Noordkop in zaken nr 20

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 20 - 2021

Fort Westoever

als duurzame hotspot INTRAMAR verzekert unieke risico’s

Pierre kookt op locatie

Pagina 10

Pagina 14

De Woonunit: voor ieder interieur Pagina 26

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeervoorwoord / colofon

Circulaire economie

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad afneemt. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze Noordkop in Zaken leest u artikelen over ondernemers die ieder op zijn of haar eigen wijze een steentje hieraan bijdragen.

Z

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

gebied in de regio vallen in zekere zin

Zeeman Reclamegroep BV,

onder circulaire economie.

www.zrgbv.nl

hier enkele voorbeel-

Een circulaire economie bestaat na-

Teksten:

den van. In de cover-

melijk uit drie belangrijke componen-

story

onnepanelen

plaat-

sen en bierbrouwen van regenwater zijn

over

Fort

ten: gebruik van grondstoffen, (on)

vertelt

afhankelijkheid van andere landen en

Dave Kleine hoe hij stroom voor de

het invloed op het milieu (CO2-uit-

hele buurt wilt initiëren en hoe hij re-

stoot). Wij hopen dat u in deze editie

gen wil inzetten voor speelwater,

van Noordkop in Zaken weer veel in-

bluswater en proceswater. Op dit mo-

spiratie kunt opdoen over dit thema.

ment loopt er al een pilot bij Fort

Hoe draagt u op dit moment uw

Westoever. Maar ook het verzekeren

steentje bij met uw onderneming?

Westoever

van windmolenparken op de Noordzee of het interieur van uw winkel laten verzorgen door een expert op dit

Zeeman Reclamegroep BV, Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel fort westoever

Fort Westoever

als duurzame hotspot

Van een autowasser naar een succesvolle horecaondernemer.

terug naar Den Helder en ging hij

Het is het verhaal van Dave Kleine (43), die na veel vallen en

bij Duinoord, het restaurant van zijn

opstaan nu een mooie horeca hotspot in Den Helder leidt. “Ik heb

vader, aan de slag. “Ik was daar al-

altijd alles voor de volle 100% gedaan. Of dat nu afwassen, auto’s poetsen, leren of managen was. Als je alles geeft, kun je eigenlijk niet falen. Alleen maar groeien”, vertelt hij.

H

uren, dus zo’n grote stap was het niet. Maar ik vond het heel belangrijk om niet het stigma ‘het zoontje van de baas’ te krijgen. Door heel

oreca zit overigens ver-

wasser, bediening en startte ik op

hard te werken is dat gelukt en kon

weven in zijn DNA. Zijn

de Hotelschool in Amsterdam en

ik mijn eigen naam in de horecawe-

vader en oma hebben ho-

daarna plakte ik er nog managerop-

reld maken.”

recazaken geëxploiteerd

leidingen aan vast. Ik liep stages en

en zijn zusje was eerder

werkte in diverse restaurants in de

En dat deed hij door Duinoord op-

ook

randstad. Zo kwam ik in aanraking

nieuw op de kaart te zetten. “Het

met hoe mooi deze sector is.”

had toentertijd een beetje een stof-

horecaondernemer.

“Toen ik een jaar of acht

was, poetste ik de cateringauto´s

4

tijd al kelner in mijn schaarse vrije

fig imago en ik was vastbesloten om

van mijn vader en zijn compagnons.

Duinoord op de kaart zetten

er een succes van te maken. We be-

Van daaruit rolde ik verder naar af-

Uiteindelijk keerde Dave in 2000

dachten het western-thema met al-

zaken | Magazine


artikel fort westoever

t bbymatig bierbrouwen me En zo ontstond het ho en we zo’n 600 liter hadden twee vrienden. '’Totdat er vond!’’ hobbymatig geneuzel me ook de douane het geen de Stadsbrouwerij. Dit was het begin van

Zo gezegd, zo gedaan. Naast de brouwerij zou het fort geschikt wor-

les erop en eraan. Binnen twee jaar

netwerk terug te kunnen vallen.

den gemaakt voor diners en fees-

was de omzet enorm gestegen. Die

Mede dankzij collega Walter Bisse-

ten. In augustus 2015 was de eer-

westernlook was niet alleen goed

link diende zich weer nieuwe kan-

ste officiele draaidag. “Er was geen

voor de omzet, want ook de liefde

sen aan.” Hij introduceerde ‘Ik Hou

gas, geen stromend water, geen

bloeide op. Dave leerde hier zijn

van Holland’ en hierop volgden vele

verwarming, geen internet, één

huidige vrouw Stephanie kennen.

bedrijfsfeesten met walking diners,

toilet. In een foodtruck bakten we

“We hebben 8 jaar samengewerkt

teamspellen en quizes. “Het sloeg

hamburgers en daar deden we een

in Duinoord en toen alles lekker

enorm aan. We konden hierdoor

scheutje bier of wiskey in. Voor éch-

draaide waren wij toe aan een nieu-

ons hoofd weer even boven water

te mannen! Ook konden de gasten

we uitdaging.”

houden.”

kiezen uit diverse soorten toppings.

Spijz Eten & Drinken

De Stadsbrouwerij

Den Helder en het liep als een trein!

Die uitdaging vonden ze in 2008

Rond die tijd kreeg Dave ook een

Er gingen wel 70 hamburgers per

in hun een eigen horecazaak Spijz

leerling onder zijn hoede, die een

dag over de toonbank in de eerste

Eten & Drinken. “We waren be-

biertje had meegenomen dat hij

week.”

hoorlijk vernieuwend in Den Hel-

op school had gebrouwen. Meteen

der met ons concept. Elk half jaar

kwamen de initiator en creator in

Helderse Jongens in hoogtijdagen

veranderden we het thema. Hawai,

Dave weer bovendrijven. En zo ont-

Door het grote succes werd de food-

Zuid-Afrika, Marokko, het is alle-

stond het hobbymatig bierbrouwen

truck te klein en werd er uitgewe-

maal langsgeweest.” Spijz beleefde

met twee vrienden. “Totdat we zo’n

ken naar het fort. “Er was niets. We

twee topjaren. Tot de economische

600 liter hadden en ook de dou-

hadden ook niets. We verzamelden

crisis in 2010. Spijz liep tegen een

ane het geen hobbymatig geneuzel

tweedehands stoelen, tafels en een

flinke schuld aan. Maar hoe zwart

meer vond! Dit was het begin van

platenspeler. Via Facebook kon men

het ook werd, Dave zag altijd ergens

de Stadsbrouwerij. De zoektocht

reserveren. Gelukkig was er veel

een lichtpuntje.

naar een perfecte en unieke locatie

gunning vanuit de samenleving in

eindigde bij Fort Westoever. “Ik was

Den Helder. We mochten zelfs een

“Initiator en creator zijn zit gewoon

meteen verliefd. Hoewel het behoor-

bruiloft organiseren. En van een

in me. Vooral op dit soort momenten

lijk vervallen was, kregen we alle

feestje komt een feestje… dus toen

is het fijn om daarop én op ons grote

ruimte om het exploitabel te maken.”

ging het balletje weer rollen!”

Dit was een totaal nieuw concept in

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V.

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks * Heftrucks Handpompwagens zijladers nieuw en gebruikt Elektrische pallettrucks * Verkoop Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks * Verkoop Keuringen van Onderhoud en interntransport reparaties nieuw en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen * Verkoop van semitractiebatterijen Keuringen van interntransport voertuigen Testen van * Verkoop vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG


artikel fort westoever

alweer met nieuwe ideeën, een

ëren.” Daarnaast is Dave samen met

corona-concept:

gla-

zijn brouwgenoten Jos en Mitchel,

online

bezig met een project om energie-

spelshows. Alles werd uit de kast,

neutraal bier te kunnen maken. “Dit

of eigenlijk het hoofd van Dave,

idee ontstond door een bevriende

getrokken.

dit

brouwer die van regenwater bier

succesverhalen. We hadden in de

maakte. Ons fort heeft een bassin

eerste twee maanden drieduizend

waar zo’n 30.000 liter water kan

pretboxen verkocht.” Overdag stond

worden bewaard. De regen sijpelde

in het teken van brouwen en bou-

via een ingenieus systeem door het

wen, ‘s avonds werd er gewerkt

dak en langs de muren naar het

aan de boxen en de spellen, zodat

bassin. Van het kraakheldere re-

corona geen vat kon krijgen op Hel-

genwater dat nog in het bassin zat

derse Jongens.

hebben wij onze Kouwe Snuffel ge-

mourboxen,

pretboxen,

borrelboxen,

“Opnieuw

waren

maakt en die smaakte, al zeg ik het

Hotspot van Den Helder

zelf, erg lekker!”

Door deze vernieuwende ideeën Fort Westoever groeide enorm en

en het enthousiasme van Dave, zijn

Deze manier van hergebruik van

ontpopte zich tot dé hotspot van Den

vrouw en hun sterrenteam is Fort

regenwater viel op en Dave werd

Helder onder de naam Helderse

Westoever inmiddels uitgegroeid

uitgenodigd bij TKI Circulair Rain.

Jongens. In 2017 opende Dave offi-

tot een ware hotspot in Den Helder.

“Inmiddels maken we deel uit van

cieel het café en de zalen. Jaarlijks

“Het ultieme masterplan is om een

onderzoeksproject

werden er zo’n 150 bedrijfsfeesten

duurzame hotspot te maken. Ik zie

Rain, waarin wordt onderzocht in

en 30 bruiloften verzorgd. Daar-

het zo voor me: je parkeert je elek-

welke mate met de Urban Rains-

naast werd er 40 uur in de week

trische auto onder een zonnepaneel

hell hevige regenbuien opgeslagen

bier gebrouwen. “We schaalden

op ons parkeerterrein, vervolgens

kunnen worden en beschikbaar

in no-time op van 1 naar 21 mede-

dompel je jezelf onder in leisure,

kunnen

werkers. Daarnaast deden we een

sport, spel en entainment, daarna

hergebruik als bluswater, sproei-

crowdfunding om onze brouwerij

rijd je een rondje op een e-bike

water, speelwater of zelfs als pro-

te kunnen aanschaffen. Daarmee

door ons prachtige Den Helder, eet

ceswater voor bier en frisdrank.

haalden we 150.000 euro binnen,

je een (h)eerlijke hambuger, neem

De pilot, zuivering van regenwater

waar we onze biervrienden in Den

je wat kruiden en groenten mee uit

voor speelwater, loopt inmiddels

Helder ook weer ontzettend dank-

de tuin van de Groene Stek en rijd

en is mede mogelijk gemaakt door

baar voor zijn!” Eindelijk scheen

je weer met je opgeladen auto naar

de Gemeente Den Helder. Op zo’n

na lange tijd de zon weer en kon

huis. Dat is toch geweldig!”

samenwerking kan ik alleen maar

worden

TKI

Cirulair

gemaakt

voor

trots zijn. Wie weet wat hier weer

Dave met zijn team doorpakken. Tot

Hergebruik van regenwater

allemaal voor moois uitvloeit en Den

De eerste stappen naar dit master-

Helder nog beter op de duurzame

Het corona-concept

plan zijn inmiddels gezet. “Het dak

horecakaart zet. Ik ben er in ieder

Op 15 maart 2020 moest elke hore-

moet vernieuwd worden en daar

geval bij!”

cagelenheid dicht. “We konden niet

zullen we meteen zonnepanelen

lang treuren, we moesten door!” En

op installeren. Hiermee kunnen

zo kwam initiator en creator Dave

we stroom voor de hele buurt initi-

corona.

Meer informatie: www.heldersejongens.nl.

zaken | Magazine

7


artikel intramar

INTRAMAR

verzekert unieke risico’s

8

zaken | Magazine


artikel artikelGastrofarm intramar ‘op oost’

Nadat hij kennis en ervaring had vergaard in onder andere de natte aannemerij en de verzekeringswereld, start Nico de Wit in 1994 zijn eigen bedrijf waarbij beide disciplines samenkomen: INTRAMAR. “Wij zijn als onafhankelijke adviesorganisatie en intermediair gespecialiseerd in de olie- en gasindustrie. Deze wereld vraagt om specifieke verzekeringsbepalingen en daar houdt ons team zich dan ook dagelijks mee bezig”, laat de oprichter weten.

D voorwaarden.

ie specifieke verze-

land. “Een reguliere ‘aansprakelijk-

georienteerd, dus daar bewegen

keringsbepalingen

heidsverzekering’ of een algemene

wij in mee. We verzekeren geen

zijn nodig, omdat

‘avb’ dekken zelden de gehele la-

particulieren, marketingbureaus of

de olie- en gasin-

ding. Wanneer je bijvoorbeeld off-

transportbedrijven.

dustrie werkt met

shore windparken op zee vergelijkt

bijzondere aanne-

met windparken op het land, wordt

De focus is volledig op bedrijven

mings- en inkoop-

het verschil in risico’s al zichtbaar-

en ZZP’ers die werkzaam zijn in

“Deze

der.

de martieme sector en de (offshore)

kenmerken

energie industrie.” Door die focus

zich door opname van niet alledaagse contractsbepalingen gebaseerd

Alleen al bij de aanleg van zo’n park

heeft INTRAMAR niet alleen ver-

op het knock-for-knock principe,

heb je op het water bijzondere en

stand van verzekeringen, maar ook

zoals mutual hold harmless en wai-

kostbare apparatuur nodig, zoals

van de werkwijze van zijn klanten

ver of subrogation rights.” Dit zijn

onderwaterrobots, drones en sche-

en de manier van contracteren.

lastige benamingen voor de unieke

pen. Daarnaast moeten er duikers

“Door die knowhow kunnen wij

risico’s waarmee off- en onshore

worden ingezet en is de zee altijd

onze klanten extra goed adviseren

organisaties in de energiewinning

een onzekere factor. Dat is een we-

over de aansprakelijkheden die ze

te maken kunnen krijgen. “Uit deze

zenlijk verschil met werkzaamhe-

wel of niet naar zich toe trekken.

overeenkomsten vloeien bepaalde

den op het land. Alleen al een ser-

Vervolgens sluiten we daar een

vormen

aansprakelijkheid

vicebeurt van een windmolen op

verzekering op aan. We verkopen

voort. Door mijn maritieme verleden

zee is een enorme operatie. Aan

geen product, maar bieden een

en doordat we als team jaren erva-

ons de taak om de hiermee gepaard

eindoplossing in het gehele traject.

ring hebben met deze branche, zijn

gaande risico’s zo goed mogelijk te

We hebben dan ook intensief con-

we bekend met de contracten én

in beeld te brengen en te verzeke-

tact met onze klanten. Sommige

hoe we verzekeringen daar vloei-

ren.”

bedrijven mogen wel al zo’n 25 jaar

van

bedienen. Dat is het mooiste compli-

end op kunnen laten aansluiten.”

Focus op off- en onshore

ment dat je kunt krijgen, toch!”, be-

Zee versus land

INTRAMAR opereert zowel natio-

sluit Nico.

Nico benadrukt dat de bedrijven

naal als internationaal. “Dit is onze

in deze sector heel andere risico’s

business. Off- en onshore bedrij-

Meer informatie:

lopen dan ondernemingen op het

ven zijn ook vaak internationaal

www.intramar.nl

zaken | Magazine

9


artikel RPA nhn

W

erkgevers staan door de coronacrisis voor grote uitdagingen, vooral op het gebied van personeel. Het aantal vacatures overstijgt inmiddels het aanbod van personeel en dat kan leiden tot

10

zaken | Magazine

bedrijfssluitingen en daardoor weer werkloosheid. Dat wil WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSPNHN) te allen tijde voorkomen! “Daarom werken we samen met diverse partijen, waaronder ondernemers, vakbonden, onderwijs en overheid. Wij helpen niet alleen werkgevers die moeite hebben om personeel

te krijgen, maar ook de werkgevers die in de problemen dreigen te komen door corona. WSP-NHN is hierin de verbindende factor”, legt Han Wonder, manager WSP-NHN, uit. WerkgeversServicepunt NHN is hét aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel, meer willen weten over


artikel RPA nhn

Verbinden en samenwerken Dat stopt. Daarom hebben wij ex-

marktvraagstukken inzichtelijk te

tra

maken en samen oplossingen te

dienstverlening

beschikbaar

voor de groeiende groep bedrijven, werkzoekenden

en

bedenken.

zelfstandige

ondernemers die de komende tijd

Duurzame oplossing

vragen hierover hebben en on-

WSP-NHN ondersteunt dus werk-

dersteuning nodig hebben”, vertelt

gevers in goede en slechte tijden.

Han.

Welke hulp is beschikbaar voor werknemers die werkloos dreigen

De adviseurs van WSP-NHN zijn

te worden door de gevolgen van de

er dus voor werkgevers, juist nu

coronacrisis, of mensen die hun

de arbeidsmarkt als gevolg van de

baan al verloren hebben? Ook daar-

coronacrisis onder druk staat en

op heeft Han een antwoord: “Heb je

actie noodzakelijk is. Senior Advi-

hulp nodig om weer aan het werk

seur Occo Koedijker: “Zodra werk-

te komen, aan het werk te blijven of

loosheid dreigt, ondersteunen wij

wil je je oriënteren op bijvoorbeeld

werkgevers om hun werknemers

een overstap naar de techniek of

van-werk-naar-werk te helpen. Wij

zorg? Via NHN Werkt Door helpen

kijken naar de vaardigheden van

wij je verder. Bijvoorbeeld door een

mensen. En waar nodig bieden we

gesprek met een loopbaancoach,

een opleiding aan om de overstap

een arbeidsmarktscan, of een oplei-

van personeel naar een andere

ding. Met als doel dat je perspectief

branche of werkgever mogelijk te

hebt op een duurzame baan. Want

maken. Wij ondersteunen in om- of

de coronacrisis heeft wel geleerd

subsidies, omscholing, personeels-

bijscholing, extra begeleiding, trai-

dat sommige mensen op de ar-

vraagstukken en sociaal onderne-

ning en coaching. Maar soms gaat

beidsmarkt kwetsbaar zijn. Daar

men. En voor werkgevers die in

het ook om praktische belemme-

moeten we vanaf, en daarom helpen

de problemen dreigen te komen

ringen, zoals vervoer. Iemand heeft

wij deze groep om stappen te kun-

nu de steunmaatregelen vanuit de

bijvoorbeeld geen auto om naar z’n

nen zetten naar een carrière met

overheid stoppen. “Mede door het

werk te kunnen of mist de aanslui-

toekomst die aansluit op competen-

stoppen van de maatregelen is er

ting met het openbaar vervoer. Dan

ties, vaardigheden en interesses.

meer onrust bij werkgevers, maar

zoeken we naar passende oplos-

Werknemers en werkzoekenden

ook bij werknemers. Men krijgt bij-

singen.” Daarnaast organiseert het

die hulp zoeken kunnen zich aan-

voorbeeld te maken met ‘verborgen

WSP-NHN zogeheten branchetafels

melden bij nhnwerktdoor.nl.”

werkloosheid’, omdat de subsidie

met

in zekere zin de lonen betaalde.

gevers en onderwijs om arbeids-

brancheorganisaties,

werk-

Meer informatie: www.wsp-nhn.nl.

zaken | Magazine

11


ADvertenties

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


column smeders

- column -

Circulaire Economie

hman Hoe een internetbureau uit Den Helder jouw Frank Busc Smeders Internet netbeheerder iets meer circulair maakt Circulariteit is een thema waar ook de nederlandse netbeheerders mee bezig zijn. Sinds een paar jaar worden er bij het inkopen van materiaal bij de leveranciers om een zogenaamd grondstofpaspoort gevraagd. In dat paspoort staan alle grondstoffen benoemd waarmee een component opgebouwd is. Bij elke grondstof staat beschreven in hoeverre het materiaal gerecycled is of gerecycled kan worden. Op die manier geeft het

O

inzicht in de mate van circulariteit. m dit concept toekomstbestendig te maken

systeem te ontwikkelen waarin de paspoorten centraal

en de adoptie te vergroten is er een initiatief

worden opgeslagen.

gestart om gezamenlijk tot 1 formaat paspoort te komen. Dit nieuwe formaat is tot stand

We hebben dit project van concept tot oplevering en

gekomen door samenwerking van alle net-

hosting helemaal mogen uitvoeren. Daarbij werden er,

beheerders en een groep leveranciers. Ver-

vanwege de vertrouwelijkheid van de data, hoge eisen

volgens werd er gezocht naar een manier om de data

gesteld aan beveiliging en beheer. Een enorm com-

ergens centraal in op te slaan.

plexe opdracht waar we met veel plezier aan gewerkt hebben.

En daar komt dat internetbureaut uit Den Helder in beeld. Sinds een aantal jaar beheren wij het intranet

Een paar weken geleden werd het systeem feestelijk

van Stichting Ksandr. Een stichting waarin alle netbe-

onthuld tijdens een event. Ik ben daar best een beetje

heerder verenigd zijn als het gaat om gemeenschap-

trots op. NIet alleen op de netbeheerders dat ze zo met

pelijke componenten. Samen met de netbeheerders

circulariteit bezig zijn, maar vooral op dat internetbu-

en leveranciers hebben we een jaar gewerkt om een

reautje uit Den Helder dat dit toch even gebouwd heeft.

zaken | Magazine

13


artikel pierre kookt

Pierre Kookt op locatie Al van kleins af aan staat Reniérre Pierro Thielman, oftewel Pierre, in de keuken. De eerste fijne kneepjes van het vak leerde hij van zijn moeder op Bonaire, waar hij is geboren. Toen hij 19 was emigreerde hij naar Nederland, waar de kok-in-spe diverse koksopleidingen volgde. Van leerlingkok is hij uitgegroeid tot chefkok in verschillende restaurants en inmiddels heeft hij sinds mei 2020 zijn eigen cateringbedrijf: Pierre Kookt.

D

it runt hij vanuit zijn huis in Anna Paulowna, waar hij

met

drie

kinderen

en zijn vrouw Marieke woont. Zijn andere twee kinderen wonen ergens anders. “Ik kook regelma-

haar zelfgemaakte lekkernijen. “Dat

tot aan een compleet koud en warm

tig voor mijn gezin, dus eigenlijk

doe ik nu ook, maar dan nét even

buffet. Maar het liefst is Pierre ‘kok-

sta ik continu in de keuken. Maar ik

anders.”

aan-huis’. “Gasten huren mij thuis of op een andere gewenste locatie in

vind het heerlijk. Eten verbindt en

14

iedereen wordt er blij van. Dan ben

Kok-aan-huis

en dan kook ik daar. Helemaal live.

ik ook blij!” Die liefde voor koken is

Bij Pierre Kookt kan men namelijk

Dit kan een intiem diner zijn in de

met de paplepel ingegoten. Zijn moe-

terecht voor een breed scala aan ca-

huiskamer, een gezellig BBQ in de

der had op Bonaire diverse toko’s

tering. Van hapjes voor een verjaar-

tuin of een Spaanse tapasavond.

waar ze iedereen blij maakte met

dag, feest of bijzondere gelegenheid

Mijn eigen favoriet om mee te ko-

zaken | Magazine


artikel pierre kookt

ken is de klassieke Franse keuken,

voorbereiding, doe ik voornamelijk

ken…” Op dit moment doet Pierre nog

omdat ik daarmee ook de borden

thuis. Op locatie maak ik het af en

alles vanuit huis, maar de chef wil

fantastisch kan opmaken. Ik ben

kunnen de gasten heerlijk genieten

uiteindelijk een locatie voor Pierre

zelf gek op schaal- en schelpdieren,

in hun eigen vertrouwde omgeving.”

Kookt. “Dat zou ideaal zijn voor on-

heerlijk!”

der andere de mise en place en de

Kookskills verbeteren

kookworkshops. Bovendien heb ik

Wanneer Pierre wordt ingehuurd

Naast catering verzorgt Pierre kook-

dan meer ruimte en kan ik werk en

als kok-aan-huis, dan wordt het

workshops voor jong en oud. “Dat is

privé ook beter scheiden. Zo kan ik

menu opgesteld aan de hand van

ontzettend gezellig! Ik begeleid dan

100% geven aan mijn mooie gezin én

de wensen en voorkeuren van de

bijvoorbeeld een groep vrienden

100% aan mijn liefste vak!”

gasten. Uiteraard met inachtneming

of familie die samen een diner be-

van eventuele allergieën. “Het is al-

reiden. Dat is niet alleen heel leuk,

tijd weer een leuke uitdaging om in

iedereen verbetert zijn kookskills.

andermans keuken een mooi diner

Of je nu een keukenprinses bent of

op te maken. De mise en place, de

alleen nog maar een eitje kan bak-

Meer informatie www.pierrekookt.nl, ook te volgen via Facebook en Instagram.

zaken | Magazine

15


ADvertenties

DE

WOONUNIT

Glasbe - 24 uurs - Enkelgl - Gefigur - Isolatie

.

interieuradvies - gordijnen - verf & behang woonaccessoires - zonweringen - insectenhorren buitenzonwering - pvc vloeren - vinyl & tapijt houten vloeren - laminaat vloeren Winkelcentrum De Riepel | Schoolweg 21 Julianadorp 0223 752 257 | WhatsApp: 06 251 46 566 | info@dewoonunit.nl

www.dewoonunit.nl

24/7 Glasservice Industrieweg 8A Isolatieglas 1785 AG Den Helder Veiligheidsglas T F

Sikkens Wijzonol Schildersmaterialen

0223 61 24 83 0223 61 24 18

Industrieweg 10 www.sikkensdenhelder.nl 1785 AG Den Helder

. www.glascentrum.nl T 0223 61 24 83

Bedrijfsautomatisering

AUTO TOTAL CARE

Anti virus Back-up

ROLLOVER, autowassen in 5 minuten 5 Ruime wasplaatsen 5 Stofzuigerplaatsen

Ook voor bestelauto’s en campers

Office 365 Olie Banden Koelvloeistof Accu

System monitoring

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

Kievitstraat 22 • Den Helder • T 0223 62 10 08 • W autobedrijfgeha.nl • E info@autobedrijfgeha.nl

www.lowsea.nl


artikel spelshows.nl

Het leven is een feest! En wij hangen graag de slingers voor jullie op! ‘Dit is wat ik het allerliefste doe’, aldus spelshowcreator Dave

Als klap op de vuurpijl hebben we

Kleine. ‘Helemaal los in een gek pak met bijbehorende pruik of

ook een echte 80-90’s Show BACK-

bril, en mensen een onvergetelijke tijd bezorgen.’

S

TOTHEFUTURE

waarbij

Doc

en

Marty je meenemen naar de foute

amen met een profes-

de tafels dansen?!? Het resultaat na

muziek en dansjes uit die tijd. Deze

sionele DJ en punten-

enkele jaren: Spelshows voor elke

shows zijn te boeken op iedere loca-

dame presenteert hij op

gelegenheid.

tie, klein of groot, in Nederland.

iedere locatie in Neder-

.

land verschillende spel-

Naast IKHOUVANHOLLAND hebben

Boek je een show in ons mooie Fort

shows.

Entertainment

we de Aprés Ski Show WIRLIEBEN-

Westoever, dan kun je ook kiezen

van de hoogste plank,

TIROL met der RUDI als presentator.

voor een compleet verzorgde mid-

dat is wat je het mag noemen, met

Verder de kerstshow ALLYOUNEE-

dag of avond met eten en drinken.

licht en geluid, aankleding in stijl en

DISCHRISTMAS en de all-time klas-

Kortom; een onvergetelijk moment

vooral veel plezier!

sieker TJOENVANTOEN met deun-

met je team of bedrijf?

tjes en spellen van toen. Vele bedrijven gingen je voor: Waar

Meer van de chique-feesten? Boek

Kijk dan snel op

mag je nou nog helemaal los en op

dan de GLAMOURPARTY.

www.spelshows.nl

zaken | Magazine

17


artikel NDB groep

”Daarmee creëren we waarde voor de klant, want we begrijpen hem, we kennen zijn gebied en situatie én we hebben de knowhow van ruim 120 medewerkers om hem te ontzorgen!”

18

zaken | Magazine


artikel NDB groep

Samenwerken

voor verbetering Sinds 1954 bedient NDB Groep zijn klanten op het gebied van

lega’s pakken dat heel specifiek op.

verzekeringen, hypotheken, financieel advies en bankzaken.

Dit heeft er ook voor gezorgd dat we

Voorheen vanuit de vestigingsplaats Volendam. Inmiddels van-

nu een unieke propositie kunnen

uit heel Noord-Holland via de aangesloten merken nemassdeboer, De Jong Assurantiën en Braas & Partners. “Hierdoor zijn we altijd persoonlijk in de buurt en kunnen we onze klanten

bieden aan de agarische sector. We zagen namelijk te vaak dat de agrarische ondernemer wel een AOV had, maar dat er bij een eventuele

nóg beter van dienst zijn”, vertelt marketing en communicatie

arbeidsongeschiktheid niet werd

expert Michiel Druiventak.

gekeken naar hoe het bedrijf draai-

E

ende kon worden gehouden.” lk kantoor dat onder NDB

bij het gezamenlijke volmachtbedrijf

Groep actief is, heeft zijn

DiVerz!, waardoor de merken zelf-

Dit probleem heeft NDB Groep ge-

eigen identiteit. “Dat wil-

standig, dus zonder tussenkomst

tackeld door de samenwerking te

len we graag behouden,

van

verzekeringsmaatschappijen,

zoeken. “We hebben met Klaverblad

maar

vormen

het traject doorlopen van acceptatie,

Verzekeringen en AB Vakwerk de

we sámen NDB Groep. Dat

polisopmaak en schadeafhandeling.

handen ineen geslagen. Na maar

wil zeggen dat we dezelfde

“Dat werkt veel sneller, zeker voor

liefst twee jaar intensieve gesprek-

missie en visie hebben: wij zijn er

onze klanten. De partners binnen

ken met elkaar te hebben gehad,

voor de klant, de klant staat centraal

DiVerz! werken intensief samen.

kunnen we nu met trots deze mooie

en dat is voor ons het allerbelang-

We delen kennis, ontwerpen samen

propositie presenteren! AB Vak-

rijkste. Dat geldt zowel in Volendam

efficiënte werkprocessen, ontwik-

werk levert ‘de handjes’ en Klaver-

als in Den Helder en op elke andere

kelen innovatieve producten en in-

blad Verzekeringen verzorgt het

plek in Noord-Holland. Door duidelij-

koopkrachten worden gebundeld.

risicobeheer. NDB regelt dit uiter-

ke marketing en communicatie kun-

Ook dat is weer een meerwaarde

aard als intermediair voor de klant.

nen we dit samen uitdragen en toch

voor onze klanten.”

Het is ons doel om soortgelijke pak-

daarnaast

de eigen identiteit, de eigen cultuur,

ketten ook op te zetten voor andere

behouden. Daarmee creëren we

Pakketten op maat

branches. Wij maken ons daar sterk

waarde voor de klant, want we be-

Doordat NDB Groep zo’n uitgebreid

voor en pakken deze uitdaging vol

grijpen hem, we kennen zijn gebied

dienstenpakket heeft, kunnen ze de

enthousiasme op, zodat onze klan-

en situatie én we hebben de know-

klant op allerlei gebieden begelei-

ten met een gerust hart hun werk

how van ruim 120 medewerkers om

den. “Wij maken de puzzel compleet.

en passie kunnen blijven uitvoeren.”

hem te ontzorgen!”

Elke onderneming heeft andere

Daarnaast is NDB Groep aangesloten

behoeftes, andere risico’s. Mijn col-

Meer informatie: www.ndb.nl

zaken | Magazine

19


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

Glas-, Gevel & interieurreiniGinG Heeft u vragen of informatie nodig? Neem telefonische contact met ons op!

Zeilmakersweg 1 Den Helder | 0223 – 63 65 17 info@witkampdienstverleners.nl

witkampdienstverleners.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

Beatrixstraat 84 Den HelDer


artikel beursvloer den helder julianadorp

Als ondernemer jouw maatschappelijke betrokkenheid vormgeven op de

Beursvloer Den Helder & Julianadorp Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie ver-

en communicatieadvies, specialis-

bindingen leggen. Dit gebeurt allemaal tijdens de Beursvloer

tische expertise, materialen, facili-

op woensdag 10 november. De Helderse Uitdaging organiseert deze maatschappelijke beurs voor de tweede keer in samenwerking met Scholen aan Zee. “Wat is het leuk om op deze manier verbindingen te leggen,” is dan ook de meest gehoorde zin

D

teiten, helpende handen of de eigen contacten benutten.

Waardevol voor verenigingen en stichtingen Als vereniging, stichting of maat-

tijdens een Beursvloer.

schappelijke organisatie heb je ale tweede editie van de

maatschappelijke organisaties. Op

tijd wel spullen, handjes of kennis

Beursvloer Den Helder &

een dynamische, laagdrempelige

nodig. Tijdens de Beursvloer helpt

Julianadorp is op woens-

en leuke manier sluiten ze op deze

de

dag 10 november van 16.00

manier deals in de vorm van mat-

mooie verbindingen met het be-

– 18.00 uur bij het Lyceum

ches met gesloten beurs. Vraag en

drijfsleven te leggen. Verenigingen

aan Zee. De Beursvloer is

aanbod van mensen en middelen

en stichtingen zoeken samen met

hét evenement waar be-

komen zo op een leuke en construc-

het betreffende bedrijf naar een

tieve wijze bij elkaar.

tegenprestatie die past bij het ka-

drijven, stichtingen en verenigingen elkaar ontmoeten, netwerken

Helderse

Uitdaging

daarom

rakter van hun organisatie. Oftewel,

en handelen in betrokkenheid.

Waardevol voor bedrijven en ondernemers

handelen met gesloten beurs.

Vraag en aanbod matchen

Bedrijven en ondernemers zijn

Meld je aan voor de Beursvloer

Op de maatschappelijke Beursvloer

vaak op zoek hoe zij hun steentje

Deelname aan de Beursvloer Den

worden vragen van stichtingen en

kunnen bijdragen aan de maat-

Helder & Julianadorp is gratis,

verenigingen samengebracht met

schappij. Dit hoeft niet altijd in de

maar aanmelden is wel verplicht. Ga

aanbod van het lokale bedrijfsle-

vorm van financiële sponsoring.

naar

ven. In ruil voor een realistische te-

Denk aan hulp bij juridische zaken,

vloer2021

genprestatie helpen ondernemers

projectondersteuning,

helderseuitdaging.nl/beurs-

marketing

zaken | Magazine

21


22

zaken | Magazine


Theo Meskers

Overheid neemt voortouw in uitrol circulaire economie Circulariteit is hot in ondernemersland. Het biedt de meerwaarde die de samenleving vraagt. Qua grondstoffen, qua energie en qua CO2-footprint. Bedrijven die maatschappelijke meerwaarde willen ontwikkelen kunnen er niet omheen. En daar waar het lukt, gloren marktkansen. Toch gaat het niet zo hard als misschien wel nodig is. In ieder geval heeft de overheid besloten het voortouw te nemen.

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

De overheid is een belangrijke op-

Afvalscheiding

denmeer, waarin oud beton is ver-

drachtgever; nationaal, provinciaal

Een eerste test is afvalscheiding bij

werkt in het nieuwe. Maar er is nog

en lokaal. Van belegde broodjes tot

de mensen thuis. Daarnaast con-

meer mogelijk. Voor de verwerking

kantoorgebouw en van onkruidbe-

centreert de gemeente zich op de

van bermgras wordt circulaireit een

heersing tot wagenparkbeheer; de

grondstofstromen binnen de eigen

item.

overheid geeft er geld aan uit. Veelal

organisatie. Strategisch is meer fo-

gebeurt dit via aanbestedingen. En

cus nodig. Daarom is een grondstof-

Eigenlijk is de inzet dat circulair

daar ligt de koppeling naar circu-

fenanalyse gedaan. Die is de basis

denken en doen onderdeel wordt

lariteit. Simpelweg omdat dit wordt

onder ons plan voor circulair inko-

van het DNA van de totale gemeen-

opgenomen in de spelregels, die bij

pen, dat inmiddels in uitvoering is.

telijke organisatie. Zo worden nieu-

de aanbesteding gelden.

Zo maken de medewerkers van de

we eisen opgenomen in het hand-

gemeente gebruik van biobased af-

boek Inrichting Openbare Ruimte

Het Rijk wil een volledig circulaire

breekbare koffiebekers, die apart

en het nieuwe Integraal Beheerplan.

economie in 2050. Al in 2030 moet

worden ingezameld. In de openbare

Circulariteit beperkt zich niet tot

het gebruik van primaire grond-

ruimte is voor het dorp ’t Veld geïn-

gemeentegrenzen. Daarom zijn ook

stoffen zoals mineralen, fossiele

vesteerd in een brug van circulair

andere overheden (o.a. waterschap,

brandstoffen en metalen met 50%

glasvezelmateriaal.

Straatverlich-

provincie en buurgemeenten) be-

zijn gedaald. De provincie Noord-

ting die aan vervanging toe is, wordt

trokken, alsmede brancheplatforms

Holland en ook mijn gemeente Hol-

waar mogelijk elders hergebruikt.

en bedrijvenverenigingen.

lands Kroon sluiten zich daar bij

Op het gebied van verkeersborden

aan. En laten we eerlijk zijn; dat is

koopt Hollands Kroon refurbished

De belangrijkste invloed oefent de

pionieren. Ondernemers en inwo-

(gebruikt, opgeknapt) exemplaren

gemeente uit bij inkoop. Via aan-

ners moeten er bewust van worden

in. Bij werk aan de weg wordt oud

besteding kan de markt worden

gemaakt en het proces van informe-

asfalt verwerkt tot nieuw. Dat ge-

uitgedaagd om te innoveren en te

ren en stimuleren is nog maar net

beurt overigens ook met beton; zie

verduurzamen. Met name in de

begonnen.

een nieuw fiets- en voetpad in Mid-

bouwnijverheid boeken we vor-

zaken | Magazine

23


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen in Noord Holland met vestigingen Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. administratiekantoor uit de Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onder-

Gemakkelijk en lokaal unieke geschenkpakketten bestellen! Verras uw werknemers en zakenrelaties met een geschenkpakket op maat en lokaal ingepakt! U kunt samen met ons uw eigen unieke geschenkpakket samenstellen uit een ruim assortiment bijzondere artikelen.

Pakket Rood

Rijk gevuld kerstpakket om uw Kerstdagen compleet te maken. Met een o.a. een heerlijke fles Bordeaux wi jn, ragout, toastjes, tonijn en nog veel meer lekkere borrelhapjes.

bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd.

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

35,-

Pakket Zilver

is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

Voor

Voor

45,-

Een mooi samengesteld pakket, met o.a. koffie, thee, servetten en kaarsen. Kerstkoekjes en chocolade, dus nodig de hele familie maar uit op de koffie of thee.

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Beltstraat 78, BA 1777Hippolytushoef BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227-07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Pakket Goud

In dit pakket zitten niet alleen heerlijke produkten voor het diner, maar zelfs ook voor het kerstontbijt of brunch. Naast soep, lekkere broodjes om zelf af te bakken, diverse soorten beleg en een heerlijke stol met echt amandelspijs. Voor een onvergetelijke kerst.

Voor

55,-

Wij helpen u graag met inspiratie voor een onvergetelijk pakket. Hollands Winterpakket. Met o.a. Gluhwein, erwtensoep, rookworst, chocomel en slagroom. Voor 20,Een Nieuwjaarspakket. Gevuld met champagne , oliebollenmix en nootjes.

Voor 25,-

Een Bierpakket. Samengesteld met lokale biertjes van De Helderse Jongens op een plank van Houtkracht. Vanaf 15,-

Heeft u vragen of andere wensen? Neem vrijblijvend contact op met Jacco Kat via 0223-630713 of rechtstreeks op 06-19174722. Voor meer informatie: www.ahschootenplaza.nl of scan de CR code.


culaire economie Om de stap naar een cir en om afval- en restproduct te maken moet de stro dus rgebruikt. Dat gebeurt worden gereduceerd of he 000 huishoudens. inmiddels bij onze ca. 21.

geldt

bescheiden zijn. Het volume aan

tics en bouwmaterialen. Het Rijk

als (ver)bouwprojecten is Hollands

primaire grondstoffen dat we mo-

biedt al interessante subsidiemoge-

Kroon volgens Bouwend Nederland

menteel gebruiken, is nauwelijks

lijkheden als ondersteuning en ook

de nummer drie op de lijst van duur-

kleiner dan dat van 10 jaar geleden.

de provincie wil financieel een duit

zame publieke opdrachtgevers.

Terwijl het in 2030 moet zijn gehal-

in het zakje doen.

deringen.

Hollands

Kroon

veerd. Hier is dus nog behoorlijk Bij de inkoop maken we gebruik

wat werk aan de winkel.

van de MKI (milieukostenindicator).

Trainingen Tevens biedt de provincie trainin-

Hiermee kan de milieu-impact van

Daarom zet de provincie in op het

gen aan. Daar wordt bedrijven ge-

het product of dienst in euro’s wor-

uitvergroten van de financiële kant

leerd een strategie te ontwikkelen

den uitgedrukt. De milieueffecten

van de zaak. Circulariteit biedt fi-

waarmee de bedrijfsvoering kan

tijdens de levenscyclus van een

nancieel voordeel en leidt tot inno-

worden verduurzaamd. De praktijk

product worden opgeteld tot één en-

vatie, groei en banen. Dat is onder

wijst uit, dat circulariteit vaak extra

kele score. Om de stap naar een cir-

meer te zien op Agriport A7, waar

ruimte vraagt. Dat is te zien aan in-

culaire economie te maken moet de

circulair sloper Van der Bel een

novatieve, milieubewuste sloop- en

stroom afval- en restproducten wor-

grondstoffenbank is gestart. Dat is

recyclingbedrijven. Om dat goed

den gereduceerd of hergebruikt.

een heel mooi voorbeeld van circu-

en efficiënt te doen is schaalgroot-

Dat gebeurt dus inmiddels bij onze

lair ondernemen.

te een must. Ruimte is schaars in

ca. 21.000 huishoudens.

Noord-Holland. Daarom wordt voor Om de bekendheid van dit soort

gespecialiseerde bedrijven ruimte

Nieuwe norm

voorbeelden te vergroten, stelt de

gezocht in o.a. de Boekelermeer en

Ook provinciaal wordt nagedacht

provincie een circulariteitsambas-

het Noordzeekanaalgebied, maar

over circulariteit. Mijn bestuurlijke

sadeur aan. Deze gaat het gesprek

ook de zeehavens zijn hiervoor in

collega Zita Pels zei het mooi: de

aan met bedrijven en inspireert de

beeld.

enige economie die voor ons gaat

ondernemers met businessmodel-

In de tussentijd rolt de bal. Een mooi,

werken is de circulaire economie.

len. Daarnaast komen er aanjagers

kleinschalig, voorbeeld is het be-

Het onderscheid moet verdwijnen;

die onderzoeken of afval als nieuwe

drijf Midtex in Middenmeer. Hier

circulair is de norm.”

grondstof voor de keten kan wor-

wordt textiel gerecycled. Het bedrijf

den behouden. De opzet is dat re-

doet zaken met organisaties die ge-

In alle onderzoek dat wordt gedaan,

gionale grondstofketens ontstaan.

bruikte kleding inzamelen. Midtex

komt naar voren dat ondanks alle

Daarbij wordt met name gekeken

sorteert dit op diverse kwaliteitsni-

goede bedoelingen de vorderingen

naar textiel, biomassa, voedsel, plas-

veaus en exporteert het wereldwijd.

zaken | Magazine

25


artikel go!-nh

De Woonunit: voor ieder interieur Een droominterieur. Daar zorgt het team van De Woonunit voor.

mee en geven we direct een advies

“Van woonaccessoires tot binnen- en buitenzonwering en van

op maat. Tijdens de lockdown in de

vloeren tot een volledig interieurplan; bij ons is een droomin-

coronacrisis leverden we de stalen af,

terieur voor iedereen haalbaar!”, zegt Anja van den Aakster enthousiast. Samen met broer Bas Koning en compagnon Leon van Bemmelen is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de woninginrichtingwinkel in Julianadorp.

S 26

maar deden op afstand advies. Dat we nu weer bij de klanten thuis mogen komen is echt heel fijn. Je wilt toch de sfeer proeven, het huis zien en even persoonlijk met elkaar sparren.” Stoffering en installatie

inds de start in 2017 heeft

kenen, lichtplan maken, op schaal te-

het bedrijf een flinke groei

kenen, moodboards creëren, kleuren

Nadat het interieurplan in grote lij-

doorgemaakt. “Qua personeel

en stoffen bepalen en nog veel meer.

nen met de klant is besproken, wordt

zijn we verdubbeld en ook is

We gaan echt de diepte in met deze

deze verder op kantoor uitgewerkt in

ons assortiment verder uit-

cursus. Naast leerzaam is het ook

een duidelijke visualisatie. Zodra dit

gebreid. Of de klant nu enkel

ontzettend leuk om te doen!”

akkoord is bevonden, wordt de bestel-

voor een vloerkleed komt of

ling in werking gezet. Daarna is Bas

juist een compleet interieurontwerp

Interieuradvies op locatie

met zijn club van vakmannen aan zet.

wenst, wij verzorgen het.”

Interieuradvies geeft het team van

“Zij leveren alles bij de mensen thuis

De Woonunit zowel in de winkel als

af. Daarnaast zorgen ze voor de punt-

Om dit laatste nóg verder te profes-

bij de klanten thuis. “In de showroom

jes op de i, zoals gordijnen ophangen,

sionaliseren, zijn Anja en haar win-

hebben we natuurlijk alle stalen lig-

vloeren leggen; alles wat met stoffe-

kelteam, Ramona Slot, Fiona Kos en

gen en kan men tegelijkertijd inspi-

ring en installatie te maken heeft. Wij

Tess Hulsebosch, een cursus gestart.

ratie opdoen. Wij adviseren in dat

van De Woonunit gaan het huis pas

“Deze wordt gegeven door VT Wonen

geval wel om van te voren even een

uit als de klant tevreden is!”

en is volledig gericht op het inrich-

afspraak te maken, zodat we ruim de

ten van woningen. Diverse modules

tijd kunnen inplannen. Op locatie ne-

Meer informatie:

worden behandeld: analyseren, inte-

men we diverse kleur- en stofstalen

www.dewoonunit.nl.

zaken | Magazine


ADvertenties

GAAT JOUW BEDRIJF ?

Rick Technicus duik/ademlucht materialen Koninklijke Marine

OpKop.nl is hét online platform dat kansen op het gebied van leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland laat zien. Je maakt voor jouw bedrijf makkelijk een gratis profiel aan en plaatst eenvoudig vacatures en/of stages. Door deze kansen te tonen, laten we samen zien dat deze regio veel te bieden heeft. De Koninklijke Marine staat al op de Kansenkaart en gaat Op Kop. Jouw organisatie ook?

www.opkop.nl


IN WELKE WOONFASE JE OOK ZIT WARNARS MAKELAARDIJ HEEFT ALTIJD HET JUISTE ADVIES.

AANKOOP

NWWI TAXATIE

GRATIS WAARDEBEPALING

VERKOOP

VERHUUR

WARNARS WOONMAANDEN BEL ONS

Wij hebben dit kwartaal een

LEUKE SPECIALE ACTIE!

0223 61 70 44

Start jij de verkoop van jouw woning in de maanden oktober, november of december? Dan bieden we jou een gratis

HUIS & TUIN CADEAUBON aan t.w.v. € 150,-.

VERKOOP

|

0223 61 70 44 |

AANKOOP

|

VERHUUR

info@warnarsmakelaardij.nl |

|

TAXATIES

KEN JIJ ONS NOG NIET? EEN KORTE INTRODUCTIE: Warnars Makelaardij is een modern kantoor en heeft een vestiging in DEN HELDER en JULIANADORP. Warnars Makelaardij onderscheidt zich in de markt door de stijlvolle TRENDY HUISSTIJL en een ACTIEVE AANPAK. Het team bestaat uit drie gecerti ceerde makelaars: Raymond, Christa en Elisa. De binnendienst wordt bemand door vijf ervaren commerciële medewerkers (Jo-Janneke, Marloes, Pieter, Michelle en Daisy). Samen kunnen wij al je vragen beantwoorden en REGELEN WE ALLES voor de verkoop van jouw woning. |

www.warnarsmakelaardij.nl

WAARDEBEPALING

|

NIEUWBOUW