__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

*NOORDKOP IN

Nr. 07 - 2018

, a g e m t me s i u h t n mij Pagina 4

Jeanet Heijnen zakenvrouw met bijzondere drive

Willem van der voort Ondernemend Sportman

Pagina 12

Pagina 18

de ondernemerstouch van kim Pagina 24

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


ADvertenties WILLEMSOORD DEN HELDER: EEN UNIEK DAGJE UIT!

Het unieke complex Willemsoord, vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine, is een prachtig monumentaal deel van Den Helder en ligt vlakbij het stadscentrum. Willemsoord huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen. Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur, maritiem, amusement, eten & drinken, nautische winkeltjes: het is allemaal te vinden op Willemsoord.

pronken, die veelal een binding hebben met Den Helder. Grote blikvangers zijn het Lichtschip Texel en de Zr.Ms. Bonaire.

Zo kunt u een bezoek brengen aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers of het Marinemuseum. In het bezoekerscentrum kunt u terecht bij het toeristisch infocentrum en de Kunstuitleen. Kinderen kunnen zich uitleven in het kinderspeelparadijs. Voor een leuke middag of avond uit kunt u terecht bij theater De Kampanje, bioscoop, of casino. Voor een hapje of drankje kunt u terecht bij de diverse horecagelegenheden, en bij de nautische winkeltjes zijn leuke souvenirs en woonaccessoires te vinden. Rondom het Willemsoord complex ligt de Museumhaven waar allerlei historische bedrijfsvaartuigen

In het seizoen vormt Willemsoord een belangrijk onderdeel van diverse grootschalige publieksevenementen. Voor 2018 staan diverse evenementen gepland, waaronder Woonbeurs Lekker Wonen (24+25 maart), Halve van Den Helder (7+8 april), Pasar Malam (19 t/m 21 mei) en Historisch Weekend (23+24 juni).

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om een leuke rondvaart te maken of een rondleiding te krijgen met uitleg over het complex en haar museumhaven. Ook watersportliefhebbers zijn bij Willemsoord aan het goede adres: Jachthaven Willemsoord is een uiterst moderne jacht/passantenhaven met camperstandplaatsen.

Kortom:

een bezoeK aan Willemsoord staat garant voor een gezellig dagje uit!

Willemsoord bv - WILLeMsOORD 47 - 1781 As DeN HeLDeR t: 0223-616100 - e: INfO@WILLeMsOORDBV.NL - i: WWW.WILLeMsOORDBV.NL


voorwoord / colofon

met verbinden kom je verder!

Verbinden, verbanden, verbintenissen Met verbinden kom je verder. Lekker cliché, maar o zo waar! Met die filosofie zijn wij zo’n twee jaar geleden gestart met ‘Noordkop in Zaken’. Het magazine verbindt de regio’s Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, die samen voor een prachtig ondernemersklimaat zorgen en continu in ontwik-

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

keling zijn.

D

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving: perspectief

om ruim 5000 mede-ondernemers te

Zeeman Reclamegroep BV,

voor ondernemers. En

bereiken in deze mooie regio vol toe-

www.zrgbv.nl

of je nu een B&B hebt,

komstperspectief. Zo kunnen we met

keukens verkoopt of ei-

elkaar kennis maken, elkaar aanbeve-

Teksten:

genaar bent van een

len binnen ons netwerk en last-but-

Zeeman Reclamegroep BV,

groot

not-least: we kunnen van elkaar le-

at

biedt

makelaarskan-

toor, feit blijft dat je el-

ren.

We

zijn

elkaars

leerschool!

Advertentie acquisitie:

kaar nodig hebt. Door onze netwer-

Daarom staan er vanaf nu in elke edi-

Mocht u in het volgende nummer willen

ken

verbinden,

tie enkele columns, waarin een me-

adverteren, nieuws willen plaatsen of

verbanden te leggen tussen de mo-

de-ondernemer een stukje van zijn

belangrijke data door willen geven dan kunt

gelijkheden die een ieder biedt en

expertise met ons deelt, zodat we al-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

verbintenissen met elkaar aan te

lemaal weer een stukje wijzer wor-

gaan kunnen we samen groeien. Dat

den.

aan

elkaar

te

is macro-denken, de nieuwe manier

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

van ondernemen! Als het een ander

Geniet van ons extra dikke nummer

gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

goed gaat, lift je daar op mee en gaat

en laat je inspireren en motiveren!

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen

het met jou ook goed en vice-versa.

En... vergeet niet te verbinden.

aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien

Ons magazine is de ultieme manier

Menno Zeeman

uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


met mega, mijn keuken

4

zaken | Magazine


De juiste stap naar succes? Daar hadden Jos en Bianca Laan (eigenaren Met Mega Den Helder en mede-eigenaren Franchise formule) in hun begin jaren niet zo concreet over nagedacht. Pas

Het totaalbeeld van de winkels met een

wikkelingen in de markt en specifieke

geel en rood exterieur en een ruim aan-

wensen en behoeften bij de consument

bod, waar een ieder wat wils kon kopen

creëerden de vraag naar een totaalcon-

dekte niet meer de lading van de bin-

cept.” Onze centrale gedachte om iets te

nenkant, kijkend naar de grondslagen

willen aanbieden en ontwerpen dat echt

en ambities van de onderneming. “Veel

bij een consument past; dat is de basis én

klanten waren iedere keer positief ver-

de ultieme uitdaging voor onze bedrijfs-

rast als ze binnen liepen. Om een pas-

voering. Met een architect ( Bianca), aan-

sendere connectie te maken met ons

nemer (Jos) en opzichter (Raymond) was

DNA en steeds beter in de snel verande-

het team in 2007 compleet en de start

rende consumentbehoeften tegemoet

e mogelijkheid om het eer-

van de franchiseformule Megategel een

te kunnen komen, is er in 2017 daarom

ste winkelpand te openen

feit”, legt Jos uit.

ingezet om een totale rebranding door

zaak in 1988 zo uit z’n voegen begon te barsten dat de woning als opslagplaats moest worden gebruikt, kwamen zij voor dit interessante vraagstuk te staan.

D

het collectief voor de totaalbeleving in badkamer en keuken steeds verder uitgebouwd. Verdere ont-

wanneer hun goedlopende eenmans-

werd destijds echter meer

te voeren.”

gezien als must in plaats van

Cash and carry imago is voorbij

grote ambitie. Nooit hadden

In 2008 werd dit plan verder uitgerold

Een nieuw begin ’Met Mega’

zij durven dromen dat de

naar tien winkels in Nederland. “Toen

De ondernemers merkten niet alleen dat

zaak, na 30 jaar tijd uit zou

stonden we vooral bekend als cash and

men nog steeds het ‘low-budget’ gevoel

groeien tot toonaangevende franchise-

carry voor tegels en badkamers. Hele-

bij hen had, maar ook dat de consument

onderneming.

maal prima, natuurlijk. Maar de afgelo-

steeds vaker op zoek was naar een one-

pen jaren begon dat imago ons behoor-

stop-shop. Alles onder één dak. Bianca:

Bouwstenen tot formule

interview met mega

Met Mega,

Op

lijk tegen te staan. Niet alleen doordat

“Toen we ons hier steeds meer bewust

Als tegelzetter van huis uit, merkte Jos

het vakmanschap van onze bevlogen

van werden, waren we het erover eens:

al vroeg in zijn carrière dat bedrijven en

badkamerspecialisten zich door de jaren

er moest een rebranding en restyling

particulieren meer behoefte hadden aan

heen steeds weer heeft bewezen als

worden doorgevoerd.” De ondernemers

een bredere opzet. “Zo kwam er naast

sterkste punt. Ook in de jaren dat Mega-

vatten de koe bij de horens en begin

de collectie tegels ook een toiletpot te

tegel bestond, waren wij al heel vernieu-

2018 heropende het eerste filiaal in Den

staan. Elk jaar werd het assortiment

wend en trendsetter i.p.v. trendvolger.”

Helder onder de nieuwe naam:

zaken | Magazine

5


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

www.taylor-groep.nl Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Waar moet je als werkgever rekening mee houden in 2018? Download de advieswijzer op Vestiging Kooypunt Verkeerstorenweg 1, Den Helder 0223 - 688600

Floor van Dipten

Vestiging Schagen Piet Ottstraat 1, Schagen 0224 - 762886

voor alle belangrijke wijzigingen en tips Tom Geestman

Vestiging Drs. F. Bijlweg Drs. F. Bijlweg 7, Den Helder 0223 - 628284

omnyacc.nl/lonenspecial


interview met mega

technologieën die een grotere rol zijn

ke naam en een bredere opzet van het

Aansluiting op nieuwe consumentbehoeften

aanbod worden hier tegenwoordig niet

Het nieuwe totaalconcept van Met Mega

klantcontact nog altijd op de eerste

alleen tegels en badkamers maar ook

sluit perfect aan bij de huidige economie

plaats. Bianca: “Het luisteren naar de

keukens aangeboden. Een nieuw begin!

en consumentbehoeften. Jos: “Wetende

wensen van de klant is ontzettend be-

dat de consument tegenwoordig online

langrijk. Door ons in te leven in de da-

Bij Met Mega wordt de klant in het gehe-

overal terecht kan voor het opdoen van

gelijkse beslommeringen van onze klan-

le proces van keuze tot installatie bij de

inspiratie en het aanschaffen van pro-

ten, kunnen wij ze van het beste advies

hand genomen. “We vinden het belang-

ducten, beseffen wij ons dat de fysieke

voorzien. Binnen 24 uur kunnen we die

rijk dat de klant goed geadviseerd en be-

relatie tussen klant en verkoper nog

wensen vertalen in een heldere offerte.

geleid wordt in het keuzeproces dat vaak

belangrijker is geworden. Ook wil de he-

Het team van Met Mega staat letterlijk

begint bij de tegels tot aan complete

dendaagse consument graag alles onder

naast de klant en gaat te werk alsof het

badkamers en/of keukens. Het team van

één dak kunnen aanschaffen. Dat kan bij

om hun eigen badkamer of keuken gaat.

vakexperts doet zelfs huisbezoekingen

ons. En nog steeds voor een zeer scher-

Ons doel is om samen naar een passend

voor een oplossing op maat. Daarnaast

pe prijs in combinatie met kwaliteit.”

ontwerp te werken. Een nieuw stukje

Met Mega. Met een frisse look, een ster-

gaan spelen bij Met Mega, staat het

thuis, waaraan de klant nog jaren plezier

wordt de vakkennis van al onze specia-

kan beleven.”

listen meegenomen in de verschillende

Naast de persoonlijk benadering en

stijlen en trends die we bieden op bad-

hoge mate van servicegerichtheid, ko-

kamer- en keukengebied. Niet alleen

men de badkamer- en keukenspecia-

Overal Met Mega

door middel van vele beursbezoeken,

listen tevens tegemoet in de snelheid,

Het eerste nieuwe filiaal van Met Mega

maar ook door eigen online onderzoek

waarin de winkelbezoeker van nu wil

is een feit, maar dat betekent niet dat de

volgen we de nieuwste trends en mo-

worden bediend. “In het filiaal in Den

ondernemers achterover gaan leunen.

gelijkheden op de voet. Deze zijn buiten

Helder hebben we een speciale digitale

Jos: “De overige 9 filialen maken nog net

de persoonlijke service, ook fysiek in

ontwerptafel, waarmee we binnen 10

geen ruzie over welke winkel als tweede

onze ruim opgezette showrooms terug

minuten zo’n 500 keukenmodellen in

gerestyled gaat worden. We pakken

te zien. Hier biedt Met Mega enerzijds

diverse uitvoeringen kunnen tonen. We

eerst de bestaande winkels aan, wat nog

een ruime keuze voor kleurstellingen en

voeren de maten in en het systeem doet

een heel karwei gaat worden. Op langere

materiaal gebruik, die naadloos in elkaar

de rest. Op die manier wordt er een rea-

termijn volgt weer een uitdagend pro-

overvloeien. Daarnaast willen we op

listisch beeld gecreëerd van wat er in de

ject, want een landelijke dekking van Met

deze manier een totaalbeleving creëren

eigen keuken of badkamer verwacht kan

Mega ligt inmiddels wel bewust in de

waarin de showrooms steeds meer als

worden.”

ambities van ons, achter de formule!”

samen met de klant op zoek gaan naar

Luisteren en vertalen

Meer info: www.metmega.nl

een passende oplossing op maat.”

Afgezien van de nieuwste trends en

plek van inspiratie dienen en waar we

zaken | Magazine

7


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

investeringen buitenlandse bedrijven in regio Noord-Holland Noord

A

angewakkerd door voornamelijk ontwik-

Ook investeringen in duurzame ener-

kelingen in de zaadveredeling en in duur-

gie nemen toe: In 2017 heeft Vat-

zame energie zijn de buitenlandse investeringen in de regio Noord-Holland Noord toegenomen in 2017. Zo bedroeg de buiten-

landse investering in Seed Valley vorig jaar 65 miljoen euro.

8

tenfall/NUON 32 windturbineposities overgenomen en in 2018 starten zij met de bouw van 100 windturbines in Hollands Kroon. Met een investering van ruim 200 miljoen euro wordt hier-

Voor energie betrof het een investering van ruim 200 mil-

mee het grootste windpark op land

joen euro in deze regio.

gerealiseerd in Nederland. Microsoft heeft inmiddels aangekondigd om een

In 2017 hebben verschillende buiten-

kondigd om verder te investeren in

groot deel van de 450 MW capaciteit

landse bedrijven in Noord-Holland

productie- en onderzoeksfaciliteiten.

van het NUON windplan in Hollands

Noord, in de agri&food sector met

Voorbeelden hiervan zijn Monsanto,

Kroon af te nemen voor haar datacen-

name in de zaadveredeling, aange-

Syngenta, Hazera en Lotus Bakeries.

ter in Middenmeer.

zaken | Magazine


artikel ontwikkelingsbedrijf nhn

In Den Helder is de offshore energie markt volop in beweging. De meest noordelijke plaats van provincie NoordHolland profiteert van de toenemende vraag naar logistieke oplossingen voor de windparken op zee.

Eind 2017 heeft het Chinese energie-

Innovation Park Alkmaar en het omlig-

meest noordelijke plaats van provin-

bedrijf Astronergy aangekondigd te

gende Bedrijventerrein Boekelermeer

cie Noord-Holland profiteert van de

investeren in een 15 MW zonneweide

Zuid nieuwe bedrijven gevestigd en

toenemende vraag naar logistieke

op Businesspark Andijk-Zuid. Deze al-

zijn andere bedrijven uitgebreid. Bui-

oplossingen voor de windparken op

ternatieve invulling van een bestaand

tenlandse bedrijven die recent op

zee. In 2017 is expertise en haven- en

bedrijventerrein sluit goed aan op de

Energy Innovation Park zijn gevestigd

luchthaveninfrastructuur nog eens

regionale ambitie in energietransitie.

zijn Dipanox en Hail Europe. Het Chi-

krachtig neergezet in het nationale

Begin 2018 is de SDE-subsidie defi-

nese bedrijf Donghua heeft in 2017

bidbook Offshore Wind. Doel van het

nitief toegekend en in de zomer van

op de locatie Het Venster haar nieuwe

bidbook is buitenlandse investeerders

2018 wordt met de bouw van het zon-

bedrijfspand geopend.

in windparken op de Noordzee bekend

nepark gestart.

Windparken op zee

Energy Innovation Park Alkmaar

In Den Helder is de offshore ener-

In Alkmaar hebben zich op het Energy

gie markt volop in beweging. De

te maken met het gunstige investeringsklimaat van de regio Holland boven Amsterdam.

zaken | Magazine

9


ADvertenties

kwaliteit en service

AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland metpraktische vestigingen in op vrijwel alle inschakelen voorondernemer praktische inschakelen voor ondersteuning enonderadviezen Iedere MKB kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een betrokken adviseur ispersoonlijk een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze isdan eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


Maatwerk

tegen gehoorschade

artikel reus column nielskapsalons buijtendijk

- column -

Niels Buijtendijk Buijtendijk B.V.

“Helaas ‘horen’ we in ons bedrijf nog te vaak dat mensen gehoorbeschadiging hebben opgelopen door uitoefening van een bepaald beroep. Zonde, want dat hoeft helemaal niet! Als je regelmatig of langdurig aan harde geluiden wordt blootgesteld, kan het zijn dat je een piep of ruis gaat horen of dat je algehele gehoor verslech-

D

tert. Dit kan al gebeuren bij 80 decibel. Ter vergelijking: het doorspoelen van het toilet geeft dit geluid al! oor teveel blootstelling aan harde geluiden

van een midden viscositeit materiaal voor een goede

of door een keer een heel hard geluid te

afsluiting.

horen, kunnen de trilharen in het binnenoor beschadigd raken. Door overbelasting

Otoplastieken zijn er in verschillende vormen en ma-

gaan deze stuk met alle gevolgen van dien.

ten, omdat een kraanmachinist een andere oordop

De bekende piep in je oren na het uitgaan

nodig heeft dan een muzikant. Zo zijn er volledig ge-

is een eerste teken van gehoorschade. Dit kan over-

sloten oordopjes, die geschikt zijn voor zwemmen en

gaan in blijvende schade. Om dit tegen te gaan, bieden

slapen en oordopjes met een filter, waarbij je zelf het

wij maatwerk otoplastieken aan.

gewenste db-filter kunt plaatsen. Daarnaast maken wij speciale maatwerkproducten voor security medewer-

Otoplastieken worden op basis van een oorafdruk van

kers, muzikanten of coureurs. En door de technologi-

jouw oor gemaakt. Zo’n afdruk is net zo specifiek en

sche ontwikkelingen kunnen we er zelfs navigatie of

persoonlijk als een vingerafdruk. Deze oordoppen zit-

audio in verwerken!

ten dus letterlijk als gegoten. We horen vaak van onze klanten dat ze prettig dragen, gemakkelijk in- en uit-

We helpen je graag bij het vinden van de juiste oto-

gedaan kunnen worden en een optimale demping ge-

plastieken. Of je nu een bouwvakker bent of graag naar

ven. Wij maken een lange afdruk van je oor, die voorbij

concerten gaat; we hebben voor iedereen een passend

de tweede knik gaat. Onze otoplastieken zijn gemaakt

maatwerkproduct. Graag tot horens!”

zaken | Magazine

11


overhiereennaam

zo lang ik mijn passie leef en mensen verbindt krijg ik energie!

Jeanet Heinen

Zakenvrouw met bijzondere drive

Jeanet Heinen (48) heeft een goedlopende B&B in Anna Paulowna, is voorzitter van vereniging De Boerenkamer en heeft het platform LivelyLives opgericht. Daarnaast heeft ze vier kinderen tussen de 12 en 20 jaar, is haar man vaak in het buitenland voor zijn werk en is ze als gastspreker veel aanwezig bij diverse netwerkmeetings. Deze zakenvrouw houdt tien ballen tegelijk in de lucht, maar ze ervaart dat niet als lastig: “Zo lang ik mijn passie

T

leef en mensen verbindt krijg ik energie!”

12

ontslag en focuste zich helemaal op het zakenvrouw zijn. “Daar kreeg ik weer energie van. Ik stelde me open en opeens kwamen er allemaal inspirerende mensen op mijn pad.”

LivelyLives maakt dromen werkelijkheid Inmiddels heeft Jeanet haar onuitputtelijke drive weer hervonden en dendert

och werd ze begin vorig jaar flink

Al zo’n acht jaar probeerde ik vernieu-

ze door in het zakenleven. Naast het

teruggefloten door een burn-

wingen door te voeren in de zorg, maar

runnen van haar B&B heeft ze de am-

out. “Achteraf is het niet zo gek.

liep daarbij continu tegen weerstand

bitie om het door haar opgerichte vrou-

Ik werkte toen ook nog in loon-

op. Uiteindelijk maakte dat mij ziek.”

wenplatform LivelyLives uit te bouwen.

dienst bij een gezondheidsorga-

Tijdens de rustperiode die volgde, kon

“Twee jaar geleden is het idee ontstaan

nisatie als programmamanager.

Jeanet alles op een rijtje zetten. Ze nam

om andere vrouwen te inspireren en te

zaken | Magazine


interview jeanet heinen

Al jaren waren mijn man en ik een boerderij in Anna Paulowna aan het verbouwen om deze überhaupt bewoonbaar te krijgen. Door de erfenis en een subsidieregeling voor accommodaties die iets kunnen betekenen voor het toerisme in Noord-Holland, konden we grote stappen maken.” Het stel rolde de hospitality in en voordat Jeanet het wist was ze gastvrouw.

motiveren om hun dromen werkelijk-

senspinsels structureert. Want daar ligt

van een vreselijk ongeluk. “Op mijn 17e

heid te maken. Dat ontwikkelde zich tot

niet mijn sterkste punt.”

werd ik aangereden door een dronken vrouw, met als gevolg dat ik moest

dit platform.” Maar LivelyLives is meer! Door middel

vechten voor mijn leven en alles op-

Door de gesprekken die Jeanet met an-

van een foundation, die aan het plat-

nieuw moest leren. Maanden lag ik aan

dere vrouwen voerde, kwam ze erach-

form is gekoppeld, wil Jeanet met de

het ziekenhuisbed gekluisterd.”

ter dat tal van dames in Noord-Holland

kracht van vrouwen ook iets voor de sa-

graag een eigen business willen star-

menleving doen. “Dankzij donaties van

Deze ellende wakkerde de doorzetter

ten, maar niet durven of niet weten hoe

bedrijven, aankopen via de LivelyLives-

aan in Jeanet. Dit uitte zich in diverse

ze dat moeten aanpakken. “Vaak zijn zij

shop en het dienstenplein, donateurs-

diploma’s, die zij liggend op haar zie-

de sterke factor achter de man en zijn ze

dagen, evenementen en gulle giften

kenhuisbed behaalde. Tijdens haar in-

te bescheiden om hun eigen dromen te

steunen wij de kleinere goede doelen

tensieve revalidatieperiode die daarna

leven. LivelyLives geeft hiervoor hand-

en initiatieven in de buurt, die opgericht

volgde, gooide ze ook niet de handdoek

vatten en verbindt vrouwen met elkaar.”

zijn door vrouwen. Het is fantastisch

in de ring. In plaats daarvan ging ze op

Op dit moment focust het platform zich

om die mee te kunnen laten liften op de

krukken naar Amsterdam om daar het

op Noord-Holland, maar Jeanet is al-

groei van het platform!”

diploma directiesecretaresse bij Schoe-

weer tien stappen verder. “Over vijf jaar

vers te halen. “Een jaar later was ik afge-

wil ik dat LivelyLives dé plek wordt waar

Hoe het allemaal begon

vraag en aanbod voor en door vrouwen

Jeanet is een zakenvrouw in hart en

ven aan de slag, waardoor ik een goede

samenkomt. Dat gaat lukken, want ik

nieren, maar dit is niet altijd zonder slag

CV kon opbouwen. Tussendoor werd ik

heb veel ambitie en zit altijd vol ideeën.

of stoot gegaan. Haar drive om niet bij

nog steeds geopereerd, maar dat hield

Gelukkig heb ik een goede personal as-

de pakken neer te zitten werd al vroeg

me niet tegen. Met een drain in mijn lijf

sistent, Leonoor Kints, die al die her-

geboren, nadat ze het slachtoffer werd

ging ik gewoon naar mijn werk!”

studeerd en kon ik bij kwaliteitsbedrij-

zaken | Magazine

13


Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl


interview jeanet heinen

De drang om negativiteit om te zetten

Dit manifesteerde zich in De Flevohoe-

gekregen, dat is wel zeker. Maar met

in kracht, vertaalt Jeanet in een spreek-

ve - hotel, B&B en meetings. “Eigenlijk

haar positieve blik, haar enthousiasme

woordelijke ‘golden coin’. “Elke tegen-

viel na die verschrikkelijk periode al-

en haar doorzettingsvermogen is ze nu

slag die ik heb in mijn leven, zie ik als

les in 2008 op zijn plek. Al jaren waren

waar ze wil zijn. “Achter mij staat mijn

een golden coin: een munt die je kunt

mijn man en ik een boerderij in Anna

man als sterke factor en ook mijn kin-

omkeren en ervoor kan zorgen dat je het

Paulowna aan het verbouwen om deze

deren staan altijd achter me. Gelukkig

beste eruit haalt.” Die mindset zorgde

überhaupt bewoonbaar te krijgen. Door

maar, want ik heb nu de smaak van het

er uiteindelijk voor dat ze diverse goede

de erfenis en een subsidieregeling voor

ondernemen pas echt te pakken!

functies bekleedde en zelfs het HEAO-

accommodaties die iets kunnen bete-

diploma Marketing & Communicatie

kenen voor het toerisme in Noord-Hol-

Mijn focus ligt op dit moment op Live-

haalde, terwijl ze fulltime werkte.

land, konden we grote stappen maken.”

lyLives, waarmee ik nog meer vrouwen

Het stel rolde de hospitality in en voor-

wil verbinden.

Een plek om te verbinden

dat Jeanet het wist was ze gastvrouw.

Jeanets professionele leven raakte

“Tijdens mijn eerste gastenontbijt raak-

Daarnaast hoop ik andere vrouwen,

door haar onuitputtelijke drive in een

te ik een beetje in paniek, want ‘waar

maar ook mannen, te blijven inspireren

stroomversnelling. Maar in haar per-

was ik aan begonnen’.” Maar al gauw

om te gaan doen waar ze over dromen.

soonlijke leven kreeg ze juist te maken

bleek de onderneemster ook hier aan-

Ik ben door schade en schande rijker

met ontzettend veel tegenslag. Mijn

leg voor te hebben en is De Flevohoeve

geworden en ook ik heb honderd keer

beide ouders, zusje, beste vriend en

nu een goedlopend bedrijf, waar ze vele

gedacht: ‘ik stop ermee’. Maar juist op

andere naasten overleden achter el-

bijzondere mensen mag ontvangen en

dat soort momenten, op die keerpun-

kaar. Dat was een ontzettend zware tijd,

kan verbinden. En alsof ze nog niet druk

ten van je leven, kun je grote stappen

maar ook hier hielpen de golden coins

genoeg is, gaat Jeanet die ontmoetin-

voorwaarts maken. En dat gun ik ieder-

me overeind. Ik besloot iets bijzonders

gen binnenkort in een boek bundelen.

een!

ons huis openstellen en mensen ver-

Expertise delen

www.livelylives.com

binden.”

Deze zakenvrouw heeft het niet cadeau

www.flevohoeve.nl

met de erfenis van mijn gezin te doen:

zaken | Magazine

15


H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


Passend interieur

column ronald van slageren

- column -

Ronald van Slageren van slageren keukens & interieur

“We staan bekend om onze op maat gemaakte keukens, maar dat we ook complete interieurbouw verzorgen weet niet iedereen. Dit doen we zowel voor particulieren als bedrijven. Voor die laatste groep is het pand, de wachtkamer of de ontvangstbalie het visitekaartje en is het interieur dus ontzettend belangrijk! Daar krijgt

D

de klant namelijk zijn eerste indruk van de onderneming. Die moet goed zijn. aarnaast is het van belang dat de onderne-

de wensen, maak ik een gespecificeerd voorstel. Vaak

mer zich thuis voelt in zijn pand. Allereerst

komt ‘s avonds mijn creativiteit maximaal los en ga ik

vanwege de prettige sfeer en ten tweede

aan de slag voor de interieurbouw. Het plan omvat de

omdat iets verkopen beter gaat als de on-

gehele missie, dus van het ontwerp tot de oplevering en

dernemer zich op zijn gemak voelt. Met

van de elektricien tot de afvalverwerking. Uiteraard is

een passend interieur, loopt men dus al

dit ook afhankelijk van de wensen van de klant.

twee stappen voor. Uiteraard is het interieur afhankelijk van de branche, want een tandarts wil graag een

Het is mijn doel om de klant zoveel mogelijk te ontzor-

steriele uitstraling, terwijl een kledingwinkel met kleur

gen. Een nieuw interieur staat vaak voor een nieuwe

en materiaal mag spelen. Een bloemenwinkel zal meer

weg in de onderneming, dus dat moet gewoon staan

met hout willen werken en een bouwbedrijf juist met

als een huis! Daarnaast vind ik een vertrouwensband

robuuste materialen.

ontzettend belangrijk. Daarom werk ik alleen maar met aannemers, elektriciens en schilders uit Schagen sa-

Als een ondernemer bij mij komt met de mededeling ‘ik

men. In onze eigen zagerij wordt door vakmensen de

wil een ander interieur’, dan gaan we altijd eerst een

kasten, bars, balies, tafels en alles wat bij het interieur

soort brainstormsessie in. Vaak heeft hij al een voor-

hoort vervaardigt. Zo kan de klant zelf even een kijkje

keur, waarbij ik hem met mijn expertise in begeleidt.

komen nemen naar zijn nieuwe interieur. Dat werkt

Afhankelijk van het budget, de beschikbare ruimte en

wel zo prettig!”

zaken | Magazine

17


Willem van der Voort:

Sportman Dertig jaar geleden stond Willem van der Voort aan de start van

bedrijven. “In 1985 werd ik verantwoor-

zijn eigen advies bedrijf. Dertig jaar geleden stond hij ook aan de

delijk voor de verzekeringsportefeuille

start van zijn eerste triatlon. Anno 2018 is hij een succesvol ondernemer met een enorm goede conditie. “In een triatlon ben je bijna 12 uur achtereen het uiterste van jezelf aan het vragen. Dan kom je vele hobbels tegen, die je toch moet nemen om te kunnen finishen. Bij ondernemen is dat niet anders”, vertelt de oprichter

W

van de Van der Voort Groep in Schagen enthousiast.

18

van een makelaarskantoor in Schagen en zette ik tegelijkertijd mijn eigen pensioenadvies bureau op. Deze combinatiefunctie was ideaal om te kunnen groeien.”

Zorgverzekeringen en pensioenadvies

illem (58) wilde als

iemand zocht om de verzekeringspa-

Eén van de motivaties dat Willem voor

tiener eigenlijk bij de

pieren te regelen, twijfelde ik geen mo-

zichzelf begon in 1988 kwam door een

waterpolitie, maar het

ment en meldde ik me aan!” Dit was de

andere visie op het verzekeringswe-

lot besloot anders. “Op

eerste stap die Willem in de financiële

zen, het risicomanagement en daarbij

advies van mijn oudste

wereld zette. “Ik ben er nooit meer uit-

behorende advies. “Ik zag dat de grote

broer en mijn vader ben

gestapt.” De marineman leerde tijdens

bedrijven vooral hun pakketten in de

ik bij de marine gegaan. De onderzee-

zijn diensttijd verder en deed werk-

markt duwden, terwijl ik vond dat je

dienst. Toen de vakbond van de marine

ervaring op bij diverse (verzekerings)

vanuit de behoefte van de klant moet

zaken | Magazine


werknemers. Met deze unieke oplos-

in Nederland een ongeval krijgt of als je

novatie, is het fundament geweest van

sing voor uitzendorganisaties en werk-

hier komt te overlijden. Wij faciliteren

wat nu de Van der Voort Groep is. In de

gevers die met flexmigranten werken,

alle kosten en dienstverlening hierom-

beginperiode uitte dit zich vooral in de

hebben we onze landelijke positie in

heen.”

dienstverlening voor marine-gezinnen.

de uitzendbranche als marktleider in

Vanuit zijn eigen ervaring met de mari-

de financiële dienstverlening kunnen

De Van der Voort Groep is op dit gebied

ne, wist Willem waar behoefte aan was.

verstevigen!”

de absolute pionier geweest. Dit heeft

“Ik ontwikkelde een dienstverlening om de zorgverzekering heen, waardoor mijn bedrijf binnen no-time een grote marine-portefeuille opbouwde.” Door slim in te spelen op de markt, ontstond deze eerste grote pijler van Willem’s bedrijf. De andere pijler werd pensioen. “Al in de jaren ‘80 begon er achter de schermen (veranderende wet- en regelgeving) van alles te veranderen rondom de pensioenmarkt. Er ontstond behoefte aan onafhankelijk pensioe-

De Van der Voort Groep is op het gebied van flexmigranten de absolute pionier geweest. Dit heeft ertoe geleid dat zij anno 2018 zo’n 140.000 dienstverbanden voor

buitenlandse werknemers verzekeren van Texel tot Zierikzee en van Schin op Geul tot Delfzijl.

ertoe geleid dat zij anno 2018 zo’n 140.000 dienstverbanden voor buitenlandse werknemers verzekeren van Texel tot Zierikzee en van Schin op Geul tot Delfzijl. “Mede door een zeer toegewijd team, dat bijna 24/7 hierbij betrokken is, hebben we dit voor elkaar weten te boksen.” En die 24/7 betrokkenheid is meteen een belangrijk aspect van het succes van de verzekeringsgroep, vertelt Willem. “Wij voeren in alles de regie, van de ideeën tot aan de uiteindelijke dienstverlening. Die mate van controle vormt de mate van succes. Zodra je de

nadvies. ” Doordat Willem goede con-

controle verliest, glipt het door de vin-

tacten had gelegd met fiscalisten en accountants, kon hij met innovatieve

De Nederlandse zorgverzekeringswet

gers.” Deze wijsheid heeft Willem door

oplossingen komen voor deze branche

was en is niet geschikt voor flexmi-

schade en schande opgedaan.

en dat zorgde voor waardering en nieu-

granten, waardoor er vanuit die markt

we relaties.

de vraag kwam naar een gedegen en

Leergeld om te kunnen groeien

passende oplossing. “We hebben een

“Ook wij hebben leergeld moeten beta-

systeem ontwikkeld, voor werknemers

len. Het is vervelend om iets te begin-

Willem’s bedrijf groeide. Niet alleen

die tijdelijk in Nederland komen wer-

nen en vervolgens op je plaat te gaan,

door de innovatieve oplossingen, maar

ken. Denk hierbij aan de Poolse arbei-

maar daar groei je alleen maar van. Je

ook door de professionals die hij om

ders of aan de hooggeschoolde men-

moet ervan leren. Zo hebben wij ge-

zich heen verzamelde. “Ik heb altijd

sen die voor kennis hierheen worden

leerd dat als je iets nieuws wilt opzet-

geprobeerd mensen om mij heen te

gehaald.” Het probleem lag hem vooral

ten, je altijd zelf volledig ‘in control’

verzamelen die dezelfde drive en visie

in het feit dat deze mensen aan hun lot

moet blijven.” Willem heeft het hier

hadden. Dat doe ik nog steeds. Een

werden overgelaten als er bijvoorbeeld

over het project dat hij samen met een

9-tot-5 mentaliteit past niet in de Van

sprake was van een ongeluk en zij ge-

partner opzette in de makelaardij tien

der Voort Groep. We denken altijd van-

repatrieerd moesten worden. “Neem

jaar geleden. “Dat is uiteindelijk mislukt.

uit de behoefte van de klant en probe-

het voorbeeld van de gipsvluchten

Achteraf hebben we niet de juiste partij

ren daarbij een stapje verder te zetten

vanuit het wintersportgebied. Als Ne-

uitgekozen en raakten we de controle

dan de reguliere organisaties in dit

derlander heb je daar geen omkijken

volledig kwijt. Het idee was goed, de

vakgebied.” Een goed voorbeeld hier-

naar, je wordt netjes naar Nederland

uitvoering verre van. Dit heeft heel wat

van is het PayPortal, dat een initiatief is

gerepatrieerd. Als flexmigrant, of je nu

tijd en geld gekost, hebben harde noten

van Willem. “Dit is een betaal- en com-

uit Polen of Spanje komt, word je niet

moeten kraken, maar we hebben ervan

municatiesysteem voor buitenlandse

naar je thuisland gebracht, wanneer je

geleerd.” Controle op processen is

Het innovatieve PayPortal

interview willem van der voort

denken.” Dat inzicht, en drang tot in-

zaken | Magazine

19


Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars Aangesloten bij:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22

0223 - 62 22 22 www.hilverinktaxi.nl 0223 - 62 22 22

www.hilverinktaxi.nl www.hilverinktaxi.nl

KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee! Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl


moment in een soort cadans, een soort van trance. En op dat moment komen de beste ideeën naar boven!” “Ik heb

interview willem van der voort

het Waterval-project, een markant appartementencomplex op het Westerpark in Schagen.

de sport nodig om in balans te blijven. Als je veel aan je hoofd hebt is het goed op tijd de juiste afleiding te zoeken. Het beoefenen van duursport specifiek, maar beweging in zijn algemeenheid, draagt bij tot een juiste balans. Ik hoop dat veel managers en leidinggevenden dit inzien. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving”.

een standaard geworden bij de Van der

trainingen als inspiratiebron

Voort Groep. Een goed voorbeeld hier-

Dat Willem altijd tot bijzondere ideeën

De opbouw van een familiebedrijf

van is het Waterval-project, een mar-

en vooruitstrevende ontwikkelingen

Willem is getrouwd met Nel, heeft

kant appartementencomplex op het

komt, is te danken aan zijn duursport

drie kinderen (en kleindochter Robyn),

Westerpark in Schagen. “We hebben

en zijn omgeving die hem de ruimte

waarvan zijn dochter Janneke (32) en

een lange adem moeten hebben, maar

geeft. “De beste ideeën ontstaan bij mij

Mark (28) actief zijn binnen het be-

na tien jaar is het ons toch gelukt! Nog-

in het water. Triatlon is helemaal mijn

drijf. Jongste zoon Rob (25) is nog aan

maals: als je iets wilt, moet je de contro-

sport en daar horen trainingsuren bij.

het afstuderen (Econometrie), maar

le houden. We wilden op deze plek heel

Die tijd gebruik ik ook meteen om veel

ondersteunt op ICT-gebied, als ook

graag een fantastisch en markant pand

na te denken, te relativeren en om te-

schoonzoon Jeffrey. Op de vraag of Wil-

neerzetten. Uiteindelijk is het plan, zo-

rug en vooruit te kijken. Als ik een duur-

lem van plan is minder te gaan werken,

als we dat tien jaar geleden voor ogen

zwemuur heb, raak ik op een gegeven

antwoordt hij stellig: “Nee! Ik vind het

hadden nu werkelijkheid geworden,

allemaal hartstikke leuk en zie nog vele

ondanks de crisis en tegenwerking in

uitdagingen in het verschiet! Maar ik

de ontwikkelfase. Ik kan niet anders

ben ontzettend trots op ons familiebe-

dan hier super trots op zijn!” Inmiddels

drijf en iedereen die eraan verbonden

heeft Willem het pand ernaast gekocht,

is.”

wat ook weer top of the bill belooft te worden.

www.vandervoortgroep.nl

zaken | Magazine

21


ADvertenties

BEDRIJFSRUIMTE VANAF 280M2 ∙ 6,5M VRIJE HOOGTE VEEL KEUZEVRIJHEID ∙ OPTIONELE VERDIEPING/KANTOOR VANAF € 199.000 V.O.N. EXCL. BTW

NIEUW

Bedrijventerrein Het Arsenaal in Den Helder

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

ARCHITECT

PROJECTONTWIKKELING:

Tel. (0223) 61 64 70 www.kjk.nl

Tel.: (0223) 66 86 85 www.tuin-denhelder.nl

VERKOOP: TUIN PROJECTONTWIKKELING B.V.

TUIN HOLDING B.V.

TUIN VASTGOED B.V.

Tel.: (0223) 61 64 00 www.vankeulenmakelaars.nl


column frank buschman

- column -

Nieuwe Privacywet

Frank Buschman Smeders Internet

een hoop gedoe?

“Vanaf 25 mei gaat er een hoop veranderen op het gebied van privacy. De Nederlandse wetgeving wordt vervangen voor de Europese GDPR. Deze is uitgebreider en is van toepassing op alle systemen die u gebruikt waar persoonsgegevens van Europese burgers in verwerkt worden. Uw administratie, personeelsbestand en uiteraard uw website moeten hier klaar voor zijn. Bedrijven die zich niet aanpassen lopen het risico op monsterboetes. Een hoop gedoe dus.

O

mdat we daar als webbouwer waarschijnlijk

Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat het

veel mee te maken zouden gaan krijgen, be-

doodnormaal was om een formulier op de site te publi-

sloten mijn goede vriend en blogger Thomas

ceren, waarmee het bedrijf de bezoekers het hemd van

Lapperre en ik ons daarin te verdiepen. We

het lijf vroeg. Ze werden zonder al te veel nadenken

schreven er een artikel over: ‘Wat is GDPR?

ingevuld met allerlei persoonlijke data, zonder stil te

En wat betekent dit voor uw MKB bedrijf?’.

staan waar dit terecht kwam en hoe veilig dat eigenlijk

We worstelden ons door de stapels documentatie heen,

was. Nu beseffen steeds meer mensen hoe kwetsbaar hun persoonsgegevens zijn.

wonnen adviezen in en vergeleken het met de huidige situatie. Wat moeten onze klanten straks doen om

Na het schrijven van het artikel werd het me duide-

aan de nieuwe wetgeving te voldoen? De meesten van

lijk: dit is geen setje nieuwe regels, het is een compleet

u zullen vooral de formulieren moeten aanpassen, een

nieuwe mindset over hoe we met de persoonlijke ge-

privacyverklaring moeten publiceren en de website in

gevens van mensen omgaan. Natuurlijk, de Autoriteit

het veiligere HTTPS moeten laten draaien. En bij het

Persoonsgegevens zal op 26 mei echt niet meteen met

beschermen van iemands persoonlijke data staat voor-

miljoenenboetes strooien. Toch is het wel raadzaam

op: wat niet wordt opgeslagen, hoeft ook niet te worden

hiermee aan de slag te gaan. Ook al lijkt het een hoop

beschermd. Er is dan ook een gegronde reden nodig

gedoe. Hulp nodig? Neem contact op voor onze website

om iemands persoonsgegevens op te slaan.

GDPR check.”

zaken | Magazine

23


24

zaken | Magazine

artikel donna lisa by kim


artikel donna lisa by kim

van Kim

M

et een kruiwagen aan fashion-ervaring is Kim

ook in haar eigen winkel. “Veel mensen

Bleeker (34) eind vorig jaar gestart met haar meis-

die mijn vader of mij kennen, komen

jesdroom: een eigen kledingzaak. Ze heeft Donna Lissa aan de Gedempte gracht in Schagen overgenomen, dat nu de naamtoevoeging ‘By Kim’ heeft gekregen. “Ik wilde van jongs af aan al een eigen

toch even ‘By Kim’ kijken. Dit heeft alles te maken met gunnen en dat is voor een startende ondernemer super fijn, natuurlijk!”

bedrijf en nu is dat eindelijk werkelijkheid geworden. Zo tof!”, al-

Het gevoel van een boetiek

dus de enthousiaste startende onderneemster.

De opstartfase heeft Kim gebruikt om

Donna Lissa in Schagen behoorde bij modeketen Kelly Fashion van Rob Oostland, een oud werkgever van Kim. “Ik werkte al ruim vijf jaar voor Rob in een Kelly-filiaal in Hoorn. Ik heb hem altijd laten weten geïnteresseerd te zijn in een overname van de winkel in Schagen.” In maart 2017 was het dan zover: Rob stapte naar Kim met een overnamecontract en binnen zes maanden was de deal gesloten.

Ondernemersbloed Naast dat Kim lange tijd in een Kellyzaak heeft gestaan, is ze filiaalmanager van Superstar geweest en heeft ze een periode gewerkt bij Shoeby.

ik nu eindelijk volop kwijt in mijn eigen

het ondernemerschap te ontdekken en

Samen met deze werkervaring, haar

zaak.”

om de vaste klanten aan het nieuwe

diploma Detailhandel niveau 4 en het

gezicht achter de balie te laten wen-

ondernemersbloed dat door haar ade-

Kim’s vader heeft altijd een loodgie-

nen. “Daarna heb ik medio januari sa-

ren stroomt heeft ze alles in huis om

tersbedrijf gehad, waardoor hij bij veel

men met veel lokale ondernemers, mijn

een goedlopende kledingwinkel te lei-

Schagenezen thuis kwam. Bleeker is

team en familie een verbouwing gere-

den. “Ik kom uit een ondernemersfami-

hierdoor een bekende naam in en rond

aliseerd in slechts vijf dagen. We heb-

lie en die ondernemersmentaliteit kan

Schagen. Dat merkt de onderneemster

ben de ‘touch van Kim’ doorgevoerd

zaken | Magazine

25


ADvertenties

Administratiekantoor

Glim & Van der Does Uw administratie, jaarrekening en belastingaangiftes uitbesteden tegen een vaste prijs?

5 Ruime Wasboxen

(Speciale box voor campers, caravans en bestelauto’s) TM

Bij ons is dat vanzelfsprekend. Vestiging: Den Helder Annie RomeinVerschoorlaan 20 Westerland Westerlanderweg 166

Voor meer informatie: 06-33643190 (Mirjam) 06-33643191 (Edith) info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

7 DAGEN PER WEEK - 24 UUR PER DAG Ruime keuze uit Wasprogramma’s • Voorwas • Powerschuim • Hogedruk voorwassen • Schuimborstel • Tussendoor afspoelen • ShineTecs • Wax conservering • Vlekvrij afspoelen

Voor als u klaar bent met wassen • 4 Ruime stofzuigerplaatsen • Matten borstelklopzuigautomaat • Geurautomaat voor uw matten • Auto deodorantautomaat • Doekenautomaat voor in- en exterieur

Betalen met

• Pin • Wasmunten • Contactloos pinnen • Contant of briefgeld • Washwallet app • Waspas

Carwash Center Verhaart Bedrijfsweg 11D (naast sportschool Big Gym) 1785 AK, Den Helder | 0223 61 99 88 info@autoserviceverhaart.nl

www.autoserviceverhaart.nl

‘IJzersterk in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl


artikel donna lisa by kim

in de look&feel van de winkel, waar-

Bovendien doet Kim voor 70% zelf

want op woensdag staat er gewoon

door het nu nog meer voelt als mijn

de inkoop. “Ik kies de kleding, laarzen,

een kruis in mijn agenda. Dan ga ik iets

zaak.

schoenen, (woon)accessoires en sie-

leuks doen met mijn vriend of familie.

raden uit die ik persoonlijk leuk vind

Met zo’n fijn meidenteam in de winkel

Wekelijks hangt de onderneemster

en houd daarbij uiteraard rekening dat

kan dat ook makkelijk!”

nieuwe items in de winkel, zodat de

ik iedere klant tussen de 15 en 65 jaar

vaste klanten steeds weer verrast wor-

kan bedienen.”

den. “Dit is snelle handel en brengt het

Kim’s droom van een eigen kledingzaak is inmiddels werkelijkheid geworden,

boetiek-gevoel met zich mee. Daar-

Blijven dromen

naast vind ik het belangrijk om een

De winkel van Kim is zes dagen in de

niet bij. “Ik wil uiteindelijk graag een

band met onze (potentiële) klanten op

week geopend en iedere eerste zon-

lunchroom bij de winkel betrekken.

te bouwen. De interactie begint online

dag van de maand. Een druk bezet le-

Food & fashion is wat mij betreft de

via Instagram en Facebook. Die probeer

ven, maar de onderneemster vindt het

ultieme mix. Voorlopig blijven we in de

ik met mijn team offline, in de winkel,

heerlijk. “Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog

huidige vorm doorgaan, maar een on-

met persoonlijk contact naar een next

geen negatieve kanten van het onder-

dernemer moet blijven dromen, toch!”

level te brengen. De klant moet zich

nemerschap heb gezien. Uiteraard

welkom voelen. Dat is één van de plus-

ben je nooit klaar met werken, maar

Volg Donna Lissa By Kim op

punten om naar een fysieke winkel te

het voelt niet als ‘moeten’. Bovendien

Facebook.com/Donna.lissa.by.Kim en

gaan in plaats van online te shoppen.”

kan ik heel goed de knop omzetten,

op Instagram.com/donnalissabykim

maar daar blijft het wat haar betreft

zaken | Magazine

27


artikel north sea

sRally: WillemRallyrijden

Z

in in een uitdaging? Doe dan mee aan de WillemsRally op zondag 22 april. “Deze rally is zowel voor gevorderden als groentjes toegankelijk, waarbij het hebben van een leuke dag het allerbelangrijkste is”, vertellen oprichters Hans Broekmeulen en Piet van Doesbug.

startten met 17 prachtige klassieke wagens en maakten gebruik van het bolletje-pijl-systeem, een eenvoudige methode om de route aan te geven. Het was een fantastische dag!”

Hans en Piet zijn zeer ervaren rallycou-

Helder. We raakten aan de praat en

Verborgen parels en weggetjes

reurs. Jaren achtereen hebben zij mee-

concludeerden dat er een laagdrem-

Elk jaar wordt weer gezocht naar ver-

gedaan aan de Tulpenrallye. “In 1999

pelige rally moest komen, zodat meer

borgen parels van de Noordkop en af-

reden zowel Piet als ik in deze rally naar

mensen konden genieten van deze tak

gelegen weggetjes. “Of je nu uit deze

Berlijn, in verband met het jubileum van

van sport!”, vertelt Hans.

regio komt of niet, we durven met

de Keukenhof. De jaren daarna reden

28

eerste WillemsRally was een feit. “We

zekerheid te zeggen dat we iedereen

we nog diverse keren mee en heb ik als

De heren bedachten zich geen secon-

kunnen verrassen! We maken namelijk

marshall opgetreden. In 2012 kwam ik

de en begonnen direct hun plannen

gebruik van militaire kaarten, waarop

Piet van Doesburg weer tegen in Den

te smeden. In 2014 was het zover: de

elke weg en ieder gebouw staat aange-

zaken | Magazine


artikel willemsrally

’’Of je nu uit deze regio komt of niet, we durven met zekerheid te zeggen dat we iedereen kunnen verrassen!

namelijk voor het zeggen en de bestuurder moet volgen. Dat is normaal gesproken natuurlijk andersom. Vooralsnog heb ik geen echtscheidingen meegemaakt en komt bijna iedereen nog steeds met een glimlach binnen!” geven.” Sommige wegen die hierop zijn

WillemsRally en zorgen samen voor de

aangegeven, zijn alleen toegankelijk tij-

website, de facebookpagina en de in-

Een rally voor ’fun’

dens de WillemsRally en dat maakt de

schrijvingen.”

De WillemsRally is toegankelijk voor

route uniek!

iedereen en ‘fun’ staat hoog in het Op de vraag of er vals gespeeld kan

vaandel. “Of een deelnemer nu een

Elk jaar stippelen Hans en Piet samen

worden, is Hans stellig: “Nee. We maken

cabriolet uit 1963 of een personenwa-

de toer uit. “Dat is een heel gepuzzel,

gebruik van controleposten en weten

gen uit 1995 heeft, iedereen mag zich

maar wel ontzettend leuk! We rijden de

wat de meest ideale tijd is om te fini-

inschrijven! De drempel ligt laag, want

route een paar keer, zodat we de ideale

shen. Ben je te snel, dan heb je je niet

elke deelnemer moet de lol van de rally

tijd kunnen berekenen en checken of

aan de verkeersregels gehouden of heb

kunnen ervaren.”

alle weggetjes nog begaanbaar zijn.”

je afgesneden. Dat kost je punten!”

Dagindeling van de rally

Kaartleescursus

De WillemsRally dankt zijn naam aan

Om beginnende rallyrijder en zijn na-

ons voorstellen dat dit een ontzettend

het startpunt op de voormalige rijks-

vigator een handje op weg te helpen,

leuk teambuildingsuitje is. Daarom wil-

werf Willemsoord. “De rally bestaat uit

wordt er een kaartleescursus georga-

len we, bij voldoende inschrijvingen,

twee dagdelen. ‘s Ochtends om 10.00

niseerd door het WillemsRally team.

een bedrijvencompetitie organiseren.

uur vertrekt de eerste auto, waarna ie-

“Het is niet moeilijk, maar je moet wel

Op onze site staat alle informatie.”

dere minuut een deelnemer start. Tus-

even weten hoe je onze kaarten moet

sen de middag heeft iedereen 40 mi-

lezen. “Piet is iemand die graag geintjes

Over verdere toekomstplannen wil het

nuten de tijd voor een lekkere lunch op

in de route stopt, waarbij mensen die

rallyteam nog niet te veel kwijt. “We zijn

een afgesproken plaats. Daarna volgt

goed opletten de route kunnen volgen.

met allerlei partijen bezig, waardoor de

het tweede gedeelte van de rally.

Zij die het niet helemaal begrijpen, wor-

rally nog spannender en unieker wordt,

den getrakteerd op een langer traject.”

maar dat houden we nog even geheim.

Elk jaar is het weer een feest bij de fi-

Daarnaast kunnen deelnemers tijdens

Qua omvang deelnemers zullen we niet

nish, die bij het autobedrijf MultiGarage

de training al hun rallyvragen aan ons

veel meer gaan uitbreiden. Bij 100 au-

in Den Helder is. Eigenaar Nico Slopsma

stellen.”

to’s zitten we aardig aan onze tax. Men

Dit jaar wil de organisatie ook een bedrijvencompetitie houden. “We kunnen

moet zich dus snel inschrijven, want

zorgt samen met zijn vrouw Liesbeth

vol=vol!”

altijd voor een mooie huldiging van

Daarnaast geeft Hans de tip dat je goed

winnaars, onder het genot van een lek-

moet samen kunnen werken. “Deze

ker drankje en een gezellige barbecue.

manier van autorijden is een goede

Inschrijven en informatie:

“Zij behoren al jaren tot het team van

test voor relaties. De bijrijder heeft het

www.willemsrally.nl

zaken | Magazine

29


ADvertenties

Tillen, daar zit toch niemand op te wachten ij wel! maar w

Bel v gratis oor o 0223 6 fferte 3 13 5 4

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

(INTER)NATIONALE VERHUIZINGEN INBOEDEL OPSLAG

Blokmakersweg 2 | 1786 RC Den Helder Telefoon (0223) 63 13 54 | info@molenaar-leek.nl

www.molenaar-leek.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl


column monica musen

- column -

Monica Musen

Per 01-01-2018 is het nieuwe Huwelijks Vermogensrecht van toepassing. Dit betreft huwelijken, gesloten na genoemde datum, waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Met andere woorden, je trouwt dan nog steeds in gemeenschap van goederen. Vielen voorheen alle goederen en schulden in de gemeenschap, bij huwelijken na 0101-2018 is dat een beetje anders.

E

ven kort door de bocht: alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk hadden blijven privé en ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Er onstaan binnen de gemeenschap in feite drie vermogens, namelijk de huwelijksgemeenschap en de privé vermogens van beide echtgenoten. Tijdens het huwelijk verkregen vermogen valt overigens ‘gewoon’ toe aan de gemeenschap, behoudens dus de erfenis of schenking en dat geldt ook voor het loon. In dit stukje kan ik u natuurlijk niet alle haken en ogen van de nieuwe Wet uit de doeken doen, maar er zijn wel wat interessante complicaties die met name ook voor schuldeisers van belang zijn. Als een echtgenoot een goed verkrijgt, laten we zeggen een klassieke Jaguar, tijdens het huwelijk en hij betaalt voor meer dan de

van goederen helft uit zijn privé vermogen, dan valt dit goed niet binnen de gemeenschap, maar binnen het vermogen van de echtgenoot. De echtgenoot is dan enig eigenaar van de Jaguar. Betaalt hij minder dan de helft uit zijn privé vermogen, dan valt het wél binnen de gemeenschap en zijn beide echtelieden derhalve eigenaar van deze mooie rode klassieke Jag. Dit geldt ook voor de eenmanszaak die opgericht is tijdens het huwelijk. Als alles goed gaat, dan zal men er niet veel van merken, maar bij ontbinding van het huwelijk krijg je natuurlijk gedonder in de glazen. En een schuldeiser die zich op een goed wil verhalen, zal eerst moeten zien uit te zoeken binnen wiens vermogen het bewuste goed valt. Zo zijn er nog wel wat meer beren op de ‘huwelijksgoederenweg’ te vinden. Toch maar eens goed nadenken over huwelijkse voorwaarden….

zaken | Magazine

31


lekker wonen beurs den helder

24 & 25 maart willemsoord 66

lekker

GRATIS ENTREE! INCLUSIEF DRANKJE!

PUUR HELDERS

Regionale woonwinkels & restaurants

WONEN

Op 24 en 25 maart wordt op Willemsoord in Den Helder

zijn, maar hun producten en diensten aan je willen pre-

voor de tweede keer de Living&Food beurs ‘Lekker Wo-

senteren. Voor kinderen is er een speciale kidscorner,

nen’ gehouden. U kunt hier onder het genot van een hapje

waar ze kunnen worden geschminkt en lekker even kun-

en een drankje genieten van de laatste woontrends. Lo-

nen kleuren, terwijl papa en mama een nieuwe bank of

kale horeca en woonwinkels uit de regio maken er samen

keukenapparatuur uitzoeken.

weer een ontzettend inspirerend en gezellig evenement van. Vorig jaar werd de beurs voor de eerste keer geor-

Kortom; voor iedereen die een gezellig dagje uit wil, houdt

ganiseerd en dat bleek een gigantisch succes met zo’n

van een hapje en een drankje, superdeals wilt scoren

9000 bezoekers! Een goede reden om hier een vervolg aan

en wooninspiratie zoekt, is deze Food&Living beurs een

te geven.

must! Op beide dagen bent u van harte welkom in Gebouw 66 tussen 11.00 en 22.00 uur. Toegang is geheel gratis en

Ook dit keer zullen diverse foodtrucks en restaurants al-

u krijgt van ons een welkomstdrankje. Volg ons op Face-

lerlei heerlijke gerechten voor u klaarmaken. Op het ruime

book en Instagram voor de laatste nieuwtjes!

binnenterras kunt u genieten van een lekkere borrel en in de loop van de namiddag en avond kunt u genieten van lokale bandjes, die het geheel muzikaal omlijsten. De grotere woonwinkels en de leuke woonboetiekjes inspireren u met de laatste woontrends. Daarnaast zullen woongerelateerde ondernemingen, zoals makelaars en bouwbedrijven, u informeren over de bijzondere bouwprojecten in de regio en over bijvoorbeeld duurzaam wonen. Lekker Wonen biedt tevens een selectie van Helderse ondernemers die niet woongerelateerd

32

zaken | Magazine

Alle informatie staat ook op LekkerWonen.nl.


lekker wonen beurs den helder

33

zaken | Magazine


ADvertenties

DĂŠ specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken

Industrieweg 27 - 1785AG Den Helder tel. (0223) 67 33 33 - info@egner.nl


Staal, hout, en stenen...

column warnars makelaardij

- column -

Raymond warnars Warnars makelaardij

“Wat doe jij zoal aan je pensioen? Staal, hout en stenen... dat is waar ik zelf van houd. Andere mensen zijn meer van de aandelen, cryptocurrencies, lijfrentes of pensioenpolissen. Waar doe je goed aan, wie zal het zeggen?

W

at ik wel weet is dat vastgoed

Onze regio leent zich bij uitstek voor een investering

een erg goed rendement heeft

voor verhuur: stel je koopt een huis erbij voor € 125.000,

gebracht de laatste 20 jaar. Ik ad-

waarbij je € 50.000 inbrengt en € 75.000 leent. Dan is

viseer veel mensen die (willen)

je maandlast van de hypotheek inclusief aflossing (30

beleggen in vastgoed. Het is niet

jaar) rond de € 350 per maand. Daar tegenover staat een

alleen waardevast, maar ook tast-

huuropbrengst van € 700 per maand. Die € 350 die je

baar. Met een woning of pand kun je werken. Je pleegt

per maand over hebt, maakt al 8% rendement op je in-

onderhoud en kunt ervoor kiezen of je het woonhuis

leg van € 50.000 en ondertussen komt het verhuurde

wilt verbeteren met een bijvoorbeeld een moderne

woonhuis ook nog naar je toe. Slim? Dacht het wel! Be-

keuken of iets dergelijks. Daarnaast liggen de inkoop

spreekbaar met concreet plan? Uiteraard... voor slechts

en de eventuele verkoop of verhuur geheel bij jou en

een kleine bijdrage aan mijn pensioen: Raymond War-

dat geeft een bepaalde vrijheid en zekerheid.

nars, Register Makelaar/Taxateur: 0223 - 61 7044.”

zaken | Magazine

35


artikel de kop werkt

Kranenburg (r) Theo Meskers en Jack tacenterbij de entree van het da d complex in Middenmeer, een klinken sen resultaat van de samenwerking tus ort A7. Hollands Kroon en Agrip

36

zaken | Magazine


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Overheid & ontwikkelaar. Verbond als basis economische groei Agriport A7 is zonder meer de economische hotspot van de Kop van Noord-Holland. Theo Meskers was als wethouder Economische Zaken in Hollands Kroon nauw betrokken bij de totstandkoming van dit gebied. Met Jack Kranenburg, commercieel directeur van Agriport A7, kijkt hij terug op de afgelopen zes jaar. Conclusie: als lokale overheid en ontwikkelaar elkaar vinden in een verbond, ontstaat basis voor mooie economische groei.

zagen hetzelfde gebied, maar bekeken het met andere ogen. Zij zagen de leegte, wij de ruimte. En de ontwikkeling van een branchevreemde activiteit, datacenters als afnemer van de energieproductie in de kassen, was helemaal lastig. Dat paste op geen enkele manier in het bestemmingsplan. En

De gemeenteraadsverkiezingen zijn

blikken na onze landing kwam al een

om dat plan te wijzigen, moet je nut en

in aantocht. Dus het is campagnetijd.

verlossend sms’je binnen. De kogel was

noodzaak aantonen. Probeer dat maar

Politici-in-spé doen beloften, kiezen

door de kerk! Dat zette ons bezoek in

eens te doen voor een activiteit, die

positie en dingen om de gunst van de

een totaal ander kader. De onzekerheid

nauwelijks bekend is.”

kiezer. Na 21 maart, verkiezingsdag,

was verdwenen. De agenda werd niet

maken we de balans op. Hoewel het

langer bepaald door de of-vraag. Nu

Toch lukte het. Al was het politiek ge-

nog alle kanten op kan, is het duidelijk

bepaalde het ‘hoe’ de gesprekken.

zien kantje boord. De raad stemde met

dat het risico van politieke versnippering momenteel op de loer ligt.

Wederzijds besef

8 stemmen voor en 7 tegen. “Niet echt een veilige marge”, blikt Jack terug.

Zelf ervaar ik de samenwerking met

“Dat is een risico. Politieke instabiliteit

Volgens Jack Kranenburg is versnip-

Agriport A7 als bijzonder. Omdat de ont-

maakt ondernemers onzeker. Als on-

pering bedreigend voor de economie.

wikkeling van Hollands Kroon voorop

derneming of ontwikkelaar wil je verder

Hij vertelt het mij als we een kop kof-

stond. Omdat de gemeente ook mee-

vooruit kijken dan vier jaar.”

fie drinken en het gesprek voeren over

profiteert van de gebiedsontwikkeling.

samenwerking tussen politiek en be-

Er was een wederzijds besef van wat

In de samenwerking tussen gemeente

drijfsleven. Samen waren we onderdeel

er moet gebeuren om succesvol te zijn.

en ondernemer groeide het vertrou-

van een delegatie onder leiding van

Een gemeente die mogelijk maakt, een

wen. “De gemeente kon eigen rand-

Anton Hiemstra (ceo Agriport A7) en

onderneming die dat omzet in resul-

voorwaarden stellen. Dat was makkelijk,

Jan van Run (gedeputeerde provincie

taat. En dat in onderlinge afstemming,

want wij moesten betalen. Toch wer-

Noord-Holland), die in 2012 een bezoek

op basis van wederzijds vertrouwen.

den de randvoorwaarden in co-creatie uitgewerkt. Waarbij Wieringermeer zich

bracht aan Seattle. Doel van de reis: de laatste hindernissen wegnemen om de

Jack Kranenburg weet nog goed hoe

een slimme onderhandelaar toonde.

komst van Microsoft naar de Wierin-

het lokaal bestuur van de voormalige

“Voor de aanleg van de infrastructuur

germeer mogelijk te maken. Dat lukte

gemeente Wieringermeer en Agriport

wilden de gemeente geen bestek. Ze

glansrijk. Dat wil zeggen; luttele ogen-

A7 elkaar probeerden te vinden. “We

wilde een afspraak over de conditie

zaken | Magazine

37


ADvertenties

De aandacht van een klein kantoor...

ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejanenpartners.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,Hoorn en Schagen

ARCHITECTENBURO H.V.D LAAN

DollarDlaan 102a / 1784 BG Den HelDer T: 0223- 623237 / 06 51592777

...met de kennis van een groot kantoor.

W: www.burohvdl.nl e: info@burohvdl.nl

Not just Faster

SMARTER

The moment that you start to wonder if you deserve better WiFi, you do...

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205 CONTACT US | 0223-611011 | info@drm.nl

www.rood.nl


artikel de kop werkt

van de weg, die ze pas na acht jaar zou

staat voor Agriport A7. Daar werd ook

peert in de opbrengst van de gemeen-

overnemen. Daarmee vermeed ze het

duidelijk dat het niks wordt als ontwik-

telijke locatie Robbenplaat, die ook aan

risico een weg in beheer te krijgen, die

kelaar en overheid geen echt verbond

de A7 ligt.

na korte tijd groot onderhoud zou vra-

sluiten.

gen.”

Subsidie-gedreven

Achteraf gezien had deze ongebruikelijke deal al eerder moeten worden

Toch werd de komst van de nieuwe ge-

“De overheid in dat deel van de wereld

gesloten. Vindt ook Jack: “We hebben

meente Hollands Kroon door Agriport

is geneigd wat achterover te leunen.

wel wat laten liggen. Bedrijven die niet

A7 als een stap vooruit gezien. “We

We hebben nu al diverse groepen Ko-

op Agriport A7 mochten bouwen, kozen

waren blij met de politieke situatie die

reanen over de vloer gekregen, maar

uiteindelijk niet voor Robbenplaat. En

ontstond. Die maakte het makkelijker

het komt daar niet tot ontwikkeling. In

zijn naar elders vertrokken. Het was van

verder vooruit te kijken. Die stabiliteit is

Shanghai waren we betrokken bij een

beide kanten te veel wij/zij. Maar goed,

niet de verdienste van één partij, maar

project, dat uiteindelijk subsidie-gedre-

soms hebben ontwikkelingen hun tijd

van een combinatie. Dat zorgt voor

ven bleek te zijn. Toen de subsidie ver-

nodig. Nu gaat het goed.”

evenwicht.”

bruikt was, stond er een kas, maar het project was mislukt. Omdat het klimaat

Want ook voor de toekomstige ontwik-

Daar zijn we het over eens. Met minder

onvoldoende geschikt was. Daarnaast

kelingen zoeken gemeente en Agri-

partijen is het makkelijker het even-

heeft het Verre Oosten bij westerse in-

port A7 elkaar op. Jack is wel kritisch

wicht te vinden dan met meer. Meer

vesteerders een bedenkelijke reputatie

over hoe Hollands Kroon omgaat met

partijen betekent niet automatisch

als het gaat om betrouwbaarheid.”

de openbare ruimte. “Daar zou de gemeente anders naar moeten kijken.

meer democratie. Jack Kranenburg verwoordt het mooi: “Nieuwe partijen heb-

In Hollands Kroon hebben we geleerd

Met alle ozb die door bedrijven wordt

ben extremiteiten nodig om zichtbaar

elkaar op te zoeken. En te vertrouwen.

betaald is het lastig uit te leggen, dat

te worden. Daar schiet niemand wat

Het leidde er onder meer toe dat ge-

de berm voor hun deur één of twee

mee op. Daarom roep ik ondernemers

meente en ontwikkelaar een bijzon-

keer per jaar wordt gemaaid.”

op om met verstand te kiezen.”

dere deal sloten om hun gronden in één portefeuille te brengen en elkaar

Maar al met al omarmt Agriport A7 de

Jack heeft de nodige reizen gemaakt en

volgens een duidelijke formule over en

samenwerking. “Dit geeft voor de be-

stelt dat er geen land is waar het beter

weer een percentage te gunnen van

lastingbetaler de minste ellende. Er

is geregeld dan in Nederland. Zijn rei-

de verkoopopbrengst. Zo deelt de ge-

zijn te veel voorbeelden waar een over-

zen voerden onder meer naar het Verre

meente mee in de grondopbrengsten

heidsinitiatief leidt tot grote financiële

Oosten, waar veel belangstelling be-

in het Agriport-gebied. Agriport partici-

afschrijvingen.”

zaken | Magazine

39


ADvertenties

Verhoeks N o t a r i s

Snel, duidelijk, eenvoudig

De notaris zorgt voor uw veiligheid in het rechtsverkeer

g met Geen erfbelastin ent: een goed testam

www.notarisverhoeks.nl

stament

aalTe VerhoeksOptim

www.notarislezing.nl www.notarisopinie.nl

www.geenerfbelastingbetalen.nl www.belastingvrijschenkingen.nl

Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl

LOOPT U OOK WEL EENS VAST MET UW WEBSITE?

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

T. 0223 62 71 41 F. 0223 62 12 46 E. info@vermeerschuttemusen.nl

Tel. 0223 692935 hallo@smeders.nl

www.smeders.nl facebook.com/smeders

www.vermeerschuttemusen.nl


Een tegel

is geen broodje kaas

column lutterman tegels

- column -

Katja Kuyper Lutterman Tegels

“Een tegel is geen broodje kaas. Daar bedoel ik mee dat je heel bewust de keuze moet maken als het om tegels gaat. Kleur, reliëf, look&feel en grootte zijn belangrijke peilers bij het uitkiezen van een tegel. Onze showroom is zo ingericht, dat je hierin maximaal begeleid wordt.

W

anneer je onze showroom bin-

naar een speciaalzaak te gaan, in plaats van ‘even snel’

nenstapt, volg je het pad met

op internet te bestellen. Je moet de tegels live zien en de

allerlei verschillende tegelvlak-

structuur kunnen voelen. Bovendien kunnen wij met

ken. Op die manier heb je al een

ons tekenprogramma de klant virtueel laten zien hoe

goede indruk van welke tegels

de uitgekozen tegels in hun badkamer, toilet of keuken

trendy zijn. Vervolgens word

staan. Zo krijgen ze een realistisch beeld en kunnen ze

je geconfronteerd met onze op-

een weloverwogen beslissing doen.

stellingen, waarbij we rekening hebben gehouden met smaak, trends en kleurgebruik. Zo zie je o.a. een toilet

Daarnaast adviseer ik de klanten om voorafgaand aan

met een kleurrijke mozaïekwand en grijze vloertegels

hun beslissing in Instagram, Pinterest en magazines

en een badkamer met een accentwand en grote beton-

als VT Wonen te duiken. Daar kun je veel inspiratie uit

look tegels. We hebben getracht om voor ieder wat wils

halen en daar komen dan specifieke wensen uit voort.

op te stellen en ik denk dat dit heel goed is gelukt.

Vervolgens gaan wij in gesprek met de klant en kijken we naar de mogelijkheden binnen het budget. We ne-

Ik adviseer al mijn klanten om de tijd te nemen als je

men echt de tijd voor iedereen die bij ons binnenstapt,

tegels gaat uitzoeken. Allereerst omdat ze vaak nog tien

want, nogmaals, een tegel is geen broodje kaas! Het

tot twintig jaar mee moeten, maar ook omdat een tegel

geeft ons echt een kick als de klant met een tevreden

ontzettend persoonlijk is. Tegenwoordig zijn houtlook

glimlach onze showroom verlaat en dat we na plaatsing

tegels in de mode, maar het kan zijn dat jij daar hele-

horen dat diegene helemaal blij is van de gemaakte te-

maal niets bij voelt. Daarom is het zo belangrijk om echt

gelkeuze.”

zaken | Magazine

41


column edwin krijns

- column -

700 Megawatt is 2800 banen

Edwin Krijns Wethouder Havens Ik kan altijd veel vertellen over onze havens. Mijn voornaamste prioriteit als portefeuillehouder is dat de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de havenregio worden gestimuleerd. Want daar profiteert onze hele stad en regio van. De zeehaven en de luchthaven zorgen samen met de Koninklijke Marine voor heel veel banen. In Den helder kent iedereen wel iemand die werkt in één van de havens. En al die mensen die er werken, hebben boodschappen nodig of willen hier komen wonen of gaan hier wel eens uit. Onze Helderse economie draait dus voor een groot deel op onze havens. En zet je dus ook in om bedrijven aan te trekken die veel voordeel halen uit die havens.

W 42

e moeten vooral de kansen grij-

Echt taken om samen op te pakken, en dat doen we bin-

pen, wanneer die zich aandie-

nen De Kop Werkt! (samen met de gemeenten Schagen,

nen. We hebben nu een goede

Hollands Kroon en Texel en de provincie Noord-Hol-

basis met de offshore industrie,

land). De Kop Werkt! is een economisch investerings-

gericht op olie en gas. Onze lokale

programma van 30 miljoen euro en zorgt voor een be-

bedrijven verrichten het onder-

tere bereikbaarheid in de regio en naar de haven in het

houd aan de olieplatforms, onze

bijzonder, voor marketingstrategieën, het benutten van

luchthaven verzorgt helikoptervluchten van en naar de

samenwerkingsmogelijkheden met andere havens in

platforms. Dit kunnen wij ook verzorgen voor bedrijven

de regio en voor het duidelijker maken van de geldende

die windmolens op zee gaan plaatsen en onderhouden.

regels. Ook laten we via De Kop Werkt! het onderwijs

Iedere 700 Megawatt staat tenslotte gemiddeld gelijk

aansluiten op de bedrijven die zich hier vestigen. Het

aan 2800 banen. Daarnaast moeten we samen insprin-

is namelijk voor de hele kop van groot belang dat de ha-

gen op kansen als nieuw materieel voor defensie, dat

ven en alles wat daar om heen zit, zich versterkt, groeit

hier misschien wel gebouwd of onderhouden kan wor-

en vernieuwt. De havens zijn tenslotte dé economische

den, en op het stimuleren van de binnenvaart.

motor van de regio.

zaken | Magazine


ADvertenties

WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

Den Helder

Den Helder

SCHAGEN

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


m 5 2 aart & 4 2 willemsoord 66

lekker

GRATIS ENTREE! INCLUSIEF DRANKJE!

PUUR HELDERS

Regionale woonwinkels & restaurants

W O N E N

DEELNEMENDE RESTAURANTS:

Zaterdag 11.00 - 22.00 uur - Zondag 11.00 - 22.00 uur Culinair genieten en gezellig wat drinken met familie en vrienden, waarna je je laat inspireren door de laatste woontrends. Dat kan op zaterdag 24 & zondag 25 maart. De toegang is vrij en elke bezoeker ontvangt een gratis drankje.

partners

Profile for Zeeman Reclamegroep

68953 zaken nr7 def lr  

68953 zaken nr7 def lr  

Profile for zrgbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded