døgnet rundt, humrer hun. - Men jeg har også veldig trivelige kunder, som jeg har mange hyggelige samtaler med. Det hjelper godt når jeg jobber store deler av dagen alene, legger hun til. Helt alene er hun derimot ikke. - Jeg startet opp alene, men det ble litt stille på julebordet, for å si det sånn. Så jeg har leid ut et rom til en autorisert fotterapeut, som også er utdannet hudterapeut. Selv om vi jobber med hver våre kunder, blir det et lite fellesskap. Det er også en sikkerhet ved for eksempel sykdom. Da vil vi kunne overlappe hverandre og sørge for å ta vare på kundene. - Jeg har også leid ytterligere et rom, og tenker på å leie ut videre til en massør eller noen som driver med vippeextension. Da får man et litt bredere tilbud, som igjen trekker flere kunder til oss alle, legger hun til.

LYKKELIG SOM LITEN. - Jeg driver en liten klinikk og trives derfor med små leverandører. Det preger behandlingsprodukter og vareutvalget av videresalgsprodukter, smiler Rebecca.

E R FA R I N G T E L L E R

Det å starte opp egen virksomhet krever stayerevne. Men også erfaring i yrket er nødvendig for å lykkes, mener Rebecca. - Etter utdanningen fikk jeg jobb som hudterapeut i Vin-

S A LO N G

1-2018

25


PROFIL : MEDLEMSSALONGEN

J e g t a r d e t s o m e t ko m p l i m e n t a t j e g b l i r b e s k r eve t s o m ve l d i g « va n l i g » i p o s i t i v f o r s t a n d , o g a t d e t d e r f o r e r d e i l i g å ko m m e h i t . deren Hud- og Fotpleie. Det var veldig givende. Jeg hadde gode kolleger og trivdes veldig godt. Men da en bransjekollega i en annen klinikk ble syk, og jeg fikk en forespørsel om å hjelpe til med å holde hjulene i gang til hun ble frisk, tro jeg til og forflyttet meg til denne salongen. Der ble jeg i en periode halvannet år. Da tenkte jeg at det var på tide å gjøre noe på egenhånd. - Dessuten var reiseveien til jobben i overkant krevende, spesielt når man har familie og barn. Tanken modnet om å starte opp en klinikk i mitt nærområde, for å få hverdagen til å gå opp. Da lokalene i Rykkinn Senteret ble tilgjengelig, slo jeg til. Loddet ble kastet og jeg gikk i gang med å innrede lokalene på billigst mulig måte. I oktober 2015 åpnet jeg dørene. - Min hovedutfordring var at jeg ikke hadde en kundeportefølje i dette området. Det er krevende å starte opp fra et 0-punkt. Beliggenheten i en sidefløy i 3. etasje gjorde at jeg heller ikke kunne forvente drop-in kunder. Jeg ble derfor ikke overrasket over at det ikke kom et rush av kunder den første tiden. Men jeg sto beinhardt på for å være til stede i åpningstiden hver dag fra kl. 10.00 –

16.00, selv om jeg satt og tvinnet tommeltotter. Jeg ville at potensielle kunder ikke skulle komme til en låst dør. Samtidig jobbet jeg aktivt med å markedsføre Lille HUDklinikk i nærområdet. Det er den eneste hudpleieklinikken i Rykkinn Senteret, og det var noe jeg utnyttet. Jeg har et samarbeid med frisørsalongen Studio M, som deler ut flyers. Jeg har også en avtale med kafeen i senteret. Flyers ble også distribuert i postkasser i nærområdet, og jeg var aktiv på facebook. Gjør man en god jobb, virker også jungeltelegrafen. Sakte, men sikkert jobbet jeg opp en kundeportefølje, og nå opplever jeg at jeg driver en hyggelig virksomhet. - Jeg må nok si, at den erfaringen jeg hadde opparbeidet meg fra mine forrige arbeidssteder var viktig i etableringsfasen. Ikke minst at jeg er har nådd en viss alder, gjorde at jeg turte å starte opp. Det kreves at man har litt fartstid for å inngi nødvendig tillit overfor kundene. Har man vært igjennom en del andre situasjoner, så har man kanskje også en realistisk forestilling av hva som skal til for å drive en egen virksomhet. Det har i hvert fall gått bra, og det er en stor tilfredstillelse å ha gjort ting på egenhånd. F O K U S PÅ H U D H E L S E

Derfor er jeg NFVB-medlem Rebecca meldte Lille HUDklinikk inn i NFVB. Hun mener man må ta et bransjeansvar. - For det første var det viktig for meg å tilhøre en bransjeorganisasjon der jeg kan søke råd og veiledning, hvis jeg trenger det. Men jeg er også opptatt av å jobbe for at hudpleiebransjen skal være seriøs og profesjonell. Da synes jeg man må ta konsekvensen av det, og være medlem av en bransjeorganisasjon som jobber for seriøse og ryddige forhold i vår bransje, fastslår Rebecca.

26

S A LO N G

1-2018

Mange klinikker føler seg «tvunget» til å tilby fillere og Botox. Men Rebecca er klar på at hun ikke vil tilby injeksjoner. - Lille HUDKlinikk har en variert behandlingsmeny, men vi tilbyr ikke fillere. Jeg har lyst til å jobbe med hudhelse, ta vare på folk som de er. Jeg synes vi skal eldes med stil, da må vi følge opp dette på behandlingssiden. Jeg har selv tre døtre, og mener man bør gå foran som et godt forbilde. Mange unge har ingen motforestillinger mot fillere og Botox. Grensene flyttes. Jeg vil ikke at mine døtre skal begynne med dette. Da må jeg gå foran som et godt eksempel. Så dette er ikke en del av mitt tjenestetilbud. EN GRÜNDER I MAGEN?

Mange går svanger med en drøm om å gjøre som Rebecca og starte egen klinikk. Det kan virke som en uoverstigelig barriere å ta skrittet fullt ut, men Rebecca mener man kan realisere drømmen uten en velfylt bankonto. - Du kan i utgangspunktet innrede en klinikk ganske rimelig. Selv har jeg kjøpt ting på Finn.no og supplert dette med profesjonelt behandlingsutstyr. Det gjelder å ta et skritt av gangen. Interiør kan byttes ut i takt med salonges økonomiske utvikling. Men én ting må man ta høyde for. Du kan ikke regne med lønnsuttak i oppstartperioden. Husleie og løpende utgifter må prioriteres. Men hvis du er innstilt på å ta et tak, leve nøkternt, får du det til hvis du er en flink fagutøver.


VISSTE DU AT… Innen utgangen av 2018 er alle salonger påbudt å ha et godkjent kassasystem?

Fortvil ikke - vi hjelper deg! Headquarter har sammen med butikkdataleverandøren BestValue utviklet en godkjent butikkdataløsning skreddersydd mot frisør- og velværebransjen. Sammen med Com2Gether vil vi hjelpe deg som kunde trygt gjennom hele prosessen i overgangen til et nytt kassasystem. Felles brukerstøtte med BestValue. Egne priser for HQ-medlemmer. Vil du vite mer? Kontakt oss: 66 85 01 00

post@headquarter.no


TEMA: UTDANNING

NFVBS STUDENTKONFERANSE:

Klar for arbeidslivet? Fredag 4. mai åpner NFVB dørene for hudpleiestudenter til en matnyttig introduksjon til arbeidslivet i NFVBs lokaler på Majorstuen i Oslo. - Vi gjentar tidligere suksesser og inviterer nå avgangselever fra private og offentlige hudpleieskoler. Elevene vil få nyttige tips fra NFVB, NHO og Skatteetaten. Til sist får elevene anledning til en speed date med representanter fra leverandørsiden, smiler NFVBs medlemskontakt Adrienne Hughes. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

NFVBs årlige konferanse har blitt en suksess og en god startpakke for hudpleiestudenter som er i ferd med å avslutte sin utdannelse. I skrivende stund er det endelige programmet ikke finpusset, men NFVBs medlemskontakt Adrienne Hughes forteller at opplegget følger oppskriften fra tidligere studentkonferanser. - Vi har fått så mye positiv tilbakemelding fra fjorårets konferanse, at vi i det store og hele følger dette programmet. Arrangementet er gratis for påmeldte elever, og vi har i år åpnet for deltagelse for elever i både offentlige og private skoler. Salongeiere er også hjertelig velkomne. Her kan man få førstehåndskontakt med potensielle nye medarbeidere. FRA SKOLEBENKEN TIL EGEN BEDRIFT?

- Vi vil selvsagt benytte anledningen til å fortelle om NFVB og hva en profesjonell bransjeorganisasjon kan gjøre for profesjonelle yrkesutøvere, sier Adrienne Hughes.

28

S A LO N G

For de av elevene som går svanger med planer om å starte egen virksomhet fra dag 1, er det mange ting å tenke på. Regnskap og skatt er temaer man ikke kommer forbi. Førstekonsulent Svein Grane i Skatteetaten vil gi praktiske tips for hvordan man registrerer seg i ulike registre og hva man må påse når man driver egen virksomhet. For det er en ting som står fast; Skattefuten glemmer aldri! Så her får du oppskriften på hvordan du kan forholde deg til gjeldende lover og regler. - Elevene ranket dette foredraget på topp i fjor, så her har man noe å glede seg til. Dette er nyttige råd, oppsummerer Adrienne. A N S AT T V E R S U S N Æ R I N G S D R I V E N D E

Mange elever er i en jobbsøknadsfase. Da kan det være lurt å få med seg noen tips om rettigheter og plikter du har som ansatt medarbeider. Advokat/HMS-rådgiver Kirsti Stokland fra NHO Service og Handel vil gi deg en

1-2018

konkret innføring i hva en ansettelseskontrakt bør inneholde. …OG LITT ANNEN INFO

- På programmer står også en innføring av forskjellen mellom å jobbe i spa og i en hudpleiesalong. Vi håper også å kunne gi litt informasjon WorldSkills konkurransen for hudpleiere. Siste år gikk den av stabelen i Abu Dhabi, og vi vil gi utfyllende informasjon om hvor neste arrangement finner sted, med konkurranseregler etc., forteller Adrienne. - Sist, men ikke minst, vil vi ha en speed date med inviterte leverandører, der elevene får inputs vi håper vil inspirere dem når de går ut i arbeidslivet. Leverandørene vil også by på goodiebags til de fremmøtte. Her blir det spennende overraskelser.

NFVB

studentKONFE RANSE

2018

S T E D : M I D D E LT H U N S G AT E 2 7 , O S LO TID: FREDAG 4. MAI, KL. 08.30 Re gist re r ing o g p åme ld ing: Se nd mail t il an i tra@n fv b.n o


r kontakt B e s ø k v år n et tsi d e elle

o s s p å te le

fo

in f o r m n for m er

a sj o n.

Forhandler i Norge: tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no


TEMA: SKOLE OG UTDANNING

T O N E

L I S E

A K A D E M I E T:

Satser tungt på hudpleie - Vi skal utdanne ettertraktede hudterapeuter med gode faglige kvalifikasjoner i de siste, profesjonelle teknikkene innen hud- og skjønnhetspleie, smiler adm. direktør Tone Lise Forbergskog mens hun geleider oss gjennom Tone Lise Akademiets flunkende nye kurssenter i Oslo. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Tone Lise Akademiets nye satsning på hudpleie er et modulbasert undervisningsopplegg, der teoriundervisningen foregår på nett. Det er utviklet en egen nettportal gjennom inciDerm for all teoretisk undervisning. Dette kombineres med praksistrening i Tone Lise Akademiet i form av samlinger annenhver helg og praksis i salong. Opplegget strekker seg over 6 måneder og er tilpasset elever som ønsker å gjennomføre utdanningen parallelt med andre aktiviteter, det være seg yrkesutøvere som kanskje har en annen jobb, eller er hjemme med småbarn. Konseptet fremstår som tidsriktig og gjennomtenkt, og utgjør et spennende alternativ til andre tilbud på utdanningsfronten.

teret på Haslevangen dekker en flate på hele 2.750 kvm og byr på flunkende nytt utstyr og romslige fasiliteter. Her finner man et bredt spekter av ulike studieretninger for elever som ønsker å jobbe i andre deler av skjønnhetsog velværemarkedet. TL Akademiet er eksempelvis den eneste godkjente fagskolen for negledesign og make-up. Man har også et utdanningstilbud innen fotpleie og vippeekstension. Dette er tjenester som ofte inngår som en del av tilbudet i hudpleiesalonger. Elevene vil dermed oppleve andre tjenester som er en naturlig del av menyen i salongene, hvis vi holder den medisinske delen utenom. Det kan i seg selv være inspirerende. Ikke minst kan man knytte kontakter på tvers av fagområder og på denne måte drive nettverksbygging.

S T O R T FA G M I L J Ø

Det interressante med hudpleieutdanningen i Tone Lise Akademiet, er at studentene vil oppleve et stort fagmiljø, som strekker seg ut over flere fagfelt. Det nye kurssen-

30

S A LO N G

1-2018

KARRIEREALLIANSEN

Tone Lise forteller at TL Akademiet samarbeider tett med klinikker og salonger i bransjen.


TEMA: SKOLE OG UTDANNING

Adm. direktør Tone Lise Forbergskog og leder i utdanningsavdelingen Tine Spillberg er strål­ende fornøyd over å kunne by TL Akademiets elever på flotte undervis­ ningslokaler med topp under­vis­ningsutstyr og materiell.

Klar til dyst I skrivende stund nærmer det seg oppstart for det første kullet med hudpleiestudenter i Tone Lise Akademiet. 1. mars går de første 20 elevene i gang med sin utdanning. - Vi har satt et tak på 20 elever per kull, og de første er straks i gang med utdanningen, forteller Tine Spillberg, leder i utdanningsavdelingen. - I fagutviklingen av den teoretiske delen av hudpleieutdanningen har jeg for øvrig samarbeidet tett med Anita Anker Engh, en bransjenestor med 20 års erfaring innen utdanning og fagbøker. Hun har vært den drivende kraften bak utviklingen av undervisningskonseptet for den nettbaserte teoriundervisningen.

- Elevene har praksis i salonger gjennom utdanningsløpet, og vi jobber aktivt for å skaffe elevene jobb etter de er ferdig utdannet. Her byr vi på en spennende nyhet. Vi i ferd med å etablere et karrierefremmende nettverk; Karrierealliansen. Vi har utviklet en plattform, der vi kobler arbeidsgivere og terapeuter, elever og behandlere sammen. Gjensidig nytte er et stikkord. Målsettingen er å bidra til at bransjen har en solid plattform, der arbeidsgivere møter de rette kandidatene for ansettelse, vikariat eller engasjement. Samtidig er plattformen en arena der arbeidssøkende terapeuter og behandlere kan tilby sin arbeidskraft. Vår målsetting er at Karrierealliansen skal øke bransjens profesjonalitet, fremme talent, og gi økt kunnskap. VIL UTGJØRE EN VIKTIG FORSKJELL

- Vi vil også bruke Karrierealliansen til å informere om fagdager og rekrutteringsmøter. Medlemmene i alliansen vil også få bistand i jobbsøkerprosesser, få tilgang til intervjurom, og tilbud om sertifiserte videreutviklingskurs. Ved å registrere deg i Karrierealliansen får du en mulighet til å presentere og posisjonere deg i bransjen, enten du er arbeidstager eller arbeidsgiver. - Dette er noe av det mest spennende vi har satt i gang med, og jeg tror Karrierealliansen vil bidra til en profesjonalisering og utgjøre en viktig forskjell i skjønnhets- og velværebransjen, fremholder Tone Lise Forbergskog.

25 års jubileum Champagnebobler Torsdag 15. februar var det duket for en spektakulær 25 års jubileumsfest for Tone Lise Akademiet, med inviterte kjendiser, kulturpersonligheter, DJ og friske, kunstneriske innslag. Men jubileumsfesten var også en innvielsesfest av de nye, flotte kurslokalene i Haslevangen 15 i Oslo. - Fagutdanningstilbudet i TL Akademiet er utviklet gjennom 25 år, og undervisningsinstitusjonen vil uteksaminere rundt 300 elever i inneværende år, fordelt på to opptak. Den gjør TL Akademiet til et faglig tyngdepunkt i skjønnhetsog velværebransjen, sier Tone Lise Forbergskog. - Vi har vokst organisk gjennom 25 år, og fornøyde elever som anbefaler utdanning hos oss har vært vår beste reklame. Hele 60 % av elevene som søker om studieplass oppgir at de har søkt plass på grunn av anbefalinger fra tidligere elever, smiler Tone Lise.

S A LO N G

1-2018

31


update

Bevegelser i bransjen

Bioline kongress med bredspektret inspirasjon Matnyttig og inspirerende. Det oppsummerer ABAS Kosmetikks årlige Bioline kongress, som gikk av stabelen på Oslo Plaza 2. februar. De fremmøtte salongeierne og terapeutene fikk en spennende inspirasjonsdag, der et hovedtrekkplaster var foredraget av lege og professor Ingvard Wilhelmsen, som for øvrig har hypokondri som spesialfelt. Men foredraget av daglig leder Espen Sævold i Visit AS var kanskje det mest matnyttige. Det handlet om å posisjonere seg i konkurransen i hudpleiemarkedet. Sunn salongdrift er tross alt avgjørende for at man kan utøve sine fagkunnskaper. KONKURRANSEKRAFT

Daglig leder Espen Mathisen i ABAS Kosmetikk ønsket velkommen, før han ga ordet til første foredragsholder, daglig leder Espen Sævold i Visit as i Bergen. Sævold driver en virksomhet med 70 medarbeidere, fordelt på fire salonger. Han driver også en skole for utdanning av frisører og hudpleiere, Frisør- og Hudpleie­ instituttet i Bergen. Som visepresident i NFVB og leder av konkurranseutvalget i NFVB, brenner han for å slippe til hudpleiere på konkurransearenaen i nasjonale og internasjonale konkurranser, og han benyttet anledningen til å slå et slag for konkurranser for hudpleiere. - I fjor ble det for første gang åpnet for at hudpleie er en av konkurransedisiplinene under WorldSkills, VM i yrkesfag, som denne gangen gikk av stabelen i Abu Dhabi. Det var med stolthet vi sendte en av våre nyutdannede hudpleiere til denne konkurransen, og det ble en skikkelig vitamininnsprøytning. Som leder av konkurranseutvalget jobber vi nå med å arrangere NM for hudpleiere under Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum 17. mars. Konkurransereglementet vil i stor grad følge reglementet fra WorldSkills. Så det er bare å gå inn på nfvb.no for mer informasjon og påmelding, reklamerte han. FA G K U N N S K A P I F O K U S

Espen Sævold har lykkes å bygge opp en solid virksomhet, som inkluderer frisør og

32

S A LO N G

1-2018

Daglig leder Espen Mathisen i ABAS Kosmetikk var svært fornøyd over å ha sikret seg daglig leder Espen Sævold i Visit på foredragsprogrammet.

hudpleie. Det spesielle med Visit, er at det satses 100 % på drop-in. Det er krevende, men Espen har bygget opp logistikk og systemer som sikrer rett bemanning til rett tid. Det jobbes også aktivt med å markedsføre salongene gjennom sosiale medier, konkurranser og mediaomtale. Espen poengterer at positive omtaler ikke kommer av seg selv. Han mener betydningen av fagkunnskap ikke kan undervurderes. - Det handler om å få kundenes tillit, da må vi bygge på fagkunnskap. Når vi får medieomtale for prestasjonene våre medarbeidere leverer på konkurransearenaer og gjennom nominasjoner til faglige priser, bygger dette tillit. Det styrker også teamfølelsen og stolheten over å jobbe i Visit. HVEM ER KUNDEN?

Det er mange salonger i hudpleiemarkedet, og første bud er å definere sin målgruppe, mener Espen. - For vår del setter drop-in konseptet visse rammer for hva vi skal tilby våre kunder, både på frisørsiden og på hudpleiesiden. Første bud er å stille seg spørsmålet: Hvem skal vi være, og hva er vårt fortrinn? Greier dere å formulere svar på disse spørsmålene vil dere kunne skape en fellesskapsfølelse og jobbe målrettet. - Neste spørsmål blir: Hva konkurrerer vi på? Er det pris? Er det kvalitet? Er det utvalg? For vår del må vi sette rammer for tjenestetilbudet. Drop-in konseptet inviterer ikke til behandlinger ut over 60 minutter. Vårt kølappsystem definerer langt på vei våre kunder. Vi definerer ikke målgrup-

pen ut fra alder, men fleksibilitet og tilgjengelighet. - Når det gjelder begrepet kvalitet, er dette ofte misbrukt. Mange sier de har god kvalitet, men hva innebærer det? Er det beståtte fagprøver, premier i nasjonale og internasjonale konkurranser, diplomer? Kvalitetsbegrepet må beskrives og konkretiseres. DYRK DINE FORTRINN

- Når det gjelder pris, er dette ikke et tema hos oss. Det er alltid noen som er billigere enn deg, og det er ruinerende å gå inn i en priskonkurranse. Bestem deg for hva du vil tilby, dyrk dine fortrinn og vær tro mot ditt konsept. Selvsagt kan du kjøre kampanjer, men kundene kommer ikke tilbake fordi du er billig, men fordi du gir unike opplevelser som kunden er villig til å betale for. Sats heller på å gi det lille ekstra, overgå kundenes forventninger. Da er mye gjort. - Sist, men ikke minst: Jobb inn gode rutiner for rebooking. Faste kunder er gull verd! NYTTIGE INNSPILL

Etter Espen Sævolds foredrag fikk kursdeltagerne oppleve en seanse med kosmetisk kjemi som tema, fremført av Luisa fra Bioline Italia. Det ble også et møte med lege og professor Ingvard Wilhelmsen, som en fin kontrast til de foregående foredragsholderne. Deretter var det duket for temaet; Hvordan lykkes på sosiale medier, med foredragsholder Linn Hamre, grafisk designer i ABAS Kosmetikk as.


Mange glade terapeuter hadde tatt turen til TAKET på Steen og Strøm tirsdag 30. januar. Dermalogica har i mer enn 30 år jobbet med å heve hudterapeutenes kompetanse og har utviklet et eget etterutdanningsprogram. Her er hele det profesjonelle teamet i Skintific. FOTO: MIRIAM HAUAN

Dermalogica satser på utdanning og merkekunnskap Noe av det viktigste for å lykkes med egen business er å holde seg oppdatert. Kunnskap er ferskvare, og det er viktig med faglig påfyll. Nylig arrangerte Dermalogica en heldags workshop for 125 dedikerte hudterapeuter. - Som hudterapeut er det viktig at du hele tiden holder deg oppdatert. God service og resultatorienterte behandlinger er det som holder forretningen din gående, sa Angela Taylor, International Regional Education Manager i Dermalogica. DET VIKTIGE FØRSTEINNTRYKKET

Fra scenen kom Angela Taylor med en rekke gode tips til hvordan du kan lykkes i yrket som hudterapeut og hvordan du kan øke salget av behandlinger og produkter. Hun demonstrerte konkrete terapeut-kunde-situasjoner og kom med gode forslag til en mer effektiv kommunikasjon. - Førsteinntrykket betyr alt. Du har bare to sekunder på deg, så vær imøtekommende og ha et åpent kroppsspråk, sa hun og henviste til en studie fra Harvard. Den viser at det kun tar 2 sekunder å danne seg en mening om et menneske. - Dette er det viktig at du som terapeut tenker på. Når man først har fått en mening om et menneske, er det vanskelig å endre på den. DEN NYE TEKNOLOGIEN

Angela Taylor demonstrerer en kunde-terapeut-situasjon med Face Mapping.

Taylor snakket også om ny digital teknologi som kan forenkle terapeutens hverdag, og hun demonstrerte både Face Mapping, Face Fit og den nye ProSkin-behandlingen med teknologi fra Bio Therapeutics. - I vår bransje er det veldig viktig at du har god kunnskap om hva du driver med, og gir kundene dine riktige opplysninger og god veiledning om produkter og hud, sa hun.

NFVB

studentKONF ERANSE

2018

S T E D : M I D D E LT H U N S G AT E 2 7 , O S LO TID: FREDAG 4. MAI, KL. 08.30 Reg ist re r ing og påm e lding : S e nd m ail t il an i tra@n f v b . n o

S A LO N G

1-2018

33


update

Bevegelser i bransjen

Helse og skjønnhet i breddeformat Med rundt 125 utstillere bød messen Health & Beauty Scandinavia i Telenor Arena 2. - 4. februar på et mangfold av opplevelser. I tillegg til messedelen sto sceneområdet i fokus for begivenhetene, med foredrag og show. Det appellerte både til fagpersoner og forbrukere. Fredag var det duket for en lukket fagmesse, der leverandørene og profesjonelle utøvere fikk anledning til å møtes i relativt rolige omgivelser. Dagen ble rundet av med bransjemingling ved messescenen. For øvrig publikum var lørdag og søndag aktuelle dager, med litt lavere besøkstall enn tidligere. MANGFOLD

I tidligere år har Health & Beauty messen rommet en egen fitness del. Denne var strøket av plakaten. Også helsedelen var begrenset i omfang i år. På den annen side så hadde hår fått sin plass på arrangementet. Health & Beauty kunne også by på spreke sportsbiler og klesleverandører som en del av utstillerne, så mangfoldet var stort for de besøkende. Skal vi peke på en sektor som var overraskende svakt representert, var det medispa-delen. - Vi har ikke prioritert dette i så sterk grad som tidligere, men vi har planene klare for en oppgradering av den medisinske sektoren til neste år, formidler Kari Tveranger, som er primus motor for arrangementet. HVERT ÅR

- Tilbakemeldingene vi har fått er generelt positive, og vi er allerede i gang med å planlegge neste års arrangement. Vi mener det er rom for et årlig arrangement, og Health & Beauty Scandinavia vil gå av stabelen i Telenor Arena 8. - 10. februar 2019, forteller Kari Tveranger.

34

S A LO N G

1-2018

Tjøstolvsen as med BABOR var igjen godt synlig og et naturlig senter i messområdet. - Vi er veldig fornøyd, spesielt over eksponeringen av Babors ampuller, smilte Tjøstolvsens «messesjef» Jeanette Frøshaug.

Fred Hamelten himself smilte fra øre til øre mens han falbød sine brynprodukter. Stjerneskuddet på standen var en konkurranse der deltagerne kunne vinne en diamantbesatt pinsett til en verdi av kr 21.000! Dermanor hadde hovedfokus på Elemis, som har blitt en suksess i en rekke norske spa.

Manikyr hører naturlig nok hjemme på messen, og det meste som kunne krype og gå fra denne delen av bransjen var representert på sine respektive stands.


ne

Beauty Products satser

Beauty Products sjef Hanne Westgaard bød på de siste nyhetene.

medisinsk

Flere leverandører har kastet sitt blikk på den medisinske delen av hudpleiemarkedet. Sist ut er Beauty Products as, som har nå inngått et samarbeid med Neauvia Scandinavia AS. Avtalen innebærer at Beauty Products tar over salget av Neauvia Organic Filler injeksjonsbehandlinger til kunder i Norge. Produktene er forbeholdt medisinsk personell og leverandøren setter krav til legen i klinikken, det være seg i form av kunnskap om komplikasjoner knyttet til behandling med Neauvia filler behandlinger, responstid m.m. Beauty Products as tilbyr kurs i sine lokaler for interesserte, og har også tilknyttet seg medisinsk ekspertise. Medisinsk ansvarlig er dr. Nikolai Paus Grova. Daglig leder Renate Stenvik i Hexa as kunne notere seg stor interesse for sine spray tan og antiage produkter.

SVEITSISK PRESISJON

Selskapet bak Neauvia Organic er sveitsiske Matex Lab. Det fremholdes at hovedpoenget bak utviklingen av Neauvia Organic er å tilby en fullstendig rekke med nyskapende fillere, så nært opp til det naturlige man kan komme. Neauvia skiller seg ut i det internasjonale markedet ved å kombinere hyaluronsyre med en unik cross-link. Teknisk innebærer dette at Neauvias hyaluronsyre inneholder dobbeltbindinger av PEG-polymer, som gjør at produktet kan kombineres med andre hudbehandlinger, som laser, radiofrekvens eller ultralyd fordi den har høy varmetoleranse. Hyaluronsyren er produsert av Bacillus subtillis, en bakterie som oppgis å være ufarlig for mennesker. Det fremholdes for øvrig at hyaluronsyren varer lenge på steder som er i konstant bevegelse, som f.eks. nasolabiale linjer, marionette linjer («sure munnviker»), lepper og «sinnarynke». På grunn av PEGpolymeren vil ikke produktet «vandre» rundt i vevet. Det legges til, at noen av produktene inneholder kalsium hydroksyapatitt. Dette stoffet fremholdes å være godt dokumentert og stimulerer fibroblastcellene som danner kollagen/bindevev.

S A LO N G

1-2018

35


update

Bevegelser i bransjen

CNDs nudefarger byr på et alternativ til «lykkepillefarger» som nå er i vinden i motebildet.

NUDE

- Blek hud kan ha varme undertoner, noe alabastbleke Nicole Kidman har, mens den sørsudanske supermodellen Alek Wek har kalde undertoner. En enkel tommelfingerregel for å velge rett nude, er å se på negleseng og neglebånd. Farger som matcher neglesengen er oftest gode nudevalg for lys og naturlig manikyr.

Sjekk hudtonen! Da er det lett å finne den perfekte nude match, poengterer Marianne Jemtegård.

Aldri feil med

klassisk nude Negler er viktige for ditt personlige uttrykk, og fargemulighetene er nærmest uendelige. - Når det kommer til farger, er det lite som slår nude. Det blir aldri feil med klassiske, nøytrale og forskjønnende farger. Men fargene må tilpasses hudtonen, fastslår trendekspert Marianne Jemtegård. Denne sesongen er knallfarger for alvor tilbake, det ser vi i klesbutikkene. Der har fargesterke plagg med sjokkrosa, oransje og mint fått sin behørige plass på stativene. Også på hårfargefronten flommer det over av fargesterke nyanser. Men trendekspert Marianne Jemtegård slår allikevel et slag for nudefarger på neglene. - Nudefarger er kledelige uansett hva du har i garderoben. Dette er fargen som gjør at huden din gløder litt mer, og faktisk gir deg vakrere hender. Velger du rett fargetone gir det i tillegg en visuell opplevelse av forlengede og slanke hender. P E R F E K T M AT C H T I L H U D E N

En for varm tone kan gi et usunt gulskjær, mens en for kald tone gir et livløst uttrykk. På samme måten som nude negler kan trylle deg friskere og gi huden ny glød, kan feil fargetone ha motsatt effekt. Når kundene forelsker seg i en farge i et glossy

36

S A LO N G

1-2018

motemagasin, vil det ofte se annerledes ut i møte med kundenes hud. Som fagperson er det viktig at du finner en perfekt match når nude negler skal legges. SLIK GÅR DU FREM

Marianne Jemtegård peker på noen triks for å finne kundetilpassede nude farger. - Det første man må gjøre er å finne rett fargetone på huden. Har kunden en kald eller varm hudtone? Den beste måten å finne ut av dette på, er å se på blodårene på innsiden av kundens håndledd. Hvis de fremstår som blå, eller lilla, har kunden en kald hudtone. Personer med kalde hudtoner har også typisk blå, grønne, eller grå øyne, og blir lett solbrent. - Personer med varm hudtone har oftest et gul- eller grønnskjær over blodårene sine. Og personer med varme toner har typisk brune øyne, og en hud med mer naturlig melanin, som gjør at de trives bedre i sommersolen. - Med kundens hudtone som utgangspunkt, er det lettere å velge neglefarge, på samme måte som man ellers velger foundation, legger Marianne til. T I L P A S S E T F A R G E VA L G

Marianne har forelsket seg i CND-fargene

og bruker disse som eksempel på tilpassede fargevalg. - Har kunden en blek og kald hudtone kler personen oftest nude toner med litt lys rosa i seg. Fordi dette står godt til rosaskjæret på fingre og på neglebånd. Et godt fargevalg kan være fargen Unlocked fra den nye kolleksjonen med nudefarger fra CND. Den leveres både i form av Vinylux med ukeslang holdbarhet og slitesterk langtidsvirkende Shellac. For en litt mørkere og mer dramatisk nude, kan farger som beveger seg mot det grå landskapet være ekstra lekkert. Generelt kan man si at jo mørkere nude fargen er, jo flere hudtoner passer den til. - Har kunden en gyllen olivenhud med varm glød, er det flott å bruke gylne og beige farger som bringer frem vitaliten i huden. Varme rosatoner, som Uncovered fra CNDs nudekolleksjon er et eksempel, mens sandtoner og dypere sjokoladetoner gir ekstra sofistikert look. Varme toner er en sikker vinner for å skape en herlig glød. Er kunden mørk, er det som hovedregel lurt å holde seg til varme nudefarger og droppe grått. Men husk også at en person ikke nødvendigvis har en varm tone, selv om vedkommende er mørk i huden.


FĂĽs kun i hudpleiesalonger - Tlf: 51 95 93 00 - tjost@tjostolvsen.no Se mer pĂĽ www.babor.no


Ungdommelig glød

Leverandørenes produktlanseringer

38

S A LO N G

1-2018


mix

produkter for hud & velvære

N attl i g p l e i e

Decléor relanserer to av sin ikoniske nattbalmer, Néroli Amara og Lavendula Iris. Begge er basert på 100 % naturlige ingredienser, en blanding av essensielle og plantebaserte oljer som til sammen gir en lukseriøs balm. Néroli Amara serien er laget for å fukte og revitalisere dehyrdrert hud, mens Lavendula Iris serien er utviklet for voksen hud. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Products Division/Decléor.

D y pre n s

Maria Åkerberg Face Mask Black er en svart ansiktsmaske med aktivt kull for hud som trenger en skikkelig dypren­ gjøring. Passer til alle hudtyper, spesielt velgent når huden trenger rens eller føles ubalansert. Aktivt kull og jojobaolje gjør produktet vitaliserende og mykgjørende. Perfekt for aknehud. Mer info, kontakt Isaksen & Co as på tlf.: 55 98 20 00, eller sjekk www.mariaakerberg.no

V i t a l i t et o g gl ø d

Darphin Vetiver Stress Relief Essential Oil & Oil Mask inkluderer en ny Essential Oil Elixir og en ny oljebasert ansiktsmaske. Den nye linjen byr på næring, fornyet vitalitet og glød og har stressdempende egenskaper. Produktene er tilgjengelig for bruk i salong og som salgsprodukter. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

In t en st fu kt gi ve n d e

Guinot Hydra Summum er en innovativ fuktighetskrem som gjenoppretter fuktighetsnivået i huden. Inneholder en patentert ingrediens, Hydralogic Complex, som øker hudens evne til å holde på vann i cellene. Virker utglattende på tørrhetslinjer, gir en jevnere og sunnere hudtone. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

F l o t t gl ø d

Miriam Quevedo BB Crème med solfaktor 30 er en lett foundation som jevner ut hudtonen, pleier huden og gir en flott glød. Perfekt alene, eller under pudder og foundation. Inneholder aktive ingredienser, med rekonstruktive, korrigerende og foryngende egenskaper. Re­duserer fine linjer og rynker. Mer info, kontakt PrettyGood as, på tlf.: 971 71 891, eller sjekk www.prettygood.no

Magisk

Vita Liberata Selv Tanning Anti Age Serum byr på gradvis selvbruningseffekt, samtidig som huden pleies med effektive anti-age fordeler. Kan brukes sammen med hudkrem eller alene som serum. Miks 1-3 dråper i dagkremen og for å oppnå den selvbruningseffekten som ønskes. For mørkere resultat, påfør serumet direkte på huden. Serumet gjør huden silkemyk med en naturlig glød. Passer alle hudtyper. Mer info, kontakt Hexa as på tlf.: 73 83 37 60.

Mu l t i fu n ksj o n el l

Marine Flower Peptide Eye Cream er en kollagenbooster, en superrik øyenkrem for alle hudtyper, spesialdesignet for det sensitive området rundt øynene. Gir langvarig fukt og en synlig forbedring av rynker, linjer, hevelse og mørke ringer. Kan brukes både dag og natt. Mer info, kontakt Innovell Beauty as, info@innovellbeauty.no

K ra f tf ul l t

R e n s e n d e o g op p s tram m e n de

Nimue Skin Technology lanserer to nye Age-Intelligent produkter: Al Cleansing Cream, en deilig rens som fjerner make-up og smuss, samt Al Neck and Décolleté Cream, en oppstrammende halskrem som forbedrere hudens elastisitet, virker mykgjørende og forbedrende på aldringstegn. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

Marine Flower Peptide Serum er et lettabsorber­ ende, kraftig gel-serum som tilfører plantepeptider og kollagenberikende planter dypt ned i huden. Minsker synlige rynker, etterlater huden forynget og synlig fyldigere. Passer alle hudtyper, gir langvarig fukt. Mer info, kontakt Innovell Beauty as, info@innovellbeauty.no

S A LO N G

1-2018

39


mix

produkter for hud & velvære

H årpleie

Beauty Products utvider produktporteføljen til også å inkludere hårprodukter. I denne forbindelse lanseres serien Kerachroma, som inkluderer syv brukervennlige, friske semi-permanente farger med pigmenter som styrkes etter hver vask. Fargene er keratinbaserte, frie for sulfater og laget for å rense og behandle håret. Serien inkluderer shampoo, conditioner og et renseprodukt. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

P r i n s e s s e p å e t bl un k

Janssen Cosmetics byr på nyheter på ampullefronten. Eye Flash Fluid til øyepertiet gir et våkent blikk, klar hud, samtidig som den minimerer tørrhetslinjer på et blunk. Kan kombineres med en oppgradert Anti-Wrinkle Booster, 3D Express Lifting Ampulle. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

S k jøn n h et en ko mmer in n en ifra

N år m ø rk ikke er m ø rkt no k …

St. Tropez Double Dark har hatt stor suksess med sine Dark-produkter. Nå lanseres en dobbelt så mørk self-tan farge: Bronzing Mousse. Moussen gir en intens, mørk brunfarge, som varer opptil syv dager. Kan dusjes av etter fire timer. St. Tropez byr også på andre innovative nyheter, som gjør at man kan gå våren fresh i møte… Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

Naturlig skjønnhet

Gi kundene tips til produkter som gir hudens vitale glød tilbake.

A l dri n g s b e s ta n di g

Mi x & ma t c h

Black Baccara tilbyr skreddersydde individuelt tilpassede produkter og programmer. Byr på avantgarde ingredienser som kan mixes og matches til hver enkelt kundes livsstil. Mer info, kontakt PrettyGood as på 971 71 891, eller sjekk www.prettygood.no

40

S A LO N G

1-2018

BioSil er et medisink utviklet skjønnhetsprodukt, der det fremholdes at man kan vise til klinisk dokumenterte studier som peker på at man kan oppnå 89 % økning i hudelastisiteten, 30 % reduksjon i fine linjer og rynker, 13 % tykkere og sterkere hår, samt vakrere negler. Høres dette ut til å være for godt til å være sant? Selskapet bak BioSil har i hvert fall brukt 15 mill. euro på å utvikle det, og leverandøren viser i hvert fall til at Huffington Post har kåret BioSil til ett av tidenes beste skjønnhetsprodukter. Mer info, kontakt Fred Hamelten as på tlf.: 21 64 54 47.

Environ Defence Cream Plus og Intensive Serum 4+ i Youth EssentiA-linjen er to høykonsentrerte produkter proppfulle av antioksidanter og A-vitamin. Intensive Serum 4+ har et økt nivå av både A, C og E vitamin og er beregnet på dem som har fulgt step-up systemet lenge nok til å tåle denne høye konsentrasjonen. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no


SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND. Oppdag sesongens NYE Nude Collection med CND SHELLAC og VINYLUX.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

Uncovered

Unlocked

Unmasked

Unearthed


mix

produkter for hud & velvære

Vårf ri s k t

Janssen Cosmetics byr på to nye HydroGel masker, en til øyepartiet og en til hele ansiktet. En oljefri, klar, væske, basert på karragenan, polysakkarider og hyaluronsyre gjør dette til en frisk, beroligende og fuktighetsgivende opplevelse. Øyemasken er i tillegg beriket med hesperidin og peptider. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Matt

Ampullen Babor Matte Finish er basert på ekstrakt fra mastikharpiks, og re­ duserer talgproduksjonen og størrelsen på porene. Mattende mikrosfærer ab­ sorberer overflødig talg og gir en silkematt effekt. Resultatet blir en klar, jevn og matt hud. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00 / 47 60 11 00

S e n s ue l l e b l i k k …

Rubis Eyelash & Brow anti-aging serum for vipper og bryn byr på en sammensetning med høyt innhold av panthenol og biotinoyl GHK, som har vist seg å stimulere til økt vekst, tykkelse og lengde på øyenvippene. Samtidig bidrar innholdet av hyaluronsyre og planteproteiner til å motvirke den naturlige aldringsprosessen som bidrar til at brynene blir tynnere med årene. Ifølge leverandøren viser studier av man kan oppnå 43 % lengdeøkning og 40 % økning i vippenes diameter på 30 dager. Mer info, kontakt Fred Hamelten as på tlf.: 21 64 54 47

Er du klar for våren? Leverandørene gir deg mange gode produkter for å oppnå en vårfrisk, silkematt hud.

S k re dde rs yd de b eh an dlin g er

Stabilt o g b er o l i gen d e

Environ Focus Care er utviklet for å stabilisere hudtilstanden. Linjene inkluderer Focus Care Youth-Anti Age-linjen for tidlige aldringstegn, Focus Care Moisture for fuktighet, og Focus Care Comfort tilpasset en sensitiv hudtilstand. Seriene byr på beroligende ingredienser for huden og bygger opp motstandsdyktigheten ved å styrke hudbarrieren. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

42

S A LO N G

Yo g a p å k ruk ke

Aveda Tulsãra Renew Morning Creme bygger på ayurvediske morgenritualer og kremen er basert på 97 % naturlige ingredienser og gjenoppretter umiddelbart hudens vitale glød hver morgen. En god start på dagen. Mer info, kontakt We are One på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

LPG Alliance Medical beregnet på figurforming og cellulitter, byr på helt nye behandlingsmetoder og programmer som gjør det enkelt for terapeutene å behandle kundene effektivt. Apparatet har sen­sorer som måler spenst i vevet og tilpasser program og behandling individuelt til hver kunde. Ifølge leverandøren skal apparatet gi svært gode resultater med kort behandlingstid. Apparatene er medisinsk godkjent og leverandøren tilbyr gode finansieringsløsninger for interesserte klinikker. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

1-2018

Nimue a


Synlig forbedring av hudens elastisitet, tekstur og hudtone i løpet av 14 dager. Nye Age Intelligent Neck & Décolleté Cream fra Nimue er en nærende, anti-age krem som virker oppstrammende på hals og décolleté.

FØR

ETTER

Age Intelligent er en anti-age hudpleielinje med avanserte produktformularer som leverer klinisk beviste resultater.

Nimue Norge distribueres av Beauty Products AS www.beautyproducts.no fNimue Norge

Nimue ai Advert NY 2018.indd 1

12.02.2018 13.58.03


mix

produkter for hud & velvære

H j e m m e pl e i e

DRx SpectraLite EyeCare Pro fra Dr. Dennis Gross er et øye­ apparat for hjemmebruk med 72 LED-lamper som reduserer rynker og fine linjer med synlig resultat med kun 3 minutters daglig bruk. Prinsippet er at apparatet stimulerer kollagen­ produksjonen og gjør hunden fastere. Mer info, kontakt Innovell Beauty as, info@innovellbeauty.no

Effe kti vt

Babor ampuller byr på lettpenetrerende ingredienser. Perfect Glow er ampullen for en hud som trenger intens fuktighet. Den jevner ut optiske ujevnheter, sam­tidig som jevnlig bruk forfiner hudstrukturen og beskytter mot frie radikaler. Huden ser bedre ut, selv uten make-up, en skikkelig selfie-ampull. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00 / 47 60 11 00.

S p en s t & fylde

Babor Collagen Booster Cream Rich er utviklet for å øke hudens spenst og fylde, redusere fine linjer og styrke hudens beskyttende barrierefunksjon. Den gir masse deilig fuktighet og pleie i en nydelig konsistens. Her er fullt av aktive ingredienser til en voksen hud. Kan brukes morgen og kveld, på ansikt, hals og décolleté. Mer info, Kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00 / 47 60 11 00.

Pe rfe kt gr i p e evn e

Cosmeglove Premium Handcrafted Cosmetic Gloves byr på maksi­ mal følsomhet og gripeevne. Hanskene har en mikrofinkornet overflate, og de er blelagt med et patentert, fuktighetsgivende belegg som pleier huden ved bruk. Cosmeglove er 100 % pudderfrie nitrilhansker, og gjennomgår en prosess som gjør at hanskene ikke har målbare rester av al­­lergi­fremkallende proteiner. Hver hanske inspiseres før de håndpakkes. Mer info, kontakt Fred Hamelten as på tlf.: 21 64 54 47.

Nyttige produkter for drømmehud Vær klar for vår- og sommersesongen. Fyll hyllene med leverandørenes produktnyheter. D røm meh uden

Janssen Cosmetics byr på to nyheter for fet og uren aknehud, AHA Cream og Microsilver Serum. Kombinasjonen av glykol og fruktsyrer gir effektiv og helende pleie. Frukt­ syrekonsentrasjonen i kremen er på 10 % og pH-verdien på 4.4, noe som gjøre den effektiv, men skånsom. Microsilver Serum har lavere innhold av glycolsyrer og mikrosølv, som virker baktreriehemmende. Fås både for bruk i kabinett og for videresalg. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

44

S A LO N G

1-2018


GET YOUR FACE GLOW ON ET

H NY

SELF TANNING ANTI AGE SERUM Magiske dråper som gir en flott glød, samtidig som huden pleies med effektive anti-age fordeler. Gjør huden silkemyk og gir en naturlig glød. Den kan brukes sammen med din eksisterende fuktighetskrem eller alene som et serum.

TRYSTAL MINERALS BRONZER Et luksuriøst mineral solpudder som gir en fantastisk solkysset glød og naturlig finish. Samtidig gir den en “touch” av selvbruning ved bruk over 8 dager. Den er godt pigmentert med varme fargetoner, slik at huden oppfattes brun og gyllen. Enkel å påføre og varer utover dagen.

SELF TANNING NIGHT MOISTURE MASK En fuktighetsgivende nattmaske med selvbruningseffekt for ansiktet. Den gir deg en lett og nydelig glød over natten, samtidig som den fukter og nærer huden med anti-age egenskaper.

HEXA AS · Tlf 73 83 37 60 · www.hexa.no

Silkemyk formel som etterlater huden myk og smidig med en strålende glød.


2018

H&S-pr

17. - 18. MARS OSLO SPEKTRUM

Gå ikke glipp av en helt unik inspirasjonspakke! ÅPNINGSTIDER: L ørdag 1 0 - 1 7 S ø ndag 1 0 - 1 6 BILLETTER: 4 8 0 , - N FVB- m e dle m m e r - 2 dag e rs 8 5 5 , 7 9 5 , - ik ke- m edle m m e r 1 5 0 , - S kole e leve r m /bevis ( ik ke l æ r l ing er ) Bar n unde r 1 2 år g rat is i fø lg e m ed vokse n. ARRANGØR:


-profil

NYHET: NM I HUDPLEIE Tidsskjema og program finner du pĂĽ

www.nfvb.no


Bilder fra Hår & Skjønnhet 2017

Bli faglig oppdatert og få ny inspirasjon! Velkommen til Hår & Skjønnhet 2018 Tidsskjema og program finner du på

www.nfvb.no

Bransjens desidert største arrangement i sitt slag! Dette vil du oppleve:

Magiske visninger Faglige demonstrasjoner Inspirerende seminarer Nervepirrende NM-konkurranser NYHET: NM I HUDPLEIE

M ø t vå re g o d e s a m a r b e i d s p a r t n e re i LO U N G E - o m rå d e t ! H O V E D S A M A R B E I D S PA RT N E R E 20 1 8 :

Aveda, Headbrands, Verdant og FixIT vil sammen med andre leverandører og bransjeaktører møte publikum med nyttig informasjon og gode tilbud. Se www. nfvb.no for mer informasjon. 48

S A LO N G

1-2018


TRENDER 2018 KREATIVITET WORK-SHOP

INSPIRASJON

KUNSTNERISK UTFOLDELSE MAKEUP K L I P P FA R G E STYLING HUDPLEIE

MAGISKE VISNINGER PARIS LONDON NEW YORK NORGE

NORTHERN LIGHTS

PRODUKTLANSERINGER

S H O W NORGESMESTERE

2018

17. - 18. MARS OSLO SPEKTRUM


Magiske visninger og inspirerende seminarer! Velkommen til Hår & Skjønnhet 2018 Tidsskjema og program finner du på

www.nfvb.no

Få årets inspirasjonskick! Vi gir deg et unikt sceneog seminarprogram! Det er bare å slå fast: På inngangsbilletten til Hår & Skjønnhet får du mye for pengene. Blant aktivitetene trekker vi frem to show du ikke må gå glipp av: Lørdag vil Sveriges heteste navn akkurat nå, Dani Abunar, holde et show som vil gi deg et skikkelig kick. Søndag vil Haute Coiffure Norge ta visningen de hadde i Paris ut på en norsk scene. Det er et helt magisk show som vil gi deg bakoversveis. Ellers vil det foregå ulike show og seminarer gjennom dagen. Brikkene faller på plass frem mot helgen. For oppdatert program, se www.nfvb.no

50

S A LO N G

1-2018


LØRDAG: Oppsiktsvekkende trendvisning fra

Dani Abunar

SØNDAG: Magisk show fra

Haute Coiffure Norge

2018

2018

17. - 18. MARS OSLO SPEKTRUM


TRYGGHET PÃ…VIRKNINGSKRAFT UTVIKLINGSMULIGHETER


Vi er med deg! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER! Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


Aktivitetskalender

2018

15.03 – 18.03

Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com

17.03 – 18.03 17.03

HÅR & SKJØNNHET • Seminarer og møteplasser • Trendshow og demonstrasjoner • NM i frisering • NM i negledesign • NM i make-up • NM i hudpleie Sted: Oslo Spektrum Info: www.nfvb.no Prisfesten Sted: Oslo Spektrum Info: www.nfvb.no

24.03 – 25.03 08.04 – 09.04 20.04 – 21.04 28.04 – 30.04 28.04 – 30.04 05.05 – 06.05 08.05 – 10.05 10.06

beautyVISION – Cosmetics Forum Sted: Poznan, Polen Info: www.beautyvision.mtp.pl/en Trends of Beauty Sted: Graz, Østerrike Info: www.trendsofbeauty.at Interbeauty Prague - Spring Sted: Praha, Tsjekkia Info: www.interbeautyprague.cz/en.html America’s Beauty Show International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Chicago, USA Info: www.AmericasBeautyShow.com Info: www.iecsc.com/ Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de Beautyworld Middle East Sted: Dubai, UAE Info: www.beautyworldme.com Professional Beauty Belfast Sted: Belfast, Nord-Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk

Trygg hverdag NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS! D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60 www.nf vb.no

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

advokat@nhoservice.no

Neste nummer av kommer ut 15. mai

TEMAER FOR UTGAVE 2-2018:

HUDHELSE SOLFORBEREDELSER Ø K S A L G E T AV SE S O N G PROD U KT ER

M A G A S I N E T S A L O N G K A N O G S Å L E S E S PÅ N E T T ! Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

54

S A LO N G

1-2018


Trygg hverdag

FEED YOUR SKIN

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

ref.nr 2200300

Gå ikke glipp av norgesmesterskapet i hudpleie!

2018

FR ISER ING MA KEUP N EG L EDESIG N HUDPLEIE

VEGAN Friendly

Plantebasert & Næringsrik NYE SUPERFOOD HUDPLEIESYSTEM Bidrar til en sunn, frisk og balansert hud

M A G A S I N E T S A L O N G K A N N Å O G S Å L E S E S PÅ N E T T !

17. - 18. MARS 2018, OSLO SPEKTRUM 2

S A LO N G

1-2018

Elemis Norge

elemis_norge

www.dermanor.no


S A L O N G U T G AV E 1 / 2 0 1 8

H

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

1

/

2

0

1

8

Update

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

BEVEGELSER I BRANSJEN

Mersalg KJØR KAMPANJE PÅ BRUKSPRODUKTER

NM i hudpleie HVEM BLIR NORGES BESTE?

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

iBeauty V I

T E S T E R

+

-teknologien

T E N K

N Y T T

Fremtidens hudpleie

H Å R & S K J Ø N N H E T 2 0 1 8 : E N H E LT U N I K I N S P I R A S J O N S PA K K E

H U D & V E LVÆ R E : S E S O N G E N S P R O D U K T L A N S E R I N G E R

Salong 1 2018  
Salong 1 2018