09/10 - Fajnovinky č.3

Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Let´s dance! Informácie o dianí v škole Vaše známe rubriky Zábava graduje, graduje... Kupónik šťastia

Školský štvrťročník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Škol. rok: 2009/ 2010, ročník: V., č. 3


OBSAH Editoriál .......................................................................... str. 3 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch... alebo Predstavujeme novú pani zástupkyňu pre 2. stupeň .................................................. str. 4 Slávnosť na jednotku ........................................................ str. 5 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy ................... str. 6 - 11 Liga zdravia .................................................................... str. 12 Škola plná talentov ............................ ........................... str. 13 Naša anketa ................................................................... str. 14 Stojí to za to .............................................................. str. 15 - 16 Fantázia nepozná hranice .......................................... str. 17 - 18 Páli vám to? .................................................................... str. 19 Pobavme sa .............................................................. str. 20 - 21 Dajte si testík ..................................................................str. 22 Určite nemusíte vedieť, že ................................................ str. 23 Kupónik šťastia .............................................................. str. 24

2


Editoriál

EDITORIÁL Milí naši čitatelia! Hoci to so zimou zo začiatku vyzeralo takmer beznádejne, nakoniec sa počasie predsa len umúdrilo a každý si mohol dosýta užiť sneh aj ľad. (Žeby sme našimi eko-aktivitami zmiernili dopad globálneho otepľovania?) Dni sa však pomaly predlžujú a my podvedome očakávame zmenu. Prichádza nenápadne, ale už je cítiť vo vzduchu. Že čo? No predsa jar! Vnímame ju predovšetkým ako čas prebúdzania sa prírody a obdobie veľkonočných sviatkov. No chceme vám pripomenúť, že marec je mesiacom knihy, a tak by sa patrilo aspoň niečo si prečítať. Mohli by ste začať napr. naším časopisom. Veríme, že každý si v našej ponuke nájde niečo zaujímavé a zábavné. V mene celej redakcie vám prajem príjemné chvíle strávené pri čítaní Fajnoviniek a do nadchádzajúceho obdobia veľa pozitívnej energie. M. Schultzová

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: Šéfredaktor: Zástupca šéfredaktora:

PhDr. Marcela Schultzová Mária Šarköziová (7. C) Agneska Grolmusová (7. C)

Redaktori:

Barbora Beňová (5. A) Viktória Beňová (5. A) Lucia Bezáková (5. A) Marianna Gelienová (5.A) Lenka Hrčková (5. A) Nikola Kukanová (5. A) Simona Repiská (5. A) Daniela Riesová (5. A) Natália Stribulová (5. A) Milena Glézlová (5. C) Monika Králová (5. C) Ema Rudinská (5. C) Martina Bučková (7. C) Nikola Gottasová (7. C) Ondrej Szarvas (7. C) Kajetána Zvarová (8. A) Andrea Beňová (9. A) Dana Botková (9. A) Marek Dérer (7. C) Michal Sedliak (7. C) Matej Valo (7. C)

Grafická úprava:

Tlač:

A print, PhDr. Ján Lazár 3


Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch

ČO STE MOŽNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH Pani zástupkyňa pre 2. stupeň Mgr. Nataša Solnicová R: Čo sa zmenilo vo Vašom živote, odkedy ste sa stali zástupkyňou? Pribudlo mi viac povinností a nové úlohy, na ktoré sa musím dlhšie pripravovať, ale v každom prípade je to pre mňa zmena. R: Aký je Váš vzťah s 9. C triedou, keď im už teraz nie ste triedna? Na našom vzťahu sa v podstate nezmenilo nič. Keď za mnou prídu a potrebujú v niečom poradiť, vždy im rada pomôžem. R: Akou žiačkou ste boli a aké predmety ste mali v škole najradšej? Bola som takou normálnou žiačkou, asi ako každý iný. Z predmetov som mala najradšej zemepis, dejepis a prírodopis. R: Aký by podľa Vás mal byť správny učiteľ? Správny učiteľ? Asi najdôležitejšie je, aby mal rád svoje povolanie. A mal by to byť človek s pevnými morálnymi zásadami. R: Riadite sa v živote nejakým mottom? Väčšinou sa riadim ľudovou múdrosťou: Dvakrát meraj a raz strihaj. R: Ako najradšej trávite voľný čas? Vo voľnom čase rada chodím na prechádzky do prírody, to mi dodáva energiu. Baví ma aj práca v záhradke, hlavne pestovanie kvetín. Okrem toho si rada prečítam aj dobrú knihu. R: Máte nejaký zatiaľ nesplnený sen? Nesplnený sen veru mám. Rada by som navštívila Škandináviu, hlavne nórske fjordy. R: Aké ste znamenie zverokruhu? Veríte na horoskopy? Som Vodnár a na horoskopy verím len tak na 50%. R: Oslavujete Valentína? Aký je Váš názor na tento sviatok? Priznám sa, že tento sviatok veľmi neuznávam. V našom okolí je tak málo lásky, že by si ju mali ľudia prejavovať po celý rok, a nie len v tento jeden deň. R: Blíži sa Veľká noc, a tak nás zaujíma, ako ju zvyčajne trávite a či sa na ňu tešíte. Veľkonočné sviatky trávim pravidelne aj s rodinou a priateľmi na chate v Nízkych Tatrách. R: Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám mnoho pracovných i osobných úspechov. M. Glézlová, M. Králová, E. Rudinská (5. C) 4


Slávnosť na jednotku

SlávnosŤ na jednotku Pri pohľade na našu vynovenú školu je veru ťažké uveriť, že má už 50 rokov. Ale my vieme, že je to pravda, veď ešte máme v pamäti oslavu, ktorá sa uskutočnila presne 11. decembra 2009. V tento slávnostný deň sa priestory školy najskôr otvorili pre všetkých bývalých pedagógov. Po rokoch sa opäť mohli prejsť chodbami školy a pozrieť sa, ako teraz vyzerajú triedy, ktoré kedysi „patrili“ im. V popoludňajších hodinách sa v tzv. Závodnom klube v Žiari nad Hronom konal slávnostný program. Zúčastnili sa ho bývalí i súčasní učitelia, žiaci, rodičia a viacero významných osobností vrátane pána primátora. Pripravená bola prezentácia, ktorá všetkým priblížila históriu našej školy. Potom pod vedením pani učiteľky Fridrichovej nasledovala séria vtipných scénok a mnoho hudobných, tanečných, či speváckych vystúpení, v ktorých žiaci prejavili svoje umelecké nadanie. A veru bolo čo obdivovať! Všetkým, ktorí sa na programe podieľali, patrí naša úcta a vďaka. Dopadlo to na jednotku. Redakcia Všetko sa začalo už v novembri, keď sa nás pani učiteľka triedna spýtala, či sa nechceme zapojiť do programu, ktorý sa týka oslavy 50-teho výročia našej školy. Nás to zaujalo, a tak sme sa hneď pustili do prípravy vystúpenia. Naše predstavenie bolo o živote v škole, ale zároveň sme tam aj spievali a tancovali. Všetci sme sa snažili a usilovne trénovali. Ani sme sa nenazdali a čakala nás generálka. To je posledná skúška, ktorá prebieha, akoby to bolo naživo. A zrazu bol 11. december – deň slávnostného programu, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome. Prišli rôzni hostia – primátor, učitelia, rodičia, žiaci... Po privítaní a príhovoroch nasledovali jednotlivé vystúpenia. Keď sa blížilo naše číslo, boli sme veľmi nervózni, no museli sme to prekonať. Vyšli sme na pódium a začali sme tancovať a spievať. Vystúpenie sme zvládli a diváci nadšene tlieskali. Bolo krásne počuť potlesk ľudí, ktorým sa to páčilo. Boli sme veľmi šťastní, že sa nám všetko vydarilo. Boli sme síce dosť unavení, ale vôbec nám to nevadilo. Po záverečnej klaňačke sme mohli spokojne odísť domov. S. Fronková, M. Krnáčová (5. A)

5


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Slávnostný venček ALEBO ŽEBY Hriešny tanec???

Aj v tomto školskom roku mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť prihlásiť sa na tanečný kurz, ktorý už tradične organizuje TŠK Stella. Keďže to nebolo povinné, prihlásili sa naň iba niektorí žiaci. (Je teda jasné, že sa tam stretli ľudia odvážni, šikovní, ktorí majú takt, slušné spôsoby, či zmysel pre krásu. Nóóó, niektorým možno čo-to chýba, ale donucovacie prostriedky rodičov sú občas prekvapivo účinné... Raz im za to poďakujete! Pozn. red.) Každý účastník musel počas niekoľkých týždňov nácviku podstúpiť rôzne skúšky, ktoré nás mali pripraviť na slávnostný večer plný tanca, zábavy a radosti. Od prvej chvíle, ako sa venček spomenul, začali sa vytvárať nielen tanečné, ale aj ozajstné páry. (Všimli sme si... Pozn. red.) Pri učení sa tanečných krokov si partneri občas postúpali aj po nohách, ale to asi patrí k veci. Určite kvôli tomu nikto nemá doživotnú traumu. Ani sme sa nenazdali a zrazu bolo treba zháňať vhodné oblečenie. Naši chlapci mali problém so skúšaním oblekov a kupovaním darčekov pre dievčatá, ktoré s nimi tancovali. My dievčatá sme to však mali ešte o niečo ťažšie. Museli sme si zháňať krásne spoločenské šaty, zladiť k nim topánky a bolo treba vybaviť si aj kaderníka, príp. kozmetičku. Okrem toho nás čakalo ešte vyšívanie svojich mien na

6


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

vreckovku pre našich partnerov. Všetko sme nakoniec úspešne zvládli a keď nadišiel náš veľký deň, boli sme pripravení. Tanečný venček sa konal presne 27. novembra 2009 v sále MsKC v Žiari nad Hronom. Na tento večer sme všetci už netrpezlivo čakali. Stretli sme sa už o piatej, teda dve hodiny pred príchodom hostí, aby sme ešte mali čas zopakovať si kroky a odstrániť posledné chybičky. O siedmej prišli pozvaní hostia a slávnostný program sa začal. Najskôr bol nástup, pri ktorom si taneční partneri navzájom odovzdali darčeky. Chlapci dali dievčatám ruže. Tieto kvety mali byť akousi formou ospravedlnenia sa za stúpanie po nohách. Dievčatá zas odovzdali partnerom na pamiatku vreckovky so svojím menom. Potom už prišla na parket prvá skupina tanečníkov. Zatancovali tance, ako polka, valčík, waltz a pod. Postupne sa predviedli všetky tanečné páry. Všetci si získali priazeň divákov a oprávnene si vyslúžili obrovský potlesk. Po malej prestávke nasledovali ďalšie tanečné kolá. Museli sme dokázať, že ovládame nielen „klasiku“, ale aj čardáš, salsu, disko a pod. Potom sa predstavili tanečníci, ktorí tancujú súťažne. Ich vystúpenie bolo naozaj úžasné. Bol to pre nás výnimočný zážitok. Po programe sme na parket pozvali svojich rodičov. Tancovali sme s nimi polku, valčík, čardáš a country. (Ktovie, kto mal z toho tanca väčšiu hrôzu... Pozn. red.) Potom už nasledovali tance, v ktorých jednotlivé páry súperili. Prebehla napr. súťaž o kráľa a kráľovnú venčeka, ktorá bola veľmi náročná. Pri tejto súťaži chlapci každému dievčaťu, s ktorým tancovali, odovzdávali náramky a prívesky. Dievčatá im na oplátku darovali vlastnoručne vyrobené venčeky. Určiť kráľa bolo v podstate jednoduché. Víťazom sa stal chlapec, ktorý mal najviac venčekov. Určiť kráľovnú bolo v našom prípade o niečo zložitejšie. Rovnaký počet darčekov totiž získali dve dievčatá. No víťaz môže byť len jeden, a tak museli o prvé miesto bojovať. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie doniesť zapálenú sviečku, ktorú mali zažať od už predtým horiacej sviečky. Okrem toho sa konala aj súťaž o najlepší pár venčeka. Nakoniec nasledovala diskotéka – hlasná hudba a tanec s voľnejšími pravidlami. Všetkým sa na venčeku veľmi páčilo. Určite nikto neľutuje, že sa ho zúčastnil. Bol to neuveriteľný zážitok nielen pre nás žiakov, ale aj pre našich rodičov. Mnohí z nich videli svoje deti tancovať po prvýkrát. Sme radi, že náš slávnostný večer sa vydaril. Venček prebehol podľa našich predstáv a všetci sme boli spokojní. Dúfame, že takáto spoločenská udalosť sa bude konať aj budúci školský rok. K. Zvarová (8. A) 7


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

ZLATÝ AMOS Aj tento rok sa uskutočnila anketa, v ktorej každý žiak mohol svojím hlasom rozhodnúť o tom, ktorý učiteľ sa stane tým najobľúbenejším. A tu je víťaz!

Pán učiteľ PETER NEMEC pôsobí v našej škole už veľa rokov. Učí zemepis, telesnú výchovu a športovú prípravu. S pánom učiteľom triednym, ktorý je zároveň aj naším trénerom, máme dobré vzťahy. Sme v triede samí chlapci a častokrát sa nevieme „vpratať do kože“. Pán učiteľ je preto prísny, ale vždy férový. Na zemepise sa nielen veľa naučíme, ale sa aj nasmejeme. S ním je vždy o zábavu postarané. Najdôležitejšie veci, ktoré nás naučil, sú: „pako je druh somára“ a „vydrž, všetko sa dozvieš včas“. Teraz sme ôsmaci. Počas posledných troch rokov sa s nami náš triedny dosť natrápil. Nuž, robíme samé hlúposti. Na turnajoch sme spolu zažili nielen dobré, ale aj smutné chvíle. Úžasný pocit víťazstva a radosť v jeho očiach, keď sme vyhrali, ale aj sklamanie a smútok po prehre. Ale máme s ním aj iné zážitky. Ako siedmaci sme absolvovali s pánom učiteľom triednym lyžiarsky výcvik. Celý týždeň sme sa chodievali lyžovať do známeho lyžiarskeho strediska v obci Krahule. Nikdy nebola nuda. Aj pán učiteľ sa nám postaral o jednu veselú príhodu. Síce lyžuje výborne, ale i majster tesár sa utne. Pri jednej z mnohých jázd dolu strmým svahom nastal pád. Už bol takmer dole, ale vtom sa niečo stalo. Všetci sme si mysleli, že pán učiteľ je stopercentný, ale vyviedol nás z omylu. Predviedol nám lekciu „správneho padania“. Pekne-krásne, či chcel, či nie, priamo pred našimi škodoradostnými očami sa vystrel na tvrdú zem. My sme zo solidarity zachovali kamenné tváre, ale mali sme čo robiť. Len keď zrazu pán učiteľ zahlásil: „Môžete sa smiať.“ Nám už nebolo veľa treba a skoro sme sa váľali po zemi aj my. A aby sa výcvik neskončil len tak obyčajne, v predposledný deň jeden náš spolužiak spadol tak nešťastne, že si zlomil nohu. Pán učiteľ znova exceloval. Zachoval duchaprítomnosť a schytil prvú vhodnú vec, ktorú mal poruke. Bohužiaľ, odniesli si to hrable, ktoré rýchlosťou blesku zlomil na polovicu a poskytol zranenému žiakovi prvú pomoc. No, pán učiteľ to má s nami ťažké, to mu musíme uznať. Preto si veľmi vážime jeho prácu a snahu vychovať z nás zodpovedných mladých ľudí. Keď je to len trochu možné, vie byť aj zhovievavý. Občas privrie očko nad našou nedokonalosťou, za čo sme mu veľmi vďační. Sme radi, že pán učiteľ nestráca nádej v lepšiu budúcnosť a každým dňom nám dokazuje, že je vždy o niekoľko krokov pred nami. Výber z prác žiakov 8. B 8


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Najnovšia móda – zdravý životný štýl V Centre voľného času v Žiari nad Hronom sa dňa 14. decembra 2009 konala súťaž o zdravom spôsobe života, do ktorej sa prihlásila aj naša trieda. Najprv sme sa zúčastnili na dvoch besedách s pani Malatincovou. Jedna bola zameraná na zdravú výživu a druhá nás poučila o škodlivosti fajčenia. Čo najviac poznatkov z týchto besied sme si museli zapamätať. Okrem toho sme dostali aj ďalšie materiály, ktoré sme si starostlivo prečítali. Takto pripravení sme mohli ísť na súťaž. Na miesto nás priviedla pani asistentka Búciová. Zapísali sme sa a našli si miesto. Potom už začal program. Spolu s vybranými žiakmi z ostatných žiarskych škôl sme si pozreli dokumentárny film FIT FAMÍLIA, ktorý sme museli pozorne sledovať. Potom sme dostali papiere, na ktorých boli dva testy. Bolo treba správne odpovedať na otázky, vypracovať úlohy a museli sme to stihnúť v čo najkratšom čase. Vyhodnotenie nás potešilo, lebo z ôsmich skupín sme skončili na 3. mieste. Naše trojčlenné družstvo (V. Beňová, M. Gelienová S. Repiská) teda bolo úspešné. S. Repiská (5. A) Je lepšie byť interaktívny než rádioaktívny... Časť žiakov 5. A mala dňa 18. januára 2010 zaujímavú hodinu angličtiny. Prvýkrát sme vtedy využili novú interaktívnu tabuľu v jazykovej učebni. Chvíľu sme mali problém, lebo bola zablokovaná. Ale podarilo sa nám ju rýchlo spojazdniť. Pani učiteľka nám vysvetlila, ako sa s takouto tabuľou pracuje. Tabuľa mala ovládací panel, na ktorom sme si mohli zvoliť niektorý z viacerých nástrojov, ako napr. pero, zvýrazňovač, gumu, fotoaparát na kopírovanie textu... Okrem toho sme si mohli vybrať, či chceme mať plochu len prázdnu, alebo či chceme riadky. Na tabuľu sme písali špeciálnym perom, ktoré sa podobá na obyčajné, ale treba ho nabíjať. Na tej hodine sme si opakovali sloveso TO BE (byť). Pomocou pera alebo klávesnice sme mohli písať a dopĺňať správne slovesné tvary. Takéto učenie bolo zaujímavé. Veľmi sa nám to páčilo, lebo to bola pre nás novinka. Doteraz sme nič také neskúšali. Nečudujeme sa, že nám druhá skupina trochu závidí. L. Bezáková, M. Gelienová (5.A)

9


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Kráľovstvo MAGORNET alebo Je soľ nad zlato? Na niekoľkých hodinách literatúry sme si pripravili divadelné predstavenie. Pani učiteľka nám napísala scenár a my sme sa poctivo pripravili na svoje úlohy. Preberali sme ľudovú slovesnosť, a tak sme si ako námet vybrali rozprávku Soľ nad zlato. Ale stavíme sa, že v našom podaní by ste ju nespoznali! Úplne sme ju vynovili, aby bola moderná a zábavná. Dej nášho príbehu sa odohrával v kráľovstve Magornet, kde bol každý na niečom závislý. Napr. princezná Mozarella bola závislá na syre a princezná Krowka zase na sladkostiach. Iba najmladšia kráľovská dcéra Maruška vedela, že soľ je dôležitejšia než mobil, internet, či digitálna televízia Mágio. Keď však otcovi povedala, že ho má rada ako soľ, zjavne to nepochopil. Sestry ju vysmiali a kráľ Paprikáš III. ju bez milosti vyhnal z domu (hradu). Blúdila lesom, kde ju stretol vlk (podobnosť s Červenou čiapočkou nie je čisto náhodná, pozn. red.). Bol trochu nahluchlý a navyše ju chcel zbaliť. Ale Maruška, moderná to baba a schopná karatistka, ho odrovnala. Veru potreboval aj chirurga. Nakoniec Maruška došla k babičke Izidore, ktorá väčšinu času trávila pred zrkadlom, počítala si vrásky a cez internet si objednávala značkovú kozmetiku. Keďže babička bola sestrou veštice Teodory, mala zázračné schopnosti. Ukázala Maruške, ako jej otec trpí, lebo v kráľovstve zmizla soľ. Babička princeznej pomohla. Sľúbila jej lietajúci koberec a vrecúško, z ktorého soľ nikdy neubúda. Ale Maruška si ho musela zaslúžiť. Čakalo ju niekoľko úloh, v ktorých preukázala vedomosti zo slovenčiny, z cudzích jazykov a aj tanečné schopnosti. Keďže však Maruška v škole nedávala pozor, občas jej museli pomôcť aj kamošky na telefóne. Cestou späť sa lietajúci koberec pokazil a Maruška núdzovo pristála v lese. Znovu stretla vlka. Bolelo ho brucho, a tak mu dala žalúdočné kvapky. Pretože už boli po záruke, zaúčinkovali ako nápoj lásky a z vlka sa stal krásny princ Čaba I. Mal pri sebe Red Bull, ktorým poliali koberec, doleteli do kráľovstva a všetkých zachránili. Aby sa mohli do hry zapojiť všetci žiaci, vymysleli sme si množstvo postáv a úloh. Nezabudli sme na čarovné predmety a množstvo rekvizít. Naše predstavenie sme zahrali aj prvákom a spolužiakom z 5. A triedy. Všetkým sa naša rozprávka páčila, my sme mali veľkú radosť a pani učiteľka na nás bola hrdá. Už sa tešíme na ďalšie divadlo. M. Glézlová, E. Rudinská (5. C) 10


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Zážitok nielen umelecký Dňa 22. januára 2010 sme sa zúčastnili hudobno-literárnej exkurzie, na ktorú sme sa veľmi tešili. Boli sme v Banskej Bystrici. Najskôr sme navštívili múzeum. Vo vstupnej hale sme si odložili veci. Potom nás pani sprievodkyňa zaviedla do priestorov, kde boli vystavené starobylé hudobné nástroje. O každom nám podrobne porozprávala – napr. kedy a kde bol vyrobený, akú má hodnotu, ako sa používa... Jednotlivé nástroje sme si dokonca mohli aj vyskúšať. Po prehliadke sme mali rozchod v obľúbenom nákupnom centre Európa. Keď sme už mali ísť naspäť, šiesti žiaci trochu meškali. Ale domov sme sa dostali v poriadku. Na exkurzii sa nám veľmi páčilo. N. Bahnová, Ľ. Mališová (6. A) Perinbaba sa túto zimu neulievala! Keď nám pani učiteľka sľúbila sánkovačku, všetci sme sa veľmi potešili. Sánkovať sme sa boli pod Priorom už dva razy. Prvýkrát sme boli už dávnejšie. Vtedy ešte nebolo veľa snehu, ale aj tak bolo na kopci fajn. Mamina našej spolužiačky Moniky nám všetkým priniesla dobré čerstvé hrušky. Vonku na snehu sme boli dve hodiny. Potom sme sa vrátili do školy. Vysušili sme sa, najedli a učili sa ďalej. Nedávno sme boli pod Priorom na sánkovačke druhýkrát. Teraz sme mali super počasie. Bolo veľa snehu a mrzlo. Mohli sme sa vyblázniť. Po dvoch hodinách sme sa vrátili do triedy. Keď sme sa vysušili, už sme sa nemuseli učiť, lebo sme vyrábali fašiangové masky. Dúfame, že to nebola naša posledná sánkovačka. D. Veisová (4. A) Polročný happy end V deň odovzdávania vysvedčení sme sa učili len prvé dve hodiny. Mali sme matematiku a slovenčinu. Potom sme sa najedli, obliekli a išli sme sa sánkovať. Na kopci bola veľká zábava! Spúšťali sme sa na sánkach, boboch, lopároch a aj na igelitovom vreci. Stavali sme si snehuliaka a mohli sme sa guľovať. Pani učiteľka nás aj odfotila. Do triedy sme sa vrátili na štvrtú hodinu. Pán riaditeľ práve hovoril do rozhlasu. Pani učiteľka nám rozdala vysvedčenie. Tí, ktorí mali samé jednotky, dostali pochvaly. Všetci sme si za výsledky vyslúžili aj potlesk. N. Čačalová, M. Páločný, E. Trvalcová (3. B) 11


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA PRIPRAVIŤ SA... POZOR... JAR! V predchádzajúcom čísle sme vám vysvetľovali „výhody“ zimných športov. Ak ste sa im náhodou nevenovali, mali ste na to určite nejaký vážny dôvod (napr. v predchádzajúcom živote ste boli medveď hnedý a doteraz sa pravidelne ukladáte na zimný spánok... alebo veštica vám povedala, že Mars je v nepriaznivej pozícii voči Saturnu... pozn. red.). V tom prípade sa vám mohlo stať, že sa dnes necítite práve najlepšie. Možno ste sa už stali aj obeťou jarnej únavy (stále lepšie než prasacia chrípka, pozn. red.). Ale nevadí! My pre vás, samozrejme, máme riešenie. Nie, nestačí si kúpiť vitamíny. Je čas sa rozhýbať! Treba si precvičiť celé telo. Ponúkame vám niekoľko cvikov, ktoré v pohode zvládnete aj doma. Postupujte systematicky: PLECIA: Vzpriamene sa postavte a nohy rozkročte na šírku bokov. Potom zohnite ruky v pravom uhle na úrovni pliec. (Upozorňujeme, že „ľavý“ uhol cvičenie neuľahčí. Pozn. red.) Pomaly ich zdvihnite nahor, chvíľu zadržte a opäť ich vráťte do východiskovej polohy. Toto cvičenie zopakujte asi 30-krát. CHRBÁT: Na precvičenie chrbta sú potrebné činky alebo nejaké ťažšie predmety. (Ak patríte do nižšej váhovej kategórie, stačia vám ceruzky. Pozn. red.) Naširoko sa rozkročte a uchopte činky. Ruky zohnuté v pravom uhle pomaly zdvihnite na úroveň pliec, chvíľu držte polohu a opäť spustite. Ceruzky dvíhajte neobmedzene, činky aspoň 30-krát. (A snažíte sa nedostať pri tom infarkt. Pozn. red.) ZADOK: Oprite sa chrbtom o stenu (ale pozor, nemáte pri tom zaspať... pozn. red.) a kolená pokrčte v pravom uhle, akoby ste sedeli na neviditeľnej stoličke. Spevnite celé telo. Potom jednu nohu vystrite vodorovne so zemou. Chvíľu ostaňte v tejto pozícii a potom vymeňte nohy (bohužiaľ, nedajú sa vymeniť za kamarátkine, ktoré sú o 10 cm dlhšie... pozn. red.) Toto cvičenie by ste mali zvládnuť 20-krát. NOHY: Ľavou nohou urobte veľký výpad vpred. (Upozornenie: je síce kríza, ale výpad nie je prepad, takže nebežíte k najbližšej banke! Pozn. red.) Koleno ľavej nohy zviera 90-stupňový uhol a nepresahuje úroveň chodidla. Chvíľu zostaňte v tejto pozícii a potom vystriedajte nohy. Cvik opakujeme asi 20-krát (alebo kým si nezlomíme nohu... pozn. red.) Redakcia, L. Bezáková, N. Kukanová (5. A)

12


Škola plná talentov

ŠKOLA PLNÁ TALENTOV Ani v tomto čísle nezabúdame na výnimočných žiakov. Tento raz vám predstavujeme hneď dva talenty. Ide totiž o tanečný pár, ktorý nájdete v 9. A triede. SILVIA MAGDALÉNA JÁNOŠKOVÁ a ĽUBOMÍR GOCNÍK R: Odkedy sa venuješ tancu? Sisa: K tancu som sa priblížila už v štyroch rokoch, keď som začala navštevovať balet. Tam som chodila 4 roky. Potom som začala tancovať spoločenské tance a venujem sa im dodnes. Ľuboš: Tancovať som začal len pred dvomi rokmi. Nahovoril ma na to kamarát, vraj sú tam v pohode ľudia. R: Ako ste sa stali tanečnými partnermi? Sisa: Prestala som tancovať so svojím partnerom, chcela som ísť do Latino Girls alebo celkom odísť. Potom prišiel Ľubo o začala som tancovať s ním. Ľuboš: Sisa stratila partnera a ja som práve vtedy začal tancovať. (Náhoda? Pozn. red.) R: Hádate sa na tréningoch, alebo dokážete robiť aj ústupky? Sisa: Ako kedy. Väčšinou sa zhodneme, ale sem-tam máme aj výmeny názorov. Ľuboš: Stále sa hádame, lebo si nevieme navzájom ustúpiť. (Ani odpoveď si zrejme nedohodli... Pozn. red.) R: Ktorý tanec spolu neradi tancujete a ktorý si, naopak, zatancujete s chuťou? Sisa: Neradi spolu tancujeme rumbu. Celkom radi tancujeme jive (džaiv) a waltz. Ľuboš: Nemáme radu rumbu. Celkom sa tešíme na waltz. R: Aké miesta ste obsadili v súťažiach? Sisa a Ľuboš: Odkedy spolu tancujeme, umiestnili sme sa najlepšie na 2. mieste. Bolo to v Banskej Bystrici na súťaži Pohár primátora v kategórii štandardných tancov. Ale potešilo nás aj 3. miesto na súťaži o Pohár primátora Žiaru na d Hronom, kde sme tancovali štandard aj latinskoamerické tance. R: Bolo niekedy medzi vami viac než len priateľstvo? Sisa: Nie, nebolo a ani nebudeme. Asi by nám to potom pokazilo partnerstvo v tanci. Ľuboš: Neviem si predstaviť, že by sme spolu trávili čas v škole, na tréningoch a ešte by sme spolu aj chodili... A navyše Sisa nie je môj typ. R: Máš doma nejakého domáceho miláčika? Sisa: Mám psa – yorkshirského teriéra. Je to fenka a volá sa Suri. Je mi ako malá sestra. Má jeden rok a sedem mesiacov. Už od začiatku, ako som ju dostala, je neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny. Ľuboš: Nie, nemám, lebo o zvieratko by som sa nestíhal starať. R: Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa nielen tanečných úspechov J. A. Beňová (9. A) 13


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Aký máš názor na novú interaktívnu tabuľu? Gallová, K. (5. A): Je to výborný darček pre školu. Je to super. Grznár, M. (5. A): S tou tabuľou pracujeme často. Je to zvláštne, ale dobré. Krnáčová, M. (5. A): Je trochu nefér, že sa k nej nedostanú všetci. Prôčka, J. (5. A): Takto je vyučovanie zaujímavejšie. Páleník, M. (6. A): Občas je to trochu rozmazané, ale inak je to riadne. Purdeková, K. (6. A): Začali sme na ňu chodiť na matike. Je to super, len trochu dlhšie trvá písanie. Dobrovodská, D. (6. B): Je to dobrá vec, aj sa niečo naučíme, aj sa trochu pobavíme. Gajdošík, P. (6. B): Hodina je tak lepšia. Páči sa mi, že tabuľa je dotyková. Mániková, K. (6. B): Je to lepšie než obyčajná tabuľa, super. Slezáková, K. (6. B): Túto tabuľu používame na angličtine a podľa mňa je super. Cibuľa, J. (8. A): Lepšie ako nič. Hromádka, M. (8. A): Za tie peniaze nič moc. Jánoš, V. (8. A): Takú tabuľu by sme mohli mať v každej triede. Považanová, A. (9. A): Páči sa mi. Hodina je tak zaujímavá.

R: Marec je mesiac knihy. Aký máš vzťah k čítaniu? Máš obľúbenú knihu? Búci, M. (5. A): Čítam len občas, väčšinou odborné knihy o prehistorických zvieratách. Gallová, K. (5. A): Bez kníh si život neviem ani predstaviť. Teraz čítam Twilight. Haško, M. (5. A): Čítam často, asi každý druhý deň. Nemám obľúbenú knihu. Hrabaj, V. (5. A): Občas si niečo prečítam, ale obľúbenú knihu nemám. Kršiaková, K. (5. A): Čítam každý deň. Moja obľúbená kniha je Upírska akadémia. Petrušová, L. (5. A): Čítam často. Najradšej mám knihy z edície Psia hliadka. Prôčka, J. (5. A): Čítam len komiksy – každý večer. Gajdošík, P. (6. B): Čítam rád a moja obľúbená kniha je Lampáš mladého plavčíka. Cibuľa, J. (8. A): Zaujímajú ma hlavne historické knihy. Teraz čítam Dejiny plné omylov. Hrmo, M. (8. A): Momentálne nečítam, ale nedávno som prečítal knihy Eragon, Eldest a Brisingr. Matuška, M. (8. A): Čítam pravidelne. Mám rád napr. Harryho Pottera. Benková, D. (8. C): Nečítam, nemám k tomu vzťah. Rudinská, D. (8. C): Čítam rada. Dobrá je napr. kniha Úsvit. Vlačuha, M. (8. C): Občas čítam. Páčia sa mi encyklopédie. Vyjadrenie triedy 9. C: Až traja čítajú. (Ani nás to neprekvapuje... Pozn. red.) N. Gottasová, M. Šarköziová (7. C) 14


Stojí to za to

STOJÍ TO ZA TO TYPICKÉ AMERICKÉ DIEVČA Je to kniha, ktorej autorkou je americká spisovateľka Meg Cabotová. Dej príbehu sa odohráva v súčasnom New Yorku. Hlavná hrdinka sa volá Samantha Madisonová a prežíva podobné problémy ako všetky dievčatá. Chodí na strednú školu a do maliarskeho krúžku. Má dve sestry – staršiu Lucy a mladšiu Rebecu. Majú sa rady, ale dostávajú sa aj do konfliktu, lebo Samantha je tajne zaľúbená do Lucyinho frajera. Ale na Samanthe je predsa len niečo výnimočné. Veď nie každému sa podarí zachrániť život americkému prezidentovi! Ona však preukázala odvahu a duchaplnosť. Za tento výnimočný skutok dostala medailu a neskôr ju vymenovali za vyslankyňu mládežníckej organizácie v rámci OSN. Príbeh končí šťastne, lebo Samantha sa stane nielen celebritou, ale získa aj lásku. A nie je to hocikto. Tušíte správne, zaľúbil s do nej prezidentov syn... L. Bezáková (5. A)

AVATAR Konečne! Do kín sa dostal jeden z najočakávanejších filmov. Zaujal ma hneď, ako som uvidel trailer. Ten, kto si ho pozrie, rozhodne nebude sklamaný. Dej príbehu sa odohráva vo vzdialenej budúcnosti. Ľudstvo objavilo novú planétu, na ktorej sa nachádza obrovské prírodné bohatstvo. Okrem iného je tam aj neuveriteľne vzácna a drahá surovina, ktorú chcú ľudia získať za každú cenu. Nezáleží im na tom, že môžu ohroziť domov a život pôvodných obyvateľov planéty. Je to svet plný rozmanitých neznámych tvorov, zvierat a rastlín. Je tam však iná atmosféra, v ktorej človek nedokáže prežiť. Vedci preto vytvoria tvora - avatara, ktorý je kombináciou ľudskej a mimozemskej bytosti. Do tohto tela sa dá vložiť ľudské vedomie. A vpád na planétu začína! Hlavným hrdinom je vojak Jake Sully (hrá ho Sam Worthington), ktorý je ochrnutý, a tak prijme ponuku vyskúšať nové telo. Jeho myseľ je pomocou počítača vložená do tela mimozemšťana. Prijme ho domorodý kmeň a ako avatar sa stáva súčasťou nového sveta. Postupne spoznáva prírodu a kultúru planéty. Okrem toho sa zaľúbi do domorodej ženy. Preto sa nakoniec postaví proti vojakom, ktorí kvôli drahej surovine chceli zničiť prírodu tejto planéty. Film vraj stál 240 miliónov dolárov, ale neboli do zbytočne vyhodené peniaze. Najviac sa mi páčili zábery mimozemskej prírody a úžasné triky. Žáner sci-fi a fantasy ma 15


Stojí to za to

veľmi baví. Film Avatar bol perfektný a ja som mal zážitok, o ktorom som sa mohol porozprávať s kamošmi. (Počuli sme aj názor, že je to „Pocahontas v modrom“, ale nenechajte sa odradiť. Pozn. red.) O. Szarvas (7. C) KESHA Táto speváčka na prvý pohľad vyzerá ako jemné a nežné stvorenie. Nenechajte sa však oklamať! V skutočnosti je to riadna rebelka. Na polícii je známa kvôli výtržníctvu či narúšaniu nočného pokoja. My ju poznáme vďaka skvelému hitu Tik Tok. Kesha, vlastným menom Kesha Rose Sebert, sa narodila v Los Angeles v chudobnej rodine. Má 22 rokov. Navštevovala hudobnú školu, lebo už v detstve snívala o tom, že sa stane rockovou hviezdou. Kesha chce, aby jej hudba bola hlučná, zábavná a plná energie. Prednedávnom vydala debutový album s názvom THE ANIMAL, ktorý obsahuje 14 piesní. Texty ku všetkým songom si napísala speváčka sama. Asi to nebolo ľahké, veď skúste napísať o tom, ako ste sa počas párty vyvracali niekomu do skrine... L. Bezáková (5. A)

THE SIMS 3 Po predchádzajúcich dvoch častiach sa do obchodov dostalo ďalšie pokračovanie tejto počítačovej hry. Ide v nej o to, že si vytvoríte postavy a z nich si zostavíte rodinu. Na výber máte šesť vekových kategórií: batoľa, dieťa, teenager, mladý dospelý, dospelý stredného veku a starý človek. Pre postavy zvolíte meno, vek, farbu pleti, výšku, váhu, výzor, účes (pri ženách dokonca aj tvar obočia alebo make up). Ďalej musíte určiť znamenie zverokruhu, päť povahových vlastností, ich obľúbené jedlo, farbu a hudbu. Dôležité je aj oblečenie. V ponuke sú veci na každodenné nosenie, športové odevy, spoločenské šaty, ale aj pyžamo, spodné prádlo, či plavky. Po vytvorení rodiny a určení vzťahov medzi jej členmi si musíte kúpiť dom alebo pozemok, na ktorom si dom postavíte. Môžete si kúpiť aj auto, s ktorým budete jazdiť do práce či do mesta. Hra The Sims je veľmi zaujímavá, lebo máte možnosť ovplyvňovať postavy. Rýchlo pri nej plynie čas a je to zábava. Rozhodne odporúčam ju vyskúšať. N. Kukanová ( 5.A.) 16


Fantázia nepozná hranice

FANTÁZIA NEPOZNÁ HRANICE VALENTÍN Valentín je krásny sviatok, mohol by byť každý piatok. Keď vystúpim ráno z busu, možno dostanem aj pusu. V škole nás vtedy neskúšajú, aj učitelia dobrú náladu majú. Keď valentínsku poštu dostanem, hneď sa šťastne usmejem. No tak urob prvý krok, nečakaj na ďalší rok! Zaľúbený kolektív Redakčnej rady

SLADKÝ SVIATOK Valentínske srdiečko, k tomu modré nebíčko, čokoládku sladkú, dám vám všetkým k sviatku. Aby láska večná bola, v srdciach ľudí vždy horela. N. Stribulová (5. A)

LÁSKA A NENÁVISŤ alebo KAŽDÁ MINCA MÁ DVE STRANY Už mnohokrát vo svojom živote som počula, že od nenávisti k láske je len krôčik. Doteraz sa snažím pochopiť, prečo je to tak. Nad pojmom láska sa už určite zamyslel každý z nás. Láska je ako šíp, ktorý letí potichu a nenápadne, ale zasiahne nás plnou silou. Má mnoho podôb, a tak si človek niekedy ani neuvedomí, že ju práve prežíva. Do nášho života, 17


Fantázia nepozná hranice

bohužiaľ, okrem lásky občas zasiahne aj nenávisť. Niektorých ľudí, hlavne tých, čo nám nejako ublížili, skutočne nenávidíme. Ale niekedy sa vo svojich pocitoch celkom nevyznáme. Práve vtedy sa môže stať, že naša nenávisť je len skrytým prejavom lásky. Napr. chalan/baba nám lezie na nervy, denno-denne nás vytáča svojím oblečením, správaním, vyjadrovaním... ale keď dotyčnú osobu pár dní nevidíme, zistíme, že je bez nej nuda a že nám vlastne chýba. Možno sami seba presviedčame, že sme v pohode, ale v skutočnosti máme „problém“ – my toho človeka totiž milujeme. Tomu sa fakt povie „irónia osudu“. Skúste sa zamyslieť, či ste sa už niekedy neocitli v podobnej situácii... Možno zistíte, že aj vy ste vlastne zaľúbení. Ak aj nie, láska sa objaví. Zažije ju každý človek, tomu môžete veriť. D. Rudinská (8. C) JAR Na oblohe slnko žiari, je to pohľad novej jari. Už sa blíži, už nie je mráz, som rada, že prišla zas. D. Dobrovodská (6. B)

VEĽKÁ NOC Veľká noc je predo dvermi! Zostaňte, chlapci, verní – aj napriek dievčat kriku – dobrému svojmu zvyku. Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody! Pripravil M. Janšík (7. C)

V ÝBER NOVOROČNÝCH PREDSAVZATÍ ŽIAKOV 3. B TRIEDY: (Vôbec by nezaškodilo, keby ste sa nimi inšpirovali... Pozn. red.) 1) 2) 3) 4) 5)

Budem poslúchať rodičov. Nebudem porušovať školský poriadok. Vždy budem mať domáce úlohy. Naučím sa čo najkrajšie písať. Nájdem si viac priateľov.

18


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO? HÁDANKY Visí ježko z konára, do lístia sa ponára. (gaštan) Sú zakliatym vtákom, prebudíš ich slákom. (husle) Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. (koza) Modrý klobúk, ktorý celý svet prikryje. Čo je to? (nebo) Strieborné ovce, rohatý pastier. Čo je to? (Mesiac a hviezdy)

Žijú v temnej zemnej ríši, každá z nich sa plyšom pýši. (myši) Dvaja bratia žijú stále vedľa seba, ale nikdy sa neuvidia. (oči) Ktorá cesta je bez kamenia? (Mliečna cesta) Ja to mám, ty to máš, ale Boh to nemá. Čo je to? (tieň) Ktoré rohy jedávame? (pirohy)

TAJNIČKY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

denná tlač záhrada ovocných stromov opak slabosti posledný deň v týždni zviera podobné jeleňovi oheň, táborák chemický prvok značky Sb predmet na čítanie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

strach zviera, ktoré v zime spí pevné skupenstvo vody olejnatá rastlina súhlas osobné zámeno 3. osoba sg. druhý deň v týždni činnosť

1.

3. 2.

5.

6.

4.

7.

8.

1.

8. 4.

7.

2.

6. 3.

5.

M. Janšík (7. C), M. Janšíková (6. B)


Pobavme sa

POBAVME SA Dcéra je s ockom v ZOO. Pristavia sa pri klietke s tigrom a ona sa zhrozene spýta: - Ocko, ty si mu dovolil, aby si obliekol mamin kožuch? Justínka bola cez prázdniny u starkej na dedine. Jedného dňa zbadala na dvore páva. Ihneď pribehla za starkou: - Starká, vieš o tom, že ti rozkvitla sliepka? Chváli sa chalan kamarátovi: - Ja som raz dokázal silou myšlienky rozbiť 10 tanierov! - Kecáš! Ako si to dokázal? - Jednoducho. Povedal som frajerke, čo si o nej myslím. Rozhovor dvoch kamarátov: - Dopadlo tvoje rande úspešne? - Tak na 50%. Ja som prišiel, ona nie. Chalan sa pýta baby: - Veríš v lásku na prvý pohľad, alebo mám okolo teba prejsť ešte raz? Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky: - Máte perníkové srdce s nápisom MOJA JEDINÁ? Predavačka odpovedá: - Áno, máme. - Výborne! Tak si prosím 6 kusov.

Jeden Škót sa celých 30 rokov denne modlil za výhru v lotérii. Potom z nebies zahrmel hlas: - Synu, kúp si aspoň jeden lós! Katechétka sa na hodine náboženstva pýta: - V akej tónine zneli trúby v meste Jericho? Prihlási sa malý Dežko a odpovie: - V „demol“. Dvaja policajti na pochôdzke našli tučniaka. Nevedeli, čo s ním, tak ho vzali na policajnú stanicu. Veliteľ im povedal, aby ho vzali do ZOO. O tri hodiny ich veliteľ znova stretne s tučniakom na ulici: - Nevravel som vám, aby ste ho vzali do ZOO?! Oni s hrdosťou odpovedajú: - Tam sme už boli, teraz ho berieme do kina. Redakcia

20


Pobavme sa

PODARILO SA VÁM (povedať na hodinách...) Ktorá biblická postava vytvorila koráb a zachránila sa pri potope sveta? Neón. (bývalí žiaci) Nový poznatok: O je mäkká samohláska. (5. A) Melódia vety môže byť stúpavá, klesavá alebo ťahavá. (5. A) Aké číslo označuje rímska číslica IX? Štyri. (5. A) Podarilo sa prečítať: hnedé hovienko namiesto hoviadko. (5. B) Čo je melódia vety? Tónové zvonenie (namiesto vlnenie) hlasu. (5. C) Že vraj: sojka je cicavec, skokan je plaz a netopier je hmyz. (5. C) Odkiaľ sa dozvieš krvnú skupinu? Z rodného listu. (7. A) Podarilo sa prečítať: kukuričné vojská namiesto kurucké. (7. C) Pomýlený pojem: nová hyperaktívna tabuľa. (7. C) Aké mesto zatupoval Ľ. Štúr na uhorskom sneme? Štúrovo. (8. B) Ako sa volala literárna príloha Slovenských národných novín? Orol skalný. (8. B) Striedanie dlhých a krátkych slabík vysvetľuje „zákon o rytmickom klátení“. (8. B) Ako sa volá slovenský prezident? Pál Čáky. (8. B) Koľko obyvateľov má Žiar nad Hronom? Asi 100 000. (8. B) Citát z písomky: „U nás sa chová hovädzí a bravčový dobytok“. (8. B) Redakcia

21


Dajte si testík

DAJTE SI TESTÍK AKÝ MÁŠ VZŤAH K MÓDE? 1. Potrpíš si na značkové oblečenie? a) Jasné. Nosím zásadne len značkové veci. b) Obliekam sa väčšinou pohodlne, na značke mi vôbec nezáleží. 2. Nosíš radšej blúzky/košele alebo tričká? a) Nosím väčšinou blúzky/košele, lebo sú elegantné. b) Najradšej mám tričká, sú pohodlné a imidžové. 3. Mávaš oblečenie farebne zladené, alebo je Ti jedno, aké farby skombinuješ? a) Na farbách mi dosť záleží, nechcem vyzerať ako z cirkusu. b) Farby neriešim, to ma vôbec netrápi. 4. Máš rád/rada štýlové klobúky? a) Áno, klobúk je skvelý módny doplnok. b) Nie, klobúky sú dosť trápne. 5. Nosíš módne doplnky? a) Jasné, dotvára to môj osobitý štýl. b) Nie, všelijaké pletky by mi len zavadzali. 6. Máš rád/rada teplé ponožky? a) Nie, lebo väčšinou nie sú pekné. b) Áno, sú hrubé, mäkké a pohodlné. 7. Máš rád/rada pohodlné topánky? a) Ani nie, lebo pohodlné väčšinou nie sú pekné. b) Jasné, pohodlie je najdôležitejšie. VYHODNOTENIE: Väčšina odpovedí A: Si skutočným otrokom módy. Z hľadiska štýlu ti nie je čo vytknúť. Občas by však nezaškodilo vyskúšať si, ako chutí sloboda. Asi ani nevieš, čo znamená slovo pohodlie. Väčšina odpovedí B: Na móde a imidži ti absolútne nezáleží. Pokojne si oblečieš to, čo ti mama večer prichystá. Niekedy je to katastrofa. Bolo by dobre, keby si sa občas pozrel/a do zrkadla. Pripravila M. Glézlová (5. C) 22


Určite nemusíte vedieť, že ...

Určite NEMUSÍTE VEDIEŤ, že... ... v roku 1800 obývala Zem asi 1 miliarda ľudí, do roku 1930 sa tento počet zdvojnásobil a dnes dosahuje zhruba 6 miliárd (nuž, zdá sa, že ľudstvo vzalo vážne biblické slová „milujte sa a množte sa“... pozn. red.). ... priemerný oblak váži približne 250 ton (a čo potom taký riadny búrkový, ale z predpovede počasia sa to asi nedozvieme, meteorológov by mohli obviniť zo šírenia poplašnej správy, pozn. red.). ... prvá umelá družica Sputnik I mala priemer 58 cm a hmotnosť 83 kg (že vraj umelá... pri tej hmotnosti musela byť z olova, pozn. red.). ... najväčšia raketa sveta Saturn V za prvých 10 sekúnd svojho letu spálila až 135 ton paliva (túto informáciu radšej nespomínajte na matike a príbuzných vedách, aby vám náhodou nedali vyrátať, koľko spálila za dlhší časový úsek, pozn. red.). ... minerál libethenit je pomenovaný podľa slovenského mesta Ľubietová, kde bol po prvýkrát nájdený a opísaný (nevieme, či tak ľúbezne aj vyzerá, takže pri výbere šperkov opatrne, pozn. red.). ... už v roku 1770 založila Mária Terézia v Banskej Štiavnici prvú vysokú banskú školu v Európe (najprv povinná školská dochádzka, potom halda nových škôl, tá teda bola akčná, asi je idol pre každého ministra školstva, pozn. red.). ... najnižší bod na našom území je iba 94 metrov nad morom a je to miesto, kde sa rieka Bodrog dostáva do Maďarska (doteraz neviem, ako sa dá odmerať nadmorská výška, keď nemáme more... pozn. red.). ... na smrteľnú otravu zdravého dospelého človeka s hmotnosťou okolo 60 kg muchotrávkou zelenou stačí zhruba 50 g tejto huby v surovom stave (chcela by som vedieť, kto by ju jedol surovú, pozn. red.). ... enkláva je cudzie štátne územie, ktoré sa nachádza na území iného štátu, alebo je ním úplne obkolesené, najznámejším príkladom je Vatikán v Taliansku (pápež si môže dovoliť aj vlastný štát, veď má „známosti“ na najvyššom mieste, pozn. red.). ... na pobreží Čile sa našla najväčšia chobotnica na svete, meria presne 12,4 metra a váži až 13 ton (snáď vás to neodradí od letnej prímorskej dovolenky, možno to bol len nejaký prehistorický tvor... pozn. red.). Kolektív 7. C

23


KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: ..............................................................................................,............... VYUČUJÚCI: ..................................................................... PREDMET: ............................................ TRIEDA: .............................

........................................... Platnosť do: 30. 4. 2010

riaditeľ školy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.