Agri Business 32

Page 1

NOORD-HOLLAND NOORD

nr. 32 Jaargang 6 juni 2021

Agrarische knowhow bij

Schenkeveld Advocaten

v o o r A g r a r i ë r s i n W e s t - F r i e s l a n d , H o l l a n d s K r o o n , h e e r h u g o waa r d , S c ha g e n , D e n H e l d e r e n t e x e l


r Ku sse ns ap art ver kri jgb aa ta up e in de kle ure n an tra cie t en

Model Lisse

4-zits 230 cm - € 439,3-zits 170 cm - € 369,2-zits 127 cm - € 299,-

Parkbank Model Zeist 4-zits 230 cm - € 459,3-zits 180 cm - € 395,2-zits 135 cm - € 349,-

Stoel Model Lisse 72x43x93 cm - € 215,Tafel Model Lisse Tafel 221x100 cm - € 439,Tafel 180x100 cm - € 369,-

Heerlijk buiten zitten!

R ob u u s t e t u in m e u be le n ! GEMAAKT VAN DUURZAAM NOORD-EUROPEES HOUT

Model Zeist Stoel Model Zeist 72x43x94 cm - € 299,Bank z. leuning Model Zeist 180x42x46 cm - €179,-

Tafel Model Zeist 180x85x76 cm - € 369,230x85x76 cm - € 425,90x90x76 cm - € 295,60x60x45 cm - € 149,120x70x45 cm - € 225,-

Picknicktafels open instap, 45mm dik 230x150 cm - € 535,-

Vierkant model open instap 195x195 cm - € 519,Rond model open instap Ø210 cm - € 569,-

Inc lus ief pa ras olo pe nin g

Tuinmeubelen zijn verkrijgbaar op bestelling.

Uw groene vakwinkel!

CAV Agrotheek - Uw Groene vakwinkel | Zuidrak 18 | 1771 SW Wieringerwerf T 088 9900760 | E winkel@agrotheek.nl | www.agrotheek.nl

ALLES VOOR TUIN, DIER, KLEDING, DOE-HET-ZELF & GEREEDSCHAP Wij zijn open! Maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30 uur | zaterdag 08:00 - 17:00 uur Alle prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Voor alle aanbiedingen geldt zolang de voorraad strekt.


04

08

Voorwoord

Trots op familiebedrijven De Kop van Noord-Holland telt tal van familiebedrijven, voornamelijk in de agrarische sector. Daar zijn we trots op! Uit onderzoek is gebleken dat deze firma’s de stabiele motor van de Nederlandse economie zijn. Juist omdat er hart voor de zaak is en met liefde voor het vak is gekozen. Tenminste… voorheen was het een soort ‘verplichting’ dat je de zaak van senior overnam, tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer de nieuwe generatie echter zélf kiest om in het familiebedrijf te stappen, dan spreek je van echte liefde voor het vak en dat is een betere motivatie dan ‘moeten’.

11

In deze editie van Agribusiness staan diverse artikelen over familiebedrijven, zoals de Dekkerautogroep die dit jaar een eeuw bestaat. Soms worden de firma’s doorgeven van senior op junior, waarbij de ‘oude baas’ nog wel even blijft meekijken over de schouder van zijn kind, zodat hij hem/haar de fijne kneepjes van het vak kan bijleren en zijn kennis en ervaring kan delen. Maar er zijn ook familiebedrijven waarbij er geen opvolger in de vorm van een zoon of dochter is. Of waarbij de nieuwe generatie helemaal niet de ambitie heeft de firma voort te zetten. Hoe pakken die bedrijven het aan? Hoe gaan zij om met een overname? Ook dat lees je in dit magazine! Veel leesplezier,

17

Sabine & Randi

colofon Verschijning 6 x per jaar Oplage 6.500 ex.

Uitgever, Vormgeving & druk Zeeman Reclamegroep BV Industrieweg 27 - 1785 AG Den Helder www.zrgbv.nl - t. (0223) 523 006

advertentie verkoop Sabine v. Berkum, sabine@zrgbv.nl, 0614238410 Randi Peters, randi@zrgbv.nl, 0650449482 Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijk toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

24


Agrarische knowhow bij

Schenkeveld Advocaten

De agrarische sector ontwikkelt zich razendsnel. Onder andere milieu, duurzaamheid en quotering spelen daar een belangrijke rol in. Maar ook door de continue veranderende wet- en regelgeving staan agrarische ondernemers voor belangrijke vraagstukken. Schenkeveld Advocaten, met kantoren in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam, staat de agrariër al sinds 1908 bij in juridische kwesties en geeft advies waar nodig.

4 AGRIBUSINESS


Ilse van der Poel, Simone Smit en Stefan Jansen zijn als advocaten bij Schenkeveld gespecialiseerd in het agrarisch recht. De kennis van het drietal reikt overigens veel verder dan deze specialisatie. Ilse is sinds 2003 werkzaam bij het advocatenkantoor en tevens advocaat in energierecht, hippisch recht, overheidsrecht, vastgoedrecht en onteigeningsrecht. De kennis van deze gebieden gebruikt zij ook weer voor het agrarisch recht. Haar collega Simone werkt sinds 2009 bij Schenkeveld en is eveneens gespecialiseerd in energierecht, overheidsrecht en vastgoedrecht. Stefan sloot in 2013 aan als advocaat agrarisch recht en wordt daarnaast regelmatig door de rechtbank benoemd als curator in faillissementen. Kennis en ervaring “Deze specialisaties die wij op kantoor hebben, zorgen samen voor een enorme verzameling aan kennis en ervaring, die wij graag delen met onze klantenkring. Aangezien een agrarisch bedrijf met een mengelmoes van regels te maken heeft, is het fijn dat we bij elkaar te rade kunnen gaan, elkaar kunnen versterken en met elkaar kunnen sparren. Een voordeel voor ons én voor de klant!”, legt Ilse, sinds 2010 ook vennoot van het advocatenkantoor, uit. Collega Stefan vult haar aan: “Daarnaast hebben wij een groot netwerk van adviseurs en accountants gespecialiseerd in de agrarische sector. Door de aanvullende kennis van deze partners kunnen wij de klant een nóg beter en uitgebreider advies of oplossing bieden,

waarbij we niet alleen juridisch meedenken met onze klanten. Het is onze missie om het onderste uit de kan te halen voor hen. Een groot en vakkundig netwerk hebben is dan erg prettig.” Affiniteit met de agrarische sector Naast de passie voor de advocatuur, hebben Ilse, Simone en Stefan ook affiniteit met de agrarische wereld. Simone: “Mijn oom had een bloembollenbedrijf waar ik altijd in de vakanties en weekenden werkte. Daarnaast vind ik de nuchterheid en de recht-toe-recht-aan mentaliteit van de agrarische ondernemer fijn. Dat past precies bij mij en bij Schenkeveld Advocaten. Wij winden er geen doekjes om, je krijgt bij ons altijd een eerlijk antwoord op vraagstukken en wij komen onze afspraken na. Alleen dan kom je samen verder. En die manier van zakendoen sluit perfect aan op de agrarische klanten.” Ilse sluit zich hier volledig bij aan: “Ik heb voor het agrarisch recht gekozen, omdat ik de no-nonsense mentaliteit van de agrarische ondernemer ontzettend prettig vind. Ze hebben vaak een zeer doordacht toekomstplan voor hun bedrijf en als wij ze dan kunnen helpen om dat ook op juridisch gebied te realiseren, dan geeft dat echt voldoening. Maar ook als ze tegen bepaalde wetgeving aanlopen en je kunt ze helpen om via een andere weg toch hun doel te behalen, geeft dat een voldaan gevoel!” Ook Stefan kan zich prima vinden in de antwoorden van zijn collega’s: “Al van jongs af aan zie ik de agrariërs in de regio hard wer-

ken voor een zo goed mogelijk resultaat. Dat past ook bij mij en bij Schenkeveld. Doordat ik ben opgegroeid in een bloembollengebied en hierin mijn eerste werkervaring heb opgedaan, spreek ik ook de taal en voel ik mij verbonden met de agrarische ondernemer. Ik vind het leuk en uitdagend om hen bij te kunnen staan in de bedrijfsvoering en er mede voor te zorgen dat hun harde werken wordt beloond.” De agrariër bijstaan Dat ‘bijstaan in de bedrijfsvoering’ waar Stefan het over heeft is zeer breed te noemen. De agrarisch recht advocaten van Schenkeveld kunnen een agrariër namelijk helpen bij het samenstellen van contracten, het verdelen van fosfaatrechten, advies geven of procederen over pachtovereenkomsten, helpen met het verkrijgen van de juiste vergunning en/of een uitbreiding realiseren van het bedrijf en hen bijstaan bij onteigenen van het land tot het verdelen van vennootschappen. Soms is een advies of onderhandeling voldoende om de klant te helpen. Maar regelmatig staan zij de agrariër ook bij in een procedure voor de rechter. Stefan: “Dit maakt onze specialisatie ook zo interessant. Geen dag en geen situatie is hetzelfde. Ik houd mij voornamelijk bezig met pachtovereenkomsten, meststoffenwetgeving, fosfaatrechten, betalingsrechten, faillisementssituaties, geschillen binnen een maatschap of V.O.F. en bloembollenrecht.” Over fosfaatrechten geeft Stefan een voorbeeld: “Het kan voorko-

men dat een verdeling van een nalatenschap van een melkveebedrijf al tientallen jaren speelt. In mijn case mocht het melkquotum niet verkocht worden, maar waren de erfgenamen het erover eens om het onroerend goed wel te verkopen. In de periode dat deze zaak speelt is het melkquotum afgeschaft en is enkele jaren later het stelsel van fosfaatrechten in het leven geroepen. De fosfaatrechten werden op dat moment verkocht door één van de erfgenamen. Dit brengt een interessante discussie met zich mee, want zijn de onderliggende regels van het melkquotum en de fosfaatrechten eigenlijk niet hetzelfde? Mocht de erfgenaam dit wel of niet verkopen? En moet er worden afgerekend met de familieleden? Dit zijn zaken waarbij zowel de continue veranderende wet- en regelgeving plus de emoties van de familieleden een rol spelen. Aan mij dan de taak om een zo goed mogelijk juridisch advies te geven of voor de klant een zo goed mogelijk resultaat bij de rechter te bereiken.” Ilse ziet op haar terrein vooral geschillen over pachtovereenkomsten, vergunningen, ruimtelijke ordening, koop- en verkoop en onteigening voorbijkomen. “In de praktijk komt het voor dat de wens van de ontwikkelaar is om woningbouw te dicht bij een agrarisch perceel te realiseren. Hierdoor zou een bedrijf in de toekomst niet meer kunnen uitbreiden, in ieder geval niet meer die kant op. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat de agrariër op dat gedeelte van het perceel bepaalde activiteiten niet

AGRIBUSINESS 5


(ROOS)KLEURIG DE TOEKOMST TEGEMOET ort. p s p o t s i n e l Te ? coach nodig

www.totalcropcare.nl

Uw agrarisch bedrijf prima verzekerd Brand-, storm- of waterschade, u denkt er liever niet aan. Toch kan het ons allemaal overkomen. Een gebouwen en/of roerendezaken verzekering is dan van groot belang. Laat u adviseren en meld u aan voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek via unive-noordholland.nl/agrarisch-afspraak of bel met 072 502 45 10.


meer kan uitvoeren met alle economische gevolgen van dien. Ik zorg er dan voor dat er in gesprek wordt gegaan met de gemeente en/of een procedure wordt opgestart tegen de aanpassing van het bestemmingsplan en/of vergunning. Het woon-leefklimaat moet namelijk voor de nieuwe bewoners worden gewaarborgd door de gemeente, maar aan de andere kant moet het bestaande bedrijf ook zijn activiteiten kunnen blijven uitoefenen Als de woningbouw echter wel vlakbij het bedrijf wordt gerealiseerd en er dan na bijvoorbeeld een paar jaar klachten komen over geluid en/of geur en de afstandseis is niet in acht genomen dan zal je als agrarisch bedrijf vaak je verlies moeten nemen. Het is dus belangrijk om hier heel scherp op te zijn!” Dit soort handhavingszaken krijgt Simone ook dagelijks op haar bureau. “Dit zijn altijd nare discus-

sies. Een bedrijf zit langer op die plek dan de nieuwe woningen en toch moet vaak de agrariër het onderspit delven. Deze voelt zich dan vaak onbegrepen en machteloos. Begrijpelijk, natuurlijk! Het is dus van belang hier tijdig op in te spelen.” Waar Simone ook veelvuldig mee te maken heeft zijn afspraken tussen agrariërs die niet op papier staan. “In goed overleg en in vertrouwen worden regelmatig afspraken gemaakt over gebruik van percelen. Bij overlijden of faillissement is zo’n deal er opeens niet meer, omdat het nooit notarieel is vastgelegd. Ik moet dan boven water krijgen wie er gelijk heeft.” De agrariër terzijde staan Het is wel duidelijk dat de drie agrarisch recht advocaten een uitdagende job hebben. En deze zal in de toekomst nog uitdagender worden vanwege de hoge eisen met betrekking tot stikstof, de mogelijke herstructurering van

www.necap.nl

-

landbouw, de mogelijke wijziging in de pachtwetgeving, de klimaatverandering, de klimaattafel landbouw en nog veel meer. Ilse: “Wij willen ervoor zorgen dat de agrariër, ondanks de veranderende wet- en regelgeving en trends, agrariër kan zijn. Zo zie je nu dat steeds meer veeteeltbedrijven biologisch gaan boeren. Dat betekent onder meer dat ze met minder koeien of ander veevoer gaan werken en dat heeft gevolgen voor het bedrijf. Soms is een vergunning niet meer nodig, maar daarbij vervallen dan ook bepaalde rechten. Bij dit soort afwegingen staan we hen bij met juridisch advies.” Simone vult haar aan: “Ook vragen als ‘wanneer is mijn bedrijf vergunningplichtig volgens de huidige omgevings- en milieuwetgeving’, ‘hoe kan ik bezwaar of beroep instellen tegen een boete

Wieringerwerf

-

in het kader van de Meststoffenwet’ en ‘kom ik misschien in aanmerking voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten’ passeren veelvuldig de revu. Uiteraard is elke advies anders, want iedere situatie is uniek. We zorgen ervoor dat we het behapbaar houden voor de agrariër.” Stefan vult haar aan: “De gemiddelde agrarische ondernemer heeft zelf veel verstand van zaken en weet precies wat er gaande is in zijn sector. Vaak weten ze ook welke aanpassing ze dienen te doen of waar ze extra op moeten letten. Hierdoor komen zij vaak met een gerichte vraag, waar wij een oplossing voor bieden of een advies over geven. Wij staan de agrariërs te allen tijde terzijde, hoe ingewikkeld en uitdagend de wet- en regelgeving ook wordt!” Meer informatie: www.schenkeveldadvocaten.nl.

Tel: 0227-603353


Boeren Bedrijf Precisietechnologie en pootaardappelen:

meten is weten

De ene aardappel is de andere niet. En groter is niet altijd beter. Zéker niet als het gaat om pootaardappelen. Met behulp van precisietechnologie wordt ingezet op een optimale opbrengst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Onderzoeker én akkerbouwer Koen van Boheemen is ervan overtuigd dat de pootaardappel in de toekomst van plant tot lopende band tot in detail kan worden gevolgd. Een eerste stap wordt gedaan binnen het POP3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen.

“Hoewel, het gaat eigenlijk niet om een eerste stap. Er wordt bijvoorbeeld al gewerkt met GPS en met drones, ook dat valt onder precisietechnologie”, vertelt Koen. “Er gebeurt van alles in de aardappelsector”. Niet zo vreemd, want boeren zitten echt te springen om methodes om de teelt te optimaliseren en de meeste onderzoeken en experimenten zijn veelbelovend. Als onderzoeker aan de WUR werkt hij onder andere aan de thema’s precisielandbouw en robotica. Een project als deze is hem dus op het lijf geschreven. Koen: “Sterker nog, als team hebben we zelf ook aan het voorstel voor dit project meegewerkt. En ja, als aardappelteler heb ik natuurlijk veel affiniteit met dit onderwerp.”

8 AGRIBUSINESS

Voor wie minder bekend is in de wereld van pootaardappelen: de verdiensten van telers hangen af van het aantal geoogste aardappelen en de maat van deze aardappelen. De aardappelen met een grootte tussen 28 en 55 millimeter brengen het meeste op; zijn ze groter of kleiner dan brengen ze minder op. In de meest ideale situatie leidt precisietechnologie tot zodanige teeltmaatregelen dat zoveel mogelijk aardappelen in de duurbetaalde maatklasse uitkomen. Maar zover is het nog niet. Koen: “Binnen dit project werken we aan een detectiemodel dat de aardappelen scant met behulp van computer vision cameratechnieken. De bijbehorende camera hangt boven de laatste transportband

van de rooimachine; de aardappelen zijn dan het schoonst, dus het makkelijkst te scannen. Het streven is dat het model elke aardappel afzonderlijk herkent én daar informatie over geeft. Kijk, op dit moment wordt op de rooimachine het gewicht gemeten om zo de opbrengst te bepalen. Maar het gaat juist om de grootte van elke aardappel afzonderlijk. En het liefst willen we dat het apparaat eindelijk nog meer dingen gaat herkennen, zoals kluiten die zijn achtergebleven, of beschadigde aardappelen of aardappelen met schurft. Als we in staat zijn om elke aardappel apart in beeld te brengen, dan kunnen we kijken naar het vervolg. Het meten is één, het anticiperen op het resultaat is

een tweede. Dat zit zo: als we weten hoe de maten verdeeld zijn, kan er ook gezocht worden naar maatregelen die de oogst verder kunnen optimaliseren. Daarbij kun je denken aan aanpassingen in de bemesting of het moment van het doodmaken van de plant zodat de groei van de aardappel -precies op tijd- stopt. De truc zou zijn om de kleinste aardappelen tot 28 millimeter te laten groeien en tegelijkertijd de grotere niet boven de 55 millimeter uit te laten komen.” Eerste meting in 2019 In 2019 vond de eerste meting binnen het project plaats; met een proefopstelling is informatie verzameld over de netto opbrengst, het aantal en de maatvoering. Nu


mr. Dorien C.A. Bos-Klaver, directie Klaver Agrarisch Vastgoed

Loslaten is in vertrouwen de ruimte geven

de oogst van 2020 de grond uit is kan het proefmodel op de nieuwste lichting pootaardappelen worden toegepast. “Het maken van een detectiemodel is goed te doen; het verder verfijnen is moeilijker. We zien dat het model best gevoelig is voor verschillen per oogstjaar. Daarom willen we graag ook in 2021 nog verder met het project.” Inmiddels is verlenging toegekend, mede doordat er in het begin van het project wat vertraging op de lijn zat. In plaats van een eerste meting in 2018 werd dat 2019. “Met meetgegevens van drie jaren komen we gewoon een heel stuk verder en kunnen we een veel betrouwbaarder model bouwen.” Aan het project werken twee (andere) akkerbouwers, Amsterdam Green Campus, AERES, UvA en de WUR mee. Dankzij zijn werk in het lab én op het land ziet Koen van dichtbij wat het model zou kunnen brengen. Koen: “Zeker, mijn persoonlijke motivatie is groot. Daarnaast worden we regelmatig gebeld met de vraag of het systeem al gebruikt kan worden. De eerste meting hebben we door omstandigheden op ons eigen bedrijf in de Noordoostpolder gedaan; een geluk bij een ongeluk, want je kunt natuurlijk maar eens per jaar gegevens verzamelen. Daarna moet je weer een jaar wachten. Een flinke portie geduld heb je dus wel nodig. Bovendien heb je met ontzettend veel aspecten te maken en daarom ook met uit-

eenlopende onderzoeksvragen. Er zijn wel duizend dingen die we zouden willen weten en dus meten. Denk aan de invloed van een grotere of kleinere afstand tussen de planten, de plantlocatie, de soort en hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, de invloed van het weer, het moment van doodmaken van de planten, het bodemleven en ga zo maar door. Maar als dit systeem ons uiteindelijk kan helpen te sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en minder of efficiënter gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan zijn we al heel ver.” POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land? Dat is een vraag waarop een POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen het antwoord gaat zoeken. Lees hier meer over het project Het project “Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

Het thema van dit nummer is toekomstbestendigheid. Of uw bedrijf toekomstbestendig is, hangt van heel veel factoren af, maar misschien wel de belangrijkste: hoe is de opvolging geregeld of voorzien? Opvolging is een proces van jaren. In dat proces is vaak geruime aandacht voor de fiscale aspecten en voorbereiding daarvan, maar veelal slechts weinig aandacht voor -het bespreekbaar maken van- de kwaliteiten van de opvolger. Beschikt deze over voldoende vaardigheden en heeft hij of zij ook het vertrouwen van de overdrager? Welke vaardigheden heeft de overdragende partij, die bij de opvolger mogelijk in mindere mate aanwezig zijn? We zijn tenslotte allemaal verschillend. Het betekent dat je deze punten met elkaar bespreekbaar moet maken, dát is investeren in de toekomst van je bedrijf. Is een opvolger administratief heel goed onderlegd, maar communicatief minder, dan moet je dat gaan organiseren. Óf door te investeren in de persoon zelf, óf door dit goed (intern of extern) te regelen. De ene persoon is ook meer ondernemend dan de ander. Heeft een opvolger het lef en het vertrouwen in zichzelf -dat een eigen onderneming leiden vraagt- om de stap te gaan zetten? En als die vraag met nee moet worden beantwoord, dan zul je het er met elkaar over moeten kunnen hebben, waar dat mogelijk door komt. Wordt er bijvoorbeeld vaak kritiek geleverd op beslissingen die de beoogd opvolger wenst te nemen, dan tast dat het zelfvertrouwen als ondernemer aan. Is er nog voldoende tijd om daar met elkaar aan te werken? Hoe kunnen we dat in behapbare stappen gaan doen? U merkt, veel vragen, en daar komt het inderdaad vaak op aan. Een stuk zelfreflectie, welke onontbeerlijk is in dit mooie, maar ook lastige proces van bedrijfsopvolging. Vandaar de titel ‘Loslaten is in vertrouwen de ruimte geven’, en daar kun je samen aan werken. Er is gelukkig tegenwoordig steeds meer inzicht dat ook dit onderdeel van het bedrijf belangrijk genoeg is om op professionele wijze aan te pakken en deskundigheid daarvoor in te huren. Klaver Mediation -onderdeel van Klaver Agrarisch Vastgoed- biedt hulp bij communicatie in het agrarisch familiebedrijf aan, juist omdat we zien dat het zo veel kan opleveren en uw bedrijf inderdaad toekomstbestendig maakt.

AGRIBUSINESS 9


Leveren van:

In- en verkoop van:

Diensten:

Afvoer afval:

Groencompost Gft compost Champost Gips

Vloeibare mest Vaste mest Biomest

Breedstrooien Zodebemesten Bouwland bemesten Kraanwerk Transport

A + B hout Houtsnippers Groenafval Agrarisch/ bollenafval

Transport en dienstverlening Handel in meststoffen Heeft u interesse? Bel ons gerust! www.facebook.nl/holtropwieringerwerf 06 - 52 17 07 48

● ● ●

HE

N

D

H

ET

O LE JAAR R

Akkerbouw Bollenteelt Grondverzet

Medemblikkerweg 13 1771 SC Wieringerwerf Mobiel: 06-53772793 www.facebook.com/loonbedrijfsturmjacobs

www.loonbedrijfsturmjacobs.nl


Sem Spruit, Corporate Brand Marketeer Spruit Transmissies

JG Metaal Meester in constructie- en reparatiewerk JG Metaal in Slootdorp is meester in het repareren en aanpassen van bestaande machines. “Dagelijks lossen wij problemen op van onze klanten, zodat zij weer verder kunnen met hun werkzaamheden. Daar halen wij onze voldoening uit”, vertelt oprichter en eigenaar Frank Janssens. Hoewel het een relatief klein bedrijf is, is geen uitdaging te groot voor JG Metaal. Frank pakt met zijn medewerkers Mathijs en Tim alle opdrachten met veel enthousiasme aan. “In samenwerking met de klant zoeken we naar de beste oplossing. Door onze kennis en ervaring in constructie- en laswerk kunnen wij heel specifieke wensen werkelijkheid maken.” Naast opdrachten in de agrarische sector, maakt JG Metaal onderdelen voor een organisatie die operatiekamers, cleanrooms en laminar air flow units voor de internationale industrie en medische wereld levert. We besteden amper iets uit, bijna alles kunnen we in eigen beheer maken.” Het bedrijf van Frank is uitgerust met diverse machines, waaronder een CNC snijmachine die maar liefst van 1 tot 200 mm kan snijden. Ook knippen, zetten, draaien, frezen, walsen en lassen van allerlei soorten materiaal verzorgt JG in huis.

De kracht van JG Metaal Vooral de afwisseling in opdrachten vinden Frank en zijn team fijn. “Het is leuk om steeds weer met een ander project bezig te zijn. Of dat nu een grote internationale klus is of juist een snelle reparatie bij een landbouwmachine om de hoek. Het heeft allemaal zijn charme.” Frank geeft aan dat zijn bedrijf ook wel eens machines bouwt, maar dat ze beter zijn in constructie- en reparatiewerk. “Op het moment dat een klant vastloopt of een probleem ervaart met zijn machines, gaan wij meteen aan de slag en proberen zo snel mogelijk een passende oplossing te bieden. Dat doen we al jaren met z’n drieën, waardoor we als een geoliede machine lopen. Daar profiteert de klant weer van.” Door de geringe omvang van het bedrijf is JG Metaal ook bijzonder flexibel. “Dat vinden wij heel belangrijk. Als een machine van een agrariër stuk gaat, kost dat hem direct omzet. Op zo’n moment moet je meteen kunnen schakelen en de machine zo snel mogelijk weer draaiend krijgen. Dat is, samen met de technische knowhow en persoonlijke aandacht, onze kracht!” Meer informatie: www.jgmetaal.nl

VERBINDING IN DE REGIO Spruit Transmissies, gevestigd in Alkmaar, is een full service leverancier en specialist op het gebied van mechanische aandrijftechniek. Van aandrijfriemen en kettingen tot koppelingen en lagers, van reparatie en revisie tot onderhoud en engineering. Spruit Transmissies neemt al je aandrijftechnische zorgen uit handen. Waar de focus in haar 40-jarig bestaan vooral op de onderste helft van Nederland heeft gelegen, ligt de focus nu op de kop van Noord-Holland waar de agrarische sector floreert. Verbinding maken in de regio, daar is het Spruit om te doen. In deze context wil Spruit Transmissies de samenwerking belichten met Special Machines de Boer en hun oplossing voor het stikstofprobleem in de landbouw. Het Stikstofprobleem Covid-19 heeft de aandacht van het stikstofprobleem afgeleid, maar opgelost is het zeker niet. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof, wat van zichzelf niet schadelijk is voor mens en milieu. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) wel. Een teveel aan deze stoffen verstoort de natuur, waardoor planten en diersoorten verdwijnen. Ook is het schadelijk voor de gezondheid. Stikstof in de landbouw In de agrarische sector draait het stikstofprobleem met name om het vrijkomen van ammoniak. Ammoniak ontstaat wanneer stikstof verbinding maakt met waterstof. Dit gebeurt in de veehouderij als de urine en uitwerpselen van koeien en varkens bij elkaar komen. Wanneer mest verdampt komt de ammoniak in het milieu terecht. Ammoniakfilter als oplossing Klaas de Boer van Special Machines de Boer, de Willie Wortel uit Opperdoes, heeft de mogelijke oplossing voor het stikstofprobleem in de landbouw. Hij heeft een afzuigsysteem bedacht en ontwikkeld om ammoniakdampen op te vangen. In de wanden van het systeem zit een soort nat karton. De vervuilde lucht wordt daar doorheen gedrukt en de vloeistof neutraliseert vervolgens de ammoniakdeeltjes in de lucht. Wat er overblijft is water, praktisch zelfs drinkbaar. Het geheim zit in de vloeistof in de wanden van het filter, onttrokken aan een plantje. Klaas de Boer heeft patent op de vloeistof en het filter. Volgens Klaas is de oplossing voor het stikstofprobleem gewoon in de natuur te vinden.

AGRIBUSINESS 11


Houd uw grond gezond... met LUZERNE! VOORDELEN VAN LUZERNE OP UW PERCEEL ▪ Verbetert de structuur van de grond ▪ Vruchtbaardere grond door stikstof opname ▪ Gemiddeld 5% hogere opbrengst bij vervolg teelt ▪ Minder arbeidsintensief doordat Hartog u ontzorgt

EN NOG WE ZOEK OOR NV PERCELE ZOEN! SEI KO M E N D Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op! Mijnsherenweg 7 1658 CA Lambertschaag + 31 (0) 229 58 12 32

Ad_Agribusiness_214x153_1.4_pagina.indd 1

www.hartog-lucerne.com verkoop@hartog-lucerne.nl /grasdrogerijhartog

25-01-2021 15:34

Uw specialist voor iedere bedrijfsdeur Renovatie of nieuwbouw? Wij helpen u graag!

Bedrijfsautomatisering Anti virus Back-up Office 365 System monitoring

Ruim 40 jaar ervaring in maatwerk oplossingen Vrijblijvende afspraak, kosteloos inmeten en snel een passende offerte 24/7 bereikbaar voor storingen of schade Levering en onderhoud van alle soorten deuren

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

www.salco.nl - 0228-564200 - info@salco.nl


Met zo’n 170 hectare grond, 325 melk- en kalfkoeien, 200 jongvee en een jaarlijkse melkopbrengst van maar liefst 3,6 miljoen liter, is melkveehouderij H.K Holsteins geen kleintje te noemen. Sjoerd van der Helm heeft samen met zijn schoonouders en zwager de dagelijkse leiding over deze firma in Zuidschermer.

Melkveehouderij H.K Holsteins

Een toekomstbestendige melkveehouderij “In 2016 zijn onze bedrijven samengevoegd. Hiermee hebben we een nog stevigere basis gelegd voor de toekomstbestendigheid van onze firma. Samen sta je sterker!”, vertelt mede-eigenaar Sjoerd. En dat blijkt, want drie jaar na de samensmelting heeft de melkveehouderij geïnvesteerd in een nieuwe stal met mono-mestvergisting. “Het woord zegt het al: de mest van de koeien wordt vergist. Dit gebeurt iedere vier uur, zodat de mest zo vers mogelijk in de installatie verdwijnt. Hierdoor komt er weinig ammoniak vrij en wordt de stikstofuitstoot beperkt. Als de mest is vergist, scheiden we deze direct in dikke en dunne fracties,

waardoor de uitstoot ook bij deze stap heel laag blijft.” Extra voordeel van mono-mestvergisting is dat het bedrijf zijn eigen duurzame energie ermee opwekt. “Hierdoor zijn wij een klimaatneutrale veehouderij en daar zijn we trots op.” Eiwit van eigen land Naast deze stap naar verduurzaming, is H.K. Holsteins continu bezig om eiwit van eigen land optimaal te benutten. “Meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verder sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Dat is dus budgettechnischenmilieutechnischzeer interessant”, vertelt Sjoerd. Vorig jaar heeft de melkveehou-

derij voor het eerst luzerne van Grasdrogerij Hartog B.V. gezaaid en inmiddels is de eerste ronde gemaaid. “Van de 170 hectare grond wordt 30 hectare gebruikt voor natuurland. Daarvan gebruiken we 12 hectare voor mais en op de rest groeit een mix van gras, klaver en luzerne.” Aan luzerne zitten een aantal voordelen, zoals dat het een zwaar gewas boordevol eiwitten is en dat het weinig bemesting nodig heeft. “Daarnaast kan het goed tegen de steeds warmere en drogere zomers. Maar ook als het opeens in een korte periode heel veel regent, kan dit gewas daar prima mee omgaan.” Het vee van Sjoerd heeft nog niet de eerste bulk van eigen land ge-

geten, maar ze hebben al wel een tijdje gedroogd luzerne via Hartog (specialist in ruw- en krachtvoeders) gehad in hun voeding. “We zien dat het fysiek van de koeien verbeterd, dat ze betere mest uitscheiden en dat de melkproductie stijgt. Het is echt krachtvoer. Doordat we dus goede resultaten zagen, hebben we nu zelf luzerne gezaaid. Op dit moment nog op slechts 2,5 hectare land, zodat we samen met Hartog kunnen onderzoeken of het daadwerkelijk doet wat we willen. Maar het belooft veel goeds voor de toekomst!”, besluit de ondernemende melkveehouder. Meer informatie: facebook.com/HK-Holsteins en www.hartog-lucerne.com

AGRIBUSINESS 13


kwaliteit wdehanden Vertroinunieuwe Tim: “Mijn vader Johan kent de voormalig eigenaar/directeur van Boersma Drainage, Ygnaz, al jaren. Aangezien Ygnaz geen opvolging had en wel graag langzaam wilde afbouwen, vroeg hij ons of wij interesse hadden in een overname.” De geschiedenis en de kwaliteit van het bedrijf werd ook herkent door Johan Bork en Jan van der Meer. Op 1 januari 2020 werd Boersma Drainage dan ook overgenomen door de Gebroeders Bork en Jan van der Meer BV. Bork en Van der Meer zagen mogelijkheden in het draineren. Ze hebben een duidelijke visie op de toekomst. Een visie die het werkgebied zal verbreden, waardoor ze

14 AGRIBUSINESS

naadloos aansluiten bij de werkzaamheden in de landbouw en de aannemerij. Daardoor zijn de werkzaamheden en de inzetbaarheid ook heel verschillend en afwisselend. De ene dag wordt er een akker in de polder voorzien van nieuwe drainage, een paar dagen later wordt het nieuw opgespoten deel op IJburg in Amsterdam van zijn waterproblemen afgeholpen. Bij Boersma Drainage kan dat allemaal. Dit komt naast de vernieuwde visie van Bork en Van der Meer door de kennis en ervaring van oud directeur Ygnaz Boersma. Ygnaz ondersteunt nog op vele fronten. Zo is hij nog steeds betrokken bij het aannemen van de drainagewerkzaam-

heden. Door zelf nog actief mee te werken in het bedrijf draagt hij zijn kennis één op één over aan zijn opvolgers. ‘Voor de toekomst hebben we al een grote investering gedaan. Om binnen de branche bij te blijven hebben we begin 2021 een nieuwe kettinggraver aangekocht. Dit biedt ons de mogelijkheid tot onder andere diepgraven. Een techniek die voor zowel de landbouw als de bouw zal worden ingezet. Begin 2022 wordt de nieuwe machine geleverd.’ zegt Johan Bork. Daarnaast is er werkt Boersma Drainage met peilgestuurde drainage. ‘We hebben de mogelijk-

heid om een hoofddrain tot 250 mm doorsnede aan te leggen. Dit gebeurt met pvc buizen van 5 meter. Deze worden met een kettinggraver in de grond gelegd. Peilgestuurde drainage geeft een goede controle over de waterhuishouding. Zo kan men bij een hoge waterstand het water eenvoudig af laten vloeien naar de sloot. Bij droge periodes werkt dat precies andersom. Dan kan je het water uit de sloot in het drainage systeem laten lopen. Door deze controle over de waterhuishouding wordt er heel efficiënt met het beschikbare water omgegaan.’ licht Jan van der Meer het proces en de mogelijkheden daarvan toe. Bij alle technieken is er de mogelijk-


Boersma Drainage is van oudsher een begrip in de Wieringermeer en wijde omgeving. Als je het hebt over draineren dan is de naam Boersma niet ver weg. Al sinds 1946 is Boersma Drainage gevestigd in Wieringerwerf en daarmee één van de oudste en meest ervaren drainagebedrijven van Nederland.

heid om aan te vullen met zand of schelpen. Voor de automatische niveau regeling werken we samen met JdV Elektro & Besturingstechniek uit Middenmeer. ‘Jacco de Vries ontwikkelt de automatische niveauregeling van de peilgestuurde drainage. Met zijn kennis kan hij onze visie en ideeën helpen vormgeven.’ legt Tim Bork uit. Drie-eenheid Johan Bork en Jan van der Meer kennen elkaar al jaren. Toch zijn beiden actief in een ander spectrum van de agrarische sector. De gebroeders Bork ontwikkelden samen met Bos Bolsward een combinatie van een dozerbak met een kilverbak. Hierdoor kunnen de egalisatiewerkzaamheden beduidend sneller worden uitgevoerd. ‘Daarnaast doen we ook hele traditionele dingen. Zo handelen we bijvoorbeeld ook in betonplaten.

Veel traditioneler kan het niet. De betonplaten worden ook op locatie gelegd. En daarvoor hebben we ook diverse mogelijkheden om het transport te regelen.’ zegt Johan Bork. Maar ook op het gebied van ander loonwerk zijn de agrariërs bij Bork aan het juiste adres. Zo is het bedrijf ook gespecialiseerd in het bollen rooien en planten in netten. Jan van der Meer BV richt zich op de werkzaamheden in de akkerbouw. Naast de werkzaamheden op de eigen boerderij verzorgen ze werkzaamheden voor derden. Hierbij moet gedacht worden aan zaai- en rooiwerkzaamheden. Zo is Jan van der Meer BV te vinden op veel akkers in de polder . Of het nu gaat om suikerbieten rooien of combinen, je komt ze overal tegen. In 2016 zijn Bork en Van der Meer begonnen met het plaatsen van inundatiebakken met polyester golfrollen. Na een tweetal jaren

gezamenlijk perfectioneren van het inundatiesysteem hebben Bork en Van der Meer nu een goed systeem voor zavelgrond. ‘We hebben onze eigen machines ontwikkeld om de bakken te plaatsen en dat werkt uitstekend. Inundatie is een natuurvriendelijke manier om de problemen met aaltjes aan te pakken. Maar liefst 99 procent van de larven van de aaltjes zijn door zuurstofgebrek niet meer levensvatbaar.’ vertelt van der Meer trots. Maar de uiteindelijke kracht is de drie-eenheid. Het personeel van Bork en Van der Meer is bij alle drie de bedrijven inzetbaar, waardoor er een grote mate van flexibiliteit ontstaat. Daardoor is als er een stapje extra nodig is altijd een oplossing binnen handbereik. Door de drie-eenheid die de drie familiebedrijven inmiddels vormen, zijn zij volledig toekomstbestendig. Jan: “Met Gebroeders Bork bieden wij een totaalpakket

op het gebied van inundatie: van egaliseren en draineren. Hiermee kunnen we een compleet grondverbeteringspakket aanbieden. Tim vult hem aan: “Daarnaast kunnen wij nu zowel in de landbouw en akkerbouw als in de bouw- en aannemerij ons laten gelden als kundig drainagebedrijf, vanwege de overname van Boersma Drainage én vanwege de aanschaf van de nieuwe kettinggraver. Door samen te werken en goed in de gaten te houden wat de vraag in de markt is, zorgen wij ervoor dat we up-to-date blijven. Daarnaast zijn we allemaal van een andere leeftijdscategorie. Nieuwe ideeën in combinatie met passie, kennis en ervaring zorgen ervoor dat wij toekomstbestendig zijn en blijven.” Meer informatie: www.gebroedersbork.nl, www.waterbakkenplaatsen.nl en www.boersmadrainage.nl.

AGRIBUSINESS 15


kwaliteit en service

Uw vloer renoveren? Laat ‘m coaten! + Goedkoper dan nieuwe vloer + Onderhoudsvriendelijk + Makkelijk te reinigen + Langer smakelijk voer + Minder ophoping bacteriën + Vloeistof dicht + Duurzame oplossing

Bel 088-7301870 of kijk op abvakwerk.nl

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

WWW.STAPELBED.COM

comex Vortex 75 Vuilwaterdompelpomp met Vlotter Aanbiedingde geldig tot e1in 202

Metalen stapelbare bedden, als enkel of als dubbel bed

v.a.

69,-

Kwaliteit: Hufter- en Hooligan proof!! Metalen nieuwe lockerkasten • hang-leg • SNF norm Een-deurs kast 45x50x185

á

99,-

Twee-deurs kast 60x50x185

á

129,-

Kantinetafels & Stoelen Matrassen & Kussens

Melkveehouders kennen deze vuilwaterdompelpomp als de Laval C300, veelal gebruikt in putten in het melklokaal. Als exclusief importeur van Comex pompen (Italië) levert B&S Watering Systems B.V. met de Comex Vortex 75 exact dezelfde pomp als de Laval C300. De constructie en materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit, gebouwd voor professioneel en duurzaam gebruik.

Speciaal voor melkveehouders biedt B&S de Comex Vortex 75 nu aan voor € 215,- ex Btw Voor meer informatie kijkt u op

Industrieweg 30B 2382 NW Zoeterwoude Tel: 071-5230184 info@stapelbed.com WWW.STAPELBED.COM

www.bswateringsystems.nl/producten >pompen Deze actie is geldig tot het eind van 2020, zolang de voorraad strekt.

B&S Watering Systems B.V. agriport 40 | 1775 tB middenmeer (N-H) | t: 0227 656166 m: 06 21716322 | www.bswateringsystems.nl | info@bswater.nl de specialist in watertechniek en beregeningssystemen uit west-Friesland


Slimme technieken van Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman uit Andijk is gespecialiseerd in slimme technieken voor de vollegrondsgroenteteelt. “Wij realiseren wat in principe niet mogelijk is”, vertelt mede-eigenaar Wim Kooiman (34). “Daarin dagen wij onszelf graag uit! Van plantmachines tot bemestingsen mechanische onkruidbestrijdingssystemen. Wij hebben de knowhow in huis om voor elke klant een oplossing op maat te bieden.” Die knowhow wordt al sinds 1979 opgebouwd toen Kooiman senior de firma oprichtte. “Mijn vader is niet van het type ‘stoppen’, dus die is met zijn 67 jaar nog elke dag in de werkplaats te vinden. Hij bouwt ieder jaar een beetje af en doet voornamelijk taken waar hij zijn plezier uit haalt.” Zoon Wim is sinds 2010 bij de zaak betrokken, nadat hij ervaring had opgedaan bij gelijksoortige bedrijven. “Ik heb alle facetten van ons bedrijf doorlopen, maar inmiddels ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de verkoop van machines.”

Kooiman

Specialisatie in vollegrondsgroenteteelt Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman heeft de afgelopen 42 jaar diverse veranderingen in de bedrijfsvoering gekend, waaronder het afstoten van de tractor-tak. “Mijn vader is begonnen met reparatie en onderhoud van tractoren en werktuigen, later kwamen er diverse dealerschappen bij. Daarnaast houden wij ons al 35 jaar bezig met vollegrondgroenteteelt machines. In januari 2020 hebben we besloten afstand te doen van de tractoren, zodat we alle focus op de vollegrondgroenteteelt konden leggen. Denk daarbij aan machines op het gebied van planten, schoffeltechniek, onkruidbestrijding en bemesting.”

Oplossingen op maat En deze machines worden allemaal op de tekentafel ontworpen, geconstrueerd op halffabrikaten of volledig op een bestaande machine op maat gemaakt bij Kooiman. Het bedrijfspand beslaat 2400 m2 op een kaveloppervlakte van 6300 m2, dus daar is voldoende ruimte voor. “Alles doen we onder één dak en daar profiteert de klant van. Of

hij nu voor een enkel component of een volledig eindproduct komt, bij ons is alles mogelijk. Onze oplossingen zorgen er voor dat het werk op het land eenvoudiger én effectiever wordt.” Grote en kleinere telers in Nederland, België, Duitsland en zelfs daarbuiten weten het mechanisatiebedrijf in Andijk inmiddels prima te vinden voor deze maatoplossingen. “Bij hen is ‘capaciteit’ het hoofddoel. Dat betekent dat we bijvoorbeeld plantmachines maken die extra veel plantmateriaal kunnen meenemen of waarbij extra arbeid bespaard wordt.” Ook tal van zaadfirma’s kloppen regelmatig bij Kooiman aan. “Voor deze klanten is ‘nauwkeurigheid’ juist van belang. Zo hebben we machines afgeleverd die 20 verschillende soorten in de grond plant. Zeer efficiënt, nauwkeurig en 99,9% zonder vermenging.” Kennis en ervaring Samen met het 13-koppige team van Kooiman worden deze unieke machines tot stand gebracht. “We hebben vakmensen in de werkplaats lopen, die weten van aan-

pakken. Daarnaast ben ik zeer dankbaar dat we nog dagelijks gebruik mogen maken van de kennis en ervaring van mijn vader. Die knowhow samen met de moderne technieken zorgen voor machines die goed tot hun recht komen bij de klant.” Het mechanisatiebedrijf heeft een drukke agenda en Wim voorspelt daarom een rooskleurige toekomst. “Ik merk dat robotisering steeds een belangrijkere rol speelt in de land- en tuinbouw. Daar spelen wij op in. Bovendien is de vollegrondsgroente-sector erg vooruitstrevend en daar zijn we graag bij betrokken. Het is ontzettend gaaf om een machine te ontwikkelen die precies doet wat de klant wenst, of eigenlijk nog beter is. Dat maakt ons werk ook zo ontzettend leuk en afwisselend. Steeds als wij een technisch hoogstandje leveren is het een feestje! Ik snap wel dat mijn vader nog iedere dag op de zaak is, dat hoop ik ook nog heel lang vol te houden”, besluit de tweede generatie Kooiman. Meer informatie: www.nannekooiman.nl.

AGRIBUSINESS 17


Mechanisatiebedrijf

Nanne Kooiman

502101 NK_AdvAB_214x153_WT.indd 1

21-05-2021 09:59

humet & laVal alie Onze verkoopb end op ge s k is dagelij uur 8.00 - 17.00

• Humet & Laval hulpstukken en buizen • Sproeiers • GEKA koppelingen • Rechtstreekse import!

B&S Watering Systems B.V. Agriport 40 | 1775 TB Middenmeer (N-H) | T: 0227 656166 M: 06 21716322 | www.bswateringsystems.nl | info@bswater.nl de specialist in watertechniek en beregeningssystemen uit west-Friesland


Stefan Jansen, Advocaat Schenkeveld Advocaten

Pieter Staats, Bedrijfsleider Oosterhuis Techniek

Coen Knook, Coen Knook Advies & Bemiddeling

Huur, of toch pacht?

Slijtage

Agrarische Collectieven

Stel, u sluit een huurovereenkomst af voor de verhuur van bedrijfsgebouwen. De huurder is een agrarisch bedrijf. Dit gaat enige tijd goed, tot u aangeeft dat u de overeenkomst niet meer wil verlengen. Dan beroept de huurder zich op pachtbescherming en weigert hij te ontruimen. De vraag is dan: is hier sprake van huur of pacht? En maakt dat iets uit?

Slijtage dat is een woord die je niet vaak op de werkvloer hoort en als je hem hoort betekent het niet veel goeds. Bij Oosterhuis Techniek leven we van slijtage en hoor je het woord bijna elke dag en de bij behorende problemen die dit in de productie geeft, door onze jarenlange ervaring geven wij de klanten een goed advies om de slijtage die ze ondervinden sterk te reduceren.

Sinds enkele maanden mag ik zitting nemen in het bestuur van de Agrarisch Natuurvereniging Hollands Noorden (ANV Hollands Noorden). Dit bestuur vertegenwoordigd een collectief van agrariërs uit verschillende sectoren in de Noordkop die tot doel heeft om binnen hun landbouwpraktijk meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor toepassingen die biodiversiteit in de breedste zin vergroten. Deze regionale collectieven worden weer ondersteund vanuit de overkoepelende organisatie Boer en Natuur. Een samenwerkorganisatie van ruim 11.000 agrariërs.

Het antwoord op de eerste vraag is: hier is sprake van pacht. In de praktijk komt dit regelmatig voor; partijen denken dat zij een huurovereenkomst hebben gesloten, terwijl zij eigenlijk een pachtovereenkomst hebben gesloten. Een pachtovereenkomst ontstaat namelijk als de inhoud van de overeenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten van pacht. Dat is het geval bij bedrijfsmatig gebruik van onroerend goed voor de uitoefening van landbouw. Als u een stuk land of een schuur tegen betaling ter beschikking stelt aan een landbouwbedrijf, is er dus al snel sprake van pacht. Zelfs als u die bedoeling niet had en de overeenkomst als “huurovereenkomst” betitelde. Voor veel verpachters is dit een onaangename verrassing met verstrekkende gevolgen. Want het maakt nogal iets uit. In de pachtwetgeving worden pachters namelijk extra beschermd. Daarbij kunnen wettelijke bepalingen contractuele afspraken opzij zetten. Ik geef hiervan twee voorbeelden: 1. Een pachtovereenkomst moet worden goedgekeurd door de Grondkamer. Zonder deze goedkeuring geldt de pacht voor onbepaalde tijd zonder mogelijkheid van opzegging en kan de verpachter de pachtprijs niet vorderen. Voordat u een niet goedgekeurde pachtovereenkomst kunt opzeggen, moet u hem dus alsnog aan de Grondkamer aanbieden. 2. De Grondkamer stelt de maximaal toegestane pachtprijs vast. Is deze lager dan de huurprijs uit het huurcontract? Dan geldt die lagere prijs vanaf de aanvang van het gebruik en moet u het te veel ontvangen bedrag terug betalen. Als u er in een dergelijke situatie niet uitkomt met de pachter, zit er meestal niets anders op dan naar de rechter te stappen. Dit kunt u voorkomen door vooraf na te gaan of sprake is van pacht. Overigens kunt u met een keuze voor geliberaliseerde pacht de pachtersbescherming grotendeels buiten toepassing laten. Laat u dus vooraf goed adviseren.

Wij analyseren de problemen en zoeken naar passende oplossingen voor alle soorten slijtage. Hiervoor hebben wij heel veel verschillende lasmethodes en lasmaterialen tot onze beschikking waar we elk slijtage probleem kleiner mee kunnen maken. Want door gebruik blijft er altijd slijtage bestaan. Bijvoorbeeld; bij een klant wordt Hardox, een slijtvaste plaat die 1 jaar meegaat vervangen door een speciaal opgelaste plaat met een 8x langere levensduur. Pas na 12 jaar worden deze platen vervangen voor nieuwe opgelaste platen. Dat scheelt weer vier jaar minder slijtage dan eerder was opgegeven. Is dit niet geweldig? Ja, wel voor de klant maar niet voor ons. We hadden elk jaar nieuwe Hardox platen kunnen leveren, maar zo zit Oosterhuis Techniek niet in elkaar. We vinden het fantastisch dat we deze klant zo goed hebben kunnen helpen en hopen dan ook dat ze dit rondvertellen en we zo meer klanten genereren die we ook weer van hun slijtage af kunnen helpen. Als agrarische bedrijven hebben jullie natuurlijk ook veel te maken met slijtage van messen, ploegen en graafbakken die door de grond heen gaan en behoorlijk aan slijtage onderhevig zijn. Hiervoor zijn veel oplossingen. We kunnen helpen met de reductie van slijtage en het verlengen van de standtijd van de onderdelen. Hierdoor hoef je minder vaak te wisselen en voorkom je stilstand. Als u een slijtageprobleem heeft, bent u bij ons van harte welkom. Onze specialisten willen u graag adviseren hoe de slijtage kan worden verminderd. De producten die wij hiervoor gebruiken hebben een hardheid HRC vanaf 59 tot en met 67. Doordat de speciale carbiden die in de las verweven zitten geven ze deze lassen een extra lange standtijd en voorkomen ze de slijtage.

Zoals gezegd wordt er binnen het collectief gezocht naar maatregelen en toepassingen die de natuurwaarde vergroten en tegelijkertijd toepasbaar zijn binnen de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het aanleggen van akkerranden, vogelakkers, weidevogelbeheer en bodembeheer. Jaarlijks wordt er vanuit overheden budget beschikbaar gemaakt om deze toepassingen te ondersteunen, waardoor er direct resultaat geboekt kan worden en kennis wordt opgebouwd richting natuur inclusieve landbouw. Zo loopt er nu een project om de natuurlijke plaag bestrijding te vergroten in gangbare gewassen middels akkerranden, nectareilanden en keverbanken. Het mooie is dat alle sectoren daarin vertegenwoordigd zijn, dus veehouderij, akkerbouw, bloembollenbedrijven en volle-grond groente bedrijven. Er wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers die volop in het veld monitoren en resultaten bij houden. Zo worden de doelstellingen en resultaten direct zichtbaar. Verschillende onderzoeken en publicaties laten zien dat er naast teleurstellingen vooral vooruitgang wordt geboekt. Wat mij ook aanspreekt is dat er door agrariërs gezocht wordt naar praktische maatregelen waarbij het resultaat centraal staat. Die dus niet van achter het bureau zijn bedacht waarbij de agrariër wordt afgerekend op het al dan niet behalen van de doelstelling, maar de agrariër ruimte krijgt om de doelstellingen te behalen. Zo is er afgelopen jaar een praktijk test geweest met toepassingen die de doelstellingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 kunnen dienen. Ik hoop en verwacht dat die praktische invalshoek straks weer terugkomt in de nieuwe regelgeving en dat we niet op gezadeld worden met bedachte regelgeving waar geen agrariër mee uit de voeten kan.

AGRIBUSINESS 19


Jeroen de Schutter, Algemeen Directeur CAV Agrotheek

COLUMN

Graanprijzen (II) Het is lastig om in een magazine die 2-maandelijks verschijnt iets over marktprijzen te schrijven, aangezien het risico aanwezig is dat de prijs geheel anders is ten tijde van publicatie ten opzichte van het moment van schrijven. Toch waag ik me eraan, als een vervolg op de column van de vorige keer. Want er is iets bijzonders aan de hand, wat we niet standaard aan ‘Corona’ kunnen ophangen. Door de redelijk marktprijzen van afgelopen seizoen is er afgelopen najaar (wereldwijd) veel wintertarwe ingezaaid, daarbovenop werd er in het voorjaar ook nog dusdanig veel zomertarwe gezaaid, waardoor uiteindelijk het zomerzaaizaad in Europa nagenoeg op was. Vaak werken markten tegengesteld, en zouden we komend seizoen veel volume verwachten met dalende prijzen als gevolg. Dit leek medio april ook zo te gaan gebeuren, totdat de weersomstandigheden de markt begon te beïnvloedden. In alle belangrijke graanproducerende gebieden op het Noordelijk Halfrond (VS, Europa, Zwarte Zee, Rusland) is het nu al langer koud (en droog) dan normaal. Hierdoor wordt een lagere opbrengst voorspelt. Nu zien we dit soort ‘weer’-effecten vrijwel ieder jaar langskomen, waarbij de prijzen weer normaliseren als het weer omslaat naar warmere omstandigheden met regelmatig regen. Wij weten dat wintergraan (door betere beworteling) over het algemeen nauwelijks last heeft van droogte. Daarnaast zorgen de lage temperaturen voor een trage ontwikkeling, wat de plant een betere basis kan geven voor grote, zware aren, dan wanneer dit in een (te) rap tempo gebeurt. De verwachting is dan ook dat de oogsten groot zullen zijn, en hoe mooi is het als hier hoge prijzen tegenover staan. Tenslotte gebeurt er nog iets bijzonders; China koopt voor het eerst in de historie tarwe van Frankrijk. Normaal koopt China van ZuidAmerika, VS, Rusland of Australië, maar door nu in Frankrijk in te kopen stuwen ze de prijs verder omhoog. Conclusie: positieve verwachtingen voor het komend graanseizoen in zowel opbrengst als prijs. Wat een mooie vooruitzichten.

20 AGRIBUSINESS

Samen werken aan het

versterken & toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord

strategische visie Greenport Noord-Holland Noord De agribusiness is één van de kernsectoren in de regio Noord-Holland Noord. De agribusiness is een breed cluster en omvat alles wat te maken heeft met de veredeling, productie, verwerking tot aan de consumptie van agrarische producten. Daarbij horen ook opslag, transport, bewerking, techniek, verwerking, verkoop onderwijs en onderzoek evenals toeleveranciers van diensten en producten. Kenmerkend voor de regio is dat de agribusiness een grote diversiteit aan primaire sectoren kent: grootschalige glastuinbouw en akkerbouw, het grootste bollenareaal ter wereld, innovatieve zaadveredeling met Seed Valley, veehouderij en een groot vollegrondsgroente productiegebied. Greenport: de kracht zit in het samen optrekken ‘Misschien wel het belangrijkste kenmerk van elke greenport en dus ook van Greenport Noord-Holland Noord is dat er écht

intensief samengewerkt wordt over de breedte van de keten’, aldus Rien van Tilburg (Voorzitter college van bestuur Clusius College & voorzitter stichtingsbestuur Greenport NHN). ‘De samenstelling van de stuurgroep – met producenten, handel/toeleveranciers, logistiek, overheden, kennisinstellingen en onderwijs – geeft de breedte van de samenwerking goed weer. En dat leidt dus weer tussen samenwerking tussen sectoren, waarbij innovaties in de ene sector ook van waarde blijken te zijn voor de andere. Of denk aan samenwerking in de keten, bijvoorbeeld om ketenverkorting te bewerkstelligen en de logistiek te verbeteren. Maar ook samenwerking met overheden; denk hierbij aan vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, energie en ruimtelijke ordening. En natuurlijk samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs om innovaties te versnellen en om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers te hebben. Met de strategische visie van Greenport NHN geven we richting aan de impact die we


Greenport Noord-Holland Noord: We grow business

Jeroen Noot, Programmamanager Greenport

Rien van Tilburg (Voorzitter college van bestuur Clusius College & voorzitter stichtingsbestuur Greenport NHN)

komende jaren met elkaar willen creëren.’

betekent dat er volop beweging is en dat zien we graag. Een voorbeeld daarvan is het Klimaatakkoord. We zijn als sector al langer bezig met verduurzaming, maar nu er een Klimaatakkoord ligt zijn daar van bovenaf cijfers en doelen aan gekoppeld. Daar haken we bij aan.”

Strategische visie Greenport Noord-Holland Noord Greenport NHN presenteert een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden: 1) Versterken imago en positionering, 2) Innovatie in de praktijk brengen, 3) Toekomstbestendige arbeidsmarkt en 4) Economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Programmamanager Jeroen Noot licht toe hoe de Greenport de komende vijf jaar (“minstens”) tegemoet ziet. Jeroen: “Laat ik vooropstellen dat we weliswaar een nieuwe strategische visie presenteren, maar dat we natuurlijk in de basis nog altijd dezelfde ambities hebben. In die zin gaat het meer om een herijking dan om een complete vernieuwing. Het voorgaande visiedocument stamde uit 2013:: dan wordt het tijd om een en ander eens aan te pakken, ook doordat beleid, wetten, regelgeving veranderen. In de afgelopen jaren is veel veranderd en gelukkig maar - dat

Zelf beweegt Greenport NHN de komende jaren binnen de volgende vier thema’s: Thema 1: Versterken imago en positionering Noord-Holland Noord heeft landelijk de status van Greenport en is een van de zeven Greenports in Nederland. De ambitie is: Imagoversterking en zichtbaarheid van de agribusiness vergroten, zodat mensen en middelen naar de regio komen en daar ook blijven, draagvlak ontstaat voor gestelde ambities en beleid optimaal bijdraagt aan de opgaven van de agribusiness. Thema 2:Innovatie in de praktijk brengen Noord-Holland Noord kent veel innovatieve ondernemers en daar is de regio trots op. De stap naar een toekomstbestendige agribusiness

vraagt de toepassing van nieuwe technieken, middelen en werkwijzen bij alle ondernemers. Innovaties moeten in de praktijk gebracht worden. De ambitie is: Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties. Thema 3: Toekomstbestendige arbeidsmarkt Goed werkgeverschap is van toenemend belang om mensen te vinden en te binden. Specifieke uitdagingen zitten in het vinden van technisch personeel, met hart voor groen. De ambitie is: Zorgen voor voldoende arbeidskrachten met de juiste vaardigheden en kennis, zodat agribusiness ondernemers kunnen blijven ondernemen en innoveren. Thema 4: Economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Noord-Holland Noord biedt uitstekende ruimte voor agrarische ondernemers. Wat de regio aantrekkelijk maakt, is de vruchtbare landbouwgrond, het gunstige kli-

maat en de toegang tot voldoende zoet water uit het IJsselmeer. Noord-Holland Noord is daarbij relatief goed bereikbaar door het netwerk van snelwegen en de gunstige ligging ten opzichte van mainport Amsterdam. De ambitie is: Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Projecten uitgelicht Jeroen: “Dat zijn de thema’s die we aan de strategische visie hebben verbonden. Projecten die al in uitvoering zijn hebben we binnen deze thema’s ondergebracht. En eventuele nieuwe projecten leggen we langs de meetlat om te bepalen of ze binnen een of meer van de vier thema’s passen.” Alle projecten van Greenport NHN zijn te vinden op www.greenportnhn.nl/ projecten. Blik vooruit Juist met deze verscherpte visie bieden we perspectief; een blik vooruit, aldus Jeroen Noot. De strategische visie is te vinden op www.greenportnhn.nl/strategie

AGRIBUSINESS 21


• • •

Asbest verwijderen Renovatie- en Totaalsloop Grondsanering H. Kuijper Sloopwerken BV

Walingsweg 7, 1766 GH Wieringerwaard Telefoon: 0224 223 277 / Mobiel: 06 51 42 52 50 Email: post@kuijpersloopwerken.nl

www.kuijpersloopwerken.nl LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

DOORNBOS • DUBEX spuitmachines • Kachels op olie en gas • KÄRCHER hogedrukreinigers • Voor al uw constructiewerk • Reparatie en onderhoud • Transportbanden • Uw ijzer leverancier Prins Bernhardweg 3A Slootdorp | 0227-581398

www.lmbdoornbos.nl

Van stolpboerderij tot serre Van koelcel tot kantoor De Lange Ring 1 • 1761 AS Anna Paulowna • Telefoon: 0223-531494 • Fax: 0223-533894 Email: info@fxhuiberts.nl • Internet: www.fxhuiberts.nl

Rubber specialist voor de complete agrarische sector Bos Rubber | Schagerbrug | Tel. 0224-571468 | www.bosrubber.nl | info@bosrubber.nl

Doorlopend advies + Continue vraag & aanbod van agrarische productierechten GROETWEG 1 | 1775 PL MIDDENMEER | BEL 0227 60 80 32 | COENKNOOK.NL


t r o K Agrarisch

Bel direct 088-533 6006 of stuur een e-mail Bel direct 088-533 6006 of stuur een e-mail

naar aanvragen@agri-pool.com naar aanvragen@agri-pool.com

UITZENDEN & DETACHEREN • WERVING & SELECTIE UITZENDEN & DETACHEREN • WERVING & SELECT Bel direct 088-533 6006 of stuur een e-mail

naar aanvragen@agri-pool.com direct 088-5336006 6006 of BelBel direct 088-533 ofstuur stuureen eene-mail e-mail

naar aanvragen@agri-pool.com naar aanvragen@agri-pool.com

Bel direct 088-533 6006• WERVING of stuur een e-mail UITZENDEN & DETACHEREN & SELECTIE naar aanvragen@agri-pool.com UITZENDEN & DETACHEREN • WERVING & SELECTIE UITZENDEN & DETACHEREN • WERVING & SELECTIE

UITZENDEN & DETACHEREN • WERVING & SELEC Wie ben je? Mijn naam is Diederik van Arkel. Ik woon samen met mijn vrouw Susanne en 3 kinderen aan de Oosterterpweg in Wieringerwerf. Samen met Susanne hebben wij een akkerbouwbedrijf en boomkwekerij waarbij de nadruk ligt op het telen van buxusbomen. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van je bedrijf? Van origine was het bedrijf gericht op de teelt van fritesaardappelen en uien. In de loop van de jaren is het bedrijf steeds verder omgeschakeld naar de teelt van buxusbomen. Deze buxusbomen komen bij ons aan als 2 jarig stek en in 4 a 5 jaar maken wij daar een buxusbol van. Deze worden dan bij ons of bij anderen opgepot en verwerkt en vinden dan hun weg door heel Europa heen met de nadruk op Duitsland. Met welke agrarische werkzaamheden houd je je bezig? Alle verschillende werkzaamheden die voorkomen dus van administratie tot teelt.

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Het bedrijf verder te optimaliseren en mochten er kansen zich voordoen deze proberen aan te grijpen. Wat is de mooiste plek in de regio? Ik zeg altijd tegen Susanne; Als we gepensioneerd zijn verhuizen we naar Wieringen. Wieringen is zonder twijfel het ‘vergeten Waddeneiland’ met zijn prachtige natuur. Als ik geen agrariër zou zijn geworden dan was ik nu? Ik zou iets zijn gaan doen in de duurzame energie sector of in de autobranche. Is er een agrariër die je het gunt om de volgende keer in deze rubriek terecht te komen? Andre Vieveen. Hij runt samen met zijn schoonfamilie, de familie Arendse een tulpenbroeierij in Slootdorp.

AGRIBUSINESS 23


Dekkerautogroep bestaat 100 jaar! Een prachtige mijlpaal voor het autobedrijf dat al bijna 50 jaar gerund wordt door dhr. Dekker. Met zijn 90 jaar is hij waarschijnlijk een van de oudste nog werkende directeuren van Nederland. “We hebben een goed team op onze negen vestigingen, maar ik blijf graag betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering”, vertelt de DGA. Michiel Sterk, adjunct directeur, behoort sinds 2008 bij dat inmiddels 150-koppige team en geeft samen met dhr. Dekker leiding aan de gerenommeerde holding. Samen vertellen zij over de succesformule van het familiebedrijf.

De oorsprong van Dekkerautogroep ligt in 1906 in Zaandam als fiets- en reparatiebedrijf. Kort daarna werden er motorfietsen aan toegevoegd en nog iets later auto’s. Op 1 november 1923 werd het Ford agentschap verworven, zoals dat toen werd genoemd. “In 1954 trok ik de stoute schoenen aan en solliciteerde ik bij het

24 AGRIBUSINESS

autobedrijf. Ik heb altijd affiniteit met auto’s gehad, maar ik had nul ervaring in automotive! Tot mijn verbazing werd ik aangenomen als autoverkoper voor de Engelse lijn van Ford”, blikt dhr. Dekker terug. Voor deze job bleek hij in de wieg te zijn gelegd en zo ging het balletje rollen. Stapje voor stapje werkte de huidige DGA zichzelf omhoog.

100 jaar

dekker autogroep Sinds 1923 is er veel veranderd en gemoderniseerd in de bedrijfsvoering, maar van het merk Ford is nooit afgeweken. “Ik ben ontzettend trots op dit merk! Het Amerikaanse automobielconcern gaat met zijn tijd mee en levert moderne en vooral goede auto’s. Sinds kort rijdt de eerste volledig elektrische Ford op de weg; de Mustang MachE. Wij hebben er al een behoorlijk aantal verkocht en men is laaiend enthousiast. Net als wij”, vertelt dhr. Dekker trots. Michiel vult hem aan: “Daarnaast biedt Ford een uitstekende range bedrijfswagens. Het merk behaalt niet voor niets ieder jaar de titel ‘best verkochte bedrijfswagen van Europa’. Bij Dekkerautogroep gaan we nog een stapje verder in de

bedrijfswagen-tak. Wij verzorgen met onze partners namelijk ook de bestickering en de accessoires, zoals zwaailampen en bullbars. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met StoreVanNederland, importeur van StoreVan bedrijfswageninrichtingen. Door deze diverse partnerships kunnen wij onze klanten een totaalpakket op maat bieden en dat allemaal onder één dak.” Non-automotive Dekkerautogroep stopt overigens niet bij Ford auto’s en bedrijfswagens, want de totale holding bevat veel meer dan automotive. Dhr. Dekker: “Als we een kans zien, dan pakken we deze met beide handen aan. Daarom hebben we onder andere geïnvesteerd in benzinestati-


Johan Goudsblom, Verkoopleider J. Van der Sluis BV

toekomstbestendig

ons en onroerend goed.” Dit is direct één van de ‘geheimen’ waarom Dekkerautogroep al een eeuw lang floreert, volgens de 90-jarige ondernemer. “Risico’s nemen hoort bij ondernemerschap. Kansen zien en benutten en met een positieve blik gericht op de toekomst. Dat is belangrijk.” Daarnaast laat collega-directeur Michiel weten dat de focus op één merk ook een belangrijke rol speelt in het succes van Dekkerautogroep. “Hierdoor kun je beter controle houden en je verder specialiseren in Ford. Onze knowhow van dit Amerikaanse merk is zo groot, dat daar moeilijk tegenop te boksen is. Daarnaast hebben we al bijna 100 jaar ervaring met dit merk, dus dat is ook lastig te evenaren. Ford heeft weinig geheimen meer voor ons, waardoor we de klant uitstekend van dienst kunnen zijn. Zowel bij nieuwe als gebruikte auto’s en bedrijfswagens. Dat is een sterke pijler van onze holding.” Uitdagingen in coronatijd In de eeuw dat Dekkerautogroep bestaat heeft deze natuurlijk ook uitdagingen gekend. De meest recente is de coronacrisis. Michiel: “Ook wij zijn niet gespaard gebleven voor de nadelige gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van corona. Als de showroom dicht is, dan mis je omzet. Dat is een feit. Daarnaast werd en wordt er nog steeds veel thuis gewerkt, waardoor er minder kilometers worden gereden. Dit is inherent aan minder onderhoud en dus minder werk voor onze werkplaats. Verder betekent die verandering op de weg minder verdiensten voor onze benzinestations. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Aan de andere kant is het in de bouw nog nooit zo druk geweest, waardoor we een run hebben op bedrijfswagens. Dat is een stevige inkomstenbasis op dit moment.” Om tijdens de coronacrisis rendement te kunnen draaien, proberen dhr. Dekker en Michiel de medewerkers zo breed mogelijk in te zetten. “Daarin moet je samen dan een

gezonde balans vinden en medewerkers trainen. Tot nu toe gaat dat prima en zet iedereen zich voor de volle 100% in. Op zo’n team kan ik niet anders dan trots zijn en ik heb het volste vertrouwen ook deze crisis goed door te komen”, zegt Michiel. Dhr. Dekker vult zijn collega aan: “We doen het samen. In mijn bijna 70 werkjaren heb ik tal van veranderingen doorgemaakt, maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Als je samen de schouders eronder zet, kom je een heel eind. Het grootste verschil met vroeger is dat nu alles veel sneller gaat. In 1954 had je geen telefoon in de auto of kon je niet op afstand met elkaar beeldbellen. Tussen 08.00 en 18.00 uur moest alles geregeld worden op de zaak. Inmiddels is dat natuurlijk niet meer van deze tijd. Tegenwoordig ‘moeten’ we 24/7 beschikbaar zijn voor onze klanten. Daar spelen wij ook op in. Zo zijn wij ‘s avonds bijvoorbeeld persoonlijk online bereikbaar en dat wordt gewaardeerd door onze klantenkring, merken wij. Flexibel zijn in de bedrijfsvoering en up-to-date blijven zijn in een goedlopend bedrijf onmisbaar. Daar zijn Michiel en ik scherp op.” Op naar de volgende 100 jaar Op de vraag of dhr. Dekker al denkt aan zijn pensioen, is hij kristalhelder: “Zolang ik gezond ben, blijf ik directeur. Inmiddels werken mijn dochter en kleinzoon ook alweer enige tijd in het familiebedrijf en dat vind ik natuurlijk prachtig om mee te mogen maken. Waar het kan en nodig is, sta ik hen en de rest van de medewerkers bij met mijn kennis en ervaring.” Michiel voegt daar aan toe: “Ik leer dagelijks van dhr. Dekker, maar hij ook van mij. Er is de afgelopen jaren een goede wisselwerking tussen ons ontstaan. Het zou ontzettend mooi zijn als ik zijn gedachtegoed mag voortzetten en er nog eens 100 jaar mag bijschrijven!” Meer informatie: www.dekkerautogroep.nl.

Allereerst willen wij ons even voorstellen aan diegene die ons nog niet kennen. J. van der Sluis BV is een Landbouwmechanisatie en interntransport bedrijf welke in 1962 opgericht is door Dhr. Jan van der Sluis Senior. Momenteel werken wij vanuit vijf vestigingen met totaal 85 medewerkers en zijn onder andere actief met de verkoop en service van Fendt en Valtra tractoren, Kuhn landbouwmachines en Linde intern transport materieel. www.vandersluisbv.nl Het onderwerp van deze keer is “Toekomstbestendig”. We kunnen hier op diverse manieren naar kijken. Hoe toekomstbestendig is ons bedrijf? Hoe toekomstbestendig is de landbouwmechanisatie in het algemeen? Hoe toekomstbestendig zijn de sectoren waarin wij actief zijn? Zomaar een paar vragen die we ons geregeld stellen. Omdat we geen glazen bol hebben en de diverse toekomstvisies ook geregeld door regels en wetten vanuit de overheid (stikstof/ CO2/gewasbeschermingsmiddelenbeleid) onder druk komen te staan zullen we continu met zijn allen moeten blijven schakelen. De toekomstbestendigheid binnen ons bedrijf richt zich vooral op onze medewerkers. Technisch personeel is moeilijk te vinden dus de mensen die we hebben koesteren we. Door middel van cursussen en specialisaties proberen we iedereen op de juiste plek binnen onze organisatie te krijgen. De visie die we hebben om topmerken in ons pakket te hebben betaald zich ook terug doordat de fabrikanten en importeurs van deze merken ook veelal vooroplopen in ontwikkeling van machines maar ook scholing op een hoog niveau aanbieden. Zowel technisch als commercieel bieden zij voldoende ruimte om je als individu en bedrijf te ontwikkelen. Verder zijn ook voor ons klimaat, milieu en natuur belangrijk en streven we naar energieneutraal ondernemen. Het allerbelangrijkste voor onze toekomst zijn echter de klanten, immers zonder klanten geen toekomst. Iedere dag nakomen wat we onze klanten beloven is een grote uitdaging waar we met zijn allen onze schouders onder zetten. Hier is Jan van der Sluis Sr. bijna 60 jaar geleden mee begonnen, toen stond de mechanisatie in de kinderschoenen en nu, alweer jaren onder leiding van Jan van der Sluis Jr. zitten we volop in de transitie naar precisielandbouw. De toekomst is allang begonnen en wij zijn er klaar voor.

AGRIBUSINESS 25


Wij zijn een advies- en bemiddelingsbedrijf in secundaire grondstromen en baggerspecie. Grond nodig of wil je er juist van af? Bel Grondbalans en wij doen de rest!

SAMEN MOOIE PROJECTEN MAKEN!

Grondbalans is de specialist voor al je grondstromen. Met ruim 20 jaar ervaring gaat zorgvuldige bodemtoepassing bij ons altijd samen met de meest economische en duurzame oplossing.

Voor toepassingen als: - landophoging - landverbetering - slootdemping - landherstel - watercompensatie - verkaveling

Galileistraat 67 - Heerhugowaard - info@grondbalans.nl

072 576 32 32 - www.grondbalans.nl

072 576 32 32 - www.grondbalans.nl

GAAT JOUW BEDRIJF ?

Jody HR manager Kapiteyn Group

OpKop.nl is hét online platform dat kansen op het gebied van leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland laat zien. Je maakt voor jouw bedrijf makkelijk een gratis profiel aan en plaatst eenvoudig vacatures en/of stages. Door deze kansen te tonen, laten we samen zien dat deze regio veel te bieden heeft. Kapiteyn Group staat al op de Kansenkaart en gaat Op Kop. Jouw organisatie ook?

www.opkop.nl


Als strateeg en digital coach mag ik regelmatig aanschuiven bij sessies bij bedrijven en organisaties. De thema’s op die strategische sessies zijn vaak vrijwel identiek. Tuurlijk, de tijd bepaalt de agenda. Nu, in een tijd van snel veranderende technologie, globalisatie en millennials, zijn de meeste bedrijven bezig met het verbinden met hun ‘purpose’, nemen agrariërs hun loyaliteit richting hun leveranciers onder de loep (eindelijk!) en staat digitalisering bij vrijwel iedere beslisser op de agenda.

Vier Stappen NAAR EEN

FUTURE PROOF BUSINESS MODEL Uitstekend. Op zich ook al geen eenvoudige klus. Maar veelal geconcentreerd rond het bestaande business model. Ook logisch. Als je kijkt naar de twee centrale pijlers van strategie zie je dat: 1. een bedrijf een business model adopteert en handhaaft dat werkt en 2. dat hetzelfde bedrijf dat model beschermt totdat het alternatief niet meer genegeerd kan worden. Twee voorbeelden Blockbuster, een keten in de UsA, verhuurde op een gegeven moment video’s vanuit meer dan 21.000 winkels. In het jaar 2000 bood start-up Netflix, toen nog met een dvd abonnementen model, het bedrijf te koop aan Blockbuster. Blockbuster wees hen resoluut en

zelfs arrogant de deur. De rest is geschiedenis. Ja ja ja!! Zal de gemiddelde ondernemer nu denken. Verhalen over die echt grote bedrijven. Niet voor mij weggelegd! Niets is minder waar. Juist, ondernemers in het MKB zijn lenig, assertief en brutaal genoeg om te experimenteren. En precies hier wil ik het over hebben. Om als ondernemer op een andere manier naar strategie, groei en innovatie te kijken, adviseer ik dan ook de volgende vier stappen; Bepaal een experimenteer budget Vaak werk ik met het 5 x 5 x 5 experiment. Dit staat voor een budget van € 5.000,- 5 mensen vanuit het bedrijf en een periode van 5 weken (een of twee dagen per

week). Door de kosten van het experiment zo in te richten, beperk je het risico. En met de juiste gids staat u versteld van de resultaten.

wil vragen en wanneer een test is geslaagd. Bespreek de resultaten met het team en besluit dan om verder te gaan of dit idee te laten.

Brainstorm verschillende business modellen Vaak maken we een business model op basis van acht dimensies: positionering, product, prijs, plaats/distributie, promotie, processen, fysieke ervaringen en mensen. Start de brainstorm met ideeën in het verlengde van de bestaande business of in de periferie daarvan. Test deze aan de hand van een business canvas of over deze acht dimensies. Maak een keuze met welke ideeën het bedrijf verder aan de slag gaat.

Ga terug naar stap 2 en kies het tweede idee op de lijst en start opnieuw. Klinkt eenvoudig toch? Amazon doet zo’n 1.000 experimenten per jaar. Maar ook bedrijven in de agribusiness met visie en durf werken zo. Ik ken voorbeelden waarbij nu aan de hand van ‘trial and error’ op een geheel andere en veel effectieve wijze champignons worden geplukt en in kassen tulpen worden gekweekt.

Draai een experiment Kies het beste idee en ga er echt mee aan de slag. Bepaal wat je wil weten, wat je wil meten, wie je dat

Ook experimenteren? Kijk eens op optimizely.com of bel met mij. Danny van Soelen Co-owner Baezos www.baezos.nl 06 - 53252395

AGRIBUSINESS 27


Ijzersterke

werksokken vanaf

€4,95

ligt uw agrarische grond dicht tegen bebouwing of op een andere strategisch gunstige locatie?

wij noemen deze percelen ’buitenkansen’! neem contact met ons op. wij zijn namelijk dé belangenbehartigers voor agrarisch ondernemers. en van niemand anders. KIJK OP ONZE NIEUWE WEBSITE VOOR ALLE INFORMATIE

BORU www.warmegronden.nl 0226 - 414 008

LANDBOUWVAKDAGEN West-Nederland (Middenbeemster/NH) 7 25 t/m 2us august

2021

ook op de Zien we u kd a g e n ? a v w u o b d Lan

Landbouwvakdagen West-Nederland MECHANISATIE- EN MELKTECHNOLOGIE

GEZELLIGHEID & GOEDE CATERING!

Maatschap Helder

Hobrederweg 41 1462 LK Middenbeemster Noord-Holland

AKKERBOUW & VEEHOUDERIJ

WWW.LANDBOUWVAKDAGEN.NL

Goede uitgebreen ide

CATERING

CNO-Expo Groep B.V - Reintsweg 1B - 7468 RT Enter - Tel. 085-773 1085 - info@cno-expo.nl - www.cno-expo.nl


Gercon Techniek

levert maatwerk Gercon Techniek is al geruime tijd een bekende naam in de agrarische wereld. In heel Nederland rijden diverse landbouwmachines waar dit bedrijf aan heeft gewerkt. “Door slimme aanpassingen aan een machine te doen, kan de klant vaak veel efficiënter werken. Dat is onze missie!”, vertelt eigenaar en oprichter Gerco Doppenberg.

Gerco is in 2007 voor zichzelf begonnen, nadat hij jarenlang bij een soortgelijk bedrijf werkvoorbereider was. “Daar had ik het erg naar mijn zin, maar ik zag ook dat er kansen lagen die niet benut werden.” Samen met een collega startte hij daarom in 2007 zijn eigen bedrijf. “Toentertijd was er een enorme vraag naar snijwerk en daar sprongen we slim op in. Het balletje ging rollen. We kregen steeds meer aanvragen en ook de afdeling metaalbewerking groeide.” Op eigen benen Na negen jaar was het tijd om op eigen benen verder te gaan. “In januari 2016 ben ik Gercon Techniek gestart. Een innovatief bedrijf gespecialiseerd in de bouw van landbouwmachines.” Deze stap bleek een gouden zet, want de klantenkring bleef groeien. Mede hierdoor moest het bedrijf verhuizen naar een ruimer pand. “Eind vorig

jaar zijn wij naar de Industrieweg 59 in Middenmeer gegaan. Een fijne plek waar we alle ruimte hebben om te blijven innoveren en onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.” Om de vraag uit de agrarische wereld aan te kunnen heeft Gerco een vakkundig team om zich heen verzameld. “Inmiddels werk ik met twee vaste medewerkers en twee ZZP’ers. Eigenlijk komen we nog een vakman te kort, maar het is erg lastig om goed technisch personeel te vinden.” Om die reden zijn er regelmatig stagiaires bij Gercon te vinden. “Zo kunnen wij ze zelf de technische knowhow bijbrengen, waardoor ze uitgroeien tot echte vakmensen. Eigenlijk hebben we dus onze eigen kweekvijver! Daarnaast vinden we het ontzettend leuk om onze kennis en ervaring door te geven aan de nieuwe generatie machinebouwers.”

Elektrische aardappel selectiewagen Niet alleen technisch inzicht is belangrijk om klanten te kunnen bedienen, ook goed luisteren en meedenken zijn van belang geeft Gerco aan. “Doorontwikkeling van bestaande machines is onze grootste pijler. Vaak weet een agrariër heel goed wat hij wil, omdat hij dagelijks werkt op zo’n machine. Aan ons de taak om die ideeën tot uitvoer te brengen of tot nóg betere oplossingen te komen.” Een mooi voorbeeld hiervan zijn de door Gercon Techniek ontwikkelde elektrische aardappel selectiewagens. “Hierbij ben ik geïnspireerd door de vraag van mijn broer. Als akkerbouwer zit hij regelmatig op een aardappelselectiewagen en hij werd tureluurs van het geluid dat de dieselmotor produceerde.” Op de vraag of zo’n machine niet elektrisch kon, startte voor Gerco de uitdaging. “Het was vooral com-

plex om de actieradius te vergroten. Inmiddels is de vierde versie gebouwd en die doet het hartstikke goed. Als het moet kan deze wel twee dagen rijden! Extra voordeel van de geluidsarme elektromotor is dat hij ook nog eens zeer milieuvriendelijk is.” Maatwerk Op dit soort maatwerk zijn Gerco en zijn team ontzettend trots. “Het is tof om oplossingen te bedenken die de agrariërs verder helpen, maar het kost ook veel tijd, geld en energie. Daarom vind ik het belangrijk om de aankomende jaren ook te focussen op serieproducten, zodat we een stabiele basis hebben. Uiteraard kunnen we daar weer innovaties op toepassen, zodat er altijd een passende machine aan de klant geleverd wordt.” Meer informatie: www.gercontechniek.nl

AGRIBUSINESS 29


Geert Steenhuis, Total Crop Care B.V.

COLUMN

De toekomst tegemoet De toekomst, een intrigerend onderwerp. Enerzijds komen er bedreigingen op ons af. Binnen de agrarische sector wordt veel gesproken over het wegvallen van middelen, de schaalvergroting, bureaucratie, de groeiende kloof tussen boer en burger, Europees beleid en ga zo maar door. Maar ik weiger pessimistisch te zijn. Het wordt anders, ja, dat wel. Groene gewasbescherming doet zijn intrede, we worden creatiever in het zoeken naar oplossingen en proberen steeds meer preventief te handelen aangezien we steeds minder pleisters hebben om te plakken. Pleisters blijven echter wel nodig, gezond leven wil niet zeggen dat je alsnog niet ziek kan worden. Ik hoop dus wel dat er curatieve (chemische) middelen beschikbaar blijven waarbij we toch kunnen ingrijpen waar nodig. Maar ik weiger pessimistisch te zijn. Robotisering maakt grote stappen. Dit seizoen zijn er bijvoorbeeld meerdere demonstraties geweest van een selectierobot in tulpen welke in 2 seizoenen al behoorlijke resultaten boekt. Schoffeltechniek wordt steeds vernuftiger en sensoren helpen ons (vroegtijdig) beslissingen te maken op basis van harde data. Voorlopig is het einde nog niet in zicht, deze technieken gaan ons zeker nog verrassen. Dus nog geen reden om pessimistisch te zijn. Baanbrekend binnen de agrarische sector is toch wel de veredeling en dan met name op het gebied van resistentie. Binnen de agrarische sector zijn hierin wel grote verschillen. In een aantal gewassen is men al behoorlijk ver op het gebied van veredeling. In teelten zoals (zetmeel)aardappelen, mais en bijvoorbeeld suikerbieten gaat het snel. Het teeltdoel is relatief eenvoudig; het ras moet makkelijk te telen zijn en met name veel kilo’s geven. Hoe het loof er bovengronds uitziet is bij een suikerbiet of aardappel van ondergeschikt belang, het gaat erom wat er onder de grond gebeurt. In de bloembollensector ligt dat alweer een stuk gecompliceerder. Het ontwikkelen van een nieuwe cultivar duurt lang. Dus voordat je momenteel in kan spelen op een (nieuw) virus ben je soms 15 jaar verder. Daarnaast moet het gewas makkelijk zijn kilo’s geven maar ook nog eens zich onderscheiden boven de grond. En dan hebben we het nog niet gehad over de emotie welke binnen het vak spelen… Maar ook hier komen nu de eerste cultivars welke resistentie bevatten, een goede stap voorwaarts. Binnen de veredeling trekken onderzoek en techniek samen op en daarom weiger ik pessimistisch te zijn. Ik zie de toekomst (roos)kleurig tegemoet.

30 AGRIBUSINESS

Harry Nederpelt:

“Werken als agrarisch ondernemer is topsport” “​Werken in de agrarische sector, vooral als ondernemer, dat staat voor mij gelijk aan spelen in de Champions League. Het is topsport - niet voor iedereen weggelegd.” Voor Harry Nederpelt was het dan ook niet vreemd dat hij ondanks zijn agrarische achtergrond koos voor werken met cijfers. Harry: “Mijn kwaliteiten liggen bij economie en financiën. En bij contact. Met ondernemers, met collega’s, met mensen.” Sinds zo’n zeven jaar is Harry wethouder bij gemeente Medemblik. Met in zijn portefeuille onder andere economische zaken is de link naar Greenport NHN snel gemaakt. “Voor onze gemeente is de agrarische sector ontzettend belangrijk. Sowieso als sector op zichzelf, maar er zit natuurlijk een grote schil omheen. De sector biedt veel werkgelegenheid, bijvoorbeeld binnen transport en logistiek, en dat zorgt ook weer voor aantrekkingskracht: het is hier goed wonen en werken. Als regio zijn we er dus bij gebaat dat het goed gaat met de agrarische sector.” GroenStart Alweer een jaar of zes maakt Harry deel uit van de stuurgroep van Greenport NHN. “Een schakel tussen ondernemers en de gemeente, in dit geval de gemeente Medemblik. Zo zijn er nog meer vertegenwoordigers vanuit gemeenten betrokken bij de greenport. Vanuit deze functie spreek ik veel met agrarische ondernemers. We kijken naar wat we als gemeente voor hen kunnen betekenen. Denk aan teelt op water; de ontwikkeling daarvan vraagt allerlei stappen als het gaat om bestemmingsplannen en procedures. Daarnaast werken we samen aan manieren waarop mensen aan het werk kunnen krijgen in deze sector. Dat doen we bijvoorbeeld via GroenStart, een prachtig project in de lijn van verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar de greenport volop op inzet.” In de gesprekken met ondernemers komt de verbinding met overheid en onderwijs vaak naar voren. “Het is een gegeven dat het grootste deel van het werk binnen de grenzen van het erf gebeurt. Dat is het domein van agrarische ondernemers. Tegelijkertijd merk ik dat ze echt wel verder kijken dan hun eigen kas, schuur of land. Normaal gesproken (zonder coronamaat-

regelen, red.) worden conferenties -zoals die van Greenport NHN- goedbezocht en ook voor nieuwe projecten is er altijd belangstelling.” Geothermie Wie Harry vraagt waar hij trots op is, krijgt zonder haperen antwoord. “Ik zou natuurlijk meteen kunnen vertellen over de vele Europese projecten waar we aan meedoen. Daar bén ik ook trots op, maar toch is dat niet wat bij mij meteen bovenaan staat. Wat mij betreft is dat toch de glastuinbouw in onze regio: zó veel vierkante meters met relatief weinig waterverbruik. Er vindt een verduurzamingsslag plaats die vooruitloopt op het klimaatakkoord. Dat komt grotendeels door de ontwikkelingen in geothermie. Niet voor niets spreken we binnen de Westfriese Omringrijk van de geothermie-hotspot van Nederland. Die aardwarmte wordt binnen de agrarische sector goed gebruikt, de kassen worden ermee verwarmd. Zonder een overkoepelend platform als greenport was niet nooit zo snel van de grond gekomen; het lukt omdat je het samen doet. En het mooie is dat het succes weer nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt, zoals aardgasvrije woningen die nu óók gebruikmaken van geothermie. Dit alles draagt trouwens niet alleen bij aan onze klimaatdoelstellingen, maar ook aan het imago van de sector. Het is zonde dat het stikstofprobleem -wat wel degelijk een probleem is- soms het andere nieuws overschaduwt. Zoals het groeiend aantal kassen dat CO2 al opvangt en weer gebruikt. Vanuit die invalshoek durf ik te stellen dat CO2 een deel van de oplossing is van de vragen die spelen in ons land.” Tot slot: heeft hij ergens wel een béétje groene vingers? “Ja zeker! Het agrarische leven zit juist in m’n bloed. M’n ene opa was een van de eerste die tomaten teelde onder glas. En m’n ouders kweekten vroeger irissen. Nu zijn dat pioenrozen. In drukke periodes hielp ik altijd mee, tegenwoordig steken onze kinderen ook de handen uit de mouwen. Trouwens, m’n andere opa was melkveehouder. Hartstikke agrarische wortels dus. Maar het mooiste blijft voor mij het werken aan de vertaalslag van politiek naar het erf en andersom.”


Ervaar de WoW factor! DE 100% ELEktrischE Mustang Mach-E

Maak nu een afspraak voor een adembenemende testdrive en ervaar de power, techniek en ruimte in de 100% elektrische Mustang Mach-E.

Vanaf € 49.925,Zakelijke Lease vanaf € 605,-

088-1800 360 leads@dekkerautogroep.nl

ALKMAAR • DEN HELDER • HEERHUGOWAARD • PURMEREND • SCHAGEN • VOLENDAM • ZAANDAM • ZWAAG Prijs incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor uitgebreide informatie op www.dekkerautogroep.nl


RAVEN GPS SYSTEMEN RAVEN RAVENGPS GPSSYSTEMEN SYSTEMEN

Viper4+ Viper4+ Viper4+ Profi teer van 27% MIA een Profi Profi teer teer nunu nu van van 27% 27% MIA MIA opop op een een geheel complete GPS besturing geheel geheel complete complete GPS GPS besturing besturing

TM TM CR7 CR7TM BETAALBAAR SCHAALBAAR VEELZIJDIG BETAALBAAR BETAALBAAR -- SCHAALBAAR - SCHAALBAAR - -VEELZIJDIG - VEELZIJDIG

• Luxe • Luxe 77 inch 7 inch touchscreen touchscreen Luxe inch touchscreen • Compleet • Compleet met met bekabeling bekabeling en Compleet met bekabeling enen RAM RAM mount mount bevestiging bevestiging RAM mount bevestiging • Uitbreidbaar • Uitbreidbaar naar naar automatische automatische besturing besturing Uitbreidbaar naar automatische besturing • Standaard • Standaard ISO-bus ISO-bus Standaard ISO-bus • IP65 • IP65 (spatwaterdicht) (spatwaterdicht) IP65 (spatwaterdicht) Prijs Prijs vanaf vanaf Prijs vanaf 1.945,1.945,excl. excl. btw btw 1.945,excl. btw

Bel, Bel, geheel geheel vrijblijvend, vrijblijvend, voor voor meer meer informatie: informatie: Bel, geheel vrijblijvend, voor meer informatie: Lisse: Lisse: Lisse: Anna Anna Paulowna: Paulowna: Anna Paulowna: Dirkshorn: Dirkshorn: Dirkshorn: Zwaagdijk: Zwaagdijk: Zwaagdijk: DeDe Goorn: Goorn: De Goorn:

0252-278000 0252-278000 0252-278000 0223-531644 0223-531644 0223-531644 0224-551387 0224-551387 0224-551387 0228-566600 0228-566600 0228-566600 0229-706300 0229-706300 0229-706300

www.vandersluisbv.nl www.vandersluisbv.nl www.vandersluisbv.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.