Burghorn Jubileum Magazine

Page 1

Jubileum uitgave 1961-2021

Truus Broers-Oud


Colofon

Eénmalige uitgave ter ere van het 60-jarig jubileum van Recreatiepark Burghorn

Oplage: 750 ex.

Uitgever: Recreatiepark Burghorn Oudedijk 1 | 1742 NH SCHAGEN (NH) info@recreatieparkburghorn.nl www.recreatieparkburghorn.nl

Bron: Mediahuis/Noord-Hollands Dagblad

Vormgeving en druk: Zeeman Reclamegroep Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.