Page 1

kust s dee zee e Blijft verrassen!

Wonen

Eerste palen De Zusters geslagen

Citymarketing Den Helder

Koopzondag Den Helder b 29 jan • 26 fe 26 mrt

N #dhkdz M www.facebook.com/DHKDZ

www.denhelderkustdezee.nl

2017 editie 18

Foto: Druktemaker Media

Werken

Super verse vis op de vismarkt Noordzee aan de haven

Vrije tijd

'O Vaarwel, vergeet mij niet' Den Helder


Kitty’s Heksenketel

De complete feestwinkel voor uw glimlach!

Baljuwstraat 9 | 1785SB Den Helder | info@kittysheksenketel.nl

www.feestartikelenbestellen.nl

2 Nu 275 m ent assortim ing & feestkled res! accessoi


Saildenhelder 22 23 24 25 2017 juni 2017

Colofon Uitgever:

Zeeman Reclamegroep BV

Oplage:

Voorwoord

53.000 ex.

Verspreiding: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Eindredactie: Citymarketing Den Helder; Kirsty den Dulk en Petra Clowting

Concept en vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV

Acquisitie: Menno Zeeman 06-22136723

Van de redactie: Deze 18e krant van Den Helder Kust de Zee is een gezamenlijk initiatief van Stichting Top van Holland, Gemeente Den Helder, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Woningstichting, De Detailhandel Federatie en de Zeeman Reclamegroep. Wij hebben er heel veel liefde, tijd en aandacht in gestopt. Zonder hulp van St. Top van Holland, adverteerders en deelnemende organisaties hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, waarvoor dank! Namens Zeeman Reclamegroep wensen we u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar menno@zrgbv.nl

Jeroen en Menno Zeeman Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

www.denhelderkustdezee.nl

Nog vijf maanden te gaan voor het grootste evenement in de Provincie Noord Holland losbarst... Vergunningaanvragen, publieksevenementen, VIP progamma, hospitality arrangementen, werven van schepen, inrichting van het terrein, afstemming met gemeenten, provincie, Koninklijke Marine en binnenstad, zo breed mogelijk bekend stellen van het evenement in Nederland, zorgen voor voldoende 4G en WiFi op het terrein, veiligheid….het zijn enkele van de vele zaken die het Sail team volledig in beslag nemen. ’s Nachts wakker worden en vlug nog even een aandachtspuntje opschrijven op het inmiddels onmisbare kladblokje op het nachtkastje, terwijl ik me – half slapend – afvraag: ‘waar doen we dit ook alweer allemaal voor’? Maar dat is elke keer weer slechts een hele korte gedachtenflits en meteen komt weer naar boven wat onze motivatie is om een aantal jaren te steken in het organiseren van dit evenement.

D

en Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen; een prachtig stukje Nederland wat meer dan de moeite waard is om door een zo groot mogelijk publiek ontdekt te worden. Wat meer biedt dan alleen maar strand, zon en zee. Een gebied met zeer diverse opleidings- en arbeidsmogelijkheden waar jongeren zich thuis kunnen voelen. Uiteraard maritiem georiënteerd met drie van de vier gemeenten grenzend aan Noord- en Waddenzee, maar ook met een prachtige bloembollencultuur en unieke agrarische ontwikkeling. En wat te denken van alle culturele bezienswaardigheden en een prachtig theater

met een meer dan regionale uitstraling? Sail Den Helder 2017 wil een platform zijn om, samen met de Provincie en de gemeenten die parels van de Noordkop te laten zien en hopelijk 400.000 bezoekers te enthousiasmeren om, ook na een prachtige Sail, nog een keer terug te komen om verder te genieten van al dat moois. Sail Den Helder 2017, een evenement waar het succes mede afhangt van ons allemaal…u niet alleen als inwoner van Den Helder, maar vooral ook als gastheer en gastvrouw van onze prachtige stoere stad, die de bezoekers uit andere delen van het land op een warme manier welkom kan heten.

Namens het hele team Sail Den Helder 2017, Eef van den Broek

Kijkt u voor het actuele activiteiten en evenementenoverzicht op www.denhelderkustdezee.nl Mocht u evenementen/activiteiten missen in de agenda; laat u ons dit dan weten via info@citymarketingdenhelder.nl

werken

Jonge talenten aan het werk bij Nieuwjaarsreceptie Den Helder

Rene en Margit van Sail Academy

Jongeren

zijn het boegbeeld van Sail Den Helder Het jaar van Sail Den Helder: 2017. Van 22 t/m 25 juni liggen de tall ships in de stad om bewonderd te worden. Tegelijkertijd vinden de Marinedagen plaats, een mooie gelegenheid om een combinatiebezoek te komen brengen.

O

m het evenement goed voor te bereiden werken er niet alleen doorgewinterde professionals aan de voorbereidingen, maar zijn ook veel jongeren gevraagd om mee te denken, mee te organiseren, niet alleen tijdens het evenement maar juist ook in de aanloop er naar toe. Een goede voorbereiding is het halve werk en sinds het

najaar 2016 zijn er al jongeren bezig om Sail te helpen realiseren. De jongeren die meehelpen aan het Sailevenement zijn scholieren en studenten van de volgende onderwijsinstellingen: OSG De Hogeberg (Texel), Scholen aan Zee Den Helder, ROC Kop van Noord Holland, Tetrix bedrijfsopleidingen, het KIM en hogeschool Inholland Alkmaar. Genoemde scholen zijn onderwijspartner van de Stichting Sail Den Helder. Samen met het onderwijs is vorig jaar onder leiding van de Sail Academy Den Helder besproken op welke wijze het onderwijs betrokken kan zijn om de meerwaarde te leveren en de scholieren en studenten de kans te geven praktijkervaring op te doen.

De Academy verbindt en versterkt jong talent, onderwijs en partners van Sail om het beste uit zichzelf te halen met als doel om jongeren zich verder te laten ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om stages, maar ook om projectopdrachten die klassen van diverse jaren in het reguliere onderwijsprogramma kunnen oppakken, heel praktisch en haalbaar. Sail Den Helder kijkt uit naar de diverse concepten, ideeën en creaties in allerlei vormen, van flashmobs tot het versieren van de etalages in de stad en van het helpen inrichten van de dorpen die er gaan komen tijdens het evenement tot aan het maken van filmpjes en foto’s. Maar ook van het bedenken en uitvoe-

ren van het Crew programma en de Crew parade tot aan technische ondersteuning, logistieke zaken en dat de jongeren onderdeel uit gaan maken van de vrijwilligersorganisatie van Sail. Ook ervaring op doen? Mocht je ook jong en ambitieus zijn, maar niet op één van de genoemde opleidingen zitten; er is altijd plek voor jou om ook die praktijkervaring op te doen, veel plezier te beleven en heel veel te leren. Neem dan contact op met René Blom of Margit Bosch van Sail Academy Den Helder via r.blom@saildenhelder.nl. Tot Sail


vrije tijd

'O Vaarwel! vergeet mij niet' Den Helder Een project van kunstenaars Machteld Aardse & Femke Kempkes Van 18 december tot en met 8 januari was er op de gevel van het voormalige V&D pand een uniek kunstwerk te zien. Een 46 meter brede lichtprojectie op de witte gevel. Ook de koepel werd meegenomen in het kunstwerk. Een kunstwerk voor en door de Helderse inwoner!

V

oor de totstandkoming van het project is er door Citymarketing Den Helder een oproep gedaan aan een ieder om briefjes, berichten, flessenpost met betrekking tot het thema ‘vertrekken en weer terug komen in Den Helder’ in te leveren. Hierop is er veel respons gekomen! Het thema spreekt aan, het past bij Den Helder als eb en vloed, als ademhalen. Den Helder is een havenstad van komen en gaan. Het is dan ook niet gek dat dit thema tot de verbeelding sprak van velen. Op 18 december was het zover. De feestelijke opening van het kunstwerk “O, Vaarwel! Vergeet mij niet” met onder andere muziek van het Scheepsfolk en het prachtige gedicht “Geen kade te groot” van Stadsdichter Marja Lely. Kunstenaars Femke Kempkes en Machteld Aardse legden, in een enthousiast betoog over de stad Den Helder, het kunstwerk toe. Na het luiden van de Scheepsbel namens en door de samenwerkingspartners van het project

(Gemeente Den Helder, Zeestad, Woningstichting Den Helder, VCOB, HOB en Citymarketing Den Helder) werd het kunstwerk voor de eerste keer tentoongesteld. Prachtige kunstwerken verschenen draaiend in de koepel van het voormalige restaurant en op de gevel prijkten teksten van diverse Helderse inwoners en teksten gehaald uit historische werken. Trots keken diverse Helderse inwoners naar hun tekst op de immense gevel. Het zien van het kunstwerk bracht emoties en verbazing teweeg. De koepel werd ter plekke omgedoopt tot “De Carrousel” vanwege de prachtig draaiende kunstwerken in de ramen.

Anekdotes Femke en Machteld hebben zelf veel onderzoek gedaan in onze stad, hebben veel gelezen en mensen gesproken. Dit alles naast alle spontane inzendingen vanuit alle hoeken van de stad. De medewerking van mensen was overweldigend, aldus de kunstenaars. Zo kregen ze van een medewerker van het Reddingmuseum een prachtige collectie ansichtkaarten met aandoenlijke verhalen toegestuurd. De medewerker nam de moeite alle teksten van de achterkanten over te typen

omdat ze soms wat lastig leesbaar waren wegens de handschriften. Mensen doken in het familiearchief. Van een jonge inwoner van Den Helder ontvingen ze een dankbaar bericht: “Dit heeft Den Helder nodig!”.

waar het zout van tranen zich mengt met de zee zoeken ogen blauwe verten en versterkt verlangen

Zeer bijzonder was het contact wat ze via de mail hadden met een luitenant op het marineschip De Ruyter die op dat moment op de Egeïsche zee voer! Hij had gehoord van het project en vond het zo mooi dat hij direct een aantal berichten doorstuurde vanaf het schip, die mensen naar huis hadden gestuurd. Deze berichten zijn gebruikt voor de projectie. Zo stonden de berichten van de bemanning al in Den Helder groot in beeld nog voordat ze terug waren in onze haven!

kelen knijpen dicht en slikken verdriet weet van geen wijken vertrekken, dat leegte achterlaat verplicht tot wachten achter dijken

Een uniek project waarbij er gestreefd gaat worden naar een vervolg, er mogen nog steeds teksten worden ingeleverd.

de wijzer, die de tijd vermaalt het zand doet lopen, uur na uur tot weerzien op klaarlichte dag

in deze stad, waar terugkeer zich met regelmaat herhaalt is afscheid deel van de natuur bij eb en vloed neemt golfslag in de branding heimwee mee houdt het daar gevangen

geen kade te groot Marja Lely

P.S. de Carrousel draait nog tot 5 februari.


werken

Van idee, via project naar euro’s en banen:

Blue Growth

Samen met en voor ondernemers, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en overheden heeft de Maritime Campus Netherlands (“MCN”) de afgelopen jaren vele netwerk events en projecten georganiseerd op technisch, maritiem en marien gebied. Dat resulteerde onder andere in structureel 1/3 meer technische MBO studenten voor het ROC Kop van Noord-Holland en Tetrix, behoud van – en nieuwe banen (>160 FTE), eindelijk weer HBO onderwijs in Den Helder, de ontwikkeling van nieuw offshore windenergie onderwijs, TU Delft studenten die in Den Helder hun praktijktrainingen komen doen, miljoenen euro’s nieuwe investeringen in onderzoeksprojecten, (inter) nationale conferenties in Den Helder, Carrières aan Zee en ga zo maar door.

Voor de komende jaren staat er opnieuw een druk programma op stapel. De Europese Commissie heeft in 2012 een strategie gelanceerd voor het creëren van duurzame groei in de maritieme en marien omgeving. Ten grondslag aan dit nieuwe beleid ligt uitvoerig onderzoek dat de impact van zeeën en oceanen op de Europese economie aantoont. Blue Growth is een van de belangrijkste pijlers geworden van het Europese economische beleid. De afgelopen periode zijn op basis van gesprekken met alle MCN deelnemers

en stakeholders meer dan 200 activiteiten en projecten geïnventariseerd die belangrijk zijn voor hun toekomst en daarmee voor Den Helder en de regio. Deze inventarisatie is uitgewerkt in een aantal programma lijnen waar onder andere onder vallen: Shipbuilding, Repair, Maintenance, Aquafarming & Fishing, Renewable Energy, CO2 neutral ports, regulier onderwijs, niet - regulier onderwijs als bij-, op- en herscholing, Safety & Security en Coastal & Maritime Tourism. Na een verdere aanscherping van de longlist van projecten worden momenteel op basis van verschillende vervolginterviews en brainstorms met de deelnemers en stakeholders de ideeën

verder geconcretiseerd naar lokaal gedragen en Europees gesubsidieerde projecten.Naast innovatie en valorisatie leveren dergelijke projecten nieuwe business en nieuwe banen op.

len en hierdoor efficiëntere onderhoudskeuzes te maken. Ondernemers, overheidsorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen innoveren gezamenlijk in actieve projectgroepen.

De eerste Europese financieringsaanvraag voor het project Port4Innovation ad euro 2 miljoen is al formeel toegekend en gestart! Binnen dit project wordt gewerkt aan innovatieve onderhoudsprojecten op het gebied van corrosie, zeewier waardeketen creatie, business support voor (door)startende bedrijven en ondersteuning van events.

MCN inspireert op de Podium dag van de Waddenacademie

MCN stimuleert en faciliteert innovatie met SMASH Daarnaast stimuleert en faciliteert MCN innovatie met “SMASH”, Smart maintenance of Ships. Slim onderhoud aan schepen maakt intensief gebruik van nieuwe en opkomende ICT-technologieën zoals krachtigere en goedkopere sensoren in het ‘Internet of Things’ en opslagmethoden voor Big Data. Deze toepassingen maken het mogelijk om faalgedrag van motoren te voorspel-

Tot slot hebben wij ons ten doel gesteld om te inspireren, mensen intrinsiek te motiveren om nieuwe dingen te doen. Op 18 mei 2017 komt dit tot uiting op de Waddenacademie Podiumdag. Dit evenement gericht op HBO studenten en ondernemingen die voorheen alleen in Groningen en Friesland plaatsvond, komt nu voor het eerst naar Den Helder. HBO studenten worden uitgedaagd om bij diverse Helderse organisaties een ‘Adventure’ te ondergaan. Dus handen uit de mouwen en voeten in de klei. De studenten maken met hun mobiele telefoon een filmpje van hun Adventure en posten deze op sociale media. Zo informeren wij samen met onze omgeving wat er allemaal in en om het Noord-Hollandse Waddengebied mogelijk is. Het middagprogramma in cinema Zevenskoop zorgt voor verdieping met 3 topsprekers. Wilt u met uw organisatie participeren? Neem dan snel contact met ons op: info@maritimecampus.nl

www.maritimecampus.nl


Breezand

70% VERKOCHT 7 OPLEVERING EIND 201

EEN ONTWIKKELING VAN:

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

TUIN PROJECTONTWIKKELING Groenhof_advertentie.indd 1

VERKOOP & INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER:

(0223) 52 12 34

VERKOOP & INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER:

(0223) 61 22 30

• Tweekappers op Groenhof • Interesse? Neem nu contact op! • Vanaf € 219.000 vrij op naam

B.V.

15-12-16 22:02

HOB werkt aan gezellig winkelen in de binnenstad van Den Helder!

TUIN HOLDING B.V.

TUIN VASTGOED B.V.

In 2017 gaan wij verder met de van de A. TUINmetamorfose DEN HELDER B.V. binnenstad van Den Helder. Binnenkort worden Xenos, House of Indigo, IJssalon Wim Laan, Nagelstudio Sophie – Spa opgeleverd. Van een aantal panden aan de Spoorstraat starten wij met de renovatie van de gevels.

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ TUIN B.V.

Alle koopzondagen en koopavonden gratis parkeren met blauwe schijf. altijd gratis parkeren op: vinkenterrein/willemsoord/kanaalweg

www.binnenstaddenhelder.nl


Hoe gastvrij is… Bedrijf: Intertoys Naam: Job de Beurs Leeftijd: 54

Hoe gastvrij is… Bedrijf: Stichting de Nollen Naam: Gijs van de Wint Leeftijd: 40 jaar

Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Ik geef als cijfer voor onze gastvrijheid een 8, omdat wij ernaar streven iedere klant bij binnenkomst te begroeten maar ook de gezellige sfeer in de winkel geeft een welkom gevoel. Iemand van buiten Den Helder vraagt u: “Wat mag ik in deze stad niet missen?”. Wat je niet mag missen in deze stad zijn de horecagelegenheden om de klant langer in de stad te houden. De stad is makkelijk te bereiken en biedt goede parkeergelegenheid.

Beatrixstraat rijdt. Mensen willen tegenwoordig winkelen combineren met een dagje uit. Op koopzondagen is het leuk meer activiteiten te plannen. Je ziet dat meer activiteiten, meer publiek trekt. Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Ik wil mijn buren nomineren: Combi Den Helder. Daar werken 3 vakkundige mensen die alle tijd voor je nemen en eerlijke informatie geven. Ze houden altijd rekening met de wensen van de klant. Ze denken mee zonder aan te dringen. Ook na aanschaf tonen de heren belangstelling of je tevreden bent. Verder houden ze hun entree schoon, zorgen voor mooie bloemen buiten, met de kerst een kerstboom, gezellige muziek, wijntje met de feestdagen; kortom ze doen wat extra’s voor de klant!

Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Hoe Den Helder te omschrijven? Den Helder is een stad met een centrum waar op dit moment veel gedaan wordt om het aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Maar ook een stad met mooie natuur zoals bos, duinen en strand. Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Als het gaat om de binnenstad vind ik dat er meer horeca moet komen ten koste van het verkeer dat nu door de

Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Een 8. De Nollen is zo bijzonder en uniek dat je vanzelf gastvrij en enthousiast wordt om het project te laten zien. Wat mag ik in deze stad niet missen? De Nollen. Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Als een stad met veel potentie, maar waar veel te weinig gebeurt. Den Helder is uniek met zoveel prachtige natuur en bijzondere plekken.  Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Het ontbreekt Den Helder aan een eenduidige visie waar iedereen achter staat in plaats van de verdeeldheid en besluiteloosheid die er nu heerst. Als

dat om zou draaien kan Den Helder zich ontwikkelen als een stad waarnaar je zou willen verhuizen i.p.v. weg te trekken. Een (technische) hogeschool zou ook bijdragen aan de stad, zodat studenten in Den Helder blijven. Den Helder zou haar best moeten doen om creatieven van buiten de stad aan te trekken en locaties te faciliteren. (Willemsoord, Fort Kijkduin etc.) Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Rob Scholte Museum

WONEN

Rodney Hooijman: file richting Texel?

Laat ze Den Helder zien!

“Ik raad iedereen aan om Den Helder eens met een positieve bril te bekijken” zo vindt Rodney Hooijman, zelf geboren en getogen in de stad. “Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die zich hard maken voor het uitdragen van Den Helder als goede plek voor wonen, werken en vrije tijd. Wat mij betreft is dat logisch, kijk maar naar wat het centrum, maar ook de kust en de natuur hier allemaal te bieden hebben. Een heel vernieuwd stadshart: elke dag wordt het aanzicht een beetje mooier. Een heerlijk strand, gewoon naast de deur. En dan ook nog groene gebieden als Mariëndal en de Helderse Vallei. Daar ben ik zelf vaak te vinden, lekker een flink stuk wandelen met mijn vriendin Miriam. En neem een plek als Willemsoord, dat is in feite een groot openluchtmuseum. Het is alleen al de moeite waard om daar een rondje te lopen zonder

ergens naar binnen te gaan. Er hangen mooie bordjes die wat vertellen over de gebouwen die er staan. Soms denk ik weleens dat we dit veel meer moeten laten zien, bijvoorbeeld aan de mensen die uur na uur in de rij staan voor de Texelse boot. In plaats van wachten in de auto zou een rondje binnenstad of Willemsoord echt de moeite waard zijn. Ook voor toeristen die langer willen blijven. Er is zoveel te doen, je kunt hier makkelijk een paar dagen zoet zijn zonder je te vervelen. Dat vertel ik ook regelmatig als Den Helder ter sprake komt. Laatst nog, toen ik bij mensen in Amersfoort was. Deze mevrouw vertelde dat ze weleens in Den Helder kwam maar eigenlijk alleen op doorreis. Ik heb meteen voorgesteld om bij haar volgende bezoek eens de tijd te nemen de stad wat beter te leren kennen, bijvoorbeeld met een kleine rondleiding door mij. Kleine moeite, groots effect!”


beleef

DE ORANJERIE! 5 Ruime Wasboxen

De geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

(Speciale box voor campers, caravans en bestelauto’s) TM

Met onder nieke meer een u

Japanse tuin

7 DAGEN PER WEEK - 24 UUR PER DAG Ruime keuze uit Wasprogramma’s

Voor als u klaar bent met wassen

• Voorwas • Powerschuim • Hogedruk voorwassen • Schuimborstel • Tussendoor afspoelen • ShineTecs • Wax conservering • Vlekvrij afspoelen

• 4 Ruime stofzuigerplaatsen • Matten borstelklopzuigautomaat • Geurautomaat voor uw matten • Auto deodorantautomaat • Doekenautomaat voor in- en exterieur

Ook prachtig als trouwlocatie!

Betalen met

• Pin • Wasmunten • Contactloos pinnen • Contant of briefgeld • Washwallet app • Waspas

Open: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Openingstijden Zaterdag en Zondag zie de website

Carwash Center Verhaart Bedrijfsweg 11D (naast sportschool Big Gym) 1785 AK, Den Helder | 0223 61 99 88 info@autoserviceverhaart.nl

a 5,00 voor volwassenen & a 3,00 voor kinderen

www.oranjeriedenhelder.nl

www.autoserviceverhaart.nl

IJsselmeerstraat 284 – Den Helder Tel 0223 - 61 54 09 Surinamestraat 2 – Amsterdam Tel 020 - 2614 652

Download nu onze app!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur, zaterdag op afspraak

MULDER & VERSTEEVEN makelaars in onroerende zaken

Den Helder • Californiestraat 1A/1B

Den Helder • Koningdwarsstraat 28

Den Helder • Ceramstraat 76

Den Helder • Sluisdijkstraat 8A

NIEUW

NIEUW

• woonoppervlakte circa 75 m² • één slaapkamer • eerste woonlaag • lift aanwezig • hartje centrum

• woonoppervlakte circa 100 m² • drie slaapkamers • ruime zolder • heerlijke tuin op het zuidoosten

• woonoppervlakte circa 118 m² • drie slaapkamers • ruime woonkamer • balkon op het zuiden • garage

excl. voorschot g/w/e/sk en stofferingstoeslag

Vraagprijs € 71.000,- k.k.

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

Julianadorp • Zanddijk 141

Julianadorp • Zanddijk 99

Julianadorp • Schoolweg 68

Julianadorp • Malzwin

• woonoppervlakte circa 49 m² • één slaapkamer • eerste verdieping • gemeubileerd • recreatieappartement

• woonoppervlakte circa 72 m² • twee slaapkamers • begane grond • gemeubileerd • recreatieappartement

• kavels vanaf 515 m² • uitzicht over de bollenvelden • op loopafstand van Het Loopuytpark en De Riepel

• woonopp. circa 155 m² • drie slaapkamers • ruime zolder • kavel circa 507 m² • garage • kindvriendelijke buurt

Vraagprijs € 72.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Koopsom vanaf € 128.750,- v.o.n.

Koopsom € 349.000,- v.o.n.

• woonoppervlakte circa 50 m² • één slaapkamer • nieuwbouw • hoogafwerkniveau

Huurprijs € 650,-

NIEUW

INCL. GEVELRENOVATIE EN NIEUWE GARAGEDEUR

NIEUW

Voor meer informatie www.mvmakelaars.nl


werken

Ondernemer aan het woord

Foto: Bertil van Beek

Foto: Style Design / Paul Beukers

Vliegende start voor

proeverij C’est Si Bon met Kaashuis en Slijterij Genieten, genieten en nog eens genieten: bij proeverij C’est Si Bon aan het Julianaplein is het goed toeven. Je kunt er de heerlijkste delicatessen proeven en binnenstappen voor een smakelijke lunch. Bedrijfsleider Camée Beukers maakte een vliegende start.

kaar te zitten.” C’est Si Bon organiseert uitgebreide wijn- bier- en whiskyproeverijen. “De eerste wijnproeverij van eind november was binnen een week vol. Met vijftig mensen hebben we er een fantastische avond van gemaakt.” Inmiddels staan ook al diverse partijen in de agenda genoteerd. “Mensen vinden het leuk dat ze bij ons zelf een combinatie kunnen maken van de te serveren hapjes en drankjes. En het huiskamergevoel spreekt aan. Dat was ook precies wat ik voor ogen had: dat iedereen zich welkom en thuis voelt.” Die aandacht zit niet alleen in de

inrichting, maar is ook terug te vinden op de menukaart. “We maken inderdaad alles zelf, van de appeltaart tot de cheesecake, hamburgers, saté en onze “hardloper” broodje C’est Si Bon. Dat is toch gewoon het allerlekkerst?” Voor C’est Si Bon beloofden de laatste maanden van 2016 veel goeds voor het nieuwe jaar, inclusief terrasvergunning. “We gaan nu kijken hoe we het terras mooi kunnen inrichten zodat aankomend voorjaar iedereen ook buiten van onze hapjes en drankjes kan genieten, met mooi uitzicht op het stadspark. Ik heb er zin in!”

e zijn open sinds oktober. Het was voor sommige mensen even wennen dat er op deze plek nu een zaak zit waar je samen gezellig

kunt zitten, maar inmiddels hebben we al veel gasten die we wekelijks verwelkomen. En de combinatie van een horecazaak, een slijterij (Ashley van Strien) en de kaaswinkel Het Kaashuis is natuurlijk fantastisch. Regelmatig nemen mensen een flesje wijn mee naar huis die ze al geproefd hebben in de proeverij. Of een selectie van de kazen voor een eigen kaasplankje. De kleine wijnproeverijen vallen goed in de smaak. Voor nog geen acht euro krijgen onze gasten vier glaasjes wijn met bijpassend hapje. Heerlijk om gewoon samen even een uurtje bij el-

werken

Ondernemer aan het woord

“W

Scheepstuigerij de Schieman:

van vangnetten tot kunstwerken Authentiek ambachtswerk. Bij Scheepstuigerij de Schieman aan de Reigerstraat in Den Helder wordt nog elke dag ouderwets met de handen gewerkt. “Inderdaad, op het eerste gezicht lijkt dat misschien ouderwets. Maar we leveren onmisbare producten voor de scheepvaart, offshore, de marine en de watersport. Bovendien speelt veiligheid een hoofdrol in ons werk. Daar is niets ouderwets aan.”

A

an het woord is Peter Wezelman, die een kleine dertig jaar geleden vanuit de visserij en de Rijkswerf de stap waagde naar het ondernemerschap. “Dat is langzaam zo gegroeid. Ik kreeg steeds meer aanvragen voor specifiek vakwerk. Niet alleen hier uit de regio, maar ook uit de rest van Nederland en zelfs België en Duitsland.” Naast het leveren van touw- en

staaldraadproducten heeft De Schieman het bedrijf uitgebreid met een zeilmakerij. “Dat ligt in het verlengde van de tuigerij. En we maken niet alleen zeilen. Mensen komen bij ons met reparaties van tentzeilen of de vraag om een nieuwe luifel of raamzeil in hun tentdoek. We werken nu met een team van vijf mensen.” Het vak van scheepstuiger is duidelijk een ambacht dat alleen in de praktijk geleerd kan worden. Er gaan jaren overheen voordat iemand helemaal is ingewerkt en de vele vaardigheden van het vak beheerst. “Het is ontzettend jammer dat er momenteel geen opleiding meer bestaat. Het allerliefst zou ik zelf handen en voeten geven aan een opleidingstraject, maar daar komt ontzettend veel bij kijken. Toch is het echt belangrijk, zeker omdat dit werk nooit zal verdwijnen. Natuurlijk, voor het werken met staaldraad worden wel machines gebruikt, maar het meeste blijft handwerk. Het leuke is

dat mijn zoons inmiddels ook bijspringen in periodes van grote drukte. ” Naast opdrachten vanuit de maritieme en aanverwante sectoren is Scheepstuigerij de Schieman al meerdere keren benaderd door industrieel ontwerpers en binnenhuisarchitecten voor het maken en leveren van maritieme kunstwerken. “Dat is een prachtige zijsprong waarin onze creatieve vaardigheden heel goed van pas komen. Voor de bibliotheek in Amsterdam hebben we een paar jaar geleden twee geknoopte wanden gemaakt. Later mochten we voor het wereldwijd opererend maritiem bedrijf Heerema ook nog eens meerdere geknoopte wanden maken. En voor het stadhuis van Zeist leverden

we een stalen ‘spinnenweb’ met bedrading voor een kroonluchter. Dat is een fantastisch kunstwerk geworden. En om zoiets te kunnen maken is vakmanschap toch echt onmisbaar. Het is en blijft meesterschap.”


AUTOSERVICE KOSTER

Specialist in Italiaanse auto´s en alle andere merken

APK GRATIS BIJ GROTE OF KLEINE BEURT • Onderhoud

• Aircoservice

personenauto’s • Accu’s • Multi diagnose • Uitlaten apparatuur

• RDW erkend

• APK

• Schadetaxatie

Ambachtsweg 12 • 1785 • DenAJHelder Ambachtsweg 12 •AJ1785 • Den Helder Tel. 0223 660 883 Tel. 0223 - 660 883 www.autoservicekoster.nl www.autoservicekoster.nl

Wonen in de nieuwe wijk van Julianadorp! Willem Alexanderhof

14 verschillende

In het prachtige Julianadorp

woningtypen

is een nieuwe gezellige

• Twee-onder-één kap

dorpswijk met comfortabele

• Hoek- en rijwoningen

nieuwbouwwoningen in

• Vrijstaande woningen

aanbouw. De wijk ligt direct

• Eigen ontwerp

tegen het oude dorp.

• Prijs v.a. € 156.800,-

www.willemalexanderhof.nl

Verkoop en informatie

Warnars Makelaardij Schoolweg 12, Julianadorp  (0223) 61 70 44  info@warnarsmakelaardij.nl

Een project van:

Jongewaard Meijer NVM Makelaars Middenweg 159a, Den Helder  (0223) 61 22 30  info@jongewaard-meijer.nl


werken

Super verse vis

op de vismarkt Noordzee aan de haven Sinds 1 oktober is vismarkt “Noordzee” aan de haven geopend. Elke vrijdag van 12.00 uur tot 17.30 uur kun je er terecht voor alle soorten verse vis.

F

irma Noordzee, eigenaar van de vismarkt, en Bert de Groot hebben de handen ineen geslagen om op vrijdag verse vis te verkopen aan particulieren. Firma Noordzee is reeds generaties lang werkzaam in de visserij, zowel als groothandel als detailhandel. Bert de Groot is sinds 1986 werkzaam op de visafslag van Den Helder. In de nacht van donderdag op vrijdag komen de kotters terug van zee om hun vers gevangen vis te lossen op de visafslag van Den Helder. In de visafslag zijn rond de 50 personen bezig deze vis op maat te sorteren, zowel handmatig als machinaal. De vissers hebben zelf, aan

boord, de diverse soorten vis gescheiden. Na het sorteren en wegen wordt de vis op de veilingklok aangeboden voor aspirant kopers. In de mijnzaal zitten gemiddeld een twintigtal kopers en vanuit het hele land kan er via internet gekocht worden. Het is heel simpel; wie als eerste op de knop drukt, heeft de vis. De kotters komen vroeg binnen, zodat de gekochte vis op de veiling snel de vrachtwagens in kan en afgeleverd kan worden in zowel Nederland als het buitenland. De Firma Noordzee koopt op de veiling ook de verse vis voor de vismarkt.

in de Noordzee en omdat de vis via de afslag gelijk naar de vismarkt gaat is de verwerkingslijn de kortste van Nederland.

De vismarkt is uniek omdat de vis, die in de nacht gelost is, om 12.00 uur al op de vismarkt te koop is en met een beetje geluk om 18.00 uur op tafel staat.

Het mooiste van de vismarkt is de vistafel waar alle vissoorten tentoongesteld liggen. Het is een lust voor het oog om te komen kijken. Mensen zijn verbaasd om te zien wat er allemaal in de Noordzee zwemt. Elke vrijdag komen er ook

De vis komt van onze Helderse, Texelse en Oeverse vloot. Op een duurzame manier worden de vissen gevangen

Buiten de Noordzee vis zijn er ook andere vissoorten. Op de vismarkt zal je echter geen panga of tilapia vinden. Onze voorkeur gaat echt uit naar de verkoop van verse Noordzee vis. Maar aangezien er vraag is naar dorade, zalm, zeebaars en forel zijn deze ook te koop. Op de vismarkt kun je ook kreeften en schelpdieren kopen.

www.facebook.com/vishandelnoordzeeaandehaven

werken

De Dienst der hydrografie heeft dit jaar uitgegeven: 9 papieren zeekaarten, 53 elektronische zeekaarten, 2 elektronische boekwerken en 465 Berichten aan Zeevarenden. Deze berichten worden wekelijks uitgegeven en geven de wijzigingen aan op de huidige papieren zeekaarten. Aan de hand van deze berichten zijn 500 wijzigingen doorgevoerd.

Marine staat ook voor nationale veiligheid Vanaf de dijk kan je ze zo mooi zien vertrekken. De mijnenjagers en hydrografische opnemingsvaartuigen van de Koninklijke Marine. Het zijn geen indrukwekkende fregatten die voor maanden aaneengesloten op missie gaan naar de Golf van Aden of de Middellandse Zee, maar deze schepen zorgen voor de veiligheid binnen de Nederlandse grenzen.

D

e Noordzee lijkt een rustige zee, wanneer je vanaf het strand naar de weerkaatsende

veel kinderen, die met bewondering kijken naar de kreeften en haaien die op de tafel liggen. We vinden het heerlijk om verse vis te verkopen, maar ook schitterend om mensen te informeren over alles wat er leeft in de Noordzee. De vismarkt is een aanwinst voor de stad en de haven. Wij hopen net als in voorgaande jaren dat de inwoners van Den Helder en omstreken, maar ook toeristen, weer massaal naar de vismarkt komen. Ga dus naar de uniekste vismarkt van Nederland en geniet van de heerlijke vis. Met een beetje geluk laat Bertus de Kegelrob zijn neus ook nog even zien.

zonnestralen staat te kijken. Dat komt mede door de inzet van deze schepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ongeveer 650.000 mijnen gelegd. Duizenden bommen en mijnen liggen nog steeds in de Noordzee en vissers ‘vangen’ regelmatig een explosief in hun netten. Wanneer een zeemijn in een vaargeul belandt levert dit gevaar op voor de schepen en kan directe gevolgen hebben voor de economie.

Volg de ontwikkelingen bij de Marine ook via: • www.marine.nl • www.facebook.com/Koninklijke.Marine • www.twitter.com/kon_marine • www.instagram.com/koninklijkemarine

De jagers en hydrografen varen continue, dag en nacht om de veilige navigatie op zee te kunnen waarborgen. Dit doen zij allebei op hun eigen manier. De hydrografische opnemingsvaartuigen brengen de zeebodem in kaart en dat is een uitdagend en nauwkeurig werk, want de ‘zeeduinen’ zijn constant in beweging. Hierdoor kunnen ondieptes zich verplaatsen en mogelijk nieuwe wrakken de kop opsteken. Het is daarom van groot belang dat deze veranderingen keer op keer weer in kaart gebracht geworden, zodat de Nederlandse wateren veilig te navigeren

zijn door zowel beroeps- als pleziervaart. Door de verschuivende zeebodem kan nog een gevaarlijk voorwerp tevoorschijn komen, namelijk een zeemijn of vliegtuigbom uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze explosieven liggen met duizenden verspreid over de Noordzee en vormen een reëel gevaar voor vissers en passerende koopvaardijschepen. De mijnenjagers worden dagelijks ingezet voor het ruimen van de op zee aangetroffen explosieven.


Leonidas Pralines

Feestelijk ingepakt 250 gram € 7,00 • 375 gram € 10,50 500 gram € 14,00 • 750 gram € 21,00 1000 gram € 28,00

knipbon

10% korting!

Geldig t/m 1 april 2017

Spoorstraat 5 - Den Helder - 0223 680 580

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl www.smeders.nl facebook.com/smeders


Evenementen in Den Helder

Luna Mae

treedt op tijdens de Friday Night Out De afgelopen maanden trad Luna Mae in de grootste concertzalen van Nederland (Ziggodome en Ahoy) als achtergrondzangeres van Waylon & Typhoon op, maar nog liever staat zij zelf op de voorgrond. In 2015 bracht zij haar debuut EP ‘Sky’ uit en was ze te zien in ‘De Wereld Draait Door’. Ook werd Luna Mae be-

noemd tot ‘Soul & Jazz’-talent bij Radio 6. Het afgelopen jaar deed ze mee aan de eerste online talentenjacht van Giel Beelen: ‘Giels Talentenjacht’. Kortom: deze dame zit niet stil en is vastberaden om met haar prachtige liedjes de wereld te veroveren. Luna Mae is niet voor één muzikaal gat te vangen en maakt muziek zoals het is bedoeld: vanuit het hart.

Op 27 januari a.s. speelt ze, in de KeyKegzaal van Theater de Kampanje tijdens de Friday Night Out. Ze speelt een akoestische sessie samen met vier muzikale vrienden. Het concert begint om 21.00 uur, maar het gezellige Keykegcafé is vanaf 20.00 uur al geopend. Voor slechts €12.50

boekt u deze unieke muzikale avond (inclusief drankje). Een leuke cadeautip voor een verjaardag.

Dit mag je niet missen! Kaarten voor Friday Night Out verkrijgbaar via www.kampanje.nl

27 januari

Evenementen in Den Helder

OpenHuisWeekend in Kunstwerkplaats LDS46 Huisduinen Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 februari is er van 14:00 tot 17:00 uur, de gelegenheid om kunstwerkplaats LDS46, aan de Badhuisstraat 46 in Huisduinen, te bezoeken. Het t eam LDS46 staat dan klaar om u te ontvangen en uitleg te geven over de kunstwerkplaats en de nu lopende WinterExpositie. De kunstwerkplaats is sinds 2013 geopend en weet met haar tentoonstellingen en muziekuitvoeringen een steeds groter publiek te bereiken. Naast het kijken en luisteren is de kunstwerkplaats ook een plek voor ontmoetingen, ontspanning en een goed gesprek. Voor de kunstliefhebber en -verzamelaar is LDS46 een 'must'; veel van de kunstwerken worden te koop aangeboden. De nu getoonde kunstwerken zijn van Pico en Ramon van de Werken uit Dok-

kum, de Helderse kunstenaar Evert Koopman en fotograaf Fauve Bouwman. Het is een verrassende tentoonstelling met bijzondere kunstwerken. Veel daarvan hing al in een museum of op een belangrijke kunstbeurs. Enkele van de getoonde stukken zijn hierna te zien op de TEFAF in Maastricht. Tijdens dit OpenHuisWeekend zal de muzikale omlijsting worden verzorgd door DJ 'Rupert & Mennert', en er zal zondagmiddag een optreden zijn van het duo 'Delicate' (piano en zang). Alle bezoekers kunnen rekenen op een gastvrij onthaal. Bij verhindering op deze dagen is er tot begin maart de mogelijkheid om de WinterExpositie 2016-2017 op afspraak te bezoeken. Meer informatie is te vinden op de websites www.46-ART.com en www. LDS46.nl

Fauve Bouwman, "Melina 1", 2016, Archival Pigment Print op Innova Fiba Print Baryta, 105x70 cm.

Evert Koopman, ”Dreamcabin’’ 1995, diverse houtsoorten en metaal, 138x56x20 cm. (foto Thijs Quispel)

Pico en Ramon van de Werken, "Arcanum". 2006, acryl en olieverf op doek, 95x90 cm.

3 t/m 5 februari


Evenementen in Den Helder

TEDxDenHelder, ben jij erbij? Lokale, regionale en internationale topsprekers verrassen, verbazen en inspireren de bezoekers van theater De Kampanje op maandag 13 februari 2017 met krachtige presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Van nanotechnologie tot fotografie en van bergbeklimmen tot robotica. TEDxSalons Tijdens mini TEDx-events, de Salons, heeft het publiek alvast kennis kunnen maken met de creatieve missie

van TED: ‘Ideas worth spreading’. Deze avonden inspireerden mensen om ideeën te delen en uit te voeren. Tijdens de Salon op de nieuwe Texelstroom werden de initiatieven ‘De Toekomstmuur’ en ‘Laurens Brandligtdam’ gepresenteerd.

Sprekers & programma TEDxDenHelder start om 09:00 uur en het diverse programma biedt 15 tot 20, zowel Engels- als Nederlandstalige talks. Professor Rhona Flin deelt haar ideeën op het gebied van veiligheid en

gedrag, Jonathan Pan vertelt u over dé activiteit van de toekomst: eSports! Heldenaar Jeroen Gmelich neemt u mee in de wereld van gitaren en fotografe Flore Zoé legt uit hoe zij het kopiëren van haar werk tegengaat. Tijdens de pauzes is er van alles te zien én te doen rondom het thema ‘draw your future’! Het event biedt een inspirerende dag vol entertainment en de kans om toekomstdromen concreet te maken.

Kaarten Laten we samen ideeën creëren, de uitdaging zoeken en plannen daadwerkelijk realiseren. Bezoek TEDxDenHelder en laat je inspireren om jouw dromen waar te maken! Bestel snel kaarten via de website van De Kampanje: www.kampanje.nl. Foto’s : Druktemaker Media

13 februari

Evenementen in Den Helder

Krabbetukkers vieren 5 x 11 jaar carnaval CV de Krabbetukkers, de grootste en oudste carnavalsvereniging in Den Helder, bestaat dit jaar 5 x 11 jaar. Een heus jubileum getal binnen het carnaval.

H

et begon ooit in december 1962 toen op initiatief van WGW sportcentrale en Rooms Katholieke Harmoniekapel Winnubst in Hotel Bakker in de Spoorstraat de vereniging werd opgericht. In 1963 vond het eerste carnaval plaats in Den Helder, in feestlokaal Stella Maris in de Koningstraat, maar dit bleek direct al te krap. Het jaar erop verhuisde het feest naar ’t Huys Tijdverdrijf van de Koninklijke Marine aan de Kanaalweg. Uiteraard moest de stad omgedoopt worden tot een echte carnavalsstad met bijbehorende naam. Men hoefde niet lang na te denken om het altijd winderige Den Helder tot

‘Waaienburg’ te benoemen. Na ’t Huis tijdverdrijf werd er nog jaren carnaval gevierd in de tenten bij fort Dirksz Admiraal. Een periode waar veel carnavalisten nog met veel plezier aan terugdenken. Tegenwoordig vieren de Krabbetukkers het carnaval al weer vele jaren in het sportcentrum Quelderduyn. Nu dan het 55e carnaval. Carnaval bij de Krabbetukkers is nog steeds na al die jaren een succesnummer, waarbij de befaamde feestavonden als het Krabbetukkers festival en de befaamde Snipperavond al jaren zijn uitverkocht. Op 11 november 2016 was de opening van het 55e jubileum seizoen. Ruim 700 oud leden zoals oud prinsen, ereleden, leden van de Raad van Elf, Gardeofficieren, hofdames, dansmariekes en dragers van onderscheidingen zoals de Zilveren krab, Sportmatador en een Heerlijkheid van Waaienburg bezochten de feeste-

lijke Gala Sitzung. Tijdens deze avond werd cabaretière, zangeres en actrice Karin Bloemen benoemd tot Grootmeester van het Krabbetukkerslegioen. Prins Jan 1 werd voor het 8e jaar geïnstalleerd als prins der Krabbetukkers. Het carnaval zal dit jaar worden georganiseerd op 25, 26 & 27 februari. De kaartverkoop is gestart op zaterdag 21 januari. Kaarten zijn te koop bij Bruna Bonte, Winkelcentrum de Schootenplaza en Winkelcentrum Drooghe Bol. Het Krabbetukkersfestival (zaterdag 25 februari) en de befaamde Snipperavond (maandag 27 februari) zullen muzikaal worden opgeluisterd door Hofkapel de Bloaspoepers, Sesam Sensation Band, DSign, Juke Box, Paul Vlaar, de Gekkos en

natuurlijk is ook de Waaienburger disco geopend. Op zondagmiddag 26 februari is de Troonzaal in Bastion Pierre domein voor de kinderen. Met een speciale kindershow. De One Two Trio Kindershow is er speciaal voor de kleintjes! Ze spelen 100% live hun eigen bekende kinderhits als ‘Sjoe Sjoe Wa’ en ‘de Hokie Pokie’. Maar ook liedjes als ‘Ik heb een snotje in mijn neus’ en ‘Ik lust alleen maar friet’ zijn zo herkenbaar voor het jonge publiek dat ze deze direct mee kunnen zingen.

www.krabbetukkers.nl

25,26 & 27 februari


WONEN

Samen bouwen aan Den Helder

Eerste palen De Zusters geslagen

Schrijf of teken op de Toekomstmuur Onder de naam 'In de Toekomst' namen Monique Trijsburg en Paula van der Made, de initiatiefnemers, samen met groep 5/6 van Basisschool De Windwijzer de krijtwand in gebruik. Iedereen mag op deze wand de komende maanden zijn of haar wens voor Den Helder of zichzelf tekenen of schrijven. Het krijt ligt klaar bij de wand. U vindt de wand in de Beatrixstraat in het stadshart van Den Helder schuin tegenover School 7.

Stadsdichter Marja Lely schreef een mooi gedicht over De Zusters.

de zusters In december 2016 sloeg mevrouw Zasburg, eerste koper, onder toeziend oog van wethouder Lolke Kuipers en financieel directeur Woningstichting Peter Kramer de feestelijke paal van het nieuwbouwproject De Zusters de grond in Op de locatie van de voormalige Zusterflat op de hoek van de Polderweg en het Julianaplein realiseert Woningstichting Den Helder zeven eengezinswoningen en dertien appartementen. De bouw duurt ongeveer één jaar. Meer informatie over De Zusters staat op www.dezusterswonen.nl!

in kantige gestapelde blokken klonk op de gangen schril gelach als gezonde buikkramp ‘de zusters’ stonden klaar gewaar van voor- en tegenspoed verbonden in zorg voor hun naaste maakten zij goedgemutst gewag van medische vooruitgang vandaag de eerste paal, daar waar men jaren later nog hun naam in gestoffeerde ruimtes noemt bewoners vol goede moed gaan de zorg vervangen door aandacht voor elkaar

vrije tijd

Nog enkele maisonnettes

Zoetelief te huur

Begin 2017 wordt Zoetelief, hoek Beatrixstraat/Keizerstraat, door de aannemer opgeleverd. Zoetelief bestaat uit zeven maisonnettes voor de verhuur en twee winkelpanden op de begane grond. De winkelpanden zijn verhuurd aan Xenos en House of Indigo. Momenteel staan er nog enkele maisonnettes direct te huur. De huurprijzen variëren van € 680,- tot € 906,- per maand (exclusief servicekosten). Op de website www.woonmatchkopnh.nl staat welke woningen nog te huur zijn en hoe u kunt reageren op de woning.

Alle maisonnettes bestaan uit een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een badkamer. Elke maisonnette heeft een eigen buitenruimte en berging en zijn bereikbaar met een lift.

proberen om een aantal werken van de exposanten in de collectie op te nemen.” De tentoonstelling die nu te zien is, is van hoge kwaliteit en toch heel toegankelijk. Het werk van Appeldoorn is expressief en geïnspireerd op mythes aangevuld met ervaringen uit zijn eigen leven. Appeldoorn volgde zijn kunstopleiding aan de AKI in Enschede en werd aansluitend aangenomen op de Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam.

Werk van John Appeldoorn

Samenwerking tussen

Windkracht 13 en de Kunstuitleen De Helderse Kunstuitleen en Galerie Windkracht 13 hebben de krachten gebundeld. De twee gaan gezamenlijk tentoonstellingen organiseren. In januari is de eerste van start gegaan met kunstenaars Heddy-John Appeldoorn en Malou van der Molen. De uitleen moest de afgelopen jaren

veel tentoonstellingsruimte inleveren, Windkracht 13 heeft die ruimte volop. De opzet is om regelmatig samen tentoonstellingen in de galerie op te zetten en daarbij ook enkele werken in de uitleen te exposeren. Inge Beeftink van de Kunstuitleen ,,Na elke tentoonstelling zal de Kunstuitleen

Van der Molen’s werk, vormt een mooi contrast op het werk van Appeldoorn. Zij heeft een conceptuele benadering. Dat laat ze onder andere zien met haar werk ‘Ash-Afther’. Ze gebruikt de as van verbrande kleding om op een lang stuk textiel een nieuwe wereld te tekenen. Van der Molen studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, richting textiel. Ze ontving in 2014 de bijdrage Jong Talent van het Mondriaanfonds. Els Ellen van Windkracht 13: ,,Mensen weten soms niet hoeveel moois er in Den Helder te zien is. En dat het heel laagdrempelig is. Ze kunnen ook rustig binnenwandelen als ze een ommetje maken met hun kinderen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.” De tentoonstelling van het werk van Malou van der Molen en Heddy-John Appeldoorn is nog te zien tot 26 februari.

Werk van Malou van der Molen

Galerie Windkracht 13 Weststraat 107-109 1781 BZ Den Helder www.windkracht13.nl Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 -17.00 uur Of op afspraak.

Kunstuitleen Den Helder Willemsoord 52a 1781 AS Den Helder www.kunstuitleen-denhelder.nl Openingstijden: woensdag 13.00-16.00 uur donderdag 13.00- 20.00 uur vrijdag 13.00- 16.00 uur zaterdag 11.00-15.00 uur


Dè specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Nieuwe vloer?

dit is ons assortiment n tapijt n PVC n marmoleum n vinyl n laminaat n novilon

laminaat

kijk voor inspiratie eens op onze website PVCvloeren-shop.nl

vinyl

tapijt

PVC Ravelijncenter 1, Den Helder

T (0223) 66 00 13

I www.van-brederode.nl

E info@van-brederode.nl


Evenementen in Den Helder

De binnenstad ook in 2017 weer

vol bruisende activiteiten De Helderse ondernemers in de binnenstad maken zich op voor een bruisend 2017. Het beloofd weer een spannend evenementenjaar te worden met als hoogtepunten:

Tweede Paasdag

Oranjemarkt en Mode- en koopzondag

winkels open van 12.00 tot 17.00 uur

winkels open van 12.00 tot 17.00 uur

17 april

30 april

Hemelvaartsdag

Mannendag en koopzondag

winkels open van 12.00 tot 17.00 uur

winkels open van 12.00 tot 17.00 uur

25 mei

En... de Juttersmarkten

Sail 2017

22 t/m 25 juni Prachtige panden De binnenstad heeft een ware metamorfose ondergaan. Er zijn nu meer dan 35 nieuwe panden gebouwd. De puien zijn geheel of gedeeltelijk vernieuwd. De laatste parels in deze renovatie zijn: Black and Blue, IJssalon Wim Laan en de Nagelstudio. De panden van Xenos en House of Indigo op de hoek van de Keizerstraat/Beatrixstraat zijn of worden

28 mei

in de komende periode opgeleverd. Het aanpakken van het Helderse koopcentrum waar Woningstichting in januari is begonnen met de bouw van “De HOFDAME” in de Beatrixstraat en de bouw van “DE ZUSTERS” op de hoek van het Julianaplein zullen, samen met de start van de renovatie van het “Stationsvoorplein” (entree van de stad), het nog aantrekkelijker maken om onze mooie binnenstad te bezoeken. www.hobdenhelder.nl

juli en augustus


redactioneel

Westelaken Spuiterij Volop bedrijvigheid in de vroege ochtend bij Westelaken Spuiterij aan de Ambachtsweg in Den Helder. In de werkplaats repareert Albert van de Westelaken schade aan auto’s, maar het is ook de plek waar keukens worden gespoten. Albert: “Het lijkt een groot verschil, maar in feite werkt het spuiten van een autodeur hetzelfde als het spuiten van een keuken. Er komt heel wat precisie bij kijken.” Na ruim drie jaar zien Albert en zijn vrouw Yvonne het bedrijf nog elke dag verder groeien. “We zetten vooral in op kleinere schades en streven ernaar om bijvoorbeeld kleine lakschade binnen een dag te repareren. Een beetje snelheid erin. Met een keuken

is dat natuurlijk niet mogelijk. Ik ga bij mensen thuis langs om hun vragen en wensen te bespreken, daarna worden de deurtjes in de werkplaats gespoten. Het gaat vaak om deurtjes waar de folie na een paar jaar van loslaat. Wij verwijderen de folie, zetten de deurtjes opnieuw in de grondverf en daarna brengen we de gewenste kleur aan. De meeste klanten zijn ontzettend blij én heel verbaasd: het effect is zodanig dat het vaak lijkt of ze een compleet nieuwe keuken hebben. Ja, tegenwoordig is wit toch wel populair. Waar het tien jaar terug nog vanilletinten waren, is RAL 9010 nu wel de standaard.” Lachend: “Ik vraag weleens, waarom geen CocaCola-rood? Men vindt het prachtig, behalve voor hun eigen keuken.” Voor zowel auto’s als keukens voert

Van de Westelaken verzekeringswerk uit, maar regelmatig weten klanten de garage juist te vinden als ze aan de andere kant van de lijn staan. “Wie schade veroorzaakt, is doorgaans verzekerd vóór de andere partij. Met een WA-verzekering komen kosten aan de eigen auto voor eigen rekening. We streven dan ook naar scherpe tarieven. Dat past goed bij mijn visie: ik ben niet van meer, meer, meer. Het mooist aan mijn werk vind ik het blij maken van mensen met een goed resultaat. Dat je met vakwerk iets voor klanten kunt betekenen. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan ons werk, maar ik houd van eerlijke handel.” Naast de autoschades en het spuiten van keukens voorziet Van de Westelaken sinds kort in een autosleutelservice. “We kunnen nagenoeg alle

Ambachtsweg 19a | 1785 AJ, Den Helder | Tel: 0223 769051/06 53 79 76 70

autosleutels kopiëren. Een handige extra service, binnen enkele minuten zijn de sleutels klaar.” www.westelakenspuiterij.nl

Keuken spuiten Wij verwijderen de folie en uw keuken spuiten wij strak in de lak

Autoschadeherstel In onze werkplaats wordt uw schade vakkundig hersteld

Schadetaxatie Indien u een rapport voor de verzekering nodig heeft

Autosleutel kopieerservice Inclusief transponder


historie

Lang voor de havenplaats Den Helder bekendheid kreeg in Nederland als plaats waar de Koninklijke Marine gevestigd is, werd er natuurlijk al gevist in dit deel van de provincie. De aanwezigheid van Noord- en Waddenzee zorgde er voor dat inwoners hun geluk zochten in de visserij. Soms gebeurde dat ook verder weg, zoals de walvisvaarders uit Huisduinen die de wereldzeeën bevoeren op zoek naar de soortgenoten van Moby Dick voor levertraan, baleinen, vlees en spekvet.

De geschiedenis van de Helderse visserijsector I

n de negentiende eeuw groeide het dorpje Helder langzaam uit tot de stad Den Helder. De komst van Willemsoord, rederijen en fabriekjes zorgden voor meer leven in de brouwerij. Ook begon in die eeuw de Helderse visserij meer omvangrijk te worden. Op de foto’s bij dit artikel is die groei te zien. Vissersboten vonden hun thuishaven aan de Buitenhaven. Aan de kade werden netten geboet en er werd dichtbij het water een visafslag van baksteen gebouwd. Die afslag stond ongeveer op de plek waar nu restaurant Neptunus zit. De Helderse vissersvloot bestond toen vooral uit botters en vaartuigen die we nu ‘de bruine vloot’ noemen. Veel vissers en hun families woonden in de Visbuurt, ook wel Pilo genoemd naar de kleding. Hoewel de visserij anno 2016 flink kleiner geworden is, heeft de Visbuurt zijn traditie van een wat vrijgevochten volkswijk nog steeds hoog in het vaandel staan. In de loop van de twintigste eeuw nam de betekenis van de Helderse visserij toe. De kotters werden groter en kregen

meer vermogen. Ook in de omringende plaatsen als Texel en Den Oever kwamen meer rederijen en visserijmaatschappen op. Visser zijn gaat over van vader op zoon. Vanuit Urk en andere traditionele visserijplaatsen verhuisden ondernemers en knechten naar Den Helder om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Zeker na het afsluiten van de Zuiderzee door de Afsluitdijk, trokken heel wat vissers deze kant op. Het voordeel van Den Helder was namelijk dat als je geen zin meer had in het harde bestaan op zee je altijd nog een baan aan de wal kon vinden. De Rijkswerf had altijd arbeidskrachten nodig en anders was er nog wel werk bij aan de visserij verbonden werkgelegenheid. Dit duurde zo voort tot na de Tweede Wereldoorlog en de decennia van wederopbouw. Maar na de vorming van de Europese Unie begon het visserijbestaan op de tocht te staan. Steeds strengere regelgeving, vangstbeperking en andere maatregelen maakten het leven van de op zijn vrijheid gestelde

visser of reder lastig. Terwijl op Texel en Den Oever de vloten redelijk op sterkte blijven, zette in de jaren negentig de gestage achteruitgang van de Helderse vloot in. Er liggen steeds minder vaartuigen met een HDnummer aan de de kade. De visafslag ligt nog op de centrale plek die het na de nieuwbouw kreeg, maar de kotters hebben enkele vingerpieren gekregen dicht bij de brug. De Nieuwediepkade is immers grotendeels benodigd voor supply-schepen van de offshorevloot. Een deel van de vissers is zelfs al verbannen naar ‘achter de brug’. De afgelopen jaren meldde de Helderse Courant met enige regelmaat dat er weer een reder gestopt was en zijn kotter verkocht had. Of een reder stootte een deel van zijn vloot af. Meestal zijn het Urker of Groninger bedrijven die de vaak grote en sterke Helderse schepen kopen. Zo wordt het aandeel van Nieuwediepers in de visserij telkens een stukje kleiner. Cees Rondèl


Voorjaars vakantie tips Maandag 20/02 10.00-16.30 uur De Helderse Vallei

moeten doen. In zijn nieuwe theatervoorstelling zien we eindelijk welke kant ‘Je suis Ali’ kiest! Meer informatie: www.kampanje.nl

Ben je tussen de 2 en 4 jaar? Dan is deze activiteit speciaal voor jou! Je ontdekt van alles over het leven van dieren door middel van een voorleesverhaal. Daarna ga je op bezoek bij de dieren op de kinderboerderij. Je mag ze aaien en misschien wil je ze ook wel een beetje eten geven en hun vloertje aanvegen. Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind.

Extra geopend ivm voorjaarsvakantie

Dinsdag 21/2 en donderdag 23/02 14.30 - 16.00 uur De Helderse Vallei Aan de slag op de kinderboerderij

Zondag 19/02 10.00-14.00 uur (09.30 theater open voor publiek) Theater de Kampanje Het Prentenboekjesfestival Wat is er nu heerlijker een theater binnen te gaan, waarvan de stadshal is veranderd in een creatieve Prentenboekjesstad, vol bekende figuren uit de vele prachtige prentenboeken die ons land rijk is? Stap letterlijk de verhalen binnen, bezoek de school van Aadje Piraatje, het kasteel van Ridder Florian en het huis van Floddertje. Natuurlijk zijn er tijdens het festival ook een paar mooie en spannende voorstellingen te zien. Voor en na de voorstellingen kunnen de kinderen uitgebreid spelen in de 'Prentenboekenstad' maar ook zelf aan de slag. Speciaal voor de kleuters gaan zij tijdens het 'Kleurfeest' onder artistieke leiding zelf tekeningen maken en/of inkleuren. Wie weet worden ze wel tentoongesteld. Of misschien komen daar ook mooie prentenboekjes van! Meer informatie: www.kampanje.nl

Woensdag 22/02 10.30 - 11.30 uur De Helderse Vallei Peutermoment

Kom kijken welke dieren er allemaal op de kinderboerderij leven! Je ontdekt hoe de dieren heten, wat ze eten, welk geluid ze maken en hoe ze leven. Ook mag je helpen met het uitvoeren van klusjes en het voeren van de dieren! Dus trek je laarzen en overall aan en doe mee! Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, € 3,00 per kind.

Zaterdag 25/02 en zondag 26/02 12.00 – 16.00 uur Marinemuseum Verkleden als echte marineman Tijdens Carnaval kunnen kinderen in het Marinemuseum een onderscheiding maken. De zelfgemaakte onderscheiding kunnen ze in echte marinekleding opspelden, een ideaal fotomomentje voor de ouders! Van 12.00 uur tot 16.00 uur. Let op: De activiteiten van De Helderse Vallei kunnen alleen doorgaan als de maatregelen omtrent de verspreiding van het vogelgriepvirus versoepeld zijn en de kinderboerderij dus weer geopend is. Hou de website in de gaten: www.deheldersevallei.nl

Dinsdag 21/02 20.15 uur Den Helder Airportzaal Ali B.: Je suis Ali Homo's vinden dat hij mee moet varen op de Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride. Imams vinden dat hij vaker de islam moet prediken op TV. Nederlanders vinden dat hij de Marokkaanse

ADVERTENTIE

www.qfc.nl

Persoonlijke ondersteuning in administratie en belastingen voor het MKB, ZZP’ers en particulieren

Zondag 19/02 en woensdag 22/02 13.30, 14.30 en 15.30 uur Marinemuseum Museumtheater van Pandemonia De theatrale rondleiding ‘Wervianen’ neemt je mee op een ontdekkingsreis door de expositie ‘Schip en Werf’ in de Geschutmakerij. De wervianen vertellen met humor over hun werkzame bestaan.

jeugd moet aanspreken ‘want naar jou luisteren ze tenminste.’ Politici vinden dat hij in het openbaar afstand moet nemen van IS. Boze Marokkanen vinden dat hij een kaaskop is geworden. GeenStijl noemt hem valse Messias, linkse marionet en doortrapte weldoener. En zo zijn er allerlei groepen die precies weten wie Ali is en wat hij zou

Diverse data

Dat is waar wij voor staan! Onze adviseurs helpen graag QFC is een administratiekantoor, dat een toegevoegde waarde levert aan ondernemers en particulieren. Wij combineren onze jarenlange ervaring met een zeer persoonlijke aanpak. Maak een afspraak Wilt u weten wat QFC voor u of uw onderneming kan betekenen? We informeren u graag in een persoonlijk gesprek. Bel een van onze kantoren: Haarlem 023 55 333 00 Den Helder 0223 622 886 Heerhugowaard 072 576 29 80 VERWERKEN ADMINISTRATIES | SALARISADMINISTRATIES | JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING | VENNOOTSCHAPSBELASTING | BELASTINGADVIEZEN PROGNOSES | FINANCIERINGSAANVRAGEN | DETACHERING


WONEN

Over het Wad

Na de hooggewaardeerde Grachtengordel is dit de volgende fase in project Molenplein in Den Helder: Over het Wad. Met een gevarieerd woningaanbod, waarin prachtige panorama appartementen en statige herenhuizen uw verwachtingen zullen overtreffen. Bijzonder aan Over het Wad zijn onder andere de fascinerende uitzichten vanuit de woningen en het architectonisch ontwerp met het hoge afwerkingsniveau.

M

olenplein is onderdeel van de grootschalige metamorfose van het stadshart van Den Helder. Een metamorfose waarbij het Helderse centrum verandert in een bruisend gebied waar uw woonwensen vervuld zullen worden. Of u nu houdt van shoppen, uitgaan of een verfrissende wandeling door de natuur: stadse gezelligheid en maritiem genieten gaan hier hand in hand. De naam van het plan verraadt het al. Vanuit de fraaie, lichte panorama appartementen en de ruime herenhuizen heeft u een weids uitzicht over Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. Zie in de verte Texel liggen en de schepen op de Noordzee. De zee als ultiem decor voor de meest inspirerende panoramabeelden.

Visie van de architect Met een gevarieerd woningaanbod,

in verschillende verschijningsvormen en duurzaam uitgevoerd, past Over het Wad naadloos in het dynamische en hoogwaardige stadshart van Den Helder. “Het ontwerp van Over het Wad borduurt voort op de succesvolle samenwerking en de architectuur van fase 1 van project Molenplein”, vertelt architect Jeroen Geurst van Geurst & Schulze Architecten. Het Haagse architectenbureau geeft samen met Tony Fretton Architects uit Londen invulling aan het stedenbouwkundig plan, dat geïnspireerd is op het historisch en stedelijk karakter van het gebied. Geurst: “We hebben zorgvuldig gekeken naar de pandsgewijze opzet, de kapvormen, de verdiepingshoogten en de uitwerking van de gevels.”

Veelzijdig woningaanbod Kenmerkend voor Over het Wad is het veelzijdige woningaanbod, met zowel grondgebonden woningen als de grotere bouwhoogtes met verschillende typen appartementen. De statige herenhuizen vanaf ruim 130 m2 tot meer dan 160 m2 zijn beschikbaar in verschillende beukmaten (woningbreedtes) en met de keuze voor een royaal dakterras of een tuin. Het aanbod van appartementen loopt uiteen van driekamerappartementen tussen 70 en ruim 120 m2 en maisonnettes vanaf ruim 100 m2 tot luxueuze penthouses. “In Over het Wad zijn weinig woningen hetzelfde”, aldus Geurst, mede doelend op de variatie in het aantal woonlagen,

dakvormen, geveldetaillering en kleuren. “Zowel in het metselwerk als de kozijnen komt een spectrum aan stijlvolle kleuren terug.” Natuurlijke en duurzame materialen zoals baksteen dragen bij aan het hoogwaardige karakter van de gebouwen. Geurst: “Hoogtepunt is de woontoren, die is opgebouwd uit drie volumes waardoor hij extra slank overkomt. Het hoogste volume manifesteert zich als een groot wit huis, met de fraaiste uitzichten over de stad, over de zee en over het wad.”

De woningen beschikken over energielabel A, waarmee tevens een extra hypotheekruimte kan worden geboden van € 9.000. In combinatie met de lage rentestand brengt dit wonen in Over het Wad voor iedereen binnen bereik! Of u nu houdt van rust en ruimte, een sfeervol appartement zoekt voor uw partner en uzelf, of uw gezin een veilige thuishaven wilt bieden.

Over het Wad laat u niet alleen volop genieten van luxe en ruimte met adembenemende uitzichten. Ook biedt nieuwbouw u een verhoogd wooncomfort. En dat gaat zeker niet ten koste van het energieverbruik.

Kijk voor meer informatie en de prijzen op www.overhetwad.com of neem vandaag nog contact op met Jongewaard Meijer NVM Makelaars 0223-612230 of www.jongewaard-meijer.nl


KUNSTSTOF KOZIJNEN voor optimaal woongenot

• Veilig wonen • Lagere energiekosten • Onderhoudsarm • 10 jaar garantie • Lange levensduur • Brandveiligheid • Keuzevrijheid in kleur

www.vanderburgkozijnen.nl TOTAALLEVERANCIER K-VISION KUNSTSTOF KOZIJNEN Burg. Ritmeesterweg 23 V | 1784 NV Den Helder | telefoon 0223 222 111 | info@vanderburgkozijnen.nl

Ervaar Den Helder Mooi en betaalbaar wonen met het gemak van de vele voorzieningen maar ook de rust van het strand en de duinen.

Kies voor service en kwaliteit

Aankoop Verkoop Taxaties Advies voor zowel Wonen als Business!

PARKETSPECIAALZAAK Voor ieder budget een vloer op maat! Houten vloeren, laminaat en PVC altijd scherp geprijsd.

Kies voor serv • Traditioneel parket • Parket op vloerverwarming • Massieve vloeren • Verouderde kasteelvloeren • Multitop- en lamelvloeren

• Click Laminaat Click Kurk • Click Vinyl Click PVC • Schades en/of aanhelingen • Schuren, lakken of oliën • Traprenovatie

Woonplaza Burg. Ritmeesterweg 15 • Den Helder (naast Formido) Tel. 0223-69 26 27 • Maandag gesloten - Donderdag koopavond • Traditioneel parket www.dozyhoutenvloeren.nl

Wonen + Business

• Parket op vloerverwarming • Massieve vloeren • Verouderde kasteelvloeren

PARKETSPECIAALZAAK

• Multitop- en lamelvloeren • Click Laminaat Click Kurk

lijm PVC • Click Vinyl/PVC Vinyl Click en PVC • Schades en/of aanhelingen Fotograaf Jim van der Mee

van Keulen Makelaars Telefoon 0223 - 616400 www.vankeulenmakelaars.nl

• Schuren, lakken of oliën • Traprenovatie

Voor ieder budget een vloer op maat! Voor ieder budget Houten vloeren, laminaat en PVC een vloer op maat! altijd scherp geprijsd.

• Tr •P •M •V •M

Houten vloeren, laminaat Woonplaza en PVC altijd scherp Burg. Ritmeesterwe geprijsd. Tel. 0223-69 26 27 • Maa

www.dozyho

Woonplaza Burg. Ritmeesterweg 15 • Den Helder (naast Formido) Tel. 0223-69 26 27 • Maandag gesloten

www.dozyhoutenvloeren.nl


Evenementen in Den Helder

Winterzondagen op de Nollen In de winter is de Nollen één keer per maand open voor publiek met rond de open haard lekkere hapjes, glühwein en buiten een speurtocht voor kinderen. Geniet in alle rust van het landschap, de bijzondere sfeer en de prachtige kunstwerken.

Z

ondag 19 februari en 19 maart zijn alweer de laatste Winterzondagen van dit seizoen. We zijn dan geopend van 13.00 tot 21.30 uur. 13.00 uur l unchmogelijkheid, denk aan huisgemaakte linzen-, erwtensoep, tosti's of lekker een stuk versgebakken appeltaart of boerencake. Voor de kinderen is er een pannenkoek met een kleine verassing en een glas vlierbloesemsiroop met verse munt.

14.00 uur rondleiding 15.30 uur borrelhapjes, glühwein en andere dranken. 19/2 zal er live jazz muziek zijn en 19/3 klassieke muziek  16.30 uur rondleiding bij schemering 18.00 uur diner bestaande uit een Hollands winters hoofdgerecht met aansluitend een overheerlijk toetje. Graag van tevoren reserveren per email: info@projectdenollen.nl We kijken ernaar uit u te verwelkomen! Toegang is tien euro. Voor museumjaarkaarthouders 2,50 euro. Voor kinderen tot tien jaar is het entree gratis. Kijk voor meer info ook op de website

19 feb & 19 mrt

www.projectdenollen.nl

Evenementen in Den Helder

Nieuwe woonbeurs ’Lekker 'Lekker Wonen' is een inspirerende mix van een woonbeurs en preuvenement. Koks van acht lokale restaurants laten u tegen een zacht prijsje proeven van culinaire hoogstandjes. De beurs 'Lekker Wonen' vindt plaats in het weekend van 25 en 26 maart 2017 op Willemsoord. Tijdens deze eerste editie kunt u zich laten inspireren door de nieuw-

ste woontrends. Voor superdeals en leuke woonaccessoires wandelt u hier ook binnen. Informatie over lokale woonprojecten en tips over bijvoorbeeld isolatie en verbouwen, bieden onze Helderse ondernemers u aan. De beursvloer is ingedeeld in verschillende pleinen, zoals: Ravelijnplein, Ouderenplein, Verbouwplein, Woningaanbodplein en Accessoiresplein. 'Lekker Wonen' biedt verder een

Wonen’

selectie van Helderse ondernemers een podium die niet woon gerelateerd zijn, maar wel hun producten en diensten aan u willen presenteren. De entree is gratis en de bezoekers ontvangen bovendien een bon voor een drankje naar keuze. Lokale woonwinkels en andere bedrijven die op de beurs willen staan, kunnen bellen met Menno Zeeman 06-22136723 of bezoek de website:

www.lekkerwonendenhelder.nl

Openingstijden Zaterdag 25 maart geopend van 11.00 tot 22.00 uur Zondag 26 maart geopend van 11.00 tot 18.00 uur Locatie: Willemsoord Gebouw 66

25 & 26 maart


Kidsreporters

Basisschool Comenius Elke dag gebruiken de leerlingen van Basisschool Comenius handdoekjes en zeep als ze hun handen wassen. Maar waar komen deze producten vandaan? In deze editie van Kidsreporters mocht de hele groep 7/8 op bezoek bij Braspa, Totaalleverancier voor Kinderdagverblijven, kleinschallige zorginstellingen en facilitaire bedrijven.

A

an de Schrijnwerkersweg op het Kooijpunt ligt het gebouw waarin Braspa samen met VepaBins is gevestigd. De meeste leerlingen hadden wel eens van VepaBins gehoord of de vrachtwagens zien rijden, maar wat Braspa nu precies voor een bedrijf is en wat ze doen? Voor één van de leerlingen, Maud Sweere, was dat geen vraag. Op uitnodiging van haar vader, Marco Sweere en zijn collega John van ‘t Westeinde, mochten wij Braspa in bedrijf zien en ervaren wat er allemaal gebeurd. ‘Ik wist niet dat Braspa zo’n groot bedrijf was en dat ze door heel Nederland producten leveren.’ Braspa Professional levert producten op het gebied van verzorging, voeding, speelgoed, veiligheid, hygiëne –reiniging, huishoudelijk en kantoor. ‘En dat was goed te zien toen we ontvangen werden in de “presentatiezaal”. Overal stonden producten uitgestald. Van tandenborstels in alle soorten en maten tot aan hele grote pakken wasmiddel.’ Binnen Braspa zijn er verschillende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Zo rijden er 40 vrachtwagens door heel Nederland, moeten alle ritten ingepland worden, worden de bestellingen van klanten in het magazijn bij elkaar gezocht en zijn er medewerkers die klanten te woord staan.

op bezoek bij Braspa ‘Je kunt gewoon zien waar de vrachtwagens zijn, of ze stil staan of dat ze op plaats van bestemming zijn.’ Op de schermen bij de planning zie je waar de vrachtwagens rijden, hoe lang ze over de rit doen en hoe laat ze ongeveer bij de klant aankomen. ‘Zo kunnen we alle bestellingen volgen en de klanten daarover informeren. Als we hebben afgesproken dat de bestelling om 10 uur geleverd wordt en het een uur later wordt door file, dan bellen we de klant even op en zitten ze niet op ons te wachten.’ ‘Ik wist niet dat een heftruck zo hoog kon.’ En dat is ook wel nodig in het meer dan 8 meter hoge magazijn. ‘Er zijn zoveel producten en dat in die hele grote hal van 35.000 m2.’ Door het magazijn lopen allemaal medewerkers met pompwagens door de paden en rijden er heftrucks rond. ‘Het doet een beetje denken aan de IKEA, daar waar je de dozen zelf kunt pakken. Alleen hoeven ze hier niet te zoeken, want de scanapparaten weten precies hoe ze het snelst en makkelijkst alle producten voor de klant kunnen vinden.’ Tijdens de wandeling door het magazijn komen we allerlei producten tegen die we ook in de supermarkt zien, maar hier liggen ze in veel grotere aantallen. Er liggen enorm veel Pampers. ‘Wij verkopen zoveel Pampers per jaar dat iedere inwoner van Nederland er wel één aan kan trekken’ vertelt Marco. Ook komen we bij een speciale kast waar kleine en kwetsbare producten liggen opgeslagen. ‘Deze kast heet een Paternosterkast, dat moet je goed onthouden’. Even verderop staat een machine die

de kratten, waarin de producten worden vervoerd, gereinigd worden. Alle producten kunnen ze op de juiste temperatuur opslaan, tot diepvriesproducten aan toe. Als afsluiting kregen we een krat met een aantal producten erin en hebben we een quiz gemaakt. ‘Nu weet ik waarom we Paternosterkast moesten onthouden’. Het krat, een kleine versie van de kratten die Braspa gebruikt, gevuld met een chocolade reep, fruit en een luier geeft een mooi beeld van wat Braspa Professional allemaal doet. Braspa bestaat al 20 jaar. Ze zijn begonnen met

een paar bestelauto’s, Pampers en wat verzorgingsproducten. Tegenwoordig bestaat het assortiment uit meer dan 5000 producten en rijden ze rond in vrachtwagens voorzien van alle denkbare technieken om de producten in de juiste conditie te houden en af te leveren bij de klant. ‘Ik zou daar graag later wel gaan werken, misschien als bij- of vakantiebaantje of later op kantoor’.


April MEI

Evenementen overzicht

Februari JANUARI

22 feb

Pandemonia Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

27 jan

Friday Night Out Luna Mae Theater de Kampanje | www.kampanje.nl

23 feb

Aan de slag op de kinderboerderij *onder voorbehoud De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

29 jan

Koopzondag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

23 feb

Wapenschildjes maken Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

31 jan

Workshop etsen Noorder Kunstkring | www.wp.noorderkunstkring.nl

24 feb

Friday Night Out Kampanje | www.kampanje.nl

25 feb

Verkleden als een echte Marineman Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

Februari

25/26/27 carnaval feb Quelderduijn | www.krabbetukkers.nl

3 feb

Toneelvereniging Nieuw Den Helder Kampanje | www.tvndh.nl

11 feb

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | reserveren: 616100

13 feb

TEDx Kampanje | www.kampanje.nl

14 feb

Marinierskapel der Koninklijke Marine Kampanje | www.kampanje.nl

15 feb

Lezing: Verlangen naar Mekka School 7 | www.kopgroep.biblio-shop.nl

17 feb

Wijnproeverij Kampanje | www.kampanje.nl

4 mrt

Whiskeyproeverij Kampanje | www.kampanje.nl

18 feb

Pubquiz Kampanje | www.kampanje.nl

5 mrt

Kampulan Tropenvrienden Den Helder MFC de Boerderij | www.tropenvriendendenhelder.nl

19 feb

Pandemonia Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

11 mrt

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | reserveren: 616100

19 feb

Het Prentenboekjesfestival Kampanje | www.kampanje.nl

19 mrt

Winterzondag Project de Nollen Project de Nollen | www.projectdenollen.nl

19 feb

Winterzondag Project de Nollen Project de Nollen | www.projectdenollen.nl

21 mrt

Den Helder in oude foto's School 7 | www.kopgroep.biblio-shop.nl

20 feb

Mister Geraldi Kampanje | reserveren: 616096

25 & 26 mrt

Lekker Wonen Beurs Gebouw 66 | www.zrgbv.nl

20 feb

Helderse Vallei extra geopend De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

26 mrt

Spirituele beurs Hotel Den Helder | www.praktijk-amethist.nl

21 feb

Mister Geraldi Kampanje | reserveren: 616096

26 mrt

Koopzondag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

21 feb

Den Helder in oude foto's School 7 | www.kopgroep.biblio-shop.nl

21 feb

Aan de slag op de kinderboerderij *onder voorbehoud De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

31 mrt 200 jaar Koegraspop Feesttent Akkerbouwstraat www.sniproductions.nl/evenementen/ koegraspop/

21 feb

Ali B: Je suis Ali Kampanje | www.kampanje.nl

22 feb

Peutermoment De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

26 feb

Koopzondag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

26 feb

Lezing Slag in de Javazee Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

26 feb

Verkleden als een echte Marineman Marinemuseum | www.marinemuseum.nl

maart

31 mrt

Friday Night Out Kampanje | www.kampanje.nl

Compleet theateroverzicht: www.kampanje.nl Compleet filmoverzicht: www.cinemazevenskoop.nl en www.utopolis.nl

Citymarketing zoekt ambassadeurs Uw auto vies van de pekel? ONZE

ROLLOVER WAST elke type

AUTO Mooin schoo g! op we

HĂŠt autowascentrum van Den Helder Kievitstraat 22 - Den Helder

Citymarketing Den Helder wil graag aan een ieder laten zien dat Den Helder prachtig is. Een stoere en energieke stad! Een fijne stad om in te wonen, te werken en te recreĂŤren. Dit willen we graag uitdragen naar mensen in de stad, maar voornamelijk ook naar de mensen uit de regio en daarbuiten. We vertellen mensen over de stad in ons bezoekerscentrum en we grijpen onze kans op bijvoorbeeld grote evenementen en beurzen, zoals 50+ beurs, de Vakantiebeurs en Sail Den Helder. Wij doen dit graag samen met enthousiaste inwoners van de stad, die net als de medewerkers van Citymarketing Den Helder graag willen uitdragen dat Den Helder gezien moet worden! Bent u die ambassadeur die wij zoeken? Meld u zich dan aan als vrijwilliger via info@citymarketingdenhelder.nl


valentijnsdag 14 februari

VALENTIJNSMENU Voorgerecht Gerookte ribeye met basilicumpesto, Grana Padano en pijnboompitten

VIER DE LIEFDE!

Gerookte heilbot met rode ui, gefrituurde kappertjes en limoenschuim

Verras uw geliefde op 14 februari met een intiem VALENTIJN diner.

Tussengerecht Heldere bouillon van tomaat met champignons en bosui

Hoofdgerecht Op de huid gebakken eendenborst geserveerd met aardappelpuree, haricots verts en een bosbessen coulis 3-gangen menu € 32,50

Nagerecht

4-gangen inclusief sprankelend aperitief 45,00 p.p.

Zacht gegaarde zalmmoot met spinaziepasta en groenten geserveerd met een limoen-bearnaisesaus

Chocolate with love Chocoladefondue met marshmallow, lange vingers en vers fruit (vanaf 2 personen)

4-gangen menu € 38,00

T 0223 - 53 19 66 info@lapremiere.nl Smidsweg 4, 1761 BJ Anna Paulowna www.lapremiere.nl

Proeverij van verschillende kleine gerechtjes om samen te delen. Surf en turf Gebakken Ierse haasbiefstuk met gamba’s Of Gebakken noordzee kabeljauw Met Hollandse garnalen en kreeftenjus Den Helder (0223) 637 235

romantiSch Grand deSSert

Anna Paulowna (0223) 533 121

Haventerrein 6 - 1779 GS Den Oever - Telefoon (0227) 511 599


t a a g t r a in ma ctwinkel De proje en! p rojecten staat op wermeatrie oo ver de p elder.nl. Info naandenh e w u o b n e www.sam

Projectwinkel Stadshart Bezoek en ervaar de projectwinkel stadshart op de nieuwe lokatie Spoorstraat 35. In de projectwinkel vindt u informatie over de vernieuwing van het stadshart. De informatie is afkomstig van zowel Woningstichting, gemeente als Zeestad. De Helderse Historische vereniging toont foto’s, beeld- en geluidsmateriaal van de rijke geschiedenis van ons stadshart. Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging vertellen u graag over onze stad. Kom gerust langs en laat u voorlichten, zowel over de huidige plannen als over de rijke historie van Den Helder.

De nieuwe locatie kent al een rijke historie. In de jaren 60 huisde het alom bekende hotel Bakker in het pand en voor die tijd bracht menig Jutter daar een bezoek aan hotel-café Woud. Vanaf de jaren negentig kon er gegeten worden bij Chineesrestaurant Azië. De laatste jaren staat het pand leeg. Woningstichting wil het pand haar historische uitstraling teruggeven. De projectwinkel is elke zaterdag van 12.30 - 15.30 uur geopend. Met een groep of klas de projectwinkel bezoeken kan ook. Wij vragen u in dat geval een afspraak met ons te maken: 0223- 677677.

Middenweg 159 | Den Helder | 0223 677 670 | www.woningstichtingdenhelder.nl

www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder

Profile for Zeeman Reclamegroep

dhkdz krant 18  

dhkdz krant 18  

Profile for zrgbv
Advertisement