Zaken magazine Nr 19

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 19 - 2021

kamp t i W houdt de kop schoon Voorkom langdurig verzuim met HMM

Succes familiebedrijf door vertrouwen en duidelijke spelregels

Pagina 10

Pagina 14

Met zeewind in de rug verandert Multimetaal van koers Pagina 19

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


Een bedrijfspand kopen? 5 redenen om te kiezen voor een SNS Bedrijfshypotheek 1 2 3 4 5

Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, afhankelijk van onder meer je omzet Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk Of bel ons voor een afspraak op 030 633 3000. Schagen, Nieuwstraat 37 Den Helder, Beatrixstraat 41-43 Heerhugowaard, Raadhuisplein 16


voorwoord / colofon

Familiebedrijven en startups De Noordkop telt tal van familiebedrijven en startups. Ondernemers met passie voor hun vak én met behoorlijk wat lef. Want: wanneer je een familiebedrijf gaat overnemen, ligt de lat (en daarmee de verwachtingen) vaak behoorlijk hoog. En:

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

starten met een nieuwe onderneming in deze onzekere tijden, dat vraagt om flexibiliteit en een hoge dosis durf van de nieuwbakken ondernemers.

I

Zeeman Reclamegroep BV, www.zrgbv.nl

n deze editie van Noordkop in Za-

Zeeman Reclamegroep is zelf ook ooit

ken leest u interviews met zulke

een startup geweest. Een familiebe-

‘durfals’. Zij zien zichzelf natuur-

drijf-startup, om precies te zijn. Ook

lijk niet zo, want ondernemen zit

wij hopen een inspiratiebron te zijn

hen in het bloed en ze doen wat

voor onze collega-ondernemers.

ze moeten doen om een succesvol bedrijf neer te zetten of te

En natuurlijk helpen wij u op onze

behouden. Maar toch zijn het stuk

beurt weer graag met het opvallen

voor stuk bijzondere verhalen, waar

van uw bedrijf in de Noordkop door

mede-ondernemers weer lering uit

middel van allerlei reclameuitingen.

kunnen trekken. Of in ieder geval in-

Samen staan we sterk!

spiratie!

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

Menno Zeeman

Teksten: Zeeman Reclamegroep BV, Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel witkamp

Witkamp houdt de kop schoon Van het schoonmaken van een marineschip tot het elimineren

sloot Adri voor zichzelf te beginnen

van lijkenlucht en van graffiti verwijderen tot desinfecteren

in 1981. “Eerst vanuit de garage, later

van panden ter voorkoming van een corona uitbraak. Witkamp

in een huurpand aan de Roompot-

Dienstverleners B.V. uit Den Helder houdt de Kop schoon! Het bedrijf werkt voornamelijk in de kop van Noord-Holland voor zowel bedrijf als overheid en particulier. “Geen dag is hetzelfde

mooie locatie op Bedrijventerrein Kooypunt, met kantoor, diverse loodsen en een uitgebreid machinepark

in onze branche. Daarom vind ik dit werk ook zo leuk en uitda-

met onder andere hogedrukunits,

gend”, vertelt eigenaar en oprichter Adri Witkamp.

zandstraalmachines, ozon appara-

D 4

straat. Sinds 2001 hebben we een

tuur en geur- en desinfectie kanone reinigingsbranche heeft

ondernemende familie, waar ‘het

Adri altijd al getriggerd en

maakt niet uit wat je doet, als je maar

het

is

voor jezelf werkt’ het motto was.” Na

Doordat Witkamp alle equipment in

hem met de paplepel in-

enkele jaren kennis en ervaring te

eigen beheer heeft, kan het bedrijf

gegoten. “Ik kom uit een

hebben opgedaan in loondienst, be-

snel schakelen. “Dat vindt de klant

zaken | Magazine

ondernemerschap

nen.”


artikel witkamp

we Sinds 2001 hebben op een mooie locatie ooypunt, Bedrijventerrein K se met kantoor, diver gebreid loodsen en een uit onder machinepark met its, andere hogedrukun , ozon zandstraalmachines r- en apparatuur en geu nen.” desinfectie kanon

prettig. Je kunt je voorstellen dat als

de tunnel vol met rioolwater. Overal

TenderNed.nl te vinden. Dit is een

je met stankoverlast zit of een aan-

hing wc-papier en ontlasting, de

website waar aanbestedingen door

stootgevende graffiti tekst op je pand

geur was afschuwelijk en miljoenen

overheidsdiensten en ondernemin-

hebt staan, je dat direct opgelost wilt

vliegen vonden hun forever home.

gen gepubliceerd worden.” En zo

hebben. Ons doel is dan ook snel een

Aan ons de taak om dit op te lossen.”

blijft Witkamp Dienstverleners zelfs

vakkundige oplossing bieden. Dat

na veertig jaar nog groeien. Het en-

doen we zelfs op grote hoogte voor

Adri maakte een plan van aanpak,

thousiasme voor het vak is ook over-

bijvoorbeeld

Met

liet door zuigwagens van Van der

gewaaid naar Adri’s zoons Ricardo

onze hoogwerkers komen we over-

Stelt al het vieze water opzuigen en

(31) en Alessandro (27). Toen zij jon-

al!” Ook bij brand- en/of waterschade

zorgde voor vakkundig personeel

ger waren werkten ze al mee tijdens

is snelle actie van belang. “Daarom

met perslucht en speciale pakken

de schoolvakanties en inmiddels

hebben diverse verzekeringsmaat-

om weer ‘schoon schip’ te maken.

zijn ze alweer 12 en 6 jaar (resp.) vast

schappijen zich aangesloten bij ons.”

“Een klus van zo’n zes weken, maar

in dienst. “De mannen hebben altijd

ook die hebben we geklaard!”

één doel voor ogen gehad: het bedrijf

glasbewassing.

Schoon schip maken

voortzetten. Ze hebben daarom de

In de veertig jaar dat Witkamp be-

Zoons op weg naar overname

staat heeft Adri al heel wat bijzon-

Inmiddels heeft Adri de werkvloer

dere klussen gehad, maar die van de

verwisseld voor diverse kantoor-

marine een paar jaar geleden spant

werkzaamheden. “Ik houd mij voor-

wel de kroon. “Wanneer een onder-

namelijk bezig met de financiën,

zeeër terugkomt van een missie,

relatiebeheer en personeelszaken.

gaat deze eerst in de onderzeeboot-

We hebben zo’n 80 werknemers in

kade. Een tunnel van zo’n 4 meter

dienst, die we graag met een glim-

breed, 3 meter hoog en 300 meter

lach aan het werk houden. De afge-

lang. Hij wordt dan aangesloten op

lopen veertig jaar hebben we een

onder andere waterleiding en rio-

fijne vaste klantenkring opgebouwd

lering. Door een technische fout liep

en daarnaast ben ik regelmatig op

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG


artikel witkamp

opleiding Facilitair Management Lei-

vak in de vingers’. Een mooier com-

dinggevende op het Horizon College

pliment kun je niet krijgen, toch! Dit

gevolgd en afgerond.”

maakt mij enorm trots.” Het is de bedoeling dat Adri over een jaar of zes

De meeste klanten van Witkamp

een stapje terug doet en langzamer-

weten dat Ricardo en Alessandro

hand het familiebedrijf naar de vol-

over een paar jaar het stokje over-

gende generatie overbrengt. “Uiter-

nemen. “Zij zeggen allemaal: ‘je hebt

aard kan ik nooit volledig afscheid

een mooie firma opgebouwd en we

nemen van dit mooie vak en zal ik

hebben er alle vertrouwen in dat die

de mannen bijstaan met mijn kennis

jongens doorpakken. Zij hebben het

en ervaring als dat nodig is!”

zaken | Magazine

7


UW TEAM VOOR EEN SUCCESVOLLE VERKOOP

VAN UW WONING!

BEL VOOR EEN

GRATIS WAARDEBEPALING: T 0223 61 70 44

VERKOOP

|

AANKOOP

0223 61 70 44 |

|

VERHUUR

|

info@warnarsmakelaardij.nl |

TAXATIES

|

WAARDEBEPALING

www.warnarsmakelaardij.nl

|

HYPOTHEKEN

|

NIEUWBOUW


artikel artikelGastrofarm wsp-nhn ‘op oost’

Werkgevers helpen

voordat ontslagen nodig zijn

De adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland

onderwijs, gemeentes, UWV en

Noord (WSP-NHN) zijn er voor werkgevers nu de arbeidsmarkt

SBB om vanuit ieders eigen exper-

als gevolg van de coronacrisis onder druk staat en actie noodzakelijk is. Zodra werkloosheid dreigt, ondersteunen de adviseurs van het WSP-NHN werkgevers om hun werknemers van werk

tise te voorkomen dat mensen in de WW of bijstand komen, of hen daar zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Het WSP-NHN is in Noord-Holland

naar werk te helpen. Werkgevers die door corona in de proble-

Noord aanspreekpunt voor werk-

men zijn of dreigen te komen kunnen voor meer informatie te-

gevers. Doordat de adviseurs van

recht bij hun eigen adviseur van WSP-NHN of op wsp-nhn.nl.

WSP-NHN de regio kennen en we-

V

ten waar vacatures zijn, zijn zij in ieder

naar de vaardigheden van mensen

staat om verbinding te maken tus-

bedrijf heeft het co-

en waar nodig bieden zij een oplei-

sen werkgevers. WSP-NHN heeft

ronavirus grote im-

ding aan om de overstap van per-

daarnaast veel ervaring met het

pact, ook in Noord-

soneel naar een andere branche of

naar werk begeleiden van mensen,

Holland Noord. Maar

werkgever makkelijker te maken.

met omscholing, trainingen, capaci-

waar de ene bran-

teits- en competentietesten.

che massaal werk-

Aanspreekpunt

oor

vrijwel

nemers moet laten gaan, staat de

De zogeheten van-werk-naar-werk

Over WSP-NHN

ander te springen om mensen.

dienstverlening

WSP-NHN

WerkgeversServicepunt NHN is

Zoals in de zorg, logistiek, food en

past bij het maatregelenpakket van

een samenwerking tussen UWV

techniek. Adviseurs van het WSP-

de Rijksoverheid om de impact van

en gemeenten en is het aanspreek-

NHN verbinden werkgevers met

de coronacrisis op de economie en

punt voor werkgevers die op zoek

elkaar om de vraag naar en aanbod

arbeidsmarkt aan te pakken. In

zijn naar personeel, meer willen

van werk op elkaar af te stemmen

Noord-Holland Noord is inmiddels

weten over subsidies, omscholing,

en te kijken wat hierin de moge-

een brede samenwerking tussen

personeelsvraagstukken en/of so-

lijkheden zijn. De adviseurs kijken

WSP-NHN, vakbonden, VNO-NCW,

ciaal ondernemen.

van

zaken | Magazine

9


artikel henk meijer mediator

Voorkom langdurig

verzuim met HMM Zo’n 70 tot 80% van het verzuim bij ondernemingen heeft een niet-medische achtergrond, blijkt uit de schatting van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Henk Meijer (61), directeur van HMM (Henk Meijer Mediator), legt uit dat het ‘snel in gesprek gaan met de werknemer’ langdurig verzuim de kop kan indrukken. “Daarbij is het belangrijk dat er gesproken wordt met een extern (vertrouwens) persoon, zodat de medewerker zijn of haar verhaal ook echt kwijt kan. Op dat moment kom ik in actie.”

A 10

zaken | Magazine

rijke achtergrond weet ik wat een ondernemer bezighoudt en ken ik de valkuilen bij organisaties.”

Aanmodderen kost geld Die valkuilen zijn voornamelijk het ‘niet in gesprek gaan’ of juist het gesprek aangaan als leidinggevende of directeur van de desbetreffende organisatie. “Twee voorbeelden die inherent kunnen zijn aan

ls geregistreerd (MfN

werkt in de commercie. Van Sydney

langdurig verzuim. Ik wil met mijn

en ADR) mediator neemt

tot Dubai en van China tot Spanje.

onderneming

Henk een bak met erva-

Daarnaast heb ik eigen bedrijven

mers helpen om het verzuim terug

ring en kennis mee. “Ik

gehad en ben ik in Nederland com-

te dringen. Niet alleen op financieel

heb veel gereisd en heb

mercieel directeur van een groot

vlak win je daarmee, ook in de be-

over de hele wereld ge-

softwarebedrijf geweest. Door deze

drijfsvoering zelf. Er ontstaat na-

andere

onderne-


Daarnaast adviseert Henk bedrij-

nu ook Prediation©.” Dit is een nieu-

de productiviteit gaat omhoog. Een

ven die kampen met een ziekte-

we methodiek in Nederland dat

win-win-situatie, dus.”

verzuim hoger dan 4,2% (het lande-

draait om het vooruitkijken, voor-

lijk gemiddelde) met regelmaat een

uitdenken en het managen van de

Henk geeft aan dat snel ingrijpen bij

extern (vertrouwens)persoon in te

verwachtingen.

ziekmeldingen erger kan voorko-

schakelen. “Werknemers kunnen

men. “Te vaak heb ik gezien dat er

dan altijd aan de bel trekken als het

Volgens Henk weten startups vaak

door de ondernemer te lang wordt

nodig is. Zelfs buiten werktijden om.

heel goed wat ze willen gaan doen,

‘aangemodderd’ om het probleem

Dit zal een structureel verschil ma-

maar niet hoe ze dat precies samen

zelf op te lossen. In de praktijk be-

ken in de hoogte van het verzuim.

gaan bewerkstelligen. “Met Predia-

tekent dit vaak dat het verzuim

Het is investeren in de gezondheid

tion© maak je goede afspraken met

juist toeneemt met alle gevolgen van

van je personeel én dus in de ge-

elkaar die je in een duurzaam con-

dien. Er ontstaat een verzuim lan-

zondheid van je bedrijf. Overigens

tract vastlegt. Deze overeenkomst

ger dan zes weken, de Wet verbete-

vallen de kosten erg mee. Helemaal

vormt een stevig fundament onder

ring poortwachter moet in werking

als je die vergelijkt met de kosten

het nieuwe bedrijf. Dat geeft rust en

gezet worden, de werkzaamheden

van het langdurig verzuim traject.”

vertrouwen, ook voor de eventuele

moeten door collega’s opgepakt wor-

Doordat

driedubbele

investeerder, én versterkt de on-

den en soms dient de medewerker

pet op heeft; ondernemer, medi-

derlinge relatie.” Deze methodiek is

zelfs vervangen te worden. Veel ge-

ator en vertrouwenspersoon, kan

doe en hoge kosten, die voorkomen

hij het verschil maken voor zowel

kunnen worden.”

de werkgever en de organisatie

Henk

een

artikel henk meijer mediator

melijk een prettigere werksfeer en

als voor de werknemer. “Ik begrijp

Extern persoon inschakelen

beide kanten en heb de professio-

De mediator adviseert elke onder-

nele tools en handvatten plus de er-

neming een extern persoon in te

varing en kennis in huis om op de

schakelen, wanneer er een paar

juiste manier in te grijpen.”

keer een ziekmelding van dezelfde medewerker is geweest. “Mis-

Prediation

schien kan de werknemer moeilijk

Naast dat Henk geregistreerd ar-

‘nee’ zeggen, wordt hij/zij gepest of

beidsmediator en familiemediator

seksueel geïntimideerd, is er een

is, staat hij ook in het Voorkans Re-

verstoorde thuissituatie, is hij/zij

gister. “Vanuit mijn commerciële rol

niet blij met veranderingen of kan

heb ik niet alleen het probleem met

hij/zij niet met zijn/haar leiding-

verzuim en de verkeerde aanpak

een mooie aanvulling op zijn werk

gevende door één deur. Diverse

daarvan opgemerkt, ook zag ik met

als mediator en vertrouwensper-

voorbeelden die vaak niet aan een

regelmaat de verkeerde onderlinge

soon. “Of het nu beginnende onder-

intern persoon worden verteld.

verhouding tussen compagnons,

nemingen zijn of volwassen bedrij-

Maar bij een extern persoon met

waardoor startups op termijn vaak

ven die al jaren bestaan, ik wil ze

geheimhoudingsplicht krijgt men

strandden. Dat is prima op te los-

graag helpen om (nog) succesvol(ler)

een veilig gevoel en komen proble-

sen, wanneer er vooraf aan de sa-

te worden!”

men op tafel, waardoor er oplossin-

menwerking duidelijke afspraken

gen gezocht kunnen worden.”

worden gemaakt. Daarom geef ik

Meer informatie: www.hmm.nl.

zaken | Magazine

11


wit wit

&

AGW is een nieuw, no-nonsense

wit wit

Verstand lekkereten! eten! Verstand van van lekker

AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen in Noord Holland met vestigingen Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. administratiekantoor uit de Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Beltstraat 78, BA 1777Hippolytushoef BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227-07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

GAAT JOUW BEDRIJF ?

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Anna

OpKop.nl is hét online platform dat kansen op het gebied van leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland laat zien. Je maakt voor jouw bedrijf makkelijk een gratis profiel aan en plaatst eenvoudig vacatures en/of stages. Door deze kansen te tonen, laten we samen zien dat deze regio veel te bieden heeft. Campingpark de Bongerd staat al op de Kansenkaart en gaat Op Kop. Jouw organisatie ook?

Parkreceptioniste Capfun de Bongerd

www.opkop.nl


- column -

Ga je een bedrijf starten?

Check eerst je

Frank Buschman domeinnaam! Smeders Internet

Maanden van planning en voorbereiding ging er aan vooraf; het opstarten van je eigen bedrijf. De naam verzinnen bleek nog niet zo gemakkelijk. Na een hoop brainstormsessies ben je er dan eindelijk uit. Op naar de KVK en starten!

H

o! Wacht. Leg eerst die domeinnaam vast.

het beste op SIDN.nl checken. Dat is de organisatie in

Zodra je je inschrijft bij de KVK is die na-

Nederland die het .nl domein uitgeeft. Dan weet je ze-

melijk voor iedereen te zien. Je zal niet

ker dat die informatie klopt. Alleen de domeinnaam in-

de eerste zijn die er later achterkomt dat

toetsen en kijken of er een website tevoorschijn komt

een of andere slimmerik snel jouw naam

is niet genoeg. Hij kan dan evengoed vastgelegd zijn.

heeft vastgelegd toen jij nog bezig was met de champagne te ontkurken.

Kom je op een domein uit die al bezet is? Dan kun je overwegen om een aankooptraject te starten. Laat je in

En voor welke domein extensie moet je dan gaan? Ik

dat geval goed adviseren. Er zijn veel factoren die van

adviseer je om sowieso altijd de .nl vast te leggen. Richt

invloed zijn op de prijs. En die prijzen liggen nogal uit-

je je op internationaal? Dan ook de .com. Technisch

een. Ook de historie van een domein is iets waar je goed

maakt het niet veel uit. De domeinextensie is vooral het

op moet letten. Misschien is er eerder wel een fraudu-

aanzicht. Veel Nederlandse bedrijven die internatio-

leuze website op actief geweest. Neem gerust contact

naal zakendoen kiezen bijvoorbeeld vaak bewust voor

op als je daar hulp bij nodig hebt. Wij helpen je graag.

.nl. Ze dragen graag uit dat ze een Nederlands bedrijf zijn. Dat staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.

Dus staat de champagne koud en is de afspraak bij de

En dan nog de grootste uitdaging: probeer maar eens

KVK gemaakt? Ga dan nu eerst met je domeinnaam aan

een domeinnaam te vinden die nog vrij is. Dit kun je

de gang!

zaken | Magazine

13


artikel theo meskers

am zette ooit Het blad Managementte meen iebedrijven over het alge op een rij waarom famil van st overleven in tijden ng la t he en n zij ol sv zo succe ndering of crisis. economische onrust, vera

14

zaken | Magazine


artikel de toekomst van de Kop van Noord-Holland

Theo Meskers

Succes familiebedrijf door vertrouwen en duidelijke spelregels De Kop van Noord-Holland in het algemeen en Hollands Kroon in het bijzonder is een gebied, waarin de economie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van familiebedrijven. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik bij veel van die bedrijven in de keuken mag kijken. Niet in het kookboek, want de receptuur wordt over het algemeen zorgvuldig afgeschermd. Maar wat ik te zien krijg rechtvaardigt de conclusie, dat familiebe-

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

drijven de basis zijn voor onze regionale economie. Ze zijn degelijker en bieden meer perspectief dan extern gefinancierde

groeien met eigen vermogen. Dat

bedrijven, waar investeringen worden geremd door aandeel-

maakt een bedrijf weerbaar. De

houders die het korte-termijnrendement centraal stellen.

groei gaat wellicht niet stormachtig, maar dankzij een behoedzaam

Landelijk gezien is de verhouding

centraal. Niet de winstmaximali-

beleid is die wel degelijker. Uit on-

tussen familiebedrijven en andere

satie. Daarnaast zijn ze loyaal aan

derzoek van McKinsey blijkt dat de

ondernemingsvormen zo’n 55-45

hun medewerkers, waardoor er een

schuld van familiebedrijven gemid-

procent. Waarbij ik aanteken dat we

minder groot verloop is.

deld veel kleiner is dan die van an-

spreken over een familiebedrijf als

Het tweede argument is ‘Maatschap-

dere ondernemingen. Van de fami-

het eigendom, toebehorend aan 1 fa-

pelijke inbedding’. Veel familiebe-

liebedrijven maakt 55 procent liever

milie, hoger is dan 50%, twee leden

drijven zijn met afstand de grootste

geen gebruik van externe financie-

(of een meerderheid) van de direc-

werkgevers in een lokale gemeen-

ring, zo bleek in 2006 uit onderzoek

tie uit 1 familie komen en de familie

schap en vinden dat ook belangrijk.

van Nyenrode.

doorslaggevende invloed heeft in

Van de familiebedrijven voelt 54

strategie, investeringen en perso-

procent zich verantwoordelijk voor

Intern vertrouwen is een belang-

nele veranderingen.

de werkgelegenheid van werkne-

rijk onderdeel van het succes van

mers, blijkt uit de inmiddels opgehe-

een bedrijf. Als bestuurders elkaar

Zes redenen voor succes

ven Van Lanschot Familiebedrijven

steunen, de ruimte geven, kan er

Het blad Managementteam zette ooit

Barometer. Ook als opdrachtgever

iets moois groeien. Dat maakt ‘Voor-

op een rij waarom familiebedrijven

én als klant zijn ze op lokaal niveau

beeldgovernance’ het vierde argu-

over het algemeen zo succesvol

belangrijk.

ment. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht

zijn en het langst overleven in tij-

dat

familieverhoudingen

doorsij-

den van economische onrust, ver-

Een pijler onder de continuïteit van

pelen in het bedrijf, waardoor falen

andering of crisis. De belangrijkste

het familiebedrijf is het derde ar-

niet wordt bestraft. Maar in de prak-

reden is ‘Strategische continuïteit’.

gument: ‘Stabiele financiering’. Er

tijk blijkt dat familiebedrijven juist

Familiebedrijven hebben normaliter

wordt vaak met afgunst gekeken

opvallend goed bestuurd worden,

een stabiele directie en stellen het

naar de behoudend gefinancierde

vooral omdat vertrouwen een grote

voortbestaan van de onderneming

familiebedrijven, die bij voorkeur

rol speelt.

zaken | Magazine

15


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

Glasbedrijf De aandacht van een klein kantoor... - 24 uurs glasservice - Enkelglas - Gefigureerd glas - Isolatieglas

Verfspeciaalzaak - Sikkens - Wijzonol - Flexa - Cetabever

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

.

24/7 Glasservice Industrieweg 8A Isolatieglas 1785 AG Den Helder Veiligheidsglas T F

Sikkens Wijzonol Schildersmaterialen

0223 61 24 83 0223 61 24 18

Industrieweg 10 www.sikkensdenhelder.nl 1785 AG Den Helder

www.glascentrum.nl T 0223 61 24 83

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, . Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.


artikel theo meskers

andere

de kop op steken, als er aandelen

ondernemingen. Meer

moeten worden overgedragen van

dan de helft van de

generatie op generatie. Of bij be-

ondervraagde familie-

drijfsopvolging.

bedrijven

ook

nen uit de hand lopen als er geen

dat ze een competitief

interne spelregels zijn om op terug

voordeel hebben als het

te vallen of als er te weinig of onvol-

gaat om innovatie. Door

doende transparant wordt gecom-

hun focus op de lange

municeerd.

vergelijkbare

denkt

Problemen

kun-

Dat vertrouwen uit zich vaak in het

termijn en hun medewerkers loopt

ontbreken van formele structuren;

kostbare kennis er minder snel de

Om bedrijfsopvolging binnen een fa-

de raad van commissarissen be-

deur uit. En uiteraard beschikt de

miliebedrijf soepel te laten verlopen

staat niet zelden alleen op papier.

familie zelf ook over veel kennis,

is het belangrijk om goed te overleg-

Het wel of niet aanwezig zijn van

kennis die bij wijze van spreken

gen en duidelijk te communiceren.

een

geen

‘via de moedermelk’ van generatie

Heb oog voor familieleden die zich te

relatie met het presteren van een

op generatie wordt overgedragen.

kort gedaan voelen, aangetrouwde

onderneming, zo bleek in 2010 uit

Daarbij staan familiebedrijven be-

familieleden die zich onbewust te

onderzoek van de Christelijke Ho-

kend om de korte communicatielij-

nadrukkelijk bemoeien, jaloezie en

geschool Windesheim.

nen, wat door werknemers extra

frustratie of erfeniskwesties. Al met

wordt gewaardeerd.

al gaat het erom dat er vroegtijdig

bestuursorgaan

heeft

Familiecontract

aandacht is voor een familiestatuut.

Een belangrijk – en uniek – onder-

Tot slot is er ‘Rentmeesterschap’, het

Stel dat op als alles soepel draait, ac-

deel in de governance bij familiebe-

zesde argument. Goed rentmeester-

cepteer het als collectieve familie en

drijven is het familiecontract, dat de

schap betekent kort gezegd dat je

val erop terug als er complicaties of

verhoudingen tussen de familiele-

als familiebedrijf goed omgaat met

verschillen van inzicht ontstaan. En:

den onderling, en tussen de familie

het beschikbare kapitaal. En dan

neem de tijd voor een overnamepro-

en het bedrijf regelt. Dat gaat over

hebben we het niet alleen over de

ces. Groei toe naar het moment.

afspraken over toetreding en uit-

financiën, maar ook over het fami-

treding van familieleden, over com-

liekapitaal en het menselijk kapitaal.

Maar het belangrijkste advies hoor-

municatie en over de gezamenlijke

Zo blijken familiebedrijven sterk in

de ik, toen ik -al jaren geleden- een

toekomstvisie. Het zorgt ervoor dat

het managen van geleidelijke ver-

workshop over bedrijfsoverdracht

familieleden

na-

andering, omdat ze een familieka-

organiseerde. Er waren stoelen te

denken over de koers, waardoor

samen

moeten

pitaal bezitten. De drie vormen van

kort vanwege de overweldigende

de neuzen dezelfde kant op gaan

kapitaal kunnen alleen in goede

belangstelling. Eén van de sprekers

staan. Belangrijk om daar goede ju-

staat worden doorgegeven, als de

was de financieel directeur van een

ridische begeleiding bij te hebben.

opvolging binnen het familiebedrijf

familiebedrijf. Die had als gouden tip

‘Innovatiekracht’, het vijfde argu-

goed is geregeld. Waarmee we weer

voor de firmanten: doe niets wat je

ment, wordt niet direct geassoci-

aankomen bij waarde 1, continuïteit.

zelf niet begrijpt. Met andere woor-

eerd met een familiebedrijf. Maar:

den; complexe constructies van ex-

uit een studie van Ernst & Young

Aandelenoverdracht

terne adviseurs, die je pet te boven

uit 2010 blijkt dat familiebedrijven

Maar niet alles is altijd pais en vree

gaan, zijn meestal geen lang leven

meer investeren in innovatie dan

in het familiebedrijf. Onrust kan

beschoren. Keep it simple!

zaken | Magazine

17


ADvertenties

TE HUUR KANTOORRUIMTE HELDERS ONDERNEMERS CENTRUM • Flexruimte te huur • Vergaderruimte te huur Vraag naar het actuele aanbod!

t: 0223 - 74 79 00 e: info@hoenderdaell.com w: www.hoenderdaell.com


artikel multimetaal

Met zeewind in de rug verandert Multimetaal van koers Multimetaal. De naam zegt het al: veel met metaal. En daar is niets aan gelogen. Dit Helderse bedrijf is het Noord-Hollandse paradepaardje op het gebied van ontwerp, prefabricage, installatie en onderhoud van offshore constructies en proces installaties. Vanuit de haven van Den Helder laten ze al decennia producten verschepen naar de vele olie- en gasbooreilanden in de Noordzee. Maar met de komst van de windparken waait er een nieuwe wind op zee. Het daagt directeur Pim Hulsebos uit zijn koers te verleggen.

D

De olie- en gaswin-

ker nog in de offshore olie en gas.

Eigen windmolen

ning op zee is eindig,

Onze bestaande klanten blijven we

Groene energie sluimert al langer

dat realiseert Hulse-

gewoon bedienen. Maar daarnaast

rond door de DNA van het bedrijf,

bos zich goed. ,,Als sa-

hebben we nu een nieuwe doelstel-

vertelt Hulsebos. ,,Vooral vroeger

menleving willen we

ling: over vijf jaar willen we de helft

was ons werk voor de olie- en gas-

een energietransitie

van onze omzet uit de duurzame

industrie seizoens- en conjunctuur-

maken. Daarin zul-

energie markt halen. Daar horen

gevoelig. We hebben ons daarom

len ook wij mee moeten. De hoofd-

naast de windparken, ook water-

altijd opengesteld voor andere bran-

moot van onze werkzaamheden

stof en getijde-energie bij. Die laat-

ches. Om zulke rustigere periodes

bestaat al sinds 1973 uit productie,

ste twee ontwikkelingen staan nog

op te vangen heeft mijn vader be-

onderhoud en reparatie/revisie van

in de kinderschoenen. In de groei

gin jaren tachtig een windmolen

staalconstructies, pijpleidingen en

daarvan willen wij graag een rol

bedacht, waarmee boeren in hun

afsluiters voor offshorebedrijven in

spelen. Ik ben ervan overtuigd dat

eigen energievoorziening konden

heel Europa en soms verder. Voor-

we dat kunnen en ben ook bereid

voorzien. Zijn ontwikkeling is des-

lopig zit onze continuïteit ook ze-

daarin te investeren.’’

tijds niet van de grond gekomen,

zaken | Magazine

19


ADvertenties

KĨĨŝĐĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŽƉ ŵĂĂƚ ůƐ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ ŬƌŝũŐ ũĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ƚĂŬĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ƚŽƚ ũŽƵǁ ŬĞƌŶƚĂŬĞŶ ďĞŚŽƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚŝĞ ǁĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ njŝũŶ͘ ĞnjĞ njŽŐĞŶŽĞŵĚĞ ďŝũnjĂŬĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ũĞ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ŝŶ ĚĞ ǁĞŐ njŝƚƚĞŶ ĞŶ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ũŽƵǁ ŬĞƌŶƚĂŬĞŶ ďĞƉĞƌŬĞŶ͘ /Ŭ ŬĂŶ ũŽƵ ŚĞůƉĞŶ KĨĨŝĐĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŽƉ ŵĂĂƚ ŵĞƚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŽƉ ŵĂĂƚ͘ ĨŐĞƐƚĞŵĚ ŽƉ ũŽƵǁ ďĞŚŽĞĨƚĞ͘ ĞŶŬ ŚŝĞƌďŝũ ĂĂŶ͗ ůƐ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ ŬƌŝũŐ ũĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ƚĂŬĞŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ƚŽƚ ũŽƵǁ ŬĞƌŶƚĂŬĞŶ ďĞŚŽƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚŝĞ ǁĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ njŝũŶ͘ ĞnjĞ njŽŐĞŶŽĞŵĚĞ ďŝũnjĂŬĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ũĞ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ŝŶ ĚĞ ǁĞŐ njŝƚƚĞŶ ĞŶ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ũŽƵǁ ŬĞƌŶƚĂŬĞŶ ďĞƉĞƌŬĞŶ͘ /Ŭ ŬĂŶ ũŽƵ ŚĞůƉĞŶ ŵĞƚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŽƉ ŵĂĂƚ͘ ĨŐĞƐƚĞŵĚ ŽƉ ũŽƵǁ ďĞŚŽĞĨƚĞ͘ ĞŶŬ ŚŝĞƌďŝũ ĂĂŶ͗ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝģůĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ &ŝŶĂŶĐŝģůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ Ͳ ĂŐĞŶĚĂďĞŚĞĞƌ Ͳ ĨĂĐƚƵƌĞŶ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ Ͳ ĞŵĂŝůďĞŚĞĞƌ Ͳ ŽĨĨĞƌƚĞƐ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ &ŝŶĂŶĐŝģůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝģůĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ Ͳ ŬůĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚ Ͳ ĚĞďŝƚĞƵƌĞŶďĞŚĞĞƌ Ͳ ĂŐĞŶĚĂďĞŚĞĞƌ Ͳ ĨĂĐƚƵƌĞŶ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ Ͳ ĞŵĂŝůďĞŚĞĞƌ Ͳ ŽĨĨĞƌƚĞƐ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ ^ŽĐŝĂů DĞĚŝĂ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ :ƵƌŝĚŝƐĐŚ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝģůĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ Ͳ ŬůĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚ Ͳ ĚĞďŝƚĞƵƌĞŶďĞŚĞĞƌ Ͳ ƚĞƌŵŝũŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ Ͳ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ŽƉnjĞƚƚĞŶ ĞŶ ďĞŚĞƌĞŶ Ͳ ĐŽŶƚĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ Ͳ ƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐ ;ĂĂŶǀƌĂĂŐ ƚŽƚ ĚĞĐůĂƌĂƚŝĞͿ :ƵƌŝĚŝƐĐŚ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝģůĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ^ŽĐŝĂů DĞĚŝĂ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ Ͳ ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ Ͳ ŽƉƐƚĞůůĞŶ ƉƌŽĐĞƐƐƚƵŬŬĞŶ Ͳ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ŽƉnjĞƚƚĞŶ ĞŶ ďĞŚĞƌĞŶ Ͳ ƚĞƌŵŝũŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ Ͳ ĐŽŶƚĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ Ͳ ƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐ ;ĂĂŶǀƌĂĂŐ ƚŽƚ ĚĞĐůĂƌĂƚŝĞͿ tŝů ũĞ ĂŶĚĞƌĞ ƚĂŬĞŶ Ƶŝƚ ŚĂŶĚĞŶ ŐĞǀĞŶ ŽĨ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŬƌŝũŐĞŶ ďŝũ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ŐĞŶŽĞŵĚ ƐƚĂĂƚ͍ Ͳ ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ Ͳ ŽƉƐƚĞůůĞŶ ƉƌŽĐĞƐƐƚƵŬŬĞŶ EĞĞŵ ŐĞƌƵƐƚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŵŝũ ŽƉ͘ WĞƌ ŵĂŝů ĚĂŶŝĞůůĞΛĚǀnjŽĨĨŝĐĞƐƵƉƉŽƌƚ͘Ŷů ŽĨ ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ ŽƉ Ϭϲ ϱϮ ϬϬ Ϭϴ ϯϬ͘ tŝů ũĞ ĂŶĚĞƌĞ ƚĂŬĞŶ Ƶŝƚ ŚĂŶĚĞŶ ŐĞǀĞŶ ŽĨ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŬƌŝũŐĞŶ ďŝũ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ŚŝĞƌďŽǀĞŶ ŐĞŶŽĞŵĚ ƐƚĂĂƚ͍ EĞĞŵ ŐĞƌƵƐƚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŵŝũ ŽƉ͘ WĞƌ ŵĂŝů ĚĂŶŝĞůůĞΛĚǀnjŽĨĨŝĐĞƐƵƉƉŽƌƚ͘Ŷů ŽĨ ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ ŽƉ Ϭϲ ϱϮ ϬϬ Ϭϴ ϯϬ͘


artikel multimetaal

maar de interesse in windenergie

industrie. We lassen bijvoorbeeld

werkers. Er is een groot tekort aan

is wel altijd in ons achterhoofd blij-

trafostations vast op platforms op

mensen met name op hele specifie-

ven zitten.’’

zee. Dat werkt hetzelfde voor beide

ke gebieden. Denk aan projectengi-

sectoren. En het maakt voor ons ook

neers, tekenaars en specialisten die

Stappenplan

niet veel verschil of we pijpleidin-

bijzondere lasprocessen beheersen.

Een nieuwe richting inslaan met je

gen en afsluitingen voor de olie- en

Maar niet ieder bedrijf heeft continu

bedrijf doe je niet zomaar, vertelt

gasindustrie of de windparken pro-

werk voor zo’n specialist. Dus waar-

Hulsebos. ,,We hebben afgelopen na-

duceren. Er gelden alleen andere

om kunnen we als ondernemers in

jaar een adviesbureau in de arm ge-

certificaten en keurmerken.’’

Den Helder die medewerkers niet delen met elkaar om samen aan die

nomen en met hen een strategisch plan geschreven. Uit dat stuk volgde

Samenwerking zoeken

vraag naar mensen te voldoen? Ik

een sales en marketingplan. De af-

De belangrijkste tip die Hulsebos

weet dat er nog heel wat water door

gelopen maanden hebben we meer-

kan geven aan andere onderne-

het Marsdiep moet stromen voordat

dere mensen in dienst genomen

mers die afhankelijk zijn van olie en

het zover is, maar ik denk dat het de

met de specifieke opdracht: intro-

gas en de overstap naar wind willen

oplossing is.’’

duceer ons bedrijf in de duurzame

maken, bestaat uit één woord: sa-

energie sector. Wat zijn de beste in-

menwerken. ,,Als je de gigantische

Groeikansen genoeg

gangen en bij wie moeten we zijn?

getallen hoort van hoeveel werk er

Hulsebos kan geen redenen beden-

Zij vormen onze nieuwe salesafde-

de komende jaren loskomt in de off-

ken om als Noord-Holland Noord

ling, die zich heel specifiek richt op

shore windindustrie, dan kan nooit

deze kans niet aan te pakken. ,,We

de renewable energy branche. Al

één bedrijf in zijn eentje dat invul-

hebben een perfecte regio om de

dit jaar willen we een gedeelte van

len. Dus zoek elkaar op en kijk of je

sector optimaal te bedienen met de

onze omzet uit deze sector halen.’’

elkaar kunt versterken, ook al zit

luchthaven, helihaven en zeehaven

je in elkaars vaarwater. Schuif als

vlak naast elkaar. Dit is de kans om

Vergelijkbaar

ondernemer de angst voor concur-

te laten zien wat wij als regio kun-

De uitbreiding van zijn dienstver-

rentie aan de kant, opdat je samen

nen. Er zijn groeikansen genoeg.

lening naar de duurzame energie

vooruit kunt.’’

Dus laat het me weten als er inte-

markt was verder voor Hulsebos re-

resse is om samen te werken. Ik ga

latief eenvoudig. ,,De werkzaamhe-

Medewerkers delen

graag met andere ondernemers om

den die we tot op heden verzorgen

Zelf staat Hulsebos graag open voor

tafel zitten. Alleen kunnen we het

voor de windsector zijn vergelijk-

samenwerking. ,,Absoluut. Laten we

niet.’’

baar met die voor de olie- en gas-

beginnen met het delen van mede-

zaken | Magazine

21


artikel go!-nh

Van startup naar scale-up:

zo groei je succesvol door met je bedrijf Het opschalen van je startup is ontzettend spannend om te re-

processen moeten implementeren

aliseren. Je maakt van je innovatief business idee een bedrijf

en je businessmodel innoveren om

met bestaansrecht dat groeit en bloeit. De opschaalfase kent ook bijzonder veel valkuilen: slechts 10% van de startups komt in de

O

fase scale-up. Hoe breng je je bedrijf tot volle bloei?

technologie of productinnovatie.

Marktleider worden in je niche ndanks corona waren

– en legt in zijn marketingboek Cros-

De eerste focus moet liggen in het

er vorige jaar meer star-

sing the Chasm uit hoe je als startup

worden van marktleider van je niche:

ters dan stoppers bij de

de overstap naar scale-up maakt.

minimaal twee keer groter dan de

Kamer van Koophandel.

Deze marketingklassieker geldt als

eerstvolgende speler. Als kampioen

Een crisis biedt immers

cruciale gids op het gebied van in-

in je markt heb je een waardevolle

ook

kansen.

novatie binnen de zakelijke markt en

positie van waaruit je gemakkelijk

Startups zijn belangrijk voor onze

heeft sinds de eerste uitgave vele be-

verder kunt groeien. Daarvoor is het

economische toekomst, maar zijn pas

drijven geïnspireerd.

cruciaal dat je niet probeert om alles

nieuwe

voor iedereen te zijn, maar een ‘alles’

het begin van het verhaal. Het zijn

22

te kunnen schalen. Groei verwezenlijken gaat zoveel verder dan alleen

de scale-ups die de economie echt

The Chasm: kloof met vele valkuilen

voor een zeer specifieke doelgroep.

aan de gang houden en zorgen voor

Er kan veel misgaan bij de overstap

Het is veel beter om een grote vis

de meeste banen. Daarom biedt de

naar scale-up. De grootste fout die

in een kleine vijver te zijn dan een

provincie Noord-Holland met het in-

wordt gemaakt heet premature sca-

kleine vis in een grote vijver. Denk

novatieprogramma GO!-NH gratis on-

ling: er is een pot met geld en die

bijvoorbeeld aan een TomTom, Book-

dersteuning aan ondernemers om de

wordt direct ingezet om keihard te

ing.com, Takeway of een Adyen: stuk

economie te stimuleren.

groeien. Verkopers worden aange-

voor stuk Nederlandse bedrijven die

steld en nu moet het gaan gebeuren

zich hebben toegelicht op één speci-

Het is tijd om te groeien

in drie, vier landen. Maar als er geen

fieke niche.

Wanneer ben je als startup toe aan

niche met een goede problem-solu-

de volgende fase? Daar zijn allerlei

tion-market fit is uitgekozen of een

REGISTREER JE NU

signalen voor, zoals het bereiken van

verkoopproces is gecoördineerd, en

Je verhoogt je kans op succes aan-

een plateau. Je omzet is dan gegroeid

het businessmodel bovendien niet

zienlijk met de best practices van

naar bijvoorbeeld een mooie € 5 mil-

schaalbaar is, dan is het vooral een

deze innovatieprogramma’s. Er zijn

joen, maar je komt niet verder. Elk jaar

snelle manier om snel geld te ver-

geen kosten aan verbonden. De tijd

is er een groot project dat je bezig-

branden. Veel bedrijven beseffen

die je investeert zul je dubbel en

houdt, maar dat niet zorgt voor meer

namelijk niet dat aan de andere kant

dwars terugverdienen. Kom mini-

groei. Gefrustreerde investeerders,

van de kloof de markt heel anders

maal met twee man, idealiter als CEO

focus op verkoop en niet op de markt,

werkt. Waar in de startup de nadruk

met je rechterhand, zodat de inge-

het hebben van verkeerde klanten…

vooral ligt op productinnovatie en de

wonnen kennis en praktijkinzichten

je staat op een belangrijk kruispunt.

CEO vaak een techneut is, gaat het in

direct jouw startup helpen schalen en

Managementconsultant

schrij-

de scale-up fase om marketing en heb

groeien. Vanaf september 2021 gaat

ver Geoffrey Moore noemt dit kruis-

je eerder een commercieel persoon

het Scale programma van start. De in-

punt the Chasm – Engels voor de kloof

als CEO nodig. Je zult allerlei interne

schrijving sluit op: 31 augustus 2021.

zaken | Magazine

en


ADvertenties

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

Welke indruk maak je met je website?

lees meer op www.smeders.nl


NU

HT! C O K VER % 0 AL 7

TE KOOP

Vanaf

€ 49.950,-

v.o.n. Excl. BTW

TE HUUR

Vanaf

€ 375,-

Excl. BTW Per maand

kooyplaza.nl

TE KOOP OF TE HUUR

44 nieuwbouw loodsen op industrieterrein Kooypunt

DEN HELDER

50% L A NU

T! H C O VERK

TE KOOP TE HUUR

Vanaf

€ 64.950,-

v.o.n. Excl. BTW

OP AANVRAAG

kruiswijkplaza.nl

TE KOOP OF TE HUUR ANNA PAULOWNA

90% L A NU

12 nieuwbouw loodsen op industrieterrein Kruiswijk

T! H C O VERK

TE KOOP

Vanaf

€ 27.950,-

v.o.n. Excl. BTW

TE HUUR

Vanaf

€ 130,-

Excl. BTW Per maand

handelsplaza-denhelder.nl

TE KOOP OF TE HUUR DEN HELDER

72 garageboxen en 6 loodsen aan de Handelsweg