09/10 Fajnovinky č.2

Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Oslavujeme jubileum Dianie v škole vašimi očami Rubriky pokračujú Ešte viac zábavy Kupónik šťastia

Školský štvrťročník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Škol. rok: 2009/ 2010, ročník: V., č. 2


OBSAH Editoriál .......................................................................... str. 3 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch... alebo Predstavujeme novú pani zástupkyňu pre 1. stupeň .................................................. str. 4 Oslavujeme 50 rokov našej školy ........................................ str. 5 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy ................... . str. 6 - 8 Liga zdravia ..................................................................... str. 9 Škola plná talentov ......................................................... str. 10 Naša anketa ................................................................... str. 11 Stojí to za to .............................................................. str. 12 - 13 Fantázia nepozná hranice .......................................... str. 14 - 18 Páli vám to? ................................................................. .. str. 19 Pobavme sa .............................................................. str. 20 - 21 Dajte si testík ..................................................................str. 22 Určite nemusíte vedieť, že ... ........................................ .... str. 23 Kupónik šťastia .............................................................. str. 24

2


Editoriál

EDITORIÁL Milí naši čitatelia! Už odpočítavate? Že čo? No predsa dni do Vianoc! Ozdobený stromček, horiace sviečky, vôňa kapustnice či sladkých koláčikov... Možno musíte doma upratovať, trápite sa vyberaním vhodných darčekov alebo „nenápadne“ zisťujete, či na vás Ježiško nezabudol. Myslite aj vy na svojich blízkych, nezabudnite však, že nie sú dôležité drahé dary, ale radosť zo spoločne strávených chvíľ. Všetci vieme, že posledné dni pred vianočnými prázdninami sú v škole na nevydržanie. My vám toto obdobie chceme aspoň trošku spríjemniť. Veríme, že čas vám rýchlejšie ubehne, ak sa zabavíte na našich (snáď zaujímavých) príspevkoch. V mene celej redakcie vám tento raz prajem nielen príjemné chvíle strávené pri čítaní Fajnoviniek, ale predovšetkým krásne, pokojné a šťastné Vianoce. M. Schultzová

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: Šéfredaktor: Zástupca šéfredaktora:

PhDr. Marcela Schultzová Mária Šarköziová (7. C) Agneska Grolmusová (7. C)

Redaktori:

Barbora Beňová (5. A) Viktória Beňová (5. A) Lucia Bezáková (5. A) Marianna Gelienová (5. A) Lenka Hrčková (5. A) Nikola Kukanová (5. A) Simona Repiská (5. A) Daniela Riesová (5. A) Natália Stribulová (5. A) Milena Glézlová (5. C) Monika Králová (5. C) Ema Rudinská (5. C) Martina Bučková (7. C) Nikola Gottasová (7. C) Ondrej Szarvas (7. C) Kajetána Zvarová (8. A) Andrea Beňová (9. A) Dana Botková (9. A) Marek Dérer (7. C) Michal Sedliak (7. C) Matej Valo (7. C)

Grafická úprava:

Tlač:

A print, PhDr. Ján Lazar 3


Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch

ČO STE MOŽNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH Pani zástupkyňa pre 1. stupeň Mgr. Oľga Berkešová R: V tomto školskom roku ste sa stali zástupkyňou. Pribudlo Vám veľa povinností? Myslím, že veľa povinností máme všetci. V mojom prípade sú to hlavne povinnosti nové, takže sa na ich plnenie musím dlhšie pripravovať. R: Ako sa Vám spolupracuje s pánom riaditeľom a s kolegyňami? Mne sa s nimi pracuje veľmi dobre a dúfam, že je to obojstranné. R: Keby ste si mohli znovu vybrať povolanie, stali by ste sa učiteľkou? Neviem, možno áno. R: I napriek iným povinnostiam učíte u prvákov. Myslíte, že si Vás obľúbili tak ako kedysi my? Snažím sa, aby sa cítili dobre. Ja som si ich obľúbila ako predtým vás i ostatných žiakov. Myslím, že to cítia. Je to veľmi dôležité pre našu spoluprácu. R: Ako najradšej trávite voľný čas? Voľného času mám momentálne dosť málo, asi ako každý. Ale snažím sa nájsť si ho a rada ho trávim kdekoľvek, kde je príjemne – s rodinou a dobrými priateľmi. Rozprávame sa o svojich radostiach i starostiach. Tieto chvíle sú pre mňa veľmi dôležité, dodávajú mi energiu. R: Sledujete SuperStar? Ak áno, kto je Vaším obľúbencom? SuperStar sledujem a teším sa zo skvelých výkonov finalistov. Obdivujem ich a najviac čakám na vystúpenie Jána Bendiga. R: Blížia sa Vianoce, a tak by nás zaujímalo, čo pre Vás znamenajú tieto sviatky. Vianoce? To je úsmev, nádherná vôňa, Tri oriešky pre Popolušku a radosť, ktorú cítim z mnohých ľudí. No je to aj prekvapenie, ktoré som si zatiaľ vždy našla pod stromčekom. R: Máte nejaké životné krédo? Životné krédo asi nemám. Žijem bežný život, ktorý prináša rôzne situácie a ja si v nich hľadám svoje miesto. R: Máte nejaký zatiaľ nesplnený sen? Áno, mám. Rada chodím na dovolenky a túžim navštíviť Karibik. Ak sa mi to raz náhodou podarí, budeme mať tému na ďalší rozhovor (smiech). R: Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám krásne Vianoce a veľa úspechov nielen v práci. V. Beňová, M. Gelienová (5. A), M. Králová (5. C)

4


Oslavujeme 50 rokov našej školy

TAK SME VERU ZAČÍNALI... alebo Oslavujeme 50 rokov našej školy „Rok 1959. Nová školská budova. Pekná, na tie roky honosná, akoby vtedy uzatvárala mesto. Za ňou a zo strán ležali už len polia a lúky, pred ňou neupravené priestory s nevysychajúcim blatom. My peší sme chodili do školy často v gumákoch preskakujúc kaluže i hlboké koľaje, ktoré zanechali nákladiaky. Pred školou bola len utlačená škvára s vychodenou cestičkou. Nebolo ani elektrické osvetlenie. Všetci učitelia čistili budovu po stavbárskych prácach. Zametali sme, umývali, zoškrabávali fľaky na oknách či na zábradliach. Všetci sme vedeli, kde budeme mať svoje triedy. No okrem umývadla tam nebolo nič. Na sedenie si žiaci nosili vankúšiky, na okná podonášali kvety a bolo nám fajn. Po pár týždňoch sme dostali do tried lavice, skrine a namontovali nám tabule...“ Takto si spomína na čas minulý pani učiteľka Mgr. Mária Szolnokyová, ktorá patrila k prvým pedagógom našej školy. Redakciu zaujímalo, či jej utkvel v pamäti nejaký nezabudnuteľný zážitok. „Tých zážitkov je veľmi veľa, hlavne z období, keď sa organizovali školy v prírode. Ale v pamäti mi utkvela jedna milá situácia. Vždy som učila deti láske k vlasti, a tak som ich naučila našu hymnu, hoci to v danom ročníku nebolo v osnovách. Vysvetlila som im, že sa spieva len pri dôležitých udalostiach a sviatkoch. Deti si to dobre zapamätali, a tak ma v jeden deň čakali stojac v pozore a len čo som vstúpila, zaspievali hymnu. Nevedela som, čo to má znamenať, ale oni mi pripomenuli, že dnes mám sviatok. A naozaj, mala som meniny. Už bolo treba len vysvetliť, že to nie je štátny sviatok. Ale aj tak ma to veľmi potešilo.“ A čo praje pani učiteľka našej Jednotke do budúcej polstoročnice? „Len všetko dobré, čo najviac dobrých a slušných žiakov, veľa úspechov vo vyučovaní i v športe a súčasným učiteľom napriek všetkému úsmev na tvári.“ NOVUČIČKÁ TRIEDA

PRVÍ PRVÁCI

Redakcia 5


Všimli sme si

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Recept na zdravý život Dňa 14. októbra 2009 sme v triede 5. A mali besedu o tom, ako zdravo žiť. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme sa dozvedeli množstvo nových informácií, ako sa máme správne stravovať. Napríklad je dôležité, aby sme jedli päťkrát denne, takže máme raňajkovať, desiatovať, obedovať, olovrantovať a večerať. Na raňajky by sme si mali dať niečo ľahšie, vhodný je napríklad jogurt. Na desiatu stačí ovocie. Obed by mal byť pre nás hlavné jedlo dňa. Taktiež by sme nemali zabudnúť na olovrant. Odporúčali nám dať si jablko, lebo má veľa vitamínu C a zlepšuje trávenie. Večera by mala byť ľahšia, aby jedlo nezaťažilo žalúdok na noc. Potom sme si vysvetlili, čo je pyramída zdravej výživy. Je to symbolický trojuholník, ktorý má naspodu najzdravšie a najdôležitejšie potraviny a navrchu tie najmenej potrebné. (Čo myslíte, kde je čokoláda?! Pozn. red.) Sme radi, že sme získali nové poznatky o správnom stravovaní a že už vieme, ako zdravo žiť (pravidlá poznáme, horšie je ich dodržať, pozn. red.). S. Repiská (5. A) Dúha vodu pije Takýto netradičný názov malo literárne podujatie, ktorého sa v priebehu októbra zúčastnili všetci žiaci piatych ročníkov. Cez hodinu literatúry sme boli v Mestskej knižnici v Žiari nad Hronom. Opakovali sme si, čo je ľudová slovesnosť, aké diela do nej patria, čo je tradovanie a čo znamená pojem kolektívny výtvor. Pani knihovníčka nám najprv čítala ukážky a potom sme plnili rôzne úlohy, ktoré mala pre nás pripravené. Riešili sme hádanky, rozoznávali sme príslovia od porekadiel, dopĺňali sme názvy rozprávok, hovorili sme mená rozprávkových bytostí a vysvetľovali sme si ich nadprirodzené vlastnosti. Takýchto hodín by mohlo byť viac, veľmi sa nám to páčilo. L. Bezáková, D. Riesová (5. A) Netradičná angličtina Dňa 20. októbra 2009 sme mali prvýkrát netradičnú hodinu s pani učiteľkou Boďovou. Učili sme sa pomocou počítača a dataprojektoru. Učivo sa vtedy z počítača premieta na plátno, ako keby to bolo na tabuľu. Časovanie slovesa TO BE sa nám hneď zdalo zaujímavejšie. Odvtedy už podobných hodín bolo viac a vždy sa nám to páčilo. Angličtina je takto zaujímavejšia, zábavnejšia a má to aj nejaké výhody – pani učiteľka si šetrí hlasivky, neskúša sa a my máme menej písania. E. Rudinská (5. C) 6


Všimli sme si

Za okrúhlym stolom Žiaci 3. A, B, C a 4. A sa zapojili do novej vzdelávacej aktivity, ktorá nesie názov POZNAJ SVOJE MESTO. V rámci nej sa najskôr venovali histórii a prehliadli si napr. kaštieľ a Park Š. Moyzesa v našom meste. Teraz pokračujú spoznávaním činnosti najdôležitejších úradov a inštitúcií. Dňa 21. októbra 2009 sme šli do Mestského úradu. Privítal nás hovorca mesta pán Martin Baláž. Najprv nás zaviedol do Kancelárie prvého kontaktu. Potom sme šli na druhé poschodie a ukázal nám trofeje mesta. Videli sme rôzne kancelárie. Najviac sa nám páčila kancelária pána primátora. Sedeli sme za okrúhlym stolom. Pán primátor nám povedal o svojej práci a ukázal nám aj kladivko, ktorým odštartoval stavbu diaľnice. Neskôr sme sa presunuli do zasadačky. Pán primátor odpovedal na naše otázky. Dostali sme aj skladačku o našom meste. Potom sme sa presunuli na Mestskú políciu. Privítal nás ocko našej spolužiačky Slávky, pán Sklenár. Spolu s pánom Horváthom nám rozprávali o práci mestských policajtov. Ukazovali nám kamerový systém. Zaujala nás aj miestnosť s mrežami. Prezradili nám, že sú tam zbrane. Majú aj veľa trofejí, na ktoré sú pyšní. M. Barboriak, E. Trvalcová (3. B) Už naozaj patria medzi nás! Že kto? No predsa prváci! Dňa 27. októbra 2009 sa v telocvični konali slávnostné imatrikulácie našich najmladších spolužiakov. Členky redakcie požiadali o rozhovor prváčku EMKU KRAJČIOVÚ z 1. C triedy. Zistili, že všetci mali radosť zo súťaží, ktoré pre nich pripravili starší spolužiaci. Prváci napr. skákali na trampolíne, prechádzali po lavičke alebo cez tunel. Emke sa najviac páčilo, keď dostala rybičku – symbol svojej triedy. A tak nám zostáva už len zaželať všetkým prvákom, aby sa im v škole páčilo, aby boli úspešní a robili radosť svojim pani učiteľkám i rodičom. Info: M. Glézlová, M. Ihringová (5. C) Matika zbližuje! Myslíte si, že je to nemožné? Žiaci 6. A to však môžu dokázať! Dňa 4. novembra 2009 sme v našej triede prezentovali projekt z matematiky. Mal názov PRIRODZENÉ ČÍSLA. 7


Všimli sme si

Najprv sme sa rozdelili do skupín a potom sme dostali pokyny, ako má naša práca vyzerať. Na druhý deň sme si mali priniesť výkres a pomôcky na vytvorenie projektu. Niektorí žiaci neboli spokojní s tým, ako nás pani učiteľka rozdelila, ale museli sme pracovať a navzájom komunikovať. Venovali sme tomu asi tri hodiny matiky. Keď sme projekt odprezentovali, uvedomili sme si, že aj tí žiaci, s ktorými sme sa predtým až tak často nerozprávali, sú tiež dobrí kamaráti. N. Bahnová, Ľ. Mališová (6. A) Pár hodín v praveku V novembri sme preberali učivo o praveku. Mali sme aj prednášku s pani učiteľkou Fridrichovou z druhého stupňa. Dozvedeli sme sa, ako v tom období ľudia žili. Bývali v jaskyniach, lovili praveké zvieratá a udržiavali oheň. Oblečené mali väčšinou kože z pravekých zvierat, ktoré si uväzovali pomocou zvieracích čriev. Nosili aj ozdoby, napr. náramky a náhrdelníky. Vyrábali si ich z kostí alebo z pekných kamienkov. Keď sme učivo prebrali, dohodli sme sa, že si aj my vyskúšame život pravekých ľudí. Naša pani učiteľka bola celý deň oblečená ako praveká žena. Mala na sebe kožušinu a vo vlasoch naozajstnú kosť. My sme boli členovia jej kmeňa. Vyrobili sme si rôzne zbrane a nástroje. Nakoniec sme sa predviedli mladším spolužiakom a naučili sme ich, čo vieme o praveku. D. Veisová (4. A) Ovládame vesmír... Na hodinách prírodovedy sme preberali zaujímavé učivo o vesmíre, slnečnej sústave a o planétach, ktoré do nej patria. Keď sme učivo prebrali, vyrábali sme si rôzne planéty. Použili sme na to balóny, noviny, farby a škrob. Všetci sme sa zamazali od škrobu a niektorým planéty spľasli, ale bola tozábava. Pani učiteľka to perfektne vymyslela. Ešte by sme chceli niečo podobné robiť. Potom nám prišiel porozprávať o vesmíre a o planétach pán učiteľ Príhoda z 2. stupňa. Odpovedal nám aj na rôzne otázky. Nakoniec sme boli v učebni u pani učiteľky Rosenbergovej. Ona nám rozprávala o planétach v angličtine. Potom sme si zaspievali anglickú pieseň a vyriešili zábavné úlohy. Celkom sme tomu rozumeli. B. Danková, T. Hromádková, D. Vitteková (4. A) 8


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA V zdravom tele zdravý duch Chcete byť príťažliví a zároveň si užiť zábavu? Venujte sa zimným športom! V prípade, že vôbec nejaká zima tohto roku bude, máme pre vás niekoľko zaujímavých tipov:

Lyžovanie: Stále zostáva najobľúbenejším zimným športom. Výrazne zlepšuje držanie tela a formuje nohy i celú postavu. V prípade viacnásobnej zlomeniny alebo otrasu mozgu zachovajte chladnú hlavu, na chladenie použite sneh okolo vás. Odporúčame lyžovanie v Taliansku, z vlastných skúseností totiž vieme, že tamojšie nemocnice sú veľmi útulné. Naše heslo znie: Kto nelyžuje, (ne)žije!J. Snowboardovanie: Ak chcete byť „cool“, určite si zožeňte snowboard. Je to šport, ktorý si každým rokom získava množstvo nových priaznivcov. Okrem toho, že je „in“, má aj veľmi pozitívne účinky na postavu. Nepochybne vám zabezpečí pevný zadok, ploché brucho a rovný chrbát. To, že si pri snowboardovaní môžete privodiť zranenie hlavy alebo chrbtice, nech vás vôbec netrápi. Sú to obyčajné vedľajšie účinky J. Sánkovanie: Zdá sa vám, že je to staromódny šport? Omyl, vážení! Sánky sú opäť v kurze, teda za predpokladu, že na ne viete nasadnúť. Mladšiu generáciu upozorňujeme, že sánky sa rozhodne nepripevňujú na nohy!!! Na tomto „športovom náčiní“ sedíte a spúšťate sa dolu kopcom. Sánkovanie má tiež blahodarné účinky na telo. Brzdením a manévrovaním si výdatne precvičujete nohy, obzvlášť stehenné svaly. Ako bonus si dokonca môžete vyšliapať cestu späť na kopec. Tým si zároveň spevníte zadok, ktorý je už vymasírovaný neustálym nadhadzovaním. A to nie je všetko. V prípade pádu zadarmo získate aj make-up rôznych odtieňov modrej a fialovej farby J. Korčuľovanie: Už roky patrí k najpopulárnejším zimným športom. Možno aj preto, že prospieva celému organizmu. Pri korčuľovaní je totiž v pohybe celé telo. Udržiavaním rovnováhy sa vyrovnáva a spevňuje chrbtica. Odrážavé pohyby zakrátko vyformujú vaše nohy a zadok. Okrem toho má korčuľovanie pozitívny vplyv aj na zrak a psychiku. (Vieme, že nie je 1. apríl! Pozn. red.) Veď aksa pozeráte na niekoho, komu korčuľovanie ide, máte z toho aj umelecký zážitok. No a ak sledujete niekoho, kto sa to len učí, určite sa dobre zabavíte. Pri tomto športe môžete síce prísť k početným modrinám, ale možno sa zrazíte so sympatickým korčuliarom/korčuliarkou. V prípade, že si vezmete na ľad korčule kolieskové, pravdepodobne spoznáte aj chirurgické oddelenie alebo psychiatrickú liečebňu J. Redakcia, L. Bezáková, N. Kukanová, D. Riesová (5. A) 9


Škola plná talentov

ŠKOLA PLNÁ TALENTOV V tomto čísle nášho časopisu vám chceme predstaviť žiačku, ktorá sa veľmi úspešne venuje vlastnej literárnej tvorbe a nedávno získala svoje prvé ocenenie. Je to JANKA FRINDTOVÁ, teraz chodí do 3. B triedy, ale o pár rokov z nej pravdepodobne bude známa spisovateľka (dúfame, že na autogramiáde budeme mať prednosť, pozn. red.). R: Čo Ťa podnietilo k písaniu, teda k vlastnej tvorbe? Začala som chodiť na literárno-dramatický krúžok a tam sme si mohli priniesť aj vlastné práce. Pani učiteľka si všimla môj talent a odporučila mi individuálny krúžok, kde sa venujem písaniu. R: Kto Ťa v písaní najviac podporuje? Starý otec a maminka. R: Aké sú Tvoje najväčšie literárne úspechy? Ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe Škultétyho rečňovanky, ktorú organizuje redakcia časopisu Slniečko. R: Ako si sa cítila, keď si vyhrala túto dôležitú literárnu súťaž? Bola som na seba hrdá. R: Máš aj iné záľuby okrem písania? Ako najradšej tráviš voľný čas? Mám veľa záľub. Starám sa o psíkov, chodím na literárno-dramatický krúžok, na tanečnú a na angličtinu. Okrem toho rada lyžujem a plávam. R: Predpokladáme, že aj rada čítaš. Máš nejakú obľúbenú knihu? Mám. Je to kniha Magda od spisovateľky Heleny Šmahelovej. R: Ktoré predmety máš v škole najradšej a prečo? Najradšej mám slovenský jazyk a geometriu, lebo týmto predmetom rozumiem. R: Ktoré predmety Ťa nebavia? Nebaví ma matematika a vlastiveda. R: Máš nejaké najlepšie kamarátky? Moje najlepšie kamarátky sú Miška Rišňovská a Ivka Štulajterová. R: Čo by si si priala na Vianoce? Chcela by som nové lyže, bábiku a little pet shop. R: Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme mnoho literárnych úspechov. M. Šarköziová, A. Grolmusová (7. C) 10


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Čo by si zmenil, keby si bol riaditeľom? Beňová, B. (5. A): Knihy by sme si nechávali v škole, aby sme nemuseli nosiť tašky. Gallová, K. (5. A): Zaviedla by som výťah a každý žiak by mal notebook. Hrmo, Š. (5. A): Určite by som dal spraviť pohyblivé schody. Kopisová, A. (5. A): V každej triede by bolo nejaké aspoň malé zvieratko. Kukanová, N. (5. A): Každý týždeň by bol nejaký zaujímavý výlet. Petrušová, L. (5. A): Za dobrý prospech by žiaci dostávali odmeny. Slabý, L. (5. C): Mali by sme nové šatne, kde by bolo viac miesta. Šatne by mohli byť na kód. Krátky, J. (5. C): Na chodbách by boli rozmiestnené automaty na sladkosti a nápoje. Uhrovičová, N. (6. A): Boli by dlhšie prestávky a viac dní riaditeľského voľna. Slezáková, K. (6. B): Menej by sme písali a mohli by sme sa viac rozprávať. Bučková, M. (7. C): Vymenila by som učiteľský zbor. Gergely, P. (7. C): Dal by som v triedach opraviť svetlá a radiátory. Možno by sa zišlo aj vymaľovať. Gottasová, N. (7. C): Zaviedla by som nosenie školských uniforiem. Šarköziová, M. (7. C): Cez prestávky by sa púšťali v rozhlase pesničky. Béreš, A. (8. B): Do školy by sme mohli chodiť na bicykloch a nemuseli by sme sa prezúvať, boli by nejaké čistiace koberce. Giláň, J. (8. B): Každý týždeň by sme jeden celý deň boli na počítačoch. Tatár, R. (8. B): Organizoval by som medzitriedne turnaje v rôznych športoch, hlavne vo futbale a vo vybíjanej.

R: Čo by si zaželal našej škole k 50-temu výročiu? Gallová, K. (5. A): Aby čas v škole tak rýchlo bežal ako cez prázdniny, to by ju mali všetci radi. Petrušová, L. (5. A): Nech ide do dôchodku, už si ho zaslúži. Hlaváč, M. (5. B): Aby mala viac prísnych učiteľov (keď tu my nebudeme). Orság, Ľ. (5. C): Aby sa rozrástla a mala štyri poschodia. Vojčeková, M. (5. C): Aby ju nikdy nezbúrali. Slezáková, N. (6. A): Zaželala by som jej veľa úspechov. Štrbová, R. (6. A): Nech stojí ďalších 50 rokov a týra iné deti. Uhrovičová, N. (6. A): Želala by som jej čo najviac chrípkových prázdnin, požiarnych poplachov a evakuácií. Gaj, A. (6. B): Aby ju už túto zimu zasypal sneh (smola, to nám asi nehrozí, pozn. red.). Sedliak, J. (6. B): Nech zapriahne maringotku, nech ide do dôchodku a čau (nepochopili sme, ale citujeme, pozn. red.). Bučková, M. (7. C): Želám jej, aby bola pestrá a aby boli lavice vždy plné detí. Gottasová, N. (7. C): Nech sa dožije ďalších 50-tich rokov. Holos, K. (7. C): Prajem jej mnoho ďalších žiakov. Redakcia: Do budúcnosti škole prajeme mnoho dobrých, múdrych a slušných žiakov (ale keďže sme realisti a neveríme na zázraky, bude stačiť, ak ju žiaci v najbližších rokoch nezrútia.). N. Gottasová (7. C) 11


Stojí to za to

STOJÍ TO ZA TO MARLEY A JA Hlavným hrdinom je chlapec, ktorý veľmi túži mať psa. Nakoniec presvedčí otca, aby mu nejakého kúpil. Vybral si zlatého retrievera. Chlapec od prvého stretnutia so svojím novým kamarátom vedel, že patria k sebe. Roky plynuli a psík bol až do smrti stále so svojím majiteľom. Medzitým sa z chlapca stal dospelý muž a oženil sa. Ale v srdci sa nezmenil a stále túžil po psíkovi. S manželkou sa dohodli, že si teda nejakého vyberú. To sa im onedlho aj podarilo. Mali len jediný problém – nevedeli sa dohodnúť na jeho mene. Potom sa zo správ dozvedeli o celebrite menom Marley a hneď vedeli, že našli to správne meno pre svojho miláčika. Marley však nebol veľmi učenlivý. Nereagoval na povely a odmietal obojok. Namiesto toho behal, kadiaľ sa mu páčilo, vyskakoval na sedačku, liezol do postele a, samozrejme, stále bolo po ňom treba upratovať. Myslíte si, že je to najhorší pes na svete? Tak to teda nie! Prečítajte si, ako sa jeho správanie časom zmenilo a aký vzťah mali k nemu majitelia. Podľa mňa je Marley dôkazom, že pes je naozaj najlepším priateľom človeka. Táto kniha sa mi veľmi páči, lebo je zároveň vážna i vtipná a je tam pekne opísaný vzťah majiteľa k psíkovi. L. Petrušová (5. A)

HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC Tento film som videla v kine a hodnotím ho asi tak na 95%. Oplatí sa ho pozrieť, lebo má zaujímavý dej, je napínavý a aj romantický. Harry už šiesty rok študuje na Hogwardskej škole mágie a čarodejníctva. Práve vtedy sa mu do rúk dostáva stará kniha, ktorá patrila tajomnémuPolovičnému princovi. Z nej sa dozvedá viac o minulosti temného Voldemorta. Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi čarodejníkov aj Muklov získava čoraz väčšiu moc. Ani Rokfort už nie je taký bezpečný ako predtým. Dumbledore je odhodlaný Harryho čo najlepšie pripraviť na súboj, ktorému sa nedá vyhnúť. Spoločne hľadajú spôsob, ako nabúrať Voldemortovu ochranu. Dumbledore preto najíma svojho starého priateľa Horacea Slughorna. Verí, že práve on má dôležité informácie, ktoré im pomôžu pri náročnom súboji. Akoby toho nebolo málo, študenti musia bojovať aj s rozbúrenými hormónmi a láskou. Harryho stále viac 12


Stojí to za to

priťahuje Ginny, ale nie je zďaleka jediný, kto ju chce získať. Aj Ron sa teší zo záujmu dievčat. Zato Hermiona parádne trpí. Žiarli, ale svoje city skrýva za každú cenu. Asi každému je jasné, že sa schyľuje k tragédii, po ktorej už Rokfort nebude ako predtým. V závere Dumbledore zomiera a Harry sa dozvie, že profesor Snape je Polovičný princ. M.Vojčeková, (5. C) RBD (REBELDE = REBELI) Pravdepodobne ste už zaregistrovali mexickú telenovelu, ktorá beží na TV DOMA každý deň o siedmej podvečer od pondelku do piatku. Dej sa odohráva na prestížnej súkromnej umeleckej strednej škole. Hlavnými hrdinami sú: Miguel (Alfonso Herrera) – chalan, ktorý si musí vybrať medzi láskou k Míi a pomstou. Mía Colucciová (Anahí) – krásna a milá, ale trápi ju komplikovaná láska k Miguelovi. Roberta Reyová (Dulce María) – pekná a talentovaná, no vo vnútri neistá. Diego (Christopher Uckermann) – občas koná podlo, ale láska (nielen k hudbe) ho mení. A prečo vám o nich píšeme? Lebo títo herci tvoria hudobnú skupinu nielen v seriáli, ale aj v skutočnosti. Skupina sa volá RBD. Vznikla už v roku 2004 a slávila veľké úspechy nielen v španielsky hovoriacich krajinách. Spolupracovali s takými osobnosťami, ako sú Jennifer Lopez, Lenny Kravitz, Tiziano Ferro, či skupina Gorillaz. Jeden z ich albumov bol dokonca nominovaný na cenu Latin Grammy. A hlavne, všetci sú krásni. Hoci asi nebudete rozumieť po španielsky, znie to sexi. Takže fakt odporúčame! V. Beňová, S. Repiská (5. A)

NEED FOR SPEED UNDERCOVER Mnohých ľudí, hlavne mladých chalanov, zaujímajú rýchle autá, preteky a naháňačky. Ak máte radi rýchlu jazdu (a zatiaľ, samozrejme, nemáte vodičák), určite si zahrajte túto počítačovú hru. Možno ju už aj poznáte, lebo má viacero častí, napr. NEED FOR SPEED UNDERGROUND alebo MOST WANTED. V tejto hre si vyberiete super auto a môžete pretekať s ostatnými jazdcami na rôzne náročných okruhoch. Keďže takéto preteky sú stále prísne zakázané, určite sa vám stane, že budete musieť unikať pred políciou. A skvelá naháňačka je na svete. Veríme, že si to užijete. Mňa táto hra zaujala skvelou grafikou, výberom perfektných modelov áut a rôznymi druhmi pretekov. Rozhodne odporúčam všetky časti, nie iba túto. N. Kukanová (5. C) 13


Fantázia nepozná hranice

FANTÁZIA NEPOZNÁ HRANICE

Čože je to päťdesiatka? Čas rýchlo letí a ani čo by sme žmurkli, čoskoro sa skončí deväť rokov, ktoré sme prežili v laviciach „Jednotky“. A čo je to deväť rokov? Pre niekoho veľa, pre niekoho málo. Ako smietka prachu na miskách času oproti päťdesiatim, ktorých sa škola dožila. Už päťdesiat rokov táto budova stojí a pripravuje mladých neskúsených ľudí na ich ďalšiu cestu životom. V septembri roku 1959 prešli jej bránami prví žiaci a začiatky pre nikoho neboli ľahké. Ani si nedokážeme predstaviť, koľko detí už prekročilo prah tejto školy, koľko učiteľov sa tu vystriedalo a koľko lavíc sa zodralo. Stovky a či tisíce? Už len zub času to zráta. Prví žiaci sú dnes už dávno dospelými ľuďmi a posielajú sem svoje deti alebo vnúčatá. Z niektorých sa dokonca stali učitelia a učia práve nás. My, deviataci, prichádzame do tejto školy posledný rok. Pre nás na tomto mieste končí jedna životná etapa, ale pre iných sa práve tu začína. Otvára sa pre ďalších prváčikov, pre ďalších nových učiteľov, ktorí sa im budú venovať s toľkou trpezlivosťou, nehou a nadšením, ako to bolo aj pred päťdesiatimi rokmi. Milá škola, všetkým si nám dávala len to najlepšie, čo máš. Pekné a útulné, ba priam rodinné prostredie a celý obraz Tvojej dokonalosti dotvárali láskaví a milí učitelia, ktorí sa s nami učili, smiali, trápili a aj plakali. Navždy zostaneš v našich spomienkach! Veľa šťastia Ti želáme, naša škola, k Tvojim narodeninám. Prajeme Ti ešte viac žiakov, ako si ich mala doteraz, a ešte lepších, akými sme boli my. Bude nám za Tebou smutno. Budú nám chýbať spolužiaci, učitelia a spoločné zážitky. Storočnicu by sme radi oslávili spolu s Tebou a zaspomínali si na zážitky vryté do školských lavíc i našich sŕdc. A. Cesnaková, M. Hromádková (9. A)

Naša škola Naša škola nádherná pre nás bola stvorená. Radi do nej chodíme a nové veci sa učíme. Nebojte sa, detičky, nebojte sa školičky. Je nás v škole ako smetí, vyrastú z nás múdre deti. A. Krátky, L. Mikulová (3. C) 14


Fantázia nepozná hranice

ČO PRE NÁS ZNAMENÁ ŠKOLA... Škola veru dobrá je, vedomostí kopu dá, naučí ma veľa viet, nehrozí v nej nuda. Rovnako aj číslice, poznám ich už tisíce. Jeden, dva, tri, štyri, päť, násobiť viem naspamäť. Prírodopis rád ja mám, učivo vždy zvládnem sám. Na telesnej cvičíme, pre zdravie to robíme. Škola je predsa správna vec, Veď z nej vyjde herec, spevák, športovec.

V škole, tam je dobre. Angličtina bodne: „How are you and I am fine.“ Z jednotky vždy radosť mám. Slovina tiež dobrá je, keď sa učka usmeje. A matika? Ojojój, na písomke bude boj. Na pracovnom nevadí, že sa občas poraním. Urobil som párkrát ham, už je obed celý tam. A čo nám ešte k šťastiu treba? Viac prázdnin a dlhé letá. Š. Hrmo (5. A)

M. Búci, H. Hasch (5. A)

ČAS ŠKOLY Škola, škola, školička, my ťa máme radi, do života poskytneš nám všetky cenné rady. Učitelia sú vždy fajn, zo septembra je už máj. Rok za rokom ubieha, na školu sa každý spolieha. Hoci noví žiaci do školy pribudnú, tí bývalí na ňu nikdy nezabudnú. D. Bugár, J. Hrmo (5. A)

15


Fantázia nepozná hranice

BLAHOŽELÁME

ŠKOLU MÁME RADI Máme školu veľmi radi, sú tu super kamaráti. Učitelia sú k nám veľmi milí, píšu jednotky v každej chvíli. Pri pätorkách im úsmev mrzne a v žilách asi aj krv tuhne. Úsmev na tvári sa im vyčarí, keď sa žiakom niečo podarí. V škole sa veľa naučíme, poznatky si vymeníme. Škola, to je veru dobrá vec. Dosiahneš tu všetko, čo len chceš.

Škola je pre žiakov hradom múdrosti, vďaka nej nerobí každý len hlúposti. Z predmetov dostávame jednotky samé, bežíme sa pochváliť otcovi a mame. Naša škola stojí tu už 50 rokov, prajeme jej ešte mnoho dobrých žiakov. Pani učiteľkám chceme poďakovať a peknú kytičku zo srdca podarovať. N. Kukanová, D. Riesová (5. A)

S. Fronková, M. Krnáčová (5. A)

ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA

Naša škola polstoročnicu má, každý žiak jej malý darček dá. Stále stojí na svojom mieste, nájdete ju v našom meste.

Škola naša zelená päťdesiat už rokov má. Chodím do nej veľmi rád, s každým som v nej kamarát.

Svojich žiakov každé ráno víta a za vzdelanie nič nepýta. Veľa nás ona naučí a na konci sa s nami rozlúči.

Kto do našej školy príde, nuda ho vždy obíde. A v týždni tých sedem dní v škole nikto nelení.

N. Bahnová, K. Balážová, Ľ. Mališová (6. A)

Nech ďalších päťdesiat rokov stojí naša škola v novom závoji. Pretože ju rád ja mám, takto jej blahoželám. D. Horváth (6. A) 16


Fantázia nepozná hranice

NAŠA ŠKOLA 50-KU MÁ

MILÁ ŠKOLIČKA

Naša škola najlepšia je, päťdesiatku oslavuje. Učiteľov dobrých má a žiakov vždy vychová.

Na Ulici Janského stojí naša škola a všetkých žiakov k sebe volá. Naša škola žiakov veľa má, vedomosti im vždy rada odovzdá.

Každý je tu usilovný, nestačí len opis slovný. Učitelia dobrí sú, vždy niečo nové prinesú.

Prichádzajú noví žiaci, sú to zvyčajne prváci. Učitelia naši, my Vás radi máme, aj keď Vám často odvrávame.

Aj sme Ťa už opísali, darček by sme Ti však radi dali. Básnikov tu veľa dobrých máme, preto Ti tieto verše posielame.

Naša škola premilá, veľa si sa dožila. Blahoželáme Ti k sviatku, preži ďalšiu päťdesiatku.

L. Krajčovičová, Z. Slašťanová (6. A)

Z. Pančíková, V. Slašťanová (7. A)

NAŠA ŠKOLA MOŽNO O ĎALŠÍCH 50 ROKOV... Zase je tu pondelok, treba vstať a ísť do školy. Už sa teším a neviem sa dočkať, lebo v našej škole je vždy super. A myslím to vážne. Dnes máme podľa rozvrhu päť hodín. Prvý bude dejepis s pánom profesorom Cicerom. Budeme preberať obdobie antiky. Pomocou stroja času sa prepravíme do starovekého Ríma, navštívime Koloseum a pozrieme si nejaký gladiátorský zápas. Potom nasleduje matika. Zo záhrobia pozvaný profesor Pytagoras nám určite najlepšie vysvetlí, čo je pravouhlý trojuholník, prepona a odvesny. Na hudobnej sme mali ísť pomocou teleportu do Sydney na operu, ale pani učiteľka Tóninová ochorela, a tak budeme mať suplovanú hodinu. Ale nevadí, veď kto by sa urazil, keby mu prišla zastupovať Shakira alebo Beoncé. S technikou klonovania to nie je žiadny problém. Cez veľkú prestávku sa asi nudiť nebudeme. V poslednom čase si chalani zvyknú nosiť do školy intergalaktického škrečka a to je veru poriadna potvora. Potom nás čaká prírodopis. Mali by sme ísť do odbornej učebne, kde budeme v praxi preberať anatómiu mamuta. Pýtate sa, ako? No predsa pomocou holografického obrazu posledného roku pred dobou ľadovou. Posledná hodina bude výtvarná výchova. Leonardo da Vinci nám príde na hodinu až budúci týždeň, dnes si prezrieme „len“ naskenovanú Monu Lízu. Aj tak to bude určite zaujímavé. Riadime sa známym heslom: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa a neskúšať!“ No čo poviete? Kto by sa do takejto super školy netešil? S. Babjaková (7. C) 17


Fantázia nepozná hranice

Vianoce Vo vzduchu je čosi zvláštne, viem, že ty to cítiš tiež. Dni sú zrazu trochu krajšie, zo všetkých sa tešiť smieš. Rok ubehol veľmi rýchlo a to kúzlo je tu zas. Najkrajšie a také vzácne predsa spája všetkých nás. Pozri, ako svieti stromček, ako vonku padá sneh! Dnes si želaj niečo krásne, môžeš začať slovkom nech. Vôkol seba dávaj lásku, sú tu predsa Vianoce. Pozri hore, na nebi sa tvoja šťastná hviezda ligoce. A. Grolmusová (7. C)

Vianoce u nás Vianoce, skrátka dobre, nie sú u nás nikdy skromné. Vždy máme rybu a šalát, ja si ho dám na trikrát. Teším sa aj na darčeky, pri tom nie sú žiadne prieky. No najkrajší je stromček a náš vysvietený domček. Vianoce mám veľmi rád, vtedy je každý môj kamarát. „Známy anonym“ 18


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO? HÁDANKY Nevie, čo je ticho ako v kostole, ustavične iba trieska po stole. (pečiatka)

Cestuje dom bez komína, cesta sa mu slabo míňa. (slimák)

Hoci má len jediný rad zubov, poradí si aj s potravou hrubou. (píla) Striga zúri, dymí z rúry. (puška)

Nemá rúk, ani luk, ale zato rúče strieľa do nás lúče. (slnko)

Jedna ruka takto kula: nula, nula, nula, nula. (reťaz)

Hore a či dolu, chodia stále spolu. Nové a či staré, chodia stále v páre. (topánky)

Letia stráňou kone vrané jedným sedlom osedlané, neváhaj a sadaj na ne! (sane)

Cez deň mlčí ako šťuka, večermi zas hlasno šťuká. (vypínač)

TAJNIČKY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

väčšia nádoba na vodu pomôcka na šitie jeden z rodičov časť tváre časové obdobie (12 mesiacov) opak dňa posledný deň v roku

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ľudské obydlie sviatok 24. 12. malý strom rozprávková bytosť nedospelí ľudia svätec, ktorý má meniny 6. 12.

M. Janšík (7.C) 19


Pobavme sa

POBAVME SA Čo urobí blondínka, keď je voda v jazere studená? Dá si dvoje plavky, aby mala na sebe viac vrstiev oblečenia. Jedna blondínka sa sťažuje druhej: - Dnes sa už nedá ničomu veriť... Druhá súhlasne prikyvuje: - Máš pravdu. Ja som dnes otvorila dvere s nápisom MUŽI, ale bol tam len záchod! Aký je rozdiel medzi inteligentnou blondínkou a Yetim? Yetiho už videli. Príde 13-ročný chlapec do baru a suverénne si objednáva: - Jedno veľké pivo. Barman sa podozrievavo pýta: - Máš už 18 rokov?! Chalan sa nevzdáva: - Tak si dám dve malé. Malý chlapček sa v meste stratil a usedavo plače. Pristaví sa pri ňom starší pán a utešuje ho: - Neboj sa, odvediem ťa domov, len mi povedz adresu. Chlapec sa usmeje a hovorí: - Matej@azet.sk. Povzdych: Je ťažké byť debilom, konkurencia je fakt veľká! Čo vznikne spojením cukrára a astronóma? ORION – vaša čokoládová hviezda. Rozhovor dvoch susedov: - Tak som teda nechal utratiť svojho psa... - A prečo? Bol vari besný? - No, nadšený zrovna nebol. Banková úradníčka sa pýta klienta pri okienku: - Chcete peniaze vložiť alebo vybrať? Chlap odpovedá: - Vybrať, pani, vybrať, len neviem nájsť pištoľ. Rozhovor dvoch záhradkárov: - Tie škorce nám už narobili veľa škody. - Prečo si nedáte do záhrady strašiaka? - Načo? Doobeda je tam moja žena a poobede ja.

Syn pošle domov sms-ku: „Mama, nespravil som skúšku, priprav na to otca.“ Mama o chvíľu odpovedá: „Otec je pripravený, priprav sa aj ty.“ Redakcia 20


Pobavme sa

PODARILO SA VÁM (povedať na hodinách...) Aký je rozdiel medzi valaskými a pastierskymi piesňami? Vo valaských sa pasú valasi, a v pastierskych dobytok. (5. C) Čo je tradovanie? Keď niekto oslavuje. (5. C) Povedz príklad na porekadlo! Čáry – máry. (5. C) Podarilo sa prečítať: „smädný kôš“ namiesto smetný kôš. (5. C) Kto žije vo vysokohorskom prostredí? Vietnamci. (6. A) Aký je život ľudí vo vysokohorskom prostredí? Žijú na skalách, živia sa rastlinami a vysokohorským dobytkom. (6. A) Podarilo sa prečítať: „vojnový dezert“ namiesto dezertér. (7. C) Zlyhal sluch: Samo Chalupka napísal báseň „Granko“ namiesto Branko. (7. C) S kým susedí Slovensko? S Uhorskom. (8. C) Redakcia

MYSLELI SME SI, ŽE... BUKRÉTA = drevo, ostrov, peňaženka, pláž, skrýša, zápasníčka sumo... ... ale je to KYTICA ČINŽA = bytovka, čižma, nádoba na vodu, obuvnícky nástroj, vtáčia búdka, žinčica... ... ale je to NÁJOMNÉ DOHÁN = bežec, blázon, dobytok, otrok, paštika, posteľ, vyhnanec, vysoký muž... ... ale je to TABAK GÁNOK = prací prášok, prd (čítate dobre, pozn. red.), prepadlisko, vánok, včelí úľ... ... ale je to CHODBA GARDERÓBA = dedina, módna prehliadka, reštaurácia, rómska osada, skriňa... ... ale je to ŠATSTVO, SÚPRAVA ODEVOV GÁŽA = garáž, garniža, jaskyňa, obväz, rastlina, váza... ... ale je to PLAT, VÝPLATA KIŠASONKA = kysnutý koláč, parenica, rómska pieseň, syr, špajza, tučná Maďarka... ... ale je to SLEČNA (mladá a pekná, pozn. red.) MLADOŇ = krém proti vráskam, mladý stromček... ... ale je to MLADÝ CHLAPEC ŠVEC = bič, mešec, špina, štipec, šváb, voš, výrobok zo Švédska, zošívačka... ... ale je to OBUVNÍK Kolektív 7. C 21


Dajte si testík

DAJTE SI TESTÍK Akú máte povahu? 1. Predstav si, že máš pred sebou dlhé prázdniny. Ako ich stráviš? a) Vychutnám si more, slnko, horúci piesok... b) Vymetiem s partiou všetky diskotéky v meste! c) Pôjdem niekam s rodičmi. 2. Na zajtra si už naučený. Ako stráviš popoludnie? a) Zorganizujem nejaké romantické stretnutie. b) Idem za kamošmi, nech je sranda. c) Prečítam si knihu alebo si pozriem film. 3. Môžeš si vybrať, kam pôjdeš s priateľom/priateľkou cez víkend. a) Chatka pri jazere bude to pravé. b) Páčil by sa mi výlet na motorke. c) Asi pôjdeme k babke na dedinu. 4. Ako si predstavuješ ideálne večery vo svojom budúcom živote? a) Pozorovanie západov slnka na pláži. b) Diskotéky v nočných kluboch. c) Oddych pri knihe, veď si chcem spraviť nejakú výšku. 5. Ako si predstavuješ dobre využitý deň? a) Asi deň strávený cestovaním. b) Keď môžem niekoho tajne špehovať. c) Učenie a potom čas na relax. Vyhodnotenie: Najviac odpovedí A: Si neobvykle aktívna osobnosť, vyslovene neznášaš nudu, ale zároveň máš romantickú povahu. Snívať tvojimi očami je úžasné. Najviac odpovedí B: Si „typický produkt“ dnešnej doby. Správaš sa crazy a chceš byť za každú cenu cool. Pozor však, aby ťa niekto nepríjemne neschladil. Najviac odpovedí C: Si ešte stále dieťa, potrebuješ cítiť ochranu a podporu svojich rodičov. V hĺbke duše však túžiš po láske, tak sa jej neboj. Pripravila D. Botková (9. A) 22


Nemusíte vedieť

Určite NEMUSÍTE VEDIEŤ, že... ... Mliečnu cestu tvorí okolo 200 miliárd hviezd (chcela by som vidieť toho zúfalca, čo ich počítal, pozn. red.). ... Venuša je aj v minime svojej jasnosti najjasnejším bodovým zdrojom svetla na oblohe (asi by sme ju medzi planétami mali považovať za celebritu, pozn. red.). .... najstaršie horniny na Zemi sú ruly v Kanade, ktoré sú staré asi 4 miliardy rokov (keby mohli hovoriť, učebnice dejepisu by boli asi hrubšie, pozn. red.). ... pemza je jediná hornina, ktorá pláva na hladine vody (kto sa okúpe v mori po výbuchu sopky, má peeling zdarma, teda ak to prežije, pozn. red.). ... najrýchlejšie sa pohybujúci ľadovec je na Aljaške a za deň sa posunie až okolo 66 metrov (dúfajme, že nesmeruje na juh, chudák, pozn. red.). ... vlny tsunami môžu dosiahnuť v hlbokom mori rýchlosť až 700 km za hodinu (teraz zrejme zvážite výber letnej dovolenky, pozn. red.). ... ľudské telo odbúra 1 promile alkoholu asi za 10 hodín (takže v nedeľu večer už radšej nepite, pozn. red.). ... sklo používali ako prví Egypťania už 3000 rokov pred naším letopočtom (ešte pár rokov vykopávok a možno sa dozvieme, že vynašli aj televízor, pozn. red.). ... Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou vody v strednej Európe a je zároveň najväčším riečnym ostrovom v Európe (to je teda „spravodlivosť“, ostrov máme, ale more nie, už zisťujem číslo na Lampáreň, pozn. red.). ... prameň pod Muránskym hradom má výdatnosť približne 1700 litrov za sekundu (ten má energiu hádam aj porovnateľnú s jadrovou elektrárňou, pozn. red.). Kolektív 7. C

23


N. Pribilincová (8. C)

KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: ..............................................................................................,............... VYUČUJÚCI: ..................................................................... PREDMET: ............................................ TRIEDA: .............................

........................................... Platnosť do: 28.2.2010

riaditeľ školy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.