Page 1


Welkom / 6 Bezig met je studie / 7 De week van Kirsten / 8 Bestuurs­ ervaring / 10 Vertrouwens­ persoon / 11 De week van Simon / 12 Kunsten in Maastricht / 14 Geen dag hetzelfde / 15 De week van Wendy / 16 Goed om te weten / 19 Doorzetten is belangrijk / 20 Studenten­ verenigingen / 22 2 meisjes tussen 30 jongens / 24 Denk al eens na over... / 25 De week van Lisandra / 26 Toetsen / 27 Hard werken is een keuze / 30 Locaties 4

Colofon Welkom @ Zuyd is een magazine voor nieuwe studenten van Zuyd Hogeschool. Eindredactie Dienst Marketing en Communicatie Zuyd Hogeschool redactie@zuyd.nl telefoon (045) 400 61 28 Teksten Franc Coenen Publiciteit, Elsloo Coenegracht Tekst en Communicatie, Maastricht BCcommunicatie & tekst, Meerssen Illustratie cover Studenten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht Amber Delahaye Gina Derks Britt Venbrucx Renée van der Zanden Fotografie Klaus Tummers, Heerlen Advertenties Borgerpark Media, Posterholt info@borgerparkmedia.nl telefoon (0475) 71 13 62 Vormgeving Zuiderlicht, Maastricht Druk Schrijen-Lippertz, Voerendaal Dank aan alle studenten, studentenverenigingen en collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan dit magazine. Ideeën voor dit magazine? Mail ons! Dan kunnen wij nieuwe studenten volgend jaar nog beter verwelkomen. redactie@zuyd.nl

2 / welkom @ zuyd


Vooraf

Klaar voor de start… Nog even en dan is het zover; dan start je studie bij Zuyd Hogeschool en ben je student aan een van de beste grote hogescholen van Nederland. Met ruim vijftienduizend studenten zijn we dan wel een grote hogeschool, maar persoonlijke aandacht voor elke student staat bij ons steeds voorop. Benieuwd naar wat je komend jaar te wachten staat? Wie kan je dat beter vertellen dan studenten die je zijn voorgegaan. In dit magazine lees je hoe zij hun eerste jaar ervaren hebben. Doe je voordeel met hun verhalen. Ook vind je praktische informatie over de hogeschool en het studentenleven. Waarom dit magazine? Je ontvangt dit magazine omdat je je hebt inge­ schreven voor een opleiding van Zuyd. Dit betekent niet automatisch dat je inschrijving compleet is. Meer weten over het inschrijvingsproces? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Contact­ge­ gevens vind je op infonet.zuyd.nl/bureauinschrijving. Van je opleiding ontvang je informatie over zaken die je moet regelen en aanschaffen, zoals boeken en dictaten, een notebook, introductieactiviteiten en de start van het schooljaar. Veel succes met je studie bij Zuyd! welkom @ zuyd / 3


Welkom

Je gaat studeren aan Zuyd Hogeschool

4 / welkom @ zuyd


Het duurt niet meer zo lang en dan is het zover. Studeren aan Zuyd Hogeschool. We willen je graag welkom heten en je een indruk geven van de sfeer die je hier aantreft. Hoe is het om hier te studeren? Hoe gaan de mensen met elkaar om?

Persoonlijk en eigen verantwoordelijkheid We pakken de koe maar meteen bij de horens: eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht. Dat is de lijfspreuk van Zuyd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studie, zelf verantwoordelijk voor het verwezenlijken van je dromen. Maar terwijl je daarmee bezig bent, krijg je van Zuyd persoonlijke aandacht. De docenten en andere medewerkers staan voor je klaar, klaar om je te helpen bij het waarmaken van je ambities. Wat vinden eerstejaars daarvan? We vroegen een aantal studenten, voornamelijk eer­ stejaars, hoe zij daar tegenaan kijken, tegen die eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht. Hoe ervaren ze studeren aan Zuyd Hogeschool in de praktijk? We vertellen er even bij dat we ze niet omgekocht hebben: ze zeggen wat ze vinden. Is het waar? Dominique Fattaccio studeert International Business: “Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht is een goede lijfspreuk, het zegt precies hoe het is.” Serena Krüchten, eerstejaars Biometrie: “Je studie is je eigen verantwoordelijkheid. Zet je je in voor een zes of een tien? Ben je echt geïnteresseerd in je opleiding? Als jij je niet inzet, kom je er niet.” En Mirah Boh, eerstejaars Facility Management, zegt: “Het zijn goede kernwaarden en je ziet ze bij Zuyd ook terug in de praktijk.”

Of toch niet? Genoeg complimenten, nu is het tijd voor een kritische noot. Mirah Boh: “Soms betekent die eigen verantwoor­ delijkheid dat je een beetje aan je lot overgelaten wordt. Ik ben dyslectisch, dat is best lastig. Op dat gebied valt nog veel te winnen, daar zouden ze meer aandacht aan kunnen schenken.” Channa Verjans, eerstejaars Informa­ tion Management kijkt er iets anders tegenaan: “Eigen verantwoordelijkheid ervaar ik niet als aan je lot over­ gelaten worden. Je hebt altijd je medestudenten nog. Als je er gebruik van wilt maken, heb je daar veel aan.” Joep Schatorjé zegt: “Ze hebben persoonlijke aandacht voor je. Als je problemen hebt met je studie, staan de leerkrachten altijd voor je klaar.” Ook conservatoriumstudent Martijn van Geffen vindt dat: “Die persoonlijke aandacht krijg je zeker. Bij ons werk je vaak in kleine groepjes of krijg je een op een les. Daardoor krijg je een band met elkaar.” En de sfeer? Hoe is die bij Zuyd? Dominique Fattaccio: “De sfeer is goed. Iedereen is aardig tegen iedereen.” En Wouter van Noort, hij volgt de opleiding Leraar Basisonderwijs: “De sfeer is hier heel erg prettig. Het is een grote school, maar bij mijn opleiding kent zowat iedereen elkaar.” | JC

Als je problemen hebt met je studie, staan de leerkrachten altijd voor je klaar Joep Schatorjé

welkom @ zuyd / 5


Mijn eerste jaar

Bezig met je studie Joep Schatorjé Elektrotechniek

Ik zet het lesrooster in mijn mobiele telefoon. Het kost je een half uurtje werk, maar het is handig: je hebt je rooster altijd bij je.

Joep Schatorjé komt van het mbo en kan dus mooi iets zeggen over de verschillen tussen studeren aan het mbo en het hbo. En die verschillen zijn er. Voordat hij besloot om bij Zuyd Hogeschool te gaan studeren, heeft Joep ook goed op andere hogescholen rondgekeken. Zijn indruk was dat bij Zuyd een fijne sfeer heerst, met veel contact tussen leerkrachten en leerlingen. Die indruk bleek te kloppen. Joep: “Dat komt ook doordat het een kleine opleiding is die ik volg, er zijn maar 45 eerstejaars.” Andere mentaliteit Ook merkt hij dat de sfeer in het hbo heel anders is dan in het mbo. “In het mbo is de leraar de leraar. Hier staat de leraar veel meer open voor studenten, wordt er beter naar je geluisterd. In het mbo heerst ook een andere mentaliteit, de leerlingen zijn vaak bezig met andere dingen dan hun opleiding. Hier heb je dat niet zo, op het hbo ben je bezig met je studie.” Theoretische benadering Nog een verschil. Anders dan de mensen die bijvoor­ beeld van de havo komen, heeft Joep bepaalde dingen al gehad op het mbo. Hoe een motor werkt, bijvoor­ beeld. Maar: “Hier kijk je daar op een heel andere manier naar, je bekijkt het meer van de theoretische kant.” Op kamers Joep zit op kamers in Heerlen, in de buurt van school. “Veel mensen blijven thuis wonen en moeten dan bijvoorbeeld elke dag twee uur reizen. Dat is tien uur per week. Die bespaar ik. Zo heb ik meer vrije tijd en tijd voor school.” Stappen doe je in Maastricht Jammer vindt hij het dat het studentenleven wat minder leeft in Heerlen. “Als je echt wilt stappen, moet je naar Maastricht.” | JC

6 / welkom @ zuyd


De week van

• •

Kirsten Rietbergen Social Work

9:00-17:00

wo

?

Stage Buro Pinkpop

ma

Vandaag een lange dag. Vanochtend aan het werk in een onderwijsgroep samen met een tutor, vanmiddag les. Tussendoor enkele lege uren. Meestal werken we dan aan de praktijk­ opdracht. Dit blok schrijven we een adviesrapport over een integratie­ project voor mensen met een ver­ standelijke beperking. Deze praktijk­ opdrachten zijn realistisch, dat is fijn.

Soms maakt ze lange dagen bij haar opleiding Social Work. Geen probleem voor Kirsten, want stil zitten is niks voor haar. Is ze niet met haar studie bezig, dan is ze aan het sporten, op stap met vriendinnen of moedigt ze haar vader en zusje aan bij een wielerwedstrijd. Of ze is aan het werk als vrijwilliger bij Buro Pinkpop, toevallig dit jaar ook haar stageplek.

di

Halverwege en aan het eind van de praktijkopdracht geven we feedback op elkaar. In het begin vond ik het moeilijk om (opbouwende) kritiek te geven. Ik ben iemand van de lieve vrede. Nu merk ik dat ik steeds beter om kan gaan met het geven en ont­ vangen van kritiek. 's Avonds: omdat ik in Maastricht op kamers woon, ben ik vaak pas tegen half zeven ’s avonds thuis. Een of twee keer in de week ga ik ’s avonds nog naar de sportschool van de univer­ siteit. Het abonnement kost met de studentenpas van Zuyd maar 75 euro voor een heel jaar.

wo

Woensdag is mijn stagedag bij Buro Pinkpop. Ik doe hier ook vrijwilligers­ werk. Ik verzorg het blog van Kunst­ bende, een landelijke kunstwedstrijd voor jongeren. In het weekend bezoek ik de optredens en schrijf over wat er gebeurt, gekke dingen die ik zie en zet ik deelnemers in de spotlight.

do

Vanavond vergaderen we na school met de opleidingscommissie. Hierin zitten studenten van alle studiejaren. We praten met docenten over de kwaliteit en zaken die uit de stu­ dentenenquêtes komen. Docenten hechten veel waarde aan de mening van de student.

vr

Vandaag hoorcolleges. Ze zijn niet verplicht, maar ik ga toch altijd. Je krijgt namelijk tijdens het hoorcol­ lege een helderder beeld van de stof. Dat scheelt naderhand als je voor je tentamen moet leren.

za

In mijn studentenhuis wonen ook enkele vriendinnen van mij. We koken samen en gaan samen op stap. Liefst in Maastricht. De Platielstraat is leuk, het Vrijthof en ook het Onze Lieve Vrouweplein. Daar ontmoet je altijd bekenden.

zo

Ik woon op kamers, slechts tien minuten van mijn ouders. Door op kamers te gaan wonen, ben ik zelf­ standiger geworden. Mijn vader en mijn zusje doen aan wielrennen. Mijn broertje is wielerfotograaf. Mama en ik moedigen ze langs de kant van de weg aan. De hond is er ook bij, het doet goed samen te zijn. Zo kan ik er weer een week tegenaan. welkom @ zuyd / 7


Studentenleven

Een studentenvereniging: leuk? Zo ja, waarom? Mira Boh studeert Facility Management en onderbreekt haar studie een jaar om bestuurslid te worden van studentenvereniging SV KoKo in Maastricht. Waarom doet ze dat? Is het zo gezellig? “Het is als het runnen van een bedrijf.”

8 / welkom @ zuyd

“Voordat ik ging studeren, had ik niks met studentenverenigingen”, zegt Mira. “Maar tijdens de INKOM, de introductieweek voor alle eerste­ jaars studenten van Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, kun je bijna niet om de studentenver­ enigingen heen: ze zijn er heel actief met het werven van nieuwe leden. Ik ben meegegaan met een introductie­ weekend van KoKo en dat was heel gezellig. Zo ben ik erin gerold.”

Je doet allerlei prak­tische ervaring op die je later goed kunt gebruiken

Staat goed op je cv Waarom onderbreekt iemand zijn studie voor een jaar om bestuurslid te worden van een studentenvereni­ ging? “Het lijkt me gewoon heel leuk om dat een jaar te doen, het is iets anders dan alleen maar studeren. Van de bestuurstaken die je doet, leer je echt heel veel. Het is als het runnen van een bedrijf. We hebben meer dan zeshonderd leden en jij staat aan het hoofd van die organisatie. Je moet het financiële gedeelte regelen, een begroting opstellen en zorgen dat je er niet overheen gaat. We hebben een gratis festival georganiseerd en je verzorgt de website. We merken van bedrijven waar we mee spreken, dat het heel goed op je cv staat als je dit

doet. The Boston Consulting Group, KPMG, Ernst & Young, allemaal grote bedrijven, die daar veel waarde aan hechten.” En daarnaast zijn er natuur­ lijk de feesten en borrels. “Die zijn ook leuk.” Persoonlijke ontwikkeling Ja, studentenverenigingen en feesten en borrels. Mira: “Ik ga niet ontken­ nen dat er veel gedronken wordt. Dat hoort erbij. Maar dat is niet waar het om gaat.” Waarom moet iemand dan wel lid worden van een studenten­ vereniging volgens Mira? “Je leert snel veel mensen kennen van verschil­ lende studies. Je krijgt meteen een groot netwerk. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling: je doet veel organisatorische vaardigheden op die je in allerlei omstandigheden kunt gebruiken.” Hbo’ers: word allemaal lid! Klopt het dat relatief weinig hbostudenten lid zijn van een studenten­ vereniging? Mira: “Ja, dat is zo. Veel hbo-studenten blijven thuis wonen, vanwege het geld of omdat het makkelijk is. Maar zo blijf je wel hangen in je vertrouwde omgeving. Ze denken vaak ook: een studentenvereniging is alleen iets voor studenten van de universiteit. Maar dat klopt niet, het past juist heel goed bij hbo-studenten. Je doet allerlei praktische ervaring op die je in je beroep goed kunt gebrui­ ken.” De conclusie lijkt duidelijk: hbostudenten, word allemaal lid van een studentenvereniging! | JC


Tips

Vraag aan Wouter van Noort een gouden tip voor een aankomend student en hij antwoordt enigszins lachend: “Je moet vooral in het begin alles heel goed plannen. Er komen veel dingen op je af. Als je niet meteen alles goed plant, loop je het risico dat je het overzicht kwijtraakt en direct al achterloopt. Dat is mij een klein beetje over­ komen.” Een klein beetje? We veronderstellen dat de gevolgen niet rampzalig waren, want Wouter klinkt nog redelijk opgewekt. Maar toch, een wijze les is een wijze les. “De eerste paar weken heb je zo­ iets van: ‘Waar ben ik in beland?’ Je moet opeens heel veel zelf regelen, zelf plannen, zelf allerlei dingen achterhalen. We wisten niet eens waar we de roosters konden vinden of in welk lokaal we moesten zijn. We hadden vooral heel veel vragen. Maar achteraf gezien was dat misschien wel de beste manier, want zo leer je het snelst hoe je de dingen moet aanpakken.” | JC

Pak de bus Ashley Dickinson Facility Management

Plannen, plannen, plannen! Wouter van Noort Leraar Basisonderwijs

Ashley Dickinson is na haar mboopleiding in februari 2011 gestart met de opleiding Facility Management. Dat viel even tegen. “Je begint dan met blok 3. Dat is zwaar: veel theorie en meteen een moeilijke opdracht. Ik heb in die tijd veel met mijn studie­ loopbaanbegeleider gesproken.” Haar eerste tip: denk niet dat pro­ blemen vanzelf oplossen, maar praat erover met je studieloopbaanbege­ leider. “Hij staat altijd voor je klaar.” Ashley heeft haar draai gevonden. Blok 1 en 2 waren 'appeltje eitje'.

Goed plannen betekent ook nadenken over waar je gaat wonen. Ashleys tip: zorg voor een goede busverbinding met school, want bij school parkeren kost je 1,15 euro per dag. Voor goed­ kope studio’s moet je in de Heerlense wijk Zeswegen zijn. En wil je na je studiedag ontspannen in hartje Heerlen, dan raadt ze Relaxzzz aan. “Je kunt hier gezellig iets drinken, shisha (waterpijp) roken en tapas eten.” | FC

“Facility Management is een leuke opleiding, omdat we opdrachten uit­ voeren voor echte opdrachtgevers.” Ze waarschuwt wel dat studeren veel tijd kost. Ze is er wel dertig uur in de week mee bezig. “Je moet dus goed plannen, want pas vlak voor een tentamen gaan studeren, werkt in het hbo niet.”

welkom @ zuyd / 9


Vertrouwenspersoon

Lieve Veepee, Ik ben sinds een paar weken bezig met mijn opleiding en heb best wel al wat contacten bij mijn klasgenoten. Maar laatst ging mijn werkgroepje na de bijeenkomst iets drinken in de stad en werd ik niet meegevraagd. Omdat ik op weg naar huis langs het terras fietste, zag ik ze allemaal zitten. Ik heb maar gedaan alsof ik hen niet zag, maar op mijn kamer aangekomen, baalde ik flink. Wat moet ik daar nu mee? Verdrietig Anoniempje

Beste Anoniempje, Ik begrijp best dat je daarover verdrietig bent, buitenge足 sloten worden is akelig en knaagt aan je zelfvertrouwen. Het kan natuurlijk zijn dat het werkgroepje vergeten is je te vragen, of dat je de uitnodiging over het hoofd hebt gezien of niet gehoord hebt. Maar als je het gevoel hebt dat je niet mee mocht, is dat echt wel ongewenst gedrag tegenover jou. Mijn advies is om bij diegene van je werkgroepje waar je het meeste contact mee hebt, te vragen hoe het komt dat jij niet wist dat ze op een terrasje gingen zitten. Vertel er meteen bij hoe je je daardoor voelde en dat je eigenlijk graag was meegegaan. Spreek af dat je een volgende keer zeker meegaat. Veel succes, soms moet je je even laten horen om niet over het hoofd gezien te worden. Kom je er zo niet uit, bel me dan even, mijn gegevens vind je op Infonet: infonet.zuyd.nl/vertrouwenspersonen. Groeten Veepee 10 / welkom @ zuyd


De week van

• •

Simon Strous People and Business Management hele dag

zo

?

Dagje Amsterdam

Simon Strous heeft de opleiding People and Business Management vooral gekozen, omdat hij twijfelt tussen een loopbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid. “Deze opleiding is breder, ik hou beide opties open.” En dat bevalt hem nog steeds prima.

ma

Mijn week begint niet op school, maar bij het Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek. Dit is mijn bijbaan en hier werk ik tussen de zes en twaalf uur per week als archiefmedewer­ ker. Vanmiddag komen we met de projectgroep bij elkaar. We schrijven een ondernemingsplan voor een ICT trainingsorganisatie. Vanmiddag hebben we een feedbackronde. Je leert omgaan met kritiek, de school begeleidt je daarin.

di

Geen school. Wel schrijf ik thuis aan het ondernemingsplan. Iedereen werkt thuis aan de opdracht als hem dat uitkomt. Ik ben buiten de con­ tacturen elke dag wel anderhalf tot twee uur met school bezig.

wo

Sommige onderwijsactiviteiten zijn verplicht, zoals de training die we vandaag hebben. Dit blok krijgen we een training zakelijk schrijven. Ook presenteren en het voorbereiden van de presentatie komen aan bod, net zoals gespreksvaardigheden.

do

Vanochtend twee colleges: recht en gedragswetenschappen. Veel studenten blijven thuis. Ik probeer wel te gaan, je krijgt dan toch meer mee dan wanneer je alleen het boek leest. Vanavond vergaderen we met de opleidingscommissie. Ik vind het interessant en leerzaam om meer over de opleiding te weten te komen. Het staat bovendien goed op mijn cv. Eerst eten we samen iets in het restaurant, dan gaan we met de do­ centen en de faculteitsdirectie praten over zaken die volgens ons beter kunnen.

vr

De vrijdag is mijn stagedag. In het eerste jaar moeten we twaalf dagen stage lopen bij een bedrijf. Ik heb geluk gehad dat de moeder van een vriend me gevraagd heeft. Zij werkt bij de afdeling P&O van een grote drukkerij. Omdat dit een brede op­ leiding is, vind ik het fijn dat je je al in een vroeg stadium oriënteert.

za

Vandaag ga ik tennissen met mijn vader. En vanavond stappen. In Weert, daar wonen al mijn vrienden. Zelf zijn we onlangs verhuisd naar een dorp bij Roermond. Gelukkig kan ik bij vrienden blijven slapen. Ik ben nu wel van plan rijlessen te nemen, want ik reis nu wel heel veel met de trein heen en weer.

zo

Vandaag ga ik samen met mijn vrien­ din en enkele vrienden op stap. Dat doen we wel vaker. Een dagje naar Utrecht, Maastricht of Amsterdam. Je moet je vrije tijd ook gebruiken om lekker te ontspannen.

Je moet je vrije tijd ook gebruiken om lekker te ontspannen welkom @ zuyd / 11


Kunsten in Maastricht

12 / welkom @ zuyd


In Maastricht vind je de Toneelacademie, het Conserva足 torium en de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Deze opleidingen organiseren voorstellingen en exposities die jij kunt bezoeken. De meeste zijn gratis toegankelijk.

Toneelacademie Een paar keer per jaar kun je bij de Toneelacademie komen kijken naar producties die het resultaat zijn van de lessen die de studenten hebben gevolgd. Ook worden er festivals georganiseerd, zoals het Globe-festival. Tijdens dit festival laten studenten hun visie op en ver足 houding tot de wereld op een theatrale manier zien met performances, films of een eigengemaakte voorstelling. Tijdens INdeMAAK zijn de voorstellingen van alle afstu足 derende studenten van de opleiding Regie te zien. Informatie over de voorstellingen is te vinden op www.toneelacademie.nl.

Conservatorium Vrijwel iedere week organiseert het Conservatorium grotere of kleinere concerten, van klassiek tot jazz/pop. Zo treden er vijf keer per week studenten jazz/pop op in kroegen in Maastricht. Ook dit jaar staan weer de Nacht van de Klassieke Muziek, de JazzNight en een opera op het programma. Kijk op www.conservatoriummaastricht.nl voor de actuele informatie.

Academie Beeldende Kunsten De jaarlijkse expositie van eindexamenwerken is het hoogtepunt van elk studiejaar waar je kennis kunt maken met de creativiteit van de studenten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Daarnaast organiseert de academie gedurende het jaar diverse lezingen en exposities binnen en buiten de academie. Voor actuele informatie kijk op www.abkmaastricht.nl.

welkom @ zuyd / 13


Mijn eerste jaar

Serena Krüchten Biometrie

Geen dag hetzelfde Vraag aan Serena Krüchten: ’Wat is de belangrijkste verandering in je leven sinds je bij Zuyd Hogeschool studeert?’ En je krijgt een verrassend antwoord. Maar eerst begint ze te vertellen over de voordelen van een kleine opleiding. “Voordat ik ging studeren, dacht ik: misschien kijken ze je wel raar aan, als eerstejaars. Maar dat is totaal niet zo. Ik heb ook contacten met tweede- en derdejaars. Als je hulp nodig hebt, helpen ze je. We hebben niet zo heel veel leraren, hun kamers liggen hier allemaal aan de gang. Je kunt ze altijd iets vragen en dan helpen ze je. Dat is het voordeel van een kleine oplei­ ding.” Leerstof bijhouden Moet ze erg hard werken? “Dat valt mee. Als je naar de hoorcolleges gaat en de leerstof thuis bijhoudt, is het te doen. Je houdt genoeg vrije tijd over. Maar als je met alles tot het laatste moment wacht, wordt het moeilijker natuurlijk.”

14 / welkom @ zuyd

Werken tijdens tussenuren Ze wist van tevoren dat studeren aan de hogeschool meer zelfstandig­ heid vraagt. “Je krijgt geen huiswerk, je moet zelf bijhouden wat je moet doen. Het is je eigen verantwoorde­ lijkheid of je komt of niet. Hoorcol­ leges zijn niet verplicht. Veel mensen slaan die over. Aan het begin van de dag bijvoorbeeld, als er daarna tus­ senuren zijn.” Is dat niet vervelend, die tussenuren? “Het is anders. Je kunt tijdens tussenuren werken. Als je dan thuiskomt, ben je klaar.” Serena zit niet op kamers, ze woont thuis, in de buurt van school. Andere tijden En dan, wat is nou de belangrijkste verandering in Serena’s leven, sinds ze studeert? “De andere tijden, de andere indeling van de dag. Geen dag is hetzelfde, je hebt elke dag een an­ der rooster. Je hebt veel tussenuren, vaak ben je van negen tot half zes op school. Je hebt minder houvast. Je krijgt een rooster van negen weken, en wat er daarna komt, weet je niet. Je kunt niet verder vooruitkijken.” | JC

Het is je eigen verantwoordelijkheid wat je hier doet. Als jij je niet inzet, kom je er niet


De week van

• •

Wendy Kluyt Financieel Management

9:00-10:00

ma

?

Prijsuitreiking ondernemersplan Na enkele jaren als afdelings­manager in een supermarkt te hebben gewerkt, is Wendy Kluyt ­opnieuw gaan studeren. Ze koos voor de opleiding Financieel ­Management. “Financieel is het een grote stap als je je baan opzegt en weer student wordt. Maar alle dingen wennen. Wendy wil echt ­hogerop. En ze merkt dat ze daardoor gemotiveerder is.

ma

Met een groepje hebben we een ondernemingsplan voor een auto­ rijschool met elektrische auto’s geschreven. De Rabobank heeft alle ondernemingsplannen beoordeeld en dat van ons als beste bestempeld. Ze vinden ons plan het investeren waard! Vandaag krijgen we een beker, omdat we gewonnen hebben.

hele dag Welnessdag

za

?

di

Vandaag hebben we tot half vijf les. Het aantal lesuren valt mee, onge­ veer twaalf. Maar ik ben zeker wel dertig uur per week met mijn studie bezig. Thuis werk ik aan opdrachten, studeer ik, bereid ik lessen voor. Dat laatste verwachten docenten van je.

wo

Ik ben het liefst praktisch bezig, dingen uitzoeken. Daarom vind ik de les recht vandaag niet zo leuk. De vele theorie is me echt tegengevallen. Ik heb wel gemerkt dat het handig is als je iets van recht afweet, bijvoorbeeld als een winkelier zijn verplichtingen niet nakomt.

do

Sinds kort ben ik klassenvertegen­ woordiger. In die rol vang ik leerlingen op die een dagje meelopen. Ik probeer een positieve indruk van de opleiding achter te laten, maar ik maak de za­

ken niet mooier dan ze zijn. Financieel Management is een leuke opleiding, maar zwaar. Je mag slechts twee toetsen missen. En je moet tachtig procent van de tijd aanwezig zijn en actief meedoen.

vr

Mijn vrije dag. Meestal werk ik op vrij­ dag in de supermarkt. Studeren doe ik bijna elke dag, ook in het weekend. Ik wil het diploma graag halen en stop daarom veel tijd in mijn opleiding.

za

Wellnessdag. Ik heb het druk met de opleiding en mijn bijbaan; veel tijd voor andere dingen is er niet meer. Af en toe onderneem ik echter iets leuks met mijn vriend. Vandaag laten we ons lekker verwennen tijdens een wellnessdag. Maar ook van een avondje naar de bioscoop kan ik genieten.

zo

Vandaag studeer ik nog een uurtje. Statistiek. Dat vak heb ik op het mbo niet gehad, voor mij is het dus allemaal nieuw en de docent gaat er in een sneltreinvaart doorheen. Er wordt van je verwacht dat je zelf­ standig werkt. Heb je vragen, dan helpen de docenten je. De begeleiding is goed, maar je moet er wel zelf om vragen. welkom @ zuyd / 15


Goed om te weten

Waar kun je je spullen opbergen, waar kun je met ict-vragen terecht? Welke evenementen worden georganiseerd, wat doet de studentendecaan, studie­ loopbaanbegeleider, ombudsman en vertrouwenspersoon? Je vindt het allemaal op deze pagina’s.

Vertrouwenspersonen Als je vragen hebt over bijvoorbeeld pesten, discriminatie en agressie kun je op persoon. Dit zijn:

Voordelig sporten kun je bij UM-sport in

- Ida Kemp (Sittard), telefoon:

Maastricht. Je kunt kiezen uit een divers

(046) 420 72 64, ida.kemp@zuyd.nl. - Silvy Wielens (Heerlen), telefoon:

sportaanbod van ruim vijftig verschillende activiteiten, zoals inloopactiviteiten, een

(045) 400 63 41 of (06) 27 13 99 09,

fitnesslicentie of cursussen. Iedere maand

silvy.wielens@zuyd.nl.

kun je starten en kiezen voor een lidmaat­

(06) 14 16 91 65, dick.jurriens@zuyd.nl.

ondersteuning

Sporten

elke locatie terecht bij een vertrouwens­

- Dick Jurriëns (Maastricht), telefoon:

Hulp en

Studentenleven

schap van een jaar. Kom naar de balie van het Sportcentrum Randwyck (P. Debyeplein 15 in Maastricht), neem je student-ID, pasfoto en pinpas mee en word

Twijfels over je studie?

lid. Kijk voor het actuele sportaanbod op: www.maastrichtuniversity.nl/sport.

Je begint vol enthousiasme aan je studie. Er komt van alles op je af: nieuwe gezich­

Studentenloopbaancentrum

Evenementen

ten, het volgen van colleges, werken aan projecten, andere toetsen. Het kan zijn

Zuyd ondersteunt allerlei sportevenementen,

Bij het studentenloopbaancentrum kun

dat je in deze periode gaat twijfelen over

zoals een voetbaltoernooi, de Batavieren­

je terecht voor cursussen onder andere

je studiekeuze of je merkt dat je bepaalde

race en het schaaktoernooi. Houd de

Time Management en Zelfhandhaving en

vaardigheden nog niet onder de knie hebt.

bericht­geving op ZuydNieuws voor studenten

assertiviteit. Deze cursussen zijn voor alle

Bespreek dit dan met je studieloopbaan­

hierover in de gaten. Ook ondersteunt Zuyd

studenten toegankelijk. Kijk op infonet.

begeleider of een studentendecaan. Er zijn

evenementen als het Studentengala in

zuyd.nl/studentenloopbaancentrum.

allerlei mogelijkheden om jou te onder­

Sittard, Summer Deejays in Maastricht en de

steunen in je keuze, zoals het heroriëntatie­

stedelijke introducties in de steden Sittard,

project of het volgen van een training.

Heerlen en Maastricht.

Studieloopbaanbegeleider

Studeren met een beperking

Op kamers

De studieloopbaanbegeleider is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen die met je

Heb jij een functiebeperking, chronische

Kamerburo Maastricht Zoek je en

studie of faciliteiten te maken hebben. Hij

ziekte of aandoening waardoor studeren

studentenkamer in Maastricht of Sittard-

of zij begeleidt je bij de keuzes die je binnen

extra tijd en energie kost? Dan zijn er

Geleen? Kijk dan op www.maastricht­

je studie maakt en weet waar je met je

diverse regelingen waarvan je gebruik

housing.com en schrijf je in, telefoon

andere vragen terecht kunt.

kunt maken. Met de website

(043) 388 53 00.

www.zuyd.nl/functiebeperking kun je

Studentendecaan

uitzoeken bij wie je moet zijn met

Stichting Studenten Huisvesting

bepaalde vragen en welke regelingen en

Heerlen (SSH)- Ben je op zoek naar een

Studentendecanen zijn er om je te infor­

oplossingen er zijn voor de belemmeringen

leuke studentenkamer in Heerlen? Lijkt het

meren, adviseren en ondersteunen bij

die je ervaart tijdens je studie.

je leuk om in een studentenhuis te wonen

problemen waarmee je te maken kunt krijgen tijdens je studie en in je privé­

waar je studiegenoten tegenkomt? Schrijf

Examencommissie

leven. Bijvoorbeeld als je twijfelt over je

je dan in bij SSH, telefoon (045) 400 66 15, ssh@zuyd.nl.

studiekeuze, bij financiële problemen of als

De Examencommissie is verantwoordelijk

je kortdurende psychologische hulp nodig

voor de goede gang van zaken tijdens

hebt. Trek op tijd aan de bel als je hulp nodig

examens en tentamens en baseert zich

hebt! infonet.zuyd.nl/studentendecaan

daarbij op het onderwijs- en examenregle­

Als student van Zuyd kun je met een

ment. Wil je in aanmerking komen voor

pas korting krijgen bij diverse winkels,

vrijstellingen of een afwijkende studie­

tijdens evenementen en bij bedrijven in

route, dan moet je dit bespreken met de

de regio Zuid-Limburg. Vraag hiervoor de

examencommissie.

Studentuitpas Sittard, de Helloo Students­

Ombudsman Als je een klacht hebt over de hogeschool, opleiding of een medewerker, kan de ombudsman je helpen. De ombudsman

pas Parkstad en de Knaekpas Maastricht

Ziekmelden

is onafhankelijk en onpartijdig. Petra

aan. Kijk voor meer informatie op: www.sittard-geleen.nl/studenten­uitpas,

Vanweersch, telefoon: (045) 400 62 48,

Ben je ziek? Meld je dan telefonisch ziek bij

ombudsman@zuyd.nl.

het secretariaat van je opleiding of bel het centrale nummer van jouw locatie. Vergeet niet om je ook weer beter te melden!

16 / welkom @ zuyd

Korting

www.helloostudents.nl en www.knaek.nl.


Praktisch

Infonet

Administratie

Infonet is het intranet van Zuyd Hoge­

Repro

school. Er staat veel nuttige informatie op.

Collegegeld

Binnenkort komt er een nieuw intranet Op alle locaties van Zuyd vindt je kopieer-/

dat gebruiksvriendelijker is en waarop de

Jaarlijks bellen tientallen studenten die

printapparaten waar je met je collegekaart

informatie beter vindbaar is. In de loop van

willen uitleggen waarom ze niet op tijd het

gebruik van kunt maken. Je waardeert je

het studiejaar word je geïnformeerd over

collegegeld betaald hebben. De vijf meest

saldo op via print.zuyd.nl of je koopt een

de ontwikkelingen.

gebruikte argumenten – of smoezen? – van studenten van Zuyd op een rij:

voucher die per locatie bij een centraal punt te koop is.

Rooster

1. Ik heb geen rekening ontvangen. 2. Ik dacht dat dit automatisch betaald

ICT-Servicedesk

Op Infonet vind je jouw lesrooster. Even­

werd.

tuele wijzigingen worden zo snel mogelijk

3. Mijn ouders zouden dit betalen.

De ICT-Servicedesk is het eerste aan­

verwerkt in het rooster op Infonet of

4. Volgens mijn afschrift is het wel betaald.

spreekpunt voor al je schoolgerelateerde

doorgegeven per e-mail. Wil je meer infor­

5. Ik ben weinig thuis geweest om de post

ict-vragen en -problemen. Ze kunnen je

matie over je rooster of je groepsindeling?

vaak direct helpen met eenvoudige of

Of wil je tijdens je studie informatie over

Heb je vragen over het collegegeld? Kijk

complexere vragen. Als het nodig is, kan de

je studie­resultaten? Neem dan contact

dan op www.zuyd.nl/collegegeld of stuur

ICT-Servicedesk jouw probleem of vraag

op met het Bureau Onderwijs van jouw

een e-mail naar collegegeld@zuyd.nl.

doorspelen naar experts op een specifiek

locatie via infonet.zuyd.nl/bo.

Zit je in de problemen en heb je het geld

deelgebied. Kijk voor de contactgegevens op infonet.zuyd.nl/ict.

door te nemen.

simpelweg niet, praat hier dan met je stu­

Lockers

dentendecaan over. Hij of zij kan je wellicht verder helpen.

Bibliotheek

Op diverse locaties kun je een kluisje huren om je boeken, laptop enzovoorts in op te

Vrijwel alle locaties van de hogeschool

bergen. Informeer op je eigen locatie naar

hebben een bibliotheek met computer-

de huurprijs en beschikbaarheid.

Studiefinanciering Kijk op www.duo.nl.

en studiefaciliteiten. Je kunt er boeken, tijdschriften en audiovisuele media inzien

In- en uitschrijven

en lenen. Via de website van de bibliotheek kun je databanken raadplegen. De gratis

Voor vragen over in- en uitschrijvingen,

bibliotheekpas geeft toegang tot andere

persoonsgegevens en Studielink kun je

bibliotheken in de regio zoals de

terecht bij Bureau Inschrijving. Meer

Universiteitbibliotheek Maastricht.

informatie staat op

www.zuyd.nl/bibliotheek.

infonet.zuyd.nl/bureauinschrijving.

Restaurants

Nog vragen?

Alle locaties van de hogeschool hebben een restaurant van de firma Sodexo met

Kijk voor een antwoord op veelgestelde

een ruim aanbod van soep, broodjes, fruit,

vragen op infonet.zuyd.nl/vragen.

speciale snacks, milkshakes en eenpans­ gerechten. Daarnaast vind je op alle

Veel opleidingen hebben op Infonet de

locaties frisdrank- en snoepautomaten en

informatie voor nieuwe studenten over­

coffeecorners.

zichtelijk bij elkaar gezet.

Audiovisuele middelen

Op infonet.zuyd.nl/studentzaken vind je meer informatie over je studie- en

Tijdens je studie moet je waarschijnlijk

studentenleven.

presentaties houden. Presentatiemiddelen als video- en audioapparatuur staan daar­

Je kunt ook het Kennis- en Informatie­

voor tot je beschikking. In sommige ruim­

centrum in Heerlen bellen of mailen:

tes staat de apparatuur vast opgesteld,

(088) 989 30 00, info@zuyd.nl.

voor andere ruimtes moet je de apparatuur reserveren. Op de meeste locaties kun je ook foto- en videoapparatuur lenen.

welkom @ zuyd / 17


Tips

“De algemene propedeuse van de opleiding in de eerste twee blokken heeft voor- en nadelen”, vindt Luca Si­ mons. “Je legt een brede basis en kunt snuffelen aan alle richtingen. Maar je komt ook jezelf tegen omdat je niet in ieder vak goed kunt zijn.” Een tip voor eerstejaars studenten: ben zelfverzekerd. Luca: “Op de mid­ delbare school word je beoordeeld op een goed of fout antwoord. Nu kun je heel erg je best doen en toch kraakt de docent je werkstuk af, omdat hij een andere mening heeft. Die kritiek komt harder aan dan wanneer je een slecht punt krijgt omdat je niet goed geleerd hebt. Daar moet je mee leren omgaan.” Luca vindt de opleiding leuk, maar zwaar. “Je wordt voortdurend uitge­ daagd creatief te zijn in alle vakken. Je

moet leren omgaan met onzekerheid, ook al plan je alles tijdig.” Het lesprogramma is overvol. Door­ gaans is Luca van negen tot vijf uur op school. “Thuis ga ik verder met het maken van de werkstukken. Mijn bijbaan heb ik opgegeven; zonder is gemakkelijker.” Behalve dan financi­ eel, want studeren aan de Academie Beeldende Kunsten is niet goedkoop, heeft Luca gemerkt. Gemiddeld be­ steedt ze elke maand 50 tot 100 euro aan materialen. “Gelukkig hebben we wel minder boeken nodig dan bij andere opleidingen.” Haar laatste tip: bereid je goed voor op het toelatingsexamen. “Ze vragen je ook waarom je voor deze studie kiest. Bedenk dus goed waarom je deze opleiding wilt doen en wat je wilt worden in de toekomst.”| FC

Ga op kamers in Heerlen International Business

18 / welkom @ zuyd

Luca Simons Academie Beeldende Kunsten Maastricht

Kevin Sonnenschein is voor de tweede keer eerstejaars. Na een klein half jaar is hij gestopt met zijn studie Euro­ pean Studies en overgestapt naar International Business. Een beslissing waar hij geen spijt van heeft. Soms kun je pas echt oordelen als je zelf iets hebt gedaan. Kevin: “Door de voorlichting op de middelbare school had ik een verkeerd beeld van European Studies. Ik heb me daarom na de kerst uitgeschreven. Vanwege de studie­ financiering kun je beter stoppen als de opleiding niet bevalt, maar oriënteer je wel zolang je nog ingeschreven staat.” International Business bevalt hem goed. “Houd vanaf dag één alles goed bij. Het is allemaal teveel om in de week voor het tentamen te doen. Een boek van tweehonderd bladzijden leer je niet in een paar dagen tijd.”

Kevin Sonnenschein

Ben zelf­ verzekerd

In Heerlen is genoeg te beleven voor een student

Zijn tweede tip: bereid je voor op zelfstandig werken. “Je wordt niet aan het handje genomen, maar je moet op blackboard, de digitale leeromgeving, zelf alle data, do­ cumenten en planningen zoeken.” En al hoef je niet altijd naar de les, Kevin raadt aan het wel te doen. “Van thuis studeren komt vaak niks en je mist dan de uitleg van de leraar.” Zijn derde tip: Kevin betaalt voor een tweekamerap­ partement in het centrum van Heerlen 400 euro, terwijl een kamertje van 25 m2 in Maastricht 550 euro kost. “In Heerlen is genoeg te beleven voor een student. En in drie kwartier ben ik school in Maastricht.” | FC


Mijn eerste jaar

Dominique Fattaccio International Business

Studenten van Zuyd Hogeschool zijn heel serieuze studenten. Ze gaan niet uit, drinken nooit alcohol en studeren alleen maar. Dag en nacht. Maar af en toe kom je iemand anders tegen. Zoals Dominique Fattaccio. Hij studeert niet alleen, maar doet bijvoorbeeld ook aan sport. Hij voetbalt bij Groene Ster in Heerlen. Hij doet aan hardlopen en fitness, hij doet eigenlijk van alles buiten zijn studie. Toch is hij geen losbol. Dominique heeft gemiddeld twee dagen per week geen les. En in het weekend natuurlijk ook niet. Dus op de vraag of hij genoeg vrije tijd heeft, antwoordt hij ‘ja’. “Die twee dagen dat ik geen les heb, besteed ik wel echt aan school. Dat is nodig. Maar ik heb genoeg vrije tijd, dat is ook een kwestie van goed plannen. Ik vind het belangrijk om genoeg vrije tijd te hebben, de afwisseling tussen studeren en vrije tijd heb ik nodig.” En voor Dominique bestaat die vrije tijd dus voor een belangrijk deel uit sport.

Doorzetten is belangrijk

Het hangt van jezelf af of je het hier gaat maken. Als je laat zien dat je je best doet en er niet met de pet naar gooit, dan zijn ook de docenten heel behulpzaam

Studentenleven Hij woont nog thuis, maar is van plan op kamers te gaan. Het studentenleven bevalt hem prima. “De dagen gaan ontzettend snel voorbij, voordat je het weet is het alweer weekend. Als je iets leuk vindt, zie je het niet als een last. Er heerst hier ook een andere menta­ liteit dan op de middelbare school. Je studeert niet voor de leraar, maar voor jezelf. Leraren zeggen vaak: ‘Als je geen zin hebt, ga je maar naar huis’. De opleiding is zwaar, maar het bevalt me.” Studietempo Over de middelbare school gesproken: het grootste verschil met de middelbare school vindt Dominique het studietempo. “Dat was schrikken!” We nemen voor het gemak even aan dat hij bedoelt dat het studie­ tempo aan de hogeschool hoog is? Ja, dat bedoelt hij. Doorzettingsvermogen Nog iets wat interessant is om te weten over Dominique: hij vindt doorzettingsvermogen belangrijk. Hij is dyslectisch, en daardoor had hij toen hij van de basisschool kwam met allerlei dingen een behoorlijke achterstand. Hij moest drie jaar lang naar het speci­ aal onderwijs. Na dat speciaal onderwijs ging hij naar drie mavo, en toen hij zijn mavo-diploma had ging hij naar vier havo. En na de havo ging hij dus International Business studeren. “School heeft natuurlijk te maken met goed kunnen leren, maar doorzetten is ook belangrijk. Als je doorzettingsvermogen hebt, kun je ver komen.” | JC

welkom @ zuyd / 19


Studentenleven

Dulce est desipere in loco*

Studenten­verenigingen: gezellig en meer Bij het studentenleven horen studenten­ verenigingen. En bij studentenverenigin­ gen horen gezelligheid, drinken (met mate, dat spreekt voor zich) en feesten. Maar dat is niet het enige: cultuur, studiereizen, sport, nuttige contacten opdoen - ook dat hoort bij studenten­ verenigingen. Als student van Zuyd kun je kiezen. Welke vereniging past het best bij jou?

* ‘Het is prettig nu en dan eens uitgelaten te zijn’ 20 / welkom @ zuyd


Amphitryon Maastricht Amphitryon, de vereniging voor studenten van de Hotel Management School Maastricht, is de grootste studentenvereniging van Nederland in het hbo. Wij zijn een bruisende vereni­ ging en bieden jou de kans om jezelf te ontwikkelen op verschillende vlakken. www.amphitryon.nl

Tragos Maastricht Tragos biedt Maastrichtse studenten gezelligheid, feesten, goedkoop bier, maar ook vrienden voor het leven, kansen voor je cv en een kamer. Ook wordt er nooit vergeten waarom jij in Maastricht bent: je studie! www.tragos.nl

SV Volupia Heerlen Het leven binnen Volupia bruist van de activiteiten, feesten, sportactivi­ teiten, culturele happenings, maar ook op het wat serieuzere vlak zit Volupia absoluut niet stil. Volupia is de grootste studentenvereniging van Heerlen en is voor alle studenten van Zuyd Hogeschool. www.volupia.nl

Aegee Maastricht Aegee is een Europese studenten­ associatiegericht op culturele integra­ tie en uitwisseling. Aegee heeft meer dan 200 vestigingen in Europa en biedt zo een ideaal Europees netwerk. AEGEE-Maastricht staat open voor studenten van alle disciplines en heeft een relaxte, open internationale sfeer. We hebben ook een wekelijkse drink­ avond! www.aegee-maastricht.org

Circumflex Maastricht Student zijn is meer dan studeren al­ leen, lid worden van Circumflex is dan ook een waardevolle aanvulling voor je studententijd. Studentenvereniging Circumflex, de oudste en grootste traditionele studentenvereniging van Maastricht, waarbij je student kunt zijn op jouw manier. www.circumflex.nl

Bedrijfskundig Genootschap Heerlen Het Bedrijfskundig Genootschap Heerlen (BG) is een studievereni­ ging voor technische bedrijfskunde studenten. Elk jaar organiseren wij verschillende activiteiten zoals ex­ cursies, introductie en de studiereis. Het BG is een gezellige vereniging, maar naast gezelligheid kan het BG ook veel betekenen tijdens en na je studie. www.bgheerlen.nl

SV KoKo Maastricht Studentenvereniging KoKo is de grootste studentenvereniging van Maastricht. KoKo organiseert ver­ schillende activiteiten: van sport tot cultuur en van een klein feestje tot een groot eindfeest voor alle studen­ ten van Maastricht. www.svkoko.nl

Studievereniging Babel Maastricht Deze studievereniging, opgericht in 2012, is voor studenten die studeren aan de Vertaalacademie. Ze organise­ ren allerlei activiteiten. Via de pagina op Facebook word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten en krijg je studietips. Zoek naar VAC Babel.

Marktplein/08 Sittard Marktplein/08 is de studievereniging van Commercieel Management. Wij zijn actief op vier vlakken: netwerken, actualiteiten op het gebied van ma­ nagement, onderwijs en ontspanning. www.marktplein08.nl

Een studievereniging is een vereniging binnen een bepaalde opleiding. Studentenverenigingen staan los van een opleiding en bestaan uit leden van diverse opleidingen.

K.S.V. Woord & Daad Heerlen Opgericht in 1932 is K.S.V. Woord & Daad de oudste studentenvereniging van Zuid-Nederland. Oorspronkelijk ontstaan vanuit de HTS staan wij nu open voor alle studenten van de hoge­school. Elke twee weken organi­ seren wij leuke en gezellige activitei­ ten. www.ksvwoordendaad.nl

welkom @ zuyd / 21


Mijn eerste jaar

2 meisjes tussen 30 jongens

Speciale verwachtingen van het studeren aan het hbo had Channa Verjans niet. “Ik dacht: laat maar komen.” Maar omdat ze een ict-­ opleiding ging volgen, had ze wel verwacht dat ze met veel jongens in de klas zou komen. En dat klopte. “Maar het valt wel mee”, zegt Channa. Die dertig jongens dan. “Ik kan het met iedereen goed vinden.” Samenwerkingscontract Ze had vooraf nog meer verhalen gehoord. Dat de samenwerking met andere studenten soms stroef verloopt. Als je samenwerkt aan een project, bijvoorbeeld, en er zit iemand tussen die niks uitvoert. Maar ook dat valt mee: "Je sluit een samenwer­ kingscontract af en als iemand het echt te bont maakt, kun je hem in overleg met de docent uit de project­ groep zetten." Werken in blokken Genoeg verhalen, wat viel haar het meest op, toen ze begon met haar studie? “Dat iedereen een laptop bij zich heeft. Dat vond ik toch wel het meest opvallend. En dat je gewoon in

22 / welkom @ zuyd

een klas zit, net als op de middelbare school.” Wat wel heel anders is, is het werken in blokken. “Het schooljaar bestaat uit vier blokken van tien we­ ken. De eerste acht weken krijg je les, de twee laatste weken tentamens.” Genoeg vrije tijd Het studentenleven bevalt Channa prima. Is het hard werken? “Ik denk dat ik niet veel meer doe dan op de middelbare school. Maar misschien deed ik op de middelbare school ook al veel. Als ik soms van mensen hoor wat ze allemaal ’s avonds en in het weekend doen, vraag ik me weleens af: hoef je dan niet te studeren? Maar ik weet ook niet of het allemaal waar is, natuurlijk.” Ze heeft genoeg vrije tijd, gelukkig. “Dat is een kwestie van indelen.” Op de mat Het idee dat haar verhaal in een magazine komt te staan dat aan­ komende studenten thuisgestuurd krijgen, vindt ze wel grappig. “Ik zie mezelf al op de mat liggen.” | JC

Channa Verjans Information Management

Ik maak van ieder blok een planning. Zo weet ik elke week wat ik moet doen. Dat geeft me rust.


Tips

Maak van je kamer je thuis Janna Prüst Verloskunde

“Heel erg wennen.” Dat moest Janna Prüst tijdens de eerste weken van haar studie aan Zuyd Hogeschool. Wennen aan de roosters, wennen aan allerlei websites waar ze zelf informa­ tie moest vinden. “Op de middelbare school krijg je fijn je roostertje, maar hier had ik er moeite mee overzicht te houden en alles georganiseerd te krijgen.” Drie keer raden wat Janna’s

Sluit je aan bij een studievereniging Inge van den Heuvel Commercieel Management

number one-tip is voor aankomende studenten: “Organiseer alles goed. Zo van: dit moet in deze map, dat in die. Zorg dat je een compleet beeld hebt van wat je af moet hebben, en wanneer.” Relatief veel medestudenten van Janna’s opleiding zitten op kamers. Zijzelf ook, ze komt uit Tilburg. Contact krijgen met andere mensen viel haar mee: “Aan de ene kant dus omdat er meer mensen zijn die op kamers zitten, aan de andere kant leer je veel mensen kennen doordat je in allerlei verschillende onderwijs­ groepen zit.” Tip nummer twee, speciaal voor kamerbewoners: zorg dat je kamer helemaal klaar en ingericht is voordat je met je studie begint. “Dan heb je alvast een gezellige plek, een soort thuis. En krijg je minder snel heimwee.” | JC

“Commercieel Management is vooral een praktische opleiding.” Dat vindt Inge van den Heuvel leuk. “Als je de theorie direct kunt toepassen, leer je gemakkelijker. Maar denk niet dat het vanzelf gaat. Je moet de discipline hebben om alles bij te houden”, waarschuwt Inge. Voor studenten Commercieel Management is een bijbaan een must. Elk blok krijg je namelijk een ALO. “Dat is een action learning opdracht; je maakt een werkstuk voor een bedrijf. Ik heb laatst in de supermarkt waar ik werk in­ terviews gehouden om te onderzoeken hoe je medewer­ kers motiveert.” Eén dag in de week hoeft Inge niet naar school. De andere dagen is ze wel de nodige uurtjes bezig met haar studie. Ze doet alles op de laptop, die verplicht is. “Ik heb een 11 inch laptop, groot genoeg en minder zwaar dan een 15 inch laptop. Lange verslagen uitwerken doe ik thuis wel op de pc.” Inge is ook buiten de klas actief. Ze is studentambassadeur en lid van Marktplein/08, de studievereniging van Com­ mercieel Management. “Elke laatste donderdag van de maand gaan we samen borrelen. Via zo’n studievereniging leer je snel veel mensen kennen. En je krijgt korting op je studieboeken. Dat is toch mooi meegenomen.” | FC

welkom @ zuyd / 23


Denk al eens na over...

Minor, stage, ondernemen, talent? Je begint net met je studie, maar toch is het goed om in het eerste jaar al na te denken over een aantal stappen die je misschien wilt zetten. Misschien wil je naar het buitenland voor stage. Of zit ondernemen in je bloed en weet je zeker dat je daar wat mee wilt doen tijdens je studie. Er zijn volop mogelijkheden om je eigen studie vorm te geven. Kleur je studie met minoren In het tweede studiejaar kun je kiezen uit een van de vele Zuydminoren. Met een Zuydminor, een afgeronde onderwijseenheid van vijftien studiepunten, kun je een eigen kleur geven aan je studie en je kennis verbreden of verdiepen in een bepaalde richting. Bovendien werk je in een Zuydminor vaak samen met studenten van andere op­ leidingen. Kies de minor die bij jou past. Bespreek je keuze met je studieloopbaanbegeleider en vraag eventueel toestemming aan de examencommissie. Meer informatie vind je op www.zuyd.nl/minoren.

Een buitenlandse stage is leerzaam op vele gebieden. Je leert snel op eigen benen staan Eefje van de Port, International Business

2 4 / welkom @ zuyd

Studie of stage in het buitenland? Weet je nu al dat je een poosje in het buitenland wilt studeren of stage wilt lopen? Maar kijk je op tegen de extra kosten van een verblijf in het buitenland? Dat hoeft niet. Er zijn diverse beurzen beschikbaar. Bijvoorbeeld de LLP/Erasmusbeurzen voor studie of stage binnen Europa. Deze beurzen worden beschikbaar gesteld door de Euro­ pese Unie. In principe krijg je 200 euro per maand en hoef je de beurs niet terug te betalen. Naast de LLP/Erasmus­ beurzen zijn er nog andere mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl of neem contact op met Bureau Internationalisering van Zuyd Hogeschool: infonet.zuyd.nl/internationalisering. Ondernemer in de dop Zuyd Hogeschool is een ondernemende hogeschool. We willen dat alle studenten kennismaken met ondernemer­ schap. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden, zoals minoren over ondernemerschap of het opzetten van een student company. Kijk voor meer informatie over deze en andere minoren op www.zuyd.nl/minoren.


De week van

• •

ma

Lisandra Leyba

Op school verwachten ze van ons dat we van maandag negen uur tot vrijdagmiddag vijf uur beschikbaar zijn. Ik ben niet al die uren op school, want je besteedt heel veel tijd aan zelfstudie. Je moet het rooster niet onderschatten. Per week ben ik vijftig tot zestig uur met mijn studie bezig. Dat is pittig.

Verloskunde

Lisandra Leyba weet al lang dat ze verloskundige wil worden. Toch heeft ze eerst een mbo-opleiding verpleegkunde gevolgd en daarna enkele jaren in een ziekenhuis gewerkt. Ze wilde steviger in haar schoenen staan en ervaring opdoen. Vooral qua professionaliteit heeft ze veel geleerd. Dat komt haar nu van pas in haar studie Verloskunde.

di

Vandaag hebben we onderwijsgroep samen met een tutor. Daarin komt de leerstof aan bod. Het eerste uur be­ spreken we de vorige taak nog even na. In het tweede uur praten we over de nieuwe taak: wat is de probleem­ stelling, welke leervragen kunnen we formuleren? De tutor grijpt pas in als we echt de verkeerde kant op gaan.

wo

10:00-11:00

zo

?

De colleges vinden altijd pas na het afronden van de onderwijsgroep plaats. Colleges zijn niet verplicht, maar het is wel verstandig er naar toe te gaan. Ze scheppen meer duidelijk­ heid. We hebben ook nog trainingen en workshops. Alle onderwijsvormen zijn gekoppeld aan het thema van de periode.

do

Iedere student moet een vrouw zoeken die twintig weken zwanger is. Die volg je in het eerste studiejaar. Vanmiddag ga ik haar weer intervie­ wen. Het is een oud-collega.

vr

Stagedag bij een verloskundige prak­ tijk. Omdat ik de vaardigheidstoet­ sen had gehaald, mocht ik sommige taken zoals bloeddruk meten en het uitwen­dig onderzoeken van een zwangere zelfstandig doen. Twee keer ben ik ’s nachts uit bed gebeld vanwege een bevalling. Daar krijg ik een kick van, dat geeft een energie­ boost.

za

Vanmiddag studeren. Ik besteed veel tijd aan mijn studie. Omdat ik mijn sociaal leven ook belangrijk vind, heb ik geen bijbaantje meer. Ik merkte dat dit te veel werd. Je moet in deze opleiding goed kunnen plannen en gedisciplineerd zijn. Niets uitstellen.

zo

Ik ben christen en ga daarom iedere zondag naar de kerk. Daarna blijf ik gezellig met mijn familie thuis. Het geloof is voor mij belangrijk.

Naar de kerk

09:00-17:00

vr

?

Stage

welkom @ zuyd / 25


Toetsen in het HBO

Toetsen bij Zuyd Natuurlijk heb je tijdens je vooropleiding tientallen zo niet honderden toetsen, proefwerken en tentamens gehad. Bij Zuyd wordt er uiteraard ook veel getoetst, maar wel anders.

Anneriet Florack

Maud Hermans

“We werken hier regelmatig met oefentoetsen”, zegt Anneriet Florack, docente bij De Nieuwste Pabo. “Dit zijn schriftelijke toetsen waarmee we willen kijken hoe het zit met je kennisniveau van een bepaald vak. De vragen gaan vaak verder dan de behandelde leerstof. Je krijgt er geen cijfer voor. Je kunt eruit afleiden hoe ver je bent en wat je later in je studie moet weten. Zo weet je wat en hoe je moet leren.” Zelf meedenken Ook nieuw is dat je zelf gevraagd wordt mee te denken over de toet­ sen. Anneriet: “We vragen om op basis van de stof zelf opdrachten en vraagstukken te bedenken. Die verwerken we in de toetsen. Ook dat is een manier om beter te leren.” Tenslotte is er nog één toets die als een rode draad door de hele opleiding loopt. Anneriet: “Je kunt per periode één studiepunt scoren voor je pro­ fessionele houding door op tijd te komen, actief deel te nemen aan de lessen en je afspraken na te komen. Niet onbelangrijk, want dat punt heb je nodig om door te stromen.” Thematoetsen Maud Hermans (25) begon na enige omzwervingen in 2012 aan De Nieuw­ ste Pabo in Sittard. “Het is dus wel enige tijd geleden, maar ik kan me de havo-toetsen nog heel goed herin­

26 / welkom @ zuyd

neren. Bij De Nieuwste Pabo is dat toch anders. Vooral aan de thema­ toetsen moeten de meeste studenten wennen. Tijdens een thematoets komen alle leervakken aan de orde. Je moet dus heel breed de stof leren. De eerste keer had ik daar moeite mee, de tweede keer ging het al een stuk beter. Anders is ook dat je veel meer werkstukken en stageversla­ gen moet maken. Belangrijk zijn ook de stagebeoordelingen. Dan word je op je werkplek beoordeeld, bijvoor­ beeld hoe je met kinderen in de klas omgaat. Dat is natuurlijk geen toets zoals je die van de middelbare school kent.” Oefenen De andere manier van toetsen is er niet voor niets. Anneriet: “Omdat je bij Zuyd voor een specifiek beroep leert, wordt de manier van toetsen daar op aangepast. Zo is het als toe­ komstige meester of juf relevant om op een basisschool een les te geven die beoordeeld wordt in plaats van het maken van een tentamen met feitelijke vragen. Daarnaast wordt er meer verantwoordelijkheid verwacht van een hbo-student in vergelijking met een middelbare scholier. Je ont­ wikkelt je immers tot een beroeps­ beoefenaar. Er wordt van je verwacht dat je bijvoorbeeld een medestudent beoordeelt. Zo kun je oefenen in de rol van professionele collega.” | JoC


Mijn eerste jaar

Martijn van Geffen Conservatorium

Hard werken is een keuze

Martijn van Geffen ging niet rechtstreeks van de middelbare school naar Zuyd. Hij studeerde eerst filosofie, volgde een popmuziekstudie in Alkmaar en na een jaar Voorbereidende Klas aan het Conservatorium kwam hij terecht waar hij nu zit: hij studeert jazz, met als hoofdvak piano. Hij vertelt over veel oefenen en vrijheid.

Je werkt hier veel zelfstandiger. Weinig les en veel vrije tijd vraagt veel van je eigen verantwoordelijkheid

Duitsland. Griekenland. Zuid-Korea. Turkije. Studenten van het Conser­ vatorium komen uit allerlei landen. Martijn: “Dat beïnvloedt de sfeer wel een beetje, mensen zoeken toch vaak hun landgenoten op. Dat zou ik ook doen als ik in het buitenland zat." Wat ouder Conservatoriumstudenten zijn bo­ vendien gemiddeld wat ouder. Ik ben 24. Je hebt studenten van 18, maar er zijn ook studenten van 25 tot zelfs 30 jaar.” Martijns middelbareschooltijd ligt al even achter hem, maar toch wil hij wel wat zeggen over het verschil met de middelbare school. “Op het Conservatorium zit je niet echt in een klas, je studeert veel zelfstandiger.”

Oefenen en praten over jazz Martijn woont op kamers in Maas­ tricht en dat bevalt goed. Hij zit niet bij een studentenvereniging. “Ik zit niet elke avond in de kroeg. Dat kan ook niet bij deze studie, daar zijn an­ dere opleidingen misschien geschik­ ter voor”, zegt hij lachend. “Bij mijn opleiding zijn de mensen meer bezig met hun studie, en met dingen die te maken hebben met hun vak, met optredens bijvoorbeeld.” Zo komen we bij de belangrijkste verandering in Martijns leven sinds hij aan het Conservatorium studeert: “Je bent de hele dag met je opleiding bezig. Niet alleen met oefenen, maar ook met erover praten, met praten over jazz.” Steeds beter Dit alles roept de vraag op of we ons ongerust moeten maken. Is het zo hard werken? Heb je wel genoeg vrije tijd als je aan het Conservato­ rium studeert? “Dat is een beetje een keuze. Je hebt weinig les en veel vrijheid, daar moet je mee om kunnen gaan. Maar als je goed wilt worden, moet je veel oefenen. Dat legt ook wel een bepaalde druk op je: je moet beter worden. Maar ik vind het nog steeds heel leuk.” | JC

welkom @ zuyd / 27


Tips

Mark Vermeer dacht een voorsprong te hebben door op havo 4 en 5 het vak Informatica te volgen. “Die voorsprong ben je snel kwijt. Het programmeerwerk in het hbo is moeilijker, het tempo ligt hoger en je moet zelfstandiger werken.” Dat laatste viel hem rauw op het dak. Discipline was niet zijn sterkste kant. “Ik merk nu dat ik best zelfdiscipline heb, als de opleiding je maar interesseert en je je goed voelt in de groep.” Hoewel hij slechts een uurtje of acht in de week les heeft, schat Mark zeker twintig tot dertig uur per week met zijn studie bezig te zijn. Bijvoorbeeld met praktijkuren, groepswerk en studeren. Hij werkt het liefst op school. “Dan is er tenminste altijd wel een docent in de buurt.” De zelfstandigheid komt ook terug in de toetsen. Dat zijn assessments. Mark: “Je moet uitleggen waarom je iets op een bepaalde wijze geprogrammeerd hebt. Heb je werk van andere studenten gekopieerd, dan val je door de mand.” Voor zijn eerste assessment was hij zenuwachtig. “Nu gaat het beter doordat mijn zelfvertrouwen groeit.”

Laat je vooroordelen thuis

Nog twee tips van Mark. Laat je vooroordelen thuis. “Bij Informatica zitten heus niet alleen maar nerds. Laat iedereen in zijn waarde, want je moet met anderen samenwerken.” Tip 2: Heerlen is een leuke studentenstad. “In de Kromme Toeter of de Irish Pub tref je altijd studenten.” | FC

Wees assertief Sraja Weijers Hotel Management School Maastricht

Mark Vermeer Informatica

Sraja Weijers was liever in september met studeren bij de Hotel Management School Maastricht gestart. Maar ze werd in de februarigroep ingedeeld. “Als je een half jaar niks hebt gedaan, heb je een paar weken nodig om aan het schoolritme te wennen.” Zoals alle eerstejaars, is Sraja op de campus gaan wonen. Haar studio is kleiner dan haar slaapkamer thuis. Privacy heb je nauwelijks. “Het leven op de campus bevalt me echter goed.” Ze raadt studenten aan wel voor zichzelf op te komen. “Als je op een normale manier iets vraagt, kan er veel. Maar je moet een beetje assertief zijn.” De studie is haar meegevallen. Behalve dat je er veel tijd in moet steken. “Zeker vijftig uur in de week. Studeren, aan projecten werken en boeken lezen, het kost allemaal veel tijd.” En dan hebben eerstejaars nog taken bij het Teaching Hotel, zoals werken in de housekeeping, aan de front desk en in de keuken. Van de drie dagen afwassen in de keuken heeft ze weinig geleerd. “Maar je ervaart tijdens deze praktijkweken wel hoe zwaar het werk is. Dat is goed voor later.” Wat haar de meeste moeite heeft gekost, zijn de peer rankings. Dan benoem je drie goede en drie slechte kanten van anderen in de groep. “Als je van elf man kritiek krijgt, is dat best even lastig. Het is wel goed, want het brengt je verbeterpunten in kaart.” | FC

28 / welkom @ zuyd


Ga naar alle lessen, ook al zijn ze niet verplicht! Kiezen is lastig. Voor Issam Bouyajrhal zit het eerste stu­ diejaar er bijna op, maar hij twijfelt nog tussen Chemie en Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek (BML), twee van de drie Life Sciences richtingen. “Bij chemie vind ik de analyse en de nauwkeurigheid leuk, maar het DNA- en forensisch onderzoek bij BML is ook boeiend.”

Issam Bouyajrhal Life Sciences

Issam heeft één heel belangrijke tip: ga naar alle lessen, ook als ze niet verplicht zijn. “Want een tentamen gaat ook over zaken die in zo’n les zijn verteld. Als je niet gaat, pakt dat nadelig voor je uit.” Moeilijk vindt hij de opleiding niet. “Het is goed te doen. Het verschil met de middelbare school is vooral dat je in het hbo alles zelf moet doen. Alles staat op Blackboard, de digitale leeromgeving. Ook welk huiswerk je moet maken. Je moet het zelf allemaal opzoeken.” Voordat hij naar zijn docent gaat, vraagt hij het eerst aan zijn klasgenoten als hij iets niet weet. “Ze leiden ons op tot onderzoeker. Straks kun je ook niet alles aan je baas vragen.” Issam heeft ook nog twee uitgaanstips voor Heerlen. “Wil je lekker een avondje dansen, dan zijn Naar Huis en de Kromme Toeter leuke tentjes om naar toe te gaan. Wil je rustig poolen of tafelvoetbal spelen, probeer dan eens Matchpoint in het centrum.” | FC

Volg de cursus Timemanagement Kyra Paulussen Ergotherapie

Kyra Paulussen wil met mensen werken. Daarom heeft ze na haar mbo-studie Marketing en Communi­ catie gekozen voor de hbo-opleiding Ergotherapie. De overstap van het mbo naar het hbo is meegevallen. Wel merkt ze dat het tempo hoger ligt, je minder contacturen hebt en je zelf je zaakjes moet regelen. “Je krijgt veel vrijheid. Als je het les­ rooster ziet, denk je korte dagen te maken. Maar dat klopt niet. We doen buiten de lessen nog veel met de projectgroep en ik studeer thuis nog”, legt ze uit. Ze moet nu veel beter plannen dan in het mbo. Kyra’s tip: als je plannen lastig vindt, volg dan bij het Studieloopbaancentrum de cursus Timemanagement. “Ik heb hier goede tips gekregen.” Deze cursus wordt voor een studentvriendelijke prijs aangeboden. Plannen is niet alleen een kwestie van je tijd goed indelen. Kyra: “Aan het be­ gin van een blok krijg je de literatuur­ lijst. Kijk dan meteen welke boeken je in het studielandschap wilt lenen en reserveer deze meteen.” Kyra maakt tijdens de les haar aante­ keningen op een laptop. Dat vindt ze een aanrader. “Daardoor zijn je aante­ keningen minder chaotisch.” En haar laatste tip: check je Zuydmailbox elke dag. “Want daar komen de officiële mededelingen binnen. Kijk je alleen naar je privémail, dan mis je iets.” | FC

welkom @ zuyd / 29


Zo bereik je jouw locatie

Kijk voor actuele reisinformatie op www.veolia.nl. Kom je met de auto? Routebeschrijvingen naar alle locaties staan op www.zuyd.nl.

Sittard Locatie

Buslijn

Opleiding

Telefoonnummer

Havikstraat

15 en 19

Accountancy

+ 31 (0)46 420 70 21

Bedrijfseconomie

Sportcentrumlaan

13, 18 en 70

Commercieel Management

+31 (0)6 14 16 80 50

People and Business Management

+31 (0)46 420 71 67

Social Work

+31 (0)46 420 72 91

Hogere Juridische Opleiding Mgr. Claessensstraat

14, 16, 36, 37 en 41

Leraar Basisonderwijs

+31 (0)88 507 96 66

Locatie

Buslijn

Opleiding

Telefoonnummer

Nieuw Eyckholt

20, 21, 24, 31, 40,

Facility Management

+31 (0)45 400 66 10 

41, 52 en 58

Informatica

+31 (0)45 400 64 00

Heerlen

Netwerk Infrastructuur Design Information Management Technische Informatica

+31 (0)45 400 65 14

Biometrie

+31 (0)45 400 64 18

Creatieve Therapie

+31(0)45 400 64 80

Ergotherapie

+31 (0)45 400 63 74

Fysiotherapie

+31 (0)45 400 62 66

Logopedie

+31 (0)45 400 63 82

Verpleegkunde

+31 (0)45 400 63 94

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

+31 (0)45 400 64 98

Built Environment

+31 (0)45 400 67 23

Chemie

+31 (0)45 400 64 98

Chemische Technologie Elektrotechniek

+31 (0)45 400 65 31

Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde

Maastricht Locatie

Buslijn

Opleiding

Telefoonnummer

Universiteitssingel

1,5,8,57 en 66

Verloskunde

+31 (0)43 388 54 10

Brusselseweg

1 en 2

European Studies

+31 (0)43 346 66 66

International Business Oriëntaalse Talen en Communicatie Vertaalacademie Communication and Multimedia Design

+31 (0)43 346 65 00

Bethlehemweg

9

Hoger Hotelonderwijs

+31 (0)43 352 82 82

Herdenkingsplein

1, 2, 5 en 6

Autonome Beeldende Kunsten

+31 (0)43 346 66 70

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Vormgeving Docent Theater Lenculenstraat 31-33

3, 4, 9, 10, en 34

Interdisciplinary Arts

+31 (0)6 42 24 60 02

Theater

+31 (0)43 346 66 90

Bonnefantenstraat

3, 4, 9, 10 en 34

Muziek

+31 (0)43 346 66 80

Franciscus Romanusweg

7,9 en 59

Docent Muziek

+31 (0)43 346 62 60

30 / welkom @ zuyd


Tips

Ga naar de Aldi Bruce Grimes vindt Maastricht voor internationale studenten ideaal. “Antwerpen en Brussel liggen dichtbij. Parijs en Londen zijn zelfs niet ver weg. Je hebt Ryanair bij de hand. En Maastricht zelf is niet te groot, maar wel cool.” Het bevalt Bruce - afkomstig uit Miami in de VS - opperbest. Hij vindt de verschillen tussen studeren in Nederland en Amerika groot: “In Nederland is het goed georganiseerd, persoonlijker doordat het allemaal kleiner is en goedkoop.” Zelfs het studentenleven hoeft niet duur te zijn, als je de insidertips kent. “Boodschappen doen bij de Aldi en in de zomer ontmoet je ’s avonds veel studenten in het Stadspark.” Z’n laatste twee tips: maak snel contact met andere studenten en ga naar het International Office van Zuyd. “Daar hebben ze veel informatie voor je als internationale student.”

Bruce Grimes International Business

Woonpunt houdt van nieuwe studenten Ga je studeren in Maastricht of Sittard? Woonpunt biedt in beide steden kamers en studio’s voor studenten. Bekijk ons aanbod op www.woonpunt.nl/studenten + Kwalitatieve nette kamers en studio’s + Vlakbij universiteit, hogeschool of in centrum + Betrouwbaar huren via woningcorporatie


Zo blijf je altijd bij de les. Ook na de les. De Mac is krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Ideaal dus voor je studie. Loop eens binnen bij ivizi en laat je vertellen hoe je het nieuwe studiejaar goed kunt beginnen. Bij ivizi krijg je aantrekkelijke studentenkorting

Kom langs bij ivizi.

Jouw lokale Apple expert. 32 / welkom @ zuyd

www.ivizi.nl/onderwijs | T 043 - 352 0 352 | E onderwijs@ivizi.nl | Maastricht, Heerlen, Venlo

Welkom@ zuyd 2013 2014  

studenten studeren Zuyd

Advertisement