Frisør 2 - 2021

Page 1

-felleskapet!

Som del av

2/ 2021 / 119. ÅRGANG

Som sertifisert kan du tilby dine ansatte og kunder et miljø uten skadelige kjemikalier.

MAGASINET

Velkommen inn i

MAGASINET FRISØR

Kjære Salongleder!

NORGESMESTER KAMILA JANECKA-SKALSKA:

En drøm er gått i oppfyllelse

blir salongen sertifisert hvert år og du får Diplom til bruk i salongen.

Du høster både miljø- og helsemessige gevinster ved å bruke våre grønne, godkjente produkter.

NORGESMESTER MARIA BAK-SØRENSEN:

Skikkelig

NFVB LANDSMØTE:

Styrker

organisasjonen Om du, dine ansatte eller kunder har allergi eller astma - så vil være løsningen.

Trender i tiden

FULLT TRYKK PÅ VERDIØKENDE TJENESTER

er fri for oksydasjonsfarger. Likevel blir fargene like bra og frisørene like kreative.

Medlemsskap i Grønn Salong er frivillig, og vi gir aktiv støtte til medlemmene. Hverken hormonforstyrrende, allergi/astma- eller kreftfremkallende stoffer er tillatt i de sertifiserte Grønne Salonger.

Få mer informasjon om mulighetene i Grønn Salong Kontakt: Yvonne. N. Sørensen • Mobil: 91900503 • Mail: yvonne@groensalon.com grønn salong-21.indd 1

18.05.2021 13:53

2/ 2021 119. ÅRGANG

kick

ÅRETS FRISØR 2021 NATALIE BECKFORD:

FIKK NÆRMEST GLEDESSJOKK


Maria Nila Shimmer Spray

nyhet

Maria Nila Shimmer Spray is a lightweight spray that adds shine and reduces frizz.

Ønsker du en mer behagelig opplevelse når du farger håret?

– da har vi produktet for deg!

GIR

BESKYTTELSE FORHINDRER TAP AV

FUKTIGHET

High shine and shimmer thanks to natural and synthetical minerals – Anti-frizz and moisturising properties thanks to the antioxidant Vitamin E – Can easily be combined with other products as it has no hold itself – Enhanced colours thanks to light reflecting shimmer – Lightweight spray, does not weigh down the hair – Protects hair colour thanks to Sunflower Seed Extract – Fruity and flowery scent with notes of rhubarb, pink cyclamen and musk.

Beauty should be fun, friendly and honest. www.marianila.com · #ichoosefriendly · @marianilastockholm

For mor e infor mation about Mar ia Nil a visit marianil a.com | contact@marianil a.com | @marianil astockholm | @marianil aprofessional

Dermatologisk og klinisk testet

Fri for animalske ingredienser

Parfymefri

Ikke tilsatt fargestoffer


nyhet Ønsker du en mer behagelig opplevelse når du farger håret?

– da har vi produktet for deg!

GIR

BESKYTTELSE FORHINDRER TAP AV

FUKTIGHET

Dermatologisk og klinisk testet

Fri for animalske ingredienser

Parfymefri

Ikke tilsatt fargestoffer


nutriplenish

TM

72-timers fuktighet og næring for et synlig sunnere og pleiet hår.

Intensiv pleie med økologisk omega-5 granatepleolje og superfood complex for langvarig fuktighet. 94%naturlige* ingredienser . Vegansk, silikon fri, ikke testet på dyr. C

M

Y

VEGANSK

CM

MY

CY

CMY

K

*Fra planter, ikke-petroliummineraler eller vann. Lær mer på Aveda.com.

AvedanordicI Norge stk 0 1 s e g l se n, e m i t i K18 g! hver da


Gjenoppretter hårets opprinnelige tilstand på kun 4 minutter! K18 er ikke bare en midlertidig løsning, det er det første produktet som benytter biomimetikk til å koble sammen keratinkjedene igjen etter at de har blitt skadet av bleking, farging, varmeverktøy og andre kjemiske behandlinger. Resultatet er et mykt,

glatt og sterkt hår med elastisitet og spenst som føles som nytt igjen. Etter et tiår med forskning ble det oppdaget en unik DNAsekvens som gjør det vitenskapelig mulig å reversere og reparere skadet hår tilbake til sin originale ungdommelige tilstand.

Desto mer skadet håret er, jo mer dramatisk blir resultatet...

VERDANT AS 56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no


Innhold: UTGAVE 2-2021 119. ÅRGANG

ARTIKLER

1 6 Å R E T S F R I S Ø R O G N M / J u b e l fo r fa g ku n n s ka p o g kre a t i v i te t 1 9 Å R E T S F R I S Ø R O G N O R G E S M E S T E R S K A P E N E 2 0 2 1 / P r i sv i n n erne 4 4

N O R G E S M E S T E R M A R I A B A K- S Ø R E N S E N / S ki kke li g ki ck

4 6

N O R G E S M E S T E R K A M I L A J A N E C K A - S K A L S K A / E n d rø m e r g ått i oppf yllels e

5 0

Å R E T S F R I S Ø R 2 02 1 N ATA L I E B E C K F O R D / F i kk n æ r m e st g le d ess j ok k

5 6 T R E N D E R I T I D E N / Fu llt t r y kk p å ve rd i ø ke n d e t j e n e ste r 7 0 S A LO N G D ATA / K a m p e n o m ku n d e n e h a rd n e r 7 2 LØ N N S O M T L E D E R S K A P / E r d u e n re e ll ve rd i s ka p e r ? 7 8 N F V B S L A N D S M ØT E 2 0 2 1 / N F V B st y r ke r o rg a n i s a s j o n e n 8 2 O S LO O G O M E G N F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E L A U G / V i l b li N o rg e s me st aktive laug 8 6 TA R I F FAV TA L E N / Et v i kt i g s a m s p i ll m e llo m a r b e i d s g i ve re o g a rbe idstakere 9 0 N Y E L Æ R E P L A N E R / He lh e t li g fa g o p p læ r i n g

IMPULSER- ÅRETS FRISØR

VINNERBILDER

8

FRISØR

2 / 2021

FASTE SPALTER

9 Signert 1 0 L e d e ren

20

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 1

22

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 2

24

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 3

26

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 3

9 2 N F V B i nfo

28

ÅRETS HERREFRISØR

93

30

Å R E T S AVA N T G A R D E

32

ÅRETS LÆRLING

34

Å R E T S K R E AT I V E T E A M

36

NM TEKNISK

36

N M M OT E

40

NM BRUD

41

N M F U L L FA S H I O N

42

N M K L A S S I S K FA D E

43

N M S KO L E

5 8 P ro d u ktm ix 66

Hv i s j eg f ik k velg e. . .

6 8 In s i d e Re d a ktø rens lille inns pill

FORSIDE: N ATA L I E B E C K F O R D A D A M O G E VA G R E N S E N FOTO: KRISTOFFER MYHRE INNHOLDSSIDE: ELISABETH ARNTSEN COMA AS FOTO: HANNA WULLUM


74 Vi skal gjør e h verand r e g od e! Vi er godt inne i andre koronaår. Alle er slitne, lei alt om covid, og ønsker seg bare oppløft­ ende gladmeldinger. Heldigvis er det flere og flere av dem. Flere blir vaksinerte, landet åpner opp igjen, det blir flere og lengre soldager - og mer smil.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Man må uansett være bevisst på å tilføre både seg selv og andre en energiboost. Denne utgaven av magasinet FRISØR presenterer vinnere og vinnerarbeider fra NM og Årets Frisør. Disse konkurransene er ekstremt gode eksempler på hvordan man kan få, gi og bruke inspirasjon. Er man en smule opptatt av faget – og det må vi tro de fleste er – så er bildene fra disse konkurransene en studie i fagkunnskap og kreativitet, med lek og glede i fullt konkur­ ransealvor. Vi ser at de som skaper et miljø i bedriften rundt dette, har mer fornøyde med­ arbeidere. Og ja, dedikerte og energifulle fagutøvere er noe salongkundene gjerne setter pris på også… Vi har blant annet gjennom sosiale medier blitt flinkere til å heie på hverandre, gi tommel opp og hjerter. Men vi har mye å gå på. Bruk gjerne litt tid på å skrive noen gode ord i kommentarfeltet. Og ikke minst – bruk stemmen! «Levende ord» er ekstremt verdifulle. Kommenter på hva kollegaen din gjør bra. Alle får en energiboost av positive tilbakemeldin­ ger. Får du uventet ros fra en bransjekollega, så får du et smil som varer lenge – garantert. Bevissthet om hva som inspirerer oss gir også kunnskap om hva som vi må jobbe med som person, som medarbeider og som medmenneske. Fra de fantastiske frisyrene og all faglig utfoldelse må man også ha forståelse for hvordan vi skaper positivitet i alle deler av salong­ driften. Da er det igjen stikkord til NFVB lederprogram. Det har vært en suksessoppskrift for alle deltakerne. Her skapes det bevissthet rundt hva godt lederskap kan medføre. Leder­ utvikler Alf Inge Cleve-Stiansen skriver også i dette magasinet, og du kan nå melde deg på kull 5 som starter i Bergen til høsten. Landsmøtet i mars kan på mange måter oppsummeres som stø kurs i strategiplanen for 2017-2025. Styret som ble valgt for den neste landsmøteperioden er godt sammensatt for å bygge den organisasjonen som skal ivareta NFVBs formål og oppgaver. Det er spennende å jobbe med fremtidsrettede prosjekter, og du vil garantert se virkningene av det arbeidet som gjøres i NFVB. Med ønske om inspirerende lesning – og god sommer!

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

2 / 2021

9


leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Sterkt engasjement Tusen takk for tilliten ved årets landsmøte. Jeg gleder meg til å ta fatt på to nye år med energi og optimisme i NFVB sin tjeneste. Det er et flott og kompetent styre dere har valgt til veien videre. De Teams-møtene vi har hatt siden landsmøtet lover godt for fremdrift på prosjektene og fokuset på NFVB sine tre pilarer: Omdømme og rammebetingelser, Medlemsservice og verving og Utdanning og kompetanse. I denne landsmøteperioden vil dere oppleve at prosjekter begynner å ta form, og bli til møteplasser nær deg. Vi har lagt en plan for å rulle ut den nye regionsstrukturen til nyttår, slik at vi er i drift med mange av regionene fra 2022. Men husk: Planer og prosjekter ikke er noe uten engasjerte og levende mennesker! O R D O M I N N S AT S

Jeg har hørt mennesker beskrive bransjen og folkene med ord som: Kvalitet, gøy, godt humør, flinke, frekke, glade, sexy, rimelige og dyre! Det er ulikt hva man legger i det, men det er sagt med glimt i øyet. Men hvem er det egentlig de beskriver? Det er dere, og med en slik beskrivelse kan det ikke annet enn å gå oss vel. Uten dere er det ikke noen bransje og NFVB. Vi har sagt at vi skal være best, men det er ikke noe vi bare kan bestemme. Det krever en skikkelig innsats. Det er dere gode på. K VA L I T E T S A R B E I D

Apropos det å være best. Det var fantastisk å være programleder for den digitale pris­ kvelden i mars. 166 innsendte bidrag av 130 deltakere. Ikke mindre enn enestående, synes jeg. At mange hadde brukt tiden med lite kunder godt, var tydelig. Det var inter­ nasjonal god kvalitet på alle innsendte bidrag. Noe som også er blitt bekreftet av inn­ satsen til de norske deltakerne i det digitale Europamesterskapet 2021. Gratulerer til alle deltakere og vinnere, og vi møtes til «live» konkurranse - og prisfest - neste år. Det at vi sammen klarte å e t a b l e r e « Tr y g g S a l o n g » , o g har gått foran som skolee k s e m p l e t p å hvo r d a n e n bransje kan stå sammen når d e t s t o r m e r, h a r g j o r t m e g stolt av å være medlem av N F V B . J e g ve t a t n å r strategien til NFVB nå blir t i l h a n d l i n g , v i l d e t b l i mye v i k a n v æ r e s t o l t e ove r f r e m ove r.

10

FRISØR

2 / 2021

S T O LT M E D L E M

Det gleder meg at vi nå ser ut til å nærme oss mer normale tilstander igjen. Jeg vil takke alle sammen for en formidabel innsats i samfunnsdebatten da det kokte som mest rundt koronaen. Det at vi sammen klarte å etablere «Trygg Salong», og har gått foran som skoleeksemplet på hvordan en bransje kan stå sammen når det stormer, har gjort meg stolt av å være medlem av NFVB. Jeg vet at når strategien til NFVB nå blir til handling, vil det bli mye vi kan være stolte over fremover. Ha en strålende sommer!


S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

E n stor TAKK til våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smittever n EK STRA SERI Ø S T gje nn om h ele pan demien . Som medlem av N F V B få r d u t il s e n d t ka m p a n je m a te r ie l l t il b r u k på s os i a le medi er s l ik a t d u ka n p ro file re d e g s o m T RYGG S A LO N G.

Det lønner seg å være medlem!

#T RYG G SALO NG

FRISØR

2 / 2021

11


Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett Rabatterte fordeler/innkjøp Gunstige forsikringer Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM og Årets Frisør Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene på

w w w. n f v b . n o

Det lønner seg å være medlem!


Én hårklipp nærmere normalen Bli med oss på en reise der vi setter økonomi og salongdrift på dagsorden. Det er nå vi skal satse! Fra juni til oktober vil du få tilsendt tips, råd og kurs på ulike tema innen økonomi, regnskap og drift av din salong. Du får i tillegg en egen bransjerapport med viktige nøkkeltall og utvikling av bransjen. Økonomireisen er uforpliktende og kostnadsfri.

Meld deg på økonomireisen:

salongdrift.fixit.no

Økonomireisen er et samarbeid mellom Vitec Fixit Systemer AS og Tveit Regnskap AS. Vitec Fixit Systemer AS har i over 20 år tilbudt dataløsninger for å utvikle sunn salongdrift og økt lønnsomhet for norske frisør- og velværesalonger. Tveit Regnskap AS er spesialist innen frisør- og velværebransjen og tilbyr regnskapstjenester og økonomisk rådgivning for salonger i Norge.


For mer inf o

re og va

pr ø

ve

a r, t

n ko

tm t ak

ed Ev

erhair Nor ge AS p

å post

@eve

r yh

w. e v e r y h a i r w w .no

a i r. n o

e lle r 3 2 81 33 0

0.

PP

En skånsom hodebunnspeeling

A

OLOGI AT

LLY CA

DERM

e l p s p r Vå F RA ROVE

D

Keune Care Derma Sensitive Peeling fjerner døde hudceller og gir fuktighet til hodebunnen. Dette kan bidra til å fremme hårvekst.

Beroliger tørr hodebunn og lindrer kløe Keune Care Derma Sensitive Conditioner & Mask inneholder en unik formel som er dermatologisk godkjent.

Beach look 2021! Keune Style Salt Mousse lager matt tekstur og volum med godt hold, akkurat som etter en dag på stranden. Tilsatt havsalt. Rist godt. Arbeid en sjenerøs mengde gjennom fuktig hår og lufttørk. Føn for ekstra volum og bruk en diffuser for mer tekstur. N°71. HOLD SHINE

Wax med fibre – Mer innhold, enda mer for pengene! Style Fiber Wax - En lett voks med fibre for fleksibelt hold. Tilfører tekstur, volum og naturlig glans. For alle hårtyper. Gni en liten mengde i håndflatene. Jobbes gjennom fuktig eller tørt hår. N°46. 125 ml. HOLD SHINE

Restyle håret på en blunk – Mer innhold, enda mer for pengene! Keune Style Restyle Cream - Form, style og re-style håret på nytt. Tilfører tekstur, definisjon og naturlig glans. Spesielt for kort og middels lengde. Jobb gjennom fuktig eller tørt hår, og style deretter. N°36. 125 ml. HOLD SHINE

Gir fantastisk glans til håret! Keune Care Lumi Coat er en ny luksuriøs glansspray, laget for å gi håret vektløs fuktighet, glatthet og fantastisk glans. Hva blir resultatet? • Intens, vektløs næring til håret • Langvarig glattende effekt (varer minst 3 vask) • Gir overlegen glans • Håret får et storslått og sunt utseende • Mykt og skinnende resultat


Dine nye stylingfavoritter?

Ke u n e

1922 by J.M. Keune Moldable Clay 75 ml

1922 by J.M Keune Strong Hold Wax 75 ml

Sterkt, men fleksibelt hold med «matt finish». Inneholder Kreatin som styrker håret og reduserer risikoen for hårbrudd.

Sterkt hold og perfekt glans. Inneholder Kreatin som styrker håret og reduserer risikoen for hårbrudd.

HOLD SHINE

HOLD SHINE

Hai

rc o s m e t i c s

2022

EVERYHAIR 20 ÅR KEUNE 100 ÅR

Strong. Resilent. Blonde.

1 2 3 4 5 6

Lysner opp til 9 nivåer!

Lysner opp til 7 nivåer!

Reparerer hårets ytre struktur

Keune Ultimate Blonde Power Blonde – Nå med ny og forbedret teknologi: Bond Fuser for et sterkere hår. Kommer snart til Norge.

Keune Ultimate Blonde Cream Blonde – Nå med ny og forbedret teknologi: Bond Fuser for et sterkere hår. Kommer snart til Norge.

Keune Ultimate Blonde After Blonde Treament – Legger seg som et beskyttende lag og reparerer hårets ytre struktur. Inneholder Bond Fuser teknologi for et sterkere hår!

En av markedets aller beste «sølv sjampoer»

Frisker opp kalde, blonde og sølv toner

Pleiende og nøytraliserende skum

Keune Care Silver Savior Shampoo inneholder Bond Fuser teknologi for et sterkere hår. Frisker opp kalde, blonde og sølv toner. Inneholder provitamin B5.

Keune Care Silver Savior Conditioner – Nå med Bond Fuser teknologi som gjør håret sterkere og enda mer silkemykt! Inneholder provitamin B5.

Keune Care Silver Savior Foam Treatment. Skal ikke skylles ut. Med Bond Fuser teknologi som gjør håret sterkere og enda mer silkemykt! Frisker opp kalde, blonde og sølv toner.

1

2

6

3

5 4


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

ÅRETS FRISØR OG NM:

Ju b el for fagkunnskap o g kreativitet

Prisfest som vi kjenner den ble det ikke, men i disse unntakstider så var hele bransjen begeistret for at vi kunne arrangere både konkurranse og priskveld – digitalt. Og vinnerne leverte arbeider som legger listen høyt. NFVBs president tok rollen som konferansier fra studio i den direktesendte prisutdelingen. Den rol­ len høstet han stor ros for. Priskvelden hadde en proff gjennomføring, og hver kategori ble godt visu­ elt presentert. Priskandidatene stilte med direkte overføring fra sine salonger og stuer, med sine nærmeste kohorter. I langt større grad enn under en vanlig prisfest var nok familie og kjærester godt representert og kunne gi vinnerne store jubelklem­ mer. D I G I TA L V I R K E L I G H E T

Verden har blitt langt mer vant med digitale fla­ ter under koronapandemien. Kommunikasjon på Teams og andre møteverktøy har blitt en virkelighet som vil fortsette også etter at samfunnet har åpnet opp igjen. For konkurransen Årets Frisør betød det at den internasjonale juryen ikke ble fløyet inn til Oslo for å se på bilder på en vegg og diskutere rundt et bord. For norgesmesterskapene, som jo vanlig­ vis foregår direkte på podiet, var forskjellen størst. Tidspresset, publikum og «nerven» var borte, men de faglige kvaliteter er da kanskje enda større. Alle har i dag store skjermer, og kan granske bildene inngående. De ulike jurymedlemmer sørget for at vi garantert har verdige vinnere, også i årets heldigi­ tale konkurranse.

16

FRISØR

2 / 2021

VIKTIG FOR BRANSJEN

Konkurransene er av nesten uvurderlig verdi for hele bransjen, både direkte og indirekte. Det gir god oppmerksomhet rundt fagkunnskap. Det vir­ ker inspirerende for fagutøvere, og bygger godt omdømme hos et publikum som ser at her er det mye kunnskap, kreativitet og ikke minst lidenskap. Det kan tiltrekke seg motiverte elever til skolene, og gi kunder forståelse for riktig prising av godt hånd­ verk i salongen. KRAFTFULL ENERGI

Festen er over – fortsett med klappingen. Vi tren­ ger å heie hverandre frem, motivere til ny inn­ sats. I de sosiale medier kan man både få og gi inspirasjon. Bruk muligheten bevisst og aktivt. NFVB gratulerer nok en gang både vinnere og del­ takere i Årets Frisør og NM. Vi gleder oss allerede enormt til kommende konkurranser.

O g v i n n e r n e e r. . .

Årets Frisør 2021 er Natalie Beckford, Adam og Eva Grensen. Årets norgesmestere i frisering er Maria Bak-Sørensen, På Håret Huseby og Kamila Janecka-Skalska, Camilla Frisør. Årets norgesmester i hudpleie er Anne Rebecca Møller, Den Lille Hudklinikk AS. Se alle vinnere i listen på side 19.


FRISØR

2 / 2021

17


ÅRE TS FRISØR 2021

En stor takk til

Frisørlever a n d ør e n e s For e ni n g

FL

for et fantastisk go dt samarb eid.

fl.no 18

FRISØR

2 / 2021


PRISVINNERE 2021 NORGESMESTERSKAPENE 2021 Å R E TS F R I S Ø R 2 0 2 1

PRISVINNERE ÅRETS FRISØR 2021 ÅRETS FRISØR - REGION 1 → Elisabeth Rendall, Coma AS ÅRETS FRISØR - REGION 2 → Nina Strid, Hair Fashion AS ÅRETS FRISØR - REGION 3 → Ulrika Enochsson, Hairport Frisør AS, avd. 2 Råholt ÅRETS FRISØR - REGION 4 → Natalie Beckford, Adam og Eva Grensen ÅRETS FRISØR → Natalie Beckford, Adam og Eva Grensen ÅRETS HERREFRISØR → Linda Olufsen, Linda Olufsen Frisør/sminkør ÅRETS LÆRLING → Elisabeth Arntsen, Coma AS Å R E T S AVA N T G A R D E → Thomas Mørk, Loud Hair Å R E T S K R E AT I V E T E A M → Adam og Eva Frisør JURY:

Angelo Seminara (England), Ken Picton (Wales) og Joakim Roos (Sverige).

PRISVINNERE NORGESCUP OG NM I FRISERING 2021 K AT E G O R I : K R E AT I V F R I S Y R E 1. Maria Bak-Sørensen, På Håret Huseby AS 2. Marthe Blystad, På Håret Frisør AS avd Bogstadveien 3. Tua Svendsen, På Håret Huseby AS K AT E G O R I : H A I R B Y N I G H T 1. Maria Bak-Sørensen, På Håret Huseby AS 2. Marthe Blystad, På Håret Frisør AS avd Bogstadveien 3. Tua Svendsen, På Håret Huseby AS K AT E G O R I : T E K N I S K KO M B I N A S J O N ( N O RG E S M E S T E R ) 1. Maria Bak-Sørensen, På Håret Huseby AS 2. Marthe Blystad, På Håret Frisør AS avd Bogstadveien 3. Tua Svendsen, På Håret Huseby AS KATEGORI: KOMMERSIELL SALONGFRISYRE 1. Kamila Janecka-Skalska, Camilla Frisør 2. Linda Solberg, Meldal Frisørsalong ANS 3. Gunn Mari Sørkløkk, Meldal Frisørsalong ANS K AT E G O R I : L A N GT H Å R S O P P S E T T I N G 1. Gunn Mari Sørløkk, Meldal Frisørsalong ANS 2. Kamila Janecka-Skalska, Camilla Frisør 3. Halat Lied, Studio Halat AS K AT E G O R I : M OT E KO M B I N A S J O N ( N O RG E S M E S T E R ) 1. Kamila Janecka-Skalska, Camilla Frisør 2. Gunn Mari Sørkløkk, Meldal Frisørsalong ANS 3. Halat Lied, Studio Halat AS

K AT E G O R I : B RU D E F R I S Y R E 1. Gunn Mari Sørløkk, Meldal Frisørsalong ANS 2. Siril Sigridsdotter, Solem Bentes Salong AS 3. Oda Solem, Bentes Salong AS K AT E G O R I : K L A S S I S K FA D E K L I P P 1. Bjørn Roar Larsen, På Håret Dale AS 2. Maren Pileberg, Can Cam Moa AS 3. Anjeza Lico, Idol The Lord Of Hair AS K AT E G O R I : F U L L FA S H I O N H E R R E 1. Mailinda Rexhbogaj, Studio S. Style 2. Eline Aspblad Serigstad, Max Milan Frisør AS 3. Bjørn Roar Larsen, På Håret Dale AS S KO L E C U P D A M E 1. Sofie Margrethe Elstad, Ås vgs. 2. Eilen Waaler, Ås vgs. 3. Bleona Tahirukaj, Ås vgs. S KO L E C U P H E R R E 1. Tiril Marie Kolpus Lie, Kirkenes vgs. 2. Anastasia Potapova, Kirkenes vgs. 3. Murad Abdulmajid Fatah, Ås vgs. S KO L E C U P L A G 1. Ås vgs. 2. Kirkenes vgs. 3. Rud vgs.

PRISVINNERE NORGESMESTERSKAPET I HUDPLEIE 2021 1. 2. 3.

Anne Rebecca Møller, Den Lille Hudklinikk AS Malin Steffensen, Beautybalance Skincare Marlene Paulsen, Calma Beauty AS

FRISØR

2 / 2021

19


VINNER

Å RE TS F RI S ØR RE G I O N 1 ELISABETH RENDALL COMA AS FOTO: MARKUS NYMO FOSS

Juryen uttaler: En godt planlagt kolleksjon med historie, karakter og spontanitet. Elemen­ tene fungerer godt sammen, og de viser en god balanse. Elsker make-upen.

20

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

21


VINNER

Å RE TS F RI S Ø R RE G I ON 2 NINA STRID H A I R FA S H I O N A S F OTO: K R I ST I N STØY L E N

Juryen uttaler: Bra modeller og hår. Kolleksjon med et veldig godt balansert uttrykk, som viser frisørens mangfoldige, tekniske ferdigheter. Vakre fargekombinasjoner.

22

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

23


VINNER

Å RE TS F RI S ØR RE G I O N 3 ULRIKA ENOCHSSON H A I R P O R T F R I S Ø R A S A V D 2 R Å H O LT FOTO: ANINE DESIRE

Juryen uttaler: Elementene fungerer godt sammen og er gjennomførte. Kolleksjonen fanger tidens øko-engasjement og viser essen­ sen av naturlig skjønnhet.VINNER

Å RE TS F RI S ØR RE G I O N 4 / Å RE TS F RI S ØR 202 1 N ATA L I E B E C K F O R D A D A M O G E VA G R E N S E N Juryen uttaler: Kolleksjonen viser en god balanse og harmoni mellom modeller, foto og historien. Treffer trenden godt. Dristig, men ikke overdrevet. Får nesten en følelse av en psykedelisk Harry Potter.

26

FRISØR

2 / 2021

FOTO: KRISTOFFER MYHRE


1

FRISØR

2 / 2021

27


VINNER

Å RE TS H E RRE F RI S ØR LINDA OLUFSEN L I N DA O LU F S E N F R I S Ø R / S M I N KØ R FOTO: DANA COLE

Juryen uttaler: En sterk, eventyrlysten kolleksjon med attityde som fungerer godt. Viser god variasjon i uttrykk og farger, med elementer som skaper en helhet og skyver litt på grensene.

28

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

29


VINNER

Å RE TS A V A N T G A RD E THOMAS MØRK LOUD HAIR FOTO: JENS ED GAR HAUGEN

Juryen uttaler: Kolleksjonen viser at frisøren har et mangfold av ferdigheter og har en god historie. Avant Garde kan også være vakkert og elegant.VINNER

Å RE TS LÆ RL I N G ELISABETH ARNTSEN COMA AS FOTO: HANNA WULLUM

Juryen uttaler: En kolleksjon som står fram. Den viser en lærling med svært gode ferdigheter og forståelse av hår, og en stor framtid som frisør.

32

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

33


VINNER

ÅR E TS KR E ATI V E TE A M A D A M O G E VA F R I S Ø R A S FOTO: DUSAN RELJIN

Juryen uttaler: Fantastisk kolleksjon som viser mangfold og dristighet. En ung kolleksjon utført på en moden måte. Viser klassiske elementer gjort på en litt uvanlig, men moderne måte.

34

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

35


FOTO: PE TER VONKUNZ BRUN

1. PLASS - NORGESMESTER

TEKNISK KO M B I N A S JO N ∙KREATIV FRISYRE ∙HAIR BY NIGHT

MARIA BAK-SØRENSEN PÅ H Å R E T H U S E BY A S

36

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

37


FOTO: DANIEL ZEGA

1. PLASS - NORGESMESTER

MOTE K O M B I N A S J ON ∙KOMMERSIELL SALONGFRISYRE ∙LANGTHÅRSOPPSETTING KAMILA JANECKA-SKALSKA CAMILLA FRISØR

38

FRISØR

2 / 2021


FRISØR

2 / 2021

39


FOTO: GUNN MARI SØRLØKK

1. PLASS

BRU D E F RI S YRE GUNN MARI SØRLØKK MELDAL FRISØRSALONG ANS

40

FRISØR

2 / 2021


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

1. PLASS

FUL L F A S HI O N HE RRE MAILINDA REXHBOGAJ STUDIO S. STYLE

FRISØR

2 / 2021

41


1. PLASS

KLASSISK FADEKLIPP BJØRN ROAR LARSEN PÅ H Å R E T DA L E A S

42

FRISØR

2 / 2021


S KO L E C U P H E R R E 1 . P L A S S :

S KO L E C U P D A M E 1. P L A S S :

TIRIL MARIE KO L P U S L I E, K I R K E N E S VG S.

SOFIE MARGRETHE E L S TA D, ÅS VGS.

S KO L E C U P D A M E 2 . P L A S S : E I L E N WA A L E R ,

ÅS VGS.

S KO L E C U P H E R R E 2 . P L A S S :

A N A S TA S I A P O TA P OVA, K I R K E N E S VG S .

VINNERE

S K OL E C U P S KO L E C U P H E R R E 3 . P L A S S :

MURAD A B D U L M A J I D FATA H, Å S VG S.

S KO L E C U P D A M E 3 . P L A S S :

B L E O N A TA H I R U K A J Å S VG S.

FRISØR

2 / 2021

43


NORGESMESTER MARIA BAK-SØRENSEN:

Skikkelig

kick

- Konkurransefrisering gjør deg god rent faglig. Du blir disiplinert, venner deg til å jobbe under press, du får bredere kompetanse og du lærer så mye om deg selv, sier norgesmester Maria Bak Sørensen.

44

FRISØR

2 / 2021


TEMA: NM I FRISERING

- Min favorittdisiplin er teknisk, og jeg er selvsagt veldig fornøyd med å ha blitt kåret til norgesmester enda en gang, smiler fem ganger NM-vinner Maria Bak Sørensen, PÅHÅRET Huseby. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Det er helt fantastisk å vinne, selv om det denne gangen var en spesiell måte å konkurrere på. Vi er vant til å stå på podiet, hvor man kjenner pres­ set og klokken som går. Det er et skikkelig adrena­ linkick, som jeg virkelig har savnet denne gangen. Det å jobbe fysisk under oppsyn, dommere som går rundt og vurderer det du gjør, er en helt spesi­ ell opplevelse. - Vi jobber vanligvis i 3D, så det var en stor overgang å plutselig skulle jobbe todimensjonalt med foto. Du må tenke helt annerledes, og du må omstille deg mentalt, sier Maria Bak Sørensen og legger til følgende: - Vi kjørte løpet på en litt annen måte. Vi måtte løfte frem detaljer i arbeidene, overdrive bevegelsene mer enn vi er vant til, for å få dette til å fungere foto­ teknisk. Heldigvis fikk vi masse hjelp fra vår krea­ tive leder i PÅHÅRET, Peter Vonkunz Brun. Han har stålkontroll på foto og ga oss god veiledning. E T FA G L I G K R A F T S E N T E R

PÅHÅRET generelt, og avdelingen på Huseby spesi­ elt, har alltid vært et kraftsenter innen konkurran­ sefrisering. Det fikk Maria merke allerede i anset­ telsesintervjuet. - Sjefen min, Merete Kvestad Eide, er en pasjonert og fantastisk inspirerende frisør, og det var hun som introduserte meg for konkurranser. Hun er min mentor og bonusmamma, for å si det sånn. Jeg har jobbet i PÅHÅRET siden læretiden, og det før­ ste jeg fikk se da jeg møtte opp på intervjuet, var en kollega som forberedte seg til VM i Frankfurt. I det sekundet ble jeg helt betatt. Men Merete sa; Nå kan vi ta intervjuet først, så skal du få masse tid til dette etterpå, humrer Maria. - Og ansettelse ble det. Nå har jeg jobbet i PÅHÅ­ RET i mer enn syv år, og jeg stortrives, legger hun til.

- Vi har et aktivt konkurransemiljø i PÅHÅRET-kjeden og heier hverandre frem. Det har gitt resultater, sier Maria Bak Sørensen. Hun mener pokalene som stilles ut i utstillingsvinduet hos PÅHÅRET Huseby gir et viktig signal til kundene om teamets faglige ferdigheter. - Dette er noe kundene spør om, og følger med på. De synes det er kjempespennende.

- Jeg kjenner godt på hvor mye konkurranser har hjulpet meg til å komme dit jeg er i dag. Jeg vil gjøre mitt til at konkurransefriseringen vokser, og jeg vil bidra til at vi tiltrekker oss nye talenter. Jeg signerte kontrakt med Pivot Point i fjor, og skal begynne å jobbe som kursholder i Skandinavia. Vi ser allerede at folk er veldig interessert i konkurransefrisering, sier Maria avslutningsvis.

V I L B Y G G E N Y E TA L E N T E R

Maria Bak Sørensen har deltatt i konkurranser i inn- og utland. Nå synes hun det er på tide å gi noe tilbake.

FRISØR

2 / 2021

45


NORGESMESTER KAMILA JANECKA-SKALSKA:

En d r ø m

e r g åt t i op p fyl l e l s e !

Kamila Janecka-Skalska har drømt å bli Norgesmester siden hun kom til Norge. Nå har drømmen gått i oppfyllelse.

46

FRISØR

2 / 2021


TEMA: NM I FRISERING

- Jeg er veldig stolt av seg selv, fordi jeg har drømt å bli norgesmester siden 2011, da jeg kom til Norge, sier polskfødte Kamila Janecka-Skalska fra Camilla.frisør. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

- Før prisutdelingen var jeg veldig spent. Jeg hadde ventet så mye på denne dagen, fordi jeg også var nominert til Årets Herrefrisør. Dessverre vant jeg ikke den konkurransen også, men jeg er fornøyd med resultatene fra både NM og Årets Frisør, smi­ ler Kamila. TØFF OPPLADING

Koronaen forstyrret Kamilas forberedelsene til NM, men hun er både rutinert og dedikert, og resultatet taler for seg. - Da jeg forberedte meg til NM hadde jeg Covid-19. Det var vanskelig å konsentrere seg, men alt gikk bra. NM-disiplinen består av kombinasjonskategoriene kommersiell salongfrisyre og langthårsoppsetting. Her tok Kamila henholdsvis første og andre plass, og altså en sammenlagtseier. BRUKTE TIDEN GODT

NM er normalt en live-konkurranse, men Kamila fikk vist at hun vist presentert frisyren godt med fotodokumentasjon. - Jeg synes det er mye vanskeligere på arenaen, fordi der vi har en bestemt tid på ca. 30 minutter til å bli ferdig med frisyren. Digital kan vi bruke mye mer tid. Digitalt er det også arbeid med en fotograf, som trenger å ta et gode bilder. Og vi kan ikke bruke Photoshop, poengterer Kamila.

KAMIL A OM KONKURRANSEFRISERING: «Det er mitt springbrett fra arbeidshverdagen. Det gir meg mye glede, og jeg kjeder meg aldri i yrket mitt, som jeg elsker»

Som vinner av motekombinasjonen med kategoriene kommersiell salongfrisyre og langthårsoppsetting kan Kamila Janecka-Skalska smykke seg med norges­ mestertittelen.

TIL GLEDE FOR KUNDENE

Kamila bruker sin kompetanse fra konkurransefri­ sering også i bedriften. - Konkurransene oversettes til mitt daglige arbeid med kundene. Jeg trener mye klipp på øvelsesho­ der, og kan bruke flere farger som utvikler meg. Det gjør meg mer nøyaktig og kreativ. Kundene stoler på meg, og er mer villige til å gå for mine idéer til hår, forteller hun. Kamila forteller også om mange hyggelige tilbakemeldinger på at hun ble norges­ mester. - Alle kundene mine og venner gratulerte meg med mesterskapet. De ga meg også blomster, som jeg takker så mye for. ELSKER FRISØRYRKET

Konkurransefrisering betyr mye for Kamila. - Det er mitt springbrett fra arbeidshverdagen. Det gir meg mye glede, og jeg kjeder meg aldri i yrket mitt, som jeg elsker.

Kamila har sine inspirasjonskilder blant venner og frisører fra hele verden. I salongen hennes er veg­ gene fulle av diplomer og på hyllene står det mange pokaler fra både norske og internasjonale konkur­ ranser. Kundene hennes kan ikke unngå å se at de går til en dedikert og dyktig fagutøver. Hun har også tanker om å åpne et akademi og formidle sin erfa­ ring til andre frisører. P R I S K V E L D M E D FA M I L I E N

Under den digitale prisutdelingen var hun sammen med familien sin. Det er jo en bonus i forhold til den vanlige prisfesten. Kamila synes også det hadde noen andre spenningsmomenter. - Det var en ny erfaring med digitale prisutdelin­ gen, fordi alle deltakere var sammen på Zoom, og vi kunne se alle reaksjoner på ansiktene når de begynte med prisutdelingen, smiler hun.

FRISØR

2 / 2021

47


WWW.DAVINES.COM FACEBOOK.COM/DAVINESOFFICIAL


ENDA MER ESSENSIELL & ENDA BEDRE Samme høye kvalitet som våre flytende venner, bare i fast form & vi varer lenger!

DISTRIBUTØR: VERDANT AS 56 15 68 00 - POST@VERDANT.NO - VERDANTSHOP.NO

Å VÆRE DEN BESTE FOR VERDEN, SKAPE ET GODT LIV FOR ALLE GJENNOM SKJØNNHET, ETIKK OG BÆREKRAFT.


ÅR E TS F R ISØR 2 0 2 1

ÅRETS FRISØR 2021 NATALIE BECKFORD:

Fikk nærmest gledessjokk Diplomet på plass. - Det er veldig hyggelig å få en utmerkelse som påminner om at man faktisk har vunnet prisen Årets Frisør. Diplomet vil nok henge på veggen i Adam og Eva Grünerløkka, som nettopp har åpnet dørene, sier Natalie.

50

FRISØR

2 / 2021


TEMA: ÅRETS FRISØR 2021

- Det var en utrolig opplevelse, faktisk ikke til å tro. Det er fantastisk å bli kåret til Årets Frisør. Jeg ble helt målløs da juryens beslutning ble offentliggjort, smiler Natalie Beckford, Adam og Eva Grensen. T E K S T O G F OTO. B J Ø R N KO L L E R U D

- Jeg burde kanskje ha forberedt meg på at jeg kunne vinne Årets Frisør 2021. Jeg var tross alt blant fire nominerte i region 4. Men jeg har så stor respekt for de øvrige tre nominerte at jeg ikke kunne forestille meg resultatet. Det preget kanskje min reaksjon da juryens begrunnelse ble lest opp, smi­ ler Natalie Beckford. - Utrolig gøy, et emosjonelt øyeblikk av de sjeldne for min del. Jeg ble satt ut. Det varmet også å motta så mange positive tilbakemeldinger fra bransjekol­ leger og kunder. Jeg har fått «en million» tilbake­ meldinger på sosiale medier. Dette er virkelig årets store begivenhet for meg, oppsummerer Natalie. Hun legger til, at resten av Adam og Evas kreative team har bidratt med sitt. - Adam og Eva ble også kåret til Årets Kreative Team, så jeg har et fantastisk miljø rundt meg. Selv er jeg med i Adam og Evas talent-team, som teller 10 personer. Men først og fremst vil jeg trekke frem Eirik Thorsen som en mentor, som har betydd mye for min faglige og kreative utvikling. Faglig leder Inger Lise Moa må også nevnes. Ikke minst har avdelingsleder Celine Berge vært en kjempeviktig person, som har gitt meg muligheten til å spandere tid på ting utenfor salongen. She is my rock. - Miljøet i Adam og Eva Grensen i Oslo er utrolig bra. Vi gjør mange oppdrag utenom salongen, det være seg på kurssiden og på kreative oppdrag. Jeg gleder meg til å fortsette i systemet, og blir nå med til Eiriks nye salong på Grünerløkka i Oslo, der vi skal bygge opp et nytt tilskudd til Adam og Eva familien, fortel­ ler Natalie. LEKENT OG DRISTIG

Som vinner av prisen Årets Frisør 2021 har Nata­ lie toppet sin kreative merittliste. Det å bli bedømt og løftet frem til en topplassering av internasjonale superstjerner som Angelo Seminara, Ken Picton og Joakim Roos viser at Natalie har truffet blink. Men hvordan gikk hun frem for å skape kolleksjonen? - Jeg liker ikke å sette forhåndsdefinerte rammer på det jeg skal gjøre, og jobber egentlig ganske intu­ itivt. Det blir som å sette opp et lerret og gyve løs, uten en helt fastspikret plan. Mitt motto er å være åpen for endringer, gå løs på oppgaven med et åpent sinn, og kanskje lande den på en måte jeg egentlig ikke hadde tenkt meg i utgangspunktet. Jeg vil at det skal skje noe i prosessen. Da blir det litt dristi­ gere, med en mer leken touch, forklarer Natalie. S TA R T E R M E D M O D E L L E N E

Men det kreves selvsagt mye planlegging i forkant for å gjennomføre et fotoshoot, erkjenner Natalie. - Rent praktisk starter jeg alltid med å finne model­

ler jeg liker, som har et sterkt uttrykk, uten egent­ lig å ha bestemt meg for hva jeg skal gjøre. Jeg kan også spille ball med modellen, finne frem til ideer og løsninger som vi begge synes er spennende. Modellene kan jeg finne på nett, blant kunder, eller rett og slett se folk på gaten som jeg synes er kule, forteller Natalie. I kolleksjonen er to av modellene kunder i salongen, og en fra et modellbyrå. - På modell nr. 1 ville jeg ha mye flyt i klippen, i utgangspunktet en shaggy klipp, med mest mulig tekstur. Stylingen ble til der og da, og det ble den attityden jeg synes funket på modellen. Jeg elsker oransje, så det måtte jeg uten tvil ha som farge, humrer Natalie. - Modell nr. 2, Anja, er en av mine kunder. Hun har et sterkt, naturlig uttrykk, og jeg valgte å spille på det. Det ble tøft. Naturlige øyne, lepper, blikket - jeg elsker uttrykket. - Modell nr. 3, Eirik, er hentet fra EB Models. Det ble satt restriksjoner på klippen. Jeg fikk ikke klippe så mye som jeg egentlig ville, men det funket bra. Jeg ville ha litt langt hår. Det kule var at det ikke var noen restriksjoner på fargebruk. Det er vanlig at modellbyråene legger begrensninger på dette. Så her kunne jeg realisere ideen om å skape en følelse av «manga» fullt ut. Selv elsker jeg dette bildet. Jeg synes det ble veldig konsistent. S AT S E T T U N G T

Som vinner av finaleprisen Årets Frisør 2021 er Natalie selvsagt fornøyd med juryens vurdering av hennes prestasjon. Men i ettertid kan hun røpe at hun også deltok med innsendelser i kategoriene Årets Avant Garde og Årets Herrefrisør. Så trykket inn mot fotokonkurransen var høyt. - Kolleksjonen til Årets Herrefrisør startet med et clean & sleek uttrykk, men jeg rufset det til litt. Ideen var å lage det uperfekte perfekt. Kategorien Årets Avant Garde appellerer også sterkt til meg, og jeg sendte inn en kolleksjon jeg selv var ganske fornøyd med. Men det er en krevende kategori. Det er ikke så godt å vite hva juryen vektlegger, så jeg ble ikke misfornøyd med at jeg ikke ble nominert i denne kategorien. Men det var hyggelig at Eirik Thorsen, sjefen min, var blant de fire nominerte, sier Natalie. SIDEVEIS INN I BRANSJEN

I en alder av 30 år er Natalie godt etablert og foran­ kret i bransjen. Men det var litt tilfeldig at hun valgte å satse på en karriere som frisør. - Jeg startet egentlig som modell. Nysgjerrighe­ ten ble vekket da jeg opplevde stylistenes jobbing

FRISØR

2 / 2021

51


TEMA: ÅRETS FRISØR 2021

ÅRETS KREATIVE TEAM: Sammensveiste individ ualister

Superhappy. - Dette var et stort øyeblikk, og jeg må rose NFVB for å ha greid å gjennomføre arrangementet, på tross av koronarestriksjonene. Spesielt vil jeg trekke frem president Espen Sævold, som gjorde en strålende jobb som prisutdeler, smiler Natalie fornøyd.

I konkurranse med fire sterke frisørteam, ble prisen Årets Kreative Team vunnet av Adam og Eva Frisør AS. - Det er fantastisk å få bekreftet at vi fortsatt er best i klassen, med tanke på at Adam og Eva Gruppen snart kan feire sitt 50 års jubileum, smiler bransjeveteran og kreativ leder Eirik Thorsen fornøyd i etterkant av prisutdelingen. - Vi er opptatt av å bevege oss fremover, alltid være på en reise. Det preger alt vi gjør i Adam og Eva. Kolleksjonen United viser at vi ikke står stille. Vi ville utfordre grenser, lage noe smakfullt, med diversifiserte uttrykk og farger. På tross av at vi dyrker individualitet, viser kolleksjonen at vi har en fellesnevner som forener oss i en kreativ helhet og et fellesskap. Det var det vi ville vise, gjennom uttrykkene i kolleksjonen United. Vi er en sammensveiset gjeng med en dedikert pasjon for faglige kvaliteter. Det speiler seg i kolleksjonsbildene, oppsummerer Eirik. backstage og på fotoshoot. Så var det noen som sa til meg; Hvorfor begynner du ikke på Adam og Eva skolen? Her er det beste faglige og kreative miljøet i bransjen samlet. Så da søkte jeg meg dit, og siden har det gått slag i slag. Læretiden tok jeg i Adam og Eva Grensen, og her har jeg blitt, også etter at jeg fikk svennebrevet. Jeg har fått lov til å være med på mye, og jobbet som assistent for Eirik på mange oppdrag. Det har vært en spennende reise. Vi blir hele tiden oppmuntret til å utvikle oss videre, sier Natalie. O G H VA N Å ?

Natalie er ingen nykommer i fotokonkurransen Årets Frisør. Hun har blant annet blitt kåret til Årets Lærling, og vært nominert til Årets Herrefrisør. Med hovedprisen Årets Frisør på CV-en har Natalie toppet fotokarrieren så langt. Men Natalie elsker å jobbe med foto, så det blir ikke siste gang hun sender inn bidrag til Årets Frisør. - Dette har gitt mersmak. Planen er å starte prosessen med nye fotoshoot til sommeren. Så er jeg er klar for neste prisfest, uavhengig av om jeg blir nominert eller ikke. Det eneste jeg håper på, er å oppleve prisfesten live, være en del av bransjefellesskapet og kjenne stemningen fysisk. Det synes jeg alle fortjener etter at koronapandemien er slutt, avrunder Natalie Beckford.

NATALIES TIPS TIL KONKURRANSEDELTAKERE

52

FRISØR

2 / 2021

Slik kommer du i gang

- Ikke tenk på hva andre gjør. Bare hopp ut i det og se hva som skjer. Da er du i gang og du vil raskt oppleve at det er en lærerik prosess. Og ikke minst husk: Modellen er 87 % av jobben og sluttresultatet!

GLEDER SEG TIL PRISFEST – NESTE ÅR

Adam og Eva gjorde også en sterk innsats i de øvrige priskategoriene. Eirik er spesielt stolt av Natalie, som ble kåret til Årets Frisør 2021. - Natalie er en nykommer i teamet, og hun har gjennomført en fantastisk reise fra hun startet læretiden hos oss i Adam og Eva Grensen, og frem til i dag. Jeg er veldig stolt av hennes prestasjoner og jeg gleder meg til å følge hennes kreative utvikling videre i vår nye salong på Grünerløkka i Oslo sentrum. - Sist, men ikke minst, vil jeg sende en hilsen til alle kolleger i bransjen. Vi har gått igjennom en veldig krevende periode, men jeg synes vi har taklet utfordringene godt. Alle har stått på, og jeg håper vi går mot lysere tider og igjen kan samles til en fysisk prisfest til neste år.

I glass og ramme. Daglig leder Kristin Sandum Berre i Adam og Eva Gruppen med diplomet for Årets Kreative Team 2021. I frisørkjedens hovedkvarter i Oslo sentrum er stoltheten stor.


One of a kind Hårologi tilbyr blandingsbare produkter for hver kundes unike behov. Bli Hårolog og få tilgang til Skandinavias mest innovative hårpleie konsept. Vill du vite hvordan? Ring 903 62 677 www.harologi.se


Like norsk som huldra Vær så god. Ein serie grøne, allergi­ og miljøvenlege hårprodukt frå Noreg med naturlege ingrediensar. Veganske er dei også. Til gleda for salong, frisør, kundane dine og verda vår. #lyngihaaret #grønsalong #crueltyfree #vegan #crueltyfreebeauty

VIL DU FORHA BLI NDLAR AV LYN G? Ring os s på

98 e­post p 6 84 615 eller se ost@lyn gihaare nd ein t.no Skan de nne QR -koden !

lyngihaaret.no


ANNONSØRINNHOLD

Eineståande norske hårprodukt med naturlege ingrediensar LYNG har utvikla noko så sjeldan som ein fyrsteklasses norsk serie hårprodukt, som verken er skadeleg for frisøren, håret til kundane eller verda vår. Den grøne produktserien passar som hand i hanske med den aukande trenden der folk ynskjer fleire korteiste og miljøvenlege alternativ. DET BLES EIN KORTREIST OG MILJØVENLEG VIND LYNG er ideen om ein grøn og rein serie hårprodukt for frisør­ bransjen. Dei siste åra har global oppvarming, ekstremvær, plast og forureining i havet prega nyheitsbilete. Folk ynskjer i større grad å ta ein aktiv del i miljøspørsmålet, og ynskjer fleire kortreiste og miljøvenlege produkt, varer og tenester. Koronapandemien har i tillegg opna gluggane til folk når det kjem til kortreiste og lokale leverandørar. Også fleire frisørar og kundane deira, ynskjer noko som er unikt og annleis – som i tillegg har eit miljøforteikn. INNHALDSLISTE OG BESKRIVINGAR PÅ NORSK Folk ynskjer å bidra til eit betre miljø og ta gode val for helsa si, men det er ikkje alltid like enkelt i mylderet av produkt. Som frisør kan dette vera utfordrande. Difor har me i LYNG laga ei innhaldsliste som hjelper deg og kunden din til å forstå kva som er i flaska, og kva det gjer med hud og hår. Baksida på kvart produkt har norske beskrivingar av innhald og eigenskapar. Dette skapar tillit og tryggleik mellom kunde, frisør og produkt. Og me håpar at både kundar og frisørar etterkvart vil læra seg fleire og fleire kjemiske ord og virkemåtar, slik at det vert lettare å velja helse og miljøvenleg, også på andre varer. PROFESJONELLE HÅRPRODUKT SOM ER LETTE Å JOBBA MED Hovudmålet vårt er å vera med på å gje frisørar mogleg­ heit til å jobba med profesjonelle frisørprodukt som ikkje er skadelege for helse og miljø. Forsking viser at det å velje

miljøvenleg hud­ og hårpleie, er betre både for frisør og kunde. Me er stolte av å vera eit godt alternativ for både miljøet og helsa di. Alle LYNG­produkt er nøye samansett av ingrediensar som er allergi­ og miljøvenlege. Dei er meir skånsame for håret enn vanlege hårprodukt, og håret blir glansfullt og fint. Styling­produkta er lette å jobba med, gjev godt hald samtidig som dei ikkje tyngjer håret ned. Dei er har ein delikat duft som ikkje dominerer, men gir deg følelsen av å vera midt i norsk natur. LYNG­produkta held høg kvalitet, bygger opp skada hår, tilfører fukt og glans, og er lette å jobba med. VEGANSKE OG IKKJE TESTA PÅ DYR Produkta våre er sertifiserte gjennom PETA, noko som betyr at dei er 100% veganske og ikkje testa på dyr. Dei er attpå til merka med Grøn salong sitt kvalitetsstempel. Dette betyr at dei har vore gjennom ei sertifisering av Grøn Salong og står på lista deira over produkt som er påkravd for Grøne salongar å bruka. Grøn salong kallar lista for «positiv­lista», den skal vera eit verktøy for frisørar slik at det er lett å velja og anbefala sunne og gode produkt til bruk i salong og heime. Samstundes kan det vera kjekt å veta at avansen på LYNG-produkta er svært god. For me i LYNG ynskjer å bidra til ei meir bærekraftig og attraktiv næring for både for kundar og frisør. Me fortener alle ei grøn verd, ikkje sant?

Du og eg fortener ei grøn verd


FOTO: TENDENZ HÅRPLEIE AS

TRENDER I TIDEN:

Fullt tr ykk på verdiøkende tjenester Lanseringene siste halvår viser at leverandørene i økende grad byr på styling- og pleieprodukter som gir salongene mulighet til å utvikle verdiøkende tjenester, fremfor å tilby «nok et stylingprodukt». Det er godt nytt for å øke salongenes inntjeningspotensial. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Det har alltid vært et stort trykk på nylanseringer på produkt­ siden, men sjelden har vi opplevd at så mange leverandører lanserer produkter som inkluderer konseptuelle løsninger. Produktene inngår i større grad som et verktøy i et tjenes­ tetilbud, ofte med løsninger for hjemmepleie. Nå trengs det en bevissthet ute i salongene så man kan utnytte potensiale som ligger i konseptene, tilby kundene varierte menyer, nye opplevelser og resultater som bygger lojalitet. TJENESTER SOM SELGER

Netthandelen utfordrer salongens sterke stilling på salg av profesjonelle hårpleie- og stylingprodukter, det er alle enige om. Men hva kan man gjøre for å stoppe lekkasjen til nett­ butikkene? Det er en stor grad av enighet om at utviklingen må møtes med å tilby tjenester som motvirker presset på det tradisjonelle produktsalget i salongen. Leverandørene har selvsagt grepet tak i dette. Nå ser vi resultatene i form av innovasjoner som byr på helhetlige konsepter, der tjenester inngår som et viktig, avgjørende element. PÅ R E K K E O G R A D

Nær sagt samtlige leverandører konkurrerer nå med å fremstå som mest mulig miljøvennlige. Veganske produkter, resirkuleringsordninger for brukt emballasje, bruk av bære­ kraftig produserte naturlige ingredienser, bruk av resirkulert plast i emballasjen, sponsing av ulike miljøtiltak, fra bekjem­ pelse av plast i havet til vannprosjekter i utviklingsland. Dette er noe som treffer forbrukernes hjerte og er i pakt med det økende miljøfokuset. I N N O VA S J O N E R I T I D E N

Men produktene må også levere resultater. Her ser vi en positiv trend. Teknologiske innovasjoner rulles nå ut på løpende bånd. Dette gir muligheten til å utvikle tjenestetil­ budet. Her er noen av årets eksempler på produkter som byr på innovativ teknologi og integrering mot tjenester.

56

FRISØR

2 / 2021


TEMA: STYLING OG HÅRPLEIE

UMIDDELBAR SUKSESS

K18 fra Biomimetic Hairscience benytter biomimetikk til å koble sammen keratinkjedene igjen etter at de har blitt skadet av bleking, farging, varmeverktøy eller andre kjemiske behandlinger. Desto mer skadet håret er, desto mer dramatisk blir resultatet. Ikke minst kan det være verd å merke seg at dette ikke er en tidkrevende salongbehandling. Ifølge leverandøren Verdant AS, blir håret reparert tilbake til sin originale tilstand etter kun fire minutter. Altså en quick-fix som gir kundene en ny opplevelse. Produktserien består av tre produkter, inkludert ett produkt til hjemmebehandling, som er formulert på linje med salongbehandlingen. K18 er ikke en «billigløsning», men et produkt som leverer resultater som forsvarer prisnivået. Suksessen har ikke latt vente på seg. K18 har blitt en døråpner for Verdant as. - Vi er veldig fornøyde. Drøyt 1000 salonger har tatt inn K18, og vi åpner nye salonger hver dag. Det er en stor interesse der ute, både blant frisørene og konsumentene. Det er interessant å notere at vi ser at salget av K18 50 ml retail gir en generell økning i produktsalget i salongene, oppsummerer Svein Ove Olsen i Verdant AS. Han lover flere innovative lanseringer utover høsten.

INSPIRERENDE RETROPERSPEKTIV

R+Co har nylig lansert BLEU under vignetten bærekraftig luksus. Stylistikonet Garren, som også er en av gründerne bak merket, har vært en viktig bidragsyter på flere nivåer. I utviklingen av pleie­ serien BLEU, som inkluderer 21 produkter, er det lagt mye omtanke i å skape et design som inngår som en viktig ingrediens i produktopplevelsen. Inspirasjonen er hentet fra 70-tallets Yves SaintLaurent og havet rundt Capri, Positano og Karibia. Resultatet er blitt en smakfull og pirrende opplev­ else, produktene skiller seg definitivt ut i mengden av salgsprodukter.

OPTIMALISERT STYRKE

L’Oréal Professionnel Serie Expert Metal DX er et eksempel på en lansering som tar fatt i problematikken med metalliske forbindelser som deponeres i hårfibrene og som påvirker prosessene ved bleking, farging og balayage-behandlinger. Bruken av Metal DX fremholdes å gi 87 % mindre risiko for å brekke hårstrå, samtidig som det bidrar til at håret tar til seg optimalt med farge og sikrer et pålitelig fargeresultat.

KRØLLER SOM SITTER

Lanseringen av Kérastase Curl Manifesto, som byr på profesjonell pleie til alle typer hår, er en tidsaktuell lansering som møter diskusjonene som pågår om krøller i ulike nettfora. Serien byr på fukt, pleie og definisjon, og speiler tendensene vi ser på catwalken, i film og i sosiale medier, der flere og flere tør å vise frem sine naturlige krøller. Midt i blinken for denne sesongen. I Norge har lanseringen skjedd på flere plattformer. Med Natalie Beckford, Årets Frisør 2021, på laget er det kjørt live-sendinger på @lorealnorgepro. Den 10. mai fikk deltagerne eksempelvis oppleve prisvinneren i aksjon på to modeller, der hun delte sine triks for den perfekte teksturen. Det ble også rom for et dypdykk i teknologien.

FRISØR

2 / 2021

57


FOTO: TENDENZ HÅRPLEIE AS

Sommervibber

58

FRISØR

2 / 2021


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Va r m e a k t i v e r e n d e

Kevin.Murphy Blow.Dry er en serie som inkluderer tre varmeaktiverende produkter: Ever.Lift, Ever.Bounce og Ever.Smooth som gir fylde, volum og varig hold. Produktene byr på ergonomisk design, og plassbe­ sparende oppbevaringssystem. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Essensielt

Essential Haircare fokuserer, som navnet indikerer, på å bruke kun det høyst nødvendige man trenger, både når det gjelder emballasje og aktive ingredienser fra Slow Food Presidia. Nå lanseres sjampoene Momo, Dede, Love og Volu i en ny og solid form, pakket inn i essensiell emballasje av resirkulerbart papir. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Gavepakke

ghd Style Gift Set byr på en eksklusiv 20-års jubileum chrome washbag, med must-have tilbehør; Mini Paddle hårbørste, Body­ guard varmebeskyttende spray i reisestørrelse og 2x Good Hair Day sølvklips. Mer info: Wella Company / 23 05 30 00.

Glansfullt

Keune Care Lumi Coat er en luksuriøs glansspray, laget for å gi håret vektløs fuktighet, glatthet og fantastisk glans. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Frisker opp kalde toner

Full transformasjon

Redken Acidic Bonding Concentrate og Acidic Concentrate er en alt-i-ett løsning for fullstendig hårtransformasjon. Konsep­ tet gir intens pleie og motvirker falming. Systemet består av en profesjonell backbar behandling, og en shampoo, conditioner og leave-in behandling for hjemmebruk. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS

Keune Silver Savior Shampoo 300 ml er en «sølvsjampo» som frisker opp kalde, blonde og sølvtoner. Produktet ledsages av Silver Savir Foam Treatment 200 ml, et pleiende og nøytraliserende skum. Begge produktene er basert på en Bond Fuser teknologi, som stryker håret og etterlater det silkemykt. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Eksfolierende

Bølget, krøllete - eller veldig krøllete?

Kérastase Curl Manifesto er en luksuriøs hårpleieserie som inkluderer syv produkter. Serien byr på intens pleie til alle typer krøllet hår. Konseptet ble presentert på et live-event 10. mai, der vi blant annet fikk se Årets Frisør 2021, Natalie Beckford i aksjon. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS

Keune Care Derma Peeling er en skånsom hodebunns-eksfoliator. Den peeler hodebunnen, fjerner døde hudceller og tilfører hodebunnen fukt, som igjen kan bidra til å fremme hårvekst. Mer info: Everyhair Norge AS / 3281 33 00 / www.everyhair.no

FRISØR

2 / 2021

59
mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Prisbelønt

ghd lanserer som sedvanlig sin vårkolleksjon. I denne inngår den profesjonelle Platinum+ Styler med en chrome, varme­ bestandig oppbevaringsbag. Styleren bygger på en sofistikert teknologi og reagerer på håret, måten du styler på, og styrer varmen effektivt. Styleren fremholdes å gi 70 % sterkere hår, dobbelt så god fargebeskyttelse og 20 % mer glans. Mer info: Wella Company / 23 05 30 00.

Full fargesupport

Schwarzkopf Professional Color Enablers gir support til farge­ behandlinger fra start til slutt, samtidig som fargene fremheves for en optimal salongopplevelse. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Ikonisk

ghd Gold Styler byr på en dualzone teknologi for førsteklasses ytelse. Den leverer salongresul­ tater i form av jevnere og mer skinnende hår, som ser sunnere ut. Veiledende pris er kr. 2.219, inkludert en luksuriøs chrome, varmebestandig oppbevarings­ bag. Mer info: Wella Company / 23 05 30 00.

Hold med god beskyttelse

Schwarzkopf Professional Keep It Light er en hårspray som byr på langvarig, bevegelig hold med varmebeskyttelse opp til 230 grader. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Metallfjerner

L’Oréal Professionnel Metal Detox byr på problemløsende innovasjoner for å fjerne me­ tall dypt inn i hårfibrene. Ideelt produkt ved balayage og ble­ kebehandlinger. Forskningsre­ sultater viser at bruken gir 87 % reduksjon knekte hårstrå og et pålitelig fargeresultat. Mer info: L’Oreal PPD Norge AS

Motvirker solstress Bærekraftig relansering

Schwarzkopf Professional relanserer Igora med bære­ kraftig forpakning. Tubene er laget av 100 % resirkulert aluminium, eskene er produsert av 92 % resirkulert papp, og korkene med 100 % resirkulert plast. Tubene inneholder fortsatt det samme, kjente høypresterende innholdet. Mer info: Frend AS / www.frends.no

62

FRISØR

2 / 2021

Schwarzkopf Professional BC Sun Kit byr på perfekte produkter for solstresset hår. Leveres i praktiske reisestørrelser. Innholder Prep & Protection Spritz, Hair & Body Bath og 2-in-1 Treatment. Mer info: Frends AS / www.frends.no


Hårsterk er en kombinasjon av b-vitaminer, aminosyrer, mineraler og naturlige plantestoffer sammen­ satt for å tilføre håret styrke og næring fra innsiden og ut. • Sink og biotin bidrar til å opprettholde normalt hår • Krom bidrar til normal hårpigmentering • Hirse og kjerringrokk er naturlige rike kilder til silisium • L-cystein er en viktig byggekloss i hårets vekstsyklus

Innhold pr. dagsdose liamin Riboflavin Niacin (NE) Pantotensyre Vitamin B 6 Biotin Sink Kobber L-cystein Selen Taurin Kjerringrokkekstrakt Hirseekstrakt

*Referanseverdi ikke fastsatt

2 tab. 5mg 5mg 10mg 10mg 10mg 400µg 6mg 0,6mg 500mg 30µg 40mg 300mg 200mg

Ta kontakt på post@fagerhud.no eller +47 46 51 52 53 for ytterligere informasjon om produkter priser og distribusjonsmuligheter. www.fagerhud.no

RDI 455% 357% 63% 167% 714% 800% 60% 60%

*

55%

* * *


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Luksuriøs bærekraft

R+Co lanserer BLEU, en innovativ premium kollek­ sjon utviklet i samarbeid med stylistikonet og merkevaregrün­ deren Garry Joseph DeFazio, eller Garren, som han presen­ terer seg som. Kolleksjonen inkluderer 21 produkter, og har referanser tilbake til Gar­ rens tidlige stjernekarriere på 70-tallet. Fargene og designen er inspirert av 70-tallets Yves Saint-Laurent og de blå havene rundt Capri, Positano og Kari­ bia. Se for øvrig artikkelen om styling og hårpleie på side 56. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Praktisk & bærekraftig

KMS utvider sortimentet med tre nye shampoobarer i fast form tilhørende seriene AddVolume, HeadRemedy og MoistRepair. Produktene leveres i en bærekraftig produsert eske, de sparer vann og Co2-utslipp, men er like effektive. Praktisk for trening og reise. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.joico.no

Ve l b l å s t

ghd Helios hårføner er et profesjonelt verktøy for kraftig føning og gode resultater, og fremholdes å gi 30 % mer glans. Mer info: Wella Company / 23 05 30 00.

Hyller blondiner

Davines Heart of Glass er en pleieserie for alle typer blondiner, og kan brukes både på bleket og naturlig hår. Pleieserien hyller blonde, personifiserte uttrykk. Davines bærekraftorienterte miljøfilosofi, med et kompromissløst fokus på å mini­ mere miljøavtrykket, er selv­følgelig inkludert. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Intensivt - ekstremt

Kérastase Blond Absolu Cicaextreme er fornyet og byr på intensiv hårpleie for ekstremt bleket hår. Nylanseringen inkluderer Masque Cicaextreme og Huile Cicaextreme. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS

Ve g a n s k e b l o n d i n e r

Avedas nye, veganske Blonde Revival er et trippel-system, basert på 96 % naturlige veganske og silikonfrie derivater, formulert for å revitalisere blondt hår etter bare én gangs bruk. Konseptet byr på en shampoo og conditioner. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Reduserer hårtap

Nioxin er et merke som spesifikt retter seg mot å redusere hårtap. Nå har Nioxin lansert et nytt serum mot hårtap, AntiHair Loss Serum med Sandalore, som fremholdes å redusere hårtap med 20 % på åtte uker. Serumet skal tykne håret fra første gangs bruk, og den intensive behandlingen fremholdes ikke bare å forbedre hårtettheten, men også å gjøre håret ster­ kere. Mer info: Wella Company / 23 05 30 00 / www.nioxin.com

64

FRISØR

2 / 2021

Sterke saker

1922 by J. M. Keune strong hold wax 75 ml gir deg sterkt hold og perfekt glans. Inneholder keratin, som styrker håret og reduserer risikoen for hårbrudd. Holdfaktor: 7/10, glans: 8/10. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no


M A LE TTI h a r i s a m a r b e i d m e d d e n k j e n t e d e s i g n e re n Sarah Lavoine laget en ny og eksklusiv ko l l e k s j o n m e d f r i s ø r m ø b l e r.

Ta kontakt for mer info og tilbud!

2022

år Everyhair 20

EVERYHAIR NORGE AS | 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


HVIS JEG F IKK VELGE... Linda Olufsen Frisør/sminkør i Storgata 13 Aktuell som: Vinner Årets Herrefrisør 2021 Nominert til Årets Frisør Region 3 2021 Om Linda: Linda har jobbet i flere fremtredende salonger, blant annet har hun fartstid i Studio Alf. Nå står hun på egne ben som selvstendig næringsdrivende frisør og sminkør i salongen Storgata 13 i Lillestrøm. Arbeidsfellesskapet der inkluderer et bredt tjenestetilbud, fra frisering og make-up til kosmetisk hudpleie og fotpleie. Linda kan skilte med en lang merittliste. Blant annet er hun nominert til Årets Frisør tre ganger, hun er NM-vinner i kategorien brude-makeup og har en 3. plass i NM i frisering i kategorien Fantasy. Hun har konkurrert i EM og VM i Bridal make-up i Tyskland og Frankrike. Dessuten har hun to nominasjoner i Tendenz Stylist Award. I år ble hun altså vinner i kategorien Årets Herrefrisør 2021. Linda jobber også freelance innen TV og show, der hun gjør kjente fjes klare til kamera. Hun holder også kurs i make-up for merket Nilens Jord. - Jeg gleder meg til samfunnet åpner opp, så vi kan kjøre fysiske kurs, som vi har pleid å gjøre, sier Linda med et hjertesukk.

Mine favorittprodukter - Foundation fra Gold Haircare og volumspray fra samme merke gir per­ fekt volum og er lett å føne på, uten at det blir stivt. På herresiden elsker jeg Graham Hill, som dekker alle mine behov i forhold til skjegg og hår på herrer. Dessuten har det et kjempelekker design! Rough Paste og gel er favorittene, både det matte og det blanke dekker dagens trender. For meg er det viktig at produktene ikke er testet på dyr og at de er veganske, og det er begge disse merkene. - På make-up siden ligger Nilens Jord mitt hjerte nærmest, og dekker alle mine behov når jeg jobber med kunder og TV-produksjoner. Et must er Priming & Setting Powder og Second Skin Foundation, som gir masse fukt og glød.

FRISØR

2 / 2021

kv

Ev

5

vå Mine spesielle favoritter

pos

epo

- Jeg elsker Bellanova børstene som jeg bruker til å føne på for å få form, og Amikas nye fønbørste som blåser varmluft. Håret blir voluminøst og soft. Det er fint som prepp før bruk av varmestylingsverktøy, eller bare for glans og løft i håret.

Mine inspirasjonskilder - Jeg sitter i prøvenemnden i frisørfag. Det er så inspirerende å se de unge tolke mote og teknikker de lærer helt andre steder enn det jeg gjorde i den alderen. Jeg synes også man skal legge seg på hjertet setningen «man lærer så lenge man har lærlinger». Ellers finner jeg inspirasjon i kolleger, interiør, de store motehusene, naturen, Pinterest og Instagram.

Nominert til Årets Frisør Region 3 2021

66

pr

Vinner Årets Herrefrisør 2021

tek


Gratis “bli kjent med oss” -pakke! VÆR RASKT UTE!

KUN

50 pakker!

Er du interessert i å teste ut våre produkter og kjenne på den fantastiske kvaliteten? Nå deler Hårgrossisten og Everyhair ut 50 stk felles testpakker til 50 nye kunder som ønsker å teste ut våre produkter. Send oss en e-post til: post@everyhair.no med leveringsadresse, epostadresse, tlf.nr., org.nr. og følgende tekst: «Jeg ønsker å bestille testpakken». OBS! Gjelder kun nye kunder.

H år pr od uk te r H år fa rg er Re kv is ita Sa ks er M øb le r Ku rs

Ha ir- ex ten sio n Hå rer sta tni ng er Pa ryk ke r To pp ere Ho de pla gg Ku rs

Ta kontakt for mer info og for å benytte deg av “bli kjent” -pakken! Everyhair Norge AS Tlf: 32 81 33 00 | E-post: post@everyhair.no www.everyhair.no

Hårgrossisten AS Tlf: 35 60 24 14 | E-post: post@hargrossisten.no www.haargrossisten.no


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

VIL KAPRE MILJØBEVISSTE SALONGEIERE - Vi ønsker at flere salongeiere i Norge skal få øynene opp for Grønn Salong og være med på det grønne skiftet i frisørbransjen. Det er grunnen til at vi kjører en kampanje nå, forteller norgesrepresentanten Yvonne N. Sørensen. - Jeg har selv lang fartstid som frisør, og har kjent på plager med allergi og luftveisproblemer. Det gjorde at jeg ble interessert i konseptet Grønn Salong, og har valgt å bli norgesrepresentant, forteller Yvonne N. Sørensen. Hun påpeker at medlemskap i det sertifiserte programmet forutsetter at man følger retningslinjene fra Grønn Salong, og man også må forplikte seg til en årlig kontroll. - Det er mange frisørsalonger som kaller seg grønne, men for å være en sertifisert Grønn Salong må man melde seg inn i sertifiseringsordningen og forplikte seg til å følge retningslinjene. Da kan man også bruke vår logo og disponibelt materiell/sertifisert Grønn Salongdiplom. Den årlige kontrollen skal sikre at både salongene og deres ansatte driver i henhold til Grønn Salongs retningslinjer, fremholder Yvonne. RÅDGIVNING

Grønn Salong forbindes ofte med en restriktiv linje når det gjelder hvilke produkter som er akseptable og godkjent. Men det finnes mange produkter som slipper igjennom nåløyet, sier Yvonne. - Frisører og lærlinger i Grønn Salong kan ikke bruke oksidative farger. Men jeg må legge til at vi har mange produkter i vår portefølje, og samarbeider med toneangivende merkevareleverandør­er. Så man vil ikke oppleve at kreativitet­en begrenses ved å bli sertifisert Grønn Salong. For øvrig vil jeg poengtere at Grønn Salong hverken selger eller produserer produkter, og at vår rådgivning er gratis, både for leverandører, salonger og frisører.

«Grønn Salong» gir posit i ve e f fe k t e r. D e t v i s e r t r e arbeidsmiljøundersøkelser gjort i Danmark. YVONNE N. SØRENSEN REPRESENTERER GRØNN SALONG I NORGE

HELHETLIG FILOSOFI

Men Grønn Salong dreier seg om mer enn produkter og innholdsstoffer, forteller Yvonne. - Grønn Salong har særlig fokus på stoffer som vitenskapen anser å være aller-

gifremkallende. Men konseptet stiller også krav til salongens ressurs- og energiforbruk, avfallshåndtering og bruk av økologiske varer. Grønn Salong er et helhetlig konsept, som peker i retning av mer bærekraftige salonger.

DANSK KONSEPT Grønn Salong er den norske avleggeren av danske Grøn Salon, og konseptet er representert i alle de skandinaviske landene. Grøn Salons idé er å minske belastningen av kjemikalier brukt i salonger og hudpleieklinikker, og organisasjonen stiller strengere krav til kosmetiske ingredienser enn det som fremgår av verdier fastsatt av EUs Vitenskapskomité. Totalt er 65 salonger i Skandinavia i skrivende stund sertifisert som Grøn(n) Salon(g).

T

6 68

FRISØR

2 / 2021


KLAR FOR EN FORANDRING? Begynn med Hano i dag og se hvorfor over 1500 salonger bruker vårt komplette online system.

Ta kontakt i dag for gratis demo! 66 77 66 73 | www.hano.no/frisor


TEMA: SALONGDRIFT

SALONGDATA:

KAMPEN

om kundene hardner Butikkdata har fått en stadig større rolle i salongdriften. Det gir ikke bare bedre oversikt og kontroll, men er et viktig salgsverktøy. Nå er det igjen endringer på leverandørsiden. Hva betyr det for frisør- og velværebransjen? T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

De fire toneangivende dataleverandørene Vitec Fixit, Hano, Easyupdate og Timma slåss om kunde­ nes gunst. Men nå har danske EG, som tidligere har kjøpt Hano, også kjøpt Easyupdate. Konsentrasjo­ nen på leverandørsiden speiler kravene til å bruke mer ressurser på teknologiutviklingen. NORDISK MARKED

Danske EGs oppkjøp av de etablerte dataleveran­ dørene Hano og Easyupdate setter sluttstrek for salg av norske programvareselskaper som leverer løsninger til frisør- og velværebransjen. Det sven­ ske børsnoterte selskapet Vitecs oppkjøp av Fixit, danske EGs kjøp av Hano og Easyupdate og finske Timmas overtagelse av et norskutviklet program, markerer at samtlige dataleverandører nå har utenlandske eiere.

70

FRISØR

2 / 2021

H VA S K J E R N Å ?

Det hevdes at det er nødvendig med økte ressurser for å møte kravene til teknologiutvikling. Vi har stilt representanter for de fire toneangivende dataleve­ randørene Vitec Fixit, Hano, Easyupdate og Timma tre spørsmål om utfordringene og utviklingen av bransjetilpassede løsninger for frisør- og velvæ­ rebransjen. I og med at danske EG har kjøpt både Hano og Easyupdate, var det naturlig å la Vice Pre­ sident Health & Beauty Mikael Frank Christensen i EG besvare spørsmålene på vegne av de to norske selskapene.


TEMA: SALONGDRIFT

SPØRSMÅL:

1. Hva er det som gjør utviklingen fremover så krevende at man må ha et større utviklingsmiljø i ryggen? 2. Hva kan norske salongkunder forvente seg av konkrete nyvinninger i de neste 1-3 årene? 3. Med fire tungvektere som slåss om salongkundene, hvordan vil prisen på dataløsningene utvikle seg fremover?

- Størrelse gir muskler, poengterer Vise President Michael Frank Christensen i EG.

Vice Pre s i d en t MICHAEL FRANK CHRISTENSEN, EG, Easy u p d a t e o g Ha n o :

1. Løsningene får flere og flere funksjoner. Dette krever vedlikehold, for eksempel med hensyn til nye betalingsmuligheter, nye avtaler og nye browsere som skal støttes. Ut over dette kommer det også stadig høyere krav til sikkerhet i løsningene, så både kundens og salongens data er sikre. Vi har også et ønske om å være større for å kunne bruke dette til å utvikle flere nye funksjoner til kundene, funksjoner som kun kan la seg realisere og betale seg fordi det utvikles til mange salonger. 2. Vi har selvsagt ting vi jobber med, men vi vil holde planene for oss selv inntil videre. Men vi kommer til å gi alle kundene de fordelene som finnes i de forskjellige systemene vi har i dag. 3. Vi vil se nærmere på våre priser, og finne den strukturen og det nivået som vi mener er det riktige. Vi har et ønske om langsiktige kundeforhold Det innebærer å være med å drive markedet, ikke å gå til priskrig. Dette har vi alltid hatt stor suksess med. Vi mener kundene blir mer fornøyd med gode produkter og god kundeservice, enn å shoppe den billigste løsningen.

Med verdi som skapes kan jeg nevne at vi f.eks. på markedsplassen kun tar en provisjon av hva vi faktisk leverer i form av en ny kunde, og ikke kunder som er eksisterende og som vi har klart å sende til salongen, sier Co-Founder og Country Manager Mats F. Johansen i Timma.

C o- foun d e r & C oun tr y M an ag er M AT S F. J O H A N S E N, Ti m m a:

1. Både salonger og sluttkundene forventer sømløshet og enkelthet i det å bruke et system. Systemene må være «smoothe», selvforklarende og skape ekstra verdi hver dag. Det må være tilgjengelig fra hvor som helst, og faktisk frigjøre tid for dem som jobber i salongen. I tillegg øker antall oppgaver som vi og andre hjelper det profesjonelle markedet med å håndtere. For faktisk å gjøre salongene bedre, må man bruke state-of-the-art teknologi. Timma-programmet har for eksempel blitt skrevet om helt fra bunnen av to ganger de siste fem årene. 2. Trenden med mobile betalinger trumfer fysiske kortbetalinger. Den vil fortsette å øke, noe som gjør at vi må ha enda bedre løsninger for dette. Vi ser også at vår markedsplass Timma.no vil påvirke hvordan forbrukeren ønsker å søke etter en ny salong på. Vi kommer til å starte å bruke data vi samler fra våre salonger i Norge, Sverige og Finland for å ha sammenlignbare tall som kan hjelpe salongene å holde fokus på det som gir vekst. Vi ser også at samtykkeskjema er noe som er etterspurt fra vår bransje. 3. Vi tror at prisingen vil rettes mot verdi som skapes, og en mer modulbasert prismodell. For eksempel: Hvis du ikke vil bruke lønningsmodulen eller statistikk, så skal du heller ikke trenge å betale for det.

Produktsjef Viktor Olof Olson, omsetningssjef Ole Magnus Hundvin og adm. direktør Tom Arne Furnes i Vitec Fixit har offensive planer både på kort og lang sikt.

Pro d uk ts j e f V I K TO R O L O F O L S O N , Vi te c F i x i t:

1. Vårt fokus er utelukkende å være en spesialist for og med frisør- og velværebransjen, som er inne i en spennende tid. Da må vi naturligvis ha den tekniske styrken, men kundekontakten er like viktig. Et stabilt og stort utviklingsmiljø i ryggen gjør at vi kan satse enda mer på rådgivning, bransjerelasjoner, og ikke minst sluttkundene til salongene som benytter Fixit. Jeg kan legge til at vi har en like stor andel kundebehandlere og rådgivere, som IT-utviklere. Jeg mener at dette er helt nødvendig for at vi skal fortsette å utvikle bransjen. 2. Vår målsetting er at Fixit-salonger skal være de dyktigste i bransjen, med sunn salongdrift og rå markedsføring. Derfor er det veldig gøy at flere av bransjens produktleverandører stadig tilkommer Fixit Produktkatalog som en samarbeidspartner. Det gjør at håndtering og innkjøp av produkter blir enklere for salongene. Sammen med nye verktøy for kampanjer og nettbutikk som kommer i løpet av året, vil våre kunder øke sitt synlige salg av sitt sortiment i de digitale flatene. Vi vil sørge for at hverdagen blir mer forutsigbar, og her kan teknologi virkelig hjelpe. Ledere kommer til å få mer automatisk planlegging av turnus og salgsmål, som ansatte vil ha glede av gjennom en mobiltilpasset timebok. E-læring har også stått i fokus i dette korona-året. Vi har samlet kurser for ledere og ansatte som vil bli flinkere med daglige rutiner, sosiale medier eller øke salget i salongen. 3. Vi kommer trolig til å se flere ulike pakkeløsninger, som varierer i funksjonalitet, størrelse eller sågar prising basert på bruk. Dette kan være en spennende utvikling å følge med på. Samtidig må vi sørge for å ta vare på våre kunder som har valgt oss for kvalitet og helhetsløsninger. Fixit vil aldri kompromisse på kjerneverdiene. Våre kunder skal få en komplett løsning, som gir dem et tydelig konkurransefortrinn med dokumenterte, verdiskapende løsninger. FRISØR

2 / 2021

71


- Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

LØNNSOMT LEDERSKAP:

Er du en reell verdiskaper? Hvordan måler du din verdiskapning som leder? Hva blir du målt på i ditt lederskap? Er dette to spørsmål som burde gitt det samme svaret? Det mener jeg at det burde, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E D E R U T V I K L E R L E A D I N G E D G E A S / N F V B L E D E R P R O G R A M

Hvis din prestasjon som leder måles annerle­ des enn det du måler deg selv på, har du et godt utgangspunkt for konflikt. Lite klarhet om hvordan verdi skapes bidrar ikke bare til frustrasjon hos deg som leder, men også blant de som er utsatt for ditt lederskap. Nettopp derfor er dette spørsmålet, om hvordan du skaper verdi som leder, ett av de viktig­ ste å bearbeide med jevne mellomrom. LØFT LØNNSOMHETEN – STILL SPØRSMÅL!

Hvordan du skaper verdi som leder kan i utgangs­ punktet virke som et åpenlyst spørsmål. Det hand­ ler om å skape økonomisk gevinst. Men, for å skape lønnsomhet over tid er det viktig at du setter søke­ lys på andre prestasjonsområder enn hva som bare skjer i kassaapparatet ditt. I denne artikkelen vil jeg gi deg innblikk i tre områ­ der som er viktige for å løfte lønnsomheten på salongen: (1) om forventninger innfris, (2) sammenhengen mellom intern servicestandard og økonomisk resultat og (3) lederadferdstrekkene som har vist seg å bidra til økonomisk vekst. Disse områdene trener vi på under NFVB leder­ program. Det er bemerkelsesverdig hvor godt del­ takerne på programmet har kommet seg gjennom den krevende tiden vi har stått i. Mange kan vise til en svært hyggelig økonomisk utvikling.

72

FRISØR

2 / 2021

ER DU EN TYDELIG LEDER?

I Leading Edge har vi i ti år hatt gleden av å støtte ledere og ledergrupper i ulike bransjer og på alle nivåer. En diskusjon som ofte dukker opp, er: Hvordan utøve et lederskap og gjennomføre en handlingsplan som sikrer at salongen/klinikken når de målsettingene som er satt? (Her stopper det opp for mange.) → Hvilke målsettinger er det vi egentlig arbeider e tter? → I hvilken grad kjenner alle medarbeiderne disse m ålsettingene? → Hva er egentlig den definerte handlingsplanen? → Hvordan skiller denne handlingsplanen seg ut, slik at vi skaper en konkurransefordel i markedet? SKAP BEVISSTHET

Har du klare svar på spørsmålene over? Om ikke, er det kanskje en trøst at du ikke er alene om det. Ledere som oppdager at de ikke kan svare på disse spørsmålene forstår i større grad sin egen og andres frustrasjon, manglende mestringsfølelse, og hvorfor det ligger et uforløst potensial i organisa­ sjon. Heldigvis er det sjeldent for sent å finne svar. En god start for å komme i gang er: 1. Gjennomfør en tydelig forventningsavklaring med dine medarbeidere. 2. Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater


TEMA: BEDRIFTSUTVIKLING OG LEDELSE

3. Tren deg på det som fra forskning har vist seg å være verdiskapende ledertrekk. La oss dykke litt ned i hver enkelt av disse tre. 1) GJENNOMFØR EN TYDELIG F O R V E N T N I N G S AV K L A R I N G M E D DINE MEDARBEIDERE

Det viktigste stedet å starte for å skape verdi som leder, er å gjennomføre en tydelig forvent­ ningsavklaring med din leder (om du har det) og dine medarbeidere. Der bør dere snakke om hva de forventer av deg som leder og vice versa. Overraskende mange innrømmer at dette er et forsømt område. Alle mennesker ønsker å skape verdi, men verdiskapning må settes inn i den konteksten du jobber i. Når ledere er usi­ kre på hvordan de bør fylle rollen sin som leder, er det nettopp fordi de ikke vet hvilke forventnin­ ger medarbeidere har til dem. Hvis forventnin­ ger ikke snakkes om, blir det ofte til at alle driver med tankelesning. Det vil si at de tror de vet hva den andre forventer uten at de egentlig vet det. Derfor: Ikke overlat verdiskapning til din egen tan­ kelesning. For å unngå for mye tankelesning, anbefaler jeg alle ledere å sette seg ned sammen med sine medar­ beidere og gjennomføre følgende forventningsav­ klaring. Begge parter skal svare på alle spørsmå­ lene: → Hva tror jeg den andre forventer av meg? → Hva forventer jeg av meg selv som leder? → Hva forventer jeg av den andre? Gjennomfør denne samtalen en-til-en og skriv ned forventningene som blir kommunisert. Disse sam­ talene blir klargjørende for begge og dere kan også benytte anledningen til å avdekke eventuelle mis­ forståtte forventninger. Som leder er det også fullt mulig å si: ”Dette er forventninger jeg ikke kan inn­ fri, så det må vi løse på en annen måte”. Når dere har etablert forventninger er disse fine å følge opp og eventuelt justere i samtaler månedlig / kvartals­ vis. 2 ) S K A P E N F E L L E S F O R S TÅ E L S E M E L L O M I N T E R N S E R V I C E S TA N D A R D O G Ø K O N O M I S K E R E S U LTAT E R

Som leder skal du bidra til å innfri de økonomiske målsettingene til salongen/klinikken. For mange ledere er dette en av de viktigste faktorene i en vur­ dering av hvor verdiskapende sitt lederskap er. I noen organisasjoner uttales følgende: ”Vi har dyk­ tige ledere som bringer frem det beste i våre med­ arbeidere. De skaper en sunn og verdiskapende kultur, og det gjør at kundene våre er lojale. Lojali­ teten er motoren i vår økonomiske verdiskapning”. De ser altså en sammenheng mellom lederskap, produktivitet, medarbeidertilfredshet, kundeloja­ litet og økonomisk resultat. Dette er en ideell situ­ asjon, mener jeg, og noe vi arbeider systematisk med gjennom hele lederprogrammet. Vi kaller det service-profitt-sammenhenger. Arbeid med dette

skaper mer substans og økt sannsynlighet for varig effekt! SENTRALE SAMMENHENGER

Høy medarbeidertilfredshet skaper kundeloja­ litet som igjen bidrar økonomisk vekst. Denne modellen anvendes fremdeles av de beste opera­ tive lederne. Disse lederne skaper verdi ved å være opptatt av alle elementene i service-profitt-kjeden. Du skaper altså verdi når dine medarbeidere er til­ fredse og har tydelig forståelse for hva som er for­ ventet. Dette prestasjonsområdet, medarbeidertil­ fredshet, linkes så til forståelsen av hva som skaper verdi for kundene dine, og dermed også lojalitet. Kort fortalt er altså oppmerksomhet rundt medar­ beidere og kunder det som i det lange løp skaper gode økonomiske resultater. 3 ) T R E N PÅ D E L E D E R T R E K K E N E S O M SKAPER VERDI

NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen. Det finnes mange påstander om hva godt lederskap av. Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjo­ nen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. Et godt sted å starte, er en oversiktsstudie av Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Her gjennom­ gås de siste 100 års forskning innen verdiskapende lederskap. Studien viser elleve verdiskapende trekk som det er smart å arbeide med som leder: → Følelsesmessig stabil → Utadvendt → Åpen for nye erfaringer → Omgjengelig → Planmessig → Passe selvsikker → Intelligent – evnen til å se sammenhenger → Utvikler en visjon og bruker den som et aktivt s tyringsmiddel → Utvikler gode relasjoner → Utvikler seg selv og sine medarbeidere → Opptatt av mål og resultater Hvordan vil du vurdere deg selv på disse på en skala fra 1 til 7, der 1 er i liten grad og 7 er i stor grad? Er du ekstra modig kan du ta en prat med dine medar­ beidere og høre hvilken score hun eller han gir deg. Da er du i gang med å utforske og videreutvikle ditt lederskap.

Forventningsavklaring, felles forståelse, forskningsbasert verdiskaping er stikkord fra lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansens artikkel om lønnsomt lederskap. Han inviterer nå til kull 5 i NFVB Lederprogram.

LØNNSOMT LEDERSKAP I PRAKSIS

På lederprogrammet arbeider vi med konkrete verktøy og metoder for å bli enda dyktigere på disse områdene. Den økonomiske utviklingen og tilbake­ meldinger fra nå 300 medarbeidere viser at ledertreningen har vært verdi­ fullt på flere områder – også lønnsomhet! Lykke til med lederskapet ditt – håper vi ses på NFVB Lederprogram kull 5 i Bergen til høsten eller kull 6 i Oslo på nyåret! For informasjon/påmelding til NFVB Lederprogram, se nfvb.no

FRISØR

2 / 2021

73


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


I

METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


78

FRISØR

2 / 2021


TEMA: NFVBS LANDSMØTE 2021

LANDSMØTET 2021:

N F V B s tyr ker o rgani s a sj onen NFVBs første digitale landsmøte hadde et tydelig fokus på organisasjonsutvikling. Det ble gjort vedtak som gir det nyvalgte styret klare oppgaver knyttet til NFVBs strategi. Espen Sævold ble gjenvalgt som president, mens Linn Veronica Hansen ble valgt som ny visepresident. NFVB-president Espen Sævold åpnet landsmøtet med blant annet å belyse NFVBs stemme i samfun­ net, og hvor viktig det er at vi står som en samstemt bransje, ut i alle deler av landet. Samspillet i orga­ nisasjonen er essensielt for å lykkes, og han viste til de bærende pilarene i NFVBs strategi. Sævold tok spesielt opp kompetanseheving og nevnte fag­ brev i hudpleie som ett av de områdene NFVB job­ ber aktivt med. NFVB BLIR SETT OG HØRT

Gjennom koronaåret har bransjen hatt store utfor­ dringer på drift. Det har gitt ekstra fokus på sunn bedriftsøkonomi og driftsform. NFVB jobber for bransjeutvikling både direkte og gjennom påvirk­ ning. Før landsmøtet fortsatte med konstituering av generalforsamlingen ble det avspilt to spesielle videohilsener til delegatene. Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirek­ toratet, har hatt en svært sentral rolle under koro­ napandemien. Han ga stor takk til NFVB for enorm innsats i en utfordrende tid. Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO, ga også stor honnør og takk for smittevernarbeidet som NFVB har vært en pådriver for. Han ga uttrykk for at mange bedrif­ ter har vært hardt rammet av korona, og at samar­ beidet i NHO-familien har vært viktig for å komme best mulig gjennom krisen. « I N T E T AT B E M E R K E »

Man kan trygt fastslå at det er lite som har vært normalt i verden og bransjen siden i fjor våres. Det aller viktigste er å ta liv og helse på alvor, og det har også preget NFVBs prioriteringer. Årsberetnin­ gen, som alle medlemmene fikk tilsendt og som ble lagt på NFVBs nettside, illustrerer med tidslinje den veldig spesielle landsmøteperioden. På lands­ møtet ble det også vist en video som veldig visu­ elt sammenfattet landsmøteperioden på et sterkt illustrerende vis. Årsberetningen og regnska­ pene som ble lagt frem for landsmøtet viser likevel god kontroll, og ble godkjent uten bemerkninger.

ORGANISASJONSUTVIKLING

Direktør Anne Mari Halsan er prosjekteier for Orga­ nisasjonsstruktur og -utvikling. Hun innledet om NFVBs formål, oppgaver og interesser, og hvor­ dan strategien ble lagt i 2017 for å nå viktige mål­ setting­er for en ambisiøs interesseorganisasjon og forutsetninger for nå disse målene. Arbeidet med NFVBs nye strategi hviler på tre pilar­ er: Kompetanse/utdanning, medlemspleie/ verving og omdømmebygging. Halsan belyste sam­ menhenger mellom de ulike satsningsområdene, og viktigheten av samspillet i organisasjonen. Det strategiske arbeidet har vært delt i ulike utviklings­ prosjekt, med ulike gjennomføringsperioder. Stra­ tegien er målsatt til 2025.

NFVBs direktør Anne Mari Halsan og president Espen Sævold var godt fornøyd med gjennomføringen av NFVBs digitale landsmøte. Det ble også gjort vedtak som bærer frem en organisasjonsutvikling.

V E D TA K S O M S T Y R K E R

Styret fremla til behandling tre saker, der motiva­ sjon og bakgrunn var utførlig beskrevet i landsmø­ teheftet. I tillegg ga NFVBs direktør en fyllestgjø­ rende redegjørelse under landsmøtets temadel. Alle forslagene ble godkjent med alminnelig flertall (nr. 1 og 2) eller enstemmig (nr. 3). Se egen ramme.

FRISØR

2 / 2021

79


TEMA: NFVBS LANDSMØTE 2021

VALG AV STYRE MED VARAMEDLEMMER

Lederen av valgkomiteen, Lars Terje Skjæve­ land, orienterte om komiteens arbeid og bak­ grunn for sammensetting av kandidater. Det var ingen benkeforslag på andre kandidater. Samtlige i styret ble valgt inn ved akklama­ sjon, og Espen Sævold kan ta fatt på sin andre periode som NFVBs president. Følgende ble valgt for perioden 2021 - 2023: President: Espen Sævold, Visit AS - Bergen Visepresident: Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Espen Sævold fra Visit AS i Bergen har tatt på sin andre periode som NFVB-president.

Styremedlem: Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø Styremedlem: Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

LANDSMØTETS VEDTAK LANDSMØTEFORSLAG NR. 1:

Ny organisasjonsstruktur med regional satsning → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til anbe­ falt regionstruktur med oppnevnelse av ansvar­ lige for hver av de 3 strategiske hovedpilarene, hvor en tildeles et koordinerende ansvar for regionen. Organisasjonsstrukturen iverksettes i strategiperi­ oden. LANDSMØTEFORSLAG NR. 2:

Ny medlemskontingent tilpasset lokal/regional aktivitet → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til trinnvis innføring av medlemskontingent for det gjensidige lokal/regionale og nasjonale medlemskapet fra 2022, med opptrapping i 2023. LANDSMØTEFORSLAG NR. 3:

Igangsettelse av implementeringsprosjekt → Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at styret nedsetter et bredt sammensatt implemen­ teringsprosjekt, med mandat og fremdriftsplan. Slutt­evaluering gjøres i 2025.

80

FRISØR

2 / 2021

Styremedlem: Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS – Oslo Styremedlem: Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet – Brusand Styremedlem: Kai Ytredal, Tango Frisør - Porsgrunn 1. varamedlem: Carina Dahl Aspeli, Hvil Vingene Dagspa AS - Hamar 2. varamedlem: Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand 3. varamedlem: Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim


TEMA: NFVBS LANDSMØTE 2021

LANDSMØTEVEDTAKENE:

Or ganisasjonsutvikling i pr aksis NFVB som organisasjon er i kontinuerlig endring. Både samfunn og bransje har forandret seg en smule siden forbundet ble stiftet i 1907. NFVBs lover og landsmøtevedtak skal sørge for at vi til enhver tid jobber etter medlemmenes interesser. Hva betyr det i praksis? For noen ti-år siden var landet dekket med lokale frisørlaug, gjerne flere i samme by. Mange var sterkt engasjert i møtet med bransjekolleger. Det var både et faglig, næringsmessig og ikke minst sosialt fellesskap. Samfunnet er grunnleggende endret i hvordan vi nå bruker vår fritid. NFVB er antakelig en sterkere organisasjon enn noensinne. Vi har et godt og tett samarbeid med NHO, og oppnår mer politisk gjennomslagskraft og flere medlemsfordeler. Det vi har mistet på veien er noe av det lokale engasjementet ut i alle deler av landet. Vi trenger representasjon og tilstedeværelse på mange arenaer, og en håndfull mennesker i administrasjonen har sine begrensninger. REGIONAL STYRKE

NFVBs medlemsmasse representerer profesjonelle bedriftsledere, med svært mye kunnskap og kompetanse. Denne kraftpakken må vi bruke der vi kan. NFVB må ha en organisasjonsstruktur som sikrer stor gjennomføringskraft i våre kjernesaker. Da må vi ha en samkjørt organisasjon og et godt utbygd rammeverk i alle regioner. Vi må ha konkrete mål og aktiviteter regionalt, og sørge for at vi har de rette menneskene på rett plass til rett tid.

hver pilar, og hva slags mandat skal gruppen skal også på plass etter sommeren. Det er viktig at vi gjør ting i riktig rekkefølge, og at alt forankres i forbundets vedtekter og landsmøtevedtak. Som del av forankringsprosessen vil representanter fra styre og administrasjon reise på en «miniturné» til større laug, slik at vi sikrer gjensidig forståelse av landsmøtevedtakene. EN LANGSIKTIG PLAN

NFVBs strategiske plan som ble lagt frem i 2017 strekker seg til 2025. Den definerer langsiktige mål, mens man til hver landsmøteperiode velger et styre som har et overordnet ansvar for prioriteringer og veivalg underveis. Implementeringsprosjektet skal være ferdig definert i løpet av året, mens vi fra 2022 starter iverksetting av de oppgavebeslutninger som har blitt gjort i arbeidsgruppene. Medlemmene vil få informasjon om status for implementeringsprosjektet underveis, gjennom digitale medlems­møter, nyhetsbrev og våre øvrige kommunikasjonskanaler.

STØDIGE PILARER

NFVBs regionale styrke må bygges målbevisst. Landsmøtevedtakene har gitt føringer for hvordan den fremtidige og fremtidsrettede organisasjonen skal bygges. Sentralt i byggverket står de tre strategiske pilarer: Kompetanse og utdanning, Omdømme og rammevilkår, og Medlemspleie og verving. På hver av pilarene hviler en rekke oppgaver, og det må tegnes opp en struktur som sikrer at oppgavene blir løst på best mulige måte. IMPLEMENTERINGSPROSJEKT

Etter landsmøtet er nå styret og administrasjonen i gang med arbeidet på hvordan landsmøtevedtakene skal gjennomføres i praksis. Implementeringsprosjektet skal definere mål og milepæler, overordnet og for hver pilar. Hvem skal jobbe med

Direktør Anne Mari Halsan og president Espen Sævold jobber nå med de praktiske konsekvenser av landsmøtevedtakene. Implementeringsprosjektet er iverksatt, og styre og administrasjon har organisasjonsutvikling øverst på agendaen.

FRISØR

2 / 2021

81


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

OSLO OG OMEGN FRISØR- OG VELVÆRELAUG:

V i l b l i N or g es mest a k ti ve l a ug - Vi lar oss ikke stoppe av koronapandemien. Tvert imot: Vi trapper opp aktivitetene. Målsettingen er å bygge landets største og mest aktive laug, fastslår Peter Vonkunz Brun, nyvalgt oldermann i Oslo og omegn frisør- og velværelaug (OFVL). T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Jeg har sittet i laugsstyret i to år, og ble valgt til oldermann på det digitale årsmøtet 24. mars. Det er en oppgave jeg går på med liv og lyst. Jeg er litt utålmodig, liker å sette i gang aktiviteter, så dette blir en spennende oppgave, smiler Peter Vonkunz Brun. P E P P TA L K

Noe av det første Peter gjør, er å arrangere Pepptalk, et live-event på Facebook. Det skal gi medlemmene innsikt og inspirasjon i hverdagen, forretningsmessig og kreativt. - Første Pepptalk ble arrangert 6. mai, og foredragsholder var Øystein Rudolfsen fra L’Oréal PPD, som hadde forretningsutvikling som hovedtema. Nestemann ut er Lars Vegard Strandem. Da står det drift og markedsføring i fokus. Vi planlegger rundt fire, fem foredrag i løpet av året, i tillegg til en rekke andre aktiviteter. Blant annet har vi fått stor oppslutning om vår fotokonkurranse, og jeg vil også jobbe videre med konseptet «Åpen Stol» som har blitt en suksess. Selv om seansen «Åpen Stol» blir live-streamet, er nemlig noe av poenget å møtes fysisk for å bygge sosiale relasjoner. Så vi gleder oss til koronapandemien er over, forklarer Peter.

opp aktivitene og drive medlemsverving, mener Peter. - Oslo og omegn frisør- og velværelaug feirer i år sitt 125 års jubileum, og vi har selvsagt planer om en feiring. Hvis ting utvikler seg positivt, legger vi opp til et arrangement i september. Men det viktige nå, sett fra mitt ståsted, er at vi favner bredere geografisk og har inkludert velværesalonger i lauget. Så alt ligger til rette for at vi skal bygge Norges største og mest attraktive laug, være en spydspiss i bransjen, for å si det sånn. Det er mine ambisjoner å realisere dette. INSPIRASJON SOM DELES

Oslolauget er som andre laug forbeholdt salong­ eiere og -ledere i frisør- og velværebransjen. Det var selve grunnlaget for etablering av laugene i sin tid. - Vi representerer eiere og salongledere, men vil åpne opp for tilbud og aktiviteter som gjør oss relevante også for medarbeidere i salongene. Foredrag­ene kan like gjerne være inspirerende for ansatte, som eiere, og denne delen av aktivitetene vil vi gjerne dele. Peter mener det er en vinneroppskrift for bedriftene.

POTENSIAL FOR VEKST

Oslo-lauget fikk et bredere nedslagsfelt da de kringliggende laug ble lagt ned. Samtidig tok det opp i seg velvære­bransjen på medlemssiden, i tråd med NFVBs navnskifte til Norske frisør- og velværebedrifter. Dette gir et godt grunnlag for å trappe

82

FRISØR

2 / 2021

PREMISSLEVERANDØR

Lokalt engasjement betyr mye. Og Peter vil samarbeide tett med NFVBs styre og administrasjon når landsmøtevedtakene skal iverksettes. - Som en sentral lokalforening har vi muligheten


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

«Det nytter ikke å stå alene å vifte med armene. Vi må løfte i flokk - sammen er vi sterke!»

til å påvirke det vi mener er viktig at NFVB og NHO Service og Handel jobber med. Selv er jeg mest opptatt av det kreative. Det er ikke uten grunn at jeg er kreativ leder i PÅHÅRET Kjeden, men jeg er helt klar på at vi trenger en bransjeorganisasjon som jobber overordnet på det politiske plan for å skape gode rammebetingelser for bransjen. Det nytter ikke å stå alene å vifte med armene. Vi må løfte i flokk - sammen er vi sterke!

Første Pepptalk møte på Facebook inkluderte et foredrag av L’Oréal-sjef Øystein Rudolfsen.

FRISØR

2 / 2021

83


ANNONSØRINNHOLD

MetalDX inkluderer både profesjonelle salongbehandlinger og produkter for hjemmepleie. – Det er viktig at man bruker produktene i henhold til MetalDX protokoller for å oppnå best mulige resultater. Serien inkluderer derfor både shampo- og pleieprodukter til både salong- og hjemmebruk.

J e a n e t t e H o r d v i k , Te c h n i c a l E d u c a t o r L ’ O r é a l P P D :

Oppdag L’Oréal Professionnel

MetalDX

- The Next Level innen hårpleie. MetalDX nøytraliserer metalliske partikler inne i hårkjernen og reduserer brekkasje med opptil 87%. Samtidig blir farge resultatet også mer kontrollert, når man bruker MetalDX før påføring av kjemiske behandlinger, forklarer Technical Educator Jeanette Hordvik i L’Oréal PPD. - Dette er et helt nytt konsept, basert på en tekno logisk innovasjon som inkluderer ni nye patenter. Så mine forventninger var høye, men de har blitt innfridd, oppsummerer Jeanette Hordvik etter å ha testet MetalDX.

Technical Educator

Jeanette Hordvik


- Det har vært spennende å teste MetalDX på egne modeller, før det ble lansert. Jeg har til fulle fått oppleve hva konseptet byr på under ulike fargebehandlinger, og er imponert. Du vil oppleve en stor forskjell. Kjemiske behandlinger blir mer kontrollerbart når det gjelder sluttresultatet, og problematikken med brekkasje er kraftig redusert, noe som er spesielt viktig ved bleking. - Sluttresultatet vil gi en unik klarhet og styrke til håret, både ved farge- og blekningsprosesser. Hemmeligheten bak MetalDX Jeanette medgir at bransjen er oppmerksomme på betydningen av at håret utsettes for metallisk påvirkning når man vasker håret. - De har vært kjent at vann fra vannrør medfører at håret tilføres metalliske partikler. Til nå har man først og fremst vært opptatt av at dette legger seg utenpå hårstrået, men at håret trekker til seg metaller som akkumuleres inne i hårstrået er mindre kjent. I seg selv er ikke dette problematisk, men når man gjør en kjemisk behandling er det fare for at metaller reagerer med kjemien og da øker sjansen for ujevn farge og brekkasje av håret. -Nå foreligger løsningen på dette problemet. Ved å benytte et patentert molekyl, Glicoamine, har det lykkes L’Oréal Professionnel å nøytralisere metalliske forbindelser inne i hårstrået. Det gjør at fargen blir jevnere, klarere og at fargeresultatet blir mer forutsigbart.

Kan brukes til alle farge- og blekebehandlinger MetalDX er ikke utelukkende forbeholdt bruk av L’Oréal Professionnels egne farger. - MetalDX er merke-uavhengig og kan brukes på andre fargesystemer enn L’Oréal Professionnels egne farger. Dette er rett og slett et konsept som bør brukes av alle som jobber med fargeog blekebehandlinger, fastslår Jeanette Hordvik. Enkelt å komme i gang Jeanette Hordvik har presentert konseptet MetalDX for L’Oréals egne kunder, og tilbakemeldingen er udelt positiv. - Vi er i en startfase og har frem til nå konsentert oss om grunnleggende opplæring via vår nye digitale plattform Access som er et tilbud for alle i bransjen. Tilbakemeldingen er at det er lett å komme i gang og lett å bruke MetalDX i henhold til protokollene. Ut over høsten tilbyr vi kurs og opplæring på vår digitale plastform access, så ønsker du mer info kan man laste ned App eller registrere seg på www.lorealaccess.com/no Quick fix Det er ikke tidkrevende å bruke MetalDX før en fargebehandling eller lysningsprosess. - Det tar ca. 3-5 minutter ekstra å bruke MetalDX ved en kjemisk behandling. Sett i sammenheng med resultatene er dette en god invistering for både frisørene og kunden. Det er også en service, som frisørene kan ta seg betalt for. Bruker du MetalDX, kan du øke inntjeningen og kundetilfredsheten ved farge- og blekebehandlinger, avrunder Jeanette.

Tre t ri nn MetalDX inkluderer en tre-trinns behandling → Trinn 1:

Nøytralisering av metaller

→ Trinn 2:

Renser skånsomt hårfiberet og fjerner metallpartikler

→ Trinn 3:

Styrke av fibrene og mot opphopning av metallpartikler

Technical Educator Jeanette Hordvik har testet ut MetalDX på egne modeller. – Jeg er imponert. MetalDX er en innovasjon som løfter alle farge-, balayage og blekebehandlinger til et nytt nivå. Teknologien innebærer at Glicoamine, et patentert molekyl, trenger inn i hårstrået og nøytraliserer metaller. Håret får en unik klarhet og styrke etter farging- og bleking og kundene vil oppleve en Whow- effekt etter fargebehandlingen.

«Sluttresultatet vil gi en unik farge klarhet og styrke til håret»


NHO SERVICE OG HANDEL

SERIØSITET TARIFFBUNDET

REGLER FOR ARBEIDSTID LØNNSDANNELSE AFP

GODT OMDØMME VELFERDSMODELLEN AVTALEVERK KRITERIER

FORUTSIGBARHET RYDDIG ARBEIDSLIV

TRYGG SALONG KONFLIKTFOND PARTSSAMARBEID

SAMFUNNSANSVAR KONKURRANSEEVNE RETTIGHETER VIKTIG SAMSPILL FAGFORBUNDET KONKURRANSEFORTRINN

MENNESKERETT PRODUKTIVITET FREMTIDSUTSIKTER ORDNING & REDA

EKSTRA TRYGGHET

TARIFFAVTALEN:

Et viktig samspill m e l l o m a r b e i d s g i ve re o g a r b e i d s t a ke r e

Mange ser på tariffoppgjøret som et spill, men først og fremst handler det om å skape et godt samspill i bedriftens daglige drift. Tariffavtalen gir både arbeidsgiver og arbeidstaker forutsigbarhet. T E K S T: N H O S E R V I C E O G H A N D E L

86

FRISØR

2 / 2021


I denne artikkelen ønsker vi å gi dere en innføring i hva som skjer dersom dere får krav om tariffavtale fra de ansatte, og hva det vil si dersom dere blir for­ melt bundet av Frisøroverenskomsten. Vi vil si noe om fordelene ved å bli en tariffbundet bedrift, men også kostandene forbundet med dette. E T G O D T, O R G A N I S E R T O G R Y D D I G ARBEIDSLIV

NHO med sine landsforeninger og bransjer er opptatt av å bidra til et godt, organisert og ryddig arbeidsliv med like konkurransevilkår for alle våre medlemsbedrifter. Vi mener dette er til fordel både for arbeidstakere og arbeidsgivere, men også at det tjener samfunnet for øvrig. Selv om vi er uenige med arbeidstakersiden i endel spørsmål, så deler vi denne overordnende holdningen til norsk arbeidsliv med blant annet LO og deres forbund.

er blitt tatt på alvor og at salongene har fått holde åpent etter at første nedstengning og smittebølge var over i fjor. På samme måte har hovedorganisa­ sjonene, LO og NHO, samarbeidet tett under pande­ mien om kompensasjonsordninger til den enkelte bedrift, utvidet adgang til permitteringer, sykepen­ gerettigheter mm som har sikret de ansatte kom­ pensasjon for tap av lønn, arbeidsplasser og videre drift. Det siste året har vist at partssamarbeidet har vært helt avgjørende for bedriftens overlevelse. Et orga­ nisert arbeidsliv bidrar til at næringslivet også står rustet for kriser i fremtiden. Med omskrivning av et gammelt engelsk ordtak, kan vi godt si at «Ingen salong er en øy».

GRUNNLOVSRETT

BEST I DET LANGE LØP

Retten til å organisere seg i en arbeidstakerfo­ rening hører under organisasjonsfriheten som er en grunnleggende menneskerett hjemlet i den norske grunnloven og i EMK. Det er derfor lovstridig å nekte ansatte å organisere seg, og svært uheldig å forsøke å presse eller påvirke de ansatte til ikke å organisere seg. Dersom de organiserte ansatte ønsker en tariff­ avtale og vilkårene er oppfylt, er det også uhel­ dig av bedriften å motarbeide en slik rett.

F O R D E L E N E V E D E N TA R I F F AV TA L E

K R AV O M TA R I F F AV TA L E – VILKÅRENE FOR OPPRETTELSE

Det er på det rene at det koster å bli en tariffbun­ det bedrift, og enkelte ganger kan det bety at bedrif­ ter med en krevende økonomi må gå til kostnads­ besparende tiltak etter en tariffopprettelse. Her kan det ligge vanskelig vurderinger som best drøftes konkret mellom medlemsbedrift og våre advokater. Vi mener likevel at en tariffavtale er til det beste for de ansatte, bedriften, bransjen og samfunnet i det lange løp. For bedriften innebærer en tariffavtale forutsig­ barhet for hvilke regler som gjelder for arbeidstid, lønn, samarbeid med mer. Forutsigbarhet på disse områdene vil som regel også føre til mer arbeidsro, mindre konflikt og gir klare rammer for å hånd­ tere en eventuell konflikt. En tariffavtale vil også gi bedriften en mulighet til å inngå avtale om alterna­ tive arbeidstidsordninger i tråd med arbeidsmiljø­ lovens regler, som for eksempel gjennomsnittsbe­ regning, overtid og søndagsarbeid. S A M F U N N S A N S VA R O G S E R I Ø S I T E T

Deltagelse i det organiserte arbeidsliv kan være en fordel for omdømmet. En tariffbundet bedrift vil fremstå som en seriøs aktør fra et kundeperspektiv og en attraktiv arbeidsgiver for nye arbeidstakere. Tariffbundethet gir videre en effektiv og arbeids­ sparende lønnsdannelse for den enkelte bedrift fordi landsforening og forbund forhandler lønn og arbeidsvilkår på et sentralt nivå. I et større perspektiv vil et organisert arbeidsliv være en fordel for bransjen. Deltagelse i et organi­ sert arbeidsliv viser samfunnsansvar og seriøsitet, og sikrer politisk gjennomslagskraft ved behov. Tariffavtalen gir like konkurransevilkår og hoved­ avtalen gir detaljerte regler for samarbeid og kon­ fliktløsning. Det organisert arbeidsliv og partssam­ arbeidet har særlig vist seg nødvendig i situasjoner der bransjen opplever en krise. Tr y g g S a l o n g

Under koronapandemien har NFVB og Fagforbun­ det samarbeidet tett og konstruktivt, og sammen utviklet bransjestandarden Trygg Salong. Stan­ darden og samarbeidet har bidratt til at bransjen

Vilkårene for tariffopprettelse følger av Hoved­ avtalen mellom NHO og LO. Det fremgår av § 3-7 nr. 2 at dersom et forbund i LO organiserer minst 10 % av de ansatte i bedriften, må bedrif­ ten akseptere krav om tariffavtale. Alle med­ lemsbedrifter i NFVB / NHO SH / NHO er bundet av denne bestemmelsen gjennom sitt medlem­ skap. Innen frisørbransjen er Frisøroverenskomsten mellom NHO SH/NHO og Fagforbundet/LO rik­ tig tariffavtale. Enkelt sagt betyr det at følgende to vilkår må være oppfylt for at en frisørsalong skal bli bundet av Frisøroverenskomsten; 1) medlemskap i NFVB og 2) at minst 10 % av de ansatte er organisert i Fagforbundet. SAMME VILKÅR FOR ALLE

Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra tarifforpliktel­ sen, for eksempel ved å melde seg ut av NHO SH/NHO. Begrunnelsen for dette er at dersom vilkårene for tariffopprettelse er til stede, så vil tariffavtalen gjelde fra det tidspunktet kravet er mottatt av NHO SH. Deretter vil tariffavtalen gjelde helt til den utløper. De samme vilkår gjel­ der for medlemsbedrifter i Virke, som har den samme bestemmelsen i sin hovedavtale. Det er viktig å kjenne til at også ansatte i uorga­ niserte frisørsalonger kan kreve tariffavtale og de vil dessuten ha rett til å streike for å få igjen­ nom sitt krav. Dette vil frisørsalongen videre måtte håndtere på egen hånd, og uten bistand og støtte fra en arbeidsgiverforening.

FRISØR

2 / 2021

87


TARIFFAV TALE – HVA INNEBÆRER DET? GENERELLE KONSEKVENSER

Når vilkårene for tariffopprettelse er til stede og denne er opprettet, gjel­ der tariffavtalens regler. Det betyr at de ansatte som er omfattet av tariff­ avtalen skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til denne. Tariffavtalen må også praktiseres overfor uorganiserte ansatte som utfører arbeidsoppga­ ver som faller inn under tariffavtalens virkeområde. Det betyr at dere som arbeidsgivere må praktiskere alle reglene i Frisøroverenskomsten likt for alle frisører, hjelpearbeidere, lærlinger mv., uavhengig av om de er organi­ sert eller ikke. ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved inngåelse av tariffavtale tilkommer premie til Fellesordningen som skal betales for samtlige ansatte - ikke bare for de organiserte. Fellesord­ ningen er bilagene om Avtalefestet pensjon (AFP), Sluttvederlagsordnin­ gen/ Sliterordningen, og Opplysnings- og utviklingsfond. Kostnadene for disse ordningene fremgår av nettsidene www.afp.no og www.sluttvederlag.no. Dette kommer i tillegg til bedriftens øvrige pensjonsforpliktelser. For virksomheter som ikke tidligere er bundet av tariffavtale, påløper premie til NHOs Konfliktfond. Premien utgjør 0,45 promille av bedriftens lønnsutbetaling forrige kalenderår (samme grunnlag som beregning av kontingent). Dette er et fond det kan søkes midler fra dersom virksomhe­ ten blir rammet ved streik. Til sammen utgjør disse tilleggene vel 2,5 % av lønnskostnadene. Kostnad­ ene ved tariff kan trekkes fra i regnskapet og derfor bidra til lavere beskat­ ning. ÅRLIGE FORHANDLINGER MELLOM LO OG NHO

Frisøroverenskomsten revideres i sin helhet hvert partallsår og under det vi kaller «Hovedoppgjøret». Da forhandler Fagforbundet og NHO SH, med deltagelse av utvalgte medlemsbedrifter, om alle elementer ved overens­ komsten. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan konflikten utløse streik. Det er bare tariffbundne bedrifter som kan tas ut i steik. I oddetallår forhandles det kun mellom LO og NHO om lønnssatsene. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

De lokale parter avholder minst en gang per år lønnspolitisk drøftings­ møte, som blant annet kan omfatte: → erfaringer fra tidligere lokale forhandlinger → kompetansegivende etter- og videreutdanning og kurs → fremtidsutsikter og prisfastsetting → økonomisk situasjon for bedriften → hvis bedriften har lørdagsåpent, skal arbeidsgiver avtale fritids kompensasjon med de ansatte Det skal føres protokoll fra møtene, med underskrift fra begge parter. I de lokale forhandlingene kan ansatte gis et tillegg basert på en vurdering av de fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Under lokale forhandlinger har arbeidstakerne ikke adgang til å streike for sine krav. Det er en del av modellen at fagforeningene aksepterer dette. Men det fordrer også at den enkelte arbeidsgiver tar de lokale forhand­ lingene på alvor og deler en rettferdig del av overskuddet med de ansatte. Modellen regulerer også delvis markedskreftene; det er ikke tilbud og etterspørsel alene som setter prisen på arbeidskraften.

VELFERDSMODELLEN Det er god grunn til å minne både arbeidsgivere og arbeidstakere om den viktige modellen vårt avtaleverk er for vår velferd. Følgende tekst er hentet fra NHO/LOs nettsider om hovedavtalen og tariffavtalen for frisører: I de nordiske landene spiller arbeidslivets parter, regjering, storting og viktige institusjoner på lag for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Denne måten å samarbeide på kalles den norske modellen. Det er navnet vi har gitt vår måte å organisere samfunnet på. Den norske modellen består av tre hovedkomponenter: → velferdsstaten med sine universelle velferds­ytelser → økonomisk styring med pengepolitikk og f inanspolitikk → et organisert arbeidsliv med en koordinert l ønnsdannelse Det er samspillet mellom disse komponentene som er kjernen i den norske modellen. Samspil­ let mellom de ulike delene har vært avgjørende for å sikre høy sysselsetting, små forskjeller og et konkurransedyktig næringsliv. Organiserin­ gen i de andre nordiske landene har mange fel­ lestrekk med måten vi har organisert oss på i Norge. Mange kaller derfor modellen for den nordiske modellen. Fra Frisøroverenskomsten: Om avtalens målsetting og virkeområde Formålet ved denne avtalen er at partene gjen­ nom samarbeid, medbestemmelse og medan­ svar skal utvikle et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for salongen og den enkelte arbeidstaker. Medbestemmelse skal utøves effektivt og rasjo­ nelt og være tilpasset hver salong sin organise­ ring. Medbestemmelsen skal skje gjennom til­ litsvalgtordningen. Protokolltilførsel vedr. seriøst arbeidsliv innenfor frisørbransjen NHO Service og Handel og Fagforbundet ønsker et seriøst arbeidsliv. Partene har et felles ansvar for å fremme omdømmet i bransjen ved å vekt­ legge de positive aspektene.

« V i s ka l f r em s n a k ke fa g et . De rfor e r d e t v i k t i g a t e n und e rgra v i ng a v t a r i ffa vt a l en o g p a r t s s a m a rb e i d e t t a s a l vorl i g hve r ga ng» V I V I A N J A C O B S E N , FA G F O R B U N D E T F R I S Ø R E N E S FA G F O R E N I N G

88

FRISØR

2 / 2021


Som medlem i bransjeforeningen NFVB (Norske frisør- og velværebedrifter) er din bedrift automatisk medlem i landsforeningen NHO SH (NHO Service og Handel) og hovedorganisasjon NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

AVTALE OM NY AFP-ORDNING I forbindelse med lønnsoppgjøret 1988, ble ord­ ningen med Avtalefestet pensjon (AFP) eta­ blert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter muligheten til, etter nærmere regler, å fratre med førtidspensjon før oppnådd pen­ sjonsalder etter folketrygden. Stortingets ved­ tak om ny alderspensjon i folketrygden fra 2010 (utsatt til 2011) forutsatte at øvrige deler av pen­ sjonssystemet ble tilpasset den nye reformen. På denne bakgrunn ble LO og NHO i tariffoppgjøret i 2008 enige om at daværende AFP-ordning skulle avløses av en ny AFP-ordning tilpasset regelverket i den nye alderspensjonen i folketrygden. Partene har lagt til grunn Regjeringens standpunkt om at AFP videreføres i form av et nøytralt livsva­ rig påslag til alderspensjonen i folketrygden. Valg­ fritt uttakstidspunkt er i utgangspunktet fra 62 år, og de månedlige pensjonsutbetalingene redu­ seres ved tidlig uttak og øker ved senere uttak. Den nye AFP-ordningen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at AFP-pensjonen avkor­ tes. Med en slik utforming vil AFP, sammen med ny alderspensjon i folketrygden, bidra til å nå de sentrale målene for pensjonsreformen. Staten yter løpende tilskudd knyttet til AFP-ordningen til arbeidstakerne/pensjonistene tilsvarende halvpar­ ten av ytelsen fra arbeidsgiverne, eksklusive utgif­ ter til kompensasjonstillegget som finansieres fullt ut av staten. I 2018 ble NHO og LO enige om å gjennomføre en utredning av en ny ordning for AFP i privat sektor. Nå er modellen ferdig utredet, men finansieringen gjenstår. Staten har per nå sagt nei til å betale mer. Målet med en ny modell er at den skal være mer rettferdig og forutsigbar. Omleggingen vil bidra til et bedre samsvar mellom tid i AFP bedrift og frem­ tidig pensjon, noe som gjør at ordningen vil være mer verdifull for de som jobber i AFP-bedrift når de er unge. Videre vil den “tette hull” som i dag gjør at man kan miste muligheten til AFP hvis man må slutte i jobben like før fylte 62 år. På sikt vil en slik omlegging medføre at rundt tre ganger så mange vil få AFP.

Tr e s a l o n g l e d e r e om tariffavtalen Man blir attraktiv i markedet av å ha ordnede forhold. Med tariffavtale på plass kan både arbeidstaker og arbeidsgiver være trygge på at den er fremforhandlet med enighet fra begge sider. Det kjennes trygt og godt å ha et verktøy som regulerer lønn og arbeidstids­ bestemmelser, og ikke minst fremstår man som en seriøs bedrift. Muligheten til å gå av tidligere med AFP er absolutt et konkur­ ransefortrinn, noe som også jeg som ansatt leder i et AS kan nyte godt av.

En tariffavtale legger grunnlaget for et ryddig arbeidsforhold. Den setter rammer for hvordan arbeidsforholdet skal være, og det gjør at bedriftene konkurrerer på like vilkår. Det er en avtale som er til for å skape trygg­ het for både ansatte og arbeidsgiv­er. For­ nøyde ansatte er både stabil og god ar­ beids­­­ kraft. Jeg anser det som en vinn/ vinn-situasjon.

Takket være det gode samarbeid med til­ litsvalgte, har vi kunnet komme oss igjen­ nom denne tøffe tiden på en god måte. Vi har samarbeidet om alt fra smittevern, vaktplaner, retningslinjer og ferieav­ vikling. Dette har resultert i et rekordlavt sykefra­ vær over mange år, med med­­ ­arbeidere som til enhver tid vet hva de har å for­ holde seg til. Vi føler vi bidra på en god måte til at bransjen vår kan ses på som en seriøs bransje med et godt omdømme og gode rammevilkår for medarbeiderne. Vi har vært en tariffbundet bedrift siden 2007, og har vi nå fått mulighet til å være med i et 3-årig, HF-prosjekt med GE Healthcare pro­ sjektansvarlig, som heter «Det store sam­ spillet» Dette skal sørge for at vi skal få et enda bedre arbeidsmiljø og større trivsel.

LILLIAN SILFVENIUS Zikk-Zaks as - Mo i Rana

LINN VERONICA HANSEN Høst Frisør AS - Tromsø

EVA MOI SKØIE Maja’s Salong- Kristiansand

Spørsmål om tariffavtalen/frisøroverenskomsten?

Det er NHO Service og Handel som gjennomfører forhandlingene på vegne av NFVB. NHO SH bistår også medlemmer som har spørsmål. Juridisk vakttelefon 47 68 73 84 e-post advokat@nhosh.no

FRISØR

2 / 2021

89


T E M A : FA G U T D A N N I N G

NYE LÆREPLANER:

Helh etl i g fagop p l æ r i ng Nå er også den nye læreplanen for Vg3 publisert. Med det så har Utdanningsdirektoratet fullført løpet med nye læreplaner for både Vg1, Vg2 og Vg3. NFVB har vært godt med i prosessen og sikret innspill fra bedriftshverdagen. Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Vg1 FBIE) er et helt nytt utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Det skal gi en inspirerende start på utdanningsløpet. Som det står på Udirs nettside: «Gjennom skaperglede, kreativitet og kri­ tisk tenkning bidrar programfagene til at elevene utvikler mestring og refleksjon rundt egen praksis, identitet og etiske bevissthet i et likeverdig og inklu­ derende fellesskap.» Man skal også få en tidlig innføring i arbeidsliv og kundefokusert hverdag. D I G I TA L E V E R K T Ø Y

NFVB er godt tilstede i arbeidet med utforming av læreplaner for våre fag. Jan Kristian Pettersen i sørger for at næringslivets behov blir lagt frem.

Læreplanen for Vg2, som ble vedtatt tidligere, vil gjelde fra denne høsten av. Læreplanen for Vg3 som ble vedtatt nå i mai vil gjelde fra høsten 2022. Dette vil gi bedriftene god tid til å forberede seg for bruk av de nye læreplanene. De nye læreplanene ligger kun ute for digital visning på Udirs nettside. Grunnen er at det er en rekke digitale verktøy knyttet til læreplanen. Det skal gi praktiske forklaringer og overganger til kunnskaps­ fordypning. Det er viktig at man har et helhetsperspektiv når man leser læreplanen, og ikke bare ser på kom­ petansemålene. Alle delene i læreplanen må sees samlet, slik at eleven/lærlingen får en helhetlig opplæring.

DETTE HAR LÆREPLANGRUPPEN F O R V G 3 F R I S Ø R F O K U S E R T PÅ

Vi har jobbet med bredden i faget og med tanke på sluttkompetanse. Fokuset vi har hatt er at læreplanen skal fremme læring gjennom kunnskaper, ferdigheter, kritisk tenkning, refleksjon og praktisk arbeid. Vi har hatt fokus på at læreplanen skal være relevant, og at det er rom for lokale tilpasnin­ ger. Vi skal ivareta kjerneelementer som hår, verktøy, teknikker, kommunikasjon, mar­ kedsføring, arbeidsliv og yrkesidentitet. Læreplanen skal ivareta hva en frisør møter og må forholde seg til i hverdagen av kom­ munikasjon, kulturer, ønsker og forutsetnin­ ger hos kunder og kollegaer. Den skal iva­ reta miljø og helse, og kandidatene skal ha grunnlag til å jobbe selvstendig og dekke bransjens behov når sluttkompetansen er oppnådd.

NÆRINGSLIVETS BEHOV

NFVB inviterte alle bedriftene til å gi innspill til Utdanningsdirektoratets høring sist høst. Det er vik­ tig at læreplanene skal være utformet for en frem­ tidsrettet utdanning, og tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse. Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangrup­ pene har gjort en formidabel jobb på vegne av bran­ sjene. Det har vært lagt ned et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for framtiden.

90

FRISØR

2 / 2021

LÆREPLANER PÅ NETT

De nye læreplanene ligger på Utdannings­ direktoratets nettside - udir.no. Linker til læreplanene finner du også i nettartikkelen på nfvb.no.


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

www.nfvb.no

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

NHO ARBINN: MEDLEMSHJELP PÅ MANGE PL AN! Arbeidsrett, arbeidsmiljø, arbeidsliv og forretningsdrift… Det er garantert stunder du trenger informasjon, veiledning og hjelp innenfor dette. Start da med å sjekke alle emnene som ligger på arbinn.nho.no/

F R I S Ø R , H U D P L E I E O G V E LVÆ R E

∙ Annen Vri AS

Dokka

∙ Beauty Hudstudio AS

Avaldsnes

∙ Cutshim Frisør og Spa AS

Svelvik

∙ De Nada Frisør AS

Oslo

∙ Euphorie Barbara Maria Jastrzebska

Honningsvåg

∙ Fimum AS - Floke avd. Ulvik

Ulvik

∙ Frisør Astrid AS

Aksdal

∙ Frisører AS

Kleppestø

∙ Hårtåppen AS

Kristiansand S

∙ La Femme Egersund AS

Egersund

∙ Luxe Salong AS

Fåberg

∙ Madonna Frisørene Maxi AS

Hamar

∙ Malix Frisørsalong AS

Mosjøen

∙ Re Hårstudio AS

Revetal

∙ Røa Hud Marianne Sletteng

Oslo

∙ Ski Frisør AS

Ski

∙ Skinsation Hege Bråstad Kristiansen

Grimstad

∙ Sokratok AS

Larvik

∙ Stili Frisør AS

Tromsø

∙ Stiluett Frisør AS

Trondheim

∙ Studio Muse AS

Vingrom

∙ Studio Vakre AS

Valestrandsfossen

∙ Tiur Frisør AS

Asker

VI GRATULERER CELINA MED BESTÅTT FA G P RØ V E ! Vår kjære kontorfaglærling Celina Kjøniksen har bestått fagprøven med glans! Hun er en fantastisk ressurs for oss alle.

VI KONDOLERER SPØRSMÅL OM KORONA? Koronasituasjonen er svært krevende for alle. For mange bedrifter er det en kamp for å overleve. Alle ønsker en trygg og god arbeidsplass. NFVB/NHO gir deg oppdatert informasjon. Fra NFVBs nettside nfvb.no kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.

92

FRISØR

2 / 2021

Tidligere administrerende direktør i Adam og Eva, Cato Stenerud har gått bort. Et stort tap for hele frisørbransjen. Adam og Eva skriver følgende på Instagram: «Du var ustoppelig, kreativ, en sann inspirasjon, en mentor, forbilde, showman ut av en annen verden og ufattelig kunnskapsrik. Du har betydd utrolig mye for oss, og ikke minst for hele frisørnorge! Du vil bli dypt savnet»


R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

O P P S TA RT I AUGUST

REDET TØMMES

Jeg har to fantastiske sønner, som etter hvert har blitt unge menn. Eldstemann har etter europastudiene fått seg jobb i Estland, og bor naturlig nok der. Yngstemann har blitt elektriker, og har frem til nå valgt å bo hjemme og legge opp nok penger til å komme godt inn i boligmarkedet. Nå har den stunden kommet. Etter sommeren flytter junior til egen leilighet på Strømmen. Med det blir huset plutselig tomt. Det blir en rar opplevelse.

Me ld d e g p å N F VB Le d e r p ro g ram kull 5 i B e rg e n N Å ! O p p star t i au g u st NFVB Lederprogram går direkte inn i din egen hverdag, og følger deg og din bedrift tett gjennom hele perioden. Mer info og link til påmelding finner du på

nfvb.no

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no

Jeg har i grunn aldri bodd alene. Da jeg flyttet hjemmefra så var det til et studentbofellesskap. Derfra var det rett til et samboerskap med henne jeg ble gift med. Da vi ble skilt så ble barna boende hos meg. Sånn har det vært helt frem til nå. I august blir det altså en mindre ved middagsbordet. Det skaper jo noen tanker, som – Hva nå? Først og fremst er det fantastisk at begge barna har kommet seg godt i gang med sitt voksenliv. De er selvstendige, økonomisk uavhengige og klarer seg veldig fint uten fars bistand. Jeg var aktiv medhjelper i leilighetsjakten, men kjøpet var ene og alene juniors. Det ble selvfølgelig feiret med champagne. Men det var jo bobler med en liten bismak. Det var jo ikke bare glede. Det er også en slags sorg i at «de søte små» har blitt voksne. Ingen barn i huset betyr også mye mer plass. Selv om jeg har alt for mye saker jeg sikkert kan fylle den plassen med, så blir det «tomt». Men mer enn frigjorte kvadratmetere, så handler det om frigjorte muligheter. Flytte et helt annet sted for eksempel. Når det ikke er noen i huset, trenger jeg heller ikke å tenke så mye på å komme hjem til middag. Tid jeg kan bruke til mye rart… Koronaen har jo sine utslag i denne prosessen også. Hvor man reiser, hvem man treffer. Under koronaen, med hjemmekontor, har junior ofte vært den eneste jeg har sett i hverdagen. Tomt rede skaper en egen bevissthet rundt hvor man er, og hva man gjør. Spennende for både far og sønn med helt ny hverdag. Men det er jo en form for luk­sus å kunne åpne opp for mange nye muligheter. Champagnen ved leilighetskjøpet skal gjen­ tas ved selve flyt­tingen.

Bobler passer til mange anledninger. Glasset er halvfullt og ikke halvtomt.

jarl@nfvb.no FRISØR

2 / 2021

93


Maria Nila Shimmer Spray Maria Nila Shimmer Spray is a lightweight spray that adds shine and reduces frizz.

High shine and shimmer thanks to natural and synthetical minerals – Anti-frizz and moisturising properties thanks to the antioxidant Vitamin E – Can easily be combined with other products as it has no hold itself – Enhanced colours thanks to light reflecting shimmer – Lightweight spray, does not weigh down the hair – Protects hair colour thanks to Sunflower Seed Extract – Fruity and flowery scent with notes of rhubarb, pink cyclamen and musk.

For mor e infor mation about Mar ia Nil a visit marianil a.com | contact@marianil a.com | @marianil astockholm | @marianil aprofessional


Maria Nila Shimmer Spray

nyhet

Maria Nila Shimmer Spray is a lightweight spray that adds shine and reduces frizz.

Ønsker du en mer behagelig opplevelse når du farger håret?

– da har vi produktet for deg!

GIR

BESKYTTELSE FORHINDRER TAP AV

FUKTIGHET

High shine and shimmer thanks to natural and synthetical minerals – Anti-frizz and moisturising properties thanks to the antioxidant Vitamin E – Can easily be combined with other products as it has no hold itself – Enhanced colours thanks to light reflecting shimmer – Lightweight spray, does not weigh down the hair – Protects hair colour thanks to Sunflower Seed Extract – Fruity and flowery scent with notes of rhubarb, pink cyclamen and musk.

Beauty should be fun, friendly and honest. www.marianila.com · #ichoosefriendly · @marianilastockholm

For mor e infor mation about Mar ia Nil a visit marianil a.com | contact@marianil a.com | @marianil astockholm | @marianil aprofessional

Dermatologisk og klinisk testet

Fri for animalske ingredienser

Parfymefri

Ikke tilsatt fargestoffer


-felleskapet!

Som del av

2/ 2021 / 119. ÅRGANG

Som sertifisert kan du tilby dine ansatte og kunder et miljø uten skadelige kjemikalier.

MAGASINET

Velkommen inn i

MAGASINET FRISØR

Kjære Salongleder!

NORGESMESTER KAMILA JANECKA-SKALSKA:

En drøm er gått i oppfyllelse

blir salongen sertifisert hvert år og du får Diplom til bruk i salongen.

Du høster både miljø- og helsemessige gevinster ved å bruke våre grønne, godkjente produkter.

NORGESMESTER MARIA BAK-SØRENSEN:

Skikkelig

NFVB LANDSMØTE:

Styrker

organisasjonen Om du, dine ansatte eller kunder har allergi eller astma - så vil være løsningen.

Trender i tiden

FULLT TRYKK PÅ VERDIØKENDE TJENESTER

er fri for oksydasjonsfarger. Likevel blir fargene like bra og frisørene like kreative.

Medlemsskap i Grønn Salong er frivillig, og vi gir aktiv støtte til medlemmene. Hverken hormonforstyrrende, allergi/astma- eller kreftfremkallende stoffer er tillatt i de sertifiserte Grønne Salonger.

Få mer informasjon om mulighetene i Grønn Salong Kontakt: Yvonne. N. Sørensen • Mobil: 91900503 • Mail: yvonne@groensalon.com grønn salong-21.indd 1

18.05.2021 13:53

2/ 2021 119. ÅRGANG

kick

ÅRETS FRISØR 2021 NATALIE BECKFORD:

FIKK NÆRMEST GLEDESSJOKK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.