Page 1

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Boekwerk, Maasbommel: bureauredactie

Illustraties Nancy Kers

Coen de Kort: pictogrammen Pagina 11 ontwerp en illustratie: Ann De Bode • foto’s: August Swietkowiak; pictogrammen: software leesbevordering Estafette, Uitgeverij Zwijsen, Tilburg

u

j

j

o

o a

u o

w

1e druk

a

a

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/55

w

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

j

w

a o

u

w

o

vll_lb_os_k4_maan_zon_19x24.indd 1-2

u a

a

j

u

o u w u

j a

w o

w

leesboekje

a

j

w u

w

o

a

j

a

j

u

o

4

u

a

j

j w

o 6-9-2013 10:22:02


neem een pet ik heb een strik in mijn haar. vind je dat leuk?

nee, kijk naar mij! neem ook een pet. wacht, ik maak een staart. vind je dit dan leuk?

nee, neem maar een pet!

een pet past niet. de staart is te lang. mijn haar is te lang. maar wacht eens. hier is een schaar. knip mijn haar maar af.

ik doe het. maar, oo! daar is moe! neem de pet!

2

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 2

6-9-2013 10:28:45


ijs met ‌

koop ijs! ijs met noot. ijs met peer.

ik koop ijs. ijs met noot. mmm, ijs. zzzz, ik zoek. ik zoek een roos. een roos is zoet. is er een roos? nee, maar er is ijs! en ijs is ook zoet. mmm, ijs.

mmm, ijs. ijs met noot. en ... ijs met een bij! oo, nee!

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 3

3

6-9-2013 10:28:46


met een boek in het bos rik zit in het bos. hij zit bij een boom. hij kijkt in een boek. kijk rik, een haas. een vos en een tor. en daar een ree. een ree bij de boom. hoor, rik. er zoemt een bij. en daar is de zon. kijk rik, kijk! maar kijkt rik naar de zon? naar de haas en de vos? naar de tor en de ree? en hoort hij de bij? rik zit en kijkt. hij kijkt in zijn boek. en in het boek kijkt hij naar ...

10

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 10

6-9-2013 10:28:52


allerlei boeken

11

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 11

28-11-2013 15:54:38


een doos met een pan henk zoekt een plek. een plek voor zijn huis. hij loopt naar het bos. hij wil een huis in het bos. een huis bij een boom en een beek.

in een bos? bij een boom? en bij een beek? daar is een boom bij een beek. henk trekt een kar. op de kar staat een doos. wat staat er op de doos?

pan. zit er een pan in de doos? een pan voor soep? een pan voor pap?

12

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 12

6-9-2013 10:29:12


dat weet ik niet. kijk wat henk doet. hij zoekt een tak. hij zet de tak recht. hij maakt een muur.

kijk, hij maakt een raam. en hij maakt ook een dak. hij maakt een dak van een tak. wat gaat henk nu doen? hij loopt naar de doos. hij neemt er wat uit. wat zal dat zijn, denk je?

een pan! een pan voor het dak. en weer een pan. het zijn er zes. pas op, henk. er komt een bui. maak het dak snel af. leg de pan schuin. dan blijf je droog.

13

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 13

6-9-2013 10:29:13


het bos is nat. de pan op het dak is ook nat. maar henk is droog! henk schuilt. hij wacht tot de bui weg is. wat ligt er op jouw huis? ligt er ook een pan op? en loopt het dak ook schuin?

14

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 14

6-9-2013 10:29:14


bas zoekt zijn bot bas zoekt. hij zoekt zijn bot. waar is zijn bot? bas kijkt in zijn hok. hij kijkt in de ton. hij zoekt bij de ren. bij de roos. bij de kar. om de hoek van het hok. nee. dan maar naar de baas.

15

vll_leesboekje_k4_bw_maan-zon.indd 15

6-9-2013 10:29:14


Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Boekwerk, Maasbommel: bureauredactie

Illustraties Nancy Kers

Coen de Kort: pictogrammen Pagina 11 ontwerp en illustratie: Ann De Bode • foto’s: August Swietkowiak; pictogrammen: software leesbevordering Estafette, Uitgeverij Zwijsen, Tilburg

u

j

j

o

o a

u o

w

1e druk

a

a

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/55

w

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

j

w

a o

u

w

o

vll_lb_os_k4_maan_zon_19x24.indd 1-2

u a

a

j

u

o u w u

j a

w o

w

leesboekje

a

j

w u

w

o

a

j

a

j

u

o

4

u

a

j

j w

o 6-9-2013 10:22:02

Veilig leren lezen leesboek maan zon kern 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you