Zaken editie 14 2020

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 14 - 2020

NOZEMS is nergens bang voor Rabo Circulair Ondernemen Challenge

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2020

Pagina 8

Pagina 26

Een goede samenwerking is goud waard Pagina 28

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeervoorwoord / colofon

Goed Personeel is goud waard Een onderneming starten is één ding. Een onderneming gezond houden is iets heel anders. Goed personeel is daarin een belangrijke hoeksteen. Betrokken medewerkers die hart voor de zaak hebben helpen een bedrijf groeien. Naast het uitvoeren van hun functietaken, nemen ze initiatief en lopen ze nét een stapje harder. Kort gezegd: je kunt op ze bouwen.

E

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex.

Eigenlijk is het heel

handen uit de mouwen, zodat we zo

Uitgever:

simpel: zonder per-

spoedig mogelijk weer in productie

Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

soneel geen onder-

konden! Zo’n team is goud waard. Een

(eenmans-

ander voorbeeld is van collega-onder-

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

zaken uitgezonderd

nemer Van Slageren Keukens & Interi-

Zeeman Reclamegroep BV,

natuurlijk). Maar hier

eur. Op 10 februari ging hun prachtige

www.zrgbv.nl

ben je als werkgever

pand in vlammen op. Een ware nacht-

ook verantwoordelijk voor. Hoe aange-

merrie. Samen met hun medewerkers

Teksten:

namer jij het voor je medewerkers

waren ze vastbesloten hier sterker uit

Zeeman Reclamegroep BV,

maakt, hoe fijner zij het vinden om voor

te komen, met als resultaat dat ze twee

de firma te werken. Dat begint natuur-

weken later de werkzaamheden weer

Advertentie acquisitie:

lijk bij goede secundaire arbeidsvoor-

konden oppakken. Hoe waardevol is

Mocht u in het volgende nummer willen

waarden, maar bedrijfsfeestjes, atten-

dat!?

adverteren, nieuws willen plaatsen of

neming

belangrijke data door willen geven dan kunt

ties, waardering en ruimte om te lachen met elkaar zijn net zo belangrijk! Daar-

In deze uitgave van Noordkop in Zaken

mee groeit de saamhorigheid.

staan diverse andere voorbeelden van

u dat doen via menno@zrgbv.nl

bedrijven die lekker lopen mede dankzij Enige tijd geleden hebben wij veel wa-

goed personeel. Wellicht meteen een

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

terschade geleden. Hieruit bleek nog

moment van bezinning: ‘hoe ga jij ei-

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

maar een keer dat wij heel betrokken

genlijk met je medewerkers om?’.

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

medewerkers hebben. Zonder het te hoeven vragen, staken ze allemaal hun

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel Nozems

NOZEMS is nergens bang voor

S

amenwerken met familie is niet altijd een succes, maar

bediening en het restaurant voor. De

de broers Mario en Kees van der Veen durfden die uit-

rest eromheen doen we samen.” Een

daging wel aan. In februari 2020 hebben zij hun restaurant Nozems geopend. De horecagelegenheid zit op een prachtige locatie aan het begin van Den Helder in

onderneming runnen is wél iets nieuws voor het duo. “We hebben allebei ervaring met leidinggevende functies en veel verantwoordelijkheid, maar een

gebouw De Kamerheer. “Deze plek verkoopt zichzelf.

restaurant beginnen doe je niet ‘even

Aan ons de taak om hier met respect om te gaan en de gast de

zomaar’. Maar door onze ervaring en

aandacht te geven die hij verdient”, vertelt Kees.

kennis en de juiste mensen om ons heen te verzamelen, weten we dat we dit kunnen!”

4

De broers springen qua samenwerking

gemeen op één lijn. We zijn een geoliede

niet geheel in het diepe. “Bij Paal 6 en

machine”, laat Mario weten. “Daarnaast

Dezelfde visie

Woest werkten we ook al samen en dat

hebben we een duidelijke taakverde-

Beide heren dromen al lange tijd van

ging prima. We weten precies wat we

ling. Ik ben chef, dus de keuken is mijn

een eigen horecazaak. Kees: “Dat

aan elkaar hebben en zitten over het al-

domein. Kees heeft de leiding over de

hoefde niet perse samen. Toch is het zo

zaken | Magazine


artikel Nozems

gelopen en ik denk dat we een gouden combi zijn. We hebben dezelfde visie en zijn allebei aanpakkers.” Zelfs over de inrichting waren de broer het eens. “We wilden sowieso uniek zijn en neigden naar een klassieke look. Vooral niet te hip was ons motto! Samen met een interieurstylist zijn we om tafel gaan zitten en hebben we eigenlijk redelijk snel knopen kunnen doorhakken.” Het enige puntje was de grote draagpaal. Mario: “Die wilde ik niet in de keuken, omdat

kaart worden Elk seizoen zal de menu . Die trend vernieuwd”, legt Mario uit voort: “De zet Kees ook in de bar het seizoen. drankkaart sluit aan op andelijkse wisDaarnaast is er een ma ook regionale sel op de tap en zullen e passeren.” bieren en wijnen de revu

ik dan een flink deel zou moeten opofferen. Hij is nu opgenomen in het interieur van het restaurant en daar zijn wij beiden tevreden mee!”

zaken | Magazine

5


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel Nozems

Nét even anders

Goede voorbereiding

zems’ zijn gekomen, wordt er een ver-

Naast de eigen interieurstijl, is ook de

Voorafgaand aan de opening zijn er zo’n

wijzing naar de menukaart gemaakt.

keuken anders dan anders. “Men kan

drie proefavonden geweest. “We wilden

Daar staat het woord uitgelegd: ‘Als

bij ons 3, 4 en zelfs 5 gangen kiezen,

zo goed mogelijk voorbereid zijn, voor-

je denkt aan een stoere jongen, dan

maar een plain biefstukje staat ook op

dat we onze gasten welkom zouden he-

denk je aan een nozem. De nozem is

de kaart. Ik gebruik alleen verse en zelf-

ten. Eventuele problemen komen door

voor niets en niemand bang en doet

gemaakte ingrediënten. Daarnaast vind

te proefdraaien aan het licht en kun je

wat hij wil. Hij zal zich door niemand de

ik het belangrijk om veel met regionale

dus tackelen. Ook kan het personeel op

les laten lezen en al helemaal niet door

producten te werken. Elk seizoen zal

deze manier aan elkaar wennen, waar-

iemand met autoriteit. De nozem weet

de menukaart worden vernieuwd”, legt

door er langzaam maar zeker routine

dat hij een nozem is en is daar trots op.’

Mario uit. Die trend zet Kees ook in de

ontstaat”, legt Mario uit. Zijn broer vult

“Dat zijn wij! Nozems”, besluit Kees met

bar voort: “De drankkaart sluit aan op

hem aan: “En zo wisten we zeker dat we

een glimlach.

het seizoen. Daarnaast is er een maan-

er klaar voor waren om open te gaan!” Meer informatie

delijkse wissel op de tap en zullen ook regionale bieren en wijnen de revue

’’Dat zijn wij”

(en online reserveren):

passeren.”

Op de vraag hoe ze aan de naam ‘No-

www.nozems.nl.

zaken | Magazine

7


artikel Rabo Circulair Ondernemen Challenge

Tekst: René Kistemaker, beeld: Bertil van Beek

Biesheuvel Knoflook

Rabo Circulair Ondernemen Challenge Op 4 november 2019 zijn 23 bedrijven uit Noord-Holland Noord gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge; een initiatief van Rabobank, KPMG en de Provincie Noord-Holland. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen. De aanpak voorziet in een scan door KPMG bij elk bedrijf en twee gezamenlijke workshops. Op 7 april 2020 sluiten de 23 deelnemers de challen-

Samen zoeken naar circulaire kansen Circulair ondernemen biedt in onze provincie veel kansen. Dat blijkt uit een onderzoek van Rabobank en KPMG. De regioscan vormt de basis van de Rabo Circulair Ondernemen Challenge.

ge af en presenteren zij hun toekomstplannen aan elkaar. Als inleiding tot de challenge heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd in Noord-Holland Noord naar de kansen voor een circulaire economie. Daaruit blijkt dat deze regio een solide basis heeft aan initiatieven en organisaties om een circulaire economie tot volle bloei te brengen.

Biesheuvel Knoflook uit Slootdorp is één van de enthousiaste

Interesse in de scan, wilt u meer informatie

deelnemers. Een reportage.

of wilt u graag de slotbijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail naar communicatie. waterland@rabobank.nl.

8

zaken | Magazine


Uitgebreide productenlijn

Bas Apeldoorn. ‘Biesheuvel Knoflook is

bedrijfspand aan de

Een deel van de oogst wordt sinds 2012

een mooi, innovatief bedrijf dat, als het

Westerterpweg

bin-

verwerkt tot gehakte verse knoflook en

gaat om circulair ondernemen, een in-

nenloopt, wordt on-

in potjes afgevuld. Het succes hiervan

spirerend voorbeeld kan zijn.’

middellijk getrakteerd

heeft geleid tot een uitgebreide pro-

op de geur van knof-

ductenlijn die door Biesheuvel Knoflook

Afzet in toekomst borgen

look. ‘Verse knoflook,’

in eigen huis wordt gemaakt: van mari-

‘Circulair ondernemen biedt veel kan-

benadrukt Arjan Biesheuvel (53). ‘Dus

nade, aïoli tot sauzen. De producten zijn

sen,’ vervolgt Apeldoorn. ‘Niet zozeer

geen gedroogde knoflookbolletjes in

te koop in winkels, online en in de eigen

om meer te kunnen produceren, maar

een netje, maar verse sappige witte

winkel in Slootdorp. ‘We steken veel tijd

vooral om de afzet in de toekomst te

bollen met een mooie groene stengel.

in productontwikkeling en we willen

borgen. Regelgeving neemt toe, afne-

Fris en mild van smaak.’ Biesheuvel

ons hierin blijven vernieuwen,’ zegt de

mers worden kritischer en het verlagen

maakt er geen geheim van: de lek-

ondernemer. Innovatie en duurzaam-

van de footprint wordt een steeds be-

kerste verse knoflook komt uit Sloot-

heid gaan bij het Slootdorper bedrijf

langrijker item. Wij willen ondernemers

dorp. Sinds 1986 legt hij zich toe op

hand in hand: ‘We zijn altijd op zoek naar

graag helpen bij het zoeken en waarma-

de knoflookteelt en inmiddels is het

nieuwe knoflookrassen en naar manie-

ken van circulaire kansen, onder meer

bedrijf goed voor een gemiddelde pro-

ren om het complete proces, van plan-

via deze challenge.’

ductie van 500 ton per jaar. ‘Ons land

ten tot afleveren, zo duurzaam mogelijk

telt slechts een drietal soortgelijke on-

te laten verlopen. Zo hebben we op dit

Onderdeel van de challenge is een scan

dernemingen, dus de kennis over deze

moment cellen die worden gekoeld met

die in beeld brengt welke circulaire mo-

teelt vind je niet om de hoek. Je moet

natuurlijke middelen. Verder kunnen we

gelijkheden een bedrijf heeft. ‘In ons

alles zelf uitvinden. Het hebben van

de lithiumaccu’s van onze heftrucks ook

geval kwamen er verschillende zaken

goede connecties, binnen en buiten de

overdag opladen en liggen er duizend

aan het licht,’ vertelt Arjan Biesheuvel.

landsgrenzen, is heel belangrijk.’ Juist

zonnepanelen op het dak.’

‘Zo zouden we restafval op verschillen-

dat is volgens hem ook de kracht van de

artikel Rabo Circulair Ondernemen Challenge

W

ie het indrukwekkende

de manieren kunnen hergebruiken. Het

Rabo Circulair Ondernemen Challenge:

Met de productie van knoflookpuree

materiaal bevat namelijk onder meer

ondernemers uit verschillende bran-

zette het bedrijf jaren geleden bewust

een stof die werkt als een natuurlijk

ches kunnen kennis overdragen en van

de eerste stap naar circulair onderne-

antibioticum. Daarnaast zouden we iets

elkaar leren.

men. ‘Het was voor ons dé manier om

kunnen doen met de geurstoffen in het

ook knoflook met schoonheidsfoutjes

product. Verder willen we kijken naar

Verse Nederlandse knoflook is er van

te gebruiken en afval te beperken,’ stelt

hoe we verpakkingsmaterialen kunnen

juni tot december. Na de oogst in juni

Biesheuvel. ‘Circulair ondernemen heeft

recyclen. Het zijn ideeën die het uitwer-

wordt het product bewaard in speciale

de toekomst. We zullen er met z’n allen

ken meer dan waard zijn.’

ULO-cellen. In deze cellen blijft de knof-

iets aan moeten doen om de wereld

look zeer vers, dankzij een uiterst laag

leefbaar te houden, ieder op zijn eigen

‘Door met elkaar in gesprek te gaan

zuurstofgehalte. Buiten de genoemde

manier. Om die reden hebben wij ons

over circulair ondernemen, doe je al

periode wordt, in opdracht van Bies-

aangemeld voor de Rabo Circulair On-

veel,’ stelt Bas Apeldoorn. ‘Je gaat, door

heuvel, knoflook geteeld in onder meer

dernemen Challenge.’ Het was Account-

mee te doen aan deze challenge, auto-

landen in Afrika. De knoflook vindt gre-

manager Food & Agri Bas Apeldoorn van

matisch anders naar je bedrijf kijken.’

tig aftrek in vele grote (inter)nationale

Rabobank Kop van Noord-Holland die

In april wordt de Rabo Circulair Onder-

supermarktketens. ‘Verse knoflook is

de ondernemer attent maakte op deze

nemen Challenge afgerond. ‘Maar dan

veel milder, gezonder dan gedroogde

challenge. ‘Wij zijn als bank zeer geïnte-

stopt het voor ons niet,’ zegt Arjan Bies-

knoflook en je ruikt er veel minder van

resseerd in een circulaire economie en

heuvel. ‘Sterker nog, deze challenge is

uit de mond,’ vat Biesheuvel de kracht

zien de noodzaak van een verdere ver-

het begin van een nog duurzamere toe-

van zijn product samen.

duurzaming van het bedrijfsleven,’ zegt

komst. Hoe mooi is dat?’

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl ce

rvi

se urs

24 u

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

s

ker

er ogw

o

en h

eig

De aandacht van een klein kantoor...

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


- column -

Op zoek naar personeel?

helpt!

column baantjesmarkt.nl

Baantjesmarkt.nl

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er steeds vaker tegen aan: waar vind ik in deze drukke tijden personeel? Baantjesmarkt.nl springt hier op in en biedt een platform waar werkgevers en werkzoekers met elkaar in contact worden gebracht. Op de overzichtelijke website ziet een werkgever precies wie wanneer beschikbaar is. Selecteren kan op basis van regio, ervaring en beschikbaarheid. Kortom: vind in een oogopslag het aanbod aan werkzoekenden uit je eigen regio.

V

raag en aanbod sluiten vaak beter op elkaar

vakanties zijn ze vaak wel beschikbaar. Anderen wer-

aan dan het lijkt”, geeft Frank Hoogeboom -

ken graag juist als de kinderen op school zitten en weer

oprichter van Baantjesmarkt.nl - aan. “Ik ben

anderen zijn alleen ‘s avonds beschikbaar. Het is soms

zelf ondernemer, ik heb een tuinbouwbedrijf

even puzzelen maar met ons platform en de eenvoudige

in Warmenhuizen en ik kan in bepaalde pe-

zoekmethode’s zijn de juiste mensen zo gevonden. Snel,

riodes wel wat extra handen gebruiken. Uit

overzichtelijk en eenvoudig! Geef je voorkeuren door en

eigen ervaring weet ik dat het in die drukke

bekijk het ruime aanbod aan personeel in jouw regio en

periodes lastig is om personeel te vinden. Maar, waar

vraag de werkzoekenden via de chatfunctie op de web-

voor mij het seizoen begint, is het voor een andere on-

site direct om meer informatie.”

dernemer juist een rustige periode. Door het zo te bekijken, kunnen bedrijven uit een regio samen regelmatiger

Hoe werkt het?

werk bieden aan parttime- en seizoensmedewerkers en

Werkzoekenden kunnen zich gratis inschrijven door

is het voor bedrijven eenvoudiger om personeel te vin-

een profiel aan te maken. In het rooster geven zij aan

den. Vanuit dit oogpunt heb ik Baantjesmarkt.nl opgezet.”

wanneer zij in de komende periode beschikbaar zijn om te werken. Vervolgens kunnen zij hier zelf op zoek gaan

Platform

naar een geschikte vacature en een potentiële werkge-

Baantjesmarkt.nl is sinds begin dit jaar live. Het is geen

ver benaderen óf zij wachten af tot een werkgever met

uitzendbureau maar een platform. “We richten ons

hen contact opneemt. Doormiddel van de handige chat-

hoofdzakelijk op het MKB, op bedrijven die op zoek zijn

functie op de website kunnen voorwaarden, voorkeu-

naar parttime- en seizoenspersoneel in de horeca, de

ren en wensen direct besproken worden. Werkgevers

agrarische sector, toerisme en de detailhandel”, aldus

kunnen zich inschrijven voor een abonnement waarbij

Hoogeboom.

zij toegang krijgen tot de profielen (voornaam, leeftijd, geslacht, ervaring, opleiding en beschikbaarheid) van

Snel en overzichtelijk

de werkzoekenden. Doormiddel van een filtertoepassing

Zoveel mensen, zoveel wensen. Baantjesmarkt.nl brengt

kunnen zij op zoek gaan naar een geschikte werknemer

vraag en aanbod bij elkaar en brengt werkgevers en

en kunnen zij middels de chatfunctie in contact komen

werknemers met elkaar in contact. Werknemers geven

met de werkzoekende. Tevens kunnen werkgevers te-

op de website zelf aan wanneer zij beschikbaar zijn. Zo

gen betaling een vacature plaatsen. Na registratie krijgt

ontstaat er een overzicht van werkzoekenden waarbij

een werkgever gratis de mogelijkheid om een vacature

werkgevers in een oogopslag zien wanneer iemand be-

te plaatsen voor een duur van vier weken!

schikbaar is. “Scholieren en studenten willen wel wer-

ken, maar wanneer het hen uitkomt. Dus niet tijdens

Kijk voor meer informatie op www.baantjesmarkt.nl of

schooltijden, maar in de weekenden en tijdens de school-

mail naar info@baantjesmarkt.nl.

zaken | Magazine

11


ADvertenties

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

12

zaken | Magazine


artikel Bedrijvenpark Kooypunt

Open Dag op Bedrijvenpark Kooypunt en Den Helder Airport Een kijkje achter de schermen bij interessante bedrijven én vele leuke activiteiten te doen op zaterdag 18 april tijdens de Open Dag.

Kooypunt en Den Helder Airport is een groot gebied met een diversiteit aan bedrijven. We laten graag zien wat we hier allemaal te bieden hebben. We zien deze Open Dag ook als een stukje reclame naar de toekomstige werknemers. We laten op deze manier

vereniging Kooypunt in samenwerking

Ontdekkingsreis op het bedrijvenpark

met vele ondernemers een Open Dag

Het bestuur bestaat uit Jacques de

bedrijven er allemaal in Den Helder

op Bedrijvenpark Kooypunt en Den

Waal (NoordWest Services & Secu-

gevestigd zijn waar je bij wilt werken!”

Helder Airport! Van 11.00-16.00 uur

rity), Marco Bakker (Omnyacc), René

kunnen bezoekers een kijkje nemen

de Visser (Rabobank Kop van Noord-

Deelnemende bedrijven

bij verschillende bedrijven en zijn er

Holland), Lisenka van der Wilt (P. Smit

Op het bedrijvenpark Kooypunt en Den

tal van activiteiten te doen. “We willen

BV), Conny van den Hoff (Den Hel-

Helder Airport zijn ontzettend veel

iedereen uit Den Helder en omgeving

der Airport), Theo Leek (Molenaar en

interessante bedrijven die zeker een

laten zien wat hier gebeurt en dat er

Leek) en Anita Veenendaal (OneCircle/

kijkje waard zijn. Veel van deze bedrij-

veel bedrijvigheid is ’’, zeggen de be-

Keykeg). Jacques de Waal over de op-

ven zijn normaal niet open voor pu-

stuursleden van Ondernemersvereni-

zet: “Het is de eerste keer dat we een

bliek, maar tijdens de open dag kan je

ging Kooypunt.

Open Dag organiseren. Bedrijvenpark

een kijkje achter de schermen nemen!

Zaterdag 18 april houdt Ondernemers-

zien wat voor verschillende en mooie

zaken | Magazine

13


HĂŠt voordelige alternatief bezorging door heel nederland

10 zegels e 6,50 www.nhpost.nl


artikel Bedrijvenpark Kooypunt

ven die deelnemen

foodtrucks en foodkraampjes met

aan de Open Dag zijn

heerlijke hapjes en drankjes. Voor kin-

Den Helder Airport,

deren tot 12 jaar worden er leuke ac-

Renewi

Offshore,

tiviteiten georganiseerd. Zo kunnen

Gemeente Den Hel-

ze een muntje krijgen om een gratis

der, Rabobank Kop

ijsje te halen bij de McDonalds, hun

van

Noord-Holland,

energie kwijt op springkussens, zich

opleidingen,

laten schminken, limonade halen bij de

Omnyacc, P. Smit BV,

limonadekraam of mee doen aan een

Port of Den Helder,

kleurwedstrijd. Ook geeft de Brand-

Noordwest Services

weer diverse coole demonstraties.

TEDU

& Security, OneCircle /Keykeg, Molenaar en Zo krijg je een rondleiding bij het distri-

Leek, Jongejans Luchttechniek en

Abseilen en een helikoptervlucht winnen

butiecentrum van Vepa Bins & Braspa,

Boels. En er komen zeker nog bedrijven

Daarnaast kan je tijdens de Open

die het grootste en meest gevarieerde

bij die meedoen.

Dag abseilen van het Rabobank-/ Ge-

assortiment aan afvalbakken, gardero-

meente gebouw. Of tegen betaling een rondvlucht maken bij Den Helder

venbussen, kunstplanten, displays en

Allemaal leuke activiteiten te beleven!

interieurverzorgingsproducten binnen

Er is een centrale tent op het terrein

zelfde middag kunnen bezoekers een

Europa heeft. Of breng een bezoek aan

naast de McDonalds. Hier is het infor-

rondvlucht met een helikopter winnen

Witkamp Dienstverleners, specialist in

matiepunt, een foodplein en zijn de

boven Den Helder, verzorgd door CHC

glas-, gevel & interieurreiniging. Zij ge-

kinderactiviteiten. Bezoekers kunnen

Helikopter. Er is dus genoeg te beleven

ven demo’s met hogedruk units en je

bij het informatiepunt een plattegrond

tijdens de Open Dag op Bedrijvenpark

kan met een hoogwerker mee de lucht

ophalen van het bedrijvenpark waar

Kooypunt en Den Helder Airport! Kijk

in, om van een mooi uitzicht over het

alle deelnemende bedrijven op staan.

voor meer informatie op www.ovkooy-

Kooypunt te genieten. Andere bedrij-

Op het foodplein staan verschillende

punt.nl/opendag.

besystemen, kantooraccessoires, brie-

Airport. En is er een winactie! Die-

zaken | Magazine

15


AGW is een nieuw, no-nonsense

Bedrijfsautomatisering

AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

Hosted Exchange Online Backup

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Drs. F. Bijlweg 242a | 1784 MC Den Helder Tel. 0223 - 20 00 04 | E-mail: info@lowsea.nl

www.lowsea.nl

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

!

088 - 227 07 00

en

l a r “Alles” gaat st

Passie voor auto’s Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • E geha@planet.nl • W autobedrijfgeha.nl


column frank buschman

Is het alweer vrijdag?

Frank Buschman Smeders Internet

Wij werken in een markt die snel veranderd. Wat nu hip en happening is, is over 2 jaar misschien alweer dik achterhaald. Niet alleen trends veranderen snel, de techniek achter ons werk verandert nog veel sneller. Daarom is het belangrijk dat we constant bezig zijn met ons product te verbeteren en onze kennis verder te ontwikkelen. Eigenlijk moeten we daar elke week tijd aan besteden.

M

aarja, elke week tijd vinden

lid die de sessie verzorgt en ons meeneemt in zijn of

om aan je eigen innovatie te

haar onderzoek. We moeten dus ook echt elke week

werken schiet er wel eens bij

tijd reserveren om hieraan te werken. Dit, lieve men-

in. Het werk gaat door en voor

sen, kan ik iedere ondernemer van harte aanbevelen.

je het weet zit je alweer aan de

Het is een ontzettend goede aanjager om innovatie on

vrijdagmiddagborrel.

top of mind te houden. De sessies zijn leuk om te geven en te volgen. Ik merk dat we elkaar uitdagen om steeds

Toch is er binnen onze club veel ruimte om jezelf te

weer iets tofs neer te zetten en elkaar te verbazen.

ontwikkelen, tijd te investeren om je iets eigen te ma-

Soms sluit er ook wel een iemand ‘van buiten’ aan. Heb

ken en te experimenteren met nieuwe techniek. Een

je weer een heel ander verhaal.

paar jaar geleden hebben we daarbij onze vrijdagmiddag ‘Smedersessie’ geïntroduceerd. Als je dan toch wat

Dus neem jij je ook steeds voor om meer tijd vrij te ma-

hebt zitten experimenteren, kun je er meteen een pre-

ken zodat je mensen zich kunnen ontwikkelen? Maak

sentatie over geven. Elke week is er een ander team-

er een vrijdagmiddagborrel met inhoud van.

zaken | Magazine

17artikel de kop werkt

Theo Meskers

Op kop.nl zet onze regio integraal op de kaart Als u straks online gaat, kunt u kennismaken met Opkop.nl Dit is een nieuw digitaal platform voor de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Het biedt een overzicht van carrièrekansen, leerkansen en stagekansen. Gekoppeld aan informatie over de fantastische leefomgeving in onze regio en de aantrekkelijke woningmarkt. Waarmee we ons onderscheiden van andere regio’s. Het platform maakt sinds de introductie in januari een vliegende start. Al ruim 250 bedrijven

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

hebben zich als aantrekkelijke werkgever geregistreerd. dat het aantal gemeenten in de Kop van

Met het UWV en de Werkgever Service

Noord-Holland werd teruggebracht van

Punten zijn we als lokale overheid regio-

9 naar 4: Texel, Den Helder, Hollands

breed actief om werkzoekenden en on-

Kroon en Schagen. Dat maakte de weg

dernemers te koppelen. Maar dat gaat

vrij voor een gemeenschappelijk beleid

steeds lastiger. Sneller en sterker dan

voor de ontwikkeling van onze regio.

we hadden kunnen vermoeden, heeft

We wilden niet langer denken over be-

de arbeidsmarkt zich ontwikkeld tot

volkingskrimp, maar over groei. En dat

de achilleshiel van onze economie. De

vanuit 1 visie en 1 budget. Ondersteund

groeiperspectieven in onze speerpunt-

Opkop.nl is een logische stap voor onze

door wethouders en burgemeesters van

sectoren zijn duidelijk, maar: waar halen

regio. De krant meldde het al. Het aantal

alle gemeenten.

we de mensen vandaan?

Zowel Den Helder als Hollands Kroon liet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken

Daarom was actie noodzakelijk. Van-

over 2019 een stijging zien van ca. 600

steunde ons in een onderzoek waarin

wege het grote aantal familiebedrijven

personen. En realiseert u zich dat het

we uitvonden waar onze kansen lig-

in het mkb in de Kop van Noord-Holland

hier niet bij blijft. Zoals ik in dit magazine

gen om onze economie en bevolking

hebben de gemeenten besloten hierin

al enkele jaren betoog, heeft de regio de

te versterken. Eén van de belangrijkste

de regierol te pakken. Dat doen we met

wind in de zeilen. Een onderscheidende

adviezen: zorg er voor dat onderwijs en

een programmatische aanpak: Match

rol in de BV Nederland, een goed bereik-

arbeidsmarkt beter op elkaar gaan aan-

2020.

bare en landschappelijk aantrekkelijke

sluiten en zet in op de groeisectoren

regio waar je nog kunt wonen voor een

van de toekomst: maritiem en energie,

Ook hebben we nagedacht over een on-

voor velen betaalbare prijs. We staan er

agri-food, zorg en leisure, de vrijetijds-

derscheidend profiel. Omdat we er met

goed op. Dat wordt ontdekt door steeds

economie. Advies 2: neem planologische

z’n allen bovenop zitten hebben we nau-

meer mensen.

beperkingen weg en geef ruimte aan de

welijks in de gaten dat de economie in

bedrijvigheid. Advies 3: organiseer de

onze regio -meer dan in andere regio’s-

arbeidsmarkt.

het antwoord geeft op maatschappelijk

inwoners in de Noordkop groeit weer.

Misschien kunt u zich nog herinneren

zaken | Magazine

19


ADvertenties

BARST! KAPOTTE RUIT? Havenkade 9, 1775 BA Middenmeer Tel.: (0227) 502844 APK • ONDERHOUD • REPARATIES AIRCO ONDERHOUD & REPARATIES STORINGSDIAGNOSE & REPARATIES BANDEN, VELGEN & OPSLAG

BEL ONS, OOK VOOR 24 UURS SERVICE!

Industrieweg 8a | 1785 AG Den Helder | telefoon 0223 612483

www.glascentrum.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


artikel de kop werkt

zeer relevante en uitdagende vraag-

zaam kunnen genieten in een water-

voor velen betaalbare woningen. Een

stukken. Zoals:

rijk gebied, omringd door drie kusten.

buitenkans voor inwoners van de Rand-

Waaronder het werelderfgoed Wad-

stad.

- Hoe bewaken we de veiligheid van ons

denzee met daarin de exclusieve wad-

land in een veranderende wereldorde?

deneiland Texel. Dat unieke landschap

Nu gaat het er om onze doelgroepen te

Dat doen we vooral dankzij de hoog-

ligt in…. De Kop van Noord-Holland

overtuigen van hun kansen. De doel-

waardige techniek bij de Koninklijke Marine in…. De Kop van Noord-Holland

groepen zijn studenten en junior- en - En tot slot: hoe vergaren we weten-

senior professionals uit de Noordkop,

schappelijke kennis over o.a. onze

maar juist ook van daarbuiten. Overtui-

- Hoe zorgen we voor voldoende voed-

zeeën en oceanen en de genezing van

gen doe je niet van vandaag op morgen.

sel op een steeds vollere aardbodem,

levensbedreigende ziekten met nucle-

Dat kost tijd en het heeft massa nodig.

waar goed water schaars is? Hoe voor-

aire technieken? Dat weten we en dat

De Noordkop moet vanuit een brede

zien we Aziatische en Afrikaanse ge-

doen we in: de Kop van Noord-Holland.

basis zichtbaar worden op het internet. Daarom gaat het erom dat werkgevers

zinnen in opkomende economieën van Met deze voorbeelden wordt duidelijk

in onze regio Op Kop.nl collectief benut-

pelen? Dat doen we met dank aan de

hoezeer de Kop van Noord-Holland er-

ten. Dat is niet gratis, maar de bedrijven

onvoorstelbaar innovatieve agrifood-

toe doet. Mensen die hier werken heb-

hoeven er niets voor te betalen.

sector in ….. de Kop van Noord-Holland.

ben niet alleen een leuke baan. Er is

voldoende groentezaden en aardap-

een dimensie, die hun job meerwaarde

Want: als trekker van dit project ben ik

- Hoe gaan we om met de veilige opslag

geeft. Ze leveren, van beveiliging tot

blij dat de vier gemeenteraden en de

van onze digitale informatiebestan-

engineering, direct of indirect een bij-

provinciale staten van Noord-Holland

den? Dat doen we in ‘the cloud’. En die

drage aan een maatschappelijk relevant

voor dit project samen 750.000 euro

staat in: de Kop van Noord-Holland.

product. Bij bedrijven en instellingen die

aan belastinggeld beschikbaar hebben

behoren tot de top in hun sector. Koplo-

gesteld. Daarmee zijn we in staat dit

- Nederland moet van het gas af. Wat is

pers.

platform minimaal drie jaar in de lucht te houden en te ondersteunen met een

het alternatief? Vanaf de windparken

doorlopende online mediacampagne.

op de Noordzee wordt elektriciteit via

Vanuit dit besef is gebouwd aan een

waterstof naar de kust gebracht. De

digitaal platform voor de arbeidsmarkt

BV Nederland kan terugvallen op een

in de Kop van Noord-Holland. Op Kop!

Dus… Als u het serieus meent met het

nieuwe energiehub: de Kop van Noord-

Niet zomaar een vacaturebank voor de

groeiperspectief van uw bedrijf en net

Holland.

Noordkop, maar een integraal platform,

als ik overtuigd bent van de potentie van

dat de sectoren presenteert, de bedrij-

de Noordkop: sluit u dan aan. Doe mee

- Hoe zorgen we voor voldoende ruimte,

ven, maar ook de goede bereikbaarheid

en kom samen met uw collega-onder-

waar mensen uit heel Europa duur-

en kwaliteit van de woonomgeving met

nemers Op Kop.

zaken | Magazine

21


artikel Ontwikkelingsbedrijf NHN

D

e energietransitie gaat verder dan het plaatsen van zonnepanelen op bedrijventerreinen. “De eerste stap is meestal collectieve inkoop van zonnepanelen. Maar er is veel meer winst te behalen op het gebied van energieopwekking en duurzame warmte. Energievoorziening in eigen hand, dat spreekt ondernemers aan.” Nico Meester van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over energietransitie als verdienmodel. Noord-Holland

energietransitie op bedrijventerreinen

er heel veel ruimte. Ik ga met de onder-

Noord is in het leven geroepen door

aan te jagen”, aldus Nico Meester. “In

nemersverenigingen om de tafel zitten

achttien gemeenten en de provincie om

Noord-Holland Noord zijn honderd be-

om te kijken: kunnen we collectieve pro-

de economie in de regio te stimuleren.

drijventerreinen. Daar staan gebouwen

jecten realiseren om zonnepanelen op

“De provincie heeft ons gevraagd om de

met grote gevels en daken. Voor zon is

daken te krijgen?”

Ontwikkelingsbedrijf

22

zaken | Magazine


artikel Ontwikkelingsbedrijf NHN

daar worden ondernemers warm van” Windmolens op de bedrijventerreinen

een doorkijkje naar de toekomst. Bij

zijn op zich ook een optie. “Als de nor-

voldoende gezamenlijke energieopwek

men veranderen, zullen er mogelijk-

kunnen de ondernemers gezamenlijk

heden ontstaan voor windmolens op

de pieken scheren. Dat wil zeggen: min-

bedrijventerreinen’, aldus Meester. “De

der of lagere pieken. Dan gaan de aan-

provinciale norm is nu minimaal 600

sluitkosten ook naar beneden. Verder

meter van windmolen tot woonbebou-

houden ze het geld dat ze aan energie

wing. Maar misschien is er wel draag-

besteden in de lokale gemeenschap. Ze

vlak om te onderzoeken of windmolens

worden steeds onafhankelijker. Onder-

dichter bij woningen ook haalbaar zijn,

nemers vinden dat heel aantrekkelijk.”

bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Dat kan jaren duren. En ik wil slagen maken.

Energietransitie als verdienmodel dus.

We richten ons dus eerst op het laag-

En als economische impuls. “Op dit mo-

hangend fruit: de zonnepanelen.”

ment zie je dat bedrijven omschakelen. Installatiebedrijven richten zich op de

“Als de normen veranderen, zullen er mogelijkheden ontstaan voor windmolens op bedrijventerreinen’, aldus Meester. ’’De provinciale norm is nu minimaal 600 meter van windmolen tot woonbebouwing. Maar misschien is er wel draagvlak om te onderzoeken of windmolens dichter bij woningen ook haalbaar zijn, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

Bedrijven kunnen de panelen uiteraard

nieuwe technieken en ICT-bedrijven op

ook zelf laten plaatsen. Maar in de prak-

platforms voor energiemanagement. De

tijk komt het er niet van. Pas drie tot vier

provincie kan hierbij ondersteunen door

procent van de daken op de bedrijven-

een paar heldere juridische formats en

terreinen is belegd met panelen. “Daar-

ICT-programma’s te ontwikkelen, waar-

om zeggen we: doe het collectief, dat is

mee ondernemers de energieopwek

makkelijker. Bovendien leggen we met

en -uitwisseling op hun bedrijfsterrein

zo’n collectief de basis om de volgende

kunnen regelen. Dat kan bedrijven over

stap te maken: samen naar een lokaal

de drempel helpen. Ook een revolving

energieplatform. De ondernemers kun-

fund is wenselijk: energieplatforms

nen op hun terrein decentraal energie

moeten financiering kunnen krijgen om

De vraag is nu: hoe gaan we de transi-

opwekken en onderling energie uitwis-

te investeren in windmolens of zonne-

tie daadwerkelijk uitvoeren? Ik vind het

selen. Ze schakelen daarmee allerlei op-

panelen.”

fascinerend. Ik ben nu anderhalf jaar

Die discussie hebben we wel gehad.

met dit project bezig en heb heel veel

slagen en tussenpartijen uit. Energievoorziening in eigen hand, dat spreekt

Hoog op de agenda

ontwikkeling gezien, ook in mentaliteit.

ondernemers aan.”

Al met al begint het verhaal van de

Dat komt niet alleen door de RES, maar

energietransitie steeds meer te leven,

in de RES komt het wel allemaal samen.

Energietransitie als verdienmodel

zeker ook bij ondernemers, consta-

Zo’n RES geeft de urgentie aan en zorgt

Dat is het aardige, vindt Meester. “Ik be-

teert Meester. “Eerst was de discussie:

dat het onderwerp overal hoog op de

gin over zonnepanelen en eindig met

is energietransitie wel noodzakelijk?

agenda staat.”

zaken | Magazine

23


Een glas helder(s) notariaat Óók voor:

kwaliteit en service

• estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatie Slootvaartweg 7 1774 PC Slootdorp tel. 06 - 53 16 33 39

www.timmerbedrijfverbruggen.nl


Ook regio Noord-Holland Noord profiteert

De Netherlands Foreign Investment Agency

Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-

(NFIA) publiceerde recent mooie resultaten over

land Noord is blij met de resultaten van het Invest in Holland

2019. Zo kozen in 2019 397 internationale ondernemingen - zoals Fresenius, FujiFilm Irvine Scientific en Swisscom - met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor ons land. Deze bedrijven

Netwerk: “Voor internationale bedrijven is onze regio heel aantrekkelijk. Dichtbij Amsterdam, goede infrastructuur en betaalbaar. Dan is het belangrijk dat deze kwaliteiten ook landelijk herkend en uitgedragen worden. De ontwikkelingen rond de Energy & Health Campus in Petten zijn met name interessant

verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 di-

voor internationale bedrijven in de Life Science & Health (LSH)

recte banen te creëren en 4,3 miljard euro in hun

sector. Dan is het goed om deel uit te maken van het landelijke

projecten te investeren. In de regio Holland boven

acquisitie team zodat ook onze regionale propositie wordt mee-

Amsterdam zijn Pall Medistad, Google en Microsoft goed voor zo’n 2.5 miljard aan investeringen en uitbreiding van zo’n 300 arbeidsplaatsen. Dus ook in onze regio geven internationale bedrijven een boost aan het investeringsklimaat.

artikel Ontwikkelingsbedrijf NHN

Recordaantal buitenlandse bedrijven kiest voor Nederland

genomen en we de krachten bundelen.”

Aandacht voor buitenlandse bedrijven blijft belangrijk In een globaliserende en digitale wereld is Nederland, als handelsland bij uitstek, afhankelijk van de internationale economie voor zijn toekomstige welvaart. Daarbinnen komt steeds meer aandacht voor buitenlandse bedrijven en het Nederlandse

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK)

vestigingsklimaat. Uit onderzoek blijkt dat internationale on-

kijkt positief terug op de resultaten over 2019: “Ik ben blij met

dernemingen een positieve bijdrage aan onze economie en

het acquisitiewerk van het Invest in Holland netwerk en de

samenleving leveren. Zo blijkt uit verschillende CBS-cijfers dat

NFIA. Buitenlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage

deze buitenlandse bedrijven goed zijn voor circa 18 procent

aan onze economie. Zo zijn ze bijvoorbeeld goed voor 30%

van de toegevoegde waarde van onze economie, dat deze be-

van de totale private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in

drijven hun werknemers gemiddeld 7 procent meer betalen en

Nederland. Dit draagt bij aan het oplossen van de uitdagingen

dat ze relatief vaak voorop lopen op het gebied van onderzoek

waar wij als land voor staan en aan ons toekomstig verdien-

en technologie. In Nederland zijn iets minder dan één miljoen

vermogen. Daarom moeten we zorgen dat Nederland een aan-

mensen werkzaam bij buitenlandse bedrijven. Daarnaast zijn

trekkelijk land blijft om te wonen, werken en ondernemen, ook

deze bedrijven nog eens goed voor 500.000 indirecte banen in

internationaal. Hier werk ik continu aan met het Nederlandse

Nederland bij toeleveranciers, vooral bij het Nederlandse Mid-

bedrijvenbeleid en onze Groeistrategie.”

den- en Kleinbedrijf.

Invest in Holland-netwerk

NFIA Commissaris Nijland: “Net als deze vele buitenlandse be-

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord maakt deel uit

drijven is het zaak dat Nederland zich ook blijft richten op een

van het Invest in Holland-netwerk. Naast NHN bestaat het In-

internationale toekomst. De bedrijven waarmee wij werken

vest in Holland netwerk uit: NFIA, NOM, Oost NL, amsterdam

leveren elk een unieke en concrete bijdrage aan onderwerpen

inbusiness, InnovationQuarter, The Hague Business Agency,

die we allemaal belangrijk vinden, denk aan het zorgen voor

Rotterdam Partners, Utrecht Region, BOM, Invest in Zeeland,

werk en het doen van innovatief onderzoek naar maatschap-

LIOF, Horizon! en Nederland Distributie Land. De meest recente

pelijk belangrijke opgaven. Ze werken samen met Nederlandse

successen van vestigingen in onze regio zijn de uitbreiding van

bedrijven, versterken onze internationale kennisclusters en zijn

Microsoft, de investeringen van Google op AgriportA7 en de

onderdeel van regionale ecosystemen. Dit soort bedrijven en

uitbreiding van Pall Medistad in Medemblik. Met veel interna-

hun mensen zijn belangrijk voor ons allemaal. Het is van belang

tionale bedrijven in de regio wordt contact onderhouden zodat

dat in het oog te houden voor onze toekomstige economie en

tijdig kan worden ingespeeld op eventuele uitbreidings- en ver-

vestigingsklimaat.”

plaatsingsplannen van de bedrijven. zaken | Magazine

25


Tijdens Tijdens de KBBBD stellen bedrijven uit Noord deuren de KBBBD stellen bedrijven uitNoord-Holland Noord-Holland Noord hunhun deuren open! open!

5 t/m 10oktober oktober 2020 5 t/m 10 2020 Doet u ook mee met uw bedrijf?

Doet u ook mee met uw bedrijf?

www.kbbbd.nl

www.kbbbd.nl #KBBBD voor wie? • Voor inwoners die meer willen weten over bedrijven uit hun omgeving. • Voor #KBBBD voorscholieren wie? en studenten die een beeld willen vormen van hun toekomst. • inwoners Voor werkzoekenden op zoekweten naar een volgende werkgever. • Voor die meer willen over bedrijven uit hun omgeving. • Maar ook voor bekenden, vrienden en familie die de trots van regionale • Voor scholieren en studenten die een beeld willen vormen van hun toekomst. ondernemers willen ervaren.

• •

Voor werkzoekenden op zoek naar een volgende werkgever. Maar ook voor bekenden, vrienden en familie die de trots van regionale ondernemers willen ervaren.


artikel Open Bedrijven dagen

Laat het zien tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2020! Van 5 t/m 10 oktober 2020 ontmoeten inwoners, bedrijven en onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Na drie succesvolle edities in West-Friesland openen ook bedrijven in de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland hun deuren. Aan de editie van 2019 in WestFriesland deden ruim 80 bedrijven mee, gezamenlijk ontvingen zij meer dan 1800 bezoekers! Dus bent u trots op uw bedrijf en wilt u laten zien wat u doet? Open dan, net als vele andere regionale bedrijven, ook uw deuren in oktober! Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Da-

de regio vooral nog bekend staan onder

bepaalt zelf welke dag(en) bezoekers

gen (KBBBD) kunnen inwoners kennis-

de naam Bimmerman Afbouw. En ik vind

welkom zijn. Dat kan een uurtje zijn,

maken met bedrijven bij hen in de buurt.

het leuk om te kijken wat we meer kun-

maar ook een vrije inloop gedurende

Werkzoekenden ontdekken welke mooie

nen doen, uitdaging in je werk houden.

de hele week. Elk bedrijf kiest zelf wat

kansen er op de arbeidsmarkt bij hen in

Onze deuren openen tijdens de KBBBD

bezoekers kunnen zien en op welke

de buurt zijn. Scholieren en studenten

paste daarbij.” De deelname van Stam-

manier. Bezoekers schrijven zich via de-

zien wat er hier in de regio allemaal ge-

huis werd een groot succes. “We hebben

zelfde site in voor een bezoek aan een of

beurt en dat er ook dicht bij huis carriè-

250 bezoekers gehad en vijf vacatures

meerdere bedrijven. Elk bedrijf ontvangt

remogelijkheden zijn. En ondernemers

vervuld. Vacatures die al langere tijd

een bericht zodra iemand zich heeft in-

kunnen ook familie, vrienden of buren

openstonden! Twee interieurbouwers

geschreven voor een bezoek aan dat

vol trots hun bedrijf laten zien.

wonen hier praktisch om de hoek. Zij

bedrijf. Vanuit de organisatie wordt de

wisten niet wat er binnen onze muren

administratieve afhandeling en het en-

Vacatures ingevuld

gebeurde. Die jongens vroegen zich af

thousiasmeren van bezoekers geregeld.

Een goed voorbeeld daarvan is de STAM-

waarom zij nog in de file stonden!”

Een bedrijf hoeft alleen de deuren te openen en zijn eigen kanalen te gebrui-

HUIS prefab- en interieurfabriek in Medemblik. Manager Pim Hoekstra meldde

Bedrijven: meld je aan!

ken voor promotie. De KBBBD is een ini-

in 2019 het bedrijf aan. “Ik wilde de

Via de website www.kbbbd.nl kunnen

tiatief van het WerkgeversServicepunt

STAMHUIS Fabriek beter gaan uitdragen

bedrijven zich met hun eigen profiel

Noord-Holland Noord, RPAnhn en Ont-

op het gebied van Interieur, omdat we in

en programma registreren. Een bedrijf

wikkelingsbedrijf NHN.

zaken | Magazine

27


artikel Helderse Uitdaging

Een goede is goud waard

M

ijn eerste jaar als manager van de Helderse Uitdaging zit er al weer op. Ik kan wel zeg-

schappelijk betrokken ondernemers die zien wat we realiseren en daar graag

gen dat 2019 een enerverend jaar is geweest.

aan bijdragen. Zonder de hulp van al

De eerste maanden was ik vooral bezig met

deze founders, partners, sponsoren en

de vraag: Hoe gaan we Helderse Uitdaging op

de kaart zetten? Dankzij de betrokkenheid van en samenwerking met onze founders, partners, sponsoren en vrienden is dit gelukt!

vrienden kunnen wij niet doen wat we in 2019 hebben gedaan.

Ondernemers zijn belangrijk voor onze samenleving Het bedrijfsleven is onze belangrijkste

28

De Helderse Uitdaging verbindt het

(niet-financiĂŤle) middelen beschikbaar

doelgroep. Ondernemers zijn onge-

lokale bedrijfsleven met lokale stich-

te stellen. Want iets goed doen voor

looflijk belangrijk om onze samenleving

tingen, verenigingen en instellingen.

een ander maakt ondernemen pas echt

sterker en mooier te maken. Maatschap-

Vervolgens helpen de bedrijven de

waardevol. We hebben dan ook vele

pelijk ondernemen krijgt vandaag de

maatschappelijke

door

nieuwe samenwerkingen gesloten bij

dag steeds meer aandacht. Veel bedrij-

menskracht, materialen, diensten en

de Helderse Uitdaging. Allemaal maat-

ven weten dat hun succes mede afhan-

zaken | Magazine

organisaties


overhiereennaam

kelijk is van de bijdrage die ze leveren

keer weer mooie matches te maken,

aan de samenleving. Hoe groot of klein

waardoor de bekendheid van de Uitda-

hun bijdrage ook is, het geeft betekenis

ging groeit.

aan het werk en draagt bij aan de aan-

Via de website www.helderseuitdaging.nl kunnen (maatschappelijke) verenigingen en stichtingen hun vraag indienen. Andersom kunnen ondernemers ook aanbod via de website indienen op het gebied van kennis, kunde, ervaring, materialen en diensten. Cyril Kraak manager Helderse Uitdaging

trekkingskracht op potentiële klanten

Een jaar met een gouden randje

en medewerkers.

En dat zien we terug in de resultaten van 2019. Een jaar waarin we 210 matches

Een steeds groter netwerk

realiseerden met een maatschappelijke

De Helderse Uitdaging is een maat-

waarde van bijna € 180.000,--! Een jaar

schappelijk betrokken ondernemersnet-

waarin we de Helderse Uitdaging op de

werk dat steeds groter wordt. Zo zijn we

kaart hebben gezet. Een jaar waar ik met

in 2019 van twaalf naar eenentwintig

enorm veel plezier en trots op terugkijk.

matchgroepleden gegroeid en inmid-

Een jaar met een gouden randje, dankzij

dels zijn dit er alweer drieëntwintig!

de samenwerking en inzet van alle be-

De matchgroep zet hun netwerk in om

trokkenen! Met een vernieuwd bestuur,

matches te realiseren tussen vraag en

onze matchgroep, onze founders, part-

aanbod. Deze groep is dus ook enorm

ners, sponsoren en vrienden gaan we er

belangrijk. Dankzij hen weten we elke

ook in 2020 een succes van maken!

zaken | Magazine

29


VerlaaG Je VerZuim met Van rein instituut Dat het hebben van een hoog ziekteverzuim binnen

schakelen wanneer het nodig is. een timmerman,

bedrijven. Maar weten die bedrijven ook dat het

is onhandig. Maar een timmerman, stukadoor of

een bedrijf een grote kostenpost is weten veel Van Rein Instituut door haar jarenlange ervaring

in allerhande fysieke en psychische klachten kan helpen om het verzuimpercentage naar beneden

te krijgen? Hoe? 1) Door op tijd in te springen bij een

dreigend verzuim (preventie). 2) Door de minimale wachtlijst en het feit dat het

stukadoor of automonteur met een zere schouder

automonteur die uitvalt door die zere schouder is nog veel onhandiger. Voorkom uitval door een

werknemer met (pijn)klachten naar het Van Rein

Instituut te sturen. een groot aantal bedrijven heeft

de weg naar het Van Rein Instituut al gevonden.

Van Rein Instituut 6 dagen per

week

is

geopend

(ook

medewerker

snel

Wellicht is het ook iets voor uw bedrijf?

buiten kantoortijden) kan een

Wilt u meer weten neem dan

terecht. 3) Directe lijnen, snel

cees@vanreininstituut.nl

uitgevallen

contact met ons op. Dit kan via

Voorkom uitVal Van uw medewerkers, STuuR ze nAAR HeT VAn ReIn InSTITuuT! Ervaren in het behandelen van:

• RSI, gewrichtsklachten • Schouder-, elleboog- en polsklachten • Rug- en nekklachten

• Hoofdpijn/migraine • Heup-, knie- en voetklachten • SOLK (onverklaarbare klachten)

• Buikklachten zoals PDS, opgeblazen gevoel, oprispingen • Burn-out, depressie, angsten/fobieen

6 dagen per week geopend. Ook geopend in de avonduren Vestigingen in Tuitjenhorn en Alkmaar, korte wachttijden Afspraak maken of meer informatie:

0226 - 39 21 21 | 072 - 51 55 454 | www.Vanreininstituut.nl

30

zaken | Magazine


Olympia Beatrixstraat 21, 1781 EM Den Helder T 0223 61 38 11 E denhelder@olympia.nl I www.olympia.nl

www.prommenz.nl


01.

STARTERSWONING: APPARTEMENT? JE EERSTE BAAN, ON YOUR OWN, TROTS!

VERKOCHT

MIDDEN- OF HOEKWONING

MARSDIEPSTRAAT 225 94.500,- K.K.

DEN HELDER

SAMEN, NEXT STEP, GROEI EN BLOEI, BOOMPJE, BEESTJE.

IN WELKE WOONFASE JE OOK ZIT

03.

2-KAPPER OF VRIJSTAAND

CARRIÈRE, DROOM, OVERWAARDE INVESTEREN, JUST DO IT!

WARNARS MAKELAARDIJ HEEFT ALTIJD HET JUISTE ADVIES.

VERKOCHT KONINGSBRINK 7 JULIANADORP BIEDEN VANAF

450.000,- K.K.

BUNGALOW

JUST US, KIDS UIT HUIS, KLEINER OP BEPAALDE RUIMTES, MINDER WERK, MEER ONTSPANNING.

05. VERKOOP

|

AANKOOP

|

VERHUUR

02.

|

TAXATIES

0223 61 70 44 | info@warnarsmakelaardij.nl | www.warnarsmakelaardij.nl

|

WAARDEBEPALING

04.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.