Healthy Magazine Den Helder

Page 1

healthy. Magazine DEN HELDER

“ Kies ervoor om zonder stress door het leven te gaan”

“ Rust en ontspanning in het lichaam, geeft ook rust in het hoofd”

“ Iedereen is het waard lekker in zijn of haar vel te zitten”

Carolien Slot » Marieke Post » Céline Smith » Ineke Dekker » Gert-Jan Wit » Mickey Makelaar Connie Kraak » Jilles de Wit » Maarten de Boer » Meneer Sun » Mevrouw Zhang


ADvertenties

VOOR ELKE SPORT HET JUISTE ADVIES! Marsdiepstraat 249- Den Helder - tel. 0223 610 066 - www.reussport.nl

Bent u op zoek naar een cursus bij u in de buurt dan bent u bij ons aan het juiste adres! • • • • • • •

hier worden we als gezin geholpen

hier wordt er ook écht naar mij geluisterd

BHV Reanimatie & AED EHBO Kinder EHBO Instructeur BLS/AED & PBLS Maatwerk EHBO cursussen Verkoop van AED’s en EHBO materialen

Conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis, NIBHV en NRR.

TEDU opleidingen Schrijnwerkersweg 2 1786 PC Den Helder

0223 – 668480 / info@tedu.nl / www.tedu.nl

Opvoeden is heel gewoon, maar niet altijd makkelijk. Soms heb je vragen die je niet in je gezin of met je omgeving kunt oplossen. Op zo'n moment is Opvoedpoli er voor jou: kind en gezin. Wij bieden hulp en behandeling. Wij zorgen voor een behandelaar of gezinscoach die bij jou past.


healthy. Magazine DEN HELDER

Zorg voor de gezondheid

FYSIOTHERAPIE Carolien Slot 04 & Marieke Post 05 OSTEOPATHIE MAARTEN DE BOER

06

BOEZT

07

VOLG JE PAD

09

vinden het toch lastig goed voor zichzelf te zorgen.

BEAUTY REFLECTION

10

Daarom hebben wij dit magazine laten maken. In de gemeente

JiLLES DE WIT MASSAGES

11

HEALThY FAMILY COACH

13

YI XIAO TANG

14

De gezondheid van een mens bestaat uit veel aspecten. Denk aan de juiste ademhaling, voldoende slaap, mentale weerbaarheid, voldoende beweging, gezonde voeding en omgaan met stress. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen mentale en fysieke gezondheid, maar veel mensen

Den Helder zijn er veel professionele en enthousiaste zorgverleners die kunnen helpen met jouw gezondheid. In dit magazine maak je kennis met een osteopaat, massagetherapeut, ademcoaches, biodynamisch therapeut, acupuncturist, schoonheidsspecialist, vitaal coach en fysiotherapeuten. Kijk wat ze voor jouw gezondheid kunnen betekenen! Sportieve groet,

Marieke Post en Carolien Slot

Fotografie: Sjoerd Posthumus Tekst: Cyril Kraak Vormgeving & druk: Zeeman Reclamegroep Oplage: 500

healthy. Magazine 03


FYSIOTHERAPIE CAROLIEN SLOT & Marieke post

Een nieuwe kijk op

gezondheid

Samen met Marieke Post heeft Carolien Slot een praktijk voor fysiotherapie. Een praktijk voor lichamelijke klachten, waarbij ze het mentale facet niet vergeten. “Leefstijl, mentale en lichamelijke gezondheid, alles heeft invloed op hoe je van een blessure of klacht herstelt.” Dry needling en acupunctuur

naar een heel nieuwe kijk op

wat ik wel kan betekenen. Ik heb

Carolien haar interesse binnen

gezondheid. Ook dat vind ik super

in twaalf jaar tijd zoveel mensen

de fysiotherapie is breed, net

en in de toekomst zie ik een mooie

ontmoet en de meesten blijven

als de fysiotherapie zelf. “Ik heb

combinatie van beide ontstaan.”

mij bij. In het bijzonder een dame

stage gelopen in Amerika, waar

04

die via een doorverwijzing van de

ik in contact kwam met dry

Dynamisch

neuroloog bij mij kwam. Ze heeft

needling. Wonderlijk hoe dat werkt.

Mensen gaan naar de

een functionele neurologische

Tijdens het dry needlen wordt

fysiotherapeut met de verwachting

stoornis, een aandoening waar

ik regelmatig gevraagd of dit

dat die ze gaat helpen. Carolien

niet alle fysiotherapeuten van

hetzelfde is als acupunctuur. Dit

haar verantwoordelijkheidsgevoel

op de hoogte zijn of voor zijn

is niet het geval, maar daardoor

is groot, ze vindt het dan ook erg

opgeleid. Deze dame kwam binnen

ging ik mij steeds vaker afvragen

vervelend als dit af en toe niet lukt.

in een rolstoel en na een aantal

wat acupunctuur dan wel was.

Gelukkig ziet ze in hoe ontzettend

behandelingen liep ze aan de arm

Daarom volg ik nu een driejarige

dynamisch fysiotherapie is. “In

van haar man de praktijk weer

opleiding acupunctuur. Hierdoor

plaats van dat ik de nadruk leg op

uit. Dat soort trajecten vind ik

is er voor mij een deur geopend

wie ik niet kan helpen, kijk ik naar

geweldig.”

healthy. Magazine

Meer weten of een afspraak maken?

Schootenweg 2 (Quelderduijn) 1785 LV Den Helder

Carolien 06-147 06 056 info@fysioslotpost.nl www.fysioslotpost.nl


FYSIOTHERAPIE CAROLIEN SLOT & Marieke post

De invloed van het brein op

pijn

Op 21-jarige leeftijd startte Marieke Post als fysiotherapeut. Ze ging bij haar vaders praktijk aan de slag en werkte daarna bij defensie als militair fysiotherapeut, waar ze werd uitgezonden naar Afghanistan. Nu heeft ze samen met Carolien Post een samenwerking in de vorm van een maatschap. “Wij houden ons bezig met het herstel van diverse klachten. Dit kan lichamelijk zijn, maar ook gecombineerd met psychosociale klachten.” Sport revalidatie

De behandeling hiervan is divers.

naar diverse disciplines op andere

Marieke haar specialisaties zijn

Dit kan met manipulatie techniek,

vakgebieden waarvan wij minder

sportfysio- en manuele thera-

het bekende krakje, rustige mobili-

verstand of ervaring in hebben.”

pie. Ze begeleidt sporters, zowel

saties of door oefentherapie.” Iedere klacht is anders

recreatief en professioneel, weer naar hun gewenste sportniveau.

Onbewuste gedragspatronen

Marieke vertelt echt vol passie over

Omdat ze vroeger op het hoogste

veranderen

haar vak. De liefde voor fysiothera-

niveau heeft gesport als professi-

De gezondheid van een mens

pie is al vroeg ontstaan. Haar vader

oneel kickbokser, snapt Marieke de

bestaat uit veel aspecten; de

is ook fysiotherapeut geweest en

focus van sporters. “Ik hou mij bezig

juiste ademhaling, voldoende slaap,

ze zag hem vaak aan het werk in de

met diverse sportletsels opgelopen

mentale weerbaarheid, voldoende

praktijk bij hun huis. Omdat haar

door overbelasting, een trauma

beweging, gezonde voeding en

moeder er ook werkte, ging Marieke

of techniekfouten. Ik zie bijvoor-

omgaan met stress. “Er is heel veel

vaak mee. Ze zag hoe leuk het wer-

beeld regelmatig sporters met

gaande binnen ons vakgebied. Er

ken met diverse mensen is. “Ieder

kruisbandletsel. De meeste hiervan

wordt meer aandacht besteed aan

mens en elke klacht is uniek. Zo

worden geopereerd en krijgen een

het psychosociale gedeelte van de

kan het zijn dat twee mensen met

nieuwe kruisband. Het herstel kan

mens. Ik merk vaak dat bepaalde

dezelfde klachten, niet dezelfde

tot een jaar duren. Het mooiste

gedachtes van patiënten beper-

therapie nodig hebben. Dit is van

vind ik mensen begeleiden naar het

kend werken voor het lichamelijke

ontzettend veel factoren afhanke-

weer volledig uitoefenen van zijn of

herstel. Door andere technieken toe

lijk en dat maakt het werk juist ook

een sport, zonder angst voor nieuw

te passen kan je bepaalde gedach-

zo leuk. Het leukste van mijn vak is

letsel.Maar ik behandel ook mensen

tenpatronen veranderen. En om

echt de diversiteit. Iedereen heeft

met gewrichtsproblemen in het

onze patiënten optimaal te helpen

zijn eigen verhaal en persoonlijk-

lichaam, zoals te stijve of mobiele

werken Carolien en ik samen met

heid. Dat maakt dat elke dag weer

gewrichten.

anderen. Wij sturen mensen door

anders is.”

Meer weten of een afspraak maken?

Schootenweg 2 (Quelderduijn) 1785 LV Den Helder

Marieke 06-150 60 252 info@fysioslotpost.nl www.fysioslotpost.nl

healthy. Magazine 05


OSTEOPATHIE MAARTEN DE BOER

steopathie O is een mooie

aanvulling op de reguliere zorg Na diverse studies en klinische onderzoeken in het buitenland te hebben gedaan, werkt Maarten de Boer nu volledig als zelfstandig osteopaat in Den Helder, Den Burg en Alkmaar. “Mensen die bij mij terecht komen zijn vaak al door de hele medische molen geweest. Waar ze regelmatig te horen hebben gekregen dat ze uitbehandeld zijn, terwijl de klachten blijven.” Chronische, moeilijk

borstholte, hoofdpijn of corona

herstellend vermogen, maar het

verklaarbare klachten

gerelateerde klachten. Ik heb

moet wel in de gelegenheid zijn

Maarten heeft een achtergrond

ook een aantal (top)sporters

te functioneren. Zo heb ik eens

als bewegingswetenschapper

onder behandeling. Vanuit mijn

een man van zestig behandeld die

en inspanningsfysioloog. Hij

achtergrond kan ik goed sport

na jaren zware darmproblemen

miste in deze functies echter een

specifieke klachten in beeld

en vele operaties nog maar

holistische kijk op gezondheid.

brengen en behandelen. Maar

anderhalve meter darm over

Osteopathie is een manuele

ik help ook baby’s met klachten

had. Zijn levenslust was totaal

geneeskunde die de hele mens

als darmkrampjes, reflux en

verdwenen. Toen ik hem zes weken

behandelt en niet alleen de

overstrekken.”

later voor de tweede keer zag

symptomen. “Het mooie van

06

herkende ik hem bijna niet terug.

osteopathie is dat chronische

Zelf herstellend vermogen van

Hij had zich geschoren, was naar

en onbegrepen klachten vaak

het lichaam

de kapper geweest en vertelde me

toch goed te behandelen zijn.

Als osteopaat geeft Maarten het

dat hij voor het eerst in zeven jaar

Denk hierbij aan vermoeidheid,

lichaam een duwtje in de goede

nieuwe kleren had gekocht! De

prikkelbaar darm syndroom,

richting, zodat het lichaam het

behandeling was dusdanig goed

persisterende klachten aan het

probleem vervolgens zelf op kan

aangeslagen dat hij het toch weer

bewegingsapparaat, buik of

lossen. “Het lichaam bezit een zelf

zag zitten.”

healthy. Magazine

Meer weten of een afspraak maken?

Schootenweg 2, 1785 LV Den Helder info@osteopathiedeboer.nl Verzetstraat 92, 1791 DS Den Burg www.osteopathiedeboer.nl 06-21560289


BOEZT

zonder stress

Ervoor kiezen om door het leven te gaan

kan komen. Maar ook als je fysieke spanningen en blokkades in het lichaam voelt, ben je bij ons aan het juiste adres.” Pure ontspanning ervaren Mensen die bij Boezt komen kijken hun emotionele problemen diep in de ogen en zien hun angsten onder ogen. Met behulp van ademwerk, yoga of coaching

Gert-Jan Wit en Mickey Makelaar zijn de drijvende krachten achter Boezt in Den Helder. “We helpen mensen met burn-out klachten, hoge ademhaling en emotionele blokkades. Mensen gaan ontspannen de deur uit, hebben minder stress en voelen zich beter.”

ademcoach en later spiritueel

kunnen ze deze emoties loslaten.

coach. Zijn nicht Mickey is ook

“Die vastzittende emoties kunnen

ademcoach en yogadocent.

namelijk vreemde klachten

Samen besloten ze Boezt uit

geven, zoals niet goed naar het

te breiden met ademsessies,

toilet kunnen, slaapstoornis,

yoga, privé werk/coaching en

rugklachten of wisselende

massages. “Wij helpen mensen

stemmingen. Mensen die

naar een vrijer leven. Fysieke en

chronische pijn hebben, kunnen

emotionele blokkades komen

ook enorm geholpen zijn met

vrij door de sessies die wij geven

een begeleidende ademsessie.

en dat geeft verlichting. Je kan

We hebben een klant gehad

naar ons toekomen als je moeite

die na een burn-out alles erg

hebt om je eigen ruimte in te

moeilijk vond. Maar na een 1 op 1

nemen, grenzen te stellen, je

ademsessie is deze man helemaal

Blokkades in het lichaam

uit te spreken vanuit je gevoel.

weer in de kracht van zijn leven

Gert-Jan is zijn bedrijf Boezt

Kortom: als je graag zelfliefde wilt

gekomen. Wij zijn heel dankbaar

begonnen met Wim Hof

voelen van binnen. Of als de vele

dat we mensen terug op het juiste

workshops. Onder de indruk van

gedachten je de baas worden en

pad mogen helpen. Of de diepste

de ademoefeningen werd hij ook

je daardoor niet goed bij je gevoel

ontspanning te geven.”

Meer weten of een afspraak maken?

Kerkgracht 49 1782 GK Den Helder 06-28102262

boeztdenhelder@gmail.com www.boezt.nl

healthy. Magazine 07


ADvertenties

Vitaliteitscoach | Leefstijlgeneeskundige 06 - 13 24 28 18 | www.vitalizzy.nl | info@vitalizzy.nl

EXCLUSIVE GYM

+31 6 319 497 06 WWW.EXCLUSIVEGYM.NL INFO@EXCLUSIVEGYM.NL Personal Training • Duo Training • Groeps Training

Weet wat je doet bij pijn aan je voet Uw voeten bestaan uit maar liefst 26 afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen. De spieren, pezen en botten dragen ons elke dag naar onze bestemming en bepalen deels onze houding. Een probleem met uw voeten kan leiden tot andere lichamelijke klachten. De podotherapeut voorkomt en verhelpt deze klachten. Ook geeft de podotherapeut u preventief advies om klachten te voorkomen. Tegenwoordig heeft u voor een bezoek aan een podotherapeut geen verwijzing van de huisarts meer nodig.

Waarvoor gaat u naar een podotherapeut? • Stand- en vormafwijking van de voet (platvoeten, holvoeten, hallux valgus) • Teenafwijkingen (zoals hamerteen of scheve tenen) • Huidproblemen (zoals eelt of likdoorns) • Nagelproblemen (zoals een ingegroeide nagel) • Overbelastingsklachten • Voetproblemen door slecht schoeisel • Voetklachten die samenhangen met onder meer diabetes en reuma.

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van verzekeringen en heeft geen invloed op uw eigen risico. Iedere verzekeraar en elk pakket heeft zijn eigen vergoedingen en voorwaarden. Wilt u weten hoeveel uw verzekering vergoedt? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten of bel tel. 0224 582550. Locatie Callantsoog Groenland 30 1759 XB Callantsoog

Locatie Den Helder Baljuwstraat 17g 1785 SB Den Helder

Locatie Schagen Grotewallerweg 3-03 1742 NM Schagen

Locatie Schoorl Heereweg 171a 1871 EE Schoorl


VOLG JE PAD

Bewust worden van en die doorbreken

patronen

Ineke Dekker werkt als biodynamisch therapeut in Den Helder, Texel en Velserbroek. Met haar praktijk Volg je pad helpt ze mensen met burn-out klachten, stress, angst of onzekerheden en onbegrepen fysieke klachten. Maar ook cliënten die bewustwording zoeken of zichzelf beter willen leren kennen. “Ik ondersteun graag mensen bij het volgen van hun eigen pad.” Jezelf beter leren kennen

zelf hun baby, terwijl ik het

signalen voordat we beseffen dat

Als kind was Ineke erg

voordoe op een pop. Het belang

er iets aan de hand is. Denk aan

geïnteresseerd in wat anderen

van aanraken is groot en kan niet

versnelde ademhaling, gespannen

dachten en voelden. Haar

vroeg genoeg beginnen. Aanraking

schouders en middenrif of een

interesse voor de psychologie

zorgt voor mentale gezondheid,

knoop in je maag. Zo had ik een

deed haar de opleiding

vertrouwen en is goed voor het

cliënt die zichzelf wegcijferde.

biodynamische psychologie

immuunsysteem.”

Door te vertragen kan ze nu eerst

volgen. Sinds 2018 heeft ze haar

bedenken of iets goed voelt.

praktijk voor lichaamsgerichte

Luisteren naar je lichaam

Ze heeft geleerd de signalen te

(psycho)therapie, biodynamische

Ineke keek altijd met een kritisch

herkennen en schiet niet meer

massages en focussen. Daarnaast

oog naar zichzelf. Ze vond dat ze

zo snel in het patroon van zorg

geef ze ook zwangerschaps- en

moest voldoen aan allerlei eisen

voor de ander en beslist vanuit

babymassages. “De therapie

en legde de lat hoog. “Het was

zelfvertrouwen. Gesprekken,

helpt je jezelf te leren kennen en

verhelderend om uit te vinden

oefeningen, aandacht voor

waarderen, je bewust te worden

wat werkelijk bij mij paste en waar

de ademhaling, opstellingen,

van patronen en anders om te

ik tevreden en evenwichtiger

focussen, visualisaties, korte

gaan met stress, zodat je jezelf

van werd. Mijn lichaam was een

meditaties en biodynamische

beter kunt reguleren. Met de

belangrijke gids in dit proces.

massages helpen bij het begrijpen

babymassages masseren ouders

Het lichaam geeft al eerder

van je lichaam.”

Meer weten of een afspraak maken?

Polderweg 42 1782 EB Den Helder 06-23949157

info@inekedekker.nl www.inekedekker.nl

healthy. Magazine 09


Mooi

BEAUTY REFLECTION

zijn en mooi blijven

Connie Kraak zit al jaren in de beauty branche. Als 23-jarige begon ze haar eigen praktijk. Bij Beauty Reflection, haar praktijk voor huid en welzijn in Den Helder kun je terecht voor vragen of problemen met de huid. Connies motto: “Iedereen is het waard om lekker in zijn of haar vel te zitten!” Op elke leeftijd er goed uit zien

de Mezotix, een thermisch

verdwijnen van vochtlijntjes,

Als tiener ontdekte Connie al snel,

huidverbeteringssyteem op de

littekens behandelen en/of

dat als je goed voor jezelf en je

markt. Een prachtig innovatief en

verfraaien en contour verstevigen.

huid zorgt, je beter en lekkerder

veilig apparaat om huidproblemen

Ook behalen ze mooie resultaten

in je vel zit. Gezondheid, vitaliteit

diepgaand aan te pakken door de

met behandelingen voor eczeem,

en je mooi voelen waren toen al

huid zelf aan het werk te zetten.

rosacea en acné. “Werken aan

belangrijke waarden voor haar.

In combinatie met de producten

een huidprobleem zodat iemand

“Ik raakte steeds meer in de ban

van A&Q Skin Solutions en QMS

weer letterlijk en figuurlijk beter

van de huid. Je huid is ongelooflijk

Medicosmetics is dit een gouden

in zijn vel gaat zitten, daar

belangrijk en als je er goed voor

combinatie voor huidverbetering

word ik blij van. Onzekerheid

zorgt en een gezonde lifestyle

zonder te prikken en te snijden.”

transformeert in zelfvertrouwen

hebt, dan kun je er op iedere

10

en een mooie uitstraling van

leeftijd goed uit zien. Ik werk onder

Werken aan huidproblemen

binnenuit reflecteert naar buiten

andere met QMS Medicosmetics

Dagelijks helpt Beauty Reflection

toe. Daarom volg ik de nieuwste

en A&Q Skin Solutions en zie

klanten met huidverbetering,

ontwikkelingen in mijn vakgebied

ongelooflijke resultaten bij mijn

‘anti-aging’, verminderen en

op de voet om mijn klanten te

klanten. Begin dit jaar kwam

verzachten van rimpels, laten

laten stralen,” sluit Connie trots af.

healthy. Magazine

Meer weten of een afspraak maken?

Weststraat 65 1781 BW Den Helder 06-52394082

info@beautyreflection.nl www.beautyreflection.nl


JILLES DE WIT MASSAGES

Rust

en ontspanning in het lichaam, geeft ook rust in het hoofd Met zijn praktijk Jilles de Wit massages in Den Helder helpt Jilles mensen die lichamelijke klachten hebben. “De meeste mensen komen met pijn en spanning in hun lichaam en na iedere behandeling komen de mensen blij van tafel of de stoel.”

Regelmatig onderhoud

aan je heup, darmen, benen,

heb voor al mijn klanten de tijd.

is altijd goed

knieën en kuiten. Zeker na je

Met een massagebehandeling

Tot zijn vierenveertigste was Jilles

veertigste levensjaar is het goed

wijzig je niet de leefstijl, maar

samen met zijn broers agrarisch

om voor je lichaam te zorgen.

het helpt je om de balans meer

ondernemer. Totdat hij genoeg

Je auto breng je ook regelmatig

in evenwicht te krijgen en te

met zijn handen in de grond had

naar de garage voor onderhoud

houden. Zo behandelde ik

gezeten. Inmiddels is Jilles al

en je lichaam gaat veel langer

iemand die na een ingrijpende

tien jaar zelfstandig masseur en

mee. Ik laat mensen inzien hoe

schouderoperatie al zes maanden

shiatsu massagetherapeut. Als

hun leefstijl tot klachten leidt en

met pijnklachten thuis zat en

je spanning relateerde klachten

help ze bij het vinden van een

niet kon werken. Nadat ik een

hebt, dan kan hij je helpen. “Door

oplossing.”

massagebehandeling had gedaan,

onbalans van je leefstijl verzamel

kreeg ik een paar uur later al

je spanning in je lichaam, wat

Bewegen en leven zonder pijn

bericht dat hij voor het eerst

zich na verloop van tijd kan uiten

Jilles krijgt vaak mensen die met

sinds een half jaar geen pijn meer

in lichamelijke klachten. Denk

hun klachten in het reguliere

voelde. Een paar dagen later heb

hierbij aan hoofdpijn, rug- nek-

circuit niet verder komen en ten

ik nog een behandeling gedaan en

en schouderklachten of een

einde raad bij hem aankloppen.

sindsdien is hij pijnvrij. Daar doe ik

tennisarm. Maar ook klachten

“Ik neem elke klacht serieus en

het allemaal voor!”

Meer weten of een afspraak maken?

Weststraat 65 1781 BW Den Helder 06-55746199

info@jillesdewit.nl www.jillesdewit.nl

healthy. Magazine 11


ADvertenties

Voetreflexpraktijk Den Helder

Meer weten? Bezoek de website www.voetreflexpraktijkdenhelder.nl of Jeanne Hanegraaf, voetreflextherapeut

Langdurige klachten?

bel voor meer informatie: 06-23181976. De consulten bij Voetreflexpraktijk Den Helder worden meestal volledig

Heeft u klachten van lichamelijke of psychische aard,

vergoed via het aanvullend pakket

zoals buikklachten, overgangsklachten, vermoeidheids-

van uw zorgverzekeraar.

klachten, burn-out of stemmingsstoornissen? Voetreflextherapie kan voor u de juiste therapie zijn, omdat het werkt vanuit een andere invalshoek.

Voetreflexpraktijk Den Helder Marsdiepstraat 621, Den Helder

met Voor én er! ld e Den H

Alle zorg en welzijn binnen handbereik!

Wij proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen, ook als het thuis niet meer goed gaat. Het kan dan een optie zijn om (samen met uw partner) te verhuizen naar één van onze locaties De Lichtboei of De Groene Vecht. Zo krijgt u extra zorg en ondersteuning die u nodig heeft om te blijven genieten van uw leven. Ook voor zorg en maaltijden aan huis bent u bij ons aan het juiste adres! Meer weten? Kijk op www.zorggroeptellus.nl of bel ons op werkdagen via: 0223 63 85 00. Wij helpen u graag verder!


Gezond Leven

HEALTHY FAMILY COACH

is niet per se een dieet volgen en sla eten

Céline Smith is vitaalcoach en heeft haar praktijk Healthy Family Coach in Julianadorp. Ze behandelt alle aspecten van gezondheid: voeding, beweging en ontspanning. “Als je deze drie dingen in balans hebt, kan je de wereld aan.”

Meer weten of een afspraak maken?

Gewichtsconsulent, life coach

Werken aan jezelf moet leuk zijn

én personal trainer

In de praktijk van Céline kan je te-

Drie jaar na de geboorte van haar

recht als je op zoek bent naar een

dochter zat Céline een tijd niet lek-

gezondere versie van jezelf. Zoals een

ker in haar vel. Ze sponsorde de

17-jarig meisje dat veel te zwaar was

sportschool, maar wilde geen dieet

en uiteindelijk in een paar maanden

volgen. Toch moest er wat gebeuren.

tijd 25 kg kwijtraakte door meer te

Aangezien ze het heerlijk vindt om in

eten. “Het is typerend voor veel vrou-

de keuken te staan, besloot ze zich

wen. Om af te vallen gaan ze vaak

meer te verdiepen in voeding en

minder eten. Soms zo weinig dat het

volgde de opleiding tot gewichts-

lijf dat ervaart als ultieme stress. Uit-

consulent. “De opleiding opende

eindelijk vallen ze dan geen gram af.

mijn ogen. Je hoeft niet op dieet

Het mooie van dit verhaal is dat het

om gezond te leven. Daarom

meisje niet alleen kilo’s verloor, maar

ben ik verder gaan leren en

ook haar zelfvertrouwen terug kreeg.

behaalde mijn diploma’s als

Werken aan jezelf moet ook vooral

Life Coach en Personal Trai-

leuk zijn.” Niet iedereen komt om af te

ner. In 2016 ben ik mijn praktijk

vallen. Céline is ook personal trainer

gestart om mensen op meer-

en begeleid mensen die graag ster-

dere vlakken te begeleiden

ker willen worden of een sportief doel

naar een gezond leven. Als je

willen behalen, zoals een marathon

weet wat voeding voor je kan bete-

lopen. Zo begeleidde ze een vrouw

kenen is het makkelijker om de juiste

die sterker wilde worden en in spier-

keuze te maken. Veel mensen strug-

massa wilde aankomen. “Tijdens de

gelen met hun voeding, hebben geen

eerste training ontdekte ik dat ze een

tijd om te sporten en moeten van al-

‘afwijking’ had, waardoor stabiliteit

les. De oorzaak van overgewicht ligt

soms lastig was en oefeningen tech-

niet altijd bij slechte voeding, stress

nisch niet goed werden uitgevoerd.

speelt ook steeds vaker een grote rol.

De eerste weken moest ze soms even

We vragen extreem veel van onszelf.

uit haar comfort zone, maar met suc-

Soms is het beste medicijn om even

ces. Haar core is sterker geworden

een paar stappen terug te doen en

en de stabiliteit beter. Na acht weken

eerst aan jezelf te denken in plaats

trainen is haar spiermassa gegroeid,

van aan anderen. Dan hou je het

haar vetpercentage afgenomen en ze

uiteindelijk langer vol.”

is veel sterker geworden.”

Schoolweg 54 1787 AW Julianadorp 06-48331455

celine@healthyfamilycoach.nl www.healthyfamilycoach.nl

healthy. Magazine 13


Ontdek Acupunctuur & Chinese

PRAKTIJK YI XIAO TANG

geneeswijzen

Yī Xiào Tàng betekent Praktijk met een glimlach. Meneer Sun en mevrouw Zhang zorgen ervoor dat iedere klant met een glimlach de praktijk verlaat. En dit doen ze sinds 2018, toen de deuren van hun praktijk open gingen in Den Helder. “Lichaam is geest, zeggen de traditioneel Chinese geneeskundigen. Alle processen in het lichaam staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar.” bevordering van herstel en revalidatie. “De

Energiebanen

werking van de acupunctuur is als volgt.

Naast acupunctuur en cupping therapie,

In ons lichaam bevinden zich onzichtbare

kan je ook bij Yi Xiao Tang terecht voor

banen, waar de energieën Yin en Yang

een tuina massage. Tuina is een Chinese

voortdurend in elkaar over lopen, maar

massagetechniek die al zo’n 5000 jaar

ook uit balans kunnen raken. Alle banen

wordt beoefend. Het betekent letterlijk

bij elkaar vormen een energienetwerk,

duwen (tui) en vastpakken (na). “Onze

waarop de acupunctuurpunten liggen.

tuina

Elk van die punten staat in contact, direct

maar werkt bijvoorbeeld ook bij diverse

of indirect, met een orgaan of met een

fysieke en emotionele klachten, zoals

bepaalde functie. Met behulp van naalden

migraine,

massage

helpt

chronische

ontspannen,

pijn,

rug-

en

Yin en Yang krachten

stimuleer of rem je bepaalde energieën

nekklachten, slechte doorbloeding, stress,

Bij Yi Xiao Tang kan je terecht

af.” Dat de behandelingen bij Yi Xiao

spijsverterings- en gewrichtsproblemen.

voor

acupunctuur

Tang werken bewijst het verhaal van een

We oefenen druk uit op energiebanen

behandeling, cupping therapie,

56-jarige vrouw met Multiple Sclerosis.

en

tuina

“Haar situatie is na tien behandelingen

levensenergie en het bloed weer vrij en

enorm

fysiotherapeut

gelijkmatig door het lichaam kunnen

helpen daar waar de reguliere

zegt dat haar beenspieren soepeler zijn

stromen. Op die manier stimuleert tuina

wegen geen duidelijke diagnose

geworden, haar energieniveau is beter en

het zelf herstellend vermogen van het

kunnen stellen. Ook vult het de

ze kan weer werken. En in huis hoeft ze ook

lichaam, waardoor de behandeling zowel

westerse geneeswijze aan ter

niet meer met een stok te lopen!”

preventief als genezend is.”

een massage

kruiden.

14

De

en

Chinese

behandelingen

healthy. Magazine

verbeterd.

Haar

Meer weten of een afspraak maken?

specifieke

Keizerstraat 1 1781 GC Den Helder 06-23579321

punten,

waardoor

de

info@acupunctuur-yixiaotang.nl www.acupunctuur-yixiaotang.nl


ADvertenties

CrossFit, StrongFit, Basics Weightlifting, Gymnastics CrossFit Kids 4 t/m 8 & 9 t/m 11 CrossFit Teens 12 t/m 16 Schrijf je in voor een proefles! - Het Nieuwe Diep 37, 1781 AE Den Helder - www.crossfitdenhelder.com - 06 15 88 80 84

Kunt u het niet verstaan? Zet dan een hoortoestel van hoorzorg Bakker aan.

• We werken alleen met A merken • Kwaliteit is ons keurmerk • We verzorgen de vergoedingsaanvragen

Hoorzorg Bakker Baljuwstraat 17e 1785 SB Den Helder


WILLEMSOORD 52D1 - DEN HELDER info@sportsartdenhelder.nl - 06 571 24 148

WINNERS NEVER QUIT QUITTERS NEVER WIN

WWW.SPORTSARTDENHELDER.NL

SPORTSART DEN HELDER / TEAM BAARS

016

healthy. Magazine

KICKBOKSEN BOKSZAK TRAININGEN CARDIO & FITNESS

PLAN NU JOUW

GRATIS PROEFLES!

SCAN DE QR >>>>>