__MAIN_TEXT__

Page 1

IeDeReen DIe eenS BIJ onS BInnen WIl kIJken:

Welkom!

Den HelDeR, ScHaGen, lanGeDIJk & WaRmenHUIZen

G a D R e D n Do

v o 16 n

0 0 : 8 1 14:00 aaR W n e t n a l k n De DUIZenDe R mooIe Reclame ken: We al 17,5 Jaa a m n e G o m R UItInGen Voo

! t k n A beD Den HelDer

Den HelDer

SCHAGen

lAnGeDijk

WArmenHuizen

Industrieweg 27 t. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor koopmanweg 21 t. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 t. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

De mossel 15e t. +31 (0) 226 31 88 41 langedijk@zrgbv.nl

Dorpsstraat 165 t. +31 (0) 226 39 36 10 warmenhuizen@zrgbv.nl

WWW.zeemAnreClAmeGroep.nl


programma: industrieweg 27 • • • •

den helder

Demonstratie: een kijkje in onze drukkerij Al uw vragen over internet/websites/vindbaarheid. Lancering Mega Copy: Lokaal uw printwerk bestellen Uiteraard met een hapje en een drankje

Den Helder Wittepaal 212 • • • •

Schagen

 emonstratie: Hoe bedruk je een T-shirt D Demonstratie: Car Wrappen Lancering Mega Copy: Lokaal uw printwerk bestellen Uiteraard met een hapje en een drankje

SCHAGEN Pastoorkoopmanweg 21 Den Helder • • • • • •

Demonstratie: Hoe maak je nu eigenlijk stickers? Demonstratie: Car Wrappen Uiteraard met een hapje en een drankje Hoe frees je vormen uit diverse materialen? Direct printen op tegels, hout en nog veel meer Uniek in Nederland, vlaggen gemaakt van PETFLESSEN!

Den Helder

De Mossel 15E • • • •

Langedijk

Demonstratie: Car Wrappen 10% korting op al onze kantoorartikelen Lancering Mega Copy: Lokaal uw printwerk bestellen Uiteraard met een hapje en een drankje

Langedijk

Dorpsstraat 165

Warmenhuizen

• 10% korting op al onze kantoorartikelen • Lancering Mega Copy: Lokaal uw printwerk bestellen • Uiteraard met een hapje en een drankje

Warmenhuizen


u t m o k ? k oo Jaren geleden hadden we samen een plan en zijn we ons reclamebedrijf gestart. Het is nu 17,5 jaar later en we kijken terug op een heel veel bloed, zweet en (vreugde) tranen. In deze jaren zijn we in de kop van noord Holland legio samenwerkingen aangegaan,

reClAmeborDje met uW eiGen loGo CADeAu!

hebben we elk jaar nieuwe collega’s aangenomen en produceren we ondertussen met 40 collega’s bijna al onze reclameproducties zelf. omdat we snel en tegen scherpe

We zijn best trots op onze klanten en

prijzen kunnen aanbieden, kunnen we duizenden lokale klanten tot onze klantenkring

ons bedrijf en zouden het daarom erg

rekenen. Het gros van onze klanten beweegt zich in Den Helder, Schagen, langedijk en

leuk vinden u op deze speciale dag te

Hollands kroon.

ontmoeten. er zullen verschillende demonstraties plaats vinden en

Door onze nauwe samenwerking met de Dokkumer Vlaggencentrale werken we steeds

natuurlijk willen u graag kennis laten

meer door heel nederland maar onze basis ligt nog steeds bij onze lokale klanten die

maken met ons vak. Als u zich vooraf

we met deze open dag dan ook graag verwelkomen.

aanmeldt op menno@zrgbv.nl, dan leggen we een mooi reclamebordje -voorzien van uw logo- klaar op de

Tot ziens!

vestiging van uw keuze. Het bordje is 40x30cm en gemaakt van 1cm dik Forex.

Jeroen

Menno GrAtiS D reClAmebor

nAAmSbekenDHeiD zeemAn reClAmeGroep iS een SpeCiAliSt in Het verGroten vAn uW nAAmSbekenDHeiD. Wel eenS GeDACHt AAn een:

Sinds 1 april jl zijn zeeman reclamegroep en Drukkerij Gerja samen verder gegaan onder de naam zeeman reclamegroep bv. We bieden ondernemers en organisaties een breed pakket aan reclameproducten in de regio. Dat doen we vanuit onze 5 vestigingen, waarbij Waarland is samengevoegd

De GeperSonAliSeer mAilinG oF eiGen krAnt uW FlYer, nieuWSbrieF oF broCHureS per poSt Sturen AAn een beStAnD op mAAt. eiGen krAnt oF mAGAzine uitGeven. er zijn leGio moGelijkHeDen om Dit pASSenD te mAken voor uW orGAniSAtie

met Schagen en langedijk. in Warmenhuizen, Den Helder en Schagen vindt u ons op de bekende locaties.

WWW.zeemAnreClAmeGroep.nl


vAkmenSen DAG in DAG uit Werken We met onS teAm vAnuit 5 veStiGinGen in De kop vAn noorD-HollAnD met veel plezier en inzet voor DuizenDen klAnten per jAAr. Zoals dat gaat in de reclamewereld, gebeurt dat ook regelmatig op het laatste moment. Dat we ons al jaren succesvol mogen inzetten, vrijwel dagelijks onze deadlines halen en wekelijks nieuwe klanten verwelkomen is dan ook te danken aan onderstaande vakmensen. We zijn er trots op!

jeroen zeeman

menno zeeman

Frans Slot

ben kooij

Dick DrĂśge

AndrĂŠ Slijkerman

loek Stoop

Sabine van berkum

eigenaar

eigenaar

bedrijfsleider belettering

bedrijfsleider Drukkerij

ordermanager Drukkerij

Signmaker

Drukkerij

Account manager

ton van oers

joop krautwurst

Henny bakx

marjo muntjewerf

erwin vader

michiel pronk

man Yuen Ho

rob kemp

Account manager

Availability manager

Administratie

tekstschrijver marketing

vormgever Fotograaf

vormgever 3D imaging

Dtp Digital print operator

Dtp Digital print operator

kevin baaij

pascal koning

erik boekel

tinie kool

Cynthia Stendert

tessa everts

jacqueline veldman

Gert kaat

offset Drukker multiboy

offset Drukker

offset Drukker

nabewerking

receptie - Dtp

receptie - Dtp

receptie - Dtp

Xl print operator Signmaker

roger de Waard

leroy boot

tim Sijm

Danny van leeuwen

reitz boersen

robert blokker

marco liebe

Anniek nieland

ordervoorbereider zeefdrukkerij

zeefdrukker

Signmaker

Signmaker

Signmaker

Signmaker illustrator

Xl print & Frees operator

Signmaker

elise Schuijt

jennifer Wiersma

Suzanne tol

miranda koning

marcel bruin

Demi kruk

boris Gaatjes

midas van koolwijk

vormgever Digital print operator

Dtp Digital print operator

Dtp Digital print operator

Dtp Digital print operator

vormgever Digital print operator

Stagiaire

Allround Specialist

Stagiair

GezoCHt!! Frits van Wolveren

Frank buschman

Sebas de reus

bart van der bij

kiki Westerweel

niels nieuwland

levi van Grootheest

tekstschrijver marketing

Webdesign eigenaar Smeders

Webdesign Front-end Developer

Webdeveloper

Webdesign Front-end Developer

Webdeveloper

internet Stagiair

SiGnmAker/ reClAme monteur


meGACopY.nl er zijn er niet veel meer in De kop vAn noorD HollAnD... PlaatSen WaaR Je Snel en GoeDkooP kUnt PRInten en koPIeËRen.

megacopy is het nieuwe initiatief van Zeeman Reclamegroep waar u altijd terecht kunt voor de beste prijs voor het printen van uw verslagen, het inbinden van uw rapporten, geboortekaartjes, directmails of printwerk van elke andere orde. op www.megacopy.nl kunt u uw offerte zelf samenstellen maar als u liever van persoonlijk contact houdt kunt u altijd bellen met Ben of Dick. op www.megacopy.nl vindt u de contact gegevens.

bel (0223) 523006 optie 1

u kunt dus vanaf nu heel eenvoudig online uw printwerk bestellen en toch lokaal!

Idee Kim Spaans-Smit, fotografie Jack Weel, opmaak Zeeman Reclamegroep

WWW.meGACopY.nl

Ben

Het is een heerlijk jochie!

Den HelDer Industrieweg 27 1785 aG Den Helder t. +31 (0)223 523 006 denhelder@zrgbv.nl

SCHAGen Witte Paal 212 1742 la Schagen t. +31 (0)224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

lAnGeDijk De mossel 15 e 1723 HZ noord-Scharwoude t. +31 (0)226 31 88 41 langedijk@zrgbv.nl

Dick

WArmenHuizen Dorpsstraat 165 1749 ac Warmenhuizen t. +31 (0)226 39 36 10 warmenhuizen@zrgbv.nl


Drukkerij

tip 1 beStel Al uW DrukWerk GeWoon lekker lokAAl, om De prijS HoeFt u Het niet te lAten.

tip 2 bel 0223-523006 (optie 1) en AlleS WorDt GereGelD.

Al sinds 1903 een begrip in Den Helder en omstreken


vormGevinG

tip 1 WorDt een vrienD vAn erWin oF miCHiel, Die zijn er eCHt Heel GoeD in.

tip 2 bel 0223-523006 (optie 2) en mAAk een StAp in kWAliteit. kinderopvang


beletterinG

tip 1 beDrijFSbuSSen moGen lekker opvAllen!

tip 2 bel 0223-668838 en vrAAG FrAnS AlleS WAt je Wilt Weten (over StiCkerS).


zeeFDruk

tip 1

De Winter komt er AAn, beStel nu AlvASt uW kleDinG.

tip 2 bel 0224-296007 (optie 2) en pAS een jAS bij roGer.

T-SHIRTS

POLO’S

7,80

SWEATERS

14,60 3,50

WERKJASSEN

41,00

WERKSCHOENEN

WERKBROEKEN

51,00 41,00


online media TIP 1

Stop vandaag nog met je oude website

TIP 2 bel 0223-692935 Frank weet raad Heeft u het idee dat uw huidige website niet optimaal presteert? Dat de website bijvoorbeeld erg traag is, dat de positie in de zoekmachine veel beter kan of dat bezoekers uw website wel bezoeken maar niets bestellen? Met onze Quickscan kunnen we u precies vertellen waar de zwakke punten van uw website liggen. De scan beoordeelt uw website op een aantal belangrijke onderdelen. Dit resulteert in een rapportcijfer en verbeterpunten of u krijgt een welgemeend compliment, zo zijn we ook! Ga naar smeders.nl/quickscan en laat de scan vrijblijvend uitvoeren door onze specialisten.

De vindbaarheid op het internet is voor on-

wensen en eisen bepalen dan hoe de website er

dernemers meer dan ooit van levensbelang.

uit komt te zien en hoe deze werkt. U heeft dan

Daarnaast is een website vaak de eerste ken-

in alle opzichten een unieke website die exact

nismaking met uw bedrijf. Daarom moet op

aansluit bij uw huisstijl, doelgroep en gewenste

uw website alles kloppen.

uitstraling.

Sinds 2016 hebben Smeders en Zeeman Recla-

We werken voor een klantenkring met uiteenlo-

megroep de online activiteiten samengevoegd

pende bedrijven en organisaties. Groot of klein,

tot een gespecialiseerd internetbureau: Sme-

bedrijf of overheid, we hebben er van alles wel

ders Internet.

wat tussen zitten. Voor veel van onze klanten werken we al vele jaren en we zijn er trots op

Maatwerk website

dat ze dat vertrouwen in ons hebben. We gaan

We beginnen met een blanco vel en ontwer-

dan ook altijd voor een klantrelatie op de lange

pen de website vanaf het eerste concept tot

termijn. Zien wat we gemaakt hebben? Neem

het eindresultaat helemaal voor u op maat. Uw

eens een kijkje in onze portfolio op smeders.nl.


DVC

Dokkumer vlaggen centrale

TIP 1 Een onderhoudscontract voor uw masten en vlaggen is zo gek nog niet.

TIP 2 bel 06-22136723 en vraag naar de mogelijkheden.

DOKKUM Holwerderweg 25 9101 PA Dokkum Telefoon: +31 (0)519 228 228 E-mail: webteam@dvc.nl

AMSTERDAM Spaklerweg 75-1 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht Telefoon: +31 (0)20 463 18 27 E-mail: amsterdam@dvc.nl


WAt Doen Wij • Vlaggen

• 3D animaties

• Briefpapier

• Jubileum-

• Reclameborden • Visitekaartjes

• Autobelettering

• Flyers

• Notitieblokken

• Stoepborden

• Advertentie

• Stickers

• Spandoeken

• Vlaggenmasten

• Presentatie-

• Websites • Reclamezuilen

SCHAGen Witte Paal 212 1742 la Schagen t. +31 (0)224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

onDern

emers f eDerat

ie scha gen

inkoop

• Bedrijfskleding • Brochures

Den HelDer Industrieweg 27 1785 aG Den Helder t. +31 (0)223 523 006 denhelder@zrgbv.nl

magazines

mappen • Digitale nieuwsbrieven

• Vormgeving

• Orderblokken

• Magazines

• Gevelreclame

• Logo’s

• Spanframes

• Huisstijlen

• Standbouw

de ooie va ar eervolle ve rmelDing ‘le kker

nr 09

decemb er 2015 Dit magazine is een uitgav e van onDernemer s feDeratie schagen en worDt versp reiD onDer De onDernemer s uit Deze regio

• Rollbanners

• Posters

• Makelaarsborden

• Geboortekaartjes

• Fotografie

...en nog veel meer

Den HelDer Pastoor koopmanweg 21 1784 nX Den Helder t. +31 (0)223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

lAnGeDijk De mossel 15 e 1723 HZ noord-Scharwoude t. +31 (0)226 31 88 41 langedijk@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl

WArmenHuizen Dorpsstraat 165 1749 ac Warmenhuizen t. +31 (0)226 39 36 10 warmenhuizen@zrgbv.nl

Profile for Zeeman Reclamegroep

Zrgbv krant  

Zrgbv krant  

Profile for zrgbv
Advertisement