Zaken editie 16

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 16 - 2020

Dia m o B De complete

koffiebeleving

Gastrofarm ’Op Oost’ klaar voor zilt avontuur

’Den Oever is de perfecte testlocatie voor een wereldwijd probleem’

Pagina 8

Pagina 16

Slimmer ondernemen: doe het samen, doe het duurzaam Pagina 22

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


GARAGEPARK KOMT NAAR DEN HELDER! Garageboxen te koop voor eigen gebruik of als solide belegging met een aanvangsrendement van 9%

Maak een afspraak

Op GaragePark Den Helder realiseren wij multifunctionele en premium garageboxen. Zowel te koop, te huur of als belegging. Bent u benieuwd naar het park en de boxen? Bezoek onze showlocatie in Schagen (Bedrijventerrein Lagedijk ‘De Lus’). Let op: i.v.m. het coronavirus ontvangen wij u alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op de website of neemtelefonisch contact met ons op.

Multifunctioneel in gebruik

Zeer goede beveiliging

24/7 toegang tot jouw box

De boxen zijn o.a. te

Een BORG-2 gecertificeerde

Met een elektronische

gebruiken als opslag, werkruimte of stalling.

beveiliging met een inbraaken brandalarm per box.

keytag heb je 24/7 toegang tot jouw garagebox.

085 20 83 162 GaragePark.nl/Den-Helder


voorwoord / colofon

De tweede f coronagol

Het is niet meer te ontkennen: we zitten in de tweede coronagolf. Het zat eraan te komen, maar we hoopten allemaal dat het ‘wel mee zou vallen’. De persconferentie van 13 oktober maakte daar korte metten mee. De afgelopen maanden waren een flinke uitdaging voor vele bedrijven en nu worden we weer met de neus op de feiten gedrukt.

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

Sommige ondernemers kunnen ternauwernood hun hoofd boven water houden. Andere bedrijven zien kansen die ze voor de coronacrisis nooit zouden hebben benut.

I

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

n deze editie van Noordkop

Hoe je het ook went of keert, we heb-

Zeeman Reclamegroep BV,

in Zaken staan diverse arti-

ben nu eenmaal te maken met de

www.zrgbv.nl

kelen over ondernemers

nieuwe regels en we moeten roeien

die ‘slimmer’ en ‘creatiever’

met de riemen die we hebben. Als we

Teksten:

zijn geworden door de co-

dat slim en creatief aanpakken, dan

Zeeman Reclamegroep BV,

ronacrisis. Van extra hygi-

overleven we deze tweede golf wel. Ik

ëne maatregelen tot cof-

hoop dat je inspiratie haalt uit de arti-

Advertentie acquisitie:

fee-to-go en van nieuwe diensten

kelen in dit magazine. Ga vooral met

Mocht u in het volgende nummer willen

aanbieden tot een andere inrichting

elkaar in gesprek om oplossingen te

adverteren, nieuws willen plaatsen of

van het bedrijf. De mondkapjes wor-

bedenken en vraag hulp als dat nodig

belangrijke data door willen geven dan kunt

den inmiddels niet alleen gebruikt ter

is, we zitten namelijk allemaal in het-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

bescherming, maar ook als slimme re-

zelfde schuitje!

clame! Goede kwaliteit mondkapjes met logo bedrukking of in jouw huisstijl kun je overigens gewoon bij mij bestellen. Ook een voorbeeld van ‘slim’ ondernemen.

Succes met ‘slimmer’ ondernemen,

Menno Zeeman

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel BomDia

Bom Dia

De complete koffiebeleving

Koffie smaakt pas echt goed als het met liefde is gemaakt. Bij Café Bom Dia in Den Helder ontbreekt het daar niet aan. “Ik drink de hele dag door koffie. Zoveel hou ik ervan. Zelfs voordat

S 4

ik naar bed ga, kan ik nog een espresso drinken”, vertelt eigenaar Marco Couto Martins. “En die liefde geef ik graag door aan mijn gasten.” kon starten.” De ondernemer vond een

inds 2015 is Marco een

een zo uitgelaten als ik, maar gaf mij wel

begrip in Den Helder en

direct alle ruimte om dit verder te ont-

mooie Piaggio Ape en kon een koffie-

omstreken vanwege zijn

plooien.”

machine en bonenmaler van een lief-

opvallende

koffiewagen.

hebber overnemen. Met wat handigheid

“Eind 2014 kwam ik door

Het idee werd verder uitgewerkt en

werden die samen de eerste koffiewa-

omstandigheden thuis te zitten. Ik had

ook de mogelijkheden werden duidelij-

gen van Bom Dia.

alle tijd om na te denken wat ik nu echt

ker. “Station Den Helder Zuid zou mijn

wilde. Mijn ervaring in de horeca en de

standplaats worden. Maar zonder fi-

Meer koffie

wens iets voor mezelf te beginnen ont-

nanciële middelen kon deze droom niet

Marco stond vijf dagen in de week op

wikkelden zich tot een nieuw plan.” Op

verwezenlijkt worden.” Gelukkig kreeg

het station en zag dat de reizigers dit

een ochtend schudde Marco zijn vrien-

Marco steun van het UWV, de gemeente

zeer waardeerden. “Het was geen vet-

din Ilse Riteco enthousiast wakker met

Den Helder, zijn buurman en de opa

pot, maar de omzet was van Ilse en mij

de opmerking ‘ik ga koffie en thee op

van Ilse. “Zij hielpen mij alles te reali-

en ik deed wat ik echt leuk vond! Dat

het station verkopen’. “Ze was niet met-

seren, waardoor ik al na drie maanden

gevoel is goud waard.” Om toch een buf-

zaken | Magazine


artikel BomDia

in Onze roots liggen vloeden Portugal en die in een in de proef je niet all bieren, koffies, wijnen en erug in je ziet het ook t sfeer is het interieur. De en is warm en huiselijk iedereen. toegankelijk voor

zaken | Magazine

5


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


artikel BomDia

koffiewagen op de Beatrixstraat. Al snel

Thuiskomen

bleek dat hij een medewerker nodig had

Op 14 juli kreeg het duo de sleutel van

om de bestellingen op te nemen. “Dit

hun nieuwe avontuur. Op 13 augustus

was de eerste grote stap naar groei.”

openden zij de deuren van hun ‘Portugese koffiehuis’. “Onze roots liggen in

Halte Bellevue

Portugal en die invloeden proef je niet

Daarna ging het in sneltreinvaart. Bom

alleen in de koffies, wijnen en bieren,

Dia werd een graag geziene gast op

je ziet het ook terug in het interieur. De

bruiloften, partijen en evenementen. Er

sfeer is warm en huiselijk en is toegan-

kwam een tweede koffiewagen bij en

kelijk voor iedereen. We worden ontzet-

de koffie van Marco kreeg steeds meer

tend blij als onze gasten zeggen dat het

bekendheid. Maar hij wilde meer. “Ik wil-

voelt als ‘thuiskomen’. Een beter compli-

de niet alleen koffie en thee verkopen,

ment kun je niet krijgen, toch!”

ik wilde de volledige beleving kunnen geven aan mijn gasten. Daar heb je een

Café Bom Dia is van di t/m vrijdag ge-

pand voor nodig. Een plek die als ‘thuis’

opend van 10.00 tot 18.00 uur en op

voelt en waar je de gast meer kunt bie-

zaterdag van 07.30 tot 18.00 uur. Daar-

den dan warme dranken.”

naast kunt u op de koopzondag (laatste zondag van de maand) bij het koffiehuis

fertje op te kunnen bouwen, moest de

De zoektocht ging van start en vele lo-

terecht voor een hapje en een drankje.

ondernemer meer koffie verkopen. “De

caties passeerden de revue. Geen één

Helaas staat de koffiewagen door de

weekmarkt leek mij een mooie tweede

voldeed aan de wensen van Marco en

stap naar een vast pand niet meer op

locatie voor Bom Dia. Bovendien vond

Ilse. Totdat Halte Bellevue op hun pad

het station, maar deze kunt u wel huren

ik het hoog tijd dat de marktkooplui nu

kwam. “Dit was precies wat wij voor

voor feesten en partijen!

eens een goede kop koffie konden ha-

ogen hadden. Niet te groot, met een

len.” Zo gezegd, zo gedaan: Marco nam

terras en ook nog eens betaalbaar. Het

contact op met de marktmeester, legde

hele plaatje klopte en we waren allebei

zijn plan uit en een week later stond de

direct verliefd.”

Meer info: Facebook.com/CafeBomdia.nl

zaken | Magazine

7


artikel Gastrofarm ‘op oost’

Gastrofarm ‘Op Oost’ klaar voor zilt avontuur Allebei hadden ze de ultieme droom waarbij Texel, de natuur

deuren te laten openen. In de nok

als speeltuin, gastvrijheid op zijn best, puur eten en zo groen

worden drie lodges met vide gerea-

mogelijk ondernemen bleven rondzingen. Noem het voorbestemd of iets met toeval dat niet bestaat.

P 8

liseerd en op de begane grond lopen de gasten vanuit het restaurant waar natuurlijk de ‘chefs table’ - niet ontbreekt, straks zo het Greenhouse

recies daar bij die Wad-

wordt nu hun gezamenlijke werke-

binnen.

Tijdens

zwoele

zomer-

denzeedijk op 150 me-

lijkheid: Gastrofarm ‘Op Oost’ is bijna

avonden kunnen gasten letterlijk

ter van die authentieke

klaar om voorgoed op de kaart te

meekijken als de koks in de bui-

stolpboerderij en wier-

worden gezet.

tenkeuken de heerlijkste gerechten klaarmaken.

schuur, waar zij nu zo elf

Er wordt nog volop getimmerd, ge-

prachtige suites en hun restaurant

schaafd, geboord en gezaagd in de

Dutch Cuisine

te realiseren, was er die eerste

voormalige wierschuur -waar ooit

Joram zit bovenop het kippenhok

ontmoeting tussen chef-kok Joram

de zeewier en de oesters werden

dat hij samen met zijn vader aftim-

Timmerman en evenementenorga-

opgeslagen en verhandeld- om het

mert. Naast de leveranciers van de

nisator Valerie Jongeneel. Alles wat

restaurant en de keuken van het

verse eieren, scharrelen straks ook

ooit werd bedacht in hun hoofden

Kook Atelier Op Oost medio juli de

pauwen en loopeenden rond de sui-

zaken | Magazine

hard

werken

om


De vergunningenweg was een hele lange en we hadden best wat constructieve tegenvallers. Een paar miljoen, nog levende, houtwormpjes bijvoorbeeld. En geen fundering onder de oude wierschuur, dat was ook even slikken. En natuurlijk de Coranacrisis... tes. Met de hamer in de hand vertelt

zetten door zoveel zoveel mogelijk

rige acht ruime suites zien, die in de

Joram met enthousiasme over de

te koken met streekproducten en

oude stolpboerderij zijn gebouwd.

combinatie van ‘fine dining’ en ruwe

seizoensgerechten. “Op de grens

De ecologische Cocomat-bedden van

ambacht met een ‘Nordic’ inslag van

waar zilt en zoet elkaar ontmoeten,

zeegras staan er uitnodigend bij,

kweken, foerageren en conserve-

komen nu fine dining en ruwe am-

evenals de badkamers met heer-

ren die straks de rode draad vormt

bacht samen, met natuurlijke con-

lijke regendouches. Ze schetst het

van de keuken van het Kookatelier

trasten in smaak en structuur. We

perfecte plaatje voor gasten die met

Op Oost. De chef-kok én geboren

koken op open vuur en in een hout

een vol hoofd arriveren en de ruim-

Texelaar heeft zich aangesloten

gestookte steenoven. We maken ge-

te krijgen om die leeg te maken:

bij Dutch Cuisine, waarbij diverse

bruik van ingrediënten van dichtbij.

“We bieden veel licht, een schone,

topkoks de moderne Nederlandse

De oesters rapen we zelf op “t Wad

zilte lucht, openslaande deuren en

keuken letterlijk weer op de kaart

en we verwerken onze verbouwde

uitnodigende zitjes, top eten en bij-

kruiden en groente

zondere,

uit de eigen tuinen

Maar natuurlijk behoort een goed

die zoveel moge-

glas wijn ook tot de mogelijkheden!

lijk rond de suites

En dat allemaal op 150 meter afstand

zijn aangelegd. We

van de Waddenzee waar je naar

willen onze ecolo-

de horizon kunt blijven staren tot

gische

voetprint

je Vlieland ziet liggen. Met de wind

zo groen mogelijk

in de haren steek je vast een aard-

houden.”

beitje in je mond uit een van de vele

zelfgemaakte

dranken.

tuinen, terwijl je richting het ontbijt

Ecologische suites

slentert. Je kunt fietsen, wandelen,

Valerie laat de ove-

lezen of gewoon lekker niets doen.”

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl

10

zaken | Magazine


artikel Gastrofarm ‘op oost’

Ontwikkelingsbedrijf NHN beheert namens de Kop gemeenten het ‘revitaliseringsfonds Ondernemers’. Meer informatie: https://nhn.nl/revitaliseringsfonds/

De investering is fors en dus waren ze heel blij met een bijdrage uit het revitaliseringsfonds Ondernemers, een regionaal stimuleringsprogramma van De Kop Werkt! Valerie vertelt over de klik die ze

tentak -zoals het organiseren van

ring die bij ons in de tonnen loopt.

direct hadden met de Texelse fami-

het Beach Food festival- van ons

Het subsidiebedrag was zeer wel-

lie, die de boerderij als een gasten-

bedrijf. Maar dat kwam volledig tot

kom. Het geld heeft meegeholpen

verblijf runde. “Het stond niet offici-

stilstand. Het voordeel is dat ook

aan de kosten om het pand aan te

eel te koop, maar mochten de juiste

ik mij volledig aan dit project kon

passen van ‘toen naar nu’.

kandidaten voorbijkomen dan viel

wijden. Ik weet nu waar de zeekool

er zeker te praten. We waren bezig

groeit aan de dijk, waar de wilde ka-

Proeftuin

geweest met iets anders, maar dat

mille te plukken en waar je ’s mid-

Als veertienjarige dacht Valerie dat

was niet gelukt. We werden gewe-

dags het lekkerst zit uit de wind, in

haar ouders gek waren geworden

zen op dit bedrijf en prijzen ons

het zonnetje. Door hier zo intensief

toen ze als Rotterdamse moest ver-

heel gelukkig dat de eigenaren het

te zijn, hebben we de plek en de

huizen naar Texel. “Ik vond het ver-

ons zo gunden. Zij staan ook volle-

buurt heel goed leren kennen. Dat

schrikkelijk. Het heeft overigens

dig achter onze plannen.”

is zo veel waard gebleken.”

niet lang geduurd. Ik denk dat ik na

Hobbels

Go big

zo bijzonder maakt? Het is hier een

Nippend aan een kopje verse ci-

Om hun droom te realiseren om-

proeftuin van mogelijkheden. De

troenmelisse uit eigen tuin vertelt

armden Valerie en Joram het motto

vrijheid is enorm.” Valerie roemt het

Valerie over de hobbels op de weg.

“Go big or go home!” De investering

ondernemerschap van ‘de Texe-

“De vergunningenweg was een

is fors en dus waren ze heel blij met

laar’: “Je zoekt de goeie mensen bij

hele lange en we hadden best wat

een bijdrage uit het revitaliserings-

elkaar en je gaat. Wij worden met

constructieve

Een

fonds Ondernemers, een regionaal

‘Op Oost’ door zoveel mensen ge-

paar miljoen, nog levende, hout-

stimuleringsprogramma van De Kop

steund. Onze familieleden die actief

wormpjes bijvoorbeeld. En geen

Werkt!, van de vier Kopgemeenten

meehelpen, maar ook diverse leve-

fundering onder de oude wier-

Texel, Den Helder, Hollands Kroon

ranciers die meedenken. Het is een

schuur, dat was ook even slikken.

en Schagen en de provincie Noord-

eigenzinnige gemeenschap waar

En natuurlijk de Coranacrisis. Jo-

Holland. De regio heeft de ambitie

ruimte is om anders te zijn en je

ram had zijn Kookatelier in Den

om in 2030 de beste presterende

eigen plan neer te zetten. En dat is

Burg al gesloten om zich volledig

verblijfsrecreatiesector van Neder-

precies wat wij doen met ‘Op Oost’.

op ons nieuwe bedrijf te richten,

land te hebben. “Het gaat om een

ik zou doorgaan met de evenemen-

percentage van de eigen investe-

een half jaar al ‘om’ was. Wat Texel

tegenvallers.

www.opoost.nl

zaken | Magazine

11


artikel Cool & Gastro Partners

30 jaa r Loek Wentel staat met zijn 65 jaar soms nog steeds zelf op het

geen zekerheid. Mijn partner komt

dak om het voor zijn klanten zo aangenaam mogelijk te maken.

uit Rusland en die zou door dit euvel

Zijn bedrijf Cool & Gastro Partners verzorgt allerlei projecten die

direct terug moeten naar haar moe-

betrekking hebben op klimaatinstallaties en gebouwbeheersystemen. En die zijn nogal eens op grote hoogte te vinden. “Van het installeren en repareren van airco’s en warmtepompen tot

12

derland.” Dat liet Loek absoluut niet gebeuren. De dag van ontslag was dan ook

het ontwerpen van bedrijfskeukens en ijssalon-inrichtingen.

meteen de dag dat hij zich inschreef

Al 30 jaar houd ik mij hier dagelijks mee bezig en ik klim ge-

bij de KvK. Cool & Gastro Partners

woon die ladders nog op, hoor!”

was een feit. “Doordat de klanten bij mijn vorige werkgever veel vertrou-

Na de beroepsopleiding bij de Ko-

luchtzuiveringsbranche

in

rolde.

wen in mij hadden, bleven ze trouw

ninklijke

volgde

Helaas kwam hij in 2015 door reor-

aan mij. Een goede basis was er dus,

Loek de koeltechnische opleiding,

ganisatie op straat te staan. “Daar

gelukkig. Daar ben ik ze nog steeds

waarna hij de airconditioning- en

stond ik dan. 60 jaar, geen baan,

zeer dankbaar voor!”

zaken | Magazine

Marechaussee


artikel Cool & Gastro Partners

Aangezien Loek zijn pensioengerechtigde leeftijd binnenkort bereikt, wil hij zijn bedrijf én dezer dagen in de etalage zetten. crisis. “Dit is toch een leuk uitje voor gezinnen en voor iedereen betaalbaar!” Aangezien hij in 2009 een periode een eigen ijssalon had, is Cool & Gastro zich gaan toeleggen op complete ijssalon-inrichtingen. “Door mijn ervaring kan ik nu ondernemers helpen die de ijsbranche in willen. Niet alleen door de juiste koel- en vriesapparatuur te installeren, maar ook door advies te geven op het gebied van ondernemerschap, recepturen en bijproducten, zoals koffie en wafels. Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis hierin door te geven.”

In de etalage Aangezien Loek zijn pensioengerechtigde leeftijd binnenkort bereikt, wil hij zijn bedrijf één dezer dagen in de etalage zetten. “Ik heb daarbij de nadrukkelijke wens dat ik minimaal zo’n 1,5 jaar blijf meedraaien, eventueel op zelfstandige warmtepompen. Veel mensen moe-

basis. Op die manier kan ik de over-

Corona biedt ook kansen

ten thuiswerken en dan kom je er

name goed leiden en laat ik mijn

Het bedrijf groeide gestaag en had

pas achter dat het ofwel erg warm

personeel en klanten netjes achter

tal van projecten lopen bij, met name,

wordt op de zolderkamer, of te fris!

bij de nieuwe generatie. Maar tot die

horecabedrijven. “Totdat corona om

Daar hebben wij altijd een passende

tijd blijf ik zo nu en dan gewoon op

de hoek kwam kijken. Ons werk be-

oplossing voor.”

de daken klimmen!”, aldus de door-

stond voor 85% uit horeca. Dit was

gewinterde ondernemer.

even schrikken, maar het bood ook

Daarnaast ziet Loek dat ijssalons als

creatieve kansen. Ik specialiseerde

paddestoelen uit de grond springen,

Meer info:

mij verder in airconditioning en

voor en zelfs tijdens deze corona-

www.coolengastropartners.nl

zaken | Magazine

13


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

“De ruimte, goede ontsluiting, concurrerende prijzen en centrale ligging in het NoordHollandse teeltgebied! Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.”

Niels Boekel, directeur groentegroothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl

centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

WWW.BREEKLAND.NL

Meer informatie? Mail naar info@breekland.nl

ce

rvi

se urs

24 u

...met de kennis van een groot kantoor.

s

ker

er ogw

o

en h

eig

Mooiste bedrijvenpark in regio Alkmaar

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


De ondernemers

artikel De ondernemers assistent

- column -

Foto van Dana

assistent

Nienke Schaafsma LiNeVa

Wat de voordelen zijn van een ondernemers assistent? Dat het je tijd en focus op je eigen specialisme op levert! Je hebt een ondernemer naast je staan die jouw bedrijf kan geven wat het

J

nodig heeft. e kent het wel je rent van hot naar her en

dernemer geworden om met je specialisme bezig te zijn.

beseft je aan het einde van de dag dat er nog

Hoe fijn is het dan als je je daar wat meer op kunt gaan

heel veel werk niet gedaan is. Je bent de hele

focussen. Gewoon omdat de bijzaken opgepakt worden.

dag druk geweest maar hebt niet volledig

Of omdat er weer rust in je hoofd is omdat de achterstan-

een voldaan gevoel omdat het toch echt wel

den weg gewerkt zijn. Dit is waarom ik ondersteuning

tijd wordt om ook die vervelende klusjes weg

biedt in de dagelijkse werkzaamheden van zelfstandig

te werken. Van die klusjes die je eigenlijk al een heel

ondernemers. Gewoon om jou weer de relaxte onderne-

tijdje voor je uitschuift‌ Waar je tegen aan hikt. Waar niet

mer te laten zijn die je graag wilt zijn. Met weer volledige

jou kwaliteiten liggen. Of wat je echt niet leuk vind om te

focus voor je klanten of het product dat je verkoopt. Want

doen. En wat nou als ik je vertel dat dat ook anders kan?

dat is uiteindelijk toch de reden waarom je met je onder-

Dat je juist die klusjes die je het minst leuk vind door

neming gestart bent? Dat is toch waar jij je meeste ener-

iemand anders kunt laten doen. Of samen met iemand

gie uithaalt? Laat mij je dan helpen met de taken waar

anders kunt doen? Dan levert dat je rust op toch?!

jij minder of geen energie uithaalt maar die wel gedaan moeten worden!

Niet dat je dan vervolgens niets meer zelf hoeft of kan doen. Of dat moet je wel graag willen, dan kan dat natuurlijk ook. Maar jij houd de regie. Meestal ben je on-

info@lineva.nl | 06-48523238 | www.lineva.nl

zaken | Magazine

15


Holland boven Amsterdam kent veel innovatieve bedrijven die wereldwijd opereren, maar toch nauwelijks bekend zijn. Wie zijn die ondernemers die zo bescheiden zijn terwijl ze zoveel impact hebben? Iedere maand zetten we een van deze parels in de schijnwerpers. Gewoon omdat ze het verdienen!

Etienne Brutel de la Rivière, Managing Director bij MEA-NL B.V.:

is de perfecte testlocatie voor een wereldwijd probleem’ Jaarlijks wordt er door grote zeeschepen ongeveer 10 miljard ton

Verschillende zoutgehaltes

ballastwater over de wereld getransporteerd. Daarin liften onbe-

Sinds 2017 moeten internationale

doeld allerlei microben, vissen en zeedieren mee. De invasie van

zeeschepen verplicht een installatie

deze vreemde organismen in zee- en kustwateren neemt zulke

aan boord hebben om ballastwater

grote vormen aan dat dit moet worden gerekend tot de grootste bedreigingen voor het zeemilieu. De haven van Den Oever blijkt een ideale plek om oplossingen voor dit wereldwijde probleem te testen en certificeren.

B

men, zodat die zich niet verspreiden naar wateren waar ze normaal niet

voorkomen.

Die

installaties

moeten worden getest en goedgekeurd. Dat gebeurt onder andere dat

en het lokale ecosysteem ontrege-

bij MEA-NL (Marine Eco Analytics)

schepen gebruiken om sta-

len. In Amerika zijn complete rivier-

in Den Oever. ,,Wij zijn wereldwijd

biel te blijven als ze niet he-

oevers en stranden overgroeid met

een van de belangrijkste onafhan-

lemaal vol zijn, legt Etienne

de Europese zebramossel, de rib-

kelijk testbedrijven op het gebied

Brutel, Managing Director bij

kwal heeft in Iran op de Kaspische

van ballastwater management voor

MEA-NL B.V. uit. ,,Het wordt

zee de visserij om zeep geholpen en

zeeschepen’’, vertelt Brutel. ,,Den

in de vertrekhaven in de

de Chinese wolhandkrab verspreidt

Oever ligt namelijk heel strategisch.

tanks gepompt en weer geloosd in

zich met een snelheid van 300 ki-

Hier hebben we voor de deur de be-

de volgende haven. Het water zit vol

lometer per jaar langs de Europese

schikking over drie typen natuurlijk

organismen, die op die manier in

kusten. Als zo’n invasieve soort zich

water: zoet IJsselmeerwater, brak

een gebied terecht komen waar zij

heeft genesteld, is er niets meer te-

water uit de Waddenzee en zout,

geen natuurlijke vijanden hebben

gen te doen.’’

marien Noordzeewater. Water van

allastwater

16

te zuiveren van uitheemse organis-

zaken | Magazine

is

water


onderzoeken we nu andere moge-

schip vervangen door een nieuw

lijkheden.’’

artikel Ontwikkelingsbedrijf NHN

novator. Komende zomer wordt het exemplaar met nog betere faciliteiten, kondigt Brutel aan. ,,Met de MEA

Deskundige bij Verenigde Naties

Innovator kunnen we in verschil-

Het maakt het besef dat zijn werk

lende omstandigheden voor onze

belangrijk is voor de toekomst alleen

opdrachtgevers hun filtersystemen

maar groter, vindt Brutel. ,,De kennis

testen. Het schip kan naar het wa-

over ons vakgebied staat nog in de

tergebied naar keuze - IJsselmeer,

kinderschoenen. De mariene biolo-

Wadden- of Noordzee - worden

gie is een wetenschap die pas 20, 30

gevaren. Het ingenomen zeewater

jaar bestaat. We weten relatief weinig

wordt eerst ter plekke onderzocht

van wat er onder het wateroppervlak

en later verder geanalyseerd in

gaande is, terwijl wat er gebeurt van

onze laboratoria aan boord en aan

wezenlijk belang is voor ons bestaan.

wal. De echte test blijft echter de

Het is een onderwerp dat niet sexy is

dagelijkse praktijk als een systeem

en in de politiek nauwelijks aandacht

eenmaal in gebruik is genomen.

heeft, maar we moeten zuinig zijn op

Daarom nemen we ook monsters

de zee. Als Nederland kunnen we

aan boord van schepen tussen Ant-

dat niet alleen. Dit is een mondiaal

werpen en Hamburg en onderzoe-

probleem, dat we mondiaal moeten

ken we hoe systemen zich in ver-

aanpakken. Namens de Nederland-

schillende zeegebieden en op de

se overheid praat ik daarom als des-

lange termijn gedragen.’’

kundige mee bij wereldconferenties van de Internationale Maritieme Or-

Zorgelijke ontwikkelingen

ganisatie (IMO), het agentschap van

Brutel heeft 20 mensen in dienst,

de Verenigde Naties dat verantwoor-

alle zoutgehaltes dus, met een rijke

maar is dringend op zoek naar ex-

delijk is voor internationale regels

samenstelling aan sediment en le-

tra mensen. ,,We hebben vacatures

voor de scheepvaart op zee. Gelukkig

ven. Dat is uniek en komt nergens

voor

merk ik bij mijn wereldwijde col-

anders ter wereld voor. Omdat we

projectmanagers

techneuten.

lega’s dat er een kentering lijkt te

onder echte omstandigheden wer-

Het is helaas te weinig bekend dat

komen. Dingen zijn ten goede aan

ken in plaats van kunstmatig gecre-

hier in de Kop van Noord-Holland

het veranderen. Ik hoop dan ook dat

ëerde, is onze informatie heel be-

uitdagend en internationaal werk

we op een dag de perfecte oplossing

trouwbaar. Grote fabrikanten vanuit

te vinden is. En dat geldt niet alleen

voor het ballastwater probleem gaan

de hele wereld vragen ons hun sy-

voor ons bedrijf.’’ Een andere zorge-

vinden.’

stemen te testen en overheidsamb-

lijke ontwikkeling voor het gebied

tenaren vanuit bijvoorbeeld China

vindt Brutel dat het brakke water in

en Amerika komen hier controleren

de Waddenzee aan het verdwijnen

of wij werken volgens de regels van

is. ,,Door de droge zomers van de af-

hun nationale wetgeving.’’

gelopen drie jaar spuien de rivieren

laboratoriummedewerkers, en

minder water op het IJsselmeer en

Nieuw schip

het meer daardoor minder zoet wa-

Voor haar onderzoekswerk heeft

ter op de Waddenzee. Het brakke

MEA-NL de beschikking over een

water tussen zoet en zout is hier

varende testfaciliteit, de MEA In-

bijna niet meer te vinden. Daarvoor

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien, niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen, wij staan voor je klaar!

zaken | Magazine

17


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw,

Welke indruk maak je met je website?

Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

lees meer op www.smeders.nl

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Slootvaartweg 7 1774 PC Slootdorp tel. 06 - 53 16 33 39

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatie www.timmerbedrijfverbruggen.nl


artikel helderse uitdaging

Nico Hokke, hoofd techniek bij de Kampanje, samen met Rob van de Laar, voorzitter Muziekvereniging Winnubst.

Stoelendans in Den Helder dankzij Theater de Kampanje Theater de Kampanje bood hun stoelen uit de kleine zaal aan

onze stoelen, na 26 jaar dienst te heb-

via de Helderse Uitdaging. Dit resulteerde in een ware stoelen-

ben gedaan bij de Kampanje, op deze

dans door Den Helder, maar uiterlijk kwamen alle stoelen weer op hun pootjes terecht bij nieuwe eigenaren.

manier nog langer mee gaan. Ze zien er ook nog steeds goed uit en komen in de kerk goed van pas.”

Muziekvereniging Winnubst

steeds naar stoelen op zoek waren en

Ontmoetingskerk Julianadorp

In de zomer van 2019 diende Muziek-

dat was het geval. Super tof dat we hun

De stoelendans was nog niet voorbij,

vereniging Winnubst al een aanvraag

aanvraag na een jaar toch nog hebben

want de 75 stoelen die nu over waren bij

in bij de Helderse Uitdaging. Ze waren

kunnen realiseren.”

Muziekvereniging Winnubst moesten ook een nieuwe bestemming krijgen.

op zoek naar 75 stapelbare stoelen en

Ontmoetingskerk Julianadorp had gere-

nog in prima staat verkerende, stoelen

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida

in de aanbieding. Helaas bleek deze

Nadat de eerste 75 stoelen naar Mu-

en de link tussen deze twee organisa-

aanvraag op dat moment te omvangrijk.

ziekvereniging Winnubst waren ver-

ties was daarom snel gelegd. De stoelen

En toen kwam daar in september ineens

huisd, bleven er evengoed nog 66

van Winnubst hebben weer een plekje

het aanbod van Theater de Kampanje.

stoelen over bij de Kampanje. Uit de vijf

gekregen in de Ontmoetingskerk. En zo

Manager Cyril Kraak: “Toen ik het aan-

organisaties die zich hiervoor hadden

liep de stoelendans op zijn eind, met al-

bod via matchgroeplid Kim Smit binnen

ingeschreven was de Evangelisch Chris-

leen maar winnaars dit keer.

kreeg moest ik meteen denken aan de

telijke Kerk Rios de Vida uiteindelijk de

aanvraag van Winnubst vorig jaar. Ik heb

gelukkige. Kim Smit mocht een kijkje ne-

contact met ze opgenomen of ze nog

men in de kerk. “Echt leuk om te zien dat

in ruil daarvoor hadden zij hun huidige,

ageerd op het aanbod van de Kampanje

Cyril Kraak, manager Helderse Uitdaging

zaken | Magazine

19


ADvertenties

Bedrijfsautomatisering Anti virus Back-up Office 365 System monitoring

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


- column column frank buschman

Kan dat misschien

Slimmer?

Frank Buschman Smeders Internet

Een aantal jaar geleden las ik een verhaal over een slimme programmeur van een Russisch bedrijf. De medewerker was niet meer in dienst, maar een deel van zijn werk ging gek genoeg gewoon door. Toen zijn collega’s gingen kijken hoe dat kon, bleek de ex medewerker bijna al zijn taken volledig geautomatiseerd te hebben. En daar zaten ook de gekste dingen tussen. Zo kon hij vanaf zijn pc met 1 klik de koffieautomaat op de gang bedienen. Die zette dan in exact 41 seconden een kop koffie, precies de tijd die nodig was om van zijn bureau naar de automaat te lopen. Ook had hij een script ontwikkeld die voor een specifieke klant automatisch een backup terug plaatste als die een mail stuurde met woorden erin als ‘er is iets misgegaan’ of ‘per ongeluk verwijderd’.

D

at inspireerde mij om ook in ons be-

Je website kan een belangrijke schakel zijn in het

drijf te kijken wat we kunnen au-

automatiseren van jouw taken. Een formulier voor het

tomatiseren. We hebben een hoop

aanvragen van een offerte bijvoorbeeld. Als je daar de

routinetaken gevonden die geau-

juiste vragen in stelt, scheelt dat weer een extra tele-

tomatiseerd konden worden. Onze

foontje. Of bijvoorbeeld een contactpagina die afhanke-

administratie is nu bijvoorbeeld ge-

lijk van het onderwerp de juiste contactpersoon selec-

koppeld aan onze servers, zodat al-

teert. Dat scheelt weer iemand doorverbinden.

les wat wij hosten automatisch gefactureerd wordt. Ook hebben we een support gedeelte op onze site ingericht

Kijk ook eens in je eigen organisatie of het ergens

dat de meest voorkomende vragen afhandeld. Zo houd

slimmer kan. Er is vast iets dat je kunt automatiseren.

ik weer tijd over voor andere dingen.

Anders kan je altijd de koffieautomaat nog aanpakken.

zaken | Magazine

21


artikel de kop werkt

ilhandel te versterken Samenwerken om de deta bedrijventerreinen en parkmanagement om n intensieve processen, te verduurzamen. Het zij er mee verder. maar we gaan en willen

22

zaken | Magazine


toekomst artikel de kop werktvan de Kop van Noord-Holland

Theo Meskers

Slimmer ondernemen: doe het samen, doe het duurzaam Het “corona-tijdperk” duurt nog niet eens een jaar, maar nu al is duidelijk dat ondernemen in een ander perspectief komt te staan. Digitaal is daarbij het nieuwe richtsnoer, vooral in de zakelijke dienstverlening. Maar ook in het contact met de consument. Digitaal is het meest duurzaam, omdat het onze CO2-footprint extreem verkleint. En daarnaast ontstaat een nieuw maatschappelijk bewustzijn, dat georiënteerd is op samenwerking en kostenefficiency. Voor ondernemers is dat

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

een interessant aspect. Gemeente Hollands Kroon heeft die digi-

worden bediend of tegemoet getreden.

leven van Corona-maatregelen nadruk-

talisering al ingezet bij de start, in 2012.

We hebben gepeild hoe dat gaat en de

kelijk aandient. Teleurstellingen worden

Simpelweg omdat het niet anders kon.

waardering voor de dienstverlening

in een hoog tempo gedeeld waardoor

Je kunt een grote plattelandsgemeente

is licht toegenomen ten opzichte van

een scheef beeld kan ontstaan. Want

niet bestieren met fysieke service-balies

2018, maar nog niet ruim voldoende.

een goed verlopen contact krijgt meest-

en persoonlijke contacten met inwoners,

Ondernemers vinden dat de communi-

al geen brede bijval. Het is tenslotte wat

bedrijven en instellingen die over een

catie met hen verbeterd kan worden. Bij

je mag verwachten van je gemeente. Dat

grote oppervlakte zijn verspreid.

projecten moeten ze beter betrokken

is ook een risico voor de ondernemer, die

worden, bij de voorbereiding en de uit-

duurzaam digitaal wordt.

Het heeft ons enorm geholpen na het

voering. Dit zijn punten van verbetering.

Sturingsfilosofie

uitbreken van Corona. Op 12 maart ging de volledige gemeentelijke operatie naar

Onze ambtenaren zijn zeer welwillend,

Het is toch wel opvallend dat de ge-

een digitale uitvoering. Met dank aan de

denken mee en houden rekening met

meente Hollands Kroon niet zo hoog

software achter vergadertool Teams, die

ondernemersbelangen. Maar het lukt

scoort als het gaat om de communicatie

digitaal beeldvergaderen direct moge-

niet altijd om dat zichtbaar te maken.

en dienstverlening. De gemeente heeft

lijk maakte. Het was wennen, maar het

Allereerst omdat het moeilijk is onder-

als een van de eerste gemeenten in Ne-

werkte.

nemers te bereiken. Het media-aanbod

derland veel geïnvesteerd in (digitale)

is versnipperd. En social media zijn op-

dienstverlening en het afschaffen van

Leergeld

gebouwd uit vele bubbels, waarin een

(niet essentiële) regelgeving. De hele

Is digitalisering zaligmakend? Zeker niet!

eigen beleving en interpretatie van ont-

sturingsfilosofie is gebaseerd op ver-

Hollands Kroon heeft leergeld betaald

wikkelingen bestaat. Ook als het gaat om

trouwen en niet op controle.

en ondernemers kunnen daar hun voor-

de performance van de gemeente.

deel mee doen. Bij Hollands Kroon heb-

Op basis van de gesprekken (mei en

ben we na acht jaar nog veel uitdagingen

Dat is niet alleen ons probleem. Het is

juni 2020) die onderzoeksbureau Syn-

als het gaat om tevredenheid onder onze

een maatschappelijk vraagstuk, dat zich

novem heeft gevoerd met de OFHK en

inwoners en ondernemers over hoe ze

ook in de discussie over het wel/niet na-

een aantal vertegenwoordigers van

zaken | Magazine

23


ADvertenties

TE HUUR KANTOORRUIMTE HELDERS ONDERNEMERS CENTRUM Op zoek naar kantoorruimte? Uw ideale werkplek komt binnenkort vrij. Vraag naar het actuele aanbod! Daarnaast hebben wij ook flexruimte en vergaderruimte te huur.

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG

t: 0223 - 74 79 00 e: info@hoenderdaell.com w: www.hoenderdaell.com

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks * Heftrucks Handpompwagens zijladers nieuw en gebruikt Elektrische pallettrucks * Verkoop Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks * Verkoop Keuringen van Onderhoud en interntransport reparaties nieuw en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen * Verkoop van semitractiebatterijen Keuringen van interntransport voertuigen Testen van * Verkoop vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl


artikel de kop werkt

eerste digitale kracht Ze heet Sophie en de eerste volledig digitale medewerker van Hollands Kroon. Iedereen die een vraag heeft met haar in gesprek gaan via deze website of met een app. Als je tegen haar praat, praat ze terug. Als je iets typt, typt ze het antwoord terug. Sophie beantwoordt 24/7 uur per dag vragen. Ze weet namelijk bijna overal het antwoord op. Mocht ze het antwoord een keer schuldig blijven, dan zoekt ze direct een medewerker die tijdens kantooruren telefonisch beschikbaar is. Of u kunt een terugbelverzoek maken.  Hollands Kroon heeft Sophie, een chatrobot, ontwikkeld voor continue dienstverlening en ontlasting van het klant- en contactcentrum.

ondernemersverenigingen lijkt de la-

soonlijk wordt door ons gezien als neu-

teelt) investeert in een Ondernemers-

gere waardering te zijn gebaseerd op

traal. Het moet niet uitmaken door wel-

fonds. Daar gebeuren mooie dingen

cultuurverschillen,

en

ke ambtenaar je wordt bediend. Of dat

mee, voor bedrijventerreinen en win-

verwachtingsmanagement. De fusie van

er tussen ambtenaar en ondernemer al

kelgebieden. Ik vind het een mooi voor-

vier gemeenten in 2012 naar de nieuwe

een persoonlijke relatie bestaat. Voor

beeld van slim ondernemen en samen-

gemeente Hollands Kroon lijkt voor

Hollands Kroon geldt wie je bent, niet

werking. In Hollands Kroon zijn we nog

sommige ondernemers niet aan de ver-

wie je kent. Dat wordt gelukkig door veel

niet zo ver. Daar is de eerste opdracht

wachtingen te hebben voldaan. Ondanks

ondernemers gezien. Voorkeursbehan-

om ondernemers te doordingen van de

alle inspanningen en goede wil lijkt nog

delingen zijn voorbij, de gemeente heeft

voordelen van verdere samenwerking.

steeds een verschil in bejegening te

aan bestuurskracht gewonnen.

Maar we zijn er van overtuigd dat sa-

communicatie

worden gevoeld. Ook het “nieuwe wer-

menwerking de sleutel is voor continu-

ken” dat door de nieuwe gemeente is

Ondertussen gaan OFHK en de ge-

ingevoerd leidt niet bij iedereen tot en-

meente door met investeren in hun sa-

thousiasme. Men ervaart meer afstand

menwerking. Want voor de toekomst is

Voor de jaarwisseling start de gemeen-

tot de organisatie en het bestuur. Bij

dat essentieel. Samen moeten we het

teraad van Hollands Kroon met het ac-

ondernemers heerst soms het gevoel

doen. Corona bestrijden, maar ook con-

tualiseren van de Omgevingsvisie Hol-

dat de nieuwe gemeente aan kennis en

sumenten en bedrijven aan ons binden.

lands Kroon. Hierin is uitgewerkt hoe de

kunde, aan betrokkenheid bij de ambte-

Samenwerken binnen de dorpen om de

gemeente om gaat met de leefomge-

lijke organisatie en aan slagkracht heeft

detailhandel te versterken en samen-

ving. Er zijn diverse discussies die we sá-

ingeboet. De gemeente claimt echter dat

werken in -bijvoorbeeld- parkmanage-

men moeten voeren. Over de positie van

haar niveau van dienstverlening juist is

ment om bedrijventerreinen te verduur-

onze detailhandel, logistiek, landbouw,

toegenomen en dat bijvoorbeeld de ver-

zamen. Het zijn intensieve processen,

industrie, datacenters en woningbouw.

gunningverlening sneller verloopt dan

maar we gaan en willen er mee verder.

ïteit.

Met alle digitale middelen die we heb-

voorheen. Ik kijk met enige bewondering naar het

ben proberen we u te bereiken om u te

Voorkeursbehandeling

bedrijfsleven van Den Helder, dat vanuit

betrekken bij dit proces. Het hangt ook

Wat ondernemers ervaren als onper-

alle geledingen (ook de bloembollen-

van u af of dat lukt!

zaken | Magazine

25


artikel RPA NH

Elf nieuwe organisaties aangesloten bij Taalakkoord NHN

Aandacht voor verbeteren lezen en schrijven onder medewerkers

D

onderdag 10 september

zetten deze organisaties zich in om de

hebben nog eens elf orga-

taal-, reken- en digitale vaardigheden

nisaties zich aangesloten

van hun medewerkers te verbeteren.

bij het Taalakkoord Noord-

Want 1 op de 9 Nederlanders is laag-

Holland

Tijdens

geletterd. Deze mensen hebben moeite

Noord.

een (online) bijeenkomst

met communiceren in het Nederlands, in

ontvingen de organisaties hun certifi-

woord en geschrift. Vanuit het Taalak-

caat. Zij zetten zich enthousiast in om

koord Noord-Holland Noord (NHN) krij-

laaggeletterdheid te bestrijden en de

gen werkgevers ondersteuning bij het

taalvaardigheid van hun medewerkers

stimuleren van hun werknemers om hun

te verbeteren. Veel werkenden heb-

taalvaardigheid te verbeteren, door bij-

ben moeite met de Nederlandse taal.

voorbeeld Taal op de werkvloer of door

Het Taalakkoord helpt organisaties om

scholing aan te bieden.

de taalvaardigheid van medewerkers

zijn afspraken voor de aanpak laagge-

te verbeteren. Het Taalakkoord Noord-

Goed werkklimaat

letterdheid vastgelegd, met duidelijke

Holland Noord is een initiatief van Leer-

Eén van de aangesloten bedrijven is

werkafspraken en taakverdeling. Het

werkloket NHN en Stichting Lezen &

bakkerij Pater. HR-manager Renee Pa-

sluit aan bij het landelijke programma

Schrijven, ondersteund door Regionaal

ter: “We vinden het belangrijk dat onze

Tel mee met Taal (www.telmeemettaal.

Platform

medewerkers goede lees-, reken- en

nl). Om taalvaardigheid in de regio te be-

digitale vaardigheden hebben. We zien

vorderen, ondertekenden al meer dan 70

dat medewerkers hierdoor veiliger wer-

regionale organisaties het Taalakkoord

De nieuw aangesloten organisaties zijn

ken, er worden minder fouten gemaakt

NHN. Doet u ook mee?

vier vestigingen van Amarant Bakkers:

en de productiviteit en de kwaliteit gaat

bakkerij Pater, bakkerij Kletersteeg, bak-

omhoog. Het zorgt ook voor een goed

Kijk voor meer informatie op www.taal-

kerij Bouman en bakkerij Lammertinck.

werkklimaat en draagt daarnaast bij aan

akkoordnhn.nl. Bedrijven en organisaties

Daarnaast zijn het Leger des Heils NH,

het goed kunnen functioneren van onze

die interesse hebben om aan te sluiten,

Care 4 Leren, Vaktaalacademie, Stich-

collega’s in de dagelijkse maatschappij.”

kunnen contact opnemen met project-

Arbeidsmarktbeleid

Noord-

Holland Noord (RPAnhn).

ting Jeelink, Het Wereldcollege, Alkmaar

26

leider Anita Metzelaar,

Taal Thuis en Kop-Zorg aangesloten.

Taalakkoord Noord-Holland Noord

telefoon 06 – 21 23 52 27

Met hun aansluiting bij het Taalakkoord

In het Taalakkoord Noord-Holland Noord

of e-mail anita@leerwerkloketnhn.nl.

zaken | Magazine


HĂŠt voordelige alternatief bezorging door heel nederland

10 zegels e 6,50 www.nhpost.nl


01.

STARTERSWONING: APPARTEMENT? JE EERSTE BAAN, ON YOUR OWN, TROTS!

VERKOCHT

MIDDEN- OF HOEKWONING

MARSDIEPSTRAAT 225 94.500,- K.K.

DEN HELDER

SAMEN, NEXT STEP, GROEI EN BLOEI, BOOMPJE, BEESTJE.

IN WELKE WOONFASE JE OOK ZIT

03.

2-KAPPER OF VRIJSTAAND

CARRIÈRE, DROOM, OVERWAARDE INVESTEREN, JUST DO IT!

WARNARS MAKELAARDIJ HEEFT ALTIJD HET JUISTE ADVIES.

VERKOCHT KONINGSBRINK 7 JULIANADORP BIEDEN VANAF

450.000,- K.K.

BUNGALOW

JUST US, KIDS UIT HUIS, KLEINER OP BEPAALDE RUIMTES, MINDER WERK, MEER ONTSPANNING.

05. VERKOOP

|

AANKOOP

|

VERHUUR

02.

|

TAXATIES

0223 61 70 44 | info@warnarsmakelaardij.nl | www.warnarsmakelaardij.nl

|

WAARDEBEPALING

04.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.