Page 1

ui

g

au

veilig gespeld au

g

g

6

f

f ei

ui

ei

ui g

f

ui g

au ui au f vll_vg_k6.indd 1

au

ei g

14-8-2013 10:46:13


ik loop naar de put.

bas zit op de muur.

ik mis een wiel.

in de kar zit een deuk.

een jas aan een haak.

ik bouw een hut.

g vll_vg_k6.indd 1

1

14-8-2013 10:46:14


2

vll_vg_k6.indd 2

14-8-2013 10:46:15


rug

muur

gaas

oog

hout

wiel

g vll_vg_k6.indd 3

3

14-8-2013 10:46:16


4

vll_vg_k6.indd 4

14-8-2013 10:46:17


gans

stuur

pols

ik loop op de brug.

teun tuurt naar de zee.

giel spaart veel.

g vll_vg_k6.indd 5

5

14-8-2013 10:46:18


6

vll_vg_k6.indd 6

14-8-2013 10:46:19


Auteursteam Veilig leren lezen Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Beeld Anjo Mutsaars: illustraties Leo Timmers: illustraties omslag Coen de Kort: pictogrammen

g

ui

1ste druk © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/95 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ei

g ei

f ui

au g

f au

f ui

ui f

vll_vg_k6.indd 31

14-8-2013 10:46:49

Veilig leren lezen - Veilig gespeld Kern 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you