Dhkdz krant 25 2018

Page 1

kust de zee 2018 editie 25

Blijft verrassen! ag d n o z p o Ko der l e H n e D t, r a a m 5 2 en l i r p a 9 2 27 mei

Foto: Cris Toala Olivares

Citymarketing Den Helder M @dhkdz N @dhkdz P citymarketingdenhelder

www.denhelder.online Werken

Wonen

Buurthuizen in Stad binnen de Linie

Regionale Startersdag

Vrije tijd

Fort Harssens heeft de poorten weer geopend!


S E N I O R E N k r a n t

NAAR DE TANDARTS BIJ Autohopper Den Helder Bedrijfsweg 1A.1785 AK Den Helder Tel. 0223-727044.www.autohopper.nl S E N I O R E N k r a n t S E N I O R E N k r a n t

�   ¥  �  ‹  ”

7 7 �‰ Š

NAAR DE TANDARTS BIJ HET ARSENAAL 7 NAAR DE TANDARTS BIJ HET ARSENAAL ÂŽ Â&#x;‚Â?“ ­Â?

Â? Â NAAR DE TANDARTS HET ARSENAAL

BIJ œ S E N I O R E N k r a n t

Â?   Onze praktijk Jeroen Langeveld is sinds januari 2015 als ÂĄ  Â?  Â?‰ Š tandarts werkzaam in onze praktijk. Het doel is uw gebit gezond en mooi te Â?   Â‹  Â” Hij ondersteunt onze praktijk op de maanhouden, het zo natuurgetrouw mogelijk Â?‰ Š ÂĄ  Â?  ­Â? Â? te herstellen en het mooier te maken. Een dag en ‹  Â” dinsdag. ÂŽ Â&#x;‚Â?“ ­ Â?‰ Š schone mond is een voorwaarde voor een ­Â? Â? Â?  ­Â?  Gerard Broersma is sindsÂŽ november 2015 gezonde mond, vandaar dat er een grote ­ Â?‰ Š Â&#x;‚Â?“ Â? Â?

œ

Â?   als tandarts werkzaam in onze praktijk. gelegd wordt op alle ­Â? mondhygiĂŤne.  Â?  nadruk ­ Â? ­Â? „ Â?‰ Š ÂĄ Â

Â? Â Hij ondersteunt onze praktijk op de maan Â? Â?

Â?  ­Â? Âœ ¢ dag en ­ Â? de ‹  Â” dinsdag. ­Â? „ Â? Er wordt ook veel aandacht besteedt aan ­  Â„ ­Â? Â? preventie door instructie mondhygiĂŤne, ¢ Â? Â

­Â? Â?  Â‹  Â” Â&#x;‚Â?“ Â? Â? ƒ ­ ÂŽ voedingsvoorlichting ­ Â?‰ Š Anita van Andel is sinds het starten van de en ook mogelijke ge  Â„

� ­ � ­� � ­�  �  praktijk werkzaam als tandartsassistente. volgen van ene behandeling.

Â? Â? ƒ ­ Â?  Â‹  Â”

ÂŽ Â? Â? Â? Â? Sinds 2009 is Tandartspraktijk Het Arsenaal

mag

Âœ Â? ­Â? Â? Sinds december 2010 ze zich preven  Â? De ” ­Â? ÂŁ  Â? „¤ Â? ‰ ÂŽÂœ

in Den Helder geopend. praktijk is ge ­ Â? was ­Â? ze „U kunt ÂŽ Â? Â?

bij ons terecht voor algemene tandtie-assistente noemen. Hiervoor Â? ” Â&#x;ÂĽ “ al “ Â? vestigd aan de rand van het industrieterr. ¢ Â?  ­Â?

 Â? ” ­Â? ÂŁ  Â? „¤ Â? ‰ ÂŽÂœ ­Â? ¤  meer dan 22 jaar werkzaam als tandartsheelkunde zoals controle, vullingen, wor Â?Â? Â?

Â?‰ Š ‘Westoever’ tegenover de Burg. Houwing Â? ­  Â„ Â? ” Â&#x;ÂĽ “ Marine “ Â? assistente bij de Koninklijke in Den Â? Â? telkanaalbehandelingen, extracties, sealen  Â?  singel. De praktijk heeft een veelzijdig aan Â? Â? ƒ ­ Â?  Â‹  Â” ­Â? ¤  Â?Â? Â? Helder. Â?‰ Š Â? Â? Â? en prothetische tandheelkunde (kronen en € gericht ‚ bod ­ van tandheelkundige zorg, dat Â? ­Â? Â?  Â? ”  Âœ­Â? Ž” Â&#x;ÂĄ “ Â

Â? Â? bruggen, frames, prothesen, ter vervan € ƒ is op goede mondhy-giĂŤne, preventie en ‚ ÂŽ Â? Â?

Â? Â? Â? ­ € „ Â… † ƒ Â?

 Â? ging van aangetaste of verloren gegane ‡ Malissa Katuuk is sinds september 2013 restauraties.  Â? ” ­Â? ÂŁ  Â? „¤ Â? ‰ ÂŽÂœ

”  Âœ­Â? Ž” Â&#x;ÂĄ “ € ƒ Â? ­Â? Â? ook

aan werkzaam als tandartsassistente. tanden of kiezen). Er bestaat veel “ Â? Â? ” Â&#x;ÂĽ “  Â? ‡ „ Â… † ƒ Â?

­Â? Â…  Â? ¼›š „ ¥› dacht voor kinderen. Bij kinderen wordt de ”

Â?‰ Š ­Â? ¤  Â?Â? Â? Openingstijden: Â? ­Â? Â?

¼› „ 0›45 € Â? Â? Â?Â? basis gelegd voor het vertrouwen en het Adriana  Robert-Taal is sinds november

Â? Â? de  Het team van praktijk bestaat uit de Â? vol- ­Â? Â…  Â? ” ¼›š „ › ¼›š „ ¥›

belang Â? Â? Â? van tandheelkundige zorg. 2013 werkzaam als assistente. ­ € ‚ Maandag 8.30-20.45 gende werknemers: ¼› „ 0›45 € Â? Â? Â?Â? †  Â›Âš „ 6›45  Â• Â? Â? • Â? „ € ƒ ”  Âœ­Â? Ž” Â&#x;ÂĄ “ ¼›š „ › en

Dinsdag 08.30-12.00  ­ Â… › „16›3 van Berkel-van der Pluijm is sinds Veel mensen zijn bang voor de tandarts en  Â? ‡ ›š „ 6›45 Â? is „ Â… † ƒ Mirjam Suzanne MĂźller in 2002 afgestudeerd †   Â• Â? Â? • Â?  Â? Â? ¼›š „ › Â’ ‡  Â„ 12.30-16.45 u hoeft zich hier zeker niet voor te schajanuari 2016 werkzaam als assistente.

Â? ­Â? Â? aan de Univeristeit van Nijmegen. Tot aan Â… › „16›3  ­  Â? Â? ›š „ 6›45

men. Wij zullen hier zorgvuldig mee om ­Â? Â…  Â? ” ¼›š „ ¥› Woensdag 8.30-20.45 het starten van haar eigen praktijk aan Het  Â? Â?  ¼Â›Âš „ › Â’ ‡  Â€ Â? Â? Â?Â? ¼› „ 0›45 gaan. Naast onze vaste medewerkers hebben wij ›š „ 6›45  Â? Â? Arsenaal is zij meer dan 7 jaar werkzaam Donderdag 08.30-12.00 en ‡ € „ ¼›š „ ›

ook geregeld stagiaires in onze praktijk.  geweest bij de Koninklijke Marine in Den  Â„ Â? 12.30-16.45  Â• Â? Â? • Â? „Onze praktijk †  voor iedereen ›š „ 6›45 staat open die ‡ € Helder. „ Â? Â?  ­ Â… › „16›3  Vrijdag 08.30-11.45 een moderne, complete en zo aangenaam  Â„ Â? Âœ ”ž ÂŽ Â&#x;¥‚“

Â? Â? Tel.: 0223-754540 - Â? Â? www.tandartspraktijkhetarsenaal.nl Â’ ‡   ¼Â›Âš „ › mogelijke behandeling van zijn of haar geÂ? Â?  Zaterdag gesloten ¢

­Â? ›š „ 6›45  Â? Â? Âœ ‘ ”ž Â&#x;¥‚“

Â? Â? bit wenst. Tel.: 0223-754540 - www.tandartspraktijkhetarsenaal.nl ÂŁ  ÂŽ Â? Zondag gesloten  ­Â? ¢

„ ‡ € £  ‘ �  „ � � �  Tel.: 0223-754540 - www.tandartspraktijkhetarsenaal.nl

Â? Â? Âœ ”ž ÂŽ Â&#x;¥‚“ ¢

­Â? ÂŁ  Â‘ Â?

­ Â? ­Â? „  Â„ Â?  Â‹  Â”

 Â? Â? Â?Â? Â?  Â? ­ € ‚ € ƒ „ Â… † ƒ

” ­Â? ÂŁ  Â? „¤ Â? ‰ ÂŽÂœ

” Â&#x;ÂĽ “

Â?‰ Š  Â”  Âœ­Â? Ž” Â&#x;ÂĄ “ Â?

¢ Â? Â

Â?

Â? Â? Â? ÂŽ Â?

­�

Â? Â? Â?

 Â? ­Â? ­Â? Â…  Â€ Â? Â? Â?Â? Wij nemen weer nieuwe patiĂŤnten aan.

Wij nemen weer nieuwe patiĂŤnten aan.  • Â? Â? • Â? „ †   VOETREFLEXZONE THERAPIE Wij nemen weer nieuwe patiĂŤnten aan. VOETREFLEXZONE THERAPIE Â’ ‡  ALS AANVULLENDE GENEESWIJZE GENEESWIJZE Â… „ ƒ„  Â? Â?

ALS AANVULLENDE

  Â… „ ƒ„ Â?

VOETREFLEXZONE THERAPIE


Colofon Uitgever:

Zeeman Reclamegroep BV

Oplage: 53.000 ex.

Verspreiding: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Eindredactie: Citymarketing Den Helder; Kirsty den Dulk

Concept en vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV

Acquisitie: Menno Zeeman 06-22136723

Van de redactie: Deze 25e krant van Den Helder Kust de Zee is een gezamenlijk initiatief van Citymarketing Den Helder, Gemeente Den Helder, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Woningstichting, De Detailhandel Federatie en de Zeeman Reclamegroep. Wij hebben er heel veel liefde, tijd en aandacht in gestopt. Zonder hulp van Citymarketing Den Helder, adverteerders en deelnemende organisaties hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, waarvoor dank! Namens Zeeman Reclamegroep wensen we u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar menno@zrgbv.nl

Jeroen en Menno Zeeman Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

www.denhelder.online

Voorwoord Jutter van het jaar 2017 Maandag 8 januari begon als een gewone dag voor mij. Werken, snel naar huis, eten en op naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Eigenlijk had ik niet zo’n zin. Ik was moe en zou het liefst op de bank geploft zijn, maar dat kon niet. Ik had Saskia van Kuik beloofd foto’s te maken. Zij zou dit jaar de jutter van het jaar bekend maken en kon dus zelf geen foto’s maken en had daarom mij als fotograaf gevraagd. Dus hup, nette kleertjes aan en als een speer naar Theater De Kampanje. Zoals altijd werd het al snel erg gezellig. Toen was het moment daar dat Saskia het podium betrad en ik wat verder naar voren de zaal in ging om mijn opgedragen taak te kunnen uitvoeren. Omdat ik dit nog altijd iets spannends vind was ik daar zo geconcentreerd mee bezig dat ik het eerste gedeelte van de toespraak niet eens heb meegekregen. Opeens hoorde ik iets over “weerfoto’s” en gelijk daarna “Vogelasiel De Paddestoel”. Wat er toen door mij heen ging kan ik u hier niet beschrijven. Ik 'jutter van het jaar'???!!!! Dat kon toch niet? Maar het was waar en al snel stond ik op het podium.

Foto: Ronald Boutkan Voor mij, als groot Den Helder fan, bestaat er geen mooiere prijs dan deze! Wat een ontzettende grote eer. U begrijpt dat deze avond tot één van de belangrijkste en meest heerlijke avonden van mijn leven werd met veel lieve vrienden en familie. Tot op de dag van vandaag vind ik het allemaal nog heel onwerkelijk, maar beloof ik, dat ik er alles aan zal doen om deze titel eer aan te blijven doen. Straks op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en sta ik verkiesbaar op plek 4 van de seniorenpartij (lijst 14). Dierenwelzijn is een zeer belangrijk

onderdeel van deze partij. Deze taak zal ik met heel mijn hart en ziel zo goed mogelijk proberen uit te gaan voeren, mochten wij in de raad komen. Verder zal ik me op alle andere fronten blijven inzetten voor dieren in nood en uiteraard zal deze stad door mij blijven worden gepromoot op welke manier dan ook. Want mensen zeg nu eerlijk, er bestaat toch geen mooiere en fijnere plek om te wonen dan hier aan de zee in Den Helder!

Ilse Kootkar

COLUMN CITYMARKETING Den Helder

U bent gewaarschuwd! ‘U bent gewaarschuwd! Wanneer u eenmaal een bezoek aan Den Helder brengt, dan komt u zeker terug om deze stoere stad verder te ontdekken’! Een slotzin uit een hele pagina over Den Helder in de bijlage van de Groot Randstedelijke Telegraaf van 28 maart, die naar verwachting wordt gelezen door 800.000 mensen. Op deze pagina wordt beschreven hoe fijn je kunt wandelen en fietsen in Den Helder, Huisduinen en Julianadorp. Tja, het toeristisch seizoen staat alweer voor de deur. Op 26 maart vindt de aftrap door Citymarketing Den Helder, Stichting Strandexploitatie Noordkop en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Helder gezamenlijk plaats. Dit jaar in het teken van gastvrijheid. De toeristische gids en plattegrond Den Helder/ Huisduinen/Julianadorp zijn vernieuwd en liggen klaar voor uw gasten. De

Strandexploitatie is haar voorbereidingen aan het treffen voor een schoon en zonnig seizoen en is nog op zoek naar strandwachten. Mocht u hen willen helpen, meld u zich dan via info@strandexploitatie.nl! In april is de stad gedurende drie weekenden vanuit een helikopter te beleven en zijn er diverse activiteiten tussen de bloembollen. En dan hebben we het nog niet gehad over het ongekende aantal culturele evenementen die weer georganiseerd gaan worden door de vele betrokken inwoners. Maar ook op de nationale televisie is Den Helder straks te zien in een drietal stoere televisieprogramma’s, die ik nog niet mag verklappen ... Ik beloof u, het wordt een mooi seizoen!

Anke de Vries manager Citymarketing.

Strandwachten gezocht! Meld u zich aan via info@strandexploitatie.nl


historie

De oude Sluisdijkstraat en haar omgeving!

Ik heb het in mijn rubriek Afgestoft, die wekelijks op zondag te lezen is op www.afagentschap voor dagbladen gestoftdenhelder.nl, al verschillende keren gehad over de oude Sluisdijkstraat en tijdschriften die beheerd en haar omgeving omdat dit een stuk jeugdherinnering pur sang is voor mij! werd door de, in Helderse krinBij het zien van oude foto’s van de Sluisdijkstraat bekruipt mij altijd het gegen overbekende Kees Riekwel! Een voel dat ik de Sluisdijkstraat nog in haar oude gedaante meegemaakt andere bekende Nieuwedieper die ook heb. En daar bedoel ik mee als je de Sluisdijkstraat in rijdt vanaf de Ruyghweg bestaat het linker gedeelte, op een paar panden na, volin de Sluisdijkstraat is begonnen was ledig uit nieuwbouw en omgekeerd als je uit de richting van de Kees Doolaard. Beatrixstraat komt is het rechter gedeelte de nieuwbouw kant! Wilde je na afloop van een middagje slenteren nog een bloemetje mee naar huis nemen, dan kon je terecht bij geen probleem, want er waren twee De oude Sluisdijkstraat behoorde naast Cornelis Kok of bij mevrouw Koeten. dameskappers van Ooijen en Rietveld, de zogenaamde K.S.K. ook tot een van Zij had aan het einde van de Sluisen drie herenkappers ‘Nonnekes’, de toonaangevende winkelstraten van dijkstraat een bloemenwinkeltje met ‘Denijs’ en ‘Kwast’, de laatste verkocht Den Helder. De Sluisdijkstraat was ooit zowel binnen als buiten de uitstraling ook rookwaren. Kortom, de Sluisdijkeen winkelstraat waar je voor van alles van een tekening van Anton Pieck. En straat bezat winkels die er voor het terecht kon. Om maar iets te noemen: dan waren er nog de zijstraten van levensonderhoud nodig waren. Zo kon als het om een groenteboer ging kon je de Sluisdijkstraat, die soms ieder op je bij Bekebrede terecht voor potten kiezen uit Pranger, Verberne en Planjé. hun beurt een nostalgische sfeer uit en pannen, en wilde je weer eens iets Kater en Schrieken waren de slagers, ademde, ik denk daarbij vooral aan nieuws op meubelgebied kopen was en voor melk en kaas ging je naar de de Goversstraat en de Gravenstaat. In woninginrichting Zuidweg het adres! Westfriesche Zuivelhandel. Op zijn de Goversstraat zat slagerij van Twisk Op het adres Sluisdijkstraat 35 zat een tijd een keer naar de kapper, was ook

en daar tegenover zat de kruidenierswinkel van Bremer en de melkhandel van Burger. Bij de Gravenstraat gaan mijn gedachten altijd uit naar de brood en banketbakkerij van de Eendracht, in gedachten kan ik nog de heerlijke geuren herinneren die deze bakkerij over onze stad verspreidde. Het zijn allemaal jeugdherinneringen die ik beschreven heb aan een tijd die er niet meer is, maar fantastisch is geweest om te mogen meemaken.

Cees Rondèl


Wij hebben het grootste aanbod in afvalprogramma’s Wilt u ook van uw overtollige (vakantie) kilo’s af en een paar kledingmaten minder

START ! G O N G A A D N VA

Weg met vetophopingen, lovehandles, zwembandje…. hallo platte buik, strakke heupen en billen!

ANNA PAULOWNA - Veel vrouwen, maar ook mannen hebben last van overtollig vet en cellulite. Gezonde voeding en regelmatig sporten alléén zijn meestal niet voldoende om dit op te lossen. Zeker als het gaat om de probleemzones, zoals buik, heupen en billen. En liposuctie mag dan door velen worden gezien als het ultieme redmiddel, een dergelijke behandelwijze is en blijft risicovol. Om over de vaak pijnlijke bijwerkingen en het torenhoge kostenplaatje nog maar te zwijgen. Lipo 3 is hét alternatief: afslanken op de gebieden waar u dat wenst. Een behandeling met het effect van liposuctie, zonder gevaarlijke operatie, injectie of littekens. Lipo 3 is dé manier om vet veilig, pijnloos en met blijvend resultaat te verwijderen. Laagfrequent ultrasone geluidsgolven maken allereerst het overtollige lichaamsvet vrij. Vervolgens wordt het vet op een geheel natuurlijke manier afgebroken en afgevoerd. Het eerste resultaat is direct meetbaar na slechts één behandeling. De resultaten zijn verschillend per persoon, maar gemiddeld zult u een vermindering van 2 tot 6 centimeter in omtrek kunnen meten per behandeling. Het aantal behandelingen verschilt per persoon en is afhankelijk van het resultaat dat u wenst te bereiken. Tijdens het consult wordt dit met u besproken en kunt u in overleg een behandelplan samenstellen. Behandelzones Taille Buik Dijen Billen Heupen Benen Armen Wij kunnen meerdere lichaamsdelen tegelijk behandelen en uw vet is definitief weg. Maak snel een gratis intakegesprek bij Schoonheidsinstituut I Care uit Anna Paulowna: tel. 0223 - 531991. Of lees meer op onze website: www.schoonheidsinstituut-icare.nl Adv_icare_15x17,5-groenblauw.indd 1

Adv_icare_15x17,5-groenblauw.indd 1

Zie de kust eens vanuit de lucht!

12-05-15 20:59

12-05-15 20:59

ACTIEF & BETROKKEN

Ideaal cadeau voor Geslaagden en als Moeder- en Vaderdag cadeau!

JE WONING VERKOPEN IN SCHAGEN OF HOLLANDS KROON?

Vlieg vanaf vliegveld De Kooy Den Helder Informeer naar de mogelijkheden: 06-16 39 66 60 - info@aeroclubmaritime.com

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | TAXATIES | WAARDEBEPALING

’Maak een onvergetelijke herinnering!’

Foto: Dutchphoto

KIES VOOR MAKELAARDIJ WESTHUIS

Laan 2 1741 EB Schagen | 0224 21 71 19 | www.makelaardijwesthuis.nl


IJsselmeerstraat 284 – Den Helder Tel 0223 - 61 54 09 Surinamestraat 2 – Amsterdam Tel 020 - 2614 652 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur, zaterdag op afspraak

MULDER & VERSTEEVEN makelaars in onroerende zaken

TOTAL CAR CARE

resu Wegens goede

ltaten

T H C O Z E G N WONINGE verhuur voor de verkoo

p en

Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • E geha@planet.nl • W autobedrijfgeha.nl

Marsdiepstraat 399 • 1784 AH Den Helder T (0223) 616 212 • E info@comfortenwelzijn.nl

Heeft Heeft uu al al lentekriebels? lentekriebels? ‘Schulte’ sandalen en comfortslippers

De Fibroblast applicator geeft een Plasmatische flits, waardoor de overtollige huid zichtbaar vermindert.

Eenvoudig en slim boodschappen doen, ...

Hoe werkt het? Het PUREBEAU FIBROBLAST apparaat produceert aan het uiteinde van de fibroblast applicator een kleine plasmatische flits. De flits springt vervolgens over op de huid en laat het verdampen, er ontstaat een klein puntje ter grote van een micromillimeter. Het puntje minimaliseert de huid en de directe omgeving. Verschillende puntjes worden strategisch geplaatst en afhankelijk van het gebied wordt er een patroon gekozen. Het gevolg van deze strategische plaatsing is dat de puntjes de overtollige huid zichtbaar verminderen.

... veel modellen rollators ...

Comfort&Welzijn Kossen is officieel dealer van:

Ooglift zonder operatie

... en diverse scootmobielen in ons ruime assortiment!

Bij Comfort & Welzijn Kossen is er op dinsdag 3 april een GRATIS vatenen voetendag. Maak tijdig een afspraak! Dat kan telefonisch of in de winkel. Openingstijden di t/m vrij: 09.30-17.30 uur | za: 09.30-16.00 uur | ‘s avonds op afspraak

www.comfortenwelzijn.nl

Na de behandeling Na 1 of 2 dagen na de behandeling kan er zwelling ontstaan. Tussen de 5 en 7 dagen laten de korstjes op de wond los en verdwijnen ze. Lichte roodheid is na uiterlijk 3 weken verdwenen. Resultaat De huid is aanzienlijk strakker, de fibroblast zorgt voor een snelle en littekenvrije genezing, de elasticiteit van de huid is verbeterd. DE BEHANDELING MET DE FIBROBLAST KAN O.A. OOK TOEGEPAST WORDEN RONDOM DE MOND / OGEN (kraaienpootjes) EN OP OPPERVLAKKIGE PIGMENTVLEKKEN. van € 425,- voor

€ 375,-

SCHOONHEIDSINSTITUUT I CARE BODY & BEAUTY Molenvaart 109, 1761 AC Anna Paulowna Tel: 0223-531991 www.schoonheidsinstituut-icare.nl info@schoonheidsinstituut-icare.nl


Werken

Regionale Startersdag Gemeenten Den Helder en Schagen organiseren samen met Rabobank Kop van Noord-Holland in het najaar een regionaal startersevent. Gericht op het stimuleren van het ondernemersklimaat en het ondersteunen van ondernemers, werken zij samen voor de regio. Martha Heuvelink, adviseur bedrijven van gemeente Den Helder: “Ondernemers zijn belangrijk voor de regio. Van-

uit de gemeente ondersteunen we ze bij allerlei vraagstukken over bijvoorbeeld huisvesting, subsidies en wet- en regelgeving. Daarbij zoeken we steeds meer de samenwerking met buurtgemeenten op, ook al omdat ondernemen niet stopt bij de gemeentegrens. Met de gemeente Texel overleggen we hoe ook zij kan aanhaken. Deze regionale startersdag is wat ons betreft het begin van een structurele samen-

Hoe gastvrij is…

werking, waarbij we naast de startende ondernemers ook bijeenkomsten organiseren voor ondernemers die al wat langer bezig zijn en die verder willen groeien.” Ook Sarie Lycklama a Nijenholt, manager MKB van Rabobank Kop van NoordHolland is enthousiast over de samenwerking: “Uit onderzoek blijkt dat veel starters moeite hebben om hun bedrijf van de grond te krijgen. Vaak ligt dat

Bedrijf: Groet Autobedrijven Naam: Margriet Groet

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Een hoog cijfer. Ik probeer altijd te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben en met een goed gevoel ‘de deur uitgaan’. Ik ben lang werkzaam geweest in het toerisme en in de horeca en denk dat persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste is en een goed product natuurlijk.

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Ik zou ons een 8 geven. We proberen nog steeds iedere klant als koning te behandelen. Dit doen we dmv goede service te verlenen, veel parkeergelegenheid met ook invalideplaatsen, een vriendelijk ontvangst, mooie wachtruimte met lekkere koffie en wifi. En er staat altijd een gratis leenauto klaar! Waarom geen 10? Omdat er altijd ruimte is voor verbetering.

Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u: “Wat mag ik in deze stad niet missen? Sowieso de natuur: het strand, de zee, de duinen. En dan het liefst in elk seizoen. Daarnaast is er natuurlijk heel veel te zien en te doen op Willemsoord. Huur een fiets, een kano of een bootje, bezoek de Nollen, de Helderse Vallei, de stelling van Den Helder! Je kunt op veel leuke plaatsen iets eten en drinken. Ga naar een voorstelling in de Kampanje of naar de film in Cinema Zevenskoop. Kijk wat er te doen is. Juist de relatieve kleinschaligheid van de activiteiten vind ik aantrekkelijk.

Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Een facelift van het station. Goede bereikbaarheid met de auto en oplaadpunten voor elektrische fietsen (en auto’s). Een verhard wandelpad op de dijk. Er zijn nog plekken waar geen afvalbakken staan. Horeca met gebruik van regionale producten. Wees ambassadeur van je stad! Vraag 5: Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Debby de Jong van Helder Events

Nadere informatie over de locatie en het programma volgt.

Hoe gastvrij is…

Bedrijf: Denkstof Naam: Karin van Rossum

Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Den Helder is stoer en ruw, er is nog van alles te ontwikkelen. De renovatie van de binnenstad natuurlijk, maar ook een tweede TEDx Den Helder, veel culturele activiteiten, de lekker wonen beurs, eredivisie basketbal, noem maar op. De inzet van mensen is enorm!

aan gebrekkige kennis of ondersteuning. Met de startersbijeenkomst in het najaar bieden we kennis, een netwerk en informatie. We zijn er trots op dat we dit samen met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland kunnen faciliteren. Tenslotte is de hele regio gebaat bij een goed ondernemersklimaat”.

Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u: “Wat mag ik in deze stad niet missen?”. De mensen mogen zeker onze prachtige winkel aan de Kievitstraat niet missen! Hahaha! Maar wij hebben eigenlijk zoveel mooie dingen in Den Helder. Strand, duinen, de Helderse Vallei waar mensen met kinderen zich kunnen vermaken, de Marinedagen, de haven, de vuurtoren, de binnenstad, Willemsoord, Reddingmuseum Wij hebben een hele mooie stad!

Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Als Marinestad met volop strand en zee recreatie. Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Waar ik nog kansen zie is een “warme” binnenstad met een goed aanbod van terrasjes en eetgelegenheden. Vraag 5: Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Ik zou graag scheepstuiger Peter Wezelman van Scheepstuigerij de Schieman willen nomineren.


Evenementen in Den Helder

Fort Harssens heeft de poorten weer geopend! Ga je mee met een rondleiding door dit geweldige Fort? Het voor velen onbekende “Fort op de Harssens”, als pantserfort door Nederlanders gebouwd tussen 1880 en 1886, toen en nu onderdeel van de Stelling Den Helder, gaat open op 24 maart, 6 mei en 3 juni alle drie de dagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur.

Wat ga je beleven tijdens een rondleiding? Een authentiek fort (zonder inrichting, meubilair etc) waar de tijd lijkt stilgestaan te hebben. De sfeer van 1900 is nog voelbaar.

Het is op sommige plekken enigszins donker (de gidsen hebben zaklantaarns) en er zijn drempels. Gangen zijn soms smal en alles is ondergronds. Het Fort is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Kinderen alleen onder begeleiding van volwassenen. Het Fort ligt op defensie terrein. Toegang krijg je alleen als je van tevoren aangemeld bent met voornaam, achternaam en geboortedatum.

Hoe kom je er?

De eerste jaren waren dat de Nederlanders, tijdens de Tweede WereldOorlog de Duitse bezetter en daarna de Koninklijke Marine.

Het Fort ligt onder het Havenkantoor en de Koninklijke Marine Jacht Club aan de Bevesierweg te Den Helder. De rondleidingen duren circa anderhalf uur en starten om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur. Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Kosten: € 4,- per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,-.

Waar moet je rekening mee houden?

Reserveren via info@fortkijkduin.nl of 0223-612366.

Wie waren de gebruikers van het Fort?

24 maart, 6 mei en 3 juni Evenementen in Den Helder

Wordt het schitterend voorjaarsweer tijdens

de Halve van Den Helder? Daginschrijven voor hardlopen nog mogelijk!! Een mooi voorjaarszonnetje en een zuidelijk briesje, dat is het ideale weer voor de Halve van Den Helder. Op zondag 8 april wordt er hardgelopen. Onderdelen zijn: de Tandartsenpraktijk Het Arsenaal 500 meter en 1500 meter voor de kinderen, de Univé Halve van Den Helder (21,1km), de Prestatieloop van 13,7 km, de Willemsoord 5 km en de Bedrijvenloopestafette.

den ingeschreven en tot 11.10 uur voor de Scholierenloop. Kosten € 3,-. De opbrengst gaat geheel naar het goede doel. Tussen 10.00 - 11.30 uur kan nog worden ingeschreven voor de Univé Halve Marathon, de 13,7 km Recreatieloop en de Willemsoord 5 km. Het inschrijfpunt is in Gebouw 66 op Willemsoord.

Hardlopen, een sportief feest

WandelHalve volgeboekt

Gezelligheid en veel supporters. Dat geeft energie. Het is allebei geregeld. Langs de route en op de wisselpunten staan de gangmakers zoals ‘De Zwabbers’ en ‘de Bloaspoepers’. Op de Dijk een aantal dj’s en op Willemsoord ‘de Knorhanen’. We nodigen iedereen dan ook uit om zondag 8 april de hardlopers te verwelkomen bij de finish.

Zaterdag 7 april wordt de Albert Heijn Marsdiepstraat WANDEL Halve van Den Helder georganiseerd. Dit evenement is geheel volgeboekt. In de week voorafgaand aan het evenement zal de route kenbaar worden gemaakt. Een aantal plaatsen zijn alleen toegankelijk voor de wandelaars met een wandelpaspoort.

Daginschrijving nog mogelijk!

Voor meer informatie zie www.halvevandenhelder.nl

Tot 10.55 uur kan voor de Kidsrun wor-

7 en 8 april


Cultuur

Herdenkingstenen Je moeder heeft gezegd dat je wat kleren in een koffertje moest doen. Dat heb je gedaan maar nu je hier voor het huis staat besef je dat je vergeten bent om je nieuwe zaklantaarn erin te stoppen. Gelukkig heb je wel je plakboek mee, met opa’s mooiste sigarenbandjes. Je zusje Ruth is er niet, ze logeert bij oom Bram en tante Naomi. Moeder heeft gezegd dat Ruth, mét oom en tante, zich later bij jullie zal voegen. Aan het eind van het tuinpad kijk je nog eens om, naar jullie glanzend gelakte voordeur. Je ziet dat moeder dat ook doet, het lijkt of ze huilt. En dan de legertruck in. Je koffer wordt er door een Duitse soldaat ruw ingegooid. Vader helpt moeder om in de laadbak te klimmen en tilt jou naast haar op de houten bank.

Dan zet de truck zich in beweging, het water uit de plassen in de goot spat alle kanten op. Aan het eind van de straat zie je nog jullie voortuin. Buurvrouw Bakker, moeder van je beste vriend Appie, is naar buiten gekomen. Ze tuurt de auto na en zwaait, maar lijkt jullie niet te zien in het donkere laadruim. Dan rijdt de truck de hoek om en zie je jullie huis, de tuin, de moeder van Appie, voor de laatste keer. Maar dat weet je dan nog niet... Zo zóu het gegaan kunnen zijn, het wegvoeren van een Joods, Helders gezin in de Tweede Wereldoorlog. Joodse stadsgenoten werden naar vernietigingskampen getransporteerd. Maar heel weinigen kwamen terug. Zo’n 75 jaar later heeft een werkgroep in onze stad het initiatief genomen om Herdenkingsstenen ter nagedachtenis

aan onze Joodse, omgekomen stadsgenoten te realiseren. Voor de huizen van deze Joodse bewoners - voor zover die huizen er nog staan en uiteraard met instemming van de huidige bewoners - worden marmeren steentjes gelegd. In die steentjes zullen de namen van de weggevoerde stadsgenoten worden gegraveerd. Het maken en leggen van herdenkingsteentjes kost geld; ongeveer € 50,- per steentje. De Werkgroep én het

Comité van Aanbeveling Herdenkingsstenen Den Helder vragen u om ook ‘een steentje bij te dragen’. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL14 RABO 0326 898 21. Alle bedragen zijn welkom! Het is de bedoeling om nog in 2018 de eerste stenen in Den Helder neer te leggen.

Voor uw bijdrage danken de werkgroep en het Comité van Aanbeveling u hartelijk!


Hét adres voor: De lekkerste friet Een heerlijke snack Een uitgebreide plate Een vers kopje koffie Een lekker ijsje Natuurlijk ook om mee te nemen!

Elke dag geopend van 12.00 tot 21.00 uur Vrijdag van 12.00 tot 22.00 uur JULI & AUGUSTUS

Elke dag geopend van 11.30 tot 22.00 uur WINTERMAANDEN (OKTOBER T/M APRIL)

Kijk hiervoor op de website: www.snackbarvanforeest.nl

Van Foreestweg 7, 1787 BK Julianadorp

www.snackbarvanforeest.nl

Fase 2 Nu in verkoop!

Wat biedt fase 2:

Woningaanbod

De 60 nieuwe woningen in Willem Alexanderhof zijn in verkoop. Er zijn maarliefst 15 woningtypes die naar eigen wens kunnen worden aangepast en uitgebreid. Bekijk de website voor het totale woningaanbod.

• • • •

Wonen in de nieuwe wijk van Julianadorp

Rijwoningen Twee-onder-een-kap Vrijstaande woningen Vrije kavels

fase 2

Vanaf: € 161.500,-

www.willemalexanderhof.nl

Meer dan 75% verkocht in fase 1


Evenementen in Den Helder

Den Helder mist zijn eigen popfestival. Dat is wat organisatoren Peter Derks (Déjà Vu) en Erik Houweling (Houweling Events) na een brainstormsessie concludeerden. “Als zo’n festival in Schagen en Julianadorp een groot succes is, waarom lukt dit dan in Den Helder niet?” Op 14 april vindt daarom een indoor try-out van het Helders Popfestival plaats in Studio 62 met bekende Helderse (cover)

bands. De organisatoren hopen dat de inwoners van Den Helder laten zien dat zij hierachter staan, zodat in de zomer het festival uitgebouwd kan worden tot een editie met meerdere buitenpodia, unieke lokale bands en landelijk bekende namen. Om meer bekendheid te geven aan het evenement is er op Facebook een bandjes-competitie georganiseerd. Lokale bands kunnen zich hiervoor aanmelden via Facebook en de band

met de meeste likes op de Facebook pagina van het ‘Helders Popfestival’ verdient een podiumplek op de eerste editie van het festival. Eind maart wordt de winnaar bekend gemaakt. De deuren van Studio 62 op Willemsoord zijn geopend van 20.00 tot 02.00 uur.

Kaarten zijn online verkrijgbaar via de link op de Facebookpagina van het ‘Helders Popfestival’ en bij VakantieXperts Arno, Gravenstraat 1 te Den Helder.

zaterdag 14 april

Evenementen in Den Helder

Lentefeest bij De Helderse Vallei In het voorjaar ontwaakt de natuur na de koude winter. Bloemen staan in bloei, er komen weer bladeren aan de bomen en lammetjes huppelen door de wei. Het is lente en dat mag gevierd worden! Daarom is iedereen van harte welkom op het Lentefeest bij De Helderse Vallei! We vieren de start van het nieuwe seizoen, onder het thema ‘een nieuw begin’, op zondag 15 april tussen 10.00 en 17.00 uur op het terrein van De Helderse Vallei. Het feest heeft voor elk wat wils… Ontmoet de partners van De Helderse Vallei en doe mee met de vele leuke activiteiten die zij aanbieden. Struin rond tussen de marktkramen met bijzondere, biologische, pure en recycle producten. Aai de jonge dieren, doe mee met natuurlijke knutselactiviteiten of rij een rondje op een paard. Kijk mee bij demonstraties van oude ambachten, zoals schaap scheren, wol spinnen en houtdraaien. Natuurlijk kan er ook gesmuld worden van diverse lekkernijen, zoals warme wafels, tosti’s, een zelfgebakken broodje en heerlijk ijs. Het feest zal opgefleurd worden met diverse muziek- en dansoptredens.

Het Lentefeest wordt georganiseerd voor jong en oud. De toegang is gratis, voor sommige activiteiten wordt een vergoeding gevraagd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk vanaf eind maart voor het volledige programma op www.deheldersevallei.nl/nieuws. De Helderse Vallei is te vinden bij de Donkere Duinen in Den Helder. Meer informatie is te vinden op: www.deheldersevallei.nl

zondag 15 april


www.ambiance.nl/vanbrederode

Helderse Hockeyclub Hermes zoekt meer

jeugdleden Het grote genieten begint bij de grootste zonweringspecialist van Nederland

 Persoonlijk advies op maat  Beste prijs-kwaliteitverhouding  Vakkundig inmeten en monteren  Inspirerende showroom  Altijd maatwerk

ZONWERING ROLLUIKEN RAAMDECORATIE TERRASOVERKAPPINGEN HORREN

Kom jij ons versterken? Meld je aan bij

nieuwlid@hschermes.nl en kom vier keer proeftrainen. Meer informatie:

Ravelijncenter 1, 1785 LX Den Helder - T 0223 660013 - vanbrederode@ambiance.nl

www.hschermes.nl


wonen Marcel Kossen heeft de nodige ervaring in de Zorg. Begonnen als leerling verpleegkundige en via anesthesieverpleegkundige opgeklommen naar allerlei managementfuncties. Op 1 september 2009 opende hij Ouderenwinkel Den Helder aan de Mars-

Comfort & Kossen diepstraat. Sinds 1 januari 2016 heet de winkel Comfort & Welzijn Kossen. “De naam Ouderenwinkel Den Helder dekte niet de lading van de klantenkring. Wanneer ben je oud? Ik heb klanten van verschillende leeftijden die uit de gehele Kop van Noord Holland komen”.

Een eerlijk advies Comfort & Welzijn Kossen onderscheidt zich op het gebied van advies en service. “Het is belangrijk dat de klant met het juiste advies een goede keuze maakt en het product ook optimaal gebruikt”. Het assortiment wat Marcel Kossen aanbiedt is enorm breed. Voor o.a. de

sta-op en relaxstoelen, scootmobielen, comfortschoenen en slippers komen de klanten uit allerlei windstreken de winkel bezoeken. Dit komt mede doordat de klanten door professionals zoals o.a. ergotherapeuten worden doorverwezen.

Verantwoord zitten Marcel Kossen is erkend zitadviseur. “Relax- en sta-op fauteuils zijn er in allerlei soorten en maten. Het is belangrijk dat een fauteuil bij een klant past. We kopen onze kleding en schoenen óók op maat. Maatwerk dat zit als gegoten. Alleen dan krijgt het lichaam voldoende steun en komt het tot volledige rust”.

Ontzorgen U kunt bij Comfort & Welzijn Kossen ook terecht voor producten die ondersteunen bij de mobiliteit. “Om bijvoorbeeld met een scootmobiel veilig en vertrouwd op pad te kunnen gaan is het belangrijk dat wij voor de klant het onderhoud, de benodigde verzekeringen en een pechhulp goed geregeld hebben”. Bij Comfort & Welzijn Kossen kunt u ook terecht voor de uitleen en verhuur van verschillende hulpmiddelen.

www.comfortenwelzijn.nl

wonen

Buurthuizen in Stad binnen de Linie Door Simon Broersma, gebiedsmanager bij de gemeente Den Helder Stad binnen de Linie is het gebied met de meeste buurthuizen in onze gemeente. De zes buurthuizen vormen echt de ruggengraat in de verschillende buurten. Denk aan ‘ome Jan Smit’ en zijn vrijwilligers in buurthuis Elto in Tuindorp en Toon van der Kamp en zijn club in de Viskom in de Visbuurt. Maar ook de harde werkers Elke Weerstand en Klaas en Anja Bierling in buurthuis ’t Kraaiennest. De buurthuizen zijn de huiska-

mers waar bewoners makkelijk naar binnen kunnen. Ook de speeltuinen die bij de buurthuizen horen zijn goede speel -en groenvoorzieningen in een over het algemeen stedelijk gebied. Toen ik ruim een jaar geleden bij de gemeente kwam werken vroeg ik mij af hoe het toch kan dat Den Helder zoveel buurthuizen heeft, gerund door vrijwilligers. Het antwoord was simpel. Bij de marine gingen de mannen vroeger al met 52 jaar met pensioen en die mannen waren nog lang niet uitgewerkt, dus, u begrijpt het wel, ze Buurthuis de Beuk in de van Galenbuurt

Speeltuin bij buurthuis de Elto in Tuindorp

werden actief bij een buurthuis of ze richten er zelf één op. Dit is tegelijk ook een uitdaging voor de toekomst. Want bij de marine gaan de mannen en vrouwen al lang niet meer met 52 met pensioen en de actieve buurthuisvrijwilligers worden er niet jonger op. Als gemeente, maar ook als Helderse samenleving moeten wij hierop een antwoord vinden, ook als het om het grootonderhoud gaat van de gebouwen. Gelukkig doen vrijwilligers het

nodige onderhoudswerk zelf. De buurthuizen liggen allemaal midden in een woonbuurt en zijn daardoor makkelijk te bereiken voor bewoners, maar ook professionals weten de buurthuizen steeds beter te vinden. De bewoners die actief zijn bij een buurthuis zijn allemaal verschillend maar stuk voor stuk ontzettend positief ingestelde mensen die de schouders eronder zetten, echt geweldig!


Welkom bij

Salon Skincare Noord-Holland VOORJAARSAANBIEDING Cenzaa Moments of Hyaluron Therapie behandeling van € 65 voor € 45 Gun uzelf de intense en ontspannende 90 minuten durende behandeling met huid verbeterende effecten! Tijdens deze ontspannende droombehandeling worden alle zintuigen getrakteerd op een complete Cenzaa-beleving. Maak kennis met de fantastische behandelingen en producten van Cenzaa en boek of bel voor een afspraak!

Wilt u ook s ‘morgens opstaan met een prachtige oogopslag? Dat kan met de wimperlift, waarbij de wimpers in de behandeling op natuurlijke wijze worden gelift & geverfd! Het houdt 6-8 weken en u kunt gewoon douchen, zwemmen etc.. Dus mooi het voorjaar in? normaal €39 nu voor €25. Voor meer informatie check de website!

Win,win,win actie!!!

Like de pagina van salon skincare NH, deel dit bericht & u maakt kans om een heerlijke behandeling te winnen!

Cornelis Keyzerlaan 17 | 1761 CG Anna Paulowna Tel: 0223-693433 | salon@skincarenoordholland.nl www.salonskincarenoordholland.nl

VERKOOP UW WONING SAMEN MET LAAN Een op maat gemaakt verkoopplan op basis van uw wensen Kosteloos presentatieadvies van onze verkoopadviseuse Een geweldige presentatie door onze eigen huisfotograaf Korte lijnen, één contactpersoon, persoonlijke aandacht Een full-service samenwerking tot aan uw nieuwe woning Wij hanteren een eerlijke, transparante en scherpe courtage Overweegt u uw woning te verkopen dan nodigen wij ons van harte uit voor een vrijblijvend adviesgesprek met waarderapport van uw woning op onze kosten. Vanuit dat punt starten wij graag een persoonlijke samenwerking welke pas eindigt wanneer u tevreden uw nieuwe woning bent ingetrokken. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor of bezoek onze website.

TAXATIES - AANKOOP - VERKOOP | Den Helder, Middenweg 157 | Schagen, Rensgars 18 | 0223 62 75 96 | 0224 23 90 03


Evenementen in Den Helder

Beleef deze “lifestyle” Springfair Julianadorp Op zondag 22 april vindt van 11.00-18.00 uur de Springfair Julianadorp plaats! Dit jaar in het teken van PUUR, EERLIJK en HEERLIJK. Een bezoek aan de Springfair is een gezellig dagje uit voor het hele gezin.

Voor iedere bezoeker is er genoeg te zien, horen, doen, proeven en beleven. U kunt lekker shoppen bij de vele marktkramen met vintage, delicatessen, hebbedingen, groen en andere bijzondere spullen. Onderweg komt u meerdere optredens tegen van onder andere “Granddad Daniel”. Ook zijn er vele demonstraties, waaronder de ganzenhoeder, de paardengroep “De Black Pearls” en diverse dans en free run demonstraties van Rik Niks met zelfs een mogelijkheid tot meedoen. Voor de dames is er dit jaar een kleur- en stijladvies. Natuurlijk zijn ook de leerling-koks van het ROC weer van de partij voor de kook-battle op basis van “Ready Steady Cook”. Dit jaar hebben we er een nieuw wedstrijdelement aan toegevoegd. Naast de kookprestaties gaat het ook om kennis, presentatie en show. Kom vooral de leerling-koks aanmoedigen en een hapje proeven. Nieuw dit jaar is onze tiener “CHILLHOEK”. Een relaxte plek voor alleen tieners om lekker te kletsen met

Kortom dat wordt weer volop genieten! See you at the fair!

Wanneer: zondag 22 april 2018

Bezoekadres: Akkerbouwstraat 1, 1787 AR te Julianadorp.

Openingstijden: van 11.00-18.00 uur

Entree: € 4,00 p/persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Parkeren: gratis vrienden, te genieten van een muziekje en creatieve workshops te volgen. Ook aan de kinderen is weer gedacht. Zij kunnen meedoen aan workshops, geschminkt worden, knutselen, lekker springen op de springkussens, in de zweefmolen, klimmen op de klimwand en een ritje op een pony maken.

Informatie: www.springfairjulianadorp.nl

Volop actie en beleving voor het hele gezin, maar ook mogelijkheden om heerlijk te genieten met een hapje en een drankje of een smoothie onder het genot van diverse muzikale live optredens op ons muziek podium.

zondag 22 april


Evenementen in Den Helder

Ook in 2018 zijn er in april

helikoptervluchten

boven de bollenvelden. Reserveren via www.kleurrijkjulianadorp.nl

Kleurrijk Julianadorp Julianadorp ligt in het grootste aaneengesloten bloembollengebied van de wereld en als alles in bloei staat kunt u volop genieten van een kleurrijk palet van diverse bloemen. Prachtige vergezichten vanaf de duinen of juist met de duinen op de achtergrond. Kleurrijk Julianadorp biedt diverse activiteiten aan in maart en april, zoals bijvoorbeeld:

Kanoën en fietsen langs de bloemenvelden Vanaf zaterdag 31 maart tot en met eind april is er een arrangement op de vrijdag, zaterdag en zondag waarbij, u kunt kanoën en fietsen langs de bollenvelden van Den Helder en Julianadorp.

Wandeldag 21 april 2018 heeft u de mogelijkheid om tussen de bloemenvelden te wandelen. Geniet van de weidse uitzichten tussen de bloemen. Maak foto’s van dichtbij en geniet van de natuur in haar

mooiste vorm. Er is een route van 7,5 km en een route van 15-20 km.

Kom bij de boer op bollentoer Ga in april of mei mee door de bollenschuur onder leiding van een enthousiaste boer of boerin die u graag alles vertelt over het reilen en zeilen bij een bloembollenbedrijf.

28 april fietsdag Fietsen en genieten tijdens een route van 25 of 50 kilometer langs en door de bollenvelden. Halverwege de fietstocht is er een pauze met koffie en thee.

NIEUW in 2018! Cultuur in de schuur Ontdek in één middag meer bloembollenbedrijven terwijl u geniet van verschillende optredens. In 4 bollenschuren zijn 4 verschillende optredens. U geniet elke keer een half uur tot 3 kwartier van een optreden en rijdt vervolgens naar de volgende bollenschuur, waar u gastvrij wordt ontvangen met een kort verhaal over de bloembollen.

Deelnemers: Margriet Bolding. Margriet Bolding, geroemd om haar eigenzinnige humor en mooie liedjes, snijdt in haar theaterwerk zeer herkenbare thema’s aan. Dit seizoen is Margriet met haar nieuwe

Foto: Cris Toale Olivares

voorstelling Het gras bij de buren in de Nederlandse theaters te zien. In 2008 won Margriet Bolding de tweede prijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Copyright Marloes van Dijken

Koor A-Meezing bestaat uit uit 27 leden, die allemaal het gezellig samen zingen en plezier hebben met elkaar hoog in het vaandel hebben staan. De muzieknummers variëren van Engels en Nederlandstalige fifties and sixties tot hedendaagse muziek. Muziekdocentencollectief Triade. Tijdens Cultuur in de Schuur kunt u genieten van een optreden van het muziekdocentencollectief dat speciaal voor dit kleurrijke evenement is samengesteld. De meeste leden zijn werkzaam als muziekdocent bij Triade. Zo is in de loop der jaren al een aardig repertoire opgebouwd van diverse stukken die speciaal voor dit top ensemble zijn gearrangeerd. Het repertoire is zeer gevarieerd en zal afwisselend zowel instrumentaal als ook met zang worden gepresenteerd.

The Notorious Monks Bigband Soepele saxen, knallend koper en een superstrakke ritmesectie, voeg daarbij een dijk van een zangeres en je hebt het recept voor een super swingend concert van The Notorious Monks, bigband uit Monnickendam. Jazz, Funk, Latin maar ook fluisterzachte ballads &

en de lekkerste pop komen voorbij. Bent u erbij om van deze eerste editie van cultuur in de schuur te genieten? Alle activiteiten, prijzen en mogelijkheid tot reserveren vindt u op:

www.kleurrijkjulianadorp.nl


wonen Pak nu je kans en koop een stadsvilla die al helemaal klaar is voor jouw toekomst. Binnenkort realiseert Dozy Ontwikkeling het project Dirk Abbesteehof, waarbij een aantal vrijstaande, onderhoudsarme (geen schilderwerk) en energiezuinige stadsvilla’s worden opgeleverd in de ruim opgezette wijk De Schooten in Den Helder. Klinkt dat als jouw droomwoning? Wees er dan snel bij, want er zijn er slechts 10 beschikbaar. De stadsvilla’s zijn gericht op de toekomst: de woningen worden gasloos opgeleverd en door gebruik te maken van kunststof kozijnen, boeidelen en gevelbetimmering praten we over zeer duurzame huizen. Daarnaast worden de stadsvilla’s voorzien van een energiezuinige installatie met warmtepomp, zonnepanelen en standaard vloerverwarming. Heerlijk als de ‘Siberische Beer’ weer eens op bezoek komt! Daarnaast zijn er ontzettend veel opties mogelijk, zoals een aanbouw met slaapkamer en badkamer of een fantastische tuinkamer op de begane grond. De woningen hebben een vanafprijs van € 339.000 v.o.n en tegen een meer-

De stadsvilla van de toekomst;

gasloze 'model 1' van Dozy

prijs kun je de EPC waarde terug laten brengen naar 0,0.

je terecht kunt voor alle dagelijkse boodschappen. Alle faciliteiten zijn dus binnen handbereik.

De stadsvilla’s worden gerealiseerd in De Schooten, dat bekend staat als een veilige en vriendelijke thuisomgeving voor kinderen, met alle onderwijs- en sportvoorzieningen binnen handbereik. Daarnaast ligt het bouwplan vlakbij het winkelcentrum Schooten Plaza, waar

Interesse? Neem (vrijblijvend) contact op met Van Keulen Makelaars: 0223 - 61 6400. www.vankeulenmakelaars.nl

Bouwen en ontwikkelen

www.dozybv.nl

Werken en ondernemen

Pet den helder Kom op 12 april naar het Promotie-Evenement Techniek (PET) in Den Helder! Bedrijven en onderwijsinstellingen organiseren deze dag zo’n 25 kleine technische activiteiten en workshops voor basisschoolleerlingen uit Hollands Kroon, Texel en Den Helder/Julianadorp. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool kunnen zo op een laagdrempelige en leuke manier in contact komen met techniek. De kinderen van de deelnemende klassen kunnen in rondes van circa anderhalf uur meedoen aan leuke en inspirerende workshops, die zoveel mogelijk aspecten van techniek aanraken. In totaal worden zo’n 1000 leerlingen verwacht bij gebouw 66 op Willemsoord, waar het evenement plaats vindt. Met een grote variatie aan activiteiten is er voor elk kind wel iets te ontdekken en te doen. Daarmee laten we zien hoe breed techniek in onze samenleving is ingebed. Er is een indeling gemaakt in ‘7 werelden’, die elk weer een

heel ander facet van techniek bestrijken. De werelden variëren van ‘Verkeer en transport’ en ‘Voeding en gezondheid’ tot ‘Creatief en ontwerpen’. Voor vertegenwoordigers van overheid, bedrijven en onderwijs wordt op deze dag een netwerkbijeenkomst georganiseerd om daarmee tegelijkertijd kennis te nemen van het event. In totaal zijn 56 scholen uit Hollands Kroon, Texel en Den Helder/Julianadorp uitgenodigd. Scholen kunnen hun klas(sen) inschrijven via de site www.petevents.nl. Doet de school van uw kind nog niet mee? Neem dan contact op met de docent.


ERVAAR

Den Helder

AUTOSERVICE KOSTER

Specialist in Italiaanse auto´s en alle andere merken

APK GRATIS BIJ GROTE OF KLEINE BEURT • Onderhoud

• Aircoservice

Apparatuur

• RDW erkend

Personenauto’s • Accu’s • Multi diagnose • Uitlaten

Mooi en betaalbaar wonen met het gemak van de vele

• APK

• Schadetaxatie

voorzieningen maar ook de rust van het strand en de duinen.

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN PASSEND ADVIES OF BEKIJK HET AANBOD ONLINE.

Ambachtsweg 12 • 1785 AJ • Den Helder Tel. 0223 - 660 883 www.autoservicekoster.nl

WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL | 0223 61 64 00

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 ∙ 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID ∙ OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 199.000 V.O.N. EXCL. BTW

W U E I N

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT

Tel. (0223) 61 64 70 www.kjk.nl

PROJECTONTWIKKELING:

Tel.: (0223) 66 86 85 www.tuin-denhelder.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

TUIN HOLDING B.V.

Tel.: (0223) 61 64 00 www.vankeulenmakelaars.nl


Werken en ondernemen

Stap aan boord en beleef de marine!

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de marine echt kunt beleven in interactieve tentoonstelling en aan boord van onze museumvloot. Ontdek de geschiedenis van de Nederlandse Marine, bekijk wapens en uniformen en leer alles over de ontwikkeling van de techniek aan boord.

Durf jij het aan? Uniek is onderzeeboot Tonijn, de enige in Nederland die open is voor publiek! Durf jij door het luik te klimmen en het leven aan boord van een onderzeeboot te ervaren? De Tonijn is nog in originele staat en er werken zelfs oud-opvarenden die de spannendste verhalen vertellen.

Evenementen in Den Helder

Het leerzame familie-uitje In de tentoonstelling Schip en Werf kruipen kinderen (en stiekem ook ouders) in de huid van de technici van de marine. Ze ontdekken spelenderwijs meer over sonar, bewapening en navigatie. We dagen ze uit zelf een schip uit te varen, radioverkeer te onderscheppen en ontcijferen en een boordkanon te bemannen.

Marinemuseum Junior Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar hebben we spannende ontdekkingstochten door het museum. De ontdekkingstocht ‘Missie Marinemuseum’ daagt kinderen uit om als verkenner op onderzoek uit

te gaan in het museum. Kunnen ze de geheime code ontdekken? De ‘Zeeheldenzoektocht’ laat kinderen dwalen door het verleden van de Nederlandse Marine. Ze maken kennis met Nederlandse zeehelden en kunnen een onderscheiding verdienen. Ga voor meer informatie en de actuele openingstijden naar www.marinemuseum.nl Beleef de marine ook online. Download de Koninklijke Marine App voor o.a. het laatste nieuws en het online magazine Alle Hens. De app is gratis te verkrijgen in de App Store en Play Store. Vanzelfsprekend kun je de marine ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Evenementen in Den Helder

De traditionele Pinksterfeesten en kermis op Huisduinen

foto John van Helvert

Koningsmars Ter ere van de verjaardag van ZM Koning Willem-Alexander vindt op donderdagmiddag 26 april in Den Helder de ‘Koningsmars’ plaats. Voor deze gelegenheid marcheert het gehele Korps Adelborsten door de binnenstad en wordt daarbij muzikaal begeleid door de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers en de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Aanvang 14.30 uur en het vertrek is vanaf het exercitieterrein achter het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).

Marine taptoe ’s Avonds, aanvang 19.30 uur, presenteren de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers een Marinetaptoe. Deze taptoe bevat naast een openingsmars, ceremoniële momen-

Koningsmars en Marinetaptoe ten zoals onder meer tamboer-roffels en het Gebed van Bortniansky, ook een bewegende choreografie op speciaal gearrangeerde klassieke -én marsmuziek. Het geheel staat onder leiding van Majoor der Marinierskapel Arjan Tien. Deze taptoeshow zal dit seizoen door de muzikanten van de Koninklijke Marine o.a. uitgevoerd worden op een grote internationale militaire taptoe in Oslo te Noorwegen en op de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam. Op 26 april heeft Den Helder de Nederlandse première. Dit alles vindt plaats op het evenemententerrein achter het Marinemuseum op de voormalige Rijkswerf Willemsoord en duurt ongeveer tot 20.15 uur. De toegang is gratis. www.facebook.com/marinekapel

donderdag 26 april

“Huisduinen Belang houdt de oudste kermis van Den Helder in ere!” Nog even en het is weer zover. De meeste inwoners van Den Helder en omgeving weten niet beter, tijdens Pinksteren zijn er op Huisduinen de traditionele Pinksterfeesten en de familie kermis. Dit jaar is er vanaf vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei weer een hoop te beleven op het Dorpsplein en natuurlijk in het sfeervol ingerichte Dorpshuis. Het wordt weer een feest voor jong en oud passend bij de kleinschaligheid van het dorp! Het bestuur van Huisduiner Belang is druk bezig met de voorbereidingen van deze Pinksterfeesten. Het is dan ook van belang om als goed gastheer de bezoekers in het Dorpshuis en op de kermis te kunnen ontvangen. Op de kermis staan wederom diverse kleinschalige

attracties met de bekende uitstraling: knus, intiem en bovenal gezellig! Gezien het succes van vorig jaar is er op vrijdagavond in de tent wederom een avond met het thema: “Hollandse Hits Huisduinen” met Danny Janssen. De band Helder & Friends speelt zaterdag en zondag in de tent. Nieuw dit jaar: voor het eerst in de grote zaal (zaterdag en zondag),: Danny Janssen op het podium met hits, fun, geluid en licht! Verder op 1e en 2e Pinksterdag ’s middags een optreden van Bob van Veen. De bekende zanger Bob van Veen bracht in 2017 nog zijn nieuwe single ‘Ik wil jou’ uit. Het hele weekend is er gratis entree in de tent en het Dorpshuis. ’s Avonds alleen toegang voor 18+. Start en opening van de kermis is op vrijdag 18 mei om 16.00 uur. www.huisduinerbeland.nl

18 t/m 21 mei


Evenementen in Den Helder

JPF 5.2 is coming! Nadat onze wedstrijd in september 2017 geheel in het water is gevallen, heeft de organisatie besloten de 5.2 editie op 12 mei 2018 te organiseren. Deze editie is op de zaterdagmiddag en -avond. Vooral in de avond komen de kegels op de pijpen van de sporttrekkers dan nóg mooier uit! Het Julianadorp Power Festival bestaat uit een trekkertrek-wedstrijd voor gewone, boeren trekkers, maar ook voor de specials; opgevoerde exemplaren

die speciaal voor deze sport geschikt gemaakt zijn. Verder wordt er ook nog een trekkerbehendigheids-wedstrijd georganiseerd, waar een ieder (>18 jaar) aan kan deelnemen. Bij een trekkertrek-wedstrijd is het de bedoeling om een daarvoor geprepareerde sleepwagen zo ver mogelijk te slepen over een baan van 100 meter lengte. De wagen is voorzien van een ballastblok wat zich eerst boven de wielen bevindt, maar dit blok beweegt

zich tijdens de run naar voren, waar het boven een sleepvoet komt, die niet echt rolt. Het is een kwestie van grip, balans en vermogen om zo ver mogelijk te komen. Of zoals de slogan van het JPF is: ‘De kracht van het vermogen!' Bij de trekkerbehendigheid-wedstrijd gaat het vooral om techniek en snelheid.

band AV-GAS. Het JPF wordt gehouden aan de Akkerbouwstraat in Julianadorp en weet dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van vele sponsoren, de entree nog steeds vrij te houden. Het JPF start om 13.00 uur, dus komt allen om dit gratis spektakel mee te maken! Voor meer info: www.powerfestival.nl

Na afloop van de wedstrijden is er in de feesttent een optreden van de Julianadorper

zaterdag 12 mei

Evenementen in Den Helder

Voorjaar in de binnenstad van Den Helder Met de lente voor de deur en de natuur die ontwaakt, zijn de ondernemers in de binnenstad van Den Heler voorbereid. Hun winkels zijn goed bevoorraad met kleding in vrolijke frisse voorjaars- en zomerkleuren. De terrastafels en stoelen staan weer buiten en het is goed vertoeven bij de lokale horeca. Heerlijk in de luwte genieten van een drankje en een hapje in de zonnige binnenstad.

Oranjemarkt Op zondag 29 april is er de traditionele Oranjemarkt van 12.00 tot 17.00 uur met versierde kramen en een grote variëteit aan waren, met veel lente accenten. Voor de kinderen is er een gratis rommelmarkt in de Spoorstraat en de Keizerstraat. Kinderen tot 16 jaar zich hiervoor opgeven via info@hobdenhelder.nl. De kinderen mogen niet voor 10.00 uur hun waren uitstallen.

www.hobdenhelder.nl

De grootse aanpak van de binnenstad werpt zijn vruchten af. Steeds meer panden zijn gevuld met leuke originele winkels en POP – UP stores. De nieuwe gevels en bouwsteigers beloven u een zeer gezellig koopcentrum.

Extra koopdagen: De winkels zullen ook dit jaar weer op: Paasmaandag 2 april, Hemelvaartsdag 10 mei, Koningsdag 27 april en Pinkstermaandag 21 mei voor een groot deel geopend zijn.

diverse data


Den Helder, het culturele hart van de regio

Beleef Den Helder! In 2017 heeft het Reddingmuseum de aanmoedigingsprijs uit de Cultuurchallenge van de Gemeente Den Helder gewonnen. Inmiddels zijn zij daar druk mee aan de slag. Dit initiatief is uitgegroeid tot een samenwerking met diverse culturele instellingen in Den Helder.

Het Marinemuseum, ’t Kuitje, Fort Kijkduin, Citymarketing Den Helder, School 7, De KlimVallei, De Helderse Vallei, Triade en de Kampanje zijn de deelnemende partijen. Op zondag 27 mei vindt ‘Beleef Den Helder’ plaats. Speciaal voor deze dag ontwikkelen de instellingen gezamenlijk een interes-

sant en leuk programma in de vorm van belevenissen voor gezinnen en/of grootouders met hun kleinkinderen. Van ’s ochtends tot ’s middags gaan zij op avontuur of beleven zij de natuur en cultuur van Den Helder. Vanuit een aantal plaatsen in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen

kunnen deelnemers op een bus stappen die ze naar hun belevenis in Den Helder brengt. Deze fantastische dag wordt tegen een zeer aantrekkelijke prijs aangeboden! Meer informatie volgt binnenkort via www.denhelder.online. De ticketverkoop start in april.

Cultureel loket Vragen over culturele zaken in Den Helder? Is je evenement op een juiste datum gepland, heb je andere partijen nodig om je activiteit te versterken of ben je op zoek naar een programma voor een schoolreisje? Bij Citymarketing kun je terecht voor advies, ondersteuning en afstemming van evenementen. Tevens kan Citymarketing ondersteunen met online en offline promotie. Voor deze informatie kun je contact opnemen met Manouk van Deutekom via 0223-674603 of per e-mail via manoukvandeutekom@citymarketingdenhelder.nl.

Helders goud tijdens de nationale museumweek Musea vertellen verhalen die we niet mogen vergeten. Elke collectie toont ons een deel van een geweldig cultureel kapitaal; ons echte goud! Beleef de museumweek in Den Helder tussen maandag 9 en zondag 15 april. De museumschatten staan dan landelijk volop in de schijnwerpers.

tijdens de rondleiding opdrachten en zoeken actief mee naar de schatten. Dit vindt plaats op woensdag 11 april om 15:00 uur en zaterdag 14 april van 13:00 uur. Vooral geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Vanaf april zijn er weer dagelijks rondvaarten met een motorstrandreddingboot door de binnenhaven van Den Helder.

Het ‘goud’ van het Reddingmuseum

In het Marinemuseum staat een officiersfluitje als pronkstuk centraal

Laat je verrassen tijdens de Museumweek in het Reddingmuseum. De week om met het gezin musea te ontdekken! Ga samen met de museumdocent op zoek naar de ‘gouden’ schatten van het reddingwezen. Ontdek de spannende verhalen achter deze schatten waardoor ze van onschatbare waarde zijn geworden. Bezoekers van het Reddingmuseum kunnen gratis aan deze familierondleiding deelnemen. Kinderen krijgen

Op 27 februari 1942 vindt de Slag in de Javazee plaats. De geallieerde vloot, onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman, wordt tot zinken wordt gebracht door een Japanse invasievloot op weg naar Java. Veel schepen en bemanningsleden, waaronder Doorman, gaan ten onder. Theo Doorman, de zoon van Karel Doorman, krijgt kort na de slag een officiersfluitje. Vermoedelijk is het gebruikt om overlevenden van de Hr.Ms.

Kortenaer die in het water lagen, bij elkaar te krijgen. Tussen 9 en 15 april krijgen kinderen gratis de speurtocht ‘Nep of Echt’ voor de tentoonstelling Zeeslag! mee, bij aankoop van een entreekaartje. In deze tentoonstelling vaar en leef je mee met ‘ Gouden horloge van Dorus Rijkers’

de opvarenden van twee belangrijke zeeslagen uit de Nederlandse geschiedenis: de Tocht naar Chatham (1667) en de Slag in de Javazee (1942). Op 14 en 15 april, om 13.30 en 15.00 uur, kunnen bezoekers gratis de familierondleiding door Zeeslag! volgen.


Afgelopen december is de SNS logo spel-krant in samenwerking met de Zeeman Reclamegroep uitgegeven. Puzzelaars zochten het juiste logo bij de bedrijfsnamen. Uit het overweldigende aantal inzendingen zijn de volgende prijswinnaars getrokken. De Rondvlucht boven de kop van Noord Holland werd uitgereikt door Rinus Vrieze van de SNS Bank Schagen en Den Helder. Irma Vos

uit Middenmeer gaat binnenkort de lucht in! Karin Bergsma heeft inmiddels genoten van haar tweede prijs t.w.een volledig verzorgde lunch voor twee personen bij Kade 60 in Den Helder. Ester Bakker eigenaar van Just B uit Schagen overhandigde een massagebon t.w.v. 75,- aan mevr. Els Ruiter. En de heer Ab Vogel uit Anna Paulowna heeft een waardebon t.w.v. 45,- van de Bierboetiek gewonnen.

e s a e L x e l F e t a v i r P ar* a b g e z p o s k Maandelij

nden *Na 12 maa

CELERIO P. M . vanaf

€ 209,-

SWIF T P. M . vanaf

€ 269,-

IGNIS P. M . vanaf

€ 269,-

Nu bij Autobedrijf J&S: De meest flexibele vorm van Private Lease… zorgelozer kan het niet! Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nú tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden de mogelijkheid tot opzeggen, zonder afkoopkosten én zonder opgave van redenen. Daarnaast biedt het u alle voordelen van Suzuki Private Lease. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag!

Autobedrijf J&S

Ambachtsweg 4, Den Helder, Tel. (0223) 63 57 44, www.autobedrijfjens.nl Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 4,3 l/100 km; 23,0 - 27,8 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 114 g/km. Suzuki Financial Services leasetarieven per maand o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Meerkilometerprijs varieert van € 0,03 tot € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Tarieven geldig t/m 00-00-2018. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. © 03-18


Evenementen in Den Helder

49

ste

Pasar Malam Den Helder

Van 19 t/m 21 mei 2018 (Pinksterweekend) zal de 49ste editie van de Pasar Malam Den Helder op Willemsoord in gebouw 66 plaatsvinden. De leukste pasar van Noord-Holland en de op één na oudste van Nederland, vol traditie en cultuur, wordt al bijna een halve eeuw georganiseerd door Tropenvrienden Den Helder (TDH). Sindsdien uitgegroeid tot een fantastisch evenement wat vele (landelijke)

Programma

staan garant voor traditionele dansen in schitterende, kleurrijke kostuums. Bij mooi weer kunt u ook in het zonnetje zitten op het (rook)terras van het Indo Rock café.

Er is een spetterend programma op het grote podium en ons inmiddels befaamde Indo Rock café. Door het per dag variërende aanbod aan artiesten kunt u zich een hele dag of avond vermaken op de Pasar Malam. Zo zullen bands als o.a. Wipe Out Selection en The Lightnings een geweldige muziekshow geven. De diverse dansgroepen

Trek in lekker eten of op zoek naar een mooie zomerjurk, sieraden of een tas? Het kan allemaal bij één van de vele kramen op de tropische markt in de grote hal. Laat u verrassen door de schitterende locatie en de heerlijke geuren en waant u zich voor even in de warmte

bezoekers trekt; een ontmoetingsplaats waar herinneringen worden opgehaald en reünies plaatsvinden.

van de Gordel van Smaragd. Dit is genieten voor al uw zintuigen! Bent u benieuwd naar het driedaagse programma? Actuele informatie vindt u op www.tropenvriendendenhelder.nl of natuurlijk op onze Facebookpagina. Er is een deel- en like actie waar u vrijkaarten mee kunt winnen. En als u niet wint kunt u drie dagen genieten met een passe-partout voor een zacht prijsje.

19 t/m 21 mei

Evenementen in Den Helder

Genieten van theater in de open lucht De programmering voor de openluchtvoorstellingen in Den Helder voor 2018 is bekend! Het seizoen start met een open podium op zondag 27 mei in openluchttheater De Helderse Vallei. Talenten uit de regio hebben dan de mogelijkheid om tussen +/- 13.00 en 16.00 uur te spelen voor publiek. Aanmelden voor het open podium is nog mogelijk! Ben jij of zijn jullie muzikaal en willen jullie op een zomerse zondag spelen op deze unieke plek? Meld je dan voor 1 april aanstaande aan via info@kampanje.nl.

Voorwaarden: • Artiest(en) ontvangen geen financiële vergoeding, voor een drankje wordt gezorgd; • Maximale speelduur is 45 minuten; • Eventuele techniek moet in goed overleg afgestemd worden met de techniek van de Kampanje. In Openluchttheater De Helderse Vallei

zijn verder de volgende zomerse voorstellingen te zien: zondag 24 juni: Het Zigeunermeisje zondag 15 juli: WC Monster In de muziekkoepel in het Timorpark zijn de volgende voorstellingen te bewonderen: zondag 3 juni: Dick Raat zondag 1 juli: The Journeyman zondag 5 augustus: Aadje Piraatje Mochten voorstellingen niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden, dan wordt dit gecommuniceerd via de sociale media kanalen van Theater de Kampanje en De Helderse Vallei. Alle voorstellingen in Openluchttheater De Helderse Vallei en Muziekkoepel Timorpark worden u gratis aangeboden door Stichting Openluchtvoorstellingen Den Helder en de Helderse Serviceclubs. Meer informatie: https://www.deheldersevallei.nl/nl/ informatie/openluchttheater.html

Zondag 27 mei


Het

Aanhangwagens

Dè trailer- en aanhangwagenspecialist van Noord-Holland! Levering in héél Nederland

Verkoop Inkoop Verhuur Onderhoud Reparatie Onderdelen

WIJK

t n a r u a t s e R In het wijkrestaurant bereiden de koks van Zorggroep Tellus iedere donderdagavond een wisselend driegangendiner voor u. Vers, gezond en vooral lekker!

De prijs van het driegangendiner is

€ 7.50 Dat is inclusief het 1e drankje.

Een volgende keer weer aanschuiven? Bel voor reserveringen van maandag tot en met donderdagochtend (voor 10.00 uur) naar de receptie van locatie De Lichtboei. Paardentrailers Boottrailers Kippers Machinetransporters Motorfietsaanhangwagens

Pascalstraat 10a Industrieterrein ‘Zandhorst’ 1704 RD Heerhugowaard

ZÉÉR

GROTE VOORRAAD

Tel: 072 572 26 52 info@theo-stet.nl

Autotransporters Gesloten wagen Plateauwagens Bakwagens Veewagens

www.theo-stet.nl

Open vanaf 17.30 uur Aanvang diner 18.00 uur. Kijk even op onze website voor het menu. www.zorggroeptellus.nl

Locatie De Lichtboei

Bent u slecht ter been of niet in het bezit van eigen vervoer? Voor slechts € 1,00 wordt u opgehaald en thuisgebracht. Daar zorgen wij voor!

Komt u gezellig l a n g s .. .

IJsselmeerstraat 2 • 1784 MA Den Helder • T 0223 63 85 00


werken

Ondernemer aan het woord

Ontzorgen met een persoonlijke benadering Sinds 2012 kunnen startende ondernemers vertrouwen op Company Assistance Nederland (CAN), het advies- en administratiebureau van Roelof Roos. “Nadat het bedrijf waar ik voorheen werkzaam was failliet ging en ik een periode werkloos ben geweest, heb ik het heft in eigen handen genomen. CAN was een feit!” Met CAN had Roelof een duidelijke visie: hij wilde ondersteuning bieden aan bedrijven op bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied. “Denk hierbij aan het maken van risicoanalyses, het inzetten van verandermanagement en alle facetten op financieel gebied.” Roelof ondersteund tegenwoordig vooral de startende ondernemer door de financiële administratie te automatiseren, waardoor hij hem compleet kan ontzorgen. “Daarnaast adviseer ik de ondernemer op bedrijfseconomisch en financieel gebied. Bovendien zorg ik dat hij door middel van duidelijke rapportages inzicht krijgt in zijn bedrijfsvoering. Hij moet zich bezighouden met zijn core-business, met datgene wat hij leuk vindt! CAN regelt de rest.”

werken

Een nieuwe uitdaging De ondernemer kreeg na het opzetten van zijn eerste bedrijf de smaak te pakken en zette binnen een jaar al zijn tweede bedrijf op: CAN Vakantiehuizen. “Company Assistance is de overkoepelende naam voor adviesbureau-CAN en CAN Vakantiehuizen. In beide bedrijven kan ik mijn passie en enthousiasme kwijt. Deze tak van sport geeft me extra uitdagingen en het voelt heerlijk om op deze manier te kunnen ondernemen!” CAN Vakantiehuizen verhuurt accommodaties in Julianadorp, Den Helder, Huisduinen en Breezand. “Wij doen dit voor particulieren eigenaren en hier gaat het ook weer om ‘ontzorgen’. Reserveringen, ontvangst, schoonmaak, maandelijkse afrekeningen etc. worden allemaal door ons geregeld. De eigenaar hoeft zich nergens druk om te maken.”

beginnende ondernemers wel goede tips meegeven! Zo is het bijvoorbeeld echt belangrijk dat je niet ‘zomaar’ begint. Je hebt een goed onderbouwd en realistisch ondernemingsplan nodig met als basis een duidelijke financiële redenering. Daarnaast is het van belang dat starters zichzelf realistische en uitdagende doelen stellen aan het begin van het jaar.” Hier begeleidt CAN haar klanten ook in. “Dat doen we met een persoonlijke benadering. En die persoonlijke benadering komt ook weer terug bij de va-

kantiehuizen-tak. We staan graag naast de klant in plaats van er tegenover en ontzorgen hen waar we kunnen!”

www.adviesbureau-can.nl

Tips voor de starter Roelof mag zichzelf met twee goedlopende bedrijven best succesvol noemen, al blijft hij bescheiden. “Ik ben door schade en schande natuurlijk ook wijzer geworden, maar kan daardoor

Ondernemer aan het woord

Benzine in de aderen bij J&S Auto- en familiebedrijf J&S in Den Helder is in 1986 opgestart door Johan Louwe en vrouw Shirley. Inmiddels is de tweede generatie ook werkzaam in de zaak: dochter Eva. Bij Johan zat er al vroeg benzine in de aderen, want zijn vader had zelf ook een autobedrijf. “Van daaruit is hij begonnen met hier en daar een auto op te kopen en die samen met mijn moeder op te poetsen. Als ze nu vertellen over die tijd merk ik dat ze dat het allerleukste vonden: samen die auto weer helemaal als nieuw maken”, vertelt Eva. Nu, zo’n 32 jaar later, is J&S uitgegroeid tot een volwaardige onderneming waar een ieder terecht kan voor gebruikte en nieuwe auto’s. Daarnaast is het bedrijf Suzuki dealer en Vakgarage. “Alle merken auto’s zijn bij ons welkom in de werkplaats. De monteurs zijn het aanspreekpunt voor de klanten. De klant legt de klacht uit bij degene die ook aan de auto gaat sleutelen. Dat werkt super!”

Daihatsu servicedealer Sinds 1 maart is het autobedrijf Daihatsu servicedealer. “De Daihatsu importeur heeft ons benaderd. Niet alleen qua techniek ligt Daihatsu dicht bij Suzuki, ook qua manier van werken. De Daihatsu importeur is niet heel groot, maar wel heel persoonlijk. Vooral het persoonlijke is wat dicht bij ons staat en dus bij ons past.” Het merk Daihatsu wordt niet meer nieuw geleverd, maar er rijden nog wel flink wat auto’s van rond en die kunnen vanaf heden bij J&S terecht voor onderhoud, reparatie en advies. “We gebruiken originele onderdelen, kunnen bij onderhoud voordelig mobiliteit service leveren en hebben een nauwe

samenwerking met de importeur voor technische ondersteuning. Veel voordelen voor de klant, dus!”

Occasion naar keuze J&S biedt een ruime keuze aan occasions van Suzuki en overige merken. “We denken graag mee met de klant. Dat zie je ook terug in onze service: wanneer een klant bijvoorbeeld een

specifieke occasion zoekt, dan gaan we daar speciaal naar op zoek. En als een klant een auto verderop in het land heeft gezien, kunnen wij bemiddelen in de koop. Vervolgens leveren we de auto met garantie, onderhoud en service. Op die manier is de klant en zijn wij tevreden!”

www.autobedrijfjens.nl


MEI

Evenementen overzicht

April

Februari

maart

23 apr

Hapjes voor de vogels maken De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11 | www.deheldersevallei.nl

26 apr

Koningsmars en Marinetaptoe Willemsoord | www.denhelder.online

31 mrt t/m Smaken van de Wereld 28 okt Hortus Overzee, Soembastraat 83 | www.hortusoverzee.nl

29 apr

Koopzondag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

April

29 apr Schilderworkshop Tiny Weijers bij de Floratuin Floratuin, Rijksweg 85 | www.floratuin.com

30 mrt t/m Kofferbakmarkt De Donkere Duinen 28 sept Parkeerplaats de Donkere Duinen | www.flipkosmarkten.nl

1 apr t/m Met een vlet varen over de Helderse 30 okt binnenwateren Fort Westoever, Westoever 1 | www.fortkijkduin.nl 1 t/m 30 apr Kleurrijk Julianadorp Diverse locaties in Julianadorp/ Den Helder | www.kleurrijkjulianadorp.nl

mei 1 mei

Kindertheater Mister Geraldi De Kampanje, Willemsoord 63 | www.denhelder.online

2 apr Koopmaandag (Pasen) Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

1 mei Presentatie de Loodsen op het Marsdiep Bibliotheek Den Helder, School 7 | www.heldersehistorischevereniging.nl

3 apr Lezing over de Visbuurt Bibliotheek Den Helder, School 7 | www.heldersehistorischevereniging.nl

2 mei Schilderworkshop Tiny Weijers bij de Floratuin Floratuin, Rijksweg 85 | www.floratuin.com

7 t/m 8 apr

5 mei

Bevrijdingsgrachtpop Achter 't Boerenverdriet, Zuidstraat 52-53 | www.denhelder.online

6 mei

Rondleiding Fort Harssens Bevesierweg (onder het havenkantoor) | www.denhelder.online

Halve van Den Helder Willemsoord | www.halvevandenhelder.nl

10 apr Ontdek de Stelling van Den Helder Fort Kijkduin, Admiraal Verhuellplein 1 | www.landschapnoordholland.nl 14 apr

Beleef de zonsopgang op het Balgzand Informatiepunt 't Kuitje, Oostoeverweg 80 | www.landschapnoordholland.nl

14 apr Historische rondleiding door Fort Erfprins Fortweg 1 | www.denhelder.online

12 mei Historische rondleiding door Fort Erfprins Fortweg 1 | www.denhelder.online 12 mei

Powerfestival Julianadorp Akkerbouwstraat | www.powerfestival.nl

14 apr

Pluktuin workshop Floratuin, Rijksweg 85 | www.floratuin.com

13 mei

Workshop fotograferen tussen de bollen Floratuin, Rijksweg 85 | www.kleurrijkjulianadorp.nl

14 apr

Helders Popfestival Studio 62 | www.denhelder.online

17 mei

Voorjaar in de Nollen Burg. Ritmeesterweg 10 | www.landschapnoordholland.nl

18 t/m 21 mei

Huisduinerkermis Huisduinen | www.denhelder.online

19 t/m 21 mei

Pasar Malam Willemsoord 66 | www.tropenvriendendenhelder.nl

15 apr Lentefeest Helderse Vallei De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11 | www.deheldersevallei.nl 15 apr

Duin-bollenloop t Noorder Sandt | www.noordkopatletiek.nl

15 apr

Cultuur in de schuur Julianadorp | www.kleurrijkjulianadorp.nl

20 mei Welke vogels broeden er op het Balgzand Informatiepunt 't Kuitje, Oostoeverweg 80 | www.landschapnoordholland.nl

15 apr

Pluktuin workshop Floratuin, Rijksweg 85 | www.floratuin.com

21 mei

Koopmaandag (Pinksteren) Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

15 apr

Workshop fotograferen tussen de bollen Floratuin, Rijksweg 85 | www.kleurrijkjulianadorp.nl

18 apr

Presentatie de Loodsen op het Marsdiep Bibliotheek Den Helder, School 7 | www.heldersehistorischevereniging.nl

27 mei

Beleef Den Helder Diverse locaties in Den Helder/ Huisduinen | www.denhelder.online

27 mei

Koopzondag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

21 apr

Zomergasten op het Balgzand Informatiepunt 't Kuitje, Oostoeverweg 80 | www.landschapnoordholland.nl

27 mei

Open podium Openluchttheater De Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11 | www.deheldersevallei.nl

22 apr

Springfair Akkerbouwstraat | www.springfairjulianadorp.nl

Alle informatie over de Koningsdagfestiviteiten in Den Helder, Huisduinen en Julianadorp vindt u op www.denhelder.online

www.denhelder.online


l i v i n g & food beurs den h e l d e r 2 0 1 8

gratis entree! inclusief drankje!

puur helders wonen

deelnemende

restaurants:

Zaterdag 11.00 - 22.00 uur - Zondag 11.00 - 22.00 uur Culinair genieten en gezellig wat drinken met uw familie en vrienden, waarna u zich laat inspireren door de laatste woontrends en informatie vind over lokale woonprojecten. Dat kan op zaterdag 24 en zondag 25 maart. De toegang is vrij en elke bezoeker ontvangt een gratis drankje.

partners


Foto: Close Act is straattheater dat het publiek letterlijk in beweging brengt. Acteurs en

Stadshart op Koers!

mobiele objecten bewegen dwars door en met het publiek. Zoals de zee vindt de menigte zijn weg om de obstakels in de ruimte. Een unieke ervaring!

D