Noordkop in zaken 27

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 15 - 2020

Ferdy Druijf blijft gefocust

Welkom in de toekomst van de kop van Noord-Holland Pagina 8

Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht Pagina 18

100% gerecyclede kunststof en houten kozijnen Pagina 22

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


Olie Banden Koelvloeistof Accu AdBlue

ROLLOVER, autowassen in 5 minuten 5 Ruime wasplaatsen 5 Stofzuigerplaatsen

Ook voor bestelauto’s en campers

AUTO TOTAL CARE

Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • W autobedrijfgeha.nl • E info@autobedrijfgeha.nl

Contractor, supplier of zzp-er in de olie/gas/geothermie/ offshore windindustrie? INTRAMAR® is sinds 1994 dé specialistische adviseur voor bedrijven en zzp-ers, als het gaat om:  Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van alle (offshore) energie werkzaamheden (general/employers’/pollution/products/professional liability)  Verzekering van personeel, ongeacht de werklocatie en de aard van de werkzaamheden  Cascoverzekering, P&I verzekering bedrijfsvaartuigen  Equipment verzekering: van ROV tot en met drone, wereldwijde dekking  Contract advies over leveringsvoorwaarden, inkoop/inhuurvoorwaarden van opdrachtgevers, Charter Parties, etc. Een unieke en hooggewaardeerde vorm van aanvullende dienstverlening. Deskundig advies en proactieve support wordt door ons team van specialisten geleverd aan de immer dynamische energiesector. Hiervan kunt ook ú verzekerd zijn. Vandaag en in de toekomst.

Het Nieuwe Diep 34 A8, Den Helder

0223 612222

info@intramar.nl

www.intramar.nl


voorwoord / colofon

Welkom in de toekomst De coronacrisis zorgt gen. voor flinke verandetrinoo k Maar toch biedt he voordelen.

Heeft u ooit gedacht dat de toekomst er zo uit zou komen te zien? Ik betwijfel het. Restaurants gesloten, vliegtuigen vliegen niet meer, dierentuinen zijn dicht, 1,5 meter afstand van elkaar houden, opa en oma niet kunnen bezoeken en een huis dat tegelijkertijd een kinderopvang en een kantoor is. De

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen

coronacrisis zorgt voor flinke veranderingen. Maar toch biedt Oplage: 3.500 ex.

het ook voordelen.

w

ant: qualitytime met

goed vullen, gelukkig. Uiteraard met de

Uitgever:

naasten wordt be-

nodige aanpassingen. Zo maken we ge-

Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

langrijker. De natuur

bruik van afscheidingen en hoestscher-

herstelt zich. Agen-

men, werken we zoveel mogelijk op af-

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

da’s staan niet meer

spraak, dragen we medewerkersvestjes

Zeeman Reclamegroep BV,

bomvol. In het be-

met ‘houd 1,5 meter afstand’ erop en

www.zrgbv.nl

drijfsleven zijn er

hebben we barrière-stickers op de grond

ook een aantal pluspunten: die weke-

geplakt. Deze producten kunt u overi-

Teksten:

lijkse vergadering blijkt overbodig te

gens allemaal bij ons bestellen, zodat

Zeeman Reclamegroep BV,

zijn, thuiswerken gaat in de meeste

ook u een veilige werkplek kunt creëren.

gevallen prima en de creativiteit loopt

Advertentie acquisitie:

over. Kijk maar naar de horeca en de

Hoe u het ook went of keert: dit is de

Mocht u in het volgende nummer willen

agrarische sector: afhaalmaaltijden en

toekomst. Wellicht met enkele versoe-

adverteren, nieuws willen plaatsen of

‘shoppen bij de boer’ zijn nog nooit zo

pelingen hier en daar, maar feit blijft

belangrijke data door willen geven dan kunt

populair geweest. Fabrieken worden

dat we nog wel even in dit corona-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

aangepast om mondkapjes te kunnen

schuitje zitten. In deze editie van Zaken

maken en de detailhandel verschuift

leest u enkele verhalen van mede-on-

nog meer naar online.

dernemers over hoe zij deze nieuwe

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

toekomst aanpakken. Wellicht haalt u

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

er inspiratie uit!

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

Bij Zeeman Reclamegroep zien we ook een verschuiving in onze werkzaamheden, maar we kunnen onze dagen nog

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel Ferdy Druijf

Ferdy Druijf blijft gefocust

Ferdy Druijf, spits van AZ, staat misschien wel voor één van zijn

krijg er een vakantiegevoel van. Ik ben

grootste uitdagingen ooit in de voetbalwereld. Doordat de Ere-

dan ook veel in Callantsoog te vinden.

divisie officieel is stilgelegd probeert hij, net als iedere andere profvoetballer, zijn tijd goed te besteden.

“H 4

Voor zowel in- als ontspanning.”

Thuis sporten Doordat er geen voetbalwedstrijden

et is lastig om ge-

het veld op te mogen!”, vertelt Ferdy.

meer worden gegeven in Nederland

motiveerd te blijven

Tijdens deze bijzondere tijd, probeert

moet Ferdy zichzelf bezighouden. “De

sporten, omdat het

hij het beste ervan te maken en zo fit

eerste twee maanden waren het hef-

doel een beetje is

mogelijk te blijven. “Naast voetbal ben

tigst. Toen was er een echte crisis gaan-

weggevaagd.

ik verknocht aan quadrijden. Dat doe ik

de en voelbaar. Niemand mocht naar

Toch probeerde ik

dan ook vaak samen met een vriend op

buiten, dus thuis trainen was het devies.

continu gefocust te blijven, hoewel

het strand van Callantsoog. Hier leerde

Ik heb toen een eigen krachthonk ge-

de thuisoefeningen echt saai werden.

ik ook mijn huidige vriendin kennen. Dit

maakt in Uitgeest, waar ik woon, waar

Het was daarom extra fijn om weer

dorp ervaar ik als heel prettig, want ik

ik in mijn eentje aan de gewichten hing.”

zaken | Magazine


artikel Ferdy Druijf

t: Zijn mooiste momen egen De twee doelpunteno t de Partizan Belgrad inin ller Europa League. AlsAZ va or in schoot ik hierdooreague.do de Europa L

Vooral in teamverband trainen werd en

broken. Ik heb er toen zo’n vier maanden

wordt erg gemist door de prof.

uit gelegen. “Dat is niet prettig, maar zo loopt het soms. Belangrijk is om dan

“Op een gegeven moment word je er

toch fit te blijven met aangepaste oefe-

wel een beetje moedeloos van en wil

ningen.”

je gewoon weer met het team spelen. Voetbal is natuurlijk een teamsport.

Prijzen scoren

Samen op het veld strijden! Nu moet

Ferdy Druijf heeft niet alleen voor AZ

je opeens in je eentje trainen of hoog-

gespeeld. Ook een uitleenbeurt aan

stens met zijn tweeën. Het was dan ook

NEC kwam voorbij. Hij zette zich toen

fijn om de jongens weer te zien op het

als talent behoorlijk op de kaart en

trainingsveld.”

won zelfs prijzen! “Aan het einde van dat uitwisseljaar kreeg ik twee gouden

Hoogte- en dieptepunten

schilden. Dat was voor ‘topscorer van

Ondanks dat Ferdy Druijf pas net is

het seizoen’ en ‘talent van het seizoen’.

begonnen met naam maken als prof-

Die twee prijzen zijn voor mij even be-

voetballer, heeft hij al een glanzende

langrijk. Verder kreeg ik in de loop van

periode gekend met veel hoogtepun-

dat jaar nog drie andere prijzen. Super

ten. Zijn mooiste moment: “De twee

trots ben ik daarop. Het was een mooie

doelpunten tegen Partizan Belgrado in

periode!”

de Europa League. Als invaller schoot ik hierdoor AZ door in de Europa League.

NEC en AZ

Super bijzonder. Vooral omdat we met

NEC wordt door velen gezien als een

een man minder speelden na een rode

stapje terug, omdat ze een divisie la-

kaart. Voor de eindtijd scoorde ik twee

ger spelen dan AZ. Toch ziet Ferdy dat

hele belangrijke doelpunten. Dat was

anders. “Ik speelde toen nog bij Jong

fantastisch!”, blikt de voetballer terug.

AZ dat op hetzelfde niveau speelt. Ik kon toen ook hogerop voetballen, maar

Maar niet alles gaat altijd over rozen in

ik wilde veel spelen en topscorer wor-

zijn carrière. Ook Ferdy heeft na hoog-

den en dat gevoel had ik bij NEC. Het is

tepunten dieptepunten gekend. “Ik heb

best bizar te noemen, niemand kan van

weleens mijn middenvoetsbeentje ge-

tevoren bedenken dat zo’n transfer zo

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Bedrijfsautomatisering antivirus back-up monitoring

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 – 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

De aandacht van een klein kantoor...

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

• Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek SCHADESERVICE • Data & Telefonie SCHADESERVICE • CV - Gas - Water SCHADESERVICE • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl


artikel Ferdy Druijf

goed zou uitpakken, met als kers op de

derd procent op de training. Niet alleen

nuchter is en dat ben ik zelf ook. Ik maak

taart: topscorer worden van de Jupiler

binnen, maar ook buiten het veld moet

me niet zo snel druk.”

League!” Na zijn uitleenbeurt kwam

ik gefocust zijn en dat ben ik dan ook

Ferdy terug bij AZ. Dit jaar is uitdagend

zeker!”

te noemen. “Zelf wil ik meer spelen na-

Maar dat houdt niet weg dat Ferdy gezonde spanning heeft voor de voorrondes naar de Champions League toe. “Ik

basisspeler bent bij AZ. Op basis van

Nuchter op weg naar de Champions League

teamprestatie en alles wat wij hebben

Door die constante focus is het fijn als

ons League halen, dan zou ik wel heel

meegemaakt ben ik wel heel blij en te-

Ferdy zich af en toe ook mag ontspan-

graag een grote club willen loten, maar

vreden over het seizoen. We hadden er

nen. “Dat kan gelukkig prima in mijn

voor nu nog even niet. De groepsfase

heel veel meer uit kunnen halen, maar

directe omgeving. Gelukkig geeft mijn

zal het ultieme doel zijn”, aldus de prof-

het coronavirus stak daar een stokje

familie mij geen druk. Uiteraard geven

voetballer.

voor.” Desalniettemin is Ferdy strijdbaar

ze wel eens tips over wat beter kan,

en zal hij vechten voor zijn plek. “Ik doe

maar het is aan mij wat ik daarmee doe.

daar echt alles voor en geef altijd hon-

Ik kom uit een gezin dat gewoon erg

tuurlijk, maar dat is logisch als je geen

kijk er naar uit. Mochten we de Champi-

zaken | Magazine

7


rastructuur Een goede waterstof-inf bij draagt in de toekomst art op aan een schone scheepva en rond de Waddenzee.

8

zaken | Magazine


toekomst artikel de kop werktvan de Kop van Noord-Holland

Theo Meskers

Welkom in de toekomst van de kop van Noord-Holland Wat de Corona-crisis aan positiefs heeft opgeleverd is in ieder geval de wetenschap dat veel professionals niet de deur uit hoeven om met elkaar te vergaderen of te overleggen. MS Teams, Zoom en/of Skype zijn waarschijnlijk de meest ge-

voor de toekomst van de Kop van Noord-Holland.

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

In de digitale wereld zijn afstanden niet

de beroepsbevolking en de arbeidsparti-

de benutting van de (olie & gas) assets

van belang. Goede internetverbindingen

cipatie. Deze laatste is relatief laag, om-

in de regio en de verkenning van nieuwe

en een sterk 5G-netwerk maken ons

dat er een duidelijke mis match is tussen

energiedragers als waterstof.

land tot een compact geheel. Het bete-

het aanbod en de vraag van bedrijven

kent ook dat veel professionals beschik-

in deze regio. Tenslotte scoort de Kop

Zowel het civiele als het militaire be-

baar komen voor een geografisch grote-

van Noord-Holland ook minder goed op

drijfsleven vraagt meer innovatieve ma-

re arbeidsmarkt. Dat is goed nieuws voor

het niveau van materiele welvaart, door

ritieme technologieĂŤn, hoogopgeleid

ons, want we staan aan de vooravond

de gemiddeld bescheiden inkomens in

personeel en een sterke regio die deze

van een enerverende toekomst en daar

onze regio.

ontwikkelingen kan ondersteunen.

downloade apps van de afgelopen maanden. Het illustreert hoe snel onze samenleving zich aanpast aan veranderende omstandigheden. Die wetenschap geeft ook veel perspectief

hebben we nieuw talent voor nodig.

groei

De ambities van de regering op het ter-

In de ontwikkeling van de economie,

Dat gaat dus veranderen. Koninklijke

rein van duurzaamheid en klimaat zijn

die zich op dit moment aandient, lijkt de

Marine/Defensie

aangegeven

duidelijk. Met name de verwachtingen

euro onze kant op te zullen rollen. Dit

te willen groeien en investeren in Den

over het voorgenomen nationaal Kli-

betekent dat er een kentering ontstaat.

Helder. De werkgelegenheid stijgt met

maat- en Energieakkoord om te komen

De positie van de Noordkop in Noord-

1.000-2.000 fte. Dit gaat consequenties

tot 49 procent vermindering van de CO2-

Holland en Nederland zal in de toekomst

hebben voor het havenbedrijf en de regi-

uitstoot in 2030 zijn hooggespannen. De

anders beoordeeld worden. Niet als uit-

onale woningmarkt. De ontwikkeling van

Noordkop krijgt hierin een rol.

hoek, maar als centrum van ontwikke-

Pallas in de duinen bij Petten heeft een

ling. Als schone plek waar zich een duur-

regionaal effect. Als ook de groei van het

Met de windparken langs de Noord-

zame samenleving ontwikkelt.

cluster datacenters in de Wieringermeer

zeekust, ook ten westen van de Kop

de arbeidsmarkt verandert.

van Noord-Holland, ontstaat een soort

heeft

‘Green Powerhouse’. Dat betekent dat,

Nu nog is de Kop van Noord-Holland op een aantal punten van brede welvaart

Het bedrijfsleven maakt zich op voor

gelet op de strategische ligging van de

kwetsbaar. Zo is het onderwijsniveau

grote veranderingen die de komst van

Noordkop, er hier grote kansen liggen.

gemiddelde lager dan in de rest van Ne-

de windenergie van de Noordzee met

De aanlanding van elektriciteit van de in

derland, wat consequenties heeft voor

zich meebrengt en bereidt zich voor op

de periode tussen 2020 en 2030 te rea-

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij:

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


artikel de kop werkt

oen euro Dit betekent dat 5 milj elen vrijkomt om regionale do te realiseren.

liseren windparken voor de Nederlandse

van 2020 tot 2030 om zoveel mogelijk

voor waterstof. En dat betekent dat we

kust en het continentale plat, zal van

kennis en knowhow op te bouwen, ma-

zonder grote infrastructurele kosten

grote invloed zijn op de bedrijvigheid in

ritieme innovaties te testen en pilots uit

‘van het gas af’ kunnen. Want: bijvoor-

Den Helder en de Kop van Noord-Holland.

te voeren om oplossingen te kunnen bie-

beeld Cv-ketels hebben een bescheiden

den voor de energie- hausse van zee die

modificatie nodig om op waterstof te

na 2030 wordt verwacht.

kunnen werken.

Den Helder gunstig als het gaat om off-

Dit belang is herkend door de Rijksover-

Maar ook de mobiliteit is erbij gebaat.

shore maintenance (van de genoemde

heid. De Noordkop heeft, mede dankzij

Engie heeft aangegeven in Kooyhaven

windparken), maar bovendien ontsluit

de inzet van mijn Helderse collega Kees

te willen investeren in een pilotversie

Den Helder het infra netwerk op zee, ook

Visser, met het Rijk een Regiodeal kun-

van een waterstof-tankstation. Dit is

via de bestaande installatie en gasinfra-

nen sluiten. Dit betekent dat 5 miljoen

interessant voor de scheepvaart. Een

structuur van de NAM in Den Helder en

euro vrijkomt om regionale doelen te re-

consortium van bedrijven werkt aan een

de Gasunie in de Wieringermeer, direct

aliseren. Denk daarbij vooral aan het op-

Green Shipping project voor de Wadden-

nabij het datacluster.

tuigen van een waterstof infrastructuur.

zee. Geen stookolie meer, maar schone

Dat is extra interessant omdat de ener-

elektriciteit of waterstof.

waterstofeconomie Ten opzichte van andere zeehavens ligt

Vanuit het energiebelang wordt ingezet

gietransitie ertoe leidt dat de gebouwde

op de ontwikkeling van de waterstofeco-

omgeving langzaam maar zeker aard-

Er wacht ons een spannende toekomst!

nomie. Deze lijn richt zich op het ontwik-

gasvrij wordt. Dit betekent dat het on-

En eigenlijk is die al begonnen.

kelen en testen van waterstof als ener-

dergrondse gasleidingennetwerk in toe-

giedrager. De regio benut de periode

nemende mate beschikbaar kan komen

zaken | Magazine

11


ADvertenties

“De ruimte, goede ontsluiting, concurrerende prijzen en centrale ligging in het NoordHollandse teeltgebied! Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.”

Niels Boekel, directeur groentegroothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen Meer informatie? Mail naar info@breekland.nl

WWW.BREEKLAND.NL Mooiste bedrijvenpark in regio Alkmaar

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatie Slootvaartweg 7 1774 PC Slootdorp tel. 06 - 53 16 33 39

12

zaken | Magazine

www.timmerbedrijfverbruggen.nl


artikel de Uitdaging

Jack Oosterbeek van Oosterbeek & Zn, Marco van Stenis van de Woningstichting Den Helder/Helder en Auke de Jong, locatiemanager van De Lichtboei. Op de achtergrond genieten de dames Hengeveld, Vos, De Veer en De Wit van de zon. Fotografie: Bertil van Beek

Het verschil maken met de Uitdaging Juist nu! Met de Uitdaging proberen wij het verschil te maken. Ook nu, in

te denken. Natuurlijk doe je dit! We heb-

deze uitdagende tijden. Wekenlang zat alles op slot. Verenigin-

ben er speciaal nieuwe hekken voor be-

gen en stichtingen konden hun ding niet doen en ondernemers hadden het druk om hun eigen organisatie draaiende te houden.

F

steld en die meteen geplaatst toen ze binnen waren. En als je ziet hoe dankbaar de bewoners zijn, daar doen we het voor!” Auke de Jong, locatiemanager

inanciële hulp kun-

Weer naar buiten op het terras

van De Lichtboei: “De bewoners vinden

nen wij helaas niet

Zo kwam Zorggroep Tellus met een

het heerlijk dat ze weer buiten kunnen

bieden. Maar elkaar

hulpvraag. Zij waren op zoek naar hek-

zitten én ze hun familie op deze manier

helpen

het

ken, zodat de bewoners van locatie De

toch even gedag kunnen zeggen. Fan-

kan, dat is wat wij al-

Lichtboei veilig van het mooie weer

tastisch dat dit zo snel geregeld is.”

tijd al doen, waar we

kunnen genieten op het terras. Binnen

goed in zijn en dus

no time wisten wij deze hulpvraag te

ook blijven doen. En

matchen. Jack Oosterbeek, eigenaar van

Bezoek ontvangen in het ’kletsboetje’

gelukkig zijn er in de afgelopen twee

Oosterbeek & Zn en Marco van Stenis,

Ook Omring locatie Den Koogh kon wel

maanden mooie dingen gebeurd. En dat

projectleider Helder Vastgoed: “Over

een helpende hand gebruiken. Hun

geeft energie!

deze aanvraag hoefden wij niet eens na

kwetsbare ouderen kregen al weken

waar

zaken | Magazine

13


ADvertenties

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef

ce

rvi

se urs

088 - 227 07 00

ers rk e u Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef w 24 oog nh 088 - 227 07 00 e g ei

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


artikel de Uitdaging

Jasper Tolhuijs, Cyril Kraak en Raymond Warnars probeerden zelf de partytent uit en belden met mevrouw Gonggrijp. Omring medewerkers Marlies Touwen-Schooneveld en Mirjam Beuger hielden haar gezelschap. Fotografie: Bertil van Beek

geen bezoek, niet van hun familie, de

nieuws in deze bijzondere periode. Pe-

trouwe mantelzorgers of vrijwilligers.

terson kwam in de lucht dat zij graag

Daarom bedachten ze een communica-

hun sponsorschap met de Helderse

tiehoek. Nu zochten ze alleen nog een

Uitdaging wilde verlengen. Wauw… Pe-

bedrijf die wilde helpen om de buiten-

terson werd vorig jaar zilveren sponsor

kant, water- en winddicht te krijgen, zo-

van de Uitdaging. Ze hadden daarvoor

dat iedereen ontspannen op bezoek kan

nog niet eerder van ons gehoord en

komen. Warnars Makelaardij, De Wan-

nu is de Uitdaging onderdeel van hun

delcoach en KraakHelder Communicatie

maatschappelijke bedrijfsvoering. Ze

sloegen de handen ineen en bestel-

ondersteunen de Helderse Uitdaging

den een partytent van 3x2 meter. Die

namelijk niet alleen met hun financiële

paste precies en het ‘kletsboetje’ is nu

bijdrage. De afgelopen maanden heb-

helemaal perfect in orde in deze tijden

ben zij meerdere verenigingen, stich-

van corona. “We mochten het zelf even

tingen en organisaties blij gemaakt met

proberen en het werkt perfect! Leuk om

hun aanbod. Zo ontving MFC ’t Wijkhuis

te zien dat aan de lopende band visite

in Nieuw Den Helder al eerder een ro-

langs komt. Dus weer of geen weer, laat

kersabri, die ook nog voor de deur werd

Samen zetten we de schouders eron-

het bezoek maar komen! Zo fijn voor de

afgeleverd door Peterson. ’s Heerenloo

der in de Helderse samenleving. Wil je

bewoners dat ze hun familie op deze

kreeg stoelen en dit jaar hebben ze de

ook weten wat de Uitdaging voor jouw

manier toch kunnen zien,” vertellen

Rotaryclub Den Helder, Kleurrijk Julia-

maatschappelijke bedrijfsvoering kan

Jasper Tolhuijs en Raymond Warnars

nadorp en De Groene Stek blij gemaakt

betekenen? Ik kom graag een (virtueel)

enthousiast!

met grote houten kuubkisten. We kun-

bakje koffie drinken!

Op het dak van Peterson werd het sponsorbord overhandigd aan medewerkers Maikel Kivits en Albert Regtop. Uiteraard coronaproof Fotografie: Peter van Aalst

nen dus wel stellen dat Peterson een

Het dak op bij Peterson

maatschappelijk betrokken organisatie

Als Uitdaging kregen wij zelf ook mooi

is!

Cyril Kraak, manager Helderse Uitdaging

zaken | Magazine

15


ADvertenties

WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

Den HelDer

Den HelDer

SCHAGen

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel De ondernemers assistent

- column -

Foto van Dana

De ondernemers

assistent

Nienke Schaafsma LiNeVa

Weet jij wat een ondernemers assistent is? Waarom je als ondernemer een assistent zou willen? En wat het jou op zou kunnen leveren als je samenwerkt met een ondernemers assistent?

L

aat ik beginnen met wat een ondernemers

Maar ben je ondernemer geworden om elke week mi-

assistent is. Als we heel simpel naar het

nimaal 60 uur te moeten werken? En is het dan luxe als

woord kijken dan zou je zeggen een assi-

je gewoon weer relaxed wil ondernemen zonder die 60

stent voor ondernemers. En eigenlijk is het

uur in de week te draaien? Of is het luxe als je eens wat

ook niet meer of minder dan dat. Bij grote

vaker tijd wil hebben om leuke dingen met je partner,

bedrijven heb je de office manager, de se-

het gezin of vrienden te doen? In mijn ogen niet. Dit is

cretaresse of bijvoorbeeld de management

waarom ik nu sinds 1,5 jaar ondersteuning biedt in de

assistent. Maar zodra je start als zelfstandig

dagelijkse werkzaamheden van zelfstandig onderne-

ondernemer moet je alles alleen doen. Dit houdt vaak in

mers. Gewoon om jou weer de relaxte ondernemer te

dat je dan zelf je klanten na moet bellen, alle e-mails moet

laten zijn die je graag wilt zijn. Met weer volledige focus

beantwoorden, alle facturen moet inboeken en opmaken

voor je klanten of het product dat je verkoopt. Want dat

en bijvoorbeeld ook zelf achter niet betaalde facturen

is uiteindelijk toch de reden waarom je met je onderne-

moet aanbellen. Daarnaast moet je ook nog regelmatig de

ming gestart bent? Dat is toch waar jij je meeste ener-

teksten of evenementen op je website aanpassen en de

gie uithaalt? Laat mij je dan helpen met de taken waar

opmaak verzorgen van je nieuwsbrieven. Soms wordt

jij minder of geen energie uithaalt maar die wel gedaan

daarvoor de partner nog wel ingezet maar die heeft er

moeten worden!

ook niet altijd voor gekozen om dit te doen. Dus komt het er uiteindelijk op neer dat je dit nog even ’s avonds of in

info@lineva.nl | 06-48523238 | www.lineva.nl

het weekend moet doen‌

zaken | Magazine

17


Holland boven Amsterdam kent veel innovatieve bedrijven die wereldwijd opereren, maar toch nauwelijks bekend zijn. Wie zijn die ondernemers die zo bescheiden zijn terwijl ze zoveel impact hebben? Iedere maand zetten we een van deze parels in de schijnwerpers. Gewoon omdat ze het verdienen!

John Troch, mede-eigenaar DroneQ:

‘ Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’ De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de

hun activiteiten kunnen verbeteren

aanleg van windparken en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht

of acties ondernemen. Drones zijn

is noodzakelijk. Het meest efficiënte middel daarvoor zijn drones. Om die reden is in oktober 2019 in Den Helder het Maritime Drone Initiative

Hoogvliegers in Europa

Noord-Holland (MDI) opgericht. Dit cluster wil zich ontwikkelen tot hét

De drones die boven zee kun-

kennis- en expertisecentrum voor het ontwikkelen, testen, demonstre-

nen vliegen, worden ontworpen

D

ren en valideren van maritieme toepassingen met behulp van drones.

18

hun ogen ter plaatse.’’

voor specifieke toepassingen, zoals transport van materialen naar

rones hebben grote po-

gepast en ontwikkeld die wél aan

schepen, het opsporen van dren-

tentie in het maritieme

deze eisen voldoen. Voor partijen als

kelingen, kustbewaking, inspectie

domein,

John

de Koninklijke Marine, Kustwacht

van windmolens en andere offshore

mede-eigenaar

Nederland en de Koninklijke Ne-

constructies, of het monitoren van

en oprichter van Dro-

derlandse

Maatschappij

(milieu)incidenten op zee, legt Troch

neQ

Services,

(KNRM), maar ook civiele organisa-

uit. ,,Nederland is binnen Europa

Troch,

weet

Aerial

Redding

een van de partners in

ties zijn deze specialistische dro-

koploper op het gebied van drones.

het MDI Noord-Holland. ,,Maar de

nes met extreem lange vliegduur

Qua kennis is ons land de hoogvlie-

civiele drones in de huidige markt

zeer belangrijk. Hiermee kunnen

ger. Binnen het MDI cluster wil Dro-

zijn niet expliciet geschikt voor ge-

deze organisaties en andere mari-

neQ een civiele ‘heavy duty’ drone

bruik onder de extreme omstan-

tieme bedrijven sneller, goedkoper,

op basis van bestaande technologie

digheden op zee. In het MDI zullen

milieuvriendelijker en veiliger data

aanpassen en indien nodig ontwik-

toestellen worden gebruikt, aan-

en beelden verzamelen waarop ze

kelen, die lichter is dan 25 kg, cor-

zaken | Magazine


artikel DroneQ

len van risico-inventarisaties, het

bedrijf NHN. ,,Hun credo om niet al-

aanvragen van ontheffingen, nood-

leen naar je eigen winkel te kijken,

procedures die moeten zijn goed-

maar verbanden te leggen tussen

gekeurd en vastgelegd. En na de

verschillende sectoren, onderschrij-

vluchten moet alle data worden ver-

ven wij van harte. Het geheel is im-

werkt en geanalyseerd. Bovendien

mers meer dan de som der delen. De

rosiebestendig is, kan vliegen bij

moeten wij voldoen aan dezelfde

maritieme sector is ons startpunt,

regen en storm tot windkracht 7,

verplichtingen als piloten uit de be-

maar we willen graag dat andere

landen en opstijgen van deinende

mande luchtvaart, dus moeten ook

sectoren aanhaken. Het MDI moet

schepen, beelden kan doorsturen

wij regelmatig medische keuringen

een initiatief van en voor de hele

over een afstand van 50 km en tot 4

ondergaan. Kortom, drone piloot zijn

regio worden. Het gaat kansen bie-

uur in de lucht kan blijven.’’

klinkt romantischer dan het in wer-

den voor de technische opleidingen

kelijkheid is.’’

van het ROC, het gaat zorgen voor

Den Helder als thuisbasis

meer werkgelegenheid in de regio,

Het MDI heeft Den Helder Airport als

Zeevaarders familie

er wordt nieuwe kennis opgebouwd

thuisbasis. Daar is DroneQ betrok-

Troch heeft DroneQ een jaar geleden

en het vestigingsklimaat voor tech-

ken bij het ontwerpen en opzetten

samen met enkele oude rotten in het

nologiebedrijven wordt verbeterd.

van een Maritime Drone Command

drone-vak opgericht. ,,Ik kom uit een

Wat ons betreft zouden we graag

Center (MDCC), vertelt Troch. ,,In en

zeevaarders familie en heb dat pad

een denktank opzetten waarin ver-

rond deze locatie is het mogelijk om

aanvankelijk ook gevolgd. Alle we-

schillende belangengroepen input

testen en vluchten uit te voeren. An-

reldzeeën heb ik gezien. Ik werkte

leveren.’’

dere taken binnen het MDI worden

onder meer bij bergingsbedrijf Smit

het opstellen van standaard scena-

Tak, voerde in de offshore met ROV’s

Enorme potentie

rio’s om test- en operationele vluch-

onderwaterinspecties uit bij olie- en

Waar het uiteindelijk naar toe gaat,

ten mogelijk te maken en het ver-

gaswinning installaties, pijpleidin-

kan Troch niet voorspellen. ,,Civiele

hogen van de bewustwording van

gen en kabels en ben daarnaast al

drones bestaan nog niet eens tien

de toepassingen die drones hebben

20 jaar eigenaar van een cyberse-

jaar. De technische ontwikkelingen

voor de maritieme sector, door het

curity bedrijf. Al die kennis combi-

gaan zo snel. Ook de kwaliteit van

organiseren van evenementen en

neer ik nu.’’ Den Helder voelt voor

de cameralenzen wordt alleen maar

demonstraties.’’

Troch dan ook als thuiskomen. ,,In

beter. Daarmee kun je inmiddels een

mijn offshore tijd vloog ik altijd vanaf

vlieg op een gebouw zien zitten, zo

Vliegen met drones is een kantoorbaan

Den Helder Airport. Voor mij is er

scherp zijn de beelden. Er is zoveel

maar één plaats in Nederland die

potentie. We hebben bij benadering

Vliegen met drones klinkt heel

onverbrekelijk verbonden is met de

de helft van de mogelijkheden nog

spannend, maar is dat in de praktijk

maritieme sector. Den Helder is de

niet ontdekt.’’

een stuk minder legt Troch uit. ,,Ten

toegangspoort van de Noordzee. Het

eerste is een drone voor mij een

voelt alsof ik nooit ben weggeweest

werktuig, geen speelgoed. En het

en ik kom veel bekenden tegen. Dat

klinkt gek, maar vliegen met dro-

is heel fijn. Het uitbouwen van Dro-

nes is een kantoorbaan. Het werke-

neQ gaat makkelijker door al die

lijke vliegen beslaat maar zo’n tien

contacten.’’

procent van ons werk. De overige negentig procent van onze tijd be-

Kansen voor de hele regio

steden we aan papierwerk: het ma-

DroneQ is bij het MDI Noord-Holland

ken van vluchtplannen, het opstel-

terechtgekomen via Ontwikkelings-

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien, niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen, wij staan voor je klaar!

zaken | Magazine

19


ADvertenties

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de NG Leeuwweg 26 1764 Breezand 0223-523590 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks * Heftrucks Handpompwagens zijladers nieuw en gebruikt Elektrische pallettrucks * Verkoop Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks * Verkoop Keuringen van Onderhoud en interntransport reparaties nieuw en gebruikt voertuigen semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen * Verkoop Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen * Verkoop van semitractiebatterijen Keuringen van interntransport voertuigen Testen van * Verkoop vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Olympia Beatrixstraat 21, 1781 EM Den Helder T 0223 61 38 11 E denhelder@olympia.nl I www.olympia.nl

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl


artikel de Kampanje

Theater de Kampanje heeft de ruimte én is er klaar voor! Wij bekijken het bij de Kampanje graag van de positieve kant:

• Streaming events

wat is er wél mogelijk. Met die vraag zijn wij afgelopen periode

De gehele groep bekijkt vanaf een ande-

aan de slag gegaan. En de eerste stip is op de horizon gezet: vanaf 1 juni mogen we weer gedeeltelijk open. Ons slogan ‘We hebben de ruimte!’ komt nu in deze bizarre periode extra van pas.

re locatie naar het online event. Theater de Kampanje kan dan als opnamelocatie van het online event dienen. Je evenement livestreamen of een we-

Wil je een bijeenkomst organiseren en

Semi-live & streaming events

binar organiseren op een inspirerende

heb je zelf niet voldoende ruimte om

De behoefte om met elkaar in contact

locatie? Bij ons kan dat dus! We hebben

de 1,5 meter afstand te waarborgen:

te komen blijft. Door de huidige situatie

alles om dit te faciliteren. Jullie kunnen

Theater de Kampanje heeft dat wel.

ontstaan er verschillende mogelijkhe-

je concentreren op de inhoud, wij doen

den.

de rest. Wij zorgen voor alle techniek en het prachtige decor van ons industriële

Wat is wél mogelijk: • Vanaf 1 juli: groepen tot maximaal 95 personen.

• Live events

theater zorgt voor een mooie beleving

De gehele groep is op locatie bij Theater

van het online evenement. Zo kun je

de Kampanje.

gewoon in contact met elkaar blijven en ook nog eens inspireren. Door live

We hebben goede protocollen om de veiligheid van een ieder te garanderen.

• Semi live events

events te streamen is het mogelijk om

Met de kwaliteit die u van ons gewend

Een deel van de groep volgt het live

de capaciteit te vergroten. Tevens kun je

bent. Uiteraard is ook de catering volle-

event in de Kampanje. Een ander deel

de kwetsbare doelgroep een mooi alter-

dig Corona-proof.

kijkt via een live stream vanuit huis of

natief bieden door het event vanuit huis

een andere locatie mee.

live te volgen.

zaken | Magazine

21


Ronald Balvers, GP Groot recycling (l.) en Jappe Dekker, Schipper Kozijnen.” [foto: Erik Boschman]

GP Groot en Schipper Kozijnen maken samen cirkel rond met

100% gerecyclede kunststof en houten kozijnen Samenwerken om circulaire doelen te bereiken. Dat is het idee

nieuwe producten. Dit is circulair en

achter de krachtenbundeling van GP Groot en Schipper Kozij-

voorkomt het gebruik van nieuwe

nen. De bedrijven gaan samen circulaire producten ontwikke-

primaire grondstoffen. Je kunt hier

len die hun klanten helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Want door gebruik te maken van secundaire grondstoffen voor

jaren over praten, maar het is vooral een kwestie van doen.”

nieuwe producten wordt zowel de eigen als landelijke circu-

Bij renovatie- en sloopwerken be-

laire economie gestimuleerd en CO2 bespaard.

landen nog te veel waardevolle grondstoffen in de afvalbak. ‘’Zonde

22

Ronald Balvers, directeur van GP

af te voeren, maar in plaats daarvan

en onnodig’’, vindt Jappe Dekker,

Groot recycling: “GP Groot heeft de

zo hoogwaardig mogelijk toe te pas-

Hoofd Verkoop Zakelijke Markt van

ambitie om reststromen niet zomaar

sen. Ideaal gezien als grondstof voor

Schipper Kozijnen. Om deze verspil-

zaken | Magazine


artikel GP Groot en Schipper Kozijnen

en afval terug in De klant krijgt zijn eig oduct en de vorm van een nieuw pr len de zo maken we met z’n al circkel rond.

Hoe werkt het?

z’n allen de cirkel letterlijk rond.”

Bij renovatiewerkzaamheden door

Blauwdruk voor nieuwe initiatieven

Schipper Kozijnen en bij de sloop-

Hoewel de samenwerkingsovereen-

en inzamelingsactiviteiten van GP

komst tussen GP Groot en Schipper

Groot komen gebruikte houten en

Kozijnen nog maar net is onderte-

kunststof kozijnen vrij. Deze kozij-

kend, kijken de partijen nu al naar

nen worden afzonderlijk ingeza-

andere stromen om circulaire pro-

meld waarna GP Groot ze, eventueel

jecten mee op te zetten. ‘’Wat we nu

in samenwerking met partners,

met circulaire kozijnen doen, vormt

verwerkt, reinigt en opwerkt tot

een blauwdruk voor nieuwe initia-

nieuwe grondstoffen. In het kader

tieven. Daar hebben we natuurlijk

van Maatschappelijk Verantwoord

ook andere ketenpartijen voor nodig.

Ondernemen wordt dit uitgevoerd

Wie onze circulaire ambities deelt

door mensen met een afstand tot de

nodigen we van harte uit om aan te

arbeidsmarkt (social return).

schuiven’’, vult Dekker aan.

Schipper Kozijnen verwerkt de herling te voorkomen onderzochten GP

wonnen materialen uiteindelijk in

Wilt u meer weten over recycling, het

Groot en Schipper Kozijnen de mo-

nieuw te produceren kozijnen.

terugwinnen van grondstoffen uit afval die vervolgens weer in nieuwe

gelijkheden om met de uit renova-

producten kunnen worden gebruikt?

tie en sloop verkregen materialen

Jappe Dekker vervolgt: ‘’We hebben

circulaire ketens op te zetten. Het

een nieuw productieprocedé om uit

uitgangspunt is hierbij om vanuit

100% gerecycled PVC nieuwe kunst-

Neemt u dan contact op met

verantwoorde

sorte-

stof kozijnen te maken. Van het her-

Ronald Balvers,

ring, ver- en bewerking te komen

wonnen, zogeheten secundair hout

r.balvers@gpgroot.nl

tot grondstoffen waarmee nieuwe

maken we nieuwe stelkozijnen. Door

www.gpgroot.nl/recycling

kozijnen kunnen worden geprodu-

de samenwerking kunnen GP Groot

ceerd. “We zijn tot de conclusie geko-

en Schipper Kozijnen bij circulaire

Wilt u meer weten over de toepas-

men dat dit met houten en kunststof

aanbestedingen en renovatiewer-

sing van (gerecyclede) kunststof

kozijnen prima kan en gaan samen

ken de circulaire kozijnen terug le-

kozijnen?

dit avontuur aan. We delen dezelfde

veren binnen hetzelfde project van

ambities, spreken dezelfde taal en

waaruit het materiaal wordt verkre-

Neemt u dan contact op met

zijn ervan overtuigd dat dit traject

gen. Kortgezegd: de klant krijgt zijn

Jappe Dekker,

tot hele mooie resultaten kan leiden”,

eigen afval terug in de vorm van een

jappe.dekker@schipperkozijnen.nl

aldus Dekker en Balvers.

nieuw product en zo maken we met

www.schipperkozijnen.nl

inzameling,

zaken | Magazine

23


Jongeren en organisaties gezocht voor

‘Gouden Kans project’

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die hun talenten willen ontdekken, iets goeds willen doen voor een ander en nog tijd over hebben na de zomervakantie, is dit de gouden kans. Op 24 augustus en op 31 augustus starten in respectievelijk Alkmaar en Schagen twee nieuwe groepen in het Gouden Kans project. Tijdens het Gouden Kans project volgen de jongeren een half jaar trainingen en persoonlijke coaching en hebben ze de kans om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij werken ze aan een project

minste 20 uur per week beschik-

voel project’ bij een organisatie die

met een duurzaam of sociaal thema

baar zijn. Jongeren die bijvoorbeeld

sociaal of duurzaam het verschil

bij mooie organisaties die midden in

gestopt zijn met een opleiding, een

maakt. Ze beginnen met een geza-

de samenleving staan. Het biedt jon-

tussenjaar hebben en zoeken naar

menlijke startweek om elkaar en

geren een kans om ervaring op te

een zinvolle manier om uit te zoe-

zichzelf beter te leren kennen. Ver-

doen en een duidelijk beeld te krij-

ken wat de toekomst te bieden heeft

volgens volgen ze een inspirerend

gen voor een toekomstperspectief.

of jongeren die op zoek zijn naar een

workshopprogramma om interes-

Wil je meedoen aan dit programma?

volgende stap in hun carrière en ex-

ses, talenten en doelen te ontdekken

Kijk op: www.goudenkansproject.nl

tra vaardigheden willen leren. Aan-

en verder te ontwikkelen. Ten slotte

voor meer informatie.

melden kan op https://goudenkans-

zetten ze zich bij verschillende or-

project.nl/vraag-gouden-ticket-aan/.

ganisaties in voor een maatschap-

Voor wie?

24

pelijke opdracht. De organisaties

Het Gouden Kans project is er voor

Praktijkervaring met impact

krijgen nieuwe inzichten, inspiratie

alle jongeren tussen de 16 en 27

In het Gouden Kans Project werken

en een concreet project door de in-

jaar, die gedurende 6 maanden, ten

jongeren samen aan een ‘goed ge-

zet van de jongeren. Ze worden ge-

zaken | Magazine


coacht in de praktijk, zodat ze hun talenten ontdekken samen met andere jongeren en organisaties. Een gouden combinatie! Wij zoeken nog organisaties met een sociale of duurzame uitdaging waar wij een team van jongeren aan kunnen koppelen. Kijk voor meer informatie op https:// goudenkansproject.nl/voor-organisaties/

Eerste 2 groepen De eerste twee groepen die begin dit jaar zijn gestart met het Gouden Kans project in Alkmaar en Den Helder ronden het traject eind juni af. Dit programma kreeg door de coronacrisis een bijzondere wending en ging online verder. Op deze manier konden het waardevolle programma en de workshops zoveel mogelijk gevolgd blijven worden.

Betrokken organisaties Het Gouden Kans project vindt plaats in Noord-Holland Noord en is onderdeel van MDT (Maatschappelijke Diensttijd). Het loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. In die tijd kunnen acht groepen jongeren deelnemen. Het project wordt gecoรถrdineerd door RPAnhn. De uitvoering wordt opgepakt door MEE & De Wering, Starters4Communities,

n 24 Start nieuwe groepe 31 augustus - Alkmaar en augustus - Schagen

Calibris en Parlan. Met deze organisaties hebben we een goede mix voor wat betreft de inhoud van het programma en begeleiding voor een brede doelgroep jongeren. Het project krijgt financiering vanuit het Actieprogramma

Maatschappelijke

Diensttijd van de Ministeries VWS, OC&W en SZW.

zaken | Magazine

25


column frank buschman

- column -

In de toekomst nog een

eigen site?

Frank Buschman Smeders Internet

Toen ik in 2002 begon met websites bouwen, was een site voor veel bedrijven nog iets dat niet zo heel erg belangrijk was. De meesten wisten eigenlijk niet precies waarom ze dat ‘visitekaartje op de digitale snelweg’ moesten hebben. Maar iedereen deed het, dus dan dan zij ook maar.

H

oewel ik er destijds met mijn neus

online profileren. En bij bedrijven als BOL en Amazon

bovenop zat, had ik niet kunnen

kun je je producten verkopen via hun platform. Bedrij-

bedenken dat de website voor veel

ven die eerder een eigen webshop hadden zijn nu al-

bedrijven zo’n belangrijk onder-

leen nog daar actief. Geen eigen webshop meer nodig.

deel van de bedrijfsvoering zou gaan worden. Het is niet alleen dat

Op zich een doemscenario voor een websitebouwer

visitekaartje, maar ook de support

zoals ik zou je denken. Maar als de markt verandert,

afdeling, de verkoper, de receptionist en de winkel.

zullen wij ook weer veranderen. Dat hebben we de

De belangen zijn soms gigantisch. Downtime kan echt

afgelopen 18 jaar ook gedaan. En misschien wordt de

niet meer.

eigen website juist wel veel belangrijker. Ik zit er nu weer met mijn neus bovenop, maar ik zou het je niet

En als we nu 18 jaar vooruit spoelen. Hoe zal dat dan

kunnen vertellen.

zijn? Sommigen zeggen dat de ‘eigen site’ uiteinde-

26

lijk zal verdwijnen. Dat dat wordt overgenomen door

Wil je een keer samen koffiedik kijken en sparren

platforms. Op zich geen vreemde gedachte, er zijn ten-

over de toekomst van jouw website? Neem gerust con-

slotte nu ook al bedrijven die zich alleen op Facebook

tact op!

zaken | Magazine


ADvertenties

Bouw Bouw statige woningen Bouw Bouw4444statige statige statigewoningen woningen woningen Bouw 4 stati Bouw 4 sta aan het water aan het water aan aanhet hetwater water

Bouw 44 statige statige woningen woningen Bouw MEER INFORMATIE MEER INFORMATIEa MEER MEER INFORMATIE INFORMATIE aan het 4water water aan het Bouw statige

Verkoopprijzen vanaf € 311.000,v.o.n. Verkoopprijzen vanaf € 311.000,v.o.n. Verkoopprijzen Verkoopprijzen vanaf vanaf € 311.000,€ 311.000,v.o.n. v.o.n. (In (In de de verkoopprijzen zitten géén stelposten.) verkoopprijzen zitten géén stelposten.) (In (In de de verkoopprijzen verkoopprijzen zitten zitten géén géén stelposten.) stelposten.) Voor informatie omtrent de de verkoop neemt u contact op op metmet de (In Voor informatie omtrent verkoop neemt u contact de de Verk MEER INFORMATIE Voor Voor informatie informatie omtrent omtrent de de verkoop verkoop neemt neemt u contact u contact op op met met de de MEER INFORMATIE verkoopmakelaar Jongewaard Heemskerk, Voor informatie omtrent verkoopmakelaar Heemskerk, Verkoopprijzen Jongewaard vanaf € 311.000,v.o.n. (In de verk verkoopmakelaar verkoopmakelaar Jongewaard Jongewaard Heemskerk, Heemskerk, Verkoopprijzen vanaf € 311.000,v.o.n. verk telefoonnummer (0223) 61 22 30 of via info@jongewaardheemskerk.nl. telefoonnummer (0223) 61 22 via info@jongewaardheemskerk.nl. (In30 de of verkoopprijzen zitten géén stelposten.) Voor informatie omtrent de (In de zitten géén stelposten.) telefoonnummer telefoonnummer (0223) (0223) 61 61 22 22 30 30 of verkoopprijzen via of via info@jongewaardheemskerk.nl. info@jongewaardheemskerk.nl. telefoonnummer (0223) 61 22 3

iiseert ddererddererVastgoed nneal Vastgoed aan ealreal real seertiiseert seertHel HelHel Hel Vastgoed VastgoedBV BVBV BVAan de Binnenhaven realiseert Helder Vastgoed BV lende architectuur, veel ruimte pval llende architectuur, veel ruimte vieriseert woningen. Met opvallende architectuur, veel ruimte verkoop pval lende ende architectuur, architectuur, veel veel ruimte ruimte Aan de Binnenhaven real Hel d er Vastgoed BV de Binnenhaven real i seert Hel d er Vastgoed BV georiënteerd nndepp opopzuidwest zuidwest (0223) 61 22 30 of Binnenhaven realgeoriënteerd iseert Heldus derdus Vastgoed en eenBVmooie stadstuinONTWIKKELAAR opONTWIKKELAAR zuidwest georiënteerd dus telefoonnummer Verkoopp zuidwest zuidwest georiënteerd georiënteerd dus dus VERKOOPINFORMATIE VERKOOPINFORMATIE oningen. Met opval l ende architectuur, veel ruimte vierMet woningen. Met lende architectuur, veel ruimte ONTWIKKELAAR VERKOOPINFORMATIE VERKOOPINFORMATIE tt zich nu enenarchitectuur, ningen. lendenu (In de verkoopp rrntwikkel ontwikkel tt opval zich enendede dedeopvalveel volopruimte zon. Den HelderONTWIKKELAAR ontwikkel t zich nu en de ntwikkel ontwikkel zich zich nu nu nanmooie mooie stadstuin op zuidwest georiënteerd dus Voor informatie omtrent de verkoo stadstuin opfraaiste zuidwest georiënteerd dus jaren georiënteerd en een mooie stadstuin op zuidwest dus komende tot één van Nederl ands fraaiste Nederl a nds van Nederl a nds fraaiste verkoopmake zon. DenNederl Hel deraernds ontwikkel t zich zich nunu enenreal an vanDen Nederl adnds fraaiste ONTWIKKELAAR Bouw 4 statige woningen on. Hel ontwikkel twerken dedeiseertt steden. Aan defraaiste Binnenhaven Hel dernu Vastgoed BVwonen, maritieme Een stadde waar werken telefoonnummer stad waar wonen, werken vol o p zon. Den Hel d er ontwikkel zich en ndestad stad waar wonen, (0223) 61 22 30 of via inf jarenwaar van Nederl Nederl ands nds fraaiste fraaiste ne jaren stad wonen, werken werken tottotwaar éénéénwonen, van aMet en ontspanning harmonieus samengaan. vier woningen. opval l ende architectuur, veel ruimte ususnieus samengaan. komende tot wonen, één van Nederlands fraaiste eme steden. Een jaren stad waar waar wonen, werken me samengaan. steden. Een stad werken aan het water nieus samengaan. samengaan. en een mooie stadstuin op zuidwest georiënteerd dus Helder Vastgoed B.V. spanning harmonieus samengaan. steden. stad waar wonen, enwerken spanningmaritieme harmonieus ONTWIKKELAAR Aan de Een HelderMiddenweg Vastgoed BV 159 | 1782 BE Den Helder volop zon.samengaan. Den HelBinnenhaven der ontwikkelt zich nu realiseert de MEER INFORMATIE T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl en ontspanning harmonieus samengaan. Verkoopprijzen vanaf € 311.000,v.o.n. komendewoningen. jaren tot één vanMet Nederlandsopvallende fraaiste vier architectuur, veel ruimte (In de verkoopprijzen zitten géén stelposten.) maritieme steden. Een stad waar wonen, werken Voor informatie omtrent de verkoop neemt u contact op met de en een mooie stadstuin op zuidwestverkoopmakelaar georiënteerd dus en ontspanning harmonieus samengaan. Jongewaard Heemskerk, ealiseert Helder Vastgoed BV telefoonnummer (0223) 61 22 30 of via info@jongewaardheemskerk.nl. volop zon. Den Helder ontwikkelt zich nu en de llende architectuur, veel ruimte op zuidwest georiënteerd jaren dus komende tot één ONTWIKKELAAR van Nederlands fraaiste VERKOOPINFORMATIE ontwikkelt zich nu en de an Nederlmaritieme ands fraaiste steden. Een stad waar wonen, werken stad waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. us samengaan. Voor informatie omtrent de verkoop neemt u contact op met de Voor informatie omtrent de verkoop neemt u contact op met de verkoopmakelaar Jongewaard Heemskerk, verkoopmakelaar Jongewaard Heemskerk, telefoonnummer (0223) 61 22 30 of via info@jongewaardheemskerk.nl. telefoonnummer (0223) 61 22 30 of via info@jongewaardheemskerk.nl. ONTWIKKELAAR

ONTWIKKELAAR ONTWIKKELAAR

Helder Vastgoed B.V. B.V. Helder Vastgoed Helder Helder Vastgoed Vastgoed Middenweg 159 | 1782 BEB.V. Den Helder Middenweg 159 | 1782 BEB.V. Den Helder Middenweg 159 159 | 1782 | 1782 BE Den BE Den Helder Helder TMiddenweg 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl Helder Vastgoed B.V. T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl Helder Vastgoed B.V. T 0223 T 0223 67 Middenweg 76677776 | www.wsdh.nl 77159 | www.wsdh.nl | 1782 BE Den Helder Middenweg 159 | 1782 BE Den Helder T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl

VERKOOPINFORMATIE VERKOOPINFORMATIE

Helder Vastgoed B.V.

Jongewaard Heemskerk NVMNVM Makelaars Jongewaard Heemskerk Makelaars Middenweg 159 | 1782 BE Den Helder Jongewaard Jongewaard Heemskerk Heemskerk NVM NVM Makelaars Makelaars Middenweg 159 A |T 0223 1782 BE Den Helder Middenweg 159 A | 1782 BE Den Helder 67 76 77 | www.wsdh.nl Middenweg Middenweg 159 A 159 | 1782 A | 1782 BE Den BE Den Helder Helder T 0223 61 22 30 | www.jongewaardheemskerk.nl Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars T 0223 61 22 30 | www.jongewaardheemskerk.nl Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars T 0223 T 0223 61 22613022| www.jongewaardheemskerk.nl 30 Middenweg 159| Awww.jongewaardheemskerk.nl | 1782 BE Den Helder Middenweg 159 A | 1782 BE Den Helder T 0223 61 22 30 | www.jongewaardheemskerk.nl T 0223 61 22 30 | www.jongewaardheemskerk.nl

Helder Vastgoed B.V. Middenweg 159 | 1782 BE Den Helder T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl

Jong Midd T 0223 6

Bouw 4 sta

Helder Vastgoed B.V. Middenweg 159 | 1782 BE Den Helder T 0223 67 76 77 | www.wsdh.nl

Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars Middenweg 159 A | 1782 BE Den Helder T 0223 61 22 30 | www.jongewaardheemskerk.nl


HĂŠt voordelige alternatief bezorging door heel nederland

10 zegels e 6,50 www.nhpost.nl