Noordkop in Zaken editie 12, 2019

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 12 - 2019

Gebouw

51:

Uitgaan 2.0 KPI: Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

veldman linnenverhuur: De wereld achter het linnengoed

Pagina 8

Pagina 14

Maatschappelijk betrokken ondernemen in Den Helder Pagina 24

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


H ĂŠ t p o s t be dr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


voorwoord / colofon

praktische info

oei, ik groei!

Verschijning:

Een veelgestelde vraag aan bedrijven is hoe zij zichzelf over 5 tot 10 jaar zien. De meeste ondernemers hebben dan als antwoord: groei. Immers: stilstand is achteruitgang. Groei is een mooie doelstelling, maar kan soms ook eng zijn. Want hoe doe je dat nu eigenlijk, groeien?

I

4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

k ben van mening dat er twee spe-

naar jouw product of dienst toeneemt

cifieke manieren zijn. De eerste is:

en je dan (pas) in de houding springt,

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

zelf de stoute schoenen aantrek-

kan jouw bedrijf meteen veel financiële

Zeeman Reclamegroep BV,

ken en op een push-manier je

zekerheid en groei geven.

www.zrgbv.nl

markt veroveren. Maar je kunt ook meegroeien met de vraag van

Hoe je het ook doet, ondernemen gaat

Teksten:

jouw klanten, de pull-theorie. De bedrij-

altijd samen met risico’s nemen en daar

Zeeman Reclamegroep BV,

ven die dit keer in ons magazine staan

hoort dat ‘oei, ik groei’-momentje zeker

hebben het vooral over ‘gezonde groei’

bij! Zorg dat je als ondernemer jouw

Advertentie acquisitie:

en die is onlosmakelijk verbonden met

markt continu nauw in de gaten houdt

Mocht u in het volgende nummer willen

vraag-aanbod. Toch is er wat mij betreft

en onderschat daarbij de kracht van

adverteren, nieuws willen plaatsen of

geen verkeerde manier om te groeien.

jouw bedrijf niet. Bovendien ben je niet

belangrijke data door willen geven dan kunt

voor niets ondernemer geworden, wij

u dat doen via menno@zrgbv.nl

Als pionier inspringen op veranderingen

hebben gewoon een derde oog voor

in de markt waarin je opereert, kan heel

groeikansen. Dat lees je ook in de inter-

belangrijk zijn voor de continuïteit van je

views van mede-ondernemers in deze

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

bedrijf. Voor je het weet is een conculle-

editie van Zaken. Dus: lees, leer en groei!

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

ga je voor en vis je achter het net, waar-

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

door groei onmogelijk wordt. Maar aan

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien

de andere kant: als je ziet dat de vraag

Menno Zeeman

uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


artikel gebouw 51

Gebouw 51:

O

p Willemsoord in Gebouw 51 wordt een

gigantische

uitgaansgelegen-

niet nieuw. “Die plannen liggen er al een decennium. Maar door

heid gecreëerd. Doorgewinterde ho-

diverse omstandigheden lukte dat steeds niet. Tot midden

recaondernemers Guy Sadeleer, Tom

2018. Guy en Tom kenden elkaar al goed uit de horecawereld

van den Berg en Carlo Assorgia heb-

ben de koppen bij elkaar gestoken. Pizzeria Costa, GrandCafé 4711, Feestcafé Odeklonje en Club Seven zullen samen goed zijn voor maar

en na enkele gesprekken waren ze het erover eens: hun bedrijven kunnen samen veel meer bereiken dan zelfstandig.” En zo werd het idee geboren om samen Gebouw 51 om te toveren in club en Grand Café.

liefst 1200 m2 horecaplezier, waar jong en oud

Compleet aanbod

bijna 24/7 terecht kan. “Door gebruik te maken

Pas rond december vorig jaar kwam Carlo het duo versterken.

van elkaars pluspunten, kunnen we dit nieuwe concept in horecaland neerzetten!”, vertelt nachtmanager Gerben Grollé.

4

Het idee om de natte horeca naar Willemsoord te verhuizen is

zaken | Magazine

“De pizzeria moest verhuizen, als gevolg van de veranderingen in de binnenstad. Maar Carlo kon geen geschikte plek vinden”, laat Monique Trijsburg, Carlo’s partner, weten. “Hij ging in gesprek met Guy en Tom en de plannen en tekeningen voor Ge-


artikel the onstream group

bouw 51 werden per direct aangepast.

café en dancing waren, zijn we nu alleen

van de nieuw zaak. Carlo, die ook nog

De pizzeria paste heel goed bij het con-

feestcafé. In oppervlakte zijn we ook

fractievoorzitter is van de politieke par-

cept. Dit veroorzaakte een beetje ver-

flink gekrompen. Daar staat tegenover

tij Beter voor Den Helder, had daar ge-

traging, maar zorgde wel voor een nóg

dat mensen die lekker willen dansen,

woonweg geen tijd voor. Wanneer je iets

completer aanbod.”

via de binnendeur naar Club Seven kun-

nieuws begint, heb je altijd te maken met

nen doorstromen. De veelzijdigheid blijft

onvoorziene zaken en de nodige chaos.

De nieuwe Odeklonje

dus, alleen is het op een andere manier

Dat hoort erbij. Gelukkig loopt nu alles op

Tussen de verbouwingen door, wordt er

ingedeeld.”

rolletjes en zijn we ontzettend blij met deze nieuwe plek.”

gefaseerd geopend. De Odeklonje was als eerste aan de beurt en draait al een

Pizzeria met een view

aantal weken. Gerben: “Er zit bijna niets

Costa heeft inmiddels ook zijn draai ge-

Costa (voorheen Costa Smeralda) is

meer in de binnenstad, want ook de Pim-

vonden en opereert alleen nog vanuit

boven Club Seven gevestigd. Vanaf de

pandoer en Bonaire zijn verhuisd naar

Gebouw 51. Monique: “Tijdens de ver-

balustrade heb je als gast zicht op de

Willemsoord. Hierdoor is er geen ‘gat’ ge-

bouwing bleef de ‘oude’ pizzeria aan de

club. Een zeer gave view! “Het steekt el-

vallen in het aantal gasten, maar weten

Koningsstraat gewoon open. Daarnaast

kaar niet. Wanneer wij sluiten, gaat Club

ze ons nog steeds heel goed te vinden.

moest er nieuwe software inzake per-

Seven pas open. De gasten die bij ons

Het loopje is alleen even anders!”

soneelsplanning, kassasystemen etc.

hebben gegeten, kunnen - als ze willen

geïmplementeerd worden. Dit zorgde

- meteen door naar de dansvloer, het

Voor de stamgasten was de vernieuwde

voor flink wat extra werk. Vandaar dat

Feestcafé of het Grand Café!” Op de be-

Odeklonje wel even wennen, volgens

ik, naast mijn werk als tekstschrijver, ook

gane grond kan men tevens Italiaanse

Gerben. “Waar we voorheen skihut, bruin

betrokken raakte bij het reilen en zeilen

gerechten afhalen, maar hier wordt ook

zaken | Magazine

5


ADvertenties

Een glas helder(s) notariaat Óók voor: • estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

24 u

s

ker

er ogw

o

en h

eig

www.andritz.com

ce

rvi

Het Service Center van Andritz BV in Den Helder kan uw bestaande apparatuur repareren, of indien nodig, aanpassen om aan de hedendaagse capaciteits- en/of proceseisen te voldoen. Wilt u meer informatie omtrent scheidingstechnieken? Kom langs of bel 0223-633474 Andritz BV, Nijverheidsweg 3c, Den Helder

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

se urs

Andritz levert een compleet assortiment filtratie apparatuur voor het scheiden van vaste stof en vloeistof, inclusief decanteer centrifuges, basket centrifuges, pusher centrifuges, screen/scroll centrifuges, roterende drum filters, alsmede drogers over de gehele wereld .

Zeilmakersweg 1 1786 PE Den Helder tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

glas-, Gevel- & interieurverzorging

“dienstverlening op maat”


artikel gebouw 51

midden in de nacht een pizzapunt of andere lekkernij klaargemaakt. “We kennen het allemaal, toch? Die trek als je uren op de dansvloer hebt gestaan of die behoefte aan een midnight snack, voordat je je bed induikt. Wij spelen daar graag op in!”

Vuurdoop van Club Seven Club Seven had in het Jazzweekend (22 en 23 juni) zijn vuurdoop. Gerben: “Dit was wel even spannend, aangezien we de dag ervoor nog niet alles op orde hadden. Maar door het doorzettingsvermogen en het harde werken van de vaklui, is het gelukt!” Club Seven heeft twee grote barren op de begane grond, waar de DJ-booth op grote hoogte precies tussenin flaneert. Op de eerste verdieping is een extra bar gecreëerd, voor wie even wilt chillen na een workout op de dansvloer.

Dineren en borrelen in 4711 Ook bij GrandCafé 4711 is een enorm grote bar te vinden, waarbij rechts en links elkaar spiegelt. Daartussen staat de DJbooth. “Uiteraard kan men in het GrandCafé heerlijk dineren, maar mocht het nodig zijn dan wordt het omgetoverd tot extra feesttent.” 4711 heeft tal van gezellige zitjes, waar gasten met een gezelschap lekker kunnen genieten van een goed diner. Maar ook voor een drankje met verrassende borrelhapjes, kan men hier prima terecht. “Buiten wordt daarnaast een lang en breed terras gemaakt, waar de gasten in de zomer kunnen genieten van de zon en de gezelligheid van de vele evenementen op Willemsoord. Helaas kunnen we dat dit jaar niet meer compleet realiseren, dus daar moet men nog even geduld voor opbrengen.”

Door samensmelting een fantastisch uitgaansconcept Het is wel duidelijk: door de samensmelting van drie bedrijven in Gebouw 51 is er een fantastisch uitgaansconcept ontstaan. En hoewel er drie kapiteins op het schip staan, is er wel één geheel ontstaan door de keuze van huisstijl, aankleding en de sfeer die er hangt. Door slim gebruik te maken van elkaar sterke punten, kunnen de horecaondernemers elkaar versterken en voor ieder wat wils aanbieden. “Of je nu een pizza wilt halen, met je vriendengroep uit je dak wilt gaan, een bekende DJ wilt zien optreden, met je familie een uitgebreid diner wilt hebben, lekker even een terrasje wilt pakken met je moeder, met je partner in een bruin café aan de bar wilt hangen of een besloten feest wilt geven… Bij Gebouw 51 is het allemaal mogelijk. Dit noemen wij uitgaan 2.0!”, aldus Gerben.

zaken | Magazine

7


interview kpi

Spuitgieten vraagt om

uiterste nauwkeurigheid Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindpro-

Inmiddels beslaat KPI maar liefst

duct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in

32.000 m2, lopen er zo’n veertig mede-

Wieringerwerf zich voortdurend mee bezig. “Wij zijn 24/7 in bedrijf om aan de vraag te kunnen voldoen”, vertelt operationeel directeur Ivar Tolhuis. Samen met commercieel directeur Joris Wenners en algemeen directeur/eigenaar dhr. Wolters, is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf.

K 8

werkers rond en is het bedrijf 24/7 upand-running. Ivar en Joris hebben in hun beginjaren beiden alle facetten van het bedrijf doorlopen, om uiteindelijk door te groeien naar de huidige functie. Ivar: “Als het nodig is, helpen we nog steeds mee in de productie. We vinden het be-

PI is in 1957 opgericht

balletje bleef rollen en er kwam steeds

langrijk dat we een vlakke organisatie

in IJmuiden in een drive-

meer vraag uit de markt voor andere

blijven, want we zorgen allemaal samen

in-garage

een

producten, zoals plastic bloempotten.

voor een mooie onderneming en een

woning. Joris: “Daar wer-

Het bedrijf groeide al heel snel uit de

kwalitatief goed product.”

den toen vooral kleine

garage!” Op de Hoekvaartweg in Wie-

onder

producten gefabriceerd,

ringerwerf was een vrije bedrijfsruimte

Er heerst dan ook een soort familie-

zoals pinnetjes ten behoeve van ma-

beschikbaar en daar werd de snelgroei-

bedrijf-sfeer bij KPI. “De medewerkers

rinekaarten.

ende onderneming ondergebracht.

hebben hart voor de zaak. Ook na de

zaken | Magazine

Het

spreekwoordelijke


interview kpi

dienst zitten de meeste collega’s nog

teit in de BeNeLux. Een unicum in de

recyclen we elke misdruk of plastic zak.

even gezellig na. Waar zie je dat nog...”

spuitgiet-wereld.”

Bovendien streven we ernaar om de

Moderniseren, verduurzamen en recyclen

Daarnaast wordt er, waar mogelijk, ver-

lijk te hergebruiken. Het is onze missie

duurzaming doorgevoerd. Hybride ma-

om de cirkel weer rond te krijgen.”

Sinds de twee heren aan het roer staan

chines, zonne-energie en waterkoeling

van KPI, is er veel veranderd. Joris: “We

door buitenlucht zijn een aantal voor-

Innovatie door samenwerking

hebben de machinefabriek compleet

beelden. Ook probeert het bedrijf zoveel

Onder het mom ‘stilstand is achteruit-

gemoderniseerd, de werkplekken zijn

mogelijk te recyclen. “Ten eerste komen

gang’, is het bedrijf ook continu bezig

allemaal verbeterd en ook hebben we

onze grondstoffen onder andere voort

met innovatie en doorontwikkeling.

10.000 m2 bij laten bouwen. Hierdoor

uit wat men in de afvalcontainer met

Ivar: “We vinden het belangrijk om re-

hebben wij de grootste opslagcapaci-

oranje deksel deponeert. Ten tweede

gelmatig met de klant in gesprek te

producten van de klanten zoveel moge-

zaken | Magazine

9


ADvertenties

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl

BUSINESS CLASS OF VRIJE TIJD? SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE

ALTIJD FIRSTCLASS AUTO ONDEHOUD!

Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • E geha@planet.nl • W autobedrijfgeha.nl


interview kpi

We hebben de machinefabriek compleet n gemoderniseerd, de werkplekken zij allemaal verbeterd en ook hebben we 10.000 m2 bij laten bouwen. Hierdoor citeit hebben wij de grootste opslagcapa in de BeNeLux. benut, het bestaat niet meer uit twee

gen, de inzet van de loyale en vakkun-

losse delen, de bol staat steviger en de

dige medewerkers en het persoonlijke

wortels vormen niet langer één grote

contact met de klant, groeit KPI voort-

kluit, maar worden gesneden in het

durend in een stijgende lijn. Ivar: “Onze

fust. “Dat we nauw betrokken zijn bij dit

producten zijn goed en dat weet de

soort gave projecten, maakt ons werk

markt inmiddels. Spuitgieten is voor het

extra leuk. Geen dag is hetzelfde.”

grootste deel geautomatiseerd, maar wij hebben te allen tijde controleurs lo-

Betrouwbare partners zorgen voor groei

pen die de machines, halffabricaten en

gaan. Wij zijn spuitgieters en dus geen

Om deze speciale projecten tot een goed

den. Er is niets zo secuur als een men-

bollenkwekers, vleesverwerkers of wa-

resultaat te brengen, zoekt KPI de sa-

senoog.”

rehouses. De gebruiker weet het beste

menwerking met andere betrouwbare

wat wel en niet werkt en heeft vaak zelf

en vakkundige bedrijven op. “Sowieso

Joris vult hem aan: “Hierdoor kunnen

ideeën over een goede doorontwikke-

werken we veel samen met onze zuster-

we stabiliteit en continuïteit bieden.

ling.” Door in gesprek te gaan met de

ondernemingen Reobijn Plastic Products

Iets dat enorm gewaardeerd wordt in

klant, heeft KPI bijvoorbeeld in samen-

B.V., gespecialiseerd in 2-componenten

de branche waarin wij werken. Immers:

werking met een waterbroeier een

spuitgieten en Final Plastics Nederland

een klein foutje aan onze kant, kan voor

nieuw type broeifust ontwikkeld. “De

B.V., sterk in het spuitgieten van kleinere

de klant een enorme financiële domper

ervaren waterbroeier had zelf een fan-

materialen en producten. Daarnaast

betekenen. Doordat wij uiterst nauw-

tastisch idee. Wij hebben hem aan de

hebben we diverse partnerships, waar

keurig zijn, minimaliseren we die be-

zijlijn ondersteund met onze engineers

we al jaren op bouwen. Zo hebben we

dreiging tot bijna nul.”

en technische dienst.” Hieruit is een

een vaste installateur, verwerker, machi-

product ontstaan dat vele voordelen

nebouwer en aannemer. Dit werkt pret-

eindproducten nauw in de gaten hou-

heeft ten opzichte van zijn voorganger:

tig voor alle betrokken partijen.”

Meer informatie:

de teeltoppervlakte wordt maximaal

Door deze jarenlange samenwerkin-

www.kpi-spuitgieten.nl.

zaken | Magazine

11


interview Fa. Sneekes

ADvertenties

wit wit

&

wit wit

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Verstand lekkereten! eten! Verstand van van lekker

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL 12

zaken | Magazine

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


column frank buschman

Hoera!

Er gaat een klant weg

Frank Buschman Smeders Internet

Dat is gek hoor ik je denken. Maar het begeleiden

We hebben bij Smeders de regel dat als er een klant

van een verhuizing naar een andere partij is vaak het

besluit ons te verlaten dat we dat proces van onze kant

laatste contact dat je in zo’n geval hebt met iemand. En die laatste indruk blijft hangen.

K

zo goed mogelijk proberen te begeleiden. We nemen de klant bijvoorbeeld werk uit handen door direct in contact te treden met de ‘winnende’ partij. Hierdoor hoeft hij niet als doorgeefluik tussen twee techneuten

lanten gaan ook lang niet altijd weg uit on-

te zitten. En we proberen zo goed mogelijk te advise-

vrede. Soms worden er door andere bu-

ren, ook als dat niet in ons voordeel is.

reaus spectaculaire beloftes gedaan over Google posities en verwachte omzetstijging.

Wat we gelukkig ook veel meemaken is dat klanten

Ook gebeurd het dat een klant overstapt

daardoor na verloop van tijd weer terugkeren. De spec-

naar een service die heel specifiek voor zijn

taculaire beloftes van de winnende partij bleken toch

markt is ontwikkeld.

niet zo realistisch. Of die speciaal ontwikkelde website voor een niche markt bleek toch wel erg beperkt te zijn

Dit maakte we onlangs nog mee bij de Helderse Volks-

als er wat specifieke wensen waren. Hoe mooi is het

universiteit. Die hebben de website al jaren bij ons en

dan dat zo’n klant zich totaal niet bezwaard voelt om

vertrekken nu naar een partij die een service heeft

weer bij Smeders thuis te komen.

ontwikkeld specifiek voor volksuniversiteiten. Een kant en klaar pakket waarvan je de kosten deelt met

En dan doen we weer het zelfde; we begeleiden de

vele andere volksuniversiteiten. Goedkoop en functio-

overstap terug ook weer zodat alles gladjes verloopt. En

neel dus.

dan denk ik maar weer; zo, die blijft voorlopig wel even.

zaken | Magazine

13


overhiereennaam

De wereld achter het Wouter Lak is operationeel directeur bij Veldman Linnenverhuur in Den Helder. “Ik kom zelf uit het hotelwezen en was zo’n 13 jaar lang verantwoordelijk voor onder andere het linnengoed. Totdat ik hier drie jaar geleden ging werken, heb ik mij nooit gerealiseerd dat de wereld achter het linnen zo groot was. Het is leuk om die kant nu ook mee te maken. Geen dag en klant is

14

milie)hotels, vakantie- en bungalowparken en restaurants. Hierbij is persoonlijk contact heel belangrijk. Ook is het bij deze klanten mogelijk om pakketten aan te bieden met een twist, zoals een bijzonder design of een opvallende kleur. Dat onderscheid deze groep van

hetzelfde!”

V

“We concentreren ons vooral op de (fa-

de grotere hotelketens en dat maakt het ook extra interessant.”

eldman Linnenverhuur is van

Daarnaast verzorgde Theo kantoor-

origine een wasserij en fami-

meubilair en andere producten rondom

liebedrijf, opgericht door de

het linnenverhuur.” Dit bleek een goe-

Complete verzorging en ontzorging

ouders van Theo Veldman.

de zet te zijn, want de onderneming

Veldman Linnenverhuur biedt de com-

“Hij nam in 1963 het bedrijf

groeide gestaag verder. Inmiddels is het

plete verzorging van het linnenpakket

over en maakte de overstap

klantenbestand van Veldman over heel

aan en koppelt daarnaast ook de was-

naar de verhuur van linnen.

Nederland verspreid.

serijen. “Zodra een nieuwe klant aan

zaken | Magazine


interview Veldman Linnenverhuur

de telefoon hangt, komen we zo snel

continue gezonde groei van Veldman

mogelijk langs om kennis te maken en

Linnenverhuur. “Een goed voorbeeld

voor inventarisatie. In een persoonlijk

daarvan is onze dochteronderneming

gesprek nemen we de wensen en eisen

De Linnenkoerier. Hiermee komen we

op en geven we de mogelijkheden aan.

de ‘kleinere’ klanten, zoals B&B’s en

Opties als het type linnen, de grootte

vakantiehuis verhuurders in Noord-

van het linnenpakket en eventuele an-

Holland tegemoet.” Dit idee werd 2,5

dere producten, zoals badjassen, wor-

jaar geleden geboren toen een vriendin

den doorgenomen. Ook zoeken we een

van Wouter het bijzonder druk kreeg

geschikte wasserij in de buurt van het

met wassen en strijken. “Zij verhuurde

desbetreffende hotel of park.”

slechts één huisje, maar met vijf wissels in de week betekent dat een hele berg

Daarnaast vindt Wouter het belangrijk

wasgoed. Daarnaast was de droger al-

(mits het past bij de klant) om regel-

leen al goed voor zo’n 25% van de ener-

matig even op bezoek te komen. “Ik kijk

giekosten van dat huis. Door met elkaar

dan of alles nog naar wens is en praat

om tafel te gaan, kwamen we tot de op-

niet alleen met de general manager,

lossing: De Linnenkoerier.”

maar ook met de housekeeping. Zij wer-

Totdat ik hier drie jaar geleden ging werken, heb ik mij nooit gerealiseerd dat de wereld achter het linnen zo groot was. Het is leuk om die kant nu ook mee te maken

was Veldman toe aan een nieuwe, grotere en overzichtelijke locatie. “Die

ken immers dagelijks met ons linnen

Deze dochteronderneming groeit we-

hebben we gevonden aan de Koper-

en kunnen ons belangrijke informatie

kelijks en inmiddels bedient het zo’n 170

slagersweg 21A in Den Helder, op het

geven, waar we eventueel direct op in

klanten in de regio. “Het is de bedoeling

Kooypunt. Waar we voorheen kantoor

kunnen spelen.” Ook is ontzorgen een

dit verder uit te rollen in heel Nederland.

en loods hadden gescheiden, hebben

belangrijke pijler bij Veldman, want lin-

We krijgen nu al aanvragen uit bijvoor-

we nu alles onder één dak. Dat werkt

nengoed speelt nu eenmaal een enorm

beeld Drenthe, maar dat is niet renda-

wel zo prettig! Zowel voor de klant als

grote rol bij hun klantenkring. “Als wij

bel op dit moment. Wellicht openen we

voor ons team. De lijnen zijn korter, het

daarvan een deel uit hun handen kun-

een depot in het midden van het land

is gezelliger en we kunnen nóg snel-

nen nemen, bespaart ze dat uiteindelijk

of gaan we op zoek naar een geschikte

ler schakelen. Met deze locatie zijn we

veel tijd en geld!”

partner. Maar dat is vooralsnog even

weer helemaal toekomstproof!”, aldus

toekomstmuziek.”

de linnenspecialist.

Wouter en Theo zorgen samen met hun

Nieuwe locatie toekomstproof

Meer informatie:

team van loyale vakmensen voor een

Door deze uitbreiding van het bedrijf,

www.veldmanlinnenverhuur.nl

De Linnenkoerier

zaken | Magazine

15


duurzaam Bijzondere groenten die gretig zijn geproduceerd vinden in aftrek bij restaurants Nederland en daarbuiten.

16

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Groei: Greenport NHN gaat ervoor Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nationaal en internationaal. We staan de vooravond van een periode van sterke groei. De wereldwijde conjunctuur neemt stap voor stap toe en dat betekent dat consumenten meer aandacht hebben voor voeding, bloemen en planten en zich bovendien bewust zijn van duur-

Theo Meskers is als wethouder Economische Zaken & Landbouw in de gemeente Hollands Kroon lid van de stuurgroep voor het regionale investeringsprogramma De Kop Werkt!

zame productiemethoden. De Greenport NHN, met als uitblinker de Noordkop, loopt hierin voorop.

giesysteem dit zonder problemen kan ondersteunen. Waterstof dat door overbodig geworden gasleidingen wordt ge-

Agri & Food in onze regio is een inno-

grond-areaal dragen bij aan dit succes.

pompt, zal hier in belangrijke mate aan

vatieve sector die wereldwijd opereert

De sector groeit terwijl haar verschij-

bijdragen. Door de warmte uit de data-

en steeds zoekt naar nieuwe product-

ningsvorm verandert. Naast teelt op

centers daadwerkelijk in de omliggende

combinaties en productieprocessen. De

vollegrond ontstaan steeds meer niet-

kassen te brengen wordt de circulariteit

kracht is dat in de regio de hele keten

grondgebonden

productiemethoden

bijna 100% . Het agritechcluster langs

aanwezig is: veredeling van bollen en

in grootschalige gebouwen, maar ook

de A7 ontwikkelt zich tevens als duur-

zaden, verschillende soorten teelten en

biologische teelt en teelt op (open) wa-

zame energieproducent, met lokale

verwerking en handel. Het antwoord op

ter (sla en nieuwe teelten als zeewier).

spin-off en participatie bij wind, water-,

de vraag “Wat eten we vanavond” vind je

De voedselproductie en -veiligheid is

geothermie en zonne-energie projec-

in onze regio. Hiervandaan gaan zaden,

en blijft, met een groeiende wereld-

ten. Het beschikt over een netwerk

pootgoed en groenten de hele wereld

bevolking, een belangrijke opgave. In

waarop meerdere duurzame energie-

over. Als uitgangsmateriaal, als half-

de Wieringermeerpolder en rond War-

producten aangesloten zijn (wind, zon,

product maar ook als consumptieklare

menhuizen (beiden regio Kop N-H) en

biomassa, blauwe energie, geothermie

maaltijd.

ten westen van Enkhuizen (regio West-

etc.) en is volledig zelfvoorzienend op

friesland) worden voedsel en duurzame

het gebied van onder andere energie,

Het aanbod van groenten en sierteelt-

energie op grootschalige wijze geprodu-

meststoffen en water. Bedrijven op het

producten in de supermarkten heeft

ceerd, in cross-overs met andere secto-

bedrijvenpark stoten hun CO2 niet uit

veelal direct of indirect een link met

ren. Er is ruimte geboden aan innovaties

maar leveren dit aan kassen. Agro-ener-

de NHN-regio.. De innovatieve en ken-

en experimenten (Hightech Landbouw).

gie-waterinnovaties als teelten op wa-

nisintensieve bedrijfstakken in het

ter, en de teelt van algen en biomassa

glastuinbouwgebied AGRI++ aan de

Waterstof

A7 bij Middenmeer, de Seed Valley tus-

In AGRI++, is ruimte ontstaan voor meer-

hebben traditionele teelten deels ver-

sen Warmenhuizen en Enkhuizen, het

dere hyperscale datacenters. Nieuwe

vangen. Er ontstaat een afwisselend

bollenconcentratiegebied en het volle

technologie zorgt ervoor, dat het ener-

productielandschap met grootschalige

(op Texel ‘Planet Texel Nieuweschild’)

zaken | Magazine

17


ADvertenties

kwaliteit en service

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl


artikel de kop werkt

erven, bedrijven, hallen, teeltlaboratoria, vollegronds landbouwareaal en kassen en aantrekkelijke voorzieningen voor tijdelijke arbeidskrachten. Elders in de polder (zoals rond het Amstelmeer en aan de IJsselmeerkust) wordt vanuit De Kop Werkt! flink geïnvesteerd in grotere landschappelijke verbindingen (groenblauw) die bijdragen aan een hoogwaardiger leefklimaat voor bewoners en aan recreatiemogelijkheden. Want dat is essentieel voor groei. De menselijke maat, de kwaliteit van het landschap en het behoud van culturele waarden moeten worden behouden. Tegelijkertijd wordt

Mobipunten zorgen voor een fijnmazig routenetwerk daar waar de bus is verdwenen.

in het zaadveredelingsconcentratiege-

van dit gebied. Omdat de Noordkop een

houd van een vitale agrarische sector.

bied in het Westfriese landschap van

regio wordt waar de economie sneller

Het gebied rond Agriport A7 moet een

de Kop (bij Warmenhuizen), onder voor-

groeit dan in andere delen van Noord-

transitie ondergaan door modernise-

waarden, ruimte geboden aan verdere

Holland wordt meer aandacht besteed

ring, verduurzaming en een circulaire

ontwikkeling van de agrarische bedrij-

aan mobiliteit. De regionale overheden

landbouw vol biodiversiteit. De agra-

vigheid. Hierbij is een duurzame balans

denken na over een bypass via Van Ewij-

rische sector staat daarbij niet op zich-

gevonden: zowel het versterken van het

cksluis om Den Helder en de A7 dichter

zelf. Er zijn cross-overs met energie,

dynamisch cluster van de zaadverede-

bij elkaar te brengen. Noord-Holland zet

circulaire economie, water en toerisme.

laars (Seed Valley) als het koesteren van

in op dubbelspoor tussen Alkmaar en de

Circulariteit gaat verder dan de land-

het kleinschalige Westfriese landschap

Noordkop. En nu al investeren gemeen-

bouw door hergebruik van bijvoorbeeld

en de kleinschaligheid van de dorpen.

ten, ondernemers en dorpsraden in de

warmte, water, CO2 en afvalstromen.

ontwikkeling van Mobipunten, die dank-

Water wordt in dit gebied een belang-

zij deelconcepten voor auto’s, fietsen en

rijk onderwerp. Verdere verzilting en

De economische waarde van dit land-

scooters een fijnmazig routenetwerk

verdroging moeten worden voorkomen,

schap wordt onderkend. Door stevige

onderhouden. De eerste worden opera-

meer datacentra vragen meer koelwater

ruimtelijke ordening en goede ontwer-

tioneel in 2019.

en de toekomstige veiligheidsnorme-

Leefbaarheid

pen blijft het een aantrekkelijk gebied

ring voor de Wieringermeerpolder zal

om in te wonen en recreëren. In de vele

Het huidige Agriport A7 is hét gebied in

door de toename van het geïnvesteerd

kleine kernen is aandacht voor de leef-

Noord-Holland waar in rap tempo glas-

vermogen achter de dijk waarschijnlijk

baarheid en de complementaire ontwik-

tuinbouw en ‘hyperscale’ datacentra

strenger worden dan de huidige. Daar-

keling ten opzichte van elkaar. De A7 is

verrijzen. Hier is ruimte voor innovatie,

om werkt Hollands Kroon bij het maken

de logistieke ontwikkelas en ruggen-

kennisontwikkeling en experiment, op

van het Gebiedsplan samen met het

graat van het gebied, en verbindt de Kop

een duurzame manier die ook bijdraagt

Hoogheemraadschap Hollands Noorder

en Westfriesland met de MRA en Noord-

aan de kwaliteit van de (leef-)omgeving.

Kwartier. Dat ziet erop toe, dat de kwa-

Nederland via de Afsluitdijk. Samen met

Hollands Kroon heeft het Gebiedsplan

liteit van de waterhuishouding niet on-

de N240 naar de Houtribdijk, de N9 en

Wieringermeer in ontwikkeling. Samen

der druk komt te staan. Hierbij is het op

de oost-westverbindingen in de Kop

met LTO, buurgemeenten en inwoners

korte afstand bij elkaar komen van het

is een robuuste ontsluitingsstructuur

zoekt het naar de balans tussen land-

grootschalige nieuwe polder- landschap

ontstaan. Ter hoogte van AGRI++ is de

schappelijke kwaliteit, een goed woon-

en de kleinschaligheid van Westfries-

A7 zone ontwikkeld als het visitekaartje

klimaat, economische groei en het be-

land een bijzondere kwaliteit.

zaken | Magazine

19


Olympia Beatrixstraat 21, 1781 EM Den Helder T 0223 61 38 11 E denhelder@olympia.nl I www.olympia.nl

www.prommenz.nl


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

n niet lullen maar poetse zeggen we hier...

Ondernemers Kolksluis kopen gezamenlijk 3.200 zonnepanelen in

I

n 2005 was Kolksluis in ’t Zand het eerste kleine bedrijventerrein in Nederland dat warmte uit asfalt ging gebruiken voor het verwarmen van vijf bedrijfspanden. Begin dit jaar heeft Zakenclub ’t Zand het initiatief genomen om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Met de col-

Kolksluis huisvest zo’n 30 bedrijven. ,,We hebben een actieve vereniging,’’ vertelt Rob Dekker, voorzitter van Zakenclub ’t Zand. ,,In december kwam het onderwerp duurzaamheid ter sprake in de bestuursvergadering. We hoorden dat de

lectieve aanpak ’Zon op Zand’ worden onder andere 3.200

provincie Noord-Holland met subsidies

zonnepanelen ingekocht.

duurzame energie bij bedrijven stimu-

zaken | Magazine

21we zelf niet genoeg verstand hebben van de mogelijkheden, hebben we Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd een presentatie te geven. Collectieve inkoop van zonnepanelen en ledverlichting bleek voor ons terrein

geld dekt de kosten voor de metingen

Laat je informeren

interessant en haalbaar. De volgende

en het onafhankelijke advies dat elke

Gemeente Schagen en Ondernemers

stap was om de ondernemers enthousi-

ondernemer krijgt, ook over de finan-

Federatie Schagen (OFS) zien het initia-

ast te maken. In januari hebben we voor

cieringsmogelijkheden. De uiteindelijke

tief in ’t Zand als een pilot die kan wor-

hen een informatieavond georganiseerd

aanschaf van de zonnepanelen regelen

den uitgerold naar andere bedrijventer-

waar adviesbureau Groot Ecobouw, de

ondernemers zelf. Voor een aantal van

reinen. ,,Goed voorbeeld doet hopelijk

gemeente Schagen en het Ontwikke-

hen is in maart SDE+ subsidie aange-

goed volgen,’’ vindt Dekker. ,,De druk

lingsbedrijf uitleg gaven. Daaruit is een

vraagd. Ik vind het een fantastisch ini-

op ondernemers om over te stappen op

kernteam opgericht met ondernemers

tiatief. Door de collectieve aanpak word

duurzame energie wordt immers steeds

die de kar zijn gaan trekken.’’

je als ondernemer werk uit handen ge-

groter. Bedrijven die meer dan 50.000

nomen en het scheelt ook nog eens veel

kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas

geld. ’’

per jaar verbruiken zijn al verplicht om

Licht op groen

artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

leert. Die kans wilden we pakken. Omdat

’’Besteed je energie niet aan het overtuigen van tegenstanders. Die komen later wel als ze het succes zien. Dan gaan ze vanzelf nadenken.’’

energie te besparen en hebben een

Al snel stonden alle lichten op groen. ,,In februari is de subsidieaanvraag ver-

Sneeuwbaleffect

informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019

stuurd, op dit moment worden voor alle

In deze eerste ronde worden door de

moeten ze rapporteren welke verplichte

ondernemers de individuele plannen van

ondernemers 3.200 zonnepanelen inge-

maatregelen ze hebben genomen en

aanpak gemaakt, in juli beslissen we met

kocht, vertelt Dekker. ,,Dat is hartstikke

nog moet nemen. Laat je daarover in-

welke leverancier we in zee gaan en in

mooi. En er zit nog meer potentie. De

formeren. Dat geldt wat mij betreft voor

het najaar worden de zonnepanelen ge-

vervolgstap is om gebouweigenaren

iedere ondernemer die de overstap op

legd. Het is bij ons extreem snel gegaan.

aan te haken, die de opgewerkte energie

duurzame maatregelen voor zich uit-

We hadden het geluk dat de neuzen van

kunnen leveren aan hun huurders. In een

schuift. Nu is de investering nog vrij-

ondernemers, provincie en gemeente al

latere fase kunnen we bovendien kijken

willig. De man met de stok loopt nog 10

dezelfde kant op stonden. We houden

naar andere verduurzamingsmaatrege-

stappen achter ons, maar komt steeds

van doorpakken. Niet lullen, maar poet-

len, zoals de inkoop van batterijen, laad-

dichterbij.’’

sen zeggen we hier. ’t Zand is een vrij

palen, stroom of het oprichten van een

klein dorp met 2.500 inwoners en een

energie handelsplatform. Het moet een

Doe het samen

sociale gemeenschap. We hebben een

sneeuwbaleffect gaan krijgen.’’

Voor twijfelende ondernemers op ande-

hechte band met het dorp. Bijna alle on-

re bedrijventerreinen heeft Dekker een

dernemers op dit terrein wonen in het

Ondersteuning

simpel advies. ,,Probeer niet zelf het wiel

dorp en zijn actief in het verenigingsle-

De ondersteuning van het Ontwikke-

uit te vinden, maar doe het samen. Zorg

ven. Het gaat ook om onze woonomge-

lingsbedrijf tijdens het proces heeft

dat je een kerngroep hebt met enthou-

ving. Dat maakt verschil.’’

Dekker gewaardeerd. ,,Zij hebben ons

siastelingen die de kar willen trekken en

onder meer geholpen met het creëren

haal de juiste experts erbij. Je kunt niet

Subsidie

van draagvlak, het aanvragen van subsi-

alles zelf weten. En beloof geen gou-

Aan de collectieve inkoop voor zonnepa-

dies en de communicatie met de provin-

den bergen. Houd het realistisch, maak

nelen en ledverlichting doen 16 onder-

cie. Dat is toch een andere wereld dan de

het niet mooier dan het is. Besteed je

nemers mee. Voor het begeleiden en ini-

onze. Alleen waren we er uiteindelijk ook

energie niet aan het overtuigen van te-

tiëren van deze gezamenlijke aanpak is

wel gekomen, maar dan had het meer

genstanders. Die komen later wel als ze

subsidie van de provincie Noord-Holland

moeite en tijd gekost. Nu is alles er soe-

het succes zien. Dan gaan ze vanzelf na-

en gemeente Schagen toegekend. ,,Het

pel doorheen gegaan.’’

denken.’’

zaken | Magazine

23


artikel helderse uitdaging

Maatschappelijk emen? betrokken ondern Zo doen ze dat in Den Helder.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is een term die je

ondernemers/ondernemende mensen,

vaak voorbij hoort komen. Ook voor Cyril Kraak, de nieuwe ma-

die zich ook allemaal vrijwillig inzetten.

nager van de Helderse Uitdaging. Cyril: “Voor mij had het eigenlijk geen betekenis. Nu wel, want ik zie wat de Uitdaging betekent voor het verenigingsleven. Kleine dingen kunnen van grote waarde zijn.

C 24

Cyril: “In Den Helder zijn we nu echt aan het bouwen. De matchgroep helpt mij vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En hun grote netwerk is daarbij van essentieel belang.”

terialen en diensten. Elke match die de

Organisaties en bedrijfsleven verbinden

yril: “Onze missie is het sti-

Helderse Uitdaging maakt vertegen-

“Het is mooi om te zien dat we een ver-

muleren van maatschappe-

woordigt een maatschappelijke waarde.

bindende rol hebben tussen vraag van

lijk betrokken ondernemen

Het doel is elk jaar een zo hoog mogelijke

verenigingen, stichtingen of organisaties

bij het Helderse bedrijfs-

waarde te realiseren.

en het ondernemersleven. Er zijn zoveel ondernemers bereid om iets te doen,

leven. Om de leefbaarheid en kwaliteit in Den Helder

Groot netwerk

maar vaak niet weten hoe ze dit kun-

te vergroten. Wij realiseren

De Helderse Uitdaging heeft een trouw

nen doen. Mooie voorbeelden laten zien

matches tussen vragen van verenigin-

bestuur, die bestaat uit Karin van Har-

helpt.”

gen en stichtingen en aanbod van het

teveld, Mark Poldner, Greet Kolhorn en

bedrijfsleven.”

Robbert Waltmann. Zij zetten zich alle

Het gaat soms om kleine vragen, zoals

Het aanbod en de vragen gaan om de

vier belangeloos in. Ook is er een krach-

stoelen voor de Ontmoetingskerk Julia-

inzet van kennis, kunde, ervaring, ma-

tige matchgroep van inmiddels zestien

nadorp. Via matchgroeplid Brigitte Jacobs

zaken | Magazine


artikel helderse uitdaging

Naast vragen krijgen de Uitdaging ook aanbod binnen. Omnyacc gaat hun locaties in Den Helder verbouwen en stelde hun meubilair beschikbaar aan de Helderse Uitdaging. Een prachtig aanbod van verschillende bureaus, tafels, kasten, en stoelen. Via het netwerk van de Helderse Uitdaging, digitaal en fysiek, ging Cyril op zoek naar organisaties in Den Helder en Julianadorp die ze hier blij konden maken. En dat is al voor ruim twintig organisaties gelukt.

Maatschappelijke projecten Cyril: “Naast het maken van alle mooie matches zetten we ook maatschappe-

het bestuur van De Helderse Uitdaging, bestaat uit Karin van Harteveld, Mark Poldner, Greet Kolhorn en Robbert Waltmann.

lijke problemen op de kaart door projecten te initiëren. Zo hebben wij in 2017 een impactvolle beweging gecreëerd. In samenwerking met het Internatio-

kwam Cyril bij MFC Boerderij De Schooten

Centraal staat het samenbrengen van

naal Vrouwen Centrum en de gemeente

terecht. Zij wist dat de Boerderij nieuw

jong en oud in alle soorten en maten, met

Den Helder kwam een succesvol sociaal

meubilair zou krijgen. Helaas waren de

of zonder kinderen, rijk of arm, alloch-

initiatief tot stand: De integratie van 30

stoelen al aan andere partijen verge-

toon of autochtoon en alleen of met een

statushouders in Den Helder. En dit jaar

ven, maar voorzitter Marc Petter zette

heel gezin. De buurtcamping had een lijst

is onze focus de armoede in Den Helder.

zijn netwerk weer in. Hij wist dat MFC

met middelen die ze nodig hadden. Cyril

We hebben negen andere partijen samen

‘t Dorpshuis Julianadorp nog zo goed

maakte via de matchgroep en haar eigen

gebracht die hier dagelijks mee te maken

als nieuwe stoelen had. En zo kwamen

netwerk tientallen matches met onder-

hebben. Dit is geen gewoon project. We

de stoelen via Kees Vermaas van MFC ‘t

nemers die graag iets voor de Buurt-

willen juist het ongewone bereiken, on-

Dorpshuis Julianadorp terecht bij de Ont-

camping wilden betekenen. Van schoon-

der meer omdat iedereen buiten hun

moetingskerk.

maakmiddelen tot sportactiviteiten.

silo’s moeten treden en zich echt moeten

Maar ook grote vragen komen langs.

“Hoe meer mensen ’besmet’ raken met het Uitdagingsvirus, hoe sterker Den Helder wordt!“

Buurtcamping Den Helder is daar een mooi voorbeeld van. De camping wordt opgebouwd, voor en door bewoners.

verbinden aan elkaar.”

Meer weten over de Helderse Uitdaging? www.helderseuitdaging.nl

zaken | Magazine

25


Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl


Luchtige werkkleding

voor hete dagen

column niels buijtendijk

- column -

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“De zomer in Nederland lijkt ieder jaar wel hogere temperaturen te laten zien. Lekker als je vrij bent. Maar als je op de werkplaats staat, kan het wel eens oncomfortabel zijn. Kies daarom voor goede, beschermende kleding die ook luchtig is en vochtafdrijvend. Wij hebben bij Buijtendijk een ruim assortiment T-shirts, polo’s en korte broeken die aan de veiligheidseisen voldoen en comfortabel dragen tijdens dagen die eigenlijk te heet zijn om te werken!

A

ls je kiest voor een korte werkbroek, kijk dan

heid en geven je toch de bescherming die je nodig hebt.

goed of deze beschikt over vaste multifunctio-

Heb je echt te maken met zware werkzaamheden, waar-

nele zakken. Soms is het ook mogelijk om los-

bij je veel transpireert? Dan is de keuze voor een shirt

se steekzakken aan de broek te bevestigen,

met sneldrogende eigenschappen een goed idee. In ons

zodat je nog meer opbergruimte hebt. Met

assortiment werkkleding vind je t-shirts met Fastdry

voldoende zakken heb je al het materiaal

technology. Deze technologie absorbeert het vocht, voert

en alle gereedschap bij de hand! Daar-

deze af en heeft sneldrogende eigenschappen. Ook han-

naast is het draagcomfort van een korte werkbroek van

dig bij regenbuien, waar we in Nederland ook vaak ge-

belang. Je wilt niet dat het gaat schuren of dat het te strak

noeg mee te maken krijgen. Kom langs in onze winkel

zit om je te kunnen bewegen. Check dus of de werk-

voor meer informatie over comfortabele, luchtige en be-

broek van robuust en sterk materiaal is en voldoende

schermende werkkleding. Zowel in de zomer als winter

bewegingsvrijheid geeft tijdens jouw werkzaamheden.

dien je volgens de Arbowet te beschikken over passend werkkleding: doelmatig en voor het specifieke werk ge-

Tijdens een Nederlandse hittegolf zijn korte werkbroe-

schikt. Laten we dat nu net in ons assortiment hebben!”

ken echt een uitvinding. Ook kun je kiezen voor luchtige bovenkleding, zoals een T-shirt, polo of overhemd met

Zonnige groet,

korte mouwen. Deze bieden voldoende bewegingsvrij-

Niels Buijtendijk.

zaken | Magazine

27


ADvertenties

Hugen Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. verzo advisering, service en vakkundig onderhoud. installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, onderhouden, leveren en installeren wij zowel Brandmeldcentrales als blusgeoutilleerde gas installaties. Door modern werkplaatsen, een hoogwaardige Ininterne onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen veel gebruikte gas cilinders, o.a.: medewerkers CO2, Argonite, FM-200, NOVEC kwaliteitsdienst envan onze goedblusopgeleide en HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We kunnen wijineen passende bieden voor al uw vragen en zijn gespecialiseerd het keuren van composiet oplossing cilinders. eisen hetengebied van brandbeveiliging. Wij zijn ISO op 9001/2015 VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en gecertificee Hugen Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk. Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, service en vakkundig onderhoud. Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en onze goed opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossing bieden voor al uw vragen en eisen op het gebied van brandbeveiliging.

vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc.

Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brand-

Marketing 43 droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. inblusmiddelen, 6921 RE Duiven stallatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, www.hugen.com

onderhouden, leveren en installeren wij zowel Brandmeldcentrales Hugengas Brandbeveiliging & Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve als blus installaties. onderneming. Kwaliteit is ons handelsmerk.

Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, In onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen van veel gebruikBedrijfsuitje op de fiets in onze hoofdstad service en vakkundig onderhoud. Door modern geoutilleerde werkplaatsen, een hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en onze gas goed cilinders, opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossingNOVEC bieden vooren al uw vragen en eisen op het gebied van te blus C02, Argonite, FM-200, Op zoek Hugen Brandbeveiliging &o.a.: Adviesbureau B.V. is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal opererende actieve naar een gezellig en perfect georganiseerd uitje brandbeveiliging. onderneming. Kwaliteit verzorgen is ons handelsmerk. HALON. Daarnaast wij onder delegatie bevoegdheid voor uw bedrijf? Yellow Bike is dé expert op het gebied Onze full service dienstverlening bestaat uit een uitgebreid handelspakket, deskundige advisering, verzo Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, drogezijn blusleidingen en Noodverlichting (incl. de nodige Apragaz en TÜV. een We service en TPED vakkundigkeuring onderhoud.van DoorLloyd’s, modern geoutilleerde werkplaatsen, hoogwaardige interne kwaliteitsdienst en van fietstours in Amsterdam. installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, onderhouden, leveren en installeren wij zowel onze goed opgeleide medewerkers kunnen wij een passende oplossing bieden voor al uw vragen en eisen op het gebied van gespecialiseerd in het keuren van composiet cilinders. Brandmeldcentrales als blus gas installaties. brandbeveiliging.

Wij zijn ISO 9001/2015 VCA 2016van gecertificeerd. Onze monIn onze werkplaats kunnen wijen revisies verzorgen veel gebruikte blus gas cilinders, o.a.: CO2, Argonite, FM-200, NOVEC Onze gidsen laten de mooiste plekjes van de stad zien. verzo Wij verzorgen de controle en levering van uw draagbare brandblusmiddelen, droge blusleidingen en Noodverlichting (incl. HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We installatie). Daarnaast zijn we gecertificeerd als Branddetectiebedrijf, teursen zijn opgeleid conform de eisen van het NCPonderhouden, REOB 4.0leveren en en installeren wij zowel Voor een volledig dagprogramma werken we samen zijn gespecialiseerd in het keuren van composiet cilinders. Brandmeldcentrales als blus gas installaties. vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in met verschillende restaurants en rederijen. gecertificee zijn ISO 9001/2015 en VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en In van onze werkplaats kunnen wij revisies verzorgen van veel gebruikte bezitWij aanvullende diploma’s als VOPNP, etc. blus gas cilinders, o.a.: CO2, Argonite, FM-200, NOVEC vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc. en HALON. Daarnaast verzorgen wij onder delegatie bevoegdheid de nodige TPED keuring van Lloyd’s, Apragaz en TÜV. We zijn gespecialiseerd in het keuren van composiet cilinders.

Nieuwezijds Kolk 29 - 1012 PV Amsterdam

Marketing 43 020-6206940 gecertificee Wij zijn ISO 9001/2015 en VCA 2016 gecertificeerd. Onze monteurs zijn opgeleid conform de eisen van het NCP REOB 4.0 en vanzelfsprekend hebben zij allen een VCA diploma en zijn zij in bezit van aanvullende diploma’s als VOP/VP, etc. 6921 RE Duiven www.hugen.com Marketing 43 6921 RE Duiven www.hugen.com 2

www.yellowbike.nl

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M • 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID • OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 209.500 V.O.N. EXCL. BTW

D E E R E G W BOU CHIKBAAR S NOG 3 BE

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT:

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70

Tel. (0223) 66 86 85

www.kjk.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.tuin-denhelder.nl

Tel. (0223) 61 64 00

www.vankeulenmakelaars.nl

TUIN HOLDING B.V.


- column -

Informatie over stadsvernieuwing Den Helder in beeld, geluid en met maquettes! Deze zomer geopenD tijDens De

juttersmarkt van 11.00 tot 15.00 uur

Elke zaterdag geopend van 11.00 - 15.00 uur

Vacature winkel


artikel RPA NHN

Meld uw activiteit aan voor de Maand van het Werk!

H

et wordt al bijna een traditie: oktober staat in Noord-Holland Noord volop in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen. Voor het derde

Goede Doel Diner in de binnenring van het Sportpaleis, op de eerste avond van de Wieler3daagse Alkmaar. Dat belooft een spektakel te worden! Deelname aan

opeenvolgende jaar organiseert RPAnhn (Regio-

Het Grootste Werkfestival is gratis, stoe-

naal Platform Arbeidsmarktbeleid) deze Maand

len voor het diner zijn te koop Ă â‚Ź 150,-.

van het Werk. Iedere organisatie die in de maand

oktober een activiteit rondom werk, scholing of arbeidsmarkt organiseert, is van harte uitgenodigd dit initiatief aan te melden via www.maandvanhetwerk.nl.

Over de Maand van het Werk De Maand van het Werk is bedoeld om goede initiatieven, om mensen duurzaam aan het werk te helpen of houden, een podium te bieden. Zo kunnen orga-

30

Van open huis tot workshops, meet &

12 oktober organiseert het Werkge-

nisaties elkaar inspireren en van elkaar

greets banenmarkten en Het Grootste

versServicepunt Noord-Holland Noord

leren, via een expeditie over onze ar-

Werkfestival: ieder jaar is oktober weer

(WSP-NHN) de Kom Binnen Bij Bedrijven

beidsmarkt langs voorbeeldinitiatieven

goed gevuld. Niet alleen voor werkzoe-

Dagen. Deze open bedrijvenroute is in-

in en buiten onze regio. Wat werkt in de

kenden en werknemers, ook werkge-

middels uitgegroeid tot een evenement

aanpak van arbeidsmarktvraagstukken,

vers, studenten en scholieren kunnen

van een week, waarbij inwoners kennis

wat kunnen de partijen in Noord-Holland

inspiratie opdoen. Inmiddels zijn al diver-

kunnen maken met Westfriese onder-

Noord van elkaar leren en voor elkaar be-

se initiatieven in voorbereiding. Op 1 ok-

nemingen. Uitsmijter van de Maand van

tekenen? Ook online worden de evene-

tober opent de Maand van het Werk met

het Werk is Het Grootste Werkfestival, op

menten, initiatieven en projecten onder

de talkshow NV Noord-Holland Noord

donderdag 31 oktober in De Meent Bau-

de aandacht gebracht, via onder meer

in de Kop van Noord-Holland. Van 7 t/m

erfeind te Alkmaar, met aansluitend een

www.maandvanhetwerk.nl.

zaken | Magazine


WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

Den HelDer

Den HelDer

SCHAGen

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


NS NODIG O EEN R UIT VOO

S I T A R G LING: A P E B E D WAAR 61 70 44 T 0223

VERKOOPPLANNEN?

15:56

CONTACT

Als u zich wilt oriënteren op de verkoop van uw woning

Naam

dan is onze GRATIS WAARDEBEPALING de eerste

Adres

stap in de juiste richting. Wij komen bij u langs om de

Telefoonnummer

waarde van de woning inzichtelijk te maken en bespreken

E-mailadres

Ja, ik wil een GRATIS waardebepaling van mijn woning!

met u ons plan van aanpak om uw woning tegen de beste condities te verkopen.

Verstuur

VERKOOP

|

AANKOOP

|

VERHUUR

|

TAXATIES

0223 61 70 44 | info@warnarsmakelaardij.nl | www.warnarsmakelaardij.nl

|

WAARDEBEPALING