Den Helder krant nr 30

Page 1

Huisduinen Julianadorp editie

30

Blijven verrassen!

2019

Koopzondag Foto: Marielle Thomas

27 jan, 24 feb, 31 mrt

Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online

Wonen

WERKEN

VRIJE TIJD


Informatie over stadsvernieuwing Den Helder in beeld, geluid en met maquettes!

Elke zaterdag geopend van 11.00 - 15.00 uur

Vacature winkel


Colofon

VOORWOORD

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV Oplage: 54.000 ex. Verspreiding: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen Eindredactie: Citymarketing Den Helder; Kirsty den Dulk Concept en vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV Acquisitie: Menno Zeeman 06-22136723 Van de redactie: Deze krant van Citymarketing Den Helder is een gezamenlijk initiatief van Citymarketing Den Helder, Gemeente Den Helder, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Woningstichting, De Detailhandel Federatie en de Zeeman Reclamegroep. Wij hebben er heel veel liefde, tijd en aandacht in gestopt. Zonder hulp van Citymarketing Den Helder, adverteerders en deelnemende organisaties hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, waarvoor dank! Namens Zeeman Reclamegroep wensen we u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar menno@zrgbv.nl

Van B.T. (bekende Tuindorper) naar

B.J er (bekende Jutter) Totaal verrast en ook geen moment bij stilgestaan, wij dachten dat onze achterbuurvrouw Silvia Hamerslag in het zonnetje gezet zou worden "betekent ook veel voor de wijk".

Jeroen en Menno Zeeman

www.denhelder.online

Maar nadat Tom v/d Berg de eerste regel van de motivatie voorlas, dacht ik, shit ik ben er weer ingestonken! En hoe, van bekende Tuin-

dorper naar bekende Jutter en eerlijk gezegd de onderbouwing bij het beeldje raakte mij emotioneel, de vele lieve berichtjes, bloemen, kaarten en overal waar ik kom de felicitaties.

Thuis laat je alles eens even de revue passeren, de start, mijn vrouw, de renovatie en ik in de ouderraad van de Tuindorpschool. Later trokken wij samen op voor de leefbaarheid van de wijk en de vele projecten; aanpassing Brakkeveldweg, tunneltje éénrichtingsverkeer, een zebrapad met stoplichten, de schooltuin, jeugdhonk, de speeltuin, de komst van het AZC en het buurthuis. Inderdaad wel veel, vandaar dat mijn vrouw wel eens mopperde, maar zonder haar en de vele vrijwilligers en de instanties had onze wijk er anders uitgezien. In de motivatie noemde men mij het cement van wijk, maar zonder het bovenstaande (noem het water) was het nooit tot dit beeld gekomen. De burgemeester sprak in zijn nieuwjaarsrede over kantel punten, ook ik besef dat het moet, maar ik hoop toch nog vele jaren dit werk te mogen doen. Maar ik wil wel ruimte maken voor de jongere generatie. Jan Smit

Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

COLUMN CITYMARKETING ianadorp HuisduinHen uisJul duinen HuJiul27iana ! sd dorp Blijven verra Blissen jven verr aBslsen! uinen 29 ijven Jul ian verr ado asse rp n! editie

2018

editie

der.

WonEn

Won en

VRije tijd

WeRKen

e onli l d e r ne

Mariel le Tho mas

den Held eR C it yketi City mar m aCrng k ielder te .onli yt g dne www.denh min E www.d ewnhaerldkeer.tn H E l d E R oi ww. den nligndee n hel H Wonen

Al vijf jaar lang valt de Citymarketingkrant iedere twee maanden in een oplage van 54.000 stuks trouw in de brievenbussen van Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Dit betekent dat er inmiddels al meer dan 1,5 miljoen exemplaren zijn uitgebracht. Voor u ligt de 30e editie. Een editie die enerzijds terugblikt op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit kijkt.

Koo pzo nda g

27 ja n 31 m , 24 feB , rt

Foto:

25 nov, 2 dEC, 29 juli, 26 aug 16 dEC, 23 30 sept En 30 dEC dEC

van Beek

Koopzondag Koopzondag

Foto: Bertil

editie

editi

30

2019

van aalst

e

tuk tuk Citymarketing. Foto: Peter

De 30

2018

WERKEn vRIJE TIJd

Wer

Ken VrIj

e tI

jd

Elsevier Weekblad kopte onlangs ‘Den Helder, meer dan een tussenstop’. Begint Nederland het dan eindelijk te begrijpen? Laten we deze positieve trend voortzetten en daarbij nog meer gaan samenwerken. Ik wil u allen vragen om het komende jaar zowel tegen minimaal vijf mensen binnen de regio, als vijf mensen buiten de regio te vertellen wat Den Helder voor moois te bieden heeft. Niet alleen voor een dagje uit of een weekje vakantie, maar vooral ook hoe prettig er het wonen en werken is.

Het afgelopen jaar heeft veel gebracht voor Den Namens het gehele team wens ik u een heel Helder. De stadsvernieuwing vorderde zichtbaar, voorspoedig, gelukkig en succesvol 2019! de leegstand in de binnenstad nam af, er werden prachtige evenementen georganiseerd, Anke de Vries we kregen er een heus maritiem icoon bij, de Manager Citymarketing bieb werd uitgeroepen als beste van de wereld en zo nog veel meer. Het aantal Kijk op denhelder.online/drukwerk/citymarketingkrant bezoekers en toeristen in voor eerdere edities. zowel Den Helder, Huisduinen als Julianadorp groeit!

e


Kitty’s Heksenketel

De complete feestwinkel voor uw glimlach!

2 Nu 300 m t en assortim & ing feestkled es! r accessoi

Vrede en Vrijheid 13 | 1785 RL Den Helder | info@kittysheksenketel.nl

www.feestartikelenbestellen.nl

Wij vervangen ALLES in uw keuken.

Voor het betere werk!

Keukenrenovatie in de Kop van Noord Holland We hebben sinds 2016 onze eigen houtskelet lijn om prefab woningen te maken, wij tekenen en produceren en we plaatsen het zelfs op locatie. Dit doen we zowel voor de particuliere als de zakelijke klant.

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen is renovatie een prima oplossing. Wij zijn specialisten in het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, kranen, inbouwapparaten, spoelbakken, afvalsystemen, laden en scharnieren. Vraag vrijblijvend advies.....

Marcel: Regio Schagen e.o.

Kerkweg 4 - 1761 JD Anna Paulowna jeremey@jrmbouw.nl - www.jrmbouw.nl M +31 (0)655 39 70 17 - T +31 (0) 223 535 511

2014

Alex: Regio Den Helder e.o.

Bel of mail voor een afspraak! MARCEL VAN DE SNEPSCHEUT T 06 - 53 26 26 16 ALEX KRIGEE T 06 - 10 93 22 56 marcelvandesnepscheut@dekeukenvernieuwers.nl alexkrigee@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl


historie

Je staat er eigenlijk niet zo bij stil, omdat het voor een ieder de gewoonste zaak van de wereld is, maar tijdens de afgelopen feestdagen waren zowel de supermarkten, de delicatessenwinkels en de slagerijen in Den Helder weer ruim voorzien van de heerlijkste lekkernijen! En juist die lekkernijen waar wij met z’n allen op af komen moeten wel van te voren klaar gemaakt worden. voor de supermarkten zal dat wel ergens in een landelijke fabriek gebeuren, maar bij de Helderse slagerijen gaat het echt nog om puur ambachtelijk handwerk. En dat puur ambachtelijk slagerswerk gaat vaak van vader op zoon over naar nieuwe generaties in het slagersvak!

Oudere Nieuwediepers zullen zich nog wel goed kunnen herinneren dat er in hun tijd, maar ook ik heb dat nog meegemaakt, er op bijna iedere hoek van de straat wel een slagerij was gevestigd. Het slagersvak gaat terug tot ver in de oertijd. Eigenlijk kwam er pas meer aandacht voor de slagerijen toen de vleeshouwers zoals ze vroeger werden genoemd ontdekten dat ze via een advertentie in een plaatselijke Courant een beter bereik naar klanten konden krijgen. Een mooi voorbeeld vind je terug in ’t Vliegend Blaadje van zaterdag 19 februari 1887 waarin vleeshouwer J. Zander Middenstraat 166 bekent maakt dat zijn nieuwe Rund- & Varkensslachterij is geopend. En middels een advertentie uit 1889 maken een tiental slagers hun klanten er op attent dat de prijs van varkensvlees met tien cent per kilo is verhoogd. In de vooroorlogse Ouwe Helder waren verschillende slagerijen gevestigd zoals de reeds genoemde J. Zander in de Middenstraat, maar ook de slagerijen van de Beurs en Pruiksma waren daar gevestigd. Maar het meest in het oog springend is toch wel een foto die wat middeleeuws overkomt en waarop we paardenslager Piet

Schrieken met z’n gezin zien afgebeeld voor hun slagerij in de Smitstraat. Een bekende slagerij die we nog steeds in het Helderse straatbeeld tegenkomen is die van de familie Wit en die hebben hun oorsprong liggen in de van Galenstraat. Maar ook in de Wilhelminastraat en in de Krugerstraat zat een slagerij! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de binnenstad met de bekende slagerijen zoals onder andere Korver, Koomen, Leibbrand, Goes, Leegwater en de gebroeders van Berkum om maar enkele namen te noemen. Er waren ook andere tijden, tijdens de Tweede Wereldoorlog vond er op maandag 5 juni 1944 een voetbalwedstrijd plaats tussen de Helderse banketbakkers en slagers die over een eigen elftal beschikten. Den Helder kende ook een soort vereniging van slagers waarbij op een enkele uitzondering na, alle slagers wel bij waren aangesloten. Deze vereniging organiseerde de jaarlijkse uitstapjes en feestavonden en de organisatie van dit alles was in handen van de legendarische slager Jaap van Twisk uit de Goverstraat. Overigens is bij diezelfde slager Jaap van Twisk, Peter Koning nog als slagersknecht begonnen en later

HELDERSE

SLAGERIJEN voor zich zelf aan de Bassingracht. Een ander aspect wat bij het slagersvak hoorde was dat men zelf het aangeleverde vee slachtte. Talrijk zijn ook de foto’s waarop Helderse slagers afgebeeld staan met diverse runderen. Maar aan alles komt een einde. Was het vroeger zo dat alle Helderse slagerijen zelf hun vee slachten, op woensdag 12 mei 1965 kwam daar eigenlijk abrupt een einde aan met de ingebruikname van het gemeentelijk slachthuis aan de Nijverheidsweg in De Schooten. Tegenwoordig wordt al het vlees bij de slagerijen aangeleverd en hoeft men het alleen nog maar uit te benen om het voor consumptie zo klantvriendelijk in welke vorm dan ook aan te bieden! Vroeger was het al zo dat er onderling bij de Helderse slagerijen nog wel eens prijzen te verdelen waren voor het mooiste product of de mooiste etalage, maar ook tegenwoordig vallen Helderse slagerijen vaak in de prijzen met hun producten. Tot slot denk ik dat het op een later moment best nog wel eens interessant kan zijn om eens aandacht te besteden aan die beroepen die

inmiddels ver tot het verleden behoren. En dan denk ik onder andere aan de voddenboer, de schillenboer en de olieboer. Cees Rondèl


Bewoner aan het woord

Na een rondje huizen hoppen rond het IJsselmeer (Zwolle, Amsterdam en Utrecht) vanwege studie, kwamen Lydeke Bosch (27) en haar vriend Eelco Greydanus (32) in aanraking met het Tiny House project in Den Helder. “Dat sprak ons meteen aan. Niet alleen omdat we de voordelen van klein wonen inzien, maar ook omdat we dichter bij onze familie in Friesland zouden zijn”, vertelt Lydeke.

Positief verrast door Den Helder Helaas is het project nog niet van de grond gekomen, maar gelukkig heeft het stel een leuk alternatief gevonden in de Vechtstraat. “Een fijne plek, waar we voor onze flat een moestuintje hebben gecreëerd. Dit wordt door de gemeente gedoogd. Zo kunnen we van onze eigen oogst onder andere andijvie, boerenkool, prei en paksoi eten. Lekker! Daarnaast is het fijn dat het strand op steenworp

afstand van ons is verwijderd. Daar zijn we zowel in de winter als in de zomer veel te vinden.” Het koppel gebruikt het strand niet alleen voor een heerlijke wandeling of een verfrissende duik, want Lydeke ziet als zelfbenoemde wildplukker allerlei lekkernijen rondom de zee: “Ik raap graag mosselen, waar we thuis tijdens het avondeten van kunnen genieten. Of ik pluk duindoorn

en rozenbottel, waar ik likeurtjes en jam van maak.” Het jonge stel is ervan overtuigd dat ze hun stekkie hebben gevonden. “Den Helder heeft alles. De ambachtelijke slager, de goede visboeren, de heerlijke restaurantjes op Willemsoord, het strand, de duinen en de stad. Dit laatste krijgt momenteel door de Woningstichting een flinke boost en je ziet het met de dag

opknappen. Daarnaast zit je binnen een uur in Amsterdam, zonder dat je zelf in de stedelijke drukte van alledag zit. Ik snap dus echt niet dat mensen soms zo negatief kunnen doen over Den Helder, het heeft ons in ieder geval op een positieve manier verrast en onze harten veroverd.”

Hoe gastvrij is Bedrijf: Restaurant Nogal Wiedus Naam: Jan Brondsema Leeftijd: 47 jaar

Toffe

Gast heer

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Ik zou mij zelf een 8,5 geven samen met ons team! Wij zorgen ervoor dat de gasten op Huisduinen/Den Helder het erg naar de zin hebben. Huisduinen heeft alles te bieden, rust, ruimte en een schitterend uitzicht over zee! Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u: “Wat mag ik in deze stad niet missen?” Frisse lucht, strand, zee en duinen! Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Marine, offshore, visserij, strand, zee en duinen een stad die zich continu aan het ontwikkelen is. Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Den Helder aan Zee!

Huis van de Wind Vraag 5: Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Menno Reus van Reus sport! Altijd gastvrij en niets is hun te veel!

Zaterdag 15 januari jl. is de projectwinkel in de Beatrixstraat feestelijk geopend. De Vacaturewinkel van de Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder, De Helderse Historische Vereniging (HHV) en het “Huis van de Wind” hebben gezamenlijk intrek genomen in het pand. Het “Huis van de Wind” dient als informatiecentrum voor de Helderse Molenstichting “De Onderneming”, Stichting Wind Energie Events (die het internationale evenement Racing Aeolus Den Helder organiseert) en de

Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging “De Eendragt”. Vanuit het “Huis van de Wind” wordt de rijke geschiedenis, de hedendaagse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen van windenergie getoond. De Helderse Molenstichting “De Onderneming” toont in het “Huis van de Wind” de plannen rond de herbouw van houtzaagmolen “De Goede Verwachting” op het Vinkenterrein en waar de bevolking ook een steentje aan kan bijdragen via een crowdfundactie. Ook een steentje bijdragen? Dat kan! Via www.deheldersemolen.nl/doe-mee


Expert in afvallen en Jouw huid en een gezonder lichaam zijn mijn specialisme. anti-aging

Wilt u ook van uw overtollige (vakantie) kilo’s af en een paar kledingmaten minder

start g! vandaag no

Weg met vetophopingen, lovehandles, zwembandje…. hallo platte buik, strakke heupen en billen!

ANNA PAULOWNA - Veel vrouwen, maar ook mannen hebben last van overtollig vet en cellulite. Gezonde voeding en regelmatig sporten alléén zijn meestal niet voldoende om dit op te lossen. Zeker als het gaat om de probleemzones, zoals buik, heupen en billen. En liposuctie mag dan door velen worden gezien als het ultieme redmiddel, een dergelijke behandelwijze is en blijft risicovol. Om over de vaak pijnlijke bijwerkingen en het torenhoge kostenplaatje nog maar te zwijgen. Lipo 3 is hét alternatief: afslanken op de gebieden waar u dat wenst. Een behandeling met het effect van liposuctie, zonder gevaarlijke operatie, injectie of littekens. Lipo 3 is dé manier om vet veilig, pijnloos en met blijvend resultaat te verwijderen. Laagfrequent ultrasone geluidsgolven maken allereerst het overtollige lichaamsvet vrij. Vervolgens wordt het vet op een geheel natuurlijke manier afgebroken en afgevoerd. Het eerste resultaat is direct meetbaar na slechts één behandeling. De resultaten zijn verschillend per persoon, maar gemiddeld zult u een vermindering van 2 tot 6 centimeter in omtrek kunnen meten per behandeling. Het aantal behandelingen verschilt per persoon en is afhankelijk van het resultaat dat u wenst te bereiken. Tijdens het consult wordt dit met u besproken en kunt u in overleg een behandelplan samenstellen. Behandelzones Taille Buik Dijen Billen Heupen Benen Armen Wij kunnen meerdere lichaamsdelen tegelijk behandelen en uw vet is definitief weg. Maak snel een gratis intakegesprek bij Schoonheidsinstituut I Care uit Anna Paulowna: tel. 0223 - 531991. Of lees meer op onze website: www.schoonheidsinstituut-icare.nl Adv_icare_15x17,5-groenblauw.indd 1

12-05-15 20:59

Adv_icare_15x17,5-groenblauw.indd 1

12-05-15 20:59

ONDERHOUD voor personenen bedrijfsauto’s

Bosch diagnose-apparatuur Remmen • Banden • Airco Accu’s • Uitlijnen Schokdempers • Uitlaten Autoschade Ruitschade • APK

0223 619988

GEOPEND O P Maandag t/m vr ijd 08.00 tot 17.30 u ag ur. Zaterdag 9.00 tot 13.00 uu r


Ondernemers aan het woord

Birds of Zimbabwe

Deze prachtige collectie metalen vogels wordt vervaardigD door een team van creatieve jonge mensen. Dit doen zij in Zimbabwe, in de Domboshawa vallei. De handgemaakte vogels worden zorgvuldig getest en gemaakt van oude olievaten. Dit is een lang proces. De vaten worden eerst schoongemaakt en vervolgens in delen gesneden. Hierna worden de handgemaakte onderdelen aan elkaar gelast. Tot slot worden de vogels voorzien van een beschermende

Meer informatie vind u op de website

www.lavitrine.nl

vernislaag. Birds of Zimbabwe heeft een internationale reputatie voor het produceren van de exclusieve vogels, waarbij de bevolking uit de omgeving belangrijk is voor de totstandkoming van de siervogels.

Nieuwsgierig geworden? Jeannette Vries heet u van harte welkom in haar galerie die zich bevindt in het opvallende koepeltje bij de entree Golfbaan Ooghduyne Van Foreestweg 20, Julianadorp aan Zee.

Er worden verschillende soorten vogels gemaakt waaronder: lepelaar, pauw, kraanvogel, merel, roodborst, winterkoning en nog andere soorten. De metalen vogels zijn zeer geschikt voor in de tuin. Ze zijn namelijk weerbestendig en zeer decoratief.

Ondernemers aan het woord

Traditioneel

knippen en scheren Sinds eind 2018 is Julianadorp een heuse Barbershop rijker. Een kapperszaak waar er nog echt traditioneel geknipt en geschoren wordt. Richard Le Mair besloot na 17 jaar ervaring te hebben opgedaan in het kappersvak om voor zichzelf te beginnen. “Als barbier. Want daarin had ik mijn liefde en passie gevonden!”, vertelt de goedgekapte ondernemer. “Op mijn 17e ontplooide de liefde voor het kappersvak, toen ik bij Reus Kapsalons ging werken. Omdat daar twee heren knipten, wilde ik daar heel graag in dienst. Van hen heb ik ontzettend veel geleerd.” Na een lange tijd alleen dames in de stoel te hebben gehad, is Richard zich gaan specialiseren in de herenkapsels en -baarden. “Toen ik daarmee startte, wist ik het meteen: ik ben een barbier!” Meer dan baarden Het woordje ‘barbier’ wordt vaak alleen geassocieerd met alleen het verzorgen van baarden. “Maar het is veel meer dan dat. Voor mij betekent het dat heren

bij mij terecht kunnen voor knippen, scheren en het trimmen van baarden. Het scheren wordt uiteraard wel op de traditionele manier gedaan met warme handdoeken en kwasten van dassenhaar. Ja, daar hoort ook een heel scherp mes bij!” Na 17 jaar met veel liefde en plezier bij Reus Kapsalons te hebben gewerkt en veel ervaring te hebben opgedaan, besloot Richard zijn eigen pad te kiezen. “Een eigen Barbershop op het oude dorp in Julianadorp was mijn droom.” Na een goed en lang gesprek met Marjan en Ron, de eigenaren van Reus Kapsalons, heeft het drietal besloten om de krach-

ten te bundelen en samen te blijven werken. “Ronald zei mij: ‘je kunt maar een keer starten en die start moet goed zijn!’. Samen hebben we mooie plannen gemaakt en in een zeer korte periode de verbouwing op het Loopuytpark gerealiseerd.” In oktober 2018 openden de deuren van Ries' Barbershop. Heren van 0 tot 99 “Mijn doelgroep is heel specifiek. Alle heren van 0 tot 99 jaar zijn welkom. En als je 100 bent knip ik je ook nog wel”, laat Richard met een glimlach weten. “De meeste mannen met baarden weten mij al te vinden op ‘het dorp’, dus dat is ont-

zettend leuk. Extra fijn is dat een baard op dit moment veel in het straatbeeld te zien is. Maar deze moet wel mooi en verzorgd zijn. Daar zorg ik voor! Een bezoek zo eens in de vijf tot zes weken aan de barbier is zeker geen overbodige luxe…”

Ook in de stoel van Ries’ Barbershop? Reserveren kan via

www.riesbarbershop.nl.


RecreĂŤren en beleven

Samen Scholen, Samen Werken, Samen Sterker.

ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee Voor de toekomst van de jeugd van Den Helder en Julianadorp zijn de twee grootste en enige aanbieders van volledig voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Den Helder een samenwerking aangegaan. Daarmee zetten ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee samen de koers uit naar krachtig onderwijs in de gemeente Den Helder.

De jeugd verdient goed onderwijs met voldoende kansen en perspectief op werk. Ruim de helft van de jongeren van Den Helder is gericht op een opleiding en vervolgens een baan op middelbaar niveau (mbo). Voortgezet onderwijs kan daarom niet los gezien worden van het beroepsonderwijs. Ze hebben elkaar nodig en de helft van alle jongeren doorloopt beide onderwijssoorten alvorens tot een beroepsinvulling te kunnen komen. Voor Scholen aan Zee is het van belang om goed en veilig onderwijs te bieden

bundelen hun krachten waarbinnen de toekomstmogelijkheden van jongeren zichtbaar worden. Toekomstmogelijkheden die gekoppeld zijn aan de beroepen en branches die er in de regio te vinden zijn. Het ROC Kop van Noord-Holland is in de meeste gevallen de poort richting die beroepen en branches en kan Scholen aan Zee versterken door die wereld al tijdens het voortgezet onderwijs te ontsluiten. Andersom is het voor het ROC van belang dat er voldoende gemotiveerde en goed voorbereide jongeren blijven instromen in de beroepsopleidingen in de volle breedte. En tenslotte is dit alles uiteindelijk van het grootste belang voor de jongeren zelf en de regionale arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat er meer samenhang komt tussen het onderwijsaanbod van Scholen aan Zee en het ROC Kop van Noord-Holland, gericht op logische onderwijsroutes die aansluiten bij relevante branches en arbeidsmarktkansen in de regio. Denk hierbij aan routes gericht op Technologie & Techniek, Nautisch & Maritiem, Zorg en Welzijn, Horeca en Recreatie, Sport en Veiligheid, Logistiek en Transport. Ook het delen van elkaars faciliteiten en gebouwen

past hierin, met 'state of the art' ontdeken praktijkleerpleinen. Daarnaast wordt er samengewerkt op het gebied van shared service, kwaliteit en versterking van loopbaan en beroepsbeelden. Ondanks het partnerschap, behouden beide scholen hun eigen identiteit en autonomie.

hangend onderwijs geboden dat niet alleen leidt tot een diploma, maar ook tot een kansrijke positie op de regionale arbeidsmarkt.

Beide instellingen zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met partners en bedrijven binnen de gemeente om het onderwijs aantrekkelijker en realistischer te maken, o.a. door mooie projectopdrachten met, voor en in de gemeenschap. Hiermee wordt samen-

Aat de Wit Voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland Reinier de Voogd Voorzitter college van bestuur Scholen aan Zee

Samen maken we Den Helder en Julianadorp mooier en sterker. Voor onze jeugd en voor iedereen die het wil zien.


Evenement

Foto: Lesley Alma

Voorleesfeest in de bibliotheek! Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom organiseert KopGroep Bibliotheken tijdens de Nationale Voorleesdagen leuke en interactieve activiteiten voor kinderen en hun ouders. Kom woensdagmiddag 23 januari naar de bibliotheek van Julianadorp, Nieuw Den Helder of naar School 7 en stap in de wereld van kat Harry, de hoofdpersoon uit: ‘Een huis voor Harry’, het Prentenboek van het Jaar.

Meer informatie en kaartverkoop via

www.kopgroepbibliotheken.nl

bovenal is voorlezen leuk en gezellig. En een abonnement op de bibliotheek is voor kinderen helemaal gratis! De kinderen horen hoe Harry verdwaalt, maar dankzij zijn vrienden toch zijn huis weer terugvindt. Ze zoeken uit waar welk dier eigenlijk woont. Ze zingen samen een liedje en dansen zelf als de dieren uit het boek. Het boek wordt om 15.00 uur voorgelezen met het vertelkastje, daarna gaan de kinderen knutselen. Kinderen zijn gratis lid De Nationale Voorleesdagen zijn speciaal voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Maar

Peuters en kleuters die tijdens de Voorleesdagen lid worden van KopGroep Bibliotheken, krijgen een leuk vingerpoppetje van Harry cadeau (zolang de voorraad strekt). Voorstelling Zoldertheater Het Zoldertheater speelt woensdagmiddag 30 januari een speciale voorstelling rond de Nationale Voorleesdagen in School 7. Theatermakers Geert van Diepen en Lia Rood maken al jaren aantrekkelijke voorstellingen voor jonge kinderen en hun (groot)ouders. De voorstelling begint om 14.30 uur en kaartjes kosten € 3,50.

23 & 30

januari

Evenement

WINTER OPEN HUIS BIJ TRIADE Op zaterdag 26 januari staan de deuren van het Triade gebouw open voor iedereen! Tussen 13.00 uur en 16.00 uur is er van alles te beleven en laten we aan jong en oud zien wat er allemaal mogelijk is aan workshops, lessen en cursussen in het allerleukste Huis van de Kunsten. Het thema van deze middag is : “Do it yourself”! Kennismaking met instrumenten: tussen 13.00-14.00 uur Bij Triade kun je les krijgen op vrijwel ieder instrument. Tijdens het Winter Open Huis kun je ieder instrument uitproberen. Onze docenten zitten tussen 13.00 en 14.00 uur voor je klaar om al

Voor meer informatie:

www.triade-denhelder.nl

je eventuele vragen te beantwoorden en meer te vertellen over het instrument en hoe dit te bespelen. Docentenoptreden: tussen 14.00-15.00 uur Triade heeft een geweldig docentencollectief. Maak kennis met de docenten en luister naar hun kwaliteit in dit bijzondere optreden. En ook tijdens dit concert is het thema: Do it yourself! We dagen onze muziekcursisten uit de spelende docenten tijdens het optreden af te tikken en hun plaats in te nemen. En ook het publiek wordt uitgedaagd zelf mee te spelen.

Diverse inlooplessen en presentaties van groepen: tussen 13.00-16.00 uur Gedurende de dag is er van alles te beleven. Naast de kennismaking met instrumenten starten bijvoorbeeld om 13.00 uur de inlooplessen dans, waar iedereen heerlijk aan mee kan doen. Daarnaast presenteert de beeldende afdeling zich op diverse plekken in het gebouw. Ook in deze lessen wordt je uitgedaagd zelf mee te doen en iets te maken. Door het zelf te ervaren weet je snel of een cursus wat voor je is. Ook kan er

gekeken en geluisterd worden naar diverse optredens van onze cursisten. Kortom: het is dé dag om kennis te maken met het cursusaanbod van het allerleukste Huis van de Kunsten! De entree is gratis en iedereen is welkom!

zaterdag

26 jan


Recreëren en beleven

Geen kunst

om op de Nollen te verdwalen Foto's Christiaan Verhoef

Voor deze editie van de Kidsreporters brachten Tayshawn Gipson, Feline Straatman, Jalou Straatman en Britt Sweere, leerlingen van groep 7 van de Comeniusschool, een bezoek aan kunst- en natuurproject De Nollen, gelegen aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Een terrein dat vol staat met sculpturen bedacht en gemaakt door kunstenaar R.W. van de Wint.

‘Het was heel erg interessant en we hebben veel dingen geleerd’, was de eerste reactie van de Kidsreporters toen ze weer terugkwamen na hun bezoek aan De Nollen. De rondleiding die ze hebben gekregen van Gijs van de Wint

heeft indruk gemaakt. ‘We hebben een sculptuur van wel 30.000 kilo verplaatst met z’n vijven, wow dat was echt tof’. ´En er was zelfs een bunker met maar één schilderij die achter tralies hing, we leken wel boeven´ vertelt het viertal. Het terrein van De Nollen bestaat uit maar liefst 25 bunkers die samen de zuidelijke uitloper van Fort Dirksz Admiraal vormen en behoren tot de Stelling van Den Helder. ‘De bunkers zijn van buiten roestig maar van binnen zijn de bunkers heel erg kleurrijk’, vertelt Tayshawn, ‘In de bunkers zijn allemaal schilderijen te zien’. De zonen van de kunstenaar, Gijs en Ruud van de Wint, beheren sinds het overlijden van hun vader in 2006, De Nollen en werken aan de sculpturen die hun vader heeft bedacht en op papier heeft gezet. Sommige van de sculpturen moeten nog afgemaakt worden en anderen zelfs nog helemaal gebouwd.

Voorheen werd dat werk gedaan in de loods op het voormalige OS&O terrein in Huisduinen, wat nu woningen zijn en de R.W. van de Wintstraat heet. ‘Al het onderhoud van het terrein wordt door ze zelf gedaan,’ vertelt Britt, ‘Als er poep op een van de kunstwerken zit dan maken ze het niet schoon omdat het door de regen vanzelf weg gaat’. ´En het was

soms best spannend als we door donkere tunnels moesten lopen om bij een kunstwerk te komen´. ‘Het was allemaal veel groter dan ik dacht’, vertellen Feline en Jalou. ‘En er wordt ook nog gebouwd aan een museum. Het is de bedoeling dat alles in het jaar 2022 klaar is.’

Winterzondag bij de Nollen De eerste speciale Winterzondag bij de Nollen is op 27 januari met live muziek van Scheepsfolk van 16.30 - 18.00 uur. De daarop volgende speciale Winterzondagen zijn op 17 februari en 31 maart.

maakte snert, borrelhapjes, glühwein en de enthousiaste en vrolijke muziek van Scheepsfolk. Scheepsfolk speelt sets tussen 16.30 en 18.00 uur. www.projectdenollen.nl

Folkband Scheepsfolk op de Nollen 27 januari Op zondagmiddag 27 januari speelt internationaal maritieme folkband Scheepsfolk tijdens een speciale Winterzondag in atelier/bezoekersruimte van duin- en kunstlandschap De Nollen in Den Helder. De Nollen is van 12.00 - 18.00 uur geopend, er is een rondleiding om 13.00 en 15.00 uur. In het gezellige atelier kunt u bij het haardvuur genieten van huisge-

ZONDAG

27 jan


Alleen bij de Rollover

Leef je eigen le ven

• Factuur voor bedrijven •Betalen met washpas of Travelcard • Oplaadbaar bij automaat • Opwaardeerbaar

DAGBESTEDING ‘De Razende Bol’ van Tellus

Dagbesteding ‘De Razende Bol’, onderdeel van Zorggroep Tellus biedt kleinschalige opvang en activiteiten aan ouderen uit Den Helder en omstreken. De dagbesteding biedt een ontmoetingsplek en is gericht op een zinvolle, afwisselende daginvulling, waarbij alle activiteiten plaatsvinden in kleine groepen. Er is daarnaast voldoende ruimte voor individuele activiteiten. De begeleiding is in handen van een team professionals: verzorgenden, activiteitenbegeleider, vrijwilligers en ondersteunende diensten. Uiteraard betekent het activiteitenprogramma een ontlasting voor de partner / mantelzorger(s).

• Direct autowassen

Handig zijn die GEHA-WASHPASSEN & TRAVELCARD’s

Voor meer informatie over onze dagbesteding en het verkrijgen van de juiste indicatie kunt u terecht op onze website: www.zorggroeptellus.nl of bel op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur naar De Lichtboei via 0223 - 638500. Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • W autobedrijfgeha.nl • E geha@planet.nl

n e g a d n o z p o o K e s r e d l e H e d in d a t s n binne i r a u n a j 7 2 i r a u r b e 24 f t r a a m 1 3 7.00 uur van 12.00 - 1

7.00 uur van 12.00 - 1

7.00 uur van 12.00 - 1

3 uur gratis parkeren (met blauwe schijf) Op zondagen onbeperkt gratis parkeren

P

www.heldersebinnenstad.nl

O


Wonen

Willem Alexanderhof fase 3 in het voorjaar in de verkoop In Julianadorp is een nieuwe sfeervolle dorpswijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in ontwikkeling. Willem Alexanderhof combineert de dorpssfeer van het oude dorp met het wooncomfort van nu. De wijk wordt ruim en gevarieerd opgezet met veel groen en water. In het voorjaar start de verkoop van de woningen in fase 3.

wordt de wijk ruimer opgezet, zodat een goede overgang met het landelijk gebied ontstaat. In fase 3 komen een aantal woningen met uitzicht over de bollenvelden. Fase 3 komt eraan met 90 nieuwe woningen In het voorjaar van 2019 start de verkoop van ongeveer 90 woningen in fase 3. In deze nieuwe fase komen weer volop rij- en hoekwoningen, twee-onder-

ĂŠĂŠn kapwoningen en vrijstaande woningen beschikbaar. Twee architecten hebben in totaal tien nieuwe woningtypen ontworpen voor deze fase! De start verkoop en de verkoopprijzen worden via de website willemalexanderhof.nl bekend gemaakt. Laatste vrijstaande woningen in fase 1 & 2 De woningen van de eerste en tweede fase zijn nagenoeg allemaal verkocht.

Willem Alexanderhof ontwikkelt zich buurtje voor buurtje. In totaal komen er 600 woningen in deze wijk. Overal proef je het dorpse karakter van kleinschaligheid en variatie. Elk buurtje van Willem Alexanderhof krijgt een eigen sfeer en opzet. Aan de kant van het oude dorp is de sfeer intiem en dorps. Aan de randen

Er zijn nog enkele vrijstaande woningen beschikbaar op bouwkavels van 327 tot 708 m2. Deze woningen gaan dit jaar in aanbouw. Snelle beslissers hebben nog volop keuzevrijheid in woningtype en afwerking en kunnen eind 2019 al verhuizen! De gemeente gaat na oplevering van deze laatste woningen ook de laatste delen van de openbare ruimte in fase 1 en 2 permanent inrichten. De bouwstraten worden vervangen voor het definitieve straatwerk en beplanting.

Nieuwbouwwoningen klaar voor de toekomst Geheel volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie worden de woningen in fase 3 uitgevoerd zonder gasaansluiting. De woningen krijgen een optimale isolatie en zijn standaard voorzien van vloerverwarming. Daarmee zijn de woningen uitermate geschikt voor het toe te passen lucht/water-warmtepompsysteem. In overleg met de installateur en aannemer kan het duurzaamheids- en energiezuinigheidspakket nog verder worden uitgebreid. De woningen zijn zo klaar voor de toekomst en hebben lage stookkosten. Uitbreiding van het oude dorp Doordat het Willem Alexanderhof direct tegen het oude dorp ligt zijn alle voorzieningen, zoals winkels, de bibliotheek, horeca en scholen dichtbij. Het Loopuytpark en winkelcentrum De Riepel zijn op loopafstand en bieden een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod. In Julianadorp zijn zes basisscholen. Naast de wijk ligt ook het Junior College met onderbouwklassen voor basis-/kadergerichte leerweg, mavo, havo en vwo. De verkoop van de woningen wordt verzorgd door Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars in Den Helder en Warnars Makelaardij in Julianadorp.

Meer informatie:

www.willemalexanderhof.nl


VERHUIZEN!

SALE WIJ GAAN

VERHUIZEN! ken

SALE KORTING 80% nog 2 we

TOT

TOT

80%

KORTING

in dakvensters * Uw specialist en daglichtsystemen

*

Al 13 jaar VELUX erkend montagepartner

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Info: www.dtwtimmerwerken.nl Mobiel: 06 23582650

Tinnegieterstraat 14 1825 DT Alkmaar www.dtwtimmerwerken.nl

Spoorstraat 9 1781 JB Den Helder 0223-617744 , www.faberoptiek.nl

Breezand

NIEUW! EEN ONTWIKKELING VAN:

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

VERKOOP & INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER:

(0223) 52 12 34

VERKOOP & INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER:

(0223) 61 22 30

• Tweekappers op • Wegens succes Groenhof extra tweekappers Binnenkort in de • op Groenhof verkoop • Interesse? Schrijf

• Nu in de verkoop! je nu in!


advertorial

Nieuwe technologie brengt oorzaak rugklachten beter in kaart bij Chiropractie Alkmaar In een gesprek met Thomas Soeters en Dyon Bekkers vertellen zij over hun nieuwe aanwinst in de praktijk, de Diers 4D scanner. De Diers 4D scan kan door middel van een geavanceerde camera de stand en functie van de wervelkolom tot op de graad toe nauwkeurig in kaart brengen. Er wordt geen gebruik gemaakt van straling dus de scans zijn compleet veilig. wegingsvrijheid in de wervelkolom heeft bovendien een positief effect op het zenuwstelsel. Als het zenuwstelsel goed functioneert, worden signalen accuraat doorgegeven aan de hersenen. De hersenen kunnen dan enkele processen in gang zetten om de stoornis op te lossen. Hierdoor is het lichaam in staat zichzelf te herstellen en vermindert de kans op blessures of klachten.’ Hoe komt het dat veel mensen de chiropractor zien als de kraker? ‘Bij een aantal technieken die wij gebruiken oefenen we een bepaalde druk uit op de gewrichten waardoor er luchtbelletjes vrij komen tussen de gewrichten, dit maakt een knappend geluid en wordt soms ook wel eens kraken genoemd. Deze pijnloze gewrichtscorrecties zijn slechts een klein onderdeel van onze behandeltechnieken We hebben een speciale behandelbank waarmee we specifieke mobilisaties en correcties kunnen toepassen. Daarnaast geven we oefeningen en houdingsadviezen mee’ legt Thomas uit.

Wat is de toegevoegde waarde van deze scan? ‘De scan maakt een gedetailleerde opname van alle krommingen in de wervelkolom en kan precies zien hoe iedere wervel staat. Daarnaast wordt er een berekening gemaakt die laat zien op welke wervels de meeste druk staat. In combinatie met ons chiropractisch onderzoek krijgen we op deze manier een nog duidelijker beeld van de oorzaak van de klacht.

Een nekklacht kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een scheefstand in het bekken, dit kan de scan mooi in kaart brengen.’ Wat houdt chiropractie precies in? ‘De chiropractor onderzoekt en behandelt bewegingsstoornissen in de wervelkolom. Door geblokkeerde (stijve) gewrichten van de wervelkolom te behandelen (corrigeren), worden de rug en nek soepeler en minder pijnlijk. De toegenomen be-

Chiropractie valt bij veel zorgverzekeraars onder alternatieve therapie terwijl jullie een 5-jarige universitaire studie hebben gevolgd. Hoe komt dit? ‘Er is in Nederland nog geen opleiding tot chiropractor, men moet dus in het buitenland studeren om chiropractor te kunnen worden. Doordat men in Nederland geen zicht heeft op de kwaliteit van deze opleidingen vallen we niet onder de wet BIG (zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten) met als gevolg dat we onder alternatieve gezondheidszorg vallen. Gelukkig streeft onze beroepsorganisatie de NCA ernaar de kwaliteit te waarborgen van haar leden en ziet toe dat alle leden gestudeerd hebben aan een geaccrediteerde universiteit.’ Kun je wat meer over de studie vertellen? ‘De opleiding tot chiropractor is een 5-jarige universitaire opleiding. De opleiding tot chiropractor heeft veel gemeen met de studie tot basisarts Alleen specialiseert de chiropractor zich met name in stoornissen van de wervelkolom.’ Met welke klachten kunnen patiënten bij jullie terecht? ‘Op de eerste plaats wil ik benadrukken dat voorkomen beter is dan ge-

Chiropractie Alkmaar Raadhuisstraat 14 1829 BV Alkmaar/Oudorp 072-5110770 www.chiropractie-alkmaar.nl

nezen. Iedereen doet er goed aan om zijn rug en nek regelmatig te laten controleren. In onze optiek wordt er te weinig aandacht geschonken aan preventie van rug- en nekklachten. De meeste klachten die een chiropractor behandelt betreffen rug-, schouder-, nek- en hoofdpijnklachten en kaakklachten. Ook bij migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen kan chiropractie helpen. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) kunnen doorgaans sterk verminderen met een chiropractische behandeling. Ook vrouwen met rug- en bekkenklachten tijdens de zwangerschap of menstruatiepijn kunnen baat hebben bij chiropractische begeleiding. Tevens kunnen huilbaby’s en kinderen met rug- en nekklachten veelal met succes behandeld worden. Sportblessures zoals o.a. tennisarm, golfarm, heup-, lies- en enkelklachten ontstaan soms door blokkades in de wervelkolom en of bekken. Een scheef bekken kan bijvoorbeeld resulteren in een overbelasting van de knie’ licht Dyon toe. Hoe verloopt een chiropractische behandeling? ‘Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek plaats. Als aanvullend onderzoek maken we gebruik van een 4d wervelkolom scan. Deze scan brengt precies de stand van de wervels en bekken in kaart. Aan de hand van bovenstaande informatie worden de klachten besproken en een persoonlijk behandelplan opgesteld. Bij de meeste behandelingen staan de chiropractische correcties centraal. Het is herhaaldelijk gebleken dat deze correcties veilig en effectief zijn in het behandelen van allerlei lichamelijke klachten. Een correctie is een mechanische impuls die meestal met de hand wordt toegediend aan het geblokkeerde gewricht. De correcties zijn precies in de richting waarin het gewricht niet of nauwelijks beweegt, met als doel de normale functie van het gewricht te herstellen. Chiropractie is voor alle leeftijden, bij de behandeling van baby’s en ouderen worden geheel andere technieken gebruikten dan bijvoorbeeld bij sporters.’ Welke stappen kunnen geïnteresseerde mensen nemen? Mensen die graag een afspraak willen inplannen bij ons in de praktijk kunnen ons bellen of online een afspraak maken. We zijn ook in de avonduren geopend!


Werken

Vorige maand maakte de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, de naam van het nieuwste marineschip bekend. Het Zijner Majesteitsschip gaat ‘Den Helder’ heten. Dit nieuwe Combat Support Ship zal in 2023 in de vaart komen. Achter de naamgeving gaat veel traditie en symboliek schuil. Hoe komt de naamgeving van schepen eigenlijk tot stand?

Nederlandse marineschepen hebben een traditie van naamgeving die ver terug gaat. Als de Koninklijke Marine nieuwe schepen verwerft doet zij dat vrijwel altijd per klasse met daarin meerdere schepen van hetzelfde type. Uitzondering hierop zijn de tankers, die tot op heden altijd individueel besteld zijn. Bij zo goed als alle andere scheepstypen (fregatten, mijnenjagers, patrouilleschepen en onderzeeboten) schafte de marine altijd meerdere schepen tegelijkertijd aan. Dit heeft te maken met behoeftes: er zijn vaak meerdere schepen van een bepaald type nodig om alle taken te kunnen uitvoeren. En als er één schip in onderhoud ligt, zijn er andere schepen die het werk overnemen. Het is bovendien efficiënter om meerdere schepen tegelijkertijd te kopen, dit verlaagt de kosten per individueel schip. Enkele voorbeelden van de huidige klasses zijn de Hollandklasse (patrouilleschepen), de Karel Doormanklasse (multipurpose fregatten), de Walrusklasse (onderzeeboten), de Alkmaarklasse (mijnenjagers) en de De Zeven Provinciënklasse (luchtverdedigings- en commandofregatten). Tradities In de naamgeving van de klasses zijn een aantal steeds terugkerende thema’s.

Hoe krijgt een marineschip haar naam?

Zo kiest men regelmatig voor Nederlandse steden of provincies. De huidige vier patrouilleschepen hebben allen een Nederlandse (kust)provincie als naam. De mijnenjagers hebben allen een plaatsnaam (Schiedam, Urk, Vlaardingen, Zierikzee, Willemstad, Makkum)

Het bepalen van de naam van een schip is een zeer zorgvuldig proces. De marine heeft een Traditie Commissie die een aantal keer per jaar bij elkaar komt. In die commissie zitten onder meer afvaardigingen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het Marinemu-

en één amfibisch transportschip heet Zr.Ms. Rotterdam. Ook zeedieren zijn vaker een thema geweest (bijv. de huidige Walrusklasse onderzeeboten, of het ondersteuningsschip in het Caribisch gebied met de naam Zr.Ms. Pelikaan). Daarnaast vernoemt men geregeld schepen naar zeehelden. Dat geldt vaak voor fregatten of bijvoorbeeld het huidige grootste schip van de marine: de Karel Doorman.

seum en van de verschillende onderdelen binnen de marine die een eigen vaandel hebben. De commissie legt een advies voor een naam voor aan de Commandant Zeestrijdkrachten, de hoogste militair binnen de marine. Indien deze akkoord is, geeft hij de naam door aan de minister. Van daaruit legt men de naam voor aan Zijne Majesteit de Koning, aangezien de naam in ieder geval ‘Zijner Majesteits (Zr.Ms.)...’ wordt. Na groen licht vanuit het Koninklijk Huis kan de marine in overleg met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) het moment van bekend stellen bepalen. Daar is geen vast moment voor, maar het streven is wel om de naam bekend te stellen voordat de eerste kiel gelegd wordt.

De traditie betekent ook dat bepaalde namen steeds terugkeren. Als de marine een schip uit dienst stelt komt de naam vrij en kan de marine deze hergebruiken. Zo hebben de enige twee Nederlandse vliegkampschepen in de geschiedenis ‘Karel Doorman’ geheten. In de jaren negentig kreeg één van de fregatten die naam. Vandaag de dag vaart de vierde Karel Doorman, ditmaal een logistiek ondersteuningsschip. Ook is er in de Nederlandse marinegeschiedenis bijvoorbeeld vier maal een onderzeeboot geweest met de naam ‘Dolfijn‘. Koning Bepaalde namen keren dus steeds terug en er is vaak een gemeenschappelijk thema te ontdekken binnen de scheepsklasse. Maar wie kiest nou die namen?

Den Helder De nieuwe tanker van de marine gaat de naam ‘Den Helder’ dragen. Het is een eerbetoon aan de decennialange thuishaven van de Koninklijke Marine, dat nu een schip krijgt dat haar

naam draagt. Maar los van dit eren is er nog een andere reden. Zr.Ms. Den Helder wordt een Combat Support Ship, oftewel een logistiek schip. Van daaruit kunnen andere eenheden hun operaties uitvoeren en blijven voortzetten. Het schip dient daarbij als ‘uitvalsbasis‘, net

zo goed als de Marinebasis Den Helder als ‘uitvalsbasis‘ van alle Nederlandse marineschepen fungeert. Dus waar op de wereld marineschepen ook zijn: de stad Den Helder is nu nooit ver weg.


De Helderse binnenstad maakt zich op

Evenement

voor het voorjaar

Voordelig shoppen Een stukje winter staat nog voor de deur met voordelige aanbiedingen in de uitverkoop bij diverse mode -en schoenenwinkels. Heeft u nog iets bijzonders

diverse

data

nodig voor de koude wintermaanden? U kunt nu nog voor kleine prijsjes uw garderobe aanvullen. Koopzondagen De aankomende 3 koopzondagen staan gepland op 27 januari, 24 februari en 31 maart. Voorjaar in de binnenstad De ondernemers in de Helderse binnenstad staan alweer te popelen om in het voorjaar allerlei leuke dingen te organiseren, bijvoorbeeld: • Winkels open op Tweede Paasdag

• Donderdag 25 april Pre Kingsday Shopping Night • Zondag 28 april Oranjemarkt/ Willems after party • Zondag 26 mei Boldermarkt • Winkels open op Hemelvaartsdag Het belooft weer een stralend voorjaar te worden in de binnenstad, een groot aantal gevels zal weer aangepakt worden in hoog architectonische kwaliteit. Een feest voor het oog! Net als vorig jaar extra winkel openstelling op tweede Paasdag op 22 april en Hemelvaartsdag op 30 mei.

Parkeren in de binnenstad Het gratis parkeren met de blauwe schijf in de hele Helderse binnenstad is per januari 2019 op maximaal 3 uur vastgesteld. Op zondagen en koopavonden is er altijd onbeperkt gratis parkeren. Wilt u langer winkelen? Dan kunt u parkeren in de Sluisdijkparkeergarage, op Willemsoord, het Vinkenterrein, Koningsplein en parkeerterrein Kanaalweg.

Informatie op:

www.heldersebinnenstad.nl

Evenement Welke sportieveling

durft het aan?!

De wegklassieker Den HelderSchagen, ook wel de Hel van het Noorden genoemd, is een loop over 25 km en vindt dit jaar plaats op 3 maart.

van € 3,50 p.p., busvervoer beschikbaar. Vertrektijden zijn: 09.45, 10.30 en 11.00 uur vanaf de Grote Kerk in Schagen. Deelnemers aan de estafette dienen voor eigen vervoer te zorgen.

Het is een KNAU-wedstrijd & prestatieloop, waaraan je als individu maar ook als estafetteteam (9km-7km-9km) kan deelnemen.

Estafetteteams bestaan elk uit drie deelnemers. Bestaat een team uit uitsluitend dames, dan wordt dit aangemerkt als een damesteam. Andere samenstellingen worden gekenmerkt als mannenteam.

Individuele deelnemers Voor de individuele deelnemers die vanuit Schagen naar de start in Den Helder willen vertrekken is er, tegen betaling

Meer informatie:

www.noordkopatletiek.nl

Inschrijven en kosten U kunt voorinschrijven tot en met 17 februari 2019 Het inschrijfgeld voor dit evenement bij voorinschrijven bedraagt: 25 kilometer € 10,00 25 kilometer estafette € 30,00 Busvervoer vanuit Schagen naar de

start in Den Helder € 3,50 De starttijd: 12.00 uur. De Noordkop Crossloop Daarnaast kunt u al eerder op zondag 3 februari deelnemen aan de Noordkop Crossloop: Afstanden: jeugd circa 1 km ( categorieen: t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar), senioren circa 2,4 of 6 km. Starttijd: jeugd t/m 9 jaar: 11.00 uur / 10 t/m 12 jaar: 11.15 uur en de senioren om 11.30 uur. De start en de finish is bij HRTC Dok, Guldemondweg, Den Helder. U kunt zich inschrijven van 10.15 uur en de kosten bedragen € 3,- per persoon. Meer informatie over deze activiteiten en over alle andere activiteiten van Noordkop vindt u op www.noordkopatletiek.nl.

3 feb & 3 mrt


TE KOOP 9 appartementen tUItJenHOrn BOUW STARTAAR 2019 VOOR

De goedkoopste van Nederland

J

“royaal uitzicht, goede bereikbaarheid, een sociale omgeving door de kleinschaligheid en alle soorten voorzieningen in de buurt.”

Kerkbuurt 24 Tuitjenhorn

verkoop en informatie:

Op de hoek van de Kerkbuurt en het Kalverdijkerlaantje worden 9 appartementen gerealiseerd. In de bovenwoningen met kap zijn zolders als extra ruimte gecreëerd, die kunnen worden gebruikt als bergingsruimte of als extra slaapplaats. Iedere woning beschikt over een eigen buitenberging. Daarnaast beschikken de woningen over een parkeerplaats op eigen terrein.

Telefoon: +31 6 2806 2242 E-mail: info@Kerkbuurt24.nl Een project van:

magnusveste bv ism Honig Vastgoed

woningen vanaf � 207.500,- v.o.n. woonoppervlakte vanaf 54 m2

Bekijk het aanbod op de website.

www.kerkbuurt24.nl

www.123Eliquids.nl Keizerstraat 55 - 1781 GE Den Helder - 0223-865729 info@123eliquids.nl

Nieuw wagenpark in nieuwe huisstijl voor Woontij U heeft ze misschien al zien rijden? De nieuwe auto’s en busjes van Woontij. De oude bedrijfswagens waren inmiddels 10 jaar oud en aan vervanging toe. Na een aanbesteding heeft Renaultgarage Stokman uit Den Helder de opdracht gekregen negen nieuwe auto’s te leveren. De auto’s zijn uitgevoerd in de vernieuwde huisstijl van Woontij. Druktemaker media uit Den Helder heeft de huisstijl van Woontij opgefrist. De missie waar Woontij voor staat, ‘wonen naar wens’ is verwerkt in het logo. Het

straalt nu een informele sfeer, vernieuwing, betrouwbaarheid en duurzaamheid uit. In de huisstijl is de kustlijn van het werkgebied van Woontij, van Texel tot Julianadorp, herkenbaar. Zeeman Reclamegroep heeft de auto's van Woontij voorzien van de nieuwe huisstijl. Bij Zeeman Reclamegroep is de belettering van uw bedrijfsauto in vertrouwde handen. Van simpele teksten op de auto tot het creatief wrappen van de auto met foto’s, de professionals van Zeeman Reclamegroep leveren spraakmakend werk.


Den Helder, het culturele hart van de regio Foto: Yves Verfaillie ‘rondleiding op Fort Westoever’

Rondleidingen:

Speel toerist in eigen stad! Een rondleiding wordt voornamelijk gevolgd door de toerist in een, voor hem vreemde, stad. Maar hoe zit dat in je eigen vertrouwde stad? Ontdek hoe leuk het is om een stukje meer historie, natuur en cultureel erfgoed te ontdekken vlak bij je eigen huis!

kustfort had twee koepels met elk 2 kanonnen, de grootste die ooit op een fort in Nederland hebben gestaan. Door vrijwilligers van de Stichting Stelling Den Helder worden op wisselende dagen enthousiaste rondleidingen verzorgd. Aankomende data op: 10 februari, 10 maart en 14 april. Duur: ± 1½ uur. Prijs € 4, -. Ook op aanvraag. Fort Harssens ligt op defensieterrein, legitimatie en aanmelden vooraf is noodzakelijk.

Het Koninklijke Instituut Marine (KIM) Het KIM is het opleidingsinstituut voor toekomstige officieren van de Nederlandse Koninklijke Marine (vloot en mariniers) te Den Helder. Een rondleiding is te volgen door dit prachtige, monumentale gebouw! Dit kan het hele jaar door op zaterdagochtend 10:30 en woensdagmiddag 13:30 uur. Ook op aanvraag. Legitimatie verplicht. Duur: 1 ½ tot 2 uur, prijs: € 4,50.

Fort Erfprins Het grootste fort van Nederland en het enige fort dat nog in gebruik is door de Marine. Interessant om eens een kijkje te mogen nemen! Rondleidingen zijn eenmaal per maand op zaterdag van april t/m oktober. Nieuwe data worden z.s.m. bekend. Duur: ± 2 uur. Prijs: € 5, -. Ook op aanvraag.

Fort Harssens Fort Harssens is rond 1885 gebouwd op zandplaat ‘de Harssens’. Het pantser-

Willemsoord Bij de historische rondleiding over Willemsoord worden deelnemers al wandelend geïnformeerd over de strategische ligging van Den Helder als marineha-

ven. Naast de rijke historie wordt ook aandacht besteed aan de verschillende bouwstijlen, de unieke dokken, de vele bombardementen en het vertrek van Defensie van het terrein. In het vakantieseizoen elke woensdag en zaterdag ochtend aangeboden, ook op aanvraag. Duur: ± 2 uur. Prijs: € 6, -. Landschap Noord-Holland De Helderse Vallei biedt dikwijls in samenwerking met Landschap NoordHolland wandelingen en excursies aan. Houd de website in de gaten voor nieuwe aankondigingen! Zr. HM. Bonaire Binnenkort is de openstelling van het oorlogsschip Zr. HM. Bonaire op Willemsoord. Naast rondleidingen worden er ook lezingen gegeven. Op korte termijn zijn er data beschikbaar. Prijzen variëren tussen de € 2,50 en € 7,50. Natuurinformatiecentrum Balgzand ‘t Kuitje Vanuit ’t Kuitje organiseren vrijwilligers

van de Waddenvereniging en Landschap Noord-Holland diverse wandelingen, vogelexcursies en natuurlijk wadlopen. En verder… Maar, zelf op pad gaan kan natuurlijk ook! Er zijn diverse fiets-, vaar- en wandelroutes door prachtige plekjes in Den Helder. Bij het Toeristisch Informatie Punt zijn verschillende boekjes verkrijgbaar. Of een leuke en interessante rondleiding is natuurlijk ook te volgen binnen de Helderse musea: het Reddingmuseum, het Marinemuseum, botanisch kassencomplex Hortus OverZee, het Nollenproject van R.W. van de Wint of Fort Kijkduin. Zie voor directe links naar de verschillende instanties om te reserveren via www.denhelder.online Noot: bij de meeste instellingen zijn er lagere prijzen voor kinderen!

De uitkijktorens van de Donkere Duinen Maar liefst vijftien meter hoog en dat dan nog eens op een beste heuvel: de uitkijktoren in Mariëndal met een fantastisch uitzicht over de Helderse duinen. 1917 was het jaar dat de Donkere Duinen zijn aangelegd. Eerst als naaldbos met Oostenrijkse dennen, maar langzaam aan veranderde het bos in een loofbos. Hier stond ook de eerste uitkijktoren, een toren die bij velen nog

goed in het geheugen gegrift staat. Maar het torentje bood uiteindelijk geen uitzicht meer omdat de bomen er bovenuit groeiden en het versleten raakte. In 2003 is de toren na 50 jaar beklommen te zijn, weggehaald en is de nieuwe uitkijktoren naast de Helderse Vallei geplaatst in het Mariëndal. Het is even een paar treden klimmen, maar eenmaal boven wordt de inspanning beloond: een prachtig uitzicht over alle gebieden die De Helderse Duinen omvat: het mooie natuurgebied Mariëndal, Donkere Duinen, de Grafelijkheidsduinen en de zee.


DÉ ASSORTIMENTSBOEKHANDEL VAN DE NOORDKOP MET DE ORIGINEELSTE CADEAU ARTIKELEN SINDS 1870 Ged.Gracht 71-75, 1741GB www.boekhandelplukker.nl

Online boeken bestellen bij de zelfstandige boekhandel, zonder verzendkosten Webshop boekhandel Plukker met miljoenen boeken en ebooks. Op werkdagen vóór 23:00 uur besteld, volgende dag gratis bezorging vanaf 15 euro

Webshop: www.boekhandelplukker.nl

Fase 3 Komt eraan!

Start verkoop fase 3: voorjaar 2019 Ca. 90 woningen met nieuwe woningtypes.

Wonen in de nieuwe wijk vanJulianadorp nog slechts 5 woningen te koop

Blijf op de hoogte! 2

Prijsindicaties: • Rijwoningen vanaf € 179.000,• Hoekwoningen vanaf € 219.000,• Twee-onder-een-kap vanaf € 279.000,• Vrijstaande woningen v.a. € 379.000,-

Meld je op de website aan als geïnteresseerde en ontvang als eerste het complete woningaanbod per e-mail.

1 nog 7 woningen beschikbaar

www.willemalexanderhof.nl

fase 3


Werken

Donkere wolken

Ook de windmolenparken vormen een bedreiging voor de visserij, legt Pim uit. “Er wordt veel visgebied afgenomen, want de windmolenparken zijn allemaal ingepland op goede visgronden. Bovendien kunnen ze de kotters in gevaar brengen in het donker of bij slecht weer. Ik probeer de hinder van de windmolens zo goed mogelijk te beperken, maar dat is een hele uitdaging.” De derde bedreiging voor de visserijbranche is de Brexit. “Tong wordt grotendeels in de Britse wateren gevangen. Als dat niet meer mag, zal dit een enorme klap voor de visserij betekenen!”

boven visserij De directeur van de Visafslag in Den Helder en Den Oever, Pim Visser, is door de Haven en Scheepvaart Vereniging (HSV) uitgeroepen tot Havenman van het Jaar. “Ik ben blij verrast! Dit is toch een erkenning voor alle activiteiten die ik samen met mijn team heb ontplooid voor de visserij in deze lastige tijden”, vertelt de Nieuwedieper trots. De visserijsector loopt als een rode draad door Pim’s leven. Eerst in het familiebedrijf Scheepswerf Visser, dat later Damen Shipyards Den Helder werd en nu al zo’n 16 jaar als directeur van de visafslag. “Daarnaast ben ik sinds 2010 nationaal en internationaal actief als belangenbehartiger van de Nederlandse visserij via de organisatie VisNed.” Pim draagt de visserij dan ook een warm hart toe. “We hebben op dit moment eigenlijk met drie grote uitdagingen te maken: het dreigende einde van de puls-

visserij, de komst van heel veel windmolenparken en de Brexit. Ik probeer met man en macht om de schade van deze drie bedreigingen te beperken en als het kan om te buigen naar kansen.” Tong als economische drijfveer De directeur legt uit dat tong de economische motor is van de visserij in de Noordkop. Pulsvisserij levert hier een positieve bijdrage aan, maar die dreigt nu aan banden gelegd te worden. “Tong dient uit het zand gehaald te worden.

Altijd al willen leren om die hoge noot of dat ene lied waar je zo tegenop ziet te kunnen zingen?

Vroeger deed men dit door kettingen over de zeebodem te trekken. Inmiddels wordt dit met kleine stroomstootjes gedaan. Deze ontwikkeling scheelt ongeveer 50% aan brandstof (15.000 liter gasolie per week!) en daarnaast wordt de bodem minder belast. Een win-winsituatie als je het mij vraagt, maar ik kom helaas veel weerstand tegen. Men is bijvoorbeeld bang dat de tong wordt beschadigd, maar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laat compleet andere resultaten zien.”

Creativiteit en doorontwikkeling Ondanks dat er zoveel bedreigingen op de loer liggen, ziet Pim ook kansen. “Feit is dat mogelijkheden om te vissen afnemen, dat is (bijv. door lagere visquota) altijd al zo geweest. Deze situatie vraagt dan ook om innovatie creativiteit en doorontwikkeling. Nieuwe kansen die ontplooid moeten worden. En in de tussentijd… blijf ik mij gewoon inzetten voor de visserij!”, aldus de directeur van de Visafslag.

GEEF JE VA

NDAAG NO

tel. 06 53 50 53 21

G OP!

Vocal Center biedt je de mogelijkheid om het beste uit je stem te halen en je stem op een gezonde manier te gebruiken. Je hebt binnen 1 les al resultaat. Alle niveau’s en stijlen zijn van harte welkom! De ontwikkeling van onze zang methodiek Vocal Essence heeft ervoor gezorgd dat we grote namen zoals André Hazes jr, Armin van Buuren, Romy Montero, mr Probz en diverse grote producties zoals The Voice mogen begeleiden.

Vocal Coach Natasia

Julianaplein 34b Den Helder Molenweg 52 Wieringerwaard

natasia@vocalcenter.nl - tel. 06 53 50 53 21 - www.vocalcenter.nl


LIV I N G & FOOD BEURS DEN H E L D E R 2 0 1 9

LIVING & FOOD BEURS

GRATIS ENTREE!

D E N H E L D E R

Zaterdag 11.00 - 22.00 uur - Zondag 11.00 - 18.00 uur Culinair genieten en gezellig wat drinken met familie en vrienden, waarna je je laat inspireren door de laatste woontrends. Dat kan op zaterdag 23 & zondag 24 maart 2019. De toegang is vrij. De lokatie van de Lekker Wonen Beurs is op Willemsoord in gebouw 66 naast schouwburg de Kampanje in Den Helder.


Evenement

Vaar je graag de wereld over en word je niet snel zeeziek?

Word matroos voor één dag! Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen kinderen via allerlei activiteiten ontdekken wat de taken van matrozen aan boord van een schip zijn. Leer met de matrozendans over de strenge opleiding tot matroos. Tijdens de theatervoorstelling loop je mee met Bertus, een jonge matroos aan boord van een onderzeeboot. In het kinderatelier kun je een wapenschildje maken en na afloop van je bezoek kun je als matroos op de foto in onze nieuwe photobooth!

Kijk voor het volledige programma op:

www.marinemuseum.nl.

Aquacentrum Den Helder Gezellig met vrienden, vriendinnen of familie naar het zwembad. Ga samen ravotten en spelen in het water, of gewoon lekker ontspannen aan de kant en beleef de leukste tijd!

Tijdens de kleine schoolvakanties zijn er verschillende activiteiten en attracties. Kom ravotten op de grote opblaasdolfijn. Of glijd van onze 90 m lange water glijbaan!

Voorjaarsvakantie vier je bij Ooghduyne! In de voorjaarsvakantie is ons Fun & Entertainment team ook weer van de partij. Ook als je niet op ons park verblijft ben je van harte welkom om mee te doen! Kom jij ook mee knutselen, bowlen, schminken, koekjes bakken, en meedoen met nog veel meer leuke activiteiten? Of heb je zin om te zwemmen? Natuurlijk kan dit ook bij Ooghduyne. Voor een hapje en een drankje kan je bij Brasserie Sandz terecht, hier is voldoende keuze voor iedereen! Bekijk www.ooghudyne.com voor meer informatie.

Extra activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie: • Vrijdag 15 februari voorjaarsdisco zwemmen • Woensdag 20 februari zweminstuif En op zondag kan je springen van de lage en hoge duikpank! www.aquacentrumdenhelder.nl

In de voorjaarsvakantie kun je in het Reddingmuseum alles leren over overleven op zee. Leer knopen als een echte redder en leer navigeren naar een schip in nood. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Welke signalen geef je als je in nood bent en welke kleding beschermt je op zee? Kijk voor het hele vakantieprogramma op de website www.reddingmuseum.nl

Overleven op zee Vakantiepret in de natuur In de voorjaarsvakantie ben je van harte welkom bij De Helderse Vallei, ook op maandag 18 februari. Word jij in de vakantie vroeg wakker? Help dan op dinsdag 19 of donderdag 21 februari de dierverzorgers bij hun werk. Op

maandag

18 feb

woensdag 20 en vrijdag 22 februari kun je op Nature Hunt: door het oplossen van spannende opdrachten ga je op zoek naar een schat op het terrein. Of kom naar de interessante lezing van de KNNV op zaterdag 23 februari.

Foto: Peter van Aalst

Vier de voorjaarsvakantie in

Fort Kijkduin! Tijdens de voorjaarsvakantie is Fort Kijkduin dagelijks geopend tussen 11:00 en 17:00. Elke dag kan er genoten worden van voerpresentaties (om 12:30, 14:30 en 15:45) in het Noordzee-aquarium en rondleidingen (om 11:00, 13:00 en 15:00) door het museum. Voor kinderen zijn er leuke gratis speurtochten door het hele fort te doen. Nieuw in het fort: de zoölogische

expositie! Naast het skelet van Chris de Potvis zijn er nu vele vitrines te bekijken vol prachtige opgezette dieren, organismen op sterk water, schedels, mammoetbotten, schelpen en koralen.


Krabbetukkers

Evenement

klaar voor 57e carnavalsseizoen De feestdagen zijn net achter de rug, maar het carnaval staat alweer voor de deur. In het weekend van 2 t/m 4 maart is sportcenter Quelderduijn 3 dagen omgetoverd tot feestpaleis Bastion Pierre, hier zullen honderden carnavalsvierders een weekend lang feestvieren. Op zaterdag 17 november kreeg Prins Edwin I de scepter waarmee hij zijn eerste jaar inluidde als Prins der Krabbetukkers. Samen met zijn hofdames Irma en Dominique, Raad van Elf en het Korps der Gardeofficieren zullen zij in februari en maart een breed programma afleggen.

Dit seizoen weer muzikaal bijgestaan door hofkapel De Bloaspoepers. Seniorentournee Tijdens de seniorentournee zullen de ‘Kwekkers van Waaienburg’ een muzikaal programma presenteren. Bekende hits van vroeger zullen zij zingen met muzikale begeleiding van het ‘Huisorkest van Waaienburg’.

Carnavalsweekend Op zaterdag 2 maart en maandag 4 maart zal het carnaval groots gevierd worden in feestpaleis Bastion Pierre. Met op zaterdag de sleuteloverdracht door burgemeester Koen Schuiling, waarna Prins Edwin I drie dagen lang de scepter zwaait over Waaienburg. De kaartverkoop voor deze twee feestavon-

den start op zaterdag 2 februari om 11.11 uur in sportcenter Quelderduijn. Kindercarnaval Op 3 maart is het de beurt aan de toekomst van Waaienburg. De meidengroep RAAK zal dit jaar een spetterend optreden verzorgen. Ook is er een clown, zijn er diverse kinderspellen en springkussens.

Scholenrondje Op het scholenrondje zullen alle jeugdprinsen en jeugdprinsessen van de diverse scholen in Waaienburg bezocht worden. Met veel muziek en dans zal carnaval gevierd worden.

2 t/m 4

maart

Voor meer informatie: www.krabbetukkers.nl of via Facebook, Twitter en Instagram @krabbetukkers

Evenement

WinWin-finale

Kunsthal 45 viert lustrum met een speciale tentoonstelling Om te markeren dat Kunsthal 45 al vijf jaar exposities organiseert in het pand aan Koningstraat 43-45 en dat ook onze crowdfundingsactie ‘WinWin 45’ actie al bijna vijf jaar bestaat, stelt curator Co van Gasteren een speciale overzichtstentoonstelling samen. Er zullen werken van alle kunstenaars, die deelnemen en -namen aan de crowdfundingsactie van Kunsthal 45 worden getoond. Voor die crowdfunding stelden al 80 kunstenaars kleine werken beschikbaar tegen gelimiteerde prijzen. In het speciale winwin45 kabinet in Kunsthal 45 en op de website winwin45.nl is hun

3 mrt t/m 19 mei

werk permanent te zien. Veel, maar niet alle 80 kunstenaars, namen op enig moment deel aan een expositie in Kunsthal 45. Nu komt een selectie van hen tezamen in de voorjaarsexpositie die loopt van zondag 3 maart tot en met zondag 19 mei.

heeft getoond, en om het kleiner winwin45 werk geflankeerd te zien door groter werk van dezelfde kunstenaars. Het belooft een mooi overzicht te worden van de professionele hedendaagse kunstenaars die Kunsthal 45 de afgelopen vijf jaar binnen haar deuren had.

Een unieke kans om nog eens te zien wat Kunsthal 45 de afgelopen jaren

De opening vindt plaats op zondag 3 maart om 15.00 uur.

Kunsthal 45 is geopend van donderdag t/m zondag van 13.00 uur en 17.00 uur.

De toegang is gratis.


Evenement

De organisatie van G.DiscoHoezoAnders vond dat er in de omgeving te weinig gebeurde voor mensen met een beperking. Even gezellig uitgaan is voor iedereen belangrijk. Ook hoopt de organisatie dat er door het organiseren van deze disco andere activiteiten ontstaan. Voor wie is de G.DiscoHoezoAnders? G.Disco is voor mensen met een beperking, maar familie, kennissen en begeleiders zijn ook van harte welkom. Het is voor alle leeftijden. Locatie Op zoek naar een geschikte locatie kwam de organisatie uit bij H&O die helemaal omgetoverd werd tot een echte discotheek. Maar liefst 8 keer heeft daar de HoeZoAnders plaatsgevonden. Helaas gaat H&O na 96 jaar voorgoed dicht en moest men op zoek naar een andere locatie. ‘Dit betekent gelukkig niet het einde voor

Zondag

24 mrt

Foto's DH foto

Gezellig uitgaan

voor mensen met een beperking HoeZoAnders’, aldus organisator Aad van de Laar, ‘we zijn vanaf nu meer dan welkom in De Odeklonje, een prachtige mooie locatie en we krijgen alle medewerking’. De geluidsman die er al vanaf het begin bij is zorgt elke keer dat het geluid top is voor de artiesten. Odeklonje Koningstraat 15 Den Helder

hanen, De RockaBilly Rebel Dancers, Quende Smit, Polka Dots, Sikina en Paula.

Wanneer Er is twee keer per jaar een disco, meestal in maart en oktober, met vaak weer andere artiesten. Eerder traden op Riez, Stefan van Loon, Drieëllle, De Knor-

De disco vindt plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur.

24 maart aanstaande zijn de Dames van Blitzz, entertainer Lars Groenink en Dj Aad er weer om er een gezellige en swingende middag van te maken.

Informatie:

Entree Entree is gratis.

G.discohoezoanders@gmail.com

Evenement

Feest tijdens Koegraspop

met het 110 jarig bestaan van Julianadorp T-Spoon, Q-Music en Glamourama! De derde editie van het gezellige Koegraspop in Julianadorp heeft een extra feestelijk tintje. Beide avonden wordt ook het 110 jarig bestaan van het dorp met een mooi feestprogramma gevierd. Koegraspop valt dit jaar op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart en vindt plaats in de feesttent op het evenemententerrein aan de Akkerbouwstraat. Op vrijdag staat de grote feestband Glamourama met haar vier frontvrouwen op het podium. Hierbij is een extra blokje Julianadorp live ingepland. Wie verschijnen er op het podium deze avond? Op zaterdag komt niemand

Informatie over het evenement:

facebook.com/koegraspop

minder dan de 90's topact T-Spoon de tent op zijn kop zetten. Ook is Q-music met het foute uur aanwezig, dus feest gegarandeerd. Dit is pas het begin want voor beide avonden worden er nog meer namen bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat Koegraspop weer twee dagen super gezellig gaat worden. De kaartverkoop is oudejaarsdag gestart met de Early Cow actie waar al veel tickets over de toonbank gingen.

De kaarten kosten in de voorverkoop op vrijdag € 12,50 euro, op zaterdag € 17,50 euro en een tweedagenkaart € 25,-. De kaarten zijn te koop bij Dorpscafe Koenen in Julianadorp, Halfords in Den Helder, Sigarenmagazijn Jeanette in Anna Paulowna en online via de facebookpagina van Koegraspop, facebook. com/koegraspop. Hier is ook meer informatie te vinden over het evenement.

vrij 29 & zat 30

maart


Evenementen overzicht

JANUARI

24-02

t/m 30-03 Elke vrijdag Dagverse Vismarkt

Het Nieuwe Diep 27 | www.denhelder.online

t/m 30-03 Historische rondleiding Willemsoord

Willemsoord 52A | www.denhelder.online

t/m 30-03 Rondleiding KIM

Het Nieuwe Diep 8 | www.denhelder.online

t/m 30-03 Marine in de kijker

Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

t/m 17-02 Ijzingwekkend 5

Fort Harssens | www.fortharssens.nl

26-01

Winter Open Huis Triade

27-01

03-03 t/m Overzichtstentoonstelling WinWin45 17-05 Kunsthal 45 | www.kunsthal45.nl 03-03

Wegklassieker Den Helder - Schagen

Sporthal Sportlaan | www.noordkopatletiek.nl

10-03 Rondleiding Fort Harssens

Fort Harssens | www.fortharssens.nl

13 en Kampeerkomedie: Single Camping 14-03 Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

Triade | www.triade-denhelder.nl

02 t/m Carnaval Quelderduijn | www.krabbetukkers.nl 04-03

Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

19-01 Rondleiding Fort Harssens

Maart

08-03 Muziekvoorstelling: Jeroen van der Boom

Kunsthal 45 | www.kunsthal45.nl

27-01

Koopzondag

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

Winterzondag bij de Nollen

23-03 & 24-03

De Nollen | www.projectdenollen.nl

Koopzondag

Lekker Wonen Beurs Den Helder

Willemsoord 66 | www.lekkerwonendenhelder.nl

24-03 G. Disco Hoezo Anders

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

Odeklonje | www.denhelder.online

Februari

29-03 & Koegraspop 30-03 Akkerbouwstraat, Julianadorp | www.denhelder.online

01-02 Theatercollege: Isa Hoes & Medina Schuurman

03-02 Noordkop Crossloop

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

08-02 Dansvoorstelling: Isabelle Beernaert

• Voor alle voorstellingen van de Kampanje kijkt u op: www.kampanje.nl • Voor alle activiteiten van de Helderse Vallei kijkt u op: www.deheldersevallei.nl

31-03

Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

HRTC Dok, Guldemondweg | www.noordkopatletiek.nl

Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

09-02

Whiskyproeverij

Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

10-02 Rondleiding Fort Harssens

Fort Harssens | www.fortharssens.nl

15-02 Theatrale Food Experience : Robërt van Beckhoven Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

17-02

Winterzondag bij de Nollen

De Nollen | www.projectdenollen.nl

19-02

Kindertheater Mister Geraldi

31-03

Winterzondag bij de Nollen

De Nollen | www.projectdenollen.nl

Koopzondag

Cultureel loket Vragen over culturele zaken in Den Helder? Is je evenement op een juiste datum gepland, heb je andere partijen nodig om je activiteit te versterken of ben je op zoek naar een programma voor een schoolreisje? Bij Citymarketing kun je terecht voor advies, ondersteuning en afstemming van evenementen. Tevens kan Citymarketing ondersteunen met online en offline promotie. Voor deze informatie kun je contact opnemen met Manouk van Deutekom via 0223-674603 of per e-mail via manoukvandeutekom@citymarketingdenhelder.nl.

Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

19 t/m Musical: Evita 21-02 Theater de Kampanje | www.kampanje.nl 23-02 Familievoorstelling De Kleine Zeemeermin Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

Foto: Nigel de Jong

Foto: Petro van de Herik

www.denhelder.online

Foto: Marielle Thomas

Citymarketing bedankt de samenwerkende partijen aan de lichtkunstroute #DenHelderbylight Citymarketing Den Helder is niet alleen trots op deze lichtkunstroute, maar vooral ook dankbaar voor de samenwerking en het enthousiasme van de vele bedrijven en instellingen die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project. Zonder hen was de lichtkunstroute 2018 niet mogelijk geweest. Mogelijk gemaakt door: Helder Vast-

goed, Gemeente Den Helder, Stichting Ondernemen aan Zee, stichting Top van Holland, Zeestad BV, Willemsoord BV, Rabobank Kop van Noord-Holland, Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad, VCOB, Theater de Kampanje, Boels Den Helder. Met dank aan: bewoners en ondernemers langs de route, Stichting Bonaire,

Marinemuseum, Zeestadstaal, MindsZ, Museumhaven Willemsoord, Reddingmuseum, Lichtschip Texel, Restaurant Stoom, School 7, Helderse Historische Vereniging, Stadscafé Flow, Cinema Zevenskoop, Boon Viswereld, Triade, Fort Kijkduin, De Helderse Vallei, Villa Kakelbont, Basisschool de Lichtlijn, basisschool de Duynvaerder, CBOX

Containers, Winder Limmen BV. En natuurlijk de kunstenaars Femke Kempkes, Machteld Aardse, Noortje van den Eijnde en Pronorm Urban Experience voor lichttechniek en productie.


Steengoed. Profiteer van extra voordeel bij uw nieuwe keuken of badkamer!

er

Nú voor

te Profiú! n

Wand- en vloertegels cadeau!*

€ 10.350,-

Nú voor

€ 5.490,-

Stenen werkblad cadeau!*

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Rene Tesselaar Ondernemer Grando Den Helder

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Den Helder

*Vraag naar de voorwaarden

Ravelijncenter 29, tel.: 0223-668680, grando.nl. Donderdag koopavond!

Daar krijg je het toch warm van!

% 0 5 KORTING

op kokend * ! n e n a r k r e t wa

www.i-kook.nl

Ravelijncenter 31 | Den Helder | 0223 - 66 16 50

De keuken voor iederee

n!

AL EEN 3-IN-1 KRAAN VANAF

€ 349,DO N

DER D AG

KOO AVO P ND

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN


De nieuwe Ford Focus v.a. 333,- p.m. met Ford Private Lease*

Ons nieuwe businessmodel. Ga je voor sportief, stijlvol of luxe? Vind je dat zakelijk rijden best een beetje sportiever mag? Dan zal de nieuwe Focus ST-Line je aangenaam verrassen. Met zijn dynamische uitstraling, ondernemende karakter en slimme technologieën maakt hij rijden aangenamer en veiliger.

333,-

v.a. p.m. met Ford Private Lease

Rekenvoorbeeld Contante prijs Aanbetaling Totaal Kredietbedrag Vaste debetrentevoet Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) Duur van de krediet overeenkomst (mnd) € 24.160,€ 7.410 € 16.750 1,9% 1,9% 37 mnd

159,-

v.a. p.m. met Ford Options

*Vanaf prijs na aftrek upgrade bonus incl. BTW/BPM, kosten

Termijnbedrag per maand € 159,-

Slottermijn € 11.857,50

Totaal te betalen bedrag € 17.581,50

Dekkerautogroep treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. Private Lease op basis van 60 maanden /10.000km p/j. Afgebeeld model kanafwijken van standaard specificaties. Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl

☎ 088-1800 360

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

GRATIS APK!

IS UW FORD TOE AAN DE APK? MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN

GRATIS APK BIJ DEKKERAUTOGROEP DEN HELDER OF SCHAGEN! (NORMAAL € 29,-)

☎ 088-1800 360

Industrieweg 5 1785 AG Den Helder

de Fok 2 1742 PD Schagen

UITSLUITEND OP VERTOON VAN DEZE BON BIJ ONZE VESTIGINGEN IN DEN HELDER SCHAGEN! Geldig t/m 31 maart 2019.