Page 1

Auteursteam Veilig Leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig Leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Wanda Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Erik van Os & Elle van Lieshout: letterversje

Illustraties

Anjo Mutsaars Leo Timmers: woordenblad Coen de Kort: pictogrammen

1e druk © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/143

o

j

ie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

k n

t

s

v

d

a

k

oe

w

ij

au p

z

m

van:

oo

p

g

werkboekje ou

uu e

vll_wb_zon_k1_os.indd 1-2

l i

ee

aa

r

r

m

b

m

eu

h

f u

1

i ui

s

ei 24-4-2014 12:41:08


woordenblad

ik lees vlot: hok • koe • eet 4

5

6

7

let op: oe • ij • eu • ie • ou • au • ui • ei 8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

let op: boos • doos 14

let op: ie of ei • eu of ui 20

21

22 23

24

25

26

27

28 29 30

31

ik leer: ik ben. jij bent.

vll_wb_zon_k1_bw.indd 1

27-3-2014 15:47:27


1

kip of haan?

dit is een haan.

dit is een kip.

dit is hun hok.

en dit is hun ren. wat is ook een kam?

dit is een kam.

waar of niet waar?

waar niet waar weet ik niet

een kip loopt in een ren. een kip is een man. een kip heeft een kam. een haan legt een ei. geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 1

27-3-2014 15:47:38


2

weet jij dit al? een kip heeft geen haar. in het vel van een kip zit een veer. en nog een veer en nog meer. op haar kop zit een kam. aan haar kin zit een lel. aan haar poot zit een teen. een kip legt een ei. wat hoort er bij een kip? haan

duim

bal

veer

been

poot

kam

teen

lip

oog

vin

pen

ei

ren

zon

vul maar in. 1

1

2

2

3 5 4

3

4

5

geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 2

27-3-2014 15:47:45


3

ei lust jij een ei?

ja

hoe eet jij dan een ei?

nee

een ei is vies. maar dit ei lust ik wel:

ik kook het. ik bak het. ik eet het rauw.

kip eet je ook kip?

ja

wat kies jij dan?

nee

ik lust geen kip.

een poot van de kip.

soep van de kip.

maar dit lust ik wel:

geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 3

27-3-2014 15:47:51


? ? ?

4

i

p

m

s

geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 4

27-3-2014 15:47:59


5

pim mist de roos.

sim mikt op de roos.

dit dier sist.

dat is mis, kim!

sim mist het doel.

pim mikt de bal.

geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 5

27-3-2014 15:48:06


6

wat hoort er bij een aap?

1 2

4 5

3

wat hoort bij een aap?

wat hoort bij jou?

een aap heeft een neus. die zie je bij .

aan mijn lijf zit een neus.

een aap heeft een bil. die zie je bij .

aan mijn lijf zit een bil.

een aap heeft een teen. die zie je bij .

aan mijn lijf zit een teen.

een aap heeft een kop. die zie je bij .

aan mijn lijf zit een kop.

een aap heeft een poot. die zie je bij .

aan mijn lijf zit een poot.

aan mijn lijf zit geen neus.

aan mijn lijf zit geen bil.

aan mijn lijf zit geen teen.

aan mijn lijf zit geen kop.

aan mijn lijf zit geen poot. geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 6

27-3-2014 15:48:12


7

waar zit de aap?

een aap op een tak. een aap aan een tak. een aap op een touw. een aap met een aap. een aap aan een touw. een aap met een touw. geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 7

27-3-2014 15:48:20


8

wat hoort er bij een aap? haar

poot

kin

neus

veer

vin

nek

lip

kop

hoef

teen

bek

rug

oor

vel

oog

buik

duim

bil

kam

kan dat of kan dat niet?

dat kan

dat kan niet

een aap woont in een huis. een aap zit op een tak. een aap eet een noot. een aap heeft een vin. een aap heeft een neus. maak hier een aap die leuk is.

geef de aap ook een naam. geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 8

27-3-2014 15:48:30


9

i

k

s

aa

p

s

p

k

m

i

k

i

m

k

aa

m

s

k

aa

p

s

k

m aa

i

p

k

aa

i

m

aa

i

p

s

k

s

i

p

k

p

i

aa m

m

s

geen kopieermateriaal Š Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

vll_wb_zon_k1_bw.indd 9

27-3-2014 15:48:33


Auteursteam Veilig Leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig Leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Wanda Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Erik van Os & Elle van Lieshout: letterversje

Illustraties

Anjo Mutsaars Leo Timmers: woordenblad Coen de Kort: pictogrammen

1e druk © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/143

o

j

ie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

k n

t

s

v

d

a

k

oe

w

ij

au p

z

m

van:

oo

p

g

werkboekje ou

uu e

vll_wb_zon_k1_os.indd 1-2

l i

ee

aa

r

r

m

b

m

eu

h

f u

1

i ui

s

ei 24-4-2014 12:41:08

Veilig leren lezen - Werkboek zon kern 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you