Page 1

Veilig leren lezen • veilig & vlot • kern 1

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Annemarie Jongbloed: p. 6-7, 10-12, 16-18, 22-25, 28-31

Beeld

Marjolein Pottie: illustraties Leo Timmers: illustraties omslag en p. 32-33 Coen de Kort: pictogrammen

i

ei

1e druk

oo

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/120

g

z

s

oe

vll_veilig_vlot_os_k1_zon.indd 1-3

uu

l

n a

p

s

e

w

t v

ij

eu b

aa

ui

j

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

m

1

veilig & vlot

ee

au

h o

f

ou

7-3-2014 9:33:29


in kern 1 leer ik: hout ijs

koe

kous uit heup die voor

aan poes zuur lijn bek

reis af paul mee wit

รก de ree eet de bes op. รก er zit saus op de neus van loes. รก geef jij piet een sein met jouw duim? 2

vll_vv_zon_k1_bw.indd 2

7-3-2014 12:14:42


in kern 1 leer ik: doos boos zij vaart.

geit giet buik beuk ruik eik op kent deuk

รก รก รก รก

maakt leuk tien ben zeil

ziek bus hoort reis dof

kijk, daan zit op de baan! teun zit in de tuin. wie is daar in de wei? luuk rent en ... valt. 3

vll_vv_zon_k1_bw.indd 3

7-3-2014 12:14:44


ik lees vlot: hok

koe

eet

hok koe

eet

de kip zit bij de haan.

ik moet gauw naar de bus.

jas was das doos doof

beek bek beuk reuk rijk

hei hou hout zout ziet

uur vuur vier voer boer

4

vll_vv_zon_k1_bw.indd 4

7-3-2014 12:14:46


rook uit dol ijs zeer

bouw vuur jeuk gif daar

wei ziek hen moe hut

zie ik daar rook? zie ik daar rook bij de hut? ik zie rook en vuur bij de hut! ik maak het vuur gauw uit. lui saus af boos heet

poes wij om jaap tien

kou zeg fit nauw van

de poes is lui. de poes is lui en wil niet mee. zij wil niet mee met jaap. zij wil niet mee met jaap in de kou! 5

vll_vv_zon_k1_bw.indd 5

7-3-2014 12:14:48


dief die wie wij hij

maan aan in zin zoon

buil vuil vel pel paul

pak de dief! pak de dief! hij nam mijn noot. kijk, hij gaat de boom in. ik hol en ik ren. au, ik val! een buil op mijn kop. en ik ben vuil. ik huil. en de dief zit daar op een tak. geur guur tuur vuur voer

eis ijs os mos mees

jou kou kous kus kas

6

vll_vv_zon_k1_bw.indd 6

7-3-2014 12:14:49


heer dom toen as ruik

paus zuur leuk zien jaar

jouw room bus wijs heg

een kat met room is dat jouw kat? hij eet van de room. maar die room is zuur! ruik maar. niet doen, kat, dat is dom. weg, jij! oo... kijk, zijn neus! zijn neus zit vol met room. kei gaaf bel hik leen

op mag lijf boek voor

puur fout win kauw nul

7

vll_vv_zon_k1_bw.indd 7

7-3-2014 12:14:50


oe

ij

eu

let op: ie • ou

au

ui

ei

de beuk in de tuin is hoog.

zie jij een aap in de eik?

hou jij van saus die zoet is of die zuur is?

wie wei

reuk ruik

paul peul

hoe hou

zei zie

reus reis

deuk lief mijn nauw buit

8

vll_vv_zon_k1_bw.indd 8

7-3-2014 12:14:51


kuif doe hiel jou waar

bok vijl deun er roer

gauw fop mij sein ook

mies zit aan het roer. zij zit aan het roer van een boot. al gauw ziet zij een sein voor de boot. het sein laat zien waar de boot heen moet. duim al pijn zeil wier

rauw zee mus voet in

leuk buur mei ruis vouw

ik ben in de zee. ik ben in de zee en voel wat ... wat voel ik met mijn voet in de zee? weet jij het al ...? wier! 9

vll_vv_zon_k1_bw.indd 9

7-3-2014 12:14:53


Veilig leren lezen • veilig & vlot • kern 1

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Annemarie Jongbloed: p. 6-7, 10-12, 16-18, 22-25, 28-31

Beeld

Marjolein Pottie: illustraties Leo Timmers: illustraties omslag en p. 32-33 Coen de Kort: pictogrammen

i

ei

1e druk

oo

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/120

g

z

s

oe

vll_veilig_vlot_os_k1_zon.indd 1-3

uu

l

n a

p

s

e

w

t v

ij

eu b

aa

ui

j

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

m

1

veilig & vlot

ee

au

h o

f

ou

7-3-2014 9:33:29

Profile for Uitgeverij Zwijsen

Veilig leren lezen - veilig & vlot zon kern 1 selectie  

Veilig leren lezen - veilig & vlot zon kern 1 selectie  

Profile for zwijsen