Advertisement
The "Gorenjski muzej" user's logo

Gorenjski muzej

Kranj, Slovenia

www.gorenjski-muzej.si

Gorenjski muzej je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične dediščine na območju Gorenjske. Je javnosti odprta, neprofitna ustanova, ki deluje v dobro družbe. Zato se povezujemo z različnimi deležniki v celotni regiji, da bi skupaj soustvarili trajnostni razvoj regije. Svoj prispevek dajemo kulturi, znanosti, šolstvu, turizmu in prostočasnim dejavnostim. Gorenjski muzej je prostor, kjer se povezuje bogastvo zbirk, znanj in ljudi, kjer se srečujejo profesionalnost in odgovornost zaposlenih, navdihujoča dediščina in umetnost, sodelovanje, druženje in medkulturni dialog. Zbiranje, dokumentiranje, ohranjanje, raziskovanje in predstavljanje premične dediščine Gorenjske je usmerjeno v spodbujanje pozitivnega odnosa do celotne kulturne dediščine, da bi na podlagi zavedanja o preteklosti razumeli sedanjost, s tem prispevali k stalnemu dialogu in hkrati krepili slovensko narodno zavest.

Publications

Nekoč in danes


February 15, 2023

Vodnik Železna pot


August 8, 2022

Pokrajina 2021


November 12, 2021

Forced Soldiers II.


September 13, 2021