Den Helder Huisduinen Julianadorp

Page 1

Huisduinen Julianadorp editie

32

Blijven verrassen!

Check de data van de koopzondagen op www.denhelder.online

2019

Nieuw! Atlantikwallcentrum geopend vanaf 24 mei 2019

Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online

Wonen

WERKEN

VRIJE TIJD


P O O K ? R VE NNEN UW O A J L P ZIJN TEAM VESTIGING DEN HELDER MOLENSTRAAT 87 A | 1781 NK

VESTIGING JULIANADORP SCHOOLWEG 12 |1787 AW

WI J EL A ARS K MA

INFO@WARNARSMAKELAARDIJ.NL WWW.WARNARSMAKELAARDIJ.NL

Feestelijke Feestelijke opening opening

zaterdag zaterdag25 25mei mei &&zondag zondag26 26mei mei

WIJ WIJZIJN ZIJNVERHUISD VERHUISDEN ENVIEREN VIERENDIT DITGRAAG GRAAGMET METUU ONDER ONDERHET HETGENOT GENOTVAN VANEEN EENHAPJE HAPJEEN ENEN ENDRANKJE! DRANKJE! Wij Wij verwelkomen verwelkomen uu graag graag inin onze onze nieuwe nieuwe winkel winkel opop zaterdag zaterdag 2525 mei mei van van 09.30 09.30- 17.00u - 17.00uenenzondag zondag2626mei meivan van12.00 12.00- 17.00u - 17.00uopopons onsnieuwe nieuweadres: adres: Spoorstraat Spoorstraat 28, 28, 1781 1781 JGJG Den Den Helder Helder (tegenover (tegenover dede C&A.) C&A.) Naast Naast een een hapje hapje enen een een drankje drankje bieden bieden we we uu ook: ook:

Demonstratie Demonstratie ®® DNEye DNEye Scanner Scanner

Ruime Ruimecollectie collectie Topmerken Topmerken

Dankzij Dankzij de de DNEye® DNEye® Scanner Scanner vanvan Rodenstock Rodenstock kunnen kunnen wewe tottot 25x 25x nauwkeuriger nauwkeuriger meten meten dan dan alle alle andere andere meetapparatuur. meetapparatuur. DeDe DNEye® DNEye® Scanner Scanner doet doet namelijk namelijk niet niet éénéén oogmeting, oogmeting, maar maar scant scant hethet oog oog met met eeneen onschadelijke onschadelijke lichtstraal lichtstraal waarbij waarbij hethet maar maar liefst liefst 1500 1500 hypernauwkeurige hypernauwkeurige metingen metingen verricht. verricht. WeWe geven geven u u

Met Met de de nieuwe nieuwe winkel winkel beschikken beschikken wewe over over nog nog meer meer monturen monturen vanvan topmerken topmerken zoals zoals Ray-Ban, Ray-Ban, Gucci, Gucci, Lafont, Lafont, Dolce Dolce && Gabbane, Gabbane, Rodenstock, Rodenstock, J.F.J.F. Rey, Rey, Henry Henry Julien, Julien, Tom Tom Davies, Davies, Prodesign, Prodesign, Serengeti, Serengeti, enen vele vele andere... andere... Van Van dede merken merken Alain Alain Mikli Mikli enen Porsche Porsche

graag graag een een demonstratie demonstratie van van ditdit unieke unieke apparaat! apparaat!

Design Design Eyewear Eyewear hebben hebben wewe tijdens tijdens hethet feestelijke feestelijke openingsweekend openingsweekend dede volledige volledige collectie collectie in in huis! huis!

AlAl40 40jaar jaar ervaring ervaring

Feestelijke Feestelijke openingsdeals openingsdeals

Faber Faber Optiek Optiek staat staat al al 4040 jaar jaar garant garant voor voor een een goed goed enen eerlijk eerlijk advies advies enen is toonaangevend is toonaangevend opop hethet gebied gebied

Tijdens Tijdens hethet openingsweekend openingsweekend kunt kunt u rekenen u rekenen opop feestelijke feestelijke openingsdeals. openingsdeals. Wat Wat datdat precies precies is blijft is blijft nog nog vanvan oogmetingen, oogmetingen, contactlensaanpassingen contactlensaanpassingen enen brilmode. brilmode. even even eeneen verrassing. verrassing. Graag Graag tottot ziens ziens in in dede winkel! winkel!

Telefoon: Telefoon: 0223 0223 - 61 - 61 7777 4444 Spoorstraat Spoorstraat 28,28, Den Den Helder Helder (tegenover (tegenover C&A) C&A)

faberoptiek.nl faberoptiek.nl


Colofon

VOORWOORD

Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV Oplage: 54.000 ex. Verspreiding: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Je hebt de originele jutters en heel veel "import" uit diverse provincies en landen, met elkaar vormen we ook een prachtig boeket en leven we in vrijheid en rust naast elkaar. Dezelfde rust en vrijheid zijn ook te vinden in de vele natuur en watergebieden die Den Helder rijk is. Op de fiets of te voet kun je uren zo niet dagen genieten van de duinen, kilometerslange zandstrand en zeedijk.

Eindredactie: Citymarketing Den Helder; Kirsty den Dulk, kirstydendulk@citymarketingdenhelder.nl Concept en vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV Acquisitie: Menno Zeeman 06-22136723 Van de redactie: Deze krant van Citymarketing Den Helder is een gezamenlijk initiatief van Citymarketing Den Helder, Gemeente Den Helder, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Woningstichting, De Detailhandel Federatie en de Zeeman Reclamegroep. Wij hebben er heel veel liefde, tijd en aandacht in gestopt. Zonder hulp van Citymarketing Den Helder, adverteerders en deelnemende organisaties hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, waarvoor dank! Namens Zeeman Reclamegroep wensen we u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar menno@zrgbv.nl Jeroen en Menno Zeeman

Den Helder geeft je rust en vrijheid

www.denhelder.online

Net als de vele duizenden toeristen heb ik de afgelopen maand genoten van de geurende hyacinten en kleurrijke tulpen velden in en rondom Den Helder. Net zo kleurrijk als de tulpen zijn ook de inwoners van Den Helder.

De meeste zonuren en de schone lucht in Den Helder zorgen ervoor dat je op de vele vernieuwde terrassen helemaal tot rust komt. Den Helder bouwt letterlijk en figuurlijk aan een geweldige toekomst voor iedereen. Met zijn allen blijven we daarom verantwoordelijk om Den Helder in te blijven kleuren op het gebied van leven, wonen, werken en recreatie. Mijn grootste wens is ook dat wij onze hardwerkende ondernemers niet vergeten en alleen online kopen als het echt niet in Den Helder te vinden is. Namens mezelf en Bertus de Zeehond nodig ik iedereen uit om zelf die rust en vrijheid te ervaren in het mooie en kleurrijke Den Helder.

Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

COLUMN CITYMARKETING

Weer een kans voor

Den Helder!

Voor het vermarkten van het UNESCO werelderfgoed De Wadden is voor de komende zes jaar 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Niet zozeer voor de waddeneilanden en de waddenzee, maar juist voor de landstrook die vanuit de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland grenst aan dit werelderfgoed. En laat Huisduinen (Paal 0) nu het begin zijn van dit prachtige natuurgebied en Den Helder er volledig aan grenzen! Maar wat maakt de Waddenzee dan toch tot een UNESCO werelderfgoed? Verderop in deze krant treft u het antwoord aan. We moeten met z’n allen beseffen dat ook dit weer een kans is voor onze stad. De kunst is nu om door middel van aanbod en communicatie ervoor te zorgen dat Den Helder goed zichtbaar is in het promotiemateriaal van het werelderfgoed en dat

er daarnaast kansen voor subsidies liggen bij het Waddenfonds om de wadden vanuit Den Helder meer te laten beleven. Zo is er een aanvraag voor Huisduinen gedaan, staan er verhalen over Balgzand, Willemsoord, Fort Kijkduin, ‘t Kuitje en het nieuwe Atlantikwall Centrum als ook de Napoleonroute op de website visitwadden.nl. De volgende stap is om samen met een aantal ondernemers routes en arrangementen samen te stellen om bezoekers te verleiden om niet alleen het wad zelf maar ook het ‘achterland’ dat grenst aan het wad, dus Den Helder te bezoeken. Ik wens u een mooie zomer met een uitstapje op het wad toe! Anke de Vries, manager Citymarketing.

Beleef de Wadden

via denhelder.online


Altijd een scherpe hypotheekrente door meerdere aanbieders Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs in onze winkel

gratis oriĂŤntatiegesprek

Schagen, Nieuwstraat 37 Den Helder, Beatrixstraat 41-43 Heerhugowaard, Raadhuisplein 16


Wonen

Nieuw aanbod van 84 nieuwbouwwoningen vanaf € 181.000 v.o.n.

24 mei start verkoop

fase 3 Willem Alexanderhof In het prachtige Julianadorp is een nieuwe gezellige dorpswijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in aanbouw. Vrijdag 24 mei a.s. start de verkoop van derde bouwfase. In totaal gaan er 84 nieuwbouwwoningen in de verkoop. De diversiteit in het aanbod van rijen hoekwoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen is groter dan ooit. Twee architectenbureaus hebben veel nieuwe woningtypen ontworpen! De woningen zijn zeer energiezuinig en onderhoudsarm. De bouw van fase 3 start dit najaar.

Uitbreiding van het oude dorp Willem Alexanderhof is een uitbreiding van het oude dorp en ontwikkelt zich buurtje voor buurtje. Geen lange rechte wegen met dezelfde woningen, maar veel verschillende typen woningen die gevarieerd door elkaar heen staan in een dorpse sfeer. De wijk is ruim opgezet met veel groen, hofjes en plantsoenen met speelplekken voor kinderen. Rondom fase 3 loopt een brede watergang waar je straks met je bootje of kano kan varen. Om de dorpse sfeer compleet te maken krijgen enkele vrijstaande woningen een eigen toegangsbruggetje. De gemeente heeft onlangs de straatnamen voor de uitbreiding al bekendgemaakt. De Prinses Margrietstraat wordt de hoofdstraat in fase 3. Veel keuzevrijheid en maatwerk Fase 3 krijgt nog meer diversiteit

dan de eerste twee fasen. Twee verschillende architecten hebben in totaal zo’n 20 verschillende woningtypen ontworpen. Elke woning kan naar eigen wens door de koper bovendien nog helemaal op maat worden gemaakt. Er is veel

keuzevrijheid in de afwerking en de meerwerkopties zoals bijvoorbeeld een uitbouw of een dakkapel. Start verkoop De verkoopprijzen worden bij de start van de verkoop op vrijdag 24 mei a.s. bekend gemaakt. Vanaf die datum is het gedurende twee weken mogelijk om een optie op één of meerdere woningen aan te vragen. Uniek buurtje aan het water Aan de oostkant van fase 3 komen een aantal fantastische gelijkvloerse woningen met weids uitzicht! Deze woningen gaan - zodra de ontwerpen helemaal klaar zijn - rond de zomer in de verkoop. Het worden ruime kavels tot wel 1.000 m2 aan het water met de mogelijk-

heid tot een eigen insteekhaventje voor de kano’s. De woningen zijn uitgerust met slaapkamers en badkamer op de begane grond. Voorinschrijving bij de makelaars is al mogelijk. Duurzaam en energiezuinig De woningen zijn klaar voor de toekomst zonder gasaansluiting. Door optimale isolatie en een lucht/water warmtepompsysteem hebben de woningen zeer lage stookkosten. In overleg met de installateur en aannemer kan het duurzaamheids- en energiezuinigheidspakket nog verder worden uitgebreid. De verkoop van de woningen wordt verzorgd door Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars en Warnars Makelaardij.

Meer informatie:

www.willemalexanderhof.nl


Trouwplannen?

Kitty’s Heksenketel

Maak u bruiloft nog mooier met onze ballonnen.

Op

oed? g l e e p s r a zoek na ent

im im assort en! u r n e e n e s Wij hebb s en laat u verras g n kom la

Ben je op zoek naar ballonnen voor een verjaardagsfeestje, een huwelijk, jubileum, een opening of een geboorte? In ons uitgebreide assortiment vind je hoogwaardige ballonnen voor elk feestje.

Vrede en Vrijheid 13 | 1785 RL Den Helder | info@kittysheksenketel.nl

www.feestartikelenbestellen.nl


Ondernemers aan het woord Altijd een goede sfeer bij

Vivant van der Rol “Mijn grootvader is het bedrijf begonnen in de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Linda van der Rol over het ontstaan van tabakspeciaalzaak Vivant van der Rol uit Den Helder. Linda werkt er zelf alweer 25 jaar en is sinds 2011 de eigenaresse.

Familiebedrijf Linda vervolgt: “Hij is begonnen als grossier op de Spoorstraat. Later werd dat een winkel in souvenirs Meer informatie:

Vivant van der Rol Beatrixstraat 18, Den Helder Tel: 0223 614 125

en tabak.” Op 20 april 1961 is de winkel verhuisd naar de huidige locatie op de Beatrixstraat. Nadat haar opa aan een hartstilstand overleed, heeft haar oma de winkel voortgezet. “Het is echt een familiebedrijf. Mijn ouders zijn er later ook ingegaan en uiteindelijk kwam ik erbij.” Verschillende nationaliteiten Ze wist niet van jongs af aan dat ze de winkel wilde overnemen. “Ik heb wat dat

betreft flink gepuberd.” Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en haar liefde voor met name het souvenirgedeelte deed haar besluiten toch voor de tabakswinkel te kiezen. “Ik heb een passie voor talen en door die souvenirs krijg je natuurlijk veel verschillende mensen van allerlei nationaliteiten in de winkel. Die diversiteit vind ik geweldig! Ik probeer dan altijd een woordje met ze mee te spreken.”

zichtelijk en ruim. Ook willen we dat de winkel goed toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn.” Samen met vaste medewerker Margriet heeft Linda het duidelijk erg naar haar zin in de winkel: “De klanten zeggen ook vaak dat ze de sfeer zo prettig vinden, dat doet me echt goed. Ik werk hier met heel veel plezier!”

Blijven verrassen Het ondernemen in Den Helder bevalt haar goed, al is het niet altijd even makkelijk. “Het wordt gelukkig wel steeds mooier in de binnenstad en dat trekt ook weer mensen aan. Verder moet je gewoon een beetje inventief zijn en zorgen dat je de mensen blijft verrassen.” Over het assortiment vertelt Linda: “We verkopen kranten, wenskaarten, loten, souvenirs en uiteraard allerlei soorten tabak. Dat klinkt misschien vol, maar we zijn geen Amsterdamse shop die tot aan de nok toe gevuld is. Het is bij ons over-

Ondernemers aan het woord Volop ondernemerszin bij

Stoer Food en Drinks Arjan Koenen uit Julianadorp is duidelijk een ondernemer in hart en nieren. Hij is al zeven jaar de eigenaar van Dorpscafé Koenen, kocht daar vorig jaar een snackbar aan de Callantsogervaart bij en is in september 2018 gestart met restaurant Stoer Food en Drinks.

Arjan vertelt: “In het pand naast het dorpscafé op het Loopuytpark zat eerst een makelaar. Ik had al eens gekscherend aangegeven dat ik wel interesse zou hebben als die eruit zou gaan. Uiteindelijk gebeurde dit iets eerder dan verwacht, maar ik heb toch besloten de sprong te wagen. Wie niet waagt, die niet wint!” Arrangementen Bij Stoer Food en Drinks kan men lunchen, dineren en diverse 'drinks en bites' nuttigen. Daarnaast kunnen er speciale arrangementen worden gereserveerd, zoals Bierzinnig, Wijntreffelijk en Huiselijk. “Voor het zomerseizoen wordt hier nog een gin-tonic arrangement aan toegevoegd. Dit bestaat uit

verschillende soorten gin-tonic met allemaal lekkere hapjes erbij”, aldus Arjan. “Ook hebben we in verband met het seizoen nu een driegangen-toeristenmenu voor een aantrekkelijke prijs.”

tijd wel wat te verzinnen om de wintermaanden goed door te komen, daar ben je ook ondernemer voor.”

Naamsbekendheid Het restaurant is volgens Arjan op de goede weg: “Naamsbekendheid is tegenwoordig heel belangrijk. Daarom zijn we erg actief op Facebook en delen we bijvoorbeeld flyers uit op vakantieparken en campings. Dit werpt zeker zijn vruchten af. En gelukkig komt het drukke seizoen er ook weer aan!” Hij geeft aan het soms wel jammer te vinden dat de horeca in dit gebied redelijk afhankelijk is van de pieken in het toerisme. Toch klinkt hij strijdbaar als hij zegt: “Er is al-

Ondernemen Met betrekking tot het ondernemen in deze regio vertelt hij: “De omgeving is natuurlijk ontzettend mooi. Ik wacht alleen nog op de beloofde opknapbeurt van het Loopuytpark, dat wordt nu echt wel eens tijd.” Arjan kijkt hoe dan ook erg uit naar het komende seizoen: “Vanaf juni gaan we ook open op maandag en dinsdag en dan zijn we dus zeven dagen in de week geopend. We hopen dat het zowel binnen als buiten gezellig druk wordt!”

Meer info:

www.stoerfoodendrinks.nl


Werken

De Koninklijke Marine en Esports

foto’s: Youran Kock

Van maart tot en met juni spelen 8 Nederlandse top esportteams de militaire shooter ‘Counter Strike’. Iedere donderdagavond wordt dit uitgezonden op FOX Sport en Twitch in het tvprogramma Inside Esports. In elke uitzending treden twee militairen op als analist in de studio. Zij evalueren de werkwijzen van de Counter Strike teams. De finale van het Counter Strike toernooi vindt op 22 juni plaats in Den Helder. Maar wat is precies de link tussen de marine en esports?

In de uitzendingen van Inside Esports geven Nederlandse militairen, waaronder personeel van de vloot en het Korps Mariniers, commentaar en evalueren zij het optreden van de esporters. De militairen delen hun kijk op vaardigheden als: leiderschap, communicatie, (tactische)besluitvorming en adaptiviteit. De kracht van het programma zit in deze gesprekken, waarbij vaak de overeenkomsten en tegenstellingen tussen het spel en een echte militaire inzet ter sprake komen. De overeenkomsten zitten veelal in de communicatie, de tegenstellingen daarentegen in de tactische uitvoering. Het tv-programma waar vier jongeren vol passie over het spel en hun werk praten wordt structureel gewaardeerd door 50.000 kijkers.

Deelname marine De Koninklijke Marine verbindt zich aan esports (en GameDay) vanwege de kansen die het biedt om nieuwe doelgroepen te bereiken. Door meer te leren over esports en gaming in bredere zin sluiten we beter aan bij onze jonge collega’s. Gaming is de meest populaire activiteit onder de doelgroep waar defensie personeel werft. We weten dat

onder de esporters zich veel studenten begeven van technische universiteiten, technische HBO’s en technische MBO’s. Via esports zoeken wij contact. We laten deze jongeren zien dat het competitieve element en het teamleren dat zij zo waarderen in de games ook onderdeel zijn van de opleidingen en de functies bij de Koninklijke Marine. Zowel militaire als burgerfuncties.

Finale De finale van het Counter Strike toernooi wordt 22 juni gespeeld op GameDay in Den Helder, in theater de Kampanje. In de uitzending zijn GameDay en Den Helder dan ook structureel zichtbaar. GameDay is een evenement op Willemsoord waar jongeren worden aangetrokken met gaming, en worden geënthousiasmeerd voor fysieke sport en techniek. Wil je hierbij zijn? Wil je hier bij zijn? Kijk dan voor meer informatie op

www.insideesports.tv en www.game-day.nl.


Evenement

Pasar Malam

Tropenvrienden Den Helder 50 jaar! Op 8, 9 en 10 juni a.s. wordt er in de Mastenhal (gebouw 66) op het prachtige Willemsoord in Den Helder de Pasar Malam weer georganiseerd en wel voor de vijftigste keer!

anderszins een feest van te maken. De geweldige Helderse dansgroep Hawaiian Fantasy zal bijvoorbeeld zorgen voor een geweldige Hawaiiaanse en Polynesische show. Voor meer informatie over de artiesten (meer dan 70!) en het programma verwijzen we u naar de

en een eigen dansgroep van leden, een bekende portrettekenaar waren de ingrediënten voor deze dagen.

Vereniging de Tropenvrienden Den Helder nodigt hierbij iedereen van harte uit dit jubileum mee te komen vieren.

website van de Tropenvrienden: www.tropenvriendendenhelder.nl

authentieke restaurants en snackkramen. Vele standhouders staan al jaren op deze succesvolle Pasar waarvan sommige 40 jaar of langer. Drie dagen top-entertainment van soloartiesten, bands en dansgroepen. Wat een verschil met 1971!

Opening Burgermeester Koen Schuiling van Den Helder zal deze jubileumversie openen! De opening zal op zaterdag 8 juni om 15.00 uur plaats vinden. Een keur aan artiesten uit Den Helder maar ook uit andere delen van het land staat al klaar om er muzikaal en

8 t/m 10

juni

Hoe het begon in 1971 Als marinestad had Den Helder veel Indische Nederlanders en Molukkers binnen haar stadsgrenzen, die bij de Koninklijke Marine als militair of burger werkten. Medio jaren 60 ontstond er een soort werkgroep om iets te gaan organiseren met en voor de Indo’s en de Molukse inwoners van onze stad. De vereniging Tropenvrienden ontstond. In 1969 ontstond het idee een mini Pasar te organiseren om zodoende gelden te genereren voor verenigingsactiviteiten. De enige plek in Den Helder waar deze mini Pasar gehouden kon en mocht worden was het toenmalig Falga-winkelcentrum. De eerste Pasar was een feit in 1969. Een podium, negen marktkramen, band

Dat is nu 50 jaar later wel even anders. De Pasar Malam is uitgegroeid tot een markt met wel 80 kramen, diverse

De Pasar Malam Tropenvrienden (onder leiding van de diverse besturen en vrijwilligers) is in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar regionaal topevenement waar elk jaar duizenden bezoekers op afkomen. In dit jubileum jaar zal het zeker weer een gezellige drukte van belang zijn. Heerlijk eten en snoepen Vele bezoekers komen speciaal voor het heerlijke eten. Restaurant Warung Agung en Sari Soenda komen ook dit jaar weer naar Den Helder. Dat wordt smullen. Zin in een klein hapje? Dan kan natuurlijk ook bij de diverse snackstands.

Shoppen Laat u verrassen op de grote markt met de vele Aziatische artikelen. Dwaal over de markt kijk wat er te koop is… maak uw keuze en misschien kunt u wel afdingen op de prijs?

Actie voor een gratis entree en diner voor 2 personen Ga naar Facebook.com/tropenvriendendenhelder en laat daar een bericht achter waarom u graag dit diner wilt winnen. De winnaars worden op 6 juni via de Facebookpagina bekend gemaakt. Doe mee! Als troostprijs zijn er ook nog drie sets van twee vrijkaarten beschikbaar. Openingstijden: Zaterdag 8 juni Zondag 9 juni Maandag 10 juni

13.00 - 22.00 uur 13.00 - 22.00 uur 12.00 - 19.00 uur

Prijzen Volwassenen: Kassa € 7,50, online voorverkoop € 6,50 65+ € 6,00, online voorverkoop € 5,00 Kinderen tot 6 jaar gratis onder begeleiding Kinderen 6 tot 12 jaar: € 2,50 Passe-partout: € 15,00 online voorverkoop € 12,50 Alleen kassa: Leden € 4,50 op vertoon lidmaatschap.


Vrije tijd

Een kijkje achter de schermen

bij watersportvereniging Onrust In maart 2018 bestond de vereniging 40 jaar, dit is in oktober gevierd tijdens de sluiting van het vaarseizoen. In het begin werden de vergaderingen gehouden in de Maranathakerk in de visbuurt. Er werd voorgesteld om zelf een clubgebouw te bouwen. Na alle voorbereidingen is men in 1993 begonnen met de bouw ervan en in 1994 werd het clubgebouw in april geopend tijdens de opening van het vaarseizoen. Het is een

prachtig gebouw op een schitterende locatie. Alles is in eigen beheer en inzet gerealiseerd. Nog steeds wordt het onderhoud gedaan door de leden met een boot. Zij zijn verplicht twee zaterdagochtenden te komen werken. De sanitaire ruimte is toegankelijk voor mindervalide watersporters. Onrust heeft zelf een zangkoor, genaamd Onrust. Daarnaast hebben zij jaarlijks een paar evenementen zoals de

jaarlijkse sloepwedstrijden in de Haukes, opening en sluiting van het vaarseizoen, kerstavond met bingo etc. Een levendige vereniging! Ook hebben zij met verschillende jachthavens in de kop van Noord-Holland een convenant. Dit houdt in dat leden van die jachthavens 50% van het geldende liggeld betalen. Tot op heden is dit een succes! Het convenant is in het leven geroepen om meer toeristen naar de

Noordkop te halen. Er wordt geprobeerd het liggeld zo voordelig mogelijk te houden, dus is water en elektriciteit, zolang het kan gratis. Twee jaar terug zijn er zonnepanelen aangeschaft om zo het gebruik te reduceren. De jachthaven is er weer klaar voor om de passanten te ontvangen. Op naar een mooi seizoen! www.wsvonrust.nl

Evenement

NIEUW EVENEMENT: PARADE OP DE KADE! Een nieuw evenement op 1e Pinksterdag van de Vrienden van Den Helder is Parade op de Kade. Een spektakel voor het hele gezin! Op zondag 9 juni 2019 is het terrein van Fort Westoever, thuisfront van de Helderse Jongens, omgetoverd tot festivalterrein in Americana stijl waar u diverse acts kunt zien. De entree is gratis en u kunt zodoende diverse muzikale acts zien. Daarnaast is het mogelijk voor een klein prijsje een strippenkaart te kopen. Hiermee kunt u verschillende kleine theateracts bezoeken die over het terrein verspreid zijn. Neem een lekker hapje of drankje tussendoor en laat u ondertussen vermaken door het straattheater dat op het terrein rondloopt. Foto: Billie-Jo Krul

Informatie:

www.vriendenvandenhelder.nl

Qua theateracts vindt u hilarische voorstellingen, zoals Bombardo, Nieuw Lef en Mees. Voor het hele gezin, maar met een vleugje (satirische) humor voor volwassenen. Ook het straattheater staat in het teken van Americana, door wandelende folkband Granddad Daniel en straatgoochelaar Henry van Circusschool ‘De Hoogte’. Qua muziek vindt u diverse Americana acts die een mix zijn van rock en folkmuziek. Zoals de Two Alley Rats, Jeffrey Halford & The Healers, Flatland Folks, Yorick van Norden en als uitsmijter The Royal Hillbilly Club. Kortom, de Vrienden bieden u een dag vol plezier. Voor groot en klein, jong en oud, voor elk wat wils! Bezoek de facebookpagina van de Vrienden van Den Helder en de website voor meer informatie.

zondag

9 juni


Vrije tijd

De Waddenzee

is Werelderfgoed en start bij paal 0,

in Den Helder! De Waddenzee is in 2009 tot UNESCO Werelderfgoed verklaard, maar waarom eigenlijk? Deze zee is voor ons als kustbewoners heel gewoon. Wij vinden het normaal om de woelige Noordzee over te zien lopen in de Waddenzee, maar eigenlijk is dit natuurgebied heel bijzonder. Zo bijzonder, dat het gebied behouden moet blijven voor de toekomst.

Al duizenden jaren lang is het natuurgebied van de Waddenzee van Den Helder tot Esjbjerg (Denemarken) aan het veranderen. Elke dag weer. Om de volgende drie redenen zijn de Wadden uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Een enorme diversiteit aan planten en dieren komen voor in de geulen, kwelders en op de duinen en zandplaten. Elk jaar weer maken miljoenen trekvogels een tussenstop in het waddengebied om zich tegoed te doen aan het enorme voedselaanbod. De Waddenzee is ook wel de kraamkamer van de Noordzee

aan het weer, de wind en het getij. Alleen de allersterkste soorten overleven het zilte waddengebied. Hoe komt de Waddenzee eigenlijk aan deze naam? Door het getij valt de Waddenzee tweemaal per dag droog. Het ene moment Foto: Peter van Aalst

Jong en oorspronkelijk De laatste ijstijd eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. 7.000 jaar geleden werd de overgang naar een warmer klimaat ingezet. De Noordzee liep weer vol en zo is het Waddengebied ontstaan. Dat is nog erg jong vergeleken met andere natuurgebieden. De wind, het getij en de stromingen van het water vormen de Waddenzee elke dag, ze hervormen de duinen, kwelders en zandplaten, maar na een heftige storm

is er alleen water te zien, het volgende moment verschijnen er grote drooggevallen wadplaten. Tijdens eb kun je op veel plaatsen door de Waddenzee heen lopen of waden, vandaar de Nederlandse naam ‘Waddenzee’, in het Fries is dat de ‘Waadsee’; de doorwaadbare zee.

Het gebied wordt namelijk gezien als ‘onvervangbaar en uniek voor de wereld’. Over de gehele wereld zijn er 1092 plekken aangewezen als Werelderfgoed. Hiervan zijn 209 plekken natuurerfgoed. Dat ook de Waddenzee zo’n plekje veroverd heeft is zeker speciaal! En dat de Waddenzee start in Den Helder, daar kunnen wij natuurlijk alleen maar trots op zijn!

kan dit de volgende dag weer compleet anders zijn. Toch is duidelijk te zien hoe het landschap zich oorspronkelijk heeft gevormd. Uniek en gevarieerd Met een oppervlakte van 10.000 km2 is dit het grootste aaneengesloten wetland op aarde en daarmee uniek in de wereld.

waar miljoenen platvissen, vogels en andere vissen worden geboren en opgroeien. Natuurlijke kracht en dynamiek Zoet en zout, nat en droog, sterke en zwakke stromingen. Van planten en dieren wordt het uiterste van ze verwacht. Voortdurend moeten ze zich aanpassen

Alles weten over de Waddenzee? Bezoek eens de websites van de Waddenvereniging, VisitWadden of ga er op uit tijdens een wad-excursie bij Natuurinformatiecentrum ’t Kuitje! De wad- en vogelexcursies van ’t Kuitje zijn afhankelijk van het getij. Kijk voor actuele data en tijden op www.denhelder.online


beleef

HORTUS OVERZEE! De Groene Parel van Den Helder Met onder nieke meer een u

Japanse tuin

Ook prachtig als trouwlocatie!

Open: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Openingstijden Zaterdag en Zondag zie de website a 6,00 voor volwassenen & a 3,00 voor kinderen

www.hortusoverzee.nl

DE GEZELLIGSTE MARKT VAN NOORD-HOLLAND!

JUTTERSMARKT IEDERE DINSDAG VAN 25 JUNI t/m 27 AUGUSTUS 3 UUR GRATIS PARKEREN! MET PARKEERSCHIJF

KALENDERTIPS KOOPZONDAG 30 JUNI

SPRINGKUSSEN FESTIVAL KOOPZONDAG 28 JULI

WWW.HELDERSEBINNENSTAD.NL


historie

Bruggeman in de Keizerstraat

Rusthuis en Parkzicht

Ziekenhuis

Dat we in een geweldig mooie stad wonen, weten we allemaal, en in die stad staan diverse gebouwen die er soms al decennia lang staan of gestaan hebben! Al die gebouwen zijn op de een of andere manier van heel klein tot heel groot ooit gebouwd naar een ontwerp van een architect of architectenbureau. Als je eens duikt in de historie van de Helderse architectuur kom je er achter dat er hele beroemde architecten in Den Helder actief zijn geweest. Om maar eens te noemen: Willem Marinus Dudok, Pieter Lodewijk Kramer, Dirk Cornelisz Saal, Arthur Staal en Berend Tobia Boeyinga.

VERGETEN ARCHITECTEN EN HUN GEBOUWEN

Tehuis voor Militairen, Kanaalweg Ik ga u een uitleg geven over wat deze architecten voor onze stad hebben betekend. Het allereerste bouwwerk van de Amsterdamse architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) was het Tehuis voor Militairen aan de Kanaalweg wat in 1913 werd geopend. Dudok is bij het grote publiek het meest bekend van het Raadhuis in Hilversum. Pieter Lodewijk Kramer eveneens in Amsterdam geboren (1881-1961) is de schepper van een aantal unieke bouwwerken in Den Helder. Zoals het in 1914 in gebruik genomen Marinebondsgebouw eerst gelegen aan de Prins Hendriklaan 14 en later vernummerd naar Julianapark 1. Dit gebouw is in de nacht van 24 op 25 juni 1940 gebombardeerd. Een ander kenmerkend object van Kramer is natuurlijk het Nationaal monument voor het Nederlandse reddingwezen aan het Helden der Zeeplein. Op 4 oktober

1935 werd het monument door Koningin Wilhelmina ingewijd door het borstbeeld van haar overleden man Prins Hendrik te onthullen. En op de Algemene begraafplaats van Den Helder vinden we het door Kramer ontworpen Grafmonument van de op 8 augustus 1936 overleden oud SDAP wethouder en een van de oprichters van de Matrozenbond, A.G.A. Verstegen. De Alkmaarse architect Dirk Cornelisz Saal (1884-1945) is de ontwerper van de voormalige Vakschool voor meisjes aan de Middenweg welk gebouw op 21 november 1923 in gebruik werd genomen, tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij Woningstichting Den Helder. Architect Saal is samen met de Helderse architect Simon Krijnen (1859-1940) de ontwerper van het op 17 juni 1936 in gebruik genomen rusthuis en latere

Parkzicht ziekenhuis. De Amsterdamse architect Arthur Staal (1907-1993) is bij het grote publiek denk ik het meest bekend van zijn ontwerp van de Shelltoren in 1966 aan de achterzijde van het Amsterdamse Centraal station. In Den Helder was hij de architect van het oude pand van Bruggeman in de Keizerstraat, voordien Gerard Worm. Het pand (bouwjaar onbekend) kreeg in de architectuurwereld grote aandacht als voorbeeld van de zogenaamde nieuwe zakelijkheid. En dan is er nog de in Langedijk geboren architect Berend Tobia Boeyinga (18861969) hij was in 1934 de ontwerper van de inmiddels al weer afgebroken Rehobothkerk in de Fazantenstraat. Ik draag dit artikel op aan oud-Nieuwedieper Joop Bel die is overleden op 15 maart 2019 in Santpoort. Cees Rondèl


Tour de Lasalle 13 - 16 juni 2019 Van de voorzitter Alweer de 65ste Tour de Lasalle en daarmee de

om vervolgens 3 dagen in en rond Den Helder te

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een

parkoers te rijden waarvoor onze dank.

oudste meerdaagse wedstrijd in Nederland!

mooi programma te maken. Verderop op deze pagina vindt u een opsomming van het pro-

gramma. Traditiegetrouw starten we op Texel

die langs het parkoers wonen en daar toch enige

rijden. Veel instanties maken het mogelijk om dit Ook dank aan al die sponsoren en vrijwilligers

hinder van ondervinden.

die de Tour de Lasalle mogelijk maken. Niet in de laatste plaats bedanken we ook al die bewoners

Wim Erkelens Cooke Voorzitter Tour de Lasalle

Mede mogelijk gemaakt door Den Helder is voor de 65e keer de gastheer van een groot peloton

wielrenners en volgers. De stad ook die de organisatie van dit wielerspektakel de gelegenheid biedt een dergelijk evenement te organiseren.

De TESO is onontbeerlijk als je een etappe rijdt op Texel. Ook dit jaar kunnen wij weer gebruik maken van de gastvrijheid van deze maatschappij die de hele karavaan veilig naar en van Texel brengt.

Willemsoord faciliteert voor allerlei bedrijven onderdak op de voormalige rijkswerf en zo ook voor de Tour de Lasalle. In gebouw 66 is het rennerskwartier, het wedstrijdsecretariaat en het horecaplein ondergebracht en komen alle medewerkers en publiek bij elkaar.

De Rabobank Kop van Noord- Holland is als trouwe sponsor de naamgever voor de etappe op Texel in en nabij Den Hoorn. Tevens naamgever van de omloop én het criterium van de Nieuweling Meisjes en Junior Vrouwen op zaterdag en zondag.

Een nieuwe sponsor die een sprankelende organisatie is! Zij is in 2018 uitgeroepen tot het vitaalste bedrijf van Nederland. KEYKEG is de naamgever van het criterium op zondag voor de Heren Amateurs/Junioren/Sportklasse.

Al jaren is O & O verhuur onze leverancier van materialen die onze catering ondersteunen zoals de VIP tent op de laatste dag en de gehele inrichting (horecabenodigdheden, podium etc.) voor gebouw 66. O & O Verhuur is naamgever van de etappe op vrijdag.

Citymarketing zet zich in voor onze bewoners, ondernemers en bezoekers. Zij verbindt ook dit

jaar haar naam in de vorm van de dubbele bolder aan de gele trui, de klassementsleider van de Amateurs/Junioren .

ProSalton gevestigd in Oudkarspel, gespecialiseerd in sportkleding, is al jaren verbonden aan de Tour de Lasalle en leverancier van de klassementstruien. Zelf sponsor van de witte trui, de klassementsleider van de Sportklasse.

Een familiebedrijf met meer dan 35 jaar ervaring, passie en kennis. Groet Auto is al jaren leverancier van de jury- en volgwagens en trouwe sponsor van de groene trui, de leider van het puntenklassement bij de Amateurs/Junioren.

Een nieuwe sponsor! Hét uitzendbureau als het gaat om, uitzenden, detacheren of werven en selecteren van vakbekwaam personeel. Toonaangevend op de regionale arbeidsmarkt. Sponsor van de oranje trui, de leider in het puntenklassement in de Sportklasse. Ook dit jaar weer één van onze sponsoren,

Albert Heijn: Schooten Plaza. Zij verzorgen de catering en zijn sponsor van de blauwe trui die daarvoor de kenmerkende “blauwe Albert Heijn” kleur krijgt, leider van het jongerenklassement.

De Lokale Omroep Stichting verzorgt het actuele radioverslag tijdens de Tour. De LOS werkt samen met de nieuwssite ‘Den Helder Actueel’ en zijn samen sponsor van de roze trui, klassementsleider bij de Nieuweling Meisjes.

Bakker Geluidstechniek verzorgt het geluid al vele jaren bij de Tour de Lasalle. Elk jaar weer voor de Tour uit met de geluidswagen. Tevens sponsor van de paarse trui, de leider in het klassement bij de Junior Vrouwen. Een club oud deelnemers en wielerliefhebbers, die de Tour de Lasalle een warm hart toedragen. Tijdens de Tour elkaar weer eens ontmoeten en oude verhalen ophalen. Sponsor van de zwarte trui voor de strijdlustigste renner.


Programma

Routes

Donderdag 13 juni Rabobank Kop van Noord Holland etappe

Donderdag 13 juni: De Rabobank Kop van Noord Holland etappe

18:10 uur

Neutraal vertrek vanaf Gebouw 66/Willemsoord richting TESO

18:55 uur

Neutraal vertrek vanaf de TESO boot voor de etappe

19:00 uur

Start op het Molwerk

20:20 uur

Verwachte finish op de Kerkstraat (Den Hoorn)

Vrijdag 14 juni O&O etappe 18:45 uur

Neutrale vertrek vanaf Gebouw 66/Willemsoord

19:00 uur

Start vanaf de Jan Verfailleweg (thv benzinepomp)

20:30 uur

Verwachte finish op de Jan Verfailleweg (nabij camping Donkere Duinen)

Een neutrale start vanaf de TESO boot, een spannende en technische

etappe in en nabij Den Hoorn. Met een paar kleine aanpassingen t.o.v.

2018 is deze editie nog spectaculairder geworden. Het gehele peloton zal de ronde 5 keer afleggen.

Vrijdag 14 juni: O&O etappe

Een technische etappe, zo kan deze rit het beste omschreven worden.

Met een neutrale start vanaf gebouw 66/Willemsoord, de daadwerkelijke

wedstrijdstart vanaf de Jan Verfailleweg, belooft ook deze dag spannend te worden. Met een route waar de stuurmanskunst en wind een grote rol spelen, kunnen hier grote verschillen gemaakt worden. Zaterdag 15 juni tijdrit en omloop

Er wordt gestart met zowel voor de Nieuweling Meisjes/Junior Vrouwen

Zaterdag 15 juni tijdrit en omloop

Tijdrit start vanaf Dijkweg (opgang naar Zeepromenade) Finish tegenover vuurtoren de Lange Jaap 09:30 uur

TopLabour Uitzendbureau tijdrit Nieuweling Meisjes/Junior Vrouwen

10:45 uur

Bakker Geluidstechniek tijdrit Heren Amateurs/Junioren/Sportklasse

als de Heren een individuele tijdrit over 4.6 km. Na de tijdrit Heren is de Rabobank Kop van Noord Holland omloop voor de Nieuweling Meisjes/ Junior Vrouwen. Daarna de ‘Stoere en Energieke’ omloop over de Hel-

derse Zeedijk (met 2 stevige klimmetjes) voor de Heren: inmiddels een klassieker bij de Tour de Lasalle.

Zondag 16 juni: KeyKeg criterium

Deze klassieker is op de Javastraat/Middenweg. Korte ronde, de renners komen regelmatig langs de start/finishlocatie en met live muziek zijn dit

Omloop én finish tegenover vuurtoren de Lange Jaap 12:30 uur

Start Rabobank Kop van Noord Holland omloop Nieuweling Meisjes (12 rondes) en Junior Vrouwen (15 rondes)

14:45 uur

Start de ‘Stoere en Energieke’ omloop Heren Amateurs/Junioren/ Sportklasse

16:00 uur

Verwachte finish tegenover vuurtoren de Lange Jaap

Zondag 16 juni criterium Start op de Javastraat

voldoende redenen om eens een kijkje te komen nemen naar de

strijdende wielrenners. Daarnaast ook nog een attractie waarbij de

toeschouwers, jong en oud, zichzelf sportief kunnen inspannen. Dit

Criterium wordt voorafgegaan door de Oosterbaan Dikke Bandenrace voor de jeugd en de tweede dag voor de Nieuweling Meisjes/Junior Vrouwen wedstrijd, het Rabobank Kop van Noord Holland criterium.

OPEN AVOND 65ste Tour de Lasalle Op 5 juni wordt Cinema Zevenskoop omgetoverd tot een gezellig sportcafé

10:30 uur

Start Oosterbaan Dikke Bandenrace

12:00 uur

Start Rabobank Kop van Noord Holland criterium Nieuweling

Een terugblik met foto’s, filmmateriaal en interviews (oud renners etc.) maar

Meisjes/Junior Vrouwen

ook uitgebreide informatie over de Tour de Lasalle 2019: de nieuwe Tourmiss,

13:20 uur

Verwachte finish op de Javastraat

14:00 uur

Start themafietsenrace

15:00 uur

Start KeyKeg criterium Heren Amateurs/Junioren/Sportklasse

16:25 uur

Verwachte finish op de Javastraat

18:00 uur

Officiële prijsuitreiking in Gebouw 66/Willemsoord

welke geheel in het teken zal staan van het jubilerende wielerspektakel.

renners en hun ploegen, de routes en het feestelijke randgebeuren. Wat maakt de Tour de Lasalle tot een succes van 65 jaar? U komt het allemaal te weten! Iedereen is welkom! Dit alles omlijst met beeld en geluid. Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur), Julianaplein 43.


Hoe gastvrij is Bedrijf: Frietboetiek De Werviaan en IJssalon Kaap Hoorn Naam: Marcel van Spelden Leeftijd: 47 jaar

en uiteraard de ijssalon en frietboetiek;).

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op Heer gastvrijheid? Een 8,5. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar als team van beide zaken zijn we erop gebrand om elke klant een goed gevoel te geven. Ik denk dat we hier aardig in geslaagd zijn.

Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Als een gemeente, die deels nog een ruwe diamant is, en in potentie bij het op de juiste manier van slijpen kan uitgroeien tot een prachtige bloeiende stad! Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Ik denk dat er qua infrastructuur nog veel verbeterd kan worden, bijvoorbeeld doorstroom van het verkeer van en naar Texel, signing en een goede gezamenlijke samenwerking.

Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u “Wat mag ik in deze stad niet missen?" Dat zijn er te veel om op te noemen. Den Helder heeft een schat aan plekken die een bezoeker niet mag missen. Als ik er een paar mag opnoemen zijn dat het strand, duinen, beeldenpark de Nollen, Willemsoord

Vraag 5: Welke peroon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Sander de Roos van Druktemaker media. Een mooi bedrijf dat deels ook bezig is om Den Helder op de kaart te zetten en meedenkt over hoe onze mooie stad nog beter tot uiting kan komen!

Toffe

Gast

Hoe gastvrij is

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Vrienden van mij, die de nominatie zagen in de vorige editie zeiden mij dat ik té gastvrij ben... Ik denk dat daar wel wat in zit. Ik vind het prettig als iemand zich op zijn of haar gemak voelt, zichzelf kan zijn en in de taxi speelt veiligheid uiteraard ook een grote rol. Daarnaast ben ik altijd vrolijk en in voor een praatje. Ben ik onbescheiden als ik mezelf een 9 geef? Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u “Wat mag ik in deze stad niet missen?" Strand, zee, duinen en dijk voorop! Prachtige plekken om heerlijk van de zon(sondergang) te genieten. Zelf zit ik vaak bij Storm aan Zee. Ook wordt er veel georganiseerd in Den Helder, dus een leuk feest mag je zeker niet missen. ‘Dag van de muziek’ is één van mijn favoriete evenementen! Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Het eerste wat ik altijd zeg is dat wij in Den Helder de meeste zonuren hebben. Maar Den Helder is veel meer dan dat! Sowieso is het dé Marinestad van Nederland. Daarnaast hebben we prachtige natuurgebieden en bouwwerken. In de binnenstad en op Willemsoord vind je gezellige horeca. Kortom: Den Helder is gewoon heel erg veelzijdig!

Bedrijf: Chauffeur bij Taxi Albert Naam: Diana Koopmans Leeftijd: 46 JAAR

Toffe

Gast vrouw

Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Ik vind dat Den Helder al heel erg hard aan de weg spijkert. Paar puntjes voor verbetering: Willemsoord moet makkelijker bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Daarnaast vind ik dat de nu gecreëerde taxi standplaats op Willemsoord voor de (nacht) horeca beter gefaciliteerd moet worden, duidelijker zichtbaar voor het uitgaanspubliek. Vraag 5: Welke peroon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Ik nomineer Shania Koeten. Zij is begin twintig en werkzaam bij Storm aan Zee en kan denk ik heel goed aangeven hoe Den Helder nog gastvrijer voor het jongere publiek kan worden.

Evenement

Start je dag goed met sport

in de prachtige Helderse natuur Bewegen is gezond, dat is bekend. Als je beweegt in de natuur, zorg je daarnaast ook voor een ontspannen gevoel en frisse lucht in je longen. Doe daarom mee met een buitensport bij De Helderse Vallei! Om de start met een sport makkelijker te maken, organiseert De Helderse Vallei op zaterdag 15 juni, in samenwerking met diverse Helderse clubs, een sportuurtje in de natuur. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen volwassenen (vanaf 15 jaar) een uur lang gratis één sport naar keuze uitproberen bij De Helderse Vallei. Het aanbod bestaat uit lessen van R!k Bodylanguage, Imana Chi, SV Noordkop atletiek, Divino Sports, Gezond NatuurWandelen en Voebema.

een (buiten)sport uit te proberen! Het startpunt van alle sporten is het terrein van De Helderse Vallei. Aanmelden voor een sport kan via www.deheldersevallei. nl/agenda. Doe je mee? Natuurlijk kun je ook zelf in de prachtige omgeving rondom De Helderse Vallei recreëren en sporten. Ga bijvoorbeeld naar Mariëndal, het strand, de duinen, het bos de Donkere Duinen of maak gebruik van de kanoroute.

Alle sportclubs bieden hun activiteit gratis aan. Een unieke kans dus om eens

Meer informatie:

www.deheldersevallei.nl/nl/natuur/sportieveroutes.html

zaterdag

15 juni


Vrije tijd

Surfles in Julianadorp

Wanneer je aan Nederland denkt, denk je niet direct aan surfen. Dat doen ze toch in Hawaii? Niets is minder waar. De kop van Noord-Holland heeft de beste golven van Nederland en dat weten ze bij Surfschool Foamball in Julianadorp ook! Het is de plek waar de golven ideaal binnen rollen voor de surflessen.

De surfschool staat bekend om zijn persoonlijk surflessen en gediplomeerde instructeurs. In Nederlands, Duits en Engels worden de eerste skills van het golfsurfen bijgebracht. Hoe moet je peddelen, wanneer moet je gaan staan en hoe ga je met de golf mee?

Liever geen les, maar wel veel surfen? Dan kun je bij surfschool Foamball ook terecht voor de verhuur van surfboards en wetsuits. Staat er minder golfslag? Probeer dan eens een Stand Up Paddle board. Soms zie je zelfs een zeehond voorbij komen.

Het is een stoere sport voor alle leeftijdscategorieĂŤn. Wie een zwemdiploma heeft is van harte welkom.

Naast surflessen worden er ook complete cursussen en uitjes aangeboden. De leukste schooldagen en bedrijfsuitjes vinden natuurlijk plaats met de voeten in

het zand op het strand in Julianadorp. lessen zijn te reserveren via surfschoolfoamball.com of via +31-(0)222-365138. Uiteraard is het ook mogelijk een kijkje te nemen op de surfschool. Deze bevindt zich aan strandopgang Julianadorp achter paviljoen Paal 6.

De lessen zijn te reserveren via

surfschoolfoamball.com of via (0)222-365138.

Evenement

Gameday 2019 Een dag vol spannende, nieuwe en sportieve uitdagingen voor iedereen die van een wedstrijd houdt. Voor het tweede jaar op rij staat Den Helder in het teken van (serious)games, online en on court. Spellen, spelen, met elkaar en tegen elkaar. Live, virtueel en online. Be the game changer Na de succesvolle eerste editie van Gameday op Willemsoord, wordt het succes op 22 juni 2019 voortgezet. Met nieuwe sporten, technische activiteiten en samenwerkingsopdrachten, focust de organisatie zich op jongeren tussen 12 en 28 jaar. Van 10:00 uur tot 20:00 uur zal het evenemententerrein bezet zijn met trendspelen als esports, VR, playseats en drone racen met onder andere fysieke activiteiten als een

obstacle course, crossfit, you-fo en een Rabo/AZ E-Soccercourt met skillgames, FIFA en allerlei digitale voetbalonderdelen. Ook dit jaar vindt het BigAirbag Street Diving Nationals plaats, waarbij spectaculaire sprongen de show stelen. Because gaming is always serious Met partners als de Koninklijke Marine, FOX Sports, Inside Esports en populaire influencers heeft GameDay een enorm bereik. Online worden er enkele miljoenen mensen in de doelgroep bereikt met Gameday door o.a. de live uitzending op FOX, de filmpjes op Gamer.nl en de diverse sociale media kanalen. Op de dag zelf zullen er ook bekende vloggers en e-sporters aanwezig zijn. Op GameDay is er voor iedereen een kans om nieuwe talenten

te ontdekken en met het plezier van een competitie het uiterste uit zichzelf te halen. Een sportief evenement voor iedereen die van (e)Sports houdt, om naar te kijken en/of om zelf te doen. Deelnemers betalen â‚Ź 7,50, bezoekers zijn gratis.

Zaterdag

22 juni

informatie:

www.game-day.nl


TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

Geopend vanaf

24 mei

Specialist in Italiaanse auto´s

Beleef vandaag

Onderhoud alle merken personen auto’s • Multi diagnose app.

• Aircoservice

• Uitlaten

• APK

• RDW erkend

• Accu’s

r e d l e H n e D Hoe d r e w l e e d r onde ingslinie

rdedig van de Duitse ve

mbardeerde 5 de meest gebo geving is ‘4 – 0 ‘4 en ss tu lder de om Wist u dat Den He is? De impact op inwoners en nd Atlantikwall (van la de er in ed N er n ld va He n stad De n va ng sche liggi l in. Bezoek het groot. De strategi je) heeft hier een flink aandee an n deze Noorwegen tot Sp m en ontdek de geschiedenis va Helder. ru n nt De Ce l in al g w lo Atlantik Wereldoor de ee Tw de en verdedigingslinie positie is voor jong en oud. ex Deze interactieve

-

* t e combitick €12, met Fort Kijkduin

Ambachtsweg 12 • 1785 AJ Den Helder Tel. 0223 - 660 883 www.autoservicekoster.nl

3ete0r lo0pen

m

vanaf in! jkdu t r Fo Ki

23 219999 Huisduinen | T: 02 41 at tra ts in W R.W. van de

um.nl

llcentr www.atlantikwa *

te.

jzen op de websi

kijk voor alle pri

X


Den Helder, het culturele hart van de regio

63 meter de hoogte in: de Lange Jaap

De vuurtoren is een eye-catcher, een rijksmonument, een landmark, een functionele toren voor de scheepsvaart, maar bovenal toch wel onze eigen Helderse trots: de Lange Jaap.

Al 21 jaar lang is de 63-meter hoge vuurtoren gesloten voor publiek, helaas voor de bewoners, maar zeker ook voor de toeristen. Nu lijkt daar een einde aan te komen;

Rijkswaterstaat gaat diverse vuurtorens aan de kust restaureren en de Lange Jaap is er één van! Zowel de buiten- als de binnenzijde krijgen een flinke opknapbeurt.

Hoe lang de restauratie precies gaat duren is nog niet bekend. Citymarketing Den Helder houdt u op de hoogte! Foto: Bertil van Beek

Sense of Place bestaat uit verschillende projecten waarvan er velen nog gerealiseerd moeten worden. De locaties die in Den Helder verkozen zijn tot onderdeel van Sense of Place zijn al bestaand, zoals Het Nollenproject, de liniedijk en Fort Kijkduin. Vorig jaar zijn met succes de eerste culturele fietstochtjes langs de culturele landschapsprojecten opgezet. Het fietstochtje start bij de Nollen en de enthousiaste gids Jan Kikkert van de Helderse

Vanaf 24 mei a.s. heeft Den Helder er een indrukwekkend museum bij: het Atlantikwall Centrum op Huisduinen. Het Atlantikwall Centrum vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Den Helder en de Atlantikwall. Het is één van de tien Atlantikwall locaties die in het Waddengebied voor het publiek zijn geopend. Het Duitse beton is nu het podium voor het vertellen van verhalen over de bizarre periode van de Tweede Wereldoorlog. Ontdek wat de Duitse soldaat zoal deed in Den Helder of hoe het is om ermee samen te leven. Leef mee met de bewoners die gevlucht zijn of geëvacueerd, maar bekijk ook de verwoestingen aan de stad in de oorlog door de vele bombardementen. Kijk mee over de schouder van een Duitse genie; wat is de Atlantikwall en waarom werd het gebouwd? Heel Den Helder werd in de Tweede Wereldoorlog tot Spergebied verklaard. Rond de verboden plekken

Een cultureel fietstochtje door Den Helder met Sense of Place

Vereniging van Sociale Geschiedenis neemt u mee op reis over de forten en bunkers van de Stelling Den Helder. Een bakje koffie of thee krijgt u bij ontvangst en in de middag wordt er een lunch aangeboden.

De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot de Dollard, op de eilanden en de vaste wal. Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht

om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place. Voor 2019 zijn er 3 data uitgekozen waarop de fietstochten plaatsvinden:

zondag 23 juni, zondag 28 juli en zondag 25 augustus. De prijs voor de Sense of Place fietstocht is € 27,50, voor museumkaarthouders is dat € 22,50. Indien men niet over een eigen fiets beschikt kan er een fiets gehuurd worden. Aanmelden kan vanaf nu door contact op te nemen met Citymarketing Den Helder via info@citymarketingdenhelder.nl.

Splinternieuw bezoekerscentrum:

Het Atlantikwall Centrum! liggen mijnen en prikkeldraad. Geheel oud Den Helder en de huizen rond de grachten werden voor deze kilometerslange muur gesloopt. Den Helder wordt bruut beroofd van haar verleden. Het verhaal in de expositie gaat verder met spion Wijga en een geallieerde officier legt uit hoe de Atlantikwall werd doorbroken. Na de oorlog wordt er niet omgekeken, maar vooruit. De stad wordt

opnieuw opgebouwd in een rap tempo. In de expositie zijn ook indrukwekkende films en verhalen van ooggetuigen te zien. Het Atlantikwall Centrum is geopend vanaf 24 mei. Met een combi-kaart is ook Fort Kijkduin te bezoeken. R.W. van de Wintstraat 41 1789 BB Huisduinen www.atlantikwallcentrum.nl info@atlantikwallcentrum.nl


“De ruimte, goede ontsluiting, concurrerende prijzen en centrale ligging in het NoordHollandse teeltgebied! Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.�

Niels Boekel, directeur groentegroothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

Meer informatie? Mail naar info@breekland.nl

WWW.BREEKLAND.NL

Mooiste bedrijvenpark in regio Alkmaar

SNS logo-spel In januari is de SNS logo spel-krant in samenwerking met de Zeeman Reclamegroep uitgegeven. Puzzelaars zochten het juiste logo bij de bedrijfsnamen. Uit het overweldigende aantal inzendingen zijn de volgende prijswinnaars getrokken. De rondvlucht boven de kop van Noord Holland werd uitgereikt door

Michael Koks van de SNS Bank Schagen en Den Helder aan de heer G. de Graaf uit Den Helder. Mevr. Boersen uit Schagen heeft de tweede prijs ontvangen, een dinercheque t.w.v. 50,- te besteden bij Grand Hotel Beatrix in Den Helder. Diana Wijnhout uit 't Zand kan genieten van de derde prijs, een cheque t.w.v. 25,- te besteden bij Multivlaai/Leonidas/Jamin in Den Helder.


Evenement 23e EDITIE VAN HET HISTORISCH WEEKEND DEN HELDER

Historisch Weekend Den Helder gaat voor groen! Tijdens de komende editie van het Historisch Weekend Den Helder, zullen er naast honderden klassieke en zelfs antieke voertuigen ook een aantal hypermoderne elektrische voertuigen aanwezig zijn. Al in het allereerste begin van het gemotoriseerde vervoer zijn er elektrisch aangedreven auto’s geweest. Eén van de pioniers op dit gebeid was Porsche, dat al in 1898 een volledig elektrisch voortbewogen auto op de markt bracht. In tegenstelling tot de huidige generatie Tesla’s was deze elektrische auto vooral bedoeld voor vrouwen; mits de accu’s waren opgeladen was de auto betrouwbaar en je kreeg er geen vuile handen van.

Kijk op de website

www.historischweekend.nl

Autobedrijf Renses, (Bekend als dealer van o.a. Mitsubishi) stelt voor het Historisch Weekend 2019 een aantal hypermoderne elektrische voertuigen ter beschikking, waar het publiek tijdens het evenement kennis mee kan maken. De ontwikkeling van de auto staat niet stil en hoewel benzine en dieselmotoren tijdens het evenement anders doen vermoeden, staat het Historisch Weekend open voor deze moderne technieken. Een mooi historisch linkje met auto’s uit de begintijd van het gemotoriseerde vervoer op de weg is zó gemaakt!

Dit jaar staat het merk Mercedes Benz extra in de schijnwerpers! De Mercedes Benz Club Nederland is met een groot aantal leden aanwezig. In de Stadshal van de Kampanje wordt een werkelijk prachtige collectie auto’s tentoongesteld. Het Historisch Weekend vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 op het terrein van de Oude Rijkswerf Willemsoord aan de Westgracht van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf NS en busstation via de Beatrixstraat te voet in 10 minuten bereikbaar.

29 juni & 30 juni Evenement

Eerste Dutch Wooden in Den Helder Door initiatiefnemer Bert van Baar van de Bootbouwschool wordt dit jaar van vrijdag 5 t/m zondag 7 juli samen met Jet Sluik, organisator van de Traditionele Schepen Beurs, het eerste Dutch Wooden Boat Festival (Nederlandse Houten Boot Festival) gehouden. Als locatie is gekozen voor Museumhaven Willemsoord op het Oude Rijkswerfcomplex Willemsoord in Den Helder. Het eerste Dutch Wooden Boat Festival gaat op vrijdag van start met de

5 t/m 7 juli

Boat Festival

jaarlijkse Helderse Botterrace die op het Marsdiep wordt gehouden. Een waar spektakel dat door de Stichting Helderse Botters wordt georganiseerd. Daarnaast wordt het weekend nog feestelijker door de toevoeging van de Jutterhavendagen die op de zaterdag en zondag worden georganiseerd door Willemsoord BV en de op het complex gevestigde musea en ondernemers. Gedurende het festival zijn niet alleen boten in het water, maar ook op de kades, in de Medemblikkerloods en in en rond de voormalige mastenloods (Gebouw 66) te vinden. Te zien in de haven zijn onder andere diverse botters, waaronder de HD2 en RD28 uit Den Helder, de zeillogger James Haylett, de driemastbark Earl of Pembroke, de zeilende handelsvaarders Tres Hombres en Nordlys, de mijnenveger Hoogeveen, de Deense postboot Leprechaun, een Thames Wherry, een Noorse Oselver Fearing, alsmede in dok 1 het stoomschroefschip Bonaire en in de Medemblikkerloods de Windvinder. Ondertussen hebben zich al diverse bouwers van houten boten voor deelname aan het festival aangemeld. Op

het programma staan onder meer presentaties van het Hout & Meubilerings College uit Amsterdam en vinden er demonstraties houtbuigen, beslagsmeden, zeilmaken en schiemannen plaats. Bert van Baar, die zelf op het Willemsoordcomplex de Bootbouwschool runt en vakdocent is op het Hout & Meubilerings College, zegt over zijn initiatief: "Omdat er in diverse andere landen al jaren met succes Wooden Boat Festivals worden gehouden, was dit voor mij reden om zoiets ook in Nederland, waar al eeuwenlang houten boten worden gebouwd, van

de grond te tillen." Jet Sluik voegt hieraan toe: "Het Dutch Wooden Boat Festival sluit naadloos aan bij onze wens om de traditionele scheepsbouw in stand te houden. Persoonlijk zet ik mij er dan ook graag voor in om ook in de zomer in Den Helder een evenement voor liefhebbers van mooie schepen neer te zetten."

meer info:

dutchwoodenboatfestival.nl


Welkom in ’s werelds grootste kas met oranje paprika’s!

Hoe teelt een moderne tuinder op duurzame (denk aan aardwarmte) en milieuvriendelijke wijze de lekkerste paprika’s en snoeptomaatjes? Waarom zijn datagiganten als Microsoft en Google gevestigd tussen die indrukwekkende kassen van Agriport A7? Bezoek ons en er gaat een wereld voor u open! Wij garanderen een onvergetelijk uitje!

ERVAAR

Den Helder

Mooi en betaalbaar wonen met het gemak van de vele voorzieningen maar ook de rust van het strand en de duinen.

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN PASSEND ADVIES OF BEKIJK HET AANBOD ONLINE.

Meer info: www.BezoekAgriport.nl | Of bel: 06-20475768 Direct aan de A7 - Agriport 611 in Middenmeer

WWW.VANKEULENMAKELAARS.NL | 0223 61 64 00


Evenement

Loopuytmarkt Tijdens de zomermaanden, van 7 juli t/m 18 augustus, is er iedere zondag in de gezellige dorpskern van Julianadorp markt. Op het Loopuytpark is dan een kofferbakmarkt en een kramenmarkt waar van alles te koop wordt aangeboden. Ook is er live muziek en kunt u op de terrassen genieten van de zon die in Julianadorp

veelvuldig schijnt! Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig zodat ook de jongsten zich kunnen vermaken. Diverse winkels openen hun deuren. Ook in het nabij gelegen winkelcentrum De Riepel. Al met al genoeg redenen om op de zondagmiddagen naar het Loopuytpark te komen.

7 juLi t/m 18 aug

Informatie:

www.loopuytmarkt.nl

Evenement

Helderse Zomerfeesten 2019

Wilms BV hoofdsponsor Helderse Zomerfeesten

Een weekend lang feest van, voor en door Den Helder op Willemsoord. Dit jaar bestaat het gratis toegankelijke pleinfeest wederom uit Foodtruckfestival Den Helder, Concert aan de Werf, Zomercarnaval en Lazy Sunday. Foodtruckfestival Den Helder Het gehele weekend kun je voor een hapje en drankje terecht in het grootste openlucht restaurant van de Noordkop met maar liefst 21 foodtrucks met ieder hun eigen unieke keuken. Kinderen kunnen zich het hele weekend vermaken in de kidscorner waar gratis deelgenomen kan worden aan diverse activiteiten.

12 juli Concert aan de Werf De grootste vrijdagmiddagborrel vind je tijdens het Concert aan de Werf. Het concert vindt plaats tussen 16.0023.00 uur op het Wilms BV podium met optredens van de populaire zangeres Maan, The Euros, Relive the 90S en Soundmates . 13 juli Zomercarnaval Den Helder Het zomercarnaval start om 13.00 uur met een kleurrijke parade gevolgd door de Battle of Drums waarin drie brassbands de strijd met elkaar aangaan. In de avond start het Caribbean Concert op het Wilms BV-podium met diverse Caribische bands en dj’s. Wie na 23.00 uur door wil feesten kan terecht op de afterparty zomercarnaval. Kaarten hiervoor kosten ₏ 15,-

14 juli Lazy Sunday Op Lazy Sunday bestaat het podiumprogramma van 13.00-20.00 uur uit lokale artiesten waaronder Lotte & Desi Schuiling met hun band. Blijf op de hoogte Kijk voor actuele informatie en het programma op www.heldersezomerfeesten.nl of de Facebookpagina Helderse Zomerfeesten.

12 t/m 14

juli

informatie:

www.heldersezomerfeesten.nl


KUNT U NIET KIEZEN? KOM LANGS VOOR EEN GRATIS KLEURADVIES!

‘Leef je eigen leven!’

THUIS MET TELLUS!

Alle ondersteuning binnen handbereik

Heeft u na een operatie, ongeval of door ziekte tijdelijk hulp nodig? Of wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met betrouwbare verzorging of verpleging? Met de thuiszorg van Zorggroep Tellus ontvangt u alle ondersteuning die u nodig heeft, in het comfort van uw eigen huis. Denk bijvoorbeeld aan: • Persoonlijke verzorging • Verzorging van uw medicatie • Verpleging • Persoonlijke alarmering • Dagbesteding op locatie De Lichtboei Voor meer informatie over thuiszorg kijk op: www.zorggroeptellus.nl of bel naar locatie De Lichtboei. Onze medewerkers staan u graag te woord! U kun hen bereiken van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer: 0223 63 85 00.

25% VERVEN

KORTING OP

SIKKENS & WIJZONOL

Industrieweg 10 | 1785 AG Den Helder | telefoon 0223 612483

www.glascentrum.nl

Willem Alexanderhof Wonen in Julianadorp! 24 mei start verkoop fase 3

24 mei start verkoop fase 3 In het prachtige Julianadorp is een nieuwe gezellige dorpswijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in aanbouw. Vrijdag 24 mei a.s. start de verkoop van derde bouwfase. In totaal gaan er 84 nieuwbouwwoningen in verkoop. De woningen zijn zeer energiezuinig, gasloos en onderhoudsarm.

84 woningen v.a. € 181.000,Rij- en hoekwoningen Twee-onder-één kapwoningen Vrijstaande woningen

www.willemalexanderhof.nl

Mis de start verkoop niet! Meld je aan als geïnteresseerde voor fase 3 op de website en ontvang als eerste informatie over het nieuwe woningaanbod.

Verkoop en informatie Een project van:


Evenement

DIGITAL4U SPORTEVENEMENT 2019

De Stichting Helders Elftal organiseert ook dit jaar weer het DIGITAL4U SPORTEVENEMENT 2019 op het terrein van de FC Den Helder op 20 juli, 24 juli en 27 juli 2019. Deelnemers aan het voetbaltoernooi zijn dit jaar Almere City, Jong AZ en FC Dordrecht. Op zaterdag 20 juli speelt het Helders Elftal nog een vriendschappelijke wed-

strijd tegen AFC (de ploeg van Jack van Gelder). Nieuw dit jaar is een Beach Tennis en volleybaltoernooi voor recreanten en wedstrijdspelers. Informatie over onder andere hoe je je kunt inschrijven kun je vinden op www.helderselftal.nl

Voorlopig programma: Zaterdag 20 juli 2019 Beach Volleybaltoernooi 2 tegen 2 en 4 tegen 4 Beach Hockey (demo) Voorronden Jeugdpenaltybokaal 16.00 uur Helders Elftal - AFC

De Stichting Helders Elftal beschikt over een eigen website www.helderselftal. nl en heeft een eigen Facebookpagina. Like onze pagina en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes.

Woensdag 24 juli 2019 17.00 uur Jong AZ - Almere City (eerste halve finale A) 19.30 uur FC Dordrecht - Helders Elftal (tweede halve finale B)

Zaterdag 27 juli 2019 Finale Jeugdpenaltybokaal Helders Kampioenschap Beach Tennis 2019, opgeven via www.toernooi.nl Voetbaltoernooi 17.00 uur Kleine finale (verliezers A en B) 19.30 uur Finale (winnaars A en B)

20 juli 24 & 27 juli

INFORMATIE:

www.helderselftal.nl

Evenement

Den Helder gaat een bruisende zomer tegemoet

Naast dat alle winkels standaard van maandag t/m zaterdag geopend zijn, is er op 10 juni (op Pinkstermaandag) van 12.00 tot 17.00 uur een extra koopmoment. Vele winkels zullen dan extra open zijn. De Juttersmarkten vinden ook dit jaar plaats. De markt start op dinsdag 25 juni en vindt plaats op de dinsdagen

Kijk voor alle activiteiten op

www.heldersebinnenstad.nl

t/m 27 augustus. De markten worden al jaren goed bezocht en bieden met veel kramen en gevarieerd aanbod. Ook dit jaar belooft het zijn naam waar te maken, gezellig jutten in Helderse binnenstad. De kofferbakmarkt in het Stadspark mag zeker niet onvermeld blijven vanwege het grote succes. En de kinderrommelmarkt in de Wezenstraat / Californiëstraat is tijdens de schoolvakanties zeker het bezoeken waard. Verder openen de winkeliers op de laatste zondagen van de maand, 30 juni en 28 juli, hun winkels tijdens de maandelijkse koopzondagen. Tussen 12.00 en 17.00 kunt u heerlijk shoppen en de vele zonnige terrassen heten u van harte welkom met warme en koude drankjes. Op de koopzondag op 28 juli wordt voor

de zevende keer het Springkussen Festival gehouden waarbij de jongere kinderen op kleine springkussens zich kunnen uitleven en op de grote springkussens kunnen de grote kinderen t/m 12 jaar

hun lusten bot vieren. Het springen is geheel op eigen risico en de kussens mogen met schoenen betreden worden. Met de blauwe schijf kunt u drie uur gratis parkeren in de hele binnenstad.

diverse

data


Evenementen overzicht

mei

Juli

t/m 28-12 Elke vrijdag Dagverse Vismarkt

5-7 Botterwedstrijd

t/m 27-12 Historische rondleiding Willemsoord* elke woensdag en zaterdag

5 t/m 7-7 Dutch wooden boat festival

Het Nieuwe Diep 27 | www.denhelder.online

Willemsoord 52A | www.denhelder.online

t/m 28-12 Rondleiding KIM* elke woensdag en zaterdag

25-5

26-5

Willemsoord/Marsdiep | www.heldersebotters.nl Willemsoord | www.dutchwoodenboatfestival.nl

5 t/m 14-7 Zomerkermis

Het Nieuwe Diep 8 | www.denhelder.online

Kanaalweg-Koningsplein- Prins Hendriklaan | www.zomerkermisdenhelder.nl

Dag van de muziek Jubileumeditie

6 t/m 7-7 Wadexcursie

Rondje cultuur Huisduinen

6-7

Binnenstad Den Helder | www.dagvandemuziek.nl Diverse locaties in Huisduinen | www.rondjecultuurhuisduinen.nl

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Rondleiding Erfprins

Fort Erfprins | www.forterfprins.nl

26-5 Boldermarkt/koopzondag

6-7 Noorderfestival

30-5 Hemelvaartfair

6-7,7-7 Open dag ATV Texelstroom

30-5 Dauwtraptocht*

7-7

Juni

7-7 t/m Loopuytmarkten (elke zondag) Loopuytpark, Julianadorp | www.loopuytmarkt.nl 18-8

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

Korvetstraat, Den Helder | www.denhelder.online

1 & 2-6

Het Tillenhof 2, Huisduinen | www.teamsportservice.nl/dennhelder

Internationaal JO-13 toernooi

Sportcomplex de Streepjeberg | www.fcdenhelder.nl

2-6 Wadexcursie

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

3-6 Pet (Promotie-evenement techniek)

Theater de Kampanje | www.tech-connect.nl

3 t/m 6-6 Avond4daagse Den Helder

De Draaikolk | www.avondvierdaagsedenhelder.nl

7 t/m 10-6 Pinksterkermis Huisduinen

Huisduinen | www.denhelder.online

8 t/m 10-6 Pasar Malam 50ste editie

Willemsoord | www.tropenvriendendenhelder.nl

9-6 Parade op de kade

Fort Westoever | www.vriendenvandenhelder.nl

9-6 Wadexcursie

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

13 t/m 16-6

Den Helder en omgeving | www.tourdelasalle.nl

Tour de lasalle

15-6 Start je dag goed met sport in de Helderse natuur

De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

15-6 Julianapop

Akkerbouwstraat, Julianadorp | www.julianapop.nl

21-6 Openbare beediging Koninklijke Marine

Willemsoord | www.denhelder.online

21 t/m Jazzweekend 23-6 Koningstraat, Den Helder | www.denhelder.online 22 t/m 23-6

Wadexcursie

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

22-6 GameDay

23-6

Willemsoord | www.game-day.nl

Culturele fietstocht, De Nollen*

Den Helder en omgeving | www.denhelder.online

25-6 t/m Juttersmarkt (elke dinsdag) Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl 27-8 25-6 t/m Vaartocht met de dombo (dinsdag en zondag)* Willemsoord | www.y8122.nl 27-8 29 t/m 30-6

Historisch weekend

Willemsoord | www.historischweekend.nl

30-6 Wadexcursie

30-6

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Japanse zondag

Hortus Overzee | www.hortusoverzee.nl

30-6 Koopzondag

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

www.denhelder.online

'S Heerenloo | www.denhelder.online

Marsdiepstraat 3, Den Helder | www.atvtexelstroom.nl

8-7

10-7

Tour de Soes

Dorpsplein, Huisduinen | www.tourdesoes.nl

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Medio Juli Start 3D Street Art

Binnenstad Den Helder | www.denhelder.online

12 t/m 14-7

Willemsoord | www.heldersezomerfeesten.nl

12-7

Helderse Zomerfeesten

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

13 t/m 14-7

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

14-7

Wadexcursie

Rondleiding Fort Harssens*

Fort Harssens | www.stellingdenhelder.nl

17, 31-7 Zee van tijd strandloop

Strandpaviljoen Zee van Tijd | www.noordkopatletiek.nl

20,24 & 27-7

Sportcomplex de Streepjesberg | www.helderselftal.nl

20 t/m 21-7

t Kuitje, Balgzand | www.denhelder.online

22-7

24-7

26-7

27-7

Digital4U sportevent Wadexcursie

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Wadproeven bij het kuitje

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Intocht Strand6daagse

Huisduinen | www.denhelder.online

27-7 Wadexcursie

28-7

t Kuitje, Balgzand | www.kuitje-balgzand.nl

Culturele fietstocht, De Nollen*

Den Helder en omgeving | www.denhelder.online

28-7 Luchtkussenfestival

28-7

Binnenstad Den Helder | www.heldersebinnenstad.nl

Rondleiding Fort Harrsens*

Fort Harssens | www.stellingdenhelder.nl

* van te voren reserveren/inschrijven • Elke zondag koopzondag Winkelcentrum de Riepel en Ravelijncenter • Voor alle voorstellingen van de Kampanje kijkt u op: www.kampanje.nl • Voor alle activiteiten van de Helderse Vallei kijkt u op: www.deheldersevallei.nl Cultureel loket Vragen over culturele zaken in Den Helder? Is je evenement op een juiste datum gepland, heb je andere partijen nodig om je activiteit te versterken of ben je op zoek naar een programma voor een schoolreisje? Bij Citymarketing kun je terecht voor advies, ondersteuning en afstemming van evenementen. Tevens kan Citymarketing ondersteunen met online en offline promotie. Voor deze informatie kun je contact opnemen met Manouk van Deutekom via 0223-674603 of per e-mail via manoukvandeutekom@citymarketingdenhelder.nl.


Alleen bij de Rollover NIEUW: lslift ra Wenkb uw en ha rdt wo ift wl De wenkbrau .m. vaak uitgevoerd i.c g no n ee or vo de ooglift mooier resultaat.

Ooglift zonder operatie

d

u o Onderh

De Fibroblast applicator geeft een Plasmatische flits, waardoor de overtollige huid zichtbaar vermindert. Hoe werkt het? Het PUREBEAU FIBROBLAST apparaat produceert aan het uiteinde van de fibroblast applicator een kleine plasmatische flits. De flits springt vervolgens over op de huid en laat het verdampen, er ontstaat een klein puntje ter grote van een micromillimeter. Het puntje minimaliseert de huid en de directe omgeving. Verschillende puntjes worden strategisch geplaatst en afhankelijk van het gebied wordt er een patroon gekozen. Het gevolg van deze strategische plaatsing is dat de puntjes de overtollige huid zichtbaar verminderen.

Wij ‘PASSEN’ ons aan, aan uw gemak!

• Factuur voor bedrijven • Betalen met Geha-washpas, MoveMove, Travelcard en MultiTankcard • Oplaadbaar bij automaat • Opwaardeerbaar • Direct autowassen

Na de behandeling Na 1 of 2 dagen na de behandeling kan er zwelling ontstaan. Tussen de 5 en 7 dagen laten de korstjes op de wond los en verdwijnen ze. Lichte roodheid is na uiterlijk 3 weken verdwenen. Resultaat De huid is aanzienlijk strakker, de fibroblast zorgt voor een snelle en littekenvrije genezing, de elasticiteit van de huid is verbeterd. DE BEHANDELING MET DE FIBROBLAST KAN O.A. OOK TOEGEPAST WORDEN RONDOM DE MOND / OGEN (kraaienpootjes) EN OP OPPERVLAKKIGE PIGMENTVLEKKEN. van € 425,- voor

Carwash openingstijden 7 dagen per week van 07.00 tot 22.00 uur

Passie voor auto’s Kievitstraat 22 • 1781 ZE Den Helder • T 0223 62 10 08 • W autobedrijfgeha.nl • E geha@planet.nl

€ 375,-

SCHOONHEIDSINSTITUUT I CARE BODY & BEAUTY Molenvaart 109, 1761 AC Anna Paulowna Tel: 0223-531991 www.schoonheidsinstituut-icare.nl info@schoonheidsinstituut-icare.nl


Informatie over stadsvernieuwing Den Helder in beeld, geluid en met maquettes!

Elke zaterdag geopend van 11.00 - 15.00 uur

Vacature winkel