Page 1

Welkom @ Zuyd

Magazine voor nieuwe studenten van Zuyd Hogeschool 2012/2013


Welkom / 6 Bezig met je studie / 7 De week van Kirsten / 11 De week van Simon / 12 Kunsten in Maastricht / 14 Geen dag hetzelfde / 15 De week van Wendy / 16 Goed om te weten / 19 Doorzetten is belang­ rijk / 20 Studenten­ vereniging: leuk? / 22 2 meisjes tussen 30 jongens / 24 Denk al eens na over... / 25 De week van Lisandra / 26 Intro­ ducties / 27 Hard werken is een keuze / 30 Locaties 4

2 / WELKOM @ ZUYD

Colofon Welkom @ Zuyd is een magazine voor nieuwe studenten van Zuyd Hogeschool. Eindredactie Dienst Marketing en Communicatie Zuyd Hogeschool redactie@zuyd.nl telefoon (045) 400 62 34 Teksten Franc Coenen Publiciteit, Elsloo Coenegracht Tekst & Communicatie, Maastricht Illustraties Veronique de Jong Fotografie Klaus Tummers, Heerlen Advertenties Borgerpark Media, Posterholt info@borgerparkmedia.nl telefoon (0475) 71 13 62 Basisontwerp en opmaak Zuiderlicht, Maastricht Druk Schrijen-Lippertz, Voerendaal/ Stein Dank aan alle studenten, studentenverenigingen en collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan dit magazine. Ideeën voor dit magazine? Mail ons! Dan kunnen wij nieuwe studenten volgend jaar nog beter verwelkomen. redactie@zuyd.nl


Vooraf

Oké, daar gaan we dan. Nog even en dan is het zover. Dan start je studie bij Zuyd Hogeschool. Dan ben je student. Ben je benieuwd naar wat je te wachten staat? Blader dan maar verder en lees hoe andere ­studenten hun eerste jaar ervaren hebben. ­Ook vind je in dit magazine praktische informatie over de hogeschool. Zo kom je de eerste weken van jouw leven als student zeker goed door. Lees het magazine, onthoud de tips die studenten je geven en veel succes met je studie bij Zuyd. Je ontvangt dit magazine omdat je je hebt ­ingeschreven voor een opleiding van Zuyd. ­ Dit betekent niet dat je inschrijving compleet is. Meer weten over het inschrijvingsproces? ­ Neem dan contact op met de Centrale Student Administratie. Contactgegevens vind je op infonet.zuyd.nl/csa. Van je opleiding ontvang je meer informatie over zaken die je moet regelen en aanschaffen, zoals boeken en dictaten, een notebook, intro­ ductieactiviteiten en de start van het school­ jaar. WELKOM @ ZUYD / 3


Welkom

Je gaat studeren aan Zuyd Hogeschool

4 / WELKOM @ ZUYD


Het duurt niet meer zo lang en dan is het zover. Studeren aan Zuyd Hogeschool. We willen je graag welkom heten en je een indruk geven van de sfeer die je hier aantreft. Hoe is het om hier te studeren? Hoe gaan de mensen met elkaar om?

Persoonlijk en eigen verantwoordelijkheid We pakken de koe maar meteen bij de horens: eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht. Dat is de lijfspreuk van Zuyd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studie, zelf verantwoordelijk voor het verwezenlijken van je dromen. Maar terwijl je daarmee bezig bent, krijg je van Zuyd persoonlijke aandacht. De docenten en andere medewerkers staan voor je klaar, klaar om je te helpen bij het waarmaken van je ambities. Wat vinden eerstejaars daarvan? We vroegen een aantal studenten, voornamelijk eer­ stejaars, hoe zij daar tegenaan kijken, tegen die eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht. Hoe ervaren ze studeren aan Zuyd Hogeschool in de praktijk? We vertellen er even bij dat we ze niet omgekocht hebben: ze zeggen wat ze vinden. Is het waar? Dominique Fattaccio studeert International Business: “Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht is een goede lijfspreuk, het zegt precies hoe het is.” Serena Krüchten, eerstejaars Biometrie: “Je studie is je eigen verantwoordelijkheid. Zet je je in voor een zes of een tien? Ben je echt geïnteresseerd in je opleiding? Als jij je niet inzet, kom je er niet.” En Mirah Boh, eerstejaars Facility Management, zegt: “Het zijn goede kernwaarden en je ziet ze bij Zuyd ook terug in de praktijk.”

Of toch niet? Genoeg complimenten, nu is het tijd voor een kritische noot. Mirah Boh: “Soms betekent die eigen verantwoor­ delijkheid dat je een beetje aan je lot overgelaten wordt. Ik ben dyslectisch, dat is best lastig. Op dat gebied valt nog veel te winnen, daar zouden ze meer aandacht aan kunnen schenken.” Channa Verjans, eerstejaars Informa­ tion Management kijkt er iets anders tegenaan: “Eigen verantwoordelijkheid ervaar ik niet als aan je lot overgela­ ten worden. Je hebt altijd je medestudenten nog. Als je er gebruik van wilt maken, heb je daar veel aan.” Joep Scha­ torjé volgde eerst een mbo-opleiding. Hij zegt: “Ze hebben persoonlijke aandacht voor je. Als je problemen hebt met je studie, staan de leerkrachten altijd voor je klaar.” Ook conservatoriumstudent Martijn van Geffen vindt dat: “Die persoonlijke aandacht krijg je zeker. Bij ons werk je vaak in kleine groepjes of krijg je een op een les. Daardoor krijg je een band met elkaar.” En de sfeer? Hoe is die bij Zuyd? Dominique Fattaccio: “De sfeer is goed. Iedereen is aardig tegen iedereen.” En Wouter van Noort, hij volgt de opleiding Leraar Basisonderwijs: “De sfeer is hier heel erg prettig. Het is een grote school, maar bij mijn opleiding kent zowat iedereen elkaar.” | JC

Als je problemen hebt met je studie, staan de leerkrachten altijd voor je klaar Joep Schatorjé

WELKOM @ ZUYD / 5


Mijn eerste jaar

Bezig met je studie Joep Schatorjé Elektrotechniek

Ik zet het lesrooster in mijn mobiele telefoon. Het kost je een half uurtje werk, maar het is handig: je hebt je rooster altijd bij je.

Joep Schatorjé komt van het mbo en kan dus mooi iets zeggen over de verschillen tussen studeren aan het mbo en het hbo. En die verschillen zijn er. Voordat hij besloot om bij Zuyd Hogeschool te gaan studeren, heeft Joep ook goed op andere hogescholen rondgekeken. Zijn indruk was dat bij Zuyd een fijne sfeer heerst, met veel contact tussen leerkrachten en leerlingen. Die indruk bleek te kloppen. Joep: “Dat komt ook doordat het een kleine opleiding is die ik volg, er zijn maar 45 eerstejaars.” Andere mentaliteit Ook merkt hij dat de sfeer in het hbo heel anders is dan in het mbo. “In het mbo is de leraar de leraar. Hier staat de leraar veel meer open voor studenten, wordt er beter naar je geluisterd. In het mbo heerst ook een andere mentaliteit, de leerlingen zijn vaak bezig met andere dingen dan hun opleiding. Hier heb je dat niet zo, op het hbo ben je bezig met je studie.” Theoretische benadering Nog een verschil. Anders dan de mensen die bijvoor­ beeld van de havo komen, heeft Joep bepaalde dingen al gehad op het mbo. Hoe een motor werkt, bijvoor­ beeld. Maar: “Hier kijk je daar op een heel andere manier naar, je bekijkt het meer van de theoretische kant.” Op kamers Joep zit op kamers in Heerlen, in de buurt van school. “Veel mensen blijven thuis wonen en moeten dan bijvoorbeeld elke dag twee uur reizen. Dat is tien uur per week. Die bespaar ik. Zo heb ik meer vrije tijd en tijd voor school.” Stappen doe je in Maastricht Jammer vindt hij het dat het studentenleven wat min­ der leeft in Heerlen. “Als je echt wilt stappen, moet je naar Maastricht.” | JC

6 / WELKOM @ ZUYD


De week van

• •

Kirsten Rietbergen Social Work

9:00-17:00

wo

?

Stage Buro Pinkpop

ma

Vandaag een lange dag. Vanochtend aan het werk in een onderwijsgroep samen met een tutor, vanmiddag les. Tussendoor enkele lege uren. Meestal werken we dan aan de praktijk­ opdracht. Dit blok schrijven we een adviesrapport over een integratiepro­ ject voor mensen met een verstan­ delijke beperking. Deze praktijkop­ drachten zijn realistisch, dat is fijn.

Soms maakt ze lange dagen bij haar opleiding Social Work. Geen probleem voor Kirsten, want stil zitten is niks voor haar. Is ze niet met haar studie bezig, dan is ze aan het sporten, op stap met vriendinnen of moedigt ze haar vader en zusje aan bij een wielerwedstrijd. Of ze is aan het werk als vrijwilliger bij Buro Pinkpop, toevallig dit jaar ook haar stageplek.

di

Halverwege en aan het eind van de praktijkopdracht geven we feedback op elkaar. In het begin vond ik het moeilijk om (opbouwende) kritiek te geven. Ik ben iemand van de lieve vrede. Nu merk ik dat ik steeds beter om kan gaan met het geven en ont­ vangen van kritiek. 's Avonds: omdat ik in Maastricht op kamers woon, ben ik vaak pas tegen half zeven ’s avonds thuis. Een of twee keer in de week ga ik ’s avonds nog naar de sportschool van de univer­ siteit. Het abonnement kost met de studentenpas van Zuyd maar 75 euro voor een heel jaar.

wo

Woensdag is mijn stagedag bij Buro Pinkpop. Ik doe hier ook vrijwilligers­ werk. Ik verzorg het blog van Kunst­ bende, een landelijke kunstwedstrijd voor jongeren. In het weekend bezoek ik de optredens en schrijf over wat er gebeurt, gekke dingen die ik zie en zet ik deelnemers in de spotlight.

do

Vanavond vergaderen we na school met de opleidingscommissie. Hierin zitten studenten van alle studiejaren. We praten met docenten over de kwaliteit en zaken die uit de stu­ dentenenquêtes komen. Docenten hechten veel waarde aan de mening van de student.

vr

Vandaag hoorcolleges. Ze zijn niet verplicht, maar ik ga toch altijd. Je krijgt namelijk tijdens het hoorcol­ lege een helderder beeld van de stof. Dat scheelt naderhand als je voor je tentamen moet leren.

za

In mijn studentenhuis wonen ook enkele vriendinnen van mij. We koken samen en gaan samen op stap. Liefst in Maastricht. De Platielstraat is leuk, het Vrijthof en ook het Onze Lieve Vrouweplein. Daar ontmoet je altijd bekenden.

zo

Ik woon op kamers, slechts tien minuten van mijn ouders. Door op kamers te gaan wonen, ben ik zelf­ standiger geworden. Mijn vader en mijn zusje doen aan wielrennen. Mijn broertje is wielerfotograaf. Mama en ik moedigen ze langs de kant van de weg aan. De hond is er ook bij, het doet goed samen te zijn. Zo kan ik er weer een week tegenaan. WELKOM @ ZUYD / 7


Verzeker je toekomst bij Geonius Civiel Elke jaar vinden meerdere stagiaires, afstudeerders en afgestudeerden van Hogeschool Zuyd hun weg naar ingenieursbureau Geonius in Schinnen. Onze ervaring is: wie ons eenmaal heeft leren kennen, keert na zijn studie terug of blijft. Tijdens een snuffel- of beroepsstage kunnen we alle aspecten van ons vak laten zien. We zijn gespecialiseerd in 3D wegontwerp en engineering. Daar komt heel wat meet-, reken- en tekenwerk bij kijken. Er is telkensweer een andere uitgangssituatie: andere hellingen, bodemeigenschappen of bestaande wegen waarop moet worden aangesloten. De kunst is om alles passend te maken, binnen de begrotingen en richtlijnen. Wie dat vak onder de knie krijgt, heeft zijn toekomst verzekerd. In ‘Wie eenmaal een weg heeft ontworpen, kijkt met andere ogen naar de wereld,’ zegt Marcel Blösser, die onlangs op zijn 32e toetrad tot de directie van Geonius. ‘Je ziet de weg waarover je rijdt niet meer als een laag asfalt, maar als iets driedimensionaals, iets waarover ontzettend goed is nagedacht.’

tegenstelling tot de woningbouw is de wegenbouw zo goed als crisisproof. De sector is dringend op zoek naar jong bloed zodat de kennis, van de ontwerpers die voor hun pensioen staan, wordt geborgd. Voor meer informatie, mogelijkheden voor een stageplaats en/of de start van een mooie carriere kun je contact met ons opnemen via info@geonius.eu

GEONIUS CIVIEL

SCHINNEN AMSTERDAM BREDA HERENTALS (B)

www.geonius.eu

l

Offsetdrukken én Digitaal drukken

.n w. ertz ww lipp nije

hr

sc

Het voordeel van

als

Interactieve Magazines voor Tablet HSZ_66x192mm_Adv_2druppels.indd 1

13-4-12 13:40

Check je saldo in de trein via de Rabo Bankieren App. Rabobank. Een bank met ideeën.

Lees verder op de volgende pagina: 5 super handige geldtips voor studenten!


Tips

Vraag aan Wouter van Noort een gouden tip voor een aankomend student en hij antwoordt enigszins lachend: “Je moet vooral in het begin alles heel goed plannen. Er komen veel dingen op je af. Als je niet meteen alles goed plant, loop je het risico dat je het overzicht kwijtraakt en direct al achterloopt. Dat is mij een klein beetje over­ komen.” Een klein beetje?

Plannen, plannen, plannen!

We veronderstellen dat de gevolgen niet rampzalig waren, want Wouter klinkt nog redelijk opgewekt. Maar toch, een wijze les is een wijze les. “De eerste paar weken heb je zo­ iets van: ‘Waar ben ik in beland?’ Je moet opeens heel veel zelf regelen, zelf plannen, zelf allerlei dingen achterhalen. We wisten niet eens waar we de roosters konden vinden of in welk lokaal we moesten zijn. We hadden vooral heel veel vragen. Maar achteraf gezien was dat misschien wel de beste manier, want zo leer je het snelst hoe je de din­ gen moet aanpakken.” | JC

Wouter van Noort Leraar Basisonderwijs

Ashley Dickinson is na haar mbo-opleiding in februari 2011 gestart met de opleiding Facility Management. Dat viel even tegen. “Je begint dan met blok 3. Dat is zwaar: veel theorie en meteen een moeilijke opdracht. Ik heb in die tijd veel met mijn studieloopbaanbegeleider gesproken.” Haar eerste tip: denk niet dat problemen vanzelf oplossen, maar praat erover met je studieloopbaanbegeleider. “Hij staat altijd voor je klaar.” Ashley heeft haar draai gevonden. Blok 1 en 2 waren 'appeltje eitje'. “Facility Management is een leuke opleiding, omdat we opdrachten uitvoeren voor echte opdrachtgevers.” Ze waarschuwt wel dat studeren veel tijd kost. Ze is er wel dertig uur in de week mee bezig. “Je moet dus goed plan­ nen, want pas vlak voor een tentamen gaan studeren, werkt in het hbo niet.”

Pak de bus Ashley Dickinson Facility Management

Goed plannen betekent ook nadenken over waar je gaat wonen. Ashleys tip: zorg voor een goede busverbinding met school, want bij school parkeren kost je 1,15 euro per dag. Voor goedkope studio’s moet je in de Heerlense wijk Zeswegen zijn. En wil je na je studiedag ontspannen in hartje Heerlen, dan raadt ze Relaxzzz aan. “Je kunt hier gezellig iets drinken, shisha (waterpijp) roken en tapas eten.” | FC

WELKOM @ ZUYD / 9


Mediaan automatisering bv automatisering communicatie

Frankenlaan 5, 6419 BT Heerlen • Postbus 8006, 6401 VA Heerlen T +31(0)45 571 83 55

Werken

Afstuderen

Stage

Mediaanprijs

Wij zijn op zoek naar

Informaticastudenten

Voortdurend zoeken wij

Voor toppers hebben

professionals die ons

die zich onderscheiden

IT-studenten die bij ons

wij de Mediaan ICT-

team versterken.

in het ICT-vak bieden

stage willen lopen.

prijs in het leven geroe-

Werken bij Mediaan

wij de mogelijkheid een

Onder de bezielende

pen. De winnaar mag

betekent werken bij

afstudeeropdracht uit

leiding van een mentor

op onze kosten een

een IT-onderneming die

te voeren. Na hun stu-

kunnen zij bij ons hun

opleiding volgen, een

haar medewerkers in

die hebben zij uitzicht

stage-opdracht vervul-

afstudeeropdracht uit-

staat stelt hun talenten

op een dienstverband.

len en de opgedane

voeren en heeft uitzicht

en ambities te ontwik-

theoretische kennis in

op een dienstverband.

kelen.

praktijk brengen.

Méér weten? www.werkenbijmediaan.nl 5 super handige geldtips: 1. Waar blijft je geld? Maak een begroting via online tool: Afasjong.nl 2. Check je saldo in de trein - bankieren zodra het jou uitkomt, kan via de Rabo Bankieren App. 3. Neem zelf je lunch mee naar college. Scheelt je gemiddeld € 5 per dag - jaarlijks bijna € 1.000 ! 4. Slim op kamers: Check of je huurtoeslag kunt ontvangen via de website van de Belastingdienst. 5. Daarbij al gedacht aan een inboedelverzekering? Bij de Rabobank ben je goed verzekerd tegen schade door water, brand en inbraak. Als student profiteer je van een uitstekende korting.

Als student meer vrijheid Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Centraal Zuid-Limburg | Rabobank Maastricht en Omstreken Rabobank Parkstad Limburg | Rabobank Westelijke Mijnstreek

Lees meer over de Rabo Bankieren App en het Rabo Studentenpakket via de QR code.


De week van

• •

Simon Strous People and Business Management hele dag

zo

?

Dagje Amsterdam

Simon Strous heeft de opleiding People and Business Management vooral gekozen, omdat hij twijfelt tussen een loopbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid. “Deze opleiding is breder, ik hou beide opties open.” En dat bevalt hem nog steeds prima.

ma

Mijn week begint niet op school, maar bij het Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek. Dit is mijn bijbaan en hier werk ik tussen de zes en twaalf uur per week als archiefmedewer­ ker. Vanmiddag komen we met de projectgroep bij elkaar. We schrijven een ondernemingsplan voor een ICT trainingsorganisatie. Vanmiddag hebben we een feedbackronde. Je leert omgaan met kritiek, de school begeleidt je daarin.

di

Geen school. Wel schrijf ik thuis aan het ondernemingsplan. Iedereen werkt thuis aan de opdracht als hem dat uitkomt. Ik ben buiten de con­ tacturen elke dag wel anderhalf tot twee uur met school bezig.

wo

Sommige onderwijsactiviteiten zijn verplicht, zoals de training die we vandaag hebben. Dit blok krijgen we een training zakelijk schrijven. Ook presenteren en het voorbereiden van de presentatie komen aan bod, net zoals gespreksvaardigheden.

do

Vanochtend twee colleges: recht en gedragswetenschappen. Veel studenten blijven thuis. Ik probeer wel te gaan, je krijgt dan toch meer mee dan wanneer je alleen het boek leest. Vanavond vergaderen we met de opleidingscommissie. Ik vind het interessant en leerzaam om meer over de opleiding te weten te komen. Het staat bovendien goed op mijn cv. Eerst eten we samen iets in het restaurant, dan gaan we met de do­ centen en de faculteitsdirectie praten over zaken die volgens ons beter kunnen.

vr

De vrijdag is mijn stagedag. In het eerste jaar moeten we twaalf dagen stage lopen bij een bedrijf. Ik heb geluk gehad dat de moeder van een vriend me gevraagd heeft. Zij werkt bij de afdeling P&O van een grote drukkerij. Omdat dit een brede op­ leiding is, vind ik het fijn dat je je al in een vroeg stadium oriënteert.

za

Vandaag ga ik tennissen met mijn vader. En vanavond stappen. In Weert, daar wonen al mijn vrienden. Zelf zijn we onlangs verhuisd naar een dorp bij Roermond. Gelukkig kan ik bij vrienden blijven slapen. Ik ben nu wel van plan rijlessen te nemen, want ik reis nu wel heel veel met de trein heen en weer.

zo

Vandaag ga ik samen met mijn vrien­ din en enkele vrienden op stap. Dat doen we wel vaker. Een dagje naar Utrecht, Maastricht of Amsterdam. Je moet je vrije tijd ook gebruiken om lekker te ontspannen.

Je moet je vrije tijd ook gebruiken om lekker te ontspannen WELKOM @ ZUYD / 11


Kunsten in Maastricht

12 / WELKOM @ ZUYD


In Maastricht vind je de Toneelacademie, het Conserva足torium, de Academie van Bouwkunst en de Academie Beeldende Kunsten. Deze opleidingen organiseren tal van activiteiten die jij kunt bezoeken. De meeste activi足teiten zijn gratis toegankelijk.

Toneelacademie Per jaar zijn er ongeveer vijf gratis toegankelijke voor足 stellingsweken waar studenten producties laten zien waaraan ze gewerkt hebben. Ook zijn er een aantal festivals zoals het Globe-festival. Tijdens dit festival laten studenten hun verhouding tot de wereld zien met eigengemaakte voorstellingen, performances en films. Regisseurs die afstuderen laten tijdens Festival INdeMAAK hun eindexamenproducties zien. Op www.toneelacademie.nl staat het programma en kun je een kaartje reserveren.

Conservatorium Vrijwel iedere week organiseert Conservatorium Maastricht grotere of kleinere concerten, van klassiek tot jazz/pop. Zo treden er vijf keer per week studenten jazz/pop op in kroegen in Maastricht. De concerten zijn bijna allemaal gratis toegankelijk. In 2012 bestaat Conservatorium Maastricht 50 jaar. Dat wordt gevierd met vele extra festiviteiten, waaronder de Nacht van de Klassieke Muziek, de Nacht van de Jazz/Pop Muziek, Musici en dichters aan huis en de Opera Die Fledermaus. Kijk op www.conservatoriummaastricht.nl voor actuele informatie en het volledige jubileumprogramma.

Academie Beeldende Kunsten De jaarlijkse expositie van eindexamenwerken is het hoogtepunt van elk studiejaar waar je kennis kunt maken met de creativiteit van de studenten van de Academie Beeldende Kunsten. Voor actuele informatie kijk op www.abkmaastricht.nl.

WELKOM @ ZUYD / 13


Mijn eerste jaar

Serena Krüchten Biometrie

Geen dag hetzelfde Vraag aan Serena Krüchten: ’Wat is de belangrijkste verandering in je leven sinds je bij Zuyd Hogeschool studeert’. En je krijgt een verrassend antwoord. Maar eerst begint ze te vertellen over de voordelen van een kleine opleiding. “Voordat ik ging studeren, dacht ik: misschien kijken ze je wel raar aan, als eerstejaars. Maar dat is totaal niet zo. Ik heb ook contacten met tweede- en derdejaars. Als je hulp nodig hebt, helpen ze je. We hebben niet zo heel veel leraren, hun kamers liggen hier allemaal aan de gang. Je kunt ze altijd iets vragen en dan helpen ze je. Dat is het voordeel van een kleine oplei­ ding.” Leerstof bijhouden Moet ze erg hard werken? “Dat valt mee. Als je naar de hoorcolleges gaat en de leerstof thuis bijhoudt, is het te doen. Je houdt genoeg vrije tijd over. Maar als je met alles tot het laatste moment wacht, wordt het moeilijker natuurlijk.”

14 / WELKOM @ ZUYD

Werken tijdens tussenuren Ze wist van tevoren dat studeren aan de hogeschool meer zelfstandig­ heid vraagt. “Je krijgt geen huiswerk, je moet zelf bijhouden wat je moet doen. Het is je eigen verantwoorde­ lijkheid of je komt of niet. Hoorcol­ leges zijn niet verplicht. Veel mensen slaan die over. Aan het begin van de dag bijvoorbeeld, als er daarna tus­ senuren zijn.” Is dat niet vervelend, die tussenuren? “Het is anders. Je kunt tijdens tussenuren werken. Als je dan thuiskomt, ben je klaar.” Serena zit niet op kamers, ze woont thuis, in de buurt van school. Andere tijden En dan, wat is nou de belangrijkste verandering in Serena’s leven, sinds ze studeert? “De andere tijden, de andere indeling van de dag. Geen dag is hetzelfde, je hebt elke dag een an­ der rooster. Je hebt veel tussenuren, vaak ben je van negen tot half zes op school. Je hebt minder houvast. Je krijgt een rooster van negen weken, en wat er daarna komt, weet je niet. Je kunt niet verder vooruitkijken.” | JC

Het is je eigen verantwoordelijkheid wat je hier doet. Als jij je niet inzet, kom je er niet


De week van

• •

Wendy Kluyt Financieel Management

9:00-10:00

ma

?

Prijsuitreiking ondernemersplan Na enkele jaren als afdelings­manager in een supermarkt te hebben gewerkt, is Wendy Kluyt ­opnieuw gaan studeren. Ze koos voor de opleiding Financieel ­Management. “Financieel is het een grote stap als je je baan opzegt en weer student wordt. Maar alle dingen wennen. Wendy wil echt ­hogerop. En ze merkt dat ze daardoor gemotiveerder is.

ma

Met een groepje hebben we een ondernemingsplan voor een auto­ rijschool met elektrische auto’s geschreven. De Rabobank heeft alle ondernemingsplannen beoordeeld en dat van ons als beste bestempeld. Ze vinden ons plan het investeren waard! Vandaag krijgen we een beker, omdat we gewonnen hebben.

hele dag Welnessdag

za

?

di

Vandaag hebben we tot half vijf les. Het aantal lesuren valt mee, onge­ veer twaalf. Maar ik ben zeker wel dertig uur per week met mijn studie bezig. Thuis werk ik aan opdrachten, studeer ik, bereid ik lessen voor. Dat laatste verwachten docenten van je.

wo

Ik ben het liefst praktisch bezig, dingen uitzoeken. Daarom vind ik de les recht vandaag niet zo leuk. De vele theorie is me echt tegengevallen. Ik heb wel gemerkt dat het handig is als je iets van recht afweet, bijvoorbeeld als een winkelier zijn verplichtingen niet nakomt.

do

Sinds kort ben ik klassenvertegen­ woordiger. In die rol vang ik leerlingen op die een dagje meelopen. Ik probeer een positieve indruk van de opleiding achter te laten, maar ik maak de za­

ken niet mooier dan ze zijn. Financieel Management is een leuke opleiding, maar zwaar. Je mag slechts twee toetsen missen. En je moet tachtig procent van de tijd aanwezig zijn en actief meedoen.

vr

Mijn vrije dag. Meestal werk ik op vrij­ dag in de supermarkt. Studeren doe ik bijna elke dag, ook in het weekend. Ik wil het diploma graag halen en stop daarom veel tijd in mijn opleiding.

za

Wellnessdag. Ik heb het druk met de opleiding en mijn bijbaan; veel tijd voor andere dingen is er niet meer. Af en toe onderneem ik echter iets leuks met mijn vriend. Vandaag laten we ons lekker verwennen tijdens een wellnessdag. Maar ook van een avondje naar de bioscoop kan ik genieten.

zo

Vandaag studeer ik nog een uurtje. Statistiek. Dat vak heb ik op het mbo niet gehad, voor mij is het dus allemaal nieuw en de docent gaat er in een sneltreinvaart doorheen. Er wordt van je verwacht dat je zelf­ standig werkt. Heb je vragen, dan helpen de docenten je. De begeleiding is goed, maar je moet er wel zelf om vragen. WELKOM @ ZUYD / 15


Goed om te weten

Waar kun je je spullen opbergen? Bij wie kun je met ict-vragen ­terecht? Welke evenementen worden georganiseerd? Wat doet de studentendecaan, studieloopbaanbegeleider, ombudsman en ver­ trouwenspersoon? Je vindt het allemaal op deze pagina’s.

Studieloopbaan­begeleider

Studeren met een beperking

Repro

De studieloopbaanbegeleider informeert

Heb jij een functiebeperking, chronische

Als student maak je de nodige kopietjes en

je en geeft antwoord op vragen over zaken

ziekte of aandoening waardoor stude­

printjes. Op alle locaties van de hogeschool

die specifiek zijn voor jouw faculteit of

ren extra tijd en energie kost? Dan zijn

vind je diverse kopieer-/printapparaten.

opleiding.

er diverse regelingen waarvan je gebruik

Betalen doe je met een (prepaid) chipknip

kunt maken. Met de Routeplanner kun

die per locatie bij een centraal punt te

je uitzoeken bij wie je terecht kunt met

koop is. Bij deze verkooppunten kun je ook

bepaalde vragen, en welke regelingen en

terecht voor sheets, ringbanden en andere

oplossingen er zijn voor de belemmeringen

kantoorbenodigdheden.

Studentendecaan De studentendecaan is er om je te infor­

die je ervaart tijdens je studie.

meren, adviseren en ondersteunen bij

www.zuyd.nl/functiebeperking

ICT-Servicedesk

zaken waarmee je te maken kunt krijgen tijdens je studie en in je privéleven. Ook als

Ombudsman

je niet weet tot wie je je moet wenden met een vraag of een probleem, kun je bij een

De ICT-Servicedesk is het eerste aan­ spreekpunt voor al je schoolgerelateerde

studentendecaan terecht. Hij verwijst je

Als je een klacht hebt over de hogeschool,

ict-vragen en -problemen. Ze kunnen je

dan eventueel door naar de juiste instan­

een opleiding of een medewerker, kan de

vaak direct helpen met eenvoudige of

tie. Je kunt er ook terecht voor kortduren­

ombudsman je helpen. De ombudsman

complexere vragen. Als het nodig is, kan

de psychologische hulpverlening.

is onafhankelijk en onpartijdig. Petra

de ICT-Servicedesk jouw probleem/vraag

infonet.zuyd.nl/studentendecaan

Vanweersch, telefoon: (045) 400 62 48,

doorspelen naar experts op een specifiek

ombudsman@zuyd.nl

deelgebied. Kijk voor de contactgegevens op infonet.zuyd.nl/ict.

Twijfels over je studie?

Vertrouwenspersonen

Je begint vol enthousiasme aan je studie. ­

Bibliotheek

Er komt van alles op je af: nieuwe gezich­

Als je vragen hebt over bijvoorbeeld

ten, het volgen van lessen, het maken

pesten, discriminatie en agressie kun je op

Alle locaties van de hogeschool hebben

van huiswerk, projecten. Een hele nieuwe

elke locatie terecht bij een vertrouwens­

een bibliotheek met moderne computer-

ervaring. Het kan zijn dat je in deze periode

persoon. Dit zijn:

en studiefaciliteiten. Je kunt er boeken,

gaat twijfelen over je studiekeuze of dat je

– Ida Kemp (Sittard), telefoon:

tijdschriften en audiovisuele media inzien

merkt dat je bepaalde vaardigheden nog

en lenen. Via de website van de bibliotheek

niet onder de knie hebt. Bespreek dit dan

– Max Müller (Heerlen), telefoon:

kun je databanken raadplegen. De gratis

met je studieloopbaanbegeleider of een

bibliotheekpas geeft toegang tot andere

studentendecaan. Er zijn allerlei mogelijk­

– Dick Jurriëns (Maastricht), telefoon:

heden om jou te ondersteunen bij je keuze,

(046) 420 72 64, ida.kemp@zuyd.nl (06) 14 16 89 41, max.muller@zuyd.nl (06) 14 16 91 65, dick.jurriens@zuyd.nl

zoals het heroriëntatieproject of het

bibliotheken in de regio zoals de Universi­ teitbibliotheek Maastricht. www.zuyd.nl/bibliotheek.

volgen van een training.

Ziekmelden Studentenloopbaancentrum

Restaurants

Ben je ziek? Meld je dan telefonisch ziek bij het secretariaat van je opleiding

Alle locaties van de hogeschool hebben

Bij het studentenloopbaancentrum kun

of bel het centrale nummer van jouw

een restaurant met een ruim aanbod. De

je terecht voor aantrekkelijke cursussen.

locatie. Vergeet niet om je ook weer beter

meeste restaurants bieden een basis­

Deze cursussen zijn voor alle studenten

te melden!

pakket aan (soep, broodjes, fruit) tegen

toegankelijk. Voorbeelden zijn: talencur­

studentvriendelijke prijzen. Je kunt ook

sussen, studievaardigheden, timemanage­

kiezen voor het luxe assortiment (speciale

ment, zelfhandhaving/assertiviteit. Vraag

snacks, milkshakes, eenpansgerechten)

bij je decaan naar de mogelijkheden.

tegen meer marktconforme prijzen. Daar­ naast vind je op alle locaties frisdrank- en snoepautomaten en coffeecorners.

16 / WELKOM @ ZUYD


Audiovisuele middelen

Sporten

Studentenevenementen

Tijdens je studie moet je waarschijnlijk

Voordelig sporten kun je bij UM Sport in

Speciaal voor studenten worden evene­

heel wat presentaties houden. Presenta­

Maastricht. Je kunt kiezen uit een zeer

menten georganiseerd, zoaals het

tiemiddelen als beamers, video­recorders

divers sportaanbod van ruim vijftig

Studentengala Sittard, Parkcity Live,

en overheadprojectoren staan daarvoor

verschillende sportactiviteiten, zoals

Summer Deejays, introducties in de steden

tot je beschikking. Op de meeste locaties

inloopactiviteiten, een fitnesslicentie of

Sittard, Heerlen en Maastricht, het

kun je ook professionele foto- en video­

cursussen. Iedere maand kun je starten en

International Breakdance Event, het

apparatuur lenen.

kiezen voor een lidmaatschap van een jaar.

Zuyd voetbal­toernooi en de Batavieren­

Kom naar de balie van het Sportcentrum

race. Kijk voor meer informatie en het

Randwyck (P. Debyeplein 15 in Maastricht),

actuele evenementenprogramma op

neem je student-ID, pasfoto en PINpas

infonet.zuyd.nl/studentzaken.

Collegegeld

mee en word lid! Kijk voor het actuele Jaarlijks bellen tientallen studenten die

sportprogramma op

willen uitleggen waarom ze niet op tijd het

www.maastrichtuniversity.nl/sport.

Studentenkorting

collegegeld betaald hebben. De vijf meest gebruikte argumenten – of smoezen? – van studenten van Zuyd op een rij: 1

Als student van Zuyd kun je met verschil­

Sportevenementen

Ik heb geen rekening ontvangen.

2 Ik dacht dat dit automatisch betaald

lende studentenpassen korting krijgen bij winkels, evenementen en bedrijven in

Gedurende het studiejaar worden door

Zuid-Limburg. Je kunt de Studentuitpas

Zuyd allerlei leuke sportevenementen

Sittard en de Helloo Studentspas aanvra­

3 Mijn ouders zouden dit betalen.

georganiseerd zoals een voetbaltoernooi,

gen voor het krijgen van korting.

4 Volgens mijn afschrift is het wel

de Batavierenrace en het schaaktoernooi.

Kijk voor meer informatie op:

Houd de nieuwsbrief van Studenten­

www.sittard-geleen.nl/studentenuitpas

activiteiten en de site

en www.helloostudents.nl.

werd.

betaald. 5 Ik ben weinig thuis geweest om de post door te nemen.

infonet.zuyd.nl/studentzaken in de gaten.

Heb je vragen over het collegegeld? Kijk dan op www.zuyd.nl/collegegeld of stuur een e-mail naar collegegeld@zuyd.nl. Zit

Op kamers

je echt flink in de problemen en heb je

Nog vragen? Kijk voor veelgestelde vragen op

het geld simpelweg niet, ga dan met je

Kamerburo Maastricht Zoek je en studen­

studenten­decaan praten. Hij of zij kan je

tenkamer in Maastricht of Sittard-Geleen?

wellicht verder helpen.

Kijk dan op www.maastrichthousing.com

Of ga naar infonet.zuyd.nl/studentzaken

en schrijf je in, telefoon (043) 388 53 00.

voor meer informatie over je studie- en

­infonet.zuyd.nl/vragen.

studentenleven.

Lockers

Stichting Studenten Huisvesting Heerlen Ben je op zoek naar een leuke studenten­

Je kunt ook het Studie Informatie Centrum

Op diverse locaties kun je een kluisje huren

kamer in Heerlen? Schrijf je dan nu in bij

in Heerlen bezoeken. Locatie Nieuw Eyck­

voor het opbergen van je boeken, laptop

SSH, telefoon (045) 400 60 56, ssh@zuyd.nl.

holt, open van ma-do 9.00-16.30 uur, vr

enzovoorts. Informeer op je eigen locatie

9.00-12.00 uur telefoon: (088) 989 30 00

naar de huurprijs en beschikbaarheid.

info@zuyd.nl.

Huisarts Voor vragen over in- en uitschrijvingen,

Lesrooster

Als je op kamers gaat wonen denk

persoonsgegevens en Studielink kun je

er dan aan dat je een huisarts in je nieuwe

terecht bij de Centrale Studentenadmini­

Op infonet vind je jouw lesrooster. Even­

woonplaats zoekt. En vergeet je niet in te

stratie (CSA). Meer informatie

tuele wijzigingen worden zo snel mogelijk

schrijven bij de gemeente.

infonet.zuyd.nl/csa.

verwerkt in het rooster op infonet of door­ gegeven per e-mail. Wil je meer informatie over je rooster of de indeling van je groep? Of wil je tijdens je studie informatie over je studieresultaten? Neem dan contact op met Bureau Onderwijs. Op infonet.zuyd.nl/bo vind je de contactgegevens per locatie.

WELKOM @ ZUYD / 17


Tips

“De algemene propedeuse van de opleiding in de eerste twee blokken heeft voor- en nadelen”, vindt Luca Si­ mons. “Je legt een brede basis en kunt snuffelen aan alle richtingen. Maar je komt ook jezelf tegen omdat je niet in ieder vak goed kunt zijn.” Een tip voor eerstejaars studenten: ben zelfverzekerd. Luca: “Op de mid­ delbare school word je beoordeeld op een goed of fout antwoord. Nu kun je heel erg je best doen en toch kraakt de docent je werkstuk af, omdat hij een andere mening heeft. Die kritiek komt harder aan dan wanneer je een slecht punt krijgt omdat je niet goed geleerd hebt. Daar moet je mee leren omgaan.” Luca vindt de opleiding leuk, maar zwaar. “Je wordt voortdurend uitge­ daagd creatief te zijn in alle vakken. Je

moet leren omgaan met onzekerheid, ook al plan je alles tijdig.” Het lesprogramma is overvol. Door­ gaans is Luca van negen tot vijf uur op school. “Thuis ga ik verder met het maken van de werkstukken. Mijn bijbaan heb ik opgegeven; zonder is gemakkelijker.” Behalve dan financi­ eel, want studeren aan de Academie Beeldende Kunsten is niet goedkoop, heeft Luca gemerkt. Gemiddeld be­ steedt ze elke maand 50 tot 100 euro aan materialen. “Gelukkig hebben we wel minder boeken nodig dan bij andere opleidingen.” Haar laatste tip: bereid je goed voor op het toelatingsexamen. “Ze vragen je ook waarom je voor deze studie kiest. Bedenk dus goed waarom je deze opleiding wilt doen en wat je wilt worden in de toekomst.”| FC

Ga op kamers in Heerlen International Business

18 / WELKOM @ ZUYD

Luca Simons Academie Beeldende Kunsten Maastricht

Kevin Sonnenschein is voor de tweede keer eerstejaars. Na een klein half jaar is hij gestopt met zijn studie Euro­ pean Studies en overgestapt naar International Business. Een beslissing waar hij geen spijt van heeft. Soms kun je pas echt oordelen als je zelf iets hebt gedaan. Kevin: “Door de voorlichting op de middelbare school had ik een verkeerd beeld van European Studies. Ik heb me daarom na de kerst uitgeschreven. Vanwege de studie­ financiering kun je beter stoppen als de opleiding niet bevalt, maar oriënteer je wel zolang je nog ingeschreven staat.” International Business bevalt hem goed. “Houd vanaf dag één alles goed bij. Het is allemaal teveel om in de week voor het tentamen te doen. Een boek van tweehonderd bladzijden leer je niet in een paar dagen tijd.”

Kevin Sonnenschein

Ben zelf­ verzekerd

In Heerlen is genoeg te beleven voor een student

Zijn tweede tip: bereid je voor op zelfstandig werken. “Je wordt niet aan het handje genomen, maar je moet op blackboard, de digitale leeromgeving, zelf alle data, do­ cumenten en planningen zoeken.” En al hoef je niet altijd naar de les, Kevin raadt aan het wel te doen. “Van thuis studeren komt vaak niks en je mist dan de uitleg van de leraar.” Zijn derde tip: Kevin betaalt voor een tweekamerap­ partement in het centrum van Heerlen 400 euro, terwijl een kamertje van 25 m2 in Maastricht 550 euro kost. “In Heerlen is genoeg te beleven voor een student. En in drie kwartier ben ik school in Maastricht.” | FC


Mijn eerste jaar

Dominique Fattaccio International Business

Studenten van Zuyd Hogeschool zijn heel serieuze studenten. Ze gaan niet uit, drinken nooit alcohol en studeren alleen maar. Dag en nacht. Maar af en toe kom je iemand anders tegen. Zoals Dominique Fattaccio. Hij studeert niet alleen, maar doet bijvoorbeeld ook aan sport. Hij voetbalt bij Groene Ster in Heerlen. Hij doet aan hardlopen en fitness, hij doet eigenlijk van alles buiten zijn studie. Toch is hij geen losbol. Dominique heeft gemiddeld twee dagen per week geen les. En in het weekend natuurlijk ook niet. Dus op de vraag of hij genoeg vrije tijd heeft, antwoordt hij ‘ja’. “Die twee dagen dat ik geen les heb, besteed ik wel echt aan school. Dat is nodig. Maar ik heb genoeg vrije tijd, dat is ook een kwestie van goed plannen. Ik vind het belangrijk om genoeg vrije tijd te hebben, de afwisseling tussen studeren en vrije tijd heb ik nodig.” En voor Dominique bestaat die vrije tijd dus voor een belangrijk deel uit sport.

Doorzetten is belangrijk

Het hangt van jezelf af of je het hier gaat maken. Als je laat zien dat je je best doet en er niet met de pet naar gooit, dan zijn ook de docenten heel behulpzaam

Studentenleven Hij woont nog thuis, maar is van plan op kamers te gaan. Het studentenleven bevalt hem prima. “De da­ gen gaan ontzettend snel voorbij, voordat je het weet is het alweer weekend. Als je iets leuk vindt, zie je het niet als een last. Er heerst hier ook een andere men­ taliteit dan op de middelbare school. Je studeert niet voor de leraar, maar voor jezelf. Leraren zeggen vaak: ‘Als je geen zin hebt, ga je maar naar huis’. De opleiding is zwaar, maar het bevalt me.” Studietempo Over de middelbare school gesproken: het grootste verschil met de middelbare school vindt Dominique het studietempo. “Dat was schrikken!” We nemen voor het gemak even aan dat hij bedoelt dat het studietem­ po aan de hogeschool hoog is? Ja, dat bedoelt hij. Doorzettingsvermogen Nog iets wat interessant is om te weten over Domi­ nique: hij vindt doorzettingsvermogen belangrijk. Hij is dyslectisch, en daardoor had hij toen hij van de basisschool kwam met allerlei dingen een behoorlijke achterstand. Hij moest drie jaar lang naar het speci­ aal onderwijs. Na dat speciaal onderwijs ging hij naar drie mavo, en toen hij zijn mavo-diploma had ging hij naar vier havo. En na de havo ging hij dus International Business studeren. “School heeft natuurlijk te maken met goed kunnen leren, maar doorzetten is ook be­ langrijk. Als je doorzettingsvermogen hebt, kun je ver komen.” | JC

WELKOM @ ZUYD / 19


Studentenleven

Een studentenvereniging: leuk? Zo ja, waarom? Mira Boh studeert Facility Management en onderbreekt haar studie een jaar om bestuurslid te worden van studentenvereniging SV KoKo in Maastricht. Waarom doet ze dat? Is het zo gezellig? “Het is als het runnen van een bedrijf.” “Voordat ik ging studeren, had ik niks met studentenver­ enigingen”, zegt Mira. “Maar tijdens de INKOM, de intro­ ductieweek voor alle eerstejaars studenten van Universi­ teit Maastricht en Zuyd Hogeschool, kun je bijna niet om de studentenverenigingen heen: ze zijn er heel actief met het werven van nieuwe leden. Ik ben meegegaan met een introductieweekend van KoKo en dat was heel gezellig. Zo ben ik erin gerold.” Staat goed op je cv Waarom onderbreekt iemand zijn studie voor een jaar om bestuurslid te worden van een studentenvereniging? “Het lijkt me gewoon heel leuk om dat een jaar te doen, het is iets anders dan alleen maar studeren. Van de bestuursta­ ken die je doet, leer je echt heel veel. Het is als het runnen van een bedrijf. We hebben meer dan zeshonderd leden en jij staat aan het hoofd van die organisatie. Je moet het financiële gedeelte regelen, een begroting opstellen en zorgen dat je er niet overheen gaat. We hebben een gratis festival georganiseerd en je verzorgt de website. We mer­ ken van bedrijven waar we mee spreken, dat het heel goed op je cv staat als je dit doet. The Boston Consulting Group, KPMG, Ernst & Young, allemaal grote bedrijven, die daar veel waarde aan hechten.” En daarnaast zijn er natuurlijk de feesten en borrels. “Die zijn ook leuk.”

” 20 / WELKOM @ ZUYD

Persoonlijke ontwikkeling Ja, studentenverenigingen en feesten en borrels. Mira: “Ik ga niet ontkennen dat er veel gedronken wordt. Dat hoort erbij. Maar dat is niet waar het om gaat.” Waarom moet iemand dan wel lid worden van een studentenvereni­ ging volgens Mira? “Je leert snel veel mensen kennen van verschillende studies. Je krijgt meteen een groot netwerk. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling: je doet veel organisatorische vaardigheden op die je in allerlei omstan­ digheden kunt gebruiken.” Hbo’ers: word allemaal lid! Klopt het dat relatief weinig hbo-studenten lid zijn van een studentenvereniging? Mira: “Ja, dat is zo. Veel hbostudenten blijven thuis wonen, vanwege het geld of omdat het makkelijk is. Maar zo blijf je wel hangen in je vertrouwde omgeving. Ze denken vaak ook: een stu­ dentenvereniging is alleen iets voor studenten van de universiteit. Maar dat klopt niet, het past juist heel goed bij hbo-studenten. Je doet allerlei praktische ervaring op die je in je beroep goed kunt gebruiken.” De conclusie lijkt duidelijk: hbo-studenten, word allemaal lid van een studentenvereniging! | JC

Je doet allerlei prak­tische ervaring op die je later goed kunt gebruiken


Studenten- en studieverenigingen Heerlen K.S.V. Woord & Daad www.ksvwoordendaad.nl SV Volupia www.volupia.nl Bedrijfskundig Genootschap Heerlen www.bgheerlen.nl Maastricht Amphitryon www.amphitryon.nl Aegee Maastricht www.aegee-maastricht.org SV Koko www.svkoko.nl Tragos www.tragos.nl Circumflex www.circumflex.nl Sittard Marktplein/08 www.marktplein08.nl

WELKOM @ ZUYD / 21


Mijn eerste jaar

2 meisjes tussen 30 jongens

Speciale verwachtingen van het studeren aan het hbo had Channa Verjans niet. “Ik dacht: laat maar komen.” Maar omdat ze een ictopleiding ging volgen, had ze wel verwacht dat ze met veel jongens in de klas zou komen. En dat klopte. "Maar het valt wel mee, ik kan het met iedereen goed vinden." Samenwerkingscontract Ze had vooraf nog meer verhalen gehoord. Dat de samenwerking met andere studenten soms stroef verloopt. Als je samenwerkt aan een project, bijvoorbeeld, en er zit iemand tussen die niks uitvoert. "Maar ook dat valt mee: je sluit een samen­ werkingscontract af en als iemand het echt te bont maakt, kun je hem in overleg met de docent uit de project­ groep zetten." Werken in blokken Genoeg verhalen, wat viel haar het meest op, toen ze begon met haar studie? “Dat iedereen een laptop bij zich heeft. Dat vond ik toch wel het meest opvallend. En dat je gewoon in een klas zit, net als op de middelbare school.” Wat wel heel anders is, is het 22 / WELKOM @ ZUYD

werken in blokken. “Het schooljaar bestaat uit vier blokken van tien we­ ken. De eerste acht weken krijg je les, de twee laatste weken tentamens.” Genoeg vrije tijd Channa heeft les in Sittard en woont in Born. “Ik ga gewoon met de fiets naar school.” Dat klinkt niet meteen als living dangerously, maar het studentenleven bevalt haar prima. Is het hard werken? “Ik denk dat ik niet veel meer doe dan op de mid­ delbare school. Maar misschien deed ik op de middelbare school ook al veel. Als ik soms van mensen hoor wat ze allemaal ’s avonds en in het weekend doen, vraag ik me wel eens af: hoef je dan niet te studeren? Maar ik weet ook niet of het allemaal waar is, natuurlijk.” Ze heeft genoeg vrije tijd, gelukkig. “Dat is een kwestie van indelen.” Op de mat Het idee dat haar verhaal in een magazine komt te staan dat aan­ komende studenten thuisgestuurd krijgen, vindt ze wel grappig. “Ik zie mezelf al op de mat liggen.” | JC

Channa Verjans Information Management

Ik maak van ieder blok een planning. Zo heb ik een goed overzicht van wat ik elke week moet doen. Dat geeft me rust


Tips

Maak van je kamer je thuis Janna Prüst Verloskunde

“Heel erg wennen.” Dat moest Janna Prüst tijdens de eerste weken van haar studie aan Zuyd Hogeschool. Wennen aan de roosters, wennen aan allerlei websites waar ze zelf informa­ tie moest vinden. “Op de middelbare school krijg je fijn je roostertje, maar hier had ik er moeite mee overzicht te houden en alles georganiseerd te krijgen.” Drie keer raden wat Janna’s

Sluit je aan bij een studievereniging Inge van den Heuvel Commercieel Management

number one-tip is voor aankomende studenten: “Organiseer alles goed. Zo van: dit moet in deze map, dat in die. Zorg dat je een compleet beeld hebt van wat je af moet hebben, en wanneer.” Relatief veel medestudenten van Jan­ na’s opleiding zitten op kamers. Zijzelf ook, ze komt uit Tilburg. Contact krijgen met andere mensen viel haar mee: “Aan de ene kant dus omdat er meer mensen zijn die op kamers zitten, aan de andere kant leer je veel mensen kennen doordat je in allerlei verschillende onderwijsgroepen zit.” Tip nummer twee, speciaal voor kamerbewoners: zorg dat je kamer helemaal klaar en ingericht is voordat je met je studie begint. “Dan heb je alvast een gezellige plek, een soort thuis. En krijg je minder snel heim­ wee.” | JC

“Commercieel Management is vooral een praktische opleiding.” Dat vindt Inge van den Heuvel leuk. “Als je de theorie direct kunt toepassen, leer je gemakkelijker. Maar denk niet dat het vanzelf gaat. Je moet de discipline hebben om alles bij te houden”, waarschuwt Inge. Voor studenten Commercieel Management is een bijbaan een must. Elk blok krijg je namelijk een ALO. “Dat is een action learning opdracht; je maakt een werkstuk voor een bedrijf. Ik heb laatst in de supermarkt waar ik werk in­ terviews gehouden om te onderzoeken hoe je medewer­ kers motiveert.” Eén dag in de week hoeft Inge niet naar school. De andere dagen is ze wel de nodige uurtjes bezig met haar studie. Ze doet alles op de laptop, die verplicht is. “Ik heb een 11 inch laptop, groot genoeg en minder zwaar dan een 15 inch laptop. Lange verslagen uitwerken doe ik thuis wel op de pc.” Inge is ook buiten de klas actief. Ze is studentambassadeur en lid van Marktplein/08, de studievereniging van Com­ mercieel Management. “Elke laatste donderdag van de maand gaan we samen borrelen. Via zo’n studievereniging leer je snel veel mensen kennen. En je krijgt korting op je studieboeken. Dat is toch mooi meegenomen.” | FC

WELKOM @ ZUYD / 23


Denk al eens na over...

Minor, stage, ondernemen, talent? Je begint net met je studie, maar toch is het goed om in het eerste jaar al na te denken over een aantal stappen die je misschien wilt zetten. Misschien wil je naar het buitenland voor stage. Of zit ondernemen in je bloed en weet je zeker dat je daar wat mee wilt doen tijdens je studie. Er zijn volop mogelijkheden om je eigen studie vorm te geven. Kleur je studie met minoren In het tweede studiejaar kun je kiezen uit een van de vele Zuydminoren. Met een Zuydminor, een afgeronde onderwijseenheid van vijftien studiepunten, kun je een eigen kleur geven aan je studie en je kennis verbreden of verdiepen in een bepaalde richting. Bovendien werk je in een Zuydminor vaak samen met studenten van andere op­ leidingen. Kies de minor die bij jou past. Bespreek je keuze met je studieloopbaanbegeleider en vraag eventueel toestemming aan de examencommissie. Meer informatie vind je op www.zuyd.nl/minoren.

Een buitenlandse stage is leerzaam op vele gebieden. Je leert snel op eigen benen staan Eefje van de Port, International Business

2 4 / WELKOM @ ZUYD

Studie of stage in het buitenland? Weet je nu al dat je een poosje in het buitenland wilt studeren of stage wilt lopen? Maar kijk je op tegen de extra kosten van een verblijf in het buitenland? Dat hoeft niet. Er zijn diverse beurzen beschikbaar. Bijvoorbeeld de LLP/Erasmusbeurzen voor studie of stage binnen Europa. Deze beurzen worden beschikbaar gesteld door de Euro­ pese Unie. In principe krijg je 200 euro per maand en hoef je de beurs niet terug te betalen. Naast de LLP/Erasmus­ beurzen zijn er nog andere mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl of neem contact op met Bureau Internationalisering van Zuyd Hogeschool: infonet.zuyd.nl/internationalisering. Ondernemer in de dop Zuyd Hogeschool is een ondernemende hogeschool. We willen dat alle studenten kennismaken met ondernemer­ schap. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden, zoals minoren over ondernemerschap of het opzetten van een student company. Kijk voor meer informatie over deze en andere minoren op www.zuyd.nl/minoren.


De week van

• •

ma

Lisandra Leyba

Op school verwachten ze van ons dat we van maandag negen uur tot vrijdagmiddag vijf uur beschikbaar zijn. Ik ben niet al die uren op school, want je besteedt heel veel tijd aan zelfstudie. Je moet het rooster niet onderschatten. Per week ben ik vijftig tot zestig uur met mijn studie bezig. Dat is pittig.

Verloskunde

Lisandra Leyba weet al lang dat ze verloskundige wil worden. Toch heeft ze eerst een mbo-opleiding verpleegkunde gevolgd en daarna enkele jaren in een ziekenhuis gewerkt. Ze wilde steviger in haar schoenen staan en ervaring opdoen. Vooral qua professionaliteit heeft ze veel geleerd. Dat komt haar nu van pas in haar studie Verloskunde.

di

Vandaag hebben we onderwijsgroep samen met een tutor. Daarin komt de leerstof aan bod. Het eerste uur be­ spreken we de vorige taak nog even na. In het tweede uur praten we over de nieuwe taak: wat is de probleem­ stelling, welke leervragen kunnen we formuleren? De tutor grijpt pas in als we echt de verkeerde kant op gaan.

wo

10:00-11:00

zo

?

De colleges vinden altijd pas na het afronden van de onderwijsgroep plaats. Colleges zijn niet verplicht, maar het is wel verstandig er naar toe te gaan. Ze scheppen meer duidelijk­ heid. We hebben ook nog trainingen en workshops. Alle onderwijsvormen zijn gekoppeld aan het thema van de periode.

do

Iedere student moet een vrouw zoeken die twintig weken zwanger is. Die volg je in het eerste studiejaar. Vanmiddag ga ik haar weer intervie­ wen. Het is een oud-collega.

vr

Stagedag bij een verloskundige prak­ tijk. Omdat ik de vaardigheidstoet­ sen had gehaald, mocht ik sommige taken zoals bloeddruk meten en het uitwen­dig onderzoeken van een zwangere zelfstandig doen. Twee keer ben ik ’s nachts uit bed gebeld vanwege een bevalling. Daar krijg ik een kick van, dat geeft een energie­ boost.

za

Vanmiddag studeren. Ik besteed veel tijd aan mijn studie. Omdat ik mijn sociaal leven ook belangrijk vind, heb ik geen bijbaantje meer. Ik merkte dat dit te veel werd. Je moet in deze opleiding goed kunnen plannen en gedisciplineerd zijn. Niets uitstellen.

zo

Ik ben christen en ga daarom iedere zondag naar de kerk. Daarna blijf ik gezellig met mijn familie thuis. Het geloof is voor mij belangrijk.

Naar de kerk

09:00-17:00

vr

?

Stage

WELKOM @ ZUYD / 25


Studentenleven

Vlotte start dankzij stedelijke introducties

Voordat in september het serieuze werk begint, kun je als eerstejaars hbo-student kennismaken met een van de drie studentensteden van Zuyd. Maastricht, Heerlen en Sittard organiseren elk hun eigen stedelijke introductie. Misschien denk je ‘ik ken die steden wel’. Nou, zelfs doorgewinterde studenten zeggen nieuwe kanten van een stad te hebben ontdekt. En je leert in een mum van tijd heel wat andere studenten kennen. Voor Fenne Gerardts (People and Business Management) is zo’n stedelijke introductie een must. Je leert namelijk studenten van andere opleidingen kennen. “Dat voegt iets toe. Je krijg een breder perspectief.” Fenne heeft aan de Sittardse introductie vrienden voor het leven overge­ houden. Hier wordt de stedelijke introductie (SiS) geor­ ganiseerd door studenten van Zuyd en Fontys samen. In Maastricht ligt de organisatie van de stedelijke introductie eveneens in handen van studenten. “Zelfs studenten uit Maastricht leren tijdens de introductie hun stad an­ ders kennen”, zegt Anique van Oudheusden, voorzitter van de werkgroep INKOM 2012. Ken jij bijvoorbeeld alle studentenfaciliteiten? Precies daarvoor zijn de stedelijke introducties bedoeld. Je leert de stad, de studentenvereni­ gingen en alles wat er voor de studenten is, goed kennen. Allemaal zaken die tijdens de introductie van de opleiding niet aan bod komen. Dan gaat het om de studie; bij de stedelijke introductie om het studentenleven. Ook voor thuiswoners De stedelijke introductie geeft je ook de kans om te proeven aan de sfeer bij de verschillende studentenvereni­ gingen. “Je leert de verschillende studentenverenigingen kennen en maakt dan je keuze”, zegt Pim van Denderen, student ICT en bestuurslid van de Heerlense Studenten Introductie. Hij merkt dat meer en meer studenten uit de regio zich aanmelden voor de stedelijke introductie. Zelfs al blijven ze thuis wonen. “Je komt uit de dagelijkse sleur. En het leuke aan Heerlen is dat het geen grote studenten­ stad is. Je kent dus al snel veel studenten.”

Leer jouw studentenstad kennen Heerlense Studenten Introductie Maak kennis met Heerlen en je medestudenten tijdens de Heerlense Studenten Introductie (HSI): www.heerlensestudentenintroductie.nl INKOM Maastricht Beleef Maastricht tijdens de INKOM: www.inkom.nl Stadsintroductie Sittard Leer Sittard kennen tijdens de gemeentelijke stadsintroductie: www.studentenintroductiesittard.nl

26 / WELKOM @ ZUYD

Geen ontgroening Zuyd Hogeschool stimuleert de deelname aan de stede­ lijke introducties, omdat een goede start het begin is van goede resultaten. Ook de ouderejaars die je leert kennen, kunnen je snel op weg helpen als je naderhand vragen hebt. Bang voor ontgroening hoef je niet te zijn. “We doen gezellig”, reageert Pim. “Je bent vrij om zelf te bepalen waar je wel en niet aan meedoet”, zegt Anique over de INKOM in Maastricht. "Het goede gevoel bij het studen­ tenleven staat voorop." Opleidingsintroductie De meeste opleidingen van Zuyd organiseren hun eigen introductieactiviteiten. Tijdens de introductie maak je kennis met medestudenten en je opleiding. Meer informa­ tie over de data en de activiteiten waar je deel aan kunt nemen, krijg je van jouw opleiding. | FC


Mijn eerste jaar

Martijn van Geffen Conservatorium

Hard werken is een keuze

Martijn van Geffen ging niet rechtstreeks van de middelbare school naar Zuyd. Hij studeerde eerst filosofie, volgde een popmuziekstudie in Alkmaar en na een jaar Voorbereidende Klas aan het Conservatorium kwam hij terecht waar hij nu zit: hij studeert jazz, met als hoofdvak piano. Hij vertelt over veel oefenen en vrijheid.

Je werkt hier veel zelfstandiger. Weinig les en veel vrije tijd vraagt veel van je eigen verantwoordelijkheid

Duitsland. Griekenland. Zuid-Korea. Turkije. Studenten van het Conser­ vatorium komen uit allerlei landen. Martijn: “Dat beïnvloedt de sfeer wel een beetje, mensen zoeken toch vaak hun landgenoten op. Dat zou ik ook doen als ik in het buitenland zat." Wat ouder Conservatoriumstudenten zijn bo­ vendien gemiddeld wat ouder. Ik ben 24. Je hebt studenten van 18, maar er zijn ook studenten van 25 tot zelfs 30 jaar.” Martijns middelbareschooltijd ligt al even achter hem, maar toch wil hij wel wat zeggen over het verschil met de middelbare school. “Op het Conservatorium zit je niet echt in een klas, je studeert veel zelfstandiger.”

Oefenen en praten over jazz Martijn woont op kamers in Maas­ tricht en dat bevalt goed. Hij zit niet bij een studentenvereniging. “Ik zit niet elke avond in de kroeg. Dat kan ook niet bij deze studie, daar zijn an­ dere opleidingen misschien geschik­ ter voor”, zegt hij lachend. “Bij mijn opleiding zijn de mensen meer bezig met hun studie, en met dingen die te maken hebben met hun vak, met optredens bijvoorbeeld.” Zo komen we bij de belangrijkste verandering in Martijns leven sinds hij aan het Conservatorium studeert: “Je bent de hele dag met je opleiding bezig. Niet alleen met oefenen, maar ook met erover praten, met praten over jazz.” Steeds beter Dit alles roept de vraag op of we ons ongerust moeten maken. Is het zo hard werken? Heb je wel genoeg vrije tijd als je aan het Conservato­ rium studeert? “Dat is een beetje een keuze. Je hebt weinig les en veel vrijheid, daar moet je mee om kunnen gaan. Maar als je goed wilt worden, moet je veel oefenen. Dat legt ook wel een bepaalde druk op je: je moet beter worden. Maar ik vind het nog steeds heel leuk.” | JC

WELKOM @ ZUYD / 27


Tips

Mark Vermeer dacht een voorsprong te hebben door op havo 4 en 5 het vak Informatica te volgen. “Die voorsprong ben je snel kwijt. Het programmeerwerk in het hbo is moeilijker, het tempo ligt hoger en je moet zelfstandiger werken.” Dat laatste viel hem rauw op het dak. Discipline was niet zijn sterkste kant. “Ik merk nu dat ik best zelfdiscipline heb, als de opleiding je maar interesseert en je je goed voelt in de groep.” Hoewel hij slechts een uurtje of acht in de week les heeft, schat Mark zeker twintig tot dertig uur per week met zijn studie bezig te zijn. Bijvoorbeeld met praktijkuren, groepswerk en studeren. Hij werkt het liefst op school. “Dan is er tenminste altijd wel een docent in de buurt.” De zelfstandigheid komt ook terug in de toetsen. Dat zijn assessments. Mark: “Je moet uitleggen waarom je iets op een bepaalde wijze geprogrammeerd hebt. Heb je werk van andere studenten gekopieerd, dan val je door de mand.” Voor zijn eerste assessment was hij zenuwachtig. “Nu gaat het beter doordat mijn zelfvertrouwen groeit.”

Laat je vooroordelen thuis

Nog twee tips van Mark. Laat je vooroordelen thuis. “Bij In­ formatica zitten heus niet alleen maar nerds. Laat iedereen in zijn waarde, want je moet met anderen samenwerken.” Tip 2: Heerlen is een leuke studentenstad. “In de Kromme Toeter of de Irish Pub tref je altijd studenten.” | FC

Wees assertief Sraja Weijers Hoge Hotelschool Maastricht

Mark Vermeer Informatica

Sraja Weijers was liever in september met studeren bij de Hotelschool gestart. Maar ze werd in de februarigroep ingedeeld. “Als je een half jaar niks hebt gedaan, heb je een paar weken nodig om aan het schoolritme te wennen.” Zoals alle eerstejaars, is Sraja op de campus gaan wonen. Haar studio is kleiner dan haar slaapkamer thuis. Privacy heb je nauwelijks. “Het leven op de campus bevalt me echter goed.” Ze raadt studenten aan wel voor zichzelf op te komen. “Als je op een normale manier iets vraagt, kan er veel. Maar je moet een beetje assertief zijn.” De studie is haar meegevallen. Behalve dat je er veel tijd in moet steken. “Zeker vijftig uur in de week. Studeren, aan projecten werken en boeken lezen, het kost allemaal veel tijd.” En dan hebben eerstejaars nog taken bij het Teaching Hotel, zoals werken in de housekeeping, aan de frontdesk en in de keuken. Van de drie dagen afwassen in de keuken heeft ze weinig geleerd. “Maar je ervaart tijdens deze praktijkweken wel hoe zwaar het werk is. Dat is goed voor later.” Wat haar de meeste moeite heeft gekost, zijn de peer rankings. Dan benoem je drie goede en drie slechte kanten van anderen in de groep. “Als je van elf man kritiek krijgt, is dat best even lastig. Het is wel goed, want het brengt je verbeterpunten in kaart.” | FC

28 / WELKOM @ ZUYD


Ga naar alle lessen, ook al zijn ze niet verplicht! Kiezen is lastig. Voor Issam Bouyajrhal zit het eerste stu­ diejaar er bijna op, maar hij twijfelt nog tussen Chemie en Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek (BML), twee van de drie Life Sciences richtingen. “Bij chemie vind ik de analyse en de nauwkeurigheid leuk, maar het DNA- en forensisch onderzoek bij BML is ook boeiend.”

Issam Bouyajrhal Life Sciences

Issam heeft één heel belangrijke tip: ga naar alle lessen, ook als ze niet verplicht zijn. “Want een tentamen gaat ook over zaken die in zo’n les zijn verteld. Als je niet gaat, pakt dat nadelig voor je uit.” Moeilijk vindt hij de opleiding niet. “Het is goed te doen. Het verschil met de middelbare school is vooral dat je in het hbo alles zelf moet doen. Alles staat op Blackboard, de digitale leeromgeving. Ook welk huiswerk je moet maken. Je moet het zelf allemaal opzoeken.” Voordat hij naar zijn docent gaat, vraagt hij het eerst aan zijn klasgenoten als hij iets niet weet. “Ze leiden ons op tot onderzoeker. Straks kun je ook niet alles aan je baas vragen.” Issam heeft ook nog twee uitgaanstips voor Heerlen. “Wil je lekker een avondje dansen, dan zijn Naar Huis en de Kromme Toeter leuke tentjes om naar toe te gaan. Wil je rustig poolen of tafelvoetbal spelen, probeer dan eens Matchpoint in het centrum.” | FC

Volg de cursus Timemanagement Kyra Paulussen Ergotherapie

Kyra Paulussen wil met mensen werken. Daarom heeft ze na haar mbo-studie Marketing en Communi­ catie gekozen voor de hbo-opleiding Ergotherapie. De overstap van het mbo naar het hbo is meegevallen. Wel merkt ze dat het tempo hoger ligt, je minder contacturen hebt en je zelf je zaakjes moet regelen. “Je krijgt veel vrijheid. Als je het les­ rooster ziet, denk je korte dagen te maken. Maar dat klopt niet. We doen buiten de lessen nog veel met de projectgroep en ik studeer thuis nog”, legt ze uit. Ze moet nu veel beter plannen dan in het mbo. Kyra’s tip: als je plannen lastig vindt, volg dan bij het Studieloopbaancentrum de cursus Timemanagement. “Ik heb hier goede tips gekregen.” Deze cursus wordt voor een studentvriendelijke prijs aangeboden. Plannen is niet alleen een kwestie van je tijd goed indelen. Kyra: “Aan het be­ gin van een blok krijg je de literatuur­ lijst. Kijk dan meteen welke boeken je in het studielandschap wilt lenen en reserveer deze meteen.” Kyra maakt tijdens de les haar aante­ keningen op een laptop. Dat vindt ze een aanrader. “Daardoor zijn je aante­ keningen minder chaotisch.” En haar laatste tip: check je Zuydmailbox elke dag. “Want daar komen de officiële mededelingen binnen. Kijk je alleen naar je privémail, dan mis je iets.” | FC

WELKOM @ ZUYD / 29


Zo bereik je jouw locatie Sittard 4.845 studenten

Maastricht

Heerlen

4.749 studenten

5.509 studenten

Kijk voor actuele reisinformatie op www.veolia.nl. Kom je met de auto? Routebeschrijvingen naar alle locaties staan op www.zuyd.nl.

Sittard Locatie

Faculteiten

Buslijn

Telefoonnummer

Havikstraat

HEAO Financieel Management

15, 18 en 19

(046) 420 70 70

People and Business Management Valkstraat

Commercieel Management

15, 18 en 19

(046) 420 71 10

Sportcentrumlaan

Sociale Studies

13 en 14

(046) 420 72 72

op loopafstand

(0877) 87 96 66

Recht Mgr. Claessensstraat

Onderwijs

van station

Heerlen Locatie

Faculteiten

Buslijn

Telefoonnummer

Nieuw Eyckholt

Facility Management

20, 21, 24, 31, 40,

(045) 400 60 60

Gezondheid en Techniek

41, 52 en 58

Gezondheid en Zorg ICT Techniek Bouw Life Sciences

Maastricht Locatie

Faculteiten

Buslijn

Telefoonnummer

Bethlehemweg

Hoge Hotelschool

9

(043) 352 82 82

Bonnefantenstraat

Conservatorium

3, 4, 9 en 34

(043) 346 66 80

Franciscus Romanusweg

Conservatorium

7, 9 en 59

(043) 346 62 60

Brusselseweg

International Business

1, 2 en 66

(043) 346 66 66

Brusselsestraat

Academie van Bouwkunst

1, 2, 5 en 6

(043) 321 96 45

Herdenkingsplein

Academie voor Beeldende Kunsten

1, 2, 5 en 6

(043) 346 66 70

Lenculenstraat

Toneelacademie

3, 4, 9 en 34

(043) 346 66 90

Universiteitssingel

Academie Verloskunde

1, 5, 8, 57 en 66

(043) 388 54 00

30 / WELKOM @ ZUYD


Een gezond idee van het Maastricht UMC+

Een rooster dat rekening houdt met het rooster van je gezin. Het Maastricht UMC+ staat voor integrale gezondheidszorg. Maar wie maakt die zorg mogelijk? Precies: onze medewerkers, dus daar zorgen we ook goed voor. Bijvoorbeeld met een flexibel jaarurenrooster waarbij je vaak zelf bepaalt wanneer je werkt, en wanneer je tijd deelt met je gezin. Want van gezonde medewerkers worden ook onze patiĂŤnten beter.

Ontdek wat onze gezonde ideeĂŤn voor jou betekenen op werkenbijMUMC.nl

19500030_MUMC_ADV_195x276_rooster.indd 1

08-05-12 17:06


Waarom een Mac voor je studie? Met een Mac wordt studeren nog plezieriger! Dankzij het meest geavanceerde besturingssysteem ter wereld is de Mac niet alleen uiterst krachtig, maar ook heel makkelijk in het gebruik. Bij ivizi ontvangen studenten en docenten extra voordeel. Kom dus snel langs bij één van onze filialen!

Maastricht: Wycker Brugstraat 30, Kemenadeplein 33 Heerlen: Saroleastraat 45b • Venlo: Vleesstraat 75 32 / WELKOM @ ZUYD

www.ivizi.nl • info@ivizi.nl • 043 352 0 352

TM en © 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en MacBook Air zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Welkom@ Zuyd 2012-2013  

Studentenmagazine voor eerstejaars studenten van Zuyd Hogeschool