__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 08 - 2018

t h g i e w t Ligh ainers Cont innoveert er op los Pagina 4

van beursstand tot vakantiewoning

Robotarmen in warmenhuizen

Pagina 12

Pagina 24

Bye Bye Afzuigkap Pagina 24

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


ADvertenties

H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


voorwoord / colofon

INNOVATIE Gaan robots onze wereld overnemen?

Het is een hot topic: innovatie. Als ondernemer kun je niet stil-

praktische info

staan, je moet innoveren wil je de concullega’s voor blijven. Dit

Verschijning:

kan op kleine schaal, zoals het automatiseren van bepaalde delen in de boekhouding. Maar je kunt dit ook op grote schaal doorvoeren, zoals het robotiseren van een volledige productielijn. Deze manier van innoveren zorgt ervoor dat gestandaardiseerd (over het algemeen geestdodend) werk of levensgevaarlijke werkzaamheden geautomatiseerd worden, waardoor medewerkers zichzelf kunnen ontplooien en geen gevaar meer lopen op de werkvloer. Dit vind ik een fantastisch mooie ontwikkeling.

T

4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV,

och hoor ik veelvuldig

dere kant: zonder de vormgeving

van mede-ondernemers

bestaan de boekjes niet.

dat er ook een soort ‘The

www.zrgbv.nl Teksten:

aan

De mensen zijn nog altijd het brein ach-

het ontstaan is. Per-

ter de ondernemingen, we proberen

soonlijk denk ik dat dit

het onszelf alleen iets gemakkelijker te

Advertentie acquisitie:

Terminator-angst’

Zeeman Reclamegroep BV,

wel los zal lopen en dat

maken door innovatie. Zo vind ik het bij-

Mocht u in het volgende nummer willen

robots echt niet onze wereld gaan

voorbeeld ontzettend fijn dat ik met

adverteren, nieuws willen plaatsen of

overnemen, we maken ze immers zelf

een app de kachel thuis aan kan zetten

belangrijke data door willen geven dan kunt

en zetten ze zelf in waar we willen. Bo-

of de oven kan voorverwarmen. Niets

u dat doen via menno@zrgbv.nl

vendien, iets creëren/bedenken is nog

mis mee, toch! In deze editie van Noord-

steeds echt mensenwerk en dat kan

kop in Zaken lees je hoe andere onder-

een robot nooit overnemen. Ik zie dat

nemers innovatie op diverse manieren

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

nog elke dag bij ons in het bedrijf. We

hebben doorgevoerd in hun bedrijf.

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

hebben veel geautomatiseerd, waar-

Laat je inspireren!

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

door er duizenden boekjes per dag kunnen worden gedrukt. Maar aan de an-

Menno Zeeman

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


4

zaken | Magazine


interview lightweight containers

Lightweight innoveert er op los

Lightweight Containers B.V. in Den Helder is de grondlegger van

wordt bewaard.” Dat laatste blijkt wel

het innovatieve KeyKeg en UniKeg-systeem. Een familiebedrijf

uit de reviews van brouwmeesters we-

met haar roots in Den Helder, waar Anita en broer Jan-Dirk Veenendaal de scepter zwaaien. “Zo’n 13 jaar geleden zijn Jan-Dirk en mijn vader het bedrijf gestart. Anno 2018 leveren we in 82 landen en groeien we gemiddeld met 47,6% per jaar. Dit komt mede doordat we continu aan het doorontwikkelen zijn”, vertelt

D

reldwijd: ‘het bier komt uit de KeyKeg, zoals ik het heb bedoeld’. “Een groter compliment kun je niet krijgen als pionier in de fustenwereld!”

Dicht bij de klant Ook op milieugebied is Lightweight

de directrice.

graag voorloper. “We streven naar een

irectrice is overigens niet

ling van fusten te vroeg voor de markt

zo min mogelijke CO2-uitstoot, daarom

de juiste benaming, want

met alle gevolgen van dien. “Mijn broer

willen we zo dicht mogelijk bij onze klan-

bij Lightweight Contai-

en vader omarmden het idee, combi-

ten produceren. Als er nog geen fabriek

ners is iedereen gelijk.

neerden het met hun lopende ontwik-

in de buurt is, dan starten we eerst met

“Hier zijn we allemaal

keling van een kartonnen bierfust en

een warehouse. Op die manier wordt de

Senior Business Creator

namen de boedel inclusief de wereld-

CO2-uitstoot geminimaliseerd en hoeft

(SBC), of je nu in de pro-

wijde patentenreeks over.” Vanaf toen

de klant niet veel transportkosten te

ductie werkt of in de directie zit. We

is Lightweight direct verder gaan inno-

betalen.” Het bedrijf heeft inmiddels

creëren namelijk business voor onszelf,

veren.

fabrieken in Amerika, Duitsland, Nederland en Engeland staan en is alweer

maar ook voor onze toeleveranciers, onze klanten en de klanten van onze

“Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in

bezig met het bouwen van de volgende

klanten”, legt Anita uit. Niet alleen op

de dubbelwandige KeyKeg, die we in 10,

fabriek in Zuid-Europa. De warehouses

HRM-gebied is het bedrijf innovatief,

20 en 30 liter uitvoeren. Het zijn twee

zijn ook wereldwijd te vinden, waar-

ook op product-, milieu en marketing-

cilinders in elkaar. Bier, wijn of een an-

onder in Australië, Italië en Amerika.

niveau is Lightweight net even anders

der product gaat in de binnenzak. Door-

“Naast het feit dat we rekening houden

dan andere ondernemingen.

dat je lucht tussen de binnenzak en de

met de CO2-uitstoot, zijn onze fusten

container perst, pers je de zak leeg. Er

eveneens erg milieuvriendelijk. Elke

Van karton naar dubbelwandig pet

komt dus geen zuurstof bij het product,

KeyKeg is voor maar liefst 81% circulair,

Uitvinder Bert Hanssen was vorige

waardoor het veel langer houdbaar

waardoor bijna het gehele fust kan wor-

eeuw, met zijn toenmalige ontwikke-

is en de kwaliteit van de smaak goed

den gerecycled.”

zaken | Magazine

5


HORECA IS TEAMWORK

EN DAT WETEN WIJ ALS GEEN ANDER

Erik Czech, Charlie Link en Ed Lammerts van Bueren bundelen hun krachten

Erik (pachter en chef) en Charlie (chef) hebben de leiding over de keuken en zorgen voor een verrassende, afwisselende menukaart met heerlijke kwaliteitsgerechten. Ed zorgt er samen met zijn team enthousiaste jongens en meiden voor, dat alles wat er in het restaurant gebeurt op rolletjes loopt. Het uitgangspunt is een optimale samenwerking tussen keuken en restaurant, die zorgt voor de ontspanning die onze gasten verdienen. Door de gezellige ongedwongen sfeer voelen onze gasten - die van heinde en ver komende - zich direct thuis. Ook veel vakantiegangers zien we weer terug. ZIN OM DE PRINCEN KEET TE ONTDEKKEN? Dat kan! We zijn 365 dagen per jaar open vanaf 10.00 uur, om te doen waar we goed in zijn: gasten verwennen met onze heerlijke gerechten, in een fijne, gastvrije ambiance!

Tot ziens in De Princen Keet Achterweg 2, Groote Keeten (Strandslag 8) 0224 - 227 082 www.deprincenkeet.nl

` /deprincenkeet


interview lightweight containers

Daten op KeyKegusers.com

waar gebruikers en leveranciers elkaar

controle en het is ontzettend leuk om

Anita is ervan overtuigd dat je de klant

kunnen vinden. “Dit heet KeyKegusers.

de klanten zelf te spreken. Met de ver-

zoveel mogelijk moet begeleiden, zo

com. We hebben dit opgezet, omdat ons

beterpunten die we via die internatio-

niet helpen, in de hele chain. Dicht bij

kantoor door alle vraag en aanbod wel

nale bezoeken krijgen, gaat mijn broer

de klant zijn is daar een voorbeeld van,

een datingbureau leek. Via dit platform

weer aan de gang om verder te kunnen

maar ook het marketingteam van Light-

gaat het een stuk sneller!”, legt de on-

innoveren. Die reizen zijn dus ontzet-

weight Containers is continu bezig om

derneemster lachend uit.

tend waardevol voor de groei van ons bedrijf.”

de chain te activeren. “Zowel de pushals de pull strategie wordt gebruikt.

Naast innoveren, produceren, vermark-

Ons CAT-team (Chain Activity Team)

ten en verkopen, helpt Lightweight

Toch zou Anita dit niet kunnen doen

legt voortdurend contacten met hotel-

Containers ook bij het toepassen van ‘s

zonder de toewijding van haar moeder.

ketens, cruiseschepen en all-inclusive

werelds beste verpakking. “We ontwik-

“Ik heb twee prachtige kinderen van

resorts, maar ook met kleinere barretjes

kelen niet alleen onze fusten door, we

11 en 14 jaar oud en die worden heel

en restaurants.”

innoveren ook in tapsystemen, rugzak-

goed opgevangen als ik op reis ben. Mijn

jes, mobiele units en eenmalige tapsy-

moeder is echt mijn achterban en daar

Het team stopt hier energie in, omdat

stemen. Op die manier helpen we de

ben ik haar ontzettend dankbaar voor.

ze de eindgebruiker willen laten ervaren

eindgebruiker dus weer.”

Lightweight Containers mag dan inter-

hoe fijn, gemakkelijk en kostenbespa-

nationaal zijn, maar het is en blijft een

rend de KeyKeg werkt. “Je kunt het zien

Een echt familiebedrijf

als een stukje serviceverlening. Als de

Met allerlei vestigingen van Den Helder

eindgebruikers zelf ervaren hoe fantas-

tot en met Australië en een doelstelling

tisch de KeyKeg is, gaan ze zelf bij hun

om elk jaar een of misschien zelfs twee

De onderneming is altijd op zoek naar

distributeur vragen om meer KeyKegs.”

fabrieken bij te bouwen, is Anita veel op

getalenteerde en passievolle mensen

En die vraag is er al veelvuldig, want

reis. “We willen niet alleen dat het pro-

die hun talen goed ontwikkeld hebben.

Anita moest noodgedwongen met

duct dicht bij de klant is, we willen zelf

Interesse? Bekijk de website: light-

haar team een online platform maken

ook dicht bij de klant zijn. Zo houd je de

weight-containers.com.

familiebedrijf”, aldus de Senior Business Creator.

zaken | Magazine

7


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl


Tegels

vs vloerbedekking

column lutterman tegels

- column -

Katja Kuyper Lutterman Tegels

“Tegels werden vroeger vooral om praktische overwegingen gekozen. Tegenwoordig is het ook een verfraaiing van je woning. Regelmatig hoor ik van klanten dat ze twijfelen tussen bijvoorbeeld PVC, laminaat, hout en tegels, maar die is meteen verdwenen als ze de voordelen van een tegelvloer horen. In deze column licht ik de pluspunten graag kort toe.

H

et eerste voordeel van tegels is de

je huis in zijn geheel wordt opgewarmd en niet slecht

duurzaamheid. Een tegelvloer gaat lan-

vanuit één hoek.

ger dan een mensenleven mee, is 100% recyclebaar en een stuk slijtvaster en

Wat ik ook een groot voordeel vind van tegels, is dat ze

sterker dan welke vloerbedekking dan

er echt in alle soorten en maten zijn. Wil je bijvoorbeeld

ook. Daarnaast zijn tegels water-, vlek-

graag een houten vloer, maar ben je niet te spreken

en hittebestendig en kun je ze gemak-

over de nadelen hiervan, kies dan voor een houtlook

kelijk schoonmaken. Mocht je voor een natuursteen

tegel. Deze is niet van echt te onderscheiden, maar

kiezen, dan raad ik je aan om deze na het plaatsen te

krimpt bijvoorbeeld niet en heeft weinig onderhoud

laten impregneren, zodat er een extra beschermlaag

nodig. Ben je meer fan van de industriële look, kies dan

ontstaat.

voor een tegel dat op beton lijkt. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te realiseren met tegels.

Pluspunt twee is dat een tegelvloer een ideale warmtegeleider is, waardoor het zeer geschikt is voor vloer-

In onze showroom geven we je een indruk van al deze

verwarming. En wat is er nu lekkerder dan op je blote

verschillende soorten stijlen, kleuren, formaten en vor-

voeten door je woning te lopen, zonder dat ze koud

men. We hebben dit verwerkt in grote vloervlakken,

worden! Extra voordeel van vloerverwarming is dat

zodat je een goed beeld krijgt van de werkelijkheid.

het verspreid ligt over de totale oppervlakte, waardoor

Laat je inspireren!”

zaken | Magazine

9


overhiereennaam

Kleine houten huisjes

met legio mogelijkheden

10

zaken | Magazine


artikel tiny houses

Van beursstand tot vakantiewoning Tiny Houses veroveren de wereld. Tenminste, zo lijkt dat. Op verschillende plekken in Nederland wordt grond beschikbaar gesteld om kleine houten huisjes op te bouwen. Toen Walter Bisselink, eigenaar van Klimpark Streekbos in Bovenkarspel, een interessant aanbod kreeg om een vracht Tiny Houses over te nemen, twijfelde hij geen moment. “Er zit ontzettend veel potentie in!”, laat de ondernemer weten.

W

zetten, want in een houten geraamte kun je nu eenmaal niet wonen, recreëren of je gereedschap in opslaan. “Als Formido aansluit, kunnen we de consument veel meer bieden, zoals geïsoleerde wanden, dakshingles, dakpannen, douchecabines en andere elementen. Op die manier kun je de Tiny House helemaal aankleden zoals jij zelf wilt. Denk

alter schuift zijn

gebruik van een Tiny House. We wilden

bijvoorbeeld aan een mooie glazen

enthousiasme over

opvallen tussen de andere stands en

wand of een ruimtebesparende vide! In

de

mogelijkheden

dat deden we! De bezoekers waren ont-

principe is alles mogelijk”.

van de Tiny Houses

zettend benieuwd naar de opbouw van

niet onder stoelen

het huisje, waardoor we veel potentiële

Starters, senioren en vrijbuiters

of banken. “Ze kun-

klanten hebben kunnen spreken. Dat is

Op dit moment worden de Tiny Houses

nen

de toegevoegde waarde van een aparte

standaard geleverd als bouwpakket met

beursstand!”

overkapping zeil. “De huisjes zijn 4,5

bijvoorbeeld

gebruikt worden als strandhuisjes, vakantiewoningen, ateliers, kassen, par-

meter lang, 2 meter breed en 4,5 meter

tytenten, schuurtjes en beursstands.”

Aankleden naar eigen wens

Aangezien Walter bevriend is met

Het drietal is na deze samenwerking

gen. Het pakket is zonder schroeven in

stand- en interieurbouwer Pascal Riks-

zich verder gaan verdiepen in de Tiny

elkaar te zetten en door de kruisverban-

man, was het idee om de Tiny Houses

Houses. “Door Van Keulen Makelaars

den wordt er stevigheid gecreëerd. Ze

als beursstands te verkopen/verhuren

kunnen we de huisjes professioneel in

staan als een huis!” Toch zijn de heren

al gauw geboren.

de markt zetten, Pascal barst van de

het er wel over eens dat zij, ondanks de

hoog, ze zijn per twee meter te verlen-

ideeën door zijn ervaring als interieur-

legio mogelijkheden, liever in een ste-

Van Keulen Makelaars maakte in de

bouwer en ik wil hier graag in investe-

nen huis wonen.

Noordkop als eerste gebruik van deze

ren, omdat ik er voor 100% in geloof”,

optie. Eigenaar Seb van Keulen deelt

legt Walter uit. Inmiddels is het dream-

Sebastiaan licht dat toe: “Met een gezin

zijn ervaring: “Tijdens de Lekker Wo-

team bezig om een samenwerkings-

vind ik het niet handig om in een Tiny

nen beurs in Den Helder maakten we

verband met bouwmarkt Formido op te

House te gaan wonen, dat wordt ont-

zaken | Magazine

11


AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Verhoeks N o t a r i s Snel, duidelijk, eenvoudig Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef - 227 00 De notaris zorgt088 voor uw07 veiligheid in het rechtsverkeer

g met Geen erfbelastin ent: een goed testam

ament

aalTest VerhoeksOptim

www.notarisverhoeks.nl www.notarislezing.nl www.notarisopinie.nl

www.geenerfbelastingbetalen.nl www.belastingvrijschenkingen.nl

Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl

SCHADESERVICE SCHADESERVICE SCHADESERVICE


artikel tiny houses

zettend behelpen en daar ben ik abso-

worden gebruikt. “Bijvoorbeeld als je

Falgatuinen van Nieuw Den Helder 33

luut de persoon niet voor. Maar omdat

schoonouders op bezoek zijn. Dan is het

Tiny Houses te realiseren. “We hopen

het tegenwoordig voor starters erg

toch wel prettig als die niet continu op

ook daar ons steentje aan bij te dragen.

lastig is om een hypotheek te krijgen,

je lip zitten”, vertelt hij lachend. “Ook kun

Want of je nu weinig te besteden hebt,

is een houten huisje voor deze doel-

je een Tiny House zelfs op een aanhan-

op de oplevering van je nieuwbouwwo-

groep wel een fantastisch alternatief.

ger plaatsen, waardoor je eigenlijk een

ning moet wachten, graag weg wilt uit

Ook voor senioren die niet al hun geld

soort caravan-idee krijgt. Heerlijk voor

het ouderlijk huis of een vrijbuiter bent,

in hun dure koopwoning willen stoppen,

mensen die zich graag verplaatsen.”

de Tiny Houses bieden voor velen een

zie ik een oplossing. Daarnaast is er een

oplossing”, besluit Walter.

doelgroep die een bepaalde ‘way of

Falgatuinen

life’ heeft, waarbij de Tiny Houses zeer

Het is wel duidelijk dat de onderne-

Nieuwsgierig of een Tiny House ook

goed passen.”

mers brood zien in de houten huisjes

iets voor u is? Neem contact op met Van

en daarin staan zij niet alleen. De Wo-

Keulen Makelaars via www.vankeulen-

Daar voegt Walter nog aan toe dat de

ningstichting Den Helder is op dit mo-

makelaars.nl.

huisjes ook als tijdelijke woning kunnen

ment van schrijven druk bezig om in de

zaken | Magazine

13


artikel de kop werkt

joen bij Petten Het nieuwe strandpavil ikkeling van is gekoppeld aan de ontw Zeewering, nieuwe natuur op de Honds Bossche ellen. precies zoals de onderzoekers voorst

ddingsloep; Varen met een echte re nt dat Den een onderscheidend eleme risten. Helder extra leuk maakt voor toe

14

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Verblijfsrecreatie Noordkop dringend aan verbetering toe Overheid en ondernemers zullen de handen ineen moeten slaan om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland op orde te houden of te verbeteren. Dat is de conclusie van een analyse over onze regio. Klinkt als een open deur, zal menigeen denken bij het lezen van deze tekst. Maar dat is het niet. En de effecten van de nieuwe aanpak zijn verstrekkend.

Ontwikkelprincipes Dat investeren is geen verantwoordelijkheid van bedrijven alleen. Het vitaal houden van de recreatiesector is een gezamenlijk belang. Daarom hebben

Gezamenlijk belang markt en overheid

exploitatie bijna stilgevallen. De eigen-

overheid en bedrijfsleven samen advies

dom situatie is versnipperd en uiteen-

ingewonnen. En samen afgesproken

Er is heel wat aan de hand in de recre-

gevallen in ‘eigen domeinen’. Het zijn

welke ontwikkelprincipes voor de ver-

atiesector. Belangrijkste reden: de ver-

jaarplaatscampings, tweede woning

blijfsrecreatie gaan gelden. Dit proces

anderende vraag. Consumenten zijn in

bungalowparken, maar ook kleinschali-

is nu afgerond en heeft de volgende

toenemende mate veeleisend. Ze willen

ge familiehotels. De exploitatie bij deze

conclusies opgeleverd.

beleving en vernieuwing. Dat vraagt van

bedrijven is bijna stilgevallen. - Samenwerking staat voorop

ondernemers om een onderscheidende aanpak. Anders houd je de concurrentie

Tot slot zijn er de locaties die feitelijk

niet vol. Daarnaast maakt internet de

een sociaal probleem vormen. Hier gaat

- Er is recreatief ondernemerschap ver-

markt steeds transparant. Recensies en

het om 15%. Dit zijn plekken waar per-

eist. Nieuwe ontwikkelingen worden

reviews laten ondernemers spitsroeden

manent of in deeltijd wordt gewoond

alleen toegestaan als hier een dui-

lopen. Wat dit betreft is het zorgelijk dat

en waar sociaal kwetsbare personen

delijke visie achter zit, ondersteund

de verblijfsrecreatie in de hele NHN-

worden gehuisvest. De locaties zijn

door een centrale bedrijfsmatige ex-

regio (inclusief de Noordkop) niet erg

toeristisch-recreatief niet meer aan-

ploitatie. Dus niet uitponden door de

vitaal blijkt te zijn. In 2016 zijn door het

trekkelijk en liggen meestal in het ach-

verkoop van bungalows.

gespecialiseerde

terland, kilometers van de kust.

onderzoeksbureau

ZKA alle 440 verblijfsaccommodaties in

- Nieuwe verblijfsrecreatie is -als het

kaart gebracht; bungalowparken, cam-

Ca. 25 locaties, 5% van de bedrijven

even kan- verbonden met (eventu-

pings, en groepsaccommodaties. Het

(waarin alle sectoren aan bod komen),

eel nieuw te ontwikkelen) natuur en

eindoordeel is niet heel goed. Maar zo’n

presteren zeer goed. Ze draaien mee

landschap. Dit versterkt de ruimtelijke

beetje de helft van de bedrijven staat

in de top van hun sector. 130 locaties,

kwaliteit van ontwikkelingen.

er niet goed voor. 20% (vooral cam-

ook weer gelijkelijk verdeeld, zijn vitaal

pings) wordt in de analyse aangeduid

te noemen. Dit betekent dat het eigen-

- Voor het benutten van kansen worden

als vergane glorie. Gebrek aan onderne-

tijdse bedrijven zijn, die volop in contact

bestaande, perspectiefrijke maar ver-

merschap is hier goed zichtbaar. 30%

staan met de recreatieve gast en regel-

ouderde locaties hergebruikt. Dat kan

is zelfs echt vergane glorie. Hier is de

matig investeren.

door uitbreiding of herverkaveling.

zaken | Magazine

15


ADvertenties

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V.

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl

www.smeders.nl facebook.com/smeders

Bescherming van uw klant- en bedrijfsgegevens:

bent u er al klaar voor?

dij ge La n ne Lia n

Vestiging Schagen Piet Ottstraat 1, Schagen 0224 - 762886

Stephan van der Sto

Vestiging Drs. F. Bijlweg Drs. F. Bijlweg 7, Den Helder 0223 - 628284

k

Vestiging Kooypunt Verkeerstorenweg 1, Den Helder 0223 - 688600

Op omnyacc.nl/avg krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de nieuwe privacywet AVG

op


artikel de kop werkt

erde samen Hollands Kroon investe dernemer Piet met Noord-Holland en on epennet. Tromp in Kolhorn als schakel in slo

- Bij bestaande, maar niet goed lopen-

genzinnig karakter. Zoals de hooiberg-

verblijfsrecreatie, dagrecreatie en wa-

de bedrijven moeten management-

hutten in Den Helder en Wieringerwerf,

tersport. De verblijfsrecreatie rond het

vaardigheden, innovatie, investerin-

of Flevohoeve en Boerderij De Waard in

Amstelmeer moet in veel gevallen her

gen en marketing worden versterkt.

Anna Paulowna. Waar de overheid een

ontwikkeld worden, met een duidelijke

rem op wil zetten is de ontwikkeling

focus op onderscheidende waterbe-

- Niet vitaal verblijfsaanbod, dat geen

van vastgoed gedreven projecten. Als

leving. Het binnenland staat te boek

perspectief heeft, moet een nieuwe

er geen duidelijke recreatieve meer-

als agrarisch buitengebied. Hier kan

functie met dito waarde krijgen. Deze

waarde is, worden dit soort initiatieven

de toerist terecht voor kleinschalig

accommodaties worden zo uit de

hoogstwaarschijnlijk niet meer ver-

aanbod op het gebied van musea en

markt gehaald, zodat ze niet meer

gund. Het is de vergane glorie van de

bezienswaardigheden en ontspannen

verstorend werken.

toekomst.

verblijven in een gastvrije huiskamer. Het aanbod moet kwalitatief omhoog,

Op basis van het advies dat markt en

Marktgericht

overheid hebben ingewonnen is een

Om het beleid bij het verstrekken van

beleving. Voor grotere objecten moet

streefbeeld uitgewerkt. Onze regio

nieuwe vergunningen in goede ba-

gelden: één park, één plan.

staat voor het beste wat Holland te

nen te leiden, hebben marktpartijen

bieden heeft, met de meest vitale ver-

en overheid het gebied ingedeeld in

Nu

blijfsrecreatiesector van Nederland. Het

marktregio’s. Den Helder en Schagen

achter de rug zijn, kunnen de gemeen-

gaat om de kusten van de Noordzee en

als stad. Sint Maartenszee t/m Huis-

tebesturen met vereende krachten aan

IJsselmeer, om werelderfgoed Wadden-

duinen vormen de Noordkust. Nu een

de slag om de regio nieuwe impulsen te

zee en het achterland met oer-Holland-

monotoon gebied, maar kan worden

geven. In Hollands Kroon wordt ingezet

se iconen als molens, dijken en polders.

ontwikkeld tot nieuwe kustnatuur met

op het verder opwaarderen van de rou-

faciliteiten voor slapen en spelen en

testructuren in het agrarisch buitenge-

nieuwe verblijfsinitiatieven.

bied. Er liggen geweldige mogelijkhe-

In het streefbeeld passen hoogwaar-

gericht op langverblijf en plattelands-

de

gemeenteraadsverkiezingen

den voor varen, fietsen en wandelen.

dige bedrijven. Vernieuwende concepten met water en natuurbeleving (bijv.

Van Huisduinen tot Medemblik als Wa-

Waar het aan ontbreekt zijn facilitei-

Camping Het Bos Roept bij de kleine

terrijk, inclusief het Amstelmeer en

ten onderweg. Een picknick plek, een

jachthaven in het Robbenoordbos) of

werelderfgoed Waddenzee. Hier telt

oplaadpaal of een aanlegsteiger. Het

B&B ’s zoals Villa Nieuwland in Oos-

de combinatie tussen adrenaline ener-

nieuwe gemeentebestuur heeft aan-

terland of Wierschuur Nieuwland bij

zijds en de stilte en weidsheid ander-

gekondigd het gesprek aan te gaan met

Westerland. Maar ook kleinschalige ac-

zijds. Kansen worden gezien voor de

de ondernemers om te bepalen waar

commodaties met een agrarisch en ei-

zo genoemde waterfrontmix: wonen,

wat moet gebeuren.

zaken | Magazine

17


Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

ARCHITECTENBURO H.V.D LAAN

DollarDlaan 102a / 1784 BG Den HelDer T: 0223- 623237 / 06 51592777 W: www.burohvdl.nl e: info@burohvdl.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


Een appeltje voor de dorst!

column warnars makelaardij

- column -

Raymond warnars Warnars makelaardij

Als ondernemer heb je verstand van je eigen vak. Daarmee verdien je een boterham en moet je ook het eigen pensioen zien op te bouwen. Veel ondernemers zouden hier meer in kunnen doen.

E

r ontbreekt namelijk vaak een plan om

Een perfecte eerste stap is om je bedrijfspand in eigen-

op een bepaalde leeftijd de finish te ha-

dom te krijgen. Ook gezien de huidige hypotheekrente.

len. Als werknemer hoef je jezelf niet af

Huren is zonde en in geval van koop los je elke maand

te vragen wanneer je kunt stoppen met

af. Een verkapte spaarpot die je rond je pensioen te gel-

werken, maar als ondernemer (die alle

den kunt maken.

zekerheden heeft verruild voor onzeker-

heden) kun je dat beter wel doen.

Huur je nu een pand en wil je overleggen hoe je dit goed kunt vormgeven en kunt inschieten richting de

Ik gebruik vaak de slogan: ‘des te duidelijker het doel,

eigenaar/verhuurder? Wij zijn je graag van dienst als

des te groter het resultaat’. Zet je in op bijvoorbeeld nog

bedrijfsaankoopmakelaar. Ieder z’n vak! Bel ons op tele-

20 jaar werken en de markt in je vakgebied valt in een

foonnummer 0223 - 61 7044.

bepaalde tijd wat tegen, dan kan die 20 jaar zomaar 25 of 30 jaar worden. Mijn advies: zet hoog in met je plan

Vriendelijke groet,

en werk hier structureel aan.

Raymond Warnars

zaken | Magazine

19


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

ultieme kennisuitwisseling over de

k

energietoekomst van de Noordzee om op 7 juni 2018 naar North Sea Offshore

nen 12 jaar sluit – heeft het jaren gas

De offshore energie op de Noordzee ver-

geleverd ten gunste van de Nederland-

andert rap. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen nodig ik u uit om North Sea Offshore te bezoeken. Juist om te ont-

dekken hoe de dynamiek in deze sector van invloed is op de keuzes die u kunt maken, binnen uw bedrijf of organisatie. De 4e editie van dit ‘B to B’ evenement vindt dit jaar op 7 juni plaats in Den Helder. Ik tip in deze blog de onderwerpen die u zullen inspireren.

20

se economie. De laatste jaren vindt er een ferme verandering plaats. Nederland heeft het Klimaatverdrag van Parijs 2015 omarmd en met het Nationaal Energieakkoord is de energietransitie vol ingezet.

Serieuze transitie Nederland gaat duurzaam en wil in 2030 50% van de energievoorziening

Al decennia lang is de Noordzee een

men met het Groninger veld – dat met

door conventionele brandstoffen inge-

belangrijke bron van energie. Sa-

de beslissing van minister Wiebes bin-

ruild hebben voor hernieuwbare ener-

zaken | Magazine


Noordzee speelt daarbij een essentiële rol. Dinsdag 27 maart wees het kabinet drie nieuwe gebieden aan voor extra windparken op de Noordzee bij Petten/

Sea Energy Gateway – hebben het ‘B to B’ evenement North Sea Offshore opgezet. Het is een podium waar de regionale waardeketen zich toont. Innovaties, kansen en mogelijkheden van

Den Helder, IJmuiden en Schiermon-

de offshore energie op de Noordzee

nikoog die vanaf 2024 zeven gigawatt

passeren de revue.

leveren. ✓ Andere duurzame offshore ontwik-

Workshops en keynotes

De al geplande vijf parken leveren in

kelingen zijn wier- en algenteelt,

Het programma van North Sea Offshore

2023 vierenhalf gigawatt. De gehele

getijden- en golfturbines.

dat op 7 juni plaatsvindt in Den Helder,

investering loopt tegen de 20 miljard

bestaat uit interactieve bedrijfspresen-

Het geïnstalleerd vermogen aan off-

Meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid

shore wind energie van 11,5 gigawatt

De Noordzee transformeert zich hier-

’s Middags bestaat het programma uit

totaal is goed voor het gemiddeld ver-

mee als de innovatieve en duurzame

een conferentie met ‘keynotes’ van ge-

bruik van 4 miljoen huishoudens. We

energietuin van West Europa. Al deze

renommeerde sprekers in schouwburg

hebben het dus over een serieuze tran-

activiteiten met daarnaast ontmante-

De Kampanje in Den Helder. Een ‘meet

sitie. Voor iedereen!

ling, hergebruik en alternatieve inzet

up’ lunch en een afsluitende ‘business’

van de ‘oude’ offshore productieplat-

borrel zijn de momenten om bestaande

forms en infrastructuur zorgen voor

relaties te ontmoeten en nieuwe con-

Naast komende investeringen in wind-

een ferme toename van bedrijvigheid

tacten te maken.

energie op de Noordzee, gaat de gas-

en werkgelegenheid. Dat geldt tevens

winning voorlopig gewoon door. Gas

voor de bouw van de energie eiland hub

Snel aanmelden

is voor de energietransitie namelijk

van Tennet voor geïntegreerde distri-

Toegang tot North Sea Offshore is kos-

onontbeerlijk als veilige, beschikbare,

butie en transport van Europese Noord-

teloos voor professionals en studenten

betrouwbare en betaalbare brandstof.

zee windstroom. Noord-Holland is met

mits men zich vooraf online registreert.

Op de Noordzee zijn bovendien inno-

haar zeehavens IJmuiden, Amsterdam

U kunt dat doen op www.northseaoff-

vatieve ontwikkelingen en oplossingen

en Den Helder van oudsher de regio van

shore.nl. Wacht daar niet te lang mee,

voorhanden voor een versnelling naar

waaruit men werkt op de Noordzee.

want het aantal plaatsen is beperkt.

euro en levert tienduizend banen op.

Innovatieve ontwikkelingen

een CO2 arme energiemix.

Het grootste bedrijventerrein...

taties, workshops en mini seminars in de ochtend op diverse bedrijfslocaties.

En bent u of uw bedrijf geïnteresseerd in het genereren van zichtbaarheid en

Enkele voorbeelden

Logistieke diensten, transport, ope-

exposure tijdens North Sea Offshore

✓ De opgewekte windenergie wordt

raties en onderhoudswerk worden

op 7 juni 2018, neem contact op met

offshore omgezet in waterstof en

hoofdzakelijk vanuit Den Helder ver-

Paula Malie van maritiem mediabedrijf

vervolgens opgeslagen in lege gas-

richt. De open zeehaven is 24/7 onder

Navingo, de producent van de onderne-

velden.

alle weersomstandigheden bereikbaar

mersbijeenkomst; tel. 06-56366669

en de helikopter luchthaven is de groot-

en E-mail pma@navingo.com.

✓ Afgevangen CO2 wordt in lege put-

artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

gie (renewables). Windenergie op de

Kom op 7 juni 2018 naar North Sea Offshore om te ontdekken hoe de dynamiek in deze sector van invloed is op de keuzes die u kunt maken, binnen uw bedrijf of organisatie.

ste van het Europese vasteland.

ten opgeslagen (Carbon Capture &

De Noordzee wordt ook gezien als het

John Spee

Storage). Afgevangen CO2 wordt

grootste bedrijventerrein ten westen

Projectleider Ontwikkelingsbedrijf

met waterstof omgevormd tot syn-

van Den Helder. De offshore, de marine

Noord-Holland Noord

thetische gas (syngas).

en de maritieme bedrijven in en rond

telefoon 0651 357 395

Den Helder – geclusterd onder North

E-mail: jspee@nhn.nl

zaken | Magazine

21


BARST! KAPOTTE RUIT? BEL ONS, OOK VOOR 24 UURS SERVICE!

Industrieweg 8a | 1785 AG Den Helder | telefoon 0223 612483

www.glascentrum.nl


Kwalitatief

hoogwaardig gereedschap

artikel reus column nielskapsalons buijtendijk

- column -

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“Regelmatig stappen klanten bij ons binnen die bij de concullega ‘rommel’ hebben gekocht. Gereedschap dat bij twee keer gebruiken stuk is of bot wordt. In deze column wil ik voor eens en voor altijd duidelijkheid over kwalitatief hoogwaardig gereedschap scheppen, zodat klanten niet dubbelop hoeven te betalen.

A

llereerst gaat het erom wat je van het ge-

Punt 2: de manier van het bewerken van het staal geeft

reedschap verwacht. Als je als timmerman

de kwaliteit aan. Deze moet van een hoge kwaliteits-

een hamer koopt, wil je dat deze een lange

standaard zijn, anders kunnen er al gauw breuken ont-

levensduur heeft. Ben je een hobbyklusser,

staan in je gereedschap.

dan neem je wellicht genoegen met een minder stevig exemplaar. In deze column ga ik

Punt 3: let op de nauwkeurigheid van de maatvoering.

er voor het gemak even vanuit dat je duur-

Wanneer deze onzuiver is, werkt het gereedschap niet

zaam en goed gereedschap wilt scoren voor veelvuldig

goed. Zo kan een steeksleutel van de bout afschieten als

professioneel gebruik. De eerste tip die je van mij krijgt

de maat niet klopt.

is: gebruik je boerenverstand. Wanneer het product merkloos is, kun je ervan uitgaan dat het geen goede

Twijfel je nog? Trek de verkoper aan zijn jasje! Bij Buij-

kwaliteit heeft en als de prijs ‘te mooi is om waar te zijn’,

tendijk kun je er overigens van uitgaan dat er alleen

is dat ook vaak het geval is. Daarnaast zijn er nog enkele

hoge kwaliteit gereedschappen verkocht worden. Voor

specifieke punten waar je op kunt letten als je op zoek

kwaliteit betaal je, maar je plukt er ook de vruchten van!

ben naar kwalitatief hoogwaardig gereedschap:

Ons deskundige team helpt je graag de beste keuze te maken.”

Punt 1: chroom-vanadium is geen teken van kwaliteit. Tegenwoordig is namelijk bijna elk stuk gereedschap

Kwalitatief hoogwaardige groeten,

van chroom-vanadium gemaakt, maar dit kan slechts

Niels Buijtendijk

een percentage zijn.

zaken | Magazine

23


interview tebulo

lotica Testbriu al Robo Indu

Midden in een woonwijk in het Noord-Hollandse Warmenhuizen staat het hoofdkantoor van Tebulo Industrial Robotics. Ondanks dat ze

internationaal

georiënteerd

zijn, met vestigingen in onder meer China en Canada, is Tebulo ‘down to earth’ gebleven. Technical Director Hans Spaans en Managing Director Rob Beentjes

Robotarmen in Warmenhuizen Sinds 2015 worden alle werkzaamhe-

is Tebulo pionier. “We zagen dat het

den onder één dak uitgevoerd van ver-

verwijderen van bindband van een rol

koop en engineering tot het schrijven

staal of aluminium een levensgevaar-

van software en de assemblage. Alleen

lijke klus was en vonden dat dit anders

de fabricage laten we door andere ge-

moest.” De De-Strapper robot zoekt de

specialiseerde bedrijven doen.”

bindbanden op, zorgt dat het uiteinde van de rol netjes aan de onderkant ligt

hebben samen al jaren de leiding

Robots pakken levensgevaarlijk werk op

in het van oudsher engineerings-

De robots van Tebulo worden vooral

de Europese markt ontzettend gewild,

ingezet in de zware industrie. “De ro-

mede vanwege de strenge ARBO-wet-

bots zorgen ervoor dat risicovolle werk-

geving.”

bedrijf.

‘‘H

plekken voor mensen veilig worden”,

veilig door. “De De-Strapper is vooral in

legt Hans uit. “Denk bijvoorbeeld aan

Standaardoplossingen en specials

enk Louwman heeft

staalproducten die bij zo’n 1000 graden

Deze robots zijn zogenoemde ‘stan-

Tebulo in 1974 op-

Celsius gelabeld worden of grote rollen

daardoplossingen’ van Tebulo. “Uiter-

gericht. Vanuit de

staal waarbij het bindband verwijderd

aard wordt elke robot aangepast aan de

opdrachtgevers

moet worden. Dit zijn levensgevaarlijke

wensen en eisen van de klant, maar de

kwam al gauw de

werkzaamheden, waarvoor wij een op-

basis is hetzelfde”, vertelt Rob. “Daar-

vraag of er niet al-

lossing hebben ontwikkeld in de vorm

naast leveren we specials. Regelmatig

leen

van identificeer-robots en De-Strap-

komt het voor dat klanten hun produc-

pers.”

tielijn bijvoorbeeld efficiënter willen

tekeningen,

maar ook machines geleverd konden worden”, vertelt Hans.

maken en vragen ons daarbij om een De eerstgenoemde robot kan produc-

24

(en niet opeens omklapt) en knipt deze

passende oplossing.”

In 1991 werd hiervoor Tebulo Industrial

tiegegevens vastleggen via labeling,

Automation opgericht wat later uit-

tagging en laser etching op koude en

Het team van Tebulo maakt daar ver-

groeide tot Tebulo Industrial Robotics

hete (tot 1000 graden Celsius) on-

volgens een studie van, waarbij alle

als een aparte tak onder de Holding.

dergronden. Op het De-Strap-gebied

voor- en nadelen in kaart worden ge-

zaken | Magazine


overhiereennaam

zaken | Magazine

25


De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

...met de kennis van een groot kantoor.

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 ∙ 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID ∙ OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 199.000 V.O.N. EXCL. BTW

NIEUW

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

26

ARCHITECT

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70 www.kjk.nl

Tel.: (0223) 66 86 85 www.tuin-denhelder.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

TUIN HOLDING B.V.

zaken | Magazine

Tel.: (0223) 61 64 00 www.vankeulenmakelaars.nl


interview tebulo

bracht. “Vervolgens maken we een

deden precies wat ons opgedragen

Nieuwe markt, nieuwe uitdaging

prijsindicatie en bepaalt de klant of we

was. Hierdoor zijn er nu een aantal De-

Inmiddels heeft Tebulo een gedurfde

in productie gaan. Zodra er groen licht

Strappers in roze en babyblauw uitge-

stap in een andere markt gezet. “We

is, gaan we het conceptidee uitwerken

voerd! Gelukkig kon iedereen er (uitein-

zijn bezig een robot te ontwikkelen

tot een robot-applicatie. Deze testen

delijk) wel om lachen.”

voor een grote speler in de zadenindu-

we uitvoerig en uiteindelijk plaatsen

strie. Hierbij ligt de uitdaging in het feit

we hem bij de klant.” Hans vult hem

Gewoon goede machines

aan: “Dit is altijd een spannende pro-

Het is wel duidelijk dat het tweetal niet

technieken moeten in een tafelmodel

cedure. Hoewel we de situatie van de

voor één gat te vangen is. Beiden zit-

robot passen in plaats van in een robot

klant zo goed mogelijk nabootsen in

ten al meer dan 30 jaar in het vak en

van bijna drie meter hoog.” De heren

onze werkplaats, geeft het toch altijd

hebben dus brede kennis en ervaring

willen met dit soort opdrachten ook

een kick als de robot ook ‘live’ zijn werk

in de robotindustrie. “De technieken

hun team van engineers en program-

goed doet.”

die we gebruiken, kunnen we eigenlijk

meurs blijven triggeren. “Zo’n opdracht

altijd wel doorontwikkelen. Dat doen

daagt uit en is echt leuk om op te pak-

Mooi roze is niet lelijk

dat alles een stuk kleiner moet. Onze

we ook continu. Voor elk bedrijf, maar

ken! Daarnaast, als het goed uitpakt

Rob en Hans vinden het belangrijk dat

vooral in deze branche, geldt: stilstand

kunnen we ook deze branche betreden

de robots precies aan de wensen van

is achteruitgang”, laat Hans weten. “We

en dat biedt weer perspectief voor de

de klant voldoen, zowel qua techniek

houden ook niet van stilzitten en willen

toekomst”, besluit Hans.

als uiterlijk. “Een tijdje geleden kregen

graag onze klanten verrassen. Als zij

we een bijzondere klus binnen. Een

met een aanvraag of probleemstelling

Duitse staalfabrikant had namelijk een

komen, willen wij de klant met de beste

Meer informatie: Tebulo.com

kleurengoeroe in de hand genomen,

oplossing verrassen. Dat is meteen ons

Ook benieuwd naar Tebulo? Eens per

die achteraf gezien de verkeerde RAL-

visitekaartje, want we maken gewoon

jaar organiseert het bedrijf een open

kleuren naar ons had toegezonden.

goede machines, die het door onze

dag. Houd hun website in de gaten voor

Maar opdracht is opdracht, dus wij

speciale technieken, echt altijd doen.”

de datum!

zaken | Magazine

27


ADvertenties

kwaliteit en service

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 62 71 41 F. 0223 62 12 46 E. info@vermeerschuttemusen.nl

www.vermeerschuttemusen.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl


column monica musen

- column -

Monica Musen We weten inmiddels allemaal dat we in de huidige tijd maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Ik heb aan dit onderwerp wel eens eerder enige woorden gewijd. Gerechtsdeurwaarders moeten in de huidige tijd dus ook maatschappelijk verantwoord incasseren. Hoe doe je dat dan?

Maatschappelijk verantwoord

D

oor mensen in hun waarde te laten en rekening te houden met hun financiele positie. Door mee te denken, respectvol te zijn en de motieven en beperkingen van de schuldenaar in ogenschouw te houden. En natuurlijk door de kosten zo laag mogelijk te houden. So far, so good. Schuldenaren worden behandeld met empathie en inlevingsvermogen. Er is sprake van een positieve, oplossingsgerichte benadering. Hierin zit direct de valkuil denk ik, want dit vereist wel dat alle partijen de bereidheid tonen om daadwerkelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Allereerst wordt er een onderscheid gemaakt tussen de nietwillers en de niet-kunners. Het zal duidelijk zijn dat de beschreven manier van incasseren op de tweede groep van toepassing is. Waar ik een beetje mee zit is dat de belangen van de schuldeiser toch wel vaak op de tweede plaats komen. Hiermee bedoel ik dan met

name de schuldeiser uit het MKB, die er van afhankelijk is dat zijn facturen worden betaald. De overheid als schuldeiser laat ik buiten deze overweging. Ik stel het nu even zwart-wit, maar het lijkt soms wel dat schuldenaren het idee krijgen dat als ze niet kunnen betalen ze dus ook niet hoeven te betalen. Volgens mij was toch de hoofdregel in het maatschappelijk verkeer dat een schuldeiser recht heeft op algehele betaling. Dit idee van de schuldenaren wordt gevoed door allerlei instanties, waarbij ik deze nu niet over een kam wil scheren, maar denk aan bewindvoerders, schuldhulpverleners, ombudsman en ja, ook de overheid. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voorstander van het maatschappelijk verantwoord incasseren, maar mijn voornaamste belang ligt toch bij de schuldeiser. We schieten een beetje door in dat geknuffel met de schuldenaren. De balans is zoek. Misschien moeten we een schuldeisersbelangenorganisatie oprichten?

zaken | Magazine

29


30

zaken | Magazine


column van slageren keukens

BYE AFBYE ZUIGKAP “De keuken wordt steeds meer een centraal punt in de woning, misschien zelfs in ons leven. In onze showroom ervaren we dat door de hogere eisen die onze klanten aan het ontwerp en design van de keuken stellen. Dit gaat verder dan greeploze deuren of weggewerkte apparaten. Vrijheid is het sleutelwoord. Gelukkig zijn de leveranciers van keukenapparatuur daar ook van bewust en zijn zij continu aan het innoveren om aan de vraag van de klant te voldoen.

H

et Duitse merk BORA, waar wij officieel dealer van zijn, is hier een goed voorbeeld van. Zij zeggen Bye Bye tegen de traditionele afzuigkap en bieden een oplossing in de vorm van kookveldafzuigingen. Dampen

en geurtjes worden niet meer door de afzuigkap naar boven gezogen, maar ze worden juist fluisterstil naar beneden getrokken. Daarnaast is er meer vrijheid qua keukenontwerp, adem je frisse lucht in, is de efficiën-

Iedere twee jaar moet ons hele team naar de fabriek in Duitsland om opnieuw de certificaten te behalen. Dit doen wij al sinds 2014 en daar hebben we altijd ontzettend veel plezier in.

tie en de gebruiksvriendelijkheid hoog en heb je vrij zicht in de keuken. BORA biedt een uitgebreid assortiment met tal van keuzemogelijkheden die, geheel volgens smaak en kookgedrag, flexibel kunnen worden

schoon te maken zijn. Als je het mij vraagt heeft deze

gecombineerd. Dit alles in een fantastisch design.

innovatie afzuiginstallatie alleen maar voordelen.

De keuken is tegenwoordig niet alleen een woonruim-

In onze showroom kun je het assortiment van BORA

te of gezellig verblijf, het is ook een statussymbool ge-

bekijken. Als officieel dealer hebben wij het grote voor-

worden. Design, kwaliteit, de werking van de appara-

deel dat we niet alleen de BORA Basic en Basic luxe

tuur en de fabrikant zorgen er vandaag de dag voor

mogen voeren, maar kunnen wij je ook de Classic en

dat de keuken en dus ook de woning in waarde stijgt.

de Professional laten zien. In onze toonzaal zijn alle

Mijns inziens begrijpt BORA dit als geen ander, want

variaties aangesloten en bij elke klant zien we weer

ze zijn continu aan het doorontwikkelen. Bovendien

dat men versteld staat van de hoge kwaliteit en de ma-

zijn de kookveldafzuigingen van dit Duitse merk hoog-

nier van afzuiging. Dampen verdwijnen als sneeuw

waardige systemen die energiezuinig en makkelijk

voor de zon, om nog maar te zwijgen over de geurtjes.

zaken | Magazine

31


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel reus column van kapsalons slageren keukens

De Basic is, zoals de naam al doet vermoeden, een ba-

altijd ontzettend veel plezier in. Om die reden kunnen

sisuitvoering en daarna kun je helemaal los gaan. Je

we je ook van goed en persoonlijk advies voorzien. We

kunt bij de Classic bijvoorbeeld verschillende units

hebben zelfs de mogelijkheid om 3D-tekeningen te

aan elkaar verbinden, waardoor je een ontzettend

maken, zodat je precies kunt zien of de BORA aansluit

groot kookveld kunt krijgen. Daarnaast biedt de Pro-

op jouw wensen.

fessional je de mogelijkheid om de plaat op de perfecte kerntemperatuur te laten komen, zodat je bijvoorbeeld

Ook jouw keuken, of je nu in een nieuwbouwwoning

het perfecte stukje biefstuk kunt bakken. De mogelijk-

of een ouder huis woont, verdient alle aandacht, zodat

heden zijn oneindig.

je samen met vrienden en familie kunt genieten van jouw extra leefruimte. Dat snappen wij als geen ander,

Zoals je merkt, ben ik helemaal fan van BORA en sta ik

want ook het hele team van Van Slageren doet dit na-

er voor de volle 100% achter. Niet elke keukenspecialist

melijk graag!

mag zomaar dit merk verkopen, je moet er echt tijd in steken. Iedere twee jaar moet ons hele team naar

Graag verwelkomen we je in onze showroom, zodat je

de fabriek in Duitsland om opnieuw de certificaten te

zelf de BORA kunt ervaren!�

behalen. Dit doen wij al sinds 2014 en daar hebben we

Ronald van Slageren van slageren keukens & interieur zaken | Magazine

33


column frank buschman

- column -

Wat maakt

jouw webshop betrouwbaar?

Frank Buschman Smeders Internet

Eén van de grootste uitdagingen voor webshop-ondernemers is het vertrouwen van de doelgroep winnen. Maar waarop baseren Nederlandse webshop bezoekers nu precies hun vertrouwen in de webshop die zij

R

bezoeken? Onderzoeksbureau GFK zocht het uit. eviews zijn al jaren de meest invloedrijke fac-

59% van de consumenten aanleiding zijn het bezoek

tor als het gaat om het bepalen van betrouw-

aan een site af te breken.

baarheid. Maar lieft 62% van de consumenten gebruikt hiervoor regelmatig de reviews.

Keurmerken Maar liefst 61% van de consumenten let op keurmerken bij het bezoeken van een nieuwe

Betalen via iDEAL Een vertrouwde en be-

webshop. Het is vergeleken met reviews niet vaak van

kende afrekenmogelijkheid is één van de eerste din-

doorslaggevend belang om wel of niet tot aankoop over

gen waar iedere consument op let. Zo wekt betalen met

te gaan, terwijl keurmerken meestal een behoorlijke in-

iDEAL, een puur Nederlands betaalsysteem, veel meer

vestering vragen.

vertrouwen dan bijvoorbeeld Paypal. 57% van de consumenten let hierop voorafgaand aan de bestelling.

Tot slot: betrouwbaarheid is ook een kwestie van gevoel. Een site kan aan alle bovenstaande criteria voldoen

34

Webwinkel.nl vs webwinkel.shop Op de vraag

en nog steeds op basis van opmaak en uitstraling niet

‘Bij welke webwinkel zou je bij voorkeur een aankoop

het goede gevoel oproepen. Daarom is het belangrijk-

doen?’ deed 80% dat het liefst bij een webwinkel met

ste advies om vóór livegang potentiële gebruikers van

een .nl domeinnaam tegen 17% bij een .com domein-

je site naar hun mening te vragen. En je eigen intuïtie

naam. De minder bekende .shop extensie deed maar bij

te gebruiken natuurlijk, want daar ben je ondernemer

2% van de ondervraagden goede zaken.

voor.

Geen rare meldingen Een SSL-certificaat hoort erbij.

Hulp nodig bij het opzetten van een betrouwbare web-

Maar het moet wel werken. Een melding zoals ‘er is een

shop? Neem gerust eens contact op over de mogelijk-

probleem met het certificaat van deze website’ kan voor

heden.

zaken | Magazine


ADvertenties

DĂŠ specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Industrieweg 27 - 1785AG Den Helder tel. (0223) 67 33 33 - info@egner.nl


www.kenbri.nl

Uw partner op het gebied van professionele brandbestrijding

Profile for Zeeman Reclamegroep

69753 zaken nr8 lr  

69753 zaken nr8 lr  

Profile for zrgbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded