Page 1

Monique van der Zanden

In de Toffeestraat komt een cool bakkersmuseum. Je mag er straks zelf de oven stoken met vuur! Elk kind uit de buurt helpt met klussen. Lara zit in een rolstoel omdat haar spieren ziek zijn. Toch kan ze meedoen, dankzij haar hulphond Rover! Maar waarom loert de heks van de Toffeestraat naar hen? Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. Samen met een vriend of vriendinnetje speel je de verschillende rollen in het verhaal. Veel plezier! van Monique van der Zanden met tekeningen van MariĂŤlla van de Beek

Lara

Rover

NUR 282

7+ toneellezen hulphonden zwijsen.nl

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_os.indd 1

7+

TONEELLEZEN

22-8-2013 13:48:16


Wie zijn wij? Lara

Ik ben pas in de Toffeestraat komen wonen. Ik bedenk voor alles een oplossing en ik ben dol op mijn hond.

Rover

Mijn hulphond. Een lief en slim dier dat me helpt met een heleboel dingen.

Joris

Avontuurlijk. Zwerft graag rond en onderzoekt alles. Kan niet tegen gemene streken!

zwarte kat

De kat van mevrouw Dubbel. Een echte heksenkat: helemaal zwart!

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 2

de heks (mevrouw Dubbel)

Ziet er eng uit met haar scheve gezicht, witte oog en piekharen ... een echte heks! (Toch?)

4-9-2013 14:39:57


mama Ben

Stoere knul die alles durft en alles kan (vindt hij zelf ). Hij praat met een harde stem.

Gewoon mama: de liefste mama van de hele wereld!

Kees Bok

mevrouw (mw.) Knoop

Aardige man van de Stichting Ambachten, die van de oude bakkerij een museum maakt. Meneer Bok stottert een beetje.

De grootste zeurpiet van de Toffeestraat. Nee, van de hele wereld! Kan niet tegen herrie, maar krijst zelf des te harder.

Kijk verder achter in het boek!

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 3

4-9-2013 14:39:58


16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 4

4-9-2013 14:39:58


Monique van der Zanden met tekeningen van MariĂŤlla van de Beek

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 5

4-9-2013 14:39:58


1e druk 2013 ISBN 978.90.487.1660.9 NUR 282 © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2013 Tekst: Monique van der Zanden Illustraties: Mariëlla van de Beek Vormgeving: Marieke Nelissen | le petit studio Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2013/1919/195 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 6

4-9-2013 14:39:58


Inhoud Lees eerst even dit 8 Een heks achter het raam! 10 Lara praat met een spook 13 Op de vlucht 17 Meneer Bok 20 Een superhond! 23 Daar is de heks weer 28 Ben 31 Rover ruimt op 35 Mevrouw Knoop belt aan 38 Sst ... denk om Knoop! 42 Lara pikt het niet 44 Rover doet boodschappen 48 Een ongeluk! 51 Het boze oog 53 De boor van Bram 56 Ben helpt – maar niet heus 58 Lara heeft lef 61 De heks van de Toffeestraat 64 Ben krijgt een pak rammel 67 Kom maar eens mee ... 69 Tóch een koekhuis! 72 Een dak van pannenkoeken 75 Ben mokt 78 Pot vol blommen! 80 Rover helpt met verven 84 Ben zoekt zijn kwast 87 Politie! 89 Ben maakt ruzie 91 Rover doet raar 93 Rover ruikt vuur 96 Op het nippertje 99 Heks redt kind! 101 Mevrouw Knoop wil haar zin 104 Hoera voor Rover! 106 Hulphonden bestaan echt! 108

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 7

4-9-2013 14:39:58


Lees eerst even dit

Lara

Hoi, ik ben Lara. Ik ben pas verhuisd naar de Toffeestraat. Ik woonde er nog maar net, toen ik al vrienden kreeg! We mochten helpen bij een verbouwing. De oude bakkerij werd een museum. Mijn hulphond Rover hielp ook mee. Want ik zit in een rolstoel. Dat komt omdat ik een spierziekte heb. Tijdens ons werk gebeurde er van alles. Buurvrouw Knoop kwam bijvoorbeeld steeds zeuren. En de heks betrapte mij in haar tuin! Snap je er niks van? Begin dan maar gauw met lezen! O ja, spreek bij elk hoofdstuk af wie welke rol leest.

8

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 8

4-9-2013 14:39:58


Lees om de beurt de blauwe stukjes en de tussenstukjes. Maak het net echt met deze tips: - Zinnen met kleine letters fluister je. - Zinnen met HOOFDLETTERS klinken juist luid! - Bij ... wacht je even, zodat het spannend wordt. - Een woord met een of meer strĂŠĂŠpjes krijgt nadruk. - De schuingedrukte woorden die Lara zegt, zijn eigenlijk Engelse woorden. Ze zijn geschreven zoals ze in het Nederlands klinken, om je te helpen met lezen. Het zijn de woorden waarmee ik Rover laat weten wat hij moet doen. Veel plezier met ons avontuur!

9

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 9

4-9-2013 14:39:58


Een heks achter het raam!

Lara

Rover

I

n dit hoofdstuk verken ik mijn nieuwe buurt. Ik schrik me rot van iets! Ik ben benieuwd of jij net zo hard kunt gillen als ik ... Wie wil er nou niet in de Toffeestraat wonen? Dat klinkt heel wat beter dan de Spruitjesstraat. Of de Witloflaan, bleh! Lara boft, want ze is deze week verhuisd naar de Toffeestraat. Het is een oude straat in een oude buurt. De huizen zijn er een beetje scheef. Ze hebben rode daken en groene deuren. Vandaag is het zaterdag en de zon schijnt. Lara rijdt door de straat. Ze wil haar nieuwe buurt verkennen. Rover loopt mee naast haar rolstoel. Rover is haar hulphond. Hij helpt Lara met alles wat ze zelf niet kan.

10

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 10

4-9-2013 14:39:58


Lara

Rover Lara

Rover

Hier wonen we nu, Rover. Gek hè, opeens in een heel andere stad. De straten hebben hier leuke namen. Kom, dan gaan we kijken of er ook een Dropjeslaan is. Haha, of een Kauwgumweg. Woef! W... waf! Wat zeg je? Hoop je dat er een Kluifstraat is? Wat dacht je van een Koekjeslaan? Met bomen waar koekjes aan groeien! Waf, waf!

Lara kijkt haar ogen uit. Op een huis staat een gedicht. In een hoek bloeit een stokroos. Ze let niet goed op de straat. Opeens rijdt ze met een wiel door een gat! Haar mobiel valt uit haar zak. Hij klettert op straat. Rover schiet toe. Hij pakt de mobiel in zijn bek en legt hem bij Lara op schoot. Lara

Oef, hij is nog heel. Dank je, Rover. Brave hond. Rover Woef. 11

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 11

4-9-2013 14:39:59


Lara

Hé, kijk daar eens. Aan die winkel hangt een bord met een koek erop. Dat is vast een bakker. Zullen we koek kopen, Rover? Rover Waf, waf! Lara O, dat is pech. De winkel staat leeg. Moet je zien! Er zit niet eens glas meer in de ramen. Wat jammer dat hij weg is. Ik had wel trek in koek. Rover Woef! Opeens beweegt er iets in het huis naast de oude bakkerij. Een gordijn gaat een stukje opzij. Er gluurt een gezicht door het glas. Het heeft duizend rimpels en een scheve mond. De neus is krom en één oog is wit. Grijze haren staan alle kanten op. Lara

AAAH, EEN HEKS!

In de bakkerij klinkt een luid gekraak. Uit het raam van de kelder rijst een witte wolk stof op. En een wit hoofd! Lara

AAAH, EEN SPOOK!

12

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 12

4-9-2013 14:39:59


Lara praat met een spook

Lara

Joris

I

k maak kennis met het spook, dat Joris heet. Het duurt wel even voordat de schrik uit mijn stem is.

Lara wil heel hard wegrijden. Maar van schrik gaat het mis. Ze ramt met haar rolstoel een berg puin. Het is troep uit de oude bakkerij. Een stuk hout schiet tussen een wiel. Lara

HELP, HELP! IK ZIT VAST! ROVER, TUK, TUK! ‘Tuk’ betekent dat Rover moet trekken. Hij trekt hard aan het stuk hout, maar hij krijgt het niet los. Lara kan niet weg! Bang kijkt ze naar het witte hoofd. 13

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 13

4-9-2013 14:39:59


Dat moet heel erg hoesten. Hoestend komt het nog verder omhoog. Er zitten armen aan en benen. Joris Lara Joris

Lara

Joris

Lara

Joris

Uche, uche, uche, uche! TUK, ROVER, TUK! Wat zeg je nou toch tegen dat beest? Uche, uche! Is dat Frans of zo? Geen Frans, Engels! Wie ben jij? Ben jij een spook of zo? Je bent zelf een spook. Ik ben Joris en ik was in de kelder. Ik ben door de meelbak gezakt. Uche, uche! Waarom heeft je hond een dekje om? En waarom praat jij Engels met hem? Rover is mijn hulphond. Elke hulphond heeft een dekje om. Daar kun je aan zien dat het een hulphond is. En ik zeg in het Engels tegen hem wat hij moet doen. Dat verstaat hij beter. Haha, een hond die Engels kent! Kijkt hij soms veel tv?

14

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 14

4-9-2013 14:39:59


Lara

Leuk, hoor. Maar Engels is een fijne taal voor een hond. Ik zeg niet trek, maar tuk. En niet duw, maar poesj.

15

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 15

4-9-2013 14:40:00


Joris

Lara

Knap, hoor. Blaft hij ook Engels? Pas maar op, hij bijt ook Engels.

Joris lacht en schudt zich uit als een hond. Een wolk meel stuift uit zijn haar. Rover niest ervan. Opeens horen ze het geluid van een motor. Een zwarte auto draait de straat in. Joris draait zich verschrikt om. Joris Lara Joris

O nee ... Dat is de man die de bakkerij gekocht heeft. Hij mag me niet zien. Dan weet hij dat ik de meelbak stuk heb gemaakt!

Dat was toch per ongeluk? Ja, maar gelooft hij dat? Ik ben weg! Lara WACHT! Laat me hier niet achter! Mijn rolstoel zit vast. Rover krijgt hem niet los!

16

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_bw.indd 16

4-9-2013 14:40:00


Ga naar de webshop om deze uitgave te bestellen.


Monique van der Zanden

In de Toffeestraat komt een cool bakkersmuseum. Je mag er straks zelf de oven stoken met vuur! Elk kind uit de buurt helpt met klussen. Lara zit in een rolstoel omdat haar spieren ziek zijn. Toch kan ze meedoen, dankzij haar hulphond Rover! Maar waarom loert de heks van de Toffeestraat naar hen? Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. Samen met een vriend of vriendinnetje speel je de verschillende rollen in het verhaal. Veel plezier! van Monique van der Zanden met tekeningen van MariĂŤlla van de Beek

Lara

Rover

NUR 282

7+ toneellezen hulphonden zwijsen.nl

16609_tl_deheksvandetoffeestraat_os.indd 1

7+

TONEELLEZEN

22-8-2013 13:48:16

De heks van de Toffeestraat  

De heks van de Toffeestraat

De heks van de Toffeestraat  

De heks van de Toffeestraat