Agri Business Magazine editie 33

Page 1

NOORD-HOLLAND NOORD

nr. 33 Jaargang 6 sept. 2021

Olof Schuur ontwikkelt door

v o o r A g r a r i ë r s i n W e s t - F r i e s l a n d , H o l l a n d s K r o o n , h e e r h u g o waa r d , S c ha g e n , D e n H e l d e r e n t e x e l


wM technieK Biedt totaal PaKKet in MetaalBewerKing Klein begonnen, groot geworden. WM–Techniek is uw specialist in metaalbewerking en lasersnijden. Ons bedrijf bevindt zich in Middenmeer gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Ondertussen voorzien wij bij WM–Techniek nu al jaren diverse soorten klanten van de hoogste kwaliteit metaalbewerking. Van particulieren tot grote ondernemingen, wij staan voor iedereen klaar. Ons team van specialisten uit het vak werkt iedere dag weer met passie aan mooie projecten.

laSerSnijden Plaat

laSerSnijden BuiS/ KoKer Profielen

conStructie Bouw

cnc Kanten

laSSen rvS, Staal, aluMiniuM

MachineBouw, -verBouw en -reParatieS

wij Staan voor: Snelheid Efficiënt werken betekent snel leveren. Wij werken hard om uw opdrachten snel gereed te maken.

PreciSie Wij werken met het oog op ieder detail. Kleine of grote maten, wij zorgen dat alles past.

Kwaliteit Het leveren van kwaliteit is onze top prioriteit. Motivatie voor het leveren van kwaliteit bij ieder project.

Klanten eerSt Bij WM–Techniek is de klant het belangrijkst. Wij stellen de klant voorop en zien hen graag tevreden.

Industrieweg 53, 1775 PW Middenmeer | 0227–860997 | info@wm–techniek.nl

www.wM–technieK.nl


04

Voorwoord

11

Moedertje Natuur

De agrarische wereld houdt zich steeds meer bezig met verduurzaming en precisielandbouw. En dat doen zij in de breedste zin van het woord. Zonne- en windenergie, elektrificatie, ICT, robotisering, GPS, computers op landbouwmachines en -voertuigen, drones en satellieten. Het zijn zomaar enkele onderwerpen die daarbij horen. Elk bedrijf doet het op zijn eigen manier, maar hebben allen hetzelfde doel voor ogen: Moedertje Natuur zo goed mogelijk behandelen. Waar de één vooral op duurzaamheid focust, kijkt de ander naar slimme oplossingen om een arbeidsproces te versnellen en/of te verbeteren. Zo houdt Olof Schuur (zie coverstory) zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, bouwen en monteren van duurzame installaties voor zijn agrarische klanten. Daarnaast is het installatiebedrijf hard bezig om het eigen pand op Kruiswijk zo duurzaam mogelijk te maken door middel van o.a. zonnepanelen. En ook het wagenpark wordt volledig geëlektrificeerd. Een goed voorbeeld om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Ook Oosterhuis Techniek zorgt op zijn eigen wijze voor duurzame oplossingen voor hun klanten. Door slijtvast materiaal en slijtvast constructiewerk te leveren, zorgt het allround bedrijf voor las- en constructiewerk ervoor dat machines een langer leven hebben. In de columns van onze partners worden daarnaast diverse mooie voorbeelden van precisielandbouw benoemd, zoals de melkrobot in de veehouderij en het gebruik van GPSbesturing in de akkerbouw en bollenteelt. En zo vindt u in deze editie van Agribusiness nog tal van voorbeelden van verduurzaming en precisielandbouw. Ter lering en vermaak! Sabine & Randi

colofon Verschijning 6 x per jaar Oplage 6.500 ex.

Uitgever, Vormgeving & druk Zeeman Reclamegroep BV Industrieweg 27 - 1785 AG Den Helder www.zrgbv.nl - t. (0223) 523 006

18

26

advertentie verkoop Sabine v. Berkum, sabine@zrgbv.nl, 0614238410 Randi Peters, randi@zrgbv.nl, 0650449482 Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijk toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

29


De grondlegger van het bedrijf, Olof Schuur, was gezegend met twee rechterhanden en een vooruitziende blik. In 1973 is daar Installatiebedrijf Olof Schuur BV uit voortgekomen. Aan het woord is Sven Schuur die zich in 1996 bij het familiebedrijf voegde: “Nadat zijn toenmalige werkgever meldde dat er een centrale verwarming in het pand geïnstalleerd moest worden, hoefde mijn vader niet lang na te denken. Hij volgde enkele cursussen en werd zelfstandig ondernemer. Zijn eerste opdracht was een feit. Daarna groeide het bedrijf gestaag”

Olof Schuur

ontwikkelt door Naast installatiewerk besteedde Schuur senior veel tijd aan het adviseren van agrariërs. “Mijn vader had een tuinbouwachtergrond en adviseerde de kwekers met regelmaat over het drogen en bewaren van allerlei gewassen en later ook bloembollen. Die adviezen sloegen over naar ontwerpen van droog- en bewaarinstallaties, die ons bedrijf ook bij de agrariërs installeerden. Al gauw werd deze tak van sport onze main business.”

4 AGRIBUSINESS

Duurzame installaties en (door)ontwikkeling Inmiddels levert Installatiebedrijf Olof Schuur BV alles wat een agrariër in zijn onderneming nodig heeft: koeling, verwarming, elektrotechniek, besturingssystemen en regeltechnieken. “Doordat Peter Rotteveel veel van de dagelijkse leiding in handen heeft, kan ik mij meer richten op innovatie en (door)ontwikkeling van duurzame installaties. Dat is ook van belang

om te kunnen groeien en een bepaalde continuïteit in het bedrijf te houden. Naast dat het belangrijk is, vind ik het gewoon ontzettend interessant.” Als sinds dat Sven officieel in het bedrijf stapte, liet hij deze innovatieve en technische kant spreken. “Ik heb de eerste generatie combiblokken ontworpen. We werkten toentertijd aan een oplossing waarmee we restwarmte zouden

kunnen gebruiken voor ontdooien. Gaandeweg bleek dat we ook konden koelen en verwarmen, wat weer een transfer van de ene naar de andere cel scheelt. De uitwerking was dus nóg beter dan het oorspronkelijke idee. Hoe gaaf is dat!” Het combiblok is slechts een voorbeeld van de innovatieve oplossingen van het installatiebedrijf, want ook onder de verbetering van


gelijkstroomventilatoren kunnen Sven en zijn team hun handtekening zetten. “Al in 2002 zag ik dat gelijkstroom uiteindelijk meer zou opleveren dan ventilatoren op wisselstroom. Uiteraard deelde ik die berekeningen met mijn klanten, waarop zij ook enthousiast werden. Inmiddels zijn de ventilatoren zo ver doorontwikkeld dat ze zelfsturend zijn.” Energieneutraal bloembollenbedrijf Anno 2021 is installatiebedrijf Olof Schuur nauw betrokken bij het energieneutraal maken van een groot bloembollenbedrijf. “Er staan een aantal nieuwe generatie agrariërs op. Jongeren die de zaak van hun ouders willen overnemen, maar ook heel goed weten dat ze een moderniseringsslag moeten maken om het bedrijf gezond te houden. Vooral met de nieuwe wetgeving die onvermijdelijk is.” In dit specifieke geval nam de boekhouder van het bedrijf het initiatief. “Hij stapte naar de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-

derland (RVO), dat o.a. subsidies regelt voor duurzaam bouwen, en gaf zijn ongenoegen aan over het feit dat de RVO de agrarische sector te veel links laat liggen. Heel merkwaardig, omdat juist in deze sector zoveel winst kan worden behaald als het om duurzaamheid gaat. Dit bleek een eyeopener voor het RVO te zijn en zodoende zijn we nu met een energieneutraal ontwerp bezig, waar de bloembollenkweker weer subsidie voor krijgt van het RVO.” Sven heeft de volledige focus op dit project. “Ik ben op zoek naar de perfecte energiebalans. Vragen als ‘welke energiebronnen kunnen we aanboren’, ‘tot hoever kan ik energieneutraalheid behalen’, ‘welk systeem gaan we introduceren’ zijn continu aan de orde. Ik bereken alles tot op de puntjes nauwkeurig. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat we een warmtepompsysteem gaan gebruiken. Deze moet de kas verwarmen en tegelijkertijd de koelcel koelen. Over hoe we dit precies gaan bewerkstelligen ben ik nog niet he-

lemaal uit, maar ik ben dicht bij de ultieme oplossing. Zoals het er nu naar uitziet krijg ik ‘m volledig energieneutraal en verwacht ik dat we volgend jaar zomer kunnen gaan bouwen.” Warmtepompinstallaties Sven studeerde al in 1995 af op warmtepompen en kan zijn kennis en ervaring hierover optimaal in dit project kwijt. “Voor ons eigen pand maken we ook gebruik van een warmtepomp. In de winter onttrekken we de warmte uit de grond en gebruiken we dat om het gebouw te verwarmen, in de zomer draaien we het proces om.” Ook ziet Sven steeds vaker dat bedrijven de grote installaties om een warmtepomp te laten draaien niet meer willen. “Dat kost veel te veel ruimte én energie. Ons team is daarom ook bezig om die installaties efficiënter te maken. Een kleine aanpassing kan vaak al veel opleveren.” De ondernemer geeft aan dat men door gebruik te maken van een warmtepompinstallatie zo’n 90% gasbesparing op het droogpro-

ces kan winnen. “Dat is enorm! Daarom is het ook zo belangrijk om vroeg in het ontwerptraject van nieuwbouw ons team te betrekken. We denken graag mee over goede oplossingen. Energieneutraal is nu eenmaal de toekomst. Ik verwacht dat bedrijven een energietax krijgen, net zoals de grote industrie nu een CO2-tax heeft. Mijn tip voor de agrariërs: kijk vooruit, innoveer en investeer, zodat je straks nog steeds een gezond, wellicht zelfs een gezonder, bedrijf hebt.” Om die (en andere) installaties allemaal vlekkeloos te laten werken, is het installatiebedrijf 24/7 bereikbaar. “Onze servicedienst is van groot belang voor onze klanten. Zodra een installatie uitvalt of een storing geeft, kan dat voor de ondernemer een financiële domper betekenen. Daarom staat ons team altijd paraat.” Ook heeft Olof Schuur een heel grote voorraad liggen. “Dit is een bewuste keuze. Eigenlijk om precies dezelfde reden als onze 24/7 service. Eens in de vijf jaar wordt er om een speci-

AGRIBUSINESS 5


PRECISIE LANDBOUW

humet & laVal alie Onze verkoopb opend is dagelijks ge ur u 8.00 - 17.00

t. r o p s p o t s i n Tele ? Advies nodig

• Humet & Laval hulpstukken en buizen • Sproeiers • GEKA koppelingen • Rechtstreekse import!

B&S Watering Systems B.V. Agriport 40 | 1775 TB Middenmeer (N-H) | T: 0227 656166 M: 06 21716322 | www.bswateringsystems.nl | info@bswater.nl

www.totalcropcare.nl

de specialist in watertechniek en beregeningssystemen uit west-Friesland

● ● ●

HE

N

D

H

ET

O LE JAAR R

Akkerbouw Bollenteelt Grondverzet

Medemblikkerweg 13 1771 SC Wieringerwerf Mobiel: 06-53772793 www.facebook.com/loonbedrijfsturmjacobs

www.loonbedrijfsturmjacobs.nl


ale pomp gevraagd, die nergens in Nederland verkrijgbaar is. Behalve bij ons, want wij vinden dat we de klant altijd moeten kunnen helpen. Zelfs als het gaat om niet-alledaagse apparatuur en materialen.” Nieuw pand Door de enorme vraag aan warmtepompinstallaties, wordt het huidige pand een beetje te klein. “Aangezien elk bedrijf andere energiebehoeftes heeft, wordt een duurzame installatie altijd op maat gemaakt. Om zo’n installatie moet een unit gebouwd worden voor de veiligheid van de omgeving en de bescherming van de apparatuur. Die units willen wij ook gaan aanbieden, zodat de klant voor het complete systeem bij ons terecht kan.” Maar het pand op Kruiswijk

18 in Anna Paulowna heeft daar geen plek meer voor. “Daarom breiden we aankomend jaar uit. We hebben het stuk land naast ons gekocht en we zijn inmiddels bezig met de tekeningen uit te werken. Volgend jaar hopen we te starten met de bouw.” Het huidige gebouw van Olof Schuur is in 2012 gebouwd en weerspiegelt de open en overzichtelijke bedrijfscultuur. “Er is gebruik gemaakt van veel glazen wanden, zinken beplatingen en een kantoor op hoogte. Een aantal jaar geleden zijn wij gestart met de verduurzaming van het gebouw. Dat houdt in dat er zonnepanelen op het dak geplaatst zijn en dat we gebruik maken van een grootverbruik aansluiting. We zullen die

duurzame oplossingen natuurlijk ook meenemen in de nieuwbouw.” Elektrisch wagenpark Daarnaast is Sven bezig om het wagenpark te elektrificeren. “Peter en ik rijden al in elektrische auto’s en we hebben de eerste elektrische bedrijfswagen in gebruik. Het is de bedoeling dat we op korte termijn de diesels omruilen voor elektrisch aangedreven exemplaren.” En die transitie zorgde meteen voor een nieuw, verrassend idee bij Sven. “Sinds dit jaar is AP Carwash gevestigd op Kruiswijk, naast ons. Dit in combinatie met het elektrische wagenpark waar we mee bezig zijn, zorgde voor het idee van een snellaadstation. Niet alleen voor

onszelf, maar voor iedereen die er gebruik van wilt maken. Dat gaan we dus binnenkort realiseren.” Opschalen Installatiebedrijf Olof Schuur BV investeert niet alleen in een duurzaam wagenpark en energiezuinig pand. De onderneming wil ook investeren in nieuw personeel. En dat blijkt nogal een uitdaging. “We moeten opschalen, vanwege de grote vraag. Daarom staan we te springen om goede en ervaren koel- en elektromonteurs. Maar ook stagiaires zijn van harte welkom. Helaas zijn beiden schaars. Hopelijk vinden we ze via dit artikel...” Meer informatie (ook over de vacatures): www.olofschuur.nl.

AGRIBUSINESS 7


VOLLE KRACHT VOORUIT! g n i v e g m r vo g n i r e t t e l be t n i r p & k u r d zeefdruk

Den Helder

Industrieweg 27 T. +31 (0)223 523 006 denhelder@zrgbv.nl

Den Helder

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0)223 668 838 frans@zrgbv.nl

SCHAGEN

Witte Paal 212 T. +31 (0)224 296 007 schagen@zrgbv.nl

Amsterdam

TT Melissaweg 61 T. +31 (0)20 632 9363 amsterdam@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


Xander Koppelmans

Terugkijken? Wil jij het webinar terugkijken? Dat kan via www.youtube.com/ watch?v=QB1hidZdBaw

Johan Leenders

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit: wat doe jij om je bedrijf te beschermen? Een DDoS-aanval, het zoveelste bedrijf gehackt, gegevens van klanten op straat en websites die uit de lucht zijn. Cybercriminaliteit neemt steeds meer toe; ook bij bedrijven. Heb jij wel eens nagedacht welke gevolgen een cyberaanval op jouw agrarische onderneming kan hebben? En heb je stappen ondernomen om het risico te verkleinen slachtoffer te worden? Kortom: hoe staat het met jouw ICT-veiligheid? Grote schade “We zien de laatste tijd steeds meer mensen de dupe worden van cybercrime”, vertelt Johan Leenders, Risicospecialist Verzekeren bij Rabobank. “Helemaal tijdens Corona.” Volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland was de totale schade in het betalingsverkeer in 2020 maar liefst ¤12,8 miljoen door phishing en ¤ 26,7 miljoen door nummerspoofing. In 2019 was de schade door alleen

phishing ¤ 7,9 miljoen; telefonische spoofing, ook wel bankhelpdeskoplichting genoemd, kwam toen nog nauwelijks voor. Ook ondernemers de dupe “Het zijn niet alleen de phishingmails en telefoontjes die je vaak hoort bij particulieren. Ook bedrijven worden steeds vaker de dupe. In 2019 kreeg ruim de helft van de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen te maken met cybercriminaliteit. Doordat je je als ondernemer vooral bezighoudt met ondernemen ligt de focus vaak niet iedere dag op IT. Ondernemers besteden doorgaans te weinig aandacht aan het bewustzijn van hun medewerkers met betrekking tot cybercriminaliteit”, aldus Leenders. “Voor een mkb’er loopt de schade van een cyberaanval al snel op naar tienduizenden euro’s of meer”, vertelt de risicospecialist. “Laat staan de tijd en energie die een ondernemer verliest aan het oplossen en de bedrijfsproces-

sen die zomaar stil kan komen te liggen. Wordt je webshop door een hacker uit de lucht gehaald, dan ligt je verkoop een tijd stil. En draait je productie op computerprogramma’s, kan het zomaar zijn dat je machines niet meer kunnen draaien.” De harde lessen uit de praktijk Xander Koppelmans is een van de ondernemers die inmiddels weet wat een cyberaanval met je bedrijf kan doen. Hij is 25 jaar succesvol ondernemer in de communicatiesector. Hij werkt voor vele multinationals en mkb-bedrijven, waarvoor hij onder andere verpakkingen ontwikkelt. Ondanks dat zijn bedrijf goed georganiseerd en beveiligd is wordt het toch gehackt met alle vreselijke gevolgen van dien. Op maandagavond 6 september deelde Xander zijn verhaal, tijdens het webinar ‘Cybercriminaliteit: wat je kunt doen om je bedrijf te beschermen’. Het was een heel persoonlijk verhaal, over wat een cyberaanval daad-

werkelijk doet met jouw bedrijf, je team, je relaties en met jou als ondernemer, inclusief de schade en gevolgschade. Wat kun jijzelf doen tegen cybercrime? Ook Johan Leenders was aanwezig bij het webinar dat georganiseerd wordt door Rabobank. Johan heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in cyberrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen. “Ik vertelde deze avond wat ondernemers zelf kunnen doen om de kans op cybercriminaliteit binnen hun onderneming te verkleinen.” Johan vervolgt: “Het was een webinar met een verhaal waar elke ondernemer zich mee kon identificeren en van leert. Vol praktische tips die de ondernemer de volgende dag zo kon toepassen. Als bank vinden we het heel belangrijk om de ondernemer bewuster te maken van de risico’s en dat zij zich beter kunnen weren tegen cybercriminaliteit.”

AGRIBUSINESS 9


GAAT JOUW BEDRIJF ? OpKop.nl is hét online platform dat kansen op het gebied van leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland laat zien. Je maakt voor jouw bedrijf makkelijk een gratis profiel aan en plaatst eenvoudig vacatures en stages. Daar deze kansen te tonen, laten we samen zien dat deze regio veel te bieden heeft. ECW Energy staat al op de Kansenkaart en gaat Op Kop. Jouw organisatie ook?

Jeroen Junior Project Engineer ECW Energy

www.opkop.nl

Metaalbewerking en afhaalmagazijn

Leuningwerk

Trappen

Omkastingen

Keukens en meubels

Medische apparatuur

Zelfrijdende machines

Reparatie landbouwmachines

Revisie grijpers en graafbakken

Hydrauliek/besturingen

Zeef-spoeltrommels

Werk olie-gas industrie

draai- en freeswerk

Plaatwerk

Constructiewerk

Werk aan sluizen en bruggen

Mekos Schagerbrug BV Tel.(0224)571555

Inmeet en tekenwerk

Luifels en beplating

Mekos precisie egaliseermachines

Nijverheidsweg 5 info@mekos.nl

1751 HG Schagerbrug www.mekos.nl


AgriPool Uitzend BV

zorgt voor flexwerkers Buitenlandse flexwerkers worden in Nederland nog steeds te vaak driehoog-achter zonder stromend water en privacy ‘gehuisvest’. Daniel Janus heeft dit als voormalig arbeidsmigrant van dichtbij meegemaakt. “Die situatie moest veranderen! Daarom startte ik in 2009 mijn eigen uitzendbureau en heb sindsdien, lang voordat het wetgeving werd, de inleners CAO gehanteerd. In 2014 werd John Schuyt mede-eigenaar en hebben we een flinke professionaliseringsslag gemaakt.” Inmiddels heeft het moederbedrijf J & S Holding B.V. drie disciplines, waaronder AgriPool Uitzend B.V.: een NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendorganisatie voor flexwerkers uit binnen- en buitenland met als diensten Werving & Selectie en Uitzenden & Detacheren. AgriPool Uitzend B.V. heeft het zijn missie gemaakt om flexwerkers van goede huisvesting te voorzien. “Privacy, internet, warm water, een fijn bed… daar dragen wij zorg voor”, vertelt Daniel. “Dit zou natuurlijk de norm moeten zijn bij alle huisvesting, maar dat is helaas nog

steeds niet zo vanzelfsprekend. Gelukkig is het de laatste jaren een stuk verbeterd, vooral in NoordHolland. Maar in sommige delen van Nederland kom je nog steeds schrijnende gevallen tegen.” John vult hem aan: “Wanneer een onderneming zorgt voor goede huisvesting, een veilige haven, voor zijn personeel, dan zullen zij ook loyaler zijn aan het bedrijf. Het is een wisselwerking.” Uitgebreid pakket De uitzendorganisatie zorgt naast huisvesting o.a. ook voor flexwerkers voor de BSN, zorgverzekering, vervoer en het koppelt ‘de juiste flexwerker aan het juiste bedrijf’. John: “Iedere potentiële flexwerker bezoekt eerst ons kantoor voor een intakegesprek. Dat is altijd persoonlijk. Op die manier kunnen we zelf ervaren wat voor persoon we voor ons hebben en waar hij/zij goed zou passen.” Als de perfecte match is gevonden, zorgt AgriPool Uitzend B.V. ook nog eens voor een goede zorgverzekering. “Wij bieden een uitgebreid pakket, zodat zowel de flexmigrant als de onderneming een fijne en goede start heeft.”

AgriPool Uitzend B.V. onderscheidt zich niet alleen door dit brede zorgpakket, geeft Daniël aan. “Wij hebben een platte organisatie, waarbij de lijnen kort zijn. Zowel onze Front- als Backoffice zijn goed te bereiken. Goed personeel is lastig te vinden, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar door onze transparante, duidelijke en persoonlijke communicatie proberen we ons op een positieve manier te onderscheiden!” Opdrogende arbeidsmarkt Maar na de huizenmarkt droogt onverwacht ook de arbeidsmarkt op merken John en Daniel. “Er zijn hiervoor meerdere redenen; allereerst het imago van de slechte huisvesting en de onderbetaling. Maar ook de coronacrisis én de overheid (denk aan de hoge belastingen voor flexmigranten!) maken het niet eenvoudig om als flexmigrant in Nederland te werken.” Er staat een record aan vacatures open en de vraag naar flexwekers is groter dan het aanbod. Het bedrijfsleven heeft dit probleem inmiddels ook opgemerkt en tal van

ondernemingen nemen maatregelen. John: “Er wordt flink aan de huisvesting gewerkt. Vooral in de agrarische sector zien we dat er mooie appartementen speciaal voor flexwerkers worden gebouwd. Ook wijken bedrijven/inleners steeds vaker positief af van de CAO-bepalingen. Dat is niet gek: geen personeel betekent immers geen bedrijf!” Om de opdroging van de arbeidsmarkt tegen te gaan, willen John en Daniel de samenwerking opzoeken met andere instanties. “Samen sta je sterk. Zo’n 5 jaar geleden gingen wij al samenwerken met andere uitzendorganisaties, zodat we samen uit een grotere vijver van flexwerkers konden vissen. Nu is het tijd om met onze relaties, het UWV, de gemeenten en de overheid oplossingen te bedenken voor de uitdagende arbeidsmarkt. Flexwerkers zijn onmisbaar, laten we samen Nederland weer aantrekkelijk voor hen maken!”, aldus het ondernemersduo. www.jsholdingbv.nl

AGRIBUSINESS 11


SpruitTransmissies

officiële distributeur van NSK Vooral in de agrarische sector is het van belang dat men kan vertrouwen op de machines. Wanneer een machine stilstaat kan dit leiden tot een hoge kostenpost voor de ondernemer. De lageroplossingen van NSK, waar Spruit Transmissies officieel distributeur van is, zijn van hoge kwaliteit en zorgen voor een lange operationele levensduur. NSK Agri Disc Hubs De NSK Agri Disc Hubs zijn hier een goed voorbeeld van. Vooral schijveneggen, mestschijveneggen en strokenbewerkers hebben hier profijt van. Agri Disc Hubs zijn kant-en-klare lagerunits die

12 AGRIBUSINESS

NSK produceert in zijn fabriek in Munderkingen, Duitsland. Deze handige producten hebben een hoog rendement en een robuust cassetteafdichtingssysteem ter bescherming tegen zware omstandigheden. De combinatie van labyrint- en contactafdichtingen dient daarbij om te voorkomen dat vet weglekt. Het resultaat is dat gebruikers met de ´levenslang gesmeerde´ Agri Disc Hub lagerunits profiteren van een onderhoudsvrije werking. Zelfs onder extreme druk hebben Agri Disc Hubs - en dus ook de machines waarin ze worden toegepast - een levensduur die

vele malen langer is dan die van andere verkrijgbare oplossingen. Zelf ervaren? Neem contact met Spruit Transmissies op, zodat wij de juiste en meest effectieve lageroplossing voor u kunnen leveren. Lageroplossingen voor zaaimachines NSK levert eveneens lageroplossingen voor zaaimachines, waaronder eenkorrelige-, schijf- en tandzaaimachines en strokenfrezen. Deze worden tijdens het werk blootgesteld aan verontreinigingen, zoals stof en modder maar ook aan dwarskrachten en schokbelastingen. Als de lagers

van de machine niet op dergelijke bedrijfsomstandigheden zijn ontworpen, kan voortijdige uitval het gevolg zijn. Kies daarom voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Agri Disc Hubs. Ze zijn niet alleen kostenefficiënt en eenvoudig te installeren en te vervangen, ze zijn ook uitwisselbaar met producten van andere lagerproducenten. Andere NSK oplossingen voor zaaimachinetoepassingen zijn onder meer tweerijige hoekcontactlagers (inclusief extra brede varianten) met speciale cassetteafdichtingen. Deze lagers nemen niet alleen radiale en axiale


Aan lagers voor gebruik in de landbouwindustrie worden speciale eisen gesteld. Deze hebben te maken met mogelijke risico´s door o.a. vuil, stof, mest, kunstmest en schokbelastingen. NSK heeft tientallen jaren ervaring met het ontwerpen en produceren van lagers met speciale materialen, afdichtingen en smering, die zorgen voor een langere levensduur bij bodemtoepassingen met bijvoorbeeld grondbewerkings- en zaaimachines. Deze lagers zijn op voorraad verkrijgbaar bij Spruit Transmissies.

krachten in beide richtingen op, maar kunnen ook met succes kantelmomenten overdragen. QJ vierpuntslagers Een ander aanbod uit het NSK programma dat Spruit Transmissies levert voor de landbouwsector is de QJ serie van vierpuntslagers. Hierbij zorgt een contacthoek van 20° niet alleen voor een langere

levensduur, ook stilstand wordt tot een minimum beperkt en onderhoudskosten worden verlaagt. Diepgroefkogellagers met DGafdichting zijn daarnaast een uiterst betrouwbare, hoogwaardige lageroplossing, met name voor zaaimachineschijven. De DG-afdichting onderscheidt zich van standaard afdichtingen

door een dubbele lip van met staal versterkt acrylonitril-butadieen rubber, die zeer goede bescherming biedt tegen stof en water. Bovendien is aan de binnenkant van de diepere, U-vormige groef een extra afdichting aangebracht die tevens een effectieve vetbarrière vormt. Uiteindelijk stellen extreem zware bedrijfsomstandigheden, samen met hogedruk-

reinigingsroutines, hoge eisen aan lagers en afdichtingen voor de landbouwindustrie. En dat biedt het NSK programma! Extra voordeel: Spruit Transmissies zit bij u ‘om de hoek’, waardoor snelle levering van lageroplossingen wordt gewaarborgd. Meer informatie: www.spruit.nl

AGRIBUSINESS 13


WWW.STAPELBED.COM

Metalen stapelbare bedden, als enkel of als dubbel bed

69,-

v.a.

Kwaliteit: Hufter- en Hooligan proof!! Metalen nieuwe lockerkasten • hang-leg • SNF norm Een-deurs kast 45x50x185

á

99,-

Twee-deurs kast 60x50x185

á

129,-

WIBA BANDENSERVICE

Kantinetafels & Stoelen Matrassen & Kussens

Industrieweg 30B 2382 NW Zoeterwoude Tel: 071-5230184 info@stapelbed.com WWW.STAPELBED.COM

Met ons heeft u direct een Band!

WWW.AGRATYRE.NL

MONTAGE OP LOCATIE MOGELIJK

Al meer dan 35 jaar is Wiba Bandenservice een begrip in Noord Holland. Barsingerweg 39 1000TNIEUWE 0224-221207 MEER DAN 1766 GE Wieringerwaard F 0224-221657

E info@wibabanden.nl EN GEBRUIKTE i www.wibabanden.nl

BANDEN EN WIELEN OP VOORRAAD!

Leveren van:

In- en verkoop van:

Diensten:

Afvoer afval:

Groencompost Gft compost Champost Gips

Vloeibare mest Vaste mest Biomest

Breedstrooien Zodebemesten Bouwland bemesten Kraanwerk Transport

A + B hout Houtsnippers Groenafval Agrarisch/ bollenafval

Transport en dienstverlening Handel in meststoffen Heeft u interesse? Bel ons gerust! www.facebook.nl/holtropwieringerwerf 06 - 52 17 07 48


Zo’n 70 tot 80% van het verzuim bij ondernemingen heeft een niet-medische achtergrond, blijkt uit de schatting van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Henk Meijer (61), directeur van HMM (Henk Meijer Mediator), legt uit dat het ‘snel in gesprek gaan met de werknemer’ langdurig verzuim de kop kan indrukken. “Daarbij is het belangrijk dat er gesproken wordt met een extern (vertrouwens)persoon, zodat de medewerker zijn of haar verhaal ook echt kwijt kan. Op dat moment kom ik in actie.”

Als geregistreerd (MfN en ADR) mediator neemt Henk een bak met ervaring en kennis mee. “Ik heb veel gereisd en heb over de hele wereld gewerkt in de commercie. Van Sydney tot Dubai en van China tot Spanje. Daarnaast heb ik eigen bedrijven gehad en ben ik in Nederland commercieel directeur van een groot softwarebedrijf geweest. Door deze rijke achtergrond weet ik wat een ondernemer bezighoudt en ken ik de valkuilen bij organisaties.” Aanmodderen kost geld Die valkuilen zijn voornamelijk het ‘niet in gesprek gaan’ of juist het

gesprek aangaan als leidinggevende of directeur van de desbetreffende organisatie. “Twee voorbeelden die inherent kunnen zijn aan langdurig verzuim. Ik wil met mijn onderneming andere ondernemers helpen om het verzuim terug te dringen. Niet alleen op financieel vlak win je daarmee, ook in de bedrijfsvoering zelf. Er ontstaat namelijk een prettigere werksfeer en de productiviteit gaat omhoog. Een win-win-situatie, dus.” Henk geeft aan dat snel ingrijpen bij ziekmeldingen erger kan voorkomen. “Te vaak heb ik gezien dat er door de ondernemer te lang

Voorkom langdurig verzuim met

HMM

wordt ‘aangemodderd’ om het probleem zelf op te lossen. In de praktijk betekent dit vaak dat het verzuim juist toeneemt met alle gevolgen van dien. Er ontstaat een verzuim langer dan zes weken, de Wet verbetering poortwachter moet in werking gezet worden, de werkzaamheden moeten door collega’s opgepakt worden en soms dient de medewerker zelfs vervangen te worden. Veel gedoe en hoge kosten, die voorkomen kunnen worden.” Extern persoon inschakelen De mediator adviseert elke onderneming een extern persoon in te

schakelen, wanneer er een paar keer een ziekmelding van dezelfde medewerker is geweest. “Misschien kan de werknemer moeilijk ‘nee’ zeggen, wordt hij/zij gepest of seksueel geïntimideerd, is er een verstoorde thuissituatie, is hij/zij niet blij met veranderingen of kan hij/zij niet met zijn/haar leidinggevende door één deur. Diverse voorbeelden die vaak niet aan een intern persoon worden verteld. Maar bij een extern persoon met geheimhoudingsplicht krijgt men een veilig gevoel en komen problemen op tafel, waardoor er oplossingen gezocht kunnen worden.”

AGRIBUSINESS 15


www.necap.nl

-

Wieringerwerf

-

Tel: 0227-603353

geen agribusiness ontvangen? Uw Groene Vakwinkel/ CAV Agrotheek Zuidrak 18 Wieringerwerf Rustenburgerweg 2a Ursem De Gouw 73 Hoogkarspel

Klaver Agrarisch Vastgoed Trambaan 12 Nieuwe Niedorp

Zeeman Reclame Groep Industrieweg 27 Den Helder Witte Paal 212 Schagen

Rabobank West-Friesland Graanmarkt 1 Zwaagdijk-Oost

De OndernemersCentrale Oostwal 2 Tuitjenhorn

of bel 0223-523006

Agri Agri noord-hollAnd

nr. 16

noord

JAArgAng 3 oKtober 2018

Tegra Systems Wegen en etiKetteren

voor Agr Arisc

he onder nem

ers in We s t- F r i e

s l A n dUw , h Forddealer o l l A n d s Kin noord Holland roon, sch Agen, den helder en texel


Jan van der Sluis, Directeur eigenaar J. van der Sluis BV

Precisie Landbouw / Smart Farming J. van der Sluis BV is een landbouwmechanisatie- en Intern transport bedrijf met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland.

Daarnaast adviseert Henk bedrijven die kampen met een ziekteverzuim hoger dan 4,2% (het landelijk gemiddelde) met regelmaat een extern (vertrouwens)persoon in te schakelen. “Werknemers kunnen dan altijd aan de bel trekken als het nodig is. Zelfs buiten werktijden om. Dit zal een structureel verschil maken in de hoogte van het verzuim. Het is investeren in de gezondheid van je personeel én dus in de gezondheid van je bedrijf. Overigens vallen de kosten erg mee. Helemaal als je die vergelijkt met de kosten van het langdurig verzuim traject.” Doordat Henk een driedubbele pet op heeft; ondernemer, mediator en vertrouwenspersoon, kan hij het verschil maken voor zowel de werkgever en de organisatie als voor de werknemer. “Ik begrijp beide kanten en heb de professionele tools en handvatten plus de ervaring en kennis in huis om op de juiste manier in te grijpen.” Prediation© Naast dat Henk geregistreerd arbeidsmediator en familiemediator is, staat hij ook in het Voorkans Register. “Vanuit mijn commerciële rol heb ik niet alleen het probleem met verzuim en de verkeerde aanpak daar-

van opgemerkt, ook zag ik met regelmaat de verkeerde onderlinge verhouding tussen compagnons, waardoor startups op termijn vaak strandden. Dat is prima op te lossen, wanneer er vooraf aan de samenwerking duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarom geef ik nu ook Prediation©.” Dit is een nieuwe methodiek in Nederland dat draait om het vooruitkijken, vooruitdenken en het managen van de verwachtingen. Volgens Henk weten startups vaak heel goed wat ze willen gaan doen, maar niet hoe ze dat precies samen gaan bewerkstelligen. “Met Prediation© maak je goede afspraken met elkaar die je in een duurzaam contract vastlegt. Deze overeenkomst vormt een stevig fundament onder het nieuwe bedrijf. Dat geeft rust en vertrouwen, ook voor de eventuele investeerder, én versterkt de onderlinge relatie.” Deze methodiek is een mooie aanvulling op zijn werk als mediator en vertrouwenspersoon. “Of het nu beginnende ondernemingen zijn of volwassen bedrijven die al jaren bestaan, ik wil ze graag helpen om (nog) succesvol(ler) te worden!” Meer informatie: www.hmm.nl.

In de vorige keer column ging het over toekomstbestendigheid, toen viel het woord precisielandbouw al. Precisielandbouw of Smart Farming is niet meer weg te denken uit de hedendaagse landbouw. Smart Farming is eigenlijk een verzamelnaam van technische innovaties waar data uit voorkomt om heel specifiek te werk te kunnen gaan. Sommige sectoren zijn hier al jaren mee bezig en andere staan nog aan het begin. In de veehouderij bijvoorbeeld wordt al jaren gebruik gemaakt van een melkrobot, hierdoor is men onder andere in staat om de koe individueel te volgen, hoeveel melk geeft de koe, welke behoefte is er qua voer etc. In de akkerbouw en bollenteelt wordt veel gebruik gemaakt van GPS besturing. Voor Noord Holland en de Bollenstreek zijn wij exclusief dealer van het merk Raven (v/h SBG). Jaarlijks bouwen wij op nieuwe en gebruikte tractoren van diverse merken een kleine 100 sets op. Veel gebruikt in de bloementeelt is teeltregistratie, aan de hand van GPS kun je je perceel in kaart brengen en weet je precies waar welke bollen staan en hoeveel. Met het gebruik van taakkaarten kun je dan ook nog plaats specifiek machines aansturen, denk bijvoorbeeld aan kunstmeststrooiers of veldspuiten. Omdat er steeds minder gespoten mag worden wordt er steeds intensiever geschoffeld, dit gebeurd door camera besturing. De camera herkent de plantjes en zorgt ervoor dat er op hoge snelheid op 2cm langs de planten geschoffeld wordt. Zomaar een paar voorbeelden van Smart Farming. We produceren per hectare vier keer zoveel aan voedselproducten als het gemiddelde in Europa. We horen ook bij de top als het gaat om dierenwelzijn, diergezondheid, reductie van antibiotica en met het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met Smart Farming kunnen we onze toppositie in de landbouw handhaven én inspelen op maatschappelijke eisen en wensen. Wilt u meer weten over precisielandbouw neem dan gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen.

AGRIBUSINESS 17


Oosterhuis Techniek is slijtvast

Oosterhuis Techniek b.v. in Wieringerwerf is een allround bedrijf voor las- en constructiewerk met specialisatie in slijtvast en gecertificeerd laswerk. Sinds 2018 is Pieter Staats verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding als bedrijfsleider. “Ik zit mijn hele leven al in het staal. Ooit begonnen als leerling ijzerwerker op de scheepswerf in Groningen. Door opleidingen en cursussen te volgen werd ik werkvoorbereider en later projectmanager. Nu zit ik al drie jaar op mijn plek als bedrijfsleider bij Oosterhuis”, vertelt Pieter.

Oosterhuis Techniek houdt zich bezig met het lassen van staal, aluminium en RVS, het oplassen van slijtvast materiaal, zoals stortbunkers, en verzorgen zij divers constructiewerk, zoals trappen, plaatwerk, kokers en balken. “Daarnaast kunnen wij plasmasnijden, knippen, zetten, walsen en ponsen. Alles doen we in huis, in eigen beheer. In de loop der jaren heeft Oosterhuis veel kennis en ervaring verkregen op dit gebied. We maken gebruik van speciale materialen, zodat we hoge kwaliteit en duurzaamheid kunnen waarborgen.” Die specifieke kneepjes

18 AGRIBUSINESS

van het vak zijn ‘het geheim van de smid’. “Mede daarom werken we alleen met vast personeel. We willen onze manier van werken beschermen en de controle op kwaliteit hoog houden. Met extern personeel is dat lastiger te garanderen.” Gecertificeerd laswerk Diverse opdrachtgevers van Oosterhuis eisen gecertificeerd laswerk. “Een ZZP’er voldoet vaak niet aan de extra hoge eisen waar wij vaak mee te maken hebben. Met onze eigen vakmensen voldoen we hieraan. Wij zijn o.a. ISO3834-2 en

EN1090 gecertificeerd. Onze klanten zoals Tata Steel accepteren alleen laswerk dat volgens deze certificeringen wordt geleverd. Ook voor HVC, waar wij onder meer oplaswerk voor de groenvermalers voor verzorgen, eist hoge kwaliteit. Het is simpel: als het materiaal te snel slijt, kost het onnodig veel geld en wanneer het materiaal niet volgens bepaalde eisen is gelast, kan er een veiligheidsissue ontstaan. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Ons team zorgt ervoor dat de slijtvastheid zo optimaal en het materiaal zo betrouwbaar mogelijk is.”

Eigen kweekvijver Mede door deze hoge eisen is het lastig voor Oosterhuis om op te schalen. “Een lasdiploma van school is niet voldoende voor onze klanten en de meeste externe lassers zijn niet zo hoog gekwalificeerd als nodig is in onze branche. Intern zorgen we voor goed opgeleid personeel, maar dat heeft tijd nodig.” Oosterhuis is daarom ook erkend leerbedrijf, waarmee we een eigen kweekvijver hebben. We hebben altijd stagiaires lopen, die we graag de fijne kneepjes van ons mooie vak leren. Een interne praktijkopleider, veiligheidskundige en


lascoördinator dragen hier zorg voor. Inmiddels zijn er al een paar veelbelovende krachten blijven ‘hangen’. Op dit moment hebben we een BBL3 en een snuffelstagiaire lopen. Weer twee toppers, waarvan ik hoop dat ze na hun opleiding bij ons blijven.”

industriële klanten, zodat we onze kansen kunnen verruimen. Een soort slijtvastheid van onze eigen onderneming, zeg maar! Doordat we lid zijn van de Metaalunie is het haalbaar om ook in de zware industrie in Duitsland, Engeland en België door te dringen.”

Buitenlandse staalindustrie Pieter geeft aan dat Oosterhuis Techniek in de nabije toekomst ook buiten de Nederlandse landsgrenzen wil opereren. “Het is ons streven om ook slijtvaste onderdelen te leveren aan de buitenlandse

De smid om de hoek De bedrijfsleider geeft aan dat hij ook graag meer bekendheid in de eigen regio wil bewerkstelligen. “Grote opdrachten zijn interessant en uitdagend, maar wij vinden het net zo leuk om de klant ‘om de hoek’ te bedienen. Ik zou het fan-

tastisch vinden als ondernemers en particulieren gewoon even binnenlopen als ze iets nodig hebben met betrekking tot laswerk. Een kwalitatief goede smid in de buurt is altijd fijn, toch! Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig om een trapbordes te maken voor een woning in de buurt. Heel ander werk dan stortkokers lassen, maar ook ontzettend leuk. Bovendien houdt de afwisseling ons team scherp en enthousiast.” Belangrijke partnerships In principe kan Oosterhuis Techniek b.v. alles maken. “We hebben

een uitgebreid machinepark en werken samen met twee zusterbedrijven: Staalconstructiebedrijf Rolas Ridderkerk en montagebedrijf Rolas IJmuiden. Ook hebben we in Hoogvliet nog een draaierij en hebben we een nauwe samenwerking met Falcon Engineering, die gespecialiseerd is in ontwerp, tekenwerk en het doorrekenen van constructies. Door deze partnerships kunnen we de klant volledig ontzorgen; van het ontwerp tot en met de montage”, besluit Pieter. Meer informatie: www.oosterhuistechniek.nl

AGRIBUSINESS 19


‘’LDPE kunststof rijplaten, lichtgewicht en super sterk’’. Meerdere afmetingen en gegraveerd met logo mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

vanaf

€ 39,50 per stuk

Doorlopend advies + Continue vraag & aanbod van agrarische productierechten GROETWEG 1 | 1775 PL MIDDENMEER | BEL 0227 60 80 32 | COENKNOOK.NL

Bos Rubber | Schagerbrug | Tel. 0224-571468 | www.bosrubber.nl | info@bosrubber.nl

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

DOORNBOS • DUBEX spuitmachines • Kachels op olie en gas • KÄRCHER hogedrukreinigers • Voor al uw constructiewerk • Reparatie en onderhoud • Transportbanden • Uw ijzer leverancier Prins Bernhardweg 3A Slootdorp | 0227-581398

www.lmbdoornbos.nl

Van stolpboerderij tot serre Van koelcel tot kantoor De Lange Ring 1 • 1761 AS Anna Paulowna • Telefoon: 0223-531494 • Fax: 0223-533894 Email: info@fxhuiberts.nl • Internet: www.fxhuiberts.nl


Coen Knook, Coen Knook Advies & Bemiddeling

Geert Steenhuis, Total Crop Care B.V.

Jeroen de Schutter, Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023

Precisielandbouw

Pulserend Spuiten

De afgelopen maanden zijn de invalshoeken voor het nieuwe Landbouwbeleid welke ingaat vanaf 1 januari 2023 steeds duidelijker geworden. Hoewel er op detail niveau nog nadere invulling moet komen zijn de hoofdlijnen wel duidelijk. Binnen het nieuwe beleid komen veel Europese doelstellingen samen als het gaat om Klimaat, Landschap, Biodiversiteit, Water en Bodem. Dit resulteert in maatregelen op bedrijfsniveau om per hectare een directe betaling te kunnen ontvangen. Deze voorwaarden zijn niet vrijwillig en zullen per bedrijf in meer of mindere mate invloed hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit verschilt heel erg per sector en per regio.

Weer zo’n heerlijk containerbegrip. Iedereen heeft het er tegenwoordig over, zelfs mijn vrouw en ik (ze is werkzaam op de AERES Hogeschool in Dronten). Ik vertelde haar dat ik een column mocht schrijven over precisielandbouw en ze vertelde dat er nog weinig afstudeerwerkstukken voorbij komen zonder het woord “precisielandbouw”.

Laat ik uit alle voorwaarden een voorbeeld noemen: Dat gaat over Niet-productieve oppervlakte of landschapselementen. Binnen deze voorwaarden worden bedrijven verplicht om een minimum aandeel niet-productieve oppervlakte aan te leggen of in stand te houden, denk hierbij bijvoorbeeld aan groene braak, gras- en akkerranden en sloten. Deze oppervlakte moet ongeveer gelijk zijn aan 7% van de totale bedrijfsoppervlakte. Bovenstaande is slechts een voorbeeld van ongeveer 9 verplichte maatregelen die een behoorlijke inspanning gaan vragen. Als ik deze voorgenomen voorwaarden projecteer op ons huidig klanten bestand voorzie ik dat er vragen en discussie zal ontstaan hoe een en ander in de praktijk uitvoerbaar wordt. Hopelijk wordt er in de details die komend najaar bekend worden nog extra mogelijkheden gecreëerd die aansluiten bij de praktijk. Als het gaat om het thema Bodem heb ik afgelopen jaar vanuit het ministerie de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan een verdieping opleiding Bodemkunde aan de Hogeschool in Dronten. Samen met ander adviseurs gaan we dieper in op alle eigenschappen en elementen in onze bodem. Zo hebben we de afgelopen weken heel Nederland door gekruist en alle aanwezige bodemtypes geanalyseerd. Van de Limburgse Löss gronden naar het Noordelijke zand gebied, Van de kreekruggen in Zeeland naar de zeeklei polders in Groningen. De bedoeling is dat wij na deze tweejarige opleiding binnen het Landbouwbeleid onze kennis gaan over brengen naar de praktijk en zo een bijdragen kunnen leveren aan het weerbaarder maken van onze bodem en voorbereid zijn op de steeds extremer wordende weersinvloeden.

Volgens Wikipedia, een zeer betrouwbare bron, is precisielandbouw het nauwgezet en een efficiënt bedrijven van geautomatiseerde landbouw en maakt daarbij gebruik van GPS, sensoren op de grond of vanuit de lucht (per drone of satelliet), en computers op de landbouwmachines of -voertuigen. En daar zijn tegenwoordig veel partijen mee bezig. En in de toekomst zullen daar nog wel een paar bijkomen. De technologie op het gebied van sensoren gaat razendsnel en wordt steeds goedkoper. Hetgeen wat de meeste bedrijven gemeen hebben, is dat het gaat om de data. Door het genereren van data, op welke manier dan ook, kunnen we in de toekomst nog meer aan precisielandbouw doen. Veel mensen zijn er bang voor “wat gaan ze met mijn data doen?” maar ik denk dat we meer moeten nadenken over het collectieve doel. Door middel van het combineren van veel databronnen zijn we in staat in de toekomst voorspellingen te doen op bijvoorbeeld het gebied van ziekten en plagen. Maar ook betrouwbaarder bepalen wanneer, waar en hoeveel we moeten irrigeren, bemesten of moeten spuiten (of niet). Maar daarvoor moet men wel de handen inéén willen slaan. En daar slaan we voor mijn gevoel nog wel eens de plank mis. Veel bedrijven ontwikkelen hun eigen app of platform waarop hun sensoren goed pres(en)teren maar waardoor het combineren dat meerdere databronnen bemoeilijkt wordt. Het genereren van data is niet zo moeilijk, maar het combineren en er vervolgens wat mee doen, dat is de kunst. En daar moet meer de focus op liggen.

Dat de landbouw al jaren bezig is om op een high-tech manier, duurzaam te produceren is helaas niet bij iedereen bekend. Met name in Den Haag leeft een verouderd (en daardoor verkeerd) beeld. Zo wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vaak op de verkeerde manier uitgelegd. We hebben het in feite over plantmedicijnen. De plant wordt beschermt tegen ziekten en plagen. Al enige jaren is het besef dat de standaarddoseringen niet (altijd) overeenkomen met de gewenste praktijk. Immers grondsoorten, organische stof, plantdichtheden, rassen, etc. kunnen allen verschillen binnen een perceel. Soms zelfs binnen 1 hectare. Hierdoor zijn de (nu nog) voorgeschreven doseringen per hectare in feite achterhaald. De toepassingsapparatuur is inmiddels doorontwikkeld dat we met taakkaarten exact kunnen bepalen waar welke dosering nodig is. De landbouwspuit die hier in voorop loopt is de pulserende spuittechniek. Deze kan per dop de dosering aanpassen. Via het loonbedrijf van Heyboer beschikt CAV Agrotheek over deze spuittechniek, waar over een breedte van 47 meter, 188 doppen individueel kunnen worden aangestuurd. Samen met telers worden taakkaarten uitgewerkt waarbij bijvoorbeeld verschillende doseringen per ras kunnen worden toegediend. Er bestaan immers rasverschillen in vatbaarheid voor schimmels en insecten. Door de vatbare rassen de volle dosering te geven tegenover bijv. een 50% dosering voor de minder vatbare rassen, levert dit een duurzamer gebruik op. En daardoor een besparing op de gebruikte middelen. Kortom, een win-win situatie voor zowel (de portemonnee van de) teler als het milieu. Politiek Den Haag hoeft niet in te zitten over verduurzaming van de landbouw. We zijn er zelf, iedere dag, al volop mee bezig.

AGRIBUSINESS 21


Ilse van der Poel, Advocaat Schenkeveld Advocaten

COLUMN

Het verschil tussen indeplaatsstelling en medepacht Op grond van het pachtrecht is de pachter verplicht om de gepachte grond persoonlijk te gebruiken. Doet hij dat niet? Dan kan de verpachter de pachtrelatie beëindigen. Als de pachter de werkzaamheden in het bedrijf wil gaan afbouwen en de dagelijkse leiding aan een opvolger wil overdragen, moet de pachtovereenkomst aangepast worden. Afhankelijk van de situatie kan de pachter kiezen voor indeplaatsstelling of medepacht. Indeplaatsstelling Bij indeplaatsstelling neemt de opvolger de pachtovereenkomst over. Indeplaatsstelling is geschikt als de pachter zich (vrijwel) helemaal terugtrekt en - in ieder geval - de dagelijks leiding van het bedrijf overdraagt aan de opvolger. Medepacht Bij medepacht wordt de opvolger naast de oorspronkelijke pachter op de pachtovereenkomst geplaatst. Daarmee komen de verplichtingen uit de overeenkomst op beiden te rusten. Medepacht is geschikt als de werkzaamheden in het bedrijf geleidelijk worden afgebouwd door de oorspronkelijke pachter. Voorwaarden Als de verpachter aan de indeplaatsstelling of medepacht wil meewerken, moeten de wijzigingen worden opgenomen in een pachtwijzigingsovereenkomst en deze moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Grondkamer. Er is dan relatief veel vrijheid om de overeenkomst vorm te geven. U kunt bijvoorbeeld overeenkomen om een broer, zus of andere derde als (mede) pachter in de overeenkomst op te nemen. Wil de verpachter niet meewerken? Dan kan de rechter worden gevraagd om een gedwongen indeplaatsstelling of medepacht. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: • Betreft het een vordering tot indeplaatsstelling? Dan moet de oorspronkelijke pachter de vordering zelf indienen. • Het verzoek mag slechts worden ingediend voor een beperkte groep naasten: de echtgenoot of geregistreerd partner of een of meer van de kinderen, kleinkinderen of pleegkinderen. Bij indeplaatsstelling mag ook worden verzocht een of meer van de medepachters in de plaats te stellen.

• De opvolger moet voldoende waarborgen bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Dat betekent dat de opvolger in staat moet zijn om zelfstandig het bedrijf voort te zetten. In de rechtspraak zijn daarvoor verschillende criteria ontwikkeld. De rechter beslist op het verzoek ‘naar billijkheid’, waarbij alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Bovendien kan de rechter voorwaarden verbinden aan de indeplaatsstelling of medepacht.

22 AGRIBUSINESS

GERCON TECHNIEK Gercon Techniek is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in de bouw van landbouwmachines. Van ontwerp in 3D tot een draaiende machine. Door onze landbouw-achtergrond en jarenlange ervaring kunnen wij prima met u meedenken. Ook voor reparatie en onderhoud kunt u bij ons terecht. Altijd zijn wij bezig met het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen. Omdat ieder zijn wens anders is, kunnen wij de bouw van uw machine aanpassen naar uw behoeften. Onze manier van werken is erg persoonlijk, wat ervoor zorgt dat u een machine geleverd krijgt die volledig op u aangepast is. Recent hebben wij een nieuw project afgerond: het maken van een uienverwerkingslijn. Ook zijn wij druk bezig geweest met het optimaliseren van de nieuwe elektrische aardappel selectiewagen. Rijdend op elektromotor is dit een enorm stille en tevens milieuvriendelijke machine. Hij heeft rups aandrijving voor grip en stabiele rijervaring in alle omstandigheden. De zonnepanelen leveren meer stroom, de wagen is lichter en de accu’s zijn beter. De stoelen gaan sneller op en neer en hij heeft verstelbare bedieningspanelen. Kortom: verbeteringen die het gebruik nog fijner maken! Wilt u uw metaalwens door ons laten uitvoeren? Kom langs, of bel! Meer informatie kunt u vinden op onze website: gercontechniek.nl. Wij kijken ernaar uit om een samenwerking met u aan te gaan.


DS Project Management

gaat voor duurzaam advies DS Project Management is door Dion Sankar in 2017 opgericht. Na jaren als projectleider te hebben geopereerd bij grote bedrijven, zoals Siemens en InTec, startte hij zijn eigen bedrijf. “Ik wilde meer persoonlijk en duurzaam advies geven. Klanten verder helpen. Bij grotere organisaties ging dat nauwelijks. Nu kan dat wel en dat doe ik met veel plezier”, vertelt de ondernemer. Dion Sankar en zijn zakenpartner Ron Duiveman adviseren bedrijven over kleine en middelgrote innovatieve projecten in de elektrotechniek en helpen hen bij uitvoering, onderhoud en beheer daarvan. De uitdaging ligt in het zo dicht mogelijk bij energieneutraal komen. “Duurzaam en energiezuinig staan bij ons voorop. Net als een realistische insteek en de lange termijndoelen van de klant. Rendement en terugverdientijd zijn sleutelwoor-

den hierbij.” Dion kan waardevolle informatie geven door zijn technische achtergrond én zijn knowhow en ervaring op het gebied van verduurzaming, waardoor de klant ook op lange termijn geholpen is. Goed advies is leidend “Zonnepanelen zijn een hot-item tegenwoordig. Hartstikke goed! Maar als de installatie niet op de juiste manier is gedaan of de verkeerde panelen zijn gebruikt, dan heeft de klant daar weinig aan. Om die reden ben ik ook inspecteur van zonnepanelen. Voor de verzekering is een rapport vereist bij de zonnepanelen en te vaak komt het voor dat een installatie wordt afgekeurd. Dat is erg vervelend voor de klant. Daarom hamer ik er altijd op dat men zich goed moet laten adviseren op het gebied van zonnepanelen. Er zijn veel onbekwame installateurs bij! Bij DS is advies altijd leidend.” Hergebruik van onderdelen DS Project Management verzorgt

niet alleen duurzame installaties, zoals ledverlichting, zonnepanelen, laadpalen, datanetwerken en beveiligingssytemen. Die installeren zij ook op een zo duurzaam mogelijke manier. “Wij hergebruiken onderdelen van bestaande installaties, als die nog goed functioneren. Zo kan het zijn dat we alleen de buizen bij een TL-installatie vervangen en de bestaande bakken gebruiken. Op die manier kan de klant met een beperkter budget ook weer een tijdje vooruit.” Tevreden klanten In de vier jaar dat DS Project Management bestaat, hebben ze een grote clientèle opgebouwd en mooie projecten op hun naam staan. Het led-lichtplan voor Artfarm geeft Dion als een voorbeeld van zo’n prachtige opdracht. “Joke en Piet Beers, eigenaren van Artfarm, waren hierover zeer te spreken. Een citaat van hen: ‘Met industrieel ogende armaturen en gebruikmakend van de natuurlijke lichtinval in de ruimtes heeft

Dion voor ons een ideale oplossing gecreëerd. De dubbele tl-balken hebben overal plaatsgemaakt voor mooie, sfeervolle lampen die veel beter passen bij ons bedrijf én die maar een fractie van de energie verbruiken. Absoluut win-win.’ Mooi compliment, toch! Tevreden klanten en duurzame oplossingen: daar staan wij voor!” AdviesGroep Wieringen Doordat het bedrijf van Dion en Ron steeds verder groeit en tijd schaarser wordt, hebben zij een deel van de financiële administratie bij AdviesGroep Wieringen (AGW) neergelegd. “Lars de Groote verzorgt onze belastingaangifte. Hij denkt als een ondernemer en we hebben aan een half woord genoeg. AGW is echt een winst voor DS, want zo kunnen wij de focus houden op onze klanten. Zowel in het advies als in de eventueel daaruit rollende duurzame oplossingen.” Meer informatie: www.dspm.nl.

AGRIBUSINESS 23


comex Vortex 75

Uw specialist voor iedere bedrijfsdeur

Vuilwaterdompelpomp met Vlotter Aanbiedingde geldig tot e1in 202

Renovatie of nieuwbouw? Wij helpen u graag! Ruim 40 jaar ervaring in maatwerk oplossingen Vrijblijvende afspraak, kosteloos inmeten en snel een passende offerte 24/7 bereikbaar voor storingen of schade Levering en onderhoud van alle soorten deuren

Melkveehouders kennen deze vuilwaterdompelpomp als de Laval C300, veelal gebruikt in putten in het melklokaal. Als exclusief importeur van Comex pompen (Italië) levert B&S Watering Systems B.V. met de Comex Vortex 75 exact dezelfde pomp als de Laval C300. De constructie en materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit, gebouwd voor professioneel en duurzaam gebruik.

Speciaal voor melkveehouders biedt B&S de Comex Vortex 75 nu aan voor € 215,- ex Btw Voor meer informatie kijkt u op

www.bswateringsystems.nl/producten >pompen Deze actie is geldig tot het eind van 2020, zolang de voorraad strekt.

B&S Watering Systems B.V. agriport 40 | 1775 tB middenmeer (N-H) | t: 0227 656166 m: 06 21716322 | www.bswateringsystems.nl | info@bswater.nl

www.salco.nl - 0228-564200 - info@salco.nl

Salco>AgriBusiness_105x153.indd 1

de specialist in watertechniek en beregeningssystemen uit west-Friesland

03-03-20 16:03

Gratis Bedrijfsverzekeringscheck Als agrariër weet u als geen ander: uw wensen, doelen en situatie zijn altijd in beweging. Ditzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Daarom bieden wij u een gratis en vrijblijvende Bedrijfsverzekeringscheck aan. Wilt u eens sparren over de beste keuzes voor uw situatie? Meld u aan via unive-noordholland.nl/agrarisch-afspraak of bel met 072 502 45 10


Dick Waiboer, directie Klaver Agrarisch Vastgoed

De opdracht tot verkoop

t r o K Agrarisch Wie ben je? Ik ben André Vieveen (37), getrouwd met Forra (35) en we hebben 3 kinderen, Sem (13), Judith (11) en Naomi (8). Waar is je bedrijf gevestigd? Ons bloembollenbedrijf staat aan de rand van Slootdorp, samen met Forra en mijn schoonouders runnen wij Bloembollenbedrijf Tj. Arendse V.O.F. Met welke agrarische werkzaamheden houd je je bezig? We hebben een tulpenkwekerij en broeierij en export. Hierin zijn doe ik werkzaamheden van bol tot bloem en alles wat hierbij komt kijken. Dit doen we met elkaar, in de seizoenen schakelen we hulp in. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van je bedrijf? Mijn schoonvader is het bedrijf gestart rond 1970 in Middenmeer, eerst met alleen teelt, later ook broeierij. Vervolgens is hij op deze plek in Slootdorp gekomen. Ik ben Forra in Aalsmeer op de Middelbare Tuinbouw school tegen gekomen en sinds 2011 zitten we erbij in het bedrijf.

In 2012 zijn we met de export naar mijn zwager in Canada begonnen. Wat zijn je plannen voor de toekomst? We willen een kwaliteitsproduct blijven leveren en inspelen op kansen die op ons pad komen. Als ik geen agrariër zou zijn geweest dan was ik nu? Hovenier Wat is de mooiste plek in de regio? Breezand, daar liggen mijn roots. Wat is je grootste uitdaging? Er liggen meerdere uitdagingen qua ziekten en plagen, beschikbaarheid van goed land voor een goede teelt en bekwame mensen die je in de seizoenen kunnen helpen. Is er een agrariër die je het gunt om de volgende keer in deze rubriek terecht te komen? Peter van Kampen uit Julianadorp.

Schaalvergroting en daarmee stoppende agrariërs is van alle dag. We weten dat een flink deel van de agrariërs boven de 50 jaar geen opvolger heeft of gaat krijgen. Wat wordt dan de route ? In veel gevallen wordt een eventuele verkoop eerst verkend samen met de accountant en de makelaar. Als argument vóór verkoop spreekt de momenteel hoge grondprijs en de onzekerheid over de landbouwvrijstelling. Wat vaak ook meespeelt bij een overweging tot verkoop, is echter de negatieve rente op vrijkomend kapitaal. Realiseert u zich echter wel dat het nadeel van verkoop tegen een lagere prijs in de toekomst misschien wel groter is dan het voordeel van rendement bij verhuur, in plaats van een lage of soms zelfs negatieve rente nu. Wordt de knoop tot verkoop dan doorgehakt dan wordt er onderhandeld met soms meerdere makelaars over de voorwaarden van de dienstverlening. Wat goed is om te weten is wat de makelaar allemaal voor zijn geld doet. Daarbij is niet alleen de prijs van belang, maar de prijs in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening: - Controle eigendomsaktes en vergunningen - Controle feitelijk eigendom ten opzichte van kadastraal eigendom - Beoordeling bestemmingsplan en eventuele mogelijkheden - Beoordeling gebouwen - Uitwerken van een beschrijving en waardering van het te verkopen object - Gezamenlijk uitwerken van een verkoopstrategie en bepalen verkoopprijs - Optimale presentatie van uw bezit op website’s en social media - Begeleiden van bezichtigingen - Onderhandelen, voor een optimale prijs voor u. Hier verdient de makelaar geld voor u! - Financiëel toetsen wederpartij - Opstellen van een koopovereenkomst - Bewaken en controleren proces van verkoop tot levering - Nazorg, o.a. naar accountant t.b.v. fiscale afwikkeling Bovenstaande kan worden samengevat als ontzorgen en laten wij daar nu bovengemiddeld goed in zijn! Wij hebben nog niet meegemaakt dat een opdrachtgever na afloop van een verkoopproces aangaf dat de berekende kosten niet in verhouding waren tot de hogere opbrengst én inspanning en belang van de opdrachtgever. We zien uit naar de volgende ervaring!

AGRIBUSINESS 25


De liefde tussen Petra Hageman en Jos Groen bloeide op tussen de wilde planten. Hun gezamenlijke passie voor het behoud van de natuur door middel van bloemen en planten bracht hen samen. Sinds 2000 runnen zij samen Kwekerij De Bolderik in Wervershoof. “Wij zijn gespecialiseerd in de productie en verwerking van inheemse bloemzaden en kruidachtige gewassen t.b.v. natuurbehoud en -ontwikkeling”, vertelt Petra.

De kwekerij van het stel is volledig biologisch. “Dat wil zeggen dat wij geen bestrijdingsmiddelen of chemische meststoffen gebruiken en de natuur de ruimte geven. Wij werken dus mét en niet tegen de natuur en inmiddels hebben we zo’n 300 soorten wilde bloemenzaden en ongeveer 30 bloemzaadmengsels.”

26 AGRIBUSINESS

Alleen Nederlandse soorten Zelfs met zo’n groot assortiment garandeert de Bolderik de soortechtheid van het zaad. Het grootste deel hiervan is van eigen teelt of van teelten in opdracht en zijn van Nederlandse herkomst. “Het is onze missie om de Nederlandse herkomst van wilde bloemen te

Samenwerken

met de natuur behouden en waar nodig te herstellen of te creëren.” Voor zo’n grote variatie zaden is natuurlijk ruimte nodig. Aangezien De Bolderik zelf 1 hectare land heeft, zijn er diverse agrariërs in de buurt die hun akkers en weilanden ter beschikking stellen voor zaadteelt van wilde planten. “Uiteraard werken wij alleen samen met bedrijven die ook geen gebruik maken van chemische middelen. Extra voordeel van deze spreiding van de teelt is dat er meteen ook een spreiding is van wilde bloemen in Noord-Holland. En dat komt de natuur weer ten goede.”

Aankleding en natuurbehoud De kwekerij van Petra en Jos verkoopt zowel aan particulieren als bedrijven en overheid. “De bloemzaden worden gekocht door mensen die hun steentje willen bijdragen aan de natuur, maar we hebben ook klanten die gewoon gek zijn op de kleurrijke mengels! Onze grootste afnemers zijn bedrijven en gemeenten die het openbaar groen willen aankleden en daarmee meteen aan natuurbehoud doen.” Petra merkt dat er steeds meer belangstelling komt voor meer natuurlijke inrichting en beheer


van de openbare groene ruimtes. “Het inzaaien van bloemzaden heeft inmiddels zijn nut bewezen. Door inzaai kan in korte tijd een grote soortenrijkdom ontwikkeld worden, terwijl het anders wel tientallen jaren zou kunnen duren. Jos en ik hebben de knowhow op het gebied van terreinbeheer en wij geven dan ook altijd een advies op maat.” De wilde bloemenmengsels zijn niet alleen een mooie aankleding, ze helpen ook de toenemende hitte in steden te verminderen. “Bestrating en asfalt houden warmte vast, terwijl beplanting de warmte opneemt en verdampt. Daarmee win je zo een paar graden! Als iedereen ruimte geeft voor bloemen en planten en daarmee ook insecten en dieren, dan is niet alleen de natuur daarmee gebaat, maar ook de mens.” De wilde bloemenmengsels worden bovendien steeds vaker gebruikt om de bodem van landbouwgrond te bedekken. “Kale

akkers in de winter zijn niet gewenst. Door deze te beplanten met een mengeling van wilde bloemen wordt de grond vruchtbaarder en vangen ze het water op bij extreme regenbuien. Bijkomend voordeel is dat het mengsel CO2 opslaat in de bodem, waardoor de uitstoot hiervan wordt verminderd.” Blije bijen Petra laat weten dat bloemenmengsels ook nodig zijn voor het overleven van allerlei insecten, waaronder bijen. “Zo’n 80% van de groente en het fruit dat in de supermarkt ligt is te danken aan bijen. Deze insecten zorgen voor de bevruchting van bloemen, planten en bomen. Niet alleen de honingbij, maar vooral ook de wilde bij is voor ons belangrijk. Zij bestuiven namelijk gewassen waarvan wij de vruchten eten (appels, peren, kersen, pruimen, bramen, etc). Zonder hen zouden veel planten veel minder vruchten geven, met alle nare gevolgen van dien.” De bij is inmiddels een bedreigde

diersoort. Het tekort aan bijen brengt de bestuiving van productiegewassen en diverse soorten bomen in gevaar. In het ergste geval betekent dit dat er geen nieuwe planten en bomen meer bijkomen en dat is voor zowel de natuur als voor de mens slecht nieuws. “Het is dus belangrijk om bijen te helpen met overleven en dat kan door onze bloemenmengels te zaden in tuinen, op balkons, in openbaar groen en op akkers. Daar worden bijen blij van. En wij dus ook!” Groene Route Voor een ieder die graag de natuur een handje helpt of een kleurrijk bloemenmengsel gewoon heel mooi vindt, kan dit online bestellen bij De Bolderik. “Op onze website staat veel informatie over hoe je een bloemenmengsel moet zaaien en beheren. Maar ik kan me voorstellen dat men met zoveel keuze door de bomen het bos niet meer ziet. In dat geval staan Jos en ik hen graag te woord. Ikzelf heb een botanisch analytische achtergrond en samen zitten we

al meer dan 30 jaar tussen de wilde bloemen. Die kennis en ervaring geven we graag door aan onze klanten.” Daarnaast kunnen geïnteresseerden op afspraak langskomen op de kwekerij en start het stel, afhankelijk van de RIVM-richtlijnen, in mei weer met de ‘Groene Route’. “Zoals ik eerder al zei: wij werken samen met de natuur. Doordat wij geen gebruik maken van chemische middelen en de natuur ruimte geven, vind je bij ons op het terrein patrijzen, egels, kieviten, hazen en nog veel meer! Tijdens de Groene Route kun je de natuur zien, voelen en ruiken. Hiermee hopen we anderen te inspireren om ook met de natuur te gaan werken en thuis of op het bedrijf ruimte te maken voor meer groen en wilde bloemen. Zodat ook de generaties na ons nog van al dit moois kunnen genieten!” Meer informatie: www.debolderik.net

AGRIBUSINESS AGRIBUSINESS 27 27


kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

de koelcellen bouwers uit west-FrieslAnd

Al meer dAn 25 jAAr uw pArtner voor: advies | koelcellen | vriescellen | klimaatcellen | scheidingswanden PKD deurenonderhoud | aanrijbeveiliging | dakkokers | testen gasdichte cellen Dennis 06 33 65 36 92

www.sdk-montage.nl

M

Franc

06 21 84 25 22


Smart Farming

Sensoren geplaatst om groei en oogst van broccoli te verbeteren Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes broccolitelers in Noord-Holland Fieldmate sensoren geïnstalleerd. De telers kunnen via een bijbehorende app inzicht krijgen in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur op een specifiek perceel.

Broccoli is een gevoelig product voor schimmels, plagen en het klimaat. Door inzet van digitale technologieën kunnen telers meer inzicht krijgen in het gewas en de bodem. De sensoren helpen bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals gewasbescherming, bemesting en irrigatie en geven actuele informatie over het gewas en de bodem. De gemeten data wordt in de SmartFarm app gecombineerd

met berekende data en data van externe bronnen. Hiermee biedt dit systeem onder andere ook inzicht in de instraling van de zon, de windsnelheid, windrichting en windvlagen van het perceel. Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ziektedruktool, waarbij ook direct meer informa-

tie en uitleg wordt gegeven over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kan preventief worden gehandeld om het gewas optimaal te beschermen, terwijl tegelijkertijd ook overmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen. Binnen het project Weersbestendige Broccoli is de afgelopen periode al een aantal proeven gedaan met verschillende sensoren die zijn gemonitord door Vertify. Deze

resultaten worden gedeeld met de 18 deelnemende broccolitelers in dit project. Doelstelling van de proef is om te kijken hoe telers deze technologie zelf praktisch toe kunnen passen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast verder te kijken naar toekomst van de toepasbaarheid van “Internet of Things” sensoren en big data als tools voor teeltoptimalisatie in de vollegrondsgroenteteelt. De proef wordt begeleid door Vollegronds-

AGRIBUSINESS 29


Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate er sprake is van een infectierisico. groente.net. Karsten Rienstra van Apps for Agri begeleidt de telers met advies en monitoring. Over het project Weersbestendige Broccoli Het doel is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Zo kan broccoli beter bestand gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Zo kan er over

30 AGRIBUSINESS

een langere periode op duurzame wijze een kwalitatief hoogwaardig product geleverd worden. Daarnaast zal door betere monitoring van de teelt door middel van deze teeltwijze een hogere opbrengst per hectare kunnen worden gerealiseerd dan eerder onder gelijke omstandigheden. Door het ontwikkelen van een innovatief teeltsysteem voor broccoli wordt een verdere stap gezet richting een duurzame broccoliteelt. Deelnemers project Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project. Penvoerder van de POP 3 subsidie is GreenPort Noord-Holland Noord. Het

project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Vertify voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven, toeleveranciers en plantenkwekers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie: Erna Steenhuis via e.steenhuis@ vollegrondsgroente.net


Bedrijfsautomatisering Anti virus Back-up Office 365 System monitoring

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

Bestrijding ongedierte Specialisten van AB Vakwerk staan klaar om u van uw ongedierteprobleem te verlossen. Daarnaast krijgt u altijd professioneel advies waarmee u een knaagdierenplaag in de toekomst kunt voorkomen. Bel 088-7301870 of kijk op abvakwerk.nl

Welke indruk maak je met je website?

TIP: gebruik uw ledenbonus om u te laten verlossen van ongedierte!

goed voor elkaar

lees meer op www.smeders.nl


RAVEN GPS SYSTEMEN RAVEN RAVENGPS GPSSYSTEMEN SYSTEMEN

Viper4+ Viper4+ Viper4+ Profi teer van 27% MIA een Profi Profi teer teer nunu nu van van 27% 27% MIA MIA opop op een een geheel complete GPS besturing geheel geheel complete complete GPS GPS besturing besturing

TM TM CR7 CR7TM BETAALBAAR SCHAALBAAR VEELZIJDIG BETAALBAAR BETAALBAAR -- SCHAALBAAR - SCHAALBAAR - -VEELZIJDIG - VEELZIJDIG

• Luxe • Luxe 77 inch 7 inch touchscreen touchscreen Luxe inch touchscreen • Compleet • Compleet met met bekabeling bekabeling en Compleet met bekabeling enen RAM RAM mount mount bevestiging bevestiging RAM mount bevestiging • Uitbreidbaar • Uitbreidbaar naar naar automatische automatische besturing besturing Uitbreidbaar naar automatische besturing • Standaard • Standaard ISO-bus ISO-bus Standaard ISO-bus • IP65 • IP65 (spatwaterdicht) (spatwaterdicht) IP65 (spatwaterdicht) Prijs Prijs vanaf vanaf Prijs vanaf 1.945,1.945,excl. excl. btw btw 1.945,excl. btw

Bel, Bel, geheel geheel vrijblijvend, vrijblijvend, voor voor meer meer informatie: informatie: Bel, geheel vrijblijvend, voor meer informatie: Lisse: Lisse: Lisse: Anna Anna Paulowna: Paulowna: Anna Paulowna: Dirkshorn: Dirkshorn: Dirkshorn: Zwaagdijk: Zwaagdijk: Zwaagdijk: DeDe Goorn: Goorn: De Goorn:

0252-278000 0252-278000 0252-278000 0223-531644 0223-531644 0223-531644 0224-551387 0224-551387 0224-551387 0228-566600 0228-566600 0228-566600 0229-706300 0229-706300 0229-706300

www.vandersluisbv.nl www.vandersluisbv.nl www.vandersluisbv.nl