Page 1

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e  040/31 03 37, 31 03 36, 31 03 38 Tel/Fax: 040/31 03 38

Čakovec, 09.10.2013. godine

REZULTATI NATJECANJA „Pješke ili biciklom na posao“(09.09.-27.09.2013) Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, u suradnji s brojnim lokalnim partnerima, već šest godina u mjesecu rujnu organizira natjecanje “Pješke ili biciklom na posao” sa željom da se u domeni transporta poveća broj aktivnih osoba. Natječaj je bio namijenjen zaposlenicima s prebivalištem u Međimurskoj županiji koji su u tri tjedna natjecanja, od 09.09.-27.09.2013. godine, trebali u svakom tjednu barem 3 dana pješačiti ili putovati biciklom na posao i/ili s posla. Najmanja udaljenost do posla je trebala biti barem 1 kilometar a tijekom akcije su trebali proći najmanje 20 kilometara. Sudionici su tijekom akcije bilježili broj prijeđenih kilometara, te su po završetku akcije prijavili rezultate u Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Nagrade su izvučene ždrijebom. PRIJAVLJENIH: 100 SUDINIKA ; od toga je 83 biciklista (32 muškaraca i 51 žena) koji su prošli 12.968,14 km i 17 pješaka (7 muškaraca i 10 žena) koji su prošli 1.098,22 km. Zajedno su u vrijeme akcije biciklisti i pješaci prošli 14.066,36 km. NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI BICIKLISTA: 1

ROBERT PINTARIĆ, Tomaša Goričanca 24, Mala Subotica (bicikl)

2.

ŽELJKO VUK, Budina 1, Šenkovec

(biciklistička kaciga)

3.

DAMIR SRNEC , Nova 23, Nedelišće

(pedometar)

NAGRAĐENI SUDIONICI U KATEGORIJI PJEŠAKA: 1.

BRANKICA VLAHEK-IVEK , Ivana Plemenitog Zajca 29, Čakovec (bicikl)

2.

BISERKA VUKALOVIĆ, Istarska 12, Čakovec

3.

MARIO RAŠPERGER, Antuna Gustava Matoša 9, Čakovec

SPONZORI GLAVNIH NAGRADA:  KOMET d.o.o. PRELOG  TRGOVINA MIHALEC „BECIKLIN“ PRELOG I ČAKOVEC  LJEKARNA ČAKOVEC  OPĆINA BELICA  METAL PRODUKT d.o.o. BELICA

(biciklistička kaciga) (pedometar)


NAGRAĐENI SUDIONICI SIGURNOSNE OPREME ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE (sigurnosni prsluk, reflektirajuće trake i svjetla za bicikle) : 1. GORAN HOLCINGER, Radnička 132, Savska Ves 2. SANJA HORVAT, Poljska 9, Čakovec 3. DRAGA HAJDAROVIĆ Zrinsko Frankopanska 6 Čakovec 4. DRAGUTIN GUNC, Kralja Tomislava 76, Belica 5. LARISA HAJDAROVIĆ, Slavka Kolara 53, Čakovec 6. DANICA SABOL, Braće Radića 72, Kotoriba 7. DANIJELA ŠIMUNIĆ, Breg 5, Mačkovec 8. MARKO ŽUPAN, Kalnička 44, Čakovec 9. ŽELJKA MIHALIC, Vinka Žganca 21, Pribislavec 10. BRANKO POLANEC, Poljska 6, Lopatinec Najveći broj prijeđenih kilometara u toku akcije zabilježen je kod SINIŠE DODLEKA iz Belice koji je prošao 954 km i nagrađen je ciklokompjuterom. SPONZORI SIGURNOSNE OPREME ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE:  SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA Svi sudionici nagradnog natječaja imaju pravo na jednodnevno kupanje na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ u Čakovcu koje mogu realizirati do 31.12.2013. godine. Na recepciji bazena nalazit će se popis sudionika natječaja. Karte za kupanje se mogu podići na recepciji bazena neposredno prije dolaska na kupanje od 14.10.2013. godine. SPONZOR JEDNODNEVNIH KARATA ZA BAZENE:  GRADSKI BAZENI MARIJA RUŽIĆ ČAKOVEC IZVLAČENJE SE ODVIJALO 09.10.2013. GODINE U PROSTORIJAMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, U PRISUTNOSTI ORGANIZATORA, SPONZORA , DIPL.IUR IRENE LEVAČIĆ I ČLANOVA KOMISIJE U SASTAVU: 1. ZVONIMIR TARADI, načelnik Općine Belica 2. ALENKA HOŠNJAK, dipl. ing. prometa, predsjednica Savjeta za sigurnost na cestama Međimurske županije 3. IRENA BRANOVIĆ, dipl. novinarka, Policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu Policijske uprave Međimurske 4. MIODRAG NOVOSEL, univ.spec.men.sporta, direktor Gradskih bazena Marija Ružić Čakovec 5. MARINA PAYER-PAL, dr.med.spec. mikrobiologije s parazitologijom, ravateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije 6. RENATA KUTNJAK KIŠ, dr.med. spec. epidemiologije, rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

7. MARIJA PREKUPEC, dipl.med.techn., glavna sestra Djelatnosti za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije REZULTATI NATJECANJA „PJEŠKE ILI BICIKLOM NA POSAO“ 2013.: STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO SPOLU: SPOL MUŠKI ŽENSKI UKUPNO PRIJAVLJENI

BICIKLISTI 32 (38,6%) 51 (61,4%) 83

PJEŠACI 7 (41,2%) 10 (58,8%) 17

UKUPNO 39 (39%) 61 (61%) 100


STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOBI: DOB

BICIKLISTI DO 29 13 (15,7%) 30-49 49 (59%) 50> 21 (25,3%) UKUPNO PRIJAVLJENI 83

PJEŠACI 2 (11,8%) 8 (47%) 7 (41,2%) 17

UKUPNO 15 (15%) 57 (57%) 28 (28%) 100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO UDALJENOSTI DO POSLA U KM: UDALJENOST U KM DO 5 KM >5KM UKUPNO PRIJAVLJENI

BICIKLISTI 44 (53%) 39 (47%) 83

PJEŠACI 17 (100%) 0 (0%) 17

UKUPNO 61 (61%) 39 (39%) 100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO PROSJEČNOJ UDALJENOSTI DO POSLA U KM: BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

PROSJEČNA UDALJENOST DO POSLA U KM

6,7 km

2,6 km

6 km

UKUPNO PRIJAVLJENI

83

17

100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO PROSJEČNOM BROJU PRIJEĐENIH KM TIJEKOM AKCIJE: BICIKLISTI

PJEŠACI

UKUPNO

PROSJEČAN BROJ PRIJEĐENIH KM TIJEKOM AKCIJE

156,2 km

64,6 km

140,7 km

UKUPNO PRIJAVLJENI

83

17

100

STRUKTURA PRIJAVLJENIH SUDIONIKA PO DOSPIJEĆU PRIJAVA:

e-mail poštom UKUPNO

51 32 83

BICIKLISTI (61,4%) (38,6%)

PJEŠACI 8 (47,0%) 9 (53,0%) 17

UKUPNO 59 (59%) 41 (41%) 100

Sretnim dobitnicima čestitamo na nagradama i pozivamo ih da i dalje nastave s dobrim navikama! Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinjeli realizaciji ove akcije. S poštovanjem,

Rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo Renata Kutnjak Kiš,dr.med. spec. epidemiologije

Ravateljica Zavoda Marina Payerl-Pal dr.med. spec. mikrobiologije s parazitologijom

Rezultati natječaja pješke biciklom 2013  
Rezultati natječaja pješke biciklom 2013  
Advertisement