Page 1

Antwoordkaart gratis informatie

ZE 03-13

Taal in beeld 2

5

6

7

8

Ja, ik wil graag

en

een ter inzagepakket van Taal in beeld.

dag, tussen

een gesprek met een voorlichter van Zwijsen. Je kunt mij hiervoor bellen op:

• Volgens de referentieniveaus en leerlijnen • Eenvoudig opbrengstgericht werken en differentiëren • Keuze voor digitaal lesgeven, van papier of een combinatie • Intelligente software maakt het lesgeven overzichtelijker

uur.

Doe deze kaart vandaag nog op de post!

• Complete taal- en spellinglessen in maar 32 weken

www.taalinbeeld.nl Voor meer informatie: www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88

Taal in beeld spreekt jouw taal B04318106

Breng leren tot leven

Privacy statement Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers B.V., verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeengekomen afspraken tussen Uitgeverij Zwijsen en u, marketing- en salesactiviteiten en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, wijzigen of laten verwijderen door een kaartje te sturen naar Zwijsen Klantenservice, antwoordnummer 148, 5000 VB Tilburg of een e-mail aan klantenservice@zwijsen.nl.

TIB1_brochure_cover_DEF.indd 1-3

4

28-03-13 15:49


Taal in beeld - inhoudsopgave

Taal in beeld - meer informatie

taal in beeld spreekt jouw taal

Meer informatie

10

10

10

Website

- Structuur van een les

12

- Werkvormen

13

Inhoud pagina

- Leerkrachtassistent

3 4 6

Taal in beeld in 5 minuten

7

Referentieniveaus en differentiatie

Op de methodesite taalinbeeld.nl vind je snel actuele informatie over de methode en over het taal- en spellingonderwijs. Op de site lees je onder andere al het

14

22

Toetsing en evaluatie

24

Materialen - Papier 28 - Digitaal 30

Prijslijst Prijsinformatie over alle materialen van Taal in beeld vind je in de prijslijst op taalinbeeld.nl.

Uitgeverij Zwijsen BV

Leerstof 18 Combinatiegroepen

Persoonlijke voorlichting Onze rayonvoorlichters informeren je op deskundige wijze over al onze uitgaven. Zo kun je bijvoorbeeld met een rayonvoorlichter een ter inzagepakket bespreken. Ook kan de voorlichter samen met jou een begroting opstellen, precies afgestemd op de situatie van jouw school. Wil je voorlichting over Taal in beeld? Maak dan met de antwoordkaart in deze brochure een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Taal in beeld uitgebreid

Postbus 805 5000 AV Tilburg

Zwijsen klantenservice T 013 - 583 88 88 F 013 - 583 88 80 E klantenservice@zwijsen.nl I www.zwijsen.nl

Colofon

Taal in beeld

Taal in beeld in 5 minuten - Taal in beeld spreekt jouw taal - Continu in beweging - Papier en/of digitaal

nieuws rondom Taal in beeld, meningen en ervaringen van andere leerkrachten, vind je antwoorden op veelgestelde vragen, maar natuurlijk ook inhoudelijke informatie over de methode en informatie over de materialen.

Tekst: KOLK redactie Eindredactie: Sander van Hulten Ontwerp en opmaak: Lawless & Lotski Projectleiding Taal in beeld: Jos Cöp, Moniek van de Ven, Jeske Heezemans & Judith Veldhuizen

Lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn

32

Service voor gebruikers

34

Beeld & illustraties: Laura van Merendonk & Mieke Driessen Breng leren tot leven

Fotografie: August Swietkoviak Beeldredactie: Mirjam Faessen Marketing: Nohmi Bollebakker

Meer informatie 35

2

35

Breng leren tot leven

Opbouw en organisatie - Jaarprogramma - Opbouw van een blok

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan gratis en vrijblijvend een ter inzagepakket van Taal in beeld aan. Het pakket bestaat uit een representatief deel van de leerkracht- en leerlingmaterialen. Je kunt het pakket 3 maanden bestuderen en daarna weer gratis laten ophalen. Vanaf de methodesite taalinbeeld.nl kun je ook gratis voorbeeldmateriaal downloaden. Deze proefkaternen bestaan uit de lesbeschrijvingen van een blok en alle materialen die je daarbij nodig hebt (handleiding, taalboek, werkboek, uitlegkaarten, kopieerboek en toetsmateriaal). Je kunt hiermee een blok uitproberen in je klas.

Uitgeverij Zwijsen B.V. Antwoordnummer 148 5000 VB Tilburg

Ter inzagepakket

TIB1_brochure_cover_DEF.indd 4-6

28-03-13 15:50


Taal in beeld - spreekt jouw taal

Taal in beeld spreekt jouw taal

T

aal in beeld 2 is de nieuwste taalmethode van uitgeverij Zwijsen. Samen met Spelling in beeld 2 biedt de methode een fris en up-to-date lessenaanbod voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. Zwijsen combineert in Taal in beeld de meest recente inzichten voor taal en spelling met een uitgekiende werkwijze voor klassenmanagement, leerlingdifferentiatie en werkvormen. Dat maakt Taal in beeld een compacte, flexibele en opbrengstgerichte methode. Hoe je ook taal- of spellingles wilt geven, Taal in beeld past.

Compact en compleet

van beide. Onze digitale vernieuwing

Taal in beeld is compleet, maar

helpt je om makkelijker les te geven,

compact. Het is een volledige

bijvoorbeeld door op maat te toetsen,

taalmethode die voldoet aan de

te oefenen en uit te leggen. Benieuwd?

kerndoelen en referentieniveaus.

Bekijk het filmpje op onze website:

Door het beperkte aantal lessen en

www.taalinbeeld.nl/flexibel.

schoolweken past de methode goed binnen het lesrooster. En door de

Opbrengstgericht en haalbaar

compacte set materialen past de

Taal in beeld staat voor het werken

methode in elk schoolbudget. Meer

aan goede leeropbrengsten. De doelen

weten? Bekijk het filmpje op onze

binnen de leerlijnen zijn vastgesteld

website: www.taalinbeeld.nl/compact.

op basis van de referentieniveaus. De methode biedt je mogelijkheden

Flexibel

om leerlingen te volgen en (digitaal)

Taal in beeld houdt rekening met

te toetsen. Taal in beeld biedt

verschillen tussen leerlingen. Met de

instructiedifferentiatie met drie

methode kunnen leerlingen zelfstandig

aanpakken en verwerkingsdifferentiatie

(individueel of samenwerkend), maar

met stippen. Jij kunt zo je onderwijs

ook begeleid aan de slag. Jij bepaalt

optimaal afstemmen op de behoefte

hoe je de les wilt organiseren. Ook

van je leerlingen.

Samenvatting

in materiaalkeuze biedt Taal in beeld

Meer weten? Kijk dan op:

Nieuwe versie Taal in beeld

flexibiliteit: je kunt lesgeven van papier,

www.taalinbeeld.nl/opbrengstgericht.

•

digitaal of je kiest een combinatie

compact, flexibel en opbrengstgericht

•

bekijk de filmpjes op taalinbeeld.nl

3

TIB2_brochure_DEF.indd 3

28-03-13 16:34


Taal in beeld - continu in beweging

Taal in beeld: continu in beweging

D

e ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. De Inspectie stelt nieuwe eisen, didactische inzichten verdiepen zich, een nieuwe generatie kinderen is aan zet en technische mogelijkheden komen in sneltreinvaart het klaslokaal binnen. Dat heeft gevolgen voor de houdbaarheid van een taalmethode. Want als je up-to-date les wilt geven, heb je behoefte aan up-to-date lesmateriaal. Aan die behoefte komen we bij Zwijsen tegemoet. Sinds de verschijning van Taal in beeld in 2006 hebben we voortdurend geluisterd naar gebruikers, beleidsbepalers en onderzoekers. Tussentijds verschenen aanvullingen en extra oefenstof op taalinbeeld.nl. En begin 2013 verscheen Taal in beeld 2.

Taal in beeld 2 heeft al het goede van zijn voorganger behouden.

WAT IS NIEUW?

Alle elementen die onze gebruikers waarderen, hebben we

Alle lessen, toetsen en taken zijn compleet vernieuwd.

vanzelfsprekend gehandhaafd. Dit

De didactiek van alle leerlijnen is aangepast aan de nieuwste bewezen inzichten.

heeft geleid tot vernieuwde lessen en

De leerstofopbouw en differentiatie zijn helemaal afgestemd op de nieuwe

tal van andere mooie verbeteringen.

referentieniveaus, die goed zichtbaar zijn verwerkt in de methode.

Deze maken het lesgeven makkelijker,

De nieuwe versie besteedt meer aandacht aan opbrengstgericht werken.

inzichtelijker en leuker.

De methode biedt mogelijkheden voor instructiedifferentiatie (3 aanpakken) en verwerkingsdifferentiatie (met stippen). Hierdoor kan de lesstof optimaal worden afgestemd op de behoefte van je leerlingen.

Materialen zijn op papier en digitaal beschikbaar: je bepaalt zelf hoe je je les geeft.

De slimme digitale materialen in Taal in beeld maken opbrengstgericht werken makkelijker dan ooit. Je kunt onder meer je les digitaal voorbereiden en digitaal toetsen, nakijken en differentiëren.

De digibordsoftware is gebaseerd op die van Veilig leren lezen en Estafette Nieuw en is rijk aan filmpjes, interactieve oefeningen en instructietools.

4

TIB2_brochure_DEF.indd 4

28-03-13 16:34


Taal in beeld - continu in beweging

WAT BLIJFT? •

Het totale pakket blijft compact en compleet. Krachtig leren in eenvoud dus.

De methode is opgebouwd uit 8 blokken, met in ieder blok 3 weken met basislessen en in week 4 een toets en herhalings- of plustaken.

De hele les staat in leerlingtaal in het leerlingmateriaal, waardoor de mogelijkheden om doelgericht zelfstandig of samenwerkend te leren maximaal blijven.

De lesstructuur blijft voor de leerling inzichtelijk door het gebruik van tabbladen in de materialen (Op verkenning, Uitleg, Aan de slag, Terugkijken).

De flexibele organisatievorm blijft, waardoor je iedere les opnieuw kunt kiezen voor begeleid leren, samenwerkend leren of zelfstandig leren.

Samenvatting Nieuwe versie Taal in beeld •

wat is nieuw?

wat blijft?

5

TIB2_brochure_DEF.indd 5

28-03-13 16:34


Taal in beeld - papier en/of digitaal

papier en/of Digitaal

E

lke leerkracht is anders. De manier waarop je zelf het liefst een les geeft, kan voor een collega een andere manier zijn. Taal in beeld 2 laat jou en je collega’s werken zoals jullie dat zelf willen. Wil je lesgeven van papier of digitaal? Of een combinatie daarvan? Jij beslist, want vrijwel alle materialen van Taal in beeld 2 zijn op papier én digitaal verkrijgbaar.

Basislessen

Extra uitleg en oefenen

Papier

Digitaal

• • • •

taalboek werkboek handleiding uitlegkaarten

• •

interactief digiboek leerkrachtassistent voor digibord

kopieerboek

• • •

online leerlingsoftware woordenschat online leerlingsoftware spelling leerkrachtassistent: e-kopieerboek

taalmaker

• • • •

online leerlingsoftware woordenschat online leerlingsoftware spelling taalmaker digitaal online taken

toetsboek (taal)

kopieerboek (spelling)

• • •

toetssite: digitale toetsafname beoordeling, vervolgadvies groepsplan

kopieerboek

• • •

online leerlingsoftware woordenschat online leerlingsoftware spelling leerkrachtassistent: e-kopieerboek

taalmaker

taalmaker digitaal

Extra stof

Toetsen

Herhalingstaken Plustaken

Geb ruik Taa bee l ld z oals in bij j ou e het leer n je ling en p ast

6

TIB2_brochure_DEF.indd 6

28-03-13 16:34


Taal in beeld - papier en/of digitaal

Leerkrachtassistent

Nieuw. Deze gebruiksvriendelijke

laten zien, filmpjes tonen, interactieve

De hele methode interactief op

software voor het digibord maakt het

oefeningen maken en samen nakijken.

het digibord? Dat kan met de

lesgeven makkelijker en overzichtelijker.

Met de hele klas, maar ook met een

Leerkrachtassistent van Taal in

De Leerkrachtassistent vormt het

klein groepje, bijvoorbeeld tijdens

beeld 2. De Leerkrachtassistent is

hart van Taal in beeld 2 en kun je

een verlengde instructie. En omdat

sterk verbeterd en ingericht zoals de

samen met de Toetssite inzetten voor

de software online staat, kun je ook

gewaardeerde Leerkrachtassistenten

instructie, verwerking en evaluatie. Je

eenvoudig thuis je lessen voorbereiden.

van Veilig leren lezen en Estafette

kunt de materialen van de methode

De h ele met hod e op ĂŠĂŠn sche rm

Alle onderdelen van Taal in beeld zijn slim aan elkaar gekoppeld in de Leerkrachtassistent Instructie

Verwerking

Toetsing

Taalboek Werkboek Uitlegkaarten Uitlegfilmpjes Denkvragen en uitlegborden

Werkboek Antwoordenboek Interactieve oefeningen Herhalingstaken Plustaken

Registratiebladen Leerling -en nakijkbladen Toetssite

7

TIB2_brochure_DEF.indd 7

28-03-13 16:34


Taal in beeld - papier en/of digitaal

Slim lesgeven

koppelingen met de andere software,

De Leerkrachtassistent kun je samen

waardoor je met een klik een schat aan

met de Toetssite inzetten voor

informatie over je leerlingen op kunt

instructie, verwerking en toetsing.

roepen en veel tijd kunt besparen.

De Leerkrachtassistent heeft slimme

Leerkrachtassistent gebruiken voor instructie Laat de materialen uit het lesboek zien op het digibord en start de interactie met één klik. Actuele filmpjes ondersteunen de talige situaties en met het uitlegbord kun je instructie geven zoals je dat zelf wilt. Verrijk zelf je les met bijvoorbeeld een eigen woordweb, notities en links naar andere websites.

Leerkrachtassistent gebruiken voor verwerking De Leerkrachtassistent maakt interactief oefenen met het digibord mogelijk. Doe bijvoorbeeld oefeningen als ‘Zoek in de afbeelding’, ‘Wat hoort bij elkaar?’ of ‘Zet in de juiste kolom’. Of kijk via het digibord mee met je leerlingen in het werkboek.

8

TIB2_brochure_DEF.indd 8

28-03-13 16:34


Taal in beeld - papier en/of digitaal

Bek ijk alle mat eria op p len agin a 28 - 31

Leerkrachtassistent gebruiken voor toetsing Je kunt de Toetssite openen vanuit de Leerkrachtassistent. De Toetssite maakt digitaal toetsen en nakijken mogelijk, en meer. Zoals het printen van herhalings- en plustaken op naam van je leerlingen. Zo maak je differentiëren makkelijk organiseerbaar.

Samenvatting Nieuwe versie Taal in beeld •

digitaal en/of papier: jij beslist

slimme leerkrachtassistent

9

TIB2_brochure_DEF.indd 9

28-03-13 16:34


Taal in beeld - opbouw en organisatie

Opbouw en organisatie

M

et Taal in beeld werk je op een flexibele manier opbrengstgericht aan de taal- en spellingresultaten van je leerlingen. De methode heeft een duidelijke structuur, zowel voor de leerlingen als de leerkracht, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om te werken met verschillende organisatievormen. Hoe werk je het liefst? Taal in beeld laat de keuze aan jou.

Jaarprogramma

de leerlingen de doelen van het blok hebben bereikt. Is dit niet het geval,

Taal in beeld werkt voor zowel

dan maken deze leerlingen in de

taal als spelling met een compact

vierde week herhalingstaken waarin

lesprogramma van slechts 32

ze de leerstof nogmaals aangeboden

weken. Daardoor heb je alle tijd om

krijgen. De andere leerlingen gaan in

de programma’s uit te voeren en

deze vierde week aan de slag met

blijft er ruimte voor eigen invulling.

plustaken (verdiepingsstof) waarin ze

Zo kun je na enkele blokken een

leerkrachtonafhankelijk hun geleerde

breekweek inroosteren. Deze week

kennis, vaardigheden en strategieĂŤn

kun je gebruiken als uitloopweek,

toepassen en uitbouwen.

herhalingsweek of als week voor andere taalactiviteiten.

Opbouw van een blok spelling

Op taalinbeeld.nl kun je jaarlijks gratis

Een blok spelling in Spelling in beeld

jaarplanningen downloaden waarmee

bestaat uit acht blokken van vier weken.

je de leerstof goed en haalbaar kunt

In de eerste drie weken wordt nieuwe

inplannen.

leerstof aangeboden (les 1, 2, 4, 5

Opbouw van een blok

en 7) en eerder aangeboden leerstof herhaald (les 3, 6 en 9). De stof uit een betreffend blok wordt in les 8 van dat blok herhaald. In de vierde week volgen

Opbouw van een blok taal

een controledictee en de plustaken en

Het jaarprogramma van Taal in

herhalingstaken.

beeld bestaat uit acht blokken van vier weken. De eerste drie weken van ieder blok taal bestaan uit basislessen. Na drie weken volgt er een toetstaak. Hiermee ga je na of

10

TIB2_brochure_DEF.indd 10

28-03-13 16:35


Taal in beeld - opbouw en organisatie

Week 1

Week 2

4 basislessen

toetstaak

4 basislessen

Week 3

3 basislessen*

3 basislessen*

3 basislessen*

Week 1

Week 2

Week 3

Taal

Plustaken π Taalmaker π Online woorden- schatsoftware Week 4

controledictee

4 basislessen

Herhalingstaken π Kopieerbladen π Online woordenschatsoftware

Herhalingstaken π Kopieerbladen π Online spellings- software Plustaken π Taalmaker π Online spellings- software

Week 4

*Les 3 is facultatief

Spelling

32 WEK EN

11

TIB2_brochure_DEF.indd 11

28-03-13 16:35


Taal in beeld - opbouw en organisatie

Structuur van een les

werken de leerlingen met het taalboek

Maar let op, niets verplicht je om

en het werkboek, bij spelling met het

kinderen de les zelfstandig te laten

werkboek en de uitlegkaarten.

doorlopen. Je kunt er altijd voor

Elke les van Taal in beeld start met een

De taal- en spellinglessen in Taal

kiezen de les gezamenlijk op een

duidelijke doelstelling. Daarna volgen

in beeld zijn opgebouwd uit vaste

interactieve manier door te werken. De

vier lesfasen. Samen vormen deze de

onderdelen, die de leerlingen ook

Leerkrachtassistent Taal in beeld voor

lesroute die leerlingen aan de hand van

terugvinden in het leerlingmateriaal.

het digibord helpt je hierbij. Afhankelijk

de aanwijzingen in het taalboek en het

Dit biedt optimale mogelijkheden voor

van de organisatievorm die je kiest,

werkboek individueel, samenwerkend

zelfstandig werken.

duurt een les taal 35 tot 50 minuten en

of begeleid kunnen doorlopen. Bij taal

een les spelling ongeveer 30 minuten. Fase 2 – Uitleg

Fase 1 - Op verkenning

Het instructiemoment in de les. Voor

Oriëntatie op het onderwerp van de les

spelling maken de leerlingen hierbij

en het lesdoel.

gebruik van een uitlegkaart.

Fase 3 – Aan de slag De leerlingen verwerken de instructie. Ze maken opdrachten in het taal- en/of werkboek.

Fase 4 – Terugkijken De leerlingen reflecteren op de les. De centrale vraag is: 'Wat heb ik geleerd?' De opdracht houdt verband met het lesdoel en is ook geschikt voor een mondelinge evaluatie van de les.

12

TIB2_brochure_DEF.indd 12

28-03-13 16:36


Taal in beeld - opbouw en organisatie

werkvormen

geeft je bij elke les suggesties voor

iedere werkvorm. De verschillende

Samen commentaar geven (controleren van open opdrachten)

Taal in beeld is geschikt voor

samenwerkingsvormen bij taal zijn

verschillende didactische werkvormen.

bijvoorbeeld:

taken bij een open of gesloten

Bij elk taaldomein, elk blok, elke les en

opdracht)

zelfs bij elk lesonderdeel kun je bepalen

Samen nakijken (controleren van een gesloten opdracht)

hoe je wilt werken.

Begeleid

Individueel Samenwerken met andere kinderen

Klassikaal In een groepje onder jouw leiding

zijn geschikt om zelfstandig te maken. Dit kan individueel of samenwerkend, bijvoorbeeld in duo’s. De handleiding

Vragen stellen (kritisch bekijken van een open opdracht)

Zelfstandig

Vrijwel alle opdrachten in Taal in beeld

Samen bouwen (verdelen van

Elkaar tips geven (ideeën genereren voor open opdrachten)

Elkaar vertellen (verbaliseren van een schets of schema)

Samen denken (brainstormen bij

Welke organisatievorm je ook kiest,

een open opdracht)

alle leerlingen doorlopen dezelfde

Samen antwoorden (antwoorden

basisopdrachten en gebruiken

bij een open of gesloten opdracht)

dezelfde materialen. Door de maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren kun je makkelijk lessen variëren en goed werken in combinatiegroepen. Het maakt Taal in beeld ook bijzonder geschikt om snelle leerlingen te laten doorstromen. Lees meer over de mogelijkheden voor combinatiegroepen op pagina 22.

Samenvatting Opbouw en organisatie •

jaarprogramma: 8 blokken van 4 weken = 32 weken

4 fasen: op verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken

flexibele werkvormen: zelfstandig of begeleid

13

TIB2_brochure_DEF.indd 13

28-03-13 16:36


Taal in beeld - referentieniveaus en differentiatie

Referentieniveaus en differentiatie

T

aal in beeld is volledig afgestemd op het opbrengstgericht werken en maakt het omgaan met verschillen makkelijk. Het differentiatiemodel in de methode is effectief en haalbaar. Dat moet ook, want differentiĂŤren is in Taal in beeld geen doel op zich, maar een middel om goede resultaten te bereiken. Zowel individueel als op groepsniveau. Met de differentiatieaanpak van Taal in beeld geef je doelgericht onderwijs en speel je in op individuele leerbehoeften, zonder dat de organisatie complex wordt.

Referentieniveaus

minder presteren dan waartoe ze

1, 2 en 3 kun je haalbaar en effectief

De basisleerlijn van Taal in beeld is

eigenlijk in staat zijn. Aan onderlinge

tegemoetkomen aan de verschillende

volledig gebaseerd op de nieuwste

verschillen komt Taal in beeld

onderwijsbehoeften van taalzwakke,

versies van de referentieniveaus,

tegemoet met niveaudifferentiatie en

gemiddelde en taalsterke leerlingen.

kerndoelen en tussendoelen. Deze

tempodifferentiatie.

Een organisatieschema bij elke les

basisleerlijn is bedoeld voor alle

geeft aan hoe het werkt en laat zien

leerlingen. Bij Taal in beeld begint

Instructiedifferentiatie

welke opdrachten de leerlingen in de

opbrengstgericht en haalbaar

Leerlingen verschillen in de mate

diverse aanpakken op welke manier

differentiĂŤren namelijk met het hebben

waarin ze instructie en feedback nodig

(zelfstandig of juist begeleid) kunnen

van hoge verwachtingen. Dit moet

hebben. Daarom onderscheidt Taal in

doen.

voorkomen dat de lat direct op een te

beeld drie verschillende aanpakken om

laag niveau ligt, waardoor leerlingen

de leerdoelen te bereiken. Via aanpak Aanpak 3

Wat ga je leren?

Aanpak 2

Aanpak 1

doel bespreken en taakinstructie

Op verkenning

1 2 3 Uitleg

Aan de slag

introductie en uitleg opdrachten maken en uitleg lezen opdrachten maken

4 5 6 7 8

Terugkijken

opdracht maken

9

les(doel) evalueren

Werkvormen:

begeleid

verlengde instructie en feedback opdrachten maken

zelfstandig (individueel/samenwerkend)

14

TIB2_brochure_DEF.indd 14

28-03-13 16:36


Taal in beeld - referentieniveaus en differentiatie

Niveau binnen les

Verwerkingsdifferentiatie

Instructiedifferentiatie

basisniveau (op weg naar 1F, 1S/2F)

basisopdrachten

aanpak 1: verlengde instructie, beperkt zelfstandig werken

verrijkt niveau (op weg naar 1F, 1S/2F, 2S/3F beperkt)

basisopdrachten, plusopdrachten

aanpak 2: basisinstructie, zelfstandig werken

verhoogd niveau (op weg naar 1F, 1S/2F, 2S/3F uitgebreider)

basisopdrachten, plusopdrachten, plustaken op verhoogd niveau

aanpak 3: zelfinstructie, zelfstandig leren

Pictogram

Verwerkingsdifferentiatie Behalve in instructiegroepen differentieert Taal in beeld ook op opdrachtniveau (verwerkingsdifferentiatie). In het leerlingmateriaal geven de pictogrammen

aan hoe het niveau van de opdracht zich verhoudt tot het lesdoel. Opdrachten met één stip representeren het basisniveau van de les. Ze worden gemaakt door alle leerlingen uit alle (instructie-)aanpakken. Via de 1-stip opdrachten werken leerlingen toe naar het fundamentele niveau én het streefniveau. Leerlingen die meer aankunnen, maken ook de opdrachten met twee stippen. De lessen sluiten af met een verwijzing naar plustaken met drie stippen.

15

TIB2_brochure_DEF.indd 15

28-03-13 16:37


Taal in beeld - referentieniveaus en differentiatie

één les overzichtelijk op één spread in de handleiding

Referentieniveau is aangegeven

Zo organiseer je de fasen in de les

Verschillende werkvormen zijn mogelijk

Het niveau is (in stippen) aangegeven bij iedere activiteit

16

TIB2_brochure_DEF.indd 16

28-03-13 16:37


Taal in beeld - referentieniveaus en differentiatie

Tempodifferentiatie

Herhalingstaken

Behalve in niveau verschillen leerlingen

Als leerlingen de doelen niet hebben

in het tempo waarmee ze door de

bereikt, dan gaan deze leerlingen aan

lesstof gaan. Taal in beeld biedt

de slag met herhalingstaken om de stof

ruimte voor tempodifferentiatie. Bij

alsnog onder de knie te krijgen. Een

elke les vind je hiervoor suggesties

beschrijving van de herhalingstaken

in de handleiding. Leerlingen die

staat bij elk blok in de handleiding.

snel werken kunnen bovendien aan

Leerlingen kunnen herhalen met het

de slag met extra taken (Taalmaker,

kopieerboek en de online software

online plustaken, online software

Woordenschat in beeld (taal) en met

Woordenschat of online software

het kopieerboek en de online software

Spelling in beeld).

Spelling in beeld (spelling).

Niveaudifferentiatie na de toets: herhalingstaken en plustaken

Plustaken

Leerlingen maken aan het eind van elk

Een beschrijving van deze taken vind

blok een toetstaak. Deze is bedoeld

je ook bij elk blok na de toets in de

om vast te stellen of de leerlingen de

handleiding.

Leerlingen die de lesstof beheersen, kunnen aan de slag met de plustaken.

doelen van het blok hebben bereikt.

Samenvatting Taal in beeld en Spelling in beeld werken volgens de referentieniveaus en maken differentiĂŤren mogelijk op 4 manieren.

17

TIB2_brochure_DEF.indd 17

28-03-13 16:37


Taal in beeld - leerstof

Leerstof

D

e leerstof in Taal in beeld is volledig afgestemd op de referentieniveaus. Dit garandeert een taalmethode met een compleet dekkend leerstofaanbod voor alle leerlingen. Bovendien sluit de lesstof naadloos aan bij wat de leerlingen in het vervolgonderwijs krijgen aangeboden. En dat met aantrekkelijke lessen: met veel beeld en aansprekende oefeningen in begrijpelijke taal.

Hee l han alle dig, groe pen hetz w e elfd e mo rken op men hetz t aa elfd n e th ema .

Thema's De methode bouwt alle leerstof concentrisch op, waardoor je de lesstof van verschillende leerjaren optimaal op elkaar kunt afstemmen. Ieder jaar komen ook dezelfde thema’s op hetzelfde moment terug.

Woordenschatpagina's bij elk blok

Blok

Aan

Thema

1

Omgeving

2

Natuur

3

Reizen

4

Gevoel

5

Verhalen

6

Samen leven

7

Cultuur

8

Andere tijden

trek kelij ke less en

18

TIB2_brochure_DEF.indd 18

28-03-13 16:37


op an

Taal in beeld - leerstof

Leerstof voor Taal

bepalen zo hun eigen leerroute.

Taalbeschouwing

Bekende woorden worden in spelvorm

In de leerlijn taalbeschouwing

getoetst. Voor onbekende woorden zijn

vind je onderdelen uit de

Taal in beeld besteedt in elk leerjaar

er semantiserende spelletjes waarmee

traditionele grammatica terug.

ruim aandacht aan 4 taaldomeinen:

ze de betekenis leren. Leerlingen

Woordbouw (morfologie)

oefenen dus altijd op hun eigen niveau.

gaat over de functie, bouw

- woordenschat - spreken / luisteren

en betekenis van woorden.

- schrijven (stellen)

Spreken / luisteren

Zinsbouw (zinsdelen en

- taalbeschouwing

In Taal in beeld leren

zinnen) over de functie, bouw en

kinderen met behulp van

betekenis van zinnen. Ook is er

Woordenschat

een aantal strategieën

aandacht voor stijl en betekenis,

Bij de leerlijn

effectief spreken en

waaronder spreektaal, schrijftaal,

woordenschat

luisteren. Bij het actief

meertaligheid, dialect en vakjargon.

ligt het accent

toepassen van spreken,

op het aanleren

luisteren en gesprekken

van woordenschatvaardigheden en

leert de methode de juiste strategie

-strategieën. Leerlingen leren de

te kiezen. Welke vaardigheden heb ik

betekenis van woorden te achterhalen

geleerd of kan ik gebruiken? Welke

en om de betekenis van woorden te

pas ik toe en waar let ik daarbij op? Dit

onthouden. Ze laten vervolgens zien

proces gebeurt steeds in drie fasen:

dat ze deze vaardigheden beheersen

voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

en kunnen toepassen. In de nieuwe versie van Taal in beeld geven

Schrijven

woordenschatpagina’s voorafgaand

Schrijven is een proces. Taal

aan elk blok een overzicht van de

in beeld stippelt de schrijfroute

aangeboden doelwoorden. Wil je

uit die kinderen kunnen volgen,

oefenen met extra woorden? Dat kan

met de schrijfstrategieën die

met de online software Woordenschat

daarbij nodig zijn. Leerlingen

in beeld.

gaan praktisch aan de slag met vaardigheden voor, tijdens en

Online software Woordenschat in beeld

na het schrijven. Dit passen

Deze woordenschatsoftware is

zoals weetteksten, verhaalteksten,

ontwikkeld om de woordenschat van

toneelteksten of verslagteksten. Ook is

kinderen gericht verder uit te breiden.

er aandacht voor het schrijven van een

Bij de start geven de leerlingen aan

vrije tekst.

ze toe bij verschillende tekstsoorten,

of ze een woord kennen of niet en

19

TIB2_brochure_DEF.indd 19

28-03-13 16:38


Taal in beeld - leerstof

Leerstof voor Spelling

Onthoudstrategie: het inprenten van woorden

Spelling in beeld richt zich zowel op het

Bij veel woorden is de

spellingproduct (het juist spellen van

koppeling tussen klanken en

zo veel mogelijk woorden) als op het

schrijfwijze niet eenduidig.

spellingproces (het kunnen bepalen van

De ei klinkt bijvoorbeeld

de juiste denkwijze om te komen tot de

hetzelfde als de ij. Kinderen

juiste spelling van een woord). Daarom

leren dat ze deze woorden moeten

krijgen spellingstrategieën veel nadruk.

onthouden door inprenting.

Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort

Opzoekstrategie en analogieaanpak

De klankstrategie

de juiste spelling voor twijfels zorgt.

benadrukt dat er een

Spelling in beeld leert kinderen daarom

vaste relatie bestaat

ook om woorden op te zoeken in

tussen een klank en het

een woordenlijst of woordenboek. En

schrijven daarvan. Het

ze leren woorden te schrijven naar

kan gaan om losse klanken (/oe/ schrijf

analogie van een voorbeeldwoord.

Er blijven altijd woorden waarvan

je als oe), maar ook om clusters van klanken (/ooj/ schrijf je altijd als ooi).

Regelstrategie: het toepassen van spellingregels De regelstrategie leert kinderen regels toe te passen om woorden goed te schrijven. Een

Samenvatting

voorbeeld is de verlengingsregel. Want

Leerstof

waarom schrijf je het woord hond

met een d aan het eind? Je kunt het

spreken/luisteren, schrijven,

horen door het woord langer te maken (honden).

taal: woordenschat, taalbeschouwing

spelling: klankstrategie, regelstrategie, onthoudstrategie, opzoekstrategie

20

TIB2_brochure_DEF.indd 20

28-03-13 16:38


Taal in beeld - leerstof

21

TIB2_brochure_DEF.indd 21

28-03-13 16:38


Taal in beeld - combinatiegroepen

Combinatiegroepen

D

oor de maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren is Taal in beeld bijzonder geschikt voor het gebruik in combinatiegroepen. Taal in beeld biedt je verschillende mogelijkheden om de methode voor taal en spelling in te zetten in combinatiegroepen. Onder andere:

Leerkrachtonafhankelijk leren

Verschillend begintijdstip

De leerlingen kunnen zelfstandig aan

start je de les voor de eerste jaargroep

de opdrachten werken en jij bepaalt

ongeveer tien minuten eerder. De

zelf wanneer je welke kinderen

instructiemomenten voor beide

intensiever begeleidt. Zo kun je je

jaargroepen vinden zo direct na elkaar

richten op de kinderen die jouw hulp

plaats en niet op hetzelfde moment.

In het zogenoemde ‘dakpanmodel’

het hardst nodig hebben, onafhankelijk van de jaargroep waarin ze zitten.

Instructie stapelen (alleen voor taal)

Lessen omwisselen

Waar mogelijk komt in elke jaargroep

In het weekprogramma kun je

op hetzelfde moment dezelfde

eenvoudig lessen omwisselen, want

leerstof aan de orde, uiteraard op

het weekprogramma kent geen

een verschillend niveau. De lesuitleg

gedwongen volgorde. Handig als

voor de jaargroepen is met elkaar

je twee jaargroepen tegelijkertijd

verbonden en overlapt elkaar deels.

begeleiding wilt geven. Zet bijvoorbeeld

Je kunt er dan voor kiezen om de

een jaargroep zelfstandig aan het werk

instructie te stapelen van de lagere

met een schrijfles, terwijl je zelf de

en hogere jaargroep(en). Je start

andere jaargroep bij een interactieve

de instructie met de uitleg voor de

spellingles begeleidt.

laagste jaargroep. Voor leerlingen uit de hogere jaargroep is dit een zinvol herhalingsmoment. Op een gegeven moment gaat de laagste jaargroep zelfstandig aan het werk, terwijl je verder uitlegt aan de hogere jaargroep.

22

TIB2_brochure_DEF.indd 22

28-03-13 16:38


Taal in beeld - combinatiegroepen

Samenvatting Combinatiegroepen •

leerkrachtonafhankelijk leren

lessen omwisselen

verschillend begintijdstip

instructie stapelen

23

TIB2_brochure_DEF.indd 23

28-03-13 16:39


Taal in beeld - toetsing en evaluatie

Toetsing en evaluatie

T

aal in beeld kent verschillende manieren om leerlingen te evalueren: op de korte, middellange en lange termijn. Bovendien kun je toetsen van papier of met de Toetssite. Zo weet je precies hoe jouw leerlingen presteren en wanneer extra aandacht of uitdaging nodig zijn.

Korte termijn: elke les Zijn de lesdoelen wel of niet bereikt? Taal in beeld volgt het op de voet. Elke basisles leggen leerlingen in een reflectieopdracht (bij Terugkijken) zelf vast wat ze geleerd hebben tijdens de les. Deze opdracht kun je ook mondeling doen en zo samen met de leerlingen nagaan of de doelen bereikt zijn.

Toet s op p en apie r? Geb ruik h et Toet sboe k

24

TIB2_brochure_DEF.indd 24

28-03-13 16:39


Taal in beeld - toetsing en evaluatie

Middellange termijn: elk blok

de andere leerlingen maken eerst herhalingstaken.

Taal

Facultatief signaaldictee

Aan het eind van een blok taal is er

Het signaaldictee neem je af om

een toetstaak waarmee je na kunt

leerlingen te betrekken bij hun eigen

gaan of de leerlingen de doelen van

leerproces. Je kunt dit dictee (na les 7)

het blok hebben bereikt. De toetstaak

ook gebruiken om te kijken bij welke

bestaat uit twee delen: een verplicht

spellingcategorie veel leerlingen nog

deel (basistoets) en een facultatief

fouten maken. Aan die categorieën kun

deel (extra toets). De basistoets toetst

je vervolgens in les 8 extra aandacht

altijd de domeinen woordenschat

besteden.

en taalbeschouwing en afwisselend en schrijven. De extra toets toetst

Twee facultatieve weekdictees

de domeinen spreken/luisteren en

Als je nog beter een vinger aan de pols

schrijven intensiever met mondelinge

wilt houden, kun je de twee facultatieve

en schriftelijke opdrachten.

weekdictees afnemen. Met de dictees

Voor toetsen op de langere

De leerlingen maken de toetsen in een

kun je zien of de stof van die week

termijn verwijst Taal in beeld naar

toetsboekje of je neemt de basistoets

begrepen is. Ook worden steeds

methodeoverstijgende toetsen, zoals

digitaal af met de Toetssite.

twee eerder geleerde categorieën nog

die uit het Cito Volgsysteem primair

eens bevraagd. Naar aanleiding van

onderwijs. Met deze toetsen registreer

Spelling

de resultaten kun je in de klas extra

je niet alleen het taalniveau en de

Voor de evaluatie van ieder blok zijn er

aandacht besteden aan bepaalde

vorderingen van je leerlingen, maar kun

drie soorten dictees.

leerstof.

je ook vergelijken met prestaties van

de domeinen spreken/luisteren

Lange termijn

leeftijdgenoten.

Controledictee Het controledictee volgt na les 9, aan het eind van week 3 of aan het begin van week 4. Het controledictee is een

Opbrengstgericht werken

woord- en zinsdictee over de leerstof van het blok. De leerlingen maken het

Taal in beeld is volledig afgestemd op het opbrengstgericht werken en maakt het

dictee op een kopieerblad of digitaal

omgaan met verschillen tussen leerlingen makkelijk. De volledige evaluatieve cyclus

via de Toetssite. Leerlingen die bij

(doelen bepalen, gegevens verzamelen, registreren, analyseren, interpreteren

alle categorieën voldoende scoren,

en beslissingen nemen) vormt het hart van de methode. Stem zo je onderwijs

maken in de vierde week een plustaak,

optimaal af op de behoefte van je leerlingen.

25

TIB2_brochure_DEF.indd 25

28-03-13 16:40


Taal in beeld - toetsing en evaluatie

Digitaal toetsen

en deze stof op naam klaarzetten en naar wens uitprinten. Ook kun je

Je kunt de vorderingen van je

eenvoudig groepsplannen maken naar

leerlingen bij taal en spelling makkelijk

aanleiding van de toetsen. Liever op

volgen door digitaal te toetsen via de

papier toetsen? Dat kan natuurlijk. Als

online Toetssite. Leerlingen maken

je de resultaten vervolgens handmatig

de toets op de computer of tablet,

invoert in de Toetssite, profiteer je wel

waarna de resultaten direct zichtbaar

van de gebruiksgemakken van het

zijn. Dat scheelt veel nakijkwerk.

digitaal analyseren en opvolgen.

Bovendien kun je per leerling zien wie extra oefenstof kan gebruiken

1

De leerlingen maken de toets digitaal op de computer of tablet

26

TIB2_brochure_DEF.indd 26

28-03-13 16:40


Taal in beeld - toetsing en evaluatie

2 nakijken, registreren en het vervolg plannen gebeurt direct

3 de herhalinsstof wordt op naam klaargezet

Samenvatting Toetsing en evaluatie •

korte, middellange en lange termijn

opbrengstgericht werken

toetsen van papier of digitaal

27

TIB2_brochure_DEF.indd 27

28-03-13 16:40


Taal in beeld - materialen op papier

Materialen Taal in beeld van papier

taal

Hoewel de digitale vernieuwingen in Taal in beeld veel voordelen bieden, kun je naar wens ook lesgeven van papier. Natuurlijk kun je ook een combinatie maken. Op deze pagina zie je een overzicht van de materialen om les te geven van papier.

Taalb oek A&B

Hand

leidin A&B g

Werk boek A&B

Antw

oorde boek nA&B

28

TIB2_brochure_DEF.indd 28

28-03-13 16:41


Taal in beeld - Materialen op papier

e r dez o o d er Blad rialen op mate eeld.nl b taalin

Spelling

Werk boek A&B

Hand

leidin A&B g

Uitleg kaart en

Antw

oorde boek nA&B

29

TIB2_brochure_DEF.indd 29

28-03-13 16:41


Taal in beeld - Materialen digitaal

Taal in beeld digitaal Alle digitale onderdelen van Taal in beeld staan in verbinding met elkaar. Zo krijg je als leerkracht een schat aan

taal

informatie en inzicht in de vorderingen van elke leerling. Bovendien bespaart het je tijd. Bekijk hier het overzicht van de digitale materialen voor een jaargroep.

Leerk r assis achttent e n Toets site taal

Digib oek taal

Woor denschat online

30

TIB2_brochure_DEF.indd 30

28-03-13 16:42


Taal in beeld - Materialen digitaal

p eer o m k j Beki beeld.nl taalin

Leerk rac assis hten To tent etssi te spell ing

Spelling

Digib oe spell k ing

Spell in in be g eld onlin e

31

TIB2_brochure_DEF.indd 31

28-03-13 16:42


Taal in beeld - lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn

Lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn

A

ls leerkracht weet je als geen ander dat lezen, taal en spelling nauw met elkaar samenhangen. Zwijsen laat de methoden voor deze vakgebieden daarom ook optimaal bij elkaar aansluiten.

Met deze vier methoden heeft jouw school de perfecte doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 in huis. In samenhang bieden deze vier methoden je veel extra voordelen. Maar ze staan uiteraard ook prima op zichzelf en zijn goed te combineren met andere methoden.

32

TIB2_brochure_DEF.indd 32

28-03-13 16:43


Taal in beeld - lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn

Welke voordelen bieden onze methoden? Aansluitend instapniveau

Drie aanpakken

aansprekende instructie. Bovendien

Leerlingen kunnen moeiteloos van de

Net zoals Veilig leren lezen en Estafette

maakt de Toetssite digitaal toetsen,

ene methode in de andere stappen.

Nieuw werkt Taal in beeld met drie

nakijken, registreren en plannen

Om dat mogelijk te maken, hebben we

aanpakken (niveaus). De aanpakken bij

makkelijker.

een aantal zaken zorgvuldig op elkaar

Taal en Lezen in beeld hebben dezelfde

afgestemd. Bijvoorbeeld de manier

naam als in Estafette Nieuw. Aanpak

Flexibiliteit

waarop de leerstof wordt aangeboden,

1 geldt voor taalzwakke leerlingen,

Leerlingen die ertoe in staat zijn,

de moeilijkheidsgraad ervan en het

aanpak 2 voor methodevolgers en

kunnen binnen de vier methoden veel

leesniveau van de teksten. Ook

aanpak 3 voor taalsterke leerlingen.

zelfstandig doen. Ieder lesonderdeel is uitgewerkt in leerlingmateriaal in

gebruiken we in alle methoden dezelfde

leerlingtaal. Als leerkracht bepaal je of

duidelijk, vergelijkbaar én herkenbaar

Leerkrachtassistent en Toetssite

uitgevoerd. De einddoelen van Veilig

De Leerkrachtassistent van Taal in

of begeleid gaat leren. Zo blijft de

leren lezen voor lezen, schrijven

beeld is nu net zo opgezet en rijk

organisatie van de lessen haalbaar.

(stellen), woordenschatontwikkeling,

gevuld als de Leerkrachtassistenten

spreken / luisteren en spelling zijn het

van Veilig leren lezen en Estafette

startniveau van Taal in beeld.

Nieuw. Met één muisklik projecteer je

pictogrammen en zijn de materialen

een leerling zelfstandig, samenwerkend

de les op het digibord en werk je bij

Besteding van de leertijd

onze methodes zoals je gewend bent

Sommige leerlingen hebben meer tijd

en geef je dus efficiënt effectieve en

nodig om de leerstof te begrijpen. Maar past die extra leertijd ook in het lesrooster? Ja, door prioriteiten aan te geven. In groep 3 en 4 geven wij voorrang aan technische leesvaardigheid. Het lesprogramma van Taal en Lezen in beeld is in groep 4 dus

Samenvatting

compacter dan in groep 5 tot en met 8.

Lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn •

aansluitend instapniveau

passende leertijden

drie herkenbare aanpakken

Leerkrachtassistent en Toetssite

haalbare organisatie

33

TIB2_brochure_DEF.indd 33

28-03-13 16:43


Taal in beeld - service voor gebruikers

Service voor gebruikers

w

erkt je school met Taal in beeld? Dan houden we je graag op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen. Via de e-mailnieuwsbrief bijvoorbeeld.

Website met gebruikersdeel

houden we je periodiek op de hoogte

Scholen die werken met Taal in beeld

van de laatste ontwikkelingen. Ook

kunnen op taalinbeeld.nl terecht op

linken we regelmatig naar extra’s voor

een speciaal gebruikersdeel. Op dit

in de klas. Je kunt je abonneren via

deel van de site vind je tips, informatie

taalinbeeld.nl.

en extra materialen die het werken met Taal in beeld ondersteunen. Een extra

Klantenservice

service van Zwijsen.

Vragen over de methode en over de materialen kun je stellen aan

Nieuwsbrief

onze klantenservice. De Zwijsen

Bij Taal in beeld geven we minimaal 3

klantenservice is per e-mail en telefoon

keer per jaar een e-mailnieuwsbrief uit.

bereikbaar. Mail naar

Als je lesgeeft met Taal in beeld kun je

klantenservice@zwijsen.nl

je gratis abonneren. Via de nieuwsbrief

of bel naar 013-583 88 88.

34

TIB2_brochure_DEF.indd 34

28-03-13 16:43


Taal in beeld - inhoudsopgave

Taal in beeld - meer informatie

taal in beeld spreekt jouw taal

Meer informatie

10

10

10

Website

- Structuur van een les

12

- Werkvormen

13

Inhoud pagina

- Leerkrachtassistent

3 4 6

Taal in beeld in 5 minuten

7

Referentieniveaus en differentiatie

Op de methodesite taalinbeeld.nl vind je snel actuele informatie over de methode en over het taal- en spellingonderwijs. Op de site lees je onder andere al het

14

22

Toetsing en evaluatie

24

Materialen - Papier 28 - Digitaal 30

Prijslijst Prijsinformatie over alle materialen van Taal in beeld vind je in de prijslijst op taalinbeeld.nl.

Uitgeverij Zwijsen BV

Leerstof 18 Combinatiegroepen

Persoonlijke voorlichting Onze rayonvoorlichters informeren je op deskundige wijze over al onze uitgaven. Zo kun je bijvoorbeeld met een rayonvoorlichter een ter inzagepakket bespreken. Ook kan de voorlichter samen met jou een begroting opstellen, precies afgestemd op de situatie van jouw school. Wil je voorlichting over Taal in beeld? Maak dan met de antwoordkaart in deze brochure een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Taal in beeld uitgebreid

Postbus 805 5000 AV Tilburg

Zwijsen klantenservice T 013 - 583 88 88 F 013 - 583 88 80 E klantenservice@zwijsen.nl I www.zwijsen.nl

Colofon

Taal in beeld

Taal in beeld in 5 minuten - Taal in beeld spreekt jouw taal - Continu in beweging - Papier en/of digitaal

nieuws rondom Taal in beeld, meningen en ervaringen van andere leerkrachten, vind je antwoorden op veelgestelde vragen, maar natuurlijk ook inhoudelijke informatie over de methode en informatie over de materialen.

Tekst: KOLK redactie Eindredactie: Sander van Hulten Ontwerp en opmaak: Lawless & Lotski Projectleiding Taal in beeld: Jos Cöp, Moniek van de Ven, Jeske Heezemans & Judith Veldhuizen

Lezen, taal en spelling in één doorgaande lijn

32

Service voor gebruikers

34

Beeld & illustraties: Laura van Merendonk & Mieke Driessen Breng leren tot leven

Fotografie: August Swietkoviak Beeldredactie: Mirjam Faessen Marketing: Nohmi Bollebakker

Meer informatie 35

2

35

Breng leren tot leven

Opbouw en organisatie - Jaarprogramma - Opbouw van een blok

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan gratis en vrijblijvend een ter inzagepakket van Taal in beeld aan. Het pakket bestaat uit een representatief deel van de leerkracht- en leerlingmaterialen. Je kunt het pakket 3 maanden bestuderen en daarna weer gratis laten ophalen. Vanaf de methodesite taalinbeeld.nl kun je ook gratis voorbeeldmateriaal downloaden. Deze proefkaternen bestaan uit de lesbeschrijvingen van een blok en alle materialen die je daarbij nodig hebt (handleiding, taalboek, werkboek, uitlegkaarten, kopieerboek en toetsmateriaal). Je kunt hiermee een blok uitproberen in je klas.

Uitgeverij Zwijsen B.V. Antwoordnummer 148 5000 VB Tilburg

Ter inzagepakket

TIB1_brochure_cover_DEF.indd 4-6

28-03-13 15:50


Antwoordkaart gratis informatie

ZE 03-13

Taal in beeld 2

5

6

7

8

Ja, ik wil graag

en

een ter inzagepakket van Taal in beeld.

dag, tussen

een gesprek met een voorlichter van Zwijsen. Je kunt mij hiervoor bellen op:

• Volgens de referentieniveaus en leerlijnen • Eenvoudig opbrengstgericht werken en differentiëren • Keuze voor digitaal lesgeven, van papier of een combinatie • Intelligente software maakt het lesgeven overzichtelijker

uur.

Doe deze kaart vandaag nog op de post!

• Complete taal- en spellinglessen in maar 32 weken

www.taalinbeeld.nl Voor meer informatie: www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88

Taal in beeld spreekt jouw taal B04318106

Breng leren tot leven

Privacy statement Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers B.V., verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeengekomen afspraken tussen Uitgeverij Zwijsen en u, marketing- en salesactiviteiten en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, wijzigen of laten verwijderen door een kaartje te sturen naar Zwijsen Klantenservice, antwoordnummer 148, 5000 VB Tilburg of een e-mail aan klantenservice@zwijsen.nl.

TIB1_brochure_cover_DEF.indd 1-3

4

28-03-13 15:49

Taal in beeld - brochure  
Taal in beeld - brochure