Page 1

Met 4

Dit is Lezen in beeld:

5

6

7

8

• Maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren Uitgeverij Zwijsen BV Antwoordnummer 148 5000 VB Tilburg

• Compact en compleet

et voor k k a p s u hét pl n nd leze e p j i r g be uws. e i n t e m

• Actueel en veelzijdig • Woordenschat op maat

een postzegel is niet nodig

Breng leren tot leven

Voor kinderen van nu B04226643

Voor meer informatie www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88

Breng leren tot leven B04226004

brochure_Lib_OS_STICKERLeesStudio_DEF.indd 1 f3 Lib OS 09 2

8-12-2010 12:51:12 12-10-2009 16:42:17


ZE 10-09

Lezen in beeld

Inhoud

pagina

Voor kinderen van nu

3

De sterke punten

4

Materialen voor leerling en leerkracht

6

Uitgeverij Zwijsen BV Postbus 805

16

Herhalings- en plustaken

18

enschat • Woord

op maat

Flexibel organiseren

20

Toetsing en evaluatie

22

Colofon Tekst en eindredactie Judith Joosten Ontwerp en opmaak Loonen in vorm.nl Illustraties Aad Goudappel en Anjo Mutsaars Fotografie Shutterstock en Studio Zwijsen Beeldredactie Renate Reitler Marketing en promotie Nohmi Bollebakker Projectleider Lezen in beeld Jos Cöp

1 2 3 4 >> volgende

brochure_Lib_OS_STICKERLeesStudio_DEF.indd 2 f3 Lib OS 09 1

Leerstof

24

Meer informatie

26

vorige << 25 26 27 28

Telefoon

Postcode en plaats

Schooladres

E-mailadres

Doe deze kaart vandaag nog op de post!

Een les in beeld

uur.

14

en

Hoe werkt Lezen in beeld?

dag, tussen

ig

n veelzijd

le • Actuee

www.zwijsen.nl

Breng leren tot leven

leet

en comp

I

een afspraak maken met een voorlichter van Zwijsen voor een persoonlijk gesprek over Lezen in beeld. U kunt mij hiervoor bij voorkeur bellen op:

12

klantenservice@zwijsen.nl

† dhr. † mevr.

Teksten die spreken

E

het ter inzagepakket van Lezen in beeld ontvangen.

10

013 - 583 88 80

Contactpersoon

Doorgaande lijn groep 4 – 8

F

„ „

ct • Compa

8

013 - 583 88 88

Ja, ik wil graag

en gelijkhed o m le a • Maxim ren tandig le voor zelfs

begeleid als het moet

T

Naam van de school

beeld: n i n e z e L an nu v n e r e d n voor ki

Zwijsen klantenservice

A n twoord ka a rt g rat is in fo rma tie

Zelfstandig als het kan,

5000 AV Tilburg

Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers B.V., verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeengekomen afspraken tussen Uitgeverij Zwijsen en u, marketing- en sales-activiteiten en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, wijzigen of laten verwijderen door een kaartje te sturen naar Zwijsen Klantenservice, antwoordnummer 148, 5000 VB Tilburg of een e-mail aan klantenservice@zwijsen.nl.

8-12-2010 12:51:13 12-10-2009 16:42:07


Lezen in beeld

Voor kinderen van nu

Inhoud

pagina

Leerkrachten van nu Verschillende kinderen, maar net zoveel verschillende

Voor kinderen van nu

3

De sterke punten

4

Materialen voor leerling en leerkracht

6

Zelfstandig als het kan,

beeld: Lezen in en van nu r e d n i k r voo

heden mogelijk le a im x a • M ren tandig le s lf e z r o vo leet en comp t c a p m o • C l en • Actuee

veelzijdig

ensc • Woord

hat op m

aat

begeleid als het moet

8

Doorgaande lijn groep 4 – 8

10

Teksten die spreken

12

Hoe werkt Lezen in beeld?

14

Een les Lezen in beeld

16

Herhalings- en plustaken

18

Flexibel organiseren

20

Toetsing en evaluatie

22

Lezen in beeld is helemaal van

leerkrachten. Want wat voor juf of meester bent ú

nu. Voor al die verschillende

eigenlijk? Werkt u graag interactief of laat u leerlingen

kinderen van nu. En al die net

liever zelfstandig werken? Kunt u zich helemaal vinden

zo verschillende leerkrachten

in het samenwerkend leren, of geeft u liever groeps-

van nu. Wat voor kinderen u

gewijs instructie? Hoe u uw lessen ook wilt inrichten,

ook in de klas hebt en wat

met Lezen in beeld kan het. De methode is flexibel in

voor type leerkracht u ook

organisatie, materialen en didactiek. Met Lezen in

bent: Lezen in beeld past.

beeldgeeft u het onderwijs waarbij u zich prettig voelt.

Kinderen van nu Een klas met twintig of meer kinderen, allemaal verschillend. En geen enkel kind is hetzelfde. U werkt met hoogbegaafde kinderen en kinderen met leerproblemen. Kinderen met een enthousiaste werkhouding en kinderen met concentratieproblemen. Al die kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Lezen in beeld is gemaakt voor al die kinderen van nu.

Leerstof

24

Met voor al die kinderen materialen én een aanpak op maat.

Meer informatie

1 2 3 4 >> volgende

26

1 2 3 4 5 >> volgende


De sterke punten

Zwijsen

Zwijsen

senwste Zwij u ie n e d beeld is erend Lezen in d en stud n e jp ri g e voor b an methode ingang v e is met d o th e m lezen. De rijgbaar. /2010 verk 9 0 0 2 r a t? schoolja der maak ld bijzon e e b in nten. n sterke pu Wat Leze r ie v in en n het sam We vatte

LESBOEK

c

Compact en compleet beeld. De methode voldoet aan alle kerndoelen voor begrijpend en studerend leesonderwijs. Zes krachtige leesstrategieĂŤn vormen de basis voor het lezen en

Maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren

begrijpen van elke tekst. Lezen in beeld maakt

Kenmerkend voor Lezen in beeld is de flexibiliteit. Alle

compact programma en overzichtelijke materialen.

onbewuste denkprocessen helder. En doet dat met een

LESBOEK

Strategisch, compact en compleet. Ook dat is Lezen in

c

instructie, uitleg en toelichting staan in het leerlingmateriaal. Daardoor kunnen veel kinderen met Lezen in

Woordenschat op maat

beeld zelfstandig leren. En als ze meer nodig hebben?

Lezen in beeld besteedt veel aandacht aan woorden-

Extra uitdaging, extra begeleiding of extra oefening?

schat. Logisch, want een goede woordenschat is

Ook voor begeleid leren en samenwerkend leren biedt

essentieel voor goed begrijpend lezen. Een woorden-

Lezen in beeld alles wat nodig is.

lijst aan het begin van elk blok vormt het uitgangspunt. En interactieve woordenschatsoftware zorgt voor

Actueel en veelzijdig Lezen in beeld is geĂŤnt op actief lezen. Op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen. Met

oefeningen op maat. Want waarom zou je kinderen woorden laten oefenen die ze allang kennen?

ISBN 978-90-487-0109-4

Lezen in beeld kunnen kinderen elke tekst aan die ze willen. De methode combineert verhalende en nietverhalende teksten. Zo bereidt Lezen in beeld kinderen

tijdschriften, verpakkingen, borden, websites en meer.

Zwijsen

voor op de wereld van kranten, films, boeken, tv,

B EG R IJ PE

U D ER EN N D EN ST

D LE ZE N

Een kleurrijk lesboek voor kinderen in groep 6 lib_c_lb_os.indd 1

vorige << 2 3 4 5 6 >> volgende

3-7-2009 14:39:28

vorige << 3 4 5 6 7 >> volgende


De sterke punten

Zwijsen

Zwijsen

senwste Zwij u ie n e d beeld is erend Lezen in d en stud n e jp ri g e voor b an methode ingang v e is met d o th e m lezen. De rijgbaar. /2010 verk 9 0 0 2 r a t? schoolja der maak ld bijzon e e b in nten. n sterke pu Wat Leze r ie v in en n het sam We vatte

LESBOEK

c

Compact en compleet beeld. De methode voldoet aan alle kerndoelen voor begrijpend en studerend leesonderwijs. Zes krachtige leesstrategieĂŤn vormen de basis voor het lezen en

Maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren

begrijpen van elke tekst. Lezen in beeld maakt

Kenmerkend voor Lezen in beeld is de flexibiliteit. Alle

compact programma en overzichtelijke materialen.

onbewuste denkprocessen helder. En doet dat met een

LESBOEK

Strategisch, compact en compleet. Ook dat is Lezen in

c

instructie, uitleg en toelichting staan in het leerlingmateriaal. Daardoor kunnen veel kinderen met Lezen in

Woordenschat op maat

beeld zelfstandig leren. En als ze meer nodig hebben?

Lezen in beeld besteedt veel aandacht aan woorden-

Extra uitdaging, extra begeleiding of extra oefening?

schat. Logisch, want een goede woordenschat is

Ook voor begeleid leren en samenwerkend leren biedt

essentieel voor goed begrijpend lezen. Een woorden-

Lezen in beeld alles wat nodig is.

lijst aan het begin van elk blok vormt het uitgangspunt. En interactieve woordenschatsoftware zorgt voor

Actueel en veelzijdig Lezen in beeld is geĂŤnt op actief lezen. Op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen. Met

oefeningen op maat. Want waarom zou je kinderen woorden laten oefenen die ze allang kennen?

ISBN 978-90-487-0109-4

Lezen in beeld kunnen kinderen elke tekst aan die ze willen. De methode combineert verhalende en nietverhalende teksten. Zo bereidt Lezen in beeld kinderen

tijdschriften, verpakkingen, borden, websites en meer.

Zwijsen

voor op de wereld van kranten, films, boeken, tv,

B EG R IJ PE

U D ER EN N D EN ST

D LE ZE N

Een kleurrijk lesboek voor kinderen in groep 6 lib_c_lb_os.indd 1

vorige << 2 3 4 5 6 >> volgende

3-7-2009 14:39:28

vorige << 3 4 5 6 7 >> volgende


Materialen voor leerling en leerkracht

n voo Materiale

r de leerli

ng

k • Lesboe ek • Werkbo

rdenboek • Antwoo ekje • Toetsbo dio • Leesstu enschat re Woord • Softwa

Ma

oor de le terialen v

erkracht

iding • Handle nt chtassiste • Leerkra lingstaken met herha k e o rb e ie • Kop

vorige << 4 5 6 7 8 >> volgende

vorige << 5 6 7 8 9 >> volgende


Materialen voor leerling en leerkracht

n voo Materiale

r de leerli

ng

k • Lesboe ek • Werkbo

rdenboek • Antwoo ekje • Toetsbo dio • Leesstu enschat re Woord • Softwa

Ma

oor de le terialen v

erkracht

iding • Handle nt chtassiste • Leerkra lingstaken met herha k e o rb e ie • Kop

vorige << 4 5 6 7 8 >> volgende

vorige << 5 6 7 8 9 >> volgende


Zelfstandig als het kan,

begeleid als het moet

akt beeld ma Lezen in gelijk. leren mo ig d n ta s zelf n, van g tot leze Van uitle tie. tot reflec opdracht eer leren is m ig d n ta s lf Ze en ndig werk ta s lf e z n da ld biedt en in bee z e L . n e e all elijkolop mog v n re e d kin tof echt zich de s m o n e d e h . te maken zelf eigen

Zelfstandig leren is niet voor elk kind weggelegd. Veel leerlingen hebben instructie en begeleiding nodig voor goed begrijpend en studerend leesonderwijs. Daarom biedt Lezen in beeld ook alles voor begeleid leren. Klassikaal, groepsgewijs of individueel.

Instructieblokken en meer Lezen in beeld heeft geen voorkeur voor een bepaalde organisatievorm. De methode biedt verschillende handvatten om uw leerlingen klassikaal of in groepjes te begeleiden. En met de software voor het digibord kunt u interactief aan de slag met enkele (of alle) lesonderdelen.

Hele les in leerlingmateriaal

Individueel of samenwerkend leren

Begeleiding op maat

Lezen in beeld zet de hele les in het leerlingmateriaal.

Zelfstandig leren kan natuurlijk individueel. Maar ook in

Veel leerlingen kunnen met Lezen in beeld zelfstandig

Het lesboek en werkboek bevatten niet alleen lees-

groepjes. Kinderen kunnen met Lezen in beeld net zo

een les doorwerken. Dat geeft u de ruimte om kinderen

teksten en opdrachten, maar ook het lesdoel, de uitleg,

goed in tweetallen of viertallen aan de slag. Met elkaar

die dat nodig hebben, op maat te begeleiden. In groep-

de moeilijke woorden en de evaluatie. Ook bevat het

van gedachten wisselen en samen overleggen,

jes of individueel. Lezen in beeld geeft bijvoorbeeld

werkboek verwijzingen naar het lesboek. Zo kunnen de

stimuleert denkprocessen. En is dat niet waar het bij

handreikingen voor een groepsgewijze preteaching

leerlingen die dit aankunnen, alle onderdelen van het

begrijpend en studerend lezen eigenlijk om gaat?

voor kinderen die problemen hebben met woorden-

programma zelfstandig uitvoeren. Juist dit zelfstandig

schat. U hebt de flexibiliteit om deze kinderen extra te

werken en leren maakt Lezen in beeld uniek.

ondersteunen. Maar het programma biedt ook ruimte om extra instructie- en oefentijd in te roosteren voor zwakke lezers.

vorige << 6 7 8 9 10 >> volgende

vorige << 7 8 9 10 11 >> volgende


Zelfstandig als het kan,

begeleid als het moet

akt beeld ma Lezen in gelijk. leren mo ig d n ta s zelf n, van g tot leze Van uitle tie. tot reflec opdracht eer leren is m ig d n ta s lf Ze en ndig werk ta s lf e z n da ld biedt en in bee z e L . n e e all elijkolop mog v n re e d kin tof echt zich de s m o n e d e h . te maken zelf eigen

Zelfstandig leren is niet voor elk kind weggelegd. Veel leerlingen hebben instructie en begeleiding nodig voor goed begrijpend en studerend leesonderwijs. Daarom biedt Lezen in beeld ook alles voor begeleid leren. Klassikaal, groepsgewijs of individueel.

Instructieblokken en meer Lezen in beeld heeft geen voorkeur voor een bepaalde organisatievorm. De methode biedt verschillende handvatten om uw leerlingen klassikaal of in groepjes te begeleiden. En met de software voor het digibord kunt u interactief aan de slag met enkele (of alle) lesonderdelen.

Hele les in leerlingmateriaal

Individueel of samenwerkend leren

Begeleiding op maat

Lezen in beeld zet de hele les in het leerlingmateriaal.

Zelfstandig leren kan natuurlijk individueel. Maar ook in

Veel leerlingen kunnen met Lezen in beeld zelfstandig

Het lesboek en werkboek bevatten niet alleen lees-

groepjes. Kinderen kunnen met Lezen in beeld net zo

een les doorwerken. Dat geeft u de ruimte om kinderen

teksten en opdrachten, maar ook het lesdoel, de uitleg,

goed in tweetallen of viertallen aan de slag. Met elkaar

die dat nodig hebben, op maat te begeleiden. In groep-

de moeilijke woorden en de evaluatie. Ook bevat het

van gedachten wisselen en samen overleggen,

jes of individueel. Lezen in beeld geeft bijvoorbeeld

werkboek verwijzingen naar het lesboek. Zo kunnen de

stimuleert denkprocessen. En is dat niet waar het bij

handreikingen voor een groepsgewijze preteaching

leerlingen die dit aankunnen, alle onderdelen van het

begrijpend en studerend lezen eigenlijk om gaat?

voor kinderen die problemen hebben met woorden-

programma zelfstandig uitvoeren. Juist dit zelfstandig

schat. U hebt de flexibiliteit om deze kinderen extra te

werken en leren maakt Lezen in beeld uniek.

ondersteunen. Maar het programma biedt ook ruimte om extra instructie- en oefentijd in te roosteren voor zwakke lezers.

vorige << 6 7 8 9 10 >> volgende

vorige << 7 8 9 10 11 >> volgende


Doorgaande lijn groep 4 – 8

Lezen in beeld bevat een door-

Begrijpend lezen en … taal

Begrijpend lezen en … nieuws

gaande leerlijn voor begrijpend en

Leesonderwijs en taalonderwijs. Natuurlijk hangen ze

De nieuwste begrijpend leesmethoden werken met een

studerend lezen. Van groep 4 tot

met elkaar samen. Volgens dezelfde principes als

nieuwscomponent. Logisch, want nieuws boeit en leert

en met 8. Met Lezen in beeld

Lezen in beeld ontwikkelde Zwijsen de taalmethoden

kinderen omgaan met actuele teksten uit de wereld van

behandelt u elk jaar gegarandeerd

Taal in beeld en Spelling in beeld. Ook Taal in beeld en

alledag. Lezen in beeld biedt actuele artikelen uit het

de leerstof die nodig is om de

Spelling in beeld bieden maximale mogelijkheden voor

(Jeugd)journaal. Ze komen – in speciaal bewerkte vorm

kerndoelen voor begrijpend en

zelfstandig leren, zijn compact, flexibel en werken met

– terug in het pluspakket Leesstudio. Toch laat Lezen in

studerend lezen te bereiken.

dezelfde thematische opbouw. Als u Taal in beeld en

beeld kinderen bewust werken met veel méér dan

Spelling in beeld al gebruikt, is Lezen in beeld een

nieuwsberichten alleen. Lezen in beeld leert kinderen

mooie aanvulling. Werkt u met een andere taalmetho-

elke tekstsoort te ontsleutelen die ze maar willen. Zo

de? Dan staat Lezen in beeld prima op zichzelf.

worden ze volwaardige lezers én zijn ze klaar voor de

Begrijpend lezen en … technisch lezen

middelbare school.

Goed technisch lezen is een voorwaarde voor goed begrijpend lezen. Daarom maakt Lezen in beeld in

Een woordenlijst aan het begin van een blok

groep 4 ruimte voor technisch leesonderwijs. De methode sluit aan op de Zwijsen technisch

MOEILIJKE WOORDEN BLOK 3

leesmethoden Veilig leren lezen (in groep 3) en

de astronaut

Iemand die door de ruimte reist. In een raket. Met zijn ruimtepak aan stapt de astronaut in de raket.

Estafette Nieuw (in groep 4 tot en met 8). In groep 4 werkt Lezen in beeld zelfs met een extra

de bagage

De spullen die je meeneemt op reis, bijvoorbeeld in koffers en tassen. Omdat hij veel meeneemt op reis, moet hij sjouwen met de bagage.

compact programma. Dat biedt ruimte om dat jaar extra aandacht te besteden aan technische leesvaardigheden.

afhaken, zodra ze meer dan 5% van de woorden in een tekst niet kennen. Logisch dus dat Lezen in beeld extra aandacht besteedt aan woordenschat. Met het speciaal ontwikkelde softwareprogramma

vorige << 8 9 10 11 12 >> volgende

de voorziening

telkens

Als iets door de baas of de regering bepaald is. Door de regering is bepaald dat Nederlands officieel de taal is in Suriname.

de hoogtevrees

ongeduldig

VORIGE <<

lib_c_lb_blok1-4.indd 24-25

de salto

officieel

Zogenaamd toveren. Maar je doet eigenlijk trucjes. Hij probeert een konijn uit een hoed te goochelen.

Iemand die iets bekijkt om te onderzoeken of het in orde is. Of alles in orde is, wordt onderzocht door de inspecteur.

preteaching aan het begin van elk blok.

vergelijken

Het moment waarop de gasten komen feliciteren. Omdat veel mensen mijn zus feliciteerden, duurde de receptie wel drie uur!

Een grote ruimte in een gebouw waar je kunt slapen. Op kamp sliepen we in stapelbedden op de slaapzaal.

de inspecteur

uitgekiende woordenlijst en mogelijkheden voor

de receptie

Hoogstens. Niet meer dan. 100 km is de snelheid die je maximaal mag rijden.

goochelen

22 23 24 25 26 >> VOLGENDE

Als je niet goed kunt wachten. De kinderen willen snel naar buiten. Ze staan ongeduldig bij de deur. overnachten

Ergens blijven slapen. We gaan in een hotel overnachten.

de verdieping

Een laag van een huis of van een ander gebouw. Ik ga in de flat met de lift naar de verdieping van mijn tante.

maximaal

Iets wat niet echt nodig is. Maar het is wel fijn. Dat huis heeft de luxe van drie badkamers.

De plaats waar je op vakantie naartoe reist. Deze zomer wordt Griekenland de vakantiebestemming.

Iets fijnmaken met een rasp. Wil je de appel in kleine stukjes snijden of raspen?

gewichtloos

De maaltijd tussen twaalf en twee uur in de middag. Mijn moeder werkt dichtbij. Ze komt altijd thuis voor de lunch.

de vakantiebestemming

raspen

de luxe

Angst voor de diepte. Als je op een hoge plek staat. Boven op de toren staat hij te bibberen van de hoogtevrees.

Lezen in beeld bijvoorbeeld. Maar ook met de

Een soort verf. Om die grote kras weg te maken, smeert hij de lak op de auto.

Een hoge stoep op een station. Daar kun je in of uit de trein stappen. De jongen stapt uit de trein op het perron.

fladderen

Als je blijft zweven. Het lijkt of je niets weegt. De astronauten zweven, want in de ruimte zijn ze gewichtloos.

lastig. Onderzoek wijst uit dat kinderen vaak

de lak

het perron

de lunch

Heen en weer vliegen en de vleugels snel bewegen. Ik zie de vlinder bij de bloem fladderen.

Zonder woordenschat wordt begrijpend lezen

Een riem of band om je middel en benen, waaraan je touw vastzit bij het klimmen. Voor Erik tegen de rotswand klimt, trekt hij de klimgordel aan.

compleet

Als alles wat erbij hoort, er is. Als er niets ontbreekt. Nog één stukje, dan is die puzzel compleet.

Begrijpend lezen en … woordenschat

de klimgordel

Als je kopjeduikelt in de lucht. De jongen maakt de salto zonder de grond te raken met zijn handen. de slaapzaal

Steeds weer. Kate wil handstand leren. Ze probeert het telkens opnieuw. uitgeput

Heel erg moe. De haas is heel moe van het lopen. Hij is helemaal uitgeput.

Bekijken hoeveel mensen of dingen op elkaar lijken. Om de verschillen te vinden, moet je de plaatjes goed vergelijken. Dit zorgt ervoor dat iets mogelijk is. Op het strand is een kleedhokje de voorziening om je uit te kleden. het weekend

De zaterdag en de zondag. Vrijdagavond mag ik langer opblijven, want daarna begint het weekend. het zweefvliegtuig

Een vliegtuig zonder motor. Zonder lawaai te maken, zweeft het zweefvliegtuig door de lucht.

Het softwareprogramma om woordenschat te trainen

de vaatdoek

Een schoonmaakdoekje dat je in de keuken gebruikt. Na de afwas maakt Thijs het aanrecht droog met de vaatdoek.

WIL JE MEER OEFENEN MET DEZE WOORDEN? GEBRUIK DAN HET COMPUTERPROGRAMMA WOORDENSCHAT.

VORIGE <<

23 24 25 26 27 >> VOLGENDE 20-7-2009 10:57:55

vorige << 9 10 11 12 13 >> volgende


Doorgaande lijn groep 4 – 8

Lezen in beeld bevat een door-

Begrijpend lezen en … taal

Begrijpend lezen en … nieuws

gaande leerlijn voor begrijpend en

Leesonderwijs en taalonderwijs. Natuurlijk hangen ze

De nieuwste begrijpend leesmethoden werken met een

studerend lezen. Van groep 4 tot

met elkaar samen. Volgens dezelfde principes als

nieuwscomponent. Logisch, want nieuws boeit en leert

en met 8. Met Lezen in beeld

Lezen in beeld ontwikkelde Zwijsen de taalmethoden

kinderen omgaan met actuele teksten uit de wereld van

behandelt u elk jaar gegarandeerd

Taal in beeld en Spelling in beeld. Ook Taal in beeld en

alledag. Lezen in beeld biedt actuele artikelen uit het

de leerstof die nodig is om de

Spelling in beeld bieden maximale mogelijkheden voor

(Jeugd)journaal. Ze komen – in speciaal bewerkte vorm

kerndoelen voor begrijpend en

zelfstandig leren, zijn compact, flexibel en werken met

– terug in het pluspakket Leesstudio. Toch laat Lezen in

studerend lezen te bereiken.

dezelfde thematische opbouw. Als u Taal in beeld en

beeld kinderen bewust werken met veel méér dan

Spelling in beeld al gebruikt, is Lezen in beeld een

nieuwsberichten alleen. Lezen in beeld leert kinderen

mooie aanvulling. Werkt u met een andere taalmetho-

elke tekstsoort te ontsleutelen die ze maar willen. Zo

de? Dan staat Lezen in beeld prima op zichzelf.

worden ze volwaardige lezers én zijn ze klaar voor de

Begrijpend lezen en … technisch lezen

middelbare school.

Goed technisch lezen is een voorwaarde voor goed begrijpend lezen. Daarom maakt Lezen in beeld in

Een woordenlijst aan het begin van een blok

groep 4 ruimte voor technisch leesonderwijs. De methode sluit aan op de Zwijsen technisch

MOEILIJKE WOORDEN BLOK 3

leesmethoden Veilig leren lezen (in groep 3) en

de astronaut

Iemand die door de ruimte reist. In een raket. Met zijn ruimtepak aan stapt de astronaut in de raket.

Estafette Nieuw (in groep 4 tot en met 8). In groep 4 werkt Lezen in beeld zelfs met een extra

de bagage

De spullen die je meeneemt op reis, bijvoorbeeld in koffers en tassen. Omdat hij veel meeneemt op reis, moet hij sjouwen met de bagage.

compact programma. Dat biedt ruimte om dat jaar extra aandacht te besteden aan technische leesvaardigheden.

afhaken, zodra ze meer dan 5% van de woorden in een tekst niet kennen. Logisch dus dat Lezen in beeld extra aandacht besteedt aan woordenschat. Met het speciaal ontwikkelde softwareprogramma

vorige << 8 9 10 11 12 >> volgende

de voorziening

telkens

Als iets door de baas of de regering bepaald is. Door de regering is bepaald dat Nederlands officieel de taal is in Suriname.

de hoogtevrees

ongeduldig

VORIGE <<

lib_c_lb_blok1-4.indd 24-25

de salto

officieel

Zogenaamd toveren. Maar je doet eigenlijk trucjes. Hij probeert een konijn uit een hoed te goochelen.

Iemand die iets bekijkt om te onderzoeken of het in orde is. Of alles in orde is, wordt onderzocht door de inspecteur.

preteaching aan het begin van elk blok.

vergelijken

Het moment waarop de gasten komen feliciteren. Omdat veel mensen mijn zus feliciteerden, duurde de receptie wel drie uur!

Een grote ruimte in een gebouw waar je kunt slapen. Op kamp sliepen we in stapelbedden op de slaapzaal.

de inspecteur

uitgekiende woordenlijst en mogelijkheden voor

de receptie

Hoogstens. Niet meer dan. 100 km is de snelheid die je maximaal mag rijden.

goochelen

22 23 24 25 26 >> VOLGENDE

Als je niet goed kunt wachten. De kinderen willen snel naar buiten. Ze staan ongeduldig bij de deur. overnachten

Ergens blijven slapen. We gaan in een hotel overnachten.

de verdieping

Een laag van een huis of van een ander gebouw. Ik ga in de flat met de lift naar de verdieping van mijn tante.

maximaal

Iets wat niet echt nodig is. Maar het is wel fijn. Dat huis heeft de luxe van drie badkamers.

De plaats waar je op vakantie naartoe reist. Deze zomer wordt Griekenland de vakantiebestemming.

Iets fijnmaken met een rasp. Wil je de appel in kleine stukjes snijden of raspen?

gewichtloos

De maaltijd tussen twaalf en twee uur in de middag. Mijn moeder werkt dichtbij. Ze komt altijd thuis voor de lunch.

de vakantiebestemming

raspen

de luxe

Angst voor de diepte. Als je op een hoge plek staat. Boven op de toren staat hij te bibberen van de hoogtevrees.

Lezen in beeld bijvoorbeeld. Maar ook met de

Een soort verf. Om die grote kras weg te maken, smeert hij de lak op de auto.

Een hoge stoep op een station. Daar kun je in of uit de trein stappen. De jongen stapt uit de trein op het perron.

fladderen

Als je blijft zweven. Het lijkt of je niets weegt. De astronauten zweven, want in de ruimte zijn ze gewichtloos.

lastig. Onderzoek wijst uit dat kinderen vaak

de lak

het perron

de lunch

Heen en weer vliegen en de vleugels snel bewegen. Ik zie de vlinder bij de bloem fladderen.

Zonder woordenschat wordt begrijpend lezen

Een riem of band om je middel en benen, waaraan je touw vastzit bij het klimmen. Voor Erik tegen de rotswand klimt, trekt hij de klimgordel aan.

compleet

Als alles wat erbij hoort, er is. Als er niets ontbreekt. Nog één stukje, dan is die puzzel compleet.

Begrijpend lezen en … woordenschat

de klimgordel

Als je kopjeduikelt in de lucht. De jongen maakt de salto zonder de grond te raken met zijn handen. de slaapzaal

Steeds weer. Kate wil handstand leren. Ze probeert het telkens opnieuw. uitgeput

Heel erg moe. De haas is heel moe van het lopen. Hij is helemaal uitgeput.

Bekijken hoeveel mensen of dingen op elkaar lijken. Om de verschillen te vinden, moet je de plaatjes goed vergelijken. Dit zorgt ervoor dat iets mogelijk is. Op het strand is een kleedhokje de voorziening om je uit te kleden. het weekend

De zaterdag en de zondag. Vrijdagavond mag ik langer opblijven, want daarna begint het weekend. het zweefvliegtuig

Een vliegtuig zonder motor. Zonder lawaai te maken, zweeft het zweefvliegtuig door de lucht.

Het softwareprogramma om woordenschat te trainen

de vaatdoek

Een schoonmaakdoekje dat je in de keuken gebruikt. Na de afwas maakt Thijs het aanrecht droog met de vaatdoek.

WIL JE MEER OEFENEN MET DEZE WOORDEN? GEBRUIK DAN HET COMPUTERPROGRAMMA WOORDENSCHAT.

VORIGE <<

23 24 25 26 27 >> VOLGENDE 20-7-2009 10:57:55

vorige << 9 10 11 12 13 >> volgende


Teksten die spreken

Op dezelfde manier presenteert Lezen in beeld

Non-fictie als basis Elke tekst lezen en begrijpen. Dat is waar het bij Lezen in beeld om gaat. Of die tekst nu in boeken staat, op

nieuws-berichten, affiches en meer. Van lezen naar begrijpen ĂŠn doen.

Multimediaal Kinderen en computers? Dat is een twee-eenheid. Lezen in beeld is modern, multimediaal en makkelijk in gebruik. Met software voor het digibord voor een levendige instructie. En met software om (extra) woordenschat te oefenen op de computer.

g geeft toegan Dit kaartje elstuk tot het tone is weer bezigâ&#x20AC;&#x2122; ks he â&#x20AC;&#x2DC;De boze 23 mei. op zaterdag ng begint li De voorstel r. om 15.00 uu 0 uur. open om 14.3 is al De za l 12 rij 27, stoe

TOEGANG

uk d lezen le Begrijpen t best at lukt he D ? n e d u ho slag n aan de re e d in k als liteit. et de rea m n e n n ku wereld ten uit de s k te t e M er dan ag en me d e ll a n a v zen in alleen. Le n le a rh e v n wert kindere a la ld e e b alle teksten in t e m n e k enheid. verscheid

borden, op websites of een verpakking. Of het nu gaat om teksten in films, computerspelletjes of op tv. Actueel, echt en verzonnen: Lezen in beeld werkt met teksten in alle soorten en maten. Non-fictieve teksten vormen de basis, want juist die komen kinderen elke dag tegen.

Lezen en doen

Tot vrijdag 14 september wordt het verkeer omgeleid. U kunt parkeren op de Grote Markt. De winkels zijn bereikbaar via de Westerweg.

Teksten lezen, begrijpen en er meteen iets mee kunnen doen. Lezen in beeld maakt begrijpend lezen praktisch. Een instructie bij een vlieger? Met Lezen in beeld begrijpen kinderen hoe het werkt en kunnen ze aan de slag. Een cake bakken? Met Lezen in beeld snappen kinderen het recept en kunnen ze beginnen.

vorige << 10 11 12 13 14 >> volgende

vorige << 11 12 13 14 15 >> volgende


Teksten die spreken

Op dezelfde manier presenteert Lezen in beeld

Non-fictie als basis Elke tekst lezen en begrijpen. Dat is waar het bij Lezen in beeld om gaat. Of die tekst nu in boeken staat, op

nieuws-berichten, affiches en meer. Van lezen naar begrijpen ĂŠn doen.

Multimediaal Kinderen en computers? Dat is een twee-eenheid. Lezen in beeld is modern, multimediaal en makkelijk in gebruik. Met software voor het digibord voor een levendige instructie. En met software om (extra) woordenschat te oefenen op de computer.

g geeft toegan Dit kaartje elstuk tot het tone is weer bezigâ&#x20AC;&#x2122; ks he â&#x20AC;&#x2DC;De boze 23 mei. op zaterdag ng begint li De voorstel r. om 15.00 uu 0 uur. open om 14.3 is al De za l 12 rij 27, stoe

TOEGANG

uk d lezen le Begrijpen t best at lukt he D ? n e d u ho slag n aan de re e d in k als liteit. et de rea m n e n n ku wereld ten uit de s k te t e M er dan ag en me d e ll a n a v zen in alleen. Le n le a rh e v n wert kindere a la ld e e b alle teksten in t e m n e k enheid. verscheid

borden, op websites of een verpakking. Of het nu gaat om teksten in films, computerspelletjes of op tv. Actueel, echt en verzonnen: Lezen in beeld werkt met teksten in alle soorten en maten. Non-fictieve teksten vormen de basis, want juist die komen kinderen elke dag tegen.

Lezen en doen

Tot vrijdag 14 september wordt het verkeer omgeleid. U kunt parkeren op de Grote Markt. De winkels zijn bereikbaar via de Westerweg.

Teksten lezen, begrijpen en er meteen iets mee kunnen doen. Lezen in beeld maakt begrijpend lezen praktisch. Een instructie bij een vlieger? Met Lezen in beeld begrijpen kinderen hoe het werkt en kunnen ze aan de slag. Een cake bakken? Met Lezen in beeld snappen kinderen het recept en kunnen ze beginnen.

vorige << 10 11 12 13 14 >> volgende

vorige << 11 12 13 14 15 >> volgende


Hoe werkt Lezen in beeld?

en beeld is e Lezen in lete en comp compacte lanning . De jaarp methode deling de blokin is helder, lesent en de consequ ogen. weloverw opbouw bereikt n in beeld Met Leze n probleme u zonder n. resultate maximale

Heldere jaarplanning

Blokken met thema’s

Lezen in beeld biedt een jaarprogramma voor 34

Een blok van Lezen in beeld beslaat standaard vier

schoolweken en is opgebouwd uit acht blokken van

weken. Elk blok heeft een eigen thema. Die thema’s

vier weken. Na blok 4 en 8 is er een breekweek. U kunt

komen elk jaar – in dezelfde vaste volgorde – terug. Dat

deze benutten als uitloopweek of de kinderen op een

is voor de leerlingen heel herkenbaar.

andere manier bezig laten zijn met lezen. In groep 4 is het programma extra compact. In 24 korte lessen wer-

De thema’s van Lezen in beeld:

ken de kinderen toe naar het beginniveau in groep 5.

• blok 1: omgeving

• blok 2: natuur

• blok 3: reizen

• blok 4: gevoel

• blok 5: verhalen

• blok 6: samen leven

• blok 7: cultuur

• blok 8: andere tijden

Elke week één basisles Alle blokken van Lezen in beeld zijn op dezelfde manier opgebouwd. De eerste drie weken bevatten de basislessen; aan het begin van de vierde week is er een

Een blok Lezen in beeld

toetstaak. Lezen in beeld gaat uit van één basisles per week. U kunt dit aanvullen met één actuele les uit Leesstudio. Elk blok zet één leesstrategie centraal. De toetsles maakt duidelijk of kinderen de doelen van

herhalingstaken 1 basisles

1 basisles

1 basisles

toetstaak

week 2

het blok hebben bereikt. Is dit niet het geval, dan maken ze in de vierde week een herhalingstaak. De andere leerlingen gaan aan de slag met plustaken.

plustaken

week 1

• kopieerbladen • computerprogramma woordenschat

• Leestudio plustaken • computerprogramma woordenschat

week 3 week 4

vorige << 12 13 14 15 16 >> volgende

vorige << 13 14 15 16 17 >> volgende


Hoe werkt Lezen in beeld?

en beeld is e Lezen in lete en comp compacte lanning . De jaarp methode deling de blokin is helder, lesent en de consequ ogen. weloverw opbouw bereikt n in beeld Met Leze n probleme u zonder n. resultate maximale

Heldere jaarplanning

Blokken met thema’s

Lezen in beeld biedt een jaarprogramma voor 34

Een blok van Lezen in beeld beslaat standaard vier

schoolweken en is opgebouwd uit acht blokken van

weken. Elk blok heeft een eigen thema. Die thema’s

vier weken. Na blok 4 en 8 is er een breekweek. U kunt

komen elk jaar – in dezelfde vaste volgorde – terug. Dat

deze benutten als uitloopweek of de kinderen op een

is voor de leerlingen heel herkenbaar.

andere manier bezig laten zijn met lezen. In groep 4 is het programma extra compact. In 24 korte lessen wer-

De thema’s van Lezen in beeld:

ken de kinderen toe naar het beginniveau in groep 5.

• blok 1: omgeving

• blok 2: natuur

• blok 3: reizen

• blok 4: gevoel

• blok 5: verhalen

• blok 6: samen leven

• blok 7: cultuur

• blok 8: andere tijden

Elke week één basisles Alle blokken van Lezen in beeld zijn op dezelfde manier opgebouwd. De eerste drie weken bevatten de basislessen; aan het begin van de vierde week is er een

Een blok Lezen in beeld

toetstaak. Lezen in beeld gaat uit van één basisles per week. U kunt dit aanvullen met één actuele les uit Leesstudio. Elk blok zet één leesstrategie centraal. De toetsles maakt duidelijk of kinderen de doelen van

herhalingstaken 1 basisles

1 basisles

1 basisles

toetstaak

week 2

het blok hebben bereikt. Is dit niet het geval, dan maken ze in de vierde week een herhalingstaak. De andere leerlingen gaan aan de slag met plustaken.

plustaken

week 1

• kopieerbladen • computerprogramma woordenschat

• Leestudio plustaken • computerprogramma woordenschat

week 3 week 4

vorige << 12 13 14 15 16 >> volgende

vorige << 13 14 15 16 17 >> volgende


Een les Lezen in beeld

Wat ga je doen? Het doel van de les wordt uitgelegd.

eeld ezen in b L in n e s De les bouw. vaste op n e e n e hebb sen n de lesfa e m o k s Steed e, verinstructi , e ti c u d intro eflecvaluatie/r e n e g in werk beeld . Lezen in tie terug oor de e fasen v z e d lt a verta enning, : op verk in n e g n li leer n terugde slag e n a a , g uitle e met kunnen z o Z . n e kijk standig echt zelf k e o b s le het lag. aan de s

l doel

1

Blok 5 verhalen les 2

Uitleg

Je leert te letten op de hoofdzaak van een tekst (of een stukje van een tekst).

Een weettekst gaat altijd ergens over. Dat is het onderwerp van de tekst. Wat wil de schrijver over het onderwerp duidelijk maken? Kun je dat in één zin zeggen? Dat is de hoofdzaak van de tekst.

Lees de tekst. Wat wil de schrijver duidelijk maken?

Een weettekst bestaat vaak uit meer stukjes. Zo’n stukje heet een alinea. Tussen twee alinea’s staat meestal een witregel. De zinnen van een alinea horen bij elkaar.

Gaudí Antoni Gaudí wordt in 1852 geboren in Spanje. Hij kan goed leren en goed tekenen. Sommige van zijn tekeningen komen zelfs in een krant. Gaudí tekent ook vaak het decor voor uitvoeringen van toneel op school. Na de middelbare school studeert hij voor architect. Hij leert gebouwen te ontwerpen. Om zijn studie te kunnen betalen, werkt hij voor verschillende architectenbureaus.

Wat wil de schrijver in een alinea duidelijk maken over het onderwerp? Kun je dat in één zin zeggen? Dat is de hoofdzaak van die alinea.

Verkennende opdrachten maken de les aansprekend en boeiend. De opdrachten 2

s

plaatsen het lesdoel in een herkenbare en alledaagse context. 3

4

s

s

Het instructiemoment van de les. De hoofdzaak is: wij moeten de problemen aanpakken. Daarmee moeten we niet wachten. We gaan er daarom meteen mee beginnen. Des te sneller zijn de problemen opgelost. En dat is tenslotte de hoofdzaak.

Aan de slag

Kunt u dat ook in één zin zeggen?

Het moment van de verwerkings-

Soms maakt een schrijver in een alinea verschillende dingen duidelijk. Denk dan: wat wil hij vooral duidelijk maken? Wat is het belangrijkst? Dat is de hoofdzaak van die alinea.

In 1883 wordt in Barcelona gestart met de bouw van een grote kerk: de Sagrada Familia (De Heilige Familie). De bouwstijl is heel bijzonder. De torens hebben een aparte vorm. Ze zijn versierd met kleurrijke mozaïeken. Het oorspronkelijke plan is niet van Gaudí, maar van een andere architect. Gaudí mag het project overnemen. Hij denkt dat hij de kerk binnen tien jaar kan afmaken. Maar tijdens de bouw verandert hij steeds dingen aan het ontwerp. Als Gaudí 43 jaar later in 1926 sterft, is de kerk nog niet af. Nu wordt nog steeds aan de kerk gebouwd. Jaarlijks komen veel toeristen speciaal naar Barcelona om deze kerk te bekijken.

Op verkenning

4

opdrachten. Sommige staan in het lesboek, de meeste in het werkboek. Leerlingen die sneller

5 w 4 w 18 10 s 19

door de leerstof gaan, kunnen

Maak de opdrachten in je werkboek.

extra opdrachten maken uit

Schrijf een korte tekst van twee alinea’s over een (strip)boek dat je laatst hebt gelezen. Maak in de eerste alinea duidelijk waar het (strip)boek over ging. Maak in de tweede alinea duidelijk wat jij van het boek vindt.

Leesstudio.

Extra opdracht Leerlingen die sneller door de

Wat is het onderwerp van de tekst? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. kerken b. Barcelona c. Gaudí

20

s

Waar gaat het eerste stukje van de tekst over? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. de jonge Gaudí b. de oude Gaudí c. het werk van Gaudí

a. b. c. d.

42 43 44 45 46 >> VOLGENDE

lib_c_lb_blok5-8.indd 44

vorige << 14 15 16 17 18 >> volgende

opdrachten maken uit het Leesstudio-pakket.

De mens zweet bijna een liter per dag. Op een zomerse dag is dit uiteraard meer dan op een koude winterdag. En tijdens een flinke inspanning is het weer meer dan in rust. Zweet ruikt niet van zichzelf. De onaangename geur wordt veroorzaakt door bacteriën in het zweet. Deze bacteriën vermeerderen zich wanneer ze langer in het zweet zitten. Door een wasbeurt verdwijnen de bacteriën, maar ze komen snel terug.

Waar gaat het tweede stukje van de tekst over? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. bouwstijlen van kerken b. de bouw van de Sagrada Familia c. toerisme in Barcelona VORIGE <<

leerstof gaan, kunnen extra Wat heb je geleerd? Lees de tekst. Wat is de hoofdzaak van de tekst? Schrijf de letter van het goede antwoord op.

lib_c_lb_blok5-8.indd 45

Leerlingen reflecteren op de les. Ze verwoorden wat ze hebben

In de winter zweet je meer dan in de zomer. Door je te wassen, verdwijnen bacteriën. Zweetlucht wordt veroorzaakt door bacteriën. Een ander woord voor zweten is transpireren.

geleerd en het duidelijk wordt of ze het lesdoel hebben bereikt. VORIGE <<

29-6-2009 13:54:30

Terugkijken

43 44 45 46 47 >> VOLGENDE 29-6-2009 13:54:50

vorige << 15 16 17 18 19 >> volgende


Een les Lezen in beeld

Wat ga je doen? Het doel van de les wordt uitgelegd.

eeld ezen in b L in n e s De les bouw. vaste op n e e n e hebb sen n de lesfa e m o k s Steed e, verinstructi , e ti c u d intro eflecvaluatie/r e n e g in werk beeld . Lezen in tie terug oor de e fasen v z e d lt a verta enning, : op verk in n e g n li leer n terugde slag e n a a , g uitle e met kunnen z o Z . n e kijk standig echt zelf k e o b s le het lag. aan de s

l doel

1

Blok 5 verhalen les 2

Uitleg

Je leert te letten op de hoofdzaak van een tekst (of een stukje van een tekst).

Een weettekst gaat altijd ergens over. Dat is het onderwerp van de tekst. Wat wil de schrijver over het onderwerp duidelijk maken? Kun je dat in één zin zeggen? Dat is de hoofdzaak van de tekst.

Lees de tekst. Wat wil de schrijver duidelijk maken?

Een weettekst bestaat vaak uit meer stukjes. Zo’n stukje heet een alinea. Tussen twee alinea’s staat meestal een witregel. De zinnen van een alinea horen bij elkaar.

Gaudí Antoni Gaudí wordt in 1852 geboren in Spanje. Hij kan goed leren en goed tekenen. Sommige van zijn tekeningen komen zelfs in een krant. Gaudí tekent ook vaak het decor voor uitvoeringen van toneel op school. Na de middelbare school studeert hij voor architect. Hij leert gebouwen te ontwerpen. Om zijn studie te kunnen betalen, werkt hij voor verschillende architectenbureaus.

Wat wil de schrijver in een alinea duidelijk maken over het onderwerp? Kun je dat in één zin zeggen? Dat is de hoofdzaak van die alinea.

Verkennende opdrachten maken de les aansprekend en boeiend. De opdrachten 2

s

plaatsen het lesdoel in een herkenbare en alledaagse context. 3

4

s

s

Het instructiemoment van de les. De hoofdzaak is: wij moeten de problemen aanpakken. Daarmee moeten we niet wachten. We gaan er daarom meteen mee beginnen. Des te sneller zijn de problemen opgelost. En dat is tenslotte de hoofdzaak.

Aan de slag

Kunt u dat ook in één zin zeggen?

Het moment van de verwerkings-

Soms maakt een schrijver in een alinea verschillende dingen duidelijk. Denk dan: wat wil hij vooral duidelijk maken? Wat is het belangrijkst? Dat is de hoofdzaak van die alinea.

In 1883 wordt in Barcelona gestart met de bouw van een grote kerk: de Sagrada Familia (De Heilige Familie). De bouwstijl is heel bijzonder. De torens hebben een aparte vorm. Ze zijn versierd met kleurrijke mozaïeken. Het oorspronkelijke plan is niet van Gaudí, maar van een andere architect. Gaudí mag het project overnemen. Hij denkt dat hij de kerk binnen tien jaar kan afmaken. Maar tijdens de bouw verandert hij steeds dingen aan het ontwerp. Als Gaudí 43 jaar later in 1926 sterft, is de kerk nog niet af. Nu wordt nog steeds aan de kerk gebouwd. Jaarlijks komen veel toeristen speciaal naar Barcelona om deze kerk te bekijken.

Op verkenning

4

opdrachten. Sommige staan in het lesboek, de meeste in het werkboek. Leerlingen die sneller

5 w 4 w 18 10 s 19

door de leerstof gaan, kunnen

Maak de opdrachten in je werkboek.

extra opdrachten maken uit

Schrijf een korte tekst van twee alinea’s over een (strip)boek dat je laatst hebt gelezen. Maak in de eerste alinea duidelijk waar het (strip)boek over ging. Maak in de tweede alinea duidelijk wat jij van het boek vindt.

Leesstudio.

Extra opdracht Leerlingen die sneller door de

Wat is het onderwerp van de tekst? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. kerken b. Barcelona c. Gaudí

20

s

Waar gaat het eerste stukje van de tekst over? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. de jonge Gaudí b. de oude Gaudí c. het werk van Gaudí

a. b. c. d.

42 43 44 45 46 >> VOLGENDE

lib_c_lb_blok5-8.indd 44

vorige << 14 15 16 17 18 >> volgende

opdrachten maken uit het Leesstudio-pakket.

De mens zweet bijna een liter per dag. Op een zomerse dag is dit uiteraard meer dan op een koude winterdag. En tijdens een flinke inspanning is het weer meer dan in rust. Zweet ruikt niet van zichzelf. De onaangename geur wordt veroorzaakt door bacteriën in het zweet. Deze bacteriën vermeerderen zich wanneer ze langer in het zweet zitten. Door een wasbeurt verdwijnen de bacteriën, maar ze komen snel terug.

Waar gaat het tweede stukje van de tekst over? Schrijf de letter van het goede antwoord op. a. bouwstijlen van kerken b. de bouw van de Sagrada Familia c. toerisme in Barcelona VORIGE <<

leerstof gaan, kunnen extra Wat heb je geleerd? Lees de tekst. Wat is de hoofdzaak van de tekst? Schrijf de letter van het goede antwoord op.

lib_c_lb_blok5-8.indd 45

Leerlingen reflecteren op de les. Ze verwoorden wat ze hebben

In de winter zweet je meer dan in de zomer. Door je te wassen, verdwijnen bacteriën. Zweetlucht wordt veroorzaakt door bacteriën. Een ander woord voor zweten is transpireren.

geleerd en het duidelijk wordt of ze het lesdoel hebben bereikt. VORIGE <<

29-6-2009 13:54:30

Terugkijken

43 44 45 46 47 >> VOLGENDE 29-6-2009 13:54:50

vorige << 15 16 17 18 19 >> volgende


Herhalings- en plustaken

Leesstudio Lezen in beeld biedt een uitgebreid pakket plustaken. Voor snelle leerlingen, voor leerlingen die de doelen van

extra materialen om te

een blok hebben bereikt en om te kunnen werken met

differentiëren. Voor

teksten uit de actualiteit. Lezen in beeld verzamelt alle

snelle en zwakke lezers.

plustaken in Leesstudio. Kinderen kunnen de leerstof

U biedt deze materialen

van Lezen in beeld hier in allerlei situaties toepassen.

in ieder geval aan na

Leesstudio bevat een doos met kaarten, een website

het maken van de

met actuele leestaken, een leeswerkmap en een

toetstaak, in week 4

digitale meelezer. Een wekelijkse update met items uit

van elk blok. Maar u

het (Jeugd)journaal en Jeugdjournaal Magazine staat

kunt leerlingen ook

garant voor actualiteit. Elke week kunnen kinderen aan

tussentijds herhalings-

de slag met actuele teksten, filmpjes over het nieuws

en plustaken laten

en uitdagende opdrachten.

maken.

Letten op de plaats van de tekst. Waar komt de tekst vandaan? De illustraties bekijken. Wat zeggen die over de tekst? Letten op de titel. Wat vertelt die over het onderwerp? De eerste zinnen van de tekst lezen. Voorspellen waar de tekst over gaat.

b

leeswerkmap van:

het blok, kunnen aan de slag met herhalingstaken. Het kopieerboek bevat herhalingstaken bij elk blok. Elke herhalingstaak past bij de lessen van het blok. Kinder. n. iet

aa zom

ee

oe te d

n ts m je ren kunnen de herhalingstaken zelfstandig maken of er ie oe n. om nd

Software

tie uit de tekst. nformatie uit een schema (of tabel) halen. nformatie uit de tekst in een schema (of tabel) plaatsen. De opbouw van de tekst in stukjes tekst bepalen.

e at n zie Lez ren: st w dere anie lee n an Je de m t aa a illen d h t ersc Laa v p o kan Het p; het o r; hang en ove tie bij; er sam esenta praat urt of pr reekbe sp n ; ee n website maak er t het op ee pier of ze ver op pa schrijf ero lm bij; ning, foto of fi maak er een teke

Hoe is dat om zo vaak gewonde dieren te zien? ‘Het is nooit leuk, maar ik ben er in de loop der jaren aan gewend geraakt. Leesklus 9 Verse groente uit eigen tuin Als ik een gewond dier zie, denk ik niet als eerste: Oh, wat zielig. Maar: Hoe kan ik dit dier zo goed en zo snel mogelijk helpen? Een dood dier is wat anders. Daar wennen we nooit aan. Zeker niet als we het slechte nieuws aan het baasje moeten gaan vertellen. Verse groente uit eigen tuin Klaas vertelt dat een gewond dier zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat. Wat vind jij een lekkere groente? De mensen van de ziekenauto zijn allemaal vrijwilligers. Ze hebben wel een EHBO-diploma maar zijn geen arts. Eet je graag een wortel of heb je liever boontjes? In de ziekenauto vind je dan ook geen spuitjes, medicijnen ofOfzuurstof. misschien ben je wel zo stoer dat je spruitjes lust! Iedereen heeft een favoriete groente. Het vervoeren van gewonde en overleden dieren is een belangrijke En als die op je bord ligt, smul je ervan. taak van de dierenambulance. Maar het kan nog veel lekkerder. Wat doen jullie nog meer? Hoe? Groente uit…je eigen tuin! Een dier hoeft niet ziek te zijn om door ons vervoerd te worden. Voor mensen die zelf geen vervoer hebben, brengen we het dierMoestuin naar de dierenarts of de kapper. Voor het verbouwen van groente heb je een tuin nodig. De mensen betalen daar een klein bedrag voor. Zo’n tuin heet een moestuin. Verse groente uitdier. eigen tuin Het vervoerLeesklus moet wel in9het belang zijn van In die tuin kun je groente laten groeien. We brengen het beestje niet naar een verjaardag waar zijn baasje graag En zo fruit of bloemen. naar toe wil. Sommige mensen hebben een moestuin bij hun huis. En verder halen we gevonden dieren op. Anderen hebben een tuin op een plek waar allemaal tuintjes bij elkaar liggen. Hebben jouw ouders of opa en oma zo’n tuin? Vragen aan de schrijver Jacques Vriens Dan kun je vragen of je er ook een stukje van mag. b Maar je kunt je groente ook in een schooltuin laten groeien.

Is alles echt gebeurd? Ja en nee. Als ik aan een boek begin, heb ik vaak een stuk of veertig papiertjes (uit de rode boekjes) met allerlei ideeën. Op ongeveer de helft van de kladjes staan dingen die ik echt heb meegemaakt. De andere helft is verzonnen. leestudio kaart4.indd In een boek hussel ik ‘echt’ en ‘verzonnen’ door elkaar. En terwijl ik op de computer aan het schrijven ben, verzin ik vaak ook weer iets nieuws. Ik wil wel graag dat als je het leest, dat het allemaal echt lijkt. Een van de grootste complimenten vind ik altijd als kinderen over mijn boeken zeggen: het is net of je het zelf meemaakt! Daarom zitten in mijn verhalen grappige dingen, maar soms ook verdrietige dingen, want in het echt is dat ook zo. En natuurlijk moet het ook zo geschreven zijn dat lezers nieuwsgierig zijn om te weten hoe het verder gaat.

Een goede woordenschat is een belangrijke voorwaarVerstuur het.

de voor goed begrijpend lezen. Daarom is…bij Lezen in

clusies. Jezelf de vraag stellen: heb ik zoiets zelf ook meegemaakt? Kan ik dit herkennen? Bedenken wat je van de tekst hebt geleerd. Bedenken wat je nog meer over het onderwerp zou willen weten: meer informatie.

Gebeurt dat wel vaker dat je met een gewond dier op je werk komt? Klaas moet lachen. ‘Nee, gelukkig niet. Dit is eigenlijk de eerste keer. Ik was op weg hier naar toe en zag het beestje liggen onder de struiken. Zijn vleugel is helemaal beschadigd. Waarschijnlijk is hij aangevallen door een kat. Gelukkig zijn de wonden niet heel diep. Ik denk dat het wel goed komt. Mijn collega is nu met hem naar de dierenarts.’

Schooltuin Een schooltuin is een tuin bij school.14-9-2009 12:49:56 Jammer genoeg zijn er maar weinig scholen die een eigen tuin hebben. Vaak ligt de schooltuin even verderop op een stuk land met tientallen tuintjes. Een jaar lang mag één groep iedere week naar de schooltuin. Misschien is jouw groep al aan de beurt geweest. Ieder kind krijgt een tuintje. Soms moeten twee kinderen samen doen. Bij de schooltuinen werken mensen die alles van tuinieren weten. Want het verbouwen groente en fruit gaat niet vanzelf.

Wat was het eerste boek dat je schreef? Die rotschool met die fijne klas, dat is in 1976 verschenen. Ik was toen al meester en las veel voor (ik vind trouwens dat juffen en meester altijd veel moeten voorlezen) en schreef nog steeds voor mijn eigen plezier verhalen. Op een dag zei ik tegen mezelf: ‘Ik vind voorlezen leuk, maar verhalen schrijven óók. Ik ga proberen een boek te schrijven over alles wat er in mijn klas gebeurt. Over leuke dingen, maar ook over minder leuke dingen (bijvoorbeeld pesten) of dingen waar je verdrietig van wordt, want die gebeuren nou eenmaal op school. Ik heb wel erg lang over mijn eerste boek gedaan. Wel vijf jaar. Maar dat kwam omdat ik na een paar hoofdstukken dacht: Volgens mij is dit niks. Toen legde ik het een tijdje weg en las het na een paar maanden weer eens over. Ik kreeg toch weer zin om door te gaan. Maar na een paar hoofdstukken ging ik weer heel erg twijfelen. Zo ging het een paar keer. Tot een goede vriend van me zei: Laat eens lezen! Na lang aarzelen gaf ik hem mijn (halve) boek en hij was enthousiast. Toen heb ik eindelijk het boek afgemaakt en naar een uitgever gestuurd.

Leerlingen die problemen hebben met de doelen van

onder begeleiding.

Nadat ik vijf minuten in het kantoor zit, komt Klaas binnen. In zijn armen draagt hij een gewonde duif. Onderweg hier naar toe zag hij het dier liggen. Klaas is duidelijk een echte dierenliefhebber. Ik spreek Klaas Groenteman, vrijwilliger bij de dierenambulance, op een bijzondere dag. Vandaag werkt hij hier precies tien jaar.

leestudio kaart4.indd 1

Kopieerbladen

g van de schrijver. De tekstsoort bepalen. Het onderwerp van een (stukje) tekst bepalen. Bepalen wat de bedoeling van een (stukje) tekst is.

Hulp voor dieren

Beste meneer Jacques Vriens, een paar vragen:

vooruit bij het lezen. Vragen bedenken over het onderwerp. Kan het antwoord in de tekst staan? Bij het lezen vooruit denken, odat je weet wat er gaat komen. Letten op signaalwoorden (zoals maar, want, och, dus en daarom).

rijpt wat er staat. De betekenis van woorden en zinnen uit de tekst bepalen. Bepalen waar verwijswoorden (zoals hij en hun) naar erwijzen. Een tekstdeel opnieuw lezen als dat nodig is. De tekst in drie zinnen navertellen. Jezelf een voorstelling van de tekst maken. Antwoorden op vragen uit de tekst halen.

Leesklus 8

Hulp voor dieren

Lezen in beeld kent

beeld speciale woordenschatsoftware verkrijgbaar. De Ko rtom: iedere

en moet het

software is in te zetten als herhalingstaak én als

Hard werken Voordat je een moestuin kunt aanleggen moet eerst de grond bewerkt worden. Dat betekent spitten en bemesten. In mest zitten allerlei stoffen waardoor groente goed groeit. Daarna kies je een indeling. Je moet weten welke groente je wilt, maar ook waar en wanneer er zon en schaduw is. Als het voorjaar is kun je gaan zaaien. Na het zaaien moet je het tuintje goed onderhouden. De meeste tijd gaat zitten in onkruid wieden.

b

3

14-9-2009 12:50:28

Kaarten uit Leesstudio

b

weten! leestudio kaart4.indd 5

14-9-2009 12:51:11

plustaak. Kinderen gaan aan de slag met de doelwoorden uit het blok en met extra doelwoorden. 14-9-2009 13:08:21

vorige << 16 17 18 19 20 >> volgende

vorige << 17 18 19 20 21 >> volgende


Herhalings- en plustaken

Leesstudio Lezen in beeld biedt een uitgebreid pakket plustaken. Voor snelle leerlingen, voor leerlingen die de doelen van

extra materialen om te

een blok hebben bereikt en om te kunnen werken met

differentiëren. Voor

teksten uit de actualiteit. Lezen in beeld verzamelt alle

snelle en zwakke lezers.

plustaken in Leesstudio. Kinderen kunnen de leerstof

U biedt deze materialen

van Lezen in beeld hier in allerlei situaties toepassen.

in ieder geval aan na

Leesstudio bevat een doos met kaarten, een website

het maken van de

met actuele leestaken, een leeswerkmap en een

toetstaak, in week 4

digitale meelezer. Een wekelijkse update met items uit

van elk blok. Maar u

het (Jeugd)journaal en Jeugdjournaal Magazine staat

kunt leerlingen ook

garant voor actualiteit. Elke week kunnen kinderen aan

tussentijds herhalings-

de slag met actuele teksten, filmpjes over het nieuws

en plustaken laten

en uitdagende opdrachten.

maken.

Letten op de plaats van de tekst. Waar komt de tekst vandaan? De illustraties bekijken. Wat zeggen die over de tekst? Letten op de titel. Wat vertelt die over het onderwerp? De eerste zinnen van de tekst lezen. Voorspellen waar de tekst over gaat.

b

leeswerkmap van:

het blok, kunnen aan de slag met herhalingstaken. Het kopieerboek bevat herhalingstaken bij elk blok. Elke herhalingstaak past bij de lessen van het blok. Kinder. n. iet

aa zom

ee

oe te d

n ts m je ren kunnen de herhalingstaken zelfstandig maken of er ie oe n. om nd

Software

tie uit de tekst. nformatie uit een schema (of tabel) halen. nformatie uit de tekst in een schema (of tabel) plaatsen. De opbouw van de tekst in stukjes tekst bepalen.

e at n zie Lez ren: st w dere anie lee n an Je de m t aa a illen d h t ersc Laa v p o kan Het p; het o r; hang en ove tie bij; er sam esenta praat urt of pr reekbe sp n ; ee n website maak er t het op ee pier of ze ver op pa schrijf ero lm bij; ning, foto of fi maak er een teke

Hoe is dat om zo vaak gewonde dieren te zien? ‘Het is nooit leuk, maar ik ben er in de loop der jaren aan gewend geraakt. Leesklus 9 Verse groente uit eigen tuin Als ik een gewond dier zie, denk ik niet als eerste: Oh, wat zielig. Maar: Hoe kan ik dit dier zo goed en zo snel mogelijk helpen? Een dood dier is wat anders. Daar wennen we nooit aan. Zeker niet als we het slechte nieuws aan het baasje moeten gaan vertellen. Verse groente uit eigen tuin Klaas vertelt dat een gewond dier zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat. Wat vind jij een lekkere groente? De mensen van de ziekenauto zijn allemaal vrijwilligers. Ze hebben wel een EHBO-diploma maar zijn geen arts. Eet je graag een wortel of heb je liever boontjes? In de ziekenauto vind je dan ook geen spuitjes, medicijnen ofOfzuurstof. misschien ben je wel zo stoer dat je spruitjes lust! Iedereen heeft een favoriete groente. Het vervoeren van gewonde en overleden dieren is een belangrijke En als die op je bord ligt, smul je ervan. taak van de dierenambulance. Maar het kan nog veel lekkerder. Wat doen jullie nog meer? Hoe? Groente uit…je eigen tuin! Een dier hoeft niet ziek te zijn om door ons vervoerd te worden. Voor mensen die zelf geen vervoer hebben, brengen we het dierMoestuin naar de dierenarts of de kapper. Voor het verbouwen van groente heb je een tuin nodig. De mensen betalen daar een klein bedrag voor. Zo’n tuin heet een moestuin. Verse groente uitdier. eigen tuin Het vervoerLeesklus moet wel in9het belang zijn van In die tuin kun je groente laten groeien. We brengen het beestje niet naar een verjaardag waar zijn baasje graag En zo fruit of bloemen. naar toe wil. Sommige mensen hebben een moestuin bij hun huis. En verder halen we gevonden dieren op. Anderen hebben een tuin op een plek waar allemaal tuintjes bij elkaar liggen. Hebben jouw ouders of opa en oma zo’n tuin? Vragen aan de schrijver Jacques Vriens Dan kun je vragen of je er ook een stukje van mag. b Maar je kunt je groente ook in een schooltuin laten groeien.

Is alles echt gebeurd? Ja en nee. Als ik aan een boek begin, heb ik vaak een stuk of veertig papiertjes (uit de rode boekjes) met allerlei ideeën. Op ongeveer de helft van de kladjes staan dingen die ik echt heb meegemaakt. De andere helft is verzonnen. leestudio kaart4.indd In een boek hussel ik ‘echt’ en ‘verzonnen’ door elkaar. En terwijl ik op de computer aan het schrijven ben, verzin ik vaak ook weer iets nieuws. Ik wil wel graag dat als je het leest, dat het allemaal echt lijkt. Een van de grootste complimenten vind ik altijd als kinderen over mijn boeken zeggen: het is net of je het zelf meemaakt! Daarom zitten in mijn verhalen grappige dingen, maar soms ook verdrietige dingen, want in het echt is dat ook zo. En natuurlijk moet het ook zo geschreven zijn dat lezers nieuwsgierig zijn om te weten hoe het verder gaat.

Een goede woordenschat is een belangrijke voorwaarVerstuur het.

de voor goed begrijpend lezen. Daarom is…bij Lezen in

clusies. Jezelf de vraag stellen: heb ik zoiets zelf ook meegemaakt? Kan ik dit herkennen? Bedenken wat je van de tekst hebt geleerd. Bedenken wat je nog meer over het onderwerp zou willen weten: meer informatie.

Gebeurt dat wel vaker dat je met een gewond dier op je werk komt? Klaas moet lachen. ‘Nee, gelukkig niet. Dit is eigenlijk de eerste keer. Ik was op weg hier naar toe en zag het beestje liggen onder de struiken. Zijn vleugel is helemaal beschadigd. Waarschijnlijk is hij aangevallen door een kat. Gelukkig zijn de wonden niet heel diep. Ik denk dat het wel goed komt. Mijn collega is nu met hem naar de dierenarts.’

Schooltuin Een schooltuin is een tuin bij school.14-9-2009 12:49:56 Jammer genoeg zijn er maar weinig scholen die een eigen tuin hebben. Vaak ligt de schooltuin even verderop op een stuk land met tientallen tuintjes. Een jaar lang mag één groep iedere week naar de schooltuin. Misschien is jouw groep al aan de beurt geweest. Ieder kind krijgt een tuintje. Soms moeten twee kinderen samen doen. Bij de schooltuinen werken mensen die alles van tuinieren weten. Want het verbouwen groente en fruit gaat niet vanzelf.

Wat was het eerste boek dat je schreef? Die rotschool met die fijne klas, dat is in 1976 verschenen. Ik was toen al meester en las veel voor (ik vind trouwens dat juffen en meester altijd veel moeten voorlezen) en schreef nog steeds voor mijn eigen plezier verhalen. Op een dag zei ik tegen mezelf: ‘Ik vind voorlezen leuk, maar verhalen schrijven óók. Ik ga proberen een boek te schrijven over alles wat er in mijn klas gebeurt. Over leuke dingen, maar ook over minder leuke dingen (bijvoorbeeld pesten) of dingen waar je verdrietig van wordt, want die gebeuren nou eenmaal op school. Ik heb wel erg lang over mijn eerste boek gedaan. Wel vijf jaar. Maar dat kwam omdat ik na een paar hoofdstukken dacht: Volgens mij is dit niks. Toen legde ik het een tijdje weg en las het na een paar maanden weer eens over. Ik kreeg toch weer zin om door te gaan. Maar na een paar hoofdstukken ging ik weer heel erg twijfelen. Zo ging het een paar keer. Tot een goede vriend van me zei: Laat eens lezen! Na lang aarzelen gaf ik hem mijn (halve) boek en hij was enthousiast. Toen heb ik eindelijk het boek afgemaakt en naar een uitgever gestuurd.

Leerlingen die problemen hebben met de doelen van

onder begeleiding.

Nadat ik vijf minuten in het kantoor zit, komt Klaas binnen. In zijn armen draagt hij een gewonde duif. Onderweg hier naar toe zag hij het dier liggen. Klaas is duidelijk een echte dierenliefhebber. Ik spreek Klaas Groenteman, vrijwilliger bij de dierenambulance, op een bijzondere dag. Vandaag werkt hij hier precies tien jaar.

leestudio kaart4.indd 1

Kopieerbladen

g van de schrijver. De tekstsoort bepalen. Het onderwerp van een (stukje) tekst bepalen. Bepalen wat de bedoeling van een (stukje) tekst is.

Hulp voor dieren

Beste meneer Jacques Vriens, een paar vragen:

vooruit bij het lezen. Vragen bedenken over het onderwerp. Kan het antwoord in de tekst staan? Bij het lezen vooruit denken, odat je weet wat er gaat komen. Letten op signaalwoorden (zoals maar, want, och, dus en daarom).

rijpt wat er staat. De betekenis van woorden en zinnen uit de tekst bepalen. Bepalen waar verwijswoorden (zoals hij en hun) naar erwijzen. Een tekstdeel opnieuw lezen als dat nodig is. De tekst in drie zinnen navertellen. Jezelf een voorstelling van de tekst maken. Antwoorden op vragen uit de tekst halen.

Leesklus 8

Hulp voor dieren

Lezen in beeld kent

beeld speciale woordenschatsoftware verkrijgbaar. De Ko rtom: iedere

en moet het

software is in te zetten als herhalingstaak én als

Hard werken Voordat je een moestuin kunt aanleggen moet eerst de grond bewerkt worden. Dat betekent spitten en bemesten. In mest zitten allerlei stoffen waardoor groente goed groeit. Daarna kies je een indeling. Je moet weten welke groente je wilt, maar ook waar en wanneer er zon en schaduw is. Als het voorjaar is kun je gaan zaaien. Na het zaaien moet je het tuintje goed onderhouden. De meeste tijd gaat zitten in onkruid wieden.

b

3

14-9-2009 12:50:28

Kaarten uit Leesstudio

b

weten! leestudio kaart4.indd 5

14-9-2009 12:51:11

plustaak. Kinderen gaan aan de slag met de doelwoorden uit het blok en met extra doelwoorden. 14-9-2009 13:08:21

vorige << 16 17 18 19 20 >> volgende

vorige << 17 18 19 20 21 >> volgende


Flexibel organiseren

Extra les per week? Het splitsen van lessen is bij Lezen in beeld eenvoudig,

n? rganisere Flexibel o beeld Lezen in is n ri a a D tra sterk. Ex uitermate lessen, esplitste g , n e s s le werken? ngzaam la f o l e n s kan n in beeld e z e L t e M ineren het comb k o O t. e h rmen of nisatievo van orga atieet combin werken m ig. eenvoud klassen is

maar het inroosteren van extra lessen ook. Per week is namelijk een extra, actuele les beschikbaar. Kinderen gaan daarin - in het verlengde van de leerstofopbouw van Lezen in beeld – aan de slag met actuele onderwerpen die het (Jeugd)journaal haalden. Deze lessen verschijnen wekelijks en horen bij Leesstudio. Als u wilt, kunt u zo elke week standaard twee lessen begrijpend/studerend lezen inplannen. Eén om de leesstrategieën aan te leren en de andere om ze toe te passen.

Organisatievormen combineren Zelfstandig leren of begeleid. Individueel, in groepjes of klassikaal. Met Lezen in beeld kunt u al deze verschillende organisatievormen toepassen én combineren.

Lestijd

Hoe u leerlingen ook wilt laten werken, ze doorlopen

Kiest u voor begeleid leren, dan duurt een Lezen in

dezelfde opdrachten en gebruiken dezelfde materialen.

beeld les ongeveer 45 minuten. Gaan leerlingen

In welke mate er sprake is van mondelinge interactie

zelfstandig aan de slag, dan werken ze soms sneller.

bepaalt u zelf.

Toch zullen organisatorische problemen zich niet voordoen. Snelle leerlingen kunnen aan de slag met een plustaak uit Leesstudio of de woordenschatsoftware.

Eén of twee lesmomenten Lezen in beeld gaat uit van één basisles per week. Wilt

Gecombineerde klassen

u die les verdelen over twee lesmomenten, dan kan

Lezen in beeld is sterk in de uitgebreide mogelijkheden

dat. U laat kinderen tijdens het eerste lesmoment

voor zelfstandig leren. Daardoor is de methode

werken aan de introductie, instructie en het begin van

uitermate geschikt voor combinatieklassen of stam-

de verwerking. Tijdens het tweede lesmoment nemen

groepen. U stemt de organisatie van uw lessen eenvou-

ze de instructie nog eens door en werken ze verder aan

dig af op de behoeften van uw leerlingen. Ongeacht de

de verwerking en de evaluatie en reflectie.

jaargroep waarin ze werken.

vorige << 18 19 20 21 22 >> volgende

vorige << 19 20 21 22 23 >> volgende


Flexibel organiseren

Extra les per week? Het splitsen van lessen is bij Lezen in beeld eenvoudig,

n? rganisere Flexibel o beeld Lezen in is n ri a a D tra sterk. Ex uitermate lessen, esplitste g , n e s s le werken? ngzaam la f o l e n s kan n in beeld e z e L t e M ineren het comb k o O t. e h rmen of nisatievo van orga atieet combin werken m ig. eenvoud klassen is

maar het inroosteren van extra lessen ook. Per week is namelijk een extra, actuele les beschikbaar. Kinderen gaan daarin - in het verlengde van de leerstofopbouw van Lezen in beeld – aan de slag met actuele onderwerpen die het (Jeugd)journaal haalden. Deze lessen verschijnen wekelijks en horen bij Leesstudio. Als u wilt, kunt u zo elke week standaard twee lessen begrijpend/studerend lezen inplannen. Eén om de leesstrategieën aan te leren en de andere om ze toe te passen.

Organisatievormen combineren Zelfstandig leren of begeleid. Individueel, in groepjes of klassikaal. Met Lezen in beeld kunt u al deze verschillende organisatievormen toepassen én combineren.

Lestijd

Hoe u leerlingen ook wilt laten werken, ze doorlopen

Kiest u voor begeleid leren, dan duurt een Lezen in

dezelfde opdrachten en gebruiken dezelfde materialen.

beeld les ongeveer 45 minuten. Gaan leerlingen

In welke mate er sprake is van mondelinge interactie

zelfstandig aan de slag, dan werken ze soms sneller.

bepaalt u zelf.

Toch zullen organisatorische problemen zich niet voordoen. Snelle leerlingen kunnen aan de slag met een plustaak uit Leesstudio of de woordenschatsoftware.

Eén of twee lesmomenten Lezen in beeld gaat uit van één basisles per week. Wilt

Gecombineerde klassen

u die les verdelen over twee lesmomenten, dan kan

Lezen in beeld is sterk in de uitgebreide mogelijkheden

dat. U laat kinderen tijdens het eerste lesmoment

voor zelfstandig leren. Daardoor is de methode

werken aan de introductie, instructie en het begin van

uitermate geschikt voor combinatieklassen of stam-

de verwerking. Tijdens het tweede lesmoment nemen

groepen. U stemt de organisatie van uw lessen eenvou-

ze de instructie nog eens door en werken ze verder aan

dig af op de behoeften van uw leerlingen. Ongeacht de

de verwerking en de evaluatie en reflectie.

jaargroep waarin ze werken.

vorige << 18 19 20 21 22 >> volgende

vorige << 19 20 21 22 23 >> volgende


Toetsing en evaluatie

Registratiebladen n om elijkhede g o m p lo Vo Hoe te leren. ig d n ta s lf ze t dan leerkrach ls a u t d u ho ols? aan de p de vinger lueert beeld eva in n e z e L ent: na consequ t ts e to n e k en na elk blo , s le e lk e rmijn. langere te n e e r e v o hoe uw u precies t e e w o Z n en n prestere e g in rl e le neer irect wan d u t e e w uitdadacht of extra aan ig zijn. ging nod

Bij Lezen in beeld kunt u de toetsresultaten van uw leerlingen vastleggen op speciale registratiebladen.

7

Deze bladen zijn opgenomen in het kopieerboek en presenteren meteen de adviesnorm bij de verschillende toetsopdrachten. Zo weet u direct welke vervolg-

Ik lees verder. Misschien snap ik het dan wel.

activiteiten nodig zijn: herhalingstaken of plustaken.

Voor toetsen op de langere termijn verwijst Lezen in beeld graag naar niet-methodegebonden toetsen (zoals die uit het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem). Met deze toetsen gaat u na op welk niveau uw leerlingen begrijpend en studerend lezen en kunt u hun prestaties vergelijken met die van leeftijdgenoten.

Lara

volgt het op de voet. Elke les eindigt met een terug-

handvat om aan het einde van de les samen te bespreken wat de kinderen hebben geleerd.

Illustratie wordt vervangen door man met krant uit lesboek C

vierde week neemt Lezen in beeld een toetstaak af. De toetsopdrachten belichten alle leesvaardigheden die in de drie basislessen aan bod zijn gekomen en sluiten nauw aan bij de toetswijze van het Cito. Sommige

Els

Begrijp je een tekst? Dan kun je de tekst in drie zinnen navertellen. Zet een kring om het goede antwoord. Bij het navertellenâ&#x20AC;Ś mag je de woorden en zinnen van de tekst wel / niet gebruiken.

9

Zet een kring om het goede antwoord. Bij het navertellenâ&#x20AC;Ś laat je weg wat belangrijk / onbelangrijk is.

10

De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zoek de eerste zin. Kruis aan. Bijvoorbeeld de kleur ogen van je vader en de krullen van je moeder. Op je vader of je moeder? Op wie lijk jij? Waarschijnlijk heb je kenmerken van beiden.

11

De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zoek de eerste zin. Kruis aan. Alle spullen zijn al ingepakt. Alleen mijn tandenborstel nog niet. Morgen gaan we op vakantie naar Engeland. Omdat ik die nog nodig heb.

Na elk blok Zijn de doelen van een blok wel of niet bereikt? Elke

Tim

8

Zijn de lesdoelen wel of niet bereikt? Lezen in beeld

hebben geleerd. De opdracht is ook een geschikt

Ik lees het stukje dat ik niet snap nog een keer.

Langere termijn

Na elke les

kijkopdracht, waar kinderen zelf vastleggen wat ze

Deze drie kinderen lezen een tekst. Ze snappen een stukje tekst niet. Wie doet het goed? Kruis aan. Ik lees de hele tekst nog een keer. Maar dan langzaam. Pech gehad.

vragen en opdrachten hebben een algemeen karakter

1 2 3 4 5 >> VOLGENDE

en toetsen bijvoorbeeld redeneervaardigheden. lib _b_toetsb_bw_blok1.indd 3

vorige << 20 21 22 23 24 >> volgende

20-7-2009 11:11:27

vorige << 21 22 23 24 25 >> volgende


Toetsing en evaluatie

Registratiebladen n om elijkhede g o m p lo Vo Hoe te leren. ig d n ta s lf ze t dan leerkrach ls a u t d u ho ols? aan de p de vinger lueert beeld eva in n e z e L ent: na consequ t ts e to n e k en na elk blo , s le e lk e rmijn. langere te n e e r e v o hoe uw u precies t e e w o Z n en n prestere e g in rl e le neer irect wan d u t e e w uitdadacht of extra aan ig zijn. ging nod

Bij Lezen in beeld kunt u de toetsresultaten van uw leerlingen vastleggen op speciale registratiebladen.

7

Deze bladen zijn opgenomen in het kopieerboek en presenteren meteen de adviesnorm bij de verschillende toetsopdrachten. Zo weet u direct welke vervolg-

Ik lees verder. Misschien snap ik het dan wel.

activiteiten nodig zijn: herhalingstaken of plustaken.

Voor toetsen op de langere termijn verwijst Lezen in beeld graag naar niet-methodegebonden toetsen (zoals die uit het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem). Met deze toetsen gaat u na op welk niveau uw leerlingen begrijpend en studerend lezen en kunt u hun prestaties vergelijken met die van leeftijdgenoten.

Lara

volgt het op de voet. Elke les eindigt met een terug-

handvat om aan het einde van de les samen te bespreken wat de kinderen hebben geleerd.

Illustratie wordt vervangen door man met krant uit lesboek C

vierde week neemt Lezen in beeld een toetstaak af. De toetsopdrachten belichten alle leesvaardigheden die in de drie basislessen aan bod zijn gekomen en sluiten nauw aan bij de toetswijze van het Cito. Sommige

Els

Begrijp je een tekst? Dan kun je de tekst in drie zinnen navertellen. Zet een kring om het goede antwoord. Bij het navertellenâ&#x20AC;Ś mag je de woorden en zinnen van de tekst wel / niet gebruiken.

9

Zet een kring om het goede antwoord. Bij het navertellenâ&#x20AC;Ś laat je weg wat belangrijk / onbelangrijk is.

10

De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zoek de eerste zin. Kruis aan. Bijvoorbeeld de kleur ogen van je vader en de krullen van je moeder. Op je vader of je moeder? Op wie lijk jij? Waarschijnlijk heb je kenmerken van beiden.

11

De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zoek de eerste zin. Kruis aan. Alle spullen zijn al ingepakt. Alleen mijn tandenborstel nog niet. Morgen gaan we op vakantie naar Engeland. Omdat ik die nog nodig heb.

Na elk blok Zijn de doelen van een blok wel of niet bereikt? Elke

Tim

8

Zijn de lesdoelen wel of niet bereikt? Lezen in beeld

hebben geleerd. De opdracht is ook een geschikt

Ik lees het stukje dat ik niet snap nog een keer.

Langere termijn

Na elke les

kijkopdracht, waar kinderen zelf vastleggen wat ze

Deze drie kinderen lezen een tekst. Ze snappen een stukje tekst niet. Wie doet het goed? Kruis aan. Ik lees de hele tekst nog een keer. Maar dan langzaam. Pech gehad.

vragen en opdrachten hebben een algemeen karakter

1 2 3 4 5 >> VOLGENDE

en toetsen bijvoorbeeld redeneervaardigheden. lib _b_toetsb_bw_blok1.indd 3

vorige << 20 21 22 23 24 >> volgende

20-7-2009 11:11:27

vorige << 21 22 23 24 25 >> volgende


Leerstof

een beeld is Lezen in tratee voor s method Elk blok één sleutel wijs. esonder gisch le Lezen in beeld leert de sleutelt ode leer De meth strategieën stap voor stap aan. rateSLEUTELS n leesst kindere Elk blok komt één sleutel aan bod. sen, e te pas Sleutels kunnen je helpen om een tekst te begrijpen. gieën to sleutel komt elk jaar in nnen Begrijp je een tekst meteen? Misschien is de tekst kortEnof dezelfde heel eenvoudig. alles ku zodat ze Dan is het niet nodig om sleutels te gebruiken. hetzelfde blok terug. Zo is blok 3 len. at ze wil lezen w erkt Maar sommige teksten begrijp je niet meteen. standaard gereserveerd S L E U TE L voor de Zwijsen KAART beeld w Of: je begrijpt niet alles van de tekst. Lezen in LEZEN e sleutel 'Lees de tekst. Denk vooruit Dan zit de tekst (of een deel daarvan) ‘op slot’ . ig t krach Gebruik dan sleutels om de tekst te openen. met zes 1 om bij het lezen.'Verken de tekst. n ë ie g 2 Lees e t a r t s de tekst. s lee zijn zes sleutels. Denk voo 3 Co ntroleer o pakken.Er ruit bij h e t n a et lezen. f je begri Eén sleutel gebruik je vóór het lezen. a n 4 Bep e t s jpt wat k aal te

Voor het lezen: 1 Verken de tekst. Dit moet je doen: • Letten op de plaats van de tekst. Waar komt de tekst vandaan? • De illustraties bekijken. Wat zeggen die over de tekst? • Letten op de titel. Wat vertelt die over het onderwerp? • De eerste zinnen van de tekst lezen. • Voorspellen waar de tekst over gaat.

Tijdens het lezen: 2 Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Dit moet je doen: • Vragen bedenken over het onderwerp. Kan het antwoord in de tekst staan? • Bij het lezen vooruit denken, zodat je weet wat er gaat komen. • Letten op signaalwoorden (zoals maar, want, toch, dus, daarom en omdat).

de bedoel er staat. 5 Ver Vaardigheden per sleutel ing van d werk d e sch

Twee sleutels gebruik je tijdens het lezen. Drie sleutels gebruik je na het lezen.

6

Kij

e informat

ie usies.

rijver.

rug. Trek lijktuit de tekst. Werken met zes sleutels op vastek te momenten concl

3 Controleer of je begrijpt wat er staat. Dit moet je doen: • De betekenis van woorden en zinnen uit de tekst bepalen. • Bepalen waar verwijswoorden (zoals hij, hun, dat) naar verwijzen. • Een tekstdeel opnieuw lezen als dat nodig is. • De tekst in drie zinnen navertellen. • Jezelf een voorstelling van de tekst maken. • Antwoorden op vragen uit de tekst halen.

Je hoeft niet bij iedere tekst álle sleutels te gebruiken. misschien saai. Maar saaihaalt. is Lezen in beeld absoluut Maar hoe méér sleutels je gebruikt, hoe meer je uit een tekst

niet. Lezen in beeld diept elke sleutel uit in drie of

Een sleutel gebruiken betekent iets doen. Wat je bij de zes sleutels kunt doen, staat op de bladzijde hiernaast. meer leesvaardigheden, oftewel sleutel-termen. En

Zes sleutels

dieInsleuteltermen komen afwisselend Bij iedere sleutel staan zinnen. iedere zin is steeds één woord gekleurd: en gevarieerd de sleutelterm. (Soms zijn meer woorden gekleurd. Die horen dan bij elkaar.) in beeld voor hel veel afwisZes krachtige leesstrategieën vormen deOp die sleuteltermen moet jeaan lettenbod. als jeZo eenzorgt sleutelLezen gebruikt. Dan weet je wat je kunt doen als je die sleutel gebruikt. seling en uitdaging. basisvan de leerstof. Maar voor kinderen Het is handig als je bij iedere sleutel minstens drie sleuteltermen kunt noemen. is het werken met strategieën vaak lastig.

Na het lezen: 4 Bepaal de bedoeling van de schrijver. Dit moet je doen: • De tekstsoort bepalen. • Het onderwerp van de tekst of de alinea bepalen. • De hoofdzaak van de alinea bepalen. • Bepalen wat de bedoeling van een tekstdeel is.

Daarom vertaalt Lezen in beeld de leerstof Bij de teksten in het lesboek en het werkboek staan meestal gedrukte vragen. Maar soms lees je een tekst waar geen vragen bij staan. Ook dan kun je de

in zes sleutels. Met deze zes sleutels kunnen sleutels gebruiken. Ook hier geldt: hoe méér sleutels je gebruikt, hoe meer je

vorige << 22 23 24 25 26 >> volgende

Zwijsen

lib_c_lb_blok5-8.indd 72-73

SLEUT ELKAA RT LEZEN

70 71 72 73 74 >> VOLGENDE

Trek conclusi es.

VORIGE <<

Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoelin g Verwerk de informat van de schrijver. ie uit de tekst. Kijk terug.

Verken de tekst. 2 Lee s de tekst. Den 3 Con troleer of je k vooruit bij het leze n begrijpt w 4 Be at er staat. . paal de be d o e li n 5 Ve g van de sc rwerk de in hrijver. formatie u 6 Kij it d k terug. Tr ek conclusi e tekst. es. 1

5 Verwerk de informatie uit de tekst. Dit moet je doen: • Informatie uit een schema (of tabel) halen. • Informatie uit de tekst in een schema (of tabel) plaatsen. • De opbouw van de tekst in alinea’s bepalen. • Waarom-vragen stellen naar aanleiding van de informatie in de tekst.

Zwijsen

Zwijsen

AART le z e n

SLEU TELKA ART lezen

SLEUTELK

Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoeli ng Verwerk de informa van de schrijver. tie uit de tekst. Kijk terug. Trek conclusies.

uit een tekst haalt.

leerlingen elke tekst openen.

6 Kijk terug. Trek conclusies. Dit moet je doen: • Na het lezen van de tekst conclusies trekken. • Jezelf de vraag stellen: Heb ik zoiets zelf ook meegemaakt? Kan ik dit herkennen? • Bedenken wat je van de tekst hebt geleerd. • Bedenken wat je nog meer over het onderwerp zou willen weten: meer informatie.

VORIGE <<

71 72 73 74 75 >> VOLGENDE 20-7-2009 10:54:14

vorige << 23 24 25 26 27 >> volgende


Leerstof

een beeld is Lezen in tratee voor s method Elk blok één sleutel wijs. esonder gisch le Lezen in beeld leert de sleutelt ode leer De meth strategieën stap voor stap aan. rateSLEUTELS n leesst kindere Elk blok komt één sleutel aan bod. sen, e te pas Sleutels kunnen je helpen om een tekst te begrijpen. gieën to sleutel komt elk jaar in nnen Begrijp je een tekst meteen? Misschien is de tekst kortEnof dezelfde heel eenvoudig. alles ku zodat ze Dan is het niet nodig om sleutels te gebruiken. hetzelfde blok terug. Zo is blok 3 len. at ze wil lezen w erkt Maar sommige teksten begrijp je niet meteen. standaard gereserveerd S L E U TE L voor de Zwijsen KAART beeld w Of: je begrijpt niet alles van de tekst. Lezen in LEZEN e sleutel 'Lees de tekst. Denk vooruit Dan zit de tekst (of een deel daarvan) ‘op slot’ . ig t krach Gebruik dan sleutels om de tekst te openen. met zes 1 om bij het lezen.'Verken de tekst. n ë ie g 2 Lees e t a r t s de tekst. s lee zijn zes sleutels. Denk voo 3 Co ntroleer o pakken.Er ruit bij h e t n a et lezen. f je begri Eén sleutel gebruik je vóór het lezen. a n 4 Bep e t s jpt wat k aal te

Voor het lezen: 1 Verken de tekst. Dit moet je doen: • Letten op de plaats van de tekst. Waar komt de tekst vandaan? • De illustraties bekijken. Wat zeggen die over de tekst? • Letten op de titel. Wat vertelt die over het onderwerp? • De eerste zinnen van de tekst lezen. • Voorspellen waar de tekst over gaat.

Tijdens het lezen: 2 Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Dit moet je doen: • Vragen bedenken over het onderwerp. Kan het antwoord in de tekst staan? • Bij het lezen vooruit denken, zodat je weet wat er gaat komen. • Letten op signaalwoorden (zoals maar, want, toch, dus, daarom en omdat).

de bedoel er staat. 5 Ver Vaardigheden per sleutel ing van d werk d e sch

Twee sleutels gebruik je tijdens het lezen. Drie sleutels gebruik je na het lezen.

6

Kij

e informat

ie usies.

rijver.

rug. Trek lijktuit de tekst. Werken met zes sleutels op vastek te momenten concl

3 Controleer of je begrijpt wat er staat. Dit moet je doen: • De betekenis van woorden en zinnen uit de tekst bepalen. • Bepalen waar verwijswoorden (zoals hij, hun, dat) naar verwijzen. • Een tekstdeel opnieuw lezen als dat nodig is. • De tekst in drie zinnen navertellen. • Jezelf een voorstelling van de tekst maken. • Antwoorden op vragen uit de tekst halen.

Je hoeft niet bij iedere tekst álle sleutels te gebruiken. misschien saai. Maar saaihaalt. is Lezen in beeld absoluut Maar hoe méér sleutels je gebruikt, hoe meer je uit een tekst

niet. Lezen in beeld diept elke sleutel uit in drie of

Een sleutel gebruiken betekent iets doen. Wat je bij de zes sleutels kunt doen, staat op de bladzijde hiernaast. meer leesvaardigheden, oftewel sleutel-termen. En

Zes sleutels

dieInsleuteltermen komen afwisselend Bij iedere sleutel staan zinnen. iedere zin is steeds één woord gekleurd: en gevarieerd de sleutelterm. (Soms zijn meer woorden gekleurd. Die horen dan bij elkaar.) in beeld voor hel veel afwisZes krachtige leesstrategieën vormen deOp die sleuteltermen moet jeaan lettenbod. als jeZo eenzorgt sleutelLezen gebruikt. Dan weet je wat je kunt doen als je die sleutel gebruikt. seling en uitdaging. basisvan de leerstof. Maar voor kinderen Het is handig als je bij iedere sleutel minstens drie sleuteltermen kunt noemen. is het werken met strategieën vaak lastig.

Na het lezen: 4 Bepaal de bedoeling van de schrijver. Dit moet je doen: • De tekstsoort bepalen. • Het onderwerp van de tekst of de alinea bepalen. • De hoofdzaak van de alinea bepalen. • Bepalen wat de bedoeling van een tekstdeel is.

Daarom vertaalt Lezen in beeld de leerstof Bij de teksten in het lesboek en het werkboek staan meestal gedrukte vragen. Maar soms lees je een tekst waar geen vragen bij staan. Ook dan kun je de

in zes sleutels. Met deze zes sleutels kunnen sleutels gebruiken. Ook hier geldt: hoe méér sleutels je gebruikt, hoe meer je

vorige << 22 23 24 25 26 >> volgende

Zwijsen

lib_c_lb_blok5-8.indd 72-73

SLEUT ELKAA RT LEZEN

70 71 72 73 74 >> VOLGENDE

Trek conclusi es.

VORIGE <<

Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoelin g Verwerk de informat van de schrijver. ie uit de tekst. Kijk terug.

Verken de tekst. 2 Lee s de tekst. Den 3 Con troleer of je k vooruit bij het leze n begrijpt w 4 Be at er staat. . paal de be d o e li n 5 Ve g van de sc rwerk de in hrijver. formatie u 6 Kij it d k terug. Tr ek conclusi e tekst. es. 1

5 Verwerk de informatie uit de tekst. Dit moet je doen: • Informatie uit een schema (of tabel) halen. • Informatie uit de tekst in een schema (of tabel) plaatsen. • De opbouw van de tekst in alinea’s bepalen. • Waarom-vragen stellen naar aanleiding van de informatie in de tekst.

Zwijsen

Zwijsen

AART le z e n

SLEU TELKA ART lezen

SLEUTELK

Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoeli ng Verwerk de informa van de schrijver. tie uit de tekst. Kijk terug. Trek conclusies.

uit een tekst haalt.

leerlingen elke tekst openen.

6 Kijk terug. Trek conclusies. Dit moet je doen: • Na het lezen van de tekst conclusies trekken. • Jezelf de vraag stellen: Heb ik zoiets zelf ook meegemaakt? Kan ik dit herkennen? • Bedenken wat je van de tekst hebt geleerd. • Bedenken wat je nog meer over het onderwerp zou willen weten: meer informatie.

VORIGE <<

71 72 73 74 75 >> VOLGENDE 20-7-2009 10:54:14

vorige << 23 24 25 26 27 >> volgende


Meer informatie

Website

Persoonlijke voorlichting

Bij Lezen in beeld hoort een speciale methodesite

Wilt u persoonlijke voorlichting over Lezen in beeld of

www.lezeninbeeld.nl. U vindt er actuele informatie over

andere Zwijsen-methoden? Onze rayonvoorlichters

de methode en het begrijpend leesonderwijs. De site

informeren u graag. Bijvoorbeeld om het kennisma-

Uitgeverij Zwijsen BV

biedt inhoudelijke informatie, informatie over de

kingspakket te bespreken of een begroting op maat te

Postbus 805

materialen, een speciaal gebruikersdeel en een rubriek

maken. Maak een afspraak via de antwoordkaart of

5000 AV Tilburg

veelgestelde vragen.

www.lezeninbeeld.nl.

Zwijsen klantenservice

Ter inzagepakket

Prijslijst

T 013 - 583 88 88

Nieuwsgierig geworden? Vraag gratis en vrijblijvend

Wilt u weten wat de materialen van Lezen in beeld

F 013 - 583 88 80

een ter inzagepakket aan van Lezen in beeld. Het

kosten? De complete prijslijst vindt u op

E klantenservice@zwijsen.nl

pakket geeft een goed beeld van de leerkracht- en

www.lezeninbeeld.nl.

I

Breng leren tot leven

www.zwijsen.nl

leerlingmaterialen. U mag het pakket drie maanden houden en kunt het daarna gratis laten ophalen. Vraag het pakket aan via de antwoordkaart of www.lezeninbeeld.nl.

Lessen proberen

evt extra illustratie

Wilt u wat lessen van Lezen in beeld uitproberen?

Colofon

Op onze methodesite www.lezeninbeeld.nl vindt u

Tekst en eindredactie Judith Joosten Ontwerp en opmaak

gratis voorbeeldlessen. De proefkaternen bevatten

Loonen in vorm.nl Illustraties Aad Goudappel en Anjo Mutsaars

lesbeschrijvingen en alle materialen die u daarbij

Fotografie Shutterstock en Studio Zwijsen Beeldredactie

nodig hebt.

Renate Reitler Marketing en promotie Nohmi Bollebakker Projectleider Lezen in beeld Jos Cรถp

vorige << 24 25 26 27 28

vorige << 25 26 27 28


ZE 10-09

Lezen in beeld

Inhoud

pagina

Voor kinderen van nu

3

De sterke punten

4

Materialen voor leerling en leerkracht

6

Uitgeverij Zwijsen BV Postbus 805

16

Herhalings- en plustaken

18

enschat • Woord

op maat

Flexibel organiseren

20

Toetsing en evaluatie

22

Colofon Tekst en eindredactie Judith Joosten Ontwerp en opmaak Loonen in vorm.nl Illustraties Aad Goudappel en Anjo Mutsaars Fotografie Shutterstock en Studio Zwijsen Beeldredactie Renate Reitler Marketing en promotie Nohmi Bollebakker Projectleider Lezen in beeld Jos Cöp

1 2 3 4 >> volgende

brochure_Lib_OS_STICKERLeesStudio_DEF.indd 2 f3 Lib OS 09 1

Leerstof

24

Meer informatie

26

vorige << 25 26 27 28

Telefoon

Postcode en plaats

Schooladres

E-mailadres

Doe deze kaart vandaag nog op de post!

Een les in beeld

uur.

14

en

Hoe werkt Lezen in beeld?

dag, tussen

ig

n veelzijd

le • Actuee

www.zwijsen.nl

Breng leren tot leven

leet

en comp

I

een afspraak maken met een voorlichter van Zwijsen voor een persoonlijk gesprek over Lezen in beeld. U kunt mij hiervoor bij voorkeur bellen op:

12

klantenservice@zwijsen.nl

† dhr. † mevr.

Teksten die spreken

E

het ter inzagepakket van Lezen in beeld ontvangen.

10

013 - 583 88 80

Contactpersoon

Doorgaande lijn groep 4 – 8

F

„ „

ct • Compa

8

013 - 583 88 88

Ja, ik wil graag

en gelijkhed o m le a • Maxim ren tandig le voor zelfs

begeleid als het moet

T

Naam van de school

beeld: n i n e z e L an nu v n e r e d n voor ki

Zwijsen klantenservice

A n twoord ka a rt g rat is in fo rma tie

Zelfstandig als het kan,

5000 AV Tilburg

Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers B.V., verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeengekomen afspraken tussen Uitgeverij Zwijsen en u, marketing- en sales-activiteiten en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, wijzigen of laten verwijderen door een kaartje te sturen naar Zwijsen Klantenservice, antwoordnummer 148, 5000 VB Tilburg of een e-mail aan klantenservice@zwijsen.nl.

8-12-2010 12:51:13 12-10-2009 16:42:07


Met 4

Dit is Lezen in beeld:

5

6

7

8

• Maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren Uitgeverij Zwijsen BV Antwoordnummer 148 5000 VB Tilburg

• Compact en compleet

et voor k k a p s u hét pl n nd leze e p j i r g be uws. e i n t e m

• Actueel en veelzijdig • Woordenschat op maat

een postzegel is niet nodig

Breng leren tot leven

Voor kinderen van nu B04226643

Voor meer informatie www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88

Breng leren tot leven B04226004

brochure_Lib_OS_STICKERLeesStudio_DEF.indd 1 f3 Lib OS 09 2

8-12-2010 12:51:12 12-10-2009 16:42:17

Lezen in beeld - brochure  
Lezen in beeld - brochure