Page 1


C

ECONOMISCHE GROEI COMBINEREN MET DUURZAAMHEID? Cofely maakt ’t waar. Kunnen groeien, een hoog rendement halen en werken aan

staan een zuiniger gebruik van hulpbronnen en een energie-

duurzaamheid tegelijkertijd? De oplossingen van Cofely maken het

zuinig binnenklimaat. We blijven daarin een voortrekkersrol

waar. Technologie gaat de komende tijd een beslissende rol spelen

spelen. En maken daarbij ook gebruik van de innovatieve kracht

bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu.

van ons moederbedrijf GDF SUEZ, één van de grootste energie-

De door ons ontwikkelde technologieën voor de industrie,

leveranciers ter wereld. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u

infrastructuur en utiliteitsmarkt brengen ecologie en economie

kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie,

met elkaar in evenwicht. Cofely laat technische installaties

praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak

optimaal functioneren bij kleine of grote projecten, bij nieuwbouw

te maken. Of neem telefonisch contact op met een van onze

of bestaande bouw, bij aanleg en/of onderhoud. Centraal daarbij

Cofely vestigingen in Alkmaar of Den Helder via 0223 68 54 80.

ver vooruit in duurzame technologie


Colofon Voorwoord Uitgever Zeeman Reclamegroep BV i.s.m. Helderse Ondernemers Vereniging

Vormgeving, Druk, Fotografie Zeeman Reclamegroep BV | Industrieweg 27 1785 AG Den Helder | tel. 0223 523006 Advertentie-acquisitie Zeeman Reclamegroep BV, Menno Zeeman 06 22136723 Teksten Zeeman Reclamegroep BV, Frits van Wolveren Redactiecommissie M.G.C. (Mark) Poldner, M. (Minet) Ooms Bedrijfsprofielen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. HOV De Helderse Ondernemers Vereniging is opgericht op 15 januari 1985 en ingeschreven onder nummer V636226 bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Het bestuur van de HOV is als volgt samengesteld: Bestuur Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Leden:

ing P.P. (Peter Paul) Solkesz Mr. A.(Arnold) Verhoeks M. (Minet) Ooms ir. K.J. (Kees-Jan) Tuin J. (Janneke) Kostelijk M.G.C. (Mark) Poldner

Bank: ABN AMRO 58.74.51.572 Lidmaatschap: € 125,- per jaar (let op! 2013 afwijkende contributie i.v.m. SAIL)

welkom!

Succesvol zijn anno 2013 staat bijna synoniem aan samenwerken. Dit is exact wat onderstaande ondernemers beogen met het partnerschap wat ze zijn aangegaan met het HOV. Het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl zijn u vast niet ontgaan. Dankzij onze partners is ondertussen ook onze nieuwe website www.hovdenhelder.nl online gegaan en kunt u het HOV tevens volgen op www.twitter. com/hovdenhelder. Wilt u een (gratis) bedrijfspresentatie op deze website? Neem dan contact op met Menno Zeeman op 06-22136723.

kennismaking? Ga naar www.bdo.nl 84 voor een persoonlijke afspraak BDO Den Helder.

Den Helder Support Service BV

weg 7, 1784 MC Den Helder.

In de jaren vijftig werd oom agent nog gerespecteerd, ambulance-personeel nog niet in elkaar geslagen, kwam de groenteboer en de melkboer nog gewoon aan huis, had met van een plofkip nog nooit gehoord en was ‘groen’ nog gewoon een kleur en geen hype… Smaken verschillen en we hebben allemaal zo onze eigen herinneringen, maar trek een blik nostalgie open en iedereen smult ervan. Maar waarom eigenlijk? Zilveruitje Ik werd een aantal maanden terug via Facebook uitgenodigd voor een reünie van mijn lagere school in Schagen, binnen een paar dagen was die site van een paar naar een paar duizend ‘likes’ gegaan. Iedereen deed een duit in het zakje en wist iets te vertellen van vroeger. Over de klassen, de meesters en juffen en ook ik deed vrolijk mee. Het gevoel dat je kreeg als je met een nieuw potlood, zo’n gele, over een leeg blad van een nieuw schrift de eerste letters schreef… Fantastisch gewoon!! Of dat er door een jarige nog gewoon getrakteerd werd op een blokje zwetende kaas met een verschraald zilveruitje erop… Dat waren nog eens tijden. Droste Ik vraag me af wat het precies is, de kracht van nostalgie. Waarom we toch geneigd zijn om te denken dat vroeger alles beter was of in ieder geval veel heimwee kennen naar vroeger. Met veel weemoed kijk ik soms naar mijn Pickup terwijl ik met mijn iPod toch echt niet naar dat ding terugverlang. Droom ik weg bij een blikje Droste cacao terwijl kant en klare chocomel van Nutricia goed te pruimen is. Luister ik naar de muziek van de Temptations, terwijl de muziek van One direc… eh nee, laat maar... Wat is dat toch dat ons zo doet terugverlangen naar vroeger? Stiekem weet ik het natuurlijk wel. De kracht van vroeger is dat het geschiedenis is. Een beschreven vel, je weet van begin tot eind wat er gebeurd is en wat je daar fijn aan vond. Leven in het heden / toekomst is onzeker, er is tegenwoordig dreiging op elke hoek vanuit elke richting. Dat is best eng en daarom was vroeger alles beter. Twilight Zone Toch is dat jammer, want dat impliceert dat we heden ten dage in een soort Twilight Zone leven. We kunnen niet wachten tot de huidige crisis voorbij is (welke crisis?) en intussen mijmeren we over vroeger waarin alles zogenaamd mooier was dan nu. Dat maakt het heden en onze toekomst dan wel heel deprimerend. Terwijl we toch ook nu heel veel hebben om dankbaar voor te zijn, zoals Geer en Goor, het Poldermodel, Splinterpartijen, Uggs voor mannen, All inclusive vakanties, iPhone 5s, Facebook, Twitter en alles uit de Cloud… Eh… misschien van de tijd van het zilveruitje toch zo gek nog niet… Ing. P.P. Solkesz, voorzitter HOV

3 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Secretariaat HOV Postbus 325 | 1780 AH Den Helder | Tel.0223-757095 Mob.: 06 30456476 | info@hovdenhelder.nl www.hovdenhelder.nl

Vroeger was alles beter…


I

Weten wat er in uw sector speelt

met één druk op de knop.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


Inhoud 06

bouw Aquacenter

Den Helder is met Triton-12 het Mekka voor duikscholen

11

Mr G.H. Deul

12

Oude Rijkswerf

19 21 22 26

33 34

06

Van Oud en Nieuw gesproken

Monumentale gebouwen krijgen weer een nieuwe bestemming

Kees Visser Nieuwe energie!

Hans Broekmeulen

12

Kees Visser

19

Arnold Verhoeks

22

Jilles de Wit

31

Jacco Kat

33

Vermeer Schutte & Musen Leuke baan!?

Arnold Verhoeks

‘Ondernemen is niet afwachten maar participeren’

Willem-Alexander Hof

traditionele en vernieuwende ontwerpen in één

Jilles de Wit

Particulieren en bedrijven gebruiken Vitaliser voor vitaal water

Jacco Kat

‘Mijn ouders waren de eerste AH-franchisers in Den Helder’

Sebastiaan van Keulen Oude wijn in nieuwe zakken?

e Belangrijk data 12 november

dering

najaarsverga

13 januari

eptie nieuwjaarsrec

5 Heldersche Verenigingh HelderseOndernemersch Ondernemers Vereniging

31

Aquacenter


• Architecten WAA-Drachten • H  oofdaannemers Van der Wal en A.Tuin De Helder B.V. • t otale bouwkosten 24 miljoen • d  uiktank gebouwd door Oostwouder B.V. uit ’t Zand • beweegbare  bodem geleverd door Variopool(NH)

6

eleverd

geving en aang

Fotografie:

Vorm e en Grafische Tada Fotografi

Heldersche Ondernemersch Verenigingh


Het thema ‘duurzaamheid en innovatie’ is de rode draad door de nieuwbouw van het Helderse zwembad het Heersdiep. Regionaal en landelijk staat het in ‘the picture’. Jelle Wieling, voorzitter van de vereniging Aquacenter Den Helder, die het zwembad exploiteert, en Hans Bruinewoud, manager operationele zaken, zijn nauw betrokken bij de realisatie van deze unieke zwemaccommodatie.

-12 het is met Triton

Mekka voor

duikscholen

eid Duurzaamhe zijn n innovati

Den Helder

‘Eyecatcher’ is de 12 meter diepe duiktank de Triton-12,

(warmtekrachtkoppeling). Er is een gecombineerde op-

van buitenaf goed te herkennen aan de vorm van een

wekking-op basis van gas- van warmte en elektriciteit.

zwarte beschuitbus. “De Marine oefent hier, maar ook

Op dak zijn zonnepanelen gemonteerd die ook elektri-

duikscholen uit binnen- en buitenland hebben inmiddels

citeit opwekken. Verder is er een warmtewisselaar die

de unieke duikspot ontdekt.” Hans Bruinewoud legt

naar buiten geblazen lucht weer terugwint. Waar mo-

uit dat de naam van de toren verwijst naar de Griekse

gelijk is LED-verlichting toegepast en hebben de meeste

mythologie. “De god Triton bracht volgens de Grieken

ruimten geen schakelknoppen aan de wand. De glijbaan

de golven tot bedaren.”

die deels buiten het gebouw gaat, is sterk geïsoleerd. Sensoren registreren wanneer iemand naar beneden

Jelle Wieling wijst er op dat de temperatuur in de

glijdt en veranderen de kleur van de verlichting. Een

Triton-12 verschilt van die in het recreatiebad. “Het

elektronisch scorebord maakt bovendien wedstrijden

moderne luchtbehandelingssysteem stemt de lucht-

mogelijk”. Hans Bruinewoud stelt: “Als alle voorzieningen

kwaliteit af op de functies van de diverse ruimten; er

werken zoals we hebben gepland, zal het gebouw voor

zijn zeven verschillende bassins maar ook kantoren en

90% zelf in zijn energiebehoefte voorzien. Dat is voor

instructie- en leslokalen. Zo min mogelijk warmte gaat

een zwembad die vaak een hoge energierekening heeft,

verloren. Duurzaamheid heeft topprioriteit gehad bij

zeker gunstig.”

de bouw. We maken gebruik van een WKK-installatie

In de enorme kelder van het nieuwe zwembad laat

7 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

e j i b t s e e w e g ’ g n i d a ‘le r e t n e c ua q A w u o b


WWW.HOLLAND-SAFETY.NL

Energieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. safety@holland-safety.nl

WWW.HOLLAND-SAFETY.NL Energieweg 2 C - Den Helder T. 0223-614999 - F. 0223-625093 E. safety@holland-safety.nl

Promotionele artikelen, relatiegeschenken, gadgets, give-aways en promotioneel textiel

Uw leverancier voor relatiegeschenken!

Past. Koopmanweg 23b, Den Helder 0223 661030 | camilla@kopenschouders.nl

Past. Koopmanweg 23b, Den Helder 0223 661030 | noordkop@noordkopgifts.nl

www.kopenschouders.nl

www.noordkopgifts.nl


gehandicapten en buitentoiletten op de ligweiden.” Jelle

zien. “Normaal gesproken gaat automatisch het licht

Wieling is van mening dat ‘het een project van de lange

aan door een bewegingssensor”, zegt hij lachend. Er

adem is geweest’. Maar de tijdsduur is de kwaliteit van

staan hypermoderne installaties die zorgen voor de

het gebouw absoluut ten goede gekomen. Heel wat

waterkwaliteit. Op digitale schermen zijn onder andere

state of the art-techniek hebben we gaandeweg kunnen

de watertemperatuur in de bassins en de ph-waarden

toepassen”.

af te lezen. “Per zwemmend persoon moet er 30 liter vers water toegevoegd worden. Omdat wij het water bijzonder intensief filteren, is er minder suppletie nodig. Gevolg is dat we relatief minder water verbruiken.” Jelle Wieling legt uit dat aan bijna alle voorzieningen duurzaamheidsonderzoek ten grondslag ligt. Belangrijk

Jelle Wieling is momenteel werkzaam als

is steeds geweest wat de terugverdientijd is van een

‘operation-officer’ bij de Koninklijke Marine.

voorziening. Zo is het idee van aardwarmte ‘gesneuveld’

“Bij bijzondere gebeurtenissen word ik

omdat de kosten veel te hoog bleken.

betrokken. Zo heb ik voor de laatste SailDen Helder het veiligheidsplan geschreven

Jelle Wieling zit sinds 2000 in het bestuur dat ook de

en was ik de afgelopen zeven jaar betrokken

exploitatie van het oude zwembad ‘De Schots’ deed.

bij de organisatie van de vlootdagen.” Hans

Vanaf 2001 is de kwaliteit van het bad ter sprake

Bruinewoud heeft ook bij de Marine gezeten.

gekomen, mede in licht van de vaste gebruiker de

“Ik ben marinier geweest en heb me altijd

Marine. Jelle Wieling: “In 2003 zijn de eerste ideeën

bijzonder geïnteresseerd in de duiksport, volgde

voor nieuwbouw gelanceerd. Heet hangijzer: het niet

een opleiding tot kikvorsman en had op Curaçao

overschrijden van de begroting. Niet onaanzienlijk is

een eigen duikschool. Ruim zes jaar ben ik

het aantal punten dat aan het oorspronkelijk ontwerp

bedrijfsmanager van het zwembad, eerst van ‘de

is toegevoegd. Bijvoorbeeld een speciale trap voor

Schots’ en nu van het Aquacentrum.”

9 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Jelle Wieling de hightech waterzuiveringsinstallaties


C cloud computing

?

Ja! Ook voor u beschikbaar! Kijk voor meer informatie op www.mydrm.nl


N M U L O C Van Oud

en k spro e g en Nieuw gesproken ariaat wordt ot N t he in er Wanne meestal over uw”, gaat het ie “n en ” ud over “o te t is een uiters Een testamen testamenten. ter/erflaatster aarbij de erfla w g in kk hi sc wilsbe vastlegt , die tshandelingen bepaalde rech r overlijden. en na zijn/haa inwerking tred

11 gen met de cliënten. Deze vragen luiden onder andere als

clienten die een nieuw testament willen opmaken of een

volgt:

bestaand testament wensen te wijzigen.

• Hoe is de persoonlijke situatie nu: is men sinds het op-

Wanneer spreekt men nu over een “Oud” testament? Het is geen geschreven regel, maar in het algemeen wordt daaronder verstaan de akten die zijn opgesteld vóór de invoering van het nieuwe erfrecht (1 januari 2003).

stellen van het testament; gehuwd, gescheiden, hertrouwd of (weer) alleenstaand? • Hoe is de gezinssituatie; zijn er (intussen) kinderen/kleinkinderen?

Veel voorkomende testamenten uit de jaren 80 en 90, zijn

• Wie zouden de erfgenamen zijn volgens de wet?

het vruchtgebruik testament en de ouderlijke boedelver-

• Wie zijn de erfgenamen op grond van het testament?

deling. Deze geven met name erfrechtelijke bescherming

• Wie is “de baas” over alle bezittingen van de nalaten-

aan de langstlevende partner.

schap; wie mag alles regelen?

Testamenten van ná 1 januari 2003 besteden naast ge-

• Wat is de omvang van het vermogen?

noemde bescherming echter meer aandacht aan de fis-

• Wat betekent het testament fiscaal; zal er veel of weinig

cale aspecten van het overlijden. Deze akten bevatten

erfbelasting betaald moeten worden?

namelijk allerlei keuzemogelijkheden en varianten om optimaal erfbelasting te besparen.

De beantwoording van al deze vragen leert dat er in 25 jaar

“Oud” wil overigens niet zeggen “niet meer bruikbaar”.

zoveel gebeurt in een mensenleven, dat afgezien van de

Het is best mogelijk dat een testament van 25 jaar oud

nieuwe wetgeving, het toch (in de meeste gevallen) verstan-

nog steeds voldoet. Het ligt vooral aan de redactie van het

dig is om testamentair “Oud” om te zetten naar “Nieuw”.

testament en de feiten en omstandigheden van de persoon in kwestie.

Mr G.H. Deul

Om dit na te gaan bespreekt de notaris een aantal vra-

Notarissencombinatie Den Helder

Heldersche Verenigingh HelderseOndernemersch Ondernemers Vereniging

De notaris ontvangt op zijn/haar spreekuur dagelijks


eleverd

Fotografie aang

12 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Oude

Rijkswerf ondergaat

opnieuw facelift

e l a t n e m u Mon en g j i r k n e w u gebo e w u e i n n e weer e

g n mmi e st be

wat filosofisch rderen’. Deze aa w et ni e w t je het nieu illemsoord da niet kent , kun monument W ks rij ‘Als je het oude op ng si l van toepas van deze voor aak is helemaa r. De historie de el H getinte uitspr en D e . n de gemeent f tot de bouw gendom is va I opdracht ga em ill sinds 2000 ei W en to im rug tot 1813 B.V. Hij is ru ewerf gaat te Willemsoord n malige marin va r eu ct re eulen di plex waartoe Hans Broekm gebouwencom le ne Anno 2013 is io ct un tif dit mul straks ook de betrokken bij tenhallen en en anderhalf jaar em en ev , r, bioscoop met de ‘Weste ca , jachthaven rgelijkbaar is ve t musea , hore da ex pl m ‘Een co aal groter”. burg behoren. soord is driem em nieuwe schouw ill W en lle gt hij. “A Amsterdam’, ze gasfabriek’ in


13 kader. Het historische karakter van de gebouwen blijft

de zomer betrokken de VVV, Kunstuitleen, Zeestad en WO

volledig in tact, terwijl er wel een nieuwe bestemming

de voormalige schilderswerkplaats van de Rijkswerf. Het

aan wordt gegeven. “Er komt ‘een hoed ‘op het gebouw

bezoekerscentrum is uitgerust met een moderne balie en

van de schouwburg en er is een glazen entree gepland die

het interieur is in vintage-stijl opgetrokken.

het theater en stadshal verbindt met het Reddingsmuseum”. De bouw van de nieuwe schouwburg start op 1 janu-

Willemsoord B.V. is gevestigd in gebouw 47 in het oude

ari 2014. De opening is voorzien in augustus 2015. Aan-

Stoompompgebouw. Hier heeft Hans Broekmeulen zijn

genomen wordt dat de nieuwbouw een gunstige invloed

kantoor. Hij weet ‘hoe de hazen lopen’ en is onder andere

zal hebben op de reeds aanwezige horecagelegenheden

projectleider geweest voor Werelderfgoed Nederland en

op Willemsoord.

heeft ervaring opgedaan met het droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis, het enige dubbele stenen droogdok van Europa. “Mijn specialisme is het toeristisch vermarkten van dergelijke projecten. Concreet: ik moet ervoor zorgen dat het aantal lege vierkante meters op Willemsoord afneemt.” Nieuwe schouwburg geeft extra impuls Dat de nieuwe schouwburg op Willemsoord gebouwd wordt , geeft het totale complex een extra impuls. De bouw vindt plaats binnen het bestaande monumentale

Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Er gebeurt onmisbaar een en ander op Willemsoord. In


er rs s

u 24 u

Verhoeks

e

vic

oog

nh ige

ers

k wer

e

N o t a r i s

Geen erfbelasting met goed testament

glas-, Gevel- & Zeilmakersweg 1 interieur1786 PE Den Helder verzorging tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl I: www.notarisverhoeks.nl

“dienstverleners op maat” Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand 0223-523590

De Jong verzekert. Al jaren...

Voor al uw interntransport voertuigen:

• Verkoop nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparaties • Keuringen van interntransport voertuigen • Verkoop van semi- en tractiebatterijen • Testen van semi- en tractiebatterijen • Cursussen voor heftruckcertificaat (verplicht) Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onze website en neem gerust eens vrijblijvend contact op!

de-jong.nl 0223 68 87 88

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!!

www.wijnkermechanisatie.nl


Om Willemsoord als uniek complex op de kaart te zetten, maakt Hans Broekmeulen onder meer reportages in de Telegraaf , op BNR-Nieuwsradio en vakbladen zoals NRIT-Magazine en Property. In zijn vrijetijd is Hans Broekmeulen senior-adviseur bij PUM, een non-profitorganisatie die bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markVerhuur ruimten

ten adviseert. “Onlangs was ik betrokken bij de

“De boodschap van de gemeente is helder. Zo snel mo-

ombouw van een klassiek hotel in Albanië tot een

gelijk ruimten verhuren aan partijen die passen binnen

sporthotel voor mountainbikers en rafting. Mijn

het gestelde kader. Partijen die de locatie leuk vinden

favoriete schrijver is Frederic Forsyth. Ik houd van

en willen huren, hebben vaak geen geld. We zijn posi-

spannende verhalen zoals detectives . Wanneer ik

tief gestemd zeker nu we merken dat de belangstelling

naast Mark Rutten in het vliegtuig zit, heb ik hem

voor verhuur aantrekt. Daar hebben de open dagen

heel wat te melden over het terugdringen van de rol

aan bijgedragen. Voor het onderhoud hebben we een

van de overheid”.

meerjarenbegroting vastgesteld en we verwachten in 2016 break-even te draaien. Het aantal maritieme evenementen neemt toe, ook de kwaliteit ervan. Naast de traditionele Visserijdagen zal in 2014 de ‘Clipper Around

Broekmeulen ligt, wordt Gebouw 72, waar vroeger onder

de World Race’van 2 juli-10 juli Den Helder aandoen.

andere de zeilmakerswerkplaats was ondergebracht, ver-

Verder focussen we ons op het optimaliseren van de sa-

bouwd tot bijvoorbeeld een hotel. In 2014 viert Willems-

menwerking van betrokken partijen”. Als het aan Hans

oord haar 200-jarige bestaan.

Heldersche Ondernemersch Verenigingh

gebruik van free publicity. Recent verschenen

15


C Specialistisch bloemwerk Zakelijke en particuliere abonnementen Interieur- en showroom styling Patrijzenstraat 22 | Den Helder (0223) 61 97 35 | info@amazingflowersvof.nl www.facebook.com/AmazingFlowersDenHelder

Bedrijfsweg 13a | 1785 AK Den Helder | Tel. 0223 631415 Fax 0223 660275 | email info@hsb-schilders.nl

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 627141 F. 0223 621246 www.vermeerschuttemusen.nl


N M U L O C

Fotografie: Zeeman Reclame Groep

rt en dat het jaar nade Het einde van denken tijd tot extra na stemt zoals al omst . rleden en toek over heden, ve want ik ste natuurlijk, Vooral dat laat met de uit. Ik heb veel wil altijd voor die daar en de mensen zee, de haven ansrecht ligt het ontsta werken. Daar de zee en ook nu zijn van onze stad or el belangrijk vo en de haven he st wil ok in de toekom Den Helder. O g: dat ijft. Of liever no ik dat dat zo bl dit groeit!

! e rgi e n Nieuwe e de offshore olie en gas te organiseren. Ook het KIM is

Op zee verdienen wij ons brood. Den Helder als centrum

een steeds belangrijkere speler op dit gebied. Met het

voor de Noordzee. Dat is wat ik altijd zeg. Voor de olie-

nieuwe Kenniscentrum Wind op Zee zullen ook jonge

en gasindustrie en de Koninklijke Marine heeft Den

mensen een opleiding kunnen krijgen voor banen in de

Helder met de haven en de luchthaven een uitstekende

windenergie op zee. Als het aan mij ligt wordt dat nog

positie.

veel meer uitgebouwd. Werken op en met de zee zou vanaf het voortgezet onderwijs al in onze genen moeten

Naast olie en gas ligt de toekomst van de haven van Den

gaan zitten.

Helder ook bij de dienstverlening aan de windenergie op zee. Binnen korte tijd zullen op de Noordzee windparken

Zon, water, wind, olie en gas, het is hier allemaal in grote

worden neergezet, die vervolgens ook onderhoud en

hoeveelheden aanwezig. Elementen voor een goede

logistieke dienstverlening vragen. Ik weet dat Helderse

oogst. Als het gaat om het benutten van de kansen die de

bedrijven in de huidige offshore olie- en gasindustrie

Noordzee biedt, ben ik onder de indruk van ondernemers

zich nu al klaarmaken voor dienstverlening op zee aan

met ideeĂŤn, daadkracht en doorzettingsvermogen. Zij

die windparken. Dat is een goede zaak. Hun jarenlange

zijn een inspiratie voor anderen.

ervaring met werken op zee kan straks voor nieuwe doeleinden worden ingezet.

Juist in deze economisch moeilijke tijden geeft dat nieuwe energie. Innovaties in bijvoorbeeld de getijdenenergie,

Kennis van nu is de basis voor de toekomst. Vanuit die

Blue Energy en de ontwikkeling van de zeewierkweek tot

basis moet je mensen opleiden voor de toekomst. Een

een nieuwe bedrijfstak. Dat zijn ontwikkelingen hier voor

toekomst van werken op zee. MCN bijvoorbeeld speelt

de deur, bij ons op zee. Ontwikkelingen die belangrijk

daar een goede rol in, door samen met partners in

zijn voor onze toekomst. Nieuwe ideeĂŤn, frisse plannen,

onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven opleidingen voor

jonge mensen: dat geeft pas energie!

17 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

De Noordzee is de toekomst. De zee is ons werkterrein.


TOP 5 N E T T E K PAK 2013

Bel nu: 0224-213135

e j s i , a p a p é ’ ? l ‘H a r e t e k k a p t s ker


Goed gevoel

39,90

Uitpakken maar!

31,50

Nú voor

Puur Woods

26,50

Nú voor

Have fun *Genoemde prijzen zijn excl. BTW

22,70

Nú voor

komt door jeugdige, enthousiaste inbreng. Ieder nieuw kerstpakket wordt eerst door de kinderen bij Stegman uitvoerig getest en gewogen. Mede daarom stelt Stegman ieder jaar weer kerstpakketten samen waar het hele gezin blij van wordt. Bij Stegman let u niet alleen op uw portemonnee maar heeft u ook nog de keus uit tientallen verschillende kerstpakketten. Ga snel naar stegmankerstpakketten.nl/actie en kijk waar u uw werknemers én hun kinderen blij mee kan maken.

Witte Paal 328 | 1742 LE Schagen | 0224-213135 | info@stegman.nl | www.stegmankerstpakketten.nl

Royaal

23,50

Nú voor

Helderse Ondernemers Vereniging

Nú voor

Ieder jaar kent een aantal extra feestelijke momenten. Een verjaardag, Sinterklaas en Kerst springen daar bovenuit. Als werkgever heeft u één keer per jaar een ideaal moment om werknemers eens extra aandacht te geven. Een fraai en passend kerstpakket doet het, zo vlak voor de feestdagen, altijd goed! Niet alleen bij werknemers zelf hoor! De kinderen worden er ook heel blij van. En laat Stegman Relatiegeschenken juist dat aanvoelen! Stegman is al jaren een toonaangevende partij in de kerstpakkettenbusiness. En dat

Bestel nú via www.stegmankerstpakketten.nl/actie en ontvang 20% korting op de geselecteerde pakketten!

NÚ EXTRA VOORDELIG!

19


C

De aandacht van een klein kantoor...

V E R Z E K E R I N G E N accounTanTs • fiscalisTEn • advisEurs

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejan-accountants.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Schagen.

...met de kennis van een groot kantoor.

.....we laten zien dat het anders kan


N M U L O C

gde zich laatst van tien beklaa r te ch do ijn M helemaal niet t ze mijn werk da it fe t he er ov ar er op dat ha nd . Zij doelde meer leuk vo erwante verwerk en aanv moeder, door s is. Kennevaak niet thui plichtingen, zo op mevrouw die g net niet de lijk ben ik no ed aar go . mt snijden, m ko s ee vl t he zondag hter op een bracht mij ec ng ki er m op r Haa eft t denken en he r even aan he ie an m re de an een lumn dit keer uiten deze co sl be en do ij m tje te geven. persoonlijk tin

Leuke Baan!? en weet ik inmiddels dat ik absoluut geen aanleg voor golf

werk. Kan werk per definitie wel leuk zijn? Wat is eigen-

heb. De verplichte relatie met de belastingdienst is dan

lijk leuk? Leuk wordt omschreven als “prettig stemmend”

over het algemeen weer iets minder prettig stemmend,

of “plezier opleverend.” Dan denk je toch meer aan een

maar hoort er ook bij.

feestje, of een leuke jurk? Om te leven zul je moeten werken, immers, wanneer gij Er zijn in mijn werk zeker situaties die plezier opleveren.

niet werkt, zult gij ook niet eten. Of is dit een ouderwetse

Je komt nog eens ergens als deurwaarder en maakt soms

gedachte?

de gekste dingen mee. Wanneer ik echter een woning ontruim waarin ik moet slalommen tussen de menselijke uit-

Alleen al het gegeven dat het MOET maakt al dat het niet

werpselen en krioelende kakkerlakken kan ik niet zeggen

leuk is toch? En als het niet leuk is willen we het eigenlijk

dat ik dat een feestje vindt.

niet meer... Dus is de conclusie dat werken gewoon niet leuk is? Helaas voor mijn dochter kan ik haar desondanks

De gevolgen van het eigen ondernemerschap leveren ze-

geen gelijk geven. Ieder beroep zal mindere kanten heb-

ker vaak plezier op. Je ontmoet vele interessante mensen

ben en ieder beroep kent een zekere routinematigheid.

op allerlei soorten bijeenkomsten. Zo had ik bijvoorbeeld

Voor mijn baan geldt dat deze interessant en afwisselend,

nooit gedacht dat Johan Derksen in het “echt” eigenlijk

bevredigend en uitdagend, soms lastig en hectisch, maar

maar een klein manneke is (neem me niet kwalijk Johan)

ook, nou vooruit dan maar, bij tijd en wijle leuk is!

21 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Tegenwoordig “moet” alles maar leuk zijn en dus ook het


Sinds 2013 is Notaris Arnold Verhoeks de nieuwe penningmeester van de Helderse Ondernemers Vereniging. Hij volgde Joop de Jong op die dit werk jarenlang prima deed. “Het stond goed op de rails. Je stapt als het ware in een rijdende trein”, zegt hij. Als notaris word je gauw voor een bestuursfunctie gevraagd. “Ik ben jarenlang secretaris van Jong-MKB-Nederland geweest, ben onder andere voorzitter van de afdeling Noord-Holland van de beroepsvereniging van notarissen en ledenraadslid en ben ook nog lid van de Lions-club”.

22 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Beleidsplan HOV is geactualiseerd

Arnold Verhoeks: ‘Ondernemen is niet afwachten maar participeren’


Verhoeks N o t a r i s

Ondernemen is voor hem zeker niet afwachten, maar

geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor het jaarplan

participeren. Arnold Verhoeks: “Een bekend gezegde

dat op 12 november tijdens de najaarsbijeenkomst

onder notarissen is ´wachten tot het grind knerpt´. Het

gepresenteerd

stamt uit de tijd dat op het platteland de notaris een

aandachtsgebieden voor de toekomst gaan worden,

statig huis met grind bewoonde. Wat dat aangaat, is

komt dan aan de orde. “Vooruitlopend hierop kan ik

er sprake van een omslag, de notaris is meer dan ooit

zeggen dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

ondernemer. Hij staat middenin de gemeenschap en is

We hebben de laatste jaren een ledenbestand dat

een moderne dienstverlener die ondernemers adviseert.

stabiel is en schommelt tussen de 250 en 300 leden.

Sinds 2005 is Arnold Verhoeks lid van HOV. Hij

Over twee jaar hopen we het dertigjarige bestaan te

constateert dat er in Den Helder in de afgelopen tijd

vieren. Volgens mij is het lid worden van HOV de beste

veel gerealiseerd is. “Die veranderingen zijn gunstig.

investering die je kunt doen! Essentiële voorwaarde

Maar het gaat er wel om dat je samen met het collectief

voor een goede zakelijke relatie is immers dat je elkaar

van een ondernemersvereniging ervoor zorgt dat de

kent. Daarom willen wij onze leden op dat punt zo goed

positieve kanten van de veranderingen naar je toe

mogelijk faciliteren door hen kennis te laten nemen van

bewegen. Want het collectief is sterker dan het individu.”

nieuwe ontwikkelingen en bij te praten aan de hand van

Wat is hem in het bijzonder opgevallen in de acht jaar

actuele thema´s”.

wordt.

Wat

de

belangrijkste

eigen belang en het korte termijn denken helaas weer

Zoals gezegd is HOV een gezonde ondernemersvereni-

wat naar boven zijn komen drijven, terwijl wij als HOV

ging die zich ten doel stelt meerwaarde voor de onder-

juist meer gericht willen zijn op de lange termijn. Als

nemer te bieden. `Dat vind je niet direct op het web,

´buitenpoorter´ ( van oorsprong kom ik uit Westfriesland)

maar komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het voeren

valt mij wel op dat de gemeenschapszin in Den Helder

van een goed gesprek. In de toekomst willen we een

sterker is dan in andere delen van het land”.

jaarlijks evenement organiseren met de combinatie van

Arnold Verhoeks is ervan overtuigd dat Den Helder

educatie en ontspanning, de aantrekkelijke mix van het

door de combinatie luchthaven en zeehaven, offshore

nuttige en het aangename’.

en windenergie, heel veel potentie heeft. Ook de marinehaven en het toerisme bieden kansen.` We zitten als het ware op goud, maar weten niet hoe we het naar boven kunnen krijgen.´ Een krachtige ondernemersvereniging kan een belangrijke rol spelen

Vacante functie bestuur

bij het aan de oppervlakte brengen van het goud. “Het

Voor het einde van het jaar komt in het bestuur

enthousiasmeren van ondernemers zie ik als één van

de PR-functie vacant. Die wordt momenteel nog

onze taken. We zijn op dat punt richtinggevend en

ingevuld door mevrouw Janneke Kostelijk. Wanneer

spelen graag een voortrekkersrol. Dat doen we onder

er HOV-leden zijn die zich beschikbaar willen stellen

andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten,

voor deze (onbezoldigde) functie kunnen zij contact

bedrijfsbezoeken en evenementen zoals het Sail-feest”.

opnemen met de secretaris mevrouw Minet Ooms

Het bestuur van HOV heeft in 2013 het beleidsplan

(0223) 757095.

Heldersche Ondernemersch Verenigingh

dat hij lid was? `Opvallend is dat, door de tijdgeest, het

23


Administratiekantoor

Glim & Van der Does Met vrouwelijke precisie nemen wij u alle administratieve lasten uit handen r Vestiging in Den Helde ef ho en Hippolytus Wij verzorgen: financiĂŤle administraties, salarisadministraties, jaarrekeningen, belastingaangiftes en advieswerkzaamheden Wij zorgen ervoor dat u als ondernemer gedurende het jaar inzicht heeft in uw actuele resultaat. De jaarrekening zal dan ook geen verrassing zijn! Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Glim: 06-33643190 Edith van der Does: 06-33643191 info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

Aangesloten bij:

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee! Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl


AH-Schooten Plaza staat voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen • online bestellen en bezorgen van boodschappen • bezorgservice voor bedrijven en verzorgingshuizen • gratis WIFI in de winkel en afhaalpunt Bol.com AH- Schooten Plaza onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Zo is de supermarkt energiebewust en maakt de winkel gebruik van een warmte-terugwin-installatie. Regelmatig bezoeken schoolklassen onze winkel en krijgen kinderen inzicht in het belang van gezonde voeding.

Kijk op: www.ah-katsupermarkt.nl en bezoek ons ook op Facebook.

AH-Schooten Plaza | Vrede en Vrijheid 19 | 1785 RL DEN HELDER | (0223) 630713

WILLEMSOORD DEN HELDER:

EEN UNIEK DAGJE UIT! Het complex Willemsoord ligt vlakbij het stadscentrum van Den Helder en heeft recreanten veel te bieden. Het complex huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen. Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur, maritiem, amusement, eten & drinken, nautische souvenirs; het is allemaal te vinden op Willemsoord.

Willemsoord Den Helder Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder | 0223-616100 | info@willemsoordbv.nl

www.willemsoordbv.nl


‘Nieuwe ontwerpen Willem-Alexander Hof met een knipoog naar het verleden’

26 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

e d n e w u e i n r e v n e e l e tradition in één n e p r e w t n o


De bouw van de woonwijk Willem-Alexander Hof, een wijk met circa 600 energiezuinige woningen in Julianadorp-Oost, begint in het voorjaar van 2014. Hoewel de nieuwbouw absoluut een eigen identiteit heeft, sluiten de gekozen ontwerpen van de woningen aan op de sfeer van het bestaande oude dorp.

in deze tijd. Verwacht wordt dat begin volgend jaar met

derse Bouw Kombinatie, gemeente Den Helder, en de

de bouw van de eerste woningen gestart kan worden.

Woningstichting Den Helder. Het project wordt uitge-

Kees-Jan Tuin: “We bouwen voor elke portemonnee in

voerd door de Helderse Bouw Kombinatie waarin de

de prijsklassen van 150.000 euro tot boven de 300.000

Helderse ondernemers A. Tuin Den Helder B.V., Wilms

euro. De architecten GeO-Architecten (Schagen) en ARX-

BV, VBK-Groep, Van der Wal BV, Taylor BV en HMS BV

Architecten (Hengelo-Gld.) hebben in de ontwerpen uit-

vertegenwoordigd zijn. Dit nieuwbouwproject bevordert

voering gegeven aan enerzijds een speelse bouwstijl en

de werkgelegenheid in de regio omdat zo veel mogelijk

anderzijds een traditionele bouw. Dat leidt tot bijzonder

gebruik wordt gemaakt van plaatselijke aannemers en

aantrekkelijke woningen met een eigen identiteit en ka-

installateurs.

rakteristieke bouw. De gekozen ontwerpen gaan harmo-

Typerend is de diversiteit van de geplande bebouwing:

nisch samen met de bestaande bebouwing in het dorp.

een aantrekkelijke mix van rijwoningen, twee- onderéén kap-woningen, en vrijstaande woningen. Het zijn energiezuinige en toekomstbestendige woningen die beantwoorden aan de hoogste kwaliteitseisen. De naam van de wijk ‘Willem-Alexander Hof ‘is een eerbetoon aan de nieuwe Koning Willem-Alexander. Het eigen logo van het project verwijst naar de bijzondere ligging dichtbij de zee, strand en bollenvelden. Het is een unieke locatie met woningen die geschikt zijn voor starters, gezinnen en senioren. De start van de verkoop is gepland op 17 december om 19:30 uur in Studio 62 in het Willemsoord. Er is op dit moment veel belangstelling. Zeker de afgelopen maanden is te merken dat de markt aantrekt. Een goed teken

27 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

Het woningbouwproject is een initiatief van de Hel-


Tillen, daar zit toch niemand op te wachten wel! maar wij

Een gedrukte folder of digitale e-mailing? Een eenvoudig visitekaartje of een geavanceerde website (inclusief catalogus, bestelsysteem en responsmogelijkheid)? Ihitro is volledig thuis in communicatie. Aan alles wat uw naam mag dragen, geeft ihitro vorm en inhoud. Naar úw wens. Passend bij úw doelgroep. Benieuwd wat voor mooie dingen wij maken?

Bel v gratis oor o 0223 6 fferte 3 13 5 4

(INTER)NATIONALE VERHUIZINGEN INBOEDEL OPSLAG

Blokmakersweg 2 | 1786 RC Den Helder Telefoon (0223) 63 13 54 | info@molenaar-leek.nl

www.molenaar-leek.nl

facebook.com/ihitro

Post Postbus 1062 1780 EB Den Helder Bezoek Boterzwin 2309a 1788 WN Den Helder

twitter.com/ihitro

Tel. 0223 692935 Fax 0223 692753

Web www.ihitro.nl Mail info@ihitro.nl

wij leveren leveren juridische juridische diensten, diensten, wij maar vooral vooral doelgerichte doelgerichte oplossingen! oplossingen! maar wij leveren juridische diensten, wij leveren juridische diensten, maar vooral doelgerichte oplossingen! wij leveren juridische diensten, maar vooral doelgerichte oplossingen! ondernemingsrecht •• omgevingsrecht omgevingsrecht ondernemingsrecht

maar vooral• doelgerichte oplossingen! vastgoed huurrecht • arbeidsrecht vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht aansprakelijkheidsrecht incasso ondernemingsrecht • omgevingsrecht aansprakelijkheidsrecht •• incasso

familierecht strafrecht vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht familierecht •• •strafrecht ondernemingsrecht omgevingsrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht ondernemingsrecht • omgevingsrecht familierecht • strafrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso vastgoed • huurrecht • arbeidsrecht familierecht • strafrecht aansprakelijkheidsrecht • incasso familierecht • strafrecht

vestiging den helder vestiging den helder drs. f. bijlweg 8a drs. f. bijlweg 8a den helder den helder tel: (0223) 660114 vestiging den helder tel: (0223) 660114 fax: (0223) 660354 drs. (0223) f. bijlweg 8a fax: 660354 vestiging den helder den helder drs. (0223) f. bijlweg 8a tel: 660114 vestiging den660354 helder helder fax:den (0223) drs. f. bijlweg 8a tel: (0223) 660114 helder fax:den (0223) 660354 tel: (0223) 660114 fax: (0223) 660354

www.knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl info@knuwer.nl www.knuwer.nl

vestiging alkmaar vestiging alkmaar comeniusstraat 10a comeniusstraat 10a alkmaar alkmaar tel: (072) 5127117 vestiging tel: (072)alkmaar 5127117 fax: (072) 5126957 comeniusstraat 10a fax: (072) 5126957 vestiging alkmaar alkmaar comeniusstraat 10a tel: (072) 5127117 vestiging fax: alkmaar (072)alkmaar 5126957 comeniusstraat 10a tel: (072) 5127117 fax: alkmaar (072) 5126957 tel: (072) 5127117 fax: (072) 5126957


29

ĂŻnteresseerden is gehouden. Hierbij werden hoge scores

Aan duurzaamheid is hoge prioriteit gegeven. De wo-

behaald voor de onderdelen groen, veiligheid, en par-

ningen voldoen aan nieuwste normen inzake isolatie en

keerfaciliteiten. Ook de variatie in woningtypen in de

energieverbruik. Daarnaast zijn er energieplus-pakket-

wijk wordt bijzonder gewaardeerd.

ten waarmee de woningen nog energiezuiniger kunnen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat potentiĂŤle

worden uitgevoerd. Zo is het mogelijk om zonnepane-

kopers uiteenlopende woonwensen hebben. Die komen

len te laten plaatsen en woningen te voorzien van een

onder andere tot uitdrukking in kleurstelling, toegepaste

installatie waarmee de energielasten tot een minimum

materialen, indeling en opties. Deze wensen zijn door

worden beperkt. Onderscheidend is dat woningen le-

de architecten vertaald in de ontwerpen. Hierdoor wordt

vensloopbestendig gebouwd worden. Het houdt in dat

elke woning uniek en elke straat anders.

de woningen- indien gewenst-aangepast kunnen wor-

De geplande woonwijk is gelegen dichtbij belangrijke

den aan de behoefte van de toekomstige koper. De wo-

voorzieningen als winkelcentrum de Riepel, sportvoor-

ningen zijn flexibel ontworpen waardoor er direct of in

zieningen, supermarkten en scholen.

een later stadium bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond of een huislift gerealiseerd kan worden.

Veilig, groen en gevarieerd

Warnars Makelaardij en Jongewaard & Meijer verzorgen de verkoop van de woningen. Op dit moment worden de verkoopstukken en impressies gereed gemaakt.

Samen met de gemeente is een stedenbouwkundig

GeĂŻnteresseerden kunnen zich via de website aanmel-

plan gemaakt dat verder verfijnd is met behulp van een

den. Voor meer informatie kijk op de website

Woonwensen-onderzoek die medio 2013 onder de ge-

www.willemalexanderhof.nl.

Heldersche Verenigingh HelderseOndernemersch Ondernemers Vereniging

Duurzaam en levensloopbestendig


5x285.indd 1

Elk bedrijf, instelling of gebouw is verschillend van aard, voor elk type of soort kunnen wij maatwerk leveren. Met onze kennis van - en ervaring in doelmatig schoonmaken, rekening houdend met het eisenpakket van de opdrachtgever, zijn wij immer in staat een onderhoudsprogramma samen te stellen, dat geheel is toegespitst op de behoeften van de opdrachtgever.

PROFESSIONEEL VLOERONDERHOUD • OPLEVERINGSSCHOONMAAK • SCHOONMAAKDIENSTEN • CLEANING PRODUCTS • GLASBEWASSING • TAPIJTREINIGING

SPECIALIST

in het schoonhouden van bedrijfsgebouwen!

Optimaal Bedrijfsdiensten Torplaan 2, 1785 BA Den Helder, Tel: 0223-690222 www.optimaalbedrijfsdiensten.nl

Uw duurzame energie van A tot Z geregeld...

DENKKRACHT OMZETTEN IN DAADKRACHT Dat is financieren anno nu. Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende financiering te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Op abnamro.nl/financieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.

Bel voor een vrijblijvend advies voor duurzame oplossingen met Wilms en maak een vrijblijvende afspraak.

Wilms Ravelijncenter 39 1785 LX Den Helder Tel. (0223) 63 09 00 www.wilms.nl

K E U K E N S • B A D K A M E R S • H A A R D E N • C E N T R A L E V E R WA R M I N G WA N D - E N V LO E R T E G E L S • A I R CO N D I T I O N I N G 23-05-12 11:42

WIL_75_130x195_1223337.indd 1

11-12-12 14:15


Jilles Heldenaar

de Wit:

derse den van de Hel cent lid gewor re is it r W de s Jille coach, mediato is zelfstandig ij H g. in ig en er . “Op Ondernemersv gen Heldenaar boren en geto ge n ee is s le als en adviseur. Jil el individueel ik mensen zow lp he n re ie an m verschillende problemen”. e of psychische ijk el m ha lic j in bedrijven, bi

In zijn loopbaan als ondernemer heeft Jilles uitgebreide er-

en dier. Beleef de kracht van Vitaal Water en laat u advi-

varing opgebouwd als coach en adviseur. “Ik heb opleidin-

seren wat deze vitaliteit voor u kan betekenen. Draadloze

gen gevolgd op het gebied van woonbiologie, NLP, Bach

internet, mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken.

Bloesem Remedie, mediation, buurtbemiddeling en di-

Deze draadloze technologieën zenden hoogfrequente

verse management- en onderhandelingstrainingen. Door

straling uit die schadelijk kan zijn voor het welzijn van de

coaching help ik mensen om er achter te komen wat ze

mens. Deze maar ook aardstralen in woningen en gebou-

werkelijk willen. Dit kan op zakelijk, privé, lichamelijk en

wen kan hij opzoeken en ontstoren.

sportief gebied zijn. Uitgaande van hun eigen kracht help

Bach Bloesem Remedies corrigeren negatieve emoties

ik hen om inzicht te krijgen, zodat ze in staat zijn om hun

waarbij het helend vermogen van je lichaam wordt onder-

doelen te realiseren”.

steund. Deze natuurgeneeswijze herstelt de balans tussen lichaam en geest.

Ook brengt Jilles de Wit ‘de Vitaliser’ op de markt. De Vita-

Jilles is in zijn vrijetijd sportief en doet aan hardlopen en

liser is in verschillende formaten beschikbaar. Vitaal water

zwemmen. Kijk voor meer informatie op

ondersteunt de weerbaarheid en welzijn van mens, plant

www.jillesdewit.nl of bel 0655746199.

31 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

ven j i r d e b n e en r e i l u c i t r r a ‘P voo r e s i l a t i V n e k i u r b ge ’ r e t a w l a a vit


Bij Van der Vleuten & van Hooff heeft u

een streepje voor • incasso’s • huurzaken • juridisch advies • debiteurenbeheer • executies van vonnissen

www.vdv-vh.nl

Lariksstraat 35

Middenweg 168 B

1971 JR IJmuiden

1782 BL Den Helder

T : 0255 - 51 57 12

T : 0223 - 61 08 59

F : 0255 - 51 27 09

F : 0223 - 61 08 72

E : ijmuiden@vdv-vh.nl

E : denhelder@vdv-vh.nl

TAYLOR

WIT

&

Elektrotechniek | Data | Telefonie | Duurzaam | Zonnepanelen

WIT

TAYLOR

Verstand van lekker eten!

Zonnepanelen iets voor u?

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

• • • • • • •

Licht Kracht Zwakstroom Zonnepanelen Data & Telefonie Beveiliging & Bewaking Toegangscontrole & C.C.T.V.

Drs. F. Bijlweg 238 1784 MC Den Helder 0223 - 637774 Hazenkoog 9 C 1822 BS Alkmaar 072 -5644477 www.taylor-et.nl info@taylor-et.nl


Den Helder en franchisers in AH ie dr de n van aza. Jacco Kat is éé n Schooten Pl n Eigenaren va va ng gi ni re de Ve t winkelcentrum voorzitter van upgrade van he de et m ijd rt ke tegelij wd en gereOok heeft hij grijpend verbou in l ke in w jn zi leden uimte waren enkele jaren ge extra kantoorr en te ak vl er pp inkelo styled . Meer w het resultaat .

Het vernieuwde kantoor en de kantine zijn ingericht met

bezorgservice”. Jacco Kat is er absoluut van overtuigd dat

houten meubilair waarin niet alleen het logo van AH is

ondernemers in de regio elkaar nodig hebben. “Hier moet

verwerkt, maar ook de naam van vader Kat zichtbaar is.

het verdiend worden. Het is ons eigen belang dat het goed

“Het is een eerbetoon aan mijn ouders. Zij zijn immers in

gaat. We krijgen scholen op bezoek , leiden ze rond en

1970 met een SPAR-buurtwinkel begonnen en waren de

proberen leerlingen bij te brengen wat het werken in een

eerste AH-franchiser.” Jacco Kat is de schatbewaarder van

supermarkt inhoudt.” Met meer dan honderd medewerkers

het familiebedrijf , op zijn bureau ligt het boek de ‘Blauwe

is Kat Supermarkt voor Den Helder een belangrijke werk-

Economie’ van Gunter Pauli. “Het gaat over het voorko-

gever. “Ik heb er daarom belang bij dat het personeel goed

men van verspilling” zegt hij glimlachend.

is opgeleid en de ambitie heeft om zich te ontwikkelen. Die

De renovatie van het winkelcentrum en de verbouwing

mogelijkheden bied ik hen graag”.

van de winkel hebben geleid tot aanzienlijk meer traffic. “Ook met bedrijven en instellingen zoals verzorgingshui-

Zelf blaakt Jacco Kat van ambitie, regelmatig loopt hij hard

zen en woongroepen in Den Helder en omgeving doen we

en verdiept zich in boeken van Steven Covey. “In het vlieg-

zaken. De zakelijke markt wordt steeds groter. Met name

tuig zou ik graag naast Gunter Pauli, schrijver van het boek

het MKB maakt in toenemende mate gebruik van onze

‘De Blauwe Economie”willen zitten.

33 Heldersche Ondernemersch Verenigingh

n a v n é é n e r a w s r e d n u i s r e s i ‘Mijn o h c n a r f AH e t de eers ’ r e d l e H n De


N M U L O C

at het nieuwe ga aarderen van w et H . et ni tra dekt de lading eft het wel ex spreekwoord , maar vaak ge et ni Mwah….., dit ft oe H ? r. te hebben elde makelaa t oude gekend aktisch ingest pr n niet zonder he ee or vo h er filosofisc dat klinkt lekk diepgang. Zo,

n i n j i w Oude ? n e k k a z nieuwe 34

Moet ik dan voorbeelden van plekken geven waar nu

tuur met zicht over de jachthaven, werkhaven en zee! De

iets nieuws staat en voorheen iets ouds? Tjempaka en

hoogte in dus….

Nusa Tenggara aan de Van Galenstraat bijvoorbeeld,

Heldersche Ondernemersch Verenigingh

een staaltje architectuur in de binnenstad waar mensen

Oud en nieuw spreekt aan. Iedereen grijpt graag terug

heel fijn en veilig en beschut wonen. Of het Lyceumhof

naar het oude. Dit blijkt onder andere op social media

(op de plek van…) aan de rand van het Timorpark. Maar

in groepen als ‘Je bent Jutter, als…’ met oude foto’s van

ook het wonen en werken op de voormalige opslagwerf

de binnenstad, Visbuurt en haven. Op kantoor hebben

aan Het Arsenaal, voldoet aan het criterium, voorheen

wij diverse collages in de spreekkamer waar mensen re-

oud, maar nu nieuw.

gelmatig voor staan als wij de eerste kop koffie voor ze inschenken. Het levert altijd herkenning op. Terug naar

Combinaties van oud en nieuw spreken aan, bijvoor-

het oude is vertrouwen? Geborgenheid? Veiligheid?

beeld het gebouw van Triade (voorheen de WilhelminaMavo met een compleet nieuw gebouw ernaast). Wil-

Den Helder zet een stap vooruit; nieuw zwembad, nieuw

lemsoord 51, het bevat meerdere fraaie ruimtes (met

stadhuis (helemaal nieuw?), nieuwe schouwburg, nieu-

onder meer het schitterende restaurant). Ik ben er laatst

we bieb, nieuwe wijk, nieuw wonen. Soms is de combi-

nog geweest, het is eeuwig zonde dat de exploitatie niet

natie oud- en nieuwbouw niet mogelijk maar inspireert

gelukt is! Andere functies wel in de oude schil met een

de locatie wel enorm.

splinternieuw gebouw met bioscoop ernaast. Het bijt elkaar niet; het versterkt elkaar!

Heeft u nu iets fraais gezien? Laat u dan begeleiden door de makelaar die jong (team) en oud (duurzaam bedrijf,

Terugkijkend in de vorige HOV Magazine zie ik impres-

15 jaar bestaand en met totaal bijna 100 jaar ervaring

sies van de nieuwe schouwburg op Willemsoord met de

opgebouwd) combineert…. U bent welkom!

befaamde toneeltoren. Wat een fantastisch vooruitzicht om hier straks een avond uit te gaan! Met dit beeld

met vriendelijke groet,

scherp voor ogen zie ik een nieuw hotel op Willemsoord

Van Keulen Makelaars

ontstaan in een zeer afwijkende en moderne architec-

Sebastiaan van Keulen


U bent van harte welkom!

Dat telt.

Ge誰nteresseerd in een kennismaking? Ga naar www.bdo.nl of bel (0223) 62 82 84 voor een persoonlijke afspraak met de mensen van BDO Den Helder. Ons adres: Drs. F. Bijlweg 7, 1784 MC Den Helder.

Omdat mensen tellen.

www.nbceelman.nl Drs. F. Bijlweg 69a | 1784 MC Den Helder | T (0223) 61 22 55


DÉ TECHNISCHE GROOTHANDEL VOOR ONDER ANDERE OFFSHORE, AANNEMERIJ, INDUSTRIE, (SEMI-) OVERHEID EN ZZP’ERS. Buijtendijk B.V. is dé onderscheidende specialist met een groot assortiment direct uit voorraad leverbaar. ‘Topmerken, kwaliteit en een persoonlijk advies’ is ons motto. Onze adviseurs staan u graag te woord. Zowel bedrijven als particulieren maken al jaren van onze diensten gebruik. In de bijna honderd

jaar van ons bestaan hebben we ons in de regio ontwikkeld tot dé vakspecialist voor o.a. de offshore, industrie, bouw en semi-overheid. We zijn gevestigd in een modern pand met ruime parkeer mogelijkheden aan de Industrieweg in Den Helder. Hier vindt u onze showroom, winkel en magazijn.

Industrieweg 2a | 1785 AG Den Helder | Tel. 0223 661007 | www.buijtendijk.nl IJZERWAREN

WERKKLEDING

MACHINES

GEREEDSCHAP

HOV magazine editie 6 2013  

HOV Magazine is een zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers uit Den Helder e.o.

HOV magazine editie 6 2013  

HOV Magazine is een zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers uit Den Helder e.o.

Advertisement