Noordkop in Zaken 10

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 10 - 2018

Southern North Sea Energy Alliance

Firma A. Sneekes 15 firmanten onder 1 dak

Pagina 8

Pagina 12

Acta Marine Maritieme Uitdagingen Pagina 30

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


HYPOTHEKEN VOOR STARTERS, DOORSTROMERS EN ONDERNEMERS

ONZE MAKELAARS

ORT BINNENK HET NT VERSCHIJ HEUL R DERDE VE NE MAGAZI

Wij zijn specialist in financiële dienstverlening, al onze 40 collega’s helpen u graag met: • Verzekeren en sparen • Pensioen • Zorgen en inkomen • Financieel advies en hypotheken

• Echtscheidingsadvies • Makelaardij en taxaties • Bedrijfsverzekeringen en verzuimbegeleiding

Anna Paulowna, Wieringerwerf, Schagen en Julianadorp T. 0223 - 521 750 24/7 advies en hulp

www.phverheul.nl


voorwoord / colofon

we doen het

samen

En dan is het alweer december. De maand waarin we terugkijken en vooruitblikken. De maand waar we extra tijd maken voor familie en vrienden. De maand waarin we ons opladen voor weer een nieuw ondernemend jaar.

T

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

2018

lines werden gewoon gehaald en de

met Zeeman Reclame-

klanten hebben er niets van meegekre-

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

groep, kan ik niet anders

gen. Op zulke momenten weet je weer

Zeeman Reclamegroep BV,

zeggen dan dat ik trots

even dat je het allemaal als team doet.

www.zrgbv.nl

ben. Trots op onze hard-

En daar ben ik dankbaar voor!

erugkijkend

op

werkende en loyale me-

Teksten:

dewerkers, trots op onze vaste en nieu-

Als ondernemer doe je het niet alleen,

we klanten en trots op het feit dat we,

we doen het samen. Met personeel,

en dat overdrijf ik niet, duizenden boek-

vrienden, familie en mede-onderne-

Advertentie acquisitie:

jes, flyers, folders, posters, vlaggen en

mers. Daarom blijven we dit magazine

Mocht u in het volgende nummer willen

ontwerpen door onze handen hebben

ook in 2019 uitgeven, want het is een

adverteren, nieuws willen plaatsen of

zien gaan.

extra tool om elkaar te motiveren.

belangrijke data door willen geven dan kunt

Daarnaast hoop ik dat je geĂŻnspireerd

u dat doen via menno@zrgbv.nl

Zeeman Reclamegroep BV,

En natuurlijk was het niet alleen maar

raakt door de verhalen van onze lokale

zonneschijn, want ook wij lopen wel

toppers, zodat je die inspiratie kunt in-

eens met onze neus tegen de muur. Zo

zetten voor je eigen bedrijf en 2019

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

hebben we enkele maanden geleden

gaat rocken!

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

enorme waterschade geleden. Maar mede dankzij het personeel, hoefde niets stilgelegd te worden. De dead-

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

Fijne feestdagen,

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


interview bouwbedrijf tuin

vier generaties

in u T f ij r d e b w u o b Moniek Tuin stapte zo’n 14 jaar geleden in het familiebedrijf dat

samen met haar collega’s Jack de Heer

haar overgrootvader als kerkenbouwer is begonnen. “Een vrouw

en Gerard Kaptein. “Waarbij eigenaar

in de bouw. Dat was wel even wennen voor sommige. En dat ik ook nog eens jong en het ‘nichtje van de eigenaren’, maakte het er niet makkelijker op”, laat de projectleider weten. Inmiddels is ze ‘one of the guys’ en maakt ze samen met het hele team van uitdagende projecten mooie succesverhalen.

V 4

Peter Tuin gelukkig nog niet uit het oog verloren is! Zijn manier van ondernemen en denken is echt fantastisch en daar heb ik de afgelopen jaren enorm van mogen leren”.

De drie gebroeders Tuin

oor Moniek was het al vroeg

bedrijf Tuin wilde beginnen. “Ik heb de

“In 1970 heeft mijn opa het bedrijf over-

duidelijk dat ze in de bouw

meeste facetten van de onderneming

gedragen aan ome Peter, ome Pim en

wilde stappen. Nadat ze de

doorlopen, zodat ik de zaak goed leerde

vijf jaar later ook aan mijn vader Louis.”

opleiding HTS Bouwkunde had

kennen en dat mijn collega’s zagen dat

De drie broers hebben dat jaren volge-

afgerond, begon ze al snel bij

ik er ook hard voor moest knokken om

houden en de onderneming groeide

het bedrijf te werken omdat ze

uiteindelijk projectontwikkelaar te wor-

gestaag, totdat in 1988 het bedrijf fail-

onderaan de ladder bij Bouw-

den.” Inmiddels voert Moniek de directie

liet ging. “Er was een hotel gebouwd en

zaken | Magazine


interview bouwbedrijf tuin

geëxploiteerd, het bouwbedrijf stond

geeft juist iedereen de vrijheid en het

als onderpand. Na vele jaren procede-

vertrouwen om zelf keuzes te maken,

ren was de uitspraak van de rechtbank

initiatief te tonen. Op die manier durft

duidelijk: de directie van het sportho-

het hele team ook stappen te zetten

tel heeft de Tuin Groep opgelicht. Een

en daardoor groeit iedereen. Ik vind het

schadevergoeding was een doekje voor

een waardevolle manier van werken.”

het bloeden, want alles was naar de knoppen. Mijn vader en ooms moesten

Loyaal team

zelfs hun huizen verkopen. Er is in mijn

Het bouwbedrijf heeft anno 2018 zo’n

ogen een wereldprestatie geleverd, dat

40 vaste medewerkers in dienst en

wij nu weer zo’n mooi en sterk bedrijf

daaromheen staat nog een flexibele

hebben. En dan denk ik niet alleen aan

schil van een tiental ZZP’ers. “Het ver-

de directie maar natuurlijk ook aan het

loop in onze onderneming is minimaal.

personeel. Hieruit blijkt duidelijk: ‘een

Sommige medewerkers zijn al meer dan

onderneming run je samen’. Heel be-

dertig jaar aan Tuin verbonden. Dat laat

was in de bouwsector. Gelukkig hebben

langrijk was ook dat de vaste klanten

toch wel zien dat we iets goed doen met

we op dit moment twee goede jongens

tot de dag van vandaag ons trouw ge-

elkaar. Daarnaast is het prettig voor de

lopen, die hopelijk ook blijven plakken.”

bleven zijn.”

klanten om steeds weer een vertrouwd

Moniek vindt het jammer dat het aantal

gezicht te zien. Hiervoor ben ik iedereen

leerlingen in de bouwsector stagneert.

erg dankbaar”

“Ons werk is ontzettend leuk! Je maakt

Doordat Tuin een loyale klantenkring en

met elkaar mooie projecten en maakt

groep medewerkers heeft, konden ze zowel het faillissement als de afgelopen

Via Espeq, een samenwerkingsverband

de klanten altijd blij. Zo is het tof om

crisis goed doorstaan. “Daar ben ik echt

van opleidingsbedrijven die opleidingen

e-woningen te bouwen en hebben wij

trots op! Ook de manier van leidingge-

verzorgen voor de bouwbranche, komt

veel werken, waarbij wij de echte am-

ven heeft hier debet aan, want Peter

de onderneming aan nieuwe toppers.

bacht nog mogen uitvoeren bij renova-

kan als eigenaar natuurlijk gemak-

“In deze tijd is dat overigens een stuk

ties in Amsterdam. Elke dag is anders in

kelijk bepalen hoe hij het wil, maar hij

minder, want er is weinig nieuwe aan-

de bouw.”

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


altijd op terug kunnen vallen.”

interview bouwbedrijf tuin

de bouwsector, waar ze in de praktijk

Tuin staat als een huis Bouwbedrijf Tuin is helemaal toekomstproof, volgens Moniek. “We zijn net verhuisd naar de Witte Paal in Schagen. Een mooie plek, waarbij iedereen weer bij elkaar zit, een fijne werkplek heeft en waar ook plaats is om te groeien. Daarnaast hebben we een super fijn team dat flexibel inzetbaar is, waardoor we op een gezonde manier samen kunnen ondernemen.” Aangezien het bouwbedrijf momenteel voor

Van onderhoud tot duurzaamheid

sen en uitvoeren.” Brandwerendheid

zo’n 80% in bouwteam werkt, hoeven

Bouwbedrijf Tuin heeft een paar grote

en duurzaamheid zijn van belang voor

ze weinig in aanbesteding te doen. “We

pijlers: onderhoud, nieuwbouw, reno-

de toekomst en de toekomst is al in

hebben veel vaste klanten! Het is ont-

vatie, brandwerendheid & duurzaam-

volle gang.”

zettend gaaf om juist samen met hen

heid.

een project aan te gaan, van ontwik-

“Onderhoudswerkzaamheden

zorgen voor continuïteit in het bedrijf,

In toekomstoplossingen is het bedrijf

keling tot bouw.” Juist door de platte

dit voeren wij uit voor een aantal wo-

pionier. Vorig jaar won Tuin een uit-

structuur en de korte lijntjes van Tuin

ningcorporaties, scholen, zorginstellin-

vraag door een inschrijving van een

is dit prima mogelijk. “Daarom willen

gen etc... Fantastische opdrachtgevers

project met een EPC-waarde van maar

we ook niet verder groeien dan zestig

om te hebben! De renovaties zijn echte

liefst -1,4. Dit betekent dat het gebouw

medewerkers, want dan verlies je deze

specialisaties, waar ons team optimaal

meer energie oplevert dan dat het

fijne manier van werken. Bij ons kent ie-

uitgedaagd wordt. Denk hierbij aan re-

verbruikt. “Het is belangrijk om hierbij

dereen elkaar nog. Op dit moment staat

novaties midden op de Kalverstraat,

luchtdicht te bouwen en goed te iso-

Tuin als een huis en dat willen we graag

Rokin en Damrak, waarbij veel in de

leren, maar ook op de juiste manier te

zo houden!”, aldus de vierde generatie

praktijk anders is zoals vooraf door de

ventileren. Om dit eigen te maken is ie-

Tuin.

architect is bedacht. Onze flexibiliteit en

dereen op cursus geweest. Daarnaast

kennis zorgt ervoor dat we toch binnen

hebben veel medewerkers van Tuin

Meer informatie:

de aangegeven planning alles aanpas-

ontzettend veel ervaring en kennis in

BouwbedrijfTuin.nl

zaken | Magazine

7


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

Southern North Sea Energy Alliance SNSEA

SNSEA Vier organisaties rond het zuidelijk deel van de Noordzee met

duurzame economische voorspoed.

een sterke band met de waardeketen en de bedrijfskolom in de

In de komende decennia is de offshore-

offshore energie sector bundelen hun marketing en promotie krachten.

A 8

energiewinning in de Noordzee ‘on the move’:

Off-

Memorandum of Understanding voor

l

shore Ports AYOP, East of

samenwerking. De ondertekening vond

zuidelijke Noordzee zal flink toenemen

Engeland

msterdam

Ymuiden

Energieopwekking in en rond de

Group

plaats op 23 oktober in de Amsterdam

en een belangrijke bron vormen voor

EEEGR, North Sea Energy

RAI tijdens de Offshore Energy 2018

ondernemen, investeringen, innovatie

Gateway Den Helder NSEG

beurs en conferentie.

Energy

en Team Humber Marine Alliantie THMA tekenden een

zaken | Magazine

en werkgelegenheid. l

De zuidelijke Noordzee een troef voor

Offshore olie en gas exploratie en

exploitatie activiteiten zullen afnemen.


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

l

Offshore windparken worden ont-

wikkeld en

gerealiseerd en moeten

worden beheerd en onderhouden. De

vracht, goederen en personeel het-

en informele gebied-overschrijdende

geen zeer gunstig is voor de regio’s en

samenwerking te realiseren tussen

de gevestigde bedrijven.

de leden en stakeholders met als doel meer business, investeringen en werk-

vraag naar geschoolde werknemers in onderhoud en operaties zal enorm toe-

De vier partners zien de geschetste za-

gelegenheid, uitwisseling van kennis

nemen.

ken als een reële kans om een voorna-

en competenties en innovatie.

l

Olie en gas infrastructuur in de

me rol te vervullen als offshore energie

Noordzee wordt ontmanteld, herge-

hub voor West Europa. Een hub die kan

De vier regio’s grenzen aan Noordzee.

bruik of deels ingezet voor de energie-

groeien tot een wereldspeler in de off-

Elk van de vier partijen vertegenwoor-

transitie.

shore en mariene energie innovatie en

digt het economische ecosysteem van

l

Systeemintegratie tussen offshore

technologie. De samenwerking wordt

de offshore energie sector in zijn re-

hernieuwbare energie en conventione-

en gebrand met de naam ‘Southern

gio. Leden en stakeholders van de vier

le offshore energie biedt economische

North Sea Energy Alliance’ – afgekort

partijen zijn commerciële en non-profit

kansen en versneld de energietransitie.

‘SNSEA’

bedrijven in de toeleveringsketen, on-

l

derwijsinstituten, onderzoekinstellin-

De Noordzee – en met name het

zuidelijk deel – zal zich ontwikkelen als

Doel van het MOU

de proeftuin van West-Europa voor off-

Het MOU is het raamwerk voor nauwe-

werking heeft als voornaamste doel

shore energie innovatie en technologie.

re werkrelaties en bevordert gezamen-

het ondersteunen van de leden bij het

l

Slimme verbindingen zorgen voor

lijke projecten tussen de partijen en

genereren van werk, omzet en investe-

optimale transport en logistiek van

hun leden. De uitdaging is om formele

ringen.

gen en overheidsinstanties. De samen-

zaken | Magazine

9


ADvertenties

wit wit

&

wit wit

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Verstand lekkereten! eten! Verstand van van lekker

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


Zelf uw huis

verkopen?

column warnars makelaardij

- column -

Raymond warnars Warnars makelaardij

“Nu de woningmarkt is aangetrokken en de meeste woningverkopen ‘vanzelf’ lijken te gaan, proberen steeds meer mensen de verkoop zelf te begeleiden. De reden hiervoor is in de basis: kostenbesparing. Op zich ben ik hier geen tegenstander van, mits de afronding maar professioneel gebeurt.

E

r komen helaas veel gevallen voor dat infor-

rondleiding, de presentatie (professionele foto’s, Funda,

matie voor de koper ontbreekt en dat de juri-

website makelaar etc), het benaderen van het netwerk,

dische kant niet waterdicht blijkt te zijn voor

het uitvoeren van een open huis, de onderhandelingen

de partijen. Ook zien we koopsommen voorbij

en het contractuele papierwerk via de makelaar laat

komen die lager zijn dan de mogelijke koop-

verzorgen.

som. Dan vervalt dus eigenlijk het beoogd financieel voordeel. Dat is jammer.

Vraag in bovenstaand geval naar de deeldiensten van de makelaar. Het scheelt u zeker in de kosten en u be-

Een makelaar heeft natuurlijk een veel groter netwerk

houdt het gevoel dat u ‘het zelf heeft verkocht’.... met een

en doet de verkoop van een huis hopelijk niet, net als

klein beetje hulp van de makelaar. Wilt u ook uw huis

u, eens per zes of zeven jaar. Wilt u toch uw eigen bij-

deels zelf verkopen? Bij Warnars Makelaardij stellen

drage leveren? Het is naar mijn mening in zo’n geval

we graag een verkoopplan op maat voor u op. Neem te-

beter te kijken naar wat u zelf doet en voor welk deel u

lefonisch contact op via telefoonnummer 0223-617044.”

de makelaar gebruikt. Zo kunt u zelf heel goed de tweede rondleiding in ‘uw eigen huis’ doen, als u de eerste

Tot spreeks!

zaken | Magazine

11


interview Fa. Sneekes

Fa. A. Sneekes 15 firmanten onder één dak

Een bedrijf met maar liefst 15 firmanten, die ook nog eens allemaal familie van elkaar zijn. Waar zie je dat tegenwoordig nog! Fa. A. Sneekes en Zn. in Schagerbrug is uniek in zijn soort. In 2012 is de derde generatie ingestapt, waar de neven Boy en Jerry Sneekes ook bij horen. Zij nemen ons mee in de wondere wereld van een groot familiebedrijf.

D 12

steeds minder. Naast het agrarisch loonwerk, gingen onze ooms en vaders grondverzetmachines verhuren.” En zo bleef het balletje rollen. Rond 1975 kwamen de werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw erbij en in 1989 werd het bedrijf uitgebreid met het spoelen van bloembollen.

e roots liggen in 1948, toen

een tractor erbij kocht, verschoof het

opa en oma Sneekes een

werk steeds meer naar de agrarische

Natuurtechnisch grondwerk

veehouderij begonnen aan

kant. Aangezien ze negen zoons had-

“Sinds vijf jaar is de tak ‘natuurtech-

de Korte Ruigeweg 4. Nu

den, die allemaal meehielpen, groeide

nisch grondwerk’ erbij gekomen”, ver-

nog steeds de standplaats

het bedrijf gestaag”, vertelt Jerry. Boy

telt Boy. “Zo hebben we bijvoorbeeld

van de hoofdvestiging van

vult hem aan: “Begin jaren ‘70 wer-

in opdracht van Staatsbosbeheer de

de huidige firma. “Toen opa

den de activiteiten in de veehouderij

natuur hersteld in de Schoorlse Dui-

zaken | Magazine


interview Fa. Sneekes overhiereennaam

was hier op veel plekken schade ont-

Brand bij de bloembollen spoelerij

staan. We hebben de toplaag afge-

Het spoelen van de bollen gebeurt in

plagd en er fraaie zandvlaktes van

‘t Zand, hemelsbreed zo’n 5 kilome-

gemaakt.” Een ander voorbeeld van

ter van de hoofdvestiging gelegen.

het natuurtechnisch grondwerk is de

“Helaas is onze spoelerij in mei 2018

aanleg van 10 ha natuurgebied tus-

helemaal afgebrand! Dit was precies

sen Groote Keeten, Abbestee en Cal-

voor het tulpenseizoen, dus dat was

lantsoog. “Daarnaast hebben we voor

een flinke domper.” Maar bij zo’n te-

het natuurgebied Leybeek in Voge-

genvaller komt dan de kracht van een

lenzang diverse werkzaamheden uit-

familiebedrijf naar boven. “We laten

gevoerd. Eigenlijk hebben we dit weer

ons echt niet uit het veld slaan door

in ere hersteld, door de dichtgeslibde

zo’n tegenslag.”

nen. Door een reeks heftige branden

beek uit te baggeren, looppaden aan te leggen en nieuwe beplanting aan

Dat blijkt wel uit het feit dat alles bin-

te leggen.”

nen vier weken weer in bedrijf was. “Niets heeft in de tussentijd stilge-

Risicospreiding door variatie in werkzaamheden

staan. Daar zijn wij ontzettend trots op! Alle taken werden verdeeld, iedereen werkte zich een slag in de

Waar Boy zich vooral bezighoudt met deze vrij nieuwe tak van sport, de fi-

Maar op dit moment is er nog steeds

rondte en allemaal deden we wat we

nanciën, calculatie en aannemerij, is

genoeg te doen in de bloembollen-

moesten doen. Zeer kort na de brand

Jerry hoofdzakelijk betrokken bij de

sector. “Van het land klaarmaken tot

konden wij en onze klanten de vruch-

afdeling bloembollenteelt en landver-

het rooien en spoelen; voor alle werk-

ten van deze tomeloze inzet plukken.

huur. “Aangezien de agrariërs steeds

zaamheden op en naast het land kun-

De samenwerking in het bedrijf is echt

groter worden en daardoor minder

nen de bloembollenkwekers ons inhu-

ontzettend goed.”

werk gaan uitbesteden, is het goed

ren. Bij sommige bedrijven komt het

om andersoortige werkzaamheden er-

voor dat we het gehele proces verzor-

Teamwork

naast te hebben. Zo kunnen we onze

gen, terwijl we bij een andere agrariër

Die samenwerking moet ook wel goed

medewerkers continuïteit bieden en

bijvoorbeeld een gedeelte oppakken,

zijn, met 15 firmanten, een brede va-

zorgen we voor risicospreiding.”

zoals enkel het spoelen.”

riatie aan werkzaamheden, een groot

zaken | Magazine

13


ADvertenties

Verhoeks N o t a r i s

Snel, duidelijk, eenvoudig

De notaris zorgt voor uw veiligheid in het rechtsverkeer

Dienstverlening met meerwaarde g met Geen erfbelastin ent: een goed testam

aalTestament VerhoeksOptim

www.notarisverhoeks.nl www.notarislezing.nl www.notarisopinie.nl

www.geenerfbelastingbetalen.nl www.belastingvrijschenkingen.nl

Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl

Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 62 71 41 F. 0223 62 12 46 E. info@vermeerschuttemusen.nl

www.vermeerschuttemusen.nl


interview Fa. Sneekes

machinepark en een flink aantal per-

een oogje in het zeil. Verschillende

hele keten. Daarnaast gebruiken we

soneelsleden. Dat alles als een geolie-

firmanten, die inmiddels de pensioen-

zonne-energie en heeft ons team de

de machine loopt komt mede door de

gerechtigde leeftijd hebben bereikt,

cursus ‘het nieuwe draaien’ gevolgd,

open bedrijfscultuur, volgens Boy. “De

zijn uitgetreden. “Op papier weltever-

voor een stukje bewustwording. Vroe-

firmanten staan bij ons gelijk aan de

staan, want ze komen allemaal nog bij-

ger was het bijvoorbeeld heel normaal

medewerkers. We zijn toegankelijk en

na dagelijks op de werkvloer”, laat Boy

dat je de graafmachine 15 minuten

het personeel wordt gemotiveerd om

weten. Jerry vult hem aan: “Dat wordt

moest laten draaien, voordat je ermee

mee te denken bij projecten en de be-

ook erg gewaardeerd, want zij heb-

aan de slag kon. Inmiddels is dat echt

drijfsvoering. Ook voor onze klanten is

ben stuk voor stuk zo’n 40 tot 50 jaar

niet meer nodig. Op deze manier pro-

het fijn dat we korte lijnen hebben en

ervaring. We vragen ze geregeld om

beren we stukje bij beetje het milieu

snel kunnen schakelen. We draaien op

advies.” Maar de oudere generatie laat

minder te belasten en duurzamer met

teamwork, kun je wel zeggen.”

de ‘jonkies’ wel vrij in hun manier van

onze energie om te gaan.”

werken. “De ex-firmanten snappen dat Eens in de drie weken is er een di-

het bedrijf moet meegaan met de tijd,

Boy, Jerry en de mede-firmanten heb-

rectieoverleg, elk kwartaal steken de

dus dat accepteren en stimuleren ze.

ben dus hun blik op de toekomst ge-

firmanten hun koppen bij elkaar en

Zo houd je de onderneming natuurlijk

richt. En dat moet ook wel, want het

elke vrijdag ontmoet het personeel el-

ook gezond. Daarom is de verjonging

is hun doel om de firma gezond te

kaar op de hoofdvestiging. Jerry: “Dan

van de firma erg belangrijk.”

houden, zodat ook de vierde, vijfde

worden alle werkbonnen ingeleverd.

en misschien zelfs tiende generatie

We doen dit nog op de ouderwetse

Blik op de toekomst

manier, maar het fijne ervan is dat de

Bij die verjonging hoort ook een stukje

oudste in de vierde generatie is nu 11

medewerkers die vooral in Amster-

verduurzaming. Zo heeft de firma

jaar, dus het duurt nog even voordat

dam werkzaam zijn de collega’s uit de

enkele jaren geleden de CO2-presta-

zij gaan instromen. Maar we doen er

Noordkop weer spreken. Zo houd je

tieladder al ingevoerd. Boy legt uit:

in ieder geval alles aan om een mooi

het teamgevoel hoog.”

“Hierin hebben wij de CO2-uitstoot

bedrijf aan te bieden, mochten ze ooit

van ons bedrijf in kaart gebracht en

firmant willen worden”, besluit Jerry.

Advies van de oudere generatie

Sneekes daarvan kan genieten. “De

dit instrument helpt ons om die op

De vaders en ooms van de jonge on-

structurele wijze te reduceren in de

Meer info:

dernemers houden nog iedere dag

bedrijfsvoering, projecten en in de ge-

www.Fa-Sneekes.nl.

zaken | Magazine

15


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd.

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00


column lutterman tegels

- column -

Nieuwbouwtegels

worden steeds moderner

Katja Kuyper Lutterman Tegels

“Naast dat we bij Lutterman Tegels vele particulieren mogen helpen in hun keuze in tegels, zijn wij veelvuldig betrokken als onderaannemer bij nieuwbouwprojecten in Den Helder en Julianadorp. Daarbij zie ik een verrassende verschuiving in de keuze van de standaard tegel door de aannemer. Uiteraard moet deze tegel voor een grote doelgroep toegankelijk zijn, maar waar men eerst alleen uit witte wandtegels en kleine vloer-

O

tegels kon kiezen, wordt er nu gelukkig meer gekeken naar wat de trend is. mdat ik mij dagelijks bezighoud met tegels,

Tegenwoordig is er zoveel mogelijk op tegelgebied, dat

kan ik de aannemers ook adviseren over

er hierdoor keuzestress kan ontstaan. Door goede en

en attenderen op modernere exemplaren

mooie standaard tegels aan te bieden, kunnen we dit

in dezelfde prijsklasse. Zo hebben de be-

verlagen. Kopers van de nieuwbouwprojecten waarbij

woners van het nieuwbouwproject Willem

wij als tegelzetter bij betrokken zijn, komen allemaal bij

Alexanderhof in Julianadorp bijvoorbeeld

ons in de showroom het standaard pakket bekijken. Voor

de keuze uit fraaie witte 30x60 cm wandtegels en in

de meeste bewoners zijn die tegels prima, maar som-

diverse tinten antraciet 60x60 vloertegels. Men kan dus

mige mensen willen graag iets anders uitkiezen. Aan-

‘gewoon’ voor de standaardtegel kiezen en tegelijkertijd

gezien men vaak een lange periode moet wachten op de

trendy zijn.

oplevering van de nieuwbouwwoning, is er tijd genoeg om de juiste keuze te maken. Ook dan helpen we de klant

Al eerder bij De Hofdame en de Zusters in Den Helder

graag de weg te vinden in de wondere wereld van de

mochten we mooie tegels in het standaardpakket opne-

tegel. Tegels kunnen een huis maken of breken. Daarom

men. Ditzelfde gebeurt ook in de projecten Polderhofje

is het van belang om de tegels live bij ons in de winkel te

van aannemer Appelman en Over ‘t Wad van aannemer

komen bekijken. Daarnaast kunnen we de klant van een

A. Tuin. Als tegelliefhebber vind ik dit echt een mooie

persoonlijk advies voorzien, zodat ze een weloverwogen

ontwikkeling in de nieuwbouwsector. Uiteraard kun-

besluit kunnen maken en zo nog jarenlang plezier heb-

nen klanten, wanneer de standaard tegel niet aan hun

ben van die keuze in hun splinternieuwe woning!”

wensen voldoet, in onze showroom een ander mooi exemplaar uitkiezen.

Tot gauw in onze showroom!

zaken | Magazine

17


artikel acta marine

ACTA MARINE staat voor maritieme uitdagingen Van ondersteuning door werkschepen bij de Palmeilanden in Dubai tot het vervoeren van crewleden van en naar het Gemini Offshore Windpark in de Noordzee. Voor Acta Marine is niets te gek. Algemeen directeur Govert Jan van Oord: “Wij komen vooral op de lastig toegankelijke plekken op de wereld. Een project waar je bijvoorbeeld drie dagen voor moet reizen met vliegtuig, trein en kano, daar draait ons team zijn hand niet voor om.�

Algemeen directeur Govert Jan van Oord

18

zaken | Magazine


artikel acta marine

D

e werkzaamheden bij de

dergelijke technische en logistiek uit-

het eiland Réunion. “Bij dit soort werk-

Palmeilanden enkele ja-

dagende projecten zijn wij graag be-

zaamheden is het vooral snel schakelen

ren geleden, waren de

trokken, want we hebben de knowhow

en zorgen voor een optimale veiligheid

start van de activiteiten

en ervaring in huis.”

van de bemanning.”

Acta Marine. De schepen

Ook tijdens de werkzaamheden rond

Lenigheid van bedrijf en team

van dit maritieme bedrijf zijn inmid-

het eiland Réunion in de Indische Oce-

Voor zulke grootse projecten moet er

dels overal in de wereld te vinden, van

aan voelde het team van Acta Marine

tussen de klant en Acta Marine veel

Australië tot West-Afrika en van Koe-

zich als een vis in het water. Door de

vertrouwen zijn. “Zo’n opdracht in ‘the

weit tot de Kaspische Zee. “In Dubai

inzet van crewboten konden we de be-

middle of nowhere’ is voor de opdracht-

verzorgden we onder andere sleep-

manning en bevoorrading snel en veilig

gever kritiek. Als je de verkeerde partij

werkzaamheden, maar ook peilwerk,

van en naar het hefeiland brengen. Dit

inschakelt, kost het veel tijd en ontzet-

waarbij we de voortgang van de bouw

zelfrijdende platform van 107 meter

tend veel geld om die te vervangen. Dat

goed konden monitoren. Niet geheel

werd gebruikt voor het plaatsen van

wij hiervoor regelmatig worden inge-

onbelangrijk bij zo’n enorme klus. Bij

42 betonnen palen voor de kust van

zet, betekent dat we een betrouwbare

in het Midden-Oosten van

zaken | Magazine

19


H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


partij zijn die kwalitatief hoogwaardig

zette het maritieme bedrijf haar eer-

Op naar drijvende zonneparken

werk levert. Daar ben ik trots op, want

ste Walk2Work schip voor dit project

De investering in de windmarkt is vol-

dat is ook ons streven.”

in, een vaartuig dat vele malen groter

gens de algemeen directeur een goede

was dan de onderneming gewend was.

zet, aangezien deze werkzaamheden

Voor dergelijke expedities is wel een be-

“Onze vloot bestond en bestaat nu nog

op de Noordzee blijven groeien. “De

paalde lenigheid van het bedrijf en het

steeds voornamelijk uit multicats, tugs

consumptie van olie en gas in de wereld

team nodig, legt Govert Jan uit. “Voor de

en support schepen. Die zijn vijf tot tien

zal uiteindelijk teruggedrongen wor-

buitenwereld lijkt het werk dat we doen

keer zo klein!” Inmiddels heeft Acta Ma-

den, maar ook als dat niet het geval zou

een ware ‘jongensdroom’. Waar men

rine de tweede Walk2Work ingezet bij

zijn, houden we ons graag bezig met

vaak niet bij stilstaat is dat het ook knei-

het windmolenpark en wordt het derde

hernieuwbare energie. Ik geloof name-

terhard werken is. Natuurlijk komen we

exemplaar, compleet met helideck, in

lijk heilig in wind- en zonne-energie.

op de mooiste plekken op aarde, maar

het voorjaar van 2019 opgeleverd.

Wie weet installeren en servicen we over vijftien jaar wel drijvende zonne-

om daar te komen en daar je werk op de juiste manier te kunnen doen is een

“Onze Walk2Work schepen zijn geschikt

hele uitdaging.” Gelukkig heeft de on-

voor windparken dicht bij de deur, maar

derneming sinds de oorsprong in 1970

met name voor verder op zee waar de

Overigens is Govert Jan niet bezorgd

ontzettend veel ervaring en kennis op

golfhoogtes hoger zijn. Dit is een mooi

over het feit dat de werkzaamheden

kunnen doen, waardoor deze projecten

alternatief voor helikopters. Het is rela-

van Acta Marine in de toekomst minder

met goed vertrouwen kunnen worden

tief veiliger, de schepen hebben meer

zullen worden. “De wereld bestaat voor

opgepakt. “Daarnaast is er gelukkig ge-

volume, zijn minder belastend voor het

driekwart uit zee, waarbij de meeste

noeg ruimte voor een lolletje en plezier,

milieu en het is goedkoper.” In IJmuiden

mensen binnen 100 kilometer van de

want dat is ook heel belangrijk als je dit

taxiet het bedrijf al elke dag tussen de

kust wonen. De kustlijnen waren, zijn

werk doet!”

platformen en de kust. “Dit doen we

en blijven super belangrijk voor ener-

op deze plek met crewboten waar we

gie, voedsel, transport, recreatie en na-

er tien van hebben, die natuurlijk een

tuurontwikkeling. En laat dit nu net ons

Govert Jan laat weten dat zo’n 90%

stuk kleiner zijn dan de Walk2Work

werkgebied zijn! We zijn, daar waar de

van de jaaromzet van Acta Marine bui-

schepen. Maar in principe komt het op

activiteiten zijn. Dat zit gewoon in ons

ten Nederland wordt gehaald. “Er ligt

hetzelfde neer. De helikopter transfers

DNA”, aldus Govert Jan van Oord.

voor ons niet veel werk naast de deur.

beslaan minder tijd, maar hebben ook

Daarom ben ik extra trots op het feit dat

minder ruimte aan boord en zijn aan-

we een belangrijke rol spelen in één van

zienlijk duurder. Daarom kunnen beide

de grootste windparken ter wereld, dat

vervoersopties prima naast elkaar be-

gewoon voor onze deur ligt!” In 2015

staan, als je het mij vraagt.”

Investeren in windmolenparken

artikel acta marine

Voor de buitenwereld lijkt het werk dat we doen een ware ’jongensdroom’. Waar men vaak niet bij stilstaat is dat het ook kneiterhard werken is.

parken...”

Meer informatie: www.actamarine.com

zaken | Magazine

21


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

TOTAL CARWASH

De Rollover voor zeer snel wassen!

Alweer een tevreden klant!

Care Care automaat!

Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • E geha@planet.nl • W autobedrijfgeha.nl


Waar we het

volgend jaar over hebben...

column frank buschman

- column -

Frank Buschman Smeders Internet

“Voor ons als websitebouwers was 2018 duidelijk het jaar van de privacy. Met de invoering van de nieuwe wetgeving werd iedereen gedwongen kritisch te kijken naar hoe je omgaat met persoonsgegevens. Inmiddels hebben de meeste ondernemers het goed voor elkaar en is de storm weer gaan liggen. Nu het jaar er bijna op zit, wil ik alvast even een voorspelling doen voor waar we het volgend jaar met z’n allen over gaan hebben: internet veiligheid. En dan vooral wat betreft e-mail.

H

Het protocol voor e-mail is namelijk

dit jaar een aantal strikte standaarden toepassen in

nooit echt berekend op zo’n grootscha-

hun systemen. Het volgende hoofdstuk in deze strate-

lig gebruik en gaat er in de basis vanuit

gie is dan dat bedrijven die veel met deze overheden te

dat gebruikers ervan geen kwade be-

maken hebben, zich aan dezelfde standaarden moeten

doelingen hebben. Dat is tegenwoordig

gaan houden. En dan komt uw bedrijf mogelijk dus ook

natuurlijk heel anders. Daarom zijn er

in beeld. U krijgt dan te maken met termen als DNSsec,

allerlei aanvullende standaarden ontwikkeld, om er-

DKIM, STARTTLS, DANE, IPv6 en nog een heel aantal

voor te zorgen dat e-mail gevalideerd wordt en je er

fraaie afkortingen (Google ze zelf maar even).

zeker van kunt zijn dat degene die je mailt ook echt degene is die hij zegt dat hij is. Opvallend genoeg passen

Klinkt weer als een hoop werk natuurlijk, maar als uw

nog maar heel weinig bedrijven deze technieken toe.

hostingprovider de boel op orde heeft, voldoet u waarschijnlijk al aan de meeste van deze standaarden. Het

Daar gaat komend jaar wel wat in veranderen, ver-

loont in elk geval wel de moeite dit nu al even na te

moed ik. Alle overheden moesten voor het einde van

gaan. Bent u de zaak toch weer een stapje voor. “

zaken | Magazine

23


Glasbedrijf Het Centrum in Den Helder is een familiebedrijf in hart en nieren. In de jaren ‘50 opgestart als behang- en schildersbedrijf door de opa van Marlous Keijzer, toen nog een klein buurtwinkeltje. Inmiddels is het

Glasbedrijf

het centrum

Van buurtwinkeltje naar verfwinkel 2.0

H 24

uitgegroeid tot een ruim opgezette verfspeciaalzaak met een uitgebreide collectie glas. “Ik vind het werken met familie fijn. Soms wordt er even gediscussieerd, maar meestal liggen we helemaal op een lijn. De eerlijkheid en dat de neuzen dezelfde kant op staan is fijn voor de werksfeer en voor onze klanten”, laat Marlous weten.

et bedrijf werd in

Glasbedrijf. Nu zou ik niet meer anders

maal hip en trendy, maar nog belang-

1981 officieel over-

willen!”

rijker is dat het functioneel is. Ik kan op

genomen door Mar-

kantoor zitten en toch de winkel in de

lous’ ouders. “In 1996

Nieuw pand

startte

vader

Enkele maanden geleden is de onder-

het open karakter onze transparantie in

samen met zijn com-

neming verhuist naar Industrieweg 10

zaken doen.”

pagnon Peter van der

en die winkel heeft Marlous helemaal

Stoop een ander bedrijf op, gespecia-

zelf ingericht. “We zaten al jaren in het

Gratis advies bij een blik verf

liseerd in glas. Een tak die heel goed bij

pand ernaast, maar toen dit vrij kwam,

De onderneming spitst zich vooral toe

de verfspeciaalzaak aansloot en het was

hoefden we niet lang na te denken. Dit

op het hogere segment. “Dat onder-

dan ook een logische stap om samen on-

is echt mijn kindje. Van de vloer tot het

scheidt ons van de bouwmarkten. We

der de naam Glasbedrijf Het Centrum te

plafond en van de kleuren tot aan het

hebben hoogwaardige producten voor

gaan opereren.” Enkele jaren later stap-

kantoor heb ik helemaal zelf uitgedacht.

een goede prijs, maar houden wel reke-

ten ook Marlous en haar broer Roy in de

Ik noem het dan ook de verfwinkel 2.0!

ning met de online prijzen. Zo kunnen

zaak. “Eigenlijk was dit voor mij niet echt

Uitgangspunt hierbij was dat het vooral

we concurreren met internet. Bovendien

de bedoeling, het was meer een speling

licht moest zijn.” Dat is gelukt, want het

vind ik dat bij een blik verf ook een goed

van het lot. Mijn zus opende rond die tijd

pand bestaat voor zo’n 75% uit ramen,

advies hoort en dat krijg je nu eenmaal

namelijk een Bruna-filiaal in Den Helder

waardoor de winkel nóg ruimer oogt. De

niet via de webshops niet. Bij Glasbedrijf

en daar was mijn moeder ook veel bij be-

stalen constructie met ramen voor het

Het Centrum kan zowel de professionele

trokken. Mijn hulp was dus nodig in het

kantoor is de echte eyecatcher. “Hele-

schilder als de doe-het-zelver terecht

zaken | Magazine

mijn

gaten houden. Daarnaast weerspiegelt


interview glasbedrijf het centrum

voor topmerken als Sikkens, Wijzonol,

Industrieweg 10G, waar we voorheen al

hij vindt het veel te leuk!” De kracht van

Flexa Pure, JDL krijtverf en Moose Färg.

het glas sneden. Maar nu kan de klant

een familiebedrijf zit ‘m volgens Marlous

“We hebben nu de ruimte om dit allemaal

voor de kleinere oppervlaktes gewoon

in de eerlijkheid. “Tegen familie kun je

uitgebreid uit te stallen. Heerlijk!” Ook is

in de winkel terecht. Dat werkt volgens

toch meer open zijn, dan tegen andere

er een ruim assortiment glas te vinden in

het ‘klaar-terwijl-u-wacht’ principe. Zo

medewerkers. Je weet precies wat je aan

de showroom. “We kunnen onze klanten

kunnen we nog sneller schakelen!” In

elkaar hebt en we hebben allemaal hart

allerlei soorten glas laten zien en voelen.

de werkplaats houdt Marlous zich ook

voor de zaak, omdat we er allemaal van

Ze mogen ook een stukje meenemen.

bezig met de specialisatie ‘glas-in-lood’.

moeten eten.”

Dat is vooral belangrijk bij bijvoorbeeld

Ze restaureert oude glas-in-lood ramen,

hardglazen voordeuren deuren, fraaie

die ze meteen voorziet van dubbelglas

Het sneller en makkelijker schakelen in

douchedeuren of bij een keukenwand.

om de isolatiewaarde te verhogen. “Deze

een familiebedrijf noemt Marlous ook als

Zo ziet de klant direct hoe het in hun in-

ambacht wordt met uitsterven bedreigt

een sterk punt. “Over een uurtje ‘over-

terieur staat.” Naast deze ‘specialties van

en daar steek ik graag een stokje voor.

werken’ hoor je niemand, ook niet als we

glas’, bestaat het dagelijkse werk van de

Ik heb het geleerd van wijlen glas-in-

in het weekend voor een spoedje moe-

glastak van het bedrijf uit het zetten van

lood-expert Jan Stolk. Het is zeer mooi en

ten opdraven. Dat doe je, dat hoort er ge-

dubbelglas, figuurglas, veiligheidsglas

dankbaar werk. Het geeft een trots ge-

woon bij. Dit uit zich ook in onze 24-uurs

of serrebeglazing. “Doordat we continu

voel wanneer ik zoiets een tweede leven

service. We zijn 24/7 bereikbaar, zodat

met glas bezig zijn, kunnen we de klant

kan geven.”

men bijvoorbeeld niet een nacht moet

van een advies op maat voorzien. Ver-

overbruggen met een kapot slaapkamer-

volgens kunnen we het glas inmeten en

Derde generatie

plaatsen.”

Een tweede, of eigenlijk inmiddels een

toch!” Dit hoge service-gehalte siert het

derde, leven krijgt het familiebedrijf

bedrijf al sinds jaar en dag. “Dit willen

ook. Marlous en haar broer zijn namelijk

mijn broer en ik ook in de toekomst blij-

In het nieuwe pand is een bescheiden

voornemens de firma binnen nu en tien

ven voortzetten. We hebben er in ieder

werkplaats gesitueerd, waar Marlous tot

jaar over te nemen. “Mijn ouders zullen

geval veel zin in!”

een bepaalde maat zelf glas kan snijden.

steeds een stapje terug gaan doen. Al zie

“We hebben een grote werkplaats op

ik niet dat mijn vader ooit helemaal stopt,

Glas-in-lood

raam. Dat zouden we zelf ook niet willen,

Meer informatie: GlasCentrum.nl

zaken | Magazine

25


ADvertenties

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

5 Ruime Wasboxen

(Speciale box voor campers, caravans en bestelauto’s) TM

7 DAGEN PER WEEK - 24 UUR PER DAG

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl

www.smeders.nl facebook.com/smeders

Voor als u klaar bent met wassen • 4 Ruime stofzuigerplaatsen • Matten borstelklopzuigautomaat • Geurautomaat voor uw matten • Auto deodorantautomaat • Doekenautomaat voor in- en exterieur

Ruime keuze uit Wasprogramma’s • Voorwas • Powerschuim • Hogedruk voorwassen • Schuimborstel • Tussendoor afspoelen • ShineTecs • Wax conservering • Vlekvrij afspoelen

Betalen met

• Pin • Wasmunten • Contactloos pinnen • Contant of briefgeld • Waspas

Carwash Center Verhaart Bedrijfsweg 11D (naast sportschool Big Gym) 1785 AK, Den Helder | 0223 61 99 88 info@autoserviceverhaart.nl

www.autoserviceverhaart.nl

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 • 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID • OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 209.500 V.O.N. EXCL. BTW

D E E R E G W BOU CHIKBAAR S NOG 3 BE

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT:

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70

Tel. (0223) 66 86 85

www.kjk.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.tuin-denhelder.nl

Tel. (0223) 61 64 00

www.vankeulenmakelaars.nl

TUIN HOLDING B.V.


Kleed je tegen

Koning Winter

column niels buijtendijk

- column -

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“Brrr... Koning Winter is weer aan de slag na zijn ‘winterslaap’. Vooral als je buiten werkt, kan dit behoorlijk vervelend zijn en zelfs leiden tot gezondheidsproblemen. Bescherm jezelf dus goed tegen de kou met bijvoorbeeld thermo-ondergoed, een waterdichte jas en warme handschoenen. Zorg daarbij wel dat je voor kwalitatief goede kleding kiest, want je wilt niet dat de bewegingsvrijheid belemmert wordt of dat transpiratie niet kan worden

V afgevoerd.

olgens de Arbowet kun je blijven werken,

Ik ben ervan overtuigd dat je altijd goed naar je eigen

totdat de temperatuur schadelijk wordt

lichaam moet luisteren. Een warme en waterdichte jas,

voor de gezondheid. Een concrete wettelij-

goede handschoenen, een gezichtswarmer en thermo-

ke grenswaarde is overigens nog niet be-

ondergoed zorgen ervoor dat je langdurig warm blijft,

paald. Dus is het zaak dat je je gewoon goed

maar... als het niet comfortabel meer voelt, ga dan voor je

aankleed. Tegenwoordig zijn er enorm

eigen gezondheid. Bij vrieskou komen er ook nog an-

lekkere doorwerkpakken te koop. Ook een thermo-on-

dere risico’s bij, zoals onderkoeling (dat heb je zelf niet

derlaag van hoge kwaliteit zorgt dat je lekker warm blijft.

eens door) of botbreuken door glijpartijen. Afgezien dat we allemaal geen mietjes zijn, moet je bij extreme om-

Eerlijk is eerlijk, in Nederland komt het niet veel voor dat

standigheden gewoon je koppie erbij houden!

het buiten onwerkbaar is of dat je je niet tegen de kou kunt kleden. Maar mocht het zo zijn dat het -20 graden

Dat gezegd hebbende: kom eens langs in onze winkel,

Celcius wordt in combinatie met veel wind, zorg dan dat

zodat we je (onder het genot van een hete mok koffie)

je naast goede kleding te dragen de duur van de arbeid

kunnen informeren over goed beschermende kleding

beperkt. Of wissel je werkzaamheden vaker af met een

tegen Koning Winter.”

pauze, waarbij je je kunt opwarmen aan een mok hete koffie in een aangename ruimte.

zaken | Magazine

27


artikel de kop werkt

dat Blij met het convenant met alle 3 november is gesloten belangrijke zorgwerkgevers in de Kop

28

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Aanvalsplan arbeidsmarkt Noordkop op de kaart De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken gezamenlijk aan een aanvalsplan voor de regionale arbeidsmarkt. Dit gebeurt met de sectoren waar de nood het hoogst is: techniek/energie, agribusiness, zorg en leisure. Er zijn en worden convenanten gesloten met afspraken over een collectieve aanpak. Blikvanger zal zijn een internetplatform waar

Carrièreregio Dit bepaalt dat de Kop zich moet manifesteren als interessante carrièreregio. Aanhakend bij de reputatie die we

de Kop van Noord-Holland wordt gepresenteerd als uitste-

bouwen als leisure-bestemming onder

kend bereikbaar gebied waar het goed wonen, recreëren én

de vlag van ‘Holland boven Amster-

werken is.

dam.’ De consument herkent die boodschap inmiddels en bezoekt massaal te

Ik ben er heel enthousiast over. Stelt u

karakter. Het is zeker dat westelijk van

toeristische websites. Hoenderdael in

zich voor…

Den Helder binnen enkele jaren wordt

Anna Paulowna en de robbentochten

gestart met de bouw van een groot

vanuit Waddenpoort Den Oever zijn een

Een jonge professional uit de Randstad

windpark op zee. Port of Den Helder NV

populaire gezinsbestemming. In ons

zoekt zich suf op websites naar een be-

is nadrukkelijk in beeld als uitvalsbasis

Aanvalsplan benutten we dat imago om

taalbare woning. En ziet dan ineens een

voor de onderhoudswerkzaamheden.

onze arbeidsmarkt te pushen.

banner verschijnen met de boodschap:

Daarnaast ontwikkelt zich aan de A7

deze woning vind je in de Kop voor de

een groot datacluster. De toeristische

Deze periode van economische voor-

helft van de prijs en dit zijn je carrière-

sector krijgt het drukker en ook de agri-

spoed en aanhoudende werkgelegen-

opties.

business groeit. De bloembollensector

heidsgroei kent in de concurrentie met

is een sterke stabiele factor, maar glas-

andere regio’s wel een grote uitdaging.

De kans is aanzienlijk dat deze zoeker

tuinbouw en zaadveredeling nemen

De werkgelegenheid groeit zo snel, dat

met één muisclick besluit zich te oriën-

toe.

steeds meer bedrijven in Noord-Holland Noord kampen met gebrek aan geschikt

teren in onze regio. Het is daarom geweldig dat we inmiddels alle elementen

De werkgelegenheid blijft groeien en

personeel. Met name sectoren die zelfs

op orde hebben om ons écht te onder-

steeds meer mensen vinden een baan.

in tijden van economische crisis tekor-

scheiden (zie kader: ‘Randvoorwaarden

Ook voor werkzoekenden in Noord-

ten ervaren, zoals de techniek, hebben

verbeteren’ bij dit artikel). En dat is no-

Holland Noord zijn de ontwikkelingen

nu echt moeite met het vervullen van

dig ook want de arbeidsmarkt is in rela-

gunstig, zo heeft het UWV in beeld ge-

hun vacatures en worden belemmerd in

tief korte tijd veranderd van een dorre

bracht. Door de gunstige geografische

hun werkzaamheden.

vlakte naar een levendige arena met

ligging kunnen inwoners profiteren van

Europese uitstraling.

de positieve economische ontwikkelin-

Die belemmering is zo sterk, dat het ten

gen van niet alleen de eigen regio, maar

koste gaat van de groei. Vraag het maar

De duurzame energiesector ontwikkelt

ook van die van omliggende regio’s, tot

na bij uw collega’s in de bouwnijverheid.

zich snel en krijgt een internationaal

Groot-Amsterdam aan toe.

Maar ook de zorgsector ervaart het. Ik

zaken | Magazine

29


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

BARST! KAPOTTE RUIT?

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl

BEL ONS, OOK VOOR 24 UURS SERVICE!

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

Industrieweg 8a | 1785 AG Den Helder | telefoon 0223 612483

www.glascentrum.nl


artikel de kop werkt

werken hard aan De gemeenten in de Kop randvoorwaarden voor het verbeteren van de het behoud van vestiging hier van professionals en le arbeidsmarkt. jongeren uit de Kop voor de regiona hoorde het van Wiebrand Top, locatie-

sionals en het behoud van jongeren uit

manager van ’s Heerenloo in Juliana-

de Kop voor de regionale arbeidsmarkt.

Overheid en werkgevers samen in platform RPA

dorp. Het tekort aan mensen staat in

De bereikbaarheid gaat vooruit door

Naast de convenanten in de Noord-

de weg, dat mensen worden geholpen

maatregelen voor het verkeer tussen

kop werken overheid, ondernemers en

voor wie wel een royaal budget beschik-

Alkmaar en Schagen, tussen Agriport

onderwijs met het UWV samen in het

baar is, maar geen deskundige hulpver-

A7 en de Stolpen en op weg naar Texel.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbe-

lener.

Quick wins voor de korte termijn, moge-

leid (RPA) NHN. Het Rijk heeft arbeids-

lijk nieuwe tracé’s op de lange.

marktregio’s aangewezen en Noord-

Zorgconvenant

Holland-Noord is er één van.

Daarom ben ik blij met het convenant

Een geweldige stap voorwaarts is de

dat we 3 november hebben gesloten

toename van mobiliteit. Vanuit Den Oe-

Om van de gezamenlijke aanpak van ar-

met alle belangrijke zorgwerkgevers

ver vertrekt de Flixbus, die passagiers

beidsmarktvraagstukken een succes te

in de Kop: Omring, Woonzorggroep Sa-

voor lage bedragen p.p. Europa in rijdt

maken stellen de partners en medewer-

men, MEE & de Wering, GGZ NHN, ’s

en terugbrengt. Een mobiliteitsregis-

kers van RPAnhn hun kennis en exper-

Heeren Loo locatie Den Helder en HKN

seur werkt aan de voorbereiding van

tise beschikbaar, signaleren trends en

Huisartsen. Met de onderwijsorgani-

een netwerk van Mobipunten waar

ontwikkelingen en spelen daar proactief

saties ROC Kop van Noord-Holland en

mensen deelauto’s en -fietsen kunnen

op in. Vanuit de RPA zijn werkgeversser-

INHolland Alkmaar tekenen ze voor een

ophalen, die ze met een app kunnen

vicepunten (WSP’s) opgericht. Hier wer-

gezamenlijke aanpak in het realiseren

reserveren en ontsluiten. Ook zijn daar

ken regionale accountmanagers.

van werkbare oplossingen om vraag

pick-up points van de stomerij of super-

en aanbod op de arbeidsmarkt beter te

markt, handig voor alleenwonenden en

Binnenkort wordt voor de Noordkop

matchen. De gemeenteraden in de Kop

tweeverdieners.

een coördinator aangesteld. Daarnaast

hebben substantiële budgetten be-

onderzoeken de gemeenten of ze een

schikbaar gesteld om dit te stimuleren

Verder investeren we in de openbare

gezamenlijke toolkit kunnen samenstel-

en ondersteunen.

ruimte en in diverse dorpen. Denk aan

len waarmee ondernemers worden on-

Huisduinen, Oudesluis en Wieringer-

dersteund bij het in dienst nemen van

werf. Vanuit de NHN-regio is aan de

mensen met een afstand tot de arbeids-

Metropool Regio Amsterdam het col-

markt. Zo snijdt het mes aan twee kan-

De gemeenten in de Kop werken hard

lectieve aanbod gedaan om van de wo-

ten. Oplossen van een capaciteitspro-

aan het verbeteren van de randvoor-

ningbouwopgave daar 40.000 wonin-

bleem enerzijds en daling van het aantal

waarden voor vestiging hier van profes-

gen over te hevelen.

langdurig werklozen anderzijds.

Randvoorwaarden verder verbeteren

zaken | Magazine

31


interviewoverhiereennaam Daniëlle Vaessen

wie zoet is

krijgt lekkers bij Daniëlle

Na jaren van gemis, kunnen zoetekauwen eindelijk weer hun hart ophalen in Den Helder. Snoepwinkel Jamin is terug! Danielle Vaessen, eigenaresse van MultiVlaai en het IJsparadijs, merkte dat er ontzettend veel vraag in de stad was naar een echte snoepwinkel. “Daar heb ik gehoor aan gegeven. In het nieuwe pand van MultiVlaai en Leonidas in gebouw De Hofdame, is er ruimte genoeg om het snoepassortiment van Jamin te presenteren.”

I

n eerste instantie was het

plannen om te gaan, konden we in zes

Maar ik zou dit nooit kunnen volhouden

Danielle’s plan om MultiVlaai,

weken alles realiseren!” Het IJsparadijs

zonder enthousiast en loyaal personeel

Leonidas en het IJsparadijs

blijft op de vertrouwde plek op de hoek

(in het hoogseizoen zijn dit er maar

samen te brengen in De Hof-

van de Beatrixstraat bestaan en aan

liefst 24) en de ondersteuning van mijn

dame. “Eigenlijk was alles al in

de overkant kan men nu terecht voor

man. Met hem kan ik soms tot diep in de

kannen en kruiken. De teke-

de vlaaien, Belgische bonbons en het

nacht sparren over de zaken en zijn cre-

ningen lagen al een jaar klaar.

snoepgoed.

ativiteit is heerlijk verhelderend.”

op mijn pad en ik wilde deze kans niet

Ondernemende moeder

Afgezien de onderneemster ontzet-

laten schieten. Het bouwbedrijf en de

Met vier ondernemingen en een gezin

tend veel werkt, zorgt ze altijd voor vol-

onderaannemers waar ik mee werk,

met drie kinderen, is het voor te stellen

doende quality time met haar gezin. “In

zagen deze verandering gelukkig als

dat Danielle een druk bestaan heeft.

de ochtend maak ik hun brood klaar en

een uitdaging en door flexibel met de

“Vooral in de zomer draai ik lange dagen.

stop daar vaak een lief briefje bij. Verder

Maar enkele weken geleden kwam dit

32

zaken | Magazine


interview Daniëlle Vaessen

uwde Het IJsparadijs blijft op de vertro t plek op de hoek van de Beatrixstraa nu bestaan en aan de overkant kan men bonbons terecht voor de vlaaien, Belgische en het snoepgoed.

“IJs is zo leuk! Vooral als kinderen aan de toonbank komen. Die kijken hun ogen uit en hebben een glimlach van oor tot oor. IJs maakt blij. Net zoals vlaaien, bonbons en snoep blij maakt! Dus ook als we in de zomer dagen van 07.00 tot 2.30 uur draaien, krijgen we daar alleen maar energie van. Heerlijk vind ik het!”

Lekker gekkenhuis Danielle kan zich op dit moment even proberen we altijd ‘s avonds samen aan

een aantal hartinfarcten kreeg toen

helemaal focussen op MultiVlaai en

tafel te eten. In het hoogseizoen doen

ik net klaar was met de HAVO, rolde ik

Jamin, want de ijssalon gaat pas weer

we dit gewoon in de ijssalon. Dat is pri-

er gewoon in. Er was hulp nodig, dus

medio februari open, wanneer de eer-

ma te combineren. Bovendien wonen

ik draaide samen met mijn moeder

ste zonnestralen Den Helder bereiken.

we sinds kort in De Hofdame, dus ben ik

de zaak. Toen ontpopte pas echt de

“We hebben cheescakes en 52 soorten

altijd op loopafstand van huis.”

liefde voor het vak en merkte ik dat ik

vlaaien, 50 soorten Leonidas bonbons

die drukte en reuring heerlijk vind. Dat

en Jamin is gewoon één grote lekker

zoete DNA is dus wel degelijk doorge-

gekkenhuis! Die focus op de 3 concep-

geven!”

ten is nu wel even prettig op de nieuwe

Zoet DNA Danielle is zelf ook tussen allerlei lekkers opgegroeid, want haar ouders

locatie en we kunnen in deze maanden

runden voorheen de MultiVlaai. “Ik was

Blije klanten

veel op zaak te vinden, ik kon daar bij-

Sinds 2011 draait de onderneemster de

op ijsgebied zijn. Daarna gaan we het

voorbeeld prima mijn huiswerk doen of

MultiVlaai zelfstandig en vijf jaar later

hoogseizoen in en ik kan niet wachten

samen met mijnmoeder kletsen. Uiter-

voegde ze daar het IJsparadijs bij, waar-

om de vier zaken samen te zien groeien

aard deed ik tussendoor allerlei klus-

mee oude tijden herleefden. “We heb-

en bloeien. Ik heb ontzettend veel zin

jes.” Dit resulteerde uiteindelijk in 1999

ben tot 2002 altijd ijs naast de vlaaien

om samen met het team te knallen!”

tot een VOF met haar ouders. “Eigenlijk

verkocht, dus het was voor mij niet

was dit niet echt de bedoeling. Ik zag

compleet nieuw. Bovendien miste Den

Meer info:

dat mijn moeder altijd zoveel werkte en

Helder een echte Italiaanse ijssalon.”

multivlaai.nl/den_helder/winkels

altijd druk was en opzich was dat niet

En net als bij de snoepwinkel, gaf de

www.ijs-paradijs.nl

mijn streven. Maar doordat mijn vader

onderneemster daar graag gehoor aan.

www.jamin.nl

onderzoeken wat de nieuwe trends

zaken | Magazine

33


column van slageren

- column -

Bruisend, plat of gekookt water gewoon uit de kraan

Ronald van Slageren van slageren keukens & interieur

“Gemak dient de mens. Dat moet ook de filosofie van Quooker zijn geweest, toen dit Nederlandse bedrijf met het idee kwam om naast kokend water gekoeld bruisend en gefilterd water uit de kraan te laten stromen. In onze showroom kun je deze Quooker Cube uitgebreid testen. We zien dat veel klanten de voordelen van de alleskunner inzien, maar in deze blog nog even de pluspunten op een rijtje.

U

iteraard is het als eerste gewoon mak-

kend betekent dat u voor ongeveer 20 euro een jaar lang

kelijk en snel. U hoeft niet te wachten

constant kokend water heeft. De Quooker Combi of Combi

totdat de ‘ouderwetse’ waterkoker of

+ gaat nog een stukje verder, want die uitvoering heeft

fluitketel klaar voor gebruik is. Daar-

zelfs energielabel A.

naast is een extra ritje naar de supermarkt om flessen bruisend of plat wa-

Ook is de Quooker veilig in gebruik. Allereerst zit de

ter te kopen overbodig. Maar wellicht

kraan ‘vast’. Een fluitketel, pan of waterkoker kunnen uit

nog belangrijker; de Cube is beter voor het milieu! Plastic

de hand glijden of omvallen, met alle nare gevolgen van

is tegenwoordig not-done, want we weten inmiddels alle-

dien. Daarnaast heeft de Quooker een kindveilige bedie-

maal dat dit materiaal enorm vervuilend is. Door gekoeld

ningsknop, waardoor jonge kinderen niet zomaar bij het

bruisend of plat water direct uit de kraan te laten komen,

hete water kunnen komen. Ook is de gehele uitloop ge-

draagt u dus een steentje bij aan een beter milieu.

ïsoleerd en draaibaar en is de waterstraal niet massief. Dit laatste voorkomt erge brandwonden als u per onge-

Daarnaast bespaart u in de energiekosten. De Quooker

luk met uw hand in aanraking komt met het kokende

maakt gebruik van een reservoir in een soort thermos-

water.

fles in combinatie met een warmtestralingsscherm. Door

34

deze isolatie is de Quooker zo’n 60% zuiniger dan andere

Kortom; de Quooker is tijd-, ruimte-, water-, en energie-

kokend water kranen. Daarnaast gebruikt dit apparaat

besparend, multi inzetbaar en veilig. In onze showroom

in stilstand slechts 10 Watt aan energie. Ter vergelijking:

wordt de kraan veelvuldig gebruikt. Komt u ook langs om

uw router gebruikt gemiddeld 12 Watt. Even snel gere-

deze alleskunner uit te proberen? U bent welkom!”

zaken | Magazine


Dé specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Kijk ook eens op onze vernieuwde website! • Projectinrichting • Akoestiek • Ergonomie • Printoplossingen • Presentatie apparatuur • Kantoorartikelen • Flexwerkplekken • Pack4Send

Industrieweg 27 - 1785AG Den Helder tel. (0223) 67 33 33 - info@egner.nl - www.egner.nl


“Lokale samenwerking vind ik belangrijk, daar kun je zoveel uithalen!� Kom maar op met de toekomst

Alexander Peulen Eigenaar Landal Ooghduyne

Growing a better world together.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.