Page 1

2010. március • VII. évfolyam 3. szám

Lapunk megjelenését a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatta

KÍSÉRJE FIGYELEMMEL A GENERAL PRESS KIADÓ MÁRCIUSI ÚJDONSÁGAIT!

Rita A. Scotti: Az elveszett Mona Lisa sa Scotti a világ egyik leghíresebb festménye, a Mona na Lisa elrablásának történetét mutatja be. Az esemé-nyek rekonstrukciója nemcsak a különös körülmé-nyeket ismerteti, de a nemzetközi műkincsek illegális kereskedelmének sötét ügyletei is feltárulnak. 272 oldal • 2800 Ft

Nicholas Sparks: Az utolsó dal Az elvált Steve a nyári szünidőt gyermekeivel tölti tengerparti szülővárosában. Az egymástól eltávolodott családtagok megrázó történetét egy közös álom megvalósulása és egy titok alakítja. 424 oldal • 2900 Ft


Újdonság!

Előkészületben

A szuperstringszek csengése Bevezetés az elemi részecskék tudományába

Mivel foglalkozik napjainkban a tudományos kutatás, és az elért tudományos eredményeknek milyen hatásuk van mindennapi életünkre? A Dialóg Campus Kiadó sorozata a Tudományok Kiskönyvtára ezekre a kérdésekre ad választ érthető, könnyed stílusban, de mindenekelőtt: tudományos megalapozottsággal. A 12 kötetes, kézbe simuló formátumú, kötetenként maximum 140 oldal terjedelmű ismeretterjesztő sorozat a mai modern természettudományok témaköreivel foglalkozik, röviden és minden középiskolás illetve középiskolát végzett olvasó számára érthető formában. A kötetek tartalmi felépítése egységes: • 5 -10 oldalas életrajzi esszé, sztorik a téma nagy természettudósainak életéből, és a nagy tudományos felfedezések izgalmas bemutatása. • 60-70 oldalon a főtéma tudománytörténeti tárgyalása, az adott tudomány fejlődése, fontosabb tudományos kérdései, felfedezései, a tudományág mai eredményei, perspektívái. • 20-30 oldalon a tudományág társadalmi feladatainak bemutatása: technikai berendezések, eszközök, konkrét alkalmazások, hatásuk az emberre, veszélyek és előnyök. Ár: 1980 Ft/kötet

A káosz és a káosz rendje Bevezetés a komplex szisztémákba

dialóg Campus kiadó

1088 Budapest, rákóczi út 9. • Tel./fax: 266 0025 vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu


A tartalomból Pályázat

4 Márai Program Szakkönyvajánló

10

Fazekas János

Vannak-e értékek a magyar alkotmányban? Interjú

14

Balogh Mózes

Varázslat a gyerekszobában

SpringMed Homeopátiás Könyvek

Szerkesztőség és bemutatóterem: 1114 Budapest, Bocskai út 21. • Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528 E-mail: info@springmed.hu • Honlap: www.springmed.hu

Homeo osszes marcius.indd 1

Könyves extra • 2010. március 

3/2/2010 1:26:08 PM

3


Pályázat

Márai Program A Márai Programot 2010. február 15-én fogadták el az NKA Bizottsági ülésén. A Program célja magyar olvasáskultúra fejlesztése, a nemzeti kultúrkincs megőrzése és széles körű hozzáférhetővé tétele a hazai és a határon túli könyvtárakba történő célzott eljuttatása révén. A Program támogatni kívánja a hazai szerzőket, a kiadókat és a könyvtárakat. Az új Program több éves előkészítés eredménye. Megvalósítását az tette lehetővé, hogy 2010. január 1-től a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozása megváltozott: forrását az ötöslottó játékadójának 90 százaléka képezi. A Márai Program a klasszikus és kortárs szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági művek, a tudományos és szakkönyvek, valamint az ismeretterjesztő kiadványok és kézikönyvek ágazataira terjed ki, különös tekintettel az NKA által már támogatott könyvekre. A pályázati listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági könyvek 40%-kal, a többi ágazat könyvei 60%-kal szerepelhetnek. (A százalékos érték a megjelent címekre vonatkozik.) A támogatási Program keretén belül a papíralapú könyvek mellett hangos könyvekkel is lehet pályázni, arányuk nem haladhatja meg a listán szereplő művek 5%-át. Kedvezményezettjei elsősorban és döntő módon a magyar szerzők művei, az ajánlati listát véglegesítő testületnek prioritást kell biztosítania a magyar műveknek, legalább 65-35% arányban. A meghirdetéséért felelős kollégiumok az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma, valamint az újonnan létrehozandó Márai Testület. (Ez utóbbi ideiglenes kollégiumi státusszal jön létre.) Az 1000 címből álló kínálati lista összeállítása és évközi karbantartása, kiegészítése a Márai Testület feladata. A tervek szerint a listára csak magyarországi bejegyzésű, valamint határon túli magyar kiadók nevezhetik kiadványaikat. A Testület 10 fős létszámmal jön létre, amelyből 2-2-2 főt az NKA témában érintett három szakmai kollégiuma (Könyvtári, Szépirodalmi, Ismeretterjesztő és Környezetkultúra), 2 főt a MKKE, további 1-1 főt pedig a két legnagyobb írószervezet delegál. A Márai Testület vezetője a Könyvtári Szakmai Kollégium vezetője. Az „első” listára a kiadók csak megjelent könyveiket nevezhetik, olyanokat, amelyek 4

a megelőző három esztendőben jelentek meg, azaz az első kiíráskor a 2007. január 1-je és 2009. december 31-e között kiadottakat. A következő esztendőben a megelőző három év könyvtermésével, illetve az előző lista óta megjelent, vagy rövidesen megjelentetni kívánt „friss” könyvekkel lehet pályázni. A listára csak olyan könyvek kerülhetnek fel, amelyek esetében a kiadói ajánlat versenyképes, de legfeljebb a kiskereskedelmi ár 60%-a. Így a 2010. évi 900 millió forintos támogatásból akár, mintegy 1,5 milliárd forint értékben juthatnak könyvekhez a könyvtárak. A kedvezményezett könyvtárak körének meghatározására az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma jogosult. A kedvezményezett kör a szakkollégium döntésétől függően évente változhat. Az egyes könyvtárakhoz, nagy valószínűséggel inkább egyes könyvtártípusokhoz rendelt könyvbeszerzési keretet a könyvtári kollégium állapítja meg. Az NKA – pályázati keretek között – évi 1 milliárd forintot biztosít a program végrehajtására, tehát a könyvek kedvezményes áron, maximum a fogyasztói ár 60 százalékán történő megvásárlására, a kísérő rendezvényekre és a lebonyolítás felmerülő költségeinek fedezetére. Az önkormányzatok, a fenntartók mostani költségvetési megszorításai miatt különösen fontos, hogy a Márai Program biztosította állami forrás valóban plusz állománygyarapítási keretet jelentsen a könyvtárak számára. Annak érdekében, hogy az állami, önkormányzati, intézményi vagy egyházi könyvtárak a Márai Programban elnyert támogatással ne válthassák ki korábbi léptékű könyvbeszerzési kvótájukat, a pályázat mellé csatolni kell a könyvtárfenntartó kötelezettségvállalását. A Márai Program keretében 579 könyvtár nyerhet el támogatást. A Programnak egységes arculattal kell rendelkeznie. A program keretében megvásárolt könyvek mindegyikébe a könyvtárak kötelesek beilleszteni egy olyan öntapadó matricát, vagy bélyegzővel felvitt ábrát, amely tájékoztatja az olvasókat arról, hogy az NKA támogatásával a Márai Program keretében szerezték be a dokumentumot. www.mkke.hu • www.nka.hu Könyves extra • 2010. március


A

jó könyv

szolgálat

Kégl Ildikó

Olaszliszka

Egy lincselés naplója A/5, kartonált,178 oldal fekete-fehér képekkel, 2600 Ft A barbár gyilkosság, amely beírta magát a kriminológia történetébe, társadalomtudományi szakdolgozatok témája lett, s mind a mai napig közbeszéd tárgya, egyre megdöbbentőbb részletek előkerülésével. „Minél jobban megismerkedtem ezekkel a részletekkel, annál inkább gyanússá váltak bizonyos dolgok. Egy idő után egyre növekvő aggodalommal szemléltem az ügy – hogy úgy mondjam – »furcsaságait«. Ebben a könyvben a büntetőper mellett ezekről a furcsaságokról fogok írni. Mégpedig olyan részletekre kiterjedően, amilyennel ez idáig soha, sehol nem találkozhattak, mert mindezek egészen egyszerűen mostanáig nem láthattak napvilágot.” – írja a szerző.

? Veszett ügy

tt

Döntés elő Csath Magdolna

Kit válasszunk? Választási iránytű

Balogh Zoltán

A/5, kartonált, 224 oldal, 2500 Ft

A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével III. B/5, kartonált,198 oldal, 3500 Ft Az orvosprofesszor szerző a Hévízi-tó kálváriája idején a kórház igazgatójaként bátran kiállt a tó természeti katasztrófájának megelőzése érdekében, s immár a záró harmadik kötetben folytatja a történetet: a mai napig vitában áll azokkal, akik a hazánkra nézve oly előnytelen szerződéseket megkötötték a természeti kincsek kiaknázására, nem kímélve sem a környezetet, sem a tó állapotát.

ás Oknyomoz

Magyarnak lenni… – sorozat 100×160 mm, kartonált, egységesen 1500 Ft

Citius, altius, fortius – LIX.

Schmitt Pállal, a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökével és feleségével, Makray Katalin olimpikonnal beszélget Fazekas Valéria.

Hiszek a zene erejében... – LX.

Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerzővel beszélget Mezei Károly.

A szerző saját könyvéről: „Először is nagyon fontos, hogy ki akar változást. Ugyanis Magyarország történelmi fordulóponthoz érkezett. Ha nem lesz gyökeres változás, akkor lemaradásunk, elszegényedésünk, értékeink külföldi kézbe kerülése visszafordíthatatlanná válik. Ezért döntő, hogy kit választunk, kik fogják irányítani az országot a következő négy évben. Tisztában kell lennünk azzal az alapvető igazsággal, amelyet – Peter Drucker gondolataihoz kapcsolódva – így fogalmaztam meg: »nincsenek sikertelen országok, csak rosszul vezetettek vannak«.”

Miért hiszek? – sorozat 100×160 mm, kartonált, egységesen 1500 Ft

Hálózatok bűvöletében – LXVII.

Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató egyetemi tanárral beszélget Kapitány Katalin.

Házadért való buzgóság – LXIX.

Osztie Zoltánnal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével beszélget Haider Márta.

K airosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u 2/B • Telefon/Fax: 359-9825


Látogasson el a Kiadók honlapjára! www.triviumkiado.hu

www.dialogcampus.hu

Honlapunk kincsestár, hisz ott: • mindent megtudhat tudós szerzőinkről

Érdemes felkeresnie honlapunkat, ahol: • állandó kedvezménnyel vásárolhat webáruházunkban • folyamatosan megújuló akciós kínálat várja • hírlevelünkből értesülhet újdonságainkról • részletes ismertetőt olvashat könyveinkről

• olvashatja könyveink teljes tartalomjegyzékét • kérheti Hírlevelünket • megismerheti a Dóm Kiadó könyveit is • nagy kedvezménnyel vásárolhat könyveinkből

www.napkiado.hu

www.diafilm.hu

ízelítő választékunkból

Nézzen be hozzánk! • több mint 300 cím • részletes információk (képek, szerzők, tartalom)

6

• honlapunkon a magyar irodalom kincsestára

• kereső

• internetes vásárlóinknak 15-25% kedvezmény

• on-line rendelési lehetőség

Könyves extra • 2010. március


 eter Orban P A változások Symbolonja A régi kínaiak hittek abban, hogy a jövő megismerhető, ezért életük egy-egy sorsfordító pillanatában mindig kértek útmutatást. A Ji Csing, a Változások Könyve az egyik legismertebb ilyen módszer, amelyet a keleti és a nyugati világ egyaránt használ. A magyar olvasók által is kedvelt Peter Orban legújabb művében művészi kivitelben adja át e tudást olvasóinak Ára: 4300 Ft (64 lapos kártyacsomaggal) Susanne Hühn Gondtalanul – Boldogság 3 lépésben

ÚJDONSÁG!

Olyan problémával küszködik, amelyre nem talál megoldást? Ha csak rágondol is, úgy érzi, ördögi kör rabja? Egyedül nem jut dűlőre? Susanne Hühn könyve feltárja annak titkát, hogyan vethet véget ennek a kilátástalannak tűnő helyzetnek egy egyszerű, három lépésből álló szertartással. A való életből vett példák sora illusztrálja, milyen sokféleképpen történhet meg a csoda, s bátorítja az olvasót, hogy bízzon saját teremtőerejében. Ára: 990 Ft

Vadim Zeland Válaszd ki magad a sorsodat! – a transz-szörf módszerével Vigyázzon!! A szerző bebizonyítja, hogy a valóság irányítható! Az ember belső valósága formálja a külső valóságot, így az mindig a kiválasztott kiindulási pontnak megfelelően alakul. A könyvben ismertetett transz-szörf technika segítségével mi magunk választhatjuk ki a valóságnak azt a változatát, amelyik legjobban tetszik nekünk. Vegye kezébe Ön is sorsa irányítását! Ára: 2600 Ft Anthony Robbins Egy barát üzenete – Hatékony útmutató életed irányításához

ÚJDONSÁG!

A könyv segítséget, megértést és támogatást kínál néhány egyszerű lépéssel, melyek révén azonnali, pozitív változásokat érhetünk el az életükben. Az Egy barát üzenete tömören és olvasmányosan mutatja be Anthony Robbins kiemelkedően hatékony módszereit és eszközeit, melyek a csúcsteljesítmény elérését segítik elő. A szerző a könyv kiadásából származó teljes jogdíját az Anthony Robbins Alapítványnak adományozza. Ára: 1450 Ft

Minden könyvben van valami tündéri… Közeledik a tavasz, jön a jó idő, ilyenkor már alig várjuk, hogy kimozdulhassunk a négy fal közül. Az utolsó hideg napokban a tervezgetésé a főszerep: ki a nyári utazáson töri a fejét, ki azon, hogy milyen virágokkal fogja teleültetni a kertet, van, aki alig várja, hogy piknikezhessen egy parkban, míg mások a nyáresti sütögetésekről álmodoznak. Bármilyen elképzelésünk is legyen az előttünk álló hónapokra, a tervezgetésben társaink lehetnek az útikönyvek, hobbikönyvek, albumok – de a pihenés alatt nélkülözhetetlen olvasmányaink beszerzéséről sem árt időben gondoskodni. A Könyvtündér Internetes Könyváruház segítségével Ön is kön�nyedén hozzájuthat a kiválasztott könyvekhez. Áruházunk állandó 15%-os kedvezménnyel, újdonságokkal és akciós ajánlatokkal várja a látogatókat. Folyamatosan bővülő kínálatunkban mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb olvasmányt. A vásárláshoz egyszeri regisztráció szükséges, ezt követően bármikor indulhat a barangolás a könyvek varázslatos birodalmában. A Könyvtündér a raktáron lévő könyveket Magyarország területén belül 1–3 munkanapon belül házhoz szállítja, 7000 forint feletti vásárlás esetén ingyenesen.

A könyvrendelés menetéről részletes információk találhatók a www.konyvtunder.hu honlapon. Könyves extra • 2010. március 

7


Egy antikvárium a budapestieknek

Nagy Bandó András új könyvei EGYIK KUTYA, MÁSIK IS

170 kutya verses önvallomása a szerző rajzaival 180 oldal, 3000 Ft

A kötet folytatása a 2009-es könyvhéten megjelent, nagysikerű Ami a bögyünkben van című, 142 madár verses önvallomását tartalmazó, a szerző rajzaival díszített kötetnek.

Régi és újabb könyvek, képes levelezőlapok, metszetek, térképek, fotók, plakátok, kéziratok, aprónyomtatványok, régi pénzek VÉTELE és ELADÁSA. Vállaljuk könyvtárak, hagyatékok értékbecslését ingyenes kiszállással.

HETVENHÉT MACSKAJAJ

77 macska verses önvallomása a szerző rajzaival. 80 oldal, 2000 Ft

Ez a sorozat harmadik darabja.

Budapest Antikvárium 1091 Budapest, Üllői út 11-13. Tel: (06 1) 313-1064

www.budapestantikvarium.hu

ÖT HÉT ÖT – 575 Haiku 120 oldal, 1500 Ft

Nagy Bandó András második haiku kötete. A Jelenkor Kiadó gondozásában 2005-ben jelent meg Nagy Bandó első, nagy népszerűségnek örvendő haiku kötete, a 333 haIQ, mely 2009-re teljesen elfogyott. Az elmúlt öt év szülte haikukat szerkesztette ebbe az új kötetbe. Az utóbbi években a japán eredetű haiku egyre több olvasó kedvenc csemegéjévé lett.

GONDOLAT­ ÉLESZTŐ

Nagy Bandó András FÜVESKÖNYVE

104 oldal, 1500 Ft

DIPTICHONOK avagy kétségek és kettősségek Kiállítás és szerzői est a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában 1039 Budapest, Füst Milán utca 26. 2010. április 9. péntek, 18.00 óra Dömötör László költővel beszélget Dömötör László képzőművész Minden érdeklődőt szeretetel várunk! Tel.: 1/245-3409, e-mail: fszek0305@fszek.hu

Ez a kötet nem születhetett volna meg, ha a kötet ötlete nem születik meg a szegedi szerkesztő, a Sosemvolt Toscana rajongója, Juhász Dora Ferenc agyában. Juhász egyéves munkával rágta végig magát a szerző könyvein, melyekből ki­gyűjtötte a számára, és várhatóan az olvasók számára is kedvenc idézeteket. A kötet befejező tételében humoristaként írt művek derűt hozó, rafinált észjárást tükröző mondatait gyűjtötte egybe.

A VILÁGJÁRÓ KISCSIKÓ 60 oldal, 2500 Ft

A történetet az a kiscsikó meséli el az olvasónak, aki A táltossá lett kiscsikó című történet végén megszületett. Sok öröme lesz annak, aki Orkán szavaiból szeretné megismerni a lovas tanyát és a világjárás során megismert egzotikus állatokat.

www.bando.hu


SZAKKÖNYVEK FELSÕFOKON Varga Zs. András A közigazgatási jog alkotmányos meghatározottsága

Lengyel Imre–Rechnitzer János Regionális gazdaságtan B/5, 392 oldal, kartonált, 5280 Ft

B/5, 168 oldal, kartonált, 2380 Ft

A német közjogi irodalom alapvetése szerint a közigazgatási jog lényegét tekintve konkretizált alkotmányjog, az angolszász jogi gondolkodás pedig a két jogágat teljesen soha nem választotta szét... A kötetnek, amit az Olvasó a kezében tart, alapvető célja ennek a nyugat-európai módszernek az alkalmazása, így elsősorban a magyar közigazgatási jog, másodsorban a központi államigazgatási szervezet alkotmányjogi kötődésének következetes bemutatása. Ebből a megközelítésből ered a munka másik meghatározó gondolata, a közigazgatás kontrollmechanizmusainak, ezen belül kiemelt hangsúllyal a jogalkalmazási típusú alternatív kontrolleszközök leírása.

A kötet a regionális gazdaságtan eredményeit foglalja össze, jó szívvel ajánljuk az egyetemi és doktori képzések tananyagaként, de a terület-, település- és vidékfejlesztéssel foglalkozók is nagy haszonnal forgathatják. A könyv első része az alapfogalmakat, a vizsgálati területeket, a másodikban a regionális mikroökonómia keretében a telephelyválasztást, a piacok térbeliségét, az agglomerációs gazdaságokat, regionális klasztereket elemzi. A harmadik részben a regionális makroökonómia főbb kérdéseit, a mobilitást, a regionális fejlődés alapvető modelljeit és elemzési eszközeit, a negyedikben a regionális gazdaságtan néhány eredményét, a föld- és városi területhasználatot ismerhetjük meg.

Pokol Béla Középkori és újkori jogtudomány B/5, 224 oldal, keménytáblás, 4160 Ft

Az állampárti szocializmusban – átvéve a szovjet mintát – kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és ennek elvékonyított ismerettömege. A szerző ebben a kötetben négy irányban igyekezett tágításokat végrehajtani. A bevezető fejezetben a középkori és újkori európai jogfejlődés néhány alapvető vonulatát vázolta; a következő fejezetekben – és ez adta a kötet címét – az európai jogtudomány elmúlt ezeréves fejlődésének főbb fázisait elemezte; végül a két utolsó fejezetben a magánjogi dogmatika, illetve a büntetőjogi dogmatika főbb kategóriáinak fejlődését foglalta össze röviden. E két utóbbi nyitással célja az volt, hogy lehetővé váljon a jogelmélet és e két jogterület teoretikusai számára közös vitafórumok kialakítása, és ezzel a sok évtizede megszűnt jogfilozófia/büntetőjogtan, jogfilozófia/magánjogelmélet diskurzusai újjáteremtődjenek...

Pokol Béla Autentikus jogelmélet

Ember István–Molnár F. Tamás–Varga Csaba Történeti egészségtan B/5, 208 oldal, kartonált, 5980 Ft

B/5, 208 oldal, keménytáblás, 4360 Ft

A közegészségtan a határterületek tudománya. A ráépülő népegészségtani kutatások egymástól gyakran távol eső tudományterületek adatait gyűjtik egybe, elemzik. Könyvükben a szerzők arra keresték a választ, hogy a magyar nemzet születési, megbetegedési és halálozási adatai, relatív fejlettségünk ellenére miért maradnak el más, hasonló adottságú, kultúrájú, szocializációjú államokétól. Most először kerül sor arra, hogy a történettudomány megfigyeléseit, megállapításait egybevessék az epidemiológia, a szociológia, a geográfia és a közgazdaságtan adatsoraival orvosi szemszögből is. Arra a következtetésre jutottak, hogy a hátrányos epidemiológiai jelenségek egyik lehetséges motorjául a nemzet 20. századi történelme, szocializációja szolgál, nem elhanyagolható mértékben a kollektív tudattalanba szuperponálódott események révén.

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folyamatosan bevonta a jogtörténeti és jogági elméleti kérdéseket, illetve az ezekre vonatkozó szakirodalmat is. E módszerrel szakítani akart azzal a jogelmélet-felfogással, mely a jogtörténet és a tételes jogtudományok kutatásától elszakadva mintegy a „jog tetején állva” figyeli meg csak a jogot, és így véli elemezhetőnek a jog fogalmát, a jogforrások, a jogdogmatika, jogértelmezés, a jogérvényesség stb. fogalmait.

Patyi András (szerk.) Közigazgatási hatósági eljárásjog B/5, 528 oldal, kartonált, 5980 Ft

Ez a könyv (mely a 2007-ben megjelent Közigazgatási jog II. címet viselő kötet aktualizált és jelentősen átdolgozott változata) a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó általános szabályokat dolgozza fel, a 2009. október 1-jétől hatályos jogállapot alapján. Elsődleges célja, hogy felsőoktatási tankönyvként szolgáljon mindazok számára, akik joghallgatóként vagy igazgatási szakos hallgatóként ismerkednek a tárggyal. Emellett azonban minden gyakorlati és elméleti szakember számára hasznos eszközként kívánja bemutatni a közigazgatási jog e leggyakrabban alkalmazott területét.

DIALÓG CAMPUS KIADÓ ÉS BEMUTATÓTEREM 1088 Budapest, Rákóczi út 9. • Telefon/fax: (1) 266-0025 • e-mail: info@dialogcampus.hu Online-könyvesbolt www.dialogcampus.hu


Új szakkönybolt nyílik a belvárosban

Dialóg Eötvös Könyvesbolt Jog • Politológia • KözgazDaság • társaDalomtuDomány

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 17. Telefon: 1/ 269-9533 e-mail: eotvos@dialogcampus.hu Nyitva: hétfő-péntek 10-18 óráig

Nyitási akciók! Választék: Dialóg Campus • HVG-ORAC • Osiris • Complex • Perfekt • Aula • Unió • Akadémiai Kiadó • Nemzeti Tankönyvkiadó • Novissima • Századvég kiadók kínálata

Szakkönyvajánló

Vannak-e értékek a magyar alkotmányban? A magyar alkotmány ma a figyelem középpontjában áll. Ez az állítás elsőre talán patetikusnak tűnhet, de gondoljunk csak bele: alkotmányunk tavaly töltötte be a huszadik életévét. Ez persze formailag nem igaz, hiszen a magyar alaptörvény a mai napig az 1949. évi XX. törvény, amelyet 1989-ben csak módosítottak. Ez a módosítás azonban a jogállami átmenet követelményeinek megfelelően átfogó alkotmányrevízió volt, és megteremtette a demokratikus jogállam alapjait. Az elmúlt húsz évben ennek ellenére időről-időre felvetődött egy új alkotmány megalkotásának gondolata. Mostanában pedig egyre többször hallani, hogy a magyar alaptörvény – kis túlzással, de – úgy rossz, ahogy van. Nem alkalmas a demokrácia elleni támadások kivédésére, nem biztosítja hatékonyan az emberi jogokat; értékek nélküli, technokrata szabályhalmaz; vagy egyszerűen csak érthetetlen. Az utóbbi években viszont olyan törekvések is nyilvánosságot kaptak, amelyek az alkotmány védelmére, értékeinek felmutatására irányulnak. Ennek az irányzatnak egy igényes megnyilvánulása Tóth Gábor Attila könyve. Nem arra keresi a választ, hogy miért rossz a magyar alkotmány, noha nyilvánvaló, hogy – mint minden jogszabálynak, sőt, minden alaptörvénynek – számos hibája van. Célja, hogy egy átfogó, monografikus igényű tudományos elemzését adja annak az alkotmánynak, amely minden fogyatékossága ellenére mégiscsak képes 10 

Fazekas János írása

volt arra, hogy az elmúlt húsz évben megfelelő kereteket biztosítson a magyar demokrácia számára. Nem egy új alkotmánykommentárral állunk azonban szemben, hiszen a szerzőnek nem az a szándéka, hogy magyarázatot fűzzön az egyes alkotmányi rendelkezésekhez, intézményekhez. A könyv igazi nóvuma az, hogy a középpontba az Alkotmány értelmezését állítja, annak elméleti hátterét és módszereit. A másik izgalmas kérdés, amely a könyvön végigvonul: van-e az Alkotmánynak morális tartalma? Vannak-e az elvont alkotmányi tételek mögött (alap) értékek, amelyek az egyes rendelkezések alkalmazása során fogódzóul szolgálhatnak? Ha vannak, akkor miként lehet ezeket figyelembe venni, és mi a teendő ezen értékek ütközése során? Például: hivatkozhat-e egy alkotmánybíró az előtte fekvő eset elbírálása során, a határozat indokolásában saját erkölcsi meggyőződésére? Olyan kérdéseket – vagy mint a könyv II. részének címében áll: kétségeket – vet fel és próbál megválaszolni a szerző, amelyek az alkotmányos rendszer működésének alapjait érintik. A rájuk adott válaszok pedig közvetett módon a magyar demokrácia minőségét befolyásolják. Tóth Gábor Attila Túl a szövegen Értekezés a magyar alkotmányról Osiris Kiadó, Budapest, 2009 Könyves extra • 2010. március


A LibroTrade Kft. kínálatából Az Oxford University Press ajánlata Sarah Howell–Lisa Kester-Dodgson Vadonatúj alsó tagozatos tankönyvcsalád a tündérek és manócskák világába, illetve a lovagkorba varáTreetops 1 zsolja a kicsiket. Elsőtől negyedik osztályig, négy Tanulói könyv + Multi ROM szinten, heti 1, 2, de akár 3 órában is használható 64 oldal, kartonált, 3140 Ft a sok kiegészítő anyag segítségével. Tempója nem túl gyors. A Treetops első szintje nagyszerű átmenet az óvodából iskolába! Csak szóbeliségre épül, nincs írás, olvasás, tehát első osztályban tökéletes választás, melyet a meseszerű világ tesz még vonzóbbá. A gyerekek könnyen azonosulnak a szereplőkkel, melyek együtt nőnek a gyerekekkel szintről szintre. A tankönyvhöz tartozó Multi-ROM alkalmas ottSarah Howell–Lisa Kester-Dodgson honi tanulásra is a dalokkal, játékokkal, valamint Treetops 1 interaktív táblán is használható! Igazán praktikus a Audio CD tankönyv és a munkafüzet egyben, hiszen csak egy 3685 Ft könyvet kell megvenni, ill. hordani az iskolába.

Sarah Howell– Lisa Kester-Dodgson

Treetops 1

Tanári kézikönyv 108 oldal, kartonált, 2410 Ft

Szakkönyvajánlat Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben 778 oldal, kartonált, 5450 Ft

Top 100 munkajogi kérdés és válasz Munka Törvénykönyve melléklettel 200 oldal, kartonált, 3570 Ft

Válogatás a Munkajog Hiánypótló mű, a szerző – kérdések és válaszok a pénzügyi gazdaságtan című szaklap Kérdés – és a gazdaságföldrajz válasz rovatából. határterületén mozgó A jogszabályváltozásokjelenségkört vizsgálnak megfelelően hatája értőn, igényesen és lyosított válaszok. jelentős számú szakA teljes könyv tartalmazmai értéket teremtve. E za az egyes munkaügyi munka egyszerre színvotárgyú törvények módonalas tudományos értesításáról szóló 2009. kezés és olvasmányos évi CXXVI. törvény és könyv a pénzügyi piacok a Magyar Köztársaság rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A pénzügyi földrajz hazai 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módoalapművének számító könyvet szakértők és a tárgy iránt érdek- sításáról 2009. évi CIX. törvény által bevezetett jogszabályváltozásokat. lődők egyaránt haszonnal forgathatják.

Kengyel Ákos

Az Európai Unió közös politikái 356 oldal, kartonált, 3950 Ft A kötet szerzői az európai integrációval foglalkozó egyetemi, főiskolai vagy tudományos intézetben dolgozó oktatók-kutatók. A könyv nagymértékben megkönnyítheti az országban legalább 17 helyen folyó európai tanulmányok oktatását, elősegítheti azt, hogy az uniós politikákkal foglalkozó kurzusokhoz – akár gazdasági, akár jogi, vagy politikatudományi-szociológiai képzések keretében – legyen egy újabb, jól használható könyv.

Irodalmi ajánlat Christopher Moore

Fool

366 oldal, kartonált, 2450 Ft Moore bölcs agyamentséggel felvázol egy elképzelhetetlen történetet, amely már-már hihető. Könyveit magányos szobák mélyén ajánlott olvasni, villamoson, vagy metrón kifejezetten veszélyes, mert a hangos felnevetések és az abbahagyhatatlan somolygás miatt embertársaink könnyen címkéznek fel bennünket bolondnak.

Nick Hornby

Sofia Tolstoy

Juliet, Naked

The Diaries of Sofia Tolstoy

250 oldal, kartonált, 2450 Ft Milyen a nyugati világban élni, milyen könnyű elrontani az életünket, és ha megtörtént, milyen nehéz valamiféle értelmet találni benne? A szerző úgy ír kedvenc témáiról – a férfi-nő kapcsolatról, vágyakról, elpocsékolt évekről, popzenéről, rajongásról, szerelemről –, hogy azt érezzük: nemcsak a humora különleges, hanem az érzelmi intelligenciája is.

610 oldal, kartonált, 3500 Ft

A kiadványok megrendelhetők és megvásárolhatók: LibroTrade Kft. Famulus Könyvesbolt 1173 Budapest, Pesti út 237. 1137 Budapest, Tel.: 254-0273, fax: 257-7472 ÚjpestI rakpart 6. E-mail: books@librotrade.hu Tel.: 349-3656, fax: 288-0769 Webáruház: www.librotrade.hu E-mail: famulus@chello.hu

Tolsztojjal kötött házassága után Sofia Behr részletes naplót vezetett haláláig, 1910-ig. A sorok közül egy hihetetlen energikus, az irodalom iránt fogékony asszony története rajzolódik ki, aki magasabb eszméknek szentelte szenvedésekkel teli életét.

Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca 7. Tel.: 318-8633, fax: 411-0404 E-mail: info@oupbooks.hu

A LibroTrade Kft. a legnagyobb angol kiadók könyveit, munkafüzeteit, hanganyagait, szótárait forgalmazza.


Szenzációs akció gyerekeknek, felnőtteknek!

Modern mesék klasszikus kivitelben Kika meséi

32 oldal, keménytáblás 1. mese: Kató tehén és a „múúú”

590 Ft

Fodor Gyöngyi

A királykisasszony fogyókúrája

24 oldal, keménytáblás

Begónia királyságát egy gonosz sárkány támadta meg. Jöttek messzeföldről a lovagok, akik készek lettek volna a fél királyságért és a királykisasszony kezéért megvívni a sárkánnyal. A gond csak az volt, hogy a királykisasszony bizony kicsit dundibb volt a kelleténél. Hogy megfelelhessen a vitézeknek, fogyókúrára kellett fognia magát. Sokat szenvedett, míg egy szép napon találkozott valakivel, akinek éppen úgy tetszik, ahogy van…

Valamikor réges-régen, mikor még a tehenek nem tudtak sajátos nyelven beszélni, az okos Kató tehén elhatározta: utánajár a dolognak, hogy miért is nincs egyedi hangjuk a teheneknek. Ahogy a világban jártkelt és kereste a tehénhangot, az egyik kudarc érte a másik után. Mikor már elszomorodva éppen feladni készült a keresést, hirtelen történt valami…

590 Ft

Julia Breitenöder

A királykisasszony fogkrémje

32 oldal, keménytáblás

A kis királykisasszony mindig nagyon vidám és kedves volt, csupán 590 Ft 2. mese: akkor vált akaratossá és durcássá, ha Oszkár szamár és a rímek a szülei rászóltak, hogy mossa meg a Oszkár, a szamár nagyon különbözött a testvéreifogát. A király és a királyné mindent től, sőt minden más szamártól is. Ő ugyanis, ellenmegpróbáltak, hogy rávegyék a fogtétben velük, csak rímekben tudott beszélni, ez pemosásra. Ám hiába, s még a nagy dig kifejezetten ­bosszantotta a többieket. Így aztán varázsló sem tudott segíteni nekik. Oszkár legtöbbször magára maradt. Ám egyszer Mikor már teljesen tanácstalanok csak találkozott egy szamárlánnyal, és ez megválvoltak, hogy mitévők is legyenek, toztatta Oszkár addigi életét … történt egy váratlan esemény…

Hihetetlen, de igaz! Történelemi rémségek Tabuk nélkül a lábelkötésről

Megszólalt a nevelőnő

A lábelkötés rejtélyes jelenség. Csak az egyértelmű, hogy mai szemmel kegyetlen kínzása volt ez a kínai nőknek. Valódi oka azonban még mindig nem világos. Hogyan terjedt el? És elsősorban: mit gondoltak erről maguk a kínai nők? A kínaiak kerülik ezt a témát. Számukra a láb­elkötés egy hagyományt jelentett. Enélkül ta980 Ft lán egyetlen, tehetősebb kínai nő se tudott volna annak idején férjhez menni. A lábelkötést a történelem során több alkalommal is betiltották, utoljára 1949-ben, de Kínában még ma is látni néhol elkötött lábú idős asszonyokat…

Egy nevelőnő meséli el ebben a kötetben mindazt, amire emlékezik, és amire emlékezni is akart. A háború borzalmairól keveset tud mondani, hisz azt 1943-1945 között itt, Berlin mellett közvetlen közelről nem élte át. Ellenben részletesen bemutatja azt a csalóka 980 Ft idillt, amiben a Goebbels családnál élt és dolgozott. „Bár voltak kételyeim, mégis fontosnak tartottam, hogy a háború után hatvan évvel ezeket a visszaemlékezéseket is a kedves olvasók elé tárjam” – írja a szerző.

Stefan Messmann

Petra Fohrmann

A/5, 168 oldal, kartonált

A/5, 102 oldal, kartonált

Tipegő lábak, törékeny testek

A propagandaminiszter gyermekei

Dóm Kiadó

1088 Budapest, Rákóczi út 9. • www.dialogcampus.hu • Telefon/fax: 266-1265


A KÖNYVSZAKMA KÉZIKÖNYVE A tartalomból:

Alapító-főszerkesztő: Schenk János Szerkesztő: Balogh Mózes Tervezőszerkesztő: Stubnya Tibor

• könyvkiadók jegyzéke, • könyvesboltok felsorolása, • antikváriumok listája • több ezer névből álló névmutató, • könyvszakmával kapcsolatos, intézmények, szervezetek, • sajtóbemutatókhoz médialista, • nyomdák jegyzéke.

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: Könyves Extra, 1088 Budapest, Rákóczi út 9. I. em. 1. Telefon/fax: (1) 266-1265, 266-0025 E-mail: info@kepes-extra.hu Kiadja a lapalapító megbízásából a Dóm Bt. Felelős kiadó a Dóm Bt. képviselője Megjelenik minden hónapban Könyves Extra (Kulturális Magazin) HU ISSN 1785-8275 Terjesztés: ingyenesen a könyvesboltokban

Hasznos kézikönyv, mert: • az adatok naprakészek, • mérete kézbevaló, praktikus, • a kötés spirálozott, • könnyen áttekinthető, • egyszerűen kezelhető, • az adatok gyorsan kereshetők, • az elrendezés regiszteres.

Nyomdai munkák: Pauker Nyomda, Budapest

5490 Ft

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért, adataikért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Lezárva: 2009. szeptember 30.

Megvásárolható: Dialóg Campus Kiadó

1088 Budapest, Rákóczi út 9. Tel./fax: 266-1265 E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu, www.dialogcampus.hu

Szerkesztőségünk fenntartja magának a jogot, hogy a lap szellemiségétől eltérő hirdetést nem közöl. Az újságban szereplő, általunk szerkesztett és tervezett hirdetések más lapban való közlése csak a szerkesztőség előzetes hozzájárulásával lehetséges. Kéziratokat, fotókat, leveleket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk megjelenését a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatta.

Ha valaki szeret rajzolni… Szalai Zoltán

A kockától az aktig

128 oldal, kartonált, 2980 Ft

Szalai Zoltán nemzetközi hírű könyvének felépítése egyszerű, világos, könnyen áttekinthető. A szerző megismerteti a kezdő festőnövendéket a különböző rajzeszközökkel, s az anyagok lehetőségeivel. Majd a szögletes testek rajzolásától elkezdve a forgástesteken át beavatja a tanulni vágyót a csendélet, a tájkép, az állatok és az emberi alak rajzolásának fortélyaiba. A rajzolás iránt érdeklődők nem kis haszonnal forgathatják Szalai Zoltán kézikönyvét.

Dóm Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/Fax: 266-0025, 266-1265 • www.dialogcampus.hu • vasarlas@dialogcampus.hu Könyves extra • 2010. március 

13


Interjú

Varázslat a gyerekszobában Közel hatvan éve tartja népszerűségét a szülők és a gyermekek körében a diafilm. Ez, a számítógép, a videó és a DVD korában szinte hihetetlen teljesítménynek tűnik. Hogy ez miként is lehetséges? Erről beszélgettünk Csehné Lendvai Gabriellával, a Diafilmgyártó Kft. igazgatójával. A jogelőd, a Magyar Diafilmgyártó Vállalat 1954-ben alakult, s több ezer diafilm készült a cégnél. Manapság mi jellemzi a diafilmgyártást? A vállalat annak idején 70 fős dolgozói létszámmal működött, mára a cég ennek alig tizedére zsugorodott. Mindemellett a kínálatunkban található címek száma nem csökkent, ma is mintegy 300 címből áll választékunk, ebből 250 magyar nyelvű, 50 az idegen nyelven kiadott film. Ezen szalagos filmek mellett terméklistánkon szerepelnek még keretezett diasorozatok, melyeket elsősorban az oktatásban használnak pl. a rajz- és műalkotások elemzés tantárgy tanításánál. Az elmúlt tíz-húsz év átlagában évente mintegy 100  000 diafilmet forgalmazunk. Milyen a filmek tematikai összetétele, s melyek a legnépszerűbbek közülük? A filmek többsége mesefilm, de szép számmal vannak alkotások az ifjúsági- és a világirodalom témaköréből is. Kínálatunkban találhatóak kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló ismeret bővítő, oktató diafilmek, például a közlekedés szabályait bemutató dia, vagy a téli ünnepkör eseményeit, népszokásait taglaló film, és vannak történelmi, mitológiai tárgyú filmjeink is. A legkeresettebbek a klas�szikus mesefilmek – Hófehérke, Csipkerózsika, Hamupipőke, Jancsi és Juliska, Öreg néne őzikéje, hogy csak néhányat említsek ezek közül –, de sok mai, modern mese is a kedvencek közé tartozik, például Marék Veronika, vagy Bartos Erika történetei és figurái. Ha valaki elhatározza, hogy a gyerekeinek diafilmeket vesz, nagyjából ezekből állítja össze az „induló” készletet. Miért annyira vonzó még ma is a diafilm? A diafilm összetett dolog: lehet játék, vagy mesekönyv, s lehet színház vagy mozi. De a legfontosabb, hogy olyan eszköz, amely lehetőséget teremt a csa14 

ládban a gyerekek és a szülők, vagy nagyszülők meghitt, bensőséges együttlétére, a közös élményszerzésre. Erre ma, talán nagyobb szükség van, mint korábban bármikor. A diázás módot ad arra, hogy a gyerekek életkorához, befogadó készségéhez igazodjunk a vetítés során, s ha szükséges, meg lehet állni, lehet magyarázni, a kockákat bármikor vissza lehet tekerni, újra lehet értelmezni a látottakat, hallottakat. Több gyerek esetén alkalmas szerepjátékra, a film szereplők szerinti felolvasására, s ha van olyan kicsi, aki még nem olvas, ő lehet akár a „mozigépész”, aki tekeri a filmet. A diafilm mindezeken túl fejleszti a gyerekek képi látásmódját, de segít az írás-olvasás tanulásában is. A kisgyerek miután gyakran hallgatja a mesét, s közben látja a betűket, hamarabb elsajátíthatja a betűvetés alapjait. Az idegen nyelvű filmek alkalmas eszközök a nyelvtanulásra, hiszen az adott történetet már jól ismeri a gyerek magyarul, s így könnyebb megtanulni a fordítást valamely idegen nyelven. Nem félti a modern eszközöktől a diát? Azt gondolom, mindenképpen meg van a maga létjogosultsága a többi eszköz mellett. A legnagyobb konkurencia természetesen a számítógép, de az előzőekből talán kiderült, hogy a diázásnak szerintem más a filozófiája, az igazi lényege. Vannak törekvések arra, hogy a diafilmet digitalizálják, DVD-n hozzáférhetővé tegyék. Nos, rögtön az első lépés az, hogy be kell építeni a hang funkciót. Ezzel pedig máris elveszett a diafilm egyik alapeleme, vagyis, hogy a mesék a leghitelesebben az anyu, apu hangján szólalnak meg. Hol lehet hozzájutni a diafilmekhez? Sok játékboltban meg lehet vásárolni, emellett a Libri és a Líra könyvesboltjai

Balogh Mózes írása

is széles választékot tartanak belőlük. A teljes kínálatunk megvásárolható mintaboltunkban, s ezeken túl a honlapunkon keresztül is rendelhetnek az érdeklődők. Miként népszerűsítik a diázást? Sok helyre kapunk meghívást, művelődési központokba, játszóházakba, könyvesboltba, ahol vetítéseket tartunk, s ahol a szülők vásárolhatnak is a kínálatunkból. Ezek a programok azért is fontosak számunkra, mert nagyon sok tapasztalatot szerezhetünk az igényekről. Mondok egy példát: sok filmünk szólt a kislányoknak, s kevés olyan mese volt, amely kifejezetten fiús témát dolgozott volna fel. Ezért aztán felkértünk szerzőket, megbíztunk grafikusokat, hogy ilyen történeteket készítsenek nekünk. Így született meg Bartos Erika alkotásaként a Kisvonat a Mohavölgyben című diafilm, vagy e gondolat mentén találtunk rá és rajzoltattuk meg Döbrentey Ildikó meséjét, a Kismarkolót. Kukucsmanó, a tűzoltó című diafilmünk szintén ekkor került újra kiadásra. Vagyis nemcsak a régi filmeket adják ki, hanem készítenek új produkciókat is? Természetesen. Az előbb említett példához kapcsolódva, ezért újítottuk fel, s adtuk ki újra a Szurtos Peti vagy a Makk Marci mesél című filmet. De folyamatosan érkeznek megkeresések, hogy mit szeretnének látni a régebbi, most éppen nem kapható filmek közül a kedves érdeklődők. Ugyanakkor igyekszünk egyre újabb és újabb filmekkel is megjelenni. Szerencsére kiváló partnerekre találtunk az Iparművészeti Egyetem hallgatóiban, akik közül többen készítettek már diafilmillusztrációkat. Úgy tűnik tehát, hogy mind az archívumunkban lévő filmek, mind pedig a kiváló új mesék és tehetséges rajzolók még jó ideig biztosítják ennek, a világon ma már talán szinte egyedülálló műfajnak, a diafilmnek alapanyagát, a szülők és gyermekek lelkesedése pedig igazolja a létjogosultságát és biztosítja a dia fennmaradását, sőt további virágzását. Könyves extra • 2010. március


Diafilm mintabolt: Játékforrás • 1119 Budapest, Tétényi út 72/B


svét Hú

Ajándékok és ötletes kiegészítők az olvasás barátainak az Ön és a könyve kényelméért

Színes, vidám vászonhuzat

bo

ok

cha

ir –

mű any agb

ól

Érezte már, hogy fáj a háta, a nyaka olvasás, tanulás vagy a komputernél végzett munka közben? Csillogott már a papír olvasáskor, vagy rosszul látta a betűket, mert a fény nem megfelelő szögben esett a papírra? Bajlódott már a konyhában a szakácskönyve elhelyezésével? Valószínűleg igen. ® A bookchair megoldást kínál az összes ilyen jellegű problémára, hiszen az ergonómiai adottságoknak megfelelően beállítható és könnyű könyvtámasz garantálja az Ön és a kedvenc könyve kényelmét és színt visz az életébe! Ajándékozza meg könyveit ezzel az elegáns nyugággyal! Kapható méretek

Prakti­ kus, kihúzható fülecskék ó fá

ból

csíkos

fából, csíkos

cha

ir d

elu

large bookchair műanyagból 25×32 cm fából 24,5×32 cm nagyobb méretű, például A/4 formátumú könyvekhez

ok

medium bookchair műanyagból 16×21 cm fából 16×21 cm közepes méretű, papír- és keménytáblás könyvekhez használható

bo

mini bookchair műanyagból 13×18 cm fából 13×18 cm papírkötéses, kisebb méretű könyvekhez

xe –

idő

táll

Stabil, fából készült keret

műanyag, áttetsző szürke

kék bookchair műanyag mini méret

bookchair műanyag medium méret

2480 Ft műanyag, csíkos

fából, kék

3480 Ft

csíkos, áttetsző kék, kék bookchair fából mini méret

3180 Ft műanyag, áttetsző kék

Három szögben dönthető

műanyag, áttetsző piros

4680 Ft

csíkos, víztiszta, áttetsző piros, kék bookchair fából medium méret

4580 Ft kék , csíkos

LED könyvolvasólámpa • extra világos,

Könyvre csíptethető

lámpák kihúzható és elfordítható lámpafej • legmodernebb LED-technológia

lila, ezüst, kék 20×4,2×2,4 cm

2890 Ft

bookchair műanyag large méret

csíkos, áttetsző szürke, kék bookchair fából large méret

6180 Ft kék , csíkos

kék , csíkos

Stylus könyvolvasólámpa

ezüst, kék 15,5×3×3 cm

4090 Ft

Ötletes és praktikus nonbook termékek a Dialóg Ajándék – Nordex Kft.-től! v 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: (1) 266-0025 v e-mail: vasarlas@dialogcampus.hu v www.dialog-ajandek.hu v www.bookchair.hu

Könyves Extra 2010 március  
Könyves Extra 2010 március  

Ingyenes könyvajánló magazin

Advertisement